Modlitební kampaň

MK za Armádu Zbytku a jejich rodiny

Datum MK

16. 6. 2020 - Úterý

Hlavné intence

 • Za Církev válčící, aby odolala útokům světa i satana, za dostupnost svátosti pro věřící, za odvahu pro Kněze, aby dokázali zdolávat těžkosti i překážky tohoto světa a společně všichni došli spásy u Boha
 • Za Církev trpící, aby rychle došla plného odpuštění hříchů a radosti v nebi s Trojjičným Bohem
 • Za Papeže Benedikta XVI a Boží ochranu pro něj
 • Za Armádu zbytku, aby se rychle rozrostla a pomáhala zachraňovat duše
 • Za Armádu zbytku, aby se začali sjednocovat, organizovat, zúčastňovat modlitebních setkání a aby účinně pomáhali vést Boží lid skrze těžké časy.
 • Za Armádu zbytku v ČR a SK, ochranu jejich rodin, sousedů a přátel, aby došli milostí a spásy u Boha
 • Za Český i Slovenský národ, aby je Bůh ochránil před zkázou, válkou, pustošením, morem, nákazou, nemocí v době velkého soužení a aby je Bůh přijal mezi 12 vybraných národů.

Modlitby

 • Modlitební Kampaň z knihy modliteb 15 libovolných modliteb
 • Bolestný Růženec
 • Libovolná Píseň k Panně Marii
 • Litanie Loretánská
 • Žalm 12, 13, 14
 • Píseň Na kolena padejme (kancionál 713)
 • Modlitba sv Gertrudy
Modlitby:

Modlitba sv. Gertrudy

Večný Otče,
obetujem Ti najdrahocennejšiu Krv
Tvojho Božského Syna Ježiša
v spojení so svätými omšami,
ktoré sa dnes slávia na celom svete,
za všetky duše v očistci,
za hriešnikov na všetkých miestach,
za hriešnikov v celej svetovej Cirkvi,
za hriešnikov v mojom vlastnom domove
a v mojej vlastnej rodine. Amen.

Zobrazit seznam přihlášených (Počet přihlášených: 52)Abyste se mohli zúčastnit Přihlaste se! Nebo zadejte údaje bez přihlášení!MK za Armádu Zbytku a jejich rodiny
Přihlášení do dne MK

Krátká vaše intence za, kterou se budou všichni modlit: