Rádio Lumen

1038 views

Rádio LUMEN

Súkromná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom.
Vlastníkom rádia Lumen je Katolícka cirkev na Slovensku v jej štruktúrach.

https://www.lumen.sk