Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Bratia, sestry,

  dnes, 14.11.2019, koná Magistrát mesta Prahy nové jednanie o obnovení Mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe. Tento úmysel už v minulosti Magistrát zamietol, hoci stĺp už je hotový a čaká na lodi na Vltave. Je príliš veľa neprajníkov … a pritom dôvody za stĺp sú nespochybniteľné:
  https://www.korunaceska.cz/novinky/nazory-a-clanky/clankyy/661-josef-pejrimovsky-mariansky-sloup-na-staromestskem-namesti-historie-a-duvody-pro-obnovu

  VZTÝČENIE TOHOTO HISTORICKÉHO STĹPA ZNAMENÁ VEĽKÉ VÍŤAZSTVO PANNY MÁRIE NAD SATANOM
  A OBROVSKÚ POMOC PRE NAŠE NÁRODY, CELÚ EURÓPU I CELÝ SVET.
  Pomáhajme Jej v tomto diele ešte i v dnešný deň aspoň strelnými modlitbami a obetujme na tento úmysel aj túto modlitbu:

  MODLITBA NA ZÍSKANIE MILOSTÍ VŠETKÝCH SV. OMŠÍ VO SVETE

  https://www.srdcepastiera.sk/modlitba-na-ziskanie-milosti-vsetkych-sv-omsi-vo-svete/

  Večný Otče, obetujem Ti pokorne našu úbohú prítomnosť a prítomnosť celého ľudstva od začiatku až do konca sveta, vo všetkých sv. omšiach, ktoré sa kedy slávili a ešte budú sláviť.

  Obetujem Ti všetky bolesti, utrpenia, modlitby, obety, radosti, aj hodiny zotavenia v našom živote, spojené s hodinami zotavenia nášho milovaného Pána Ježiša Krista tu na zemi.

  Nech nás zachráni nadovšetko cenná Kristova Krv, celá jeho odvaha, rany, aj smrteľná úzkosť skrze bolestné a Nepoškvrnené Srdce Máriino. Amen.

 2. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  2. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  3. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  4. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  5. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  6. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  7. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  8. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  9. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  10. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  11. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  12. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  13. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  14. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  15. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  16. Za záchranu svojho smrteľne chorého manžela Louisa, ktorý je umiestnený v hospici, aby mal silu a potrebné milosti, odovzdal sa do Božej vôle a získal milostiplnú hodinu smrti a tiež za silnejšiu vieru a dary Ducha Svätého pre svoje deti Erika a Dominiku, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Monika.
  17. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  18. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  19. Za manželku Danku, ktorá prišla neprávom o zamestnanie, čo bude mať veľmi zlý ekonomický dopad pre celú rodinu, aby jej náš Pán a naša nebeská Matka pomohli nájsť novú prácu a tým i celej rodine pomohli ekonomicky prežiť, o to prosí náš brat Štefan.
  20. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  21. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  22. Za spásu duší zosnulých Františka Z. a Jirku H., aby im milosrdný a vždy spravodlivý Pán Boh udelil večnú slávu v nebesiach, prosí brat Jaromír V.
  23. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  24. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  25. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  26. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  27. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  28. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  29. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  30. Za spásu duše zosnulej pani Dany, matky piatich detí, ktorá podľahla v 40-tom roku života ťažkej chorobe, aby ju Pán prijal k sebe a daroval jej spásu a večnú radosť v nebesiach a za Božie požehnanie a milosrdenstvo pre jej deti a dar obrátenia pre jej manžela, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu brat Petr S.
  31. Za uzdravenie otca dvoch malých detí Wijniho, ktorému našli na mozgu nález lekári, aby ich pri jeho liečbe viedla Božia ruka, o to prosí nášho Pána a našu nebeskú Matku za svoju kamarátku sestra Irena.
  32. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  33. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  34. Za syna Vladimíra, ktorý má veľmi vážne zdravotné problémy, aby nezomrel bez prijatia sviatosti zmierenia – svätej spovedi, ale obrátil sa k Bohu a prosil ho o odpustenie svojich hriechov, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku sestra Anna_H.
  35. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  36. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  37. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  38. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  39. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  40. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  41. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  42. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  43. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  44. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  45. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  46. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  47. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  48. Za dar uzdravenia psychicky chorej slečny Aničky a hojnosť Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  49. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  50. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  51. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  52. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  53. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  54. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 3. milé sestry a bratia,
  je to pravda, že tak, ako mnohé veci, bol zmenený aj ruženec (korunka) Božieho milosrdenstva. Vyzerá to  tak, že po II. VK. Predkladám Vám tu pôvodné znenie, ako si ho zrejme želal mať Pán Ježiš. Je to slovenský preklad, mám však niekde aj poľský originál, ale momentálne sa mi ho nepodarilo nájsť. Má aj Imprimatur Varšavského biskupa W. Majewského z roku 1949, čiže dlho pred II.VK. Toto, čo tu predkladám, je už prepis do wordu. pôvodnú kópiu mám v takom ozdobnom písme. Samozrejme, originál sme nevideli. Dvaja členovia nášho spoločenstva pred niekoľkými rokmi vycestovali aj do Krakova, chceli nazrieť do archívu, aj sa tam dostali, ale dozvedeli sa, že sa k nemu už žiaden bežný človek nedostane … (Prečo asi?)

  My sa v spoločenstve alebo v súkromí modlíme tak, ako to tu uverejňujem, lebo cítime v tejto modlitbe väčšiu silu a veríme, že je pravá. A hlavne, namiesto anonymného slova “jeho”, tu jasne a opakovane zaznieva oslovenie “Otče” a meno Ježiš. Lebo to On nám vybojoval tento strašný boj, to On je VÍŤAZ !!! A práve v tomto MENE je veľká sila tejto modlitby. Lebo pri každom vyslovení mena JEŽIŠ sa musí skloniť každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí – čítaj napr.:Flp 2,10 “… aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí” alebo2Sol 1,12 ” … aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista., alebo
  1Jn 3,23 “A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. ..Tak Vás, sestry a bratia, pozývam, modlime a vzývajme meno Ježiš a Otče tak často, ako nám to dal sám Pán, lebo vtedy musí peklo mlčať a v hanbe kľačať pred Pánom a nemôže páchať zlo. A my týmto vzývaním oslavujeme a vyzdvihujeme nášho Stvoriteľa i Spasiteľa.

  KORUNKA k BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

  Modlitba je vyňatá z diela: „Svätá hodina Božieho Milosrdenstva” od Michala Sopočku -spovedníka sv. Faustíny, ktorý zomrel vo februári 1975 v povesti svätosti.

  Otče náš, Zdravas Mária, Verím v Boha
  Na veľkých zrnkách 5-desiatkového ruženca sa namiesto Otče náš modlíme:

  Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho
  Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

  Na malých zrnkách:
  Pre Ježišovo bolestné utrpenie, Otče, zmiluj sa nad nami aj nad celým svetom i nad dušami v očistci.Na konci sa modlíme 3-krát:
  Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

  Záverečná modlitba:
  Bože Otče, tvoje Milosrdenstvo je nekonečné a poklady tvojho zmilovania sú nevyčerpateľné, pohliadni na nás láskavo a rozprestri svoje Milosrdenstvo nad nami, aby sme sa nikdy, ani v najväčších utrpeniach nepoddávali zúfalstvu, ale v dôvere sa odovzdali do tvojej vôle, ktorá sama je Milosrdenstvom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa Milosrdenstva, ktorý s tebou i s Duchom Svätým nám preukazuje Milosrdenstvo po všetky veky vekov. Amen

  Na záver spievame pieseň: „Ježišu, Kráľu neba i zeme”

  Imprimatur, Varsaviae, Die 11. Aprillis anni 1949 Episcopus aux ll. Varsaviensis W. Majewski

 4. Pochvalen buď Pán Ježiš Kristus.

  Ponuka na stretnutie ma veľmi potešila ako aj pokyny, ako sa na stretnutie pripraviť.
  Čo ma však prekvapilo, boli ceny škapuliara, ruženca, kríža s pečaťou živého Boha….30€ ???
  Veď je drahší ako knihy…Škapuliare som si dávnejšie objednala z nemeckej stránky za 1€.
  Ruženec je ako Benediktinsky ruženec, len v strede má medailu Matky Spásy a stojí
  13€ a 10.40€ …? Nie je to priveľa?
  Nenašiel niekto nejakú stránku kde je to lacnejšie? Som bez práce…

 5. Termíny konania seminárov ku Knihe Pravdy sú nasledovné:

  Seminár v Košiciach dňa 22.11. 2019
  Začiatok o 16:00 hod.

  Seminár v Žiline dňa 23.11.2019
  Začiatok o 15:00 hod.

  Seminár v Banskej Bystrici dňa 24.11.2019
  Začiatok o 15:00 hod.

  Chcem všetkých záujemcov o seminár v Žiline upozorniť na zmenu času. Seminár v Žiline začne o 15:00 hod.

  Na semináre sa môžete prihlásiť individuálne tu: adrianafasungova@googlemail.com

  Predbežný program seminárov:
  Semináre budú trvať minimálne 5 hodín. Mária Božieho Milosrdenstva si praje, aby semináre začínali modlitbou bolestného sv. ruženca, modlitbami modlitbovej kampane na daný deň a zakončili sa modlitbou slávnostného ruženca. Takže z toho vyplýva nasledovný program:
  Korunka Božieho Milosrdenstva
  Modlitba bolestného ruženca
  Modlitby modlitbovej kampane v daný deň
  Prednáška – prednášajúci Mário Lovrinčević z Chorvátska – Noah a Eliáš
  Modlitba slávnostného ruženca

  Čo je kríž Pečate živého Boha?
  Tento špeciálny kríž bol navrhnutý podľa pokynov nášho Pána odovzdaných Márii Božieho Milosrdenstva.

  Aké prísľuby prináležia krížu Pečate živého Boha?
  Tento kríž bol daný Bohom, aby poskytoval veľké požehnanie vrátane sily, odvahy, vytrvalosti a odolnosti modlitebným skupinám Ježiš ľudstvu po celom svete.

  Pre tých, ktorí prídu na semináre: Pred konaním seminárov je možnosť objednať si cezo mňa spomenutý kríž s pečaťou živého Boha ako aj ruženec s medailou Matky Spásy (oba spolu alebo každý predmet jednotlivo) v cenách uvádzaných na internetovom eshope: https://centrebot.com. V prípade záujmu ma kontaktujte na moju emailovú adresu: adrianafasungova@googlemail.com

  Duchovná príprava na seminár:
  Ako sa apoštoli pripravovali na Turice a zoslanie Ducha svätého a zotrvávali po 9 dní spolu s Pannou Máriou na modlitbách očakávajúc vyliatie Ducha svätého, tak aj my by sme mali nasledovať ich dobrý príklad a pred účasťou na seminároch vykonať krátku Novénu k Duchu Svätému na našu duchovnú prípravu, ktorú sa začneme modliť zajtra 13. novembra 2019 (každý počas dňa podľa svojich časových možností) a ktorej znenie nájdete tu:
  https://modlitba.sk/?p=7899&fbclid=IwAR03SQgsmNR3MPk7IkdF5fN86XbllLFWhELDv5D5ZVL8Tk182MjkfTKhvg0

 6. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Naléhavá prosba o střelné modlitby a účast na středečním modlitebním řetězci Bolestného růžence na všechny vložené úmysly, nyní naléhavě na úmysl za zdárné projednání navrácení Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze, které se bude konat 14. 11. 2019, jak o tom píše Ing. Mgr. Josef Pejřimovský Ph.D.:

  Vážení přátelé,
  prosím, sledujte stránky https://immaculata-mariansky-sloup0.webnode.cz/, kam průběžně dáváme informace a novinky o dění ve věci obnovy Mariánského sloupu a další důležité informace. Prosím, nezapomínejte na modlitby a kdo můžete, stavte se na Staroměstském náměstí v Praze. Na místě strženého sloupu je květina a svíčky, prosím pomodlete se a rozsvěcujte svíčky, ať je vidět, že je to živé modlitební místo. 14. listopadu má zastupitelstvo projednávat navrácení Mariánského sloupu. ¨
  Pejřimovský

  https://www.korunaceska.cz/novinky/nazory-a-clanky/clankyy/661-josef-pejrimovsky-mariansky-sloup-na-staromestskem-namesti-historie-a-duvody-pro-obnovu

 7. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Dar Panny Marie pro záchranu světa: Plameny lásky jejího Neposkvrněného Srdce.
  Krátký výňatek ze slov zpovědníka – matky, šesti dětí v Maďarsku, které Neposkvrněná Panna svěřila přání svého Neposkvrněného Srdce. Na Velký Pátek jí Neposkvrněná Panna řekla: „V zemi je tolik hříšníků, pomozte mi zachraňovat jejich duše! Budeme hasit oheň nenávisti.“ Tuto milost jsem vyprosila u nebeského Otce, pro nekonečné zásluhy svatých ran mého Syna. Děti moje, můžete s důvěrou vyprošovat milosti pro záchranu duší nevěrců, vlažných katolíků i velmi špatných lidí a to i těch největších hříšníků. Jen vašim prostřednictvím mohou být zachráněni, když za ně budete vysílat povzdechy k Bohu Otci. Jste-li v milosti posvěcující a dotknete-li se jiného člověka a to buď podáním ruky, nebo i náhodně, v úřadě, ve škole, ve společnosti, společenských místnostech – a to i když se jedná o vám neznámého člověka a v duchu vyslovíte povzdech. Je možno použít i na osobu, kterou vidíme, např. šofér v autě apod.
  „Bože, obětuji ti plamenný žár lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie, za tuto duši.“
  „Plamenem mého srdce oslepím satana“ a hříšník je nejpozději v hodině smrti zachráněn.!!
  Působení Plamene mojí lásky se vztahuje i na umírající a na duše v očistci. Dcero moje, rozhoří-li se plamen lásky mého Srdce na zemi, jeho působení zasáhne i umírající. Satan bude oslepen a s pomocí vaší bdělé modlitby bude zápas umírajících se satanem ukončen. V záblesku Plamene mé Lásky se obrátí i ti nejzatvrzelejší hříšníci, neboť si přeji, aby NEZAHYNULA ANI JEDNA DUŠE.

  Kdo s odvoláním na Plamen Lásky mého Srdce se pomodlí 3x Zdrávas Maria – osvobodí jednu duši z očistce.
  Kdo v měsíci listopadu – s odvoláním na Plamen mé Lásky – se modlí 1x Zdrávas Maria – osvobodí 10 ubohých duší z očistce.
  http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=poselstvi-o-plamenu-lasky-neposkvrneneho-srdce-panny-marie&cisloclanku=2010010040

 8. Chcel by som radšej veriť, že pani M nekonala so zlým úmyslom, ale má vo veci posolstiev MBM také presvedčenie.
  V takých prípadoch radšej s ľuďmi na túto tému nediskutovať, ale sa za nich pomodliť o dary Ducha Svätého. Veď aj ona je naša sestra za ktorú Ježiš tiež vylial svoju krv ako za každého druhého.

  • Každý veriaci človek má povinnosť sa modliť za svojich blížnich.Pred pár dňami som tu tiež dal príspevok a vyjadril svoje sklamanie.

   Možno by bolo dobré si tu napísať ako každý zvádza svoje denné výzvy a skúšky v týchto dňoch.Svedectvo o utrpení,ktoré je znamením Božej milosti a ktoré určite prinesie hodnú úrodu.
   Tým čím som si prešiel cca od obdobia kedy začali tieto posolstvá, verím,že to bude mať a má nejaký význam.
   Vraj tí čo majú pečať dosiahnu úľavu vo svojom utrpení až príchodom Varovania.Preto si vie každý z nás potvrdiť,či je utrpenie ťažké a potom vedieť čo je pravda.
   I na spôsobe života dosť vidno kam to smeruje a či je na dobrej ceste.Viď príbeh boháča a žobráka Lazara.

 9. Chvála Kristu.
  Po důkladném rozvažování a poradě s modlitební skupinou se chci rozdělit o jeden zážitek. Byl jsem na pouti v Medžugorii s paní Marií M. s Třebíče. Pouť byla krásná a setkání s naší nebeskou maminkou úžasné. Jen poslední den byl kritický. Paní Marie M. si mne vzala stranou a doslova vychrlila na mne jed satanův. Napřed mě chválila, jaké dělám pokroky ve víře – viděli jsme se jen 2x!!! No a potom to začalo.Je přesvědčena, že poselství jsou od ďábla (na moji námitku, že tak krásné modltiby můžou pocházet jedině od Boha, vysvětlila, že je to stejné jako u homeopatik, tedy že ďábel infikuje tyto modlitby svým jedem), že věřit těmto poselstvím je pod těžkým hříchem, vzpomenula arcibiskupa Graubnera, ti, kdo se tyto modlitby modlí, nepřijdou do nebe, vizionářka Marie Božího Milosrdenství je skrachovaná podnikatelka a chce celý svět na sebe upozornit… Chtěl jsem se bránit, ale vzpomněl jsem si na Ježíšova slova z jednoho poselství, kdy nás nabádá, abychom pod touto „palbou“ mlčeli a modlili se za toho člověka. Píši to proto, abyste na poutě jezdily jen s těmi, kterým věříte a o kom víte, kdo to je. Neboť když na Vás někdo poslední den nahážete plno ďábelského jedu, odjíždíte z poutě dosti jemně řečeno rozladěni. Proto asi si organisujme poutě sami s členy modlitební kampaně.

  • Pochválen náš Pan Ježiš Kristus.
   Mily Pater V.
   Chápem a viem čo ste citil pri návšteve našej drahej Matky Marie, ked ste si musel vypočut tolko nie peknych slov od človeka s ktorym ste prišiel.
   Myslim,že ste reagoval krásne modlidbou a potešil ste nášho Ježíša,ako jeden s armády spásy.
   Neprislucha mi hodnotit a bol by som nerád ak by ste si to Vy alebo niekto takto vysvetlil.
   Myslim že ukončenie takejto krásnej navštevy a stretnutia s Matkou nášho Pana Ježiša, Vašou myšlienkou alebo slovami ,, Chodte s tymi ktorým verite a ktorych poznáte “ nie je to najlepšie riešenie.
   Práve naopak,nie je potrebne vediet, kto a aky je a poznat ho,mnohokrát nás sklamu aj naši najbližši a najvernejši ako sa to stalo Ježišovy od Judáša a Petra.Ježiš sa tiež neobklopoval (hoci to mohol) ludmi perfektnymi a bez chyb.
   Ale ,aby som neodbočil velmi od myšlienky ,ktoru som chcel zdôraznit.
   Ten osobny Križ ,ktory nám bol dany aj prostrednictvom tejto ženy a jej slov, je tiež obetou akou je modlidba a pôst a aj ja osobne mám radšej tuto krásnu obetu nášmu Bohu Otcu hoc nespočetne množstvo padám a vstavam,ale ked sa mi podari ako Vám v tichosti bez hadky a s modlidbou vyhrat vtedy sa tešim a dakujem Bohu a je to neskutočne krásny pocit.
   Všetci sami citite a vidite,čo sa deje okolo nás,bolo nám každemu nadelene a s tym musime pracovat. Nevadi ak nám niekto povie zle slová ak nás niekto udrie a možno pride aj smrt,ale to všetko je nič v porovnani keby sme stratili Nášho Ježiša a jeho Milosrdenstvo,viac stratit nejde.
   Všetkym Vám čitalom a Vašim blizkym želam vela sil a stálej pritomnosti nášho Pána Ježiša Krista ,aby sme boli vedeny Duchom Svätym a aby nás ochranovala naša milovaná Matka Panna Mária.
   Nech je Zvelebeny Boh Otec Syn i Duch Sväty na veky vekov.Amen.

Pridaj komentár