Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Chvála Kristu Králi. Tenkrát, když jsem se vrátil z Irska a byl jsem zázrakem uzdraven Boží mocí, měl jsem takovou víru, že bych hory přenášel. Stačilo mi Boží slovo v bibli svaté číst každý den, modlitba růžence a svátosti. Měl jsem takovou víru, že se lidi uzdravovali, když jsem poprosil Ježíše. Otec Bogdan mi tenkrát řekl, že mám ten dar uzdravování. Bylo to asi v roce 2011 nebo začátkem roku 2012. A když jsem asi tak v polovině roku 2012 poprvé četl irské poselství, věřil jsem tomu, že by to mohl být Bůh, který k nám mluví. Když jsem četl dál a dál, jako bych se v tom všem ztrácel. Jenže paradoxně se má víra jakoby vytrácela, protože přicházely různé zlé vlivy a více se ukazovala nepochopitelná velikost Boží. Zlý víc útočil a já mnohdy podlehl. Nechal jsem se mnohdy nachytat. Ale později jsem si uvědomil, že získávám víc poznání. Jedno charizma jakoby šlo stranou a jiné, které byly v té chvíli důležitější, vznikaly. Nechápu Boha, ale začal jsem chápat, že má svůj plán podle své vůle. Ne tak jak si myslím já. Ale taky to jsou zkoušky víry a důvěry (duchovní schody, o kterých se píše v poselství zbytku). Pak přicházelo víc nových modliteb a dokonce pečeť živého Boha. Do té chvíle byla pro mě posilou a ochranou jen eucharistie, modlitba růžence a také Boží slovo jako třeba žalm 91. A nějaké svátostiny. Jako třeba posvěcený kříž a později i kříž se svatým Benediktem. A dnes už je dokonce kříž se sv. Benediktem a i s Boží pečeti dohromady. Nějak to vše přibývá. Není toho už moc? Moje víra je v háji. Jsem v tom ztracen.  Ale věřím 100 %, že poselství jsou od Boha. Dlouhou dobu nad vším přemýšlím a Bůh dává odpovědi. Ne hned a ne vždy. Pochopil jsem, že Bůh chce, aby ti, kdo v něho věří opravdově, byli ještě věrnější, opravdovější, dokonalejší, blíž Bohu. Pochopil jsem, že zlo ve světě nabírá síly a proto nám Bůh musí dát i další možnosti na obranu naší víry, posilu ve slově skrze proroky, protože kněží už nehlásají pravé slovo Boží, a na obranu našich životů a zdraví. Pečeť živého Boha nemá příslib nás ochránit od nemocí, od hladomoru a od všeho ostatního. Ale má zvláštní příslib ochrany od pronásledování a zabíjení (např. islamisty) a pronásledování, když odmítneme čipování. Takovíto nepřátele nás neuvidí. Taky jsem přemýšlel, když MBM usilují zabít, proč se skrývá, když má pečeť živého Boha? Protože je psáno „Nebudeš pokoušet Boha svého.“ Další věc je medailon spásy, který jsem neuměl dlouho přijmout, protože jsem už měl zázračnou medailku. Nedávno jsem poznal, že každá má jiný smysl, vliv, moc. Dlouhá léta bojuji s ďáblem, který na mě útočí denně skrze mé slabosti, zranění, skrze mé bližní, kteří nejsou v milosti posvěcující, protože pak nemají sílu mu odolat, aby na mě nezaútočili. Až nedávno, když jsem poprvé našel modlitbu k tomuto medailonu spásy, jsem pochopil, že to je pro úplné obrácení. Tedy hlavně i pro mě. Aby nemohl satan na mne útočit skrze mé neúplné obrácení. Teď prožívám další osvobození a sílu díky této medailce, kterou nosím a modlím se tuto modlitbu téměř denně. Pochopil jsem, že vše má svůj smysl. I svátostiny. Posvěcené svíce, medailky, kříž svatého Benedikta, růženec, posvěcená voda, sůl olej, exorcizovaná voda, sůl, olej atd. Je toho dost. Pamatuji si, když jsem četl v poselství zbytku, že Bůh nemůže posvětit to, co není jeho. Pochopitelně. Příklad: zlý duch může posednout, člověka, zvíře, věc. Když v kříži s Kristem nebo v sošce Ježíše či Panny Marie je zlý duch, protože byly prokleté či okultně zpracované, nemůže Bůh tyto věci posvětit ani požehnat. Napřed musí být proveden nad tímto exorcizmus a poté může proběhnout posvěcení. A tehdy se okultní věc, v podobě např. sochy Panny Marie, působící zlo v okolí té sochy, promění ve svátostinu, působící Boží pokoj, Boží moc v okolí té sochy. Proto, když něco dostanu nebo si takového koupím a mám podezření, napřed potřísním exorcizovanou vodou nebo olejem s prosbou o vyhnání případného zlého a poté jdu za knězem na posvěcení této věci. A takových věcí ohledně víry a duchovna je hodně. Mnohem víc než tento viditelný svět. Ale máme Boha poslouchat a dělat tak jak nám říká, až po rozlišení pravosti. I když mnohdy nevíme proč. Víra a důvěra. V blízké budoucnosti, když nebudou léky, doktoři, jídlo atd., budou charismata mnohem potřebnější. A o tom se taky píše v poselstvích zbytku. A je to pravda. Když nebudou léky na uzdravení, v blízkosti žádný charismatik a víra lidí v okolí slabá, tehdy pomůžou bylinky z Boží lékárny od Luz de Marie. Proto ničím Božím neopovrhujme, ale vše zkoumejme v moci Ducha svatého. Jakoby poselstvi-zbytku byly jen pro duchovně pokročilé aby byli ještě pokročilejší. Aby jsme se naučili rozlišovat. Je to jiný level. Vždyť sv. Pavel řekl k Bohu:“Tvá milost mi stačí.“ on to řekl, protože měl ohromnou víru, kterou my v Církvi mnozí nemáme. Prvotní Církev se modlila a otřáslo se místo kde byli. Oni byli v jiném levlu než my. Pro přirovnání jsme někde na trojce, ale mnozí na nule. Oni byli třeba tak na dvacítce. Modlili se a dělo se. Je to v prvé řadě o našem vztahu k Bohu a pak k bližnímu. Máme být sjednocení s Kristem.

 2. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Přijímání na ruku je pro mnohé z nás naprosto nepřijatelné, toto je stránka především poselství Varování předávaných Marii Božího milosrdenství.

  V poselství 806 říká Pán Ježíš: Ty, má dcero, budeš jediná, která v tomto čase bude mluvit pravdivé Boží Slovo, aby je slyšel celý svět.

  V poselství 133 je řečeno: Nejsvětější eucharistie musí být přijímána na jazyk a nesmí být pošpiněna lidskýma rukama.

  V poselství 422 je řečeno: Úcta, vyžadovaná od vás při podávání mé nejsvětější eucharistie, byla ztracena, když jste zlehčili moji přítomnost.
  V době, kdy Druhý vatikánský koncil vyhlásil nová nařízení, byly to právě tyto ďábelské zednářské síly, zabydlené ve vašich kuloárech moci, které je zavedly.
  Lstivě představily nové způsoby podávání mé nejsvětější eucharistie, které Mě urážejí.

  Pro tvrdost lidských srdcí je Pán Ježíš neustále urážen, ale přesto všechny miluje a přeje si spásu všech. Jestliže víme, že podávání na ruku Pána Ježíše uráží, budeme Syna Božího vědomě urážet stále dál?

  Prorocká poselství
  Ježíše Krista a Blahoslavené Panny Marie pro Mary Jane Even v lednu 1997

  Bůh existuje!! Bůh, Druhá Osoba Nejsvětější Trojice, se stal člověkem; trpěl, zemřel a opět vstal k životu. Druhou Osobou Nejsvětější Trojice je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je celý a zcela přítomen v eucharistii. Ježíš Kristus je velmi urážen přijímáním na ruku.
  http://poselstvi-zbytku.org/pdf/prorocka_poselstvi.pdf

  Arcibiskup Jan Paweł Lenga (Polsko) o přijímání „na ruku“ 17.3.2020:
  Někteří kněží vám říkají, abyste vzali Ježíše do svých rukou. To je úplná hloupost ze strany takového ubohého kněze, který nezná historii církve, nebo nemá respekt k Nejsvětější svátosti. Sám Svatého nerespektuje. A bere Svatého i ostatním tím, že je nutí znásilňovat jejich svědomí. Polsko je ještě ve víře horlivé a Poláci nechtějí přijímat Tělo Kristovo na ruku a vstoje jako v zdegenerovaném západním světě. Koronavirus se používá jako výmluva k lámání svědomí lidí. Jsou nadmíru horliví k zavedení přijímání na ruku. Nejfalešnější jsou tu zejména biskupové a kněží. Vyzývám je, přestaňte dělat takové ohavnosti nebo skončíte za to v pekle. Po 2 měsících až epidemie koronaviru skončí, řeknou: „Lidé si už zvyklí brát sv. přijímání na ruku a vstoje, nechte je v tom pokračovat“. „Zvykli si nechodit ke zpovědi, už nebudou vyznávat hříchy? Skvělé – méně práce pro kněze.“ Nebudeme se lišit od protestantů, jako v Německu a jinde na světě.
  https://gloria.tv/post/zcueXPTsVDMD1DPhM7Aq2Bf11

  • Ježiš v Eucharistii rozdávaný v igelitových sáčkoch !!!
   https://gloria.tv/post/meq3TQZuLitA1acXk9p7jqixg

   A teraz sa pýtam. Pochybuje ešte niekto o proroctvách z Knihy pravdy, keď sme boli stále znova a znova upozorňovaní na prichádzajúcu ohavnosť a profanáciu Najsvätejšej eucharistie ??

   BRZY BUDE PO VÁS POŽADOVÁNO, ABYSTE ROZDÁVALI NÁHRAŽKU NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTIE, KTERÁ NEBUDE TĚLEM MÉHO SYNA

   Mé dítě,

   stojím v tomto čase před mým Synem a ve velkém žalu padám na tvář k jeho nohám. Právě tak, jako jsem musela přihlížet jeho smrtelnému zápasu u paty jeho kříže během jeho strašného ukřižování, musím nyní snášet jeho bolest ještě jednou.

   Ukřižování mého Syna se děje znovu, když jeho Tělo, jeho mystické Tělo, které je jeho církví na zemi, musí snášet bičování jeho vlastními. Oni, nepřátelé v jeho církvi na zemi, budou bičovat jeho Tělo, trhat je na kusy, krutě je zesměšňovat a znesvěcovat je před tím, než je odhodí. Církev mého Syna je nyní bičována během toho, co bude prvním stupněm jeho ukřižování na zemi v těchto časech. Vezmou jeho Tělo – v nejsvětější eucharistii – a urazí Ho, stejně jako poníží. Budou vidět mnohá znamení toho, jak budou dělána všemožná neuctivá a záštiplná gesta k jeho proklínání. Až potupí jeho nejsvětější eucharistii, tak ji vyhodí a brzy bude velmi těžké ji přijmout. To je jen jeden z mnoha plánů, které jsou v běhu, jak odstranit přítomnost mého Syna ze mše svaté.

   Mnozí uvidí tato odporná gesta, a budou vědět, že jsou pro mého Syna urážkou. Mnozí budou protestovat, ale jejich hlasy nebudou slyšeny. Vy, ubozí kněží, kteří budete trpět kvůli tomuto znesvěcení, musíte prosit mě, vaši Matku, abych vám pomohla snést takovou bolest. V žádném případě nesmíte s nejsvětější eucharistií manipulovat, neboť je to vaše jediná potrava spásy. Bez ní budete hladovět. Musí být vždy k dispozici každičkému z Božích dětí. Nesmíte nikdy přijmout, že nějaký jiný druh chleba je potravou života.

   Brzy bude po vás požadováno, abyste rozdávali náhražku nejsvětější eucharistie, která nebude Tělem mého Syna. Musíte zůstat věrni daru nejsvětější eucharistie, i když vám řeknou, že už je bezvýznamná – nadále nepřijatelná v novém světovém náboženství.

   Vaše Matka v Kristu
   Matka Spásy

   http://www.varovani.org/html2/867.html

 3. http://www.varovani.org/html2/133.html
  „Má dcero, prosím, modli se za mého vikáře papeže Benedikta, protože je obklopen zednářskými silami, které teď všemi prostředky usilují, aby ho svrhly z trůnu. Tyto zlé síly pronikly do mé církve už v době Druhého vatikánského koncilu a oslabily mé učení. Bylo vydáno mnoho nařízení, která Mě urážejí, zejména podávání mé nejsvětější eucharistie laiky. Nedostatek úcty ke Mně a k mému Věčnému Otci v nových zákonech, které byly zavedeny, aby se dal prostor vaší moderní společnosti, Mě přivádějí žalem k pláči.

  Nejsvětější eucharistie musí být přijímána na jazyk a nesmí být pošpiněna lidskýma rukama. Přesto je to přesně to, co moji posvěcení služebníci udělali. Tato nařízení nebyla přijata v mém duchu. Moji posvěcení služebníci byli svedeni na cestu, která není v souladu s učením mých apoštolů. Mé svátosti nejsou dnes brány velmi vážně, zejména těmi, kteří se ucházejí o svátost manželství a prvního svatého přijímání.“

  Dobře si rozmyslete, co uděláte. V rodině máme případ,že v jedné farnosti kněz odmítá podávat sv.přijímání do úst. Potvrdil to telefonicky. Náš zpovědník poradil, ať ta osoba nechodí ke sv. přijímání než by přijala na ruku. Právě mi telefonovala – vrátila se ze mše svaté, k přijímání nešla, lidé přijímali na ruku,ale katechetka a varhaník do úst. Takže se rozhodla, že se příště taky postaví do řady a pokusí se přijmout do úst. Totéž doporučuji i Vám na Slovensku. Pokud Vám kněz odmítne podat sv. přijímání do úst, tak se otočte a odejděte. To je náš osobní názor, který nikomu nevnucujeme.

 4. Chvála Kristu. Čtu vaše názory, komentáře. Je v tom hodně otazníků. Nakonec tak jako v bibli svaté vždy bylo. Ohledně přijímání na ruku bylo už mnoho řečeno jak v proroctvích MBM, tak i v poselstvích zbytku. Luz De Maria o tom psala a myslím, že ještě jeden malý prorok (vizionář) o tom psal. Ale vždy proti přijímání na ruku. Myslím, že v poselstvích od  Luz De Maria doslova „Nepřijímejte mě na ruku, neboť mě tak znesvětíte. „ A pak bylo i vysvětleno jak, že kousíčky padají na zem a pak se po nich šlape atd. Ale vždy Bůh nás žádal, abychom přijímali do úst. Pán z Irska pak mluvil, že i vkleče. Ano, protože to je největší úcta k Bohu. Satan chce nás přimět, abychom byli k Bohu neuctiví, a také nás chce odradit od přijímání svátostí. Také si kladu otázku, proč řekl skrze Julianu něco jiného. Pravý opak. Vždyť svatí za takové věci byli ochotní položit svůj život. A zemřeli. Prolili svou krev. Už i ve starém zákoně, když matka sedmi dětí byla hrdá na svých sedm synů, které umučili a popravili jen kvůli tomu, že nevzali do úst něco nečistého. Po nich i ona je popravena. Také i ten stařec, který ještě před nimi zemřel. Také mnoho svatých zemřelo, dnes by někdo řekl, že zbytečně kvůli blbosti. Ale nebylo to zbytečné, protože Bůh viděl jejich odhodlání pro jeho zákony a velkou víru. Později Bůh dovolil jíst vepřové maso i krev zvířat. Ale to bylo po velké situaci. Po Kristově smrti. Ona je jiná doba, ale i v takové situaci Bůh říká tak a najednou obrati a mluví naopak? Zamysleli jste se nad tím, kdyby Bůh řekl skrze poselství zbytku, že nebude vadit, když přijmete čipování, že nás Bůh i tak ochrání, že má tu moc? Co potom? Jak budete uvažovat? Věřím tomu, že ti zemřelí vysvěcení svatí, kdyby žili, by ještě jednou zemřeli za to, aby se nedopustili zneuctění Boha. Jedna důležitá věc je jistá, že poselství od MBM je chráněno Bohem stejným zvláštním způsobem tak jako slovo v bibli svaté, kdežto poselství zbytku ne tak. Ale i tak poselstvím zbytku věřím a čtu je všechny. Je v nich pravda, pomoc, povzbuzení a duchovní růst. Ale tam může satan něco vložit, ale musí k tomu použít člověka. Připadají mi ty dva odstavce jakoby vložené. Počínaje Není důraz na tom… konče Znovu vám pravím. Jsou v tom polopravdy. Protože toto poselství mluví v podstatě o něčem jiném. A to o tom, abychom neseděli u televize, ale šli na svatou mši a nejlépe každý den. Dále, proč by nás Bůh žádal, abychom použili desinfekci rukou před přijetím eucharistie, když ta moc spočívá v eucharistii samotné? Protože on je tím pravým mocným Bohem, který má moc nás ochránit před nemocí. Ježíš není tím, který by roznášel nemoci, ale pravě naopak. Je ten, který nemoci ničil. Jedině ti, kteří přijímají v hříchu, onemocní, tak jak už nám to říká Boží slovo skrze bibli svatou. V tomto případě nepomůže ani dezinfekce. V těchto dvou odstavcích vidím útok na víru. Oslabuje to víru. Jde to cítit.
  Další věc, kterou mám na srdci je, ta o pečeti živého Boha, svátostí, svátostin atd. Ale to napíši za chvíli. Ať se to neplete dohromady.

 5. Záleží aj na nás veriacich, či a ako sa ozveme k otcom biskupom (a kňazom), aby umožnili podávanie sv.prijímania do úst. Kňaz (ktorý nesúhlasí s podávaním sv.prijímania na ruku) sa bude cítiť povzbudený, ak má za sebou veriacich, ktorí ho podporujú v rozdávaní sv.prijímania do úst.
  Skúste uvažovať.
  Povedzme, že máme šťastie a máme vo farnosti kňaza, ktorý nesúhlasí s podávaním sv.prijímania na ruku. Bude však udaný a niesť za to postihy (napr. zatvorenie kostola, izolácia tohto kňaza, atď). Tohto kňaza možno stratíte a (s výnimkou veľkých miest Slovenska, kde sú desiatky kňazov a kostolov, kde by sa medzi nimi mohol nájsť aj iný kňaz, ktorý by vám dal prijímanie do úst) k inému sa nemáte šancu dostať (pravidelnejšie).
  Čo je lepšie?
  Keď ho stratíte, alebo, keď proti svojej vôli bude verejne dávať sv.prijímanie na ruku, a vám ho môže dať osobitne, napr. po sv.omši?
  Ak by to takto fungovalo, tak to má ďalekosiahly dôsledok: vzniká podzemná Cirkev.
  V týchto časoch je rozhodne lepšie žiť so sv.prijímaním než bez neho.
  Toto znižovanie úcty voči Eucharistii je v prvom rade dielom Zlého. Koronavírus je iba zámienka. Nesúhlasím s takýmto znižovaním úcty k Najsvätejšej sviatosti.
  Našou úlohou je modliť a prinášať obety za tých, ktorí sa dali do služieb Zlého. A iste viete kto to robí najlepšie. Je to naša Matka spásy Panna Mária. Tá sa pod krížom, keď nesmierne trpela, modlila za tých čo sa mu posmievali pod krížom (a mnohých iných zradcov) tú istú vetu, ktorú z kríža povedal jej milovaný a strápený Syn: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia.“
  Veď ich chceme priviesť do nového raja a do novej éry pokoja, či nie? Veď na to sme boli poslaní.

  • Ježiš v Eucharistii rozdávaný v igelitových sáčkoch !!!
   https://gloria.tv/post/meq3TQZuLitA1acXk9p7jqixg

   A teraz sa pýtam. Pochybuje ešte niekto o proroctvách z Knihy pravdy, keď sme boli stále znova a znova upozorňovaní na prichádzajúcu ohavnosť a profanáciu Najsvätejšej eucharistie ??

   BRZY BUDE PO VÁS POŽADOVÁNO, ABYSTE ROZDÁVALI NÁHRAŽKU NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTIE, KTERÁ NEBUDE TĚLEM MÉHO SYNA

   Mé dítě,

   stojím v tomto čase před mým Synem a ve velkém žalu padám na tvář k jeho nohám. Právě tak, jako jsem musela přihlížet jeho smrtelnému zápasu u paty jeho kříže během jeho strašného ukřižování, musím nyní snášet jeho bolest ještě jednou.

   Ukřižování mého Syna se děje znovu, když jeho Tělo, jeho mystické Tělo, které je jeho církví na zemi, musí snášet bičování jeho vlastními. Oni, nepřátelé v jeho církvi na zemi, budou bičovat jeho Tělo, trhat je na kusy, krutě je zesměšňovat a znesvěcovat je před tím, než je odhodí. Církev mého Syna je nyní bičována během toho, co bude prvním stupněm jeho ukřižování na zemi v těchto časech. Vezmou jeho Tělo – v nejsvětější eucharistii – a urazí Ho, stejně jako poníží. Budou vidět mnohá znamení toho, jak budou dělána všemožná neuctivá a záštiplná gesta k jeho proklínání. Až potupí jeho nejsvětější eucharistii, tak ji vyhodí a brzy bude velmi těžké ji přijmout. To je jen jeden z mnoha plánů, které jsou v běhu, jak odstranit přítomnost mého Syna ze mše svaté.

   Mnozí uvidí tato odporná gesta, a budou vědět, že jsou pro mého Syna urážkou. Mnozí budou protestovat, ale jejich hlasy nebudou slyšeny. Vy, ubozí kněží, kteří budete trpět kvůli tomuto znesvěcení, musíte prosit mě, vaši Matku, abych vám pomohla snést takovou bolest. V žádném případě nesmíte s nejsvětější eucharistií manipulovat, neboť je to vaše jediná potrava spásy. Bez ní budete hladovět. Musí být vždy k dispozici každičkému z Božích dětí. Nesmíte nikdy přijmout, že nějaký jiný druh chleba je potravou života.

   Brzy bude po vás požadováno, abyste rozdávali náhražku nejsvětější eucharistie, která nebude Tělem mého Syna. Musíte zůstat věrni daru nejsvětější eucharistie, i když vám řeknou, že už je bezvýznamná – nadále nepřijatelná v novém světovém náboženství.

   Vaše Matka v Kristu
   Matka Spásy

   http://www.varovani.org/html2/867.html

 6. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  2. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  3. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  4. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  5. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  6. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  7. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  8. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  9. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  10. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  11. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  12. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  13. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  14. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  15. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  16. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  17. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  18. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  19. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  20. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  21. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  22. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  23. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  24. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  25. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  26. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  27. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  28. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  29. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  30. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  31. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  32. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  33. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  34. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  35. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  36. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  37. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  38. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 7. Drahý brat Peter_M,

  nedá mi, aby som nezareagovala pár slovami na tvoj kritický komentár na adresu Ivana_ M, ktorého si nazval pyšným. Ale on je ten, ktorý sa podľa mňa aj viacerých iných ľudí, čo čítajú na tomto fóre veľmi úprimne, skromne a veľmi pokorne pýtal o radu, ako čo najúctivejšie a dôstojne prijímať Eucharistiu, a pritom nikoho k ničomu nenútil ani nepresviedčal.. Problém je, že ty si ho nazval pyšným, čo to vôbec nie je pravda, Už dlho čítame jeho úprimné a prínosné príspevky na tomto fóre.

  Na tento tvoj úsudok o ňom existuje priama odpoveď vo Svatom písme:“ Vidíš triesku v oku tvojho brata, ale vo svojom oku brvno nevidíš“.
  Prepáč, ak sa ťa to dotklo, ale verím, že  možno nad tým a ty sám pouvažuješ.

  Drahý brat Ivan_M, túto dilemu riešime viacerí, lebo také prijímanie, ako okamžite prijali biskupi podľa rozhodnutia vlády, nie Boha, nie je ani dôstojné, ani bezpečné, a najhoršie na tom je, že ho chcú ponechať naďalej (čiže už asi nastálo).

  Ľudia si myslia, že musia poslúchnuť všetko, čo povedal kňaz alebo biskup. Ale ak sme nútení do niečoho, čo sa prieči nášmu svedomiu, alebo čo je nepravdivé a vyžadujú to od nás, nemusíme a máme právo neprijať.

  Lebo Pán Ježiš v jednom posolstve povedal:“ Kto obmedzuje slobodnú vôľu svojho brata, nie je odo Mňa“..

  Máme v Cirkvi statočných a múdrych biskupov a kňazov, ktorí nám otvorene a smelo hovoria pravdu a sú pre nás svietnikmi, ako napr. tento biskup Schneider :
  „Biskupi používajú koronavírus ako zámienku na šírenie de-sakralizácie.
  Nikto nemôže (nesmie) byť nútený prijímať prijímanie na ruku, píše biskup Athanasius Schneider na Rorate-Caeli.Blogspot.com (28. februára).

  V komentári biskupom, ktorí používajú koronavírus „ako zámienku“ na zrušenie prijímania na jazyk, vysvetľuje, že z hygienického hľadiska je prijímanie prijímania na jazyk „určite menej nebezpečné a hygienickejšie“ ako prijímanie do ruky, „Mnohé patogény sa prenášajú rukami. “

  „Mnoho ľudí, ktorí prichádzajú do kostola a potom prijímajú sväté prijímanie vo svojich rukách, sa najskôr dotkli kľučiek dverí alebo zábradlia a chytilo mreže vo verejnej doprave alebo v iných budovách.“

  Zakázanie podávania prijímania do úst preto „predstavuje zneužitie autority na šírenie„stále viac a viac procesu trivializácie a odsudzovania“ eucharistickej sviatosti.

  Schneider zdôrazňuje, že v 2 000-ročnej histórii Cirkvi neexistovali „žiadne dokázané prípady nákazy kvôli svätému prijímaniu“.

  Ešte treba podotknúť, že Kristovo Telo nie je majetkom kňaza ani biskupa, ktoré niekomu dá, alebo svojvoľne nedá. Ale je to dar, ktorý smie, z Božej vôle a dobroty dávať Božiemu ľudu.

  A ešte jedna poznámka
  Veríme, že Eucharistia je živý Boh, náš Spasiteľ Ježiš. Ak toto platí, tak nie je možné, aby sa On stal prenášačom vírusov alebo baktérií !!!.

  Aká je naša viera, keď sa bojíme nákazy cez Kristovo Telo?
  Veď kto, ak nie On, je jediný skutočný Uzdravovateľ ?!

  Mali by sme sa začať usilovnejšie modliť za našich otcov biskupov a kňazov s úmyslom za prijímanie a dary Ducha Svätého

  A brat Ivan, možno skús poprosiť kňaza na konci radu o prijímanie do úst. Ak nie, tak dať si na dlaň čisté platienko, potom z neho prijať priamo do úst a platienko (vreckovku) opatrne zložiť tak dovnútra, aby sa nemohla vysypať žiadna omrvinka, opatrne zabaliť a doma dať do čistej vody postáť dlho, ak treba, tak aj  hodiny, kým sa úlomky celkom rozplynú. až potom vyliať vodu niekde pod stromček,na miesto, po ktorom sa nešliape

  • Milá Alena .
   Prečo mi podsúvaš , čo som nenapísal !?…Jasne som napísal , zaváňa pýchou a nie že je pyšný !!!…Každý kto chodí na tieto stránky, sem chodí aj preto , že verí posolstvám MBM, ale i posolstvám zbytku.
   Toto je v z úvodnej strany: Tato poselství patří k proudu živé vody, kterou na nás vylévá Duch Utěšitel a už téměř 2000 let trpělivě uvádí do celé pravdy ty, kdo k nim najdou cestu. Ne všichni z vás jim rozumíte a přijímáte je. Nikdy tomu nebylo jinak. V poselství paní Luz de Maria z 21. listopadu 2017 dokonce Matka Spásy pronáší výzvu: „…když jim nevěříte, neničte je, setrvejte v nevědomosti a nevypouštějte žádná prázdná slova, která lze snadno vyvrátit“….
   V posolstve pre Luz de Mária 20. marca 2020 Pán Ježiš hovorí: Nevěřili jste, ale od chvíle, kdy máte žít, co jsem vám oznámil, se bojíte, cítíte se znepokojení, přemáhá vás strach, a víra, kterou nemáte, vás nemůže posílit.
   Trpím s utrpením mých dětí, ale vy nejste mírné a pokorné, jste domýšlivé a neposlušné, chcete proroctví, nikoli mé Slovo, abyste se obrátily.
   Moja otázka je, načo sú nám posolstvá Zbytku, ak im nemáme veriť!?…
   Neznevažujme posolstvá Zbytku svojou neverou a odmietaním a nebudeme tápať v tmách a pochybnostiach. Ak verím týmto posolstvám , že sú od Pána Boha a je to Jeho Slovo , prečo sa niekto na tejto stránke pohoršuje , že by sa mal podľa nich riadiť !?… Veď to je výsmech, pohŕdanie, ktoré plynú z nevery či malej viery. Preto tápeme , lebo neveríme, neveríme, lebo nie sme mierny a pokorný sme domýšlaví a neposlušný, chceme iba proroctvá nie Božie Slovo, aby sme sa obrátili.

   • Chvála Kristu,
    pro nás je směrodatná Kniha Pravdy. Těm poselstvím jsme uvěřili. Poselství zbytku může vnímat každý z nás jinak. Já to cítím stejně jako Ivan, Alena či Elena. Chci přijímat do úst, a pokud bych nemohla, přijímala bych duchovně. Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, a pokud mohu po přečtení jeho knih soudit, kardinál velmi věrný Pánu, odpověděl v rozhovoru pro italský časopis LA NUOVA BUSSOLA QUOTIDIANA 2. 5. 2020:
    Otázka NBQ: Také se diskutuje o tom, zda je vhodnější přijímat do úst nebo na ruku a případně jak přijímat na ruku. CEI (biskupská konference Itálie) již učinila příjímání na ruku povinným, ale náš odborník tvrdí, že by bylo hygieničtější přijímat do úst. Co by se mělo dělat?
    Kardinál Sarah: „V církvi již existuje pravidlo a to musí být respektováno: věřící mohou přijímat do úst nebo na ruku.“

 8. UŽ TÚTO NEDEĽU SA MÔŽU VERIACI VRÁTIŤ DO KOSTOLOV A NAVŠTÍVIŤ SVÄTÉ OMŠE.

  Aj oni ale musia splniť prísne bezpečnostné predpisy:

  https://www.aktuality.sk/clanok/787939/biskupi-vydali-pravidla-pre-ucast-na-omsiach-menej-ludi-a-kratsie-kazne/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-azet-new
  Medzi povinné (vraj hygienické) predpisy patrí (žiaľ) aj povinnosť prijímania Eucharistie na ruku!

  BISKUP ATHANASIUS SCHNEIDER O EUCHARISTII NA RUKU:

  Svätým prijímaním na ruku znesväcujeme a urážame nášho Pána v Eucharistii

  https://www.lifenews.sk/14172/svatym-prijimanim-na-ruku-znesvacujeme-urazame-nasho-pana-v-eucharistii

  • 1109. Poselství Ježíše ze dne 11. března 2020.

   Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).

   PŘISTUPUJTE K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, DOKUD JSEM JEŠTĚ MEZI VÁMI

   Moje drahé děti,

   nepohoršujte se nad tím, co se děje! Všem jsem vám už řekl předem: Zažijete takové časy, jaké jste dosud neviděly.

   Velmi vás prosím, nepřipravte se o Mne, svého největšího dobrodince! Chci vejít do vašeho srdce – nebo jsem to snad neřekl? „Vezměte a jezte: toto je mé tělo“. Potom vzal kalich, pronesl díkuvzdání, podal jim ho a řekl: „Pijte z něho všichni: toto je má krev, krev smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.“ [Mt 26, 26-28]. „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život, a já ho vzkřísím v poslední den“ [Jan 6, 54]. Ano, skutečně, říkám vám: „Nebudete-li jíst tělo člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život“ [Jan 6, 53].

   Není důraz na tom, zda přijímáte na jazyk, nebo do ruky, ale na tom, že mě přijmete do svého srdce. To i Já vím, že vaše ruka není vhodná k tomu, abyste se Mě dotkly. Vaše rty, jimiž mnohem víc hřešíte než vašima rukama, jsou stejně tak nehodné Mě přijmout. Ale neopakujete slova setníka před každým přijímáním? „Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven“ [Mt 8, 8]. Nyní se už tím nezaobírejte.

   Vím, že vaše ruka není čistá, neboť se musíte dotýkat mnoha věcí před tím, než přijímáte. Věřte ale v mou všemohoucnost. Já vás dokážu ochránit před každou chorobou. V míře vaší víry, dostáváte ode Mne milost. Kdo chce, ať si vezme s sebou něco k dezinfekci ruky a nechť to použije před svatým přijímáním. Poskytne to ochranu před nákazou, ale největší ochranou jsem Já, jenž stojí nad každou duševní, nebo tělesnou potíží, chorobou. Znovu pravím: Nepřipravujte se o Mne! Já skutečně chci vejít do vašeho srdce, nejen duchovně.

   Kdybych to nechtěl, potom bych pro vás neustanovil oltářní svátost, v níž jsem skutečně přítomný. Všechna znepokojování jsou dílem protivníka. Položte si otázku: V čím zájmu je, abyste nepřijímaly? Jedině v zájmu Satana. Proto vás prosím, abyste ve vlastním zájmu vyhověly mé prosbě. Přistupujte k svatému přijímání, dokud jsem ještě mezi vámi, neboť hodina už je zde, kdy vám vezmou ženicha, Mne samotného.

   Žehnám vás za vaši poslušnost, mou, každou lidskou představu převyšující, nekonečnou, věčnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

   Ježíš

   Posilnění z Písma svatého:

   Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, kdy na to nepomyslíte.

    • Drahý Ivan-M,
     Neviem či si si pomýlil stránku, ale toto je stránka posolstiev Zbytku. A toto posolstvo od Prorokine Márie Julianny je tiež na stránkach Zbytku. Si si istý , že si skúmal jej posolstvá v Duchu a vo Svetle Ducha Svätého!?…Tvoje vyjadrenie na toto posolstvo , zaváňa pýchou a prehnaným sebavedomím . Hovoríš , že biskupi vravia o znesvätení . Ale kto sú biskupi!?… nie snáď tý , ktorých povolal náš Pán Ježiš Kristus !?… Áno prijímanie na ruku nie je ideál, ale ak človek v prípade nebezpečenstva odmietne liek, ktorý by ho uzdravil nezáleží predsa na tom akým spôsobom ho príjme ,ale že ho vôbec príjme , aby sa uzdravil.Výnimočné situácie si vyžadujú výnimočné riešenie , a to je v tomto prípade i prijímanie Eucharistického Krista na ruku. Tiež to ale nemusí byť na holú ruku, je možné si nosiť svoju vlastnú šatku (obrúsok) na ktorý Telo Kristovo si necháme podať a priamo z neho príjmeme tak , že si ho ústami vezmeme priamo z obrúska ( šatky). Túto šatku opatrne poskladáme tak , aby ani jedna čiastočka nevypadla na zem a uschováme si obrúsok s tým , že ho doma vyperieme ručne z vedomím , že na ňom spočívalo samotné Najsvätejšie Kristovo Telo.
     A ešte sa vrátim k posolstvu Márie Juliánny.
     Ak sú tieto posolstvá od Pána Boha a ja osobne na nich nenachádzam žiadny rozpor z učením Cirkvi ani s Písmom Svätým , nevidím najmenší dôvod ich znevažovať , zosmiešňovať , degradovať, dehonestovať. Ak ti nesedia, modli sa a pros o Svetlo Ducha Svätého, aby si mohol rozlíšiť , akého ducha dané posolstvá sú . Pokoj Kristov a Svetlo Ducha Svätého nech nás osvecuje , aby sme dokázali rozpoznať Kristov hlas v dnešnom svete.

     • Brat Peter, na tejto stránke zbytku sú uvádzaný aj iný proroci nie len Mária Julianna a každý posol Boží si na originálnej stránke uvádza svoje vlastné modlitby, ružence ako sa modliť v čase búrok a postupy ako ochraňovať svoje domovy, čo zavesiť nad každé okno, čo dať nad  dvere, ako sa liečiť, či bylinkami, či piť svätenú vodu všetko je iné a odlišné od pokynov, ktoré sme dostali od MBM. Tak sa nečuduj, že niekto je zmätený. Ja si pamätám, že posolstvá zbytku majú byť len našou útechou, ale v knihe pravdy je obsiahnuté všetko, čo pre tieto časy potrebujeme je smetodajná a preto by sme sa mali riadiť len jej pokynmi, pretože táto misia je ako žiadna iná. Žiadna iná stránka nedostala pečať Živého Boha.
      A keď si nevieme rady, spojme sa všetci v modlitbe na tento úmysel a odpoveď príde, lebo Pán je s nami a o všetkom vie.
      Keď som zmätená a neviem ako sa mám zachovať, lebo je tu zmätok a to poriadny, neznamená to, že som pyšná……

    • Tak ja som tiež nad tým uvažovala a prevážili u mňa tieto dôvody, prečo nevziať Sväté Telo Pánovo do ruky:

     – som tradicionalistka
     – verím posolstvám MBM
     – verím pánovi z Írska, ktorý je blizky spolupracovník MBM ( viď príspevok zo 4.5. )
     – počkám si na odpoveď od Pána ( budem sa za to modlit )

     – a ešte je tu jeden spôsob, ako prijať telo Pánovo a to, dať mi ho na čistú bielu vreckovku, z ktorej si ho
     zoberiem hneď do úst a potom vreckovku zložím tak, aby z nej nič nevypadlo a doma ju operiem a 
     vodu vylejem pod strom alebo na kvety.

     • Ďakujem setre Elene za to ,že sa tu nemusím rozpisovať.Napísala to za mňa ,tak ako to cítim.
      Ja som hlavne na stránke Varovania.
      Prijímam iba posolstvá MBM , verím i posolstvám od Glyndy Lynkous a posolstvá Márie Julianny sú krásne napísané.
      Nepríjímam vytrhnutie pred Veľkým súžením(žiadne posotvo MBM to nepotvrdilo, ak áno ,poprosím o zverejnenie), to skôr iný si pomýlili túto stránku so stránkou Sergeja Mihála.
      Snažím sa vyjadriť k téme posolstiev MBM a moje pocity,prežívanie s nimi.Takže som v súlade s pravidlami diskusie.Nikoho neurážam a priznám si,že možem pôsobiť podráždene, kedže si nesiem križ, tak to niekedy ťahšie zvládam,vyjadrujem sa.

      Moje príspevky sú iné a aj chcem ukázať nimi ,že môžu byť aj iné skutočnosti.Nikto nevie celú pravdu,dokonca ani náš Spasiteľ Ježiš Kristus nevie dátum jeho Druhého príchodu,tak čo vieme my?
      Jedno posolstvo je ,že veriaci si nemajú byť istý, že poznajú celú pravdu.
      Preto reagujem a komentujem a ukazujem i iné možnosti.

      Viem,že sa dá použit kúsok látky,prípadne dlaň , potom prejsť jazykom,aby neostali žiadne čiastočky a neprešli na oblečenie predmety,ale treba si zachovať i zdravý rozum , čo je správne.
      Preto teraz ako píšete poprosím Ducha Svätého, aby mi pomohol sa rozhodnúť správne.
      I diabol sa predsa vie premeniť na anjela svetla.

 9. UŽ TÚTO NEDEĽU SA MÔŽU VERIACI VRÁTIŤ DO KOSTOLOV A NAVŠTÍVIŤ SVÄTÉ OMŠE.

  Aj oni ale musia splniť prísne bezpečnostné predpisy.
  https://www.aktuality.sk/clanok/787939/biskupi-vydali-pravidla-pre-ucast-na-omsiach-menej-ludi-a-kratsie-kazne/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-azet-new
  Medzi povinné (vraj hygienické) predpisy patrí (žiaľ) aj povinnosť prijímania Eucharistie na ruku!

  BISKUP ATHANASIUS SCHNEIDER O EUCHARISTII NA RUKU:

  Svätým prijímaním na ruku znesväcujeme a urážame nášho Pána v Eucharistii
  https://www.lifenews.sk/14172/svatym-prijimanim-na-ruku-znesvacujeme-urazame-nasho-pana-v-eucharistii

 10. Pochvalen buď Pán Ježiš Kristus.

  Chcela by som rozvinúť diskusiu na tému: ÚTULKY.

  Na niektorých miestach v posolstvách zbytku ale aj v modlitebnej kampani v litaniách máme spomenuté útulky. Občas som si prečítala napomenutie, aby sme si zbalili svoju batožinu a mali ju stále pripravenú. No neviem, čo tá batožina má obsahovať……
  Ja verím, že pečate Živého Boha urobia z našich domov utočištia a dokonca to máme v niektorom posolstve aj napísané, že sa naše domovy stanú v „očiach satanových nohsledov neviditeľné“. Táto téma o útulkoch nie je posolstvách MBM rozvinutá.
  Nakoľko sú tu, na tejto stránke uverejnované aj posolstvá zbytku od iných poslov Božích, ktorý uvádzajú na svojich originálnych stránkach podrobné informácie o útulkoch, začala som uvažovať, či brať do úvahy tieto informácie, alebo sa pevne držať len slov z posolstiev MBM. Asi aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa na tejto stránke nemajú uvádzať iné správy …… aby sme neboli zmätený……
  Ďakujem za každú informáciu a pevné verím, že sa do diskusie zapojíte viacerí.

  Vie niekto poskytnúť nejakú informáciu o útulkoch?

  • Som nesmierne smutný.Vyzerá to ,že bude už iba sv.Prijímanie na ruku.Toto nechcem.Kde nájsť útulok??

   O útulkoch máme
   http://www.varovani.org/html2/014.html
   Prosím, najděte si jako skupina věřících ochranné útulky. Pošlu vám Světlo, které vám pomůže přežít. Začněte pěstovat vlastní stravu. Uschovejte potraviny, které si dokážete odložit stranou. Začněte plánovat tak, jakoby měla přijít ničivá pohroma. Vězte, že temnota sestoupí do té míry, že k tomu, abyste přežili, musíte být připraveni.

   http://www.varovani.org/html2/018.html
   Najděte si včas útulky, kde se můžete setkávat, abyste vzdali čest vašemu božskému Spasiteli. Buďte silní. Neříkejte mnoha lidem, proč to děláte. Bude to trvat jen tři roky, než se toto spiknutí odhalí před vašimi zraky. Do té doby se vaše plány rozvinou do jisté formy pomoci, o které snad budete pochybovat a čas od času si myslet, že je podivná. Pěstujte si vlastní potraviny. Pořiďte si teď semena, která v budoucnu už nebude možné koupit. Takto budete živit vaše rodiny, až nastane celosvětový hlad.

   http://www.varovani.org/html2/320.html
   Moji praví posvěcení služebníci budou muset sloužit mše potají a v mnoha případech ne v katolických kostelech. Budou muset sloužit mše v útulcích. Děti, až se to stane, nesmíte ztrácet naději. Bude to trvat jen krátký čas.

   http://www.varovani.org/html2/401.html
   Vy, má církev, budete vyhnáni do pouště na 1 260 dnů, kde najdete útulek. Ale darem Ducha Svatého budete živeni plody mé lásky.

   http://www.varovani.org/html2/615.html
   Vy, kdo jste římští katolíci, se budete muset účastnit mší v útulcích, nebo v bezpečných kostelech.

   http://www.varovani.org/html2/871.html
   Tato válka za udržení Božího Slova bude znamenat, že kněží, kteří zůstanou Bohu věrni, budou muset hledat útočiště. Proto se musíte začít připravovat a najít taková místa, kde budete moci nabídnout mši svatou a poskytovat svátosti Božím dětem.
   Já, Matka Spásy, ochráním takové útulky a tím, že na vnitřní zdi umístíte Pečeť živého Boha, danou světu mým Otcem, zůstanete neviditelní nepřátelům Boha.

   http://www.varovani.org/html2/936.html
   Dnes žádám všechny, kdo přijímají, že to Já hovořím k celému světu skrze Knihu Pravdy, aby se připravili. Nepřipusťte si nikdy obavy, trápení nebo paniku z mých poselství. Nikdy nevěřte, že bych vás žádal, abyste utekli ze svých domovů do úkrytů, protože takový příkaz nepřijde ode Mne. Útulky, o kterých mluvím, jsou ta místa, kam budete potřebovat přicházet na mši a ke svátostem.

  • Slovo svet je dosť široký pojem. Počas veľkého súženia môže byť situácia rozdielna v USA, západnej či strednej Európe, v Rusku a Ázii. V USA podľa posolstiev Johna Learyho na pokyn Pána začali niektorí kresťania stavať útulky, kde sa môžu kresťania uchýliť počas náboženskej perzekúcie. Tieto útulky budú mať svojho strážneho anjela a budú neviditeľné. V písme svätom je napísané, že pred zničením Sodomy anjeli ranili obyvateľov mesta slepotou, takže nemohli ublížiť Lotovi a jeho rodine. Odkaz na neviditeľnosť máme aj v Knihe pravdy.
   http://www.varovani.org/html2/431.html
   http://www.varovani.org/html2/871.html
   Ale keďže žijeme v strednej Európe, treba sa riadiť pokynmi z Knihy pravdy.

   • Aj v Modrej knihe je posolstvo o silnom prejavovaní sa anjelov Pánových v období veľkého súženia.

    Miláno (Taliansko), 2. októbra 1992

    Zvestovanie troch anjelov
    „Anjeli svetla môjho Nepoškvrneného Srdca sú vám dnes blízko, moji milovaní synovia, mne zasvätení.
    Je to ich sviatok.
    Uctievajte ich, vzývajte ich, nasledujte ich, žite stále s nimi, ktorých vám dal nebeský Otec ako vašich
    strážcov a ochrancov.
    Dnes je ich čas.
    Toto posledné obdobie očisty a veľkého súženia je časom zvlášť silného prejavovania sa anjelov Pánových.
    Vstúpili ste do najbolestnejšej a najťažšej fázy boja medzi duchmi dobra a duchmi zla, medzi anjelmi a 
    diablami. Je to strašný boj, ktorý sa odohráva vôkol vás a nad vami. Vy úbohé zemské stvorenia ste doňho
    vtiahnutí a tak cítite zvlášť silno úskočné nástrahy zlých duchov, aby vás zviedli na cesty hriechu a zla.
    Teda toto sú časy, v ktorých musíte byť silnejšie a neustále v spojení s anjelmi strážcami. Modlite sa často,
    počúvajte poslušne, nasledujte ich v každej chvíli.
    V Cirkvi treba začať rozširovať význam uctievania anjelov Pána.
    Im je vskutku vyhradená úloha oznámiť vám očakávanie vášho blízkeho oslobodenia…

  • Čo sa týka útulkov, alebo tiež útočíšť treba rozlišovať: na akú udalosť sa viaže; v akom čase sa má použiť – napr. či už sme pred varovaním, alebo po varovaní; prípadne na ktorú územnú oblasť sa viaže. Lebo v niektorých situáciách sa píše, že si máme urobiť útočisko doma, v iných zasa že utiecť budeme musieť. Napr. kňazi, keď bude zrušená najsvätejšia obeta, budú musieť utiecť zo svojho miesta kde sú, na iné miesto.

 11. Chvála Kristu!

  Zítra začíná Novéna spásy.

  poselství 984
  Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly obdržet imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na závažnost jejich hříchů. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. V postu se požaduje jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jen chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

  Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

  Modlitba modlitební kampaně (130):

  Novéna spásy

  „Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

  Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

  Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

  Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.“

 12. Rozdiel v prístupe Cirkvi k Eucharistii v Čechách a na Slovensku

  CIRKEV ŽIJE Z EUCHARISTIE, nie z televíznych prenosov.
  https://www.svetlosveta.sk/dianie/rozdiel-v-pristupe-cirkvi-k-eucharistii-v-cechach-a-na-slovensku/

  Redakcia Svetlo Sveta 16. marca 2020
  Piatok v noci. Česko oficiálne 140 nakazených, Slovensko 32 prípadov. Rímskokatolícka Cirkev reaguje v oboch krajinách na krízu rozdielnym prístupom k sláveniu bohosužieb.

  Slovensko: zákaz všetkých bohoslužieb (zákaz dľa oficiálneho stanoviska KBS – udelený telefonátom premiéra)) – TV omše – TV LUX – 2 omše v nedeľu ostatné individuálne prenosy – kto si kde nájde – žiaden jednotný zdroj informácii o prenosoch na jeden klik.

  Česko: zákaz bohoslužieb nad 30 osôb (po komunikácii vlády a biskupov). TV omše – 35 nedeľných omší na jeden klik na stránke mseonline.cz od rána až do večera – o takejto stránke KBS asi ani nesníva.

  Otcovia biskupi:
  Kto kňazom zakázal sprostredkovať živého Krista v Eucharistií ľudom – ktorí v čase zákazu verejných sv. omší o to majú záujem? Namiesto lamentácie nad tým, že sa s nimi nemôžte stretať, by človek od kňaza očakával snahu o kontakt ako napríklad mobil, atď, aby ste mohli dať pravý pokrm pre dušu Vám zvereným veriacim. Na Slovensku je množstvo mimoriadnych rozdávateľov Eucharistie – ako ste to vyriešili? Ako môžu veriaci prijať svojho Spasiteľa?
  To premiér ani hlavný hygienik nezakázal !
  Často sa uvádza – že česká Katolícka cirkev je niekde inde. Áno je, tieto dni to dokazujú, ale v tom najlepšom zmysle slova „inde“.
  Na inej úrovni kňazi a biskupi žijú svoje kňazstvo.

  Len jeden príklad českej diecézy: „vyzývám laické držitele mimořádného povolení k podávání Eucharistie, aby byli k dispozici podat Tělo Páně v neděli, nebo ve všedních dnech.“

  Kto zakázal slovenským biskupom vysloviť podobnú vetu? Okrem toho ďalej o rozdávateľoch: „Svaté přijímání jim mohou donést pomocníci Eucharistie. V naší diecézi jich je téměř třicet. Rozšířím jejich počet okamžitě, když jejich duchovní správcové o to požádají a každého jednotlivého event. kandidáta doporučí. Kněze vybízím k tomu, aby denně soukromě, nebo v uzavřeném společenství max. celkového počtu 30 věřících, celebrovali mše sv. už také kvůli dostatečnému počtu konsekrovaných hostií, nyní podávaných hlavně mimo mši sv.“

  Celé obdivuhodné vyhlásenie biskupa Litoměřiského tu: https://www.dltm.cz/vyzva-litomerickeho-biskupa-ze-dne-12-3-2020

  Porovnanie vyhlásení českých a slovenských biskupov je na zaplakanie.
  Jedna Cirkev, no možnosť prijať živého Boha – ako z iného kontinentu a iného času.

  CIRKEV ŽIJE Z EUCHARISTIE, nie z televíznych prenosov.

  Veľmi jasne sa vyjadril kardinál Sarah:
  „Veľmi dobre si uvedomujem, že televízne prenosy umožňujú chorým a starým ľuďom živiť svoju vieru. Lenže Boha nenájdeme pri pozeraní televízie. Boh je skutočne prítomný a ukrytý vo svätostánku. Obraz nikdy nenahradí dôverné osobné stretnutie. Otec chce dať duši rásť bez fiktívneho prostredníka. Dávame sa zlákať ilúziou a tvárime sa, akoby sme verili, že sme sa pri televíznom vysielaní stretli s Bohom a mali účasť na Eucharistickej obete.
  Ak svoj vzťah k Bohu podriadime technike, urobíme z neho paškvil.“ (IN: Robert Sarah: Pane, zostaň s nami. Bratislava, Lúč, 2019)

  Tu sa hľadajú dôvody ako nie – tam ako áno. Nikde nie je napísané, že veriaci majú žiť bez Eucharistie – a kňazi by mali robiť pre to všetko, aby sa im dostala. V nedeľu je pizza či burger na zavolanie – no živý Boh príbytok nenavštívi – hladný po Eucharistii na základe výzvy svojich pastierov – biskupov – ako postupovať?
  Slová encykliky sv. Jána Pavla II. nazvanej : Cirkev žije z Eucharistie napĺňajú českí biskupi úžasne.

  • Kardinál Sarah: Nelze přistoupit na eucharistii za cenu profanace
   “Eucharistie není ani právo ani povinnost, je darem, který dostáváme nezištně od Boha a který musíme přijímat s úctou a láskou,” říká prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Robert Sarah.

   „Nikdo nemůže zakázat knězi zpovídat nebo udělovat eucharistii,” říká kardinál Sarah v reakci na situaci v Itálii, kde se věřící nemohou účastnit mší již téměř dva měsíce. Kromě toho vládní dekrety uvolňující sanitární opatření nadále nepředvídají veřejné liturgie. Italský episkopát je nucen s vládou vyjednávat a negociace se dotýkají i veskrze vnitrocírkevních otázek, jako je způsob přijímání.

   Kardinál Sarah se nicméně důrazně vymezil proti některým technicistním řešením, o nichž informovala média. Návrat eucharistie za cenu profanace je nepřijatelný. S Nejsvětější Svátostí je třeba zacházet způsobem hodným Boha. Není tedy přijatelný například nápad, aby se hostie rozdávaly v plastovém balení na způsob samoobsluhy. “Nemůžeme zacházet s eucharistií jako s banálním předmětem. Nejsme v supermarketu. To je naprosté šílenství,” komentuje kardinál Sarah v rozhovoru pro portál Nuova Bussola Quotidiana. Připomněl také, že v církvi nadále platí pravidlo, že věřící má možnost volby, zda bude přijímat hostii na ruku nebo do úst. Toto pravidlo musí být ctěno, řekl prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

   Varoval také před uvykáním ke mším v přímém přenosu v televizi nebo po internetu. “Bůh je vtělený není virtuální realitou. Tento způsob je také významně zavádějící pro kněze. Při mši má kněz hledět k Bohu. Místo toho si nyní zvyká na pohled do kamery, jakoby šlo o představení. Takto se pokračovat nesmí,” zdůrazňuje kardinál Sarah.

   Na druhou stranu dodává, že ďáblovým pokusům o útoky na eucharistii se nesmíme divit, neboť právě ona je srdcem života církve. “Jsem nicméně přesvědčen, že hlavním problémem je víra kněží – konstatuje kardinál Sarah. – Kdyby si kněží uvědomovali, čím je mše a eucharistie, určité způsoby celebrace nebo hypotézy o přijímání, by je ani nenapadly.”

  • Reagujem na túto vetu:
   Na Slovensku je množstvo mimoriadnych rozdávateľov Eucharistie ….
   Pre mňa ako tradicionalistku neprichádza do úvahy, aby som prijímala z rúk mimoriadnych rozdávateľov. Môj postoj k tejto téme bol potvrdený aj na modlitebnom stretnutí v Žiline, kde prednášajúci pán z Írska povedal, že nemáme prijímať v stoji a ani z rúk rozdávateľov….

 13. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  V současné době mnozí čteme různé zprávy a dohady o následcích pandemie. Dojde k celosvětovému globálnímu povinnému očkování, bude to už letos, nebo až po očekávané druhé vlně zamoření, kdy bude svět dohnán k takovému strachu, že lidé přijmou všechno, bude možné toto očkování odmítnout a vydržet následná příkoří?
  Nám, kteří jsme uvěřili poselstvím předaným Marii Božího milosrdenství, byl dán úžasný vhled do událostí, které se odvíjejí před našima očima. Poselství nám na mnohé tyto otázky dávají jasnou odpověď.

  V poselství 583 je řečeno, že bude představena nová světová vláda, hned po ní přijde jednotné celosvětové náboženství a pak dojde zavedení celosvětového očkování.

  V poselství 449 je naznačeno, že lidé budou přinuceni přijmout čip současně s očkováním.

  V poselství 1232 nám předává Pán Ježíš několik velmi důležitých informací: Až se splní tato i všechna ostatní proroctví, počkám. A pak přijde Varování.
  Očkování tedy přijde těsně před Velkým Varováním, protože však nebyla ještě představena světová vláda a ustanoveno celosvětové náboženství, bude to ještě nějaký čas trvat.

  Dále v tomto poselství 1232 říká Pán Ježíš: Spatříte ruku Boha v jeho božské spravedlnosti, až dopustí, aby ti, kdo Mu slouží v jeho církvi, byli vystaveni pokušení.
  Protože o tom hovoří Pán Ježíš v souvislosti s očkováním, je pravděpodobné, že to budou posvěcení služebníci církve, kteří budou v jednotě s falešným prorokem podporovat očkování.

  Nakonec v tomto poselství říká Pán Ježíš, že Varování přijde brzy před Velkým dnem Jeho Druhého příchodu.
  To znamená, že naše utrpení z nepřijetí očkování a čipu nebude trvat dlouho.

  583. Poselství Ježíše ze dne 13. října 2012 v 16:10.
  PAK DOJDE K ZAVEDENÍ CELOSVĚTOVÉHO OČKOVÁNÍ, KTERÉ VÁS ZABIJE, POKUD JE PŘIJMETE
  Jednotná světová vláda, vytvořená v národech, které neúnavně spolupracují, téměř dokončila svou práci, která má být brzy představena světu.
  Hned po ní přijde jednotné celosvětové náboženství, ohavnost v očích mého Otce.
  Moje církev byla zamořena nepřáteli zevnitř, kteří jsou vlky v rouchu beránčím. Oklamou všechny, s nimiž přijdou do styku.
  Pak dojde k zavedení celosvětového očkování, které vás zabije, pokud je přijmete.
  http://www.varovani.org/html2/583.html

  449. Poselství Ježíše ze dne 1. června 2012 v 20:15.
  666, JEHO SKRYTÉ ČÍSLO BUDE VLOŽENO DO ČIPU, KTERÝ BUDETE PŘINUCENI PŘIJMOUT, STEJNĚ JAKO RŮZNÁ OČKOVÁNÍ
  666, jeho skryté číslo, bude vloženo do čipu, jejž budete přinuceni přijmout, právě tak, jako různá očkování.
  Když už jednou bude zaveden do těla, otráví nejen vaši mysl a duši, ale i vaše tělo. Neboť vyvolá mor, který byl uměle připraven tak, aby vyhladil velkou část lidské populace.
  Nesmíte přijmout značku. Místo toho vám dám instrukce, co máte dělat.
  Pečeť živého Boha, moje modlitba z modlitební kampaně (33), je vaším záchranným lanem.
  Když obdržíte moji pečeť ochrany, kterou vám dá můj Věčný Otec, nebudete muset přijmout značku.
  Nebude se vás to týkat. Váš domov nebude viděn, hledán, ani se nestane cílem, protože v očích Satanovy armády se stane neviditelným.
  http://www.varovani.org/html2/449.html

  1232. Poselství Ježíše ze dne 3. října 2014 v 15:10.
  JIŽ BRZY ZAŽIJETE CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ, O NĚMŽ JSEM VÁM ŘÍKAL V ROCE 2010
  Přicházím vám nyní povědět o událostech, které vám odhalí znamení těchto časů a o mé přítomnosti v této misi. V mnoha národech uvidíte bouře, které budou trvat týdny. Brzy zažijete celosvětové očkování, o němž jsem vám řekl v roce 2010 (*). Spatříte ruku Boha v jeho božské spravedlnosti, až dopustí, aby ti, kdo Mu slouží v jeho církvi, byli vystaveni pokušení. Až se splní tato i všechna ostatní proroctví, počkám. A pak přijde Varování. Přijde brzy před Velkým dnem, kdy můj slib přijít znovu, bude konečně naplněn.
  http://www.varovani.org/html2/1232.html

  • Mne sa Váš príspevok páči.Rád by som však ponúkol i iné slová z posolstiev.Neviem či aj v niektorom z posolstiev nebolo písane, že pri Varovaní budeme oboznámení ,aby sme neprijali znak.Varovanie má prísť krátko po Synode.Vieme, čo sa stalo na jeseň.

   Myslím,že antikrist príde až po Varovaní,pretože ak by verejne vystúpil , nemohli by platiť tieto slová:

   „Od té chvíle budete vědět, že tato poselství pocházejí ode Mne a že se všechna týkají velmi důležitých otázek.“
   http://www.varovani.org/html2/025.html

   Vo Sv.Písme máme počet dní 1260 počas ktorých bude zrušená obeta.Antikrist môže vystúpiť tesne po Varovaní a pred zrušením sviatostí.
   http://www.varovani.org/html2/1078.html

   Posolstvo 449 hovorí že jednotné svetové náboženstvo môže prísť až po príchode antikrista.

   http://varovani.org/html2/449.html

   Pak se bude zdát, že má nadpřirozené schopnosti. Mnozí uvěří, že byl poslán mým Otcem, a že je Mnou, Ježíšem Kristem, Spasitelem světa.
   Lidé se k němu budou modlit, milovat ho, vzdávat se pro něj svých životů a on se bude smát a vysmívat se jim, když ho nebudou moci vidět.
   Bude to ten největší podvod všech časů a plán jak ukrást vaše duše a vzdálit vás ode Mne.
   On a falešný prorok, který bude sedět jako král na Petrově stolci, budou tajně spřádat spiknutí s cílem zavést jediné světové náboženství.

 14. Pochválený buď Ježiš Kristus !
  Priatelia ná fóre dávam tu článok o nádejnej, lacnej liečbe kovidu 19, ktorá môže výrazne zvrátiť priebeh tejto nebezpečnej pandémie.
  https://www.hlavnespravy.sk/exkluzivny-rozhovor-doktorom-zelenkom-ktoreho-liecbu-covid-19-zvazuje-biely-dom/2145154
  Taktiež John Leary USA prijal posolstvá o liečbe hydroxychlorochínom, ako to chcú ututlať a zatajiť. Kto môže nech to zdieľa.
  http://www.johnleary.com/index.php/2020/04/16/friday-april-10-2020/
  http://www.johnleary.com/index.php/2020/04/16/monday-april-13-2020/
  http://www.johnleary.com/index.php/2020/04/23/wednesday-april-15-2020/
  Sestry a bratia v Kristovi vytrvajme v modlitbách.

 15. Chvála Kristu,
  dlooouho jsem se neozval ani nic nenapsal.. Bylo tolik práce co je třeba udělat a trochu nestíhám… Hold Jaro…
  Možná někteří jsou zaskočení nějakými superviry, ale to se nás s Pečetí Boha živého netýká… máme jiné starosti úplně… pokud máme hlubokou Víru a důvěru Pánu…
  Ozývám znovu je k dispozici omezený počet křížů s Pečetí Boha živého.
  http://cz.elgido.com/product/kriz-pecate-ziveho-boha/
  Další nevím kdy budou…
  Bůh s Vámi…

 16. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  2. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  3. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  4. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  5. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  6. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  7. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  8. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  9. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  10. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  11. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  12. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  13. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  14. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  15. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  16. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  17. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  18. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  19. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  20. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  21. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  22. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  23. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  24. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  25. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  26. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  27. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  28. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  29. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  30. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  31. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  32. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  33. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  34. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  35. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  36. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  37. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

  • Požehnaný večer všetkým.

   Pozor na takéto články. Zaváňa to špiritizmon.

   Pre nás kresťanov má najväčšiu silu svätená voda, ešte väčšiu silu má voda exorcizovaná a tiež voda zo
   studničiek, ktoré sa nachádzajú na putnickych miestach. Naša draha Matka nám zároveň dala radu, že ak do 
   kontaminovanej vody nalejeme vodu prinesenú z pútnickych studničiek, stane sa nezávadnou. Na takéto účely
   môžeme použiť aj exorcizovanu vodu. Ja osobne si pravidelne lejem do studne aj svätenú vodu na dezinfekciu
   a tiež v lete, aby nevyschla. Verím, že modlitba a vyslovená prosba majú veľkú moc. Odporúčam zadovážiť si na horšie časy
   zásoby exorcizovanej soli, vody a oleja a tiež vody z pútnickych studničiek. Mám skúsenosť, že takáto voda vydrží roky v dobrom stave. Samozrejme že nadovšetko je VIERA.

 17. 486. Všichni žijící lidé na světě uvidí svou duši a poznají, v mnoha případech
  poprvé, že ji mají
  Pondělí, 9. července 2012 v 23:00
  Má vroucně milovaná dcero, přeji si nyní připravit na Varování všechny mé následovníky,
  abych pomohl nejen jim, ale také jejich milovaným.
  Nestačí projevit lítost ze strachu. Je vyžadováno pokání.
  Všichni moji následovníci, poslyšte teď moje instrukce, jak připravit své duše na Varování.
  Musíte začít rozjímat o všech špatných činech, kterými jste se provinili proti sobě a vašim
  bližním.
  Katolíci musí přijímat svátost smíření každé dva týdny, chtějí-li zůstat ve stavu milosti.
  Tímto způsobem bude vaše bolest během Varování zmírněna a budete mít sílu pomoci svým
  bratrům a sestrám, kteří budou trpět strašnou bolestí a pocitem viny, až se budou pokoušet
  vyrovnat s osvícením svého svědomí.

 18. Pozývame všetkých k modlitbe celého sv. Ruženca ako jednej modlitby (radostné, bolestné tajomstvá , atď…) za odvrátenie vojny, novodobého moru, hladu (Jemen) v čase od 15.30 do 17.30. Ďakujem, že sa pridáte a šírte!

  ….Môj svätý Ruženec môže pri modlení sa všetkých tajomstiev ako jedna modlitba* zabrániť vojne, deti.

  Zjednoťte sa teraz na jeden deň a modlite sa môj svätý Ruženec, aby bola zastavená táto atómová vojna, ktorá sa teraz plánuje.

  Modlite sa za tie úbohé duše a to nielen v Iráne ale aj v krajinách, ktoré budú neúmyselne do nej zapojené.

  Modlite sa tiež za tie úbohé krajiny, ktoré budú zneužité ako pešiaci v nehoráznej hre klamstiev, plánovanej istými skupinami a nie Bohom, mojím Večným Otcom.

  Choďte teraz, moje deti, a zhromaždite všetky moje deti, aby sa modlili za zmiernenie tohto veľkého zverstva proti ľudstvu.

  Vaša milovaná Matka

  Matka Spásy

  Viac tu: https://jezis-ludstvu.webnode.sk/posolstva/a2012/februar/

  • Italský kněz a exorcista milánské diecéze, don Ambrogio Villa, odhalil čeho se ďábel nejvíce bojí.
   Pater Villa zdůraznil, že v boji proti hříchu a zlu má modlitba růžence velikou moc a odhalil, že nás právě ta zachrání před satanem. Při  jednom exorcizmu mu přikázal, aby mluvil o moci svatého růžence a satan odpověděl: „Růženec mě ničí. Každé Zdrávas Maria mi tluče do mozku. Nesnáším je. A už ten, kdo drží růženec v rukou bez toho aniž by se modlil, mne velmi rozčiluje. A ten, kdo se modlí v rodině má zvláštní ochranu a já nemohu vstoupit do toho domu. Protože síla svatého růžence v rodině mě láme. A v těch rodinách, kde se třeba jen jedna osoba modlí, ona může zachránit všechny ostatní členy rodiny.“

   Pater Villa již před několika roky svědčil o jiném svém zážitku, který měl jako exorcista při vyhánění zlého ducha. Během modlitby při které pustil známou medžugorskou píseň „Gospa majka moja…“ mu zloduch odhalil sílu Medžugorje. Vykřikl: „Tam nikdo není!“ Don Ambroggio na to odpověděl: „Protože ty jsi duch lži, znamená to, že tam něco je!“ Na to démon úplně změnil tón hlasu a řekl: „Ona miluje všechny svoje děti! Ona pláče za svými dětmi!“ A potom démon dodal jednu frázi, kterou jsem vůbec nečekal: „To místo je pro nás peklem na zemi!“

   Více zde: http://m.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/news/exorcista-mluvil-s-dablem-o-ruzenci-a-medzugorji/

 19. Pane Bože náš, zmiluj sa nad nam!
  Ľudia, znásobme modlitby, pôsty a obety!

  Znovu-osídlení Evropy? EU už Česku vyplatilo miliardu! Kdo ji dostal a jak ji utratil. Záhada

  Bratia, sestry, včera dopoludnia som natrafila na toto video peniazoch, ktoré poslala EU do našich krajín, autor sa pýta, kam šli, keď sa nikto nepriznáva.
  https://www.youtube.com/watch?v=Meu4JL31zXU

  Včera večer mi od niekoho prišla táto SMS:
  „V Bratislave sa chystá stavať nová mešita! Merkelová dáva financie, ide o veľkú sumu. Postupne budú u nás na Slovensku mešity“

 20. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  2. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  3. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  4. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  5. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  6. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  7. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  8. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  9. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  10. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  11. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  12. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  13. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  14. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  15. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  16. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  17. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  18. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  19. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  20. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  21. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  22. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  23. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  24. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  25. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  26. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  27. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  28. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  29. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  30. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  31. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  32. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  33. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  34. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  35. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  36. Za odvrátenie hrozby vojny na Blízkom východe, ktorá by mala dopad na celý svet a za urovnanie konfliktu medzi Iránom a Amerikou mierovou cestou prosí nášho Pána Elena S.
  37. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  38. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  39. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 21. Proroctvo o Slovensku 2020
  https://www.youtube.com/watch?v=T5oYpBSm0QA

  Hanry Soryal sa narodil v Egypte a vyrástol v Káhire. Jeho rodina je začlenená do ortodoxnej Koptskej cirkvi. S manželkou vychovávajú spolu 6 detí. V Egypte zakúsil mocným spôsobom, že Boh je živý. Neskôr dlho túžil osobne a viac stretnúť Pána. Mimoriadnym spôsobom sa stretol s Pánom, ktorý ho obdaroval osobitnými darmi Ducha Svätého. Začal vnímať, že Pán k nemu živo hovorí skrze sny a vízie, ktoré sa napĺňajú. Hanryho priviedol Pán na Slovensko s posolstvom, že Pán má so Slovenskom plán, ktorý má ovplyvniť celú Európu.
  Myslím, že to je povzbudenie k nádeji nielen pre Slovensko, ale aj pre Česko a Európu vôbec.
  Ale hlavne by to mohlo povzbudiť nás všetkých k hlbšej duchovnosti, vďakyvzdávaniu a oslave Boha i horlivejším modlitbám.

 22. 327. Mé Boží milosrdenství se má uskutečnit tak, jak bylo odhaleno sv. Faustině
  Neděle, 29. ledna 2012 v 21:18
  Já, váš Ježíš, si přeji informovat svět, že mé Boží milosrdenství se má uskutečnit tak, jak bylo
  odhaleno mé dceři Heleně, svaté Faustině. Toto tajemství bude odhaleno, až všichni uvidí
  poslední projev mých paprsků milosrdenství k záchraně lidstva.
  Neboť ti, kteří se tobě vysmívají, má dcero, a říkají, že toto tajemství již bylo světu odhaleno,
  musí vědět následující: Kolik lidí v dnešním světě ví o mém slibu Božího milosrdenství? Velmi
  málo, včetně tebe, má dcero.
  Cožpak moji následovníci nevěděli, že se vrátím, abych připravil svět na tuto velkou událost?
  Já vždy připravuji své děti na takové události. Můj Věčný Otec posílá proroky do světa
  s jediným cílem – dát vám přiměřené varování, aby duše nebyly překvapené. Vychutnejte si
  tento dar proroctví, neodmítejte jej.
  Nikdy si nemyslete, že víte všechno o mých cestách, protože i když Mě můžete milovat,
  ne vždy Mě znáte, nebo rozumíte mým záměrům. Neboť každému, kdo se vysmívá mým
  prorokům, pravím: Nezapomínejte, že to nejsou oni, jimž se vysmíváte, ale Mně. Oni jsou
  prostě jen nástroje.
  Vy, mé děti, se nesmíte nikdy domnívat, že Mě opravdu znáte, neboť kdyby tomu tak bylo,
  nezapírali byste Mě. Přesto dnes, právě tak, jako to učinili moji učedníci v době, kdy jsem
  chodil mezi nimi, stále ještě popíráte, že jsem to Já, kdo vás k sobě zve.
  Napřahujete Mi vstřícně levou ruku, a současně Mne uhodíte pravou. Neslyšíte Mě, že k vám
  nyní mluvím? Jestliže ne, tak si v klidu sedněte a modlete se ke Mně a Já tak budu moci
  naplnit vaše unavené srdce ohněm mého Ducha Svatého. Miluji vás, a když Mi dovolíte vejít
  do vašeho srdce, které nebude mít krunýř z ocele, jenž Mi zabraňuje vstoupit, tak vás
  osvobodím.
  Když otevřete své oči a uvidíte, že jsem to Já, váš božský Spasitel, kdo s vámi hovoří, pak Mě
  následujte s láskou a radostí v srdci na cestě do Nového ráje. Nedovolte Zlému, aby zasadil
  pochybnosti do vaší mysli. Modlete se, abyste byli dost silní, pokorní v mysli a v duchu,
  abyste běželi do mé náruče.
  Jen když přijdete ke Mně jako dítě, najdete ve své duši skutečný pokoj. To je jediný způsob,
  jak Mě nechat vstoupit do vašeho srdce.
  Váš milovaný Ježíš

 23. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  2. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  3. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  4. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  5. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  6. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  7. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  8. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  9. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  10. Za šťastný, radostný a Bohom požehnaný šiesty pôrod prosí nášho Pána a našu nebeskú Matičku sestra Monika T.
  11. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  12. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  13. Za spásu duše zosnulej pani Dany, matky piatich detí, ktorá podľahla v 40-tom roku života ťažkej chorobe, aby ju Pán prijal k sebe a daroval jej spásu a večnú radosť v nebesiach a za Božie požehnanie a milosrdenstvo pre jej deti a dar obrátenia pre jej manžela, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu brat Petr S.
  14. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  15. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  16. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  17. Za uzdravenie otca dvoch malých detí Wijniho, ktorému našli na mozgu nález lekári, aby ich pri jeho liečbe viedla Božia ruka, o to prosí nášho Pána a našu nebeskú Matku za svoju kamarátku sestra Irena.
  18. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  19. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  20. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  21. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  22. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  23. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  24. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  25. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  26. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  27. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  28. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  29. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  30. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  31. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  32. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  33. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii a istambulský dohovor, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  34. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  35. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  36. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  37. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  38. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  39. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  40. Za odvrátenie hrozby vojny na Blízkom východe, ktorá by mala dopad na celý svet a za urovnanie konfliktu medzi Iránom a Amerikou mierovou cestou prosí nášho Pána Elena S.
  41. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  42. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  43. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  44. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  45. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  46. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  47. Za pomoc, ochranu a dar milosti svojho uzdravenia z ťažkej choroby prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Marie.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 24. Vynálezce emailu a špičkový doktor odhaluje šokující agendu za epidemií Covid-19
  https://youtu.be/0__BdH8rflE

  http://poselstvi-zbytku.org/html2/1099.html

  Přicházím vám nyní povědět o událostech, které vám odhalí znamení těchto časů a o mé přítomnosti v této misi. V mnoha národech uvidíte bouře, které budou trvat týdny. Brzy zažijete celosvětové očkování, o němž jsem vám řekl v roce 2010 (*). Spatříte ruku Boha v jeho božské spravedlnosti, až dopustí, aby ti, kdo Mu slouží v jeho církvi, byli vystaveni pokušení. Až se splní tato i všechna ostatní proroctví, počkám. A pak přijde Varování. Přijde brzy před Velkým dnem, kdy můj slib přijít znovu, bude konečně naplněn.
  http://www.varovani.org/html2/1232.html

   • 020. Poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2010 v 03:00.

    GLOBÁLNÍ PLÁN K REDUKCI SVĚTOVÉ POPULACE A SVRŽENÍ SVĚTOVÝCH VŮDCŮ

    Dolezita INFO:

    Má dcero, pověz lidem, aby nepodléhali panice. Moji následovníci budou zachráněni a vyzdviženi se Mnou do oblak, kde budou čekat na Nový ráj na zemi. Budou si užívat mého Nového ráje a v tomto novém věčném životě budou sjednoceni se zesnulými členy svých rodin. Musíte zůstat silní, musíte se modlit a projevovat si vzájemnou lásku. Modlete se, modlete se, modlete se, hlavně za ztracené a podvedené duše, které nemají ponětí o tom, jaký význam budou mít jejich činy pro jejich budoucnost v následujícím životě.

    Jedno z mnohych upozorneni na VYTRHNUTIE CIRKVI na svadbu Barankovu.

    Ono to pride NAHLE:
    Po Velkom Varovani a pred vystupenim antikrista.

    Svadobnici na zemi neuvidia antikristovu satansku tvar.

    Evanjelium podľa Lukáša – kapitola 21
    36 Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

    • Na vytrhnutie verím a aj podľa posolstiev sa uskutoční.

     Len po prečítaní posolstiev MBM verím, že to bude až pri Druhom príchode Pána Ježiša Krista.Vtedy budú vyvolení a prosiaci o odpustenie hriechov zachránení, vyzdvihnutý k nebesiam a podľa všetkého presunutý na sklenné more, kým sa nedovŕší sedem posledných rán.

     Verím tomu, že to bude až na konci a pred zničením bezbožných ľudí podľa tohto posolstva http://www.varovani.org/html2/1151.html:
     Pozvednu vás všechny, ve chvilce, v mžiku oka, do mého nového království. A pak začne začátek konce. Duše, které zbožňovaly šelmu a oddaly se tělem, myslí a duší Satanovi a staly se jeho snaživými agenty, nebudou mít kam se obrátit, kam se schovat a budou ponechány bez pomoci, neboť Satan je opustí. Neboť tehdy bude Satan uvržen do propasti a jeho moc v tomto okamžiku zcela zmizí. Těmto duším říkám: Dokonce i v této fázi vám projevím milosrdenství. Musíte ke Mně volat a říct:
     „Ježíši, pomoz mi. Ježíši, odpusť mi všechny mé hříchy.“
     A Já i vás pozvednu do mého Nového ráje.
     Zachráním každou duši, která bude ke Mně volat těsně před tím, než se obloha uzavře, hory se zhroutí a moře zalije zemi, a pak nebe zmizí spolu se starou zemí. Vyvstane můj Nový ráj, nové nebe a země, taková, jako byla stvořena pro Adama a Evu, a všichni se budou radovat. Neboť to bude největší den od doby, kdy Bůh stvořil Adama a Evu. Nikdy neztrácejte naději a vzpomeňte si na to, co vám teď říkám.

     Návrat = Druhý príchod http://www.varovani.org/html2/377.html
     Krátce před tím, než se vrátím, mé Světlo na světě na dobu tří dnů zmizí. To se stane na samém konci a nesmí být zaměňováno s Varováním.

     http://varovani.org/html2/413.html
     Jako Otec všeho lidstva jsem připraven poslat mého Syna zpátky, aby si vyžádal svůj právoplatný trůn.
     Jen Já znám tento čas. Dokonce ani můj Syn toto datum nezná.
     Mohu vám říct, že to bude brzy a že většina této generace, žijící dnes v tomto světě, prožije den návratu mého Syna ve velké slávě.

     • Posolstvo 1151 jednoznačne tvrdí :

      Zachráním každou duši, která bude ke Mně volat TESNE před tím, než se obloha uzavře, hory se zhroutí a moře zalije zemi, a pak nebe zmizí spolu se starou zemí.

      Podľa tohto vytrhnutie príde pred zaliatím Zeme jej zmiznutím a zmiznutím Nebies.Keby sa to odohralo pred troma dňami temnoty, tak by sa nemohlo sv.písmo naplniť do bodky.

      Zjv 20 11 „Potom som videl veľký biely trón a toho čo na ňom sedel.Pred jeho pohľadom utiekla Zem i Nebo a už pre ne nebolo miesta“

       • Tak poprosím o posolstvo,kde sa píše inak.K čomu by bola Božia pečať ochrany,keď by sme po Varovaní ,všetcia boli vytrhnutí??Tu som dal posolstvo,ktoré hovorí o Druhom príchode a následnom vytrhnutí:
        BUDE TO NEJVĚTŠÍ DEN OD STVOŘENÍ ADAMA A EVY

        Vy si naozaj myslíte,že už nebudete musieť nič robiť,pracovať pre Božie Královstvo po Varovaní??
        Práveže sa v posolstvách píše,že to bude naprosto rozhodujúci čas,aby sme rozšírili Božiu pečať a tieto posolstvá.
        A pre koho by boli i iné dávne proroctvá o troch dňoch temnoty a sviečkach?? Ďalej tieto posolstvá hovoria o tom,že pri Drhom príchode Pána Ježiša, keď sa objaví na oblohe nebudeme chcieť veriť tomu, že sa to deje.

        Rovnako si pozrite posolstvo .Vo Veľkom súžení bude treba veľa modlitieb.
        http://www.varovani.org/html2/346.html

        Toto je můj slib, děti: Ochráním všechny své děti, které mají pečeť mé lásky vtištěnou do svých duší. Budete ušetřeni pronásledování a tak zůstanete silné, abyste se se vší svou energií modlili za tyto zlé lidi. To pomůže zmírnit hrůzu a odvrátit válku, hladomor a náboženskou perzekuci.

   • Na jednej strane nás strašia, že aj po vyliečení z COVID – 19 nie každý človek získa imunitu na tento koronavírus – na druhej chcú vakcinovať všetkých, aby ju vraj získali, čo je nezmysel. Ak nezíska človek imunitu po prkonaní choroby samej, ako môže získať po očkovaní tým istým? . Bill prispel na výrobu vakcíny vyše miliónom dolarov, ostatní, ktorí sú rovnakého razenia ako on, sa tiež príliš snažia „pomáhať“.
    Tu je dôkaz, ako nás plánujú ovládnuť:
    https://aeronet.cz/news/video-bill-gates-v-rozhovoru-pro-ted-odhalil-ze-pro-obnovu-globalniho-cestovani-po-svete-budou-lide-muset-mit-prukaz-digitalni-imunity-ktery-ponese-informace-o-tom-jestli-je-clovek-ockovany/

 25. O tom jak mocná může být modlitba a že se máme modlit za lehký přechod do Nového ráje.

  Mé děti, nikdy nezapomeňte, že mnohá tajemství daná mým vizionářům a prorokům,
  oznamující příchod budoucích událostí, byla zmírněna modlitbou. Mnoho, mnoho
  ekologických neštěstí bylo odvráceno oddaností projevené mé Blahoslavené Matce. Její
  oddaní stoupenci zabránili mnoha zemětřesením, záplavám a tsunami v důsledku svých
  modliteb. Modlitba dokáže být velmi mocná. Modlitby jediné osoby a její utrpení mohou
  zachránit národ. Mějte to na paměti.
  Já miluji všechny mé děti. Moc k tomu, abyste mohli zachraňovat jeden druhého, leží ve
  vašich rukou, děti. Nezapomeňte, co jsem už řekl dříve. Modlitba je vaše výzbroj proti zlu
  v tomto světě. Modlitba může zmírnit globální neštěstí. Vytrvale se modlete za mír ve vašem
  světě. Modlete se také za lehký přechod do Nového ráje na zemi, jenž očekává všechny mé
  děti hledající spásu.
  Z poselství 198.

 26. 86. Ti, kdo se dožijí konce času, nezemřou tělesnou smrtí
  Úterý, 16. října 2012 v 23:30
  Má vroucně milovaná dcero, je důležité porozumět tajemství, vztahující se na zmrtvýchvstání.
  Když jsem zemřel jako člověk v těle, přemohl jsem vaši smrtelnost. Moje smrt vás nejen
  osvobodila od smrti, ale také od hříchu po smrti. Moje smrt na kříži vám poskytla dar
  nesmrtelnosti v mém novém království.
  Protože jsem zemřel jako člověk, zemřel jsem tělesnou smrtí. Když někdo zemře, stane se
  nesmrtelným, je-li ve stavu milosti.
  Když jsem vstal z mrtvých, udělil jsem tento dar těm, kdo jsou nyní v nebi, kteří zemřeli
  ve stavu milosti. V mém Novém ráji dostanou dokonalá, nesmrtelná těla. Ti, kdo budou na 
  zemi, se stanou nesmrtelnými při mém Druhém příchodu v jediném okamžiku.
  Až zazní polnice mého posla, mrtví budou vzkříšeni, stejně jako ti, jejichž jména jsou zapsána
  v Knize živých, aby se těšili věčnému životu na tisíc let v mém novém království, zaslíbeném
  Mi mým Otcem. Je nazýváno Novým rájem, a vše, co bude smrtelné až do konce, pak už
  nebude.
  Budete sjednoceni se Mnou, vaším Ježíšem.
  Na smrti už nebude záležet, neboť už nebude existovat.
  Nyní, když vám přináším dar mé konečné spásy, Mi musíte naslouchat.
  Všímejte si těch, kdo jsou dnes, stejně jako byli za dnů Noe, v zajetí svých zábavou
  naplněných životů a přesvědčujte je, jak nerozumné by bylo nevšímat si znamení. Právě ve
  dnech proroka Noe byli v hrůze smeteni, když přišla potopa. Nedovolte, aby se to opět stalo.
  Mým následovníkům byla dána vyčerpávající varování, ale bylo to k ničemu. Problémem je 
  v tom, že ti, kdo Pravdu přijímají, se dávají do řeči s těmi, kdo ji nepřijímají, a to je ovlivňuje.
  Musíte se držet dál od těch, kdo jsou pohané a modlit se za ně. Nebudete-li se jim vyhýbat,
  budete svedeni lžemi a nečistými duchy.
  Ti, kdo se Mi vzpírají, se vzdálí z mé ochrany. Brzy shledají, že jejich zkažené životy je zvolna
  ovládnou. Potom Mě zcela potlačí a stanou se otroky lží. Zůstanete-li v jejich společnosti, tak
  i vy budete napadeni.
  Potom se přistihnete, že se omlouváte, budete-li mluvit o Pravdě, Božím Slovu. Právě v této
  etapě jasně uvidíte propast ve vašem světě. Dar, který jste dostali od Ducha Svatého, vám
  dá okamžitě poznat, v jakém jsou nebezpečí.Kdyby jen znali Pravdu, přiběhli by k vám. Neboť kvůli všem falešným bohům, které
  zbožňují, a kteří jsou vyrobeni z hmotných věcí stvořených Bohem, dělají stále tutéž typickou
  chybu. Zbožňují zázrak hmotných věcí, ale ignorují svého Stvořitele.
  V nové éře pokoje budou mít mnohem víc a v naprosté dokonalosti. A přesto se odvracejí.
  Budu je vždy milovat, ale jejich nedostatek lásky ke Mně znamená, že nevstoupí do nového
  života, který jsem pro ně stvořil.
  Tento nový život byl stvořen a umožněn ze dvou důvodů.
  Když jsem zemřel v těle, zničil jsem smrt. Když jsem vstal z mrtvých, dal jsem vám věčný
  život, kdy už tělo nemá nad vámi žádnou moc.
  Toto je můj slib všem Božím dětem. Ti, kdo se dožijí konce času, nezemřou tělesnou smrtí.
  Jsou požehnaní. Budou okamžitě proměněni do dokonalých fyzických těl, v mystickém svazku
  s mým slavným Tělem.
  Tehdy se setkají s těmi, kdo zemřeli v mé přízni, kteří budou vzkříšeni z mrtvých. Ti všichni
  budou žít v mém Novém ráji.
  Váš Ježíš

 27. 1267. Byl jsem považován za bezbožného člověka a falešného proroka, a proto
  Mě bičovali
  Čtvrtek, 13. listopadu 2014 v 11:10
  Má vroucně milovaná dcero, dnes vám odhaluji jedno z největších tajemství konce časů.
  Sled událostí, vedoucích k Poslednímu dni, je podobný mému ukřižování, ve kterém se bude
  každá fáze opakovat, až do Posledního dne, kdy přijdu znovu zachránit svět.
  Když jsem byl v Getsemanské zahradě, byl jsem odloučený, sám, a zdrcený žalem, protože
  jen velmi málo lidí věřilo, že říkám Pravdu. Láska k mému Otci Mě posilovala, láska k lidstvu
  ale znamenala, že utrpení, které jsem snášel v Satanových rukou, včetně duševní a tělesné
  trýzně, jsem přijal, byť s obrovským úsilím.
  Jak jen jsem trpěl v té zahradě. Jak jsem prosil svého Otce o úlevu. Jak jsem byl zdrcen,
  když Mi Zlý předváděl, jak svět skončí. Dobíral si Mě, smál se Mi, plival na Mne a posmíval
  se Mi, když Mi ukazoval duše mých nepřátel, kteří jednoho dne světu řeknou, že slouží mé
  církvi. Bylo to, jakoby Mi ukazoval mé milované apoštoly, jak Mě odsuzují, a pak se zavazují
  věrností Satanovi. Ukázal Mi duše věrných, jejichž hlasy budou považovány za hlasy
  radikálních fanatických stoupenců, a kteří budou obviněni ze strašných zločinů. Viděl jsem ty,
  kdo říkali, že Mě zastupují, pronásledovat proroky a vizionáře, stejně jako ty, kteří usilovali
  o jejich zničení. Musel jsem snášet velkou temnotu, když jsem viděl svět, který jsem kdysi
  obýval, stát se nejen slepým, pokud jde o to, kdo Já jsem, ale kterému nikdy o Mně neřekli.
  Shodili Mne na zem, tvář Mi tiskli k zemi, kopali Mě, bičovali a Satan mi strhl oděv. Týral Mě
  až za hranice schopnosti a extrémní odolnost lidského těla. Přes to všechno jsem byl posílen
  dále čelit nevyhnutelnému ukřižování, kterého jsem se děsil. Moje láska k člověku ale
  přemohla můj lidský strach.
  I moji svatí služebníci, kteří Mě odmítnou odsoudit, budou trpět podobnou osamělostí.
  Budou zostouzeni a odvrženi. Jejich izolace nebude odsouzena mou církví, kvůli strachu v ní.
  Když jsem byl bičován, radovali se ti, kteří vykonávali nejkrutější a odporné činy na mém
  těle. Byl jsem považován za bezbožného člověka a falešného proroka, proto Mě bičovali.
  Vychloubali se svou svatostí, svou počestností a svou znalostí svatého Písma, zatímco haněli
  mé tělo. Nedokázali přijmout proroctví, že jejich Mesiáš přijde, aby je zachránil. Ti, kdo
  budou hlásat můj Druhý příchod, budou snášet stejné zacházení.
  Když Mě svlékli donaha, chtěli Mě ještě více ponížit, a tak Mě oblékli do rudého hadru, který
  Mě sotva pokrýval, aby dále znesvětili mé tělo. Ale když vrazili trny jako jehly do mé hlavy,
  prohlásili, že Syn člověka je podvodník, a proto není hoden přijetí. Vyrazili Mi oko z důlku, ale bolest byla zanedbatelná ve srovnání s jejich prohlášením, že jsem nebyl přijat jako
  Spasitel Božích dětí.
  Všechno to se má znovu zopakovat, až Já, Ježíš Kristus, budu jako hlava své církve odhozen
  a má koruna Mi bude vzata. Falešný vůdce, antikrist, Mě nahradí jako hlavu mé církve a na 
  rozdíl od obětního beránka, bude nosit třpytící se zlatou korunu. Za touto fasádou bude vězet
  shnilé jádro a spolu se lžemi, falešností, rouháním a kacířstvím, které budou vycházet
  z jeho úst, vše bude podáváno, jakoby to byl med, vylévající se z včelího úlu. Nedělejte
  si iluze, šelma bude mít pěkný zevnějšek, uklidňující hlas a skvělé chování. Bude pohledná
  a přitažlivá, ale z jejích úst se bude vylévat jed, který otráví vaši duši.
  Když jsem nesl svůj kříž, nemohl jsem jej nést sám. Byl tak těžký, že jsem mohl udělat
  jen jeden krok po chvíli, a jít jen velmi pomalu. Mé tělo bylo na mnoha místech roztrháno
  a kvůli ztrátě krve jsem byl tak zesláblý, že jsem mnohokrát omdlel. Na jedno oko jsem byl
  slepý a trny na mé hlavě způsobovaly, že krev, která se Mi vylévala z ran, musela být stále
  utírána těmi, co šli vedle Mne. Jinak bych nikdy nebyl schopen udělat další krok vpřed.
  Totéž bude platit i pro mou zbylou církev, poslední skupinu mého Těla. Půjdou, stejně jako
  Já, s těžkým křížem, ale navzdory bolesti, týrání, utrpení a krveprolití, vydrží až do konce.
  Neboť má vzácná Krev bude proudit na jejich duše současně s mým vlastním žalem – mým
  vlastním ukřižováním. A v den, kdy se už nebudou udržovat každodenní oběti mše, má
  přítomnost vyhasne. Až ten den přijde, kdy mé Tělo – má církev na zemi – bude konečně
  vypleněna, ukřižována a znesvěcena, vše se navždy změní.
  Bude to mé Tělo, moje církev, stále ještě živoucí ve světě, která udrží život. Ale až bude
  zničena, život, jak jej znáte, skončí. Až má církev bude zrazena, obětována a odhozena,
  stejně jako mé ukřižování, bude to znamení konce času.
  Váš Ježíš

 28. 062. Mimořádné milosti slíbené k zavolání Ježíše jen na jeden den
  Čtvrtek, 14. dubna 2011 v 11:00
  Moje milovaná dcero, děkuji ti, že jsi obětovala více času této nejsvětější práci. Přišel čas pro 
  všechny z vás, abyste Mi otevřeli svá srdce jen na jeden den, abyste Mi umožnili naplnit vás
  zvláštními milostmi. Tyto milosti budou uděleny těm, kteří zapomněli, že Já existuji, teď, kdy
  se blížíme k Velkému pátku.
  Protože čas pro mocnou novénu Božího milosrdenství se přibližuje, tento čas bude využit
  k zaplavení vašich duší mým zvláštním darem. Dělejte teď, jak vám říkám a modlete se dnes
  ke Mně svými vlastními slovy. Milosti, které vám dám, vás nejen přivedou blíže k mému
  Nejsvětějšímu Srdci, ale naplní vás Duchem Svatým. Modlete se mou novénu Velkého pátku
  a zahrňte tolik duší, kolik je to jen možné a Já zachráním každou z nich.
  Vy, kdo jste odpadli dokonce i potom, co jste se Mi odevzdali, Já vás pozvednu znovu
  a znovu. Nikdy se neobávejte ke Mně vrátit, i když jste zbloudili. Nikdy neopustím ty, kteří
  se ke Mně vracejí zpět. Jako hříšníkům se vám to může znovu stát. Nemějte strach, Já stojím
  vedle vás, připraven vás v každém čase obejmout. Hřích může být prominut. Nemějte nikdy
  špatné svědomí kvůli hříchu, potřebujete-li se ke Mně obrátit a prosit Mě o odpuštění. Jsem
  vždy tady.
  Mé děti, využijte velikonoční týden, abyste si připomněly všechny oběti, které jsem přinesl
  pro hříšníky. Můj soucit je stále ještě silný. Pro duše se nikdy nezmenšil, dokonce ani pro ty 
  ne, jejichž hříchy Mě hluboce urážejí. Hledá-li duše odpuštění, pak tento hřích bude vyhnán.
  Má novéna Božího milosrdenství vám vlije nejmocnější milosti, když se ji budete modlit od 
  Velkého pátku do slavnosti mého milosrdenství o devět dní později. Touto modlitbou nejen
  zachráníte vaše vlastní duše, ale i milióny ostatních. Udělejte to pro Mě.
  Váš vždy milující a věrný božský Spasitel
  Ježíš Kristus

   • 391. Prosím, na Velký pátek se začněte modlit moji novénu k Božímu
    milosrdenství
    Středa, 4. dubna 2012 v 01:00
    Má vroucně milovaná dcero, čas, kdy svět bude přemítat o mé smrti na kříži, je již téměř zde.To je ten čas roku 2012, kdy naléhavě potřebuji vaše modlitby za ty, kteří Mě neuznávají
    a za ty, kteří Mě neznají.
    Bude záležet na vás, moji milovaní následovníci, abyste Mi pomohli zachránit ubohé duše,
    které potřebuji přivést blíže k mé hrudi, abych je mohl připravit na můj Nový ráj.
    Děti, potřebuji, abyste se na Velký pátek modlily můj růženec Božího milosrdenství a začaly
    se modlit devítidenní novénu k Božímu milosrdenství.
    Je důležité, aby co nejvíc z vás dokončilo tuto novénu za jiné duše. Dostanete velké milosti,
    a na oplátku vás nikdy neopustím. Spasím vaši duši, když předstoupíte přede Mne v Den
    soudu.
    Nesmíte se nikdy unavit modlitbami za záchranu ostatních duší. Vy jste má armáda a skrze
    milosti, které vám dám, budete se Mnou pracovat, abychom před mým Druhým příchodem
    očistili zemi od hříchu.
    Ne pro každého je snadné se modlit. Nejlepší způsob je usebrat se v mém smutném umučení
    a meditovat o mém utrpení, zejména o mých mukách v zahradě Getsemanské. Pak je mé
    velké milosrdenství ve své největší síle. Bylo to právě kvůli hříšníkům, včetně pohanů, kteří
    nikdy nedostali příležitost Mě poznat, kvůli nimž jsem vytrpěl největší muka.
    Vy, kdo Mě milujete, vězte toto: Čím více Mi prokazujete naprostou důvěru, tím silnější je mé
    milosrdenství. Tím více mohu odpustit. Mé milosrdenství je tak mocné, že může vymést
    hříchy celého lidstva.
    Vy, kdo ve Mne věříte a důvěřujete Mi, můžete dosáhnout velké svatosti tím, že jako svůj
    prvořadý úkol postavíte záchranu duší svých bratrů a sester. Uděláte to ze své lásky ke Mně,
    neboť víte, že Mi to přináší hodně útěchy.
    Vy, moji čistí a spravedliví následovníci, kteří Mě tolik milujete, vězte, že je to skrze vaši
    velkodušnost srdce, že mohu zachraňovat hříšníky.
    Musíte pochopit, že hříšníci jsou ti, pro které jsem zemřel a po nichž žízním nejvíc ze všech.
    Hříšníkům projevuji velký soucit.
    Ale vy, moji následovníci, kteří jste také hříšníky, musíte Mi zcela důvěřovat. Učiníte-li to,
    poskytnu vám hodně zvláštních milostí.
    Čím víc budete prosit o mou pomoc, tím více jí dostanete. Je to kvůli tomuto poutu, které vy
    a Já máme mezi sebou, že Mi můžete pomáhat zachraňovat jiné duše, aby se neutopily
    v zoufalství a beznaději.
    Nezapomeňte na moc mé novény k Božímu milosrdenství a na počet duší, které pro Mne
    tento rok zachráníte.
    Váš milovaný Ježíš

 29. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  2. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  3. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  4. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  5. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  6. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  7. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  8. Za šťastný, radostný a Bohom požehnaný šiesty pôrod prosí nášho Pána a našu nebeskú Matičku sestra Monika T.
  9. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  10. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  11. Za spásu duše zosnulej pani Dany, matky piatich detí, ktorá podľahla v 40-tom roku života ťažkej chorobe, aby ju Pán prijal k sebe a daroval jej spásu a večnú radosť v nebesiach a za Božie požehnanie a milosrdenstvo pre jej deti a dar obrátenia pre jej manžela, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu brat Petr S.
  12. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  13. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  14. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  15. Za uzdravenie otca dvoch malých detí Wijniho, ktorému našli na mozgu nález lekári, aby ich pri jeho liečbe viedla Božia ruka, o to prosí nášho Pána a našu nebeskú Matku za svoju kamarátku sestra Irena.
  16. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  17. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  18. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  19. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  20. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  21. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  22. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  23. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  24. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  25. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  26. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  27. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  28. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  29. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  30. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  31. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  32. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  33. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii a istambulský dohovor, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  34. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  35. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  36. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  37. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  38. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  39. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  40. Za odvrátenie hrozby vojny na Blízkom východe, ktorá by mala dopad na celý svet a za urovnanie konfliktu medzi Iránom a Amerikou mierovou cestou prosí nášho Pána Elena S.
  41. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  42. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  43. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  44. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  45. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  46. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  47. Za pomoc, ochranu a dar milosti svojho uzdravenia z ťažkej choroby prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Marie.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 30. Drazí v Ježíši Kristu!
  Nevím zda jste zaznamenali radostnou a potěšující informaci, že byl včera, po více než roce, propuštěn na svobodu australský kardinál Pell. Byl odsouzen na základě lživého obvinění a nyní bylo uznáno, že je nevinný.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 31. Dle proroctví Dionisije z Athosu před koronavirem nás ochrání sv. přijímání.
  https://gloria.tv/post/72GP1ooHs79x6BCpABcwdUK8G

  Dostávají ho však jen Gruzínci, neboť jejich pravoslavný patriarcha Eliáš II. neustoupil tlaku politiků, neuzamkl kostely, nezrušil veřejné sv. liturgie (mše) a sv. zpovědi a sv. přijímání Těla a Krve Kristovy.

  Polský kněz r.2007 předpověděl dnes prázdné kostely …
  https://gloria.tv/post/npTzUJJk829C3RQiH3JPoXenc

  Tento polský římskokatolický kněz Augustin Pelanowski byl poté za své prorocké komentáře koncem r.2019 vyloučen z řehole paulinů.
  Naopak v Gruzii kostely NEjsou prázdné a zamčené díky živé víře pravoslavného patriarchy Eliáše II.

 32. Drazí v Ježíši Kristu!
  František, falešný prorok, tak jako každý rok v postní době, opět hrubě uráží našeho Pána Ježíše Krista. Tentokrát v promluvě z domu sv. Marty (31.3.2020, zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30870 ) – viz citace z promluvy:

  V homili ……… František komentoval evangelium (Jan 8,21-30), ve kterém Ježíš mluví o Svém božství: »Až povýšíte Syna člověka, poznáte, že jsem to já«. V pozadí těchto slov je také narážka na starozákonní událost, kterou podává dnešní první čtení. Kniha Numeri (Nm 21,4b9) popisuje, jak lid, který je na poušti napadán hady, poznává, že se provinil proti Bohu a uzdravuje se z jejich uštknutí pohledem na měděného hada, kterého zhotovil Mojžíš na pokyn Boží a vztyčil na kůl.
  Napadá mne: není tohle idolatrie? Je tam had, idol, který navrací zdraví… Je to nepochopitelné. Logicky nepochopitelné, protože jde o proroctví. Je to zvěst o tom, k čemu dojde. Slyšeli jsme přece v evangeliu bližší proroctví: »Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já a že sám ze sebe nic nekonám« (Jan 8,28). Ježíš byl povýšen na kříž. Mojžíš zhotovil měděného hada a vztyčil. Ježíš bude povýšen pro nás jako had. Je bez hříchu, stal se hříchem. Jak praví svatý Petr v svém listu, »vynesl naše hříchy na dřevo kříže« (1 Petr 2,24). Když se díváme na Ukřižovaného, myslíme na Pána, jak trpí. To všechno je pravda. Ještě před tím, než přistoupíme k jádru této pravdy, se však zastavme. Zdá se, že jsi největší hříšník. Stal ses hříchem, vzals na sebe všechny naše hříchy, zřekl se sám sebe. Je pravda, že kříž je poprava, je to pomsta učitelů Zákona, kteří nechtěli Ježíše. To je pravda. Avšak pravdou přicházející od Boha je On, který přišel na svět, aby na Sebe vzal naše hříchy až do té míry, že se stal hříchem. Cele hříchem. Naše hříchy jsou tam.

  Co dodat…
  Prosme Trojjediného Boha, Pannu Marii, všechny Svaté i naše Anděly strážné, aby nás chránili před falešným prorokem.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

  p.s.: Prosím některé z vás, nenazývejte ve svých příspěvcích Františka, falešného proroka, papežem… protože víme, že není právoplatným papežem…

 33. Drazí v Ježíši Kristu!
  S velkou pokorou a nadějí se skloňme před Obětí, kterou pro nás podstoupil a vytrpěl náš Pán Ježíš Kristus, když se za nás a naše hříchy vydal na smrt na kříži. Zároveň se cele ponořme do nevyslovitelné radosti a naděje, kterou nám dal svým zmrtvýchvstáním…
  Prožíváme velmi těžké období, ve kterém je nám upírána možnost účasti na mši svaté a především na obřadech Velikonočního tridua, protože se kněží na celém světě, často až příliš ochotně, sklonili před civilní mocí… Naštěstí nám nikdo nemůže zakázat naši modlitbu a víru, tedy alespoň zatím v tuto chvíli, protože i ta doba nastane!!! Jak samozřejmé nám připadalo modlit se „Chléb náš vezdejší dej nám dnes…“ Nyní, kdy se nám zřídka dostává tohoto pokrmu plně chápeme význam těchto slov.
  Skloňme se před Bohem a prosme o potřebné milosrdenství a dary Ducha Svatého, abychom jako součást Nevěsty našeho Pána Ježíše Krista mohli dojít vykoupení i společně s našimi blízkými.
  Neklesejme na mysli, ale s neutuchající vírou prosme: Bože, prosím, jeli to možné ……………. Ale ne jak já chci, ale tvá vůle ať se stane…
  Ať vám všem Bůh žehná.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 34. Pozývame všetkých k modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby (radostné, bolestné, atď. …) v čase od 17.00-19.00 s úmyslom za mier, za odvrátenie epirdémií, hladu, vojen, za odčinenie zneucťovania Najsvätejšej Eucharistie a úrážok voči Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a Nepoškrvrnenému Srdcu Panny Márie.

  …Pomohu vám, děti, abyste se dostaly blíže k srdci mého Syna. Když budeme pracovat spolu, mé děti, můžeme odvrátit katastrofy na celém světě. Nikdy nezapomeňte na důležitost mého nejsvětějšího růžence, protože když se jej modlíte každý den, můžete pomoci zachránit váš národ. Modlíte-li se můj růženec, je Satanova moc oslabena. Utíká pryč ve velkých bolestech a stává se bezmocný. Nejdůležitější ale je – a nezáleží na tom, k jaké křesťanské víře patříte – abyste se jej modlili nejméně jednou denně…..

  http://varovani.org/html2/335a.html

Pridaj komentár