Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. „Budú znamenia na nebi i na zemi …“
  Jedno bude hneď zajtra, pondelok včas ráno.

  Verím tomu, že Boh nám i teraz chce niečo naznačiť, upozorniť, pozýva nás k modlitbe a pokániu …
  https://www.aktuality.sk/clanok/659254/v-pondelok-bude-uplne-zatmenie-mesiaca-posledne-v-tomto-desatroci/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

  Sv. Paisij: Rusko dobyje Turecko a začne tím 3. světová válka (české titulky)
  https://gloria.tv/video/nJ3amW1wDasK3voB3jx83aUeX
  Athoské proroctví: Světová válka 1/2 roku po zabavení kláštera, co hořel včera (15.1.2019)
  https://gloria.tv/article/ChZYZbr11QP14RjQdxu6NpSBo

 2. Pozývame všetkých k spoločnej modlitbe Sv. Ruženca ako jednej modlitby s úmyslom za mier od 18.00 do 20.00. Ďakujem, že sa pridáte.

  ….“Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována“….

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

  /posolstvo 355/

 3. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus,
  chtě nechtě musím zareagovat na poslední diskusi, kterou vedl především Miroslav. Miroslave, zasloužíte si uznání za vaše překlady, za znalost poselství jiných vizionářů i za orientaci v Písmu svatém, ale nezapomněl jste na něco. Tato podstránka má být vedena v duchu poselství Marii Božího milosrdenství, tedy Knihy Pravdy. Všichni, kdo na tuto podstránku přicházíme, bychom měli tuto Knihu Pravdy přijmout bezvýhradně za svou a spolu s Písmem svatým, jako nejdůležitější středobod našeho života. Uděláme-li to, je pro nás snadné rozlišení, o které jsme tolikrát žádáni, abychom o něj prosili. Rozlišujeme-li tedy podle tohoto našeho pevného, nejdůležitějšího bodu, pak poznáme, že všechno co k nám přichází je buď v souladu s tímto naším středobodem a pak to můžeme přijmout, je-li však v poselstvích jiných vizionářů, či v jakékoliv jiné informaci odchylka, pak to přijmout nesmíme.
  Naproti tomu nám Pán Ježíš zakazuje, abychom porovnávali poselství Marii Božího milosrdenství s jinými poselstvími, co to znamená, porovnáváme dvě věci, o nichž nevíme, která má větší důležitost.
  A právě toto jste, Miroslave udělal, když jste naznačil, kdo by měl být antikrist.
  V poselstvích Marii Božího milosrdenství je srozumitelně řečeno, jaký člověk to bude, bývalý president USA to být nemůže, neboť v té době, kdy byla poselství přijímána, byl známý po celém světě.

  1) „On, mé děti, se ukrývá za kulisami, ale brzy se objeví před zraky světa.“
  2) „Jsou vedeni antikristem, který je z Východu a jenž se skrývá za zavřenými dveřmi.“
  3) „Antikrist přijde z východu, ne ze západu.“
  4) „Mnoho z toho, co má přijít, bude těžké a zraňující, neboť rozdělení ve světě, které mají způsobit ve světě Gog a Magog, rozštěpí rodiny ve dví. Zlé úklady a zrádné plány vymyšlené falešným prorokem a antikristem budou tím největším podvodem od doby, kdy farizeové odmítli mého Syna.“
  5) „Jeho lstivý plán bude skryt za příjemným, okouzlujícím a výřečným zevnějškem, ale když mé děti pohlédnou do jeho očí, uvidí temnotu, protože nemá duši. Nebyl stvořen rukou Boha Otce.“

  Stejný omyl je i u vytržení, neboli vyzdvižení, v Knize Pravdy lze dobře dohledat, že se to stane na konci Velkého soužení, těsně před Velkým trestem, který bude bezprostředně předcházet Druhému příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

  1) „Až potom, co vám tento velký dar, jenž reprezentuje vaši víru navenek, bude odňat, vám konečně začne svítat pravda.
  Má dcero, pověz lidem, aby nepodléhali panice. Moji následovníci budou zachráněni a vyzdviženi se Mnou do oblak, kde budou čekat na Nový ráj na zemi. Budou si užívat mého Nového ráje a v tomto novém věčném životě budou sjednoceni se zesnulými členy svých rodin.“
  2) „den, kdy přijdu, abych si vyžádal své dědictví, zaslíbené Mi mým Otcem, přijde náhle.
  Zatímco připravuji celé lidstvo na tuto velkou událost, ten den přijde neočekávaně. Chvíle, kdy šelma bude uvržena do propasti, je blízko, a pak se dvanáct národů bude těšit míru a jednotě.
  Během toho času svatí v nebi a všichni, kteří zemřeli ve stavu milosti, budou vyzdviženi spolu se spravedlivými, kteří přežijí soužení.“

  Z mnoha poselství Marii Božího milosrdenství je také zřejmé, že antikrist veřejně vystoupí těsně před Velkým Varováním, nebo hned po něm a Velké Varování se uskuteční v polovině Velkého soužení.

  1) „Proroctví se začnou odvíjet, až svět bude pod vládou antikrista, jenž se vás pokusí ovládnout pomocí nové světové měny.
  Velké varování zastaví tyto a jiné hrůzné činy, které jsou plánovány globálními mocnostmi a které jsou mimo chápání mých dětí všude na světě.“
  2) „Sotva se Varování uskuteční, stane se jistý počet událostí. Antikrist se svou skupinou, i když bude oslaben globálním vyznáním hříchů, začne plánovat uchvácení mé svaté církve zevnitř.“

  Také Miroslave, nemusíte přemýšlet, který současný vizionář hovoří o čtyřech mocnostech, je to přeci Marie Božího milosrdenství.

  1) „čtyři části světa, které zmiňuji, jsou čtyři velké říše – Spojené státy, Rusko, Evropa a Čína. Všechna předpověděná proroctví zahrnou tyto mocnosti, ve kterých dojde ke všem otřesům v náboženských a politických strukturách.“

  A ještě je nutné upřesnit, co bude bezprostředním znamením začátku Velkého varování, víme z Knihy Pravdy, že to bude druhé slunce.

  1) „Nevěřícímu světu brzy ukážu nová, všemu lidskému vědeckému poznání odporující, neočekávatelná znamení, jako zjevení začátku mého zásahu. Žádné vědecké posuzování nebude dávat smysl, až spatříte dvě slunce.“
  2) „jak se můj čas blíží, mnozí budou spát, ale ti, kdo jsou požehnáni, s očima otevřenýma mému Světlu, poznají znamení.
  Prvním znamením bude rychlejší otáčení Země. Druhé znamení se týká Slunce, bude rostoucí hrozbou, jasnější a začne rotovat. Vedle něj uvidíte druhé slunce.“

  https://www.youtube.com/watch?v=DFQwoqAmjMc Až se toto pravděpodobně převážně plynné těleso zažehne od našeho Slunce, uvidíme všichni druhé slunce.

  To, že Miroslav zde uveřejňuje své myšlenky, ještě není nic špatného, ale vždy by měl rozlišit nejvyšší důležitost a prioritu poselství Marii Božího milosrdenství a podle toho upravit své závěry.
  Toto je i výtka adminům Peterovi a Janovi. V žádném případě není potřeba mazat, nebo upravovat text, tak jako se to stalo naprosto nepřijatelně na stránce čtyřicet, kde bylo smazáno jméno prezidenta Miloše Zemana a nahrazeno xyz. Ale mírnou avšak pevnou argumentací upozornit čtenáře, že příspěvek není zcela v duchu Knihy Pravdy.

  Admin Peter:

  Brat František, ďakujem za tvoju reakciu na nezrovnalosti v príspevkoch brata Miroslava, ktorého týmto upozorňujem, aby dodržiaval pravidlá fóra a písal svoje príspevky v duchu posolstiev Márie Božieho milosrdenstva a Knihy pravdy! Tvrdošijne presadzovať osobný názor a vsugerovávať ho aj iným ohľadom osoby bývalého prezidenta USA Baraka Obamy, pokiaľ ho vy, Miroslav, považujete za antikrista, je scestné a zavádzajúce, nakoľko takéto tvrdenie sa neopiera o naše poznatky vychádzajúce z Knihy Pravdy a iných pre nás dôveryhodných zdrojov. Obama nespĺňa ani len tie najzákladnejšie predpoklady, ktoré by v osobe a charaktere antikrista mali byť naplnené! Nie je ani z východu a navyše je moslim pôvodom z afrického štátu Keňa a so židovstvom ani s kresťanstvom ho nič nespája. Navyše nie je ani beloch, pritom jeho pôsobenie na svetovej scéne je už minulosťou a ako bývalý prezident viac nerozhoduje o politike USA a nemá už žiaden podstatný vplyv na svetové diane atď. Preto takýto názor s vami nezdieľame.

  S vymazaním mena prezidenta Miloša Zemana v spomínanom príspevku na str. 40 nemám nič spoločné, a keďže k správcovstvu stránky má prístup aj môj spolupracovník, potom to bude zrejme jeho záležitosť. Príspevky zásadne nemením ani neupravujem, nanajvýš ak v minulosti som opravil niektoré gramatické chyby v príspevkoch iných, prípadne som previedol úpravu roztiahnutých a nesúrodo zverejnených príspevkov do kompaktnejšieho celku kvôli ich usporiadanosti na našej stránke, ale obsah príspevkov je vždy zachovaný a nemenený! Zásadne nerobíme žiadnu cenzúru príspevkov, len dohliadame na to, aby boli zverejnené podľa zásad nášho fóra. Meno Miloš Zeman som v predmetnom príspevku obnovil a osobne dohliadnem na to, aby to tak aj zostalo. Mazať jeho meno len preto, že niekto nie je jeho priaznivcom, nepovažujem za správne a takéto veci by sa nemali už viac opakovať!

  • František z Prahy o.i. napísal:
   „Stejný omyl je i u vytržení, neboli vyzdvižení, v Knize Pravdy lze dobře dohledat, že se to stane na konci Velkého soužení, těsně před Velkým trestem, který bude bezprostředně předcházet Druhému příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“
   Tento bod považujem za dosť kľúčový. V Biblii stojí – „Modlite sa, aby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému, čo má prísť na tento svet a postaviť sa pred tvár Syna človeka“ (voľný citát z pamäti).
   Nepriamo z toho ale vyplýva, že sme vyzývaní sa modliť, aby sme unikli veľkému súženiu. Veď aký by to malo zmysel, ak by sme tu mali byť aj počas veľkého súženia, „aké svet ešte nepoznal a akého už ani viac nebude“. Pred čím iným by sme mali potom chcieť uniknúť?
   A tiež, aby mohol antikrist prísť na tento svet, musí odísť niečo, čo jeho príchodu bráni a ho zadržiava…
   Sú to pasáže, ktoré vzbudzujú mnohé otázky, na ktoré je ťažko dať jednoznačné odpovede. Netrúfol by som si však označiť niekoho názor v tejto veci hneď za omyl, ako ani nepresadzujem nejaký svoj názor, ale by som sa nad tým zamyslel a snažil sa prispieť k našemu spoločnému hľadaniu pravdy.
   A ešte jedna poznámka na záver – je nás tu tak málo, že nesmieme dovoliť zlému, aby vnášal medzi nás rozbroje. Určite sa o to veľmi snaží, však sme na to boli aj upozorňovaní, tak nepodľahnime tomu. Aj tu by mali platiť biblické – „kto nie je proti vám, je za vás“.
   Maranatha – príď, Pane Ježišu!

   Admin Peter:

   @ Ondrej_E: „A tiež, aby mohol antikrist prísť na tento svet, musí odísť niečo, čo jeho príchodu bráni a ho zadržiava…“

   Tým „niečo“ resp. „niekým“ je emeritný pápež Benedikt XVI. (biskup v bielom – viď posolstvo Božej Matky z Fatimy ), ktorý doposiaľ stojí antikristovi v ceste. Ale už čoskoro s príchodom tragických udalostí v Ríme a osobitne napadnutím Vatikánu islamskými hordami tesne pred príchodom Veľkého Varovania bude táto prekážka „odstránená“ a potom už Benedikt XVI. nebude stáť v ceste obom satanovým zlosynom – antikristovi a falošnému prorokovi na nastolenie totalitnej satanskej neoliberálnej diktatúry NWO.

   • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus,
    nejdříve musím z celého srdce poděkovat adminu Peterovi, že narovnal to, co bylo pokřivené.

    Ondřeji E., nesmíme zapomínat na to, co je nejdůležitější v tomto čase, je to přeci armáda zbytku, do které máme i my patřit. Tato armáda má pomoci přivést co nejvíce zbloudilých duší, položme si otázku, jak bychom pomohli našemu Pánu Ježíši Kristu s tímto úkolem, když bychom byli vyzdviženi před časem Velkého soužení. Ale my jsme povoláni postavit se samotnému antikristu, tento boj je především duchovní a povedeme ho tak, že budeme za všech okolností věrní Ježíši Kristu a Jeho učení Pravdě. Tak mnohokrát je o tom psáno v Knize Pravdy, například:

    1) „Neboť jen ti silní mezi vámi zůstanou věrni svatému Božímu Slovu, ale byť bude armáda zbytku jen zlomkem velikosti armády šelmy, Bůh ji naplní lví silou. Posílí slabé a dá jim velké milosti. Oslabí moc těch, kdo se stanou uctívači antikrista.“
    2) „Vaše oddanost ke Mně je důležitá, protože jste to vy, má armáda zbytku, která bude nástrojem k záchraně zbytku světa před utrpením stejného osudu, jaký měli ti, kdo odmítli naslouchat Noemu.“
    3) „Mé drahé děti, musíte zůstat tiché, pokojné, ale s pevným odhodláním pokračovat v hlásání svatého Slova obsaženého v evangeliích ve všech koutech světa. Vy, má armáda zbytku, přivedete ke Mně všechny Boží děti a pomůžete Mi je zachránit z par zla, zahalující milióny duší. Jste moji a kráčíte v Božím Světle a urovnáte cestu ke spáse světa.“
    4) „Ukřižování, každé jeho stadium, bude všemi, kdo milují Boha, zakoušeno až do posledního dne.
    V čase předcházejícím mému Druhému příchodu křesťané a všichni, kteří milují mého Otce, Boha Nejvyššího, budou muset vytrpět trýzeň mého ukřižování.“
    5) „Sotva se Varování uskuteční, stane se jistý počet událostí. Antikrist se svou skupinou, i když bude oslaben globálním vyznáním hříchů, začne plánovat uchvácení mé svaté církve zevnitř.
    Má armáda zaujme své postavení a začne bojovat, aby zachránila svatou katolickou církev od zkázy.“
    6) „Šiřte mé Slovo, abyste šířili obrácení. Čas k mému příchodu a vládě je už blízko. Ale nebude dost času k záchraně všech duší. Dělejte pro Mne vše, co můžete, pro vašeho Ježíše, který vás všechny miluje a chová v srdci.“
    7) „Mým následovníkům, kteří mohou mít člena rodiny, nebo blízkého přítele, jenž je na cestě hříchu, říkám: Je vaší povinností pokusit se mu otevřít oči Pravdě.
    Přijímejte Mě v nejsvětější eucharistii a získáte sílu, která vás udrží na mimořádné úrovni během tohoto pronásledování.“
    8) „Této generaci je dán dar, z něhož se nemohla těšit žádná jiná generace. Mnozí jednoduše přejdou z tohoto života okamžitě, bez toho, že by museli zakusit smrt, jak ji znáte.
    Můj Druhý příchod sebou přinese tento mimořádný dar.
    Každá bolest, každé utrpení, každá modlitba, každé úsilí, které jste snášeli, abyste shromáždili duše, které zůstávají pozadu, klopýtají a bojují celou cestu, bude stát za to.
    Vytrvejte během tohoto přicházejícího soužení, neboť je to něco, co se musí stát, protože tak to bylo předpověděno v Knize mého Otce.“

    A Písmo svaté říká: 22 Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

    Ondřeji E. Váš citát se týká duše, ne těla, za to se musíme modlit, abychom i v pronásledování zůstali věrní pravdě.
    Ptáte se, před čím jiným bychom měli potom chtít uniknout, odpovědí je, no přeci před Velkým trestem:

    1) „Všechny tresty seslané mým Otcem se uskuteční před mým Druhým příchodem. Města zmizí, země budou zaplaveny vlnami hněvu mého Otce a zemětřesení budou tak mohutná, že budou pocítěna napříč mnoha zeměmi současně.“
    2) „Hory poklesnou, jezera se spojí s moři a povrch země se zmenší o třetinu.“

    Přemýšlíte nad tím, co musí odejít, co příchodu antikrista brání a zadržuje ho. Admin Peter říká, že je to Benedikt XVI, jistě je to autorita emeritního papeže, která brání falešnému proroku učinit takové změny, které již nebudou stát v cestě antikristovi v jeho vystoupení, víme z poselství Marii Božího milosrdenství, jaké jsou to změny a z toho je zřejmé, že je to Ježíš Kristus, přítomný ve všech svatostáncích světa, který antikrista zadržuje:

    1) „Každodenní oběti mše svaté nakonec ustanou, jak bylo předpověděno, protože falešný prorok vyhlásí, že bude sloužena nová podoba mše, a řekne, že její stará forma je již nepatřičná.
    Má přítomnost v nejsvětější svátosti bude zrušena a Boží děti už nebudou živeny chlebem života. A pak dopadne Boží ruka na bezbožníky, kteří se opováží říkat, že mluví v Božím jménu. Jejich oddanost šelmě ovlivní mnohé a ti povedou oklamané do žaláře temnoty.“
    2) „Až uvidíte muže povýšené do vedoucích postavení v chrámech mého Syna a vyžadujících od vás uctivé klanění tam, kde ale není znamení kříže, potom utečte, neboť budete vlečeni do omylu. Budete vědět, že pro antikrista přišel čas vstoupit do církve mého Syna, kde již byly upraveny svatostánky a často nahrazeny jejich dřevěnou verzí.
    Tehdy, v den, kdy antikrist pyšně usedne na svůj trůn, můj Syn už více nebude přítomen. Od toho dne bude pro ty, kdo milují mého Syna, těžké zůstat Mu věrný, jak by měli, kvůli všemožným ohavnostem, jimž budete vystaveni.“
    3) „Až vám bude řečeno, že mé Tělo je něčím jiným, než mým fyzickým tělem, potom vězte, že svaté přijímání, které dostanete, nebude ode Mne. Nesmíte jim nikdy dovolit, aby změnili význam nejsvětější eucharistie. Teprve až bude nejsvětější eucharistie zcela zrušena, antikrist vstoupí do mé církve a ovládne ji.“

    A ještě na závěr Ondřeji E., je třeba připomenout slova Pána Ježíše, která pronesl o poselstvích Marii Božího milosrdenství:

    „Ty, má dcero, budeš jediná, která v tomto čase bude mluvit pravdivé Boží Slovo, aby je slyšel celý svět.“

    A stejně tak jsou velmi důležitá slova o Satanovi v souvislosti s ostatními proroky. Proto musíme všechno rozlišovat se středobodem Knihy Pravdy:

    1) „Satan se Mi nyní pyšně vysmívá, a pokaždé, když kvůli němu ztratím duši, přísahá, že nikdy nepřestane zasahovat do každé, Mnou požehnané mise na zemi k záchraně duší.“
    2) „měj vždy na paměti, jak ďábel pracuje. Je velmi opatrný, aby se neodhalil. Proto směšuje pravdy se lžemi, aby vás zmátl. To je jeho oblíbený způsob, jakým klame duše.“

    • Ďakujem Františkovi a Petrovi,že uviedli poriadok do tejto diskusie.Prečo sa spoliehať,že práve ja budem napr za týždeň vytrhnutý,keď je práce veľa a robotníkov málo?Necháte sa radšej vytrhnúť a duše prenechať Satanovi? Napr. John Leary, ak dáva dátum nejakej udalosti,s najväčšou pravdepodobnosťou je falošný prorok.
     Pred čím máme uniknúť si mnoho ľudí automaticky spája s tým,že tu nik verný nezostane počas súženia.Píšem to minimálne druhýkrát,ak by to malo prísť zajtra,koľko duší by si zaslúžilo ísť hore??Najmä keď posolstvá Varovania hovoria o tom,,že keby nepríde Varovanie,tak miliardy duší by prišli do pekla.Preto si treba pokorne priznať,že stav našich duší je v realite skutočne horší ako si myslíme!

     http://www.varovani.org/html2/1036.html
     http://www.varovani.org/html2/973.html

     Vytrhnutie príde po tom,ako po Varovaní armáda zbytku rozšíri Božiu pečat a vydá svedectvo.Príde tesne pred Veľkým Trestom a zničením všetkého,čo ostane na tejto zemi:

     Zachráním každou duši, která bude ke Mně volat těsně před tím, než se obloha uzavře, hory se zhroutí a moře zalije zemi, a pak nebe zmizí spolu se starou zemí. Vyvstane můj Nový ráj, nové nebe a země, taková, jako byla stvořena pro Adama a Evu, a všichni se budou radovat. Neboť to bude největší den od doby, kdy Bůh stvořil Adama a Evu. Nikdy neztrácejte naději a vzpomeňte si na to, co vám teď říkám.

     http://www.varovani.org/html2/1151.html

     Ďakujem Františkovi za znamenie ,ktoré mi ozrejmil a pripomenul: Znamenie ,ktoré príde tesne pred Varovaním je rýchlejšie otáčanie Zeme a dve slnká na oblohe.
     Môže prísť Varovanie skôr ako invázia do Ríma?Pretože ak príde neskôr,môžme mnohých upozorniť,čo sa splnilo a čo má nasledovať.

  • Odpovím všem stroze.

   Jméno kandidáta na prezidenta jsem smazal, aby tyto stránky nepůsobily dojmem, že se snaží jakkoliv ovlivnit návštěvníky ve volbách. Nejsme politické uskupení ani politicky motivovaní k někomu, ale máme úplně jiný úkol. Teď už je po volbách. Budiž může tam to jméno zůstat. Příště to udělám znovu pokud to bude nutné. Jak jsem psal „co je císařovo nechte císaři….“
   Doufám, že jste všichni už tento hlavní rozdíl v důležitosti směřování našeho počínání pochopili. Jde o ochranu této mise spásy. Smazání jména nebylo určené jako útok proti komukoliv a jeho názorům. S politikou mám jisté zkušenosti a nepleťte se kdokoliv do ní. Raději hlásejte Evangelium a budujte Armádu Zbytku. Prvotiny, které šíří evangelium a informace co lidstvo čeká do celého světa navzdory posměškům, a jakémukoliv druhu stíhání od ostatních. Apoštolové se také nepletli do politiky, a neupřednostňovali tohoto kandidáta proti tamtomu, ale hlásali dobrou novinu a získávali duše pro Boha. K tomu jsme byli určeni a pečlivě vybráni.
   Bůh s Vámi

 4. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  2. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  3. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  4. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  5. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  6. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  7. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  8. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  9. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  10. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  11. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  12. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  13. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  14. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  15. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  16. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  17. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  18. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  19. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  20. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  21. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  22. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  23. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  24. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  25. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  26. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  27. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  28. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  29. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  30. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  31. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  32. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  33. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  34. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  35. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  36. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  37. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  38. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  39. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  40. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  41. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  42. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  43. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  44. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  45. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

  • Poselství pro Johna Learyho a pro ostatní současné vizionáře, které zmiňuji ve svých příspěvcích, najdete zde:
   http://www.johnleary.com/index.php/?cat=3&order=DESC – John Leary (USA)
   https://revelacionesmarianas.com/english.htm – Luz de Maria (Argentina)
   http://wingsofprophecy.blogspot.com/ – Glynda Lomax/Linkous (USA)
   https://iamcallingyounow.blogspot.com – Julie Whedbee (USA)
   Vizionářů je pochopitelně více, ale tito jsou zřejmě nejdůležitější, nebo mezi ně patří.

  • Johna Learyho som nečítal a nepoznám ho. Je to pre mňa jedna z ďalších nových osôb. Mám k tomu stručný komentár.
   Citujem teda časť jeho preloženého posolstva od Miroslava:
   Tuesday, December 25, 2018
   Jesus said: “My people, I have told you many times that the Warning would happen
   Ježíš řekl: „Moji lidé, mnohokrát jsem vám říkal, že Varování se stane
   most likely during the football season, which is between September and February of a following year.
   nejpravděpodobněji během fotbalové sezony, tedy mezi zářím a únorem následujícího roku.

   Finále americkej futbalovej ligy NFL (sezóna trvá od septembra 2018 do februára 2019) je 3.2.2019.
   Je to presne o 3 týždne.
   Chápem, že keby uviedol že Varovanie sa uskutoční „s istotou“, vtedy by mohol zmariť Božie plány a Božiu vôľu. Napísal však „najpravdepodobnejšie“, aby sa ľudia neplašili a mohli sa postupne upevňovať v Božej prítomnosti.
   V tom prípade ale očakávam, že jedna z vizionárok Garabandalu toto oznámi týždeň dopredu, tak ako jej to Pán prikázal.
   Je pravda že J.Whedbee, ktorej posolstvám verím, napísala v jednom z posledných posolstiev (pos.zvyšku č. 664; 2.1.2019) toto:
   „Velmi málo vzácných vteřin zbývá do vyznačení jednoznačné linie mezi mými vyvolenými – mým zbytkem, a zbývajícím tělem, které se nazývá mou církví.“ …
   „Mnozí, kteří čtou tato slova, tento rok nepřežijí. Mnozí náhle zemřou a volba Mne už musí být učiněna. Mnozí budou přemístěni a mnozí mnoho ztratí. Slyšíte, co vám říkám? Jste poslední generace, která uvidí můj návrat. Byli jste vybráni být tu v ten čas. Je na vás, co s tímto poznáním uděláte.“ …

  • Pokud by někdo ze čtenářů měl zájem o aktuální poselství Pána Ježíše pro jeho vizionáře, najdete je zde:
   https://444prophecynews.com/
   Bohužel jsou ale poselství v angličtině a tak jsou pro mnohé nepřístupné. Dají se sice vložit do překladače, ale domnívám se, že to není příliš vhodné, protože překladač nepřekládá duchem, ale mechanicky a nevystihuje myšlenku. Dochází často i k vážné deformaci obsahu a tím by mohl neznalý jazyka být skutečně uveden do vážného omylu. Překladač lze využívat, ale spíš jen pro toho, kdo zná gramatiku, jen mu chybí potřebná slovní zásoba. Kdo angličtinu neznáte, raději to nedělejte. Nedoporučuji.
   Možná vás i překvapí, že se objevují stále nová a nová poselství, ale to proto, že se skutečně nacházíme v posledních okamžicích tohoto světa před Ježíšovým příchodem a Ježíšovo Srdce oplývající láskou ke svým tvorům nešetří poselstvími a voláním k obrácení, ale také vážným napomenutím posměvačům, liknavým a duchovně líným. Volá a nabízí všem, aby ho poznali a mohli být součástí jeho Nevěsty-Zbytku-Církve, která bude velmi brzy vzata, aby byla uchráněna před soužením, které čeká všechny zanechané. Říká, že stále ještě je na to čas.
   Jak říká sám Ježíš Julii Whedbee:
   Velmi málo vzácných vteřin zbývá do vyznačení jednoznačné linie mezi Mými vyvolenými – Mým zbytkem, a zbývajícím tělem, které se nazývá Mou církví.
   Takže vy, kdo přešlapujete na místě, váháte a odkládáte rozhodnutí – neváhejte, nebo třeba zmeškáte svůj věčný život , protože až On dveře zavře, nikdo už je neotevře. Pamatujte na to.

 5. Drazí přátelé, bratři v Kristu,
  předkládám vám k zamyšlení kombinaci textů Písma, textů poselství pro amerického vizionáře Johna Learyho, který je jedním z budovatelů útočištných center v tomto konci časů v USA, a poselství pro Julii Whedbee, zvláště poselství z 2.1.2019. Ježíš Johnu Learymu upřesňuje termín, ve kterém dojde k Varování. Uvádím překlady z 25. a 28. prosince 2018:

  Tuesday, December 25, 2018
  Jesus said: “My people, I have told you many times that the Warning would happen
  Ježíš řekl: „Moji lidé, mnohokrát jsem vám říkal, že Varování se stane
  most likely during the football season, which is between September and February of a following year.
  nejpravděpodobněji během fotbalové sezony, tedy mezi zářím a únorem následujícího roku.
  This is why you saw a football in the vision, which is another indication, that the Warning is very close.
  Proto jste dostali vizi fotbalu, která je dalším znakem, že Varování je velmi blízko.
  After the Warning happens, the tribulation will follow close behind. You are seeing many end time signs,
  Po skončení Varování bude těsně následovat soužení. Vidíte mnoho znamení konce času,
  so I am warning My faithful to have their backpacks ready to leave for My refuges.
  proto varuji Mé věrné/věřící, aby měli připravené batohy k odchodu do Mých útočišť.
  Repent of your sins, and get your souls ready for My Warning.”
  Vyznejte a kajte se ze svých hříchů a připravte si duši na Mé Varování.“

  Friday, December 28, 2018
  Jesus said: “My people, I have been preparing you for the coming Warning,
  Ježíš řekl: „Moji lidé, připravoval jsem vás na nadcházející Varování,
  but people have not been preparing with frequent Confession as I told you to do.
  ale lidé se nepřipravili častým vyznáním ve zpovědi, jak jsem vám říkal, že máte dělat.
  If you do not cleanse your soul, more people will be seeing experiences deep in purgatory.
  Jestliže neočisťujete svou duši, více lidí zažije hluboký očistec
  Many of My faithful know enough to come to Confession, but they are spiritually lazy.
  Mnozí Mí věřící vědí dost na to, aby přišli ke zpovědi, ale jsou duchovně líní.
  You are coming down to the last moments before My Warning, yet you do not see the need to see the need to cleanse your souls.
  Vstupujete do posledních okamžiků před Varováním, přesto nevidíte potřebu očistit si duši.
  If you allow the evil one to fill up your time with events, then you will not have time for your Confession.
  Jestliže necháte ďábla vyplnit svůj čas událostmi, potom nebudete mít čas na vyznání ve zpovědi
  It is only with a clean soul that you can avoid any hell or deep purgatory experiences at your Warning.
  Pouze s čistou duší se můžete vyhnout zážitku pekla nebo hlubokého očistce při Varování.
  You need to be ready for the Warning, because evil events will happen quickly
  Je třeba, abyste byli na Varování připraveni, protože zlé události nastanou rychle
  after the six weeks of conversion. Continue your good prayer life every day as well.“
  po šesti týdnech od obrácení/proměny. Pokračujte v dobrém životě modlitby každý den.“

  V souvislosti s uvedenými překlady bych vás chtěl zvlášť upozornit na poselství pro Julii Whedbee (JW).
  To proto, že Ježíš Julii potvrzuje a zdůrazňuje, že jeho příchod bude velmi brzy – měli bychom už slyšet hřmot jeho příchodu. Poselství čtěte velmi pozorně. Mimořádně důležité je Jeho upozorňování na to, že musí dojít k našemu finálnímu rozhodnutí, ke komu, resp. čemu se obrátíme a určíme tak svůj osud. Pokud jste četli brožurku poselství pro JW postupně, od začátku, což velmi doporučuji, jistě jste si všimli, že vývoj poselství graduje k vyvrcholení oznámení velmi brzkého příchodu Pána Ježíše. Pro nás má ale kombinace poselství ještě jeden, a zřejmě důležitější význam, a to ten že lze mít širší vnímání poselství, sestavíme-li a zkombinujeme Jeho sdělení od více vizionářů.
  Každý vizionář totiž přijímá pouze část sdělení o budoucím dění.

  Tak víme, že Bůh Otec před necelým rokem Glyndě Lomax/Linkous sdělil, že jestliže dřívější poselství, která jsme z Nebes dostávali, se vždy odehrávala v dostatečném, byť blíže neurčeném, časovém rozpětí, po určité časové prodlevě, abychom se mohli řádně přípravit, tak současná poselství máme chápat tak, že se odehrají v podstatě hned, nebo velmi brzo po oznámení. Počítá se už s naší připraveností.
  Víme-li tedy, že Varování proběhne nejpozději koncem února, znamená to, že po Varování bude následovat 6 týdnů času milosti a potom přijde čas Boží Spravedlnosti, jak lze pochopit z výše uvedených překladů poselství pro J. Learyho. Znamená to také, že nejvýše během března bude ještě možnost obrácení. Je ale třeba si připomenout, že samo Varování podle poselství z Garabandalu bude uvedeno týden předtím významnou kosmickou události, kterou bude srážka dvou kosmických těles v blízkosti Země, kdy se na dobu 7 dnů vytvoří jasný znak kříže, který uvidí všichni lidé celé země.

  V tomto bodě bych vám chtěl ale předat, podle mě, důležitou věc. Když jsem uvažoval nad překladem poselství pro JW, jsem dostal vnuknutí úvahy o významu toho, co dostala JW v poselství ohledně prvotin-zbytku Církve (Nevěsty), který si Ježíš pro sebe vyhradil a říká, že ho vezme a na Zemi zanechá celou zbylou církev. Říká v posledním odstavci doslova:
  „Velmi málo vzácných vteřin zbývá do vyznačení jednoznačné linie mezi Mými vyvolenými – Mým zbytkem, a zbývajícím tělem, které se nazývá Mou církví.“
  Ta linie je totiž důležitá a přesto asi většině nedojde celý celý její význam. Co vlastně znamená a proč ji Ježíš klade na závěr, aby byla víc na očích, aby nám, pokud možno, utkvěla v paměti, zvlášť v souvislosti s časem Varování?

  Tyto události musíme provázat s texty Bible, ve kterých nás, jak sám Pán Ježíš, tak ve svých listech i sv. apoštol Pavel, informují o události, připravené pro tento konec časů. Přiznám se, že dosud vždy, když jsem texty četl, jsem nerozuměl a nechápal. Až teď mi došel jejich smysl:

  Luk 21;34-36
  34 Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil
  35 jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi.
  36 Proto bděte a stále se modlete/proste, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde,
  a mohli stanout před Synem člověka.

  Mt 24;40-41
  40 Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán.
  41 Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána.

  L 17; 34-35
  34 Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán.
  35 Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána.
  36 Dva budou na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán.

  1Sol; 15-17
  15 Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty,
  kdo zesnuli.
  16 Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.
  17 My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.

  Ona vyznačená linie bude nejen vyznačovat/oddělovat vyvolené (Zbytek-Nevěsta), kteří budou vychváceni, od těch ponechaných, ale je zřejmě i upřesňující časovou hranicí, kdy se tak stane. Víme tedy, že Zbytek-Nevěsta, bude vychvácen, aby unikl pohromám času trestu, který přijde hned po skončení času milosti, tj. 6 týdnů po Varování. (viz 1List Soluňanům i poselství pro JW). Při Varování budou totiž všichni lidé vychváceni k osobnímu malému Soudu a stanou před Ježíšem.
  A tady bude zřejmě hlavní smysl té linie, která oddělí Nevěstu a nebude po Varování vrácena zpět na zem, ale zůstane už navždy s Kristem, jak to říká sv. Pavel v 1Soluňanům, verš 17.
  Těžko si myslet, že by po proběhlém soudu byli všichni vráceni, a Zbytek-Nevěsta byl zase znovu vychvácen. Nedává to smysl. Navíc se lze oprávněně domnívat, že když se Zbytek-Nevěsta nevrátí zpět na zemi spolu s těmi, kteří budou ponecháni pro čas velkého soužení, těmto zanechaným bude jasné, že došlo k naplnění slov Písma a budou tímto příkladem motivováni k obrácení a přetrpění času soužení.
  Ne všichni ponechaní ve velkém soužení budou ale zachráněni, většina bude zatracena, Spasen bude onen zástup 144 tisíc v bílém rouchu před trůnem, označených na čele pečetí Živého boha, kteří přišli z velkého soužení a vyprali a vybělili si šat v Beránkově Krvi (Zj 7). A to proto, že jejich jména jsou zapsána v knize Života.

  Z výše uvedeného vyplývá upřesnění času vychvácení Zbytku, Beránkovy Nevěsty.
  Jak řekl Pán Ježíš Johnu Learymu – bude to nejpozději do konce února.
  Připravte se všichni, kteří toužíte být hodni Vychvácení, abyste se vyhnuli velkému soužení, protože čas je již velmi blízko. Ne všem se ale té milosti dostane. Proto je třeba se připravit i na vrácení zpět a nutnost vytrpět Velké soužení, o kterém Pán Ježíš v evangeliu říká, že takové ještě nebylo a už nikdy nebude. Jedinou útěchou všem ponechaným může být ujištění Ježíše, opět skrze Johna Learyho, že ten čas soužení nebude delší než 3,5 roku, a že čas bude zkrácen, protože jinak by nebyl spasen nikdo.

  Mat 24; 21-22
  21 Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa
  a jaké už nikdy nebude.
  22 Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny

  Slyšíte už hřmění, bouři Ježíšova příchodu?

  Zmíním ještě Ježíšovo poselství z 31.12.2018 pro Johna Learyho, kde se zmiňuje o tsunami, které zasáhne východní pobřeží USA a na které upozorńovala Panna Maria v poselství pro Luz de Marie někdy koncem prázdnin 2016, kdy řekla, že do Země udeří vesmírné těleso (asteroid).
  Archanděl Michael upřesnil, že dopadne do Atlantiku, což odpovídá tsunami na východě USA.

  Zbývá se jen ptát a vyčkat, zda onen asteroid nebude jedním z těch, které se střetnou týden před Varováním a vytvoří zmíněný kříž.
  Náraz asteroidu zřejmě přijde brzo (viz výše v textu).Události berou velmi rychlý spád.

  Jesus said: “My people, I told you that America would suffer much from natural disasters. In the vision you are seeing a large tsunami wave come against your East coast. This could flood many of your coastal cities, and it could be more damaging than a power outage. Your prayers could minimize the damage, but America will be seeing more devastation, as your storms will continue to intensify. Prepare to move inland if such a wave comes. This is why I have warned My faithful not to live near rivers or oceans. Be prepared to leave for My refuges when your lives are threatened.”

  PŘIPRAVTE SE

  Miroslav

  • Zaujímavá a obsiahla úvaha brata Miroslava prinášajúca hlboké zamyslenie..
   Necítim sa kompetentný polemizovať s jeho závermi vieme však, že Boh úmyselne zastrel veci posledného času určitou nejasnosťou, zakryl ich pred múdrymi tohto sveta a zjavuje ich maličkým. Treba preto pristupovať k týmto veciam predovšetkým s hlbokou pokorou a dôverou k nášmu Pánovi.
   Kto sa snaží žiť podľa jeho prikázaní životom lásky, nemusí sa obávať. Boh sa zastane svojich verných.

   Jednu vec by som však aj napriek horeuvedenému rád doplnil, a to vetu:
   „Ne všichni ponechaní ve velkém soužení budou ale zachráněni, většina bude zatracena, Spasen bude onen zástup 144 tisíc v bílém rouchu před trůnem, označených na čele pečetí Živého Boha, kteří přišli z velkého soužení …“
   Nemám u seba Bibliu ale zdá sa mi, že počet 144 tisíc udáva zástup zo všetkých kmeňov Izraela. Potom by toto číslo bolo menej pesimistické, ako keby malo platiť pre celý svet..

   Maranatha – príď, Pane Ježišu!

   • Ano, bratře Ondřeji, máte pravdu. Při psaní jsem uvedl onen údaj 144 tisíc, který se opravdu vztahuje na izraelity podle kmenů. Zapoměl jsem doplnit tento text textem o dalších vykoupených, jak jsem ještě zamýšlel.
    Množství 144 tisíc obrácených izraelitů bude přijato nakonec, až nesčetné množství obrácených z pohanství vstoupí do Nebes.
    To byl, ten správný text, který tam chybí.

    Spěchal jsem a spěch je vždy špatný rádce. 🙂

  • Ale Varovanie by malo zastaviť nejaký konflikt,nie? Podľa svedectiev z Garabandalu.A zároveň by to malo byť obdobie,kedy sa bude dať ťažko praktizovať náboženstvo,myslím po Ruskej invázii.
   Pred Varovaním máme dostať znamenie.Kríž má byť týždeň pred tým na oblohe?Kdesi som čítal,že sa tak má stať v deň Varovania,tesne pred ním.
   JL podľa posolstiev nám vraví,že hneď po Varovaní sa máme vzdať televízorov a mobilov,aby sme sa nemuseli pozerať na antikristove oči.
   A nemôže byť Pánov plán aj takýto: príde Varovanie a celosvetové obrátenie a vytrhnutie by prišlo po 6 týždňoch.Kde by dostali možnosť vytrhnutia všetcia,ktorí by išli hneď po Varovaní na sv.spoveď a prejavili úprimnú ľútosť i výčitky svedomia..Pretože tento ľud je moc svetský a vytrhnutie by bolo možno pre jednu desatinu populácie.

   • Je pravdou, že jsem poselství z Garabandalu četl již před lety, ale neutkvěla mi v paměti žádná informace o předchozím zastavení konfliktu. Zbavit se veškeré komunikační elektroniky bude potřebné, jak to říká Ježíš skrze J.L., abychom nepodlehli hypnotickému vlivu Antikrista, který je připraven veřejně vystoupit. Protože elektronika je vynálezem Satanovým, jak sdělila Panna Maria, nevím už jistě komu, četl jsem to před lety, ale myslím Donu Gobimu, bude prostředkem, jak nás dokáže na dálku ovlivňovat, bude-li mít možnost kvůli naší nedostatečné pozornosti. Právě pro tento účel elektroniku Satan vymyslel a dotáhl do dnešního stavu, téměř do dokonalosti, k níž směřuje celosvětovým zaváděním 5G sítě. Proto také se např. EU, která je celá pod jeho vedením, usiluje o zavedené vysokorychlostního internetu i do nejmenší „díry“, aby tím, že bude umožňovat oboucměrový průtok obrovského objemu dat o každém z nás, mohl Antikrist napodobovat Boha, který je vždy a všude celý přítomen. V žádném případě to EU nedělá pro nás, pro naše krásné oči. Evropské Unii jsme naprosto a zcela ukradení. Jde jim jedině o naši likvidaci pod vedením Satana, skrze Antikrista. Antikrist bude plně posedlý samotným Satanem, proto bude např. ovládat všechny jazyky atd.

    Musíme si uvědomit, že Antikrist de facto vstoupí do povědomí veřejnosti jako ten, kdo zastaví velký válečný konflikt, tj. zřejmě 3. sv. válku, která je na spadnutí a svět ho za to bude ctít a zbožňovat a tak se stane oblíbencem světa. Tehdy ještě nenastane jeho teror. Ten přijde, až mu bude současným falešným prorokem nabídnuto panování ve schizmatické církvi, kterou nyní usilovně FP buduje.
    Varování nemůže přijít až po tomto konfliktu, protože 3. sv.v. je už součástí velkého soužení, které přijde po skončení doby milosti, a to je 6 týdnů po Varování.

    Pokud někteří sledujete poselství Glyndy Lomax, tak jste možná vypozorovali náznak toho, kdo by měl být oním Antikristem. Uvádí to nepřímo podle svých vizí a měl by jím být Obama, jehož celé jméno, Barak Obama, v hebrejštině foneticky znamená blesk z nebe. Odpovídá to i popisům o deseti králích ve Zjevení 17; 9n.
    9 Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů.
    10 Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat na krátký čas.
    11 Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby.

    Čtyři šelmy v 7. kapitole u Daniela znamenají čtyři současné mocnosti, USA, Rusko, Činu a EU. To sdělil Ježíš jednomu ze současných vizionářů, bohužel si už nepamatuji kterému.

    Pokud jde o vytržení až po Varování, myslím, že to není možné, protože jinak by Ježíš už nyní u JW nemluvil o vyvoleném Zbytku-Nevěstě atd. Protože ti, kteří se obrátí po Varování, budou muset svoji víru teprve osvědčit, nemohou tedy být těmi, kteří pro svou dlouhodobou vytrvalost i přes velké obtíže již osvědčili, jako to Ježíš říká v posledním poselství JW.

 6. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  2. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  3. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  4. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  5. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  6. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  7. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  8. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  9. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  10. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  11. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  12. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  13. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  14. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  15. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  16. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  17. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  18. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  19. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  20. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  21. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  22. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  23. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  24. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  25. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  26. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  27. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  28. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  29. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  30. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  31. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  32. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  33. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  34. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  35. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  36. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  37. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  38. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  39. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  40. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  41. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  42. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  43. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  44. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  45. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 7. Požehnaný podvečer.
  Vedeli ste toto?
  Kríž je symbol víťazstva nad diablom! 58) A nielen to… Blahoslavená Pelagia povedala, že pri správnom zložení prstov z nich vychádza oheň! 59) A keď sa my značíme krížom (keď sa prežehnávame), vtedy milostiplný žehnajúci oheň veľmi silno plápolá, páli a horí, posväcuje a očisťuje naše telo. 60) Krv, ktorá je dodávaná srdcom, prechádza ohnivým krížom a očisťuje sa od všetkého zlého, odporného a strašného – všetko zhorí! 61) Preto čím viac sa prežehnávame, tým čistejšia je naša krv a vyššia myseľ, ktorá je tým bližšia k Bohu a naša modlitba sa tým rýchlejšie dostane k Pánovi. 62) To je význam a zmysel kríža! 63) Ale mnoho ľudí to nevie …

 8. Chcem sa spýtať. V poslednom posolstve zvyšku č.663 -Pripravte sa, je veta: „Řve nad krveprolitím jeho nepřátel“.
  Je tento preklad správny? Mne tam skôr vychádza znenie: „Reve nad krvipreliatím nevinných“ a nie nepriateľov.
  Ak je tento preklad správny, tak potom si to viem dať dokopy iba vsuvkou : Reve nad krvipreliatím spôsobeným nepriateľom.
  Ale akosi mi nevie vojsť do hlavy: Reve na krvipreliatím nepriateľov. Za koho oni prelievajú krv?
  Nejde m tu o hádanie sa o slovíčka. Toto posolstvo je natoľko závažné, že toto musí ísť bokom.
  Každý kto má čisté srdce, bude plesať po prečítaní tohto posolstva, a bude ho napĺňať Duch svätý.

 9. Laudetur Iesus Christus !

  Dne 1. dubna 1951 Matka Spásy požádala všechny národy, aby se modlily modlitbu, která se nyní více než kdy jindy týká všech národů světa a rozšířili ji včetně obrazu zde https://www.de-vrouwe.info/index_cz.html do celého světa:

  Pane Ježíši Kriste, Synu Otce,
  sešli nyní na zem svého Ducha.
  Učiň ať Duch svatý přebývá v srdcích všech národů,
  aby byly uchráněny od zkázy, neštěstí a války.
  Kéž Matka všech národů,
  která je Pannou Marií,
  je naší Orodovnicí.
  AMEN

  Admin Peter:

  Upozorňujem, že tvorcovia vami uvádzaného filmu majú autorské práva na svoju filmovú tvorbu a zverejňovanie linkov na našom fóre, ktoré by porušovali ich autorské práva, nie je dovolené. Brat Michal_B, nedostali ste od nich súhlas, preto na našom fóre nemôžete bez ich súhlasu zverejňovať tento link, ktorý oni poslali len úzkemu okruhu svojich priaznivcov a známych, ktorí ich pri tvorbe filmu finančne podporili. Prosím rešpektujte to. Nie všetko je možné zverejňovať, pretože sú aj zákonné ustanovenia, ktoré musíme aj my dodržiavať.

  • Ano, bratře admine. Souhlasím s Vámi. Nicméně, film je o Panně Marii, Matce Spásy a tímto způsobem by ho mohlo vidět spousta lidí. Je to velká škoda :-(. Pokud by se našla cesta, jak film zveřejnit na tomto fóru (nenapadá mně nic lepšího), bylo by to jistě Bohu libé. Předem Vám děkuji za zvážení této možnosti.

   Srdečně zdraví
   Bratr Michal

   Admin Peter:
   Na možnosti prezrieť si video online pracujeme a táto možnosť bude našim návštevníkom už veľmi skoro ponúknutá.

 10. Pochválený buď Ježiš Kristus!

  Prajem všetkým bratom a sestrám požehnaný Nový rok 2019. Bratia a sestry, v poslednej dobe badám či už na fóre, alebo aj na sebe, takú netrpezlivosť v očakávaní nášho pána Ježiša Krista. Často skúmame časy ako sú, kedy príde vytrhnutie a pod. Podľa posolstiev MBM, ktoré sa krásne napĺňajú, sú tieto časy zahmlené a náš Pán vo svojej nekonečnej múdrosti vie, prečo to tak má byť. Ale niečo predsa len vieme, napríklad, že Varovanie príde, keď pápež Benedikt opustí Vatikán a mnoho iného. Skôr by som sa sústredil na našu úlohu v tejto misii. V jednom z posolstiev hovorí náš Pán, že vďaka tejto misie zachráni 5 miliárd duši a naša úloha je jasná, a tiež vieme, že nebude ľahká, ale aj to, že sa nemáme báť, lebo Pán bude s nami. Z udalostí, ktoré sa vyskytujú vo svete a tiež rýchlosti ako napredujú, by som povedal, že aj nepriateľ ma naponáhlo. Asi cíti, že čas sa kráti. Bolí ma, keď sa pozerám na predstavených našej Cirkvi, že sa nenájde nik, kto by odporoval FP, keď nazýva nášho Pána, že sa stal hriešnikom alebo spochybňuje svätosť našej nebeskej Matky a pod. Asi skúša, kam až môže zájsť. Zaujímalo by ma, ako by sa vyjadril na informácie o 3. chráme. Bratia a sestry, ja si nemyslím, že sa máme modliť ako tomu všetkému uniknúť, aby nás na tej ceste nestretol náš Pán a neopýtal sa nás ako sv. Petra, keď utekal z Ríma /kam ideš?/. Určite by to bolo krásne, ak by došlo k vytrhnutiu nevesty. Nech je všetko podľa svätej vôle nášho Pána a my mu obetujme pokorné, kajúcne a ochotné srdce a nie červenú jalovicu s troma rohmi. Prajem všetkým, aby sme ostali v milostí nášho Pána a nech nám žehná na tej našej ceste. Brat Jaro.

 11. Milostiplný, požehnaný a pokojný Nový rok 2019, aby nám ho náš Pán doprial ešte prežiť v mieri, pokoji, zdraví a šťasti v kruhu našich blízkych, vám všetkým zo srdca prajú vaši: admin Peter, admin Jan a Roman_C.

 12. Bratia – potvrdenie o vychvateni cirkvi je aj v priecinku Texty k meditacii – Maurice Sklar – Biblicky pohled na budouci valky:

  Národ Izraele přijme a přivítá jediného pravého Mesiáše Yeshuu a obrátí se k Němu. Pak dojde k hlubokému truchlení s opravdovým pokáním. Izrael je konečně sjednocen se svým jediným Mesiášem: Yeshuou – Ježíšem. V této chvíli začne své mesiášské království na 1000 roků pokoje, radosti a dokonalosti – nebe na zemi! Toto je krátký souhrn přicházejících válek, které se soustředí na Středním východě, jak je zaznamenáno v biblických proroctvích. Modlím se, abyste vy, drahý čtenáři, byl připraven – neboť On přijde brzy si vzít svou Nevěstu, vítěznou církev domů, aby s Ním byla v nebi.
  Nemusíte zůstat na zemi během tohoto strašného času soudu – dejte své srdce Pánu Yeshuovi, čiňte pokání a žijte pro Něho, a ne pro sebe a hřích. Yeshua nejdříve přijde setkat se s námi ve vzduchu a vzít nás do nebe v události, která „uchvátí“ věřící na celé zemi v jediné, náhlé mikrosekundě času. Budeme pryč! Pak tyto strašné soudy se zmocní celé země, jak je zaznamenáno v Knihách proroků a v Knize Zjevení.

  Milovaní, ještě je čas, ale rychle se krátí! Uveďte věci mezi vámi a Pánem do pořádku! Yeshua říká: „Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, ABYSTE VŠEMU TOMU, CO SE MÁ STÁT, MOHLI UNIKNOUT a obstát před Synem člověka“ [Lk 21, 36]. I přesto přijď, Pane Yeshuo.

  Ať je milost našeho Pána Yeshuy Mesiáše s vámi všemi. Amen.

  V lásce k našemu Mesiáši,
  Maurice Sklar

   • Brat Ivan,

    rozmýšľaj! Ak Lk 21, 36 hovorí, že sa máme modliť, aby sme unikli všetkému tomu, čo má prísť, tak vychvatenie cirkvi nemôže byť v deň druhého Kristovho príchodu na zem, keď bude po Armagedone a bude súdiť svet a začne tisícročne kráľovstvo Božie na zemi.

    Pred čím by sme potom mali uniknúť podľa Kristovej výzvy. Pri vytrhnuti cirkví príde Kristus len do oblakov nie na zem a vezme svoju nevestu cirkev DOMOV. Pri druhom príchode príde na olivovu horu fyzicky aj s nevestou čiže vychvatenymi so zeme a zmrtvychvstalymi ktorí umreli v Pánovi ako píše sv.Pavol. Sú to dve štrukturálne aj časovo rozdielne udalosti.

    Maranatha
    Príď pane Ježišu!

 13. Přeji všem Požehnané Vánoce plné Božích milostí, lásky, radosti.
  Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
  Přeji Vám ať se Bůh každý den rodí ve Vašich srdcích. Ať světlo ve Vašich životech vyhrává v každém okamžiku nad tmou a přenáší se na Vaše blízké a okolí.
  Bůh, který je pánem a stvořitelem všeho co jest, se stal malinkým, křehkým a bezbranným děťátkem tolik nás miluje.
  Nedělejme si přehnané starosti neboť Bůh už zvítězil a my s ním a všechno můžeme učinit v Bohu, který nás neustále umocňuje a posiluje a dodává nám svoji moc.
  Sláva, Sláva, Sláva na výsostech Bohu našemu Pánu.
  Bůh s Vámi

 14. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.

  Dávam do pozornosti video o výstavbe tretieho Jeruzalemského chrámu,kde sa okrem iného spomína,že sú schopní ho postaviť za jeden rok.Ono mi to dosť pripomenulo,slová ktoré boli tu napísané,že antikrist môže vystúpiť už v decembri 2019.Nechcem dávať dátumy,len skôr poukázať na nejaké súvislosti.
  Podľa posolstiev Varovania vzostup antikrista má začať v Jeruzaleme,zatiaľ čo falošný prorok sa zameria na odstránenie eucharistie.

  https://www.youtube.com/watch?v=78BUPkmxIko

  Zároveň je tu dosť podstatná otázka: – stane sa táto výstavba počas obdobia mieru? Je možné aby moslimovia súhlasili so zbúraním Skalného domu?
  Jedine že by už bola dohoda ,že bude jednotné svetové náboženstvo.

  • Buďte obezřetní, na této půdě se lze snadno dostat do léčky. Nezapomínejme, že Ježíšovou smrtí a roztržením chrámové opony shora dolů, došlo navždy k oddělení od staré smlouvy. Nemůžeme se tedy jako Boží lid ztotožňovat fyzicky se stavbou třetího chrámu, který je pro neobrácené (a tedy věčnou smrtí ohrožené) židy pokračováním staré smlouvy, což znamená setrvalé setrvání v odmítání svého Spasitele, kterého, jako tehdy, i dnes stále odmítají.

   Svatý Jan v evangeliu 2; 19 uvádí slova Ježíše Krista: „Zbořte tento chrám,“ odpověděl Ježíš, „a za tři dny ho postavím.“ Ježíš hovoří o chrámu svého těla. Svatý Pavel v 1Kor; 16 říká 16 „Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch!“ a v 1Kor 6; 19 „Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? …“ a v 2Kor 6; 16 Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: „Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“ V listě Efeským to Sv. Pavel celé shrnuje Ef 2; 19n
   19 „A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. 20 Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. 21 V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. 22 V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu.“
   Svatý Petr uvádí v 1P 2;4-5 4 „Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, 5 sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu.“
   A znovu Svatý Jan ve Zjevení 3; 12 „Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od mého Boha, i své nové jméno.“

   Kdo může zpochybnit, že Ježíš Kristus v uvedených výňatcích z Písma hovoří o Svém Těle jako o Chrámu, jehož jsme i my účastni a tvoříme s ním jednu Církev, jeden Chrám Boží? A tedy ten třetí chrám, který je tvořen Duchem Božím.
   V tomto konci časů je tedy Pravou Kristovou Církví onen Zbytek Církve původně založené naším Božským Spasitelem a Vykupitelem, jak nám bylo dáno vědět skrze Marii Božího Milosrdenství, a Matkou Církve od počátku Stvoření byla úradkem Božím určena Matka Boží, Panna Maria, Matka Božího Syna.
   A tak tedy jsme my všichni, kteří se hlásíme k Pravé Církvi Boží, jak je výše uvedeno, členové tohoto Malého Stádce, Zbytku Pravé Kristovy Církve, který bude základem nové oslavené Církve po triumfálním návratu Krista na Zem.

 15. Jsem pravidelným čtenářem této diskuse. Děkuji oběma adminům za vynikající práci pro církev Pána Ježíše Krista a přeji nejen jim, ale všem přispivatelům a čtenářům požehnané vánoční období a hojnost milostí Ducha Svatého při službě Trojjedinému Bohu. Mnoho milostí můžete získat na mši svaté všech věků v klasickém římském ritu. Proti ní je antikrist bezmocný. Usilujte o konání této mše svaté ve svém bydlišti nebo v jeho okolí. Máte na to právo. Připravte vše potřebné a vymodlete si svatého kněze ! Proste Panu Marii o ochranu. Nám se to díky Bohu podařilo a můžeme každou neděli a o církevních svátcích dle tradičního liturgického kalendáře získávat velké milosti pro službu Bohu. A zázraky se dějí :-).

  • Pochvalen Pán Ježiš Kristus.
   Ďakujeme pekne za pekné slová a povzbudenie.
   Ano. Máme na to právo, ale keď sa ho dožadujeme, vždy sa nájdu výhovorky. Ja sa o to pokúšam už vyše dvoch rokov a stále narážam na hluché uši. V nových kostoloch sa vôbec necítim ako v kostole……a na ostatné veci súvisiace so sviatostami…..radšej budem ticho. Ale moja duša veľmi plače, pretože viem, čo to je tridentska svätá omša. Nič sa jej nevyrovná. A žiť bez nej je pre mňa veľká bolesť. Požehnaný každý, kto ju navštevuje a ochudobňuje sa ten, kto ju môže navštevovať a napriek tomu dá prednosť NO.

   • Milá sestro Eleno, nevzdávejte to a bojujte. Když jsme začínali, bylo osloveno několik kněží a bez úspěchu. Zjistili jsme také předběžný zájem o tridentskou mši svatou v děkanátu a sesbírali několi desítek podpisů věřících. Přesvědčili jsme jednoho kněze v diecézi, který běžně celebruje tridentské mše svaté, aby k nám přijel a mimořádně odsloužil mši svatou na dvou místech (museli jsme samozřejmě přesvědčit příslušné duchovní správce, což nebylo jednoduché). Naučili jsme se ministrovat a zpívat gregoriánský chorál (ordinarium, propria) podle našich možností a schopností. Bylo to velmi obtížné období, ale Pán Bůh nás odměnil za naši snahu a podařilo se nám nakonec získat přízeň vynikajícího místního kněze, který nyní ve své farnosti slouží mše svaté v obou ritech. Sjíždí se k nám věřící i z míst vzdálených 250 km. Je to zatím přijatelné pro všechny. A hlavně za tímto požehnáním vidíme mocnou ochranu Matky Spásy Panny Marie. Na Slovensku jsou slouženy nyní ve vánočním období tridentské mše svaté zde: http://missa.sk/vianocne-obdobie-2018-a-tridentske-sv-omse/. Bůh Vám žehnej a všem, kteří podají pomocnou ruku …

  • Za komunizmu, keď sme mali vôbec problém vedieť, čo sa vlastne vo Vatikáne deje, sme vlastne takmer nič nevedeli
   ani o samotnom II.VK a jeho dokumentoch. Po páde komunizmu (čo je 25 rokov = minimálne jedna kňazská generácia)
   už sa nevrátilo slúženie sv.omší v latinčine a mnoho mladých kňazov ju už potom ani raz neslúžilo.
   A teda si na ňu ani nezvykli. A preto je aj ten nábeh na slúženie v latinčine ťažší. Nebol vytvorený žiadny vzťah.
   Myslím, že je dôležité, aby aj dostatočný počet samotných veriacich sa obrátil na svojho kňaza, aby ho to ako-tak
   pohlo, že kvôli nim by sa mal k tomu odhodlať.
   Pamätajte na to že mnohí kňazi slúžili sv.omše v tajnosti pred komunistickým režimom. Sú to tí kňazi ktorí odmietli
   komunistický režim prijať a mnohí za to trpeli fyzicky, psychicky. A práve títo kňazi, ktorým vďačí Cirkev za prežitie,
   prešli taktiež na túto sv.omšu prijatú II.VK. Je to určitá tragédia. Som presvedčený že to robili v pravej poslušnosti,
   lenže v tomto prípade nevhodnej. Všetci boli oklamaní, aj títo tajní kňazi, ktorí milovali Cirkev a boli ochotní za ňu
   dať aj svoj život. prijali to, pretože to boli biskupmi a pápežom nariadené. Tak sa o tom nediskutovalo. Vtedy neboli
   posolstvá varovania a nebolo zverejnené 3.fatimské posolstvo, ktoré by tomuto zabránilo (malo byť podľa Panny Márie
   pápežom zverejnené najneskôr do roku 1960; koncil začal 1962 a skončil 1965)
   Až dnes vidíme, že sv.omša v dnešnej podobe je oklieštená, obsekaná, rozriedená. „Podarilo“ sa do nej zaviesť
   v slovách premenenia namiesto pôvodného „ad multos“ (za mnohých) „ad omnes“ (za všetkých), čo určite nie je správny krok.
   Okrem toho sa do sv.omše zaviedli okrem rímskeho kánona aj iné, „vďaka ktorým“ môže kňaz rýchlejšie odslúžiť sv.omšu,
   liturgické usporiadanie neusmerňuje k Bohu, ale k ľuďom, určitá voľnosť v rubrikách, vďaka ktorým má kňaz
   určitý pocit voľnosti, kde môže dať vlastné nápady do sv.omše, ako by to bola jeho súkromná záležitosť.
   Napriek tomu všetkému ešte stále je platne slúženou a teda aj vo sviatosti oltárnej je Pán Ježiš prítomný v celej sile.
   Zrušenie sv.omše sa uskutoční ďalším, iným prepísaním slov premenenia chleba a vína na Telo a Krv Kristovu.
   (- to sa udeje pravdepodobne za cca 3 roky. Vtedy už nič nebude nič brániť antikristovi, aby verejne vystúpil)
   Budú to slová, ktoré budú vyhovovať novému jednotnému svetovému náboženstvu (do ktorého bude násilne zahrnutá RKC
   na čele s pápežom-falošným prorokom) – čiže všetkým vieram a náboženstvám, aby tieto náboženstvá neboli urazené
   terajším znením slov premenenia.

 16. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  2. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  3. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  4. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  5. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  6. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  7. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  8. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  9. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  10. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  11. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  12. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  13. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  14. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  15. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  16. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  17. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  18. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  19. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  20. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  21. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  22. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  23. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  24. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  25. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  26. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  27. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  28. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  29. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  30. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  31. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  32. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  33. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  34. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  35. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  36. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  37. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  38. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  39. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  40. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  41. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  42. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  43. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  44. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 17. Pripravte malému Ježiškovi kolísku, ani nie tak z dreva, ako skôr zo svojho srdca. To sa nám podarí vtedy, keď Ježiško nájde pokoj v našom srdci. V takejto kolíske môjho srdca sa bude sa bude malý Ježiš veľmi dobre cítiť.

 18. Drazí v Ježíši Kristu,
  Aleluja, radujme se, neboť Bůh se nad námi smiloval a seslal nám svého jediného Syna, našeho Pána Ježíše Krista a dal nám tak naději na naši spásu! Naše srdce ať jsou naplněni nekonečnou radostí, že se nám narodil Král králů a Pán pánů.
  Jak je pomíjející, co všechno si lidé běžně navzájem přejí – štěstí, zdraví, lásku, pracovní úspěchy, pohodu… většinou říkají HLAVNĚ TO ZDRAVÍ… Ale ještě nikdy jsem neslyšel, aby si přáli to nejcenější, co si mohou přát…
  A tak Vám všem přeji nejen požehnané Vánoční svátky, ale hlavně to necenější – SPÁSU VAŠICH DUŠÍ I DUŠÍ VAŠICH BLÍZKÝCH…

  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

  • Ještě jednou po opravě chyb…
   Drazí v Ježíši Kristu,
   Aleluja, radujme se, neboť Bůh se nad námi smiloval a seslal nám svého jediného Syna, našeho Pána Ježíše Krista a dal nám tak naději na naši spásu! Naše srdce ať jsou naplněné nekonečnou radostí, že se nám narodil Král králů a Pán pánů.
   Jak je pomíjející, co všechno si lidé běžně navzájem přejí – štěstí, zdraví, lásku, pracovní úspěchy, pohodu… většinou říkají HLAVNĚ TO ZDRAVÍ… Ale ještě nikdy jsem neslyšel, aby si přáli to nejcenější, co si mohou přát…
   A tak Vám všem přeji nejen požehnané Vánoční svátky, ale hlavně to nejcenější – SPÁSU VAŠICH DUŠÍ I DUŠÍ VAŠICH BLÍZKÝCH…

   S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 19. Bergoglio – stinový generální tajemník OSN
  Bývalý generální tajemník OSN Ban KI-Moon na konferenci OSN za mír adresoval náboženským lídrům výzvu, že k uskutečnění míru na světě je nezbytné vybudovat NÁBOŽENSKÝ SYNKRETISMUS (nové společné náboženství panteistického typu jako buddhismus), aby se usnadnila IMIGRACE národů různých kultur.
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=bergoglio-stinovy-generalni-tajemnik-osn

  Synkretismus
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Synkretismus

  Mt 24
  15 Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –
  16 tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;
  17 kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu;
  18 a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.
  19 Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!
  20 Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.
  21 Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
  22 A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.
  23 Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam‘, nevěřte!
  24 Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
  25 Hle, řekl jsem vám to předem.
  26 Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu!
  27 Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
  28 Kde je mrtvola, slétnou se i supi.
  — Příchod Syna člověka
  29 Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
  30 Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
  31 On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.
  — Poučení od fíkovníku
  32 Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.
  33 Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.
  34 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
  35 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
  — Výzva k bdělosti
  36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
  37 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho:
  38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,
  39 a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.
  40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
  41 Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
  42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
  43 Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.
  44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

  • POVSTANE HROZIVÁ ARMÁDA, DOSUD NIKDY NEVIDĚNÁ
   Má vroucně milovaná dcero,
   svět se nachází na pokraji mnoha válek a ty budou mít velký vliv na rychlost, jakou se církev rozpadne. Během posledních mírových jednání, která proběhnou po mnohém krveprolití a ničení, se hodně lidí bude cítit bezmocně, osaměle a vystrašeně a bez nějakého skutečného vedení. Kvůli chabým vztahům v politickém světě bude svět velmi zranitelný. To dá vzniknout strašlivé armádě, dosud nikdy neviděné. Tak jak se bude tříštit svět, stane se i mnoha církvím. Potom, až bude všechno vypadat beznadějně, bude vytvořena sjednocená skupina, zahrnující politické vůdce a vůdce křesťanských církví pod jednotnou světovou organizací – z níž vyklíčí nová ohavnost – nové, jednotné světové náboženství.
   http://www.varovani.org/html2/1082.html

   • BABYLONSKÁ VĚŽ BUDE ZNOVU POSTAVENA A PŘEDSTA-
    VENA JAKO BOŽÍ CHRÁM
    Tak jako tehdy, bude Babylonská věž znovu postavena a představena jako Boží chrám. Bude stát v Římě a bude označena novým symbolem jednotného světového náboženství. Tento symbol bude vidět na střeše, na vchodu a bude na prvním místě na vysokém oltáři uvnitř. Můj vzácný svatostánek ze zlata, znesvěcený v celé své slávě, bude umístěn ve středu oltáře na očích všech. Tato urážka bude znamenat, že šelmě bude dán volný vstup, aby obsadila můj svatostánek. V té chvíli moje přítomnost zmizí.
    Milióny lidí – mnozí z nich nepoznají význam této ohavnosti – udělají vše, co bude od nich vyžadováno, a budou se modlit před šelmou. Nová roucha zhotovená se zlatými emblémy, napohled skromné ornáty, budou nošena těmi, kteří slouží v takzvaném chrámu. Zlaté znamení, které bude vystavováno na odiv hanebným způsobem, bude symbol nového světového náboženství.
    Kříže zmizí. Můj kříž už nebude nikde vidět. A tam, kde ještě na veřejných místech zůstanou, budou lidé přinuceni zákonem, aby je odstranili.
    Nová věž, která bude uctívat Satana, bude kopírována v mnoha zemích, a potom bude oznámena druhá část podvodu.
    http://www.varovani.org/html2/773.html

 20. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  2. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  3. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  4. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  5. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  6. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  7. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  8. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  9. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  10. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  11. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  12. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  13. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  14. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  15. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  16. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  17. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  18. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  19. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  20. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  21. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  22. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  23. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  24. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  25. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  26. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  27. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  28. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  29. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  30. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  31. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  32. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  33. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  34. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  35. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  36. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  37. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  38. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  39. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  40. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  41. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  42. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  43. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  44. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 21. Chvála Pánu,
  vypsal jsem letošní poslední modlitební kampaň na 30.12.2018.
  Intence za koho se budeme modlit mně byly tak trochu vnuknuty Duchem Svatým, když jsem četl jeden zajímavý článek.

  Chvála Pánu

 22. Bratia a sestry v Kristovi
  Dávam tu proroctvo o Františkovi, ktoré predniesol kňaz don Gobbi už v roku 1975 v Modrej knihe.
  No veď posúďte sami.

  31. decembra 1975
  Môj dar Cirkvi
  „Preži posledné hodiny roka v mojom Nepoškvrnenom Srdci v modlitbe! Končí rok, ktorý bol rokom milosti a milosrdenstva – tento svätý rok 1975.
  Mnohé moje deti prijali pozvanie Kristovho zástupcu a prišli z celého sveta, aby získali veľké odpustky. Iné moje deti prežili tento rok v úplnej ľahostajnosti, pohrúžené len do svojich pozemských záujmov.
  Premnohí iní nepočuli toto pozvanie, dokonca vedome uzatvorili svoju dušu veľkému milosrdenstvu môjho syna Ježiša. Medzi nimi boli žiaľ i kňazi. Je to dôkazom toho, o čom som ti už častejšie v tvojom srdci hovorila.
  Satan stále zjavnejšie strojí svoje úklady v Cirkvi. Teraz sa pripojil k toľkým mojim synom kňazom tým, že ich oklamal falošnou vidinou, ktorú marxizmus predkladá všetkým: výlučný záujem o chudobných; kresťanstvo zamerané len na výstavbu spravodlivejšej ľudskej spoločnosti; Cirkev, ktorá by vraj chcela byť vernejšia evanjeliu, a preto odtrhnutá od svojho hierarchického zriadenia. Toto skutočné rozdelenie mojej Cirkvi, tento skutočný odpad toľkých mojich synov kňazov sa vystupňuje a povedie dokonca k násilnej a otvorenej vzbure.

 23. Pochvalen Pán Ježiš Kristus.
  Keď som bola pred dvoma týždňami v kostole v jednej malej dedinke v AT v oznamoch bolo povedané, že od
  nového roku sa začne používať nový lekcionál…..dlho som hľadala niečo na internete, či nájdem nejakú zmienku
  o tejto chystanej zmene o ktorej už dlho vieme, že sa to stane z našich posolstiev a tu hľa, dnes ráno som to našla…..
  Predpoveď sa stala realitou……časy, keď už Pán nebude v chráme sú blízko…..
  Pre mňa to znamená, že už nebudem môcť chodiť od nového roku do kostola v AT, keď bude zmenená liturgia.
  Správne to chápem? Má niekto z vás podobnú informáciu, kto chodí v zahraničí do kostola?

  https://svetkrestanstva.postoj.sk/38696/boh-neuvadza-do-pokusenia-vyhlasili-biskupi-a-upravili-preklad-otcenasa

  • Nesprávne Elenka to chápete.

   Do katolíckych kostolov prestaneme chodiť keď sa zmenia konsekračné slová pri premenení – pretože potom Pán Ježiš s Telom a Krvou nebude prítomný a hostie sa nebudú volať hostie ale obyčajné oplátky bez Božej prítomnosti.

   • Chvála Ježíši Kristu!
    Pokud se dobře pamatuji z poselství, změna by měla být provedena jediným slovem – Toto je JAKO moje tělo…… Toto je JAKO moje krev…… Tato změna způsobí, že ten, kdo se zúčastní přijímání, už nepřijme živého Ježíše Krista, ale pouze „oplatku“… Na takové mši svaté už nemáme mít účast.
    Pevnou víru, hojné dary Ducha Svatého, ochranu Panny Marie a hodně sil… To vše bude třeba ve vrchovaté míře.
    Ať Vám všem Bůh žehná.
    S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 24. Diabol rozdelenia spôsobil, že prvotná Cirkev, ktorú si náš milovaný Ježiš založil na Petrovi, sa v dejinách síce najskôr ubránila prvotným bludom v prvých storočiach, ale od tejto jedinej všeobecnej, čiže katolíckej Cirkvi, sa v 11.storočí odštiepila najskôr pravoslávna Cirkev, a potom v 16.storočí sa z katolíckej Cirkvi začali štiepiť rôzne odnože protestantskej cirkvi. Príčinou tohto delenia nemôže byť nič iné než hriech – a jeho pôvodcom je diabol a človek. V tomto prípade šlo vždy o veriacich ľudí, ktorí spôsobili rozdelenie Cirkvi. A toto rozdelenie bude až do Varovania.

  Posolstvá píšu, že po Varovaní pod vplyvom najsilnejšieho prenasledovania v dejinách Cirkvi sa všetci kresťania zjednotia do jedinej Cirkvi – ako opozícii voči falošnej cirkvi vedenej falošným prorokom, ktorý umožní aby jej členom bol antikrist.
  V nej už bude prítomný aj židovský národ, ktorý uzná Ježiša za Mesiáša. Okrem toho, mnohí z nás budú žiť akoby ako protestanti – bez sv.omše, bez sviatostí a takmer isto aj bez sv.Písma, lebo nepriateľ nedovolí aby sme tieto prostriedky mali. Tak silný bude ten tlak na odpad od viery.

  Členovia zvyšku prenasledovanej Cirkvi budú obdarení mimoriadnymi schopnosťami. Budú mať mimoriadne dary Ducha svätého, ktorý má byť na nich zoslaný a ktorý ich má pretvoriť na nových ľudí. Tí, čo budú nosiť pečať, budú pre nepriateľa neviditeľní. Majú sa zhromažďovať v útočiskách. Tam ich nepriatelia budú počuť, ale nebudú ich vidieť a nebudú môcť nájsť. Myslím, že útočiská sú skôr duchovného rázu, než fyzického, ikeď aj tie fyzické útočiská budeme tiež potrebovať.
  Takže si dávam otázku. Budú naše neviditeľné telá tie isté fyzické, ako máme teraz, alebo budú už nejakým spôsobom premenené? A ak budú premenené, potom to znamená že budú vytrhnuté (z tohto sveta, hoci sa budeme ňom nachádzať a „žiť“)?

  • Chvála Kristu a Panně Marii,

   Ano Andreji, poselství Varování dávají k tomuto jak sám píšeš ve svém příspěvku téměř jasná fakta…
   Až do posledního odstavce….tuto poslední Tvou otázku Varování už tak jasně nevysvětluje a nedefinuje…
   Ad Písmo svaté = připadá mi, že „úkolem“ Sv. Pavla bylo více tu „událost“ spíše oznámit, že se „skutečně a na 100% stane“…než to  …“jak a jakým způsobem se stane“..
   Myslím, (mohu se mýlit) že Bůh nám nic nechce tajit, ale spíše moc dobře ví, že určité věci bychom v čase nepochopili …pochopíme až nám to bude k  co největšímu užitku – naší vlastní spáse a též k záchraně těch mnoha … téměř ztracených…
   Poslední věta Tvého příspěvku ukončená otazníkem mi připadá mnohem více pravděpodobnější už pro ten otazník, už proto. že se jenom dotazuješ.., než jiné.. „zaručeně věrohodné“ výklady.. Ty mi připadají jako bruslení po „hooooodně“ tenkém ledě…..

   Je nad míru jasné, že Kristus přijde,…pekelná squadra – „ďábel, antikrist, falešný prorok“ spolu se svými lidskými noshledy bude drtivě poražena a rozmetána. A Kristův příchod je už teď (!!) naší velkou radostí !
   Jaký bude ovšem úkol pro každého z nás ….je teprve před námi..co nás skutečně čeká, co se nám a našim blízkým i vzdáleným skutečně stane, jak to vše „proběhne“ je na Bohu. Mysleme spíše na dobrou přípravu – na ten „trénink před výkonem“ . Naše radostná a šťastná věčnost závisí na každodenní přítomnosti,….. jak s tím svěřeným časem „tady a teď“ naložíme.

   • Určite, viac sa prikláňam k tomu že budeme mať v útočiskách naše riadne fyzické telá. U Márie Valtorty som čítal, že apoštoli sa dozvedeli mimoriadnym spôsobom o smrti Panny Márie. Mnohí z nich boli tisíce a tisíce kilometrov ďaleko od Efezu, kde zomierala. Neviem ako dlho pred smrťou Panny Márie sa to dozvedeli, ale snažili sa dostať na jej pohreb. No a stalo sa že tí apoštoli, ktorí nepremárnili čas, ale normálnym spôsobom by sa včas na rozlúčku s Pannou Máriou nedostavili (a chceli ju pritom vidieť ešte živú), Duch uniesol na takú vzdialenosť, ktorá im zabezpečila stretnutie s ešte živou Pannou Máriou. Boli aj takí (asi dvaja-traja, už si to presne nepamätám), ktorí zanedbali nechať všetko tak a ísť, a ich trestom bolo, že Pannu Máriu nielenže nestihli živú, ale ani pri jej smrti, alebo teda usnutí neboli a prišli už po pohrebných obradoch. Ich bolesť bola veľká.
    Myslím, že členovia zvyšku Cirkvi, budú mať tieto vlastnosti Ducha, + dar uzdravovať, + dar vyháňať zlých duchov, presne to čo robili apoštoli v prvotnej Cirkvi. To čo čítame v Skutkoch apoštolov.

 25. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  2. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  3. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  4. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  5. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  6. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  7. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  8. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  9. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  10. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  11. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  12. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  13. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  14. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  15. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  16. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  17. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  18. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  19. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  20. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  21. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  22. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  23. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  24. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  25. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  26. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  27. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  28. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  29. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  30. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  31. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  32. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  33. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  34. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  35. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  36. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  37. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  38. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  39. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  40. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  41. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  42. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  43. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  44. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 26. Níže uvedená videa RAPTURE jsou pouze snůškou lidských představ, dokonce některá z nich ani neskrývají svůj okultní původ.
  Je otázkou, zda je nutné se na  diskuzi těchto stránek otevřeně vyznávat k obdivu a následování kazatelů a jejich myšlenek, kteří a které jsou evidentně mimo ducha těchto poselství Varování MBM.
  V mnoha textech nás Pán Ježíš s Pannou Marií a Bohem Otcem před takovými snahami varují.

  • Jen si u pana Miháľa dejte pozor na občasné bludy. Buďte ve střehu. On to sice myslí dobře, ale to nestačí. Ne všechno, co říká, je v pořádku. Není vše podle katolické víry a přímo v rozporu s tím, co nám sděluje Panna Maria nebo Pán Ježíš v poselstvích skrze vizionáře. Jenomže on není katolík a tak mu jsou tato zjevení ukradená, jak se říká hezky česky.

   • Áno, presne tak. Nepozná naše posolstvá……
    Aj ja si to myslím, že nie všetko z jeho výkladov je v súlade s našimi posolstvami a z tohoto dôvodu som pred nedávnom pridala príspevok a chcela som na to poukázať, ale žiaľ, nemohla som reagovať na vaše odpovede a dokončiť hlavnú myšlienku príspevku, lebo sa mi nedalo prihlásiť. Dokonca sa mi aj niekto nabúral do môjho počítača……

    • Od začiatku sa tu k tomu vyjadrilo dosť ľudí.

     Ja vravím: Dávajte, dávajme si pozor ,keď niekto niečo vyhlasuje a pôsobí ako by to bola jediná Pravda.
     Treba si pozrieť,či je to podávané i s pokorou.Tým netvrdím,že pán Mihál ju nemá,No nepripúšťa si ,že by sa mohol mýliť.

     Boli sme posolstvami MBM varovaní,že diabol sa bude pokúšať zastaviť túto misiu a i mnoho ľudí zviesť z cesty a odradiť.

     • Chvala Kristu a Marii.
      No po pravde receno pan Sergej kaze jestli jste si vsimli o vytrzeni, ktere neni v rozporu ani s MBM, ani s poselstvimi Zbytku a uz vubec ne se slovem Bozim.
      Co se tyce protestantu, vim ze jejich uceni neni slucitelne s nasim, ale naucil jsem se od nich verit napr. tisiciletemu kralovstvi a vytrzeni, coz je pro katoliky blud, ale o tom zase vime od Pana Jezise z poselstvi MBM a Zbytku. Mozna proto si nas Pan vyvolil jako Zbytek abychom odhodili predsudky vuci jinym cirkvim a pridrzeli se pravdy obsazenou v Bibli a v poselstvich. Jeste jedna vec: Od te doby co se zabyvam tematem vytrzeni tak me to prinutilo vice se zabyvat poselstvimi a cist pismo svate a hlavne chapat jak je Bozi milosrdenstvi nekonecne nevycerpatelne a jak Pan miluje svoji nevestu, ze ji chce zachranit od systemu antikrista.

      • Pochvalen Pán Ježiš Kristus.
       Tak, ako sme čítali v našich posolstvách, budeme musieť vynaložiť maximálne úsilie, aby sme zostali verní pravde, lebo pravda nás vyslobodí….je to tak, presne ako nám Pán povedal. Preto ja najprv čítam posolstvá a potom porovnávam.
       A v knihe od M.Valtorte, lekcie k listom Pavla Rimanom som čítala túto zaujímavú vetu: veriaci iných kresťanských cirkví musia vynaložiť dvakrát i viac krát väčšie úsilie na to, aby zostali verní pravde, aby poctivo a spravodlivo žili, ako katolíci, ktorý maju veľké milosti a požehnanie zo sviatostí ktoré im pomáhajú v živote mnohorakým sposobom. Preto Pán velmi miluje aj týchto svojich verných z iných kresťanských cirkví. Za ich vytrvalosť a úsilie……

      • Roman_K – katolícka cirkev čerpá z Biblie rovnako, ako všetky kresťanské cirkvi preto neviem ako si dospel k názoru, že vychvátenie je pre katolíkov blud. S takýmto názorom som sa ešte nestretol a ak by ho aj niekto v katolíckej cirkvi zastával pochybujem, že by to bolo jej oficiálne stanovisko.
       Všetci ľudia sú našimi Bohom milovanými bratmi povolanými ku spáse, o to viac všetci kresťania, ktorí rovnako ako katolíci uznávajú nášho Pána Ježiša Krista. Tešme sa na stretnutie s Ním a spolu so sv. Pavlom volajme – maranatha, príď Pane Ježišu!

 27. Latinský růženec: + In nomine Patris et Fílii et Spiritus Sancti. Amen.

  Věřím: Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

  Otče náš: Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen

  Zdrávas Maria: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

  První tři „Zdrávas“: 1. Qui adaugeat nobis fidem. 2. Qui corroboret nobis spem. 3. Qui perficiat i nobis caritatem.

  Sláva…: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen

  Tajemství radostná – mysteria gaudiosa
  1. quem, o Virgo, de Spiritum Sanctum concepisti
  2. quem, o Virgo, visitando Elisabeth portasti
  3. quem, o Virgo, in Betlehem peperisti
  4. quem, o Virgo, in templo praesentasti
  5. quem, o Virgo, in templo invenisti

  Tajemství bolestná – mysteria dolorosa
  1. qui pro nobis sanguinem sudavit
  2. qui pro nobis flagellatus
  3. qui pro nobis spinis coronatus
  4. qui pro nobis crucem baiulavit
  5. qui pro nobis crucifixus

  Tajemství slavná – mysteria gloriosa
  1. qui resurrexit a mortuis
  2. qui in coelum ascendit
  3. qui Spiritum Sanctum misit
  4. qui te, o Virgo, in caelum assumpsit
  5. qui te, o Virgo, in caelis coronavit

  Fatimská invokace: Domine Iesu, dimitte nobis peccata nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

  Zdráva Královno – Salve Regina: Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad Te clamamus, exules filii Evae, ad Te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

  Oroduj…: Ora pro nobis, Regina sacratissimi Rosarii ut digni efficiamur promissionibus Christi

  Orémus: Deus, cuius Unigenitus per vitam, mortem, et resurrectionem suam nobis salutis aeternae praemia comparavit: concede, quaesumus; ut haec mysteria sacratissimo beatae Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt, assequamur. Per Christum Dominum nostrum.
  Amen.

  In nomine Patris et Fílii et Spiritus Sancti.
  Amen.

 28. Latinské modlitby

  Uč se latinsky, latina je jazyk katolické církve. Nenechej se ovlivnit negativním jevem současné doby, kdy je latina vytlačena na okraj a neznají ji dokonce ani ti, u nichž by to mělo být samozřejmostí. Naši předkové se svojí účastí na mši svaté, která byla sloužena v univerzálním jazyku Církve, naučili mnohému a znali pravdy víry více než dnešní vysokoškoláci. Mši svatou totiž chápali vnitřně, srdcem. Krom toho je latina znamením jednoty a obranou proti deformaci pravé víry. Jako liturgický jazyk byla užívána od 3. století. Národní jazyky se používaly při výuce a pastoraci, nikoliv v posvátné liturgii. Oběť mše svaté je hlubokým mystériem a je velikým omylem myslet si, že mši svatou lépe chápeme, když je užíván lidový jazyk. Kdo dříve nechápal tradiční mši svatou, nechápe nic ani dnes.

  Latina je 
  1. posvátný jazyk západní Církve
  2. symbolem jednoty katolické církve
  3. jazykem mnoha světců a mučedníků
  4. neměnná, není vystavena významovým posunům

  Osobne chcem povedať, že keď sa modlím ruženec po latinsky, je to iný duchovný zážitok z modlitby. Vrelo odporúčam…
  Požehnaný sviatočný deň.

 29. Milí bratia a sestry,

  od zverejnenia môjho oznamu ohľadom revízie a kontroly aktívnych prispievateľov nášho diskusného fóra som dostal niekoľko emailových správ, v ktorých niektorí z vás vyjadrujú obavy nad tým, či aj naďalej budú môcť navštevovať našu stránku a čítať si diskusné príspevky. Chcem vás všetkých uistiť, že takéto obavy sú naozaj neopodstatnené a sú len dôsledkom nepochopenia zmyslu môjho oznámenia. Prosím, dobre si uvedomte rozdiely medzi dvoma spôsobmi vstupov resp. prístupov na našu stránku:

  1. Pasívny vstup na našu stránku: Je to bežná návšteva našej stránky s možnosťou prezerania a čítania všetkého, čo sa na stránke zverejní.
  2. Aktívny prístup na našu stránku: Je to aktívne prihlasovanie oprávnených prispievateľov do diskusie do aktívnej zóny našej stránky cez prihlasovací formulár so zámerom napísania a zverejnia príspevkov tých prispievateľov, ktorí splnili podmienky fóra a majú na to oprávnenie.

  Na základe tohto rozlišovania medzi pasívnym vstupom a aktívnym prístupom som nezamýšľal nikoho z návštevníkov našej stránky blokovať, ani nijako obmedzovať pri čítaní a prezeraní si obsahu stránky.

  Je takisto potrebné vedieť, že prevádzka a správcovstvo internetovej stránky je spojené s istými obetami, ktoré tvorca a správca (admin) internetovej stránky musí v záujme riadneho chodu webovej stránky prinášať. Pre mňa ako admina stránky spolu s mojim technickým spolupracovníkom Romanom nie je jednoduché zabezpečovať pre vás, našich čitateľov, nepretržitý a technicky zabezpečený chod našej stránky. Nie je to len otázka potrebných finančných nákladov, ktoré v plnej miere hradím ja sám, váš administrátor a prevádzkovateľ tejto stránky, ale aj nutné technické zabezpečenie z hľadiska účinnej ochrany našej stránky pred útokmi rôznych záškodníkov (hackerov), ale aj iných skupín, ktorým zverejňovaný obsah našej stránky očividne prekáža, čoho dôkazom sú vzrastajúce útoky (cyber attacks) na našu stránku za posledné týždne. Preto apelujem na vás, bratia a sestry, aby ste chápali, že niektoré rozhodnutia ohľadom neaktívnych prispievateľov nie sú z mojej strany svojvoľné, ale súvisia s bezpečnostnými rizikami takto nevyužívaných aktívnych prístupov do diskusie. Nič sa ani na internete nedeje len tak, a preto ak na našej diskusii zverejním takéto oznámenie, buďte si istí, že to má svoje najmä bezpečnostné opodstatnenie! Pokiaľ má niekto problémy s pasívnym prístupom na stránku ako bežný čitateľ a návštevník, nech mi napíše. A zároveň vyzývam každého aktívneho prispievateľa (to sú všetci tí, ktorí dostali prihlasovacie údaje na zverejňovanie príspevkov na diskusné fórum), aby sa aspoň raz cez prihlasovací formulár prihlásili do aktívnej zóny našej diskusnej stránky, aby som mohol preveriť, či ešte vlastnia prihlasovacie údaje a chcú príspevky zverejňovať. A to tvorí aj podstatu môjho oznámenia na fóre zo dňa 29.11.2018 o 20:00 hod. týkajúce sa len aktívnych prispievateľov diskusného fóra. Verím, že nejasnosti a nesprávne dohady o tom, že vraj chcem zablokovať ľuďom bežný (pasívny) prístup na našu stránku, sú teraz vo svetle tohto objasnenia úplne neopodstatnené a každý z vás pochopil, o čo ide a prečo som to oznámenie na diskusii zverejnil. Je to len bezpečnostné opatrenie a zároveň aj snaha vyburcovať našich prispievateľov k aktivite, pretože pokiaľ sa zaviazali, že budú písať príspevky a za celé roky existencie fóra tak ani raz neurobili, potom musíte, milí bratia a sestry, uznať a pochopiť, že kvôli bezpečnostným rizikám v dnešných nebezpečných časoch nemôžem takéto počínanie niektorých z vás naďalej tolerovať. Radšej odoberiem prístupy tým, ktorí boli doposiaľ len fiktívnymi prispievateľmi fóra, no nikdy reálne ešte žiaden príspevok nenapísali a ani si funkčnosť pridelených prihlasovacích údajov prihlásením cez login do aktívnej zóny fóra nepreverili. A pokiaľ nebudú v blízkej dobe na túto moju výzvu reagovať a ani si neotestujú svoje prihlasovacie údaje, tak im prístup budem musieť odobrať. Bezpečnosť a stabilita stránky je mi dôležitejšia ako zbytočné riziká spojené s chovaním tých, ktorí aktívny prístup na zverejňovanie príspevkov majú, ale nikdy ho nepoužili a nikdy nič na fóre nezverejnili.

  Ďakujem za porozumenie a budem rád, ak sa aj naďalej tu na diskusnom fóre budeme navzájom obohacovať a posilňovať v našej viere v týchto veľmi ťažkých a zložitých časoch, keď Varovanie je už na dosah ruky a nadchádzajúci rok 2019 sa zdá byť v tomto ohľade kľúčovým rokom a žiaľ aj veľmi ťažkým rokom, lebo svetové udalosti sú už na spadnutie!

  Chváľa a sláva Kristovi a Márii na veky vekov!

  Váš správca a administrátor slovenskej stránky Varovania,
  admin Peter a jeho technický asistent Roman C.

 30. Pomôžme zachraňovať hriešnikov – NALIEHAVÉ!!!

  Milí bratia a sestry,

  Máme pred sebou nádherný sviatok, Nepoškvrnené počatie Panny Márie. S týmto dňom je spojené veľké prisľúbenie Panny Márie, ktorá sa zjavila omilostenej vizionárke Pierine Gilli v Montichiari – Fontanelle, severné Taliansko.

  Výňatok z knihy A. M. Weigl: „Mária, Rosa Mystica,“ Montichiari – Fontanelle:

  Knižku vydal kňaz A. M. Weigl na prosbu svojho priateľa, kňaza Tadeáša Lauxa z Kolégia salvatoriánov v Bad Wurzach. V knihe sa hovorí o zjavení Panny Márie v severnom Taliansku a to v Montichiari, v diecéze Brescia, odkiaľ pochádzal pápež Pavol VI. Zjavenia začali v r. 1947 a pokračovali až do 70 rokov. Šiesti biskupi, medzi nimi aj predošlý diecézny biskup monsignor Giacinto Tredici, verili v pravosť zjavení a s veľkou priazňou sa o nich vyslovil aj pápež Pius XII. Panna Mária sa zjavuje ako Rosa Mystica a praje si obnovu kňazov, kláštorov a Bohu zasvätených. Zjavenie 22. novembra 1947 (v poradí piate zjavenie). Panna Mária žiadala modlitbu, obetu a pokánie. S majestátnosťou vyslovila prísľub:

  „8. decembra napoludnie

  sa ešte raz zjavím tu, vo farskom kostole, a bude to

  HODINA MILOSTI“.

  Pierina Gilli sa opýtala: „Prosím Vás, vysvetlite mi, čo znamená hodina milostí?“ Panna Mária jej odpovedala:

  „HODINA MILOSTI BUDE USKUTOČNENIE VEĽKÝCH A MNOHÝCH OBRÁTENÍ. DUŠÍ CELKOM ZATVRDNUTÝCH A CHLADNÝCH AKO TENTO MRAMOR, SA DOTKNE BOŽIA MILOSŤ A BUDÚ ZNOVA VERNÉ A BUDÚ MILOVAŤ BOHA.“

  Zjavenie Panny Márie 8.12.1947 – v preplnenom farskom kostole v Montichiari:

  Madona sa Pierine zjavila na veľkom bielom schodišti, ktoré bolo na oboch stranách ozdobené bielymi, červenými a žltými ružami. Milá Matka Božia sa usmiala a povedala:

  „JA SOM NEPOŠKVRNENÉ POČATIE.“

  Zostupujúc s veľkou majestátnosťou povedala:

  SOM MÁRIA MILOSTÍ, to znamená MILOSTIPLNÁ, MATKA MÔJHO BOŽSKÉHO SYNA JEŽIŠA KRISTA.“

  Ďalej, zostupujúc dole schodmi pokračovala:

  „MOJÍM PRÍCHODOM SEM, DO MONTICHIARI, SI ŽELÁM, ABY SOM BOLA NAZÝVANÁ A UCTIEVANÁ AKO ROSA MYSTICA.“

  „ŽELÁM SI, ABY SA KAŽDOROČNE SLÁVILA 8. DECEMBRA NAPOLUDNIE
  H O D I N A  M I L O S T I
  PRE CELÝ SVET.

  TÝMTO ČINOM SA ZÍSKAJÚ POČETNÉ DUCHOVNÉ A TELESNÉ MILOSTI.“

  A pokračovala:
  „NÁŠ PÁN, MOJ BOŽSKÝ SYN JEŽIŠ KRISTUS, PREUKÁŽE SVOJE NESMIERNE VEĽKÉ MILOSRDENSTVO V TAKEJ MIERE, V AKEJ SA BUDÚ DOBRÍ ĽUDIA MODLIŤ ZA SVOJICH HRIEŠNYCH BLÍŽNYCH.“

  „Kiež by sa mohlo čím skôr oznámiť najvyššiemu pastierovi katolíckej Cirkvi, pápežovi Piovi XII., že si želám, aby táto HODINA MILOSTI bola známa a rozšírená po celom svete. KTO VTEDY NEMÔŽE NAVŠTÍVIŤ KOSTOL, NECH SA MODLÍ NAPOLUDNIE DOMA A DOSTANE ODO MŇA MILOSTI.“

  (Matka Božia žiadala o hodinu milosti každoročne, 8. decembra napoludnie v kostole, teda pred Pánom v Najsvätejšej oltárnej Sviatosti.)

  Pri tomto zjavení sa uskutočnili 3 uzdravenia:

  • 5 ročný chlapec, ktorého rodičia priniesli do kostola, ktorý kvôli detskej obrne nemohol ani stáť, ani chodiť.
  • 26 ročné dievča, ktoré malo už 12 rokov ťažkú tuberkulózu a už 9 rokov nemohlo rozprávať.

  Obaja boli hneď a úplne uzdravení. Chlapec mohol stáť a chodiť a dievča zaspievalo oslavnú pieseň a odvtedy bez ťažkosti môže hovoriť a spievať. Odvtedy je zdravotný stav obidvoch dobrý.

  Tretí zázrak sa nestal priamo v Dóme v Montichiari, ale v čase zjavenia Matky Božej v jednom súkromnom rodinnom dome v meste. Bolo uzdravené 36 ročné dievča, ktoré už od detstva nebolo celkom normálne, nemohlo dovtedy rozprávať a malo permanentnú inkontinenciu. Švagriná, ktorá musela pri nej zostať doma, sa v čase zjavenia modlila sv. ruženec a pritom spontánne zvolala: „Ó, milá Matka Božia, ak si sa teraz skutočne zjavila v Dóme v Montichiari, uzdrav, prosím Ťa, teraz túto úbohú chorú!“ V tej istej chvíli bola chorá úplne a natrvalo uzdravená.

  Nezabudnime:

  8.12.2018 NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE
  napoludnie (12,00 – 13,00 hod.)
  HODINA MILOSTI

  modliť sa v kostole
  pred Pánom v Najsvätejšej oltárnej Sviatosti za hriešnikov, za celý svet.

 31. Izajáš 26
  19 Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů.
  20 Nuže, lide můj, již vejdi do svých komnat a zavři za sebou dveře. Skryj se na chviličku, dokud hrozný hněv se nepřežene.
  21 Hle, Hospodin vychází ze svého místa, aby ztrestal nepravost obyvatel země. I odhalí země krev prolitou na ní a nebude již přikrývat povražděné.

 32. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  2. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  3. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  4. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  5. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  6. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  7. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  8. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  9. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  10. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  11. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  12. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  13. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  14. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  15. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  16. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  17. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  18. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  19. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  20. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  21. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  22. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  23. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  24. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  25. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  26. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  27. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  28. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  29. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  30. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  31. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  32. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  33. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  34. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  35. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  36. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  37. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  38. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  39. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  40. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  41. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  42. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  43. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  44. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  45. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

Pridaj komentár