Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Me velmi povzbudilo tohle poselství. Protože už několik let jsem cítil, že je to třeba takto dělat. Každý biskup má ten dar, ale nepoužívají ho. Navíc náš biskup prohlašoval, že nepotřebujeme exorcismu. A tam mu i zakázal jeho činnost. Pak toho exorcistu převedl do Plzně.. Ale lidé potřebují pomoc a nikdo se o to nezajímá.

  1085. Poselství Boha Otce ze dne 18. února 2020.

  Nástroj: Glynda Linkous (USA).

  KONEJTE MOU VŮLI

  Mé děti, nadešel pro vás čas, abyste povstaly ve své autoritě v mém jménu. Přeji si, abyste natáhly ruku, uvidíte-li bratra, který je svázán. Chci, abyste rozdrtily tato pouta v mém svatém jménu, aby nevěřící mohli věřit.

  Až vystoupíte ze své ulity a začnete tímto způsobem činit mou vůli, poskytnu vám zásadní průlom (tam, kde jej nejvíc potřebujete). Velmi si v tomto čase přeji požehnat všechny mé děti a velmi toužím, abych našel všechny mé děti, jak činí mou vůli.

  Žijte požehnaný život, mé děti. Jděte vpřed a konejte mou vůli.

  Bůh Otec

 2. Zaujalo mě toto poselství.
  1082. Poselství Boha Otce ze dne 13. února 2020.
  Nástroj: Glynda Linkous (USA).BUĎTE SILNÉ
  Mé děti, žijete v čase a v době, která ve světě není podobná žádné jiné. Velké změny přicházejí do vašeho světa a mnoho vás bude rychle vzato z vašich životů a připojíte se ke Mně tady v nebi. Před tím, než se to stane, bude jen málo varování, nebo vůbec žádná.
  Od tohoto dne, udržujte vaše domovy v pořádku a kdykoli buďte připraveny ke svému odjezdu. Můj lid podlehne v tomto čase velkému pronásledování. Musíte být připraveny. Buďte silné ve své víře ve Mne. Otázky dávejte Mně. Své pochybnosti předkládejte Mně. Nechejte Mi dát vám odpovědi, které potřebujete.
  Váš čas na zemi je již téměř u konce, zůstaňte silné trochu déle. Modlete se, abyste byly hodny uniknout (skutečně zlým) věcem, které mají přijít. Každý den se modlete za své milované, které jste ztratily. Modlete se, abych je nyní zachránil a zmírnil jejich utrpení.
  Buďte silné ve Mně, mé děti. Buďte silné ve své důvěře ve Mne.
  Bůh Otec

   • Pochválený buď , Pán Ježiš Kristus.
    Tá veta môže súvisieť, možno z jadrovou vojnou , ktorá vezme veľa životov, nečakane , prekvapivo bez varovania a akých koľvek upozornení či náznakov. I keď sa vo svete vo všeobecnosti o týchto veciach hovorí, nikto to nečaká , ako hotovú vec . Alebo to môže byť tiež dalosť podobného rázu , ako cunami ktoré príde nečakane a zaplavý veľké časti vnútrozemí na základe veľkého zemetrasenia , ktoré možno vyvolané ľudskou rukou , príde bez ohlásenia a akýchkoľvek varovných príznakov a signàlov.

   • Chvála Kristu a Panně Marii,

    Zanedlouho propukne pronásledování křesťanů. Bude tak rozsáhlé a důkladné, že sotva zůstane křesťan na zemi.(!!!)
    (Mária Julianna 6.2.2020)

    Jestli ono (pronásledování křesťanů – hlavně tady na tzv. Západě) nebude to pravé „Vyzdvižení“.
    Zázrak Varování, další zázraky a znamení a celosvětový trest může být až pak…

    • Velmi optimisticky zní v tomto poselství tato věta. Modlete se, abyste byly hodny uniknout (skutečně zlým) věcem, které mají přijít. Připomíná mi to hodně Lk 21/36 Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“
     Někteří eschatologové připisují tento verš vytržení, kdy Pán si vezme svoji nevěstu na svatbu a ochrání ji od toho nejhoršího co přijde.

     • Znova to dopĺňa posolstvo http://poselstvi-zbytku.org/html1/350+.html

      V okamžiku, kdy to začne, mnoho tisíc lidí skončí.

      Ja to cítim napr. ako vojnu s Iránom ,možno iný vojenský konflikt. Potom, keď príde hladomor, vystúpi antikrist.Vytrhnutie sa tu už rozoberalo, a nie som jediný, ktorý vníma túto udalosť pri Druhom príchode pána Ježiša Krista. Zároveň sa v Biblii spomína sklenené more, tak tvrdiť nejaké dohady je aj tak predčasné.

      • Aby som to neprekrúcal, posolstvá vravia toto:
       http://www.varovani.org/html2/736.html

       Bude se na nich podílet tak mnoho zemí, že budou všichni překvapeni. Brzy, uprostřed krveprolití, se antikrist nechá poznat. Zmatek, strach a ztráta úrody problém zhorší. Nedlouho potom bude třetí pečeť odhalena, až lidé budou shánět jídlo, kdy hladomor sevře lidstvo. V nedostatku jídla, v nedostatku odvahy, bez pomoci, lidstvo se bude chytat čehokoliv a kohokoliv, kdo nabídne chvíli oddechu.

 3. Na povzbudenie.

  „Nový Raj“

  Končí sa život a je mi veselo,
  bude tu svet, akého nikdy nebolo,
  bez zvady, hnevu, nenávisti,
  hriech stratí sa ako konár listy.

  Kdekoľvek pozrieš, tvoja sestra, brat,
  každý každého bude mať rád,
  anjeli tvojimi bratmi stanú sa,
  z oblohy zostúpia nebesá
  a na Tróne uprostred seba
  uzrieš Pána zostupovať z neba.

  Boha – Otca v troch osobách,
  zo smrti už nebudeš mať strach.
  Nuž, duša nesmúť za týmto svetom,
  veď zima stane sa letom.

  Láska rozkvitne v srdciach ľudí,
  nebude duše, ktorá smúti.
  Všade len krása, šťastie, čaká nás,
  každý bude počuť boží hlas.

  Nebo so zemou splynie v jednu zem,
  zloba, nešťastie už neprídu sem.
  Aký to krásny život čaká na ľudí,
  nech každý z nás sa v raji prebudí,
  čo dnes je snom, zajtra skutočnosťou bude,
  keď obstojíme, Pane, pri poslednom súde.

  Napísala: Mária Balašková.

 4. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  2. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  3. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  4. Za spásu duše zosnulej pani Dany, matky piatich detí, ktorá podľahla v 40-tom roku života ťažkej chorobe, aby ju Pán prijal k sebe a daroval jej spásu a večnú radosť v nebesiach a za Božie požehnanie a milosrdenstvo pre jej deti a dar obrátenia pre jej manžela, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu brat Petr S.
  5. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  6. Za uzdravenie otca dvoch malých detí Wijniho, ktorému našli na mozgu nález lekári, aby ich pri jeho liečbe viedla Božia ruka, o to prosí nášho Pána a našu nebeskú Matku za svoju kamarátku sestra Irena.
  7. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  8. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  9. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  10. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  11. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  12. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  13. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  14. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  15. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  16. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  17. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  18. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  19. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  20. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  21. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  22. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii a istambulský dohovor, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  23. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  24. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  25. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  26. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  27. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  28. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  29. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  30. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  31. Za odvrátenie hrozby vojny na Blízkom východe, ktorá by mala dopad na celý svet a za urovnanie konfliktu medzi Iránom a Amerikou mierovou cestou prosí nášho Pána Elena S.
  32. Za pro-slovenský výsledok blížiacich sa parlamentných volieb na Slovensku, aby s Božou pomocou bola zostavená pro-národná, pro-slovenská, pro-kresťanská, pro-tradično-rodinná vláda majúca v úcte Božie zákony, ochranu počatého nenarodeného života, tradičnú kresťanskú slovenskú rodinu tvorenú otcom, matkou a ich spoločných detí vyrastajúcich v harmonických rodinných pomeroch, za zodpovednú a nášmu slovenskému ľudu slúžiacu vládu bez korupcie a bez vplyvu oligarchických zahraničných treťosektorových, najmä však zlovestných serešovských neoliberálnych mimovládok! Bože ochraňuj naše milované Slovensko a nedopusť, aby sa stalo korisťou cudzích proti-slovenských a proti-kresťanských satanských mocností usilujúcich o nastolenie neoliberálnej celosvetovej diktatúry NWO.
  33. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  34. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  35. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  36. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  37. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  38. Za pomoc, ochranu a dar milosti svojho uzdravenia z ťažkej choroby prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Marie.
  39. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  40. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  41. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  42. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  43. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  44. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  45. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  46. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 5. Něco z inspirace Ducha svatého.

  JEŽÍŠ O DRUHÉM PŘÍCHODU
  V tomto podobenství Ježíš mluví o pastýřích( kněžích.. ) aby podávali eucharistii až do druhého příchodu Ježíše Krista na zem. Ti však, kteří přestanou udělovat svátosti, kvůli nějakému nařízení, tak pocítí, že jsou úplně zbyteční, že je nikdo nepotřebuje a tak začnou se opíjet, hodovat, budou posedlí, zlí a začnou bít své spolu služebníky. Bůh takovým vykáže místo mezi pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tak dopadnou ti, kteří neposlouchají Boha, ale jiné příkazy.

  Matouš 24,45-51  (Lukáš 12,42-43)
  “ Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však špatný služebník řekne,“ Můj pán nejde“ a začne bít své spolu služebníky, hodovat a pít s opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.“

  Protože každodenní oběť bude zrušena!!! A zřejmě i ostatní svátosti. Viz.
  Marek 13,14

  Matouš 24,15

  “ Když pak uvidíte( znesvěcující ohavnost ), o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš rozuměj –

  Dan 11,31

  “ Jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost, vymýti každodenní oběť a dají tam ohyzdnou modlu pustošitele.“

 6. Vážení přátelé,

  dnes můžeme mít velkou radost, stavba Mariánského sloupu byla dnes cca v 7 hod. zahájena. Děkujme Bohu a Panně Marii a nepolevujme v modlitbách, dávejme mše sv, obojí za zdárné dokončení díla.

  Srdečný dík za Vaše dosavadní úsilí, je vidět, že přináší plody. Ale máme informace, že se odpůrci nevzdávají, může to být ještě další boj, i když zastavit povolenou a rozestavěnou stavbu je obtížné.

  V příloze posílám několik fotografií a odkazy na videa ze zahájení stavby.

  Radost nám udělala také zpráva, že na výročí umučení P. Josefa Toufara bude mše sv. na Pražském hradě, v kapli Rožmberského paláce 25. února v 18 hod.

  Prosím sledujte stránky: https://immaculata-mariansky-sloup0.webnode.cz/, kde budeme průběžně podávat další informace.

  Josef Pejřimovský

  https://www.youtube.com/watch?v=iou0mXVh7mo

  https://www.facebook.com/tvcernakukla/videos/641322063360006/

  https://www.facebook.com/tvcernakukla/videos/176772636960142/

 7. 1277. Země, zamořená jejich ďábelskými způsoby, bude sténat v bolestech
  Pondělí, 24. listopadu 2014 v 15:30
  Má vroucně milovaná dcero, kolikeré útěchy je mi třeba v tomto čase, kdy ode Mne tak
  mnozí odpadli. Přívaly slz Mi tečou jak Satanova armáda, zamořená jedním z jeho
  nejodpornějších démonů, Jezábel, svedla mnohé z těch, kdo tvrdí, že Mě reprezentují.
  Kolik toho jen zapomněli a jak málo si připomínají můj slib, že znovu přijdu.
  Čas mého Druhého příchodu je už velmi blízko a Satanova armáda se shromáždila
  v obrovském počtu, připravená k bitvě s těmi, které nazývám svými vlastními. Tato bezbožná
  armáda bude vedena mými nepřáteli a není nic, co nezkusí k oklamání světa, aby uvěřil jejich
  falším. Promlouváním v mém jménu strhne s sebou i svaté muže a ženy a stanou se silou,
  s níž se musí počítat. S velkým nadšením přijatá laickým světem, změní tvář země a za sebou
  zanechá obrovskou spoušť.
  Země, zamořená jejich ďábelskými způsoby, bude sténat v bolestech a neblahé zvraty budou
  toho potvrzením. Každý bezbožný čin znesvěcení, jímž zasáhnou mé Tělo, se projeví
  změnami klimatu, neúrodou, změnami v atmosféře a záplavami takového rozsahu, že bude
  jen málo národů na zemi, které nebudou zasaženy svými činy.
  https://youtu.be/sz5gZUwvMhg

 8. Nerozumím tomu, proč někdo do speciálu k výrobě oleje dobrého Samaritana vložil opačný recept. Který koluje na internetu. Ďábel překrucuje. Takový recept má opačný efekt. Když namontuji vodoměry naopak, tak se bude točit naopak a bude vodu odčítat a ne přičítat. Takže je to špatně. Internet je satanovo dílo, ale jsou tu i Boží věci. Jenže musíme rozlišovat. Lži musíme odmítnout. Ježíš Jidáše dopustil I ve své skupině. Proč by neměli být i tady? Nebo na seminářích? Ale Bůh je zničí.

 9. Chvála Kristu a Marii.
  Ještě malá reakce ze strany 53.

  Ano, ochrana proti koronaviru je důležitá, přesto si myslím, že ochrana proti viru hříchu je důležitější, Pán říká, že se nemáme tak bát o tělo, jako spíše o svou duši, která by mohla věčně zahynout v pekle, léky jistě všichni známe jako je svátost smíření, oltářní, dobrým lékem proti viru hříchu je též modlitba, písmo, půst, chvály, adorace, mše svatá apod.
  Také je třeba si uvědomit, že koronavir je produktem hříchu, který se stále více rozmáhá po celém světě, úměrně k tomu bude pokračovat nejen očista světa, ale i člověka, víme přece, že nic nečistého nevejde do nebe. Buďme si jistí, že s přicházejícím časem budou kataklyzmata narůstat, nabývat na razanci a síle s větší plochou záběru.
  Co z toho pro nás vyplývá……, měli bychom sebrat všechny naše síly a schopnosti, vůli a obrátit se směrem ke svatosti, přimlouvat se za tento svět, častěji navštěvovat svatostánek, pokud možno chodit každý den na mši svatou, častěji se zpovídat, modlit se růžence, číst Boží slovo, konat skutky milosrdenství, přinášet bližnímu dobro atd. milovat Pána ze všech svých sil, toužit po Něm. Pán je blízko, není nutné přesně vědět co jak bude, na jednom se přece jenom shodneme, že Varování se přiblížilo a s tím i Pánův příchod a my bychom měli být na to připraveni. Maranatha. Kéž bychom byli hodni uniknout všemu tomu, co má přijít a stanout před Synem člověka Lk21/36.

 10. Ja mi ľúto pani Lenky Procházkovej a iných zavedených a oklamaných bratov a sestier. Treba sa za nich modliť a nepociťovať k nim nenávisť. Však aj ich Boh miluje a aj za nich Ježiš položil svoj život. Aj oni sú dietky Božie..
  Ak Boh rozhodne, že stĺp Panny Márie obnovený bude, tak tam stáť bude. A bojím sa potom, aby pani Procházkovú nezobral za slovo a aby si tak sama nevybrala svoj strašný údel.
  Modlime sa za ňu aj za jej podobných. Je to naša povinnosť..

  • Tenkrát, když tyto sochy bourali. Paní Milada Horáková jakožto pubertální mlaďoška ve své aktivitě, nasadila provaz Panně Marii na krk aby ji jeřáb či bagr, vyrval z místa. A později ta stejná paní Milada Horáková zemřela popravou oběšením.

 11. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Odkud vítr fouká, odkud ta nenávist k Panně Marii a Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, se můžeme ptát.
  Na Svobodném rádiu je čtena výzva Pražanům od Lenky Procházkové. Tato paní mobilizuje Pražany k odporu a zabránění znovupostavení Mariánského sloupu.

  http://svobodne-radio.cz/2020-02-10-studio-lipa-mariansky-sloup-vyzva-prazanum-l-prochazkova/

  Ptáme se, odkud ta nenávist, je to snad z nepochopení a překroucení historických událostí, nebo je to nenávist ke konkrétní osobě, to znamená k osobě Panny Marie. Na tuto otázku dává jasnou odpověď pan VK v pořadu na Svobodném vysílači z 24. 1. 2020, kde říká – „ po první světové válce byly z mnoha míst odstraněny Mariánské sloupy a v centru jejich demolic a ničení byli židé. A i ten slavný pražský byl stržen za účasti onoho známého židovského aktivisty.“

  VK – od 2:01:30 do 2:02:45
  https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-01-24-sefredaktor-zpravodajskeho-portalu-aeronet-cz-pan-vk-komentuje-aktualni-udalosti/

  Je prokázáno, že paní Lenka Procházková, je na seznamu zednářské lože a také má židovský původ. Tato paní řekla v pořadu na Svobodném rádiu ze 17. 5. 2018 na téma Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, že dokud bude žít, Mariánský sloup na Staroměstském náměstí stát nebude – od 1:54:00 do 1:54:56
  http://svobodne-radio.cz/2018-05-17-studio-beta-lenka-prochazkova-nejen-o-majovych-vzpominkach/

  Zednáři:
  https://abbartos.wordpress.com/2013/05/25/pravdolaska-5-0-aktualizovany-seznam-pravdolaskaru-200-dalsich-jmen-celkem-700-pravdolaskaru/

  Rychlé vyhledání – klávesa F3 a zadat hledané jméno

  Ladislav napsal: 28.5.2013 v 16:50 Ladislav napsal: 30.5.2013 v 22:15

  K tomuto tématu můžeme přiřadit i téma a otázku, proč se všichni bojí přijmout poselství Marii Božího milosrdenství, proč se bojí je šířit, být při tom viděn a dát v sázku své jméno? Odpověď nalezneme na Wikipedii pod názvem Irská zjevení. V odstavci Reakce je uveden biskup Štefan Sečka a arcibiskup Jan Graubner, kteří vztáhli na šiřitele poselství prokletí. Tuto skutečnost jistě všichni známe. Ale máme se bát tohoto prokletí, ne nesmíme se bát, protože jsme pod mocnou ochranou Boží. Pečeť živého Boha je toho zárukou. Jak velká nenávist a bezcitnost musí být v těchto posvěcených služebnících, když bez mrknutí oka vztahují prokletí na upřímné a věrné Boží děti v katolické církvi, a to jen proto, že se drží Pravdy Boží a ne pokřivené pravdy lidské.

  Biskup Štefan Sečka a arcibiskup Jan Graubner jdou proti Boží vůli a proti Duchu svatému a to je hřích neodpustitelný.
  Hřích proti Duchu svatému znamená vědomě odporovat poznané pravdě.
  Podstata hříchu proti Duchu svatému tedy spočívá v tom, že člověk sám na své straně díky své svobodě vytváří Bohu nepřekonatelné překážky.

  • Pěkně postřehy bratře Františku. On arc. Jan Graubner a biskup Štefan Sečka podle slova sv. Pavla, vztahli klenbu akorát na sebe a ty, kteří hlásají jinou nauku, falešnou. A to my nehlasame. Tu hlásá falešný prorok a jeho stoupenci. My se právem nemusíme čeho bát. Bůh je s námi. My hledáme právě Boží slovo, protože v něho věříme.

 12. Pochválený buď Pán Ježíš Kristus!

  V prvom rade moc ďakujem Elene_D za príspevok o plnej Božej zbroji z 26.07.2019 at 9:19 .Ten ma inšpiroval,aby som sa začal sústrediť na tieto slová a kedže som im nerozumel, hladal som odpovede. Jednu ponúka kniha: Plná Božia výzbroj – Lawrence O.Richards.
  Myslel som si, že sa jedná len o modlitby.Ak chceme uspeť, musíme toto zvládnuť.Za seba môžem povedať,že to na mňa skúšal a chýbala mi kompletná výzbroj.

  Ef 6,10-18 10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. 13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! 14 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! 17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! 18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu!

  Kniha ich rozoberá takto:
  Prilba spásy
  V prvom rade rozpoznať vždy Satanove úklady ,lži.Je to ako útok na hlavu, myseľ.Často môžeme pociťovať negatívne myšlienky.
  Mnohokrát i prostredníctvom najbližších.
  Napr.  : Nikdy ma nikto nebude mať rád. Som škaredý. Nezaslúžim si byť šťastný. Som slabý. Umriem sám. Nikdy mi nebude lepšie.

  Toto všetko je od diabla.Chce nás presvedčiť ,že sme nuly.Táto kapitola hovorí: Sme predmetmi Božej lásky.Sme členom kráľovskej rodiny predurčený vládnuť so svojím Spasiteľom!Sme úžasné bytosti a súčasťou Božieho plánu.Nasledujú Vyznania a Zriekanie sa Satanovho zla.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Štít Viery
  Ohnivé šípy sú VŠETKY stresujúce prítomné i budúce okolnosti vyvolávajúce strach a neistotu.Štít je vernosť Boha a nie naša Viera!
  Aby sme si uvedomili, že úplne závisime od Boha a nie od nás samých.Spása je Božím dielom.Je to čistá milosť.
  Satan v tomto prípade chce dosiahnuť ,aby človek bol netrpezlivý a nepočkal,unáhlil sa a zhrešil.
  Ako príklad sa uvádza Gn 15, 1-6 :

  1 Po týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo videní Abramovi takto: „Neboj sa Abram, ja som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!“ 2 Abram odpovedal: „Pane, Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer.“ 3 A Abram pokračoval: „Veď si mi nedal potomstvo a môj domorodý sluha bude mojím dedičom!“ 4 Ale Pán mu povedal: „On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde z tvojho lona.“ 5 Vyviedol ho von a povedal mu: „Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš!“ A uistil ho: „Také bude tvoje potomstvo!“ 6 Abram uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť.
  Abrahám uveril Hospodinovy,ale ďalšia 16 kapitola vraví, že jeho žena Sára nemohla mať dieťa, a navrhla, aby splodil dieťa zo slúžkou Agar.Toto je len jeden z mnohých príkladov.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Sandále pokoja
  Treba odpustiť a odpútať sa od hnevu a nenávisti, ktorá nám môže kradnúť vnútorny pokoj.Stáť pevne zakorenený v evanjeliu pokoja.Náš postoj musí byť pevný.Neživiť svoj hnev.Boh sa angažuje aj vo vymáhaní spravodlivosti slovami : Mne patrí pomsta, ja sa odplatím.
  Týmto sa oslobodíme od bremena.
  Ísť za človekom a konfrontovať ho s jeho hriechom, ale nedať si zasa ubližovať.Má to svoje hranice.
  Ef 4 26-27
  26 Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; 27 a nedávajte miesto diablovi!
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Pancier spravodlivosti
  Žiť spravodlivo bez hriechu, ktorý je smrteľná brána.Obliecť si nového človeka.Spravodlivý život základ obrany..Najprv zlozvyk, neskôr nutkanie, nakoniec závislosť.
  Túžba, ale neskôr zhubný vplyv.Treba si všímať a zmeniť opakujúce sa rozhodnutia a reakcie.Skutky urobené na základe nutkania odstrániť.Sú to závislosti.

  starý človek nový človek
  lož pravdovravnosť
  nečistota žiť v láske
  mrzutosť vzadanie vďaky
  kradnutie práca

  Rim 3, 23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva;

  Vstupné brány démonov:
  trauma , hriešny spôsob života, okultizmus a rodová línia

  Nedávať priestor diablovi, zlozvyky, ktorými drží človeka.
  Trauma napr.  z detstva znamená, že človek nemôže žiť spravodlivý život, pretože touto cestou sa otvoril diablovi.Ale mámé tu ešte posolstvo 824 kde sa píše, že niektorí sa už rodia s nedostatkami,ktoré budú traumou,ale ich bude sláva naveky.Tak podľa tohto i keď mali otvorené dvere zlým silám, Božia Milosť im dá silu vyjsť víťazne z tohto boja.
  http://varovani.org/html2/824.html

  Někteří z vás jsou narozeni s nedokonalostmi, které vytvářejí trauma ve vašich životech. Jakkoliv to může být těžké, toto utrpení je vám dáno, abyste zachránili ostatní, kteří by jinak přestali existovat. Víte, ty duše, které hanobí mého Otce a které nebudou nikdy prosit o odpuštění za své hříchy, skončí navěky v pekelných plamenech. Vaše utrpení je pomůže zachránit, neboť samy se nemohou, ani se nebudou moci zachránit. Vybrali jste si to utrpení dříve, než jste se narodili. Můžete je přijmout nyní, nebo snad později, ale jste v bezpečí v mém království, neboť sláva bude vaše navěky.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Opasok Pravdy
  Treba mať pevné telesné jadro, ak chceme stáť pevne.Satan pretkal celú spoločnosť klamstvom, ilúziami, podvodom, mylnou predstavou,žiadostivosťou tela,žiadostivosťou očí a honosenia sa bohatstvom.Klame prostredníctvom zmyslov, ktoré sa stávajú ilúziou.
  Treba žiť Božou Pravdou, ktorú nám ukáže vo svetle.Rozpoznať, čo je pravdou a čo ilúziou.

  Pravda nie je len realita, ako nám ju Boh zjavil.Pravda je aj realita, ktorú veriaci dokážu prežívať tým, že robia rozhodnutia na základe spoľahlivého Božieho Slova.

 13. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  2. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  3. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  4. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  5. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  6. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  7. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  8. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  9. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  10. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  11. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  12. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  13. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  14. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  15. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  16. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii a istambulský dohovor, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  17. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  18. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  19. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  20. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  21. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  22. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  23. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  24. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  25. Za odvrátenie hrozby vojny na Blízkom východe, ktorá by mala dopad na celý svet a za urovnanie konfliktu medzi Iránom a Amerikou mierovou cestou prosí nášho Pána Elena S.
  26. Za pro-slovenský výsledok blížiacich sa parlamentných volieb na Slovensku, aby s Božou pomocou bola zostavená pro-národná, pro-slovenská, pro-kresťanská, pro-tradično-rodinná vláda majúca v úcte Božie zákony, ochranu počatého nenarodeného života, tradičnú kresťanskú slovenskú rodinu tvorenú otcom, matkou a ich spoločných detí vyrastajúcich v harmonických rodinných pomeroch, za zodpovednú a nášmu slovenskému ľudu slúžiacu vládu bez korupcie a bez vplyvu oligarchických zahraničných treťosektorových, najmä však zlovestných serešovských neoliberálnych mimovládok! Bože ochraňuj naše milované Slovensko a nedopusť, aby sa stalo korisťou cudzích proti-slovenských a proti-kresťanských satanských mocností usilujúcich o nastolenie neoliberálnej celosvetovej diktatúry NWO.
  27. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  28. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  29. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  30. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  31. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  32. Za pomoc, ochranu a dar milosti svojho uzdravenia z ťažkej choroby prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Marie.
  33. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  34. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  35. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  36. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  37. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  38. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  39. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  40. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  41. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  42. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  43. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  44. Za spásu duše zosnulej pani Dany, matky piatich detí, ktorá podľahla v 40-tom roku života ťažkej chorobe, aby ju Pán prijal k sebe a daroval jej spásu a večnú radosť v nebesiach a za Božie požehnanie a milosrdenstvo pre jej deti a dar obrátenia pre jej manžela, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu brat Petr S.
  45. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  46. Za uzdravenie otca dvoch malých detí Wijniho, ktorému našli na mozgu nález lekári, aby ich pri jeho liečbe viedla Božia ruka, o to prosí nášho Pána a našu nebeskú Matku za svoju kamarátku sestra Irena.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 14. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  OLEJ DOBRÉHO SAMARITÁNA
  Suroviny:
  5 čistých esenciálních olejů + 1 základní olej
  Esenciální oleje:
  skořicový olej
  hřebíčkový olej
  citronový olej
  rozmarýnový olej
  eukalyptový olej
  Základní olej:
  Základní olej může být olivový, mandlový nebo minerální (parafinový) olej. Poměr by měl být
  1 mírka čistého esenciálního oleje na 5 mírek základního oleje. (Jako mírku můžeme použít
  1 ml nebo jeho násobek, podle toho, jaké množství oleje chceme připravit).
  Příprava:
  Smíchejte všech 5 esenciálních olejů (skořicový + hřebíčkový + citronový + rozmarýnový +
  eukalyptový) se základním olejem (olivovým, nebo mandlovým, nebo minerálním
  (parafinovým), vyberte jen jeden). Smíchejte je dřevěnou lžící, dokud nedostanete
  homogenní směs.
  Doporučení:
  Pracujte na chladném místě, aniž byste vystavili oleje přímému světlu.
  Použijte rukavice a k míchání skleněnou mísu.
  Testujte směs na svém předloktí po dobu 25 minut. Jestliže kůže zčervená, omyjte ji velkým
  množstvím vody nebo mandlovým olejem a zarudnutí pomalu zmizí. Když se to stane,
  přidejte trochu víc stejného základního oleje, s kterým jste směs připravili. (*)
  Nevystavujte oleje vzduchu po dlouhou dobu a uchovávejte je těsně uzavřené v hnědě
  zbarvených skleněných nádobách, abyste zabránili vyprchání a odpaření.
  Oleje i směs by měly být drženy z dosahu dětí.
  Nanášení a dávkování:
  Před každým použitím pohybujte jemně lahvičkou, aby se oleje smíchaly. Přímo naneste a
  jemně rozetřete několik kapek na spánky, hrdlo, za uši, do podpaždí, na břicho, na klouby,
  nebo na plosky nohou. K vyčištění vzduchu z vašeho okolí, domu nebo kanceláře, použijte
  rozstřikovač, rozprašovač, nebo pánvičku s vroucí vodou, spolu s několika kapkami olejové
  směsi.
  Jiný způsob použití: na kousek látky, kapesníku, na masku proti prachu nebo na bavlněnou
  vatu nakapte 3 až 4 kapky oleje a dejte si je přes ústa.
  Kontraindikace:
  Nepoužívejte esenciální oleje přímo na kůži, aniž byste je nejdříve rozpustili v základním oleji.
  Samotné esenciální oleje jsou dráždivé a musí být s nimi zacházeno opatrně. Máte-li citlivou
  kůži, naneste olej jen na plosku chodidla. Olej není doporučován pro děti pod tři roky věku.
  Těhotné ženy: požádejte profesionála o informaci o negativních účincích esenciálních olejů.
  Recept, který nám dala Matka, používá čisté esenciální oleje. Pokud je nemůžete koupit,
  můžete použít odpovídající rostliny pro každý esenciální olej. Dejte listy každé rostliny a
  kousky skořice ve stejném množství jednotlivě do keramické nádoby na malý plynový sporák,
  nebo na vodní lázeň a přidejte základní olej v takovém množství, abyste listy přikryli asi
  dvoucentimetrovou vrstvou a vařili 8 hodin na mírném plameni, pak nechali vychladnout a
  přelili do skleněné nádoby.
  Tyto esence můžete koupit ve všech zemích, abyste si mohli udělat směs. Doporučuje se,
  abyste se během přípravy modlili.

  Zkopíroval jsem to ze stránek poselství zbytku ze sekce : ke stažení -speciály-choroby.
  Bůh vám žehnej

 15. Pochválený buď Pán Ježíš Kristus!

  Znova by som chcel zobraziť ako posolstvá Glyndy Linkous na seba krásne nadväzujú.Dlho som premýšlal ,kde sa ten skrytý poklad na moju otázku môže nachádzať.Napr. máme odpovede na strach,starosti,vytrvalosť v krásnych veršoch i žalmoch.Najdôležitejšie je veriť tým slovám aj napriek tomu,keď vidíme inú realitu okolo nás.Potom môžeme kráčať bez zastavenia. Teraz sme dostali dosť veľkú nápovedu v týchto slovách: „Musíte usilovat o to, abyste věřily mému Slovu před vším, co vidíte a cítíte. To je klíč k vaší vytrvalosti ve všem.

  http://poselstvi-zbytku.org/html2/927.html
  Do mého Slova jsem ukryl mnoho pokladů pro můj lid. V mém Slovu je všechno, co potřebujete k přežití v jakékoli situaci. Budete-li hledat v mém Slovu, můžete najít odpověď na jakoukoli otázku, kterou hledáte.
  Ukryl jsem tajemství do mého Slova, abyste je odhalili, až budete hledat mou tvář. Jsou to mimořádné poklady, rezervované pro mé hledače – ty, kdo stále hledají mou moudrost. Je to mimořádná čest, kterou jsem udělil těm, kdo skutečně touží Mě poznat a trávit mnohé hodiny, hledajíce tyto odpovědi.
  Mnozí se divíte, proč jsem vám nedal tato odhalení. Odpověď je zde: Nehledali jste Mě celým svým srdcem. Neučinili jste Mne prvním ve svém životě. Odstrčili jste Mne stranou, abyste se věnovali potěšením světa, potěšením těla. Nebyl jsem vaše první láska. Ještě vás miluji a každý den na vás čekám, že přijdete ke Mně a vylijete mi své srdce, ale vy to neděláte. Nepřítel vás rozptyluje a vy utíkáte jako bezstarostné dítě a neuvědomujete si, jak velké nebezpečí leží právě před vámi.
  (Poznámka: Když to řekl, viděla jsem dítě, jak utíká si hrát a obrovské propadliště ležící před ním, ale dítě je nevidělo, až bylo příliš pozdě).
  Vy si vybíráte výši porozumění, do něhož vcházíte, mé děti. Vybíráte si je pokaždé, když volíte Mne, nebo volíte vaše rozptýlení a zaneprázdněnost.
  Vy si vybíráte.

  http://poselstvi-zbytku.org/html1/1069.html
  Mé děti, musíte dávat pozor, aby vás nepřepadla úzkost, když vidíte, co se děje kolem vás. Řekl jsem vám v mém svatém Slovu, že tisíc může padnout po vašem boku a deset tisíc po pravici, ale nepřiblíží se k vám. Musíte usilovat o to, abyste věřily mému Slovu před vším, co vidíte a cítíte. To je klíč k vaší vytrvalosti ve všem.

 16. Pozývame k spoločnej modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby(t.j všetky tajomstvá , radostné , bolestné, atď….) v čase od 17.00-19.00 s úmyslom za mier. Ďakujem, že sa pridáte a šírte!

  355. Poselství Matky Spásy ze dne 23. února 2012 v 16:00.
  MODLETE SE, ABY MOHLA BÝT ODVRÁCENA ATOMOVÁ VÁLKA V ÍRÁNU
  Mé dítě,
  pro mé děti přišel čas, aby se v úctě a poslušnosti k mému drahému Synu spojily do jednoty, aby atomová válka v Íránu mohla být odvrácena. Tato válka je velmi blízko a musíte se vroucně modlit, abyste ji zastavili, protože by zabila milióny Božích dětí. Satan a jeho démoni pracují, aby způsobili strašnou zkázu.
  Zabijí-li duše dříve, než jim bude dána příležitost vykoupit se v očích mého Syna, pak budou ztracené. Takový je plán Zlého. Hledá, jak by co nejvíce duším zabránil, aby vstoupily do království mého Otce. Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.
  Modlete se za ubohé duše nejen v Íránu, ale i v zemích, které se do války bezděčně zapletou. Modlete se za nešťastné země, které jsou využity jako pěšáci ve zlovolné hře lží, plánované skupinami, které nejsou od Boha, mého Věčného Otce.
  Jděte nyní, mé děti a přiveďte všechny mé děti dohromady, aby se modlily za zmírnění této strašné ukrutnosti proti lidskosti.
  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 17. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  2. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  3. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  4. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  5. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  6. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  7. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  8. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  9. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  10. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii a istambulský dohovor, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  11. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  12. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  13. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  14. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  15. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  16. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  17. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  18. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  19. Za odvrátenie hrozby vojny na Blízkom východe, ktorá by mala dopad na celý svet a za urovnanie konfliktu medzi Iránom a Amerikou mierovou cestou prosí nášho Pána Elena S.
  20. Za pro-slovenský výsledok blížiacich sa parlamentných volieb na Slovensku, aby s Božou pomocou bola zostavená pro-národná, pro-slovenská, pro-kresťanská, pro-tradično-rodinná vláda majúca v úcte Božie zákony, ochranu počatého nenarodeného života, tradičnú kresťanskú slovenskú rodinu tvorenú otcom, matkou a ich spoločných detí vyrastajúcich v harmonických rodinných pomeroch, za zodpovednú a nášmu slovenskému ľudu slúžiacu vládu bez korupcie a bez vplyvu oligarchických zahraničných treťosektorových, najmä však zlovestných serešovských neoliberálnych mimovládok! Bože ochraňuj naše milované Slovensko a nedopusť, aby sa stalo korisťou cudzích proti-slovenských a proti-kresťanských satanských mocností usilujúcich o nastolenie neoliberálnej celosvetovej diktatúry NWO.
  21. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  22. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  23. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  24. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  25. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  26. Za pomoc, ochranu a dar milosti svojho uzdravenia z ťažkej choroby prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Marie.
  27. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  28. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  29. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  30. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  31. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  32. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  33. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  34. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  35. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  36. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  37. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  38. Za spásu duše zosnulej pani Dany, matky piatich detí, ktorá podľahla v 40-tom roku života ťažkej chorobe, aby ju Pán prijal k sebe a daroval jej spásu a večnú radosť v nebesiach a za Božie požehnanie a milosrdenstvo pre jej deti a dar obrátenia pre jej manžela, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu brat Petr S.
  39. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  40. Za uzdravenie otca dvoch malých detí Wijniho, ktorému našli na mozgu nález lekári, aby ich pri jeho liečbe viedla Božia ruka, o to prosí nášho Pána a našu nebeskú Matku za svoju kamarátku sestra Irena.
  41. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  42. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  43. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  44. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  45. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  46. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 18. Chvála Kristu.
  Drazí bratři a sestry. Dovolil jsem si napsat něco o lásce.

  LÁSKA

  „Miluj svého bližního, jako sebe samého.“  Matouš 22,39

  Je to ta nejnižší hranice. Zákon Boží, je tou spodní hranici, kterou nemáme překročit, protože pak je to hřích. Ale Bůh si od nás přeje víc, než jen dodržovat zákon jako farizeové. Přeje si, aby jsme milovali. Abychom se odevzdali lásce-Bohu. Proto říká, ale už ne příkazem, ale s prosbou respektive s radou, jak opravdu milovat a být blíž k Bohu v odevzdání se a to slovy „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Matouš 16,24. -26. Jakoby Ježíš řekl, ale už ne příkazem „Miluj svého bližního, víc než sebe samého.“ Nemůžeme zůstat stát na hranicích, ale jít za hranice lásky. Blíž a blíž k Bohu a bližnímu. Růst do nekonečné lásky.

  Také bylo řečeno, že máme odevzdávat desátek Bohu. To znamená chudým, sirotkům, vdovám, nemocným, Církvi. Toto ustanovení ve starém zákoně Ježíš potvrzuje slovy „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.“ Je tím myšleno, že desátky se nemají zanedbávat, ale přednější je právo, milosrdenství a věrnost.  Potom se k tomu vztahuje i toto jeho slovo. „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.“ Matouš 5,17. To je hranice. Být pod hranicí znamená, že se nelíbíme Bohu. Respektive, naše činy nejsou Bohu milé. Ale Bůh po nás chce vidět opravdové skutky lásky. Jít za hranicí možností. Ježíš nám to ukázal svým životem. A hlásal slovem. Potom i svatí nám ukázali p    íklad.
   Ježíš jakoby říkal: dej i dvacátek a jestli miluješ víc, tak dej i padesát procent svého měsíčního zisku. A pokud tvá láska došla dokonalosti, dej vše. Pokud možno vzdej se všeho. „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Nestůj na hranicích. Zvaž svůj život, své možnosti a nechej se vést Duchem svatým. Pak poznáš, co máš udělat. Buď moudrý abys udělal správné rozhodnutí, abys toho pak nemusel litovat.
  Ježíš řekl „jděte a učte se, co to je: „Milosrdenství chci a ne oběť.“ Oběť je dobrá Bohu milá. Je to skutek lásky. Ale milosrdenství je víc než oběť. Milosrdenství je dokonalá láska. Kdy člověk už nepočítá ztráty kvůli lásky, bolest, čas obětovaný, ale milosrdnému člověku se obětování stalo životem. Sloužit Bohu a lidem, se stalo milosrdnému smyslem života. „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Matouš 16,24. -26. Milosrdný nepočítá křivdy. Nevychloubá se. Neoplácí zlým za zlé. Milosrdný nezávidí…. 1 Korintským 13,1-7.
  Protože v milosrdném člověku našla láska svůj domov.

  Jakub 2,13 „Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem.“ Ježíš nás učí, že nemáme být hrabiví a žít si sami pro sebe, ale milosrdní. Brzy budou i u nás kněží spoléhat na milodary věřících. Myslím si, že Bohu milé by bylo toto jednání.:

  To je jen můj návrh, který se mi líbí a podle, kterého s ženou žijeme. Doporučuji. Bůh se postará o radostného dárce a v dobrém se mu odmění. Jak se říká na dětech, v prosbách, bohatství v nebi atd. Nebát se toho. A věřit.  Bůh vidí.

  Když žije křesťan sám, měl by splnit aspoň tu spodní hranici a dávat ze svého platu deset procent na chudé, nemocné, Církev, misionářům.  Podle toho jak si to rozdělí.

  Rodina se dvěmi dětmi, pokud žena třeba vydělává 21 000 kč. a muž 19 000 kč. dohromady 40 000 kč. Deset procent je 4 000 kč. 4 000 : 3 = 1 333. To znamená 1 333 na jedno dítě, 1 333 na druhé dítě a 1 333 potřebným, tak jak to spravedlivě rozdělí. Třeba 444 kč. chudým ( bezdomovcům..), 444 kč. nemocným a 444 kč. Církvi (kněžím). Ale klidně můžou dávat 1 333 kč. Církvi nebo bezdomovcům. Atd.

  Nebo, žena nemá žádný příjem a muž vydělává 20 000 kč. a mají jedno  dítě.  2 000 : 3 = 667 na dítě, 667 na ženu a 667 na Církev, chudé atd.
  Znamená to, že čím více dětí, tím víc peněz zůstane doma. Kdo žije sám, má taky budovat Boží království, a proto vydává víc.

Pridaj komentár