Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  2. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  3. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  4. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  5. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  6. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  7. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  8. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  9. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  10. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  11. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  12. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  13. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  14. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  15. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  16. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  17. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  18. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  19. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  20. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  21. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  22. Za sestru Hanu a jej dcéry, aby sa vyslobodili z vplyvu východnej sekty a navrátili sa ku katolíckej viere, od ktorej odpadli, prosí sestra Ilona.
  23. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  24. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  25. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  26. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  27. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  28. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  29. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  30. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  31. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  32. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  33. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  34. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  35. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  36. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  37. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  38. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  39. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  40. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  41. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  42. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  44. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  45. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  46. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  47. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  48. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 2. Ruženec FP

  Milí priatelia,

  dňa 20. júla 2019 o 14:30 hod sa opäť stretneme v Bratislave už na ôsmom pochode:
  HRDÍ NA RODINU.
  .

  Bez Vášho svedectva to nepôjde. Minule sa z nás Markíza vysmievala, že máme prihlásených 7 účastníkov, našťastie prišli nás tisíce. Dúfam, že aj tento rok bude v Bratislave veľa mužov a žien, ktorým budú horieť srdcia láskou. Nebudeme protestovať. Máme väčšie poslanie. V deň gay pridu chceme ukázať radosť z našich detí a tiež vďaku za všetkých otcov a mamy, ktorí sa deťom darúvajú.

  Pochod začne na Rudnayovom námestí pred katedrálou sv. Martina, kde bude hudobný program a pre deti balóniky. Nemáme žiadne transparenty, ale prídeme v červených tričkách. Kto by túžil po červenom tričku s nápisom, bude si ho môcť zabezpečiť asi pol hodiny pred zhromaždením. Je ich iba 600, takže kto skôr príde, ten skôr dostane. Po programe začneme a vytvoríme živú reťaz rodín v pochode krátkym okruhom s deťmi po pešej zóne v Starom meste a potom sa vrátime ku katedrále.

  Čo môžeme urobiť, aby sa šírilo dobro?

  • Povedzte svojim priateľom, aby prišli spolu s Vami.
  • Pozvite ich SMS-kami aj osobne. Vašim osobným pozvaním nám pomôžete najviac. Napríklad SMS-kou v tvare: Ideme na pochod HRDÍ NA RODINU dňa 20.7.2019 do Bratislavy, poďte aj vy, stretnime sa!
  • Máte internetovú stránku, dajte vedieť ostatným o HRDÍ NA RODINU, zaveste si náš banner! http://hrdinarodinu.sk/objednanie-plagatov/
  • Vytlačte si pripojený plagát a šírte ho. Plagáty Hrdí na rodinu si môžete stiahnuť aj na stránke http://hrdinarodinu.sk/objednanie-plagatov
  • Viete nám pomôcť pri tvorbe programu s deťmi, ste muzikanti alebo máte bubny? Prihláste sa ako dobrovoľníci tu: http://hrdinarodinu.sk/

  Ešte raz, teším sa na stretnutie s Vami.

  S úctou
  Anton Chromík,
  predseda ALIANCIE ZA RODINU

 3. TURZOVKA – PRVÁ SOBOTA

  Panna Mária
  nás naliehavo žiada o naše modlitby za postavenie veľkého chrámu – baziliky na Jej vyvolenej a posvätenej hore Živčák na Turzovke. Tento chrám bude chrámom opätovného zjednotenia pravej Kristovej Cirkvi.
  Prisľúbenia k chrámu:

  Panna Mária ( 4.októbra 2015 ) :

  „Drahé moje deti, modlite sa na úmysel postavenia baziliky
  každú prvú sobotu medzi 14.00 – 16.00 hodinou na mojej hore, alebo tam, kde sa práve nachádzate,
  a každú stredu medzi 19.00 – 21.00 hodinou tam, kde sa nachádzate.
  Vtedy som pri vás prítomná osobitným spôsobom.

  Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.“

 4. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  2. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  3. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  4. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  5. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  6. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  7. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  8. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  9. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  10. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  11. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  12. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  13. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  14. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  15. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  16. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  17. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  18. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  19. Za sestru Hanu a jej dcéry, aby sa vyslobodili z vplyvu východnej sekty a navrátili sa ku katolíckej viere, od ktorej odpadli, prosí sestra Ilona.
  20. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  21. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  22. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  23. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  24. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  25. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  26. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  27. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  28. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  29. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  30. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  31. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  32. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  33. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  34. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  35. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  36. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  37. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  38. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  39. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  40. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  41. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  42. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  43. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  44. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  45. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  46. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  47. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  48. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 5. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  2. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  3. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  4. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  5. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  6. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  7. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  8. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  9. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  10. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  11. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  12. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  13. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  14. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  15. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  16. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  17. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  18. Za sestru Hanu a jej dcéry, aby sa vyslobodili z vplyvu východnej sekty a navrátili sa ku katolíckej viere, od ktorej odpadli, prosí sestra Ilona.
  19. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  20. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  21. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  22. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  23. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  24. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  25. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  26. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  27. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  28. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  29. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  30. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  31. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  32. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  33. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  34. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  35. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  36. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  37. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  38. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  39. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  40. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  41. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  42. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  43. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  44. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  45. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  46. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  47. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 6. Pochvalen Pán Ježiš Kristus.

  Žiaden z dekrétov II. vatikánskeho koncilu nebol vydaný s váhou neomylnosti. Rozhovor s arcibiskupom Marcelom Lefebvrom.

  Prečo, ako sa zdá, prikladáte takú dôležitosť rituálom Tridentskej svätej omše?
  Určite netrváme na rituáloch iba pre ne samotné, ale berieme ich iba ako symbol našej viery. V tomto kontexte veríme, že sú dôležité. Avšak bola to podstata a nie rituály Tridentskej omše čo bolo odstránené. (pozn. pápež Pavol VI pripustil, po tom čo uviedol Novú omšu, že Tridentská sv. omša sa datuje päť a viac storočí do minulosti a živila vieru bezpočtu svätých.)

  Môžete byť konkrétnejší?
  Nové modlitby počas Ofertória nevystihujú katolícky pojem obetovania. Jednoducho vyjadrujú len koncept obyčajnej účasti na chlebe a víne. Napríklad Tridentská sv. omša adresovala Bohu modlitbu „Prijmi ó, svätý Otče, nebeský a večný Bože, túto nepoškvrnenú obetu, ktorú ti predkladá Tvoj nehodný služobník, môj živý a pravý Bože, na uzmierenie za moje nespočítateľné hriechy, urážky a nedbalosť“. Nová omša hovorí „Obetujeme ti tento chlieb ako chlieb života.“ Nie je tam ani zmienky o obetovaní a obeti. Ten text je vágny a nepresný, inklinuje k dvojznačnosti a bolo ním zamýšľané to, aby bol akceptovateľný pre protestantov. Je však neakceptovateľný pre pravú katolícku vieru a doktrínu. Jeho podstata bola zmenená v prospech zmierenia a kompromisov.

  Prečo ako sa zdá uprednostňujete latinskú svätú omšu pred sv. omšou v ľudových jazykoch ako bola schválená druhým vatikánskym koncilom?
  V prvom rade otázka latinskej omše je druhoradou otázkou, za istých okolností. Avšak z iného uhla pohľadu je to veľmi dôležitá otázka. Je dôležitá pretože je to cesta akou ustáliť slová našej viery, katolíckych dogiem a doktrín. Je to cesta, ktorou sa nezmení naša viera pretože prekladmi, ktoré môžu ovplyvniť tieto latinské slová, nemusí byť vyjadrená presne pravda našej viery tak, ako je vyjadrená a zakotvená v latinčine. Je to vkutku veľmi nebezpečené pretože sa môže milimeter po milimetri stratiť viera samotná. Tieto preklady neodrážejú presné slová premenenia. Tieto slová sú v ľudových jazykoch zmenené.

  Môžete uviesť nejaký príklad?
  Áno, napríklad v národných jazykoch sa hovorí že Predrahá Krv bola vyliata „za všetkých“, kým v latinskom texte (dokonca aj v tom poslednom revidovanom znení) sa hovorí že Predrahá Krv bola vyliata „za mnohých“ a nie „za všetkých“. Všetci a mnohí to je rozhodne rozdiel. Toto je však iba malý príklad, ktorý poukazuje na nepresnosti súčasného prekladu. (Pozn.: Viacero pápežov vysvetľovalo tento rozdiel: „za všetkých“ hovorí o dostatku Kristovej Krvi na spásu nás všetkých, ale On na poslednej večeri zvolil výraz „za mnohých“ z dobrého dôvodu, aby tak poukázal na výdatnosť / účinnosť Jeho Predrahej Krvi, ktorá prostredníctvom svätej omše v skutočnosti zachráni mnohých, nie všetkých. Viď Katechizmus tridentského koncilu).

  Môžete citovať preklad, ktorý by vyslovene protirečil katolíckym dogmám?
  Áno. Napríklad v latinskom texte je Panna Mária označovaná ako „Semper Virgo“ teda „vždy panna“. Vo všetkých moderných prekladoch bolo slovo „vždy“ vymazané. To je veľmi závažné, pretože je veľký rozdiel medzi „panna“ a „vždy panna“. Je nanajvýš nebezpečné pohrávať sa s prekladmi tohto typu. Latinčina je takisto dôležitá na zachovanie jednoty Cirkvi, pretože keď človek cestuje, a ľudia cestujú dnes viac a viac do cudziny, je pre neho dôležité nájsť rovnaké odozvy ako počúvajú od kňaza doma, či už je to v USA, Južnej Amerike, Európe alebo akejkoľvek inej časti sveta. Sú doma v hociktorom (katolíckom) kostole. Je to ich katolícka omša čo sa slúži. Od detstva vždy počúvali latinské slová, ich rodičia pred nimi taktiež a rovnako ich starí rodičia pred nimi. Je to identifikačný znak ich viery. Dnes, keď ľudia idú do cudzieho kostola nerozumejú ani slovo. Naopak cudzinci čo prídu sem taktiež nerozumejú ani slovo. Čo je dobré na navštevovaní svätej omše v angličtine, taliančine či španielčine keď nikto nerozumie ani slovu?

  Ale nerozumeli by všetci títo ľudia latinčine ešte menej? Aký je v tom rozdiel?
  Rozdiel je, že latinčina na katolíckej svätej omši bola vždy vyučovaná prostredníctvom výuky náboženstva od detstva. Existovalo mnoho kníh o tejto tematike. Bola vyučovaná počas celých vekov, nie je to také zložité si zapamätať. Latinčina predstavuje presné vyjadrenie, ktoré bolo známe katolíkom po generácie. Vždy keď v kostole zaznieva latinčina okamžite to vytvára správnu atmosféru na velebenie Boha. Je to rozlišovací jazyk katolíckej viery, ktorý spája všetkých katolíkov po celom svete bez ohľadu na ich národné jazyky. Nie sú dezorientovaní alebo bezradní. Hovoria: „Toto je moja omša, toto je omša mojich rodičov, je to omša hodná nasledovania, je to omša nášho Pána Ježiša Krista, večná a nemenná Omša Svätá“. Preto z pohľadu jednoty je to veľmi dôležité symbolické pojivo, je to znak jednoty všetkých katolíkov. Ale ide o oveľa vážnejšie veci ako jednoduchú zmenu jazyka. Pod rúškom ekumenizmu ide o pokus o zblíženie (kompromisnícke a bezcenné) s protestantmi.

  A ďalšie zaujímavé čítanie ohľadom poslušnosti pápeža…..

  Stránka sa mi z technických príčin nedala skopírovať, ale ak si do vyhľadávača dáte nadpis, určite sa dostanete na stránku Europortal….

 7. Pozývame k modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby v čase od 17.00 od 19.00 s úmyslom za mier a odvrátenie všetkých vojen. Ďakujem, že sa pridáte a šírte!

  355. Poselství Matky Spásy ze dne 23. února 2012 v 16:00.

  MODLETE SE, ABY MOHLA BÝT ODVRÁCENA ATOMOVÁ VÁLKA V ÍRÁNU

  Mé dítě,

  pro mé děti přišel čas, aby se v úctě a poslušnosti k mému drahému Synu spojily do jednoty, aby atomová válka v Íránu mohla být odvrácena. Tato válka je velmi blízko a musíte se vroucně modlit, abyste ji zastavili, protože by zabila milióny Božích dětí. Satan a jeho démoni pracují, aby způsobili strašnou zkázu.

  Zabijí-li duše dříve, než jim bude dána příležitost vykoupit se v očích mého Syna, pak budou ztracené. Takový je plán Zlého. Hledá, jak by co nejvíce duším zabránil, aby vstoupily do království mého Otce. Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.

  Modlete se za ubohé duše nejen v Íránu, ale i v zemích, které se do války bezděčně zapletou. Modlete se za nešťastné země, které jsou využity jako pěšáci ve zlovolné hře lží, plánované skupinami, které nejsou od Boha, mého Věčného Otce.

  Jděte nyní, mé děti a přiveďte všechny mé děti dohromady, aby se modlily za zmírnění této strašné ukrutnosti proti lidskosti.

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 8. Včerajšie posolstvo zvyšku č. 841. cez Júliu Whedbee je naozaj mimoriadne.
  Je tu medzi nami niekto, kto pozná svoju úlohu pre terajší čas na zemi vo zvyšku Cirkvi (prvý odstavec)?
  Je tu medzi nami niekto, kto pozná svoju identitu a postavenie v novom období (druhý odstavec)?

  Ak áno, a ak je to možné, veľmi rád by som sa s ním stretol a porozprával.

  „Moji zralí vyvolení se připravili ke službě a postoupí proto ke svým novým úkolům předcházejícím zbytku těla mé církve. Prošli ohněm tříbení a dovolili Mistrovskému Umělci, aby je očistil ode všeho tohoto světa, kterému nikdy nepatřili. Jejich oběť byla velká a velká bude i jejich odměna. Jejich utrpení skončí náhle, jakmile zbytek mé církve vstoupí do svého největšího utrpení pro Království během soužení země “

  „V mém Království existují říše Slávy a pouze ti, kteří prošli v této zkoušce života, postoupí do nejvyšší říše jako můj vládní orgán. Ve svém cíli obdržíte odměnu, ovoce toho, co jste zde zaseli. Ti, kteří se poučili o svém účelu a podle toho žili, vystoupají do toho, co pro ně bylo připraveno. Některým jsem již potvrdil jejich identitu a postavení v tomto novém období.“

  • Je tu medzi nami niekto, kto pozná svoju úlohu pre terajší čas na zemi vo zvyšku Cirkvi (prvý odstavec)?

   … myslím,že pre terajší čas je najviac potrebné veľa sa modliť.Denne sv.ruženec aj ruženec Božieho milosrdenstva.I modlitby modlitebnej kampane,litánie.Nájsť odvahu v sebe odovzdať sa do Božej vôle,a dôverovať ,keď budete znášať ťažkosti.Potom si človek všimne v okolí,že má pri sebe mnoho ľudí neveriacich,vlažných a pochopí,kam nasmerovať modlitby,úsilie i prečo musí znášať utrpenie.

   „V mém Království existují říše Slávy a pouze ti, kteří prošli v této zkoušce života, postoupí do nejvyšší říše jako můj vládní orgán. Ve svém cíli obdržíte odměnu, ovoce toho, co jste zde zaseli. Ti, kteří se poučili o svém účelu a podle toho žili, vystoupají do toho, co pro ně bylo připraveno. Některým jsem již potvrdil jejich identitu a postavení v tomto novém období.“

   ….všímam si,že niektoré situácie hlavne v poslednom období sa mi stávajú,aby som sa z nich niečo naučil.Stávaju sa i za cenu straty niečoho, a aby ma pritiahli bližšie k Bohu.Toto sa stáva každému,treba si to viac všímať.Hlavne, ak niečo skončilo,alebo sa zmenilo.Pochopil som to tak,že k najväčšej sláve budú povolaný najpokornejší,tí ktorí sa vedia obetovať za svojich blížnych,tí ktorí prišli o všetko,čo im mohol tento svet ponúknuť.Ich utrpenie vraj skončí,keď bude situácia najhoršia,pravdepodobne následkom Veľkého Varovania.

   Jejich utrpení skončí náhle, jakmile zbytek mé církve vstoupí do svého největšího utrpení pro Království během soužení země “

   Teprve tehdy, až všechno se bude zdát nesnesitelné, bude těm s Pečetí živého Boha dána úleva od jejich utrpení, které zničí lidstvo, včetně hříchu, válek, hladu a nemoci.

   http://www.varovani.org/html2/1202.html
   http://www.varovani.org/html2/019.html
   http://www.varovani.org/html2/765.html

 9. Ešte jedno zaujímavé čítanie z tej istej stránky pridávam:

  Benedikt XVI. a päť prekvapivých odhalení, ktoré sa nachádzajú v „Treťom tajomstve“ Panny Márie z Fatimy

  Ježiš: „Smrť môjho syna Benedikta, ktorý sa už vo svojom tele a vo svojej duši zjednotil so Mnou, je blízko… Krv mučeníkov očistí Zem.

  Môj strážny anjel mi ukazoval pápeža Benedikta XVI., ako pomaly napredoval hore na horu Golgoty. Z oblohy padal krvavý dážď a Duch Svätý mi dal najavo, že krv mučeníkov padala na zem. Tak bolo, ako keby sa celý svet chcel zrútiť. Ale, videla som niečo, čo mi dalo nádej. Krv mučeníkov v pôde zeme zapustila korene a stvorený svet sa začal nielen očisťovať, ale aj obnovovať. Na hore Golgoty som videla Krista visieť na kríži. Keď pápež Benedikt dorazil ku Kristovmu krížu, vtedy z bočnej rany Vykupiteľa vyžaroval jeden mohutný svetelný lúč, ktorý zahalil pápeža Benedikta do takej miery, že už nebolo vidieť ani jeho, ale ani Ježiša. Bola som očitým svedkom jedného slávneho okamihu, lebo medzitým anjeli zostúpili z neba a hlasne velebili Svätú Trojicu.

  Ježiš: „Smrť môjho syna Benedikta, ktorý sa už vo svojom tele a vo svojej duši zjednotil so Mnou, je blízko. Jeho mučenícka smrť oslávi Svätú Trojicu.

  Po smrti môjho syna sa zmeny uskutočnia ešte rýchlejšie. Moju Cirkev otrasú sily pekla, ale nebudú ju vedieť zničiť. Dovolím všetko toto, lebo počas oddeľovania vyjde skutočne najavo, že kto sú ku Mne verní.“

  Posolstvo obdržala Mária Magdolna
  13. 3. 2019
  Preklad: Zoltán

  http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/page/2

  Tretia časť tajomstva bola na žiadosť Panny Márie zachovaná v tajnosti.
  Bola zverejnená až 13. mája 2000. Sestra Lucia píše:

  „Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, videli sme po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý ako sa zdá mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie!“

  – „A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli: ,niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú’ biskupa oblečeného do bieleho ,mali sme predtuchu, že je to Svätý Otec’. Iní rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry korkového stromu.
  Svätý Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým krížom bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho strieľali z rôznych zbraní a šípmi a takým istým spôsobom zomierali jedni po druhých biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské osoby, muži a ženy z rôznych tried a postavenia.“

  – „Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu a do nej zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.“

  Na konci tohto tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku sv. ruženca:
  Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
  Je to fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlitba za hriešnikov. Panna Mária vo Fatime si želá modliť sa svätý ruženec, veď sa predstavila ako Kráľovná Posvätného ruženca.

  Zjavenie 13. júla sa skončilo a Panna Mária opäť ich prosí, aby nasledujúci mesiac trinásteho prišli do Covy da Iria.

  https://www.maria.sk/zjavenia-panny-marie-vo-fatime

  Päť prekvapujúcich odhalení tretieho tajomstva Fatimy
  22. mája 2017 luigino 12897 Views 1 Comment

  V roku 2000 kardinál Joseph Ratzinger objasnil znaky a symboly nájdené v mariánskom zjavení z Fatimy

  13. mája 2017 sme prežívali 100. výročie mariánskych zjavení vo Fatime v Portugalsku. Za uplynulé storočie ľudia na celom svete rozvinuli rôzne teórie, ktoré majú dešifrovať a vysvetliť skryté posolstvo troch „tajomstiev“ Fatimy. Sestra Lucia, najstaršia z troch pastierikov, povedala, že „interpretácia nepatrí k vizionárovi, ale k Cirkvi.“ Je na Cirkvi, aby interpretovala rôzne znaky a symboly Panny Márie z Fatimy, aby veriacim poskytla jasný návod na pochopenie toho, čo nám Boh chce odhaliť.

  Cirkev to urobila presne v roku 2000, kedy kardinál Joseph Ratzinger, prefekt Kongregácie pre náuku viery, napísal zdĺhavý teologický komentár a výklad slávneho „tretieho tajomstva“.
  Tu je päť prekvapivých odhalení, ktoré sa nachádzajú v „Treťom tajomstve“ Panny Márie z Fatimy, ako ju interpretuje kardinál Ratzinger (v súčasnosti emeritný pápež Benedikt XVI.).

  „Pokánie, pokánie, pokánie!“

  „Kľúčovým slovom tejto tretej časti je trojitý výkrik: „Pokánie, pokánie, pokánie!“ Na začiatku evanjelia čítame: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15) Rozumieť znameniam čias znamená prijať naliehavosť pokánia – obrátenia – viery. Toto je správna odpoveď na tento okamih histórie, charakterizovaný vážnymi nebezpečenstvami načrtnutými v nasledujúcich slovách. „Ústredným posolstvom Panny Márie z Fatimy bolo „pokánie“. Snažila sa pripomenúť svetu potrebu odvrátiť sa od zlého a napraviť škody spôsobené našimi hriechmi. Toto je „kľúč“ na pochopenie zvyšku „tajomstva“. Všetko nám jasne poukazuje na potreby pokánia.

  „Ohnivý meč!“

  Anjel s horiacim mečom, ktorého deti videli po ľavej strane Božej Matky pripomína analogické obrazy z Knihy zjavenia. Predstavuje hrozbu súdu, ktorý dolieha na svet. Perspektíva, že svet by mohol byť spálený v mori ohňa, sa dnes už vôbec nejaví ako číra fantázia. Sám človek vyhotovil svojimi objavmi ohnivý meč. Videnie potom ukazuje moc, ktorá odporuje ničiacej sile – jas Božej Matky a z toho pochádzajúca výzva pokánie – pokánie – pokánie. Vízia zaznamenáva, že ohnivý meč vyhasol v kontakte s nádherou Panny Márie. Najsvätejšia matka má posledné slovo a jej žiara môže zastaviť akúkoľvek katastrofu.

  „O budúcnosti nie je ešte rozhodnuté!“

  Dôležitosť ľudskej slobody človeka je veľmi zdôraznená: budúcnosť nie je nezmeniteľne stanovená a výjav, ktorý videli deti, vonkoncom nie je filmom anticipujúcim budúcnosť, na ktorom by sa už nič nedalo zmeniť. Celé toto videnie sa v skutočnosti deje len preto, aby priviedlo na scénu slobodu a zameralo ju pozitívnym smerom. Zmyslom videnia nie je teda ukázať film o nezmeniteľne stanovenej budúcnosti. Jeho význam je presne opačný: dať do pohybu sily zmeny na dobro.
  Na rozdiel od všeobecnej viery, intenzívne vízie, ktoré udelila Panna Mária z Fatimy, nie sú náhľadom toho, čo sa stane. Predstavujú to, čo sa môže stať, ak nereagujeme na výzvu Panny Márie k pokániu a obráteniu srdca. Stále si zachovávame svoju slobodnú vôľu a podnecujeme ju, aby sme ju využili pre dobro celého ľudstva.

  „Krv mučeníkov je semeno Cirkvi!“

  Záver „tajomstva“ je povzbudivé videnie, ktoré chce dejiny krvi a sĺz preniknúť uzdravujúcou mocou Boha. Anjeli zbierajú pod ramenami kríža krv mučeníkov a zavlažujú tak duše, ktoré sa približujú k Bohu. Kristova krv a krv mučeníkov sú vnímané spoločne: krv mučeníkov steká z ramien kríža. Ich mučeníctvo sa odohráva v solidarite s umučením Krista, stáva sa s ním jedno. „Dopĺňať v prospech Kristovho tela – Cirkvi – to, čo ešte chýba jeho utrpeniu“ (Kol 1, 24). Ich život sa stáva Eucharistiou, začlenením do tajomstva zrna, ktoré odumiera a stáva sa tak plodným. Je pravdou, že vízia obsahuje veľa utrpenia a nebezpečenstva, ale ono nie je márne. Cirkev môže v nasledujúcich rokoch veľa trpieť, a to by nemalo byť prekvapením. Cirkev prešla prenasledovaním už od ukrižovania Pána a naše utrpenie v súčasnosti bude mať len dobré účinky v budúcnosti.

  „Ja som premohol svet!“

  „Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ Čo to znamená? Srdce otvorené Bohu, očistené uvažovaním o Bohu je silnejšie ako pušky a iné zbrane. Máriino fiat, slovo jej srdca, zmenilo dejiny sveta, pretože uviedlo na tento svet Spasiteľa, lebo zásluhou tohto ÁNO sa Boh mohol stať človekom v našom priestore a taký ostáva navždy. Zlý má moc v tomto svete, vidíme to a ustavične zakúšame. Má moc, lebo naša sloboda sa neustále necháva odvádzať od Boha. Ale odkedy má sám Boh ľudské srdce a tak obrátil slobodu človeka smerom k dobru, smerom k Bohu, teda sloboda rozhodnúť sa pre zlo nemá už posledné slovo. Odvtedy platia slová Písma: „Vo svete máme súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33). Fatimské posolstvo nás vyzýva dôverovať tomuto prísľubu. V blízkej budúcnosti môže dôjsť k utrpeniu, ale ak sa budeme pevne držať Ježiša a jeho matky, staneme sa víťazmi.

  https://modlitba.sk/?p=10751

 10. Drahí bratia a sestry,

  na stránke alinciazanedelu.sk som sa dostala k nasledujúcemu článku:

  Kardináli a biskupi zverejnili Deklaráciu právd, ktoré sú v dnešnej Cirkvi spochybňované. Podľa deklarácie katolíci o moslimi sa neklaňajú k tomu istému chápaniu Boha, nakoľko Boh katolíkov je Bohom Trojjediným

  Kardinál Raymond Burke, kardinál Pujats a známy biskup Athanasius Schneider spolu vydali verejnú deklaráciu právd viery, ktorú je od včera možné podpísať alebo iným spôsobom sa k nej pridať.

  Jediné Bohom pozitívne chcené náboženstvo je podľa deklarácie len to, ktoré má vieru v Ježiša Krista. Homosexuálny akt prehlasuje za “vážny hriech a spolu s preoperovaním pohlaví za “rebéliu proti Bohu a prirodzenému zákonu.”
  Tieto pravdy sú podľa Deklarácie platné aj napriek pretrvávajúcemu “takmer všeobecnému chaosu v učení Cirkvi.” Podľa kardinála tento chaos, ktorý sa zasieva v Cirkvi, ohrozuje spásu veriacich a duchovné zdravie ľudu.

  Osemstranový dokument, ktorý bol publikovaný v pondelok vo viacerých jazykoch, bol nazvaný “Deklarácia práv súvisiacich s najviac rozšírenými omylmi v živote súčasnej Cirkvi.”

  K tématickým okruhom, ktoré v dokumente kardinál s biskupmi rozoberá je aj učenie Cirkvi v otázke Eucharistie, manželstva a celibátu. V dokumente je taktiež prehlásenie, že “peklo existuje” a je vyčlenené pre duše, ktoré zomrú v stave čo i len jedného “smrteľného nevyznaného hriechu a peklo je večné.” Jediné Bohom pozitívne chcené náboženstvo je podľa deklarácie len to, ktoré má vieru v Ježiša Krista. Homosexuálny akt prehlasuje za “vážny hriech a spolu s preoperovaním pohlaví za “rebéliu proti Bohu a prirodzenému zákonu.”

  V deklarácii signatári uvádzajú, že “Cirkev je vystavená jednej z najväčších duchovných epidémií v dejinách,” čo sa vyznačuje “letargiou v hlásaní a obhajobe učenia Cirkvi.” Podľa Deklarácie práve dnešný svet je hladný po poznaní pravdy a rozosievanie omylov na rôznych úrovniach Cirkvi ohrozuje spásu týchto duší.

  Deklarácia má podľa signatárov slúžiť k tomu, aby Cirkev verejne potvrdila vedomie platnosti tohto učenia zjaveného Duchom Svätým a pretaveného do dogiem. Deklarácia potvrdila, že Bohu nejde o počty veriacich, ale hĺbku ich viery a v tejto súvislosti je na každom veriacom, kňazovi a biskupovi, ako svoju vieru verejne bude chrániť. Očakáva sa, že viacerí biskupi a kňazi platnosť učenia Cirkvi prehlásia v kostoloch a farnostiach.

  Deklarácia je rozložená do štyroch častí. V prvej nazvanej Základy viery (1-2) sa potvrdzuje, že učenie Cirkvi je neomylné, je zjavené Duchom Svätým a nikto nemá právo hlásať relativizmus dogiem tým, že tvrdí, že dogmy a Duchom Svätým zjavené nemenné pravdy sa vyvíjajú vekom a časom. Nové poznatky a znalosti získané časom môžu prispieť k lepšiemu chápaniu, ale nie k zmene významu dogmy.

  V druhej časti nazvanej “Krédo” (3-11) prehlasujú, že katolíci disponujú zjavenou Božou pravdou a ekumenizmus má druhé náboženstvá prizvať k tejto plnosti, ale nemôže znamenať, že katolíci sa v záujme pozemskej jednoty s inými tejto plnosti viery majú vzdať. Podľa deklarácie katolíci o moslimi sa neklaňajú k tomu istému chápaniu Boha, nakoľko Boh katolíkov je Bohom Trojjediným. Ďalej potvrdzuje existenciu pekla a odmieta teóriu “anihilizmus,” že peklo časom zaniká alebo duša odsúdená do pekla prestane časom existovať. Taktiež deklarácia odmieta prehlásenie z dokumentu v Abu Dhabi, že Boh si praje existenciu veľa náboženstiev.

  V tretej časti nazvanej “Boží zákon,” sa deklarácia hlási k dogmatickým encyklikám Jána Pavla II., ktoré zaväzujú veriaci ľud rešpektovať objektívne morálne zákony definované Bohom a nepripúšťajú subjektivizmus, ktorý na základe okolností vyhlási zlé konanie za morálne správne. Od podstaty zlý skutok nemôže byť okolnosťami a úmyslom vyhlásený za dobrý. Potraty, eutanázia a antikoncepcia sú zakázané Božím a prirodzený zákonom. Manželstvo je len zväzok muža a ženy, ktorý má za cieľ splodiť a vychovať deti. Zdôrazňuje sa učenie Cirkvi že páry, ktoré žijú v civilnom zväzku s prvkami manželského života, žijú v smrteľnom hriechu.

  Vo štvrtej časti nazvanej Sviatosti sa potvrdzuje, že jediný spôsob ako sa človek vie zbaviť smrteľného hriechu je vo sviatosti krstu alebo platnej spovede.

  Celé znenie deklarácie je možné v anglickom jazyku pozrieť tu.

  Podpísať Deklaráciu veriaci môžu tu.

  Tomáš Taraba

  https://www.svetlosveta.sk/slider/kardinali-a-biskupi-zverejnili-deklaraciu-pravd-ktore-su-v-dnesnej-cirkvi-spochybnovane/

  Keďže prepojenia, cez ktoré je možné deklaráciu podpísať nie sú živé, pripájam link na článok: http://alianciazanedelu.sk/archiv/3913.

  Myslím, že daný článok potvrdzuje ďalšie z posolstiev MBM o blížiacej sa schizme v RKC. Je to smutné, ale vieme, na ktorú stranu sa máme postaviť.

  • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
   Včera, v sobotu 15. 6. jsem se zúčastnil na shromáždění za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Samotné shromáždění proběhlo velmi důstojně s mnoha společnými modlitbami a zpěvy. Na závěr zazněla česká i slovenská hymna.

   Přesto však byly přítomny dva Satanovi ostny. První osten byl, jak zmiňuje admin Peter, nepřiměřený zásah městské policie, která na přímý pokyn primátora Prahy, jenž zastupuje stranu hlásící se k satanismu, zaujala takový postoj k našemu shromáždění, připomínající útlak za dob nejhoršího komunismu.

   Druhým ostnem byla skupinka lidí zastupujících protestantské církve, kteří stáli za našimi zády u pomníku mistra Jana Husa a se svými nenávistnými hesly a rušivými pokřiky terorizovali naše shromáždění.
   První protestant byl Satan a tito lidé svou pomýlenou vírou vědomě či nevědomě Satanovi slouží.

   Sochař Petr Váňa, který je velmi statečný a obětavý člověk, ve svém proslovu řekl kromě jiného, že má informace od kardinála Dominika Duky, že ekumenická rada církví souhlasí s obnovením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí avšak s podmínkou, že nebudou realizovány sochy čtyř andělů, které stály u paty sloupu a znázorňovaly boj s ďábly.

   Víme, že ďáblové, s nimiž bojovali tito čtyři andělé, znázorňovali válku (lev), mor (bazilišek), hlad (drak) a herezi (had). A právě tento čtvrtý ďábel znázorňující herezi, tedy protestantismus, je trnem v oku protestanským církvím, protože odhaluje jejich odpadnutí od plnosti pravd katolické církve.

 11. Pozývame všetkých k modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby v čase od 17.00-19.00 s úmyslom za mier. Ďakujem, že sa pridáte a šírte
  …“Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.
  Modlete se za ubohé duše nejen v Íránu, ale i v zemích, které se do války bezděčně zapletou. Modlete se za nešťastné země, které jsou využity jako pěšáci ve zlovolné hře lží, plánované skupinami, které nejsou od Boha, mého Věčného Otce.
  Jděte nyní, mé děti a přiveďte všechny mé děti dohromady, aby se modlily za zmírnění této strašné ukrutnosti proti lidskosti.“
  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 12. Vážení přátelé,

  ocitáme se v historickém momentu našich dějin a dějin Evropy – věci Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí:
  přijďte v co největším počtu dne 15.6. 2019 na Staroměstské náměstí přijďte – bude se konat historický obrat – smírná modlitba.

  Souhrn prozatímních zpráv:

  a) 8. června 2019 se od 19. hod. odehrála ekumenická modlitba za obnovu Mariánského sloupu u dříku sloupu, který je prozatímně umístěn v zahradě sester Boromejek v Praze pod Petřínem. Modlitbu vedli kněz Církve římsko-katolické Tomáš Holý a kněz Církve československé husitské Rudolf Valenta, který se mimo jiné pomodlil modlitbu M. Jana Husa k Panně Marii.

  b) Příští sobotu, 15. června v 16. hodin na Staroměstském náměstí v Praze se koná ekumenická modlitba na místě strženého Mariánského sloupu od 16. do 18. hod. (pozvánka zatím není k dispozici), akce je na magistrátě oznámena, jsem její svolavatel.

  c) citace: „4. června 2019, na den svátku Matky spásy, udála se vskutku velká věc!

  Po více než sto letech (!) byla na místě Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí vysloužena mše svatá.

  Konala se v pravé poledne, ke cti Matce Boží, za znovuvztyčení Mariánského sloupu, za náš národ, za Bohulibé úmysly“.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213089303980072&set=a.10201120080556967&type=3&theater

  d) Prosím, v co největším počtu přijďte v sobotu 15. června v 16. hodin.

  Včera při jednání na pražském magistrátě nám bylo řečeno, že pro politika není důležitá pravda, ale to, jak je věc a symbol, resp. mariánský sloup vnímán většinou veřejnosti. Myšleno, jako by veřejné mínění bylo proti reinstalaci Mariánskému sloupu.

  Ve skutečnosti současná anketa Pražského deníku vypovídá, že pro obnovu Mariánského sloupu je 93% respondentů, proti 7% respondentů. Anketa stále probíhá, můžete se zúčastnit, prosím, zde:

  https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/navrat-marianskeho-sloupu-sochar-vana-zacal-s-jeho-obnovou-20190529.html

  Na jednání na magistrátě, viz výše, k mojí poznámce a otázce, že „až bude na Staroměstském náměstí 10.000 lidí křičet, vraťte sem mariánský sloup, tam bude?“, zněla odpověď: „ano, je to tak“.

  Tak musíme přijít v co největším počtu, zde právem platí „národ sobě“, vždyť je kopie Mariánského sloupu pořízena ze sbírek obyčejných lidí a mnohdy neplacené práce sochařské huti. Naši vůli musí být vidět, neustále dělat a dělat akce, které je vidět.

  V pondělí začne cesta obnoveného Mariánského sloupu do Prahy, kam přijede lodí v úterý na večer. Průběžné informace o cestě Mariánského sloupu a další událostech můžete sledovat na webu: https://marianskysloup.info/

  Ekumenická modlitba má otupit tvrzení některých odpůrců, že jde o protireformační symbol, související s pobělohorskou rekatolizací, pro evangelíky a husity nepřijatelný.

  Znovu naléhavě prosím, v sobotu 15. června přijďte, přijeďte, kdo můžete, organizujte zájezdy z farností, soukromě, bylo by senzační, kdybychom naplnili Staroměstské náměstí již v sobotu 15. června, na svátek sv. Víta, patrona pražské katedrály jednoho z českých zemských patronů. Příjďte, prosím a pomozte zahájit změnu – smír.

  Josef Jiří Vojtěch Zikmund Pejřimovský

  • 11.6.2019 Neposkvrněná do Prahy připlula, by ďábly vyhnala:
   https://gloria.tv/video/sJYGDrUmdpyE4CfnNKpCPLTs3

   Kardinál Tomášek se k otázce obnovy Mariánského sloupu vyjádřil takto:
   „Dokud nebude sloup na svém místě, dokud lidé neuznají, že tehdy udělali chybu a nebudou toho litovat, nemůžeme doufat, že překonali naši nedávnou minulost a že nás tento starý hřích nestáhne zase dolů. Rozumíme tomu tak, že sloup je nejen symbolem našeho návratu ke slušnosti a tradicím křesťanské Evropy, ale především, že vyrovnání tohoto dluhu může naší zemi dát teprve naději, že opět neupadneme do područí, ať už tupého násilí a bídy z východu nebo konzumního ateismu ze západu“.

   Mistr Jan Hus o úctě k Panně Marii (Fol. 69b n):
   Abychom mohli vybřednout z hříchu, vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme ji. Já ubohý, jak budu schopen chválit slavnou Pannu, která je větší než všechna chvála? Nikdo nemůže dostatečně pozdravit tu, kterou pozdravil anděl, kterou Syn uctivě poslouchal, jíž se svěřil Duch svatý, kterou obdivuje celý svět… Máme k ní tedy přistupovat s bázní a s úctou a chválit ji. Jestliže spravedliví nejsou hodni, jak budou hodni hříšníci? A přece by ani spravedliví, ani hříšníci neměli ustávat v její chvále. Neboť v ní je všechna milost Otce, Syna i Ducha svatého, je v ní plnost milosti pro ni samu i milost, která se vylévá na nás.

 13. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  2. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  3. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  4. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  5. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  6. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  7. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  8. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  9. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  10. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  11. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  12. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  13. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  14. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  15. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  16. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  17. Za sestru Hanu a jej dcéry, aby sa vyslobodili z vplyvu východnej sekty a navrátili sa ku katolíckej viere, od ktorej odpadli, prosí sestra Ilona.
  18. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  19. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  20. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  21. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  22. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  23. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  24. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  25. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  26. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  27. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  28. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  29. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  30. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  31. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  32. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  33. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  34. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  35. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  36. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  37. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  38. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  39. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  40. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  41. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  42. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  43. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  44. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  45. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  46. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  47. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 14. Modleme se za Polsko,
  FP spolu s předpřipravenými tahy některých massmédií se chystají zničit víru lidu v této silně věřící zemi.
  FP Posílá do polska svoje lidi, kteří mají za úkol hledat pedofily v řadách polských duchovních. Jedná se o zákeřné mediální tahy proti duchovním. Tam stačí byť jen lživé nařčení, pomluva a kněz má automaticky útrum.
  Jednou jsem to zažil jak může taková lež zničit důvěru v kněze u mnoha lidí. Je to obrovské zlo proti Božím pracovníkům. Jak už neví jak dobré kněze odstavit tak je sprostě lživě pomluví a to stačí aby v očích veřejnosti ztratil důvěru.

  Chystají se odvolat dobré křesťanské kněze, biskupy z jejich pozic a mediálně je zničit různými nařčeními. Snaží se zničit fungující církve a napadají ji veřejně v médiích tak i vnitřně. Jinak si neumím vysvětlit jejich tahy co provádí nyní na šachovnici bitevního pole proti pravým věřícím křesťanům, duchovním a knězům, biskupům.
  Musíme se modlit za ně aby tyto útoky ustáli a pokračovali ve své práci pro Boha i nadále a mělí dostatečnou vnitřní sílu tyto bouřky ustát.

 15. Doplnenie programu na Turzovke:

  V sobotu 15. júna 2019 od 14:00 – 17:00. v rámci gréckokatolíckej púte zo Žiliny, ktorú vedie o. Emil Turiak, vystúpi aj Myrna Nazzour zo Sýrie. Program je uvedený v predchádzajúcom oznámení aj na plagáte.

  V nedeľu 16. júna 2019, oslávime rk. sviatok NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE v kaplnke Panny Márie na hore Živčák pri Turzovke o 13:00 modlitbou Akatistu. Oslavu zavŕši gréckokatolícka sv. liturgia Jána Zlatoústeho. Celebruje o. Štefan Kopčák, farnosť Davidov z Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie.

 16. Myrna Nazzour na Slovensku

  V dňoch 12.06.2019 – 18.06.2019
  Miesto konania: Slovensko, viac miest

  Pozývame Vás na svedectvá sýrskej mystičky Myrny Nazzour.
  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190604023
  • Šaštín,
  • Zlaté Moravce,
  • Klokočov,
  • Turzovka,
  • Levoča,
  • Medzilaborce,

  Myrna Nazzour na Turzovke

  V sobotu 15. júna 2019 navštívi pútnické miesto Turzovka – hora Živčák
  mystička Myrna Nazzour z ťažko skúšanej Sýrie

  Pozývame Vás na toto stretnutie a jej svedectvá.
  Program bude v Kaplnke Kráľovnej pokoja na mieste zjavenia Panny Márie

  o 14-ej hodine:

  1. Akatist k Presvätej Bohorodičke / alebo k Svätému Duchu
  2. Korunka Božieho milosrdenstva
  3. Sv. liturgia Jána Zlatoústeho – gréckokatolícka
  4. Svedectvá Myrny Nazzour

  Záštitu nad evanjelizačným turné prevzal vladyka Ján Babjak SJ,
  prešovský arcibiskup metropolita.

  Tu nájdete niektoré zo svedectiev Myrny:

  GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN – Mystička a vizionárka Myrna Nazzour
  https://www.youtube.com/watch?v=hItjRXLd-l0
  Pán ma poslal do celého sveta
  https://www.youtube.com/watch?v=aTuik4c1CxU

  Myrna Nazzour-Svedectvo 2.časť
  https://www.youtube.com/watch?v=SjdAyo3AXMY

 17. A je to tu 

  Modlitba Otčenáš již nebude u svedených osob obsahovat slova „neuveď nás v pokušení“. FP schválil nové znění s obratem „nedopusť, ať podlehneme pokušení“. S odůvodněním, že Bůh může ponoukat k hříchu. Tvrdí to FP František. To je totální blbost a protiřečení Boží pravdě. Bůh je láska, nehřešíé. Není to možné. Je nanejvýš spravedlivý a milosrdný. Vše co Bůh řekne se stane. Je to jediná pravda. Všichni co to navrhli a schválili těmito činy jen stvrzují nepřátelské postoje Vůči Bohu. Neboť se snaží ho opravovat. Vpodstatě opravují samotného Boha a sboje tvrzení staví nad samotnou Boží moudrost. Což se dá srovnat tvrzením, že jsou chytřejší a inteligentnější než sám Bůh. Tomu se říká Pýcha a automaticky se stávají Božími nepřáteli.

  Malé kroky k trvalé změně. Nikdo si toho nevšimne. Nikdo nenamítne. Jen pár se odváží oponovat. Jsem razantně proti takovým změnám.
  Bůh s Vámi

 18. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  2. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  3. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  4. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  5. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  6. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  7. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  8. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  9. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  10. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  11. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  12. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  13. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  14. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  15. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  16. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  17. Za sestru Hanu a jej dcéry, aby sa vyslobodili z vplyvu východnej sekty a navrátili sa ku katolíckej viere, od ktorej odpadli, prosí sestra Ilona.
  18. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  19. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  20. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  21. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  22. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  23. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  24. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  25. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  26. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  27. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  28. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  29. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  30. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  31. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  32. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  33. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  34. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  35. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  36. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  37. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  38. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  39. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  40. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  41. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  42. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  43. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  44. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  45. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  46. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  47. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 19. Sv. ostatky z Fatimy právě ukradeny

  Šaty sv. Františka a Hyacinty z Fatimy (z r.1917), které byly na okružní cestě v Itálii k úctě vůči těmto světcům, byly právě ukradeny ve Veroně. Chce nám tím Bůh něco říci? Málo si vážime poselství těchto vizionářů o pekle a nebi i možnosti, jak zasvěcením Ruska se vyhnout 3. světové válce.

  Více na: aleteia.org/…/relics-of-fatim…
  https://aleteia.org/2019/05/31/relics-of-fatima-saints-stolen-from-italian-church/

 20. Pozývame k spoločnej modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby v čsae od 15.30 do 17.30 s úmyslom za mier. Ďakujem ,že sa pridáte a šírte

  …“Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.

  Modlete se za ubohé duše nejen v Íránu, ale i v zemích, které se do války bezděčně zapletou. Modlete se za nešťastné země, které jsou využity jako pěšáci ve zlovolné hře lží, plánované skupinami, které nejsou od Boha, mého Věčného Otce.

  Jděte nyní, mé děti a přiveďte všechny mé děti dohromady, aby se modlily za zmírnění této strašné ukrutnosti proti lidskosti“.

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 21. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  2. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  3. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  4. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  5. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  6. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  7. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  8. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  9. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  10. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  11. Za sestru Hanu a jej dcéry, aby sa vyslobodili z vplyvu východnej sekty a navrátili sa ku katolíckej viere, od ktorej odpadli, prosí sestra Ilona.
  12. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  13. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  14. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  15. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  16. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  17. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  18. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  19. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  20. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  21. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  22. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  23. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  24. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  25. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  26. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  27. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  28. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  29. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  30. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  31. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  32. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  33. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  34. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  35. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  36. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  37. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  38. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  39. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  40. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  41. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  42. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  43. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  44. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  45. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  46. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  47. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 22. Pripravuje sa nové sčítanie ľudu na Slovensku, o ktorom informuje http://www.lifenews.sk. Autor tohto článku tam uvádza okrem iného toto:
  http://www.lifenews.sk/27602/pozor-novela-scitavania-ludu-vase-osobne-udaje-budu-poskytnute-cudzim-organizaciam

  zdroj:
  Vládny návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1430
  (je 2. v poradí iných návrhov zákonov)

  „Do májového zasadania NR SR bol v prvom čítaní predložený Štatistickým úradom Návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, no tento návrh prináša viacero znepokojivých zmien. Je súčasťou celosvetového programu na sčítanie osôb pod záštitou EÚ a OSN, a týmto organizáciám budú poskytnuté všetky zozbierané údaje o každom z nás.
  V minulosti boli sčítania obyvateľov anonymné (aspoň formálne), avšak terajší zákon sa netají tým, že s anonymitou nemá nič spoločné. Namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované – to znamená, že bude prebiehať elektronickou formou. …“
  Podľa tohto návrhu zákona (ktorý má byť zmenený oproti predchádzajúcemu, aktuálne platnému zákonu) sa má sčítanie obyvateľstva uskutočniť na prelome rokov 2020/21 a jeho účinnosť má nadobudnúť 1.10.2019.

  Ak by to tak naozaj bolo, a údaje by štát poskytoval tretím stranám, tak by sa jednalo o najväčšiu totalitu v histórii sveta. Databáza osobných údajov by bola centralizovaná do jedného miesta. Bol by to pravdepodobne posledný krok k centrálnemu ovládaniu ľudí.

  Isteže všetci špióni -či už legálne alebo nelegálne- si zhromažďujú informácie pre seba, ktoré si chránia a keď sú nepotrebné tak ich napríklad predajú. Ale toto, čo sa chystá je jednotné.

 23. Na čo majú slúžiť tieto super technológie?
  SPACEX UŽ BUDUJE „VESMÍRNY INTERNET“. VYSLAL 60 SATELITOV, NO CHYSTÁ TISÍCE
  https://zive.aktuality.sk/clanok/140111/spacex-uz-buduje-vesmirny-internet-vyslal-60-satelitov-no-chysta-tisice/

  pozri aj:
  FORMÁCIA SATELITOV SPACEX PRELIETAVA AJ NAD SLOVENSKOM. AKO JU SLEDOVAŤ
  https://zive.aktuality.sk/clanok/140308/formacia-satelitov-spacex-prelietava-aj-nad-slovenskom-ako-ju-sledovat/?AT=wgt.all_najcitanejsie.c.x…A.

  Myslím, že odpoveď úzko súvisí aj s týmto:
  http://poselstvi-zbytku.org/html1/812.html

 24. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Na této stránce, na spodní liště je adminem Peterem zveřejněn seznam internetových rádií, jistě je v tom dobrý úmysl, přičemž někteří z nás mají tato rádia v pozornosti již několik let. Některé pořady jsou zajímavé, některé jsou však plné jedu.

  Tak například do Svobodného rádia si zve hlavní redaktor, pan Kapal, různé hosty. Například paní Lenku Procházkovou, kterou pan Kapal, velmi obdivuje, ale o které víme, že je na seznamu zednářské lože a také má židovský původ. Tato paní řekla v pořadu ze 17. 5. 2018 na téma Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, že dokud bude žít, Mariánský sloup na Staroměstském náměstí stát nebude a pan Kapal, s ní vřele souhlasil:
  http://svobodne-radio.cz/2018-05-17-studio-beta-lenka-prochazkova-nejen-o-majovych-vzpominkach/
  Od 0:36:50 až do 0:43:15 a pak od 1:51:10 až do 1:56:56. (Paní Procházková říká, že dokud bude žít, sloup stát nebude 1:54:47)

  Dalšími častými hosty na Svobodném rádiu jsou biskupové Metoděj a Timotej. Zdálo by se, že se Svobodné rádio snaží probouzet v národu víru v Trojjediného Boha, jenže v jiném pořadu pan Kapal, citoval Karla Marxe, že náboženství je opium lidstva, přičemž z hovoru na toto téma bylo zřejmé, že je to i jeho názor. Pak ještě říká, že Ježíše Krista nepovažuje za Boha. Tím se svobodné rádio vysmívá nám věřícím:
  http://svobodne-radio.cz/2018-10-26-studio-beta-milan-vidlak-evropske-hodnoty-dezinformuji/ (1:57:55 – 2:00:14).

  Biskupové Metoděj i Timotej mluví dobře a přesvědčivě, ale mají zásadní rozpor s poselstvími Marii Božího milosrdenství, když odsoudili papeže Benedikta XVI a Jana Pavla II. Oni nechtějí ani na okamžik připustit, že mnozí papežové byli zajatci na Svatém stolci, obklopeném zednářskými skupinami, které nereprezentují Boha (například poselství Marii Božího milosrdenství č. 422 a č. 317). Odsouzením těchto papežů, odsuzují i Boží Slovo a hřeší proti Duchu Svatému…
  https://www.youtube.com/watch?v=5oYe9SGYobo (6:35 – 10:55)

  Na podkladě výše zmíněných skutečností se začíná objevovat odpor až nenávist k Římskokatolické církvi se zjevnou snahou svalit všechnu vinu na obyčejné katolíky. Víme, že probíhající uprchlická krize, islamizace Evropy, demoralizace národů a pustošení církve zevnitř, je promyšlený plán ke zničení apoštolské Římskokatolické církve. Může se tak stát, že budeme pronásledováni ze dvou stran, nenávistí islámu a nenávistí oklamaných a zbídačených spoluobčanů.

  Toto formuloval pan Konvička v pořadu Svobodného rádia, kde řekl – „Katolická církev je instituce, která kolaboruje s islámem a spolupodílí se na islamizaci Evropy.“ A ještě řekl – „Kdokoliv se dnes hlásí ke katolické církvi, je spolupodílníkem islamizace Evropy“.
  http://svobodne-radio.cz/2019-05-16-studio-beta-martin-konvicka-pred-eurovolbami/ (1:59:00 – 2:00:05)

  Člověk chce svobodu, ale svoboda je moudrost, nikoli nevázanost, a aby byl člověk svobodný, musí nejdřív přijmout víru, jak říká svatý archanděl Michael v poselství Zbytku č. 802. My bychom mohli doplnit přijmout víru a Knihu Pravdy, neboť tak máme svobodu v plnosti.
  Bohu žel, Svobodné rádio ani biskupové Metoděj a Timotej Knihu Pravdy nepřijali.

 25. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  2. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  3. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  4. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  5. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  6. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  7. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  8. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  9. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  10. Za sestru Hanu a jej dcéry, aby sa vyslobodili z vplyvu východnej sekty a navrátili sa ku katolíckej viere, od ktorej odpadli, prosí sestra Ilona.
  11. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  12. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  13. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  14. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  15. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  16. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  17. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  18. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  19. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  20. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  21. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  22. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  23. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  24. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  25. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  26. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  27. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  28. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  29. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  30. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  31. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  32. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  33. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  34. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  35. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  36. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  37. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  38. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  39. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  40. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  41. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  42. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  43. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  44. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  45. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  46. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  47. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  48. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  49. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 26. https://www.topky.sk/…/Nebezpecenstvo-konfliktu-v-Perzskom-…

  Pozývame všetkých k spoločnej modlitbe celého Sv. Ruženca (všetkých tajomstviev) ako jednej modlitby v čase od 17.00 do 19.00 s úmyslom za mier. Ďakujem, že sa pridáte a šírte!

  …..“Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.

  Modlete se za ubohé duše nejen v Íránu, ale i v zemích, které se do války bezděčně zapletou. Modlete se za nešťastné země, které jsou využity jako pěšáci ve zlovolné hře lží, plánované skupinami, které nejsou od Boha, mého Věčného Otce.
  Jděte nyní, mé děti a přiveďte všechny mé děti dohromady, aby se modlily za zmírnění této strašné ukrutnosti proti lidskosti.

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 27. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  2. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  3. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  4. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  5. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  6. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  7. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  8. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  9. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  10. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  11. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  12. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  13. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  14. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  15. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  16. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  17. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  18. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  19. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  20. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  21. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  22. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  23. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  24. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  25. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  26. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  27. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  28. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  29. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  30. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  31. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  32. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  33. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  34. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  35. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  36. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  37. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  38. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  39. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  40. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  41. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  42. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  43. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  44. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  45. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  46. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  47. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 28. Drahí bratia a sestry prikladám preklad zasvätenia z posolstva pre Luz de María z 13.5., o ktoré žiadal sv. Michal archanjel v posolstve z 30/4 a ktoré spomína nižšie aj admin Jan :

  ZASVÄTENIE
  13. MÁJA 2019

  Kráľovná a Matka posledných časov, som tvoj syn, prijmi ma, odovzdávam ti svoj život a do tvojich rúk vkladám svoju vôľu, všetko čo mám, čím som, svoje túžby, želania a plány.
  Oddiaľ odo mňa pripútanosť k materiálnemu svetu, aby som hľadal vlastníctvo, ktoré je neviditeľné, pretože je duchovné.
  Zasväcujem ti dnes svoj život Kráľovná a Matka, slobodne sa odovzdávam do tvojej ochrany v týchto ťažkých chvíľach, ktoré prežívam;
  buď ty archou, ktorá ma povedie, aby som vydržal a nestroskotal uprostred očisťovania.
  Nech lúče z tvojich rúk osvietia moju myseľ, moje myšlienky a moje spomienky, aby boli uzdravené; moju bolesť, aby som ju vedel obetovať a moje pády, aby si ma mohla pozdvihnúť.
  Osvieť môj rozum, aby nesúperil s mojou vierou, ale aby boli jeden druhému svetlom.
  Zasväcujem sa ti a odovzdávam sa ti  slobodne ako Božie dieťa.

  Amen.

 29. I ja chcem dnes prispieť a zapojiť sa do výzvy neba, ktorú včera zverejnil admin Peter.
  Dnes máme 13.5. – 102.výročie fatimských zjavení. S radosťou si ich pripomíname.
  Zároveň v srdci cítime bolesť zo zlyhania Cirkvi voči zjaveniam Panny Márie vo Fatime. Bolo trojaké:
  1. V prvom tajomstve Mária povedala, „Videli ste peklo, kam putujú duše hriešnikov. Aby boli spasené, Boh si želá vytvoriť vo svete zasvätenie môjmu nepoškvrnenému srdcu. Ak tak ľudia urobia, mnohé duše konvertujú a bude mier.“ (Pápežom v tej dobe bol Benedikt XV (1914-22)). Ľudia nekonali pokánie a nenaplnili túto prosbu a určite vinu na tom má aj hierarchia.
  2. V druhom tajomstve sa hovorí o spasení kresťanstva a zabránení komunistického tyranstva. Mária povedala, „ak ľudia neprestanú urážať Boha, neprejde veľa času a za pontifikátu Pia XI (1922-39) sa začne iná, ešte hroznejšia vojna. Aby sa tomu zabránilo, prosím o zasvätenie Ruska môjmu nepoškvrnenému srdcu a aby sa konalo odškodňovacie prijímanie každú prvú sobotu. Ak bude moja prosba vypočutá, Rusko skonvertuje a zavládne mier. Ak nie, Rusko bude rozširovať svoje chyby po celom svete vyvolávajúc vojny a prenasledovanie cirkvi.“ (Zrejme tým, že sa neuskutočnilo zasvätenie Ruska akonáhle sa prijalo posolstvo, vznikol a rozširoval sa komunizmus, ktorý je ateistický a nastalo prenasledovanie cirkvi a veriacich). Zasvätenia začali pápežom Piom XII. 31. októbra 1942 až do zasvätenia pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1982 a 25. marca 1984 so zvláštnym zreteľom na Rusko s opakovaniami v rokoch 1987, 88 a 91. Mnohí v tom videli naplnenie Máriiných požiadaviek s následným kolapsom Sovietskeho zväzu spojeným s obnovením náboženského života. Avšak sestra Lucia i po poslednom posvätení tvrdí, že to, čo žiadala Mária, nebolo naplnené. Tu zlyhala hierarchia.
  3. „Tretia časť, tretie tajomstvo, bolo napísaná medzi 2. a 9. januárom 1944, pričom sa Lucii zjavila Mária potvrdzujúc, že Boh naozaj chce, aby bolo napísané a aby pápež a biskup oblasti Leiria ho okamžite prečítali. Mária ďalej požiadala, aby toto proroctvo bolo zverejnené najneskoršie do roku 1960, avšak nestalo sa tak.“ Tu v prvom rade zlyhala Cirkevná hierarchia.

  Panna Mária si teda našla iné cesty, ako zverejniť 3.fatimské tajomstvo, ktoré napriek tomu, že bolo oficiálne v roku 2000 zverejnené, nebolo odhalené tak ako ho Panna Mária zjavila Lucii. Najskôr to bol Don Gobbi, ktorému Panna Mária iba čiastočne odhalila toto 3.fatimské tajomstvo.
  Skrze Mariánske kňazské hnutie Mária povedala: 13. mája 1990 – „Moje tretie tajomstvo … ktoré vám dodnes nebolo odhalené, sa stane všetkým zjavné samotným vývojom udalostí. Cirkev pozná hodinu svojej najväčšej apostázie a človek plný neprávosti sa votrie do jej stredu a usadne v samotnom Chráme Božom, zatiaľ čo malý zostatok veriacich bude podrobený najväčším skúškam a prenasledovaniam…“ 13. mája 1993 – „Uskutočňuje sa to, čo je obsahom tretieho tajomstva, … ktoré sa teraz zjavuje samé týmito udalosťami, ktoré práve prežívate.“ 11. marca 1995 určitým spôsobom pretlmočila obsah tretieho tajomstva, „Moje tajomstvo ohľadne cirkvi: V cirkvi bude prebiehať veľké odpadlíctvo, ktoré sa rozšíri po celom svete. Dovŕši sa schizma všeobecným vzdialením sa evanjeliu a pravej viery. Do cirkvi vnikne bezbožný človek, ktorý sa postaví proti Kristovi, do vnútra cirkvi vnesie ohavnú pohromu. … Moje tajomstvo ohľadne ľudstva: Ľudstvo dospeje k vrcholu skazy, bezbožnosti, vzbury proti Bohu a otvorenej opozície voči Jeho zákonu lásky.“

  My však už dne vieme ohľadom tohto tajomstva oveľa viac a poznáme ho už celé (na 99,9 %). Prečítajte si postupne tieto odkazy a sami si urobte úsudok:
  http://rexcz.blogspot.sk/2015/12/dalsi-dukazy-o-chybejicim-textu-tretiho.html
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=prezentace-knihy-jose-maria-zavaly
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=treti-fatimske-tajemstvi-v-nove-podobe

  Znenie 3.fatimského tajomstva:
  „»Nyní přicházím k zjevení třetího úryvku tajemství; tato část se týká apostaze v Církvi. Naše Paní nám ukázala vidění jednoho individua, kterého popisuji jako „Svatého otce“ před velkým zástupem, který ho stále chválil.
  Ale byl zde rozdíl mezi skutečným Svatým otcem, měl vzhled démona a měl zlé oči.

  Pak po malé chvíli jsme viděli stejného Papeže vstupovat do chrámu, ale tento chrám byl chrám pekla, není možné popsat ošklivost tohoto místa, jevilo se jako pevnost ze šedého cementu, s lomenými nárožími a okny jako oči, a měla na střeše jehlan.

  Pozvedli jsme oči k Naší Paní, která nám řekla, že vidíme apostazi v církvi. Tento dopis má být zveřejněn po smrti Pia XII. a před rokem 1960.
  Za panování Jana Pavla II. úhelný kámen hrobu Petrova má být přenesen do Fatimy. Bazilika v Římě má být zbořena a postavena nová ve Fatimě.
  Jestliže 69 týdnů poté, co tento příkaz bude zveřejněn, bude Řím pokračovat ve své špatnosti, město bude zničeno.
  Naše Paní nám řekla, že toto stojí psáno v knize Daniel 9, 24-25 a Matouš 21, 42-44.“

  Tu sú aj ďalšie vyjadrenia a svedectvá dôležitých ľudí v Cirkvi:
  http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=vyznamny-rozhovor-benedikta-xvi-s-p-ingo-dollingerem
  http://www.tedeum.cz/2016/05/19/joseph-ratzinger-udajne-priznal-ze-treti-fatimske-tajemstvi-nebylo-zverejneno-cele/
  https://www.tedeum.cz/2016/05/19/joseph-ratzinger-udajne-priznal-ze-treti-fatimske-tajemstvi-nebylo-zverejneno-cele/
  http://rexcz.blogspot.sk/2017/05/p-amorth-padre-pio-znal-treti-tajemstvi.html
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=na-zaver-fstimskeho-jubilea

  Robme teda pokánie,
  podľa priania Panny Márie

 30. Drazí bratři a sestry,

  v poselství svatého archanděla Michaela ze dne 30. dubna t.r., které v úplnosti bude zveřejněno později, jsem našel toto sdělení, které dávám na fórum dnes:

  „Děti Nejsvětější Trojice, neodmítejte v tomto čase volání Otcova Domu, kdy církev potřebuje všechny modlitby, aby zůstala stát.

  Začínáte velmi speciální měsíc, měsíc naší Královny a Matky. Je nezbytné, aby ve všech církvích světa a všech domovech, které jsou k tomu připraveny, jste se modlily svatý růženec za mír ve světě.

  V den 13. května se musíte znovu zasvětit naší Královně a Matce, vaší Královně a Matce, abyste pod její ochranou a s její pomocí, mohly být posíleny v lásce, naději a dobročinnosti, skrze její přímluvu.

  Přijměte tuto žádost, je nanejvýš důležitá.“

  Admin Peter:

  Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dňa 13.05.2019 o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dňa 13.05.2019 o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za mier vo svete a odvrátenie vojen a ozbrojených vojenských konfliktov všade na zemi.
  2. Za Kristovu svätú Církev, aby zostala stáť, bola posilňovaná skrze modlitby jej oddaných synov a dcér a vytrvala na svojej ťažkej krížovej ceste v týchto časoch konca vystupujúc tak, ako náš milovaný Pán, na Golgotu.

  Pridáme aj modlitbu zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

  Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho Milosrdenstva:

  Zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám!

  Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi, Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.

  Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu takého, aký som, a urob ma takým, akého ma Ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachoval(a) čistotu duše i tela. Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu. Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijal(a) svojím krstným a sekulárnym zasvätením.

  Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil(a) a obetoval(a) za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.

  V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Tebe Pane všetka sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  PROSÍME VÁS, BRATIA A SESTRY, O ČO NAJVÄČŠIU ÚČASŤ, JE TO VEĽMI NALIEHAVÁ VÝZVA NEBA!

  • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
   V těchto dnech mi přišel email s odkazem na článek pod názvem „Dôvody Cirkvi pre odsúdenie pobožnosti k Božiemu milosrdenství“ Autor článku se odvolává na papeže Pia XII a papeže Jana XXIII, za jejichž působení byla tato pobožnost odsouzena.
   My všichni zde víme, kdo za tím vězí a proč se někomu nehodí úcta k Božímu milosrdenství. Boží milosrdenství je čin Boží lásky, kdy odpouští kajícníkovi hříchy při svátosti pokání.
   Odsouzením pobožnosti k Božímu milosrdenství je hřích proti Duchu svatému a je tedy neodpustitelný!

   Připomeňme si některá poselství Marii Božího milosrdenství. Poselství č. 317 a č. 422 hovoří o zlovolné sektě ve Vatikánu, která je zodpovědná za překroucení pravdy učení Ježíše Krista. O zednářských skupinách, které nereprezentují Boha, Boha nenávidí a strávily padesát let šířením nepravd o Božím milosrdenství.

   Poselství č. 001 a č. 042 zmiňuje Faustinu Kowalskou a ostatní jasně vysvětlují, že Boží milosrdenství bude poskytnuto jen skrze Ježíše Krista zpytováním svědomí ze své svobodné vůle.

   317. Poselství Matky Spásy ze dne 18. ledna 2012 v 09:50.
   PODLÉ PLÁNY VE VATIKÁNU KE ZNIČENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE
   Zlá sekta spřádá úklady proti papeži Benediktu XVI. v jeho vlastních kuloárech. O této sektě je známo, že existuje mezi posvěcenými služebníky ve Vatikánu, přesto jsou tam bezmocní vůči této zlovolné skupině, která infiltruje katolickou církev už po staletí.
   To oni jsou zodpovědní za překroucení pravdy učení mého Syna. Tak málo se ví o nich, nebo o jejich ohavné práci. To oni vypudili pravdivé učení z katolické církve a nahradili je vlažnou, rozředěnou verzí, kterou byli katolíci násilně krmeni v posledních čtyřiceti letech.
   Modlete se, aby posvěcení služebníci ve Vatikánu byli dost silní, aby odolali tomuto zlému spiknutí, které je plánováno ke zničení katolické církve.
   Plánují nahradit svatého vikáře, papeže Benedikta XVI. diktátorem lží, jenž ve spolupráci s antikristem a jeho skupinou vytvoří novou církev, aby oklamali svět. Žel, mnoho z mých dětí bude ve své věrnosti ke katolické víře slepě následovat toto falešné učení, jako beránci jdoucí na porážku.
   Děti, probuďte se k pravdě. Tento ohavný plán již změnil v běhu let základní pravost katolického učení. Urážíte mého Syna, když přijímáte svatou eucharistii do rukou. To bylo jejich dílo.
   Urážíte mého Syna, když nevyhledáváte svátosti pravidelně.
   http://www.varovani.org/html2/317.html

   422. Poselství Ježíše ze dne 7. května 2012 v 18:19.
   MNOZÍ PAPEŽI, OBKLOPENÍ ZEDNÁŘSKÝMI SKUPINAMI, BYLI ZAJATCI VE SVATÉM STOLCI
   V době, kdy Druhý vatikánský koncil vyhlásil nová nařízení, byly to právě tyto ďábelské zednářské síly, zabydlené ve vašich kuloárech moci, které je zavedly.
   Mnozí papežové byli zajatci na Svatém stolci, obklopeném zednářskými skupinami, které nereprezentují Boha.
   Ony Boha nenávidí a strávily padesát let šířením nepravd o Božím milosrdenství.
   Jejich práce vedla ke zhroucení katolické církve.
   To nebyla náhoda. Bylo to úmyslné a vychytralé spiknutí k zničení víry církve. K zničení úcty obyčejných katolíků k jedinému pravému Bohu.
   Především odmítněte lži, které vám budou brzy předloženy falešným prorokem.
   On sloučí katolickou církev s jinými církvemi, včetně církví pohanských, aby se stala jedinou ohavností, jedinou světovou církví bez duše.
   http://www.varovani.org/html2/422.html

   001. Poselství Panny Marie ze dne 8. listopadu 2010 v 15:30.
   PRVNÍ POSELSTVÍ PANNY MARIE PŘIJATÉ DOMA PO MODLITBĚ RŮŽENCE
   Nikdy nezapomeň, že Bůh miluje všechny svoje děti – i hříšníky, kteří Ho urazili. Pros o milosrdenství pro každého jednoho z vás. Svatá rodina se opět sjednotí.
   Tato poselství jsou božského původu a musí být respektována.
   Mé dítě, odhoď všechny pochybnosti stranou. Ty si nevymýšlíš tato božská poselství. Předpovědi v Písmu se naplňují.
   Modli se za všechny Boží děti. Můj drahý milovaný Syn je každý den tolikrát zraňován. Je mučen hříchy lidí. Jeho utrpení dosáhlo od času jeho smrti na kříži bezpříkladné intenzity.
   Teď jdi, mé dítě. Obleč si svou zbroj. Stůj se vztyčenou hlavou a pomáhej v boji se Zlým. Nezoufej si, čas od času, budeš-li se cítit izolovaná. Máš všechny anděly a svaté – včetně sv. Jana Pavla II., svatou Faustinu a svatého Josefa – kteří tě povedou na každém kroku tvé cesty.
   Mé dítě, děkuji za víru, jakou jsi ukázala. Jsi bojovníkem a jsi velmi milována Bohem Otcem, a mým vroucně milovaným Synem. Jsi sjednocená s Ježíšem a tvé ruce jsou vedeny Duchem Svatým.
   Jdi nyní, mé dítě, k práci a použij v tomto nejdůležitějším čase lidských dějin všechny dostupné prostředky, které máš k dispozici.
   http://www.varovani.org/html2/001.html

   038. Poselství Ježíše ze dne 11. ledna 2011 v 00:30.
   ROK 2011 JE ROKEM OČISTY
   Ani jeden ze stoupenců Zlého, nezávisle od míry jeho oddanosti Satanovi a jeho prázdným slibům, nebude ušetřen, pokud nebude konat pokání.
   Děti moje, neuvědomujete si, že se obracíte zády ke své vlastní spáse! Nechápete to? Věřte prosím, že když si teď nebudete zpytovat svědomí a nebudete se ke Mně modlit, abych vás vedl, tak nemůžete být a ani nebudete zachráněni.
   Znamení, poselství a proroctví jsou vám posílána celé roky, jako důkaz mého milosrdenství.
   Realita pekla
   Kdybyste byly svědky jen letmého pohledu na toto místo, potom byste, lidsky řečeno, na místě zemřely z čiré hrůzy pohledu na to, jaký osud postihne ty, kteří si zvolili cestu hříchu.
   http://www.varovani.org/html2/038.html

   046. Poselství Ježíše ze dne 7. února 2011 v 22:00.
   ZVEŘEJNĚTE MOJE POSELSTVÍ NA CELÉM SVĚTĚ
   Jen zdůrazňuji naléhavost, aby co možná nejvíc lidí ve světě bylo připraveno. Potom mohou hledat smíření, až jim budou před jejich očima odhaleny jejich vlastní hříchy.
   Výjimečnou výhodu budou mít ti, kteří se připraví. Díky tomuto kousku písemnosti, budou moci přežít Varování. Potom budou očištěni a s požehnáním, jehož se jim dostane, budou připraveni čelit zkouškám, které budou následovat.
   Na pomoc s tímto úkolem jsem ti přidělil celou řadu svatých, aby ti pomáhali. Jsou mezi nimi svatý Benedikt, svatý Augustin, svatý Jan Pavel II., svatá Faustina, svatý Malachiáš a svatá Tereza z Avily. Časem ti odhalím další. Všichni teď pracují, aby tě podpořili ve tvém poslání, které je vůbec jedním z nejdůležitějších, které kdy bylo, v tomto rozhodujícím okamžiku dějin, dáno lidstvu.
   http://www.varovani.org/html2/046.html

   482. Poselství Boha Otce ze dne 5. července 2012 v 15:30.
   NIKDO NEMŮŽE VYSVĚTLIT, JAK JSEM STVOŘIL VESMÍR NEBO LIDSTVO, A NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK SE O TO BUDOU POKOUŠET, PROTOŽE TO NENÍ MOŽNÉ
   Mnohé takové duše se obrátí, ale mnohé odmítnou tento kalich Spásy, který jim nabídl můj milovaný Syn.
   Děti mého srdce, úpěnlivě vás prosím, pomozte Mi zachránit mé vzácné děti.
   V tomto čase, kdy mé slzy kanou, vás prosím, abyste Mi je přivedly skrze Boží milosrdenství mého Syna.
   Já jsem váš Bůh, váš Stvořitel a váš přirozený Otec.
   Mé děti musí ke Mně přijít skrze mého milovaného Syna a ze své vlastní svobodné vůle. Nemohu je nutit.
   http://www.varovani.org/html2/482.html

   1129. Poselství Ježíše ze dne 14. května 2014 v 23:30.
   MÁ LÁSKA, MÉ MILOSRDENSTVÍ A MŮJ SOUCIT BUDOU PRO VÁS SPASITELNÝMI MILOSTMI
   Někteří lidé proti Mně zaútočili, protože věří, že jejich povolání k mé službě byl důsledek jejich osvícení. Myslí si, že mají právo, zaručené jim mocí Ducha Svatého, přizpůsobit mé učení, aby neuráželo moderní společnost. Jejich pýcha bude jejich pádem a jejich odpadnutí od milosti uvidí mnozí, kdo se budou cítit podvedeni, protože byli uvedeni v omyl. Jiní mezi nimi vědí přesně, co dělají, protože to nejsem Já, komu slouží, je to Zlý. Záměrně se pohybují mezi vámi s cílem ničit pravé Slovo Boží. Nebudou se kát, ani nepřijmou mou ruku, neboť věří lžím šelmy, která po staletí slibovala mým nepřátelům svůj budoucí ráj.
   Varuji všechny Boží děti, že vydají-li se po zlých cestách odmítáním Božího Slova a pácháním smrtelného hříchu, bude to mít za následek trest. Každý, kdo říká něco jiného, vás svádí. Přesto zachráním kajícníka i v poslední vteřině, tak velmi toužím zachránit každého z vás.
   Má láska, mé milosrdenství, můj soucit budou pro vás spasitelnými milostmi. Nechci vás děsit, ale musím vám říct Pravdu. Tím, že přijdete ke Mně – lhostejno jaké víry, na samém konci – shromáždím vás jako své. Nikdy nezapomeňte na tento slib. Slibuji, že se k vám vztáhnu i v hloubce vaší beznaděje.
   http://www.varovani.org/html2/1129.html

 31. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  2. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  3. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  4. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  5. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  6. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  7. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  8. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  9. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  10. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  11. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  12. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  13. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  14. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  15. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  16. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  17. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  18. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  19. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  20. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  21. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  22. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  23. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  24. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  25. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  26. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  27. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  28. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  29. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  30. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  31. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  32. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  33. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  34. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  35. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  36. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  37. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  38. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  39. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  40. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  41. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  42. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  43. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  44. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  45. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  46. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  47. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 32. Možno neviete, ale v tomto mesiaci máj, práve dnes, Cirkev slávi spomienku „Preblahoslavenej Panny Márie, Matky a sprostredkovateľky milostí“.
  Tento sviatok povolil Španielsku a Belgicku pápež Benedikt XV. roku 1921. Panna Mária sa volá Sprostredkovateľka, pretože je matkou Spasiteľa, skrze ktorého všetky milosti zostupujú na ľudí.
  Roku 1971 Posvätná kongregácia pre Boží kult schválila sviatok pod titulom Preblahoslavenej Panny Márie, Matky a Sprostredkovateľky milostí, a to pre rehoľu servitov. Na mnohých miestach sa slávi 8. mája.
  Panna Mária je sprostredkovateľka milostí, lebo bola Kristovou spoločníčkou pri získaní tej najväčšej milosti pre nás: milosti vykúpenia a spásy, Božieho života a slávy bez konca.
  Modlitba z Liturgie hodín znie takto:
  „Večný Bože, ty si z tajomného rozhodnutia svojej prozreteľnosti chcel, aby blahoslavená Panna Mária porodila Pôvodcu milosti, a v tajomstve ľudského vykúpenia si mu ju dal za spoločníčku; vrúcne ťa prosíme, daj, aby nám získala hojnosť milostí a priviedla nás do prístavu večnej spásy.“

  Toto je už oficiálne liturgicky schválené. Ako málo stačí, aby Cirkev podobnú formuláciu vzťahovala nielen na Otca (ako je to v tejto modlitbe, kde sa popisuje vzťah Otec – spoločníčka), ale aj na Syna a uznala pravdu (dogmu) o Panne Márii Spoluvykupiteľke.

Pridaj komentár