Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Modlitby modlitebnej kampane majú veľkú silu Ducha svätého. Sú ním presiaknuté. Ježiš cez ne vykonáva priame duchovné vedenie. Doslova ma cez ne premieňa. Každý kto sa ich modlí s otvorenosťou k Ježišovi cíti, že rastie v láske. A trúfam si povedať, že keby ľudia nepoznali samotné posolstvá, ale iba tieto modlitby, dialo by sa to isté. Ježiš si ich bude viesť a oni budú rásť v láske.
  Preto šírte aspoň tieto modlitby. Aj cez internet. A možno cez ne potom budú ľudia otvorenejší prijať samotné posolstvá.

 2. Z poselství 238.
  Vy, mé děti, máte velké štěstí, protože milióny z vás se stanou součástí mého Nového ráje.
  Je to proto, že žijete právě v tomto čase. Děti, tak mnoho z vás v dnešním světě může být
  zachráněno způsobem, jímž předchozí generace zachráněny být nemohly.

 3. Milí bratia a sestry,
  keď nám Božia Matka v „Modrej knihe“ prostredníctvom kňaza Dona Stefana Gobiho povedala:
  „ Plačem, lebo Cirkev ďalej pokračuje na ceste rozkolu, nedostatku viery, zrady a bludov, ktoré sa stále viac propagujú bez toho, aby sa niekto postavil proti ním. Teraz prichádza čas, keď sa splní to, čo som povedala vo Fatime a čo som odhalila tu (v Akite) v svojom treťom posolstve, zverenom svojej malej dcére.

  Aj pre Cirkev nastali okamihy veľkej skúšky, lebo v jej strede
  SA USADÍ ČLOVEK NEPRÁVOSTI,
  a do svätého Božieho chrámu
  VTIAHNE OHAVNOSŤ SPUSTOŠENIA.

  Plačem, lebo duše mojich detí hynú, vo veľkom počte idú do zatratenia. Plačem, lebo je príliš málo tých, ktorí prijímajú moje pozvanie k modlitbe, pokániu, utrpeniu a obetovaniu sa.“ (Akita, 15. september1987).
  Vtedy sme si ešte nevedeli predstaviť, ako sa takéto niečo môže stať …?
  Teraz, vďaka posolstvám dávaným Márii Božieho milosrdenstva a iným prorokom, už máme nielen predstavu, ale už stále viac a viac jasne vidíme, o čo tu ide. Už sme videli, ako sa v strede Cirkvi usadil človek neprávosti, ako sa posadil na stolec. Drzo, bezočivo, za bieleho dňa, priamo pred očami celého sveta i davu veriacich kresťanov, priam za ich ovácií a slávnostných zvonov …

  5. augusta 1990 v Litmanovej sa prvýkrát zjavila Božia Matka a neskôr sa predstavila pod titulom „Nepoškvrnená Čistota“. Pri jednom z ďalších zjavení povedala vizionárke Ivetke:

  „PRÍDE KLAMSTVO, AKÉ SVET EŠTE NEZAŽIL …“

  Zjavenia Panny Márie, Nepoškvrnenej Čistoty, v Litmanovej
  https://jezismaria.weebly.com/litmanova—pride-klamstvo-ake-svet-nezazil.html
  (Tu nájdete aj duchovné komentovanie Ivetky).

  Nemali sme vtedy ani tušenia, čo to bude, ako sa to stane a čo to pre nás znamená.
  Teraz však už to vieme alebo aspoň tušíme, ale koľkí to berú vážne?

  Mám veľký zármutok v duši z toho, ako ľahko sa Božiemu i nášmu Nepriateľovi podarilo oklamať toľkých múdrych a vzdelaných zasvätených mužov v hierarchii Cirkvi a tak mnohých dobrých kňazov, umlčať Máriu Božieho milosrdenstva, oklamať a odlákať také veľké množstvo kresťanov, ktorí uverili posolstvám, nadšene sa modlili za Božie plány na konci časov a za záchranu duší, ale po čase vidíme veľký odpad. Vidíme, ako rapídne sa zmenšil ich počet aj počet tých nás, ktorí stále veríme a ešte sa stretávame a vzájomne povzbudzujeme na našom „diskusnom fóre“. Ďakujem Pánu Bohu za oboch našich milých, obetavých bratov adminov, a im za to, že vďaka ich obetavosti tu máme také krásne miesto na vzájomné zdieľanie, povzbudenie, duchovné stretnutia a užitočné informácie, a že sa môžeme ešte stále spolu modliť ako spoločenstvo. Vždy sa teším na každú vyhlásenú spoločnú modlitbovú kampaň a v nej pocit vzájomnej spolupatričnosti, v spojení láskou v Srdciach Ježiša i Márie.

  Vďaka Bohu za admina Petra, ktorý vyoral prvú brázdu na tomto neoranom, tvrdom poli a dlho ťahal sám túto brázdu, A za admina Jána, ktorý ochotne pribehol na pomoc a statočne a verne ťahá tú brázdu ďalej. Ďakujem Bohu aj za brata Romana C., ktorý organizuje modlitbové kampane. Nech Vás, milí bratia Peter, Ján i Roman, náš štedrý Boh za toto všetko doslova zaplaví svojím požehnaním, darmi Ducha Svätého, milosťami a dobrým zdravím.
  Vždy sa poteším, keď sa na diskusnom fóre objaví nový, alebo staro-nový človek so svojím svedectvom. Osobitnú radosť mám, keď tak urobí kňaz alebo rehoľná zasvätená osoba.
  Ste pre nás ostatných veľkou oporou a povzbudením.

  Bratia a sestry,
  veríme, že Nepoškvrnené srdce Panny Márie nakoniec zvíťazí. Ale nestane sa to bez nášho pričinenia, nášho pokánia, našich prosieb, obiet a modlitieb. Nemôže sa to stať skôr, než bude vyhlásená „5-ta MARIÁNSKA DOGMA“..
  Toto je nevyhnutná podmienka. Až potom bude môcť byť zasvätené Rusko a nastane skutočné Víťazstvo a Triumf Nepoškvrneného srdca Panny Márie.

  Viem, sú teraz dovolenky a prázdniny, ale myslím, že aj napriek tomu by sme sa dokázali združiť v jednom dni k naliehavej spoločnej modlitbe hlavne na tento úmysel:
  1. za vyhlásenie 5-ej mariánskej dogmy Panny Márie, Panej / Matky všetkých národov, Prostrednice všetkých milostí a Spoluvykupiteľky sveta.
  2. za nášho drahého em. pápeža Benedikta, ktorému bol odňatý pápežský úrad, ale Boh mu predsa ponechal jeho pápežstvo. Za jeho zdravie, silu a ochranu pred nepriateľmi, aby mohol doviesť svoju misiu na zemi do víťazného konca.
  Pozri:
  https://gloria.tv/video/ucnvFfU2U3dB22ZD3jZK6dX3j
  http://www.varovani.org/html2/494.html

  Nepočítam s tým, že by piatu dogmu vyhlásil ten človek, ktorý je teraz na stolci.
  Navrhujem Vám, bratia admini, aj všetkým ostatným, aby sme sa na tieto 2 úmysly modlili MK v jeden deň, najlepšie v nedeľu 4. augusta alebo pondelok 5.augusta (srpen).

  Dátum 5. august má významné miesto v pôsobení Panny Márie v Cirkvi, napr.:
  1. Snežný zázrak v Ríme zo 4. na 5. augusta roku 358, kde žiadala chrám (Santa Maria Maggiore)
  2. V Medžugorí oznámila, že dátum jej narodenia je 5.august( podľa súčasného kalendára)
  3. Prvé zjavenie v Litmanovej (5.august 1990) a iné …
  Prosím našich adminov a Romana, aby zvážili tento návrh. Pán Ježiť nás môže vyslyšať, aj keď sa modlíme aspoň dvaja či traja, …

 4. Pozvanie na púť:

  LITMANOVÁ

  29. výročie od  prvého zjavenia Ivetke Korčákovej a Katke Češelkovej (5.8.1990 na hore Zvir).
  Posolstvá už vtedy hovorili o týchto časoch, ktoré práve žijeme…

  Litmanová- hora ZVIR
  http://horazvir.malcobcan.sk/pozvanka-hlavna-put-2019/

  Zjavenia Panny Márie v Litmanovej

  https://sk.wikipedia.org/wiki/Zjavenia_Panny_M%C3%A1rie_v_Litmanovej#Posolstv%C3%A1

  Poznámka: Hora Zvir je oficiáne vyhlásená ako pútnické miesto. Materiály a výsledné zistenia komisie, ktorá od roku 1991 sledovala a prešetrovala všetko dianie na tomto mieste a pozitívne stanoviská pre schválenie pravosti zjavenia boli pred niekoľkými rokmi prešovským otcom arcibiskupom odoslané do Vatikánu.

  Posledné posolstvo Panny Márie na hore Zvir, Litmanová 6.august 1995:
  https://www.youtube.com/watch?v=vtkQirgnClM

 5. Z poselstvi 614
  Radujme se z Božího slova a vzájemně se povzbuzujme. Pán je blízko.
  Této generaci je dán dar, z něhož se nemohla těšit žádná jiná generace. Mnozí jednoduše
  přejdou z tohoto života okamžitě, bez toho, že by museli zakusit smrt, jak ji znáte.

  • 1116. Můj slib, že přijdu znovu, se naplní během života této generace
   Čtvrtek, 1. května 2014 v 23:30
   Má vroucně milovaná dcero, můj slib, že přijdu znovu, se naplní během života této generace.
   Mnoho lidí ve světě si v tomto čase nevšímá proroctví obsažených v nejsvětější Bibli,
   vztahujících se k Velkému dni Pána. V přípravě na tento čas Mi můj Otec nařídil, abych vám
   sdělil, že datum pro můj Druhý příchod je stanoveno, ale pouze Bůh, Věčný Otec, je zná.
   Dokonce i Já, jeho jednorozený Syn, o tomto datu nic nevím – jen to, že to bude brzy.

 6. Drahí priatelia v Kristovi,
  posolstvám verím už veľmi dlho. Presne 10.4.2012 som dostala mail – link na túto stránku. Prečítala som si ich a odvtedy som o ich pravosti presvedčená tak, ako keď som pred 25 rokmi za 3 mesiace uverila v Boha po prečítaní knihy Život Krista od Papiniho. Keď som potom spoznávala ako taký nováčik kresťanov okolo seba, dostala som až „krízu viery“. Čítala som preto aspoň knihy, ktoré napísali ľudia, ktorým viera „fungovala“. Natrafila som aj na tzv. Modrú knihu, kde mi naša dobrá Mamička objasnila a odpovedala na všetko, čo som potrebovala vedieť, aby som pochopila, aké časy žijeme a prečo je to také zlé v Cirkvi. Keď som sa začítala do posolstiev, boli ako keby pokračovaním tejto knihy. Don Gobi zomrel 29.6.2011 za skutočne „nebeských“ okolnosti a posolstvá sa začali pol roka predtým 8.11.2010. Ďakujem Bohu za to, že skutočne nás neopúšťa, je verný Boh a každý, kto úprimne hľadá pravdu, ju môže nájsť. Priatelia vo viere v mojom okolí posolstvám neveria, ani ich neskúmajú, boja sa strašenia farizejov. Ale Boh mi predsa len dal jedného človeka, ktorý týmto posolstvám verí, sme si navzájom oporou a môžeme sa pozdieľať vo všetko. BOH JE ÚŽASNÝ! V mojom živote urobil veľa zázrakov – od maličkých povzbudení cez svoje Slovo, spoznania vzťahových a výchovných zákonitostí, rôzne duchovné cvičenia, privádzanie manžela k Bohu až po zázraky uzdravenia. Boh ma pozýva k modlitbe, dôvere, konaniu dobrých skutkov ľuďom, s ktorými sa denne stretávam. Nie je to ľahké, žiť medzi ľuďmi, ktorí nemilujú Boha a nemajú ani záujem spoznať, aký skutočne je, ale to je kríž, ktorý musíme verne niesť. Napísala som toto svedectvo preto, lebo hoci žijeme ťažké časy, s Bohom má všetko svoj zmysel a ľahšie sa znáša aj utrpenie. Cez internet k nám prichádza veľa zlého, ale je tam aj veľa dobrého. Pozrela som si nedávno film Evanjelium podľa Jána doslovne , odporúčam, je veľmi autentický. Na internete ma tiež veľmi povzbudia chvály napr. od pána Zmožeka (33 minut chval) alebo prednášky na témy vzťahov (Mário Schwarz). V poslednom čase na tomto Fóre je málo príspevkov, tak som chcela aspoň takto trošku prispieť a verím, že to niekomu pomôže. Buďte všetci požehnaní a verní Pravde.

  • Pochvalen Buď Pán Ježiš Kristus.
   Milá Vierka.
   Ďakujem za tvoje povzbudzujúce svedectvo. Je veľmi pravdivé a myslím si, že každý kto uveril týmto posolstvám prežíva v rôznych obmenách to isté. Každý nesie časť Pánovho kríža. Aj ja nesiem akúsi bolesť vo vnútri, keď sa pozerám na ľudí, ktorý nemilujú Pána a ani nemajú chuť a záujem Ho spoznat a zmietajú sa v rôznych starostiach a problémoch a nevedia nájsť riešenie a východisko a točia sa stále dookola. Stāle im niečo chýba a nevedia čo. Veľmi bolestné je na to hľadieť najmä v našich vlastných rodinach…..Odpoveď je len jediná…..Pán a jeho veľká láska, viera a dôvera. Ale zo skúseností viem, že len málo ľudí unzná, že len v Pánovi sa utíši každá duša……….žalm 62……..
   Aj mňa Pán pri mojom obrátení nosil na rukách, hýčkal ma a liečil na tele i na duši, rozmaznával ma a zahŕňal ma svojou dobrotou, láskou a pokojom, ukazoval mi cestu…..nádherné časy ale teraz ma pustil a musím kráčať sama. Naša milujúca matka ma drží za ruku a všetci: Otecko, Pán Ježiš, moji svätý patróni a patrónky, anjel strážny……….no všetci, na ktorých volám mi z diaľky pomáhajú v modlitbách a ochraňujú ma. Za to im zo srdca ďakujem:)
   Už sme boli oboznámený s tým, že máme mlčať a tak dbať na svoju bezpečnosť. Máme zvážiť, každý krok a byť ako holubice aj ako had. Musíme sa len modliť za tých, ktorých zlý zaslepil voči pravde. Táto úloha si vyžaduje značnú námahu ale Pán nám za to sľúbil veľkú odmenu….
   Máš pravdu, že príspevkov ubúda, ale všetci sme si všimli, že máme málo času….na všetko……lebo čas sa skrátil……..mnohí máme rodiny a deti, prácu, starnúcich rodičov, záhrady……..a keď chceme ešte dodržať sľub daný Pánovi, že mu budeme pomáhať modlitbami zachraňovať duše tak nemáme už veľa síl písať príspevky. Ale keď tu nejaký nájdem, vždy sa veľmi poteším ako teraz.
   Vďaka Vierka a dovoľ mi, aby som to tak nádherne zakončila ako ty:)
   Buďte všetci požehnaní a verní Pravde.

   Reply ↓

 7. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  2. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  3. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  4. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  5. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  6. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  7. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  8. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  9. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  10. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  11. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  12. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  13. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  14. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  15. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  16. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  17. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  18. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  19. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  20. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  21. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  22. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  23. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  25. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  26. Za sestru Hanu a jej dcéry, aby sa vyslobodili z vplyvu východnej sekty a navrátili sa ku katolíckej viere, od ktorej odpadli, prosí sestra Ilona.
  27. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  28. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  29. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  30. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  31. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  32. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  33. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  34. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  35. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  36. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  37. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  38. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  39. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  40. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  41. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  42. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  44. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  45. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  46. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  47. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  48. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 8. NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ

  Proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a za ochranu rodiny a nenarozeného života. Akce se koná pod záštitou kardinála Dominika Duky a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

  Termín: z 23. na 24. srpna 2019 (pátek – sobota) po trase Staré Město u Uherského Hradiště – Velehrad.

  Organizace poutě: 21.30 hod. – zahájení v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě, přednáška na téma „Význam rodiny a manželství v ranném stádiu dětství“, přednáší Prof. MUDr. Jozef Mikloško. Vystoupení dalších osobností, modlitby, informace a požehnání na cestu.

  Časový harmonogram: V 23:15 hod. začátek pěšího procesí směrem na Velehrad, cca. ve 1:30 hod. mše svatá v bazilice na Velehradě, hlavní celebrant P. Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c. 3:40 hod. odjezd autobusem do Starého Města k zaparkovaným autům a k vlakovému nádraží. Děkujeme všem za šíření a propagaci této akce.

  Plakát k tisku a propagaci naleznete zde:
  NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ VELEHRAD 23. srpna 2019

  Společenství Večeřadla Křenovice

 9. Dnes som počul svedectvo, že v mori na jednom mieste z ničoho nič hladina vody klesla o 2 metre a o krátku chvíľu znova o dva metre opäť vystúpila. V žiadnom prípade sa nejednalo o príliv a odliv.

 10. Kniha Zjevení, daná Janu Evangelistovi mocí Ducha Svatého, byla mými křesťanskými církvemi ignorována. Jen málokdy se o ní diskutuje a mnozí v mé církvi ji odmítají jako bezvýznamnou.
  Nyní nadešel čas, aby Pravda byla konečně vyslovena a lidé, aby si vybrali. Přijměte Pravdu, kterou jste dostali v Knize Zjevení a připravte se, aby vše bylo na svém místě a pro Mne příjemné ve Velký den. Nebo ignorujte Slovo a můj slib přijít znovu. Buďte si hluší k mým naléhavým prosbám, ale mějte na paměti, že přijdu jako zloděj v noci a jen ti, kdo Mě přivítají a přijmou mé milosrdenství, budou moji.
  http://www.varovani.org/html2/1248.html

  • Tolik lidí bude ignorovat Boží Slovo, obsažené v Knize Zjevení. Tak mnoho vůdců a posvěcených služebníků v mých církvích nereaguje na mého proroka, stejně jak to dělali před potopou.
   Volám teď k Mým posvěceným služebníkům. Komu věříte? Mně, svému Ježíši, nebo blábolům těch, co tvrdí, že jsou experty v teologii, ale Pravdu neznají? Probuďte se. Pečeti se odlamují. Vaší povinností je pomáhat Mi zachraňovat duše, ale nezůstali jste bdělí k mému volání. Řekl jsem vám, že přijdu jako zloděj v noci. Až ten den přijde, bude příliš pozdě pro duše, které se nepřipravily.
   http://www.varovani.org/html2/898.html

Pridaj komentár