Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  3. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  4. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  5. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  6. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  7. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  8. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  9. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  10. Za záchranu svojho smrteľne chorého manžela Louisa, ktorý bude v piatok umiestnený v hospici, za jeho obrátenie, za silu a potrebné milosti, aby sa odovzdal do Božej vôle, za silnejšiu vieru a dary Ducha Svätého pre svoje deti Erika a Dominiku, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Monika.
  11. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  12. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  13. Za manželku Danku, ktorá prišla neprávom o zamestnanie, čo bude mať veľmi zlý ekonomický dopad pre celú rodinu, aby jej náš Pán a naša nebeská Matka pomohli nájsť novú prácu a tým i celej rodine pomohli ekonomicky prežiť, o to prosí náš brat Štefan.
  14. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  15. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  16. Za spásu duší zosnulých Františka Z. a Jirku H., aby im milosrdný a vždy spravodlivý Pán Boh udelil večnú slávu v nebesiach, prosí brat Jaromír V.
  17. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  18. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  19. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  20. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  21. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  22. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  23. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  24. Za spásu duše zosnulej pani Dany, matky piatich detí, ktorá podľahla v 40-tom roku života ťažkej chorobe, aby ju Pán prijal k sebe a daroval jej spásu a večnú radosť v nebesiach a za Božie požehnanie a milosrdenstvo pre jej deti a dar obrátenia pre jej manžela, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu brat Petr S.
  25. Za uzdravenie otca dvoch malých detí Wijniho, ktorému našli na mozgu nález lekári, aby ich pri jeho liečbe viedla Božia ruka, o to prosí nášho Pána a našu nebeskú Matku za svoju kamarátku sestra Irena.
  26. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  27. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  28. Za syna Vladimíra, ktorý má veľmi vážne zdravotné problémy, aby nezomrel bez prijatia sviatosti zmierenia – svätej spovedi, ale obrátil sa k Bohu a prosil ho o odpustenie svojich hriechov, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku sestra Anna_H.
  29. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  30. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  31. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  32. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  33. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  34. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  35. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  36. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  37. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  38. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  39. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  40. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  41. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  42. Za dar uzdravenia psychicky chorej slečny Aničky a hojnosť Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  43. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  44. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  45. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  46. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  47. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  48. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  49. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  50. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  51. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  52. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  53. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 2. TURZOVKA – PRVÁ SOBOTA

  Bratia, sestry,
  Panna Mária nás naliehavo žiada o naše modlitby za postavenie veľkého chrámu – baziliky na jej vyvolenej a posvätenej hore Živčák na Turzovke. Tento chrám bude chrámom opätovného zjednotenia Jedinej svätej všeobecnej (katolíckej) apoštolskej Cirkvi, ktorú založil náš Pán, Ježiš Kristus.

  Prisľúbenia k chrámu:

  Panna Mária:
  „Drahé moje deti, modlite sa na úmysel postavenia baziliky:

  každú prvú sobotu medzi 14.00 – 16.00 hodinou na mojej hore, alebo tam, kde sa práve nachádzate,
  a každú stredu medzi 19.00 – 21.00 hodinou tam, kde sa nachádzate.

  Vtedy som pri vás prítomná osobitným spôsobom.
  Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.“
  ————————————————————
  Panna Mária neurčuje, aké modlitby sa máme modliť, ale jej je iste naviac blízka modlitba posv. ruženca, ale každý môže obetovať podľa svojich možností a schopností aj utrpenie, pôst a pod.

  • Bratia a sestry,
   udalosti sveta a moc Zlého sa zrýchľujú a zosilňujú.
   Vzchopme sa aj my a stále viac pomáhajme s celou silou a s láskou našej nebeskej Matke a Kráľovnej posledných časov dobývať postupne čiastočné víťazstvá, aby čo najskôr dosiahla celkové víťazstvo ako Žena odetá slnkom.

   V súčasnosti vnímam ako veľmi, veľmi dôležité hlavne dve veci:
   1. Znovupostavenie Mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe
   2. Postavenie tak veľmi Pannou Máriou žiadaného chrámu – baziliky na Turzovke.

   Navrhujem Vám, aby sme sa všetci zjednotili v úmysle (okrem už uvedených prosieb Panny Márie) a začali sa už od dnešného dňa aspoň celý mesiac november / listopad modliť

   3 Zdravasy každý deň
   NA ÚMYSEL POSTAVENIA MARIÁNSKEHO STĹPA V PRAHE.

 3. 678.
  Připravte se na tuto celosvětovou misi, nepodobné žádné jiné. Je to poslední mise
  k záchraně duší a každá etapa na této cestě je řízena Mnou, Ježíšem Kristem. Proto vás
  prosím, abyste vložili veškerou svou důvěru ve Mne. Radujte se, neboť jste požehnaní, že 
  v tom nejdůležitějším čase v dějinách světa je vám svěřena tato úloha. Za to ode Mne
  obdržíte mnohé dary, protože potřebuji vaši pomoc k záchraně duší.
  Dovolte Mi, abych vám dal požehnání ochrany pro skupiny modlitební kampaně Ježíš lidstvu
  na každém jednotlivém místě, kde jsou založeny.
  Má láska, mé požehnání, nechť je s vámi, moji milovaní stoupenci. Přinášíte Mi v tomto čase
  mír, lásku a útěchu.
  Váš milovaný Ježíš

  • Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

   Dnes bolo čítané na sv.omši Zjavenie apoštola Jána− Zjv 7, 2-4. 9-14 a spomenutý anjel, ktorý má označiť všetkých služobníkov pána Boha.
   Kňaz to uviedol že pečať znamená, všetcia ľudia ,ktorí veria v Krista .To by znamenalo,že 10 ľudí by dokázalo dať tejto pečati každý iný význam.Najsmutnejšie pre mňa je ,že ani nikto z mojej rodiny neverí alebo nemá záujem,čas hladať skúmať pravdu.A v práci je to ešte horšie.Tam sa nájdu aj ľudia,ktorí veria v Ježiša Krista,ale veria aj tomu ,že spoveď a pokánie nie je pre nich potrebné.Môže sa stať ,že aj na takýto široký okruh,ľudi,ktorých je dnes mnoho sa môže takýmto vyjadrením vzťahovať Božia pečať? Rovnako platí,že nie všetcia ,čo chodia do kostola budú spasení,pretože sa nájdu ľudia,ktorí si môžu pyšne myslieť,že dosiahli svätosť.

   Samozrejme ,že každý duchovný zachováva pokorne poslušnosť,ale pri tomto som bol strašne smutný, pretože to tak vyznieva,akoby všetcia schvaľovali Amazonskú synódu a tie udalosti ,ktoré sa udiali pred ňou a počas nej.Z tohto mám smútok.Počas svojho života som došiel k tomu,že neviem všetko a môžem sa mýliť.No Božie Slovo,ktoré máme prostredníctvom proroka Daniela a sv. apoštola Jána musí byť pravé.Kto mal ešte taký podobný zážitok.

   Kniha Múdrosti − Múd 3, 1-9

   Duše spravodlivých sú v Božích rukách, muka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi; za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhubu. Ale oni sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli muky, ich nádej je plná nesmrteľnosti.
   Po krátkom utrpení prijmú veľké dobrodenie, lebo ich Boh skúšal a zistil, že sú ho hodni.
   Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú žertvu. V deň ich súdu zažiaria, prebehnú sťa iskry cez trstinu, súdiť budú ľudstvo, nad národmi budú panovať a Pán bude nad nimi kraľovať naveky.
   Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu a verní zotrvajú v láske pri ňom, lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie a pre jeho vyvolených odmena.

   • „Počul som počet poznačených: stoštyridsaťštyritisíc poznačených zo všetkých kmeňov synov Izraela“ – Zjav. Jn 7, 4.
    Hovorí sa tam, že boli označení iba synovia Izraela. Vo verši 9 sa píše o nespočítateľnom zástupe „z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka“ s palmami v rukách. Palmy sú znakom víťazstva, čiže tento zástup už zvíťazil a stojí pred (Božím) trónom. Títo už teda nepotrebujú byť označení pečaťou živého Boha, lebo sú už priamo v Jeho prítomnosti. Už sú spasení. Sú to tí, ktorí prestáli preveľké súženie – Zjav.Jn, 7, 14.
    „A Boh im každú slzu zotrie z očí“ – Zjav.Jn. 7, 17. Tento verš je pre nás úžasným povzbudením a dôkazom milostivej Božej lásky a Jeho starostlivosti ku nám.
    Čo si viac môžeme priať?

     • V prvej chvíli som o tom premýšlal,hlavne na slová nášho spasiteľa,že či pri svojom príchode nájde vieru na Zemi.
      Odpad od viery je obrovský a aj keď sa nájdu veriaci,môžu byť mnohí v smrtelnom hriechu a môžu si myslieť,že im stačí účasť na sv.omši.
      Myslel som aj na toto posolstvo:

      http://www.varovani.org/html2/757.html

      „Vy, kteří Mě svým krutým odmítáním proklínáte, Mě budete úpěnlivě prosit o milosrdenství, až tyto události přijdou. Až budete přinuceni trpět a přijmout znamení šelmy, nebo zemřít, budete ke Mně křičet. Pak se budete shánět, abyste našli Pečeť živého Boha, kterou dávám světu skrze mého Otce v těchto poselstvích – ale tehdy bude příliš pozdě. Jen ti, kteří přijmou pečeť, mají ji ve svých domovech, nebo ji nosí u sebe, budou ochráněni. Jen ti s Pečetí živého Boha uniknou této formě vyhlazování duší“.

      http://www.varovani.org/html2/1265.html
      „Má poslední mise – dát člověku ovoce jeho spásy, přinesla mnoho darů. Teď si přeji, aby se každý z vás, ode dneška každý den, modlil modlitbu (33) modlitební kampaně a měl u sebe kopii Pečetě živého Boha. Mnozí, kteří o této misi nemusejí vědět, mohou také být pod ochranou pečetě, budete-li se za ně tuto modlitbu modlit“.

      http://www.varovani.org/html2/370.html
      „V tomto čase shromažďuji svoji rodinu, abychom se mohli sjednotit v závěrečném boji k zabití draka, který mučil zemi už tak dlouho.
      Děti, nebojte se. K žádné újmě nepřijdou ti, kteří nesou moji pečeť, Pečeť živého Boha.
      Satan a jeho padlí andělé, kteří v této době zamořili svět, nemají žádnou moc nad těmi, kteří mají značku živého Boha.
      Děti, musíte Mi naslouchat a přijmout moji pečeť, neboť zachrání nejen vaše životy, ale také vaše duše.
      Modlete se každý den modlitbu za obdržení mé pečetě (*).
      Postarejte se, aby každý člen vaší rodiny a vaši milovaní porozuměli důležitosti mé pečetě“.

 4. Pozdrav Pán Boh mili bratia a sestry, opat uvádzam info o Amazonskej synode. S úžasom požerám na to, ako sa naša cirkev deformuje, ale aj na spôsob, akým Boh reaguje. Musím sa na to pozerať ponorená do srdca najsvätejšej Trojice, lebo ináč by to veľmi bolelo. Včera synoda skončila a tu je informácia, ako biskupi rozhodli a čo doporučujú Bergogliovi.
  http://www.christnet.eu/zpravy/29868/biskupove_na_zaver_synody_doporucili_sveceni_zenatych_muzu_i_pokracovani_diskuse_o_jahenkach.url

  A ešte info o sochách zo synody. Bergoglio nazval vyrezávané drevené sochy uprostred modlárskeho škandálu vo Vatikáne „sochy Pachamama“, čím potvrdil podozrenie, že sochy boli modlami bohyne plodnosti Inkov. Sochy prvýkrát spôsobili škandál, keď ich bolo vidieť na kontroverznom vatikánskom záhradnom ceremoniáli 4. októbra tesne pred oficiálnym spustením amazonskej synody. Sochy boli stredobodom ukážky amazonských artefaktov, okolo ktorých sa skupina s františkánskym mníchom poklonila – kľačiac tvárou k zemi – v zjavnom uctievaní (šéf vatikánskych médií nepravdivo tvrdil, že nedošlo k žiadnej poklone).

  Okrem toho boli sochy predstavené v Bazilike sv. Petra, kde pápež a kuriálni kardináli ponúkli modlitby v kruhu okolo podivných predmetov. Boli tiež predstavené v synodovej hale na loďke a jedna zo sôch tam zostáva priamo pred pápežovým miestom na dias, takže všetci synodálni otcovia sa na ňu počas synodálneho konania pozerajú.

  Ďalší počet sôch bol prinesený do kostola Santa Maria v Transpontine, len pár krokov od Vatikánu. Tento kostol sa zmenil na výstavnú sieň ukážok rôznych druhov Amazonskej témy. Z tohto kostola boli skoro ráno v pondelok odobraté najmenej tri sochy Pachamama a vyhodené do rieky Tiber pod hradom Sant Angelo. Tento čin bol označený za hrdinský porovnávajúc ho s Kristom, ktorý vyhadzoval peniaze z chrámu, zatiaľ čo iní ho považovali za krádež, vandalizmus a dokonca aj rasizmus. Keď Bergoglio hovoril s účastníkmi Amazonskej synody, ospravedlnil sa ako „rímsky biskup“ tým, ktorí boli urazení v prípade, že sochy boli odstránené z kostola a hodené do Tiberu.

  Kardinál Gerhard Müller komentoval incident vo štvrtok večer na EWTN’s The World Over s Raymondom Arroyom. Povedal: „Veľkou chybou bolo priviesť modly do Cirkvi, nie ich vyhodiť, pretože podľa Zákona samotného Boha – Prvé prikázanie – idolizmus (modlárstvo) je vážnym hriechom a nesmie sa miešať s kresťanskou liturgiou. “ Vyhodiť ich môže byť proti ľudskému právu, ale priviesť modly do Cirkvi bol vážny hriech, zločin proti Božiemu zákonu.“

  https://www.lifesitenews.com/news/pope-calls-statues-pachamamas-and-apologizes-for-their-removal-from-church?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=ab85fa5958-Pope_Apology_CATH_10_25_2019&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-ab85fa5958-402228805
  https://www.lifesitenews.com/news/symbol-of-life-or-pachamama-vatican-and-repam-synod-organizers-divided-on-identity-of-mysterious-statue

   • Ide do tuhého. Náš kňaz v kázni počas nedeľnej bohoslužby okrem iného spomenul aj Knihu pravdy, že je preložená aj do českého jazyka. Takzvané írske posolstvá a  potom plynule prešiel k iným myšlienkam. Treba povedať, že je to pravoverný, dobrý kňaz a že je často na kolenách pri modlitbe sv. ruženca a adorovaní najsvätejšej Sviatosti.

 5. Pozývame všetkých na modlitbu celého Sv, Ruženca ako jednej modlitby / všetky tajomstvá radostné, bol. atď/ v čase od 17.00 do 19.00. Ďakujem, že sa pridáte a šírte!

  ….Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.
  ….
  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

  • 468.
   Mohu vám, spolu s mým Synem, dát milosti a ochranný kruh, který žádný padlý anděl
   nemůže přestoupit. Satan nemůže uškodit těm, nebo napadnout ty, kteří se každý den modlí
   můj svatý růženec. Když se pomodlíte tři, nebo více růženců, můžete rozšířit tuto ochranu na 
   jiné. Kdyby jen sto lidí to mohlo udělat, mohli by zachránit svůj národ od nákazy, šířené
   Zlým.

 6. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  2. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  3. Za záchranu svojho smrteľne chorého manžela Louisa, za jeho obrátenie, za silu a potrebné milosti, aby sa odovzdal do Božej vôle, za silnejšiu vieru a dary Ducha Svätého pre svoje deti Erika a Dominiku, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Monika.
  4. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  5. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  6. Za manželku Danku, ktorá prišla neprávom o zamestnanie, čo bude mať veľmi zlý ekonomický dopad pre celú rodinu, aby jej náš Pán a naša nebeská Matka pomohli nájsť novú prácu a tým i celej rodine pomohli ekonomicky prežiť, o to prosí náš brat Štefan.
  7. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  8. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  9. Za spásu duší zosnulých Františka Z. a Jirku H., aby im milosrdný a vždy spravodlivý Pán Boh udelil večnú slávu v nebesiach, prosí brat Jaromír V.
  10. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  11. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  12. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  13. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  14. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  15. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  16. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  17. Za dar účinnej liečby a zlepšenia zdravotného stavu pre pani Danu, matku piatich detí, ktorá bojuje s rakovinou. Za jej vytrvalosť vo viere aj cez ťažký kríž a Božie požehnanie pre jej blízkych vyprosuje od nášho Pána a Panny Márie brat Petr S.
  18. Za uzdravenie otca dvoch malých detí Wijniho, ktorému našli na mozgu nález lekári, aby ich pri jeho liečbe viedla Božia ruka, o to prosí nášho Pána a našu nebeskú Matku za svoju kamarátku sestra Irena.
  19. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  20. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  21. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  22. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  23. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  24. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  25. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  26. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  27. Za syna Vladimíra, ktorý má veľmi vážne zdravotné problémy, aby nezomrel bez prijatia sviatosti zmierenia – svätej spovedi, ale obrátil sa k Bohu a prosil ho o odpustenie svojich hriechov, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku sestra Anna_H.
  28. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  29. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  30. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  31. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  32. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  33. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  34. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  35. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  36. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  37. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  38. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  39. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  40. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  41. Za dar uzdravenia psychicky chorej slečny Aničky a hojnosť Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  42. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  43. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  44. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  45. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  46. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  47. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  48. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  49. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  50. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  51. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  52. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  53. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 7. PETÍCIA: Povedzte Vatikánu, aby odstránil „pohanské“ symboly Synody
  https://lifepetitions.com/petition/vatican-must-remove-all-pagan-symbols-from-st-peter-s-and-the-synod-hall

  Prvé prikázanie: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať a ani ich uctievať!“ (Ex 20, 2-5).2
  „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť‘“ (Mt 4, 10).

  Prosím, podpíšte túto naliehavú petíciu, v ktorej požiadajte predstaviteľov Vatikánu, aby odstránili záhadnú sochu nahej, tehotnej domorodej ženy, ktorá sa výrazne prezentovala v rámci synody na rôznych udalostiach a obradoch týkajúcich sa pápeža.
  Pred začiatkom synody až do súčasnosti je socha umiestnená v bazilike sv. Petra, v synodovej hale a vo vatikánskych záhradách.
  Je to vážny problém, pretože aspoň jeden domorodý vodca identifikoval pôvodný obrad zahŕňajúci rovnakú sochu ako „pohanský“.
  Dokonca aj povolením takejto sochy na území Vatikánu úradníci umožňujú zmätok, ktorý sa šíri a navyše povzbudzujú k pohanskému útoku proti božstvu Ježiša Krista a jeho cirkvi.

  Minulý týždeň dominikánsky panelista (verejná diskusia) na tlačovom úrade Svätej stolice pripustil, že socha je otvorená interpretáciám, môže byť Pannou Máriou, alebo Matkou Zeme! Neskôr Vatikán poprel, že socha predstavuje Pannu Máriu, ale nepotvrdili, čo socha skutočne predstavuje! V tomto vidíme, že je spochybňované aj miesto blahoslavenej Panny Márie v dejinách spásy!

  • Z poselství 422 pro MBM
   V době, kdy Druhý vatikánský koncil vyhlásil nová nařízení, byly to právě tyto ďábelské zednářské síly, zabydlené ve vašich kuloárech moci, které je zavedly.
   Lstivě představily nové způsoby podávání mé nejsvětější eucharistie, které Mě urážejí.
   Vaše takzvaná tolerantní učení vyhlásila řadu lží, včetně odmítnutí uznat moc sv. Michaela archanděla.
   On je ochráncem církve před Satanem. Ty zlé síly mezi vámi to věděly. To je důvod, proč jste potlačili všechny modlitby před mší, prosící o jeho pomoc.
   Pak jste se dopustili té největší nepravdy – že není třeba se bát pekla. Že je to jen přirovnání. Neboť tato lež, přijatá mnoha Božími dětmi jako pravda, znamenala ztrátu miliard duší.
   Jak Mě urážíte. Prosím mé pokorné a posvěcené služebníky mezi vámi, aby se vrátili k mému učení.
   Nikdy nedovolte, aby se mezi vámi nahromadilo bohatství a nikdy si nemyslete, že je v mých očích přijatelné.
   Bohatství, zlato a moc nahromaděné v mém jménu, bude vaším pádem. Nemůžete mít užitek z mého svatého Slova.
   Trpěli jste kvůli způsobu, jakým jste Mě urazili.
   Nikdy si nemyslete, že obviňuji mnohé svaté papeže, kteří usedli na Petrův stolec. Jejich mise byla vždy ochraňována.
   Mnozí papežové byli zajatci na Svatém stolci, obklopeném zednářskými skupinami, které nereprezentují Boha.
   Ony Boha nenávidí a strávily padesát let šířením nepravd o Božím milosrdenství.
   Jejich práce vedla ke zhroucení katolické církve.
   To nebyla náhoda. Bylo to úmyslné a vychytralé spiknutí k zničení víry církve. K zničení úcty obyčejných katolíků k jedinému pravému Bohu.
   A to způsobí, že budete odvrženi do pustiny. Po papeži Benediktu budete vedeni přímo Mnou z nebe.
   Ó, jak jste Mne přivedli k pláči.
   Vyzývám všechny mé posvěcené služebníky, kteří znají pravdu, aby povstali a následovali Mě, svého Ježíše a v pokorné službě šířili pravdu mého učení. Musíte najít odvahu a sílu povstat z popela.
   Především odmítněte lži, které vám budou brzy předloženy falešným prorokem.
   On sloučí katolickou církev s jinými církvemi, včetně církví pohanských, aby se stala jedinou ohavností, jedinou světovou církví bez duše. Váš Ježíš

 8. Mili bratia a sestry,
  uvadzam informácie o aktivitách medzinárodnej laicej koalície Acies Ordinata, ktore nas mozu povzbudit na nasej ceste vernosti Bohu a Jeho nezdeformovanej cirkvi.

  28. septembra 2019 zorganizovala v Rime na úpätí Castel Sant’Angelo v predvečer liturgického sviatku sv. Michala archanjela zhromazdenie, ktore sa modlilo „k anjelom proti zlým duchom“. Úmysel je spojeny so začatím Amazonskej synody 6. – 27. októbra vo Vatikáne.

  Acies ordinata je nazov, ktory si katolícka tradícia vyhradzuje pre Najsvätejšiu Pannu Máriu, ktorá zhromažďuje armádu veriacich, aby porazila svojich nepriateľov – terribilis ut castrorum acies – pochádza zo Starého zákona, spevu piesní (6: 3, 6:10). Armáda pripravená bojovať s pokojom, ktorý sa rodí z Kristovho pokoja a ktorý chce rozšíriť na celý svet.

  Laická koalícia organizovaná Rímskou nadáciou Lepanto, ktorá pozostávala z niektorých najvplyvnejších hnutí a katolíckych miest, zahŕňala mužov a ženy, mladých i starých, ktorí sa v tichu postavili na námestí sv. Jána XXIII., usporiadaných v radoch 20 x 10. Hodinu mlčali, recitovali ruženec a čítali evanjeliá, katechizmus a spisy svätých. Na záver udalosti, keď slnko prelomilo zakalenú rímsku oblohu, spievali krédo.

  Vo vyhlásení, ktoré vydali organizátori podujatia Acies Ordinata sa píše: „Naše zhromaždenie sa skladá z laických katolíkov, pochádzajúcich z rôznych národov, ktori prosia Pána, aby zhromaždil všetkých tých, ktorí bojujú za dobrú vec, s účelom vytvorenia zjednotenej armády proti nepriateľom Boha a Cirkvi. “

  V Ríme sa súčasne s Acies Ordinata konal ďalší duchovný boj. O 15:30 sa kňazi súkromne modlili modlitbu exorcizmu pápeža Leva XIII. (dlhšia modlitba k Sv. Michalovi) v kostole neďaleko Castel Sant’Angelo s cieľom vylúčiť „diabolský vplyv Vatikánu, najmä s ohľadom na Amazonsku synodu.

  https://www.lifesitenews.com/news/acies-ordinata

 9. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za záchranu svojho smrteľne chorého manžela, za jeho obrátenie, za silu a potrebné milosti, za vydarenú operáciu, za silnejšiu vieru a dary Ducha Svätého pre svoje deti. O to prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Monika.
  2. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  3. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  4. Za manželku Danku, ktorá prišla neprávom o zamestnanie, čo bude mať veľmi zlý ekonomický dopad pre celú rodinu, aby jej náš Pán a naša nebeská Matka pomohli nájsť novú prácu a tým i celej rodine pomohli ekonomicky prežiť, o to prosí náš brat Štefan.
  5. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  6. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  7. Za spásu duší zosnulých Františka Z. a Jirku H., aby im milosrdný a vždy spravodlivý Pán Boh udelil večnú slávu v nebesiach, prosí brat Jaromír V.
  8. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  9. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  10. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  11. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  12. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  13. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  14. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  15. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  16. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  17. Za dar účinnej liečby a zlepšenia zdravotného stavu pre pani Danu, matku piatich detí, ktorá bojuje s rakovinou. Za jej vytrvalosť vo viere aj cez ťažký kríž a Božie požehnanie pre jej blízkych vyprosuje od nášho Pána a Panny Márie brat Petr S.
  18. Za uzdravenie otca dvoch malých detí Wijniho, ktorému našli na mozgu nález lekári, aby ich pri jeho liečbe viedla Božia ruka, o to prosí nášho Pána a našu nebeskú Matku za svoju kamarátku sestra Irena.
  19. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  20. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  21. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  22. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  23. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  24. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  25. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  26. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  27. Za syna Vladimíra, ktorý má veľmi vážne zdravotné problémy, aby nezomrel bez prijatia sviatosti zmierenia – svätej spovedi, ale obrátil sa k Bohu a prosil ho o odpustenie svojich hriechov, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku sestra Anna_H.
  28. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  29. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  30. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  31. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  32. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  33. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  34. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  35. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  36. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  37. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  38. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  39. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  40. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  41. Za dar uzdravenia psychicky chorej slečny Aničky a hojnosť Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  42. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  43. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  44. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  45. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  46. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  47. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  48. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  49. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  50. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  51. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  52. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  53. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 10. POZVÁNKA
  Na Slovensku sa uskutočnia 3 semináre na podporu a propagáciu Knihy Pravdy organizované našim kresťanským bratom pochádzajúcim z Chorvátska, ktoré budú zorganizované v troch mestách na Slovensku v týchto plánovaných termínoch:

  22.11.2019 v Košiciach o 16:00 hod.
  23.11.2019 v Žiline o 16:00 hod.
  24.11.2019 v Banskej Bystrici o 15:00 hod.

  Prihlásenie je možné osobným kontaktom napísaním správy na emailovú adresu:
  adrianafasungova (zavináč) googlemail.com

 11. Zde můžeme hledat možné vysvětlení, proč papež nepokleká před Spasitelem.
  Věří papež František v Ježíše Krista Bohočlověka?
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=veri-papez-frantisek-v-jezise-krista-bohocloveka

  Admin Peter:
  Pokladám to za tak veľmi závažnú a dôležitú informáciu, že som sa rozhodol pripojiť plné znenie predmetného článku:

  Pápež František mal údajne povedať Eugeniu Scalfarimu, že neverí v božstvo Ježiša Krista. Je to tak neuveriteľne závažný fakt, ktorý nebol Svätou stolicou náležite dementovaný.

  Analýza a komentár Roberta de Matteiho: Nemôžeme mlčať o strašnej udalosti, o ktorej už mnohí pravdepodobne vedia.

  Eugenio Scalfaro, bývalý šéfredaktor denníka La Reppubblica, uverejnil minulú stredu článok, v ktorom uvádza:
  Kto mal to šťastie stretnúť ho (Františka) viackrát a hovoriť s ním v úplnej dôvernosti, ten vie, že pápež František chápe Ježiša Krista len ako muža z Nazareta, ale nie ako vteleného Boha. Keď sa raz vtelil, Ježiš prestal byť Bohom a stal sa až do svojej smrti na kríži (len) človekom.

  Tento novinár, patriaci k najznámejším v Taliansku, tvrdí v jednom z najrozšírenejších talianskych denníkov, že pápež František neverí v božstvo Ježiša Krista. Ak je to pravda, potom by bol pápež formálne heretikom podobne ako nimi boli ariáni, ebioniti a sociniáni. Novinár Eugenio Scalfaro dodáva, že keď začali diskutovať, pápež František mu údajne povedal:

  “Je to dokázané, že Ježiš z Nazareta, ktorý sa raz stal človekom, bol iba človekom s výnimočnými cnosťami, nie však skutočným Bohom.“

  Už táto veta obsahuje herézu, ale Dr. Scalfaro k nej navyše pripája aj nasledujúcu myšlienku: Dôkaz, že Ježiš Kristus nie je Božím Synom, potvrdzuje skutočnosť, že ani sám pápež ako Kristov námestník neverí v jeho božstvo!

  Na túto nehoráznosť by mala Svätá stolica s pohoršením reagovať. Očakávali sme komuniké, ktoré by znelo:
  “Dr. Scalfaro je klamár a manipulátor, pretože pápež vôbec nikdy ani zďaleka nemohol povedať alebo si myslieť niečo podobné, čo mu prisudzuje. Pápež je námestník Krista a Ježiš Kristus, zakladateľ katolíckej Cirkvi, je pravý Boh a pravý človek bez akýchkoľvek možných dezinformácií.“

  K dementi došlo, ale pre jeho slabosť a dvojznačnosť naopak celú situáciu ešte sťažilo. Riaditeľ tlačovej kancelárie Svätej stolice Matteo Bruni hovorí:
  »Ako už bolo vyhlásené pri iných príležitostiach, slová, ktoré Eugenio Scalfaro pripisuje v úvodzovkách svätému Otcovi počas rozhovorov, ktoré spolu mali, nemôžu byť pokladané za verný zápis toho, čo bolo skutočne povedané, ale predstavujú skôr voľnú interpretáciu počutého, ako je to úplne zrejmé z toho, čo je dnes napísané vo veci božstva Ježiša Krista«.

  Predovšetkým: Ak (presvedčený ateista) Eugenio Scalfaro pri rozhovore s pápežom prekrúca jeho slová, prečo potom pápež s ním naďalej diskutuje, a prečo je Scalfaro považovaný pápežom Františkom za seriózneho a dôveryhodného novinára?

  Na druhej strane ale nestačí len povedať, že slová Scalfariho nemôžu byť pokladané za verný zápis rozhovoru s pápežom. Treba jasne povedať, že obsah je absolútne sfalšovaný, že prevracia pápežovo zmýšľanie, že deformuje jeho slová a robí z nich opak toho, čo si pápež myslí.

  A za tretie, čo má znamenať, že jeho slová predstavujú skôr voľnú interpretáciu počutého? Sú osobné alebo len voľnou interpretáciou? Lenže ani Scalfaro ani nikto iný nemôže predsa slobodne interpretovať po svojom slová Kristovho zástupcu, ako by tu bola dovolená pluralita možných interpretácií?

  Pravda o Ježišovi Kristovi, pravom Bohu a pravom človeku, nepripúšťa žiadne iné interpretácie. Je len jedna jediná!

  Vatikánske “dementi“ nie je jasné, nie je kategorické, nie je slávnostné, nesprevádza ho vyhlásenie protikladnej pravdy. Scalfaro môže preháňať, ale je ťažko si predstaviť, že by si všetko bol vymyslel.

  Celá vec je zbytočne zahmlievaná. Zostáva pochybnosť, že v hĺbke svojho srdca pápež skutočne zmýšľa tak, ako mu to Scalfaro prisudzuje. Dospeli sme k bodu, kedy musíme žiadať pápeža o verejné vyznanie katolíckej viery. Nech tak urobí jasným spôsobom a bez pretvárky.

  Potrebujeme vedieť s absolútnou istotou, či pápež verí alebo neverí, že Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek!

  Poznámka:
  Kritici posolsiev MBM by sa mali vážne zamyslieť nad svojim postojom, či chcú aj naďalej napádať tieto Božie posolstvá konca časov dané svetu skrze Máriu Božieho milosrdenstva z Írska, ktoré už v roku 2011 hovorili o vynútenom odstúpení pápeža Benedikta XVI. silami zla a nastúpení antipápeža – falošného proroka – pripravujúceho cestu pre verejné vystúpenie antikrista (porovnaj s Knihou Zjavenia a proroctvami Daniela ohľadom vlády antikrista a falošného proroka). Stále viac a viac sa svetu predkladajú nezvratné dôkazy o tom, že František nie je pravým Kristovím námestníkom, ale slobodomurármi dosadeným rozvracačom a ničiteľom katolíckej Cirkvi s cieľom nastolenia jedného pohanského svetového náboženstva typu New Age ovládaného satanom prostredníctvom antikrista, falošného proroka a svetových elít iluminátov v rámci ich Nového svetového poriadku (NWO). Nie je práve prebiehajúca tzv. “Amazonská synóda“ jasným dôkazom toho, aké sú pravé ciele antipápeža Františka? Čo ešte hrozného musí prísť a čo musí tento heretik vykonať, aby aj tí najzaritejší skeptici a pochybovači priznali, že naša katolícka Cirkev sa už nachádza vo veľkej schizme predpovedanej Pannou Máriou v La Salette, vo Fatime v jej 3. tajomstve, pápežom Pavlom VI. a ďalšími Božími prorokmi minulej i novodobej histórie? Dokedy bude ešte mlčať časť kardinálov oddaných pravému katolíckemu učeniu a tolerovať nehorázne herézy falošného proroka, Judáša sv. katolíckej Cirkvi, odpadlíka Františka, rímskeho biskupa Jorge Mário Bergoglia?

  Zdroj článku:
  Verí papež František v Bohočloveka Ježiša Krista?

  • Posolstvá sú pravé!

   Stačil by len jeden argument a to je Sv. Písmo, konkrétne prorok Daniel, ktorý spomína Knihu Pravdy. Nejde o Knihu Života, pretože tá sa bude čitať pri súde a nie ešte na konci časov a nepreskúmajú ju mnohí, ale všetci. Ani sa nejedná o Bibliu, pretože tá nie je zapečatená a bola tu predsa už dávno pred koncom časov. Tento jediný argument by sám prevalcoval všetko ostatné, kedže sa nám všetko z Biblie vypĺňa pred očami. Najväčším dôkazom bol pre najväčších skeptikov, že sa teraz odohrávajú posledné udalosti zo Zjavenia sv. apoštola Jána, to, čo sme si mohli pozrieť na oblohe 23.9.2017. Takže nastalo otváranie pečatí a sú pred nami posledné udalosti konca časov.
   Vyzerá, že sa opakuje ten moment, keď starú zmluvu nahradila nová, prišlo kresťanstvo, ale Židia si ostali po starom a Mesiáša napriek Písmu neprijali. Niečo podobné nastáva v 18. kapitole Zjavenia sv.apoštola Jána, keď príde k odstráneniu obety, aby ľud vystúpil a neprijal nové ekologické náboženstvo.
   Okrem toho, že som pri prvom čitaní týchto posolstiev cítil Boží hlas, som mal aj možnosť vidieť svoju odmenu, svoje deti. Tak, ako sa tu písalo, svet bude pokračovať a ľudia sa budú ženiť, mať deti a bude nasledovať veľké štastie, aké nie je možné teraz dosiahnuť tu na zemi.
   Tak sa to stane, presne, ako je napísané.

   Prorok Daniel nám v 12. kapitole trikrát krásne pripomína, že slová sú zapečatené do posledného času.
   Dan 12, 4: „Ty však, Daniel, uzavri slová a zapečať knihu na posledný čas; mnohí ju preskúmajú a rozšíri sa poznanie.“
   Dan 12, 9: I riekol: „Choď, Daniel, lebo slová sú uzavreté a zapečatené do posledného času“.
   Dan 12, 12: „Šťastný, kto bude čakať a dosiahne tisíctristotridsaťpäť dní“.

   http://varovani.org/html2/930.html
   „Ach, jak lživá bude tato ohavnost a jak velký bude počet těch, kdo podlehnou lžím, které mnoho lidí odvedou od Pravdy. Kniha Pravdy byla předpověděna prorokem Danielem, aby Boží děti nikdy nezapomněly Pravdu, až se budou topit ve lžích, které pohltí mou církev na zemi.
   Přijměte Pravdu, ustanovenou mou církví na zemi. Nepřijímejte nové zákony, které vás budou nutit přijmout v mém svatém jménu, a které se rovnají svatokrádeži.“

   http://www.varovani.org/html2/1012.html
   „Být svědkem zlých skutků lidí může být znepokojující, ale nikdy nezapomínej, že všechny tyto věci pominou. Budou zapomenuty. Nebudou důležité. Neboť svět, život před vámi, přinese s sebou velkou radost a veselí, až Boží Láska bude pocítěna na každém místě, v každém domově, v každé duši a v každém srdci.“

   http://varovani.org/html2/494.html
   „Neboť se blíží chvíle, kdy pronásledování mého milovaného vikáře, papeže Benedikta XVI., dosáhne svého vrcholu.
   Velmi brzy bude přinucen utéct z Vatikánu. Pak přijde čas, kdy v mé církvi dojde k rozkolu a jedna strana povstane proti druhé.“

   • Zvláštne, že sa Kniha Pravdy prorokuje 3 krát?!
    – ako 3 Božské osoby
    – ako 3 králi v Betleheme
    – ako 3 zapretia Petrom
    – ako 3 dni do vzkriesenia nášho spasiteľa Ježiša Krista
    – ako 3 dni temnoty

    Krásne!!!

 12. V Ríme, 4. októbra 2019 (LifeSiteNews) sa uskutočnila diskusiu za okrúhlym stolom s názvom „Naša cirkev – reformovaná alebo zdeformovaná?“ Usporiadalo ju medzinárodné pro-life združenie Hlas rodiny. Cez live stream sa naladilo viac ako 5 000 ľudí z celého sveta.
  Laickí vodcovia z celého sveta, stále viac znepokojení nad momentálne už prebiehajúcou amazonskou synodou, vyhlásili, že hrozí, že znemožní a „sprotestantizuje“ Cirkev. V predvečer synody opísali mnohostrannú diabolskú hrozbu pre katolícku cirkev. Ich vyjadrenie odráža nebezpečenstvo, ktoré cítia: To, čo vyjde po synode, už nebude katolícka cirkev. Pripájam vyjadrenia zúčastnených z diskusie, ktorí slúžia Bohu Otcovi až po obeť vlastného života.

  Tento týždeň (od nedele 6.10.2019) bude prebiehať amazonská synoda, “povedal John-Henry Westen, spoluzakladateľ a šéfredaktor LifeSiteNews. „Očakáva sa, že to bude najťažšia pohroma pre vieru, ktorú Cirkev kedy poznala a modlime sa, aby sa ukázalo, že nebude tak hrozná, ako hrozí.“ „Niekoľko kardinálov varovalo pred apostázou a herézou v pracovnom dokumente pripravenom pre synodu, ale väčšina z nich mlčala,“ pokračoval Westen. „My, veriaci, nemôžeme mlčať, pretože je ohrozovaná viera našich detí. Je naším právom ako katolíkov, aby viera v Ježiša Krista bola verne odovzdávaná našimi kňazmi a biskupmi, najmä pápežom. ““

  „V súčasnosti sú v katolíckej cirkvi dve náboženstvá,“ vyhlásil profesor Roberto de Mattei.
  „Prvým je tradičný katolicizmus, náboženstvo tých, ktorí sú v súčasnom zmätku naďalej verní nezmenenému Magistériu cirkvi,“ uviedol de Mattei. „Druhé, pred niekoľkými mesiacmi ešte bez mena, má teraz svoje meno: je to amazonské náboženstvo, pretože, ako deklarovala osoba, ktorá v súčasnosti riadi Cirkev, existuje plán dať cirkvi amazonskú tvár “,“ vysvetlil de Mattei. „V jednej cirkvi nemôžu existovať dve náboženstvá,“ potvrdil.

  „Teraz čelíme synode biskupov, ktorí sľubujú prijať domorodú teológiu a to by v podstate úplne opustilo misijné úsilie Cirkvi, pričom zahŕňa ekologickú teológiu, ktorá by vysielala misionárov zmeny klímy, aby učili všetky národy počúvať plač Matky Zeme, “vyhlásil Matt. „Prosím, Bože, nech sa to nestane, pretože ak sa tak stane, bude to určite predstavovať formálne odovzdanie sa katolíckej cirkvi svetu a duchu nielen veku, ale aj džungle,“ prosil.

  José Antonio Ureta, vodca medzinárodného hnutia Tradition, Family and Property (TFP) vo Francúzsku varoval, že ak otcovia synody a pápež František schvália opatrenie uvedené v Instrumentum laboris (pracovný dokument) vysvätiť starších ženatých kňazov,
  „Neo-luteránstvo porazí Tridentský koncil.“

  „Pápež František a jeho duchovní spojenci vytvárajú globalizovanú organizáciu s katolíckou tvárou, “povedal Michael Voris z Church Militant’s. Voris vysvetlil, že pápež František posunul cirkev, aby sa „zladila s falošnou teológiou inšpirovanou bezbožným ateizmom a v snahe o dosiahnutie tohto cieľa je obklopený mnohými duchovnými darebákmi – zodpovednými za spoluúčasť na výkone alebo ukrývaní – sexuálneho zneužívania maloletých alebo dospievajúcich, väčšinou mužov. “

  „Katolícka cirkev bola infiltrovaná zvnútra a táto infiltrácia siaha aspoň k pontifikátu pápeža Pia IX.,“ Uviedol katolícky autor Dr. Taylor Marshall. „Je to útok na nadprirodzenú vieru, zázraky, božské zjavenie a na pôvod nášho stvorenia: Navyše je to vzkriesenie pohanstva, „aby ste sa stali bohmi.“ “

  „Medzi najhrozivejšie inovácie, ktoré prináša nová nadchádzajúca Amazonská synoda, je podpora určitej formy vysväteného ministerstva pre ženy,“ tvrdila francúzska novinárka Jeanne Smits. Varovala, že indiánska teológia, ktorú bude synoda podporovať, si vyžaduje vysvätenie žien ako ministeriek. „Je to v logike tradičnej domorodej spirituality, to znamená pohanstvo. Alebo o kúsok ďalej: modloslužba.

  „So všetkou úctou voči cirkevným autoritám obviňujem všetkých, ktorí schválili alebo schvália Instrumentum laboris v Amazonii, polyteizmus a presnejšie polydemonizmus, pretože: citujúc žalm 95: ‘všetky božstvá pohanov sú démoni; náš Pán namiesto toho stvoril nebesá, “povedal de Mattei.
  „Vyzývam kardinálov a biskupov, ktorí sú stále katolícki, aby sa vyjadrili proti tomuto škandálu. Ak bude ich ticho pokračovať, budeme sa naďalej usilovať o zásah anjelov a Márie kráľovnej anjelov (tichá demoštrácia 200 veriacich v Ríme 29. septembra 2019 s ružencom v ruke), aby sme zachránili Svätú cirkev pred všetkými formami reinvencie, deformácie a reinterpretácie, “dodal de Mattei.

  „Nenecháme cirkev; je to jedna pravá cirkev a niet inej. Budeme bojovať za Kristovu pravdu v Cirkvi, pretože sme pripravení zomrieť pre túto vieru, dodal John-Henry Westen.

  Počas obdobia otázok a odpovedí, keď sa objavila nevyhnutná otázka o možnosti rozkolu cirkvi, profesor de Mattei povedal, že sa musíme modliť za „skutočnú protireformáciu, kontrarevolúciu, obnovenie skutočného kresťanstva“.

  „Toto je strašidelný okamih,“ povedal Michael Matt. „Ak táto synoda pôjde podľa predpovede niekoľkých kardinálov, je to najväčší spravodajský príbeh v histórii sveta s výnimkou ukrižovania Boha. Nič nie je väčšie, ako zdvíhanie Nevesty Kristovej, zdvíhanie vlajky odovzdania. “
  „Ak sa to stane, je to obrovský príbeh a veľkí ľudia prídu na obranu Cirkvi – hrdinovia a svätí, “vyhlásil Matt. „Pripravme naše deti na krížovú výpravu a inšpirujme ich.“

  Zúčastnení na okrúhlom stole o Amazonskej synode:
      Michael Matt: Zmiznutie tradičných misionárov a náboženských rádov
      John-Henry Westen: Pápež František „vážne poškodil vieru“ musí byť odvolaný
      Michael Voris: Amazonská Synoda nahradí univerzálnu cirkev za globalizačnú cirkev
      Roberto de Mattei: Reinterpretácia doktríny Cirkvi
      Marco Tosatti: Pluralita náboženstiev – vôľa Boha?
      Taylor Marshall: Infiltrácia na zničenie cirkvi zvnútra
      Jeanne Smits: Návrhy na určenie ordinovanej služby pre ženy
      José Antonio Ureta: Nové vymedzenie kňazstva

  Pohanské bohoslužby boli slávnostným otvorením stretnutia pápeža Františka s amazonskými biskupmi
  http://adventmessenger.org/pagan-worship-marked-the-opening-ceremony-for-pope-francis-meeting-with-his-amazon-bishops/?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=bd7c682e23-UPDATE_RELAUNCH_AMAZON_SYNOD_APOSTASY_10_9_19&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-bd7c682e23-402228805

  Pohanský výkrik „Matky Zeme“ vstupuje do Baziliky sv. Petra, aby sa otvorila omša Amazonskej synody.
  https://www.lifesitenews.com/blogs/watch-pagan-cry-of-mother-earth-enters-st-peters-basilica-for-amazon-synods-opening-mass?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=bd7c682e23-UPDATE_RELAUNCH_AMAZON_SYNOD_APOSTASY_10_9_19&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-bd7c682e23-402228805

  PETÍCIA: Podporte kardinála, ktorý odsudzuje pracovný dokument amazonskej synody ako „odpadnutie“
  https://lifepetitions.com/petition/support-cardinal-who-is-condemning-amazon-synod-working-doc-as-apostasy

 13. POZVÁNKA na modlitební shromáždění za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze,
  za ochranu našich rodin, Čech, Moravy, Slezska a Evropy, do chrámu Matky Boží před Týnem v sobotu 12. října 2019.

  Program:
  V 10:00 hod. mše svatá v chrámu Matky Boží Panny Marie před Týnem, hlavní celebrant P. Pavel Dokládal.
  Po mši svaté průvod k soše Panny Marie, určené pro obnovený Mariánský sloup v Celetné ul. u Týnského chrámu.
  V 11:30 hod. modlitební shromáždění na místě strženého Mariánského sloupu.

  Akce má požehnání J. Em. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého.

  Zdroj oznamu:
  Obnova mariánského sloupu v Praze

  • Milý admin Peter,
   ďakujem za túto pozvánku.

   Navrhujem, bratia, sestry, aby sme potešili našu nebeskú Maminku tak,
   že sa v sobotu 12.októbra 2019 dopoludnia duchovne pripojíme a zjednotíme sa modlitbou sv. ruženca, obetovaním sv. omše,
   pôstom, či iným skutkom lásky k tým ľuďom v chráme a na Staromestskom námestí v Prahe:

   Na modlitební shromáždění za obnovu
   Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze,
   za ochranu našich rodin, Čech, Moravy, Slezska i Slovenska a Evropy
   do chrámu Matky Boží před Týnem
   v sobotu 12. října 2019.

   Program:
   10,00 mše sv. v chrámu Matky Boží Panny Marie před Týnem,
   po mši sv. průvod k soše Panny Marie, určené pro obnovený Mariánský sloup v Celetné ul. u Týnského chrámu
   11,30 modlitební shromáždění na místě strženého Mariánského sloupu.

   Toto naše duchovné snaženie obetujme za obnovu Mariánskeho stĺpa
   a za  Triumf a víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

 14. Drazí bratři a sestry,
  blíží se konec října a začátkem listopadu lidi oslavují Halloween. Ale kdo z nich ví, co se skrývá za tímto tzv. „svátkem“?
  Nic není takové, jak se zdá, a přitom to přijímáme a netážeme se, co za tím ve skutečnosti je ?
  Zde je svědectví bývalého satanisty, který o tomto tzv. „svátku“, který Satanisti slaví jako jsou naše Velikonoce, hovoří:

  Démonický „svátek“ Halloween

 15. MODLITEBNÍ PROCESÍ ZA RODINY

  Noční procesí rostou jako houby v lese. Jméno Páně budiž pochváleno na věky věků!

  Přehled zatím známých modlitebních akcí za ochranu tradiční rodiny, proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a za ochranu nenarozeného života v nejbližší době.

  Sobota 14. září 2019, 14.00, Praha, Palackého náměstí, DEN PRO RODINU a manželství.

  Pátek 20. září 2019, 18.00, Mladočov, kostel sv. Bartoloměje: modlitba růžence, pak mše svatá, pak VEČERNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ na Budislav, tam v kostele Boží lásky mše svatá.

  Sobota 21. září 2019, 18.00, Třebíč, kostel sv. Martina: mše svatá, 19.30 sraz u polikliniky, pak VEČERNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ k velkému kříži na Pekelném vrchu.

  Neděle 22. září 2019, 10.00, Bratislava, Incheba Expo Bratislava: mše svatá, 12.30, Námestie Slobody: doprovodný program, 13:30 NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT 2019.

  Neděle 29. září 2019, 15.00, Homole (mezi Chocní a Potštejnem), poutní místo Panny Marie Bolestné, sraz pod růžencovými schody: Korunka k Božímu milosrdenství + MODLITBA VELKÉHO RŮŽENCE na 153 růžencových schodech.

  Pátek 11. října 2019, 17.30, Orlické Podhůří – Říčky, kaple svatých Andělů strážných: modlitba bolestného růžence, 18.00 mše svatá, pak VEČERNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ do Klopot ke kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů.

  Sobota 12. října 2019, 17.30 Koclířov, klášterní kostel Českomoravské Fatimy (sv. Alfonse): modlitba sv. růžence, 18.00 mše svatá, pak VEČERNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ areálem ČM Fatimy.

  Sobota-neděle 12.-13. října 2019, ve 21 hod. zahájení v kostele sv. Jiljí, Bystřice pod Hostýnem, pak NOČNÍ EUCHARISTICKÉ MODLITEBNÍ PROCESÍ na Svatý Hostýn, nahoře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie Mše svatá v 00.30 hod.

  Pátek 18. října 2019, 18.00, Mladočov, kostel sv. Bartoloměje: modlitba růžence, pak mše svatá, pak VEČERNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ na Budislav, tam v kostele Boží lásky mše svatá.

  Sobota 26. října 2019, 8.30, Kadolec (u Křižanova), kaple Panny Marie Nanebevzaté: mše svatá, pak MODLITEBNÍ PROCESÍ na Svatou horu (nad Kadolcem) ke sv. Zdislavě.

  Pátek 15. listopadu 2019, 18.00, Mladočov, kostel sv. Bartoloměje: modlitba růžence, pak mše svatá, pak VEČERNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ na Budislav, tam v kostele Boží lásky mše svatá.

  Sobota 16. listopadu 2019, 16.00, Orlické Podhůří – Říčky, kulturní dům: mše svatá za ochranu našich rodin a národa, v rámci SVATOMARTINSKÝCH KNIŽNÍCH DNŮ.

  Listopad-prosinec – Noční procesí na Velehrad?
  Modlitebních procesí se svítícím křížem, jenž je darem nám Čechům od P. Mariána Kuffy, se účastníme s vírou a důvěrou v Boží milosrdenství a s přesvědčením, že funkční a vícečetná rodina je požehnáním pro národ i stát. V našich modlitbách se opíráme o přímluvu světců, zejména Panny Marie a našich českých, vzpomeňme patronku rodin, svatou Zdislavu z Lemberka a nově se nebojme poprosit (kdo na to má víru) o přímluvu i Aničku Tomanovou z Pastvin.

 16. Drazí v Ježíši Kristu!
  To co se ještě před několika lety zdálo nemožné nebo těžko představitelné se nám odehrává před očima a události nabraly závratnou rychlost… Informací o průběhu aktuálně probíhající „synody“ je málo, ale úplně mi stačilo přečíst si dnešní článek na Lumen de Lumine a doslova jsem se zhrozil…!!! Nechce se mi věřit, že jsou čelní představitelé Římskokatolické církve schopni účastnit se a přihlížet takovému pustošení!!! – viz. část článku a odkaz…
  Opravdu je třeba zintenzivnit modlitby a bojovat za Tělo našeho Pána Ježíše Krista!!
  Ať vám všem Bůh žehná.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

  Nastupují pohanské hrůzy!
  Domnívali jsme se, že jsme na dně pohanských hrůz ve vatikánských zahradách. Ale jak vidíte na snímku, animistická bohyně »Pacha mama« byla v slavnostním původu vnesena přímo do chrámu Sv. Petra… Není to zpustošení na místě Božím?
  Celý článek na:
  K naprostému čelem vzad stačila necelá dvě desetiletí

 17. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za manželku Danku, ktorá prišla neprávom o zamestnanie, čo bude mať veľmi zlý ekonomický dopad pre celú rodinu, aby jej náš Pán a naša nebeská Matka pomohli nájsť novú prácu a tým i celej rodine pomohli ekonomicky prežiť, o to prosí náš brat Štefan.
  2. Za uzdravenie manžela Louisa z ťažkej choroby, hlavne za jeho obrátenie, za silnejšiu vieru a dary Ducha svätého pre Erika a Dominiku, a aby Erik priviedol svoje dieťa k sviatosti krstu, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Monika.
  3. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  4. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  5. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  6. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  7. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  8. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  9. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  10. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  11. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  12. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  13. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  14. Za dar účinnej liečby a zlepšenia zdravotného stavu pre pani Danu, matku piatich detí, ktorá bojuje s rakovinou. Za jej vytrvalosť vo viere aj cez ťažký kríž a Božie požehnanie pre jej blízkych vyprosuje od nášho Pána a Panny Márie brat Petr S.
  15. Za uzdravenie otca dvoch malých detí Wijniho, ktorému našli na mozgu nález lekári, aby ich pri jeho liečbe viedla Božia ruka, o to prosí nášho Pána a našu nebeskú Matku za svoju kamarátku sestra Irena.
  16. Za spásu duší zosnulých Františka Z. a Jirku H., aby im milosrdný a vždy spravodlivý Pán Boh udelil večnú slávu v nebesiach, prosí brat Jaromír V.
  17. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  18. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  19. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  20. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  21. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  22. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  23. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  24. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  25. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  26. Za syna Vladimíra, ktorý má veľmi vážne zdravotné problémy, aby nezomrel bez prijatia sviatosti zmierenia – svätej spovedi, ale obrátil sa k Bohu a prosil ho o odpustenie svojich hriechov, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku sestra Anna_H.
  27. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  28. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  29. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  30. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  31. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  32. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  33. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  34. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  35. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  36. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  37. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  38. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  39. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  40. Za dar uzdravenia psychicky chorej slečny Aničky a hojnosť Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  41. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  42. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  43. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  44. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  45. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  46. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  47. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  48. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  49. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  50. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  51. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  52. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  53. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 18. Milí bratia a sestry,
  keď som si včera prečítala „pracovný dokument“ :

  Synoda o Amazónii už má pracovný dokument – Instrumentum laboris
  https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-06/synoda-o-amazonii-uz-ma-pracovny-dokument-instrumentum-laboris.html

  pochopila som, že musíme okamžite znásobiť naše modlitby. Predovšetkým za našich biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, a celé duchovenstvo i celý kresťanský ľud, za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania, i odvahu v boji, ktorý silnie.

  Pozývam vás všetkých, bratia, sestry, ktorí čítate tieto naše stránky, pridajte sa k nám svojimi modlitbami na úmysel , ako ho popísal Jožko a 
  Ďakujem Jožkovi.
  A ďakujem aj Alešovi za Korunku k sv, Michalovi a tu 
  prikladám aj slovenskú verziu:

  KORUNKA K SV. MICHALOVI ARCHANJELOVI A ANJELSKÝM CHÓROM
  https://deviatnik.estranky.sk/clanky/modlitby-k-anjelom-a-svatym/korunka-k-sv.-michalovi-archanjelovi-a-anjelskym-chorom.html

  Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
  Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Vymenúvajú sa jednotlivé Chóry:

  1. Pozdrav na slávu Chóru Serafínov: Otče náš, 3 x Zdravas Mária i Sláva Otcu.
  Na orodovanie svätého Michala archanjela a nebeského Chóru Serafínov, Pane zástupov, zmiluj sa nad nami.
  2. Pozdrav na slávu Chóru Cherubínov: Otče náš …
  Na orodovanie …
  3. Pozdrav na slávu Chóru Trónov: Otče náš…
  4. Pozdrav na slávu Chóru Panstiev: Otče náš…
  5. Pozdrav na slávu Chóru Mocností: Otče náš…
  6. Pozdrav na slávu Chóru Vladárov: Otče náš…
  7. Pozdrav na slávu Chóru Vrchností: Otče náš…
  8. Pozdrav na slávu Chóru Archanjelov: Otče náš…
  9.. Pozdrav na slávu Chóru Anjelov: Otče náš…

  Na štyroch zrnkách sa modlíme:
  Na česť svätého Michala archanjela: Otče náš…
  Na česť svätého Gabriela archanjela: Otče náš…
  Na česť svätého Rafaela archanjela: Otče náš…
  Na česť svätého Anjela strážcu: Otče náš…
  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

  Záverečná modlitba:
  Slávne knieža, svätý Michal, vodca a veliteľ nebeských zástupov, strážca duší, premožiteľ odbojných duchov,
  služobník v dome božského Kráľa a náš obdivuhodný sprievodca, ty sa skvieš vznešenosťou a nadprirodzenými cnosťami.
  Obraciame sa na teba s dôverou a prosíme, aby si nás chránil od každého zla
  a svojou milostivou ochranou nám pomáhal slúžiť Bohu po všetky dni nášho života.

  V. Oroduj za nás, slávny svätý Michal, knieža Kristovej Cirkvi.
  R. Aby sme sa stali hodnými jeho prisľúbení.

  Všemohúci a večný Bože, ty si nám vo svojej nevýslovnej dobrote a milosrdnej túžbe spasiť všetkých ľudí ustanovil slávneho archanjela, sv. Michala, za knieža tvojej Cirkvi. Vysloboď nás od našich nepriateľov, aby nás netrýznili v hodine našej smrti, ale aby nás sv. Michal priviedol k tebe. Prosíme ťa o to pre zásluhy Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

  Zvuková nahrávka:
  https://www.youtube.com/watch?v=914aMNxvz-k

 19. Bratia a sestry v Kristovi modlíme sa Korunku odčiňovania za práve prebiehajúcu synodu v Ríme, aby sa kňazom dostalo milosti zostať vernými Božiemu slovu a nepodľahli pohanstvu.

  Obetovanie predrahej Krvi za kňazov

  Bože príď mi na pomoc, Pane ponáhľaj sa mi pomáhať. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky, vekov. Amen. Aleluja.

  Na zrnkách modlitby Otče náš:
  Večný Otče, obetujem Ti predrahú Krv Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, Bránka bez viny a bez poškvrny, ako odčinenie za moje hriechy a za hriechy všetkých Tvojich kňazov.

  Na zrnkách modlitby Zdravas:
  Svojou predrahou Krvou, ó Ježišu, očisť a posväť svojich kňazov.

  Miesto Sláva Otcu:
  Ó Otče, od ktorého má všetko otcovstvo na nebi i na zemi svoje meno, zmiluj sa nad všetkými svojimi kňazmi a obmy ich Bránkovou Krvou.

 20. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  2. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  3. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  4. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  5. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  6. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  7. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  8. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  9. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  10. Za dar účinnej liečby a zlepšenia zdravotného stavu pre pani Danu, matku piatich detí, ktorá bojuje s rakovinou. Za jej vytrvalosť vo viere aj cez ťažký kríž a Božie požehnanie pre jej blízkych vyprosuje od nášho Pána a Panny Márie brat Petr S.
  11. Za uzdravenie otca dvoch malých detí Wijniho, ktorému našli na mozgu nález lekári, aby ich pri jeho liečbe viedla Božia ruka, o to prosí nášho Pána a našu nebeskú Matku za svoju kamarátku sestra Irena.
  12. Za uzdravenie svojho manžela Louisa z ťažkej choroby, hlavne za jeho obrátenie, za silnejšiu vieru a dary Ducha svätého pre Erika a Dominiku, a aby Erik priviedol svoje dieťa k sviatosti krstu, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu Monika.
  13. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  14. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  15. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  16. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  17. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  18. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  19. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  20. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  21. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  22. Za syna Vladimíra, ktorý má veľmi vážne zdravotné problémy, aby nezomrel bez prijatia sviatosti zmierenia – svätej spovedi, ale obrátil sa k Bohu a prosil ho o odpustenie svojich hriechov, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku sestra Anna_H.
  23. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  24. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  25. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  26. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  27. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  28. Za spásu duší zosnulých Františka Z. a Jirku H., aby im milosrdný a vždy spravodlivý Pán Boh udelil večnú slávu v nebesiach, prosí brat Jaromír V.
  29. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  30. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  31. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  32. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  33. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  34. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  35. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  36. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  37. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  38. Za dar uzdravenia psychicky chorej slečny Aničky a hojnosť Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  39. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  40. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  41. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  42. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  43. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  44. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  45. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  46. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  47. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  48. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  49. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  50. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  51. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  52. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 21. Navrhuji po dobu konání Amazonské synody ve dnech 6.-27. října se každý den modlit Andělskou korunku k sv. Michaelu Archandělu.

  Děláme znamení kříže se slovy:
  P: Bože, pospěš mi na pomoc
  L:Pane, slyš naše volání.
  P:Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
  L:Jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

  Modlíme se na Zdrávasových zrnkách, čtyři Otčenášová zrnka necháváme na konec, modlíme se k jednotlivým nebeským chorům:
  Pozdravení I
  Ke cti KŮRU SERAFOVÉ
  Na přímluvu sv. Michaela Archanděla a nebeského kůru Serafů Tě, Pane nebe a země, prosíme, smiluj se nad námi a zapal v nás oheň dokonalé lásky. Amen.
  1x Otče náš a 3x Zdrávas Maria
  Pozdravení II
  Ke cti KŮRU CHERUBOVÉ
  Na přímluvu sv. Michaela Archanděla a nebeského kůru Cherubů Tě, Pane nebe a země, prosíme, smiluj se nad námi – dej nám milost, ať opustíme cestu hříchu a jdeme cestou křesťanské dokonalosti. Amen
  1x Otče náš a 3x Zdrávas Maria
  Pozdravení III
  Ke cti KŮRU TRŮNY
  Na přímluvu sv. Michaela Archanděla a nebeského kůru Trůnů Tě, Pane nebe a země, prosíme, smiluj se nad námi – očisti nás z lákadel pýchy a vlej do našich srdcí ducha opravdové a upřímné pokory. Amen.
  1x Otče náš a 3x Zdrávas Maria
  Pozdravení IV
  Ke cti KŮRU PANSTVA
  Na přímluvu sv. Michaela Archanděla a nebeského kůru Panstv Tě, Pane nebe a země, prosíme, smiluj se nad námi – dej nám milost ovládnout naše smysly a usměrňovat bezuzdné vášně. Amen.
  1x Otče náš a 3x Zdrávas Maria
  Pozdravení V
  Ke cti KŮRU MOCNOSTI
  Na přímluvu sv. Michaela Archanděla a nebeského kůru Mocností Tě, Pane nebe a země, prosíme, smiluj se nad námi – uchraň naše duše od úkladů a pokušení ďáblových a posiluj naši slabou vůli. Amen.
  1x Otče náš a 3x Zdrávas Maria
  Pozdravení VI
  Ke cti KŮRU SÍLY
  Na přímluvu sv. Michaela Archanděla a nebeského kůru Sil Tě, Pane nebe a země, prosíme, smiluj se nad námi – braň nás v boji se zlem, dej nám zvítězit nad pokušeními a zbav nás od zlého. Amen.
  1x Otče náš a 3x Zdrávas Maria
  Pozdravení VII
  Ke cti KŮRU KNÍŽATA
  Na přímluvu sv. Michaela Archanděla a nebeského kůru Knížat Tě, Pane nebe a země, prosíme, smiluj se nad námi – směřuj nás k Pravdě, naplň nás duchem pravé a upřímné poslušnosti. Amen.
  1x Otče náš a 3x Zdrávas Maria
  Pozdravení VIII
  Ke cti KŮRU ARCHANDĚLÉ
  Na přímluvu sv. Michaela Archanděla a nebeského kůru Archandělů Tě, Pane nebe a země, prosíme, smiluj se nad námi – obdař nás vytrvalostí ve víře a v konání dobrých skutků, abychom mohli dosáhnout věčné slávy v nebesích. Amen.
  1x Otče náš a 3x Zdrávas Maria
  Pozdravení IX
  Ke cti KŮRU ANDĚLÉ
  Na přímluvu sv. Michaela Archanděla a nebeského kůru Andělů Tě, Pane nebe a země, prosíme, smiluj se nad námi – učiň, aby nad námi na našich životních cestách Tví andělé bděli, abychom zakoušeli jejich ochranu a jednou byli přivedeni do věčné slávy. Amen.
  1x Otče náš a 3x Zdrávas Maria
  Na závěr, na prvních čtyřech zrnkách:
  Ke cti sv. ARCHANDĚLA MICHAELA
  Otče náš…
  Ke cti sv. ARCHANDĚLA GABRIELA
  Otče náš…
  Ke cti sv. ARCHANDĚLA RAFAELA
  Otče náš…
  Ke cti našich ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
  Otče náš…
  Všechny nebeské kůry andělské, pomáhejte nám bez přestání, abychom Boha našeho Trojjediného mohli stále velebit, věrně Mu sloužit a celým srdcem Ho milovat a s vděčností hlásat Jeho slávu, nyní i vždycky až na věky věků.Amen.

  MODLITBA ZA CÍRKEV SVATOU
  O, vznešený svatý Michaeli Archanděli, kníže a vůdce nebeských vojsk, pokořiteli satana a nečistých duchů, mocný ochránce Církve svaté, zahal nás svými křídly a chraň před nepřáteli naší spásy. Nechť je Bůh veleben za to, že tě obdařil tak velkou mocí a slávou, že se tvé jméno stalo po jménech Ježíše Krista a Marie Panny jménem největším a hodným obzvláštní úcty. Rač nám laskavě pomáhat nadpřirozenými dary, kterými tě Bůh obdařil. Ať nás tvé jméno chrání ode všeho nebezpečí, ať nám umožňuje pozvedat se z pádů, ať nás těší v soužení, posiluje nás tváří v tvář těžkým zkouškám a ať je naším ochranným štítem proti našim pekelným nepřátelům v našem životě i v hodinu naší smrti. O, svatý Michaeli Archanděli, ty jenž jsi nejvyšším velitelem nebeských vojsk a ochráncem Církve svaté, braň nás neustále před nepřáteli naší víry. Amen.

 22. Vďaka za Novénu MK v piatok. Veľmi ma posilnila.
  Veľmi ma potešilo keď som na druhý deň v sobotu počul vo sv.omši v 1.čítaní z proroka Zachariáša (Zach 2, 5-9. 14-15d) tieto slová: „Jeruzalem bude obývaný ako otvorené mesto pre množstvo ľudí a zvierat, ktoré sú v ňom. A ja, hovorí Pán, budem mu ohnivým múrom dookola …“ Presne tak sa to totiž modlíme v jednej z modlitieb, ktorá tu bola tento rok uverejnená v posolstvách zvyšku. Citujem: „Urob, prosím okolo nás všetkých, i každého zvlášť, ohnivú stanu na ochranu pred našimi nepriateľmi a všetkým zlom, ako si v dávnych dobých chránil svojich vyvolených.“

  • Aj mňa to potešilo, že po dlhšej odmlke prišla ďalšia m. kampaň. Len som si všimol,keď nás bolo prihlásených asi 59, že z toho bolo približne 45 žien.Z toho by vyzeralo, že zbytok v Českej a Slovenskej republike je v prevahe žien.Možno len preto,že ženy sú odolnejšie stvorenia,prípadne majú väčšiu vnútornú silu mnohé pretrpieť.Len toľko ,taká úvaha.Asi to aj dosť mužov vzdalo a prestalo sa zapájať.Som zvedavý na ďalšiu kampaň a či to bude tiež tak vyzerať. Dúfam,že to bude skoro.

 23. Milí bratia, sestry,
  som veľmi rada , že sa už ZAJTRA budeme spoločne modliť v kampani.
  Chcem Vás povzbudiť k tomu, aby ste ešte i DNES alebo aj ZAJTRA ponúkli túto možnosť svojím známym alebo príbuzným aj bez toho, aby sa ešte prihlásili. Aj keby nesplnili všetky modlitby, každá, aj aspoň jediná modlitba na tento spoločný úmysel bude v nebi prijatá a pomôže,

  Ešte vám navrhujem,aby ste sa pozreli na našu pôvodnú slovenskú stránku Varovanie, ktorá už nie je živá, ale stojí za to ju navštíviť aj teraz.
  Tu:
  https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/posolstva/jednotlive-posolstva/

  Osobitne si všimnite posolstvo 051 !!! Ako presne bol už v roku 2011 popísaný falošný prorok !

  Tu:
  https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-051/

 24. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za uzdravenie otca dvoch malých detí Wijniho, ktorému našli na mozgu nález lekári, aby ich pri jeho liečbe viedla Božia ruka, o to prosí nášho Pána a našu nebeskú Matku za svoju kamarátku sestra Irena.
  2. Za uzdravenie svojho manžela Louisa z ťažkej choroby, hlavne za jeho obrátenie, za silnejšiu vieru a dary Ducha svätého pre Erika a Dominiku, a aby Erik priviedol svoje dieťa k sviatosti krstu, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu Monika.
  3. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  4. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  5. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  6. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  7. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  8. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  9. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  10. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  11. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  12. Za syna Vladimíra, ktorý má veľmi vážne zdravotné problémy, aby nezomrel bez prijatia sviatosti zmierenia – svätej spovedi, ale obrátil sa k Bohu a prosil ho o odpustenie svojich hriechov, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku sestra Anna_H.
  13. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  14. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  15. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  16. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  17. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  18. Za spásu duší zosnulých Františka Z. a Jirku H., aby im milosrdný a vždy spravodlivý Pán Boh udelil večnú slávu v nebesiach, prosí brat Jaromír V.
  19. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  20. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  21. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  22. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  23. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  24. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  25. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  26. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  27. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  28. Za dar uzdravenia psychicky chorej slečny Aničky a hojnosť Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  29. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  30. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  31. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  32. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  33. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  34. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  35. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  36. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  37. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  38. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  39. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  40. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  41. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  42. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  43. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  44. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  45. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  46. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  47. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  48. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  49. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  50. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  51. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 25. Milí priatelia,
  tak, ako každý rok, aj tento rok sa 19. septembra 2019 bude konať modlitbové stretnutie v Dóme sv. Štefana vo Viedni. Program so slovenským prekladom môžete sledovať na:
  http://www.radiomaria.sk

  Program:
  16.00 hod. svedectvá a duchovné impulzy: páter Bernhard Vošicky Ocist, páter Marinko Šakota OFM, Magnus MacFarlane-Barrow (Mary’s meals), členovia komunity Cenacolo, vizionárka z Medžugoria Marija Pavlovičová-Lunettiová.
  18.00 hod. Ruženec.
  19.00 hod. Sv. omša s kardinálom Christophom Schönbornom.
  Vyvrcholením stretnutia bude Eucharistická poklona. Srdečne vás pozývame k spoločnej modlitbe za pokoj.

  V modlitbe s vami
  Svetlo Máriino

 26. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  3. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  4. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  5. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  6. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  7. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  8. Za syna Vladimíra, ktorý má veľmi vážne zdravotné problémy, aby nezomrel bez prijatia sviatosti zmierenia – svätej spovedi, ale obrátil sa k Bohu a prosil ho o odpustenie svojich hriechov, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku sestra Anna_H.
  9. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  10. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  11. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  12. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  13. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  14. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  15. Za spásu duší zosnulých Františka Z. a Jirku H., aby im milosrdný a vždy spravodlivý Pán Boh udelil večnú slávu v nebesiach, prosí brat Jaromír V.
  16. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  17. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  18. Za uzdravenie manžela Louisa z rakoviny a hlavne za jeho obrátenie, za silnejšiu vieru a dary Ducha svätého pre Erika a Dominiku, a aby priviedli svoje deti k sviatosti krstu, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu Monika.
  19. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  20. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  21. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  22. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  23. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  24. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  25. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  26. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  27. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  28. Za dar uzdravenia psychicky chorej slečny Aničky a hojnosť Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  29. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  30. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  31. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  32. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  33. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  34. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  35. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  36. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  37. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  38. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  39. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  40. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  41. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  42. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  43. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  44. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  45. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  46. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  47. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  48. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  49. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  50. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 27. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za syna Vladimíra, ktorý má veľmi vážne zdravotné problémy, aby nezomrel bez prijatia sviatosti zmierenia – svätej spovedi, ale obrátil sa k Bohu a prosil ho o odpustenie svojich hriechov, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku sestra Anna_H.
  2. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  3. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  4. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  5. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  6. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  7. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  8. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  9. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  10. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  11. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  12. Za spásu duší zosnulých Františka Z. a Jirku H., aby im milosrdný a vždy spravodlivý Pán Boh udelil večnú slávu v nebesiach, prosí brat Jaromír V.
  13. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  14. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  15. Za uzdravenie manžela Louisa z rakoviny a hlavne za jeho obrátenie, za silnejšiu vieru a dary Ducha svätého pre Erika a Dominiku, a aby priviedli svoje deti k sviatosti krstu, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu Monika.
  16. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  17. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  18. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  19. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  20. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  21. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  22. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  23. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  24. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  25. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  26. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  27. Za dar uzdravenia psychicky chorej slečny Aničky a hojnosť Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  28. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  29. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  30. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  31. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  32. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  33. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  34. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  35. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  36. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  37. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  38. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  39. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  40. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  41. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  42. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  43. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  44. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  45. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  46. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  47. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  48. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  49. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  50. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 28. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  2. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  3. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  4. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  5. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  6. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  7. Za uzdravenie manžela Louisa z rakoviny a hlavne za jeho obrátenie, za silnejšiu vieru a dary Ducha svätého pre Erika a Dominiku, a aby priviedli svoje deti k sviatosti krstu, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu Monika.
  8. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  9. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  10. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  11. Za spásu duší zosnulých Františka Z. a Jirku H., aby im milosrdný a vždy spravodlivý Pán Boh udelil večnú slávu v nebesiach, prosí brat Jaromír V.
  12. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  13. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  14. Za uzdravenie manžela Louisa z rakoviny a hlavne za jeho obrátenie, za silnejšiu vieru a dary Ducha svätého pre Erika a Dominiku, a aby priviedli svoje deti k sviatosti krstu, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu Monika.
  15. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  16. Za syna Vladimíra, ktorý má veľmi vážne zdravotné problémy, aby nezomrel bez prijatia sviatosti zmierenia – svätej spovedi, ale obrátil sa k Bohu a prosil ho o odpustenie svojich hriechov, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku sestra Anna_H.
  17. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  18. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  19. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  20. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  21. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  22. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  23. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  24. Za dar uzdravenia psychicky chorej slečny Aničky a hojnosť Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  25. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  26. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  27. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  28. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  29. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  30. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  31. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  32. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  33. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  34. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  35. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  36. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  37. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  38. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  39. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  40. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  41. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  42. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  43. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  44. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  45. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  46. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  47. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  48. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  49. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  50. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  51. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 29. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
  Priatelia, pridávam zopár linkov:
  Naša planéta horí:
  https://www1.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/satelitne-foto-nasa-odhaluje-plamenoch-je-aj-afrika-prichadzame-aj-svoje-druhe-pluca
  K zemi sa blíži asteroid v zaujímavom termíne 14.9. na sviatok Povýšenia svätého kríža:
  https://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/523990-k-zemi-se-blizi-az-polkilometrovy-asteroid/
  V knihe Vychvátenie Sergej Mihál píše, že hoci Boh za spravodlivého pokladal Noeho, do korába zobral aj jeho rodinu:)
  Lukáš 17:26-33 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka…
  http://www.horcicnezrnko.sk/Stary%20a%20Novy%20zakon/Genesis/Spravodlivy%20Noe.html
  Na inšpiráciu a povzbudenie – ako prakticky prejaviť lásku našim najbližším a tým, s ktorými sa stretávame, ako sme mali v posolstvách:
  https://dennikn.sk/blog/1118873/pat-jazykov-lasky-pat-sposobov-ako-prejavit-lasku/

  Požehnaný čas prípravy vyprosujem!
  A Duch i nevesta volajú: „Príď! …Amen. Príď, Pane Ježišu!“
  Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička….

 30. 920. Poselství Boha Otce ze dne 26. srpna 2016.
  Nástroj: Glynda Linkous (USA).UKAŽTE SVOU LÁSKU
  Mé děti, ukažte všem, které milujete, že je máte rády, neboť velmi brzy už k tomu nebude příležitost. Čas konce je u vás a věci se stanou rychleji, než si představujete. Mnozí vám budou vzati a milovaní odejdou náhle, bez varování. Řekl jsem vám o tom v mém Slovu.
  Čas je u konce, projevte jim svou lásku.
  Bůh Otec

  • Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.
   Matouš 24:38‭-‬42

   • 921. Poselství Boha Otce ze dne 27. srpna 2019.
    Nástroj: Glynda Linkous (USA).
    POSLEDNÍ DETAILY
    Mé děti, dokončete svůj rozpis úkolů a příprav, protože už velmi brzy opustíte Zemi. Nadešel pro vás čas, abyste se vydaly na cestu, a musíte být připraveny.
    Buďte laskavé k těm, kdo budou zanecháni, neboť tam, kam půjdete, budete mít vše, co potřebujete.
    Bůh Otec

 31. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za uzdravenie manžela Louisa z rakoviny a hlavne za jeho obrátenie, za silnejšiu vieru a dary Ducha svätého pre Erika a Dominiku, a aby priviedli svoje deti k sviatosti krstu, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu Monika.
  2. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  3. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  4. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  5. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  6. Za uzdravenie manžela Louisa z rakoviny a hlavne za jeho obrátenie, za silnejšiu vieru a dary Ducha svätého pre Erika a Dominiku, a aby priviedli svoje deti k sviatosti krstu, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu Monika.
  7. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  8. Za syna Vladimíra, ktorý má veľmi vážne zdravotné problémy, aby nezomrel bez prijatia sviatosti zmierenia – svätej spovedi, ale obrátil sa k Bohu a prosil ho o odpustenie svojich hriechov, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku sestra Anna_H.
  9. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  10. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  11. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  12. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  13. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  14. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  15. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  16. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  17. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  18. Za dar uzdravenia psychicky chorej slečny Aničky a hojnosť Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  19. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  20. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  21. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  22. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  23. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  24. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  25. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  26. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  27. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  28. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  29. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  30. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  31. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  32. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  33. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  34. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  35. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  36. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  37. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  38. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  39. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  40. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  41. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  42. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  43. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  44. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  45. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  46. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  47. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  48. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  49. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  50. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 32. Pozývame všetkých k modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby (t.j všetký tajomstbá, Radostné, bolestné, …) v čase od 17.00-19.00 s úmyslom za mier. Ďakujem, že sa pridáte a šírte!

  355. Poselství Matky Spásy ze dne 23. února 2012 v 16:00.

  MODLETE SE, ABY MOHLA BÝT ODVRÁCENA ATOMOVÁ VÁLKA V ÍRÁNU

  Mé dítě,

  pro mé děti přišel čas, aby se v úctě a poslušnosti k mému drahému Synu spojily do jednoty, aby atomová válka v Íránu mohla být odvrácena. Tato válka je velmi blízko a musíte se vroucně modlit, abyste ji zastavili, protože by zabila milióny Božích dětí. Satan a jeho démoni pracují, aby způsobili strašnou zkázu.

  Zabijí-li duše dříve, než jim bude dána příležitost vykoupit se v očích mého Syna, pak budou ztracené. Takový je plán Zlého. Hledá, jak by co nejvíce duším zabránil, aby vstoupily do království mého Otce. Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.

  Modlete se za ubohé duše nejen v Íránu, ale i v zemích, které se do války bezděčně zapletou. Modlete se za nešťastné země, které jsou využity jako pěšáci ve zlovolné hře lží, plánované skupinami, které nejsou od Boha, mého Věčného Otce.

  Jděte nyní, mé děti a přiveďte všechny mé děti dohromady, aby se modlily za zmírnění této strašné ukrutnosti proti lidskosti.

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 33. Gigantická planeta měřená v červnu, měřená znovu o 7 týdnů později.
  Stejný fotoaparát. Blíží se rychle a spolehlivě.
  https://www.youtube.com/watch?v=TXSQ-A2Ufwo&t=29s

  910. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 2. srpna 2019.
  Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
  NEČINÍTE POKÁNÍ ZA SPÁCHANÉ HŘÍCHY
  Boží lidé, hvězda Slunce šíří do vesmíru škodlivé vyzařování magnetické plasmy, která dosáhne Země a v určitém okamžiku způsobí selhání prostředků komunikace na celosvětové úrovni.
  Pak na celou Zemi přijde zima a s ní epidemie, které postihnou lidstvo.
  Nezapomeňte, že sopky se stávají aktivní. Některé způsobí více škod než jiné, ale zůstaňte ve střehu před vulkánem jménem Vesuv.
  http://poselstvi-zbytku.org/html1/910.html

  658. Poselství Boha Otce ze dne 27. prosince 2012 v 18:20.
  BRZY UVIDÍTE NOVÉ SVĚTLO, NOVÉ SLUNCE
  Světlo nového úsvitu – nové éry – pomalu, ale jistě ozáří svět. Brzy uvidíte nové světlo, nové slunce. Bude větší a bude příčinou velkého úžasu.
  Je to znamení mé moci a mého majestátu. Bude to zázrak a bude důkazem, že člověk plně nerozumí tajemství stvoření.
  Jen Já, Bůh, Stvořitel vesmíru, ovládám vše, co je. Vše, co bude. Vše, co může být. Žádný člověk, žádný vědec, nemůže rozluštit tato nejsvětější tajemství, neboť člověku není dáno tomu rozumět v tomto čase.
  http://www.varovani.org/html2/658.html

 34. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  2. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  3. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  4. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  5. Za uzdravenie manžela Louisa z rakoviny a hlavne za jeho obrátenie, za silnejšiu vieru a dary Ducha svätého pre Erika a Dominiku, a aby priviedli svoje deti k sviatosti krstu, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu Monika.
  6. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  7. Za syna Vladimíra, ktorý má veľmi vážne zdravotné problémy, aby nezomrel bez prijatia sviatosti zmierenia – svätej spovedi, ale obrátil sa k Bohu a prosil ho o odpustenie svojich hriechov, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku sestra Anna_H.
  8. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  9. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  10. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  11. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  12. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  13. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  14. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  15. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  16. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  17. Za dar uzdravenia psychicky chorej slečny Aničky a hojnosť Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  18. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  19. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  20. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  21. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  22. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  23. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  24. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  25. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  26. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  27. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  28. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  29. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  30. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  31. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  32. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  33. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  34. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  35. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  36. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  37. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  38. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  39. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  40. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  41. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  42. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  43. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  44. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  45. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  46. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  47. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  48. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  49. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 35. NOVÉNA KU KRÁĽOVNEJ A MATKE POSLEDNÝCH ČASOV

  Pred nami je deň 28.august, ktorý na základe zjavenia nášho Pána Ježiša Krista vyvolenej duši Luz de María z Argentíny v roku 2006
  je sviatkom „Kráľovnej a Matky posledných časov“.
  Ako prípravu na slávenie tohto sviatku sa máme modliť 9-dňovú Novénu ku Kráľovnej a Matke Posledných časov v dňoch 20.8. – 28.8.2019:

  Poselství Matky Spásy ze dne 30. 7. 2018.
  Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
  http://www.revelacionesmarianas.com/…/julio.html

  Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

  Jsem Matka lidstva, ochraňuji vás a volám vás k obrácení. Jako Matka vám oznamuji čas, ve kterém žijete.
  Jsem Královna a Matka posledních časů …
  a nepřestávám vás vést k mému Synu, abyste se neztratily a mohly být věrné naplňování přikázání a učení mého Syna.
  Milované děti, vyzývám vás, abyste se modlily …

   PO VYKONÁNÍ TÉTO NOVÉNY ODE MNE OBDRŽÍTE

  † Ctnost naděje, abyste nezůstali v okamžiku, kdy pocítíte, že cesta je daleká, a neopustilo vás štěstí být Božím dítětem.
  † Nedovolím, aby se vás zmocnilo zoufalství, ani abyste uvěřili, že vás Můj Syn opustil. Kdokoli požádá o milosrdné srdce s pevným úmyslem polepšení, obdrží je.
  † Poskytnu vám dar moudrosti, takže budete spojeni s Božím Slovem a nebudete zmateni, jako děti, které vidí Poslání, které do nich vložil Bůh. Tak nezmaříte Boží plány.
  † Obdržíte Dar síly, aby vaše víra byla pevná a silná, vytrvalá a zároveň, aby vše vedla láska.
  † Rodiny se více sjednotí a bratrství mezi bratry a sestrami bude brzdou zla.
  † Podpořím lásku mezi manžely, aby rostla.

  MÉ POŽEHNÁNÍ BUDE S VÁMI, DOKUD BUDETE KONAT VŠE DOBRÉ.

  Miluji vás.

  NOVÉNA KU KRÁĽOVNEJ A MATKE POSLEDNÝCH ČASOV:
  https://gloria.tv/article/VRdyrB4Mp2Wd23ATuLWkwyGjF

  Novénu v češtine nájdete aj na 
  http://poselstvi-zbytku.org/
  – v rubrike:
  KE STAŽENÍ – DOWNLOAD
  je posledná v zozname

 36. Pozývame všetkých k spoločnej modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby (t.j. všetky tajomstvá radostné, bolestné, atď.) v čase od 17.30. do 19.30 s úmyslom za mier.
  Ďakujem, že sa pridáte a šírte!

  355. Poselství Matky Spásy ze dne 23. února 2012 v 16:00.

  MODLETE SE, ABY MOHLA BÝT ODVRÁCENA ATOMOVÁ VÁLKA V ÍRÁNé dítě,

  pro mé děti přišel čas, aby se v úctě a poslušnosti k mému drahému Synu spojily do jednoty, aby atomová válka v Íránu mohla být odvrácena. Tato válka je velmi blízko a musíte se vroucně modlit, abyste ji zastavili, protože by zabila milióny Božích dětí. Satan a jeho démoni pracují, aby způsobili strašnou zkázu.

  Zabijí-li duše dříve, než jim bude dána příležitost vykoupit se v očích mého Syna, pak budou ztracené. Takový je plán Zlého. Hledá, jak by co nejvíce duším zabránil, aby vstoupily do království mého Otce. Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.

  Modlete se za ubohé duše nejen v Íránu, ale i v zemích, které se do války bezděčně zapletou. Modlete se za nešťastné země, které jsou využity jako pěšáci ve zlovolné hře lží, plánované skupinami, které nejsou od Boha, mého Věčného Otce.

  Jděte nyní, mé děti a přiveďte všechny mé děti dohromady, aby se modlily za zmírnění této strašné ukrutnosti proti lidskosti.

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

Pridaj komentár