Modlitební kampaň

MK za Boží Církev a zachování tradiční rodiny

Datum MK

27. 9. 2019 - Pátek

Hlavné intence

 • za Boží Církev
 • za našeho papeže Benedikta XVI. a Boží ochranu pro něj
 • za biskupy, kněze, duchovní, řehole, Boží lid
 • za tradiční rodiny, aby odolaly útokům světa i satana, vydržely vše v dobrém i zlém, za Boží ochranu pro rodiny a aby došli věčné spásy
 • za dostavění chrámu na hoře Živčák dle prosby naší Matky Panny Marie

Modlitby

27. 9. - Pátek
 • Radostný sv. růženec
 • Píseň: Ježíši, Králi,
 • Modlitba Dvou Srdcí Lásky
 • Píseň: Budiž vděčně velebena
 • Litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
 • MK 12 libovolných modliteb
 • Píseň: Bože, chválíme tebe
Písně najdete v Kancionálu