Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Chvála Kristu a Marii.
  Chtěl bych se vrátit k této větě z poselství MBM
  Nyní můžete vidět znamení nebes, která byla předpověděna, a proto se musíte teď připravit.
  http://www.varovani.org/html2/009.html

  My lidé máme velké tendence zapomínat, ale vzpomeňme jak v loni v září se naplnilo znamení na nebi podle zjevení Jana 12,1.
  A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.
  Tehdy Jupiter královská planeta byl v lůně Panny 9 měsíců a potom vyšel z ní, tohle samé se stalo jen jeden krát a viděli to mudrci, když putovali do Betléma a hledali krále – našeho Pána.
  O tom všem a mnohem víc nádherně mluví Sergej Mihál.
  https://www.youtube.com/watch?v=0OaBrmDuJPM

 2. Vy a vaše rodiny budete v jediném okamžiku vyzdviženi k nebesům

  Mé děti, nerozumíte snad učení v Knize mého Otce? Tato kniha (Písmo svaté), která odhaluje znamení mého příchodu na zem, musí být studována a přijata za Pravdu. Bůh, můj Věčný Otec, neklame ústy proroků, ani si neprotiřečí. Nyní můžete vidět znamení nebes, která byla předpověděna, a proto se musíte teď připravit.
  Vy a vaše rodiny budete v jediném okamžiku vyzdviženi k nebesům
  Prosím, prosím, modlete se o vedení. Věřící, připravte se nyní v mém jménu k boji a vzepřete se antikristovi. Lidé se vám budou smát, až je budete upozorňovat na biblická proroctví, obsažená v Knize Janově. Budou vás obviňovat a spílat vám s jízlivým pobavením pro vaše názory a starosti. Nevšímejte si toho, neboť máte teď vůči Mně závazky. Nyní se modlete, modlete a snažte se přesvědčit nevěřící, aby přijali moje učení. Nemějte strach. Mezi vámi jsou takoví, kteří se strachují o budoucnost svých rodin, a těm musím říct toto: Až nastane k tomu čas, budete v jediném okamžiku vyzdviženi spolu se Mnou a vašimi rodinami směrem k nebesům. Potom obdržíte dar věčného života, až nebe a země se stanou jedno. To je to, co je označováno jako Nový ráj. Bude to čas velké nádhery, lásky a dokonalosti pro všechny mé následovníky.
  http://www.varovani.org/html2/009.html

  Má dcero, pověz lidem, aby nepodléhali panice. Moji následovníci budou zachráněni a vyzdviženi se Mnou do oblak, kde budou čekat na Nový ráj na zemi. Budou si užívat mého Nového ráje a v tomto novém věčném životě budou sjednoceni se zesnulými členy svých rodin. Musíte zůstat silní, musíte se modlit a projevovat si vzájemnou lásku. Modlete se, modlete se, modlete se, hlavně za ztracené a podvedené duše, které nemají ponětí o tom, jaký význam budou mít jejich činy pro jejich budoucnost v následujícím životě.
  http://www.varovani.org/html2/020.html

  • Ďakujem Romanovi, že si dal námahu a dohľadal ten termín „vyzdvihnúť“. To čo možno niektorí považujú za „vytrhnúť“. Keď čítam posolstvá, tak mám pocit, že v tejto veci ide o rôzne súvislosti a tiež aj o rôzne fázy naplnenia tohto pojmu.
   V jednom z posolstiev som mal dojem, že keď Ježiš hovorí: vezmem svojich nasledovníkov k sebe do neba už teraz, tak ten dôvod bol ten, aby nemuseli vidieť tie hrôzy, ktoré majú nastať, lebo by ich nezniesli. Bolo v súvislosti s tým, že dobro bude ubúdať a zlo rásť. Myslím že aj dnes sa to už ťažko znáša, čo potom? Čiže sú to ľudia vzatí ešte pre 3.sv.vojnou a Varovaním.
   Potom som vnímal, že Ježiš hovorí o skupine ľudí, ktorých vezme k sebe ako úplne prvých do nového neba a zeme tých (po Varovaní), čo majú najmenej lásky a odvahy (aj takých, o ktorých by sme navonok povedali že sa tam nemusia dostať) a je ich treba vziať, lebo budúce skúšky by nezniesli.
   Nakoniec je tu skupina tých, ktorých odvaha, láska bude silnejšia než to najsilnejšie zlo, a tí mu s Božou pomocou dokážu vzdorovať. A títo budú na konci vzatí, alebo vyzdvihnutí, alebo vytrhnutí k Ježišovi do neba.
   Aspoň takto som to zatiaľ pochopil.

   • Sv. Pavol v 1. liste Solúnčanom taktiež hovorí o uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi.
    Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!
    1. Solúnčanom 4:13‭-‬18

    • Podarilo sa mi nájsť, k čomu som sa včera vyjadroval, tak to tu uvádzam v presnom znení:
     1242. Poselství Ježíše ze dne 12. října 2014
     NEJDŘÍVE PŘIJDU PRO TY, KTEŘÍ JSOU MÉHO MILOSRDENSTVÍ NEJMÉNĚ HODNI
     Bude slyšet můj hlas a mnozí budou ohromeni, až ten den začne. Bude se šířit jako burácení hromu a všichni spravedliví lidé pokleknou ve chvále Boží. Nejdříve přijdu pro ty, kteří jsou mého milosrdenství nejméně hodni. Jsou to ti, kteří by měli být poslední, za to, jak se ke Mně chovali. A přesto budou pozváni do mého království jako první. Spravedliví přijdou jako poslední. Zlí budou zanecháni.
     Všechny příležitosti budou využity, až do poslední vteřiny a ti, co budou křičet o mé milosrdenství, je dostanou. Ti, co Mě proklejí, budou prokleti.

 3. SBOHEM SVĚTU
  Začínejte dávat sbohem světu kolem vás, neboť všechno se změní v jednom dni. Buďte připravení odejít od všech, které nyní máte rádi. Tím, že to uděláte, se stanete více zaměření na Mne a méně na svět, v němž žijete.
  Mnoho z mých dětí si tajně cení světa, mnozí nevidí potřebu z něj odejít, a tito nebudou připraveni včas a budou ponecháni k očistě v čase utrpení.
  Nechci si, abych vás našel mezi nimi, přeji si, aby mé děti, které jsou Mně oddány, byly vzaty ze světa a nežily v utrpení toho času.
  Bůh Otec
  http://poselstvi-zbytku.org/html1/567.html

  Vychvátenie odštartuje posledné dni sveta.
  https://www.youtube.com/watch?v=JL9DedEGcBA

  • Chcem reagovať na príspevok Ivana_M, ktorý si kladie otázky ohľadom „vytrhnutia“ (po anglicky rapture), o ktorom hovorí vo svojich posolstvách Glynda Lynkous a ktoré sú zverejňované na týchto stránkach ako „Poselství Zbytku“.
   Myslím, si že Ivan_M si kladie otázky veľmi oprávnene :
   „Znamená to, že aby prišiel antikrist, musí byť odstránený všetok zbytok?
   Aby bol odstránený ten, čo tomu bráni?
   A čo Božia pečať ochrany.?
   Práve zbytok by mal vydržať do konca, nie?“

   Súhlasím s Ivanom_M a myslím si, že tieto otázky by sme si mali klásť všetci, čo sme pozorne čítali posolstvá MBM a uverili sme v ne.

   Posolstvá MBM o vytrhnutí nehovoria. Ak, tak určite nie ako niečo, čo má prísť pred uskutočnením udalostí, ktoré predpovedá MBM. (ak áno prosím opravte ma a zverejnite prosím aj číslo posolstva, ktoré tak robí).
   Naopak, MBM hovorí o tom, aké je dôležité vydržať a nezradiť Pána (preto nás Pán varuje), obrátiť sa, prehlbovať svoj vzťah k Pánovi, žiť sviatostne, postiť sa a modliť sa (modlitebná kampaň+ ruženec a korunka, adorácia) + dáva nám modlitbu pečate, ktorá nás má ochrániť pred zlom a Antikristom (….stanete sa pre nich neviditeľní… ) Varuje nás, aby sme si urobili zásoby potravín a vody. Všetko preto, aby sme vydržali a neodpadli od viery a vydržali. (Nie preto, aby nás ešte pred tým všetkým čo má prísť vzal so sebou – vytrhol zo sveta).
   Len tí, ktorí vydržia prejdú v okamihu do nového raja, obdobia pokoja keď Pán príde po to, čo je právoplatne Jeho.

   O vytrhnutí napríklad nehovorí ani Luz de María (revelaciones marianas), ktorej posolstvá sú tiež zverejnené na Poselství Zbytku, naopak, tieto posolstvá sa zhodujú v posolstvami MBM – Pán nás tu napomína a varuje. Svätá Panna Mária nám prostredníctvom Luz de María odovzdala rady ako prežiť – hladomor ako aj rôzne choroby (olej dobrého samaritána, + bylinky) Pán nám trpezlivo vysvetľuje, ako nie sme pripravení, ako zle reagujeme, ako sa schovávame za svoju pohodlnosť a nepočúvame Jeho volanie. Vyzýva nás, aby sme sa obrátili, aby sme čo najskôr zobrali Jeho výzvy vážne. Tiež nás Pán vyzýva, aby sme si urobili doma zásoby trvanlivých potravín a vody.

   Pred nejakým časom som čítala jedno z posolstiev MBM, v ktorom nás Pán varuje pred falošnými prorokmi a okrem iného uvádza, že máme byť ostražití pri „posolstvách“, ktoré sú dokumentované útržkami z Písma Svätého (akoby si On sám potreboval dodať dôveryhodnosť?) (Budem sa snažiť nájsť aspoň číslo toho posolstva a uviesť ho).

   Pre toto všetko uvedené si myslím, že je dôležitejšie rozširovať pečať, modliť sa modlitby modlitebnej kampane a hovoriť o varovaní a posolstvách MBM a nenechať sa zmiasť a odviesť od toho čo je naozaj dôležité. Lebo o to Zlému ide.

   • Nemyslel som vytrhnutie,na ktoré ani neverím.Myslím,že Glynda Lynkous opakovane! vravi, že Pán si svojich vezme prostredníctvom predčasných úmrti.
    Preto tá otazka, zaujíma ma ,či to vie niekto lepšie objasniť.Pretože, čo sa mňa týka, mojou túžbou je vydržať až do konca a keď k tomu príde,rozširovať tieto posolstvá i za cenu mučedníctva,i modliť sa do posledého dňa,čo doteraz ešte nenastalo.

 4. Neviem, či sa to tu už preberalo na stránkach Varovania, ale myslím si, že
  – Varovanie, Garabandal a Medugorie – že hovoria o tom istom varovaní. Ak nie opravte ma. Majú spoločné spolu s varovaním aj  trvalý zázrak, ktorý má na mieste zjavenia Panny Márie nastať. Ale sú tam aj iné súkromné zjavenia, ktoré Varovanie aspoň okrajovo spomínajú.

  Garabandal označil za skutočné, pravdivé zjavenia P.Pio a hoci Cirkvou nie je Garabandal dosiaľ uznaný, Posolstvá Varovania uvádzajú posolstvá Garabandalu ako pravdivé:
  pos.č.036:
  Byl čas, kdy má Matka prostřednictvím božského zjevení, chtěla vzbudit na zemi pozornost.
  Naneštěstí, od zjevení ve Fatimě a Garabandalu, jen málo mých posvěcených služebníků vzalo její božská zjevení vážně.
  Ani její vizionáři, těch málo vyvolených, nejsou bráni vážně.
  pos.č.049:
  Proroctví z La Saletty, Fatimy a Garabandalu se teď odvíjejí.
  Všechna proroctví, daná požehnaným vizionářům v La Salettě, Fatimě a v Garabandalu se teď budou odvíjet a všichni je uvidí. …

  „Varovanie je niečo, čo bude najskôr videné vo vzduchu, všade na svete a okamžite sa to premení do vnútra našich duší.
  Nebude to trvať dlho, ale bude sa to zdať veľmi dlhé kvôli tomu, ako to na nás zapôsobí. Bude to k dobru našich duší,
  aby sme uvideli v nás, v našom svedomí … dobro a zlo, ktoré sme spôsobili.
  Vtedy pocítime veľkú lásku k našim nebeským rodičom (k Bohu, nášmu Otcovi a k Márii, našej Matke) a budeme prosiť o odpustenie za všetky urážky.
  Varovanie je určené pre všetkých, pretože Boh si praje našu spásu. Má spôsobiť, aby sme sa viac priblížili k Bohu a prehĺbili svoju vieru.
  Preto sa musíme na tento deň pripraviť. Nemáme ho však čakať v strachu, pretože Boh nezosiela nič, aby strašil,
  ale robí to kvôli spravodlivosti a z lásky, aby sa mohli radovať večným šťastím a neprivodili si zavrhnutie.“

  (Panna Mária vizionárke: Jacinta Gonzalez / Garabandal – Španielsko / r.1961-1965)
  ……………………………………………………………………..

  Zjavenie Panny Marie viz. Mari – Loli / Spanielsko v Garabandale
  „Varovanie príde od Boha. Uvidia ho všetci ľudia, kdekoľvek sa budú nachádzať. BUDE TO AKOBY VNÚTORNÉ ZJAVENIE NAŠICH HRIECHOV.
  Uvidia a pocítia to veriaci i neveriaci, ľudia všetkých vyznaní. Varovanie bude akoby očistenie pred zázrakom….“
  (14.9.1965/Panna Mária-Conchita zjavenie v Garabandale-Španielsko)

  „Pred zázrakom Boh zošle varovanie, aby nás tak očistil a pripravil na zázrak a aby sme získali dostatok milostí k obráteniu života k Bohu.“ (jún 1977).
  ————————————————————–

  „Viem, že medzi VAROVANÍM a ZÁZRAKOM UPLYNIE NECELÝ ROK.“
  (viz. Mária Loli / Garabandal)
  ————————————————————–
  (Zjavenie v Garabandale) je to najkrajší príbeh ľudstva od narodenia Ježiša Krista.
  Je to akoby druhý život svätej Panny na zemi a ani nenájdeme slová, aby sme sa jej za to mohli poďakovať.“
  (Pavol VI. / Rím r.1966)
  ————————————————

  GARABANDAL
  Najdôležitejším aspektom zjavenia Panny Márie v Garabandale bolo vážne posolstvo, ktoré Panna Mária dievčatám odovzdala.
  Toto posolstvo významovo naväzuje na lasalettské varovanie Panny Márie ešte v minulom storočí, a osvetľuje vážne upozornenie z Fatimy.
  Dňa 18. júna 1965 sa v Garabandale zhromaždilo 2000 ľudí zo všetkých končín sveta. Prišla i talianska a španielska televízia.
  V noci o pol dvanástej sa vydala Conchita na cestu k píniám (boroviciam), miestu zjavení. Tam upadla do extázy, ktorá trvala 16 minút.
  Zjavil sa jej sv. Michal a odovzdal jej posolstvo, ktoré bolo na druhý deň ráno zverejnené:
  „Keďže môjmu posolstvu z 18. októbra (1961) nebolo vyhovené a nebolo dané svetu na známosť, hovorím vám, toto je posledné.
  Predtým sa pohár napĺňal, teraz už preteká. Veľa kardinálov, veľa biskupov a veľa kňazov je na ceste do zatratenia a berú so sebou veľa duší.
  Najsvätejšej Sviatosti oltárnej je pripisovaná čoraz menšia dôležitosť. Mali by ste svojím úsilím odvrátiť od seba Boží hnev.
  Ak budete prosiť o Jeho odpustenie s úprimným srdcom, On vám odpustí. Ja, vaša Matka, prostredníctvom sv. Michala Archanjela vás prosím,
  aby ste zmenili svoje životy. Dostávate teraz posledné upozornenia. Veľmi vás milujem a nechcem vaše zatratenie.
  Modlite sa s úprimnosťou a my splníme vaše žiadosti. Mali by ste podstupovať viac obetí. Myslite na Ježišovo umučenie.“
  Prvé posolstvo Panny Márie v Garabandale zo dňa 4. júla 1961, tak ako ho dievčatá na Jej žiadosť tlmočili 18. októbra 1961 znelo: „Musíme konať viac pokánia a podstupovať veľa obetí. Musíme často navštevovať Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu. Ale predovšetkým musíme byť veľmi dobrí, pretože ak nie sme, budeme potrestaní. Pohár sa už napĺňa a ak nezmeníte svoje životy, príde veľký trest.“
  Panna Mária deťom oznámila príchod VAROVANIA. Conchita obsah spísala a odovzdala i s podrobným vysvetlením otcovi Laffineurovi, francúzskemu kňazovi. Dievčatá sa k obsahu vyjadrovali aj neskôr.
  Conchita: „Je to akoby trest, aby sa dobrí priblížili viac k Bohu a ostatní aby boli upozornení. Z čoho varovanie pozostáva, nemôžem prezradiť. Bude to niečo…, čo ide priamo od Boha a odohrá sa na nebi. Bude to viditeľné na celom svete, na ktoromkoľvek mieste. Pocítia to všetci ľudia a budú mať strach. Bude to trvať len krátko. Varovanie bude pre každého akoby vnútorné zjavenie jeho hriechov, nech už je veriaci, alebo neveriaci.
  Všetky národy to budú cítiť naraz. Nikto nebude môcť pred ním ujsť. Aj keď sa zamkneš do svojej izby a zavrieš okná, nebudeš môcť pred ním ujsť. Najlepšie by bolo v tom okamihu byť v kostole, Ježiš by nám dal silu lepšie to znášať. Varovanie bude ako očistenie pred zázrakom. Bude to nadprirodzený úkaz a veda ho nebude vedieť vysvetliť. Tí, ktorí nepoznajú Krista, uveria, že prichádza od Boha. Verím, že nie je možné, aby svet bol taký zatvrdnutý, žeby sa nemohol zmeniť. Všetci, nezávisle od toho, kde sa v tom čase budú nachádzať, budú sami so svojím svedomím priamo pred Bohom. Vtedy uvidia všetky svoje hriechy, ako aj ich príčiny. Každý uvidí znamenie, milosť alebo trest vo svojom vnútri. Všetci to pocítime rôzne, lebo to bude závisieť od nášho svedomia. Varovanie bude veľmi osobné, preto budeme reagovať odlišne. Najdôležitejšie bude, aby sme rozpoznali svoje vlastné hriechy a ich zlé následky. Musíme byť vždy pripravení mať dušu v pokoji a neviazať sa tak veľmi na tento svet.“
  Loli: „Varovanie bude trvať iba niekoľko minút. Všetok pohyb na zemi i v ovzduší utíchne. Aj lietadlá vo vzduchu postoja.
  Pocítime všetko zlé, čo sme urobili. Bude to vnútorný pocit ľútosti a bolesti nad tým, že sme urazili Boha. Treba sa na túto udalosť pripraviť a robiť veľa pokánia, prinášať obete, navštevovať Sviatosť oltárnu, ak môžeme každý deň, a denne sa modliť svätý ruženec.
  (Loli jediná vie rok, v ktorom sa varovanie má stať. Nikdy ho nikomu nepovedala, ani kňazovi.)
  „Varovanie príde v čase, keď bude veľmi ťažké praktizovať náboženstvo. Bude sa to musieť robiť skryte. Môžem povedať len to, že varovanie je veľmi blízko a je veľmi dôležité.“
  Jacinta: „Varovanie bude niečo, čo bude najprv vidno vo vzduchu všade na svete, a hneď potom sa to prenesie dovnútra našich duší. Bude to trvať veľmi krátko, ale pre svoj účinok v nás sa bude zdať, že to trvalo veľmi dlho. Potom pocítime veľkú lásku k nášmu Nebeskému Otcovi a Matke a budeme žiadať o odpustenie za všetky naše urážky. Mali by sme sa na tento deň pripraviť a nečakať ho so strachom, lebo Boh neposiela niečo preto, aby nám navodil strach, ale skôr zo spravodlivosti a lásky, a robí to pre dobro všetkých svojich detí, aby sa mohli tešiť vo večnej radosti a neboli zatratené.
  Panna Mária povedala, že varovanie príde, keď udalosti budú najhoršie, a komunizmus v nich bude hrať veľkú úlohu. Naliehala, aby sme sa modlili, aby to bolo odvrátené.“
  Skoro po výstrahe má prísť veľký ZÁZRAK.
  Conchita: „Panna Mária mi oznámila presný dátum zázraku a presne, z čoho bude pozostávať. Jeho uskutočnenie mám týždeň predtým osobne ľuďom oznámiť. Chorí, ktorí sa ho zúčastnia, budú uzdravení, nezávisle od ich choroby alebo náboženstva. Hriešnici sa napravia. Kto uvidí veľký zázrak, ktorý Boh vykoná prostredníctvom Panny, pochybnosti už mať nebude. Preto už dnes očakávajme tento veľký deň zázraku, aby sme uvideli, či sa svet mení a trest bude odvrátený.
  Zázrak sa odohrá v Garabandale v priestore „Pínií“ (miesto zjavení Panny Márie). Viditeľný bude zo všetkých miest prírodného amfiteátra. Potrvá asi štvrť hodiny a hromadné oznamovacie prostriedky ho rozšíria do celého sveta. V „Píniách“ zanechá viditeľné znamenie. Zázrak poslúži na obrátenie celého sveta. Obráti sa aj Rusko a všetci budú milovať Srdcia Ježiša a Panny Márie.
  Zázrak príde skoro po Varovaní, a uskutoční sa vo štvrtok. Bude to sviatok niektorého svätého, oddaného Eucharistii, o 20.30 h. Tento dátum sa bude zhodovať s veľkou udalosťou v Cirkvi. Bude to úplne nová udalosť, niečo také zázračné, také vzácne, ako je napr. vyhlásenie cirkevnej dogmy. Príde to čoskoro, ale môžem to odhaliť až 8 dní predtým.
  Od toho momentu bude pri píniách trvalý znak, aby ho každý mohol vidieť a dotknúť sa ho, ale nepocítiť fyzicky. Neviem to vysvetliť. Bude to ako dym. Výnimočná udalosť v Cirkvi ovplyvní celú Cirkev. Stane sa to v ten istý deň ako zázrak, ale nie ako následok zázraku. Bude to len náhoda. Taká udalosť v Cirkvi sa stáva len zriedka a nestala sa nikdy za môjho života.
  Osem dní pred zázrakom, hneď po polnoci, zavolám rádio, televíziu a každého na svete, o kom si budem myslieť, že bude môcť správu rýchle rozšíriť. Čakám. Nebeská Matka nikdy neklame. Zázrak môžete očakávať v marci až v máji. Pred zázrakom bude väčšie množstvo falošných zjavení po celom svete.“
  Loli: „Varovanie a zázrak sa odohrajú v rozmedzí jedného roka.“
  Dievčatá vypovedajú, že keď nebudeme venovať pozornosť posolstvám, po zázraku príde trest.
  Conchita: „Nemôžem prezradiť, aký druh trestu to bude, okrem toho, že bude výsledkom priameho zásahu Boha. Trest, ak príde, príde po veľkom zázraku, neviem za ako dlho. Nech sa všetci katolíci pred trestom vyspovedajú.
  Nech ostatní oľutujú a napravia svoje chyby. Ježiš nehrozí trestom preto, aby nás zbavil odvahy, ale preto, aby nás pokarhal.“
  Loli: „Stroje a motory prestanú fungovať. Dostaví sa vlna horúčav a smäd, ktorý nebude možné uhasiť.“
  Jezuita, otec Luis Andreau, navštívil 8. augusta 1961 tretíkrát Garabandal. Chcel byť svedkom udalostí, ku ktorým bol skeptický. Pri zjavení zrazu sústredil pohľad na niečo, čo iní nevideli. Náhle štyrikrát zvolal jasným, silným hlasom: „Zázrak!“
  V noci sa viezol v aute rodiny Fontanedovcov domov. O svojich hlbokých dojmoch im povedal: „Som taký šťastný. To od detí je pravé. Dnes je najšťastnejší deň môjho života.“ O pár minút zomrel (srdcový infarkt).
  Conchita: „Videli sme ho (otca Luisa). Nikdy sme v extáze nikoho nevideli (z ľudí), ale otca Luisa sme videli a Panna Mária nám povedala, že otec Luis vidí Ju a vidí aj zázrak, ktorý má ešte len prísť. Panna Mária povedala, že v deň zázraku sa nájde telo otca Luisa neporušené.“
  Mnoho prominentných lekárov skúmalo udalosti v Garabandale. Všetci sa zhodli na tom, že udalosti sú vedecky nevysvetliteľné. Dr. Gasca Ruiz a Dr. Ortiz Gonzales:
  „Nenachádzame žiadne presvedčivé vedecké vysvetlenie, schopné vysvetliť tieto javy.“
  Napriek stovkám lekárov, ktorí extázy pozorovali a mnohokrát diagnostikovali ako nevysvetliteľné, ako aj duchovných, ktorí fenomény videli na vlastné oči a počuli vlastnými ušami, komisia v rokoch 1961 – 1962 udalosti v Garabandale vyhlásila za nie nadprirodzené! Pravda, santanderský biskup a komisia udalosti nikdy oficiálne nezamietli ako nepravé.
  V r. 1971 do santanderskej diecézy nastúpil biskup Juan Antonio del Val Gallo, bývalý člen komisie, ktorý zjaveniam uveril. V r. 1991 bolo vyšetrovanie ukončené a prácu odoslali do Ríma Kongregácii pre doktrínu viery, kardinálovi Ratzingerovi, kde ju teraz skúmajú. Teraz je tam biskup Vilaplana, ktorý záležitosť Garabandalu považuje za otvorenú.
  Biskup del Val: „Predchádzajúci biskupi nepripúšťali, že zjavenia boli nadprirodzené, ale odsúdiť ich – nie, to slovo nikdy nebolo použité. Posolstvá nehovoria nič, čo je proti doktríne viery.“
  Na zvláštne požiadanie sekretára Kongregácie pre vieru kardinála Ottavianiho, prišla Conchita v r. 1966 do Ríma. Informácie okolo očakávaného zázraku odovzdala Ottavianimu a tiež pápežovi Pavlovi VI. Vtedy pápež ku Garabandalu povedal:
  „Je to najkrajší príbeh ľudstva od narodenia Ježiša Krista. Je to akoby druhý život svätej Panny na zemi a ani nenájdeme slová, aby sme sa Jej za to mohli poďakovať. Conchita, požehnávam ťa a so mnou ťa požehnáva celá Cirkev.“
  Conchita žije teraz so svojím manželom v New Yorku. Loli a Jacinta žijú tiež v USA. Maria Cruz žije naďalej v Španielsku.
  Panna Mária v jednom zo svojich zjavení Conchite povedala:
  „A páter Pio tiež uvidí zázrak.“
  Páter Pio sa stretol s Conchitou v San Giovanni Rotondo v r. 1966.
  Neskôr páter Pio zanechal pre Conchitu osobnú správu, ktorú zveril pátrovi Pellegrinimu. Správu aj so závojom, ktorý mal páter Pio po smrti na tvári, odovzdal Conchite otec Cennamo. Zároveň jej povedal, že páter Pio zázrak videl pred svojou smrťou a povedal mu o tom.

  10 tajomstiev z Medjugorie (zjavenia ešte prebiehajú)
  Posolstva Panny Márie (Gospa)

  V priebehu svojich zjavení Gospa postupne deťom oznamovala, a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má by desať.
  Tajomstvá obsahujú jednotlivé obdobia budúceho vývoja udalostí, týkajúcich sa celého ľudstva, sveta i samotného Medjugoria.
  Vizionári nesmú tajomstvá prezradiť.

  ZÁZRAK
  Zo zverených tajomstiev dve sa majú uskutočniť pred veľkým znamením, o ktorom Gospa povedala, že ho dá na vrchu – na mieste prvých znamení.
  Toto znamenie bude tretím tajomstvom. Tajomstvá majú prichádzať v krátkych odstupoch, jeden po druhom.

  TREST
  Vie sa, že niektoré z desiatich tajomstiev sú nepriaznivé, a tiež, že tretie, štvrté, piate a šieste sú prevažne priaznivé.
  Nepriaznivé sú následkom hriechu ľudstva a môžu byť anulované obrátením sveta.

  Modlitbou a pokáním môže byť trest zmiernený alebo aj odvrátený. Zlo, ktoré svetu hrozilo podľa obsahu siedmeho tajomstva,
  bolo zmiernené pôstom a modlitbou.

  VAROVANIE
  Výstrahami budú isté udalosti na Zemi. Príde k nim za života Mirjany. Podľa jej slov stojíme blízko udalostí,
  ktoré predpovedala Panna Mária.

  Mirjana si – podľa želania Gospy – za dôverníka zvolila pátra Petra Ljubičiča.
  Desať dní pred uskutočnením tajomstiev mu písomne oznámi, čo sa stane. On si ich po týždni pôstu a modlitieb môže prečítať a zverejní tri dni
  predtým, ako sa majú uskutočniť.
  —————————-
  Páter Ljubičič: „Podľa všetkého, prvé tajomstvo sa týka Medjugoria.
  Prvé dve tajomstvá sú napomenutie pre nás všetkých.
  Každý, kto sem po tejto udalosti príde, sa presvedčí, že tu Matka Božia bola, že tieto deti hovorili pravdu. To bude dôkaz.
  —————————————

  Dňa 25. júna 1986 Mirjana informovala talianskych pútnikov, ako sa prezradia tajomstvá:
  „Gospa mi dala jednoduchý, špeciálny list, na ktorom je napísaných 10 tajomstiev.
  Je z takého materiálu, ktorý sa nedá opísať…
  Nie je to ani papier, ani tkanina.
  Písmo nevidno, no vo vhodnom čase list odovzdám vyvolenému kňazovi.
  On dostane dar, aby prečítal najskôr prvé tajomstvo, neskôr aj ostatné.“
  Ivanka od Gospy dostala písomné pokyny pre pápeža, ako má konať v určitých zložitých situáciách, ktoré do konca storočia nastanú.
  Sú napísané na zvláštnom materiáli, podľa opisu niečo medzi pergamenom a hodvábom.

  Ivanka:
  „Ľudia sa ma pýtajú na budúcnosť Medjugoria, na budúcnosť Cirkvi.
  Ale to sú tajné veci, na tieto otázky nesmiem odpovedať.“

  Gospa:
  „Tu sú tajomstvá, deti moje.
  To je to, o čom sa nevie, a keď sa to dozvie, už je neskoro!
  Chcela by som, aby Mi Pán dovolil, aby som vám aspoň trochu vysvetlila tajomstvá, ale už toto je priveľa milostí, ktoré vám ponúka.
  Porozmýšľajte, koľko Mu ponúkate vy! Kedy ste sa naposledy zriekli niečoho kvôli Pánovi?“
  ——————————————–

  ZÁZRAK
  Gospa sľúbila, že v Medjugorí urobí veľké znamenie. Bude krásne, veľké, náhle, nepretržité, hmatateľné a nezničiteľné.
  Keď sa toto znamenie objaví na hore Crnica, mnoho ľudí uverí, vystúpi na horu a bude prosiť o milosť i odpustenie.

  VAROVANIE
  Pred znamením v Medjugorí nastanú v mnohých oblastiach sveta predznamenia ako varovanie pre svet.

  Gospa povedala, že mnohí uveria, až keď príde to sľúbené znamenie, že tam potom pobežia, aby prosili o milosť odpustenia,
  ale už bude neskoro.
  Čas milosti, ktorý prežívame teraz, sa skončí.“

  ——————————
  ZÁZRAK
  viz. Jakov:
  „Videl som znamenie na vlastné oči. Viem presný deň, kedy sa uskutoční.“
  ——————————

  Keď všetci šiesti vizionári budú mať zverených 10 tajomstiev,
  zjavenia sa po určitom čase skončia a začnú sa plniť tajomstvá,
  ktoré im Gospa dala.

  ZÁZRAK
  Vicka povedala, že tretie tajomstvo (znamenie) príde počas jej života,
  keď už len jeden z vizionárov bude mať každodenné zjavenia.

  Zjavenia v Dechticiach na Slovensku (od r.1995 až dodnes)
  Viz. Martin Gavenda:
  „Tajomstvá vám nemôžem prezradiť, ale to, čo vám môžem povedať, sú niektoré sprievodné udalosti. Uskutočneniu prvého tajomstva predchádzajú povodne.
  Udalosti, ktoré sú obsiahnuté v prvom tajomstve, sa udejú tri dni pred druhým tajomstvom.
  (*1. VAROVANIE)
  Nevyzradím druhé tajomstvo, keď poviem, že zahŕňa veľké varovanie.
  (*2. ZÁZRAK)
  Tretie tajomstvo sa týka veľkého zázraku, ktorý Panna Mária prisľúbila.
  (*3. TREST)
  Obsahom ďalších tajomstiev je sedem trestov, ktoré prídu v tom prípade, ak sa ľudstvo na základe veľkého varovania nezmení.
  (*1. VAROVANIE)
  O veľkom varovaní môžem povedať len toľko, že ľudia akoby ho najskôr videli a potom ho prežijú každý vo svojom vnútri.
  Človek nadobudne poznanie o svojom vnútri, o tom, čo urobil zle, čo dobre, čo neurobil, a mal urobiť… Bude to veľké Božie milosrdenstvo –
  človek spozná svoje vnútro a spozná pravdu. Predtým príde prenasledovanie kresťanov… Nebude to koniec sveta, ale bude to koniec časov.
  A práve preto Panna Mária prichádza, aby nás na tieto udalosti pripravila. Preto tak naliehavo žiada, aby sme žili jej posolstvá.
  Učí nás žiť v prítomnosti Božej, v stálej posväcujúcej milosti prostredníctvom Sviatosti Oltárnej. Učí nás milovať všetkých aj našich neprajníkov a nepriateľov.
  Tí, ktorí budú žiť podľa jej pokynov, nemajú sa čoho obávať. Ťažšie to bude pre tých, ktorí nezachovávajú Božie príkazy. Od nás závisí veľa…

  Desiate tajomstvo som ešte nedostal.“

  -Takisto Turzovka, ktorá bola uznaná v tom najnižšom stupni- že sa tam môžu slúžiť sv.omše, ale nič viac- hovorí o varovaní.

 5. Bratia sestry v Kristovi, dávam tu dve pozitívne správy zo života cirkvi.
  V poradní 3. list arcibiskupa Vigana a Potratová klinika sa zmenila po 20 rokoch na centrum ochrany života
  https://gloria.tv/photo/1c6KQz9k2TCTBxRiur2PYfLsv
  https://svetlosveta.sk/sila-modlitby-potratova-klinika-sa-zmenila-po-20-rokoch-na-centrum-ochrany-zivota/
  Tretí odkaz je ekologický nepokoj uvolnený Božou rukou z októbra 2018, ako sme boli varovaný v Knihe pravdy.
  http://www.varovani.org/html2/1057.html
  https://www.youtube.com/watch?v=surf-GPWG_A&app=desktop

  • Pochválený buď Ježiš Kristus !

   Už často čítame v posolstách zbytku ,že Pán si svojich verných zoberie k sebe, aby sa vyhli utrpeniu,ktoré má prísť na svet.
   ,napr. http://poselstvi-zbytku.org/html1/567.html

   Vraj jedna hodina zmení všetko.Tí ktorí už nevladzu,prípadne sú už na pochybách,spomeňme ako sa beh udalostí dokázal zmeniť napr od Kvetnej nedele do Zeleného štvrtku.Pár hodín,ktoré všetko navždy zmenili.

   Znamená to,že aby prišiel antikrist,musí byť odstránený všetok zbytok?Aby bol odstránený ten,čo tomu bráni.A čo Božia pečat ochrany.Práve zbytok by mal vydržať do konca,nie?

   Zároveň ma zaujíma,či niekto pečat aj rozširuje!

 6. Je tu posledná hodina:
  546. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2018.
  Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).
  ZBABĚLCI, POKRYTCI A ZRÁDCI NEMOHOU VEJÍT DO NEBE
  Moje drahé děti: Přišla hodina. Ať jde každý do úkrytu. … Moje děti, hodina je již zde. Už nadešla.

  Kto ste sa modlili novénu ku Kráľovnej a Matke posledných časov, určite cítite, že nás na túto poslednú hodinu dokonale pripravila – ak kráčame a rastieme v duchu tejto novény.
  Ak dobre počítam – sme už vyše 3 roky od doby skončenia etapy Veľkého súženia (ktoré sa malo začať odrátavať 12/2012), tie tri roky sú pre nás veľkým Božím požehnaním pre milosť možnosti obrátiť sa a robiť pokánie, lebo v blízkej dobe už táto možnosť nebude.

  Všetko sa to má spustiť Veľkou vojnou, alebo tiež 3.sv.vojnou. V tejto súvislosti kolujú z pravoslávneho prostredia po internete 2 proroctvá o vzniku 3.sv.vojny (vyzerá že ide o jedno a to isté, ale s niektorými obmenami)- je to zároveň aj príspevok k Posolstvám zvyšku č.547 (JEŽÍŠ PŘIJDE NENADÁLE), kde sa podrobne píše o proroctve 3.sv.vojny v 4.bode:

  a) proroctvo – grécky sv.patriarcha Paisios. Bolo uvedené v diskusii pod článkom na nick Slovak:
  http://www.hlavnespravy.sk/saudske-lietadla-a-vojaci-uz-na-tureckej-zakladni-vpad-so-syrie-mozno-uz-zajtra/744260
  tohto znenia:
  „Keď sa turecká flotila rozhodne zaútočiť na Grécko a priblíži sa na 6 námorných míľ, bude zničená. To bude ten čas,
  keď budú mať za opaskom varenú pšenicu, ale nespôsobíme to my. Je to vôľa Božia, examilia bude začiatok konca.
  Spustí to celý rad udalostí, ktoré povedú k znovuzískaniu mesta (Istanbulu). Mesto nám bude vydané.
  Medzi Ruskom a Tureckom začne vojna. Zozačiatku si budú Turci myslieť, že víťazstvo je ich, ale bude to ich zánik.
  Rusi napokon zvíťazia a mesto padne do ich rúk. Potom nám ho Rusi vrátia. Iným pútnikom zas povedal:
  „Turci budú zničení a naveky zmiznú z mapy sveta, pretože je to národ nepochádzajúci z Božieho požehnania.
  Jedna tretina Turkov sa vráti tam odkiaľ prišla, do stredozemia Turecka, druhá tretina sa zachráni,
  lebo bude kristianizovaná, a posledná tretina zomrie v tejto vojne.“ Bližšie vysvetľuje:
  „Turecko bude rozdelené na 3 až 4 časti. Odpočítavanie už začalo. Naše územia nám budú vrátené,
  rovnako aj Arméncom a Kurdom.
  b) proroctvo – pravoslávny mních Josif Vatopedský. Pod článkom v diskusii na nicku Libor Halík zo dňa 25.mája 2012 na:
  https://gloria.tv/text/z7vi17Uxs7T11FAe44CmQVrSZ
  tohto znenia:
  Ta polární zář, dle mého chápání, byla prorokována jen před 2.světovou válkou. Před 3.světovou válkou takovéto znamení nebude.
  Znamení už možná bylo na Tři krále v lednu 2011, když prasklo srdce zvonu v německé katedrále, ve které leží ostatky Tří králů,
  kteří se poklonili Ježíškovi v Betlémě. Dle pravoslavného mnicha zesnulého r.2009 v pověsti svatosti Josifa Vatopedského
  se 3.světová válka rozběhne poté, až Turecko přepadne oslabené Řecko. Turecko bude vzápětí přepadeno Ruskem,
  takže Řecku nestihne příliš uškodit. Pak budou EU, USA a NATO bojovat proti Rusku, což už bude světovým konfliktem.

  Za zmiernenie následkov 3.sv.vojny sa máme modliť každý deň modlitbu Modlitebnej kampane č.54 zo dňa 16.5.2012

 7. Chcem reagovať na príspevok od pani Alice z 23.09.2018 at 20:55, ktorá píše o Mirke a o tom, že „Panna Mária vo Fatime žiadala zasvätiť Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu.“ a o jej prosbe ísť za kňazom a dať slúžiť sv.omše na tento úmysel. Táto prosba ma veľmi chytila a s Božou pomocou sa mi podarilo zabezpečiť slúženie sv.omší na tento úmysel 24.,25.,26.,27.,28. a 30.9.2018.
  Od tejto chvíle viac myslím na tento úmysel a vidím že sa aj objavuje v úmysloch, naposledy 17.10. v stredu.

 8. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  2. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  3. Za zosnulého strýka Fanoša, aby sa Pán nad ním zľutoval a dal mu život vo večnej blaženosti, prosí brat Jaromír.
  4. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  5. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  6. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  7. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  8. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  9. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  10. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  11. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  12. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  13. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  14. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  15. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  16. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  17. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  18. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  19. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  20. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  21. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  22. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  23. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  24. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  25. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  26. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  27. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  28. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  29. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  30. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  31. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  32. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  33. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  34. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  35. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  36. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  37. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  38. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  39. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  40. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  41. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  42. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  43. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  44. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 9. Pavel VI. Papež, který podpořil Velkou levicovou revoluci v Církvi, byl přítelem levice, komunistů a byl obdivovaný svobodnými zednáři. Satanův dým se i díky němu změnil v obrovský oheň, který pustoší Církev.
  Satanův dým se změnil v obrovský oheň, který pustoší Církev jako lesní požáry, jež za letošního horkého léta zuřila od Řecka až po Kalifornii. Papež, který zemřel před čtyřiceti lety a jehož neuvěřitelná kanonizace už byla oznámena, byl jedním z těch, kdo jsou za dnešní běsnící požár především odpovědni.
  https://www.euportal.cz/Default.aspx

  PRVNÍ TAJEMSTVÍ V KNIZE PRAVDY ODHALUJE SPIKNUTÍ ZEDNÁŘSKÝCH SKUPIN PROTI CÍRKVI
  http://www.varovani.org/html2/415.html

  Tento ničemný plán zničit moji církev je v běhu již 100 roků, ale od roku 1967 nabyl na síle.
  Mnoho podvodníků, kteří jsou členy této zlovolné sekty uctívající Satana, vstoupili do kněžských seminářů, aby získali opěrný bod ve Vatikánu.
  Jejich moc, i když dovolená Bohem Otcem, byla až dosud omezená. To se nyní změní, jak se blíží časy konce.
  Tato zlá sekta nyní uvolní všechnu svou sílu, aby zajistila, že zvolí novou náhradu za mého svatého vikáře papeže Benedikta XVI.
  http://www.varovani.org/html2/402.html

 10. Jih Francie zasáhly nejhorší povodně od konce 19. století. Zemřelo deset lidí
  https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2622941-na-jihu-francie-zabijely-bleskove-povodne-voda-s-sebou-brala-auta-lidi-vyhnala-na

  Ach, milovaní mé Královny a Matky, nečekejte zázraky, pokud si je nezasloužíte, nečekejte na ochranu pro tělo, ale spíše na ochranu před ztrátou duše. Země se třese s větší silou, vody se hýbou s větší silou, vichry burácejí a nabírají obrovskou rychlost, oheň devastuje národy, ale duše lidského stvoření, která zůstává ve víře, taková duše je neotřesitelná.
  http://poselstvi-zbytku.org/html1/557.html

 11. Pozývame všetkých k modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby/t.j. všetký tajomstvá/ v čase od 17.30 do 19.30 s úmyslom za mier a odvrátenie všetkých vojen ako o to prosím Panna Mária. Ďakujem a šírte 🙂

  „…Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.

  Modlete se za ubohé duše nejen v Íránu, ale i v zemích, které se do války bezděčně zapletou. Modlete se za nešťastné země, které jsou využity jako pěšáci ve zlovolné hře lží, plánované skupinami, které nejsou od Boha, mého Věčného Otce.

  Jděte nyní, mé děti a přiveďte všechny mé děti dohromady, aby se modlily za zmírnění této strašné ukrutnosti proti lidskosti.“

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 12. Posolstvá Neba Kadarkút 157. Duch Svätý: Stav posväcujúcej milosti
  Posolstvá Neba 28.8.2012 Duch Svätý: Stav posväcujúcej milosti
  Duch Svätý: Drahé moje deti! V predošlých týždňoch bola reč o ospravedlnení hriešneho človeka, ktorý dáva človeku stav posväcujúcej milosti. Dnes by som vám chcel rozprávať o tomto stave posväcujúcej milosti.
  Milosť, ako už viete, je Božím nadprirodzeným darom. Milosť u ľudí nie je rovnaká, ale na osobu je iná a iná. Ja Boh, Duch Svätý rozdeľujem milosti, ale nie každý dostane tú istú a nie v takom istom množstve. Jeden dostane viac, druhý menej, jeden väčšiu milosť, druhý menšiu. Poviem na toto príklady z vášho bezprostredného okolia. Sú medzi vami takí, ktorí dostali milosť veľkej horlivosti. Všetok svoj voľný čas trávia modlením, modlia sa veľmi veľa ružencov, litánií, ktoré obetujú na rôzne úmysly, a takto zachraňujú mnoho – mnoho duší od zatratenia. Sú takí, ktorí si získali milosť obetavosti. Sú schopní konať tvrdé pôsty, bdenia, neúnavne putujú, žijú asketický život, zrieknu sa každej rozkošnej veci, ustavične sa na kolenách modlia, s roztiahnutými rukami, a všetko toto obetujú na šľachetné ciele, na záchranu duší. Je medzi vami aj taký, ktorý veľmi veľa apoštoluje. Aj vo svojom skeptickom, ľahostajnom okolí odvážne rozpráva o Bohu, o onom svete, o sviatostiach, aby nám takto zachraňoval duše, ktoré napredujú smerom k peklu. Nájde sa aj taký v tomto spoločenstve, ktorý zužitkuje milosť súcitnej lásky, a utešuje, posmeľuje každého svojho v nešťastí sa nachádzajúceho, smutného, zarmúteného, posadnutého blížneho. Iný sa v tom unúva, aby s milosťou vyučovania vzal bližšie k Bohu svojich spoločníkov, v súhrne poznatkoch súvisiacimi s vierou. Ale sú niekoľkí medzi tu prítomnými, ktorí dostali z mojich zvláštnych darov napr. milosť hovorenia jazykmi, vnútorného slova, videnia, počutia. Na milosť nie je len príznačné to, že je na osobu rôzna, ale aj to, že rastie.
  S prijímaním sviatosti a s precvičovaním dobrých skutkov rastie vo vás milosť. Ak by nerástla milosť, tak by duchovný život nemal stupne, nebolo by úsilie k zdokonaľovaniu. Poviem jeden príklad na tento rast. Nechcem pomenovať, lebo ju spoznáte, ale jedna moja dcéra si žila svoj od Boha vzdialený, ľahostajný, život. Už je vo svojich stredných rokoch, v práci je vytrvalou, usilovnou, priateľskou ženou. Mala niekoľko nešťastne sa podarených mimomanželských partnerských vzťahov. Títo jej spôsobili veľa duševných utrpení. Ale už niekoľko rokov si našla jedného poriadneho partnera s dobrým srdcom. Žili spolu bez Boha a viery. Váš Nebeský Otec chcel spasiť aj toto svoje dieťa. Vymyslel jej jednu úplnú zvláštnu milosť: dovolil zlému, aby ju strašil šramotmi, desivými snami. Vo svojom strachu sa obrátila k jednému svojmu hlboko nábožnému známemu, ktorý jej navrhol modlitbu oslobodenia a cirkevné usporiadanie ich vzťahu. Potom, ako sa udial cirkevný sobáš, zmizlo obťažovanie zlého, moje poslušné dieťa žije podľa Desatora. Nevynechá ani jednu nedeľnú svätú omšu, pravidelne k sebe prijíma sviatosti, spovedá sa, prijíma. Chodí do jedného modlitbového spoločenstva, kde sa naučila modliť sa ružence. Vidíte, moje deti? Takto rastie počiatočná milosť. Najprv človek len verí, neskôr opustí hriechy a koná obetavé dobré skutky.
  Dávajte si pozor, moje uzmierujúce deti, lebo stav posväcujúcej milosti sa dá aj stratiť! Stačí k nemu aj jediný smrteľný hriech. Hriech a milosť sú také protiklady, ktoré sa nezmestia vedľa seba. Všedné hriechy nezmenšujú milosť, ale treba sa od nich oslobodiť, lebo sú nebezpečné: uhasia v človeku strach od hriechu, posilňujú neporiadne túžby, vzďaľujú do Boha a skôr či neskôr ústia do smrteľného hriechu. Ó, moje deti! Akou veľkou útechou je pre vás, že ak sa tak prihodí, že kvôli jednému smrteľnému hriechu vypadnete z milosti, znovu ju môžete získať. Totiž Ježiš Kristus, v Jeho veľkej milosti, založil pre vás sviatosť pokánia, svätú spoved. V rozhrešení dostanete naspäť posväcujúcu milosť. Boh nechce stratiť vašu dušu, preto vždy znovu a znovu odpúšťa. Avšak toto neznamená to, aby ste odvážne hrešili. Pozorne nasledujte nasledujúci prípad!
  Dvaja starší muži, ktorí zvyknú tam byť na nedeľnej svätej omši, Laco a Zolo sa spolu stretli idúc z – do obchodu ABC. Laco takto hovorí: – Videl si kňaza? Teraz vyšiel z krčmy. Prepil peniaze, ktoré boli v nedeľu vyzbierané.
  -No, ale Lacko môj, odkiaľ vieš toto? – Len som si tak myslel. – Viem čo si teraz urobil, to je ohováranie. Včera si prijímal – Čo záleží – hovorí Zolo, potom sa vyspovedám. Toto uvoľnené poňatie aj samo osebe je smrteľným hriechom, že „potom sa vyspovedám“.
  Toto je hriech proti Duchu Svätému. Nikdy nedúfaj trúfalo, že Boh aj tak odpustí, čokoľvek môžeme spáchať. Božia milosrdná dobrota radšej nech vzbudí vo vás Bázeň voči Bohu, bojte sa od spáchania hriechu a ľutujte, že ste Ho urazili. Možnosť svätej spovede nech radšej vzbudí vo vás nádej, že posledné slovo nie je hriechu, ale Bohu.
  Drahí moji maličkí! Ježiš Kristus a vaša Nebeská Svätá Matka teraz už so svojimi vyvolenými odkazujú vám, uzmierujúcim to, že nestačí sa mesačne spovedať, ale ak je možné, týždenne. Toto preto potrebujete, lebo ste slabí a krehkí. Ustavične padáte. Spôsobujte škvrny na bielom odevy posväcujúcej milosti. Stačí jeden škodoradostný úsmev nad niekým, a už tam je všedný hriech. Stačí, ak poznamenáte, že súrodenec X prečo nechodí spolu s  nami na sväté omše vo všedné dni, veď má čas – a už je hotové súdenie. Stačí spätne povedať jednému tvojmu súrodencovi, že akú zlú vec povedal o ňom Y a už tam máš na svojej duši ešte jedno súdenie. Takto ľahko ide toto. Nikdy never moje dieťa, že nemáš hriech, lebo len My, Svätá Trojica vidíme do tvojej duše. Nikdy sa nespovedaj tak, že vymenuješ hriechy a dodáš k nim: nemám viac hriechov. Radšej povedz takto: Nepamätám sa na iné.
  Aj preto sa treba týždenne spovedať, lebo teraz je už veľmi blízko môj príchod, vyliatie Ducha Svätého, Veľké Varovanie. Chystajte sa vedome naň, aby ste ho mohli prijať čo možno najčistejšou dušou. Šťastný bude, kto sa práve spovedal v minútach pred Varovaním, lebo ten Ma môže čakať so snehobielou dušou a nemusí sa báť od ničoho.
  Usilujte sa tak žiť, aby ste nikdy nemali smrteľný hriech, a vždy ostaňte v stave posväcujúcej milosti. A ak aj máte všedný hriech, usilujte sa čím skôr oslobodiť sa od neho.
  Drahé moje uzmierujúce deti! Ako pri každej príležitosti aj teraz sme tu pred vami My, Osoby Svätej Trojice a vaša Nebeská Svätá Matka. Pretože dnes bola reč o milosti, preto vás zahrnieme darmi.
  Nebeský Otec a Ježiš Kristus podídu pred každého. Ježiš drží jeden kalich s Jeho Svätou Krvou. Vedľa Neho v ruke Otca je jedno pečatidlo. Namočí do Svätej Krvi, a zatlačí na vaše čelo červenú Pečať Živého Boha, tú, ktorú vám dal svojimi slovami a v duchu v posolstve írskej vizionárky. Medzitým takto k vám hovorí: Prijmite božskú pečať mojej ochrany, s ktorou vás ochránim a vašich milovaných počas skúšok od každého vonkajšieho a vnútornejšieho nepriateľa.
  Avšak teraz nasleduje Pán Ježiš. Kalich svojej Svätej Krvi umiestni do ruky Nebeského Otca. Vyberie zo svojej hrude svoje tŕňovo korunové, od lásky blkotajúce Sväté Srdce a zo svojho plameňa lásky pošle do vášho maličkého blikajúceho srdca jeden svetelný lúč, milosť lásky k nepriateľovi. Medzitým vám toto vraví: Už aj teraz potrebujete tento dar, lebo vaši neprajníci za vašim chrbtom a do vašich očí sa vám posmievajú, karhajú vás, ohovárajú. Nikdy nie ich odsúďte, za to že sú k vám zlí, ale zlého, ktorý ich na toto používa. Radšej sa modlite za ich obrátenie. Pri prenasledovaní kresťanov ešte viac budete potrebovať praktizovať lásku k blížnemu.
  Po tomto, Ja, Boh Duch Svätý idem okolo medzi vás a aj Mňa sprevádza Ježiš. Nesie so sebou kalich svojej Svätej Krvi. Ja vložím svoju ruku do Krvi, a nakreslím s ním kríž na oba vaše oči, s ktorým vám dám milosť jasného videnia. Toto bude pre vás veľkým pokladom po Veľkom Varovaní, keď sa začne rozdeľovanie, že kde sa postavíte: vedľa podvodníka Antikrista a jeho ľudí, alebo vedľa vášho pravého Vykupiteľa, Ježiša Krista. Pri svetle tejto milosti budete čisto vidieť a bez váhania rozpoznáte dobrú stranu.
  Napokon sa Panna Mária postaví pred vás na jej ramene je mnoho navlečených ružencov. Každé zrnko týchto sa skladá z bielych maličkých kvetov, a v strede každého zrnka žiary červená svätá Ježišova Krv. Ak sa po tomto modlíte ruženec, vždy na toho padne Ježišova svätá Krv, za koho obetujete.
  Drahí, verní uzmierujúci moji! Lúčim sa od vás, ďakujem vašu pozornosť a požehnám vás s veľkou láskou v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
  Posolstvo obdržala: Eva Ackermann
  Posolstvo dostupné na: http://uzenet.blogger.hu/2018/08/28/kadarkuti-egi-uzenetek-157-szentlelek-a-megszentelo-kegyelem-allapota

  Preložil Brat Zoltán

 13. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  2. Za zosnulého strýka Fanoša, aby sa Pán nad ním zľutoval a dal mu život vo večnej blaženosti, prosí brat Jaromír.
  3. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  4. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  5. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  6. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  7. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  8. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  9. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  10. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  11. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  12. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  13. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  14. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  15. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  16. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  17. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  18. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  19. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  20. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  21. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  22. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  23. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  24. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  25. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  26. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  27. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  28. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  29. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  30. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  31. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  32. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  33. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  34. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  35. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  36. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  37. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  38. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  39. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  40. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  41. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  42. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  43. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  44. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 14. Zdravím bratia a sestry.
  Prosím je tu niekto z Bratislavy, alebo príp. aj iného SR mesta, kto by bol ochotný tvoriť modlitebnú skupinku tak, aby sme sa pravidelne fyzicky stretávali? Čas Pánovho príchodu sa veľmi blíži a myslím, že je veľmi urgentné vytvoriť aspoň malú skupinu bratov a sestier, ktorí by boli ochotní modliť sa, postiť sa a posilňovať sa navzájom + prihovárať sa za Slovensko. Prosím ak je tu niekto taký – ozvite sa mi na mail: zu.cerna@gmail.com. Nech vás všetkých Pán žehná svojim Duchom Svätým.

  • Áno, pridávam sa a podporujem túto modlitebnú kampaň. Mám ale niečo k doplneniu toho čo je v letáku uvedené.
   V letáku je:
   VÝZVA K MODLITBĚ V NOCI ZE SOBOTY NA NEDĚLI
   z 6. na 7. října 2018 od 24 hod do 1,15 hod . kdekoli
   začněme modlitbou Anděl Páně zvěstoval Panně Marii, …
   nižšie v texte s vysvetlením pôvodu tejto modlitby:
   Modlitba Anděl Páně….
   Původ této modlitby sahá do roku 1456. Turecký paša Mohamed II. se tehdy chystal zasadit
   smrtící úder křesťanským zemím. Odpovědí byl list papeže Kalista III., kterým nařídil polední
   zvonění, při němž se všichni křesťané mají sjednotit v modlitbě. A křesťanská Evropa byla
   tehdy zachráněna. (časopis Milujte se! 46. číslo)

   Chápem, že je viazaná na vpád moslimských vojsk do krajín dnešnej Európy. Chce to však upresnenie a doplnenie.
   Uvádzam takmer doslovnú citáciu vysvetlenia pôvodu modlitby Anjel Pána od otca biskupa Jozefa Vrableca,
   ktorú uverejnil tejto knihe:
   Jozef Vrablec: Nemusím sa ja báť, Vatikán, 1996, str. 156-159

   Modlitba Anjel Pána pochádza z cirkevno-kláštorných tradícií.
   V deviatom storočí benediktíni mali ustanovené večer pred nočným odpočinkom na hlas zvončeka pomodliť sa modlitby pred spaním.
   A v trinástom storočí zaviedli si talianski františkáni na hlas zvonov pred kompletóriom niekoľko ráz pozdraviť Pannu Máriu.
   Ich pozdrav Panny Márie spočíval v  anjelskom pozdravení z evanjelia. Bola to vlastne prvá polovica dnešného Zdravasu.
   Horlivým milovníkom tejto večernej pobožnosti bol brat Benedikt Sinigardi z Arezza, ktorého prijal do rehole sám sv. František.
   Tento zvyk sa chytro rozšíril vo františkánskych kláštoroch. Takže ku koncu trinásteho storočia bolo už v celej provincii nariadené trojnásobné večerné zvonenie na česť Panny Márie. Pri zvonení podľa predpisu si všetci bratia kľakli na kolená a modlili sa tri razy Zdravas Mária.
   Pravdaže, zatiaľ iba prvú polovicu dnešného Zdravasu.

   Vývoj Anjel Pána postupoval ďalej postupným dopĺňaním nám dnes známych častí tejto modlitby.

   Napokon sa vývin modlitby Anjel Pána zavŕšil a uzavrel roku 1724. keď pápež Benedikt XIII. vydal breve,
   v ktorom ustanovil formu modlitby Anjel Pána, akú máme dnes, a spojil ju s odpustkami.

 15. Rozmýšľam a cítim aj výčitky svedomia, keď o PF vyhľadávame, sledujeme a zverejňujeme len zlé veci.
  Pán Ježiš povedal: „Nesúďte, aby ste neboli súdení“.
  Tak vám ponúkam aj jeho dobrú vec:

  Pápež František vyzval všetkých veriacich, aby sa v mesiaci október modlili denne ruženec spolu s „pod tvoju ochranu“ a modlitbou k sv. Michalovi Archanjelovi. Tu je k tomu celý článok: http://www.modlitba.net/apostleship

  Lebo vyhlasovať pápeža za satanistu – to nemá nielen že úroveň, ale hraničí to s poriadnym hriechom (Mt. 5,22: 21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: “Nezabiješ!” Kto by teda zabil, pôjde pred súd. 22 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: “Hlupák,” pôjde pred veľradu. A kto mu povie: “Ty bohapustý blázon,” pôjde do pekelného ohňa.“)

  • Alenka – dobre si to napísala.
   Aj ja to takto podvedome cítim a som rád, že si to sem napísala. Nikto z nás nemá právo odsudzovať kohokoľvek druhého. Aj PF je dieťa Božie ako my a aj za neho zomrel Ježiš na kríži. Myslím, že sme povinní sa modliť aj za jeho dušu.

  • Iste súhlasím, že na druhom človeku sa máme naučiť vidieť aj dobro, nielen zlo. Lenže toto je špeciálny prípad. Je to postava opísaná v Zjavení sv.apoštola Jána (toto hovorím konkrétne). .Pápež je postavený ako svetlo na svietnik a má najvyššiu duchovnú moc (toto hovorím vo všeobecnosti). Myslím, že sa snažíme riadiť Ježišovými slovami: nesúdiť neodsudzovať, Tieto slová vlastne hovoria že – a to je nám stále v posolstvách a v modlitbách Modlitebnej kampane pripomínané – nesmieme za žiadnu cenu vpustiť do svojho srdca zlo. Ak z nejakého človeka vychádza skutočné zlo, aj keby to bo pápež, nesmiem toto zlo prijať. Kto podľahne tomuto vplyvu zla – že začne len o ňom hovoriť a náklade toho prichádzať do nervozity a nepokoja – ten prehral svoj vzťah k Ježišovi a nasledovanie týchto posolstiev.
   Ale ak sú to skutočné fakty, tak ako Ježiš hovorí: nič nie je utajené tak aby sa to neprezvedelo, musím ich s pokorou prijať aj keď sú zlé. Robím to tak, že nesúdim, ale súd zverujem do Božích rúk.
   Je bolestné niesť toto zlo, ktoré z neho vychádza. Naozaj sa mi nedá ubrániť dojmu, že keď od neho počujeme tie veľmi pekné veci, ako je napr. aj táto: modlite sa ruženec a aj modlitbu k sv.Michalovi archanjelovi, ktoré nás veľmi potešia, že je to iba preto, aby tým zamaskoval svoj zlý úmysel pošliapať, alebo potupiť Cirkev (zničiť ju nemôže, aj keby bol pápežom, lebo by sa staval proti Bohu).
   Nezabudnite že v Starom zákone sa Boh veľmi často hnevá na svoj vyvolený Boží ľud. Je to skutočný hnev nie fiktívny. Keď putovali púšťou, tak na časť z nich padol z neba oheň a strávil ich, a prepadla sa pod nimi zem, ktorá ich pohltila a zavrela nad nimi. Čiže netýka sa to iba hriešnikov (pohanov) Sodomy a Gomory.
   A nezabudnite tiež keď hovoríte o nazvaní pápeža satanistom, že je to hriech, že sám Ježiš nazval Petra satanom. A nastalo to po jeho ustanovení za hlavu Cirkvi Ježišom. To by ste museli v konečnom dôsledku obviniť Ježiša, že pácha hriech.
   Preto musíme byť stále pokorní a odovzdaní do Božích rúk (ako keby bez vlastnej vôle), či už vidíme okolo seba veci dobré alebo aj zlé. Máme žiť tak v útočišti Božského srdca Ježišovho, ako keby sme práve dnes mali zomrieť.

 16. Matka spásy :
  Křížem mého Syna jste byli zachráněni. Jeho křížem budete bojovat proti zlu a jeho kříž, je-li posvěcený, vás ochrání. Ale pokud se tento kříž změní, nebo se objeví jiný, bude to výsměch smrti mého Syna pro záchranu hříšníků. Musíte se držet tradičních křížů, neboť brzy zmizí.
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=verejne-rouhani-satanova-skuzebnika
  http://www.varovani.org/html2/862.html
  http://www.varovani.org/html2/766.html
  http://www.varovani.org/html2/1111.html

 17. Pre tých, ktorí bývajú v okolí Spišskej Novej Vsi alebo Levoče, ale aj všetkých, ktorí majú záujem slaviť Tridentskú svätú Omšu:
  K tomu na východe pribudla ďalšia farnosť, a to Harichovce, kde sa od 20. 9. opäť začnú tieto omše slúžiť vo farskom kostole Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, a to každý štvrtok o 19.00, s vdp. ThDr. Štefanom Boržíkom, PhD, výpomocným duchovným v Spišskej Novej Vsi.
  https://www.hlavnespravy.sk/tradicne-svate-omse-ozivaju-v-kosiciach-budu-slavit-starobylu-pontifikalnu-liturgiu-na-pocest-sedembolestnej-panny-marie/1521164

 18. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  2. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  3. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  4. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  5. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  6. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  7. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  8. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  9. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  10. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  11. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  12. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  13. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  14. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  15. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  16. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  17. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  18. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  19. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  20. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  21. Za zosnulého strýka Fanoša, aby sa Pán nad ním zľutoval a dal mu život vo večnej blaženosti, prosí brat Jaromír.
  22. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  23. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  24. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  25. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  26. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  27. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  28. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  29. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  30. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  31. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  32. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  33. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  34. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  35. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  36. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  37. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  38. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  39. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  40. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  41. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  42. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  43. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  44. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 19. Zítra začíná měsíc říjen, zasvěcený Panně Marii Růžencové. Tato mocná modlitba může zachránit celé národy a působit zázraky, jak už bylo v minulosti mnohokrát potvrzeno. Využijme tento čas ke každodenní modlitbě Růžence – je toho tolik, o co bychom měli denně prosit a děkovat, zvlášť v těchto časech.

  Současně nás Panna Maria prosí o pravidelnou Novénu spásy, od zítřejšího dne.

  MK 130 NOVÉNA SPÁSY
  Matka Spásy: Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše
  mohly obdržet imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla
  zachráněna každá duše, bez ohledu na závažnost jejich hříchů. Prosím, abyste nyní začali
  novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času.
  Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho
  kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během
  každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. V postu se požaduje jíst
  pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jen chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.
  Tento den bude dalším mimořádným postním dnem v každém měsíci.

  Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze
  milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.
  Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech
  duší z otroctví Satana.
  Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho
  odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.
  Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí
  těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

 20. Požehnaný večer.
  Nikdy nedovolme, aby nás obepjala pýcha. Vždy, když Bůh chce něco mimořádného zjevit či sdělit svým dětem, posílá před sebou proroka (např. svatý Jan Křtitel, před ním Zachariáš, Eliáš, ….). Dnes nám posílá proroka (nového Jana Křtitele) Marii Božího Milosrdenství. Opět nám tím chce něco sdělit, a to konec času. Mnozí to přijali s radostí. Mnozí to přijali s radostí, ale posléze odmítli, neboť podle jejich vnímání bylo proroctví sděleno a „nic se neděje“. Ale Pán Ježíš jasně říká: „Kdo vytrvá, bude spasen!“ Nedovome, aby pýcha nás pohltila. Jen v pýše můžeme Bohu diktovat, kdy se má co stát. Buďme trpělivý a vytrvalý. A nezapomeňme, že trpělivost má slovní základ ve slově trpět. Vy, kdo čtete tyto poselství, nosím ve svém srdci i v modlitbě. Pán vám žehnej

  • JE MNOHO POVOLANÝCH, ALE JE MÁLO VYVOLENÝCH, ABY MI ZACHOVALI VĚRNOST
   Má vroucně milovaná dcero,
   následovat Mě na této mé poslední cestě k naplnění smlouvy mého Otce může být přirovnáno ke skupině lezců, stoupajících na horu. Vězte, že to je vysoká hora, náročný terén plný překážek, jenž představuje potíže i pro nejzkušenější horolezce, protože skýtá překvapení a nepředvídatelné zákruty a odbočky na každé úrovni a na každém rohu. Ti, kdo mají důvěru v to, co říkám a následují Mě s otevřeným a ochotným srdcem, shledají tuto cestu lehčí než ostatní. Avšak mnozí, kteří jsou sebejistí na začátku této cesty, mohou jít příliš rychle a velkými kroky v pokusu vystoupat na vrchol. Jsou to lidé, kteří dopadnou nejtvrději, a jejich pád na dno bude nejbolestivější.
   Jiní, kteří nejsou zkušenými lezci, ale následují jasné pokyny Toho, kdo je vede, v mnoha případech dosáhnou vrcholu jako první. Jejich víra, trpělivost a ochota dosáhnout vrcholu za každou cenu, jim dodá velkou energii a nadšení, které je udrží v jejich výstupu na vrchol. Ti, kteří se pravidelně nezastaví a nenapijí se, aby uhasili žízeň, se stanou dehydratovaní, a ti, kteří se zapomenou najíst, zjistí, že není možné udržet si sílu.
   Každý krok této cesty představuje nové výzvy, nebezpečné zákruty a balvany, které je téměř nemožné přelézt. Bude třeba velmi silných jedinců, zdravé mysli a těla, aby zůstali na trase ve výstupu na vrchol. Shledají, že jsou rozptylováni ostatními, kteří ztratili víru ve svou vlastní schopnost najít směr cesty na horu a kteří se budou neustále pokoušet je odradit od jejich úkolu.
   Pak budou další, žárliví na ty, kdo dělají velké pokroky vpřed, kteří se budou snažit lezce podrazit tím, že budou před ně klást pasti a jiné překážky, aby je zpomalili. Tyto zklamané a žárlivé duše udělají vše, co můžou, aby zabránili odhodlaným a horlivým lezcům dosáhnout vrcholu. Vymyslí lži, aby se pokusili přesvědčit ty na cestě, aby zastavili – a odešli ze strachu z velkého nebezpečí, které je čeká. Řeknou jim, že vůdce horolezců není schopen je vzít na vrchol, a že kvůli tomu budou ve velkém nebezpečí, jsou-li tak pošetilí a budou pokračovat v tom, o čem řeknou, že je nebezpečná a vysilující cesta.
   A tak má cesta bude pokračovat až do dne, kdy přijdu znovu. Je mnoho povolaných, ale je málo vyvolených, aby Mi zachovali věrnost. Někteří jsou povolaní a následují Mě. Potom Mě zradí. Jejich nenávist ke Mně je ze všeho nejhorší, neboť jsou to ti, kdo Mi přinesli duše na této cestě ke spáse. Ale podlehnou-li pokušením Satana, jenž do jejich duší vnese strašné lži, budou těmi, kdo ode Mne duše odtáhnou.
   Jenom ti s pokornou duší, něžným srdcem – beze zloby, pýchy a sobectví, dokážou vystoupit na vrchol hory. Až ten den přijde, ti, kdo ode Mne odešli a zradili Mě, zjistí, že nemají kam jít, neboť cesta, která vedla na vrchol, už nebude.
   Váš Ježíš
   http://www.varovani.org/html2/1187.html

 21. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  2. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  3. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  4. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  5. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  6. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  7. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  8. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  9. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  10. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  11. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  12. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  13. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  14. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  15. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  16. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  17. Za zosnulého strýka Fanoša, aby sa Pán nad ním zľutoval a dal mu život vo večnej blaženosti, prosí brat Jaromír.
  18. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  19. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  20. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  21. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  22. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  23. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  24. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  25. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  26. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  27. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  28. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  29. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  30. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  31. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  32. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  33. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  34. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  35. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  36. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  37. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  38. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  39. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  40. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  41. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  42. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  43. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  44. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 22. Drahí bratia a sestry,
  dostala som nasledujúci mail od nasej spolupútničky Mirky, s prosbou o zverejnenie, keďže nemá prístup na fórum:

  „Dnes som premýšľala nad celosvetovou situáciou. Pán mi odkrýva veci ohľadom diania vo svete. Nedá sa to opísať, sú to veci dané svetlom Ducha Svätého. Pýtam sa Pána, čo s tým ja ako zrniečko piesku na púšti, bezmocná, môžem urobiť. Teraz už hlbšie chápem, prečo Panna Mária vo Fatime žiadala zasvätiť Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu. Napadla ma myšlienka, keď máme v živote ťažkosti, my ako veriaci ideme za kňazom a dáme na tento úmysel slúžiť sv. omšu. Na stránkach Varovania sú i kňazi, ktorí veria týmto posolstvám a tu ma napadla myšlienka, či by nemohli anonymne odslúžiť sv. omšu na úmysel Panny Márie za Rusko. Ak by sa na diskusii zverejnil deň, mohli by sa pripojiť viacerí, ktorí by túto potrebu cítili. Samozrejme bolo by to na dobrovoľnosti. Duše, ktoré by Pán oslovil sa určite pripoja a svoje modlitby, obety, sv. prijímanie obetovali na tento úmysel. Boh je všemohúci, ale bez pomoci človeka nemôže pomôcť. Sme v týchto veciach bezmocní, no našou jednou zo zbraní je naša slobodná vôľa, ktorú mu môžeme ponúknuť. Určite nás nebude veľa, ale Bohu i málo takýchto duší, odovzdaných, dôverujúcich, pomôže k víťazstvu nad zlom. Veľmi si cením napríklad prispievateľa, ktorý nás z času na čas vyzýva na modlitbu celého sv. ruženca za záchranu duší. Snažím sa vždy pripojiť, lebo túto potrebu cítim vo svojom srdci. Nemusí nás byť veľa, no máme to robiť nezištne z lásky k Bohu i blížnym. Pán nám vždy dá dosť síl i milosti, aby sme tak činili.
  Ostávam s láskou v modlitbe a obete. “

  Ja osobne sa pripájam k Mirkinmu návrhu.

  Nech vás Pán požehnáva a ochraňuje.

  Alica

 23. Pápež František sám o sebe – zaräžajúce vyjadrenie, hodné vážneho zamyslenia:
  „František dostal knihu o tomto bývalom pápežovi, ktorej autorom je poľský fotograf Grzegorz Galazka. Pri preberaní veľkej publikácie s Jánom Pavlom II. na obale František zažartoval: „(Pápež Ján Pavol II.) bol svätec, ja som diabol.“
  Galazka ho so smiechom okamžite opravil: „Nie, obaja ste svätci! Obaja ste svätci!“…
  https://svet.sme.sk/c/20920294/papez-frantisek-som-diabol-v-porovnani-s-janom-pavlom-ii.html

  Takéto „žarty“ sa nerobia a to viac sú nevhodné z úst pápeža. Názor nech si na to urobí každý sám.

 24. Pozývame všetkých k modlitbe celého Sv. Ruženca /t.j. všetkých tajomstiev / s úmyslom za mier a ukončenie všetkých vojen v čase od 17.00-19.00, ďakujem, že s pridáte a šírte.

  ….“Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.“…

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 25. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  2. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  3. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  4. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  5. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  6. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  7. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  8. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  9. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  10. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  11. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  12. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  13. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  14. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  15. Za zosnulého strýka Fanoša, aby sa Pán nad ním zľutoval a dal mu život vo večnej blaženosti, prosí brat Jaromír.
  16. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  17. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  18. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  19. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  20. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  21. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  22. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  23. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  24. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  25. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  26. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  27. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  28. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  29. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  30. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  31. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  32. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  33. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  34. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  35. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  36. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  37. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  38. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  41. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  42. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  43. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  44. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 26. Keď je človek sám a nemá spoločenstvo, tak to pre neho môže byť ťažšie. Je pravdou, že by bolo dobré,
  keby sme sa osobne poznali (príležitosť bude napríklad pri distribúcii Kníh pravdy, ktoré majú onedlho byť vytlačené).
  Je rozdiel sa zdieľať na internete a osobne. A určite je tu veľká časť z nás, ktorí toto spoločenstvo modlitebnej kampane nemajú.
  Reálne mám hrozí že už onedlho nebudeme mať prístup ku sviatostiam a posolstvá hovoria,
  že vtedy Ježiš sám osobne bude vo vašom srdci a bude vás riadiť.
  A príklad máme už v Starom zákone – keď Boh opustil Jeruzalemský chrám (a ten bol jediný v Izraeli)
  vtedy odvlečení zajatci v Babylonskej ríši počuli proroka Ezechiela (11,16) ako im hovorí, že Boh sám im bude svätyňou na tomto cudzom a pohanskom mieste, až dokiaľ ich Boh neprivedie naspäť do zasľúbenej zeme ku chrámu:
  „Preto hovorí Pán, Boh, toto: Pretože som ich zahnal ďaleko medzi národy a rozptýlil po krajinách,
  budem im svätyňou krátky čas v krajinách, do ktorých prišli.“

  Tu sú širšie súvislosti:
  Ez 10 V tých dňoch 18sa Pánova veleba vzniesla sponad prahu chrámu a ostala stáť nad cherubínmi.
  Ez 11, 14 Pán prehovoril ku mne takto: 15„Syn človeka, tvoji bratia, tvoji bratia, tvoji príbuzní
  a celý dom Izraela, všetci, o ktorých hovoria obyvatelia Jeruzalema: ‚Ďaleko sú od Pána;
  my sme dostali krajinu do vlastníctva.‘ 16Preto hovorí Pán, Boh, toto: Pretože som ich zahnal
  ďaleko medzi národy a rozptýlil po krajinách, budem im svätyňou krátky čas v krajinách, do ktorých prišli.
  17 Preto hovor: Toto hovorí Pán, Boh: Zhromaždím vás spomedzi národov a pozbieram z krajín,
  po ktorých ste rozptýlení, a dám vám pôdu Izraela. 18 Vojdú ta a odstránia z nej všetky jej
  pohoršenia a všetky ohavnosti. 19A dám im iné srdce a do ich vnútra vložím nového ducha. …
  21 Ale tým, ktorých srdce bude kráčať za ich pohoršeniami a ohavnosťami, obrátim ich cestu na ich hlavu,“
  hovorí Pán, Boh.
  23 Tu Pánova veleba vystúpila sprostred mesta a zastala na vrchu východne od mesta.
  24 Potom ma duch zdvihol a vo videní v Božom duchu ma zaviedol do Chaldejska k zajatým;
  a videnie, ktoré som mal, prestalo. 25 I vyrozprával som zajatcom všetko, čo mi povedal a ukázal Pán.

 27. Áno, čakanie, zvlášť pre tých, čo stoja pri posolstvách od začiatku môže by už dlhé.
  Ale Ježiš hovorí: „kvôli vyvoleným skrátim tie dni“. A okrem toho: „nevieme ani dňa, ani hodiny“.
  Ponorme sa teda opäť do trpezlivosti, ak sme ju už opustili.

  Rozlišovať a vidieť znamenia nemusí byť až také ľahké, hoci nám to bolo Ježišom zjavené.
  Ak to „nechytíme za správny koniec“, môže sa to stať pre človeka nie pomocou, ale príťažou,
  čo môže odčerpávať veľa energie, z čoho sa potom môžeme cítiť unavení.

  Myslím, že toto všetko z človeka opadne, keď sa to všetko naozaj spustí a od nás sa bude žiadať,
  aby sme boli verní (aj za cenu života).
  Z posolstiev Márie Juliany, ktoré sú uverejnené na titulnej stránke http://www.poselstvi-zbytku.org/
  v ponuke Ke stažení zo dňa 21.11.2016 sa píše:
  „Z mé milosti se budete hříchu zdaleka vyhýbat, protože do vaší duše vložím takový odpor a hnus
  ke každému hříchu, že byste raději chtěly umřít, než byste Mě i nepatrně urazily.“

  • Proč to tak je? Proč množí odešli, když se nic neděje z toho co četli?
   Proč po několika letech někteří opět se zahrabávají do svých životů a bojují se svými každodenními starostmi a zapomínají v jakých časech žijí?
   Proč si myslíme, když něco přečteme, že se to má stát hned podle mých představ takto a takto a ne podle Boží Vůle?
   Jsme slabí pod nadvládou hříchu. Naše Víra je slabá, proto.
   Bůh ví moc dobře koho si vybrat na určité úkoly, kdo mu bude věrný a komu to zevšední a stane se rutinou až zapomene a nakonec přestane to činit z nudy nebo jiných důvodů. Vidí do našeho srdce a zná nás lépe než my sami sebe.

   Však si připomeňte počínání Svatých Apoštolů.
   Pán Ježí jim mnohé říkal co a jak se bude dít a potom odešel. Jenže co udělali apoštolové. Učinili to na co byli od malička zvyklí. Šli opět lovit ryby pro svoje rodiny, pro svoje živobytí a pomalui zapomněli. Každodenní strasti je ovládly. Mluvili o tom co se stalo, ale vrátili se k tomu co dělali předtím.
   Jenže pak přišlo seslání Ducha Svatého a vše se změnilo. Byli plní Boží Moci.
   Najednou jedno kázání a obrátilo se tisíce lidí. Byli schopní činit zázraky. Léčit lidi. Obracet je na Víru, Mluvit k zástupům. Mluvit v řečech, které se nikdy nemohli naučit.
   Člověk je slabý a bez Boha není nic. To je důvod, proč se teď vše takto odehrává. Jenže mějme Víru Bůh má plán. A ten se plní. V jednom poselství to bylo řečeno a v tom plánu počítá s každým. I s tím nejmenším a nejméně důležitým v naších očích.
   Mnohé překvapí, že tento udělal tolik pro spásu lidstva. Vždyť byl v naších očích takový chudáček takový slabý človíček.
   Jenže v Božích očích je vše jinak. Bůh má plán a počítá opravdu s každým dokonce i s těmi, kteří přestali doufat i věřit v proroctví.
   Protože přijdou druhé letnice a vše se změní.
   A co Bůh žádá nyní pouze od nás?
   Víru a modlitby.
   Takto řekl v poselství.
   Byl to i jeden z důvodů proč se začaly tvořit modlitební kampaně. Abyste se sjednotili a dodali si odvahy abyste vytrvali, že nejste sami, ale měli Víru, že jsou i další, kteří s Vámi sdílí starosti o budoucnost lidstva. A když nás je víc a víc se modlí, tak je to mnohem intenzivnější.

   Je nás víc než tušíte. Bůh řekl, že jeho Armáda Zbytku poroste. A to se děje i když si myslíte pravý opak a připadá nám, že jsme sami. Možná Vám připadá, že málo lidí se přihlašuje, ale nevidíte ty, kteří se nepřihlásí a modlí se. Může jich být hromady. Křesťané jsou nyní mnohem víc pronásledováni a perzekuováni. Ti co ukazují svojí věrnost za každé situace se stávají součástí Armády Zbytku. Bůh je potom podle své Svaté Vůle vede a chrání.
   Připadá mi, dokonce to i začínám cítít, že můj úkol pomalu končí. A brzo vše co je na internetu nebude. Stejně jako jsem cítil potřebo pomoci s šířením poselství. Ještě je ale byť i nepatrný čas a do té doby je pořád práce.
   Bůh s Vámi

 28. Chvála Kristu!
  S velkou radostí jsem si přečetla příspěvky těch, co vyjadřují únavu.. U mě je to to samé.:-) Mám růženec? Většinou v krátké době se rozsype (někdy asi trochu pomohou děti). Mám medailku? Křížek? Šňůrky se trhají, ať jsou jakékoli tloušťky a kvality. A nejen mě, ale i dětem.
  Dozvídám se o těch, kteří poselství opouštějí, protože se nedějí věci tak rychle, jak jsme si představovali, tudíž to vypadá, že poselstvím se nedá věřit… Díky všem, kteří dáváte odkazy na události, které potvrzují pravost poselství. Je to velmi povzbuzující! A velikánský dík p. Štulovi za stránky http://www.lumendelumine.cz !
  Před pár dny se mi vybavilo podobenství o 10 pannách, zejména toto: „Když ženich dlouho nepřicházel, VŠECHNY PANNY USNULY.“
  Ježíš nepřichází, jak jsme někteří předpokládali, a tak drceni událostmi pozvolna ztrácíme elán a usínáme…
  Někdy si připomínám komentář Pána Ježíše Marii Valtortě, že Bůh Ho poslal na zem dříve díky modlitbám Panny Marie, aniž by porušil Své slovo. Daný čas, který byl prorokován, se totiž řídil délkou dne Měsíce a ne Země. Anebo prorok Jonáš: Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno! A bylo? Ano, ale jinak, než by člověk předpokládal. Hříšné Ninive vyvráceno bylo a do dané doby tu bylo město kající…
  Moc se mi líbí překlad Bible, kde se v Apokalypse uvádí, že něco bude trvat (volně parafrázuji) „čas a dva časy a půl času.“ Měla jsem tendence to vysvětlovat jako 3 a 1/2 roku. Ale co když se nejdená o pozemské roky, ale o čas na jiné planetě? A díky našim modlitbám se předpověď splní, ale čas se dle Boží prozřetelnosti může prodlužovat nebo zkracovat, jak je to nejlepší pr ospásu všech.
  A když Ježíš zemřel na kříži… Kdo chápal, že se v tu chvíli vše splnilo dle Písma? Asi nikdo kromě Matky Boží. Vždyť všichni očekávali Mesiáše osvoboditele dle jiných měřítek.
  Možná jsme na tom stejně. Máme své představy, kdy, jak, a co se má stát. A ono je to jinak, a tak jsme zmateni…
  Tak vám všem (i sobě) přeju nezlomnou důvěru v Pána!
  Až to jednou v Soudný den uvidíme, pochopíme a bude nám to dávat smysl. Teď jsme jako učedníci, kteří vyslechli podobenství, a bez výkladu tomu prostě nerozumí… Lépe řečeno, výklad jsme dostali, ale – ruku na srdce – i učednící několikrát od Pána slyšeli, že bude muset trpět a stejně byli zaskočeni, když se to tak stalo, protože tomu nerozuměli.
  Vše dobré všem!

 29. Pozývame dnes všetkých k spoločnej modlitbe Sv. Ruženca ako jednej modlitby v čase od 17.30 do 19.30 s úmyslom za mier. Ďakujem, že príjmate toto pozvanie a zdieľajte!

  „Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována“….
  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 30. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zosnulého strýka Fanoša, aby sa Pán nad ním zľutoval a dal mu život vo večnej blaženosti, prosí brat Jaromír.
  2. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  3. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  4. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  5. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  6. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  7. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  8. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  9. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a uzdravenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  10. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  11. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  12. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  13. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  14. Za spásu duše tragicky zosnulého mladého kňaza Marka M., ktorého si náhle k sebe povolal Pán v pondelok 20.8.2018 vo veku 38 rokov.
  15. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  16. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  17. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  18. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  19. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  20. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  21. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  22. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  23. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  24. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  25. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  26. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  27. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  28. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  29. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  30. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  31. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  32. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  33. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  34. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  35. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  36. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  37. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  38. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  39. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  40. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  41. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  42. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  43. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  44. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  45. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  46. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  47. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 31. Drazí v Kristu!
  Kdo z vás bydlí v blízkosti Holešova na střední Moravě. Je možnost účastnit se tridentských mší svatých u Panny Marie vždy třetí čtvrtek v měsíci od 18-ti hodin.
  Přeji vám všem hodně sil a vytrvalost.
  Jaromír

 32. Chvála Pánu,
  taky se cítíme strašně unavení… ale nějak to vždy jde dál.
  Jinak co se týče novinek.
  Kniha pravdy v Českém jazyce už bude opět brzo dostupná. Konečně jsme dořešili i distribuci po ČR.
  Platba za knihy bude dopředu na účet a potom balík odešle fundacja přepravcem. Cena za dopravu bude běžné odeslání balíku po ČR a bude jednotná. S platbou dopředu navíc nebude to tak drahé.
  Na Slovensko bude poštovné o něco málo dražší, ale pokud budeme posílat jednou za 7- 14 dní a bude třeba 10- 15 objednávek najednou tak poštovné se rozloží do těchto 10 objednávek. Což nebude tak drahé Výhoda toho bude, že se knihy budou posílat podobným způsobem i do dalších států východní evropy tak těch objednávek může být víc. Cena za poštovné takto bude automaticky klesat. Vše ukáže provoz 🙂

  Konečná cena za knihu pro celou východní eu bude pravděpodobně stanovena 10 Eur + DPH .
  Podařilo se ji snížit z původních plánovaných 15 eur+DPH což je super.

  Teď jen aby nenastaly ještě nějaké neočekávané komplikace. Prodej bude spuštěn snad brzo na internetových stránkách. Ještě se něco řeší ale to jsou jen drobnosti.

  Bůh s Vámi.

  • Knihu pravdy už nejaký čas mám aj v knižnej podobe. A môžem povedať, že sa mi stala každodenným pokrmom. Je to lepšie ako čítanie na tablete v minulosti. Cítim z nej povzbudenie, útechu, radosť a nesmiernu, nestvorenú múdrosť. Sme v strede predpovadených udalostí. Napríklad posolstvo o rozlomení prvej pečate-
   Mé děti, držte se nyní těsně u Mne, neboť první pečeť byla konečně otevřena. Země se bude celá otřásat v různých částech světa a potom už nebudete pochybovat.
   http://varovani.org/html2/352.html
   Takmer denne sme v správach informovaní o zemetraseniach v rôznych častiach sveta. Naposledy na Šalamúnovych ostrovoch 6.7 a Novom Zélande 6.9 stupňov.
   https://www.youtube.com/watch?v=k9bgFsCx5h4
   https://www.youtube.com/watch?v=Au3jwWvN1ok
   Uvedomil som si, že ak by nastal moment varovania už v minulosti, tak by to bol nesprávny, respektíve zle načasovaný moment. Aj Boh v Biblii povedal Abrahámovi, že jeho potomstvo bude v cudzej zemi 400 rokov. Nakoniec to bolo 430 rokov. Takže ich Pán skúšal a nechal čakať 30 rokov navyše. Nechce aj nás Pán pokorovať a precvičiť našu vieru ? 🙂

 33. Požehnaný den.
  Bůh nám dal milost času (od začátku poselství uplynulo více než 8 roků!!!) k přípravě na jeho druhý příchod. Naše modlitby, odříkání, posty a další úkony zbožnosti pomáhájí tisícům lidí k záchraně. Ale na druhé straně je vidět netrpělivost. A mnozí již ztratili motivaci se modlit a postit neboť žádné Varování nenastalo, žádný druhý příchod Ježíše Krista nenastal. Mějme trpělivost! A modleme se, více se modleme, více rozšiřujme Knihu pravdy. Je to důležité, vždyť všechny předpovězené události jsou již za dveřmi. A jen na závěr: papež František není náš papež. On byl sice zvolen, ale neprávoplatně a pravděpodobně již v té době byl v exkomunikaci. (To vše je na dlouhé vyprávění.) Dík vám všem za vaše příspěvky

  • Pokoj a dobro.

   Prvotná eufória už upadla a zostalo nás málo…..
   Všimnite si modlitboú kampaň, koľko sa nás do nej zapojí. Podľa toho usudzujem, že je nás len hŕstka.
   Aj ja som veľmi unavená a slabá, nevládzem pracovať, často musím oddychovať. Rodina ma posiela k
   lekárovi, myslia si, že som chorá. A tak sa občas zamyslím nad sebou, ako žijem……….Ľudia si robia všelijaké
   plány a stavajú domy, zhŕňajú majetky, poisťujú si všetko možné, chodia na dovolenky, navštevujú
   festivaly, robia oslavy……a ja? Ja vo všetkom vidím márnosť, nemôžem počúvať tie klamstvá ktoré sú všade v
   politike, v cirkvi vo vzťahoch…… nemám priateľov iba tých, ktorý sú v modlitbovej skupinke u nás a ktorý veria
   posolstvám. Nemôžem počúvať tú ujačanú hudbu, ktorá je všade ale úplne všade. Neverím lekárom, v moderných
   kostoloch sa necítim dobre a chýba mi trident, ktorý na strednom Slovensku nechcú dovoliť, vyhadzujú mi na 
   oči že som sektárka a mám sa dať vyšetriť……načo pokračovať. Poznáte to?
   Avšak veľkou útechou sú mi posolstvá a hlavne to posledné, kde sa písalo o mne….

   Některé z mých dětí cítí velkou únavu, jiné mé děti pociťují duchovní vyčerpání, jiné mé děti se cítí slabé, ale víte co, mé děti? Je to proto, že Zlý upřel na vás svůj zrak, a všechny z vás se musí každý den oddat vůli Nejsvětější Trojice a utéci se pod ochranu vašeho anděla strážného a vzývat andělské mocnosti, aby vás udržely zpříma, a vy jste dokázaly zůstat pevné a odhodlané.

   A tak žijem zo dňa na deň a čakám na Pána. Padám a znova vstávam, už nehovorím o posolstvách ani brožúrky nerozdávam, nikto ma už nechce počúvať a som každému na smiech. Stiahla som sa do seba v modlitbách a v nádeji, že si na moje slová
   raz spomenú……………

   • Ahoj Elenka,

    mám presne tieto zážitky ako ty…to že Pán prichádza „viem“ od minulého roka a tiež ako píšeš – vidím, že veľmi málo ľudí tomu verí aj keď to otvorene hovorím. Je to nesmierne ťažké posolstvo a veru mnohí si asi myslia, že človek ktorý toto tvrdí, je asi „chorý“
    Elenka z ktorého mesta si? Ja mám veľkú túžbu nájsť aspoň malú skupinku, ktorá by bola ochotná sa stretať fyzicky, modliť sa a postiť za Slovensko. Ja som z Bratislavy.
    príp. mi napíš na zu.cerna@gmail.com, budem veľmi rada..
    A neboj sa aj keby bolo milión „NIE“ a ty by si bola to jediné „ÁNO“ – tak to neznamená že Pravda nie je u teba – nech ťa Pán žehná.

  • Áno, aj keď nás táto situácia žmýka, zároveň nás očisťuje a vlastne nám získava zásluhy, ak príčinou našej únavy a vyčerpania je  Zlý. K tomuto stavu nám Pán skrze proroka Habakuka hovorí toto: „Lebo videnie je ešte na určený čas, no náhli sa ku koncu a nesklame; ak sa oddiali, čakaj naň, veď určite príde a nezmešká“. (Hab 2,3)
   A onedlho už konečne budeme mať k dispozícii Knihu pravdy v slovenčine.

 34. Mé chrámy budou poškozeny jako symbol toho, že lidstvo chce žít beze Mne. Přisoudí Mně odpovědnost za špatné jednání těch, kdo nerespektovali svá kněžská povolání, protože ve vzdělávacích institucích chybí modlitba, oddanost a odpovídající opatření týkající se Mne.
  http://poselstvi-zbytku.org/html1/518.html
  Kostolu v historickom centre Ríma sa zrútila strecha. Nie je to len metafora
  https://www.hlavnespravy.sk/kostolu-v-historickom-centre-rima-sa-zrutila-strecha/1506958

Pridaj komentár