Video – Audio

Na tejto podstránke sprístupňujeme návštevníkom našej stránky zaujímavé a poučné video dokumenty a audio nahrávky, ktoré súvisia s kresťanskou tématikou, no nie len s ňou, ale aj s tématikou súvisiacou s dnešným spoločensko – politickým usporiadaním sveta a rozličnými duchovnými aspektami života, akými sú napríklad hanebné praktiky mocenských štruktúr elít tohto sveta a ich agendy Nového svetového poriadku (N W O).

Tieto multimediálne súbory sú v online režime s možnosťou ich priameho pozerania resp. počúvania v internetovom prehliadači a pri niektorých z nich, pokiaľ taká možnosť je, uvádzame aj odkazy na ich stiahnutie do vášho počítača zo záložných resp. úložných serverov ako napr. z portálu www.ulozto.cz. Videá a audiá sú vyberané so zreteľom na ich obsahovo-výpovednú a humánno-duchovnú hodnotu tak, aby oslovili vaše ľudské cítenie, srdce a vášho ducha a dali vám podnet na zamyslenie resp. vám poskytli z nášho pohľadu dôležité informácie.

Byť informovaným je v dnešnej dobe veľmi dôležité a preto si dobre všímajte život okolo vás a potom nad tým premýšľajte aj v kontexte týchto zverejňovaných posolstiev, koľko pravdy je v nich obsiahnutej a ako fakticky aj samotné nebesia týmto potvrdzujú to, čo iní mávnutím ruky zavrhujú a zosmiešňujú ako vymyslené konšpiračné teórie, čo vôbec neobstojí, keďže život sám potvrdzuje tieto skutočnosti, že sa nejedná o výmysel tzv. konšpiračných snílkov, ale o reálne dianie v dnešnom svete posledných ustanovených časov, ako sa o tom píše v Zjavení apoštola Jána na konci Nového zákona vo svätej Biblii.

Vyzývame vás všetkých, drahí návštevníci našej stránky, aby ste sa v týchto ťažkých pohnutých časoch vždy cez modlitby obracali na svojho Stvoriteľa – nášho Nebeského Boha Otca prostredníctvom jeho jednorodeného Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista a hľadali milosť a spásu v Kristovi a prosili o pomoc a príhovor za seba a vašich blízkych našu nebeskú Matku, našu preblahoslavenú Pannu Máriu.

UPOZORNENIE:

Na správne zobrazenie a funkčnosť multimediálnych obsahov potrebujete mať nainštalovaný ADOBE FLASH PLAYER

Kliknutím na danú kategóriu sa dostanete k príslušným video a audio materiálom:

__________________________________________________________________________________