Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  2. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  3. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  4. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  5. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  6. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  7. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  8. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  9. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  10. Za sestru Hanu a jej dcéry, aby sa vyslobodili z vplyvu východnej sekty a navrátili sa ku katolíckej viere, od ktorej odpadli, prosí sestra Ilona.
  11. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  12. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  13. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  14. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  15. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  16. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  17. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  18. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  19. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  20. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  21. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  22. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  23. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  24. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  25. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  26. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  27. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  28. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  29. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  30. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  31. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  32. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  33. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  34. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  35. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  36. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  37. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  38. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  39. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  40. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  41. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  42. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  43. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  44. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  45. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  46. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  47. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  48. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  49. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 2. https://www.topky.sk/…/Nebezpecenstvo-konfliktu-v-Perzskom-…

  Pozývame všetkých k spoločnej modlitbe celého Sv. Ruženca (všetkých tajomstviev) ako jednej modlitby v čase od 17.00 do 19.00 s úmyslom za mier. Ďakujem, že sa pridáte a šírte!

  …..“Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.

  Modlete se za ubohé duše nejen v Íránu, ale i v zemích, které se do války bezděčně zapletou. Modlete se za nešťastné země, které jsou využity jako pěšáci ve zlovolné hře lží, plánované skupinami, které nejsou od Boha, mého Věčného Otce.
  Jděte nyní, mé děti a přiveďte všechny mé děti dohromady, aby se modlily za zmírnění této strašné ukrutnosti proti lidskosti.

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 3. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  2. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  3. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  4. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  5. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  6. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  7. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  8. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  9. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  10. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  11. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  12. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  13. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  14. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  15. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  16. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  17. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  18. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  19. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  20. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  21. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  22. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  23. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  24. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  25. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  26. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  27. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  28. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  29. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  30. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  31. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  32. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  33. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  34. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  35. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  36. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  37. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  38. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  39. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  40. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  41. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  42. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  43. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  44. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  45. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  46. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  47. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 4. Drahí bratia a sestry prikladám preklad zasvätenia z posolstva pre Luz de María z 13.5., o ktoré žiadal sv. Michal archanjel v posolstve z 30/4 a ktoré spomína nižšie aj admin Jan :

  ZASVÄTENIE
  13. MÁJA 2019

  Kráľovná a Matka posledných časov, som tvoj syn, prijmi ma, odovzdávam ti svoj život a do tvojich rúk vkladám svoju vôľu, všetko čo mám, čím som, svoje túžby, želania a plány.
  Oddiaľ odo mňa pripútanosť k materiálnemu svetu, aby som hľadal vlastníctvo, ktoré je neviditeľné, pretože je duchovné.
  Zasväcujem ti dnes svoj život Kráľovná a Matka, slobodne sa odovzdávam do tvojej ochrany v týchto ťažkých chvíľach, ktoré prežívam;
  buď ty archou, ktorá ma povedie, aby som vydržal a nestroskotal uprostred očisťovania.
  Nech lúče z tvojich rúk osvietia moju myseľ, moje myšlienky a moje spomienky, aby boli uzdravené; moju bolesť, aby som ju vedel obetovať a moje pády, aby si ma mohla pozdvihnúť.
  Osvieť môj rozum, aby nesúperil s mojou vierou, ale aby boli jeden druhému svetlom.
  Zasväcujem sa ti a odovzdávam sa ti  slobodne ako Božie dieťa.

  Amen.

 5. I ja chcem dnes prispieť a zapojiť sa do výzvy neba, ktorú včera zverejnil admin Peter.
  Dnes máme 13.5. – 102.výročie fatimských zjavení. S radosťou si ich pripomíname.
  Zároveň v srdci cítime bolesť zo zlyhania Cirkvi voči zjaveniam Panny Márie vo Fatime. Bolo trojaké:
  1. V prvom tajomstve Mária povedala, „Videli ste peklo, kam putujú duše hriešnikov. Aby boli spasené, Boh si želá vytvoriť vo svete zasvätenie môjmu nepoškvrnenému srdcu. Ak tak ľudia urobia, mnohé duše konvertujú a bude mier.“ (Pápežom v tej dobe bol Benedikt XV (1914-22)). Ľudia nekonali pokánie a nenaplnili túto prosbu a určite vinu na tom má aj hierarchia.
  2. V druhom tajomstve sa hovorí o spasení kresťanstva a zabránení komunistického tyranstva. Mária povedala, „ak ľudia neprestanú urážať Boha, neprejde veľa času a za pontifikátu Pia XI (1922-39) sa začne iná, ešte hroznejšia vojna. Aby sa tomu zabránilo, prosím o zasvätenie Ruska môjmu nepoškvrnenému srdcu a aby sa konalo odškodňovacie prijímanie každú prvú sobotu. Ak bude moja prosba vypočutá, Rusko skonvertuje a zavládne mier. Ak nie, Rusko bude rozširovať svoje chyby po celom svete vyvolávajúc vojny a prenasledovanie cirkvi.“ (Zrejme tým, že sa neuskutočnilo zasvätenie Ruska akonáhle sa prijalo posolstvo, vznikol a rozširoval sa komunizmus, ktorý je ateistický a nastalo prenasledovanie cirkvi a veriacich). Zasvätenia začali pápežom Piom XII. 31. októbra 1942 až do zasvätenia pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1982 a 25. marca 1984 so zvláštnym zreteľom na Rusko s opakovaniami v rokoch 1987, 88 a 91. Mnohí v tom videli naplnenie Máriiných požiadaviek s následným kolapsom Sovietskeho zväzu spojeným s obnovením náboženského života. Avšak sestra Lucia i po poslednom posvätení tvrdí, že to, čo žiadala Mária, nebolo naplnené. Tu zlyhala hierarchia.
  3. „Tretia časť, tretie tajomstvo, bolo napísaná medzi 2. a 9. januárom 1944, pričom sa Lucii zjavila Mária potvrdzujúc, že Boh naozaj chce, aby bolo napísané a aby pápež a biskup oblasti Leiria ho okamžite prečítali. Mária ďalej požiadala, aby toto proroctvo bolo zverejnené najneskoršie do roku 1960, avšak nestalo sa tak.“ Tu v prvom rade zlyhala Cirkevná hierarchia.

  Panna Mária si teda našla iné cesty, ako zverejniť 3.fatimské tajomstvo, ktoré napriek tomu, že bolo oficiálne v roku 2000 zverejnené, nebolo odhalené tak ako ho Panna Mária zjavila Lucii. Najskôr to bol Don Gobbi, ktorému Panna Mária iba čiastočne odhalila toto 3.fatimské tajomstvo.
  Skrze Mariánske kňazské hnutie Mária povedala: 13. mája 1990 – „Moje tretie tajomstvo … ktoré vám dodnes nebolo odhalené, sa stane všetkým zjavné samotným vývojom udalostí. Cirkev pozná hodinu svojej najväčšej apostázie a človek plný neprávosti sa votrie do jej stredu a usadne v samotnom Chráme Božom, zatiaľ čo malý zostatok veriacich bude podrobený najväčším skúškam a prenasledovaniam…“ 13. mája 1993 – „Uskutočňuje sa to, čo je obsahom tretieho tajomstva, … ktoré sa teraz zjavuje samé týmito udalosťami, ktoré práve prežívate.“ 11. marca 1995 určitým spôsobom pretlmočila obsah tretieho tajomstva, „Moje tajomstvo ohľadne cirkvi: V cirkvi bude prebiehať veľké odpadlíctvo, ktoré sa rozšíri po celom svete. Dovŕši sa schizma všeobecným vzdialením sa evanjeliu a pravej viery. Do cirkvi vnikne bezbožný človek, ktorý sa postaví proti Kristovi, do vnútra cirkvi vnesie ohavnú pohromu. … Moje tajomstvo ohľadne ľudstva: Ľudstvo dospeje k vrcholu skazy, bezbožnosti, vzbury proti Bohu a otvorenej opozície voči Jeho zákonu lásky.“

  My však už dne vieme ohľadom tohto tajomstva oveľa viac a poznáme ho už celé (na 99,9 %). Prečítajte si postupne tieto odkazy a sami si urobte úsudok:
  http://rexcz.blogspot.sk/2015/12/dalsi-dukazy-o-chybejicim-textu-tretiho.html
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=prezentace-knihy-jose-maria-zavaly
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=treti-fatimske-tajemstvi-v-nove-podobe

  Znenie 3.fatimského tajomstva:
  „»Nyní přicházím k zjevení třetího úryvku tajemství; tato část se týká apostaze v Církvi. Naše Paní nám ukázala vidění jednoho individua, kterého popisuji jako „Svatého otce“ před velkým zástupem, který ho stále chválil.
  Ale byl zde rozdíl mezi skutečným Svatým otcem, měl vzhled démona a měl zlé oči.

  Pak po malé chvíli jsme viděli stejného Papeže vstupovat do chrámu, ale tento chrám byl chrám pekla, není možné popsat ošklivost tohoto místa, jevilo se jako pevnost ze šedého cementu, s lomenými nárožími a okny jako oči, a měla na střeše jehlan.

  Pozvedli jsme oči k Naší Paní, která nám řekla, že vidíme apostazi v církvi. Tento dopis má být zveřejněn po smrti Pia XII. a před rokem 1960.
  Za panování Jana Pavla II. úhelný kámen hrobu Petrova má být přenesen do Fatimy. Bazilika v Římě má být zbořena a postavena nová ve Fatimě.
  Jestliže 69 týdnů poté, co tento příkaz bude zveřejněn, bude Řím pokračovat ve své špatnosti, město bude zničeno.
  Naše Paní nám řekla, že toto stojí psáno v knize Daniel 9, 24-25 a Matouš 21, 42-44.“

  Tu sú aj ďalšie vyjadrenia a svedectvá dôležitých ľudí v Cirkvi:
  http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=vyznamny-rozhovor-benedikta-xvi-s-p-ingo-dollingerem
  http://www.tedeum.cz/2016/05/19/joseph-ratzinger-udajne-priznal-ze-treti-fatimske-tajemstvi-nebylo-zverejneno-cele/
  https://www.tedeum.cz/2016/05/19/joseph-ratzinger-udajne-priznal-ze-treti-fatimske-tajemstvi-nebylo-zverejneno-cele/
  http://rexcz.blogspot.sk/2017/05/p-amorth-padre-pio-znal-treti-tajemstvi.html
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=na-zaver-fstimskeho-jubilea

  Robme teda pokánie,
  podľa priania Panny Márie

 6. Drazí bratři a sestry,

  v poselství svatého archanděla Michaela ze dne 30. dubna t.r., které v úplnosti bude zveřejněno později, jsem našel toto sdělení, které dávám na fórum dnes:

  „Děti Nejsvětější Trojice, neodmítejte v tomto čase volání Otcova Domu, kdy církev potřebuje všechny modlitby, aby zůstala stát.

  Začínáte velmi speciální měsíc, měsíc naší Královny a Matky. Je nezbytné, aby ve všech církvích světa a všech domovech, které jsou k tomu připraveny, jste se modlily svatý růženec za mír ve světě.

  V den 13. května se musíte znovu zasvětit naší Královně a Matce, vaší Královně a Matce, abyste pod její ochranou a s její pomocí, mohly být posíleny v lásce, naději a dobročinnosti, skrze její přímluvu.

  Přijměte tuto žádost, je nanejvýš důležitá.“

  Admin Peter:

  Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dňa 13.05.2019 o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dňa 13.05.2019 o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za mier vo svete a odvrátenie vojen a ozbrojených vojenských konfliktov všade na zemi.
  2. Za Kristovu svätú Církev, aby zostala stáť, bola posilňovaná skrze modlitby jej oddaných synov a dcér a vytrvala na svojej ťažkej krížovej ceste v týchto časoch konca vystupujúc tak, ako náš milovaný Pán, na Golgotu.

  Pridáme aj modlitbu zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

  Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho Milosrdenstva:

  Zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám!

  Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi, Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.

  Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu takého, aký som, a urob ma takým, akého ma Ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachoval(a) čistotu duše i tela. Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu. Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijal(a) svojím krstným a sekulárnym zasvätením.

  Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil(a) a obetoval(a) za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.

  V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Tebe Pane všetka sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  PROSÍME VÁS, BRATIA A SESTRY, O ČO NAJVÄČŠIU ÚČASŤ, JE TO VEĽMI NALIEHAVÁ VÝZVA NEBA!

  • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
   V těchto dnech mi přišel email s odkazem na článek pod názvem „Dôvody Cirkvi pre odsúdenie pobožnosti k Božiemu milosrdenství“ Autor článku se odvolává na papeže Pia XII a papeže Jana XXIII, za jejichž působení byla tato pobožnost odsouzena.
   My všichni zde víme, kdo za tím vězí a proč se někomu nehodí úcta k Božímu milosrdenství. Boží milosrdenství je čin Boží lásky, kdy odpouští kajícníkovi hříchy při svátosti pokání.
   Odsouzením pobožnosti k Božímu milosrdenství je hřích proti Duchu svatému a je tedy neodpustitelný!

   Připomeňme si některá poselství Marii Božího milosrdenství. Poselství č. 317 a č. 422 hovoří o zlovolné sektě ve Vatikánu, která je zodpovědná za překroucení pravdy učení Ježíše Krista. O zednářských skupinách, které nereprezentují Boha, Boha nenávidí a strávily padesát let šířením nepravd o Božím milosrdenství.

   Poselství č. 001 a č. 042 zmiňuje Faustinu Kowalskou a ostatní jasně vysvětlují, že Boží milosrdenství bude poskytnuto jen skrze Ježíše Krista zpytováním svědomí ze své svobodné vůle.

   317. Poselství Matky Spásy ze dne 18. ledna 2012 v 09:50.
   PODLÉ PLÁNY VE VATIKÁNU KE ZNIČENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE
   Zlá sekta spřádá úklady proti papeži Benediktu XVI. v jeho vlastních kuloárech. O této sektě je známo, že existuje mezi posvěcenými služebníky ve Vatikánu, přesto jsou tam bezmocní vůči této zlovolné skupině, která infiltruje katolickou církev už po staletí.
   To oni jsou zodpovědní za překroucení pravdy učení mého Syna. Tak málo se ví o nich, nebo o jejich ohavné práci. To oni vypudili pravdivé učení z katolické církve a nahradili je vlažnou, rozředěnou verzí, kterou byli katolíci násilně krmeni v posledních čtyřiceti letech.
   Modlete se, aby posvěcení služebníci ve Vatikánu byli dost silní, aby odolali tomuto zlému spiknutí, které je plánováno ke zničení katolické církve.
   Plánují nahradit svatého vikáře, papeže Benedikta XVI. diktátorem lží, jenž ve spolupráci s antikristem a jeho skupinou vytvoří novou církev, aby oklamali svět. Žel, mnoho z mých dětí bude ve své věrnosti ke katolické víře slepě následovat toto falešné učení, jako beránci jdoucí na porážku.
   Děti, probuďte se k pravdě. Tento ohavný plán již změnil v běhu let základní pravost katolického učení. Urážíte mého Syna, když přijímáte svatou eucharistii do rukou. To bylo jejich dílo.
   Urážíte mého Syna, když nevyhledáváte svátosti pravidelně.
   http://www.varovani.org/html2/317.html

   422. Poselství Ježíše ze dne 7. května 2012 v 18:19.
   MNOZÍ PAPEŽI, OBKLOPENÍ ZEDNÁŘSKÝMI SKUPINAMI, BYLI ZAJATCI VE SVATÉM STOLCI
   V době, kdy Druhý vatikánský koncil vyhlásil nová nařízení, byly to právě tyto ďábelské zednářské síly, zabydlené ve vašich kuloárech moci, které je zavedly.
   Mnozí papežové byli zajatci na Svatém stolci, obklopeném zednářskými skupinami, které nereprezentují Boha.
   Ony Boha nenávidí a strávily padesát let šířením nepravd o Božím milosrdenství.
   Jejich práce vedla ke zhroucení katolické církve.
   To nebyla náhoda. Bylo to úmyslné a vychytralé spiknutí k zničení víry církve. K zničení úcty obyčejných katolíků k jedinému pravému Bohu.
   Především odmítněte lži, které vám budou brzy předloženy falešným prorokem.
   On sloučí katolickou církev s jinými církvemi, včetně církví pohanských, aby se stala jedinou ohavností, jedinou světovou církví bez duše.
   http://www.varovani.org/html2/422.html

   001. Poselství Panny Marie ze dne 8. listopadu 2010 v 15:30.
   PRVNÍ POSELSTVÍ PANNY MARIE PŘIJATÉ DOMA PO MODLITBĚ RŮŽENCE
   Nikdy nezapomeň, že Bůh miluje všechny svoje děti – i hříšníky, kteří Ho urazili. Pros o milosrdenství pro každého jednoho z vás. Svatá rodina se opět sjednotí.
   Tato poselství jsou božského původu a musí být respektována.
   Mé dítě, odhoď všechny pochybnosti stranou. Ty si nevymýšlíš tato božská poselství. Předpovědi v Písmu se naplňují.
   Modli se za všechny Boží děti. Můj drahý milovaný Syn je každý den tolikrát zraňován. Je mučen hříchy lidí. Jeho utrpení dosáhlo od času jeho smrti na kříži bezpříkladné intenzity.
   Teď jdi, mé dítě. Obleč si svou zbroj. Stůj se vztyčenou hlavou a pomáhej v boji se Zlým. Nezoufej si, čas od času, budeš-li se cítit izolovaná. Máš všechny anděly a svaté – včetně sv. Jana Pavla II., svatou Faustinu a svatého Josefa – kteří tě povedou na každém kroku tvé cesty.
   Mé dítě, děkuji za víru, jakou jsi ukázala. Jsi bojovníkem a jsi velmi milována Bohem Otcem, a mým vroucně milovaným Synem. Jsi sjednocená s Ježíšem a tvé ruce jsou vedeny Duchem Svatým.
   Jdi nyní, mé dítě, k práci a použij v tomto nejdůležitějším čase lidských dějin všechny dostupné prostředky, které máš k dispozici.
   http://www.varovani.org/html2/001.html

   038. Poselství Ježíše ze dne 11. ledna 2011 v 00:30.
   ROK 2011 JE ROKEM OČISTY
   Ani jeden ze stoupenců Zlého, nezávisle od míry jeho oddanosti Satanovi a jeho prázdným slibům, nebude ušetřen, pokud nebude konat pokání.
   Děti moje, neuvědomujete si, že se obracíte zády ke své vlastní spáse! Nechápete to? Věřte prosím, že když si teď nebudete zpytovat svědomí a nebudete se ke Mně modlit, abych vás vedl, tak nemůžete být a ani nebudete zachráněni.
   Znamení, poselství a proroctví jsou vám posílána celé roky, jako důkaz mého milosrdenství.
   Realita pekla
   Kdybyste byly svědky jen letmého pohledu na toto místo, potom byste, lidsky řečeno, na místě zemřely z čiré hrůzy pohledu na to, jaký osud postihne ty, kteří si zvolili cestu hříchu.
   http://www.varovani.org/html2/038.html

   046. Poselství Ježíše ze dne 7. února 2011 v 22:00.
   ZVEŘEJNĚTE MOJE POSELSTVÍ NA CELÉM SVĚTĚ
   Jen zdůrazňuji naléhavost, aby co možná nejvíc lidí ve světě bylo připraveno. Potom mohou hledat smíření, až jim budou před jejich očima odhaleny jejich vlastní hříchy.
   Výjimečnou výhodu budou mít ti, kteří se připraví. Díky tomuto kousku písemnosti, budou moci přežít Varování. Potom budou očištěni a s požehnáním, jehož se jim dostane, budou připraveni čelit zkouškám, které budou následovat.
   Na pomoc s tímto úkolem jsem ti přidělil celou řadu svatých, aby ti pomáhali. Jsou mezi nimi svatý Benedikt, svatý Augustin, svatý Jan Pavel II., svatá Faustina, svatý Malachiáš a svatá Tereza z Avily. Časem ti odhalím další. Všichni teď pracují, aby tě podpořili ve tvém poslání, které je vůbec jedním z nejdůležitějších, které kdy bylo, v tomto rozhodujícím okamžiku dějin, dáno lidstvu.
   http://www.varovani.org/html2/046.html

   482. Poselství Boha Otce ze dne 5. července 2012 v 15:30.
   NIKDO NEMŮŽE VYSVĚTLIT, JAK JSEM STVOŘIL VESMÍR NEBO LIDSTVO, A NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK SE O TO BUDOU POKOUŠET, PROTOŽE TO NENÍ MOŽNÉ
   Mnohé takové duše se obrátí, ale mnohé odmítnou tento kalich Spásy, který jim nabídl můj milovaný Syn.
   Děti mého srdce, úpěnlivě vás prosím, pomozte Mi zachránit mé vzácné děti.
   V tomto čase, kdy mé slzy kanou, vás prosím, abyste Mi je přivedly skrze Boží milosrdenství mého Syna.
   Já jsem váš Bůh, váš Stvořitel a váš přirozený Otec.
   Mé děti musí ke Mně přijít skrze mého milovaného Syna a ze své vlastní svobodné vůle. Nemohu je nutit.
   http://www.varovani.org/html2/482.html

   1129. Poselství Ježíše ze dne 14. května 2014 v 23:30.
   MÁ LÁSKA, MÉ MILOSRDENSTVÍ A MŮJ SOUCIT BUDOU PRO VÁS SPASITELNÝMI MILOSTMI
   Někteří lidé proti Mně zaútočili, protože věří, že jejich povolání k mé službě byl důsledek jejich osvícení. Myslí si, že mají právo, zaručené jim mocí Ducha Svatého, přizpůsobit mé učení, aby neuráželo moderní společnost. Jejich pýcha bude jejich pádem a jejich odpadnutí od milosti uvidí mnozí, kdo se budou cítit podvedeni, protože byli uvedeni v omyl. Jiní mezi nimi vědí přesně, co dělají, protože to nejsem Já, komu slouží, je to Zlý. Záměrně se pohybují mezi vámi s cílem ničit pravé Slovo Boží. Nebudou se kát, ani nepřijmou mou ruku, neboť věří lžím šelmy, která po staletí slibovala mým nepřátelům svůj budoucí ráj.
   Varuji všechny Boží děti, že vydají-li se po zlých cestách odmítáním Božího Slova a pácháním smrtelného hříchu, bude to mít za následek trest. Každý, kdo říká něco jiného, vás svádí. Přesto zachráním kajícníka i v poslední vteřině, tak velmi toužím zachránit každého z vás.
   Má láska, mé milosrdenství, můj soucit budou pro vás spasitelnými milostmi. Nechci vás děsit, ale musím vám říct Pravdu. Tím, že přijdete ke Mně – lhostejno jaké víry, na samém konci – shromáždím vás jako své. Nikdy nezapomeňte na tento slib. Slibuji, že se k vám vztáhnu i v hloubce vaší beznaděje.
   http://www.varovani.org/html2/1129.html

 7. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  2. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  3. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  4. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  5. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  6. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  7. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  8. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  9. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  10. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  11. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  12. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  13. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  14. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  15. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  16. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  17. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  18. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  19. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  20. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  21. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  22. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  23. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  24. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  25. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  26. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  27. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  28. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  29. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  30. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  31. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  32. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  33. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  34. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  35. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  36. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  37. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  38. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  39. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  40. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  41. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  42. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  43. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  44. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  45. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  46. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  47. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 8. Možno neviete, ale v tomto mesiaci máj, práve dnes, Cirkev slávi spomienku „Preblahoslavenej Panny Márie, Matky a sprostredkovateľky milostí“.
  Tento sviatok povolil Španielsku a Belgicku pápež Benedikt XV. roku 1921. Panna Mária sa volá Sprostredkovateľka, pretože je matkou Spasiteľa, skrze ktorého všetky milosti zostupujú na ľudí.
  Roku 1971 Posvätná kongregácia pre Boží kult schválila sviatok pod titulom Preblahoslavenej Panny Márie, Matky a Sprostredkovateľky milostí, a to pre rehoľu servitov. Na mnohých miestach sa slávi 8. mája.
  Panna Mária je sprostredkovateľka milostí, lebo bola Kristovou spoločníčkou pri získaní tej najväčšej milosti pre nás: milosti vykúpenia a spásy, Božieho života a slávy bez konca.
  Modlitba z Liturgie hodín znie takto:
  „Večný Bože, ty si z tajomného rozhodnutia svojej prozreteľnosti chcel, aby blahoslavená Panna Mária porodila Pôvodcu milosti, a v tajomstve ľudského vykúpenia si mu ju dal za spoločníčku; vrúcne ťa prosíme, daj, aby nám získala hojnosť milostí a priviedla nás do prístavu večnej spásy.“

  Toto je už oficiálne liturgicky schválené. Ako málo stačí, aby Cirkev podobnú formuláciu vzťahovala nielen na Otca (ako je to v tejto modlitbe, kde sa popisuje vzťah Otec – spoločníčka), ale aj na Syna a uznala pravdu (dogmu) o Panne Márii Spoluvykupiteľke.

Pridaj komentár