Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. PRVÁ SOBOTA a TURZOVKA.

  Stále trvá prosba Panny Márie o modlitby za to, aby čím skôr bol na hore Živčák postavený veľký chrám – bazilika. Bude to chrám zjednotenia pravých kresťanských cirkví (r-kat, gr-kat, pravosl) Božia Matka sa už celé desaťročia dožaduje tohto „chrámu zjednotenia“, ale, žiaľ, nachádza slepých a hluchých …

  Slová Panny Márie:
  „Drahé moje deti, modlite sa na úmysel postavenia baziliky:
  každú prvú sobotu: medzi 14.00 – 16.00 h. na mojej hore, alebo tam, kde sa práve nachádzate,
  a každú stredu: medzi 19.00 – 21.00 h. tam, kde sa nachádzate. Vtedy som pri vás osobitne prítomná.“

  Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.“
  (Dané na Turzovke 04.10.2015).

  „KAŽDÝ, KTO PRIJME ÚMYSEL MODLITBY ZA POSTAVENIE BAZILIKY, DOSIAHNE PRE SEBA TIE ISTÉ MILOSTI, AKO KEBY UŽ STÁLA.“

  Jedno z prisľúbení Panny Márie:
  „Ak sa postaví tento chrám, Slovensko bude uchránené od skazy, a ostatné národy sem budú prichádzať pre hojné milosti …
  Zachránim svet. Mária“
  Vysvetlivka:
  Vymedzenie časového úseku neznamená, že sa musíme modliť celé dve hodiny, ale že sa máme modliť v tom rozpätí. Dôležité je byť v tom čase úmyslom nastavený na túto žiadosť Panny Márie a obetovať jej ten čas, svoje práce, problémy, bolesti na tento úmysel. Vtedy je osobitne prítomná pri každom z nás.

  Slová Pátra Pia:
  „Hora Živčák na Turzovke – to budú slovenské Lurdy“.

  • Tak toto som o Turzovke nevedel, že to má byť „chrám zjednotenia pravých kresťanských cirkví (r-kat, gr-kat, pravosl)“. Veľmi mi to pripomína text posolstva Varovania č.358:
   „Katolická církev je jedinou pravou církví. Za mého Druhého příchodu se všechny církve sjednotí, aby se staly jedinou svatou a apoštolskou církví.“ A k tomu hneď za tým dodatok: „Dokud se to nestane, každé slovo mého Otce, dané duchovně vyprahlému světu, bude buď ignorováno, zpochybněno, nebo prudce napadáno.“
   Najlepšie, keby bol postavený ešte pred Varovaním. Času je už naozaj veľmi málo. Aj keby to mala byť malá kaplnka.
   Nevedel som že Turzovka veľmi úzko súvisí s posolstvami Varovania.

 2. V Bratislave sa konala výstava pod názvom IXPO (https://www.ixpo.sk/program; https://techbox.dennikn.sk/lg-v50-thinq-5g-dualny-displej-v-podobe-prislusenstva/) v dňoch 26.-28.4.2019. Išlo o prezentáciu najnovších technologických vymožeností. O čom sa však nehovorilo vo verejných internetových prezentáciách ktorých nájdete na internete veľa, -to čo teda bolo skryté, to bolo pre nás to podstatné. Viem to zo svedectva tých, ktorí osobne navštívili túto výstavu. Na tomto stretnutí sa nachádzali ľudia, tzv. kyborgovia, ktorí mali do mozgu implantované elektródy. Získali okrem iných schopností napr. aj tú, že v noci všetko videli, alebo videli infračervené žiarenie. A taktiež tam boli ľudia s implantovanými čipmi na ruke. Bohužiaľ ľudia nevedia, kam to všetko smeruje.
  Pane daj nám silu verejne hovoriť o tom, k čomu to všetko smeruje.

 3. Bratia, sestry,
  som zhrozená, že IS vrahovia nevinných zase obsadili to isté kresťanské mesto v Sýrii, v ktorom už predtým vyvraždili skoro všetkých nevinných ľudí, predovšetkým kresťanov. Len pred 10 dňami, na náš najväčší kresťanský sviatok Nedeľu Vzkriesenia vraždili v kresťanských kostoloch v Sri Lanke na Ceylone. Vidíme tú gradáciu diabolskej nenávisti a šialenstva. Modlime sa za tých nevinných ľudí v ťažko skúšanej Sýrii, aby mali silu nepodľahnúť islamizácii a radšej prijali mučenícku smrť.

  Ponúkam aj prosím, modlime sa aj za našu vlasť ČESKO – SLOVENSKO, tak ako nám to Boh ponúkol prostredníctvom sestry Faustíny, veď ani netušíme, čo všetko nám hrozí.
  Začnime hneď dnes.

  Sestra Faustína oznámila, že sa máme modliť Novénu za svoju vlasť.
  Má sa začať 1.mája, v prvý deň Máriinho milovaného mesiaca.
  Kto môže, modlime sa nielen 9 dní, ale 3-krát 9 dní po sebe, aby to bolo na slávu, chválu a vďaku Najsvätejšej Trojici, a tak vyplníme modlitbou celý mesiac máj. Oslávime tým nášho milosrdného Boha Otca, Syna i Ducha Sv. a Máriu Pannu, a spolu s celým nebom vyprosíme potrebné milosti pre naše národy a krajinu, i Európu a svet.

  Modlíme sa:
  NOVÉNA za VLASŤ:

  1. MODLITBA za VLASŤ:
  „Najmilosrdnejší Ježišu, prosím Ťa na príhovor Tvojich svätých, a zvlášť na príhovor Tvojej najmilšej Matky, ktorá Ťa od malička vychovávala, požehnaj moju vlasť. Ježišu, nehľaď na naše hriechy, ale pozri na slzy malých detí, na hlad a zimu, ktorými trpia. Ježišu, pre tieto neviniatka udeľ mi milosť, o ktorú Ťa prosím pre moju vlasť“ (Den. 286).

  2. LITÁNIE k SVÄTÝM :
  https://www.zimen.sk/misal/LITANIE/svati.htm

  Zdroj: Denníček sestry Faustíny – výňatok:

  „Raz, keď sa konala adorácia za našu vlasť, bolesť mi prenikla dušu.- ods. 286( Začala som sa modliť nasledujúcim spôsobom: Najmilosrdnejší Ježišu, prosím Ťa na príhovor Tvojich svätých a zvlášť na príhovor Tvojej najmilšej Matky, ktorá Ťa odmalička vychovávala, prosím Ťa, požehnaj moju vlasť. Ježišu, nehľaď na naše hriechy, ale pozri na slzy malých detí, na hlad a zimu, ktorými trpia. Ježišu, pre tieto neviniatka udeľ mi milosť, o ktorú Ťa prosím pre moju vlasť. V tej chvíli som uvidela Pána Ježiša, ktorý mal oči plné sĺz a povedal mi: „Vidíš, dcéra moja, ako veľmi mi je ich ľúto, ale pamätaj na to, že oni držia svet.“

  (viď Denníček, str. 101 vpravo dolu a pokračuj 102 vľavo hore tu:

  http://voderadyfara.wbl.sk/dennik/dennicek_sk.pdf

 4. Neverte lžiam mainstreamu a oficiálnym prehláseniam francúzskej macronovej vlády o údajnom skrate elektriny či odhodenom ohorku cigarety a podobným takýmto nezmyslom, pretože požiar katedrály Notre-Dame v Paríži bol sofistikovaný útok na významný kresťanský symbol naplánovaný na dátum 15. apríla 2019. Islamisti a slobodomurári nikdy nič neponechávajú na náhody a vopred si svoje útoky dobre pripravujú a načasujú ich tak, aby v nich bola čitateľná symbolika a posolstvo pre celý západný kresťanský svet. Tak to bolo aj s 11. septembrom 2001 a tak to je aj teraz s parížskou katedrálou Notre-Dame. A kto si myslí, že islamský štát bol už definitívne porazený, ten je na veľkom omyle. Žiaľ, to beštiálne vraždenie islamistov, ktoré spomína Roman, páchané na kresťanoch, ale nielen na nich v Iráku, Sýrii, Afganistane a inde vo svete, príde aj do našej „civilizovanej“ Európy za aktívnej podpory slobodomurárskych svetových elít, ktoré riadia aj ilegálnu a cielenú masovú imigráciu do Európy podľa Kalergiho plánu pomiešania rás a zničenia kresťanstva s cieľom nastolenia Nového svetového poriadku! Veľa modlitieb je potrebných, aby sa tieto desivé a strašné udalosti prorokované pre koniec ustanovených časov aspoň oslabili a zmiernili, ak sa už nedájú odvrátiť, za čo nesie vinu celé ľudstvo, ktoré miluje hriech a satana viac ako svojho Spasiteľa, Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý dal za toto nevďačné satanovi sa oddajúce ľudstvo tú najväčšiu možnú obetu, svoj vlastný život potupnou mučivou smrťou na kríži!

 5. Nebeské těleso přicházející z vesmíru:
  https://www.youtube.com/watch?v=zoVxRUmkWps

  779. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. dubna 2019.
  Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
  KŘÍŽ NEMÁ BÝT POCHOPEN, MÁ BÝT MILOVÁN
  Jste neustále zkoušeni, provokováni, přemlouváni, nestálí a uváděni v omyl, aby vás uchvátila pýcha a nemysleli jste na hvězdu Slunce, která ovlivňuje jednání a práci lidského stvoření a která je stále více intenzivní.
  Boží lidé, víra je těžce zkoušena, ničivý dopad přírody se bude zvyšovat a přicházet neočekávaně. Slunce přivede Zemi do stavu pohotovosti.
  Hrozba nebeského tělesa přicházejícího z vesmíru je alarmující a lidstvo bude trpět.
  Připravujte se vytrvale a bez rozptylování, země se bude třást.
  Voda moří se neuklidní, ale naopak, vystoupí na pevninu.
  http://poselstvi-zbytku.org/html1/779.html

  1250. Poselství Ježíše ze dne 24. října 2014 v 22:50.
  BOŽÍ RUKA POUŽIJE SLUNCE, ABY VYBURCOVALA SVĚT
  Má vroucně milovaná dcero,
  slunce bude jedním z největších znamení, až se božský zásah bude mít projevit. Až uvidíte změny na slunci, až se bude zdát větší, zářit déle a mimo roční období, vězte, že čas mého Druhého příchodu se blíží.
  Boží ruka použije slunce, aby jeho neobvyklou aktivitou vyburcovala svět. Vědci nebudou schopni podat důvod pro náhlé změny ve slunci a pro neobvyklé chování této hvězdy, která vám dává světlo. Bez slunečního světla by byla země uvržena do temnoty.
  Slunce bude slábnout, až nakonec po tři dny zemi nepokryje žádné světlo. Jediné světlo bude to, které pochází z Pravdy. A čtvrtého dne se obloha protrhne a světlo se bude vylévat z nebe – takové, jaké byste si nikdy nemysleli, že je možné. Pak Mě spatří v mé nádheře všichni lidé v každé zemi současně, jak přicházím vyžádat si království slíbené Mi mým Otcem.
  http://www.varovani.org/html2/1250.html

  970. Poselství Ježíše ze dne 12. listopadu 2013 v 20:30.
  PRVNÍM ZNAMENÍM BUDE RYCHLEJŠÍ OTÁČENÍ ZEMĚ. DRUHÉ ZNAMENÍ SE TÝKÁ SLUNCE, BUDE NARŮSTAJÍCÍ HROZBOU, JASNĚJŠÍ A ZAČNE ROTOVAT
  Prvním znamením bude rychlejší otáčení Země. Druhé znamení se týká Slunce, bude rostoucí hrozbou, jasnější a začne rotovat. Vedle něj uvidíte druhé slunce. Potom počasí přivodí chvění světa a změny se projeví zničením mnoha částí země. Tyto tresty – a bude jich mnoho – zbaví lidstvo jeho arogance tak, že duše budou úpěnlivě prosit o Boží milosrdenství. Nic jiného nepohne kamennými srdci těch, kteří vyloučili Boží lásku ze svých životů.
  http://www.varovani.org/html2/970.html

  967. Poselství Boha Otce ze dne 10. listopadu 2013 v 15:00.
  ŽÁDNÉ VĚDECKÉ POSUZOVÁNÍ NEBUDE DÁVAT SMYSL, AŽ SPATŘÍTE DVĚ SLUNCE
  Hvězdy zakrátko přestanou tak jasně zářit. Nevěřícímu světu brzy ukážu nová, všemu lidskému vědeckému poznání odporující, neočekávatelná znamení, jako zjevení začátku mého zásahu. Žádné vědecké posuzování nebude dávat smysl, až spatříte dvě slunce. Žádná definice podle nedostatečného lidského poznání nebude smysluplná. Přesto se každé znamení, dané světu z nebes, bude brát a vykládat, že ve vesmíru existuje další lidský život.
  http://www.varovani.org/html2/967.html

 6. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus !
  Prorok Daniel nám v 12 kapitole trikrát krásne pripomína, že slová sú zapečatené do posledného času.

  Dan 12, 4 Ty však, Daniel, uzavri slová a zapečať knihu na posledný čas; mnohí ju preskúmajú a rozšíri sa poznanie.“

  Dan 12, 9 I riekol: „Choď, Daniel, lebo slová sú uzavreté a zapečatené do posledného času.

  Dan 12, 12 Šťastný, kto bude čakať a dosiahne tisíctristotridsaťpäť dní

  http://varovani.org/html2/930.html
  http://www.varovani.org/html2/1012.html

 7. Milí bratia, sestry,

  Toto je bohatý zdroj dôležitých informácií o pravde, ktorá sa zámerne zamlčuje, ale skutočne sa deje v Cirkvi. Prosím, rozširujme to ďalej, aby Kristovo svetlo osvecovalo stále viac a viac duší, aby sa včas dozvedeli pravdu. Najmä tých, ktoré sú verné a pokorné a boja sa pripustiť, žeby niečo v Cirkvi nebolo v poriadku:
  https://www.lumendelumine.cz/ .

 8. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  2. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  3. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  4. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  5. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  6. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  7. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  8. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  9. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  10. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  11. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  12. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  13. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  14. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  15. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  16. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  17. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  18. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  19. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  20. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  21. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  22. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  23. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  24. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  25. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  26. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  27. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  28. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  29. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  30. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  31. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  32. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  33. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  34. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  35. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  36. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  37. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  38. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  39. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  40. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  41. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  42. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  43. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  44. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  45. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  46. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  47. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  48. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  49. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 9. Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky želám všetkým kresťanom a milovníkom nášho Pána Ježiša Krista.
  Dávam to aktuálne výňatky z  Knihy pravdy o vypálených kresťanských chrámoch.

  Ale co je nejdůležitější ze všeho, nalezněte místa, kde se jako skupina můžete setkat, abyste nechali sloužit svatou oběť mše. Neboť v tom čase vaše kostely budou vypáleny do základů.
  http://www.varovani.org/html2/135.html
  Z chrámů vypálených do základů zůstanou jen hromady popela a svět se bude radovat ze zničení věrných Bohu a oslavovat jejich zánik.
  http://www.varovani.org/html2/1325.html

  https://www.hlavnespravy.sk/hrozil-dalsi-poziar-katedraly-newyorska-policia-zadrzala-muza-ktory-sa-pokusal-vojst-katedraly-s-kanistarmi-benzinu-zapalovacmi/1732288

 10. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  2. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  3. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  4. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  5. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  6. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  7. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  8. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  9. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  10. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  11. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  12. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  13. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  14. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  15. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  16. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  17. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  18. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  19. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  20. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  21. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  22. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  23. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  24. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  25. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  26. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  27. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  28. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  29. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  30. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  31. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  32. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  33. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  34. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  35. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  36. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  37. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  38. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  39. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  40. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  41. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  42. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  43. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  44. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  45. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  46. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  47. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  48. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  49. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 11. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus !
  Na Velký pátek začíná novéna k Božímu Milosrdenství, s níž jsou spojeny velké přísliby a končí v neděli na svátek Milosrdenství.
  Pán řekl sv. Faustyně , že se ta korunka má modlit po devět dní před svátkem Milosrdenství. Začínat se má na Velký pátek. ,,V této novéně udělím duším veškeré milosti.´´

  Pán Ježíš si přeje, aby v tento den byl slavnostně posvěcen obraz Milosrdenství a také veřejně, to znamená liturgicky, uctěn; aby kněží mluvili k lidem o tomto velikém a bezedném milosrdenství.
  Mají-li mít věřící užitek z oněch velkých darů, které chce Pán Ježíš dát každému člověku a celému lidstvu, je třeba, aby byli v milosti posvěcující (po dobře vykonané svátosti smíření), aby splnili podmínky úcty k Božímu Milosrdenství (důvěra a činná blíženská láska) a aby v tento den přistoupili ke „Zdroji Života“ – ke svatému přijímání.
  Svaté přijímání
  Podíl na milostech připravených Pánem Ježíšem pro svátek Milosrdenství je spojen s plnou účastí na liturgii mše svaté – přijetím svatého přijímání, s nímž je spojen příslib „úplného odpuštění vin a trestů“.
  https://latroj.signaly.cz/1503/milost-uplneho-odpusteni-vin-a#_ftnref1

 12. Niektoré veci sa dejú potichu. Takou bolo stretnutie mocných bankárov v Bazileji 29.3.2019. Médiá o tom takmer nič nepísali. Ide o pád dolára, zhruba do pol roka. Časovo sa to kryje so začiatkom druhej polovice Veľkého súženia 12/2019, ktorá bude omnoho ťažšia než tá prvá. To, čo tam bolo nariadené (=doporučené), budú uskutočňovať všetky centrálne banky jednotlivých štátov. Citujem:
  „Tady jde o skutečnou vládu nad všemi. To je skutečná světová vláda, o níž se na veřejnosti nesmí nahlas mluvit.“

  Čo sa teda deje? „Mění se světový systém dolarového monopolu vytvořený v roce 1944 v Bretton Woods a reformovaný v roce 1976 na Jamajce, kde byla zrušena funkce zlata coby ekvivalentu světových peněz.“
  „Současné doporučení v rámci Basilej III vychází z toho, že v rozvahách světových bank bylo zlato jako rezerva třetí kategorie oceňováno na 50% své hodnoty. … A tak se teď rozhodli zařadit zlato nikoliv do třetí, ale do první kategorie rezerv. A to znamená, že se nyní může zlato ocenit ne na 50, ale na 100% své hodnoty.“

  „epocha dolaru, která trvala od roku 1944 do roku 2019, je u konce. Nyní zlato získalo zpět svoji oprávněnou funkci, už není burzovní komoditou, ale světovou devizou“ „Hlavní věcí po tom všem ale bude hledět co nerychleji vyklouznout z pod šikmé věže padajícího dolaru.“
  „Vzhledem k tomu, že dolar je svázaný s ropou, bude mít růst ceny zlata za následek růst ceny ropy.
  Nyní je cena barelu shodná s cenou 1,627 gramů zlata. Nárůst ceny ropy způsobí krizi světové ekonomiky“

  „již na podzim začne v globální ekonomice finanční povodeň. To bude mít za následek zrychlené odtržení Ruska a Číny od dolarového systému a zhroucení ekonomik zcela závislých na dolaru, což se týká především zemí v roli vazalů USA“
  „Dostat se co nejdál od EU a USA bude skutečná výhra. Svět tudíž čekají velké přesuny na mapě globálních paktů.“
  „mocenské argumenty se ve světě posunou na úroveň téměř zaručené války. Ono „téměř“ znamená hlavní naději na záchranu, protože USA ztrácejí všechny hlavní páky vlivu na okolní svět – kromě vojenské síly.“

  Nastane teda výbušná situácia s veľkou pravdepodobnosťou celosvetovej vojny do pol roka. Kto si chce pozrieť podrobnejšie info:

  http://www.protiproud.cz/politika/4366-sokujici-bankovni-operace-basilej-iii-revoluce-ktere-si-nikdo-nevsiml-kdo-si-vytvoril-zlate-rezervy-neprohloupil-kdo-zlato-prodaval-jako-cnb-miri-do-pekel-pad-dolaru-zacina-drzte-si-klobouky-ceka-nas-divoka-jizda.htm

 13. Chvála Kristu,
  tento týden jsem měl zvláštní sen,
  Jeden muž se snažil pomoct těžce zraněnému muži. Vypadal jako kdyby byl mrtvý ale nebyl. Snažil se ho zachránit od smrti. Potom ve snu se mi to vysvětlilo tak, že mrtvý se snaží zachránit mrtvého. (Myslel se asi duchovní stav obou.) Všude kolem byl chaos.
  Velmi zajímavý sen

 14. Pozorne sledujem skutky tohoto človeka od začiatku, kedy sa vynoril na scéne Cirkvi, a ktorého som pri slúžení sv. omše ešte ani raz nevidela pokľaknúť si po premenení pred eucharistickým Pánom Ježišom na oltári. A naopak, vždy to hravo dokáže urobiť pred všelijakými pozbieranými ľuďmi, ktorým na Zelený štvrtok umýva nohy.

  Ale toto je už až neuveriteľné. Neviem, či to brať ako bravúrny telesný výkon, alebo herecký výkon, alebo výsmech Pánu Ježišovi?
  https://www.aktuality.sk/clanok/684062/papez-klacal-pred-juhosudanskymi-lidrami-ziadal-o-mier/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok3&utm_campaign=HP-new2

  Admin Peter:
  Zvrátené jednanie tohto antipápeža – falošného proroka Františka Bergoglia je viac ako očividné: moslimským väzňom umýva a bozkáva nohy kľačiac pritom bez problémov na zemi na svojich údajne reumou postihnutých kolenách, ale pri eucharistickej premene majúc vzdávať patričnú úctu nášmu Pánovi Ježišovi a jeho nebeskej Matke Panne Márii pred oltármi a svätostánkami naopak vždy vzdorovito, priam ostentatívne nepokľakáva na svoje kolená. Aké to pokrytectvo a očividná neúcta k Ježišovi i Márii. Ale zato pred protestanskými prelátmi, islamskými imánmi, zločincami vo väzniciach, pred politikmi a mocipánmi tohto sveta on rímsky biskup, ako sa rád tituluje, ochotne padá na svoje „choré“ kolená, aby všetkým svetským pajácom vzdal úctu, no Ježišovi a Márii, ktorým by ako pápež vždy a všade mal vzdávať najväčšiu možnú úctu pokľaknutím na kolená, to nerobí a robiť nechce! Je to jasné pokrytectvo a odpudzujúce jednanie tohto dosadeného slobodomurárskeho antipápeža, ktorý je búrateľ a ničiteľ pravej kresťanskej rímskokatolíckej tradície, náuky a viery! A čo príde ešte horšie, on sám bude ten, kto vyhlási antikrista za prišlého na zem po druhý raz Ježiša Krista a žiaľ, ako vieme, väčšina kresťanov tomuto veľkému podvodu a klamu naletí a uverí.

 15. Drahi bratia a sestry- čitali ste pozorne?

  Ste pripraveni ísť na svadbu?
  Hovorite denne Bohu – Túžim po Tebe môj jediný milovaný Bože?

  Ty si moje všetko po čom túžim?

  Len Teba ľúbim?

  Nezabudnite:
  Evanjelium podľa Lukáša 21,34-36
  Výzva bdieť

  34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. 36 Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

  767. Poselství Ježíše ze dne 13. ledna 2014.

  Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).

  JÁ JSEM DVEŘE A JEN SKRZE MNE MŮŽETE VEJÍT DO SPÁSY

  Moje drahé děti,

  buďte připravené, neboť pravím vám, proroctví se vyplní náhle. Bude to tak, jak je uvedeno v Písmu svatém: Dva leží v jedné posteli, jeden bude vzat a druhý ponechán. Dvě budou mlít na mlýnu, jedna bude vzata a druhá ponechána. To znamená, že ti, kdo jsou připraveni, aby byli spaseni, ty odnesou svatí andělé na svatbu. Avšak ti, kdo připravení nejsou, uváznou venku, ve vnější temnotě.

  • Informácia pre objednávateľov zo Slovenskej republiky, dá sa platiť aj v eurách, alebo iba v Kč ako je uvedené?
   Bude Kniha Pravdy aj v slovenčine, alebo ostane iba pri tomto preklade?

   Admin Peter:
   Kúpte si zatiaľ, keď sa vám táto možnosť ponúka, český preklad KP a keď bude pripravený do tlače slovenský preklad a podarí sa nám ho vydať, budeme vás o tom informovať. Čo sa týka platby v eurách, to si musíte zistiť na objednávacej stránke e-shopu. Ale pokiaľ viem, tak pri zriaďovaní bankového účtu poľského vydavateľa a prevádzkovateľa e-shopu mali byť slovenským zákazníkom umožnené platby aj v eurách, keďže Fio banka, v ktorej je platobný účet zriadený, má svoje pobočky v ČR, SR aj Poľsku a platby sú u Fio banky všeobecne možné vo všetkých troch menách, t.j. v českých korunách, eurách aj poľských zlotych. Ale ak táto možnosť platby v eurách doposiaľ v e-shope nie je možná, potom musíme na to prevádzkovateľa e-shopu upozorniť, aby úhradu v eurách slovenským zákazníkom umožnil.

   • Platbu na náš bankovní účet můžete provést také v EUR podle aktuálního směnného kurzu měny pokud máte účet v EUR, zejména ze zahraničí nebo ze Slovenska:

    Takže sa dá, a keďže som si zvykol viacej na český preklad posolstiev, tak mi to nevadí. Iba som sa chcel informovať do budúcna, či sa ráta aj so slovenským prekladom.

 16. BEDA TÝM, KTORÍ NAZÝVAJÚ ZLO DOBROM A DOBRO ZLOM, ROBIA SVETLO TMOU A TMO SVETLOM, ROBIA HORKÉ SLADKÝM A SLADKÉ HORKÝM! (Izaiáš kapitola 5, verš 20)

  PRAVÁ PODSTATA DEMOKRACIE

  Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia alebo oligarchia.“ (SOKRATES)

  DEMOKRACIA DEMORALIZUJE, DEŠTRUUJE, DESTABILIZUJE

  Základom demokracie je klamstvo o tom, že ľud bude vládnuť, že ľudu patrí moc. Každý rozumne mysliaci človek dobre vie, že také niečo je nereálne, odporujúce prirodzeným zákonom. Ďalším znakom je tvrdenie, že v demokracii nejde nikomu o moc, ale o dobro národa, jedine o všeobecné dobro. Ďalšia veľká pravda o demokracii je, že ona sa nikdy nemala rada s kresťanstvom. V živote Ježiša Krista, jeho apoštolov, v dejinách Cirkvi a kresťanstva, nič nesvedčí o nejakej demokratickej inšpirácii. Naopak, neomylný hlas autority, hierarchie a rádu sprevádzal tieto dejiny od počiatku. Demokracia je zhubný nádor na tele kresťanstva, liberálnym satanským implantátom, ktorý nivočí telo kresťanstva už od 18. storočia. A preto, keď niekto o sebe tvrdí, že je kresťanský demokrat, tak to môže rovno povedať, že je pokrytec, klamár a farizej. Z prirodzených dôvodov nemôže byť kresťanský demokrat skutočným kresťanom a celým srdcom úprimným v Boha veriacim človekom.

  Kresťanská demokracia, sociálna demokracia, to je len honosný názov a pri tom názve to aj končí. Lebo podstata demokracie, aj sociálnej demokracie stojí na materializme. Sociálna demokracia je svetonázor, ktorý vraví, že existuje len hmota, že niet duše, niet Boha. A tam, kde niet Boha, nie je svedomia, cti, statočnosti, hrdosti, mravnosti a morálnosti. Niet autority, pokory a disciplíny. Čo dala a dáva demokracia našej spoločnosti? Len sebeckých a chamtivých ľudí, človek stojí proti človeku, závidia si už aj choroby. Závidia si aj nos medzi očami, ohovárajú sa, kladú polená popod nohy, podvádzajú a špekulujú. Len aby jeden mal viac ako má druhý, aby som mal to, čo má aj druhý, ale ešte viac a krajšie a lepšie.

  Demokracia vzala ľuďom vzájomnú úctu, rešpekt, cit pre spoluzodpovednosť. Demokracia vzala ľuďom lásku, vzala ľuďom dušu, svedomie a česť. Dnešná demokracia sa prepracovala až k tomu, že Slováci sa vo svojom štáte stali otrokmi, že vôbec o ničom nemajú možnosť rozhodovať a sú im upierané základné práva a slobody, akými sú sloboda myslenia, sloboda prejavu, sloboda slova. V tejto demokracii neexistuje rovnosť a sloboda, lepšie povedané platí len pre určitú časť obyvateľstva, v plnej miere je tu uplatňovaný dvojitý meter. Dospelo to do takej miery, že ľudia stratili chuť zapájať sa do vecí verejných, strácajú sa v chaose a dezinformáciách, klamstvách a špekuláciách, ktoré sú zámerne a presne na tento účel vytvorené. Aby menšina zločincov ovládala, zotročovala a šikanovala znechutenú, apatickú a ignorantskú väčšinu národa.

  Dnešná demokracia sa vo svojej podstate vlastne podobá na tú aténsku, kedy si boli všetci rovní – okrem otrokov, cudzincov a žien. Dnes si tu pár vyvolených svojvoľne a beztrestne šafári, podvádza, korumpuje. Obohacuje sa na úkor národa. Pácha vlastizradu a zradu na slovenskom národe. Diskriminuje Slovákov, prenasleduje a trestá za názor, za myslenie, utláča a ubíja národné povedomie, identitu. Hazarduje s bezpečnosťou a zdravím slovenského národa!

  Veľký mysliteľ Sokrates vystihol demokraciu svojim výrokom už pred 2500 rokmi a veru, mal pravdu. V demokracii sa úchyláci dožadujú úchýlných nadpráv, zvrátenosti, nemorálnosti, prezentované chorými bezduchými ľuďmi. Demokracia podporuje zničenie rodiny, z mužov urobila slečny a ženy chcú byť mužmi. Demokracia podporuje gender ideológiu, LGBTI, duševné mátohy, choré, nemorálne a požaduje pre nich nadpráva. Demokracia na celej čiare bojuje proti láske, prirodzeným zákonom, normálnosti, slušnosti a logike. Proti morálnym princípom a zásadám. Demokracia stavia určité etniká a národy nad tie druhé, ochraňuje ich a požaduje pre nich nadpráva. Choré jedince, ktoré majú problém s určením svojho pohlavia priečiace sa normálnosti a prirodzeným zákonom, by mali žiť v izolácii ďaleko od ľudí, ale demokracia im naopak zaručuje nadpráva. Vládnu nám despotovia, úžerníci, teplo milujúci muži (slečny), sodomiti, mamoniti, zločinci, podvodníci a zradcovia. Toto je skutočná tvár demokracie.

  Demokracia stavia nad hodnotu človeka, ľudského života, zdravia, rodiny a lásky hodnotu peňazí, zisku, moci, biedy a utrpenia!

  Výňatok z článku, ktorého celé znenie si môžete prečítať tu:
  Kresťanstvo a demokracia sú navzájom nezlučiteľné!

 17. Požehnaný večer všetkým,

  pre povzbudenie vkladám posolstvo dané P. Ježišom s. Isabel v Španielsku. Posolstvá sú skúmané a pod dohľadom duchovného vodcu s. Isabel – otca Ignacia – benediktínskeho kňaza a mnícha a sú zverejňované na stránke: http://elpastorsupremo.es/. Sú v angličtine, francúzštine a samozrejme v španielčine. Toto posolstvo som preložila, aby sa dostalo a povzbudilo aj tých, ktorí tieto jazyky neovládajú.

  POSOLSTVO 58 1. APRÍL 2019

  „Kríž žiari na obzore¹ Jeruzalemu
  Pozdvihnite svoj zrak deti, lebo prichádza Spasiteľ sveta so žezlom v ruke³ spravovať Zem ². On prináša Spravodlivosť a Pravdu, prináša Lásku a Milosrdenstvo. Pozdvihnite svoj zrak deti, lebo sa blíži vaše vyslobodenie ⁴.
  Svet skazený Satanovým zlom, diablom; svet, ktorý očakáva Spasiteľa svojho života a svojej duše. Ponáhľajte sa deti, ponáhľajte a hľaďte na nebo, lebo už prichádza, už ide vaše vyslobodenie. Obráťte sa ku Svätostánku, modlite sa a tešte sa, pretože už je tu, už prichádzam deti a hľa, spoznáte nový svet a novú zem⁵ a budete sa tešiť, veseliť a plesať , pretože hriech a zlo, ktoré trýzni váš život pominie a nikdy viac sa nevráti.
  Neznepokojujte sa kvôli dňu ani hodine⁶, nie deti, nestarajte sa, pretože uvidíte znamenia a vaša vyvolená duša pocíti, že už idem, že už prichádzam. Len tí, čo očakávajú Pána ⁸ pocítia radosť z očakávania a bezprostredného príchodu, tí, čo spia nepocítia nič pretože zaspali ⁹, neočakávajú ma, nehľadia, nevidia a budú prekvapení čoby zlodej uprostred noci. Nik nepozná ten okamih, ale ten, čo čaká, cíti blízkosť príchodu.
  Chcete nový svet deti, ale neočakávate ho, novú zem, kde nebude preliata krv a nebude viac sĺz 10 len žiara hviezdnej noci a pokoj, ktorý drieme bez strachu, bez obáv, bez úzkosti, iba pokojne spí v náručí Pána, svojho Boha a prebudenie nebude plné desu, ale plné mieru a pokoja dňa. Všetci očakávate tento život v Bohu, ale neosmelíte sa byť odvážnymi a vyjsť na námestia a ulice s úsmevom a radosťou toho, kto očakáva svojho milého a ktorý jediné, čo môže, je len všetkým ohlasovať: Už prichádza! Čakám ho!

  Vaše duše sú dychtivé, vaše srdcia potrebujú Môj príchod na tento svet, ale vaša myseľ je rozbúrená Satanom; deti uvedomte si čo spôsobuje vašim životom diabol keď vám nedovolí, aby ste cítili radosť a odvahu očakávať vášho Spasiteľa každý deň. Nedovoľte mu pripútať vás k tomuto svetu, nedovoľte, aby vo vás zabil nádej, pretože bez nádeje v Môj príchod 11 bude váš život temný a prázdny a vaše povinnosti, práca a úspechy tohto života otupia vašu dušu.

  Nie celoživotný plán je tým, na čom máte pracovať a čo si máte želať pre váš život, je to nádej a radosť z očakávania vášho Spasiteľa 12. Na obzore vášho života žiari svetlo, nechajte sa ním ožiariť 13, hľaďte žiariac radosťou na vaše vyslobodenie, na deň vášho vyslobodenia.

  Vaše oči hľadia len na tento svet, vaše mysle sú otupené týmto svetom, vaše srdce je utláčané úzkosťou a obavami a hľa, Ja prichádzam a rozlomím vaše reťaze a prinesiem vám vyslobodenie zo zla a utrpenia. Ale deti, vy ma nečakáte a bojíte sa otvorene povedať : „ Spasiteľ prichádza, hľa už ide, Jeho príchod je tu.“

  Aká temná je myseľ človeka! Je to studňa horkosti a úzkosti, osnuje zlomyseľné plány a ustavične sa necháva klamať nepriateľom vašich duší; nie deti, tak nie, otvorte vašu myseľ Mojim Slovám14, nechajte nech vás oni očistia od všetkého zla15 a privedú vás k radosti a nádeji.

  Kňazi :

  Synovia Moji, učte sa od svojho Učiteľa16, učte sa deti, veď ma máte pred sebou a Môj Život17 je pred vašimi očami : nechajte nech vás Duch Svätý18 pretvorí a urobí z vás druhého Ježiša Nazaretského v tomto svete. Nestačí na to len myslieť, musíte to chcieť 19 : to je začiatok.

  Drahý pastier duší, čo nasleduješ svojho Učiteľa: myslel si na to byť ako On? Chceš byť ako On? Si pripravený ísť v Jeho šľapajách?20 Odpovedz si pravdivo v tichu svojej izby a ak Ma chceš nasledovať, byť ako Ten Ktorý ti dal Život na Kríži, začni hneď, drahý synu a nesťažuj sa na klince ani na tŕne, naopak, musíš sa tešiť a radovať, pretože Pán si ťa vybral a chce, aby si svoj život odovzdal Mojim ovečkám21.

  Ktorý pán domu by si nevybral najdôveryhodnejších mužov22, aby im zveril do rúk to najcennejšie čo má? Takto som si vás vybral a dal som vám, každému z vás, celú Svoju dôveru, aby ste milovali, mali v úcte a aby ste viedli Moje ovečky, Moje duše pre ktoré som dal a prelial Svoju Krv23, aby tak jedného dňa mohli byť so Mnou v Nebi.

  Nenechajte sa zmiasť pekelným drakom24, ktorý chce len zasievať zúfalstvo a úzkosť do vašich životov : nepočúvajte ho keď do vašich životov vlieva skľúčenosť a beznádej, nie synovia Moji.

  Moji drahí kňazi, čo milujete dobro a spravodlivosť: nenechajte sa oklamať tým, ktorý sa snaží len o to, aby zničil vaše kňazstvo rovnako, ako chcel zničiť samého Krista na Kríži, ale synovia Moji, hľaďte na Kríž a uvidíte, že som nebol sám : Môj Otec bol so Mnou, tak ako je aj s vami; na Kríži ste v Mojom náručí, pod neprestajným dohľadom Otca a Duch Svätý vám pomáha v každom okamihu. Nie ste sami. Chýba vám viera25, viera26 vo vášho Boha a Spasiteľa.

  Veci tohto sveta nezvládnete sami, nie, pretože pekelný nepriateľ s vami bude bojovať tým najkrutejším a najkrvavejším spôsobom27, aby vyhubil cestu Milosti v tomto svete : bude chcieť skaziť vaše svedomie, poškvrniť a pošpiniť vaše duše, odlúčiť vás od Milosti a vzbudiť vo vás nenávisť voči vášmu Spasiteľovi. Áno, synovia Moji, neľakajte sa Mojich Slov, pretože diabol, Satan to už robí. Len ten, ktorý je nepriateľom Pána vám môže ukradnúť dušu28 a zničiť vašu službu: nedovoľte mu to, buďte si toho vedomí, ste terčom Satana, ktorý chce zničiť, poškvrniť a skoncovať so službou, ktorú ste dostali z Milosti Božej.

  Váš kňazský stav vás robí zraniteľnejšími voči svetu a Satanovi, uvedomte si toto reálne nebezpečenstvo, aby ste mu mohli čeliť pravdou a modlitbou. Odovzdajte sa do Môjho náručia a Ja vás povediem. Nik, kto si želá, aby som ho zachránil, nezostane bez záchrany. Vy si tiež musíte želať vašu vlastnú záchranu29, ešte skôr ako sa odovzdáte poslaniu pomáhať mi zachraňovať duše.

  Musíte sa pravidelne spovedať. Prijímajte Moje Sväté Telo v Milosti Božej, neprijímajte ma v smrteľnom hriechu Omšu za Omšou, lebo sa odsudzujete na smrť30. Zničenie vášho kňazstva zničí Milosť mnohých duší, ktorým sa musí dostať cez vás, synovia Moji.

  Nepozerajte filmy, ktoré vás dráždia ku hriechu, ani sa nezúčastňujte klebiet a debát o najnovších novinkách31 deň čo deň: to všetko vás pošpiní.

  Utiahnite sa do ticha a modlitby32, lebo to sú zbrane, ktoré ničia zlo.

  Nerozprávajte o svojich bratoch kňazoch, majte v úcte službu vašich bratov rovnako ako chcete, aby mali v úcte tú vašu.

  Nekráčajte so ženami, ale vypočujte ich s odstupom a úctou a opatrite potreby ich duše, ale nezbližujte sa s nimi ako priatelia vo svete, pretože diabol obchádza a hľadá, koho by zožral 33.

  Vaše rozhovory nech sú plné čistoty a Milosti, nevyjadrujte svoje názory na veci tohto sveta; to nie je pre vás: dajte Cézarovi, čo je Cézarovo a Bohu, čo je Božie34, ale nezapájajte sa do svetských rozhovorov35.

  Buďte striedmi v jedle : nezúčastňujte sa hostín ani príliš nepite36.

  Buďte mierni a nenápadní. Veďte život modlitby37, Milosti a pokánia a vzdiaľte sa zo sveta.

  Žite pre vášho Učiteľa a buďte vždy ochotní, ale len vo veciach vašej služby38 : pretože ak prekročíte rámec vašich úloh a poslania, diabol vás chytí do pazúrov a pretvorí vás na jedného z jeho vlastných. Neverte vlastným silám39, pretože ich nemáte.

  Buďte zdržanliví a striedmi vo veciach tohto sveta a vzdiaľte sa od všetkého čo je svetské40, len tak budete môcť slúžiť vášmu Učiteľovi a žiť vašu službu pomáhajúc zachraňovať duše41 : úlohu a poslanie na ktorú ste boli vyvolení Mojim Milosrdenstvom.

  Majte v úcte klauzúru – vlastné vnútorné uzatvorenie a neotvárajte dvere, ktoré ste zatvorili z lásky k Pánovi a k dušiam.

  Neotvárajte dvere vášho srdca priateľstvám a túžbam tohto sveta: lebo diabol premení priateľstvo na to, čo vám nie je dovolené cítiť a žiť vo vašej službe; hľaďte na vášho Učiteľa a jednajte a správajte sa ako On.

  Nech sú vaše vzťahy srdečné42, úctivé a s náležitým odstupom; nebagatelizujte nebezpečenstvo na tomto svete43, lebo vás diabol oklame a skazí vaše duše.

  Fyzická láska nie je pre vás: pre vaše cudné a čisté44 telá; vzdiaľte sa od pokušení, ktoré vás povedú k hriechu. Cudný a čistý kňaz vo svojich úmysloch a túžbach: takto budete žiť v čistote a mravnosti. Vaše posvätené ruky dávajú svetu Chlieb Života 45 : nepoškvrňujte ich skutkami ani myšlienkami. Váš čistý zrak46 : nehľaďte na zlo, lebo pokušenie, ak do neho spadnete, poškvrní vašu dušu.

  Pokušiteľ vás prenasleduje bez prestania, pretože bez vás svet zanikne a svetlo vo Svätostánku už nebude svietiť; Milosť posväcujúca už nebude vo svete47, vy ste tí, ktorí ju z Milosrdenstva Božieho dávajú tomuto svetu.

  Drahí synovia, nehovorte o veciach, ktoré sa vás netýkajú: kedy ste videli vášho Učiteľa hovoriť o niečom inom ako o Otcovi a Božom Kráľovstve?

  Strážte svoj jazyk48, lebo existujú slová, ktoré môžu poškvrniť vašu dušu.

  Odvráťte sa od rodinných vzťahov a pút, keď vás oddeľujú od prežívania vašej služby v plnosti a v odovzdanosti.

  Mlčte. Naučte sa mlčať pred svetom a nemiešajte sa do vecí tohto sveta, lebo ony vám pohltia dušu a vy zmaríte plán záchrany vo vás.

  Žite v ústraní : aby ste boli k dispozícii pre všetkých.

  Mlčte : aby Boh hovoril vo vás a cez vás.

  Zotrvajte čistí49, aby vaša čistota rozdrvila hlavu Satana, ako nepoškvrnená noha Mojej Matky50.

  Nebuďte nenásytní, aby pôst posilnil vášho ducha.

  Odvráťte sa od vecí tohto sveta, aby ste boli nástrojmi vecí nebeských.

  Buďte úctiví, aby vás zlo nepokúšalo v blízkosti hriechu.

  Udržte si odstup od žien a detí51, ak sú príčinou zla, kvôli ktorému trpíte a za ktoré sú mnohí kňazi zodpovední pred Bohom a svetom.

  Nik nie je viac ako jeho Učiteľ52, hľaďte na Ježiša Nazaretského, čítajte Evanjelium.

  Ak nezomriete na kríži53, nepoznám vás54, poviem vám.“

  ______________________
  1 Mt 24,30
  2 Ž 96, 13
  3 Gn 49,10
  4 Lk. 21, 28
  5 Iz 65, 17 ; Zjv 21, 1
  6 Mt 24, 36 ; Mk 13, 32
  7 Lk 12, 54-57
  8 Hebr 9, 28
  9 Mt 25, 1-13 ; 1 Sol 5, 6-8
  10 Zjv 21,4
  11 Mt 24,48; 2 Pt 3,9-10
  12 Tit 2, 13
  13 Ef 5, 14
  14 Hebr 4, 12 – 13
  15 Jn 15,3; Sk 15,9; Ef 5,26
  16 Mt 11, 29
  17 Evanjeliá
  18 Rim 8,9-11; Gal 4,6-7
  19 Rim 8,14
  20 Mt 19,
  21 Jn 21, 15-17
  22 Lk 19,11-27
  23 Ef 2, 13
  24 Zjv 20, 2
  25 Mk 4, 40
  26 Hebr 11
  27 Zjv 12,12
  28 Mt 10, 28
  29 Flp 2,12
  30 1 Kor 11,27-30
  31 Jak 3, 5-6
  32 Ef 6, 18
  33 1 Pt 5,8
  34 Lk 20, 25
  35 2 Tim 2, 16
  36 Kaz 10,16-17; Rim 13,13; 1 Pt 4,3
  37 Rim 12,12; Ef 6,18; Kol 4,2-4; 1 Tim 2,8; 1 Pt 4,7; Jak 5,13-18; Zjv 8,3-4
  38 Sk 6,4
  39 Ž 116,6; Iz 40,31; 2 Sol 3,3; 2 Tim 4,17; Flp 4,13
  40 Tit 2,12
  41 Sk 28,28; Rim 1,16; 1 Pt 1,9-10
  42 Flp 1,9-10; 1 Pe 4,8
  43 Ef 6,12; Kol 2,8.20; 2 Tim 4,10; Jak 1,27; 4,4; 2Pt 1,4; 1 Jn 2,15-17
  44 1 Kor 6, 17-20
  45 Jn 6, 35
  46 Mt 5,8, Tit 1,15
  47 Dan 8,11; 9,27; 11,31; 12,11; Mt 24,
  48 Jak 3,2-10
  49 Zjv 21,8
  50 Gn 3,15
  51 1 Kor 6,9-10
  52 Mt 10, 24 ; Lk 6, 40
  53 Mt 16,24-25; Lk 9,23-24; Kol 3,5
  54 Mt 25,12

  http://elpastorsupremo.es/

  http://elpastorsupremo.es/1-abril-2019-mensaje-58/

 18. Bratia, sestry,
  dostala som túto správu a hneď sa chcem s vami podeliť, aby ste si to mohli čím skôr pozrieť a podľa možnosti aj stiahnuť film a rozširovať, aby sa otvárali oči ľuďom, kým nás celkom neodrežú od zdrojov. Autora tejto správy radšej neuvediem:

  Přátelé,

  MOC VÁS PROSÍM O POMOC. Pravda zase prohrává! CENZURA bruselských úředníků už dosahuje NEUVĚŘITELNÝCH ROZMĚRŮ!!!

  Stanislav Brunclík, kterého určitě znáte z TV NOVA, natočil SKVĚLÝ DOKUMENT O EVROPSKÉ UNII. Ukazuje tam PRAVDU. Jenže právě tu se Brusel snaží UMLČET!

  Dokument nepustili do kin!!! Nedá se odvysílat v televizi!!! Je v něm totiž PRAVDA, která se JUNCKROVI, MERKELOVÝ, MACRONOVI A SPOL NEHODÍ DO KRÁMU!!!

  JEDINÁ ŠANCE jak dostat dokument mezi lidi je POSÍLAT SI HO MEZI SEBOU. Já jsem se naštěstí dostala na premiéru dokumentu, která musela proběhnout skoro v utajení. Díky tomu mám k němu přístup a mohu se o něj s vámi podělit.

  DOKUMENT SI MŮŽETE PUSTIT ZDE: http://www.pryczeu-film.cz

  PROTO VÁS MOC PROSÍM, POŠLETE ODKAZ NA DOKUMENT VŠEM PŘÍBUZNÝM, PŘÁTELŮM, KOLEGŮM Z PRÁCE.

  VŠICHNI MAJÍ PRÁVO ZNÁT PRAVDU!!!

  DĚKUJU VÁM. DRŽME SE!

 19. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  2. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  3. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  4. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  5. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  6. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  7. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  8. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  9. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  10. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  11. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  12. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  13. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  14. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  15. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  16. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  17. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  18. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  19. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  20. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  21. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  22. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  23. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  24. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  25. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  26. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  27. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  28. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  29. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  30. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  31. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  32. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  33. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  34. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  35. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  36. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  37. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  38. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  39. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  40. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  41. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  42. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  43. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  44. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  45. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  46. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  47. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  48. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  49. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 20. Drahí bratia a sestry,

  rozhodol som sa pre vás zverejniť emailovú komunikáciu s mojim Bohu oddaným kresťanským bratom Zoltánom maďarskej národnosti, ktorý sa mi emailom ospravedlnil za neprávosti a hriechy napáchané príslušníkmi jeho maďarskej národnosti na nás Slovákoch v dobe mnohonárodnostného veľkouhorského štátu. Ja som sa mu za jeho úprimné slová ľútosti nad spáchaným neprávim na Slovákoch poďakoval a vyslovil mu uznanie za jeho priznanie si pochybenia zo strany vtedajších Maďarov. Zároveň mu vyslovujem týmto aj svoj obdiv za jeho triezve a v pravde videné dejinné fakty vtedajšej ťažkej doby silnej maďarizácie nielen na nás Slovákoch, ale aj ostatných národoch žijúcich vo vtedajšom Rokúsko-Uhorsku. Prečo túto moju osobnú korešpondenciu dávam teraz na naše diskusné fórum, hoci by sa mohlo zdať, že súkromná pošta nepatrí byť dávaná na verejnosť? Zverejňujem ju aj preto, lebo obsahuje ďalšie informácie ohľadne udalostí, ktoré dnes hýbu našim drahým Slovenskom, hlavne po veľmi bolestnom zvolení za prezidentku Slovenska neoliberálnu predstaviteľku tretieho sektora a sorošových mimovládok, tento mediálny výtvor vyumelkovanej blondýnky menom Zuzana Čaputová. Jej zvolenie je veľká facka všetkým vlasteneckým pronárodným a prokresťanským silám na našom Slovensku. Žiaľ aj tu platí, že ako myslí a uvažuje väčšina národa, takých má svojich zástupcov a predstaviteľov. A dokiaľ sa Slováci nebudú cítiť v bezprostrednom ohrození zániku vlastnej suverenity a štátnosti a budú sa viac pozerať na vonkajšok nastrčených mediálnych figúrok a dokiaľ nezapoja do hlbšieho premýšľania, ktoré bude nad rámec mainstreamom zmanipulovaných informácií, vlastné šedé bunky ich mozgovej kôry a Božieho ducha v nich, dotiaľ sa na Slovensku nič k lepšiemu nezmení, moji drahí kresťanskí bratia a sestry. Rozháranosť pronárodných kresťanských síl, vzájomné osočovania, ohovárania, obviňovania za neúspech vo voľbe hlavy štátu, vzájomné kydanie špiny a jej vyťahovanie z najhlbších zákulisí osobných životov pronárodných kandidátov – to je žiaľ ten dnešný neutešený obraz nášho Slovenska! Kde je ten holubičí, bohabojný, pracovitý, prívetivý slovenský národ, kde je naša národná hrdosť, naša kresťanská láska k blížnym a naša povestná hlboká viera a oddanosť nášmu Pánu Bohu a našej Sedembolestnej patrónke Slovenska – Panne Márii? Hanbím sa za to, čo sa deje na našom drahom Slovensku, ako sa satan dostáva do všetkých oblastí životov ľudí väčšinovej časti nášho slovenského národa, aká nenávisť sa prejavuje v ľuďoch aj na vysokých funkciách a dokonca aj v parlamente, kde niektorí poslanci používajú pejoratívny jazyk hlbokej morálnej žumpy a kde sa politici osočujú a špinia tými najhrubšími nadávkami?! Takto hlboko sme už klesli? Slovenský národ, spamätaj sa, lebo ak tak neurobíš, trpko zaplačeš pod stále reálnejšou hrozbou straty vlastnej suverenity pod zotročením cudzími mocnosťami ovládanými satanom! Tie povestné svätoplukové prúty sa nielenže nespájajú, ale stále viac a viac sa rozdeľujú a trieštia. Beda tomu, kto poprie svoje vlastné korene, kto zradí dedičstvo svojich predkov, kto ohne za judášsky groš svoj chrbát cudzím mocipánom a zapredá svoju dušu za pomíňajúci sa lesk tohto sveta diablovi!

  No zahyň, studom večným zahyň, podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva. A ty mor ho! — hoj mor ho! detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu; a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom! (Samo Chalúpka: úryvok z básne „Mor ho!“).

  ———————————————————————————————————————————————————
  Dňa 2019-04-01 07:53 Zoltán napísal:

  Drahý brat admin Peter, vyjadrujem ľútosť nad násilnou maďarizáciou, zrušením slovenských gymnázií a Matice slovenskej. Treba si priznať, je to hanbou Maďarska! Uhorsko sa nemalo správať voči Slovensku tak, ako sa správalo, ale ľudia v stave ťažkého hriechu sa nájdu v každom národe. Ešte chváľa Bohu, že sa Rakúsko – Uhorsko rozpadlo! Maďarská vláda mala radšej pomáhať Slovákom vo všetkom a neutláčať takýto dobrý, čestný, pracovitý, bohabojný ľud! Tieto spomínané krajiny, ale aj ostatné, sa majú vzájomne rešpektovať, milovať a jeden druhého v duchovnom raste podopierať! Na násilnú maďarizáciu my Maďari nie sme hrdí, ba veľmi sa za to hanbíme, že niečo také sa vôbec vyskytlo, a že Slovákom bolo spôsobené takéto utrpenie!

  V Kristovej láske,
  Zoltán

  ————————————————————————————————————————————————————–

  Dňa 2019-04-01 16:18 admin Peter napísal:

  Jedine náš Pán je naše svetlo, láska a nádej do budúcna, brat Zoltán!

  Viete, brat Zoltán, stalo sa veľa krívd a neprávostí aj pri násilnej maďarizácií nášho slovenského národa. Žiaľ dejiny nepustia a sú to fakty. Ale jedno je dnes zjavné a na tom by sa mala budovať vzájomná spolupráca slovenských aj maďarských národno-kresťanských síl a to je spoločný boj proti diktátu neoliberálnej globalistickej EU. Veľkým vzorom pre slovenských národniarov a kresťanov je maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý je ako maják svetla a nádeje ukazujúc celej Európe, ako sa dá bojovať proti satanskej EU brániac si svoju krajinu – Maďarsko – pred silami zla, ktoré bruselská EU predstavuje. Aj jeho boj proti Sorošovi je veľmi príkladný a mal by byť nasledovaný aj na našom Slovensku, aj v Českej republike a celej Európe. Veľmi držím palce Orbánovi a tie Božie posolstvá dané maďarským vizionárkam, v ktorých sa hovorí, ako je Maďarsko chránené samotným Bohom a Pannou Máriou, považujem za pravdivý obraz dnešnej Orbánovej snahy chrániť Maďarsko pred islamizáciou a zničením kresťanstva. Maďarsko je dnes skutočne tou hrádzou proti bruselskému diktátu.

  Takže si myslím, že aj keď poznáme tie hriechy z minulosti, ktorých sa maďarský nacionalizmus a šovinizmus dopustil voči porobeným národom veľkého Rakúsko-Uhorska, nevyhadzujme si to na oči, ale spájajme sa v našom spoločnom boji. Spájajme sa všetci vlastenci a kresťanské sily s Orbánom v našom boji proti spoločnému nepriateľovi – byrokratom z EU, satanským globalistom a Sorošovým mimovládkam tretieho sektora. Takto to vidím ja a myslím si, že aj vy sa s týmto mojim názorom stotožňujete. Hriechy minulosti sa stali, to je neodškriepiteľný fakt, ale povedzte mi, brat Zoltán, kde na svete sa nestali hriechy a neprávosti na celých národoch, etnických skupinách i jednotlivcoch? Veď táto naša zem je miestom veľkých skúšok duší, na ktorej sú prítomné všetky protiklady, lebo tu sa prelínajú nebo aj peklo, sily dobra aj zla, aby sa duše cez utrpenie a skúšky sami zdokonaľovali na ceste hľadania Božieho kráľovstva, o ktorom nám hlásal náš drahý Spasiteľ Ježiš Kristus. Všemúdry prezieravý Pán Boh dopúšťa toto zlo na zemi, lebo ono i sám satan slúži Bohu na veľkú preosievku duší, na veľké preosievanie, aby sa duše samé ukázali a prejavili cez utrpenie a skúšky, kam sa postavia, či za Krista alebo proti nemu za satana.

  A tak sa diali aj tieto veľké krivdy na našom slovenskom národe zo strany veľkého maďarského Uhorska. Dnes by sa aj obyvatelia maďarskej národnosti na južnom Slovensku mali prikloniť na stranu slovenských národných a kresťanských síl, lebo sú občanmi Slovenska a aj oni patria do neho, do nášho drahého Slovenska a nemali by vidieť len lesk marketingových bilbordov a zmanipulovaných mainstreamových televíznych obrazoviek, ale mali by hľadať pravé zdroje informácií, ako sú alternatívne média typu slobodnyvysielac.sk, infovojna.sk a ďalšie nezávislé zdroje informácií, aby sa im otvorili oči a konečne chápali, ako sme všetci, aj oni ako maďarská menšina, manipulovaní a zotročovaní týmito globalistickými silami, ktoré si dosadili túto úbohú bábku Čaputovú, ale aj daňového a pozemkového podvodníka Kisku a ďalšie tie neoliberálne figúrky, ktoré budú robiť presne to, čo im globalisti a satanisti budú diktovať z Bruselu a USA a to žiaľ vždy bude len proti slovenskej štátnosti, územnej zvrchovanosti a samostatnosti slovenského národa, proti našim kresťanským hodnotám, tradíciám a tradičnej rodine, proti vlastenectvu, proti národnej hrdosti, proti odkazu a dedičstvu našich otcov a matiek i našich slavianskych predkov, proti spravodlivosti a právnemu štátu!

  Je toho tak veľa, o čom by sa dalo písať, ale to všetko istotne pozorne sledujete, brat Zoltán, a máte už vytvorený vlastný názor na dianie vo svete, ale aj na našom malom Slovensku. Vy ste síce maďarskej národnosti, ale hlásite sa k Slovensku a našej slovenskej štátnej zvrchovanosti. A to si na vás cením, že ste sa nikdy nevyjadrili proti Slovákom ani nášmu i vášmu Slovensku, aj keď ste maďarskej národnosti. Vidíte, do akej skazy sa rúti toto naše drahé Slovensko, keď väčšina našich slovenských občanov je zaslepená a zmanipulovaná a nechcú vidieť, ako ich marketingový priemysel a mimovládky tretieho sektora doviedli práve tam, kam ich chceli mať, aby dali hlasy tej dosadenej figúrke Čaputovej. A to sa žiaľ dnes stalo. Ako mi je z toho smutno na duši, keď tak nad týmto mojim zbedačeným slovenským národom premýšľam, ako sa ľahko a bez boja dal zmanipulovať a doviesť práve tam, kam ho chceli mať bruselskí neoliberáli a protislovenské globalistické sily sorošovských mimovládok (Open Society Fundation riadená Sorošom z USA).

  Brat Zoltán, prečítajte si nové a na povrch vyšlé fakty ohľadne vraždy Kuciaka a jeho snúbenice ako aj ďalšie skutočnosti, že Čaputovej hnutie za tzv. „slušné Slovensko“ malo pod taktovkou sorošovských mimovládok za cieľ uskutočniť štátny prevrat zvrhnutím Ficovej vlády a v tom mala prsty aj Penta s Jaroslavom Haščákom. Citujem z relácie na infovojne, kde bývalí príslušníci tajnej služby SIS-ky Stanislav Žiaran a Pavol Forisch povedali nasledovné: „Za vraždou Kuciaka je šéf Penty Jaroslav Haščák. Cieľom vraždy Kuciaka bol štátny prevrat, zmarenie vyšetrovania Gorily a dosadenie pravicovej vlády podporovanej USA.“ Link na článok na infovojne.sk je tento:
  https://www.infovojna.sk/article/forisch-za-vrazdou-kuciaka-je-sef-penty-hascak-cielom-bol-statny-prevrat-zmarenie-vysetrovania-gorily-a-s-podporou-usa-dosadenie-pravicovej-vlady

  Nakoniec Fico mal predsa pravdu v tom, že pri demonštráciách za tzv. „slušné Slovesnko“ už vtedy správne poukazoval a hovoril o mimovládkach, ktoré sú v pozadí týchto demonštrácií, o Sorošovi a zneužití vraždy dvoch mladých ľudí na povalenie jeho vlády! Naozaj Fico mal v tomto ohľade pravdu, hoci sa mu vtedy všetci smiali a bol mediálne vláčený po zemi.

  Ak máte možnosť, stiahnite si z youtube.com zvukový záznam z infovojny zo dňa 29.3.2019, kde moderátori Róbert Lichtner a Lubomír Huďo vedú rozhovor s týmito dvoma bývalými príslušníkmi SIS-ky (slovenskej informačnej služby), ktorí majú o tom dôkazové materiály a dali ich už aj na generálnu prokuratúru Čižnárovi, aby zahájil trestné konania aj vo veci nielen samotných vrážd Kuciaka a jeho snúbenice, ale aj za pokus o štátny prevrat na Slovensku pod taktovkou tretieho sektora mimovládok riadených z USA Sorošovou nadáciou otvorenej spoločnosti. Je to táto relácia: https://youtu.be/k0R-BjO9RtI

  Sám vidíte, sú to tak veľké rozsiahle témy, že by sa dali o nich písať celé traktáty, ale na to sú povolanejší iní ľudia, než som ja. Preto je potrebné sledovať dianie u nás aj vo svete a vidíte, ako sa napĺňajú informácie z našich írskych posolstiev, kde už pred rokmi v predstihu náš Pán Ježiš hovoril o globálnych satanských silách a dnes vidíme, že všetko sa napĺňa pred našimi očami a chápadlá chobotnice globalizmu a neoliberalizmu už dosiahli aj naše Slovensko. Pokiaľ nebudeme takí bojovníci, ako je v Maďarsku Viktor Orbán, tak nás tá chobotnica pohltí a staneme sa otrokmi Bruselu, Soroša a mimovládok. A potom bude nastolený Nový svetový poriadok NWO a Boh nás ochraňuj pred povinným čipovaním!

  Musíme sa veľa modliť a spájať sa – všetky kresťanské a národné sily v celej Európe ako sú maďarský Viktor Orbán, taliansky premiér Matteo Salvíni, rakúsky kancelár Sebastian Kurz, francúzska národná vlastenka Marine Le Pen a ďalší vlastenci najmä z východoeurópskych krajín. Práve teraz 25. mája 2019 máme šancu vo voľbách do európskeho parlamentu, aby sme dali naše hlasy pronárodným vlasteneckým silám reprezentovaným pronárodnými kresťanskými kandidátmi, ako sú napr. kandidáti Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku (to nie sú Kotlebovci(!), je to iná kresťansko-pronárodná vlastenecká strana a k jej predstaviteľom patrí napr. aj právnik JUDr. Roman Ruhig, ktorému by som dal v  eurovoľbách svoj hlas). Vypočujte si reláciu, kde Roman Ruhig vysvetľuje a objasňuje súčasnú povolebnú situtáciu na Slovensku:
  https://slobodnyvysielac.sk/relacia/bez-cenzury-09-2019/
  Bola to relácia v čase: 16:30 – 17:30 (31.03.2019) pod názvom: „EUROVOĽBY ZA ROHOM“ alebo „STRATÍME SA V EURÓPSKEJ ÚNII?“ Hosť v štúdiu: ROMAN RUHIG (kandidát za poslanca v európskom parlamente).

  Tak to je z mojej strany všetko, dal som vám mnohé podnety na zamyslenie, ako to žiaľ dnes vyzerá s našim Slovenskom. Je to síce na zaplakanie, ale my kresťania máme našu nádej a silu v našom Pánovi a jeho zasľúbení večného života v nebeskom kráľovstve. Akí zúfalí budú ateisti a bezbožníci, keď sa svetové katastrofické udalosti spustia a oni nebudú mať žiaden záchytný bod na prežitie, lebo neveria v život po smrti, vo večný život ľudskej duše a neveria ani v Pána Boha ani v satana. Ale ten ich hrozný šok a zúfalstvo budú pre nich peklom už tu na zemi. A čo príde po ich živote na tejto zemi? Ten ich osud si nechcem ani pri najlepšej obrazotvornosti predstaviť, lebo kto za života v tele vedome odmietal Krista a stal sa otrokom satana, ten aj skončí v jeho pekelných hlbinách. Kto si čo zvolil, to si vypije až do samého dna, ten svoj pohár horkosti! Boh nás i naše drahé Slovensko ochraňuj a neopúšťaj ho v tejto strašnej hodine súženia a skúšok!

  Prajem vám požehnaný deň a veľa síl a Božej milosti v týchto ťažkých časoch konca!
  Brat v kristovi, admin Peter

 21. Vážení čtenáři, milí přátelé,

  chtěli bychom vás informovat o jistých změnách při objednávání jednotlivých dílů nebo kompletů Knihy Pravdy ve srovnání se situací před 9 měsíci.

  Zbytek nákladu 1. vydání Knihy Pravdy, který se neprodal po 25. červnu 2018, doprodává vydavatelství Icon House na adrese: https://www.christogifts.com. Na této stránce si s výhodou mohou objednat knížky a ostatní předměty lidé, kteří mají trvalý pobyt v Británii. Bydlíte-li ve Spojených státech, pak použijte adresu: https://www.christousa.com.

  V lednu 2019 bylo vytištěno 2. vydání všech 5 dílů Knihy Pravdy i s Knihou modliteb v původním vydavatelství ve Varšavě. Domnívali jsme se, že zahájíme ihned distribuci, ale vzhledem k tomu, že polské i české obchodní podmínky se nedávno změnily, bylo třeba se jim přizpůsobit. Po překonání vskutku velkých byrokratických obtíží jak na české tak i na polské straně, jejichž vyřízení trvalo tři měsíce, mohou si nyní zájemci z Česka a Slovenska objednávat knížky na adrese: http://cz.elgido.com. Nákupem i platbou vás provede podrobný postup objednávkou.

  I když stránka: http://cz.elgido.com se podobá původní české podstránce http://www.elgido.com, prošla podstatnými úpravami, takže bude první týden fungovat ve zkušebním provozu. Proto prosíme o trpělivost, vyskytnou-li se problémy.

  Cena jednoho výtisku je 417 Kč, včetně všech dalších poplatků (poštovné a balné). Na její výši jsme tentokrát neměli žádný vliv, cenu určuje výhradně londýnská společnost Icon House a je jen nepatrně menší ve srovnání s cenami v západních státech Evropské unie.

  Adminové Jan a Peter

 22. Chvála Kristu,
  Po delší době se opět zjevuji v diskuzi.
  Musím Vám oznámit, že od zítřka 1. dubna můžete konečně objednávat Knihu Pravdy všech pět svazků + škapulíře a medailonky.
  Objednávat můžete na internetové adrese
  http://cz.elgido.com/

  Kniha se bude zasílat jak pro ČR tak i pro Slovensko… Doprava na Slovensko bude o něco dražší a odesílat se bude jednou za určitou periodu. Ale knihy zůstanou kupujícímu rezervované okamžitě v minutě objednání.
  Bůh s Vámi

 23. Pozývame k modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej moblitby v čase od 17.00-19.00 s úmyslom za mier. Ďakuje, že sa pridáte a šírte.

  ….Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.
  …..

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 24. Chvála Kristu.
  Něco pro povzbuzení v našem boji. Včera byla v prvním čtení z knihy Jeremiáše tato krásná slova: „Poslouchejte můj hlas, a budu vašim Bohem a vy budete mím lidem, choďte po všech cestách, které vám přikážu, aby vám bylo dobře.“ Bůh jasně říká „aby vám bylo dobře.“ Bůh pro nás připravil cestu. Půjdeme-li po ní, bude nám dobře. I když kolem uvidíme mnoho zla a budeme kvůli tomu všemu smutní, budeme kvůli tomu trpět a vytrváme-li v modlitbě za ty všechny, co trpí, přesto nám Bůh jasně říká – bude nám dobře.

 25. O nástupe najnovších telefónnych sietí 5G

  Kto z prezidentov a vlád, nielen toho nášho budúceho, bude hovoriť o tomto vážnom nebezpečenstve pre ľudí?
  Jedna sa o prechod zo 4G sietí, ktoré od telekomunikačných operátorov používame v súčasnosti v našich mobiloch, na 5G siete.
  Hovorí sa o tom v týchto a iných článkoch:
  https://tadesco.cz/nova-technologie-5g-vyrazne-zvysuje-riziko-rakoviny-ci-poskozeni-dna-a-povolene-limity-jsou-zmanipulovane-varuje-americky-politik-i-dve-stovky-vedcu-a-doktoru/
  http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nebezpecna-bezdratova-5g-technologie
  https://aeronet.cz/news/video-milimetrovy-zabijak-5g-radiace-z-mobilnich-vezi-5g-americke-spolecnosti-verizon-vyvolala-poskozeni-mozku-u-celeho-personalu-hasicske-stanice-mesta-v-kalifornii-prijimaji-zakazy-vystaveb-5g/
  https://www.casopis-sifra.cz/nova-technologie-5g-vyrazne-zvysuje-riziko-rakoviny-ci-poskozeni-dna-a-povolene-limity-jsou-zmanipulovane-varuje-americky-politik-i-dve-stovky-vedcu-a-doktoru/
  http://www.zvedavec.org/pocitace/2019/02/7824-skryta-vlastnost-5g-siete.htm (tento posledný link síce píše vo viere pomýlený človek,
  ale samotné technické informácie sú pravdivé; sú tam uvádzané možnosti a spôsoby protestov voči zavedeniu 5G sietí – a to na medzinárodnej úrovni)

  Uvediem z nich aspoň jeden text, čo nás čaká:
  „5G sítě používají stejné frekvence jako mobilní pozemní sítě, i jako satelity na oběžné dráze. To je první indicie. Druhá indicie je,
  že Elon Musk ve spolupráci s globalisty a zatím i americkou státní mocí buduje celosvětovou satelitní 5G síť složenou z více jak 7000 satelitů.
  A tyto satelity budou mít neomezený radiační výkon, aby jejich signál doletěl až na zemský povrch a byl dostatečně silný,
  aby prošel střechami budov a několika patry budov, dokonce mrakodrapy. A ty mají hodně podlaží. Už vám to dochází?
  Celosvětová satelitní a pozemní síť 5G je obdobou Skynetu, síť pro řízení strojů a robotů v rámci 4. průmyslové revoluce
  Radiační výkon sítě Starlink bude tak obrovský, že nějaké DAS věžičky u baráků budou nic ve srovnání s radiací Starlinku.
  Tato síť na oběžné dráze bude ozařovat celou planetu. Před touto radiací nebude prakticky úniku, s výjimkou… s výjimkou 3 cest,
  o kterých jsem psal v mé první knize a všichni už víte, jak to dokonale najednou do sebe zapadá. Povrch planety nebude pro lidi,
  na povrchu Země nezáleží. Muskova celoplanetární síť Starlink není určena pro lidstvo, to je pouze záminka, zástěrka.
  Ten radiační výkon bude tak obrovský, že je jasné, že to není určené pro mobilní komunikaci lidstva, ale pro vznik celosvětové planetární
  a satelitní sítě, která bude řídit roboty a autonomní systémy pohybující se na povrchu celé planety. Těm žádní vysoká radiace ze Slunce
  nebo z Muskových satelitů vadit nebude, to nebude hrát roli.“

  Žiarenie týchto sietí bude 10x silnejšie než je povolená hygienická norma. Jedná sa o teror voči obyvateľom zeme. S nimi sa už na tejto zemi neráta.
  Z tohto pohľadu mi úrady hygieny, úrady vlády, ktoré majú v kompetencii zabrániť tomuto zlu, skôr pripomínajú pobočky telekomunikačných operátorov.
  Tieto siete sa už navádzajú v najvyspelejších krajinách. Na Slovensku to má byť spustené najneskôr v 2. polovici 2022. Čiže už o dva roky to môže byť tu. Boh nás ochraňuj. Sv. archanjeli chráňte nás, nebeské légie bojujte za nás. My tiež urobme to čo môžeme, aby sme tomu zabránili.

 26. CHCÚ SLOVÁCI ZOSTAŤ OTROKMI?

  Veľa ľudí sa dnes diví, prečo je svet taký krivý a život nie je spravodlivý,
  a pokiaľ zločinci sú pri moci, ľuďom nieto pomoci a zostanú len otroci !

  Desiatky tisíc ľudí v exekúciách, tisícky bezdomovcov, dôchodcovia a ich žobrácke dôchodky. Zdravotníctvo, školstvo, poľnohospodárstvo, ekonomika, všetko v rukách zahraničných nadnárodných korporácií. Pripadá vám to normálne?

  Dnes sa Slovensko háda: lebo Harabin, Kotleba, Čaputová, Fico, Bašternák . . .

  To, že Kotleba “pochoval“ aspoň nejakú nádej na zmenu, je myslím dnes už viac ako jasné. Čudujem sa, že sa po voľbách do VÚC nepoučil a rozdelil značnú časť proslovenských voličov. Čo je za tým v skutočnosti, prečo sa napriek tomu, že dopredu vedel, že na prezidenta ešte nedorástol, že má takmer nulovú šancu, aby uspel, ale i napriek tomu bezhlavo “bojoval“, je aj pre niektorých jeho voličov záhada. Dnes je zbytočné už nad tým polemizovať, už je to za nami a treba ísť ďalej, ale nesmieme zabúdať.

  Kto stvoril Kočnerov, Bašternákov, Pórov, Móricov, Flašíkov. . . nebol to Fico, Mečiar, Dzurinda, Hrušovský. . . Bol to Slovenský národ, ktorý im to beztrestne umožnil.

  Nechápem potom, prečo ste nervózni, nespokojní, veď vy ich tam posielate. Politici sa nevolia sami, volia ich občania.

  Slovenský volič je dnes už úplne zmätený. Jedného zlodeja, privatizéra strieda ešte väčší. Taká kauza, onaká kauza, ten “ukradol“ toľko, onen toľko. Dnes je to denne v Národnej rade ako sa navzájom obviňujú. No musíme si uvedomiť, že tí dnešní sú len úspešnými žiakmi a pokračovateľmi tých, ktorí to začali. Slovenský národ veľmi rýchlo a rád zabúda.

  V NR SR sa objavujú úplne nevoliteľné figúrky, ktoré sa tam “nejakým“ záhadným spôsobom vždy dostanú. V mienkotvorných médiách potom dostávajú obrovský priestor, kde prezentujú tie “svoje“ jediné správne myšlienky. Taký ŠtB-ák Budaj, Osuský, Šebej, Dostál, Beblavý a spol. Ich “materské“ strany majú tak 0,0 nič % a napriek tomu sedia v Národnej rade SR. Kto ich tam dostal? Bol to Slovenský národ. Ten národ, ktorý sa opäť nechal zmanipulovať PR agentúrami, mienkotvornými médiami a opäť si nevšimol, že tieto protislovenské živly sa tam dostávajú cez rôzne súkromné spoločnosti ako OĹaNO, SaS a pod.

  No otrokov z nás neurobil ani Mečiar, Dzurinda, Fico, otrokmi sme sa stali v roku 1989, kedy sme naivne naleteli tretiemu sektoru, mainstreamu, rôznym nadáciám, obrovskej mediálnej zahraničnej propagande.

  Musím uznať, že sa im to v Československu podarilo bravúrne.

  Nič netušiaci národ “štrngal“ po námestiach, radovali sme sa ako dobehneme Švajčiarsko, dosť bolo komunizmu, konečne sloboda a pritom už niekedy v roku 1984 – 1986 Soros rozhodol, že figúrka, deviant, opilec, vydierateľná bábka, akou bezpochyby Havel bol, bude neskorší prezident Československa a neskôr, keď naplnia svoje plány a rozdelia sebestačnú a prosperujúcu krajinu, sa stane prezidentom Čiech. Nikto Havla dovtedy nepoznal, nič vám to nepripomína? Vždy v “správnom čase“ sa objavujú herci ako úžerník a podvodník Kiska, Čaputová, Šimečka ml., ale aj Šefčovič a celá tá treťosektorová banda. Po Havlovom totálnom vyrabovaní a rozkradnutí oboch krajín všetci tvrdili, že to sa už nezopakuje, že vo voľbách budú opatrnejší. Áno, boli, postupne sme sa prepracovali až takému odpadu ako je Kiska!

  Nikdy sa nepoučíme, vždy sadneme na lep, už roky tej istej propagande, tomu istému zlu, ktoré mení len figúrky na šachovnici tak, ako to tomu Sorošovskému impériu vyhovuje.

  Že majú v zálohe viacero vyškolených bábok a hercov dnes už je dúfam každému jasné. Kým sa Slovensko viac a viac rozpadá a trieštia sa národné sily, oni veľmi tvrdo a dlhodobo pracujú na systematickej výchove ďalších “kádrov“, ktoré potom len v správnom čase dosadia tam, kde potrebujú. Na svete je len jediný tak usilovný národ – Židovský, a to na nich nijako neútočím, skôr naopak, závidím im, ako sa dokážu vo svoj prospech zjednotiť po celom svete, lebo my na malom Slovensku sa nedokážeme!

  Na Slovensku vznikajú nové politické strany s obrovským reklamným marketingom a míňajú milióny eur na svoju propagáciu, teda plniť budú úlohy, na aké vznikli a tie určite nebudú v prospech Slovenska.

  Až tak ďaleko sme sa dostali.

  Zdroj článku:
  Pravda o Slovensku – chceme zostať otrokmi?

  • Pozdravený a zvelebený buď náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus!

   To je napísané celkom výstižne a s tým sa nedá než len súhlasiť. Dovolil by som si k tomu napísať iba pár slov.

   Posolstvá, ktorým veríme a sú našim svetlom v dnešnej dobe temna, sa napĺňajú a odkrývajú nám každým dňom svoje pravdivé svedectvo o dobe, ktorú práve žijeme a to koniec časov. Všetky proroctvá v posolstvách nám dávané sa uskutočňujú a my sme toho svedkami, že temnota, ktorá zahaľuje túto zem, je tá istá temnota, ktorá vládne a panuje v srdciach mnohých ľudí, kresťanov – katolíkov, čo nám dokazujú i voľby, ktoré skončili presne podľa toho! Je skutočne ťažké až bolestné dívať sa na tú spúšť, ktorá zahaľuje naše milované Slovensko. Je tu evidentný boj, ktorý musí byť o to intenzívnejší v duchovnej sfére, boj Božích anielských légií proti anielom temnoty.

   Sme svedkami toho, že celý svet je v pohybe a i Slovensko tak, ako sme ho poznali, sa zmenilo a čo bolo kresťanské, dnes už kresťanské nie je. Koľkí pastieri vystúpili, aby bránili a viedli svoje ovečky!? Tie ovečky, ktoré sa už dávno stratili a túlajú sa mimo ovčinca, kde na ne číhajú vlci, aby ich zožrali. A mnohé ovečky, ktoré ešte zostávajú v košiari, pobehujú a sú dezorientované, ako keby pastiera nepoznali alebo nemali. Je to smutný pohľad, ale nie beznádejný. Všetko to musí prísť a musí sa to stať presne tak, ako je to napísané v proroctvách o konci časov.

   Zintenzívnime svoje modlitby, hrdo pozdvihnime hlavy a odovzdajme všetko to dianie okolo volieb Pánu Bohu dúfajúc, že to, ako to dopadne, bude vôľa nášho Nebeského Otca, ktorý to tak dopustí a bude to dobré presne tak, ako to bude. Myslím, že dostaneme ako národ slovenský len to, čo si zaslúžime a čo v skutočnosti žijeme. Nech nás všetkých ochraňuje Sedembolestná Panna Mária a vyprosuje nám potrebné milosti za obrátenie a vieru v Slovenskom i Českom národe. V tom nám Pán Boh pomáhaj a žehnaj!

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   1) Tóbi napísal tento chválospev a povedal: 2) „Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky a jeho kráľovstvo trvá po všetky veky. On trestá aj sa zmilúva, on zvrhuje až na dno podsvetia aj vyvádza z veľkej záhuby; a niet ničoho, čo by sa mohlo vymknúť z jeho ruky. 3) Oslavujte ho, synovia Izraela, pred všetkými národmi, lebo on vás medzi ne roztrúsil 4) a tam vám ukázal svoju vznešenosť. Velebte ho pred všetkým, čo žije, lebo on je náš Pán, náš Boh! On je náš Otec, náš Boh po všetky veky. 5) Bude vás trestať za vaše zločiny, ale zmiluje sa nad vami všetkými. Zhromaždí vás zo všetkých národov, uprostred ktorých ste boli rozptýlení. 6) Keď sa k nemu obrátite celým svojím srdcom a celou svojou dušou a budete sa držať jeho pravdy, vtedy sa obráti k vám a už neskryje pred vami svoju tvár. 7) Nuž, pozrite, čo s vami urobil, a oslavujte ho z plného hrdla. Velebte Pána spravodlivosti a chváľte Kráľa vekov. 8) Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnemu národu. Obráťte sa, hriešnici, a konajte pred ním spravodlivosť. Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo. 9) Ja chválim môjho Boha a oslavujem nebeského Kráľa a vždy budem jasať nad jeho veľkosťou. 10) Nech všetci o ňom hovoria a vzdávajú mu chválu v Jeruzaleme! Jeruzalem, sväté mesto, Boh ťa potrestal za skutky tvojich synov, ale opäť sa zmiluje nad synmi spravodlivých. 11) Vzdávaj náležitú chválu Pánovi a dobroreč Kráľovi vekov. Opäť bude vybudovaný jeho stánok v tebe s radosťou, 12) aby v tebe rozveselil všetkých zajatcov a miloval v tebe úbohých po všetky veky vekov. 13) Jasné svetlo zažiari vo všetkých končinách zeme. Prídu k tebe mnohé národy z ďaleka, obyvatelia zo samého kraja zeme prídu k tebe, k príbytku tvojho svätého mena, a v rukách budú mať dary pre Kráľa nebies. Nespočetné pokolenia sa v tebe budú radovať a meno vyvoleného mesta bude trvať na veky vekov. 14) Prekliati nech sú všetci, čo ťa urážajú. Prekliati budú všetci, čo ťa ničia a rúcajú tvoje hradby, i všetci, čo boria tvoje veže a podpaľujú tvoje príbytky. Ale blahoslavení budú naveky tí, čo sa ťa boja. 15) Nuž, raduj sa a plesaj nad synmi spravodlivých, lebo sa všetci zhromaždia a dobrorečiť budú večnému Pánovi. Blažení sú, čo ťa milujú, blažení tí, čo sa tešia z tvojho pokoja! 16) Blažení všetci, ktorí sa zarmucujú nad tebou, nad všetkým, čo ťa zastihlo, lebo sa budú v tebe radovať a uvidia všetku tvoju radosť až naveky. Dobroreč, duša moja, Pánovi, veľkému Kráľovi, 17) lebo bude postavený Jeruzalem a v tomto meste Boží dom po všetky veky. Šťastný budem, ak ostane niekto z môjho rodu a uvidí tvoju slávu a bude velebiť nebeského Kráľa! Brány Jeruzalema budú postavené zo zafíru a smaragdu a všetky tvoje múry z drahých kameňov. Veže Jeruzalema budú postavené zo zlata a jeho hradby z rýdzeho zlata. Ulice Jeruzalema budú vydláždené karbunkulom a kameňom ofírskym. 18) Brány Jeruzalema sa budú ozývať radostnými piesňami a vo všetkých jeho domoch budú volať: »Aleluja. Nech je zvelebený Boh Izraela! A požehnaní tí, čo budú velebiť jeho sväté meno naveky a navždy!«“
   POKOJ VÁM! 🇸🇰 🇨🇿

  • Plne súhlasím s tým, čo píše admin Peter. My Slováci sme si našou pasivitou a ignoranstvom s vyše 50% volebnou neúčasťou všetkych oprávnených voličov žiaľ ani iný výsledok prezidentských volieb nezaslúžili, lebo radšej ohýbame chrbty cudzím nadnárodným chlebodarcom a sorošovým mimovládkam, veríme lžiam a podsúvaným klamstvám mainstreamových médií a bez rozmýšľania si volíme nastrčené neoliberálne figúrky typu Čaputová či Ševčovič. Som z toho veľmi smutná a modlím sa, aby sa slovenský národ konečne zobudil z tejto hlbokej duchovnej letargie a uvedomil si, aké veľké nebezpečenstvo mu hrozí od globalistov a neoliberálov, ktorí postupne likvidujú našu štátnu zvrchovanosť, naše kresťanstvo a tradičný model rodiny, a ako nás zotročujú a postupne vedú do skazy. Musíme sa veľa modliť a prosiť nášho Pána Ježiša a Pannu Máriu o pomoc za spásu a záchranu nášho drahého Slovenska! Na tejto stránke blogerských novín som našla podrobnú analýzu prezidentských volieb:

   https://blogerskenoviny.home.blog/2019/03/22/nazor-bn-kotleba-bol-pouzity-na-manipulaciu-voleb-je-potrebne-vyuzit-institut-staznosti-a-pokusit-sa-volby-vyhlasit-za-neplatne/

 27. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  2. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  3. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  4. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  5. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  6. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  7. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  8. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  9. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  10. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  11. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  12. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  13. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  14. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  15. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  16. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  17. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  18. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  19. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  20. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  21. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  22. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  23. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  24. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  25. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  26. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  27. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  28. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  29. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  30. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  31. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  32. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  33. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  34. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  35. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  36. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  37. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  38. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  39. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  40. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  41. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  42. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  43. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  44. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  45. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  46. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  47. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  48. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  49. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  50. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 28. Milý brat v Kristovi František z Prahy,
  ďakujem za príspevok a za múdre, pravdivé slová aj pánovi Ladislavovi Malému. Všetkým Vám aj za modlitby. Situácia je oveľa horšia, ako sme si mohli predstaviť. Tu je niekoľko údajov o „favoritke“, ktorá kde sa vzala, tu sa vzala, ale zrazu je tu!!!.

  Táto osoba by sa mala stať našou prezidentkou ??? Gratulujem Vám k pánu Zemanovi!

  ALIANCIA ZA RODINU:

  ČAPUTOVÁ DOSTALA TRI PONUKY, ABY ODPOVEDALA NA NAŠE OTÁZKY. NA ŽIADNU NEREAGOVALA

  https://www.hlavnydennik.sk/2019/03/19/aliancia-za-rodinu-caputova-dostala-tri-ponuky-aby-odpovedala-na-nase-otazky-na-ziadnu-nereagovala/
  Bola pozvaná do diskusie na témy rodiny, manželstva a života, ktorú organizovala Aliancia za rodinu. Bola jej ponúknutá možnosť videorozhovoru. Aliancia jej zaslala otázky s prosbou o odpovede. Na žiadnu nereagovala,
  tvrdí Aliancia za rodinu na svojom portáli hlaszarodinu.sk.

  Aliancia za rodinu musela hľadať jej odpovede z verejných zdrojov, uvádza sa na portáli Chromíkovcov.
  .
  Podľa nich “Zuzana Čaputová začala s kresťanstvom, avšak následne v 16, 17 rokoch ju oslovil zen budhizmus. V roku 2017 uviedla, že zenové meditácie vykonáva viac ako 10 rokov.”

  Celý súhrn charakteristík Zuzany Čaputovej podľa Aliancie za rodinu:

  • Po rozvode v septembri 2018 má nového partnera avšak nemyslí si, že jej prezidentská úloha vyžaduje uzatvorenie manželstva
  .
  • Je za registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia a tiež za adopcie detí pármi rovnakého pohlavia. Povolenie adopcií odôvodňuje
  tým, že deťom je lepšie u dvoch osôb rovnakého pohlavia ako v ústavnej starostlivosti.

  • Podporuje Istanbulský dohovor, považuje ho za symbol toho, ako sa dá téma zneužiť. Podpísala stanovisko proti kresťanským cirkvám,
  ktoré žiadali, aby Slovensko Istanbulský dohovor odmietlo. Na ťahu nie je podľa nej prezident, ale parlament.

  • Pri potratoch je za zachovanie status quo, lebo žena má právo rozhodnúť.

  • Nechce zrušiť bezdôvodne potraty. Proti návrhu zákona, ktorý zlepšoval potratový zákon, tým že obmedzoval bezdôvodné potraty
  natočila video.

  • Pochodu za život sa nezúčastnila a nezúčastní.

  https://www.hlavnydennik.sk/2019/03/19/aliancia-za-rodinu-caputova-dostala-tri-ponuky-aby-odpovedala-na-nase-otazky-na-ziadnu-
  nereagovala/

  Pod videom čítajte viac:
  Viera
  Registrované partnerstvá a adopcie
  Potraty
  Istanbulský dohovor
  Pochod za život

  Blaha:
  Čaputová je fejk, neuveríte kto ju ešte financuje! Pozrite si video
  https://www.hlavnydennik.sk/2019/03/19/blaha-caputova-je-fejk-neuverite-kto-ju-este-financuje-pozrite-si-video/

  MIMORIADNA SPRÁVA: Harabin oslovil ľudí, chce dôkazy o nezákonnosti volieb. Chystá podanie na Ústavný súd?
  https://www.hlavnydennik.sk/2019/03/19/mimoriadna-sprava-harabin-oslovil-ludi-chce-dokazy-o-nezakonnosti-volieb-chysta-podanie-na-ustavny-sud/

 29. ZOMREL KARDINÁL PRESADZUJÚCI POTRATY A HOMOSEXUÁLNE MANŽELSTVÁ
  a ktorý sa označil ZA ČLENA „MAFIE ZO SAINT GALLEN.“

  14. marca 2019

  https://www.svetlosveta.sk/cirkevasvet/dianievcirkvi/zomrel-kardinal-presadzujuci-potraty-a-homosexualne-manzelstva-a-ktory-sa-oznacil-za-clena-mafie-zo-saint-gallen/
  Kardinál a bruselský arcibiskup GODFRIED DANNEELS zomrel dnes nad ránom vo veku 85 rokov. Úmrtie ohlásil kardinál Jozef de Kesel slovami „neprestávame ďakovať, nech jeho duša odpočíva v pokoji.“

  Danneels patril k najkontroverznejším prelátom cirkvi, ktorý vyvíjal veľké úsilie v jej liberalizácii a zmene učenia Cirkvi v otázkach potratov a homosexuálnych manželstiev. Škandál vzbudil aj tým, že bol nahratý ako prehovára obeť znásilňovania iným belgickým biskupom, aby mlčala. .
  Najskôr také konanie popieral. Priznal sa, až keď bola uverejnená nahrávka.

  V nedávno vydanej autobiografii sa prihlásil k tomu, že prehováral belgického kráľa, aby podpísal zákon o potratoch, čo kráľ nakoniec odmietol. Rovnako sa pochválil podporou pre homosexuálne manželstvá a že poslal pri legalizácii homosexuálnych manželstiev „blahoprajný list“ vtedajšiemu premiérovi.

  Najväčší rozruch vzbudil, keď v knihe prezradil, že v roku 1996

  ON, KARDINÁL MARTINI, KARDINÁL KASPER, KARDINÁL SILVESTRINI, KARDINÁL LEHMANN A MNOHO INÝCH, VYTVORILI SKUPINU KARDINÁLOV, ktorí sa pravidelne stretali vo Švajčiarskom mestečku Saint Gallen, aby presadili na čelo cirkvi modernistického pápeža.

  Po zvolení pápeža Benedikta XVI. neskrýval vo svojich reakciách veľké sklamanie.

  PÁPEŽ JÁN PAVOL II. v snahe zabrániť konšpiračnému spiknutiu pri voľbe pápeža vydal v roku 1996 EXEKUČNÝ DEKRÉT Universi Dominici Gregi pre každého, kto bude vyvíjať aktivity v snahe získať dohodu pre niektorého z kardinálov pri voľbe pápeža.

  TAKÉTO DOHODY VYHLÁSIL PÁPEŽ ZA NEPLATNÉ A EXKOMUNIKÁCIOU ZAVIAZAL VŠETKÝCH, KTORÍ VEDOME V TOM SÚ SÚČINNÍ.

  PÁPEŽ FRANTIŠEK v kondolenčnom liste nazval Danneelsa
  ”PASTIEROM, KTORÝ SLÚŽIL CIRKVI SO ZANIETENÍM.”

  Poznámka:
  1. V tejto autobiografickej knihe kardinál Danneels tiež priznal, že po smrti Jána Pavla II. pri voľbe pápeža bol na post nového pápeža ich skupinou slobodomurárov nominovaný Jorge Bergolio.

  Vtedy však nebol zvolený on, ale Jozef Ratzinger – Benedikt XVI.

  2. 24.9.2015 se kardinál Danneels do TV pochlubil, že NEKANONICKY (tj. neplatně) zvolili Bergoglia papežem Františkem. Porušili dekret papeže Jana Pavla II Universi Dominici Gregis o volbách papežů.
  BERGOGLIO A DALŠÍ Z DANNEELSOVY „MAFIE ZE ST. GALLEN“ BYLI TÍM AUTOMATICKY EXKOMUNIKOVÁNI

  https://gloria.tv/video/HLRBgwmrhZWr6WRiPTJDe6goJ

 30. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  I tady v Čechách jsme velmi prožívali volbu prezidenta na Slovensku.
  Zklamání je velmi veliké, srdce krvácí, ale muselo se to stát, aby ti, kteří nechtějí znát pravdu, se v čase zkoušek obrátili.
  Dnes mi přišel do pošty článek, který stručně, ale výstižně popisuje situaci. Pana Ladislava Malého znám jako upřímného katolíka a vlastence a tak si dovoluji vložit jeho poznámku. Níže pak několik úryvků z poselství, která mnohé objasňují a zároveň dávají i velkou naději:

  Poznámka k presidentským volbám na Slovensku
  Snad už i slepý musí vidět, že ta médii vychvalovaná a profláknutými politiky neustále zmiňovaná liberální demokracie je dávno pohřbená. Pohřbili ji samotní politici a jejich liberální strany.
  V současnosti už nezáleží na volbách do Parlamentu, volby jsou k ničemu; nezáleží na mínění lidu, ani rozložení politických stran; pro sionisty a jejich kamarilu v jednotlivých evropských zemích záleží na výběru jednotlivých lidí, jež označí za elitu, lépe řečeno takzvanou elitu národa, a tyto lidi dosadí na vrchol moci. A světe div se – národ jim to zobe z ruky…! A kdo se dostane na vrchol této tzv. elity? Člověk, kterého si sionisté a jejich agenti – na Slovensku skrze velvyslanectví USA – vyberou, který bude sloužit jejich geopolitickým plánům. A takovým člověkem na Slovensku je liberálka Čaputová.
  Sionistům v USA a jejich nohsledům v Evropě jde především o to rozvrátit Vyšegradskou čtyřku, vrazit klín mezi Polsko a Maďarsko, dva státy, jejichž vlády jsou rozhodnuty bojovat proti sionistickým plánům zničit jejich národy. A tahle salámová taktika se sionistům podařila, Slovensko jako obětovaný beránek sklopilo hlavu a nechalo si nasadit obojek. V Parlamentu bude následovat přijetí zákonů na ochranu LBGT, všech forem homosexualismu, krádeže dětí rodinám, potratová politika bude maximálně liberální atd. atd., prostě všechna ta špína, kterou vidíme na Západě, se pozvolna bude usazovat na Slovensku. A nejen to, Američané tam budou chtít mít pro své vojsko základny a zcela jistě i základny pro své atomové rakety.
  A nemylte se, mí slovenští přátelé: Jakmile tato osoba, která slouží sionismu je na vrcholu pyramidy moci, tak tuto moc udrží za jakoukoliv cenu. Demonstrace, jež budete zcela jistě proti jejich vládě konat, nic nepomohou, ani volby do Parlamentu nic nepomohou. Nitranský katolický biskup Vás varoval, a kde ta Vaše horoucí katolická víra v Boha? Andrej Hlinka se musí obracet v hrobě …
  L. Malý

  1188. Poselství Ježíše ze dne 5. srpna 2014 v 14:16.
  MNOHO LIDÍ SE HLÁSÍ KE KŘESŤANSTVÍ, ALE NEMILUJÍ MĚ
  Kamkoliv půjde má armáda, půjdou vytrvale i nepřátelé tohoto díla. Bojem, rozdáváním kopanců a pliváním jedu je poznáte, i podle zla, hrnoucího se jim z úst. Moje vlastní poznáte podle toho, jak budou hanobeni v mém jménu.

  Nesmíte nikdy ztratit odvahu, čelíte-li nenávisti. Musíte pochopit, kdo je v těchto případech u díla a nebrat ho na vědomí, jinak ho posílíte. Vliv Zlého na Boží děti se zřetelně projevuje rozpory rozdělujícími národy, vraždami, pronásledováním a pokusy o vyhlazení křesťanství.

  Mnoho lidí se hlásí ke křesťanství, ale nemilují Mě. Urážejí Mě a způsobují Mi velkou hanbu.
  Křesťanství je životní síla, která udržuje svět. Já jsem Světlo, které oddělilo noc a den a beze Mne byste tápali ve tmě. Pojďte se Mnou, když jsem vás volal – nebo vůbec nechoďte.

  1319. Poselství Ježíše ze dne 21. ledna 2015 v 20:24.
  S MOUDROSTÍ PŘICHÁZÍ SCHOPNOST VIDĚT PRAVDU
  Má vroucně milovaná dcero,
  moudrost je dar, daný člověku mocí Ducha Svatého. Přes veškeré bohatství, které lze získat, moc a vzácné kameny sebrané na zemi, nemá člověk nic, nemá-li dar moudrosti.

  S moudrostí přichází schopnost vidět Pravdu, kterou lidskému pokolení dával Bůh skrze proroky. Moudrost, naneštěstí, je v dnešním světě vzácná. Tím, jak podlehnete všem, člověkem pro člověka stvořeným věcem, unikne vám vše, co je skryto pod vrstvami svůdných, uklidňujících výparů, které pokrývají svět, protože se člověk honí za každým potěšením, každým činem, každým slovem a za každým podnětem, který nepochází od Boha.

  Ďáblův vliv deformuje lidskou mysl a vše obrací naopak. Ďábel je pravým opakem Boha, a tak říká-li Bůh, že je něco správné, on, Zlý, vás přesvědčí, že je to špatné. Dobré bude považováno za zlé a ďábelský skutek, nebo slovo, bude prohlášeno za správné. Každý, v Božích očích zavrženíhodný hřích, bude omlouván, a to zahrne všechny podoby zla.

  Ale Bůh, z lásky k vám, se postará, aby moudrost, poskytnutá člověku mocí Ducha Svatého, se stala zbrojí, kterou jeho věrní služebníci použijí, aby odvedli lidi pryč z dýmu Satana.

  Všem náboženstvím, všem duším, všem národům, bude dán dar moudrosti. Ale může být přijat jen těmi, kdo Boha upřímně milují, protože jen skrze svou lásku k Němu, se budou moci modlit za ty, kteří s Ním nechtějí mít nic společného.

  • http://www.varovani.org/html2/985.html
   Až se laický svět konečně poddá a spojí síly s falešnými podvodníky, kteří obsadí Boží chrám, přijde brzy čas, kdy budete svědky té největší ohavnosti. To se stane v době, kdy bude postaven chrám, který se stane sídlem antikrista. Tehdy ti, kteří budou zbožňovat antikrista, se budou počítat na miliardy. Avšak ti, kteří znají pravdu, se moc nenačekají, protože vláda šelmy bude velmi krátká. A pak zazní polnice. V ten den budou nepřátelé Boha vhozeni do ohnivého jezera, přesně jak bylo předpověděno.

   http://www.varovani.org/html2/1117.html
   Armáda zbylých pomůže udržet plamen lásky k mému Synu živým a současně přinese duším úlevu od trestu, který by je jinak postihl, kdyby nebylo milosrdenství mého Syna.

   Miliardy ľudí budú zbožňovať antikrista.To znamená ,že i mnoho ľudí na Slovensku.Znie to hrozne,ale je to pravda.Preto sa nečudujme,akým smerom sa to uberá.Záchrana je možná prostredníctvom modlitieb, modlitebných kampaní a utrpením,ktoré prinesie imunitu od trestu pre mnohé duše.

  • Pochválený buď Ježiš Kristus!

   Ďakujem Vám, František za veľmi povzbudivý článok. Netajím ani ja svoje sklamanie. Ale Boh má všetko pod kontrolou.
   Treba sa naďalej vrúcne modliť a prosiť o pomoc a ochranu našich národov našu milovanú Matku.
   Boh Vám žehnaj. A všetkým, ktorí sa modlili za naše Slovensko.

 31. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za voľbu kresťanského, pronárodného, proslovenského, konzervatívneho, tradičnú rodinu, kresťanské hodnoty a Božie zákony si ctiaceho a chrániaceho prezidentského kandidáta za hlavu nášho slovenského štátu vrúcne prosíme nášho Pána a našu Nebeskú Matku. Všemohúci Bože, zmiluj sa nad našim slovenským národom a nedovoľ, aby sa stal korisťou démonických, globalistických, neoliberálnych a antikresťanských síl.
  2. Za vlastencov, ctiteľov a zástancov kresťanských, tradičných rodinných, pro-slovenských a pro-slavianských hodnôt JUDr. Štefana Harabina a Mariána Kotlebu kandidujúcich na úrad prezidenta Slovenskej republiky, aby bol z Božej vôle spomedzi nich zvolený za hlavu štátu ten kandidát, ktorý bude najviac a najlepšie schopný chrániť naše Slovensko pred islamizáciou a neoliberálnou Brusselskou diktatúrou.
  3. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  4. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  5. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  6. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  7. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  8. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  9. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  10. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  11. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  12. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  13. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  14. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  15. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  16. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  17. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  18. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  19. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  20. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  21. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  22. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  23. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  24. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  25. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  26. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  27. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  28. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  29. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  30. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  31. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  32. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  33. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  34. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  35. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  36. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  37. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  38. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  39. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  40. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  41. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  42. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  43. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  44. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  45. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  46. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  47. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  48. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  49. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  50. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  51. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  52. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 32. Milovaní bratia a sestry v Kristu
  Milovaní Bratia Česi a Slováci;

  V sobotu máme na Slovensku prezidentské voľby.
  Prosím
  Prosím
  Prosím
  Všetkých, modlíme sa aby ten kto zvíťazí bol prezidentom podľa Božej vôle:
  1.Ctil Božie zákony
  2.miloval Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého

  • Pochválený buď Ježiš Kristus!

   Všetkým na Slovensku, ale aj na Morave a v Čechách:

   Prosím o modlitbu sv. ruženca alebo aj sv. omše /podľa možností/ v  PIATOK 15. 3. 2019 o 18.00 hodine, v predvečer volieb slovenského prezidenta. Vrúcne prosme našu Patrónku Sedembolestnú Pannu Máriu, aby sa prihovorila u svojho milovaného syna za náš národ a pomohla nám pri voľbe prezidenta, aby Slovensko dostalo takého prezidenta, ktorého v týchto posledných časoch potrebuje. Pán nikdy neodmietol svojej Matke pomoc. A tak prosme, vrúcne prosme našu milovanú Matku o pomoc.

   Ďakujem všetkým, ktorí sa k tejto výzve pripoja.
   Nech nám v tento deň pomáha Pán a ruka Matky vedie.

 33. HARABIN NA HRAD !

  “Chystajú sa Kotlebovci podporiť Čaputovú?”, pýta sa Sergej Kozlík a nakladá Uhríkovi i Mazurekovi.

  Podpredseda Národnej koalície Sergej Kozlík zareagoval na sociálnej sieti vo videu na kritiku členov strany Mariána Kotlebu, ktoré z úst Milana Mazureka a Milana Uhríka odzneli na osobu prezidentského kandidáta Štefana Harabina. Je to veľmi zaujímavá situácia, keď členovia strany útočia na jediného prezidentského kandidáta a jediného známejšieho človeka, ktorý sa ich počas celej doby zastával, keď videl, že sa voči nim nepostupuje spravodlivo a tak, ako by sa podľa právneho poriadku malo. Pravdepodobne aj pre tento “nevďak”, ako aj to, že kvôli na totálny neúspech odsúdenej kandidatúre Mariána Kotlebu sa jeho ľudia navážajú do Štefana Harabina, ktorý je momentálne už jediným národným kandidátom s možnosťou postúpiť do druhého kola a oberajú ho tak o veľmi potrebné percentá, rozhodol sa im Sergej Kozlík prehovoriť do duše.

  Sergej Kozlík vo svojom videu hovorí: “Pred pár dňami sa na sociálnych sieťach objavila vlna nezmyselných útokov Kotlebovcov proti Štefanovi Harabinovi.“

  Tŕňom v oku pána Mazureka z ĽSNS je novela Trestného zákona z roku 2009, ktorú vraj schválil pán Harabin, keď bol ministrom spravodlivosti. Zákony a ich novely neschvaľujú ministri, ale parlament, čo odporučil Štefan Harabin pánovi Mazurekovi naštudovať. Podstatné je však iné – novela Trestného zákona nebola smerovaná proti prejavom vlastenectva a národného cítenia, ale proti prejavom extrémizmu, najmä organizovaného extrémizmu. V čase, keď spoločnosť bola svedkom viacerých násilných skupinových trestných činov, ale aj v dobe nastupujúcich výrazných migračných pohybov to bolo nanajvýš potrebné.

  Nanovo sa upravili skutkové podstaty trestného činu násilia proti skupine obyvateľstva a výtržníctva, a tiež postihy pre páchateľov popierajúcich holokaust a genocídy. Absolútna väčšina občanov tieto zmeny privítala, ľudia so sklonom k extrémizmu samozrejme zaškrípali zubami.

  Poslanec Uhrík zase detinsky vyčíta Štefanovi Harabinovi, že nepriznal stretnutia s predstaviteľmi ĽSNS, ktoré iniciovala táto strana. Pritom pán Harabin sa jasne vyjadril, že prijme podporu všetkých občanov a legitímnych politických strán a je o nej ochotný s nimi diskutovať, ale že kandidovať bude zásadne ako nezávislý občiansky kandidát. Preto meno žiadnej politickej strany nebude uvádzať.

  Štefan Harabin sa dnes javí ako jediný kandidát s výraznou národnou orientáciou, ktorý má šancu postúpiť do druhého kola prezidentských volieb. Chystajú sa Kotlebovci oslabiť jeho pozíciu a podporiť tak napríklad Čaputovú?”

  Zdroj: Sergej Kozlík nakladá Uhríkovi a Mazurekovi

 34. Drazí přátelé, přibližně před dvěma lety se zde na diskusi objevilo upozornění na možnost přes startovač.cz finančně podpořit vytvoření filmu Ave Maria filmové společnosti Orfilm. Příležitosti jsme mnozí využili a výsledkem je krásný dvojdílný film, o kterém byla v diskusi řeč letos v lednu a který adminové umístili i na tyto stránky.
  Společnost Orfilm již začala točit další film Přátelé eucharistie o Pánu Ježíši. Chtěla bych proto upozornit, že kdo můžeme, tak máme momentálně opět možnost autory finančně podpořit přes startovač na adrese:

  https://www.startovac.cz/projekty/pratele-eucharistie/

  Jak jsem pochopila situaci, tak nejen že jde o filmy nevýdělečné, ale filmový štáb jejich tvorbu v podstatě financuje ze svých prostředků, takže musí jít o činnost velmi ztrátovou, ale přitom tolik užitečnou. To považuji v dnešní době za mimořádnou obětavost a naše dary tak mohou alespoň trochu pomoci tomuto bohulibému projektu.

Pridaj komentár