Modlitební kampaň

MK za ochranu Českého a Slovenského národa

Datum MK

Od 1. 12. 2019 - Neděle Do 8. 12. 2019 - Neděle

Hlavné intence

  • Za ochranu Českého a Slovenského národa před každým vnitřním i vnějším nepřítelem, zkázou, válkou, pustošením a za mír v České a Slovenské republice
  • Za Český a Slovenský národ, aby se navrátily na cestu pravé víry Boží Církve k Trojjičnému Bohu Otci, Synu i Duchu Svatému a zůstaly Mu vždy věrné.
  • Za zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dle Přání naší Královny Panny Marie z Fatimy

Modlitby

  • Modlitební Kampaň z knihy modliteb 10 libovolných modliteb
  • Píseň: Ježíši, Králi,
  • Modlitba Svatého Ružence všechna tajemství v jedné modlitbě (radostný, bolesny, chvalebný)
Viz poselství č. 355
…Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec..
Pokud se nás přihlásí co největší počet bude to skvělé. Bůh s Vámi.
Zobrazit seznam přihlášených (Počet přihlášených: 37)Abyste se mohli zúčastnit Přihlaste se! Nebo zadejte údaje bez přihlášení!MK za ochranu Českého a Slovenského národa
Přihlášení do dne MK

Krátká vaše intence za, kterou se budou všichni modlit: