Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Ani svatý, ani otec
  Mělo by nás překvapovat podrobné svědectví arcibiskupa Carla Maria Vigana o tom, že papež František kryl zneužívání, jež páchal exkardinál McCarrick? Prolhanost a zkaženost tohoto kalibru přece vidíme přicházet už léta. Papež František dával od první chvíle svého pontifikátu najevo pohrdání papežskými tradicemi, což je známka neúcty k povinnostem a limitům jeho úřadu. Minimalistický a nedbalý způsob, jak slouží mši svatou, naznačil, že pro něj liturgie není „zdrojem a vrcholem křesťanského života“.
  http://www.duseahvezdy.cz/2018/09/03/ani-svaty-ani-otec/#comment-89651
  Vzestup falešného proroka
  Je třeba se teď intenzivně modlit, neboť se všichni stanete svědky důsledků tohoto útoku na mého svatého vikáře. Modlete se, modlete se, modlete se, aby byl falešný prorok rozpoznán jako ten, čím je. Sledujte jeho chování, jak se snaží upoutávat na sebe pozornost v každodenních událostech, jakož i to, jakým způsobem mu budou moji posvěcení služebníci v bázni padat k nohám. Potom pozorně poslouchejte, co bude říkat. Jeho pokora bude falešná, jeho záměry zlomyslné a láska, kterou vyzařuje, se bude všechna týkat jen jeho. Bude se jevit jako novátorský, dynamický – přinášející závan čerstvého vzduchu. I když je činorodý a energický, jeho síly nebudou pocházet od Boha, Věčného Otce. Pocházejí od Satana, od Zlého.
  http://www.varovani.org/html2/051.html

 2. Pozývame všetkých k spoločnej modlitbe celého Sv. Ruženca v čase od 17.30 – 19.30 s úmyslom za mier.

  „Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.“

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 3. Naliehavé volanie o pomoc

  Bratia, sestry, dostali sme toto volanie o pomoc od rehoľnej osoby z Nemecka v tomto znení:

  Prosím, premodlite kláštor Brixen a celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého, aby tak nemohol ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočniť tam svoje zlomocné plány, ale aby sa tam konala svätá Božia vôľa a splnilo sa poslanie kláštora, ktoré má na konci časov.

  Prosím vás o modlitby a obety na tento úmysel, koľko môžete. Nech vás žehná Pán a nebeská Matka Mária

 4. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  2. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  3. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  4. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  5. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  6. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  7. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  8. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  9. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  10. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  11. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  12. Za spásu duše tragicky zosnulého mladého kňaza Marka M., ktorého si náhle k sebe povolal Pán v pondelok 20.8.2018 vo veku 38 rokov.
  13. Za strýka Fanoša, aby v jeho dlhodobej vážnej chorobe bol k nemu privolaný kňaz, za tetu Helenku, aby pokračovala jej rekonvalescencia po rakovine, za Jozefa, aby sa zmieril so svojou vážnou chorobou a vložil všetku svoju dôveru do Boha, za kamaráta Ladislava s diagnózou rakoviny a za zosnulú sesternicu Aničku ako aj za svojho nebohého otca Františka, aby mu Pán dal večný život, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku brat Jaromír.
  14. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  15. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  16. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  17. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  18. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  19. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  20. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  21. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  22. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  23. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  24. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  25. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  26. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  27. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  28. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  29. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  30. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  31. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  32. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  33. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  34. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  35. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  36. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  37. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  38. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  39. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  40. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  41. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  42. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  43. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  44. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  45. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  46. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 5. MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

  Úvodní modlitba.
  Božský Otče, Věčný a Všemohoucí, Svatý Synu, Vtělené Slovo, Svatý Utěšiteli, Boží Duchu Tři Osoby v Pravém Bohu. Vylijte Své Nejsvětější Požehnání na toto stvoření, které volá před Vaším božským Majestátem. Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od Vaší ochrany, dejte mi pevnou naději na setkání s Vaší Slávou. Kéž je má duše utvářena Vaším Svatým Duchem a získám rozlišování, které mě povede k Pravdě Vašeho Slova a nesejdu ze svaté cesty. Nejsvětější Trojice, odkázala jsi svému lidu požehnání mít Královnu a Matku konce časů, aby se přimlouvala a chránila Tvůj lid. Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky, chápu se její požehnané ruky a poddávám se jejímu mateřskému vedení, abych tak, spolu s Ní, mohl být vykonavatelem Vaší vůle. Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš, Matko, která chráníš toto zbloudilé Lidstvo, buď mi kormidlem v této chvíli, aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla. Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného, ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla. Královno a Matko Konce časů, přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice, kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu, ale pod Tvou věrnou ochranou ať jsem Tvým odrazem a kéž mě nikdy nevyděsí nic, čemu bych zdánlivě mohl podlehnout. Královno a Matko konce časů, učiň ať se ve mně znovuzrodí Víra, Naděje a Láska, odvaha žít jako Ty, živit se Vůlí Nejsvětější Trojice a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem, ke znovuzrození k novému životu po boku Nejsvětější Trojice. Amen.
  DEN PRVNÍ Modlete se za obrácení Lidstva. modlitba dne:
  Královno a Matko, pohlédni na mě, žiju osaměle, přijď ke mně, potřebuji tvoji lásku. Přijmi do svého Srdce mé prosby, velmi prosím, abys je přijala: ( vložte své prosby ). Osviť mě paprsky své poslušnosti, Víry, Naděje a Lásky. Chci pomáhat svým bližním se stejnou poslušností, jako je ta Tvá, abychom tak společně mohli poznat Tvého milovaného Syna.
  Amen. Oběť: vyzývám vás obětovat poslušnost mému Synu.

  DEN DRUHÝ Modlete se za ty, kdo neznají Nejsvětější Trojici Úvodní modlitba + modlitba dne:
  Kéž je mi tvé Srdce pokladem, kde najdu nekonečnou velikost Trinitární Lásky. Nedej mi být nevděčným dítětem popírajícím Stvořitele, nedej mi být zaslepeným tvorem, který popírá Vykoupení, nedej mi se klamat a myslet si, že bez Ducha Svatého může mé svědomí být osvíceno, abych rozlišoval co je z Boha a co ne. Královno a Matko, velmi Tě prosím, abych mohl být nástrojem pro dobro mých bližních. Amen Oběť: V tento den prosím, abyste konaly skutky milosrdenství pro potřebné.

  DEN TŘETÍ Modlete se, aby pronásledovatelé a nepřátelé lidu mého Syna, byli rozehnáni. Úvodní modlitba + modlitba dne:
  Královno a Matko obtížených, pohlédni na mě, volám Tě ze všech sil. Nedovol, aby můj rozum nabyl vrchu nad srdcem. Roznět ve mně odvahu vydat se cestou obrácení. A budu-li na zemi pronásledován pro lásku k Tvému Synu, přiveď své anděly a pojďte se mnou, přijď a nauč mě odolat, v každém okamžiku, pohledem na Tvou mateřskou tvář. Nechť Tvůj pohled pronikne mé myšlenky, abych se nedal unést množstvím nabídek ovoce světa, které by mě svedlo k hříchu. Přijmi, Královno a Matko, má přání a v Tobě ať se stanou pravdou. Amen.
  Oběť: Vyzývám vás k adoraci mého Syna

  DEN ČTVRTÝ Nabídněte tento den za své osobní obrácení. Úvodní modlitba + modlitba dne:
  Kéž mě radost z pohledu na Tebe, stále, každičký den, vede k tomu nejlepšímu, co v sobě mám. Nabízím se, abys mě vytříbila, nechci být ztracený, zlo mě mate a všednost mě zmáhá,
  procházím těžkými časy, mé lidství upadá…. Královno a Matko, naplň mé srdce svou silou a mou mysl svou poslušností a Jistotou. Chci dojít do Věčného života, toužím po tom, aby mé já bylo nástrojem duchovního růstu. Královno a Matko, naplň mě svými Dary, pomoz mi překonat moji potřebu být vždy nejlepší s největším potleskem. Přijď, Královno nebes a Matko lidu svého Syna, učiň ze mne novou bytost, nevinnou, sklánějící se u Tvých nohou, abych rostl pod ochranou Tvé Čistoty. Amen.
  Oběť: Rozdělte se o potraviny s potřebnými.

  DEN PÁTÝ Tento den vás vyzývám milovat své bližní a neodmítat je. Úvodní modlitba + modlitba dne:
  Můj Ježíši, nauč mě vidět v mých bližních Tvou Tvář, potřebuji, aby mé oči nebyly tak člověčí, ale více duchovní, aby hleděly se stejnou láskou, jako je Tvá. Královno a Matko, sdílej se mnou světlo Tvého pohledu, který máš od Ducha Svatého. Přijď, uctivě Tě prosím, aby má mysl, myšlenky i srdce, byly více božských způsobů, a tak pýše, předsudkům a pocitům zabránily, abych se vzdaloval svým bližním. Můj Ježíši, chci si být plně vědom, co znamená být Tvým synem a patřit k Tvému lidu. Být si vědom natolik, že nepocítím spásu ze slov, že Tě miluji, ale až z vědomí, že ten, kdo miluje Tebe, miluje stejně i své bližní. Amen. Oběť: Prosím, abyste obětovali Svaté Přijímání za své bratry a sestry, které nemilujete tak, jak byste měli.

  DEN ŠESTÝ V tento den žehnejte všem bratřím a sestrám, které uvidíte; žehnejte jim z celé své mysli, svými myšlenkami i srdcem: všem. Úvodní modlitba + modlitba dne:
  Královno a Matko konce časů, přijď a přijmi moji mysl, myšlenky a srdce, abys to byla Ty, kdo bude ve mně žehnat mým bratrům a sestrám. Protože nejsem schopen žehnat bez rozdílu a neplním tak První přikázání, modlím se a prosím o Tvou mateřskou pomoc, abych byl poslušný Přikázání Lásky. Královno a Matko, přijď a obnov mé srdce, abych mohl milovat své bližní, jako je miluje Tvůj Syn: bez rozdílu. Obdaruj mě obnovenou myslí a myšlenkami, aby v mém srdci netvořily překážky, jimiž bych popřel svoji Věčnou Spásu. Amen.
  Oběť: Dnes se rozhodněte být láskou svým bližním, aby žárlivost, závist, marnost, touha po majetku, nedostatek lásky a materialismus zmizely.

  DEN SEDMÝ Nabídněte tento den, aby věrnost rostla a neslábla během vážných událostí. Úvodní modlitba + modlitba dne:
  Láskyplný Otče, Milosrdný Synu, Svatý Duchu, Utěšiteli, buďte vždy a všude hluboce ctěni a velebeni. Všemohoucí a Věčný Bože, sešli mi svého Svatého Ducha, padám na svou tvář před Tvým Majestátem, pokorně prosím o Dar statečnosti, abych neklesl, byť budou zkoušky jakkoli silné. Nejsvětější Trojice, opouštím sám sebe v Tobě, abych v tomto okamžiku procitl
  a neměl pohled zastřený modernismem. Daruj mi sílu zůstat věrný Tvému Slovu a odevzdaný Tvým přikázáním, v přesvědčení, že je to dobré pro spásu mou i bližních. Daruj mi Svatou Moudrost k pochopení, že abych Tě miloval, musím prohloubit své znalosti a pochopení Tvého Slova. Královno a Matko Konce časů, půjdu se k Tobě skrýt, buď mi majákem a osviť mi cestu. Amen.
  Oběť: Děti, dnes meditujte o tom, jak dalece je člověk vzdálen Bohu.

  DEN OSMÝ Konejte nápravu za vzdálení se člověka od Stvořitele a za nevíru v Jeho Slovo Úvodní modlitba + modlitba dne:
  Královno mého života, přijď, vezmi mé fyzické smysly a veď je k rozpoznání zla, které existuje ve všem, co nás obklopuje, aby mě nevedly k tomu, co je nepatřičné. Nabízím ti svou lidskou vůli, vezmi ji do svých dlaní a drž ji, abych nebyl lhostejný k Boží Lásce a k bližním. Poddávám se Tvému mateřskému vedení, jako Tvé dítě, které nechce jít špatnou cestou a nezmařit svou spásu. Amen.
  Oběť: Dnes vykonejte skutek milosrdenství

  DEN DEVÁTÝ Zvu vás k zasvěcení Úvodní modlitba + modlitba dne:
  Královno a Matko Konce časů, Jsem Tvé dítě, přijmi mě, odevzdávám Ti svůj život a do Tvých dlaní vkládám svoji vůli, všechno, co mám a co jsem, své naděje, touhy a představy. Odejmi ode mne všechna pouta k hmotným věcem, abych toužil po majetku, který nelze vidět, protože je duchovní. Zasvěcuji dnes svůj život Tobě, Královno a Matko, svobodně se poddávám Tvé ochraně v tak těžkých chvílích, ve kterých žiji, buď mi Archou, která mě povede, abych zůstal nad vodou a neutonul během očisty. Kéž paprsky z Tvých dlaní osvítí moji mysl, myšlenky i mou paměť, aby byly uzdraveny, mé soužení, abych ho obětoval, i mé pády, abys mě pozdvihla. Osviť mi rozum, aby nebyl konkurentem mé víře, ale jedno druhému světlem. Zasvěcuji se a odevzdávám se Tobě ve svobodě Božích dětí. Amen.

  PO VYKONÁNÍ TÉTO NOVÉNY ODE MNE OBDRŽÍTE
  † Ctnost naděje, abyste nezůstali v okamžiku, kdy pocítíte, že cesta je daleká, a neopustilo vás štěstí být Božím dítětem. † Nedovolím, aby se vás zmocnilo zoufalství, ani abyste uvěřili, že vás můj Syn opustil. Kdokoli požádá o milosrdné srdce s pevným úmyslem polepšení, obdrží je. † Poskytnu vám dar moudrosti, takže budete spojeni s Božím Slovem a nebudete zmateni, jako děti, které vidí poslání. které do nich vložil Bůh. Tak nezmaříte Boží plány. † Obdržíte Dar síly, aby vaše víra byla pevná a silná, vytrvalá a zároveň, aby vše vedla láska.
  † Rodiny se více sjednotí a bratrství mezi bratry a sestrami bude brzdou zla. † Podpořím lásku mezi manžely, aby rostla.

  MÉ POŽEHNÁNÍ BUDE S VÁMI, DOKUD BUDETE KONAT VŠE DOBRÉ. MILUJI VÁS.

 6. POZVANIE NA SPOLOČNÚ MODLITBU NOVÉNY

  Dnes, 28.08.2018 je Deň – sviatok našej milovanej

  „KRÁĽOVNEJ A MATKY POSLEDNÝCH ČASOV“
  .
  Prosím vás všetkých, bratia i sestry, aby sme sa my, armáda Panny Márie, dnes zjednotili v modlitbe celej NOVÉNY KU KRÁĽOVNEJ A MATKE POSLEDNÝCH ČASOV tak, že po úvodnej modlitbe sa vymodlíme všetky modlitby na 9 dní za sebou, so zasvätením sa z deviateho dňa, a to ako tí, ktorí sa ju už modlia, tak aj tí, ktorí možno len začali. Zvlášť pozývame tých, ktorí ešte nezačali. Oslovujme aj ďalších, aby nás bolo čo najviac.Keďže nie každý sa o tom dozvedel včas, nedalo sa začať novénu spoločne od 20.08.2018. Preto nech každý pokračuje po svojom.

  Ale dnes, v tento Jej sviatok, sa zjednoťme a v priebehu 24 hodín dňa sa po modlime CELÚ NOVÉNU, každý podľa svojich možností.

  Nech nás všetkých žehná náš milujúci dobrý Boh, i naša milujúca a dobrá Nebeská Matka.

 7. Pri novene je uvedena poznamka: Tuto Novénu se možete modlit s láskou a oddanostou v ktoromkolvek čase roka.

  Poznamka: Len pre upresnenie,uvodna modlitba je ta, ktora je uvedena nad PRVYM DNOM noveny.

 8. Novena ku Kralovnej a Matke poslednych casov:

  POSOLSTVO
  DANÉ LUZ DE MARÍA
  19. AUGUSTA 2018

  Drahé deti :

  Pozývam celý svoj ľud spojit sa v Novene ku Mojej Matke, Kralovnej poslednych casov. Novena zacina v tento pondelok 20. augusta a konci 28. augusta.
  Tato novena je velmi dolezita pre Nasu Najsvatejsiu Trojicu, vzhladom k Nasej tuzbe zachranit kazdeho z vas.

  Vas Jezis.

  Novena ku Kralovnej a Matke poslednych casov

  Zaciatok noveny: 20.augusta
  Koniec noveny: 28.augusta

  *Ako vsetky moje deti vedia, pocas Noveny je potrebne zucastnit sa na sv. omsi. *

  Nebesky Otce, Vecny a Vsemohuci,
  Presvaty Syn, Slovo, ktore sa stalo telom,
  Svaty Tesitel, Duch Bozi,
  Tri osoby v jednom Pravom Bohu.
  Vylej Svoje Svate Pozehnanie,
  Na mna, stvorenie, ktore prosi
  Pred Tvojim Bozskym Majestatom.
  Vezmi moju ruku, aby som sa neoddelil od Tvojej ochrany,
  Udel mi neochvejnu nadej v stretnutie s Tvojou Slavou.
  Nech je moja dusa formovana Tvojim Svatym Duchom,
  A ja nech najdem rozlisenie, ktore ma povedie k pravde Tvojho Slova,
  A nech nezidem zo Svatej cesty .
  Najsvatejsia Trojica, udelila si Svojmu ludu
  Pozehnanie v podobe Kralovnej a Matky poslednych casov,
  Aby orodovala a ochranila Tvoj lud.
  Prijimam tak vznesenu Kralovnu a Matku,
  chytam sa jej pozehnanej ruky ,
  a odovzdavam sa jej materinskemu vedeniu,
  aby som spolu s nou,
  plnil Tvoju volu.
  Matka, ktora vedies,
  Matka, ktora orodujes,
  Matka, ktora chranis toto ludstvo, ktore stratilo smer,
  ved ma v tomto momente,
  aby moja dusa nepodlahla slabosti pred pazurmi zla,
  daj mi silu vole, aby som sa nezlakol cakania,
  ale aby som sa obaval podlahnut narazkam zla,
  a nedovol, aby sa moja dusa stratila v temnotach zla.
  kralovna a Matka poslednych casov,
  prid, ujmi sa ma a nauc ma cakat na okamih Trojice,
  nech si nezelam posunut cas dopredu,
  ale v strani tvojej vernosti, nech som tvojim odrazom ,
  nech ma neodstrasi ziadny okamih,
  ktoremu by sa mohlo zdat, ze podlahnem.
  Kralovna a Matka poslednych casov,
  daj nech sa vo mne znovuzrodi viera, nadej a laska
  a odvaha, aby som zil ako ty,
  a zivil sa Volou Svatej Trojice,
  a napredoval so zivou vierou,
  ze ma povedies k tuzobnemu stretnutiu
  s Otcom, Synom a Duchom Svatym,
  a k znovuzrodeniu do noveho zivota spolu s Najsvatejsou Trojicou. Amen.

  PRVY DEN
  Modlit sa za obratenie ludstva

  Modlitba dna:

  Kralovna a Matka, zhliadni na mna, zijem v samote,
  prid ku mne, potrebujem tvoju lasku.
  Vezmi si k srdcu tuto moju ziadost,
  ktoru prosim, aby si prijala (prednesie sa osobna prosba).
  Osviet ma lucmi tvojej poslusnosti, viery, nadeje a lasky k bliznemu.
  Zelam si pomoct svojim bratom a sestram prostrednictvom tvojej poslusnosti,
  Aby sme spolocne mohli spoznat tvojho milovaneho Syna. Amen.

  Obetovanie: Pozyvam vas, aby ste obetovali mojmu Synovi svoju poslusnost.

  DRUHY DEN
  Modlit sa za tych, co nepoznaju Najsvatejsiu Trojicu.

  Uvodna modlitba. (vid vyssie)

  Nasleduje modlitba dna:

  Nech je tvoje srdce pokladom,
  kde budem moct objavit nekonecnost Trojicnej lasky.
  nech nie som nevdacnym synom, ktory popiera svojho Tvorcu,
  nech nie som slepym stvorenim, ktore popiera vykupenie,
  nech nie som tak naivny, aby som si myslel, ze bez Ducha Svateho
  moze byt moje svedomie osvietene tak, aby som vedel rozlisit
  co je od Boha a co nie je od Boha.
  Kralovna a Matka, prosim ta, aby som bol nastrojom pre dobro mojich bratov a sestier. Amen.

  Obetovanie : V dnesny den vas ziadam, aby ste konali skutky lasky voci tym, ktori to potrebuju.

  TRETI DEN
  Modlit sa, aby boli rozohnani nepriatelia a ti, co prenasleduju lud mojho Syna.

  Uvodna modlitba. (vid vyssie)

  Nasleduje modlitba dna:

  Kralovna a Matka tych, co su vycerpani,
  zhliadni na mna, lebo ta volam celymi svojimi silami.
  Nedovol, aby moj rozum prevladol nad moje srdce,
  zazni vo mne odvahu, aby som sa dal na cestu obratenia.
  A ked ma budu prenasledovat kvoli laske k tvojmu Synovi,
  prid so svojimi anjelmi a sprevadzaj ma,
  prid a nauc ma odolavat, vzhladajuc ku tvojej materinskej tvari,
  nech tvoj pohlad prenikne moje myslienky
  a nech sa od teba neodlucim, ked mi bude svet ponukat ovocie, ktore by ma viedlo ku hriechu.
  Prijmi Kralovna a Matka moje tuzby a daj nech sa naplnia. Amen.

  Obetovanie: Pozyvam vas, aby ste sa klanali mojmu Synovi.

  STVRTY DEN
  Obetujte tento den za osobne obratenie

  Uvodna modlitba. (vid vyssie)

  Nasleduje modlitba dna:

  Nech ma radost z pohladu na teba vedie k tomu, aby som pokracoval na tejto ceste,
  aby som odovzdaval kazdy den to najlepsie zo mna.
  Ponukam sa ti, aby si ma zdokonalila, nechcem sa stratit,
  zlo ma matie a svet ma vycerpava,
  prezivam tazke okamihy, moja ludska podstata ochabuje..
  Kralovna a Matka, napln moje srdce svojou silou
  a moju mysel svojou poslusnostou a stalostou.
  Zelam si napredovat smerom k zivotu vecnemu,
  Tuzim, aby moje ludske ego bolo nastrojom duchovneho rastu.
  Kralovna a Matka, napln ma svojimi darmi,
  pomoz mi, aby som dokazal odolavat pokuseniu byt tym najlepsim a obdivovanym.
  Prid Nebeska kralovna a Matka ludu tvojho Syna,
  urob zo mna noveho cloveka,
  ku tvojim noham sa odovzdavam,
  aby som mohol rast pod zastitou tvojej cistoty. Amen.

  Obetovanie : Podelte sa o jedlo s tymi, ktori to potrebuju.

  PIATY DEN
  V dnesny den vas pozyvam, aby ste milovali svojich bratov a sestry a nepohrdali nimi.

  Uvodna modlitba. (vid vyssie)

  Nasleduje modlitba dna:

  Jezis moj, nauc ma vidiet tvoju tvar vo svojich bliznych,
  daj, aby moje oci neboli tak ludske,
  daj nech su viac duchovne,
  aby mohli hladiet tvojou laskou.
  Kralovna a Matka, podel sa so mnou o svetlo tvojho pohladu, ktory je darom Ducha Svateho.
  Prid, prosim, aby sa moj rozum, moje myslienky a moje srdce pripodobnovali Bohu,
  aby sa odo mna oddelila pycha, predsudky, pocit, ze som zachraneny a povysenost nad mojimi bliznymi.
  Jezisu moj, zelam si mat plnost vedomia toho, co znamena byt Tvojim synom a clenom Tvojho ludu.
  Zelam si mat vedomie necitit sa zachraneny, len preto, ze vyznavam, ze ta milujem,
  ale aby som si bol vedomy toho, ze ten, kto Teba miluje, miluje svojich bliznych bez rozdielu. Amen.

  Obetovanie: Pozyvam vas, aby ste obetovali svate prijimanie za svojich bratov a sestry, za tych, ktorych nemilujete tak, ako by ste mali.

  SIESTY DEN
  V dnesny den budete pozehnavat vsetkych svojich bratov a sestry na ktorych sa pozriete, pozehnate ich svojou myslou, myslienkami a svojim srdcom : vsetkych.

  Uvodna modlitba. (vid vyssie)

  Nasleduje modlitba dna:

  Kralovna a Matka poslednych casov,
  prid a vezmi moju mysel, moje myslienky a moje srdce,
  aby si to bola ty, kto bude pozehnavat vo mne mojich bratov a sestry.
  Kedze nie som schopny pozehnavat bez rozdielu a kedze dostatocne neplnim prve prikazenie,
  prosim ta o tvoju materinsku pomoc, aby som bol poslusny prikazaniu lasky.
  Kralovna a Matka, prid, obnov moje srdce, aby som miloval svojich bratov a sestry tak, ako miluje tvoj Syn : bez rozdielu.
  Daj mi prosim novu mysel a nove myslienky, aby som nevytvaral vo svojom srdci prekazky, a aby som si tak neodopieral vecnu spasu. Amen.

  Obetovanie : V dnesny den si dajte predsavzatie byt laskou vo vztahu k vasim bliznym, aby vymizla ziarlivost, zavist, marnost, tuzba vlastnit, nelaska a materializmus.

  SIEDMY DEN
  Obetujte tento den, aby ste rastli vo vernosti a aby ste neklesali vo vaznych okamihoch.

  Uvodna modlitba. (vid vyssie)

  Nasleduje modlitba dna:

  Laskavy Otce, milosrdny Syn, Duchu Svaty tesitel,
  nech je velebena Tvoja Najsvatejsia Trojica na kazdom mieste.
  Vsemohuci a vecny Otce, zosli na mna Svojho Svateho Ducha,
  padam na kolena pred Tvojou Velebnostou,
  pokorne prosim o dar sily, aby som neklesal v skuskach, nech by boli akokolvek silne.
  Svata Trojica, Tebe sa oddavam, aby som precitol v tomto momente
  a moj zrak nebol zakaleny modernizmom.
  Daj mi silu, aby som zostal verny Tvojmu Slovu a plnil Tvoje prikazy,
  presvedceny, ze toto je to, co je potrebne ku mojej zachrane a ku zachrane mojich bliznych.
  Daj mi svatu mudrost, aby som pochopil, ze na to, aby som Ta mohol milovat, musim preniknut hlboko do Tvojho Slova.
  Kralovna a Matka poslednych casov,
  pod tvoju ochranu sa utiekam,
  aby si bola majakom, ktory osvetluje moje putovanie. Amen.

  Obetovanie : Deti, v tento den rozjimajte o tom ako daleko sa nachadza clovek od Boha.

  OSMY DEN
  Obetujte tento den na odcinenie velkej dialky, ktoru clovek prechovava voci svojmu Stvoritelovi a ako odcinenie za nedostatok viery v Jeho Slovo.

  Uvodna modlitba. (vid vyssie)

  Nasleduje modlitba dna:

  Kralovna mojho zivota, prid,
  ujmi sa mojich zmyslov
  a daj, aby rozoznali zlo, ktore nas obklopuje,
  tak, aby ma nezviedli konat nevhodne a nedovolene.
  Ponukam ti moju ludsku volu,
  Vezmi ju do svojich ruk a drz ju,
  aby som nebol lahostajny voci Bozskej laske ani laske k bliznemu.
  Odovzdavam sa tvojmu materinskemu vedeniu,
  ako tvoj syn, ktory nechce ist zlou cestou a zatratit sa. Amen.

  Obetovanie: V dnesny den vykonjte skutok milosrdenstva.

  DEVIATY DEN
  Pozyvam vas k zasvateniu.

  Uvodna modlitba. (vid vyssie)

  Nasleduje modlitba dna:

  Kralovna a Matka poslednych casov,
  som tvoj syn, prijmi ma,
  do tvojich ruk odovzdavam svoj zivot
  a svoju volu,
  vsetko co mam a vsetko co som,
  moje tuzby, zelania a umysly.
  Odozen odo mna priputanost k materialnym veciam,
  aby som hladal len duchovne bohatstvo.
  Zasvacujem ti dnes svoj zivot Kralovna a Matka,
  a dobrovolne sa odovzdavam do tvojej ochrany,
  v tychto tazkych chvilach, ktore prezivam.
  Bud Archou, ktora ma prevedie cez utrapy ocistovania.
  Nech luce, ktore vyzaruju z tvojich ruk, osvetluju moj rozum,
  moje myslienky a moje spomienky tak, aby boli uzdravene,
  moje bolesti, aby som ich vedel obetovat a moje pady, aby si ma mohla zodvihnut.
  Osviet moj rozum tak, aby nesuperil s mojou vierou,
  ale aby si moja viera a moj rozum boli vzajomnym svetlom.
  Ako slobodne bozie dieta sa ti zasvacujem a odovzdavam. Amen.

  KED VYKONATE TUTO NOVENU, DOSTANETE ODO MNA:

  Cnost nadeje, aby ste sa nevzdavali vo chvilach, kedy sa vam cesta bude zdat velmi daleka a aby vas neopustala radost z toho ze ste bozimi detmi.

  Nedovolim, aby vas uvaznilo zufalstvo, ani aby ste sa citili opusteni mojim Synom. Ten, kto s odovzdanym
  srdcom poziada o milosrdenstvo, vsetko dostane.

  Dostanete dar mudrosti, aby ste boli detmi naviazanymi na Slovo bozie, a aby vas nic nezmiatlo, lebo ste detmi, ktore sa staraju o poslanie, ktore im Boh zveril.

  Obdrzite dar sily a odvahy, aby bola vasa viera pevna, silna a vytrvala a aby vas riadila laska.

  Vase rodiny budu viac zjednotene a laska medzi surodencami bude zabranou proti zlu.

  Dodam lasku medzi manzelov tak, aby rastla.

  Moje pozehnanie bude s vami vzdy, ked budete konat dobro.

  • Chcem sa pomodliť Novénu, iba sa neviem prihlásiť. Zadala som údaje pre prihlasovanie sa do fóruma, ale nechce ma to pustiť ďalej. Aké údaje mám použiť? Udajte prosím postup. Ďakujem.

   Požehnaný deň.

   • Pochválen Pán Ježiš Kristus.
    Elenka,
    novénu si stiahni a ulož, alebo vytlač a modli sa ju len súkromne, najlepšie ráno, aby si mohola cez deň vzdať Pánu
    obeť, ktorá je uvedená na konci každej modlitby k príslušnému dňu. Na túto novénu nemáme vypísanú modlitebnú hodinovú kampaň. Požehnaný deň:)

 9. Drazí v Ježíši Kristu!
  prosím o Vaše modlitby za náhle zesnulého mladého kněze P. Marka Martišku, kterého si k sobě Pán povolal v pondělí 20.8. ve věku pouhých 38 let. Osobně jsem jej znal, a byl to dobrý pastýř, který se s láskou staral o svěřené ovečky…
  Když jsem se to dozvěděl, tak mi okamžitě přišlo na mysl slovo Boha Otce z poselství přijatých prostřednictvím Zbytku, že si některé své věrné služebníky nečekaně povolá k sobě…

  Ať Vám všem Bůh žehná.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

  • ODPOVEĎ pre Elena_D.

   Milá sestra Elena,
   odpovedám na Tvoj návrh a otázku na fóre (z 20.08. a 21.08.2018) ohľadne novény danej cez Luz de Maria a veľmi Ti za to ďakujem. Ďakujem aj Jožkovi za správu o schválení biskupom.

   Len čo som si prečítala názov tejto novény v nemčine, pocítila som v srdci veľké oslovenie a veľkú radosť z tohto DARU NEBA. Hneď som oslovila moju dcéru, ktorá hovorí po nemecky takmer tak ako po slovensky a žije veľmi aktívnym životom viery.

   Dnes mi odpísala, že to UROBÍ VEĽMI RADA, len ešte potrebuje trochu času na dokončenie inej, veľmi dôležitej práce, ktorou bola poverená.
   Tak Vás prosím, bratia a sestry, o trpezlivosť a o modlitbu za ňu, aby jej Boh pomohol urobiť to čo najskôr, a hlavne kvalitne.
   Ďakujem všetkým, ktorí sa pripojíte k modlitbe za ňu čo i len raz.

 10. Biskupi Európy budú jednať v BRATISLAVE 6.-7.9.2018. Bežiaca správa v TV oznamovala, že kardináli sú prevažne zo ZÁPADNEJ EURÓPY.Verím, že sa budú snažiť využiť túto príležitosť na falošné zmeny do života Cirkvi.

  Navrhujem, aby sme si urobili aspoň jednodňovú MK napr. na 6.9. (štvrtok), aby sa nepodarilo nepriateľovi cez kardinálov a niektorých biskupov vniesť modernizmy – jed a bludy do Božieho učenia a záverečného dokumentu. Ďakujem všetkým, ktorí sa spojíme v modlitbe.

  Viac tu
  V Bratislave bude za účasti piatich kardinálov stretnutie biskupov Európy
  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180809023

 11. TURZOVKA
  Bratia, sestry, chcem Vás povzbudiť k modlitbe a obetám v úmysle za SVÄTÝ BOŽÍ PLÁN na TURZOVKE. Pozrime si aj staršie posolstvá o Turzovke, spojme sa navzájom v úmysle a obetujme modlitby a pôst, i naše trápenia a práce sa za toto veľké Máriino dielo, o ktoré tak naliehavo prosí. Modlime sa hlavne každú 1.sobotu v mesiaci ( 14.-16.h) a každú stredu (19.-21.h) Ponúkam vám prečítať si aj knižku o zjaveniach Mtúšovi Lašútovi – link:
  TURZOVKA SLOVENSKÉ LURDY
  http://www.karmel2017.sk/wp-content/uploads/2016/11/Franti%C5%A1ek-Grufik-Turzovka-Slovenske-Lurdy.pdf

  POSOLSTVO, ktoré bolo zverejnené:
  Dátum: 01.09.2013
  Vložil: admin Peter
  Titulok: POSOLSTVO MATKY BOŽEJ na hore ŽIVČÁK

  Posolstvo Matky Božej „malému bratovi“ v Kristu na hore zjavenia Živčák pri Turzovke, dané 30.1.1994 medzi 18. – 19. hodinou
  ZJAVENIE:
  Celkom blízko toho oltárika so sochou Matky Božej som spozoroval dvanásť apoštolov. Po mojej pravej strane sa na tomto mieste ukázal svätý archanjel Michal. Je veľmi veľký a jeho krídla sú také veľké, že zakrývajú celú túto horu. Keď sme sa modlili ruženec, svätý Michal jednou rukou vrhol svoj meč na zem a ten meč sa zabodol do zeme neďaleko od toho oltárika.

  Na tomto mieste veľmi vysoko na nebi sa otvorilo nebo a zjavila sa ARCHA, vysoká drevená Archa. Z nej vyšlo veľké svetlo, ktoré utvorilo svetelný kríž a cez ten kríž prišla Matka Božia. Prišla Panna Mária. Mala oblečené biele šaty, no mala tmavočervený plášť. Vpredu na hrudi vidím jej srdce, ktoré je prebodnuté siedmimi mečmi.

  Teraz som spozoroval aj iných anjelov, ktorí sem prichádzali a niesli v rukách biele sviece, veľké sviece, ktoré osvecovali celé toto miesto. A Matka Božia schádzala nadol. Je smutná! Vidím slzy v jej očiach. Slzy stekajú nadol. Tu okolo tohto miesta stoja tiež anjeli, ktorí držia meče, ale držia ich vytasené tak, akoby ochraňovali toto miesto. Matka Božia zastala a žehnala nás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Matka Božia má ruky zložené k modlitbe. V tejto chvíli som spozoroval okolo jej ramena ruženec. Teraz som urobil znak kríža svojim krížikom a Matka Božia hovorí posolstvo:

  „Moje drahé deti a moje drahé dieťa, priviedla som vás sem, zavolalo vás moje Nepoškvrnené srdce, lebo vám chcem povedať, že toto miesto je naozaj sväté, lebo ja som sa tu skutočne zjavila, pretože som chcela dať svojim deťom záchranu!

  JA SOM TU VŽDY PRÍTOMNÁ SO SVOJIM SYNOM! JA ČAKÁM NA VAŠE MODLITBY. ALE TAK MÁLO MOJICH DETÍ SEM PRICHÁDZA! JA SI ŽELÁM, ABY SEM PRICHÁDZALO MNOHO PÚTNIKOV!

  Zjavila som sa na tejto hore, moje sladké deti, aby ste prichádzali ku mne, aby ste išli sem, aj keď neľahkou cestou, lebo čaká tu na vás moja milosť, čaká tu na vás moja láska!

  Moje drahé deti, moje drahé dieťa, toto miesto zjavenia je posvätené mojou prítomnosťou, ale toto miesto je tiež posvätené mojimi slzami! Lebo moje deti sa nechcú modliť, zabúdajú na mňa, zabúdajú na môjho Božského Syna!

  0, aké ste nerozumné, moje najmilšie deti! Ja vám chcem pomôcť. Ja rozprestieram nad vami svoje ruky, aby som vás privinula. Rozprestieram svoj plášť nad vami, no vy na to nedbáte! Nedbáte na moje slová. Moje srdce je zranené!

  Prišla som sem, moje drahé deti, plná bolesti a smútku kvôli mojim deťom. Moje srdce je preplnené bolesťou, ubité, pretože vidím, že moje deti nechcú počuť môj materinský hlas. Ony nechcú, aby som ich viedla! Ony samé to nechcú! Chce sa mi plakať.

  Moje drahé deti, ako dlho mi ešte kážete prichádzať – volať k pokániu!? Keď vy tak veľmi urážate môjho Syna! Ako dlho budete ešte urážať nebeského Otca?! Plačem nad vami. Vylievam svoje slzy len preto, lebo vás milujem, lebo mi záleží na každom z vás!

  Ó, ako potrebujem vaše modlitby! Želám si všetkých vás privinúť na svoje srdce, ale tak veľa detí nechce prísť ku mne!

  Moje drahé dieťa, toto miesto má nesmierny význam, ale sem musia prichádzal moje deti! Musia sa modliť na tomto mieste. Preto by som chcela poukázať na to, že cesta k môjmu Synovi nie je ľahká. Ale každý, kto chce, kto ozaj chce, prejde tou cestou, no treba na to veľa odvahy, veľa síl. A tak vás všetkých túžobne pozývam sem, na toto miesto!

  Pozývam vás, vyvolené deti tohto milovaného národa! Nezanedbávajte toto miesto, lebo skrz toto miesto môže prísť záchrana pre vás, keď mi budete dôverovať, keď sa budete modliť!

  Pamätajte si, že toto je sväté miesto, lebo ja som sem prišla. Modlite sa, aby sem prichádzalo veľa mojich detí, aby sa navracali a robili pokánie za svoje hriechy, lebo vo veľmi blízkej budúcnosti

  TÁTO HORA BUDE VYZDVIHNUTÁ DO VEĽKEJ SLÁVY A MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE TU ZVÍŤAZÍ!

  Preto vás prosím, moje sladké deti, prijmite do svojich sŕdc moje dnešné slová. Prijmite ich a uvažujte o nich, lebo čas nápravy je naozaj krátky a chcem vám povedať, moje milé slovenské deti, že som vašou Kráľovnou a Matkou. Dôverujte mi a ja vám pomôžem!

  To, čo teraz cítite, moje drahé deti, to nie je dážď, to sú moje slzy, ktoré vylievam, lebo som veľmi smutná, lebo mnohé moje deti hynú!

  Milujem vás – moje sladké deti – a žehnám vás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

  POSOLSTVO PÁNA JEŽIŠA DANÉ „ŽIVÉMU PLAMEŇU“ 31.1.1994 (v Šarbelovom dome)
  :
  „Moje milé deti, Ja, Ježiš Kristus, druhá božská Osoba Najsvätejšej Trojice, spolu s Bohom Otcom a Duchom Svätým vás žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

  Ja potvrdzujem, že všetko, čo moja požehnaná Matka včera povedala, je v poriadku. Diabol vás tiež chcel vyrušiť. Anjeli však, ktorých si videl s tými mečmi, vás ochraňovali a aj to miesto. Želám si, aby to včera dané posolstvo poznali tie dva národy: český a slovenský. Mnohé duše Ma ešte veľmi zarmucujú. Želám si, aby ste vy potešovali moje ubolené srdce!

  Moje milé slovenské deti, milujem vás vrele, počúvam vaše modlitby s láskou, ale viac ľudí sa má modliť za kňazov, za ich svätosť! Už čoskoro sa zjaví veľké znamenie pre váš národ! To bude jedno z posledných znamení pre obrátenie vášho národa. Mnohí z vás to nepochopia a ani to nevyužijú.
  Milujem vás, moje milé deti svetla a žehnám vás všetkých zo svojho vrelého srdca. Nezabúdajte Mi dôverovať!“

  Viac tu: https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/diskusne-prispevky/

  • TEMNOTA v MEDJUGORJI postupuje.

   Zavolal mi kolega 24.07.2018, že je v Medjugorji na slávnostnej sv. omši nového biskupa, ktorý je ustanovený len pre farnosť MEDJUGORIE, ktorá bola vyňatá zo správy miestnej Cirkvi a je vyčlenená ako „PÁPEŽSKÉ DIELO s novo ustanoveným biskupom len pre túto farnosŤ !!! Bombastické ! Jediná farnosť a priamo pod Jurisdikciou Vatikánu !. Myslel si, že je to veľmi dobré, že je to Poliak a Poliaci sú nábožný národ, tak že sa dožijeme uznania pravosti zjavení…
   Ale upresnil, že sa tam môžu konať púte a slúžiť omše, ale bez zohľadnenia obsahu posolstiev,a modlitieb tam uvedených. A vizionári sa nesmú na verejnosti ukázať, nesmú publikovať posolstvá a s nikým sa stretávať a hovoriť. Nesmú sa zverejňovať posolstvá nijakým spôsobom!

   Aké rafinované !!! Predsa len ten lišiak FP našiel spôsob. ako toto vyvolené Máriino miesto dostať do područia…

   MEDJUGORJE
   Papa imenovao biskupa za Međugorje! | Jabuka.tv
   https://www.jabuka.tv/papa-imenovao-biskupa-za-medugorje/
   Preložiť túto stránku

   Preklad Google:
   Pápež menoval biskupa pre Medžugorie!
   https://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=hr&u=https://www.jabuka.tv/papa-imenovao-biskupa-za-medugorje/&prev=search

   Papa imenovao biskupa za Međugorje – više na:
   https://www.jabuka.tv/papa-imenovao-biskupa-za-medugorje/
   Papa Franjo imenovao je danas nadbiskupa Henryka Hosera, S.A.C., umirovljenoga biskupa Varšave-Praga (Poljska), Apostolskim Vizitatorom s posebnom ulogom za župu Međugorje, na neodređeno vrijeme i ad nutum Sanctae Sedis. Kako se navodi, radi se o isključivo pastoralnoj službi, nastavljajući se na misiju Posebnoga izaslanika Svete Stolice za župu Međugorje, koja je bila povjerena mons. Hoseru 11. veljače 2017. i koju je on dovršio u prethodnim mjesecima. – Pročitajte više na: https://www.bljesak.info/kultura/vjera/papa-imenovao-biskupa-za-medugorje/237673

   Preklad cez google:
   Pápež František menoval arcibiskupa Henryka Hosera, S.A.C., emeritného biskupa Varšavy – Prahy (Poľsko), apoštolského vyslanca s osobitnou úlohou pre farnosť Medžugoria
   na dobu neurčitú a ad nutum Sanctae Sedis. Ako sa uvádza, je to čisto pastoračná služba, pokračovala v poslaní osobitného vyslanca Svätej stolice v farskej obci Medžugorie poverenej Msgr. Hoser 11. februára 2017 a dokončil ho v predchádzajúcich mesiacoch.
   Viac na: https://www.bljesak.info/kultura/vjera/papa-imenovao-biskupa-za-medugorje/237673

   ďalej …..

   Problem vidioca
   “Točno je što sam rekao, iako je možda malo pretjerano u tonu. No, točno je da se u Međugorje mogu organizirati službena hodočašća bez ikakvih problema, pod uvjetom da su duhovne naravi i da se ne odnose na Gospina ukazanja vidiocima „, objasnio je mons. Hoser.
   Također je istaknuo da biskupi mogu organizirati hodočašća kako bi se vjernici molili za Gospin zagovor, no to ne znači da postoje odobrenja za molitve koje su povezane s Gospinim ukazanjima.
   „Problem vidioca još nije riješen“, pojasnio je nadbiskup. „Oni se obrađuju u Vatikanu. Dokument je u Državnom tajništvu i treba čekati da se objavi. I dakako, potrebna nam je prosudba Pape koji je mogao proučiti izvješće povjerenstva kojemu predsjeda kardinal Camillo Ruini“, rekao je. –
   Problém vizionári

   „Je pravda, čo som povedal, aj keď to môže byť trochu prehnané, je však pravda, že v Medžugorí sa môžu organizovať oficiálne púte bez akýchkoľvek problémov, za predpokladu, že sú duchovné a nevzťahujú sa na zjavenia Panny Márie vizionárom, „vysvetlil arcibiskup Hoser.

   Zdôraznil tiež, že biskupi môžu organizovať púte, aby sa veriaci modlili za príhovor Gospy, ale to neznamená, že sú schválené modlitby spojené so zjavením Panny Márie.

   „PROBLÉM VIZIONÁROV EŠTE NEBOL VYRIEŠENÝ,“ VYSVETLIL ARCIBISKUP. „MATERIÁLY Ú SPRACOVÁVANÉ VO VATIKÁNE, DOKUMENT JE NA ŠTÁTNOM SEKRETARIÁTE A TREBA ČAKAŤ, KÝM BUDE ZVEREJNENÝ.

   A SAMOZREJME POTREBUJEME ÚSUDOK PÁPEŽA, KTORÝ BY MOHOL ŠTUDOVAŤ SPRÁVU VÝBORU, KTORÉMU PREDSEDAL KARDINÁL CAMILLO RUINI“, POVEDAL.

   Stigao izaslanik papa Franje:
   MEĐUGORJE OD DANAS POD DIREKTNOM KONTROLOM VATIKANA

   https://www.radiosarajevo.ba/metromahala/teme/stigao-izaslanik-papa-franje-medugorje-od-danas-pod-direktnom-kontrolom-vatikana/307183
   22. 07. 2018. u 11:55:00
   Nadbiskup Henryk Hoser stigao je u Međugorje gdje će svoju službu započeti danas svečanom misom u međugorskoj crkvi sv. Jakova….

   Google –preklad z chorvátčiny :
   Prichádza vyslanec pápeža Františka:

   MEDŽUGORIE JE ODTERAZ POD PRIAMOU KONTROLOU VATIKÁNU.

   Arcibiskup Henryk Hoser prišiel do Medžugoria, kde dnes začne svoju službu ceremoniálnou omšou v medžugorskom kostole sv. Jakuba.

   31. mája 2018 pápež František vymenoval arcibiskupa Henryka Hosera, bývalého osobitného vyslanca Svätej stolice, apoštolského vizitátora s osobitnou úlohou
   pre farnosť Medžugoria, a jeho príchod je považovaný za veľmi dôležitý pre Medžugorie, ktorého status ešte nie je definovaný.

   Účelom misie apoštolského vyslanca je poskytnúť pevný a trvalý sprievod farskému spoločenstvu v Medžugorí a tým, ktorí tam prídu na púť, ktorých potreby si vyžadujú osobitnú pozornosť, ako to už bolo uvedené vo Svätej stolici.
   Okrem toho je jasné, že ide o čisto pastoračnú službu.

   Katolícka cirkev bola tak veľmi zdržanlivá vo veci Medžugoria, ale nebránila pútiam veriacich v Medžugorí, ale ani nepotvrdila, že ide o nadprirodzené videnia a zjavenia.

   Mons. Hoser v médiách dokonca tvrdil, že prvé zjavenie Panny Márie k Medjugorí, ktoré sa uskutočnilo na jar 1981, bolo možné rozpoznať.

   Podľa vyhlásení sa Panna Mária prvýkrát zjavila šiestim deťom 24.júna 1981. Niektoré zjavenia trvajú doteraz. Kvôli jej posolstvám medjugorská Pani sa nazýva Kráľovná pokoja.

   HOSER V MEDJUGORÍ ZOSTÁVA NA NEURČITO.

 12. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  2. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  3. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  4. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  5. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  6. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  7. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  8. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  9. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  10. Za strýka Fanoša, aby v jeho dlhodobej vážnej chorobe bol k nemu privolaný kňaz, za tetu Helenku, aby pokračovala jej rekonvalescencia po rakovine, za Jozefa, aby sa zmieril so svojou vážnou chorobou a vložil všetku svoju dôveru do Boha, za kamaráta Ladislava s diagnózou rakoviny a za zosnulú sesternicu Aničku ako aj za svojho nebohého otca Františka, aby mu Pán dal večný život, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku brat Jaromír.
  11. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  12. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  13. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  14. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  15. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  16. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  17. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  18. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  19. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  20. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  21. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  22. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  23. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  24. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  25. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  26. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  27. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  28. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  29. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  30. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  31. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  32. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  33. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  34. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  35. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  36. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  37. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  38. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  39. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  40. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  41. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  42. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  43. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  44. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  45. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 13. Milí přátelé v Kristu,
  Panna Maria nám říká, že Její narozeniny se slaví v nebi 5. srpna.
  Věnujme Jí dnešní den modlitby na Její úmysly.

  157. Poselství Panny Marie ze dne 4. srpna 2011 v 20:30.

  MÉ NAROZENINY JSOU VELMI ZVLÁŠTNÍM SLAVNOSTNÍM DNEM

  Zítřek, mé dítě, je velmi zvláštní slavnost pro mne, vaši milovanou Matku, neboť jsou to mé narozeniny.

  Mé srdce se dme zármutkem pro urážky, které můj Syn snáší kvůli hříchům lidstva. Usmívám se, když vidím mé oddané děti, jak dělají všechno, co mohou k záchraně duší, ale mé slzy stále kanou, protože nemohu unést pohled na utrpení ve vašem světě.

  Mé dítě, nepřestávej ani na okamžik, když šíříš tato poselství mého Syna, Ježíše Krista a Boha Nejvyššího, neboť čas se krátí. Zasvěť této práci tolik času, kolik jen můžeš. Pokračuj, mé dítě. Vždy tě budu přikrývat svým svatým pláštěm.

  Tvoje milovaná Matka
  Královna Nebes

 14. ÚCTA K NEBESKÉMU OTCOVI
  Bratia a sestry,

  „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ (1 Jn 3, 1)

  Vyvolenej duši Eugénii Elisabett Ravasiovej v r. 1932 okrem iného Boh Otec povedal:
  „Prichádzam vyhnať z ľudí ich neopísateľný strach zo Mňa. Nech vedia, že sa teším, keď Ma moji synovia a dcéry, ľudia súčasní i budúci, poznávajú a milujú.“
  „Milované ľudstvo, drahí synovia a dcéry: vstaňte a popretŕhajte reťaze, ktorými vás spútal satan, pretrhnite reťaze strachu z Otca, ktorý je Láska.“
  „Nezahynie ten, kto Ma čo len raz osloví menom OTEC, ale v spoločenstve vyvolených celkom iste dosiahne večný život.“

  Boh Otec sa posťažoval Eugénii Ravasiovej, že na celom svete nemá ani jeden chrám, ktorý by bol zasvätený Jemu, Otcovi. Kým Ježiš i Matka Božia majú po celom svete tisíce chrámov, aj mnohí svätí, ON nemá ani jeden. Zjavenia majú cirkevne schválenie.
  DEŇ 7. augusta / srpna
  je DEŇ, ktorý si vyvolil sám nebeský Otec so žiadosťou, aby v tento deň bol ON, PRVÁ.BOŽSKÁ OSOBA, zvlášť uctievaný.

  Preto vás, bratia a sestry, pozývam, aby sme sa v tento deň všetci zjednotili a všetko obetovali Otcovi v úmysle:
  „Na česť a slávu Boha Otca, vďakyvzdanie za Jeho milosrdenstvo a nekonečnú lásku k nám, hriešnemu ľudstvu, a za všetky Jeho diela od počiatku až do konca času, ktoré koná pre nás na záchranu duší.“

  Obetujme v tento deň všetok svoj čas, svoju účasť na sv. omši, najsv. Eucharistiu, modlitby, bolesti, trápenia, pôst a práce na tento úmysel.
  Posolstvo nebeského Otca matke Eugénii Elisabette Ravasiovej vyšlo v Taliansku pod názvom „Otec sa prihovára svojim deťom“ a bolo preložené do angličtiny, nemčiny, španielčiny a češtiny.
  Nebeský Otec sa v ňom obracia na všetky svoje deti: na Cirkev, kňazov, biskupov a pápeža, na veriacich bez ohľadu na príslušnosť k rôznym cirkvám, na hriešnikov, aj na neveriacich.

  V Česku vyšla táto kniha v roku 2007, aj modlitby pod názvom: „Novena ke cti nebeského Otce“, ale v obmedzenej edícii ako nepredajná. Na Slovensku bola vydaná a dá sa zakúpiť v predajniach náboženskej literatúry (napr. Lúč), ale kniha už je viac-menej vypredaná. Novéna (v slovenčine) ešte nie.

  Viac tu:
  Nebeský otec sa prihovára svojim deťom:
  http://areopag.sk/viewtopic.php?f=53&t=4170#p183636
  Na tlač:
  https://gloria.tv/text/pBdpr2GBmsRT1qHU9fhSivjUe
  ————————————————————————————————————————-

   • TURZOVKA

    Milí priatelia Turzovky, v dnešnú prvú sobotu mesiaca augusta v tomto čase sme spojení s Pannou Máriou na Turzovke a modlíme sa, alebo obetujeme svoje bolesti, pôst, skutky a práce na úmysel a prosbu Panny Márie:

    „Drahé moje deti, modlite sa na úmysel postavenia baziliky na mojej hore
    každú prvú sobotu medzi 14.00 – 16.00 hod., alebo tam, kde sa práve nachádzate, a 
    každú stredu medzi 19.00 – 21.00 hod. tam, kde sa nachádzate.
    Vtedy som pri vás osobitne prítomná. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Mária.“ (4.10.2015)

    Prísľub Panny Márie:
    „Ak sa postaví tento chrám, Slovensko bude uchránené od skazy a ostatné národy sem budú prichádzať pre hojné milosti… Zachránim svet!“ Mária.

    A páter Pio: „Hora Živčák na Turzovke – to budú slovenské Lurdy!“ A ešte z posolstva, daného „Malému bratovi v Kristovi“ v Poľsku (nedeľa 30.1.1994): „Táto hora bude vyzdvihnutá do veľkej slávy a moje Nepoškvrnené srdce tu zvíťazí !“

 15. Vážení přátelé,

  náš čtenář a dlouholetý spolupracovník, pan Miroslav Vasko, nám poskytl k zveřejnění své překlady poselství našeho Pána Ježíše Krista, sdělovaná paní Julii Whedbee (USA) za poslední rok. Jsou mimořádně krásná, hluboká a inspirativní.

  Najdete je v roletkové nabídce TEXTY K MEDITACI.

  Za tento velkorysý příspěvek panu Miroslavu Vaskovi srdečně děkujeme.
  admin Jan

  • Prečítal so si to a je to plné Ducha svätého. Je tam mnoho konkrétnych usmernení, ktoré som v iných prameňoch takto uvedené nečítal. Vďaka za námahu p. M. Vaska. Stálo to zato. Nech ho Pán žehná. Mne rozhodne pomohol.

 16. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za spásu duše svojej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  2. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  3. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  4. Za strýka Fanoša, aby v jeho dlhodobej vážnej chorobe bol k nemu privolaný kňaz, za tetu Helenku, aby pokračovala jej rekonvalescencia po rakovine, za Jozefa, aby sa zmieril so svojou vážnou chorobou a vložil všetku svoju dôveru do Boha, za kamaráta Ladislava s diagnózou rakoviny a za zosnulú sesternicu Aničku ako aj za svojho nebohého otca Františka, aby mu Pán dal večný život, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku brat Jaromír.
  5. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  6. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  7. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  8. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  9. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  10. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  11. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  12. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  13. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  14. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  15. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  16. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  17. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  18. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  19. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  20. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  21. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  22. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  23. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  25. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  26. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  27. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  28. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  29. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  30. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  31. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  32. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  33. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  34. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  35. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  36. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  37. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  38. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  39. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  40. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  41. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  42. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  43. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  44. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  45. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 17. Drazí bratři a sestry v Ježíši Kristu!
  Z celého srdce děkuji všem, kteří se dlouhé měsíce modlili za mojí milovanou ženu Moniku, kterou si Pán povolal k sobě po dlouhé těžké nemoci tento čtvrtek 26.8. ve věku pouhých 47 let… Smutek z jejího odchodu se však snoubí s velkou nadějí a radostí, že odešla smířena s Pánem a její úmrtí bylo provázeno velkým Božím milosrdenstvím.
  Den po úmrtí jsem si přečetl čerstvě zveřejněné poselství přijaté prostřednictvím Zbytku, poselství č.474, z kterého jsem zůstal na dlouhé minuty doslova přikován k židli a nebyl schopen slov… dovoluji si jej citovat v plném znění:

  474. Poselství Boha Otce ze dne 5. července 2018.
  Nástroj: Glynda Linkous (USA).

  OBDOBÍ ZKROUŠENOSTI

  Moji lidé vstupují do nového období, ale nebude to lehká doba. Bude to období vyčerpání pro ty, kdo jsou připravováni k boji.

  Budete zkroušeni mnoha způsoby, abyste se mohli snadněji osvobodit od věcí tohoto světa a následovat Mě. Nesmíte mít žádný úzký vztah k světu kolem vás, máte-li se Mi opravdu líbit a sloužit Mi naplno v poslední bitvě, kterou vybojujete. Ve vašem srdci nesmí být nic, co by vám bylo dražší než Já.

  Odeberu vám některé z těch věcí a lidí, k nimž jste připoutáni, abyste mohli spatřit, co je opravdu ve vašem srdci a mohli Mi plně sloužit. Musím to udělat, abyste mohli sloužit mým lidem v těchto posledních dnech, protože jste povoláni to učinit.

  Podívejte se pečlivě do každé části svého srdce. Co a koho považujete za nejdražší? Pokud byste si měli vybrat mezi nimi a Mnou, koho si vyberete?

  Bůh Otec

  Ať Vám všem Bůh žehná.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

  • Upřímnou soustrast Bratře Petře.

   Nevím jak ostatní, ale taky poslední dobou zažíváme neskutečné zkoušky a těžkosti. Bůh nás léčí mnoha způsoby. Někdy jsou ty zkoušky až na hranici naších sil, ale obětujeme to vždy na spásu duší a vím že je to pro naše dobro. A někdy se to zintenzivňuje. Poslední dobou se cítíme strašně vyčerpaní. Někdy.
   Ať se daří.

   Chvála Pánu že se tolik lidí neustále angažuje v modlitbách. Koncem srpna vypíšu další kampaň už vím na co. Taky mi to déle leží v hlavě že je nutně se třeba za to pomodlit.
   Hezké prázdniny všem.
   Bůh s Vámi

 18. Dnes som narazil na túto správu:
  http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=203870
  Americká agrese: Australané přiznali, že s Američany připravují plány na bombardování Íránu
  28. 07. 2018
  Tvrdia v nej v pomerne podrobne rozanalyzovanom článku, že táto vojna je možná už o mesiac – v auguste 2018.
  Modlime sa za to aby plány tejto vojny boli zadržané a povolilo napätie, alebo ak to nie je možné za zmiernenie tejto zamýšľanej a naplánovanej vojny. Ale hlavne, ak by sa uskutočnila, aby v nej neboli použité atómové zbrane.

 19. Pravda írskych posolstiev potvrdená !
  Bratia a sestry v Kristovi. V Rusku na sibíri na poludnie obloha na tri hodiny znenazdajky ztemnela. Domáci obyvatelia to pripisujú tajnému testu zbraní, mimozemšťanom, ale aj pôsobeniu démona.
  https://www.thesun.co.uk/news/6856742/sky-turns-black-middle-day-remote-russian-towns-weapons-test-alien

  BOŽÍ RUKA POUŽIJE SLUNCE, ABY VYBURCOVALA SVĚT
  Má vroucně milovaná dcero,

  slunce bude jedním z největších znamení, až se božský zásah bude mít projevit. Až uvidíte změny na slunci, až se bude zdát větší, zářit déle a mimo roční období, vězte, že čas mého Druhého příchodu se blíží.

  Boží ruka použije slunce, aby jeho neobvyklou aktivitou vyburcovala svět. Vědci nebudou schopni podat důvod pro náhlé změny ve slunci a pro neobvyklé chování této hvězdy, která vám dává světlo. Bez slunečního světla by byla země uvržena do temnoty. Tak jak se zvyšuje hříšnost člověka a hřích je prostě přijímán jako lidská přirozenost, tak i země bude pokryta duchem temnot. Až hřích obklopí svět, slunce pomalu ztratí svůj třpyt a stane se matným. Tak, jak člověk ztrácí svůj cit pro lásku k druhým a stává se necitlivým k bolesti, kterou druhým způsobuje, svět se kvůli hříchu stane temnější – temnější duchem, temnější dnem.

  I nadále povedu Boží děti, až do onoho času. Ukážu vám cestu do svého království a vy budete vidět mé Světlo. Nic vás na této cestě nezneklidní, protože budete jasně vidět, jak strašnou temnotu s sebou zlo přináší.

  Slunce bude slábnout, až nakonec po tři dny zemi nepokryje žádné světlo. Jediné světlo bude to, které pochází z Pravdy. A čtvrtého dne se obloha protrhne a světlo se bude vylévat z nebe – takové, jaké byste si nikdy nemysleli, že je možné. Pak Mě spatří v mé nádheře všichni lidé v každé zemi současně, jak přicházím vyžádat si království slíbené Mi mým Otcem.

  Vůbec se neobávejte potřebných příprav, abyste všichni byli připraveni na setkání se Mnou. Musíte zajistit, že pro Mne budete správně připraveni, protože to bude den, kdy vám dám klíče od mého království, a budou velké oslavy. Zlo už nebude existovat v mém novém přicházejícím světě, a spravedliví budou spojeni v jednotě se Mnou a všemi anděly a svatými.

  Musíte na tuto misi pohlížet, jako byste byli na cestě. Každá část vaší cesty přináší nové objevy – stezky, na nichž se naučíte, co je třeba pro svou přípravu na příští etapu. Překonáním každé překážky se stanete silnějšími. Dokonce i ten nejslabší mezi vámi tuto cestu dokončí, neboť Já vás povedu na každém vašem kroku, a brzy bude cesta u konce.
  Radujte se, neboť mé království čeká a čas bude krátký.

  Váš Ježíš
  http://www.varovani.org/html2/1250.html

  • Treba ešte dodať, že tento fenomén sa udial v piatok 20. júla 2018 približne o 11:30. Oblasť pozorovania bola o veľkosti Talianska a v tomto období roka tam denné svetlo trvá 24 hodín, keďže je to blízko pólu.

   Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a kúrňavu s dymom. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov deň. A každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako riekol Pán, a medzi pozostalými bude, koho volá Pán.
   Joel 3:3‭-‬5

 20. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  2. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  3. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  4. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  5. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  6. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  7. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  8. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  9. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej známej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  10. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  11. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  12. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  13. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  14. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  15. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  16. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  17. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  18. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  19. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  20. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  21. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  22. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  23. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  24. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  25. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  26. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  27. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  28. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  29. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  30. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  31. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  32. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  33. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  34. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  35. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  36. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  37. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  38. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  39. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  40. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  41. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  42. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  43. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  44. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 21. Byli jsme teď týden na Svatém Hostýně a za všechny z vás jsme se tam modlili. Často se mi tam vracela myšlenka napsat vám o zážitku, který jsme měli na tomto svatém místě v srpnu 2015. V sobotu 15. srpna 2015 byl v bazilice na sv. Hostýně koncert. Musím říct, že nám to bylo nepříjemné. Považuji kostel za sídlo Nejsvětější Svátosti, místo k uctívání Nejsvětější Trojice, k modlitbě růžence atd. My sami se nezúčastňujeme žádného koncertu v kostele, na tomto místě veřejně neděkujeme a netleskáme žádné žijící osobě. Do kostela nikdy nevstoupí někdo kdo je větší než Pán Ježíš. Tak tedy v tu sobotu k večeru začali přijíždět společensky oblečení lidé. /Nešlo si nevzpomenout jak chodí lidé často oblečení na mši svatou./ Tito lidé seděli venku u občerstvení a čekali na koncert. Vypadalo to, že příjde bouřka. Začalo burácení hromu. Z okna pokoje, kde jsme byli ubytováni jsem pozoroval muže, který měl u dveří baziliky postavený malý stůl a prodával lístky a přemýšlel jsem, kolikrát musí udeřit hrom, aby toho muže znejistěl a on odešel. Nakonec to udělal. Začal koncert a začala bouře. Otevřelo se nám v pokoji zavřené okno dokořán. Děti byly ochotné se modlit další růženec. V poutním domě, kde jsme byli ubytováni svítilo světlo, také v domě naproti nám v oknech svítila světla. V bazilice byla tma, během koncertu tam nešla elektřina a bylo to dlouho. Během této bouře zcela zničil pád stromu 8. zastavení staré křížové cesty – PÁN JEŽÍŠ NAPOMÍNÁ PLAČÍCÍ ŽENY.

  • Kostol je Dom Boží a nie kultúrny stánok! Stále tvrdím a taktiež sa nezúčastňujem žiadneho koncertu v kostole. A tlieskanie tiež nepatrí do kostola. Dnes sme však svedkami pravého opaku. A mlčíme!

 22. Keď som včera rozjímal nad 1.čítaním vo sv.omši (Iz 26, 7-9. 12. 16-19, a začal som sa viac zaujímať o pozadie týchto veršov proroka Iz. Vyšlo najavo, že kapitoly 24 až 27, do ktorých patrí aj toto čítanie, hovoria o všeobecnom súde, čiže o udalostiach ktoré sprevádzajú apokalypsu. Chcem sa s vami podeliť. Budem tu citovať verše a vysvetlivky prevzaté zo: Sväté písmo Starého i Nového zákona, SÚSCM, Rím, 1995. Ak máte čas prečítajte si. Pozoruhodne sa tieto texty sv. Písma zhodujú s posolstvami Varovania.

  24.kapitola Izaiáš v strašných farbách opisuje koniec sveta.

  Súd
  1 Hľa, Pán pustoší zem a nivočí ju, rozvracia jej tvárnosť a rozprašuje jej obyvateľov.
  2 I bude ako ľudu, tak kňazom, ako sluhovi, tak jeho pánovi, ako slúžke, tak jej panej, ako predavačom,
  3 Pustá, spustnutá je zem, vyplienená a vylúpená, …
  4 Trúchli, uvädá zem, zoschýna, uvädá svet, zoschýna výsosť so zemou.
  5 A zem je sprznená od obyvateľov, veď prekročili zákony, zmenili právo, zrušili zmluvu večitú.
  6 Preto kliatba zožiera zem a pykajú tí, čo na nej bývajú, preto horia obyvatelia zeme a ľudí ostalo len máličko. …
  10 Zbúrané je ničomné mesto, zavretý každý dom, nevkročíš doň. …
  v.10 Ničomným mestom volá prorok azda Ninive, hlavné mesto vtedajšej svetovej ríše, Asýrska.
  12 V meste zostala spustlosť, na márnosť je rozbitá brána.
  v.12 Rozbité brány umožnia vpád nepriateľa do mesta, v ktorom ostane tak málo ľudí, ako na strome ovocia po oberačke. Budú to samí spravodliví; tí budú plesať nad Pánovou slávou, ktorá sa zjaví pri súde.
  13 Veď, tak bude vprostred zeme, uprostred národov ako ráňanie olív, ako paberkovanie, keď skončila oberačka.
  14 Tí pozdvihujú svoj hlas, zaplesajú, nad slávou Pánovou zajasá more. …
  16 Od končín zeme počuli sme spevy: „Sláva Spravodlivému!“ Ale povedal som: „Schradnem, schradnem, beda mi!“ Vzbúrenci sa búria, áno, do vzbury sa ženú vzbúrenci.
  v.16 Prorok počuje radostné spevy, ktorými spravodliví oslavujú Najspravodlivejšieho, Boha. Do týchto spevov sa zamiešajú zvuky vzbúrencov; prorok si myslí, že takúto hrôzu ani nevydrží, preto volá: „Schradnem…“
  17 Strach a jama a osídlo pre teba, čo obývaš zem: 18 a kto unikne hlasu hrôzy, padne do jamy, kto vystúpi z jamy, chytí sa do osídla. Lebo sa roztvoria prietoky z výsosti a zatrasú sa základy zeme.
  19 Veľmi sa rozpuká zem, na kusy sa dotrhá zem, hrozne sa bude triasť zem. 20 Tackať sa bude zem, tackať sťa opilec, zakolíše sa ako koliba; i zaľahne na ňu jej hriech a padne, že viac nevstane.
  21 V ten deň Pán navštívi vojsko výšav na výsosti a kráľov zeme na zemi, 22 zhrabaní budú, ako sa zhrabujú zajatci, do jamy a zavretí budú do väzenia, po mnohých dňoch budú navštívení.
  v.22 Do „jám“ zbierali dažďovú vodu. Keď nebola v nich voda, slúžili aj ako väzenie.
  23 I sčervenie mesiac a zahanbí sa slnko, veď Pán zástupov kraľuje na vrchu Sion a v Jeruzaleme a pred svojimi staršími má slávu.
  v.23 Porov. 13,10; Joel 3,4; 4,15.
  Iz 13,10: Hrozný deň Pánov nad Babylonom:
  10 Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom.
  v.10 Tu opísaný súd nad Babylonom je zároveň predobrazom posledného súdu, preto sa tu uvádzajú niektoré zjavy, ktoré sa doslovne splnia až pri tomto súde.
  Joel 3,4 (= aj Joel 2,30):
  Veľký deň Pána.
  Znamenia. 30 Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a kúrňavu s dymom. 31 Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov deň. 32 A každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako riekol Pán, a medzi pozostalými bude, koho volá Pán.
  vv.Joel 3,3-5 Prorok prechádza hneď na opisovanie konca mesiášskych čias, na posledný súd; v týchto veršoch pripomína znamenia, ktoré mu budú predchádzať; porov. Mt 24,29; Mk 13,24 n.; Lk 21,25 n. a Zjv hl. 6, 8, 9, 16. – Sion a Jeruzalem mesiášskych čias je Cirkev. – Mesiac sa zatmie a pritom dostane farbu ako Kristova krv. …
  Joel 4,15 (= aj Joel 3,15): „15 Slnko a mesiac očernejú a hviezdy stiahnu svoj lesk.“
  Pozn. k predch. Veršom Joel 4, 9-13: Pán zvoláva národy k súdu. Nech sa hocijako vyzbroja, nezvíťazia proti Pánovi. Pán privedie ta aj svojich bojovníkov, anjelov. Bude to veľký deň žatvy a vinobrania, keď žencami a šliapačmi budú anjeli. Posledný súd ako žatvu a anjelov ako žencov predstavuje aj Spasiteľ, ktorý isteže myslel pritom aj na toto Joelovo proroctvo. Porov. tiež Zjv 14,15–20. K obrazu o lise porov. Iz 63,1 n.

  V 25.kapitole, Iz opisuje krásnu ďakovnú pieseň a blaženosť zachránených
  V 26.kapitole Iz sa opäť uvádza krásna pieseň chvály a vďaky a ako sa Boh zastáva svojich. Potom sa uvádza čítanie, ktoré sme včera počuli vo sv.omší.
  V závere 27.kapitoly sa píše:
  Návrat národa
  12 V ten deň bude Pán vyklepávať klasy od Eufratu až po Egyptský potok a vy, synovia Izraela, budete pozbieraní jeden po druhom. 13 V ten deň zazvučí veľká trúba i prídu, čo boli stratení v asýrskej krajine a rozptýlení v krajine egyptskej, a klaňať sa budú Pánovi na svätom vrchu v Jeruzaleme.
  v.12 Keď bolo obilia málo, mlátili ho palicami, vyklepávaním (podobne ako u nás cepami). Po národných pohromách ostane doma, na území vyvoleného národa málo dobrých Izraelitov, málo cenného zrna, preto Boh zhromaždil k nim aj tých, čo sú roztratení po svete. …

 23. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  2. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  3. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  4. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  5. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  6. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  7. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  8. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej známej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  9. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  10. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  11. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  12. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  13. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  14. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  15. Za oslobodenie Juraja zo závislosti, za obrátenie otca a za Božiu pomoc a ochranu pre celú svoju rodinu a blízkych v ťažkých životných situáciách, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  16. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  17. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  18. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  19. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  20. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  21. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  22. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  23. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  24. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  25. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  26. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  27. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  28. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  29. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  30. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  31. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  32. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  33. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  34. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  35. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  36. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  37. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  38. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  39. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  40. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  41. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  42. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  43. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  44. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 24. Chvála Pánu.
  Konečně jsem opět dotvořil další MK.
  Když jsem poslední době četl některé zprávy i proroctví měl jsem pocit za co je se třeba intenzivně modlit.
  Proto jsem Vytvořil další MK na tyto intence.
  Je třeba se přihlašovat ať je nás hodně a ať jsme na dovolené či doma.
  Mám pocit, že tyto intence jsou důležité.

 25. NALÉHAVÁ ŽÁDOST NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA Z POSELSTVÍ ZE DNE 9. ČERVENCE 2018.

  Můj milovaný lide, času temnoty musíte vzdorovat mým Světlem, mou Láskou, ale také moudrostí a s vědomím, že Zlý bez okolků proniká do mé církve.

  V tomto okamžiku se dívám na mou rozdělenou církev, vidím, jak moji posvěcení synové jsou obránci mého lidu, který je pobouřen komunismem a sektami, oddanými Satanovi. Oni, moji synové, nesou kříž spolu se mnou, ale vidím některé z mých kněží, jak jsou ke zlu nevšímaví a zlehčují hřích jejich vlastních bratrů a sester.

  Moji lidé, kteří jdete se Mnou, musíte být více duchovní!

  PŘEJI SI, ABYSTE SE SJEDNOTILI V MODLITBĚ SVATÉHO TRISAGIONU TENTO ČTVRTEK VE 3 HODINY ODPOLEDNE PODLE ČASOVÉ ZÓNY KAŽDÉ ZEMĚ:

  za mou věrnou církev,
  za ty, kdo jsou Mi zasvěceni,
  za ty, kdo nesou můj kříž,
  za lidi, kteří jsou utlačováni komunismem,
  za mé pravé nástroje.

  Váš Ježíš

  Svatý Trisagion:
  Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

  Latinsky:
  Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis.

 26. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  2. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  3. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  4. Za oslobodenie Juraja zo závislosti, za obrátenie otca a za Božiu pomoc a ochranu pre celú svoju rodinu a blízkych v ťažkých životných situáciách, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  5. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  6. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  7. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  8. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  9. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  10. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  11. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  12. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  13. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  14. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  15. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  16. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  17. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  18. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  19. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  20. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  21. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  22. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  23. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  24. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  25. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  26. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  27. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  28. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  29. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  30. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  31. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  32. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  33. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  34. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  35. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej známej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  36. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  37. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  38. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  39. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  40. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  41. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  42. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  43. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 27. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  2. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  3. Za oslobodenie Juraja zo závislosti, za obrátenie otca a za Božiu pomoc a ochranu pre celú svoju rodinu a blízkych v ťažkých životných situáciách, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  4. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  5. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  6. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  7. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  8. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  9. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  10. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  11. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  12. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  13. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  14. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  15. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  16. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  17. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  18. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  19. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  20. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  21. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  22. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  23. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  24. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  25. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  26. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  27. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  28. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  29. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  30. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  31. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  32. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  33. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  34. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej známej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  35. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  36. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  37. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  38. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  39. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  40. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  41. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  42. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 28. Máriina armáda, sprevádzajte ma modlitbou sv. ruženca, modlite sa, postite sa a robte pokánie, lebo čas temnoty sa začal!

  17. jún 2018 – 4:15

  Svätyňa Našej Panej z Fatimy – Cali – Columbia.Poslolstvo Enochovi

  Súrne volanie Našej Panej z Fatimy ľudstvu
  Moje milované deti, pokoj môjho Pána nech je s vami všetkými.
  Deti, pre ľudstvo sa začali veľké skúšky a toto (ľudstvo) zotrváva aj naďalej v letargii kvôli hriechu. Duch odpadlíctva, strata viery sú každým dňom silnejšie, odvádzajú mnoho duší od Boha. Duchovný zmätok spôsobený racionalizmom ľudí, zlá literatúra, ideológie a heretické učenia je to, čo vedie vlažné duše ku strate viery.
  Cirkev je napádaná zvnútra veľkým množstvom kardinálov, ktorí sa ju snažia zreformovať ideológiami v rozpore s Evanjeliom môjho Syna. Modlite sa deti za kardinálov, biskupov, a bavorských teológov, pretože mnohí si želajú, aby sa skoncovalo s celibátom a ustanovilo sa kňazstvo žien ako aj povolenie prijímania pre protestantov, ktorí sú zosobášení s katolíkmi. Žiadajú reformy, ktoré sú v rozpore s morálkou Cirkvi a ak sa toto stane skutočnosťou, dôjde k veľkému rozpolteniu v jej vnútri. Ku schizme, moji maličkí, dôjde skoro, iskra je už zapálená, všetko skončí vo veľkom rozdelení, ktoré bude príčinou straty viery miliónov duší.
  Máriina armáda sprevádzajte ma modlitbou sv. ruženca, modlite sa, postite sa a robte pokánie, lebo čas temnoty sa začal. Duchovná bitka medzi silami dobra a zla je už vo vašom svete a začala sa zosilňovať. Mentálne útoky na Boží ľud sú stále silnejšie spôsobujú, že mnohí stratia hlavu (zbláznia sa).
  Maličkí, utiekajte sa ku Mne, vašej Matke, keď sa cítite napádaní, volajte na Mňa a Ja vám prídem na pomoc, aby som vás ochránila a poskytla vám útočisko. Nedovolím, aby sa žiadne z mojich verných detí a ich rodín stratilo. Zosilnite modlitby, je čas modliť sa viac, s väčšou intenzitou, pretože sily zla sú aktívne a neprestávajú hľadať spôsob ako zviesť k zatrateniu čo najväčší počet duší. Modlite sa za hriešnikov na celom svete, špeciálne za tých, čo sú najviac oddelení od Boha, aby ich Božie milosrdenstvo zachránilo od zatratenia.
  Navštevujte Ježiša vo Sviatosti Oltárnej, aby vás posilnil v každodennom duchovnom boji. Spomeňte si deti, že veľmi skoro začne veľká ohavnosť a môj Syn bude znesvätený a hanobený vo svojich kostoloch a už Ho nebudete môcť nájsť vo Svätostánkoch. Využite teda tento čas a nenechávajte Ho samého. On na vás čaká a túži po tom, aby sa stal vašim pokrmom, vašou silou a vašou istotou. Prichádzajte teda a prijímajte Baránka čo najčastejšie, aby ste boli duchovne posilnení a aby ste vyšli víťazne z každodenného duchovného boja.
  Deti moje, v časoch veľkej ohavnosti Ja budem Svätostánkom, kde nájdete môjho Syna. Modlitba môjho sv. ruženca vám otvorí dvere môjho vnútra, aby ste Ho mohli adorovať. Ja som živým Svätostánkom – prichádzajte vtedy ku Mne moji maličkí a po modlitbe sv. ruženca si vykonajte duchovné sv. prijímanie, povedzte : Svätá Mária, Matka Božia a naša Matka, si živým Svätostánkom Boha Jediného a Trojjediného. Daj nám tvojho Syna Ježiša, Požehnaný Plod a pros za nás hriešnikov. Anjeli Eucharistie zídu z neba a dajú vám duchovne prijímať, aby ste boli posilnení a mohli ste uniesť tieto dni utrpenia.
  Vedzte deti, že Nebo vás neopustí. Ja vaša Matka budem mostom, ktorý vás spojí s mojim Synom, Svätostánok svojho vnútra vám otvorím, aby ste Ho mohli duchovne adorovať. Moja prítomnosť v tých dňoch bude citeľnejšia, nechám sa vidieť mnohými z mojich detí, aby sa vaša viera posilnila a tak aby sme spolu začali Triumf môjho Nepoškvrneného Srdca.
  Nech Pokoj môjho Pána zostáva vo vás, moje milované deti.
  Miluje vás vaša Matka, Mária z Fatimy.

  Rozšírte moje posolstvá celému ľudstvu, deti môjho Srdca

 29. Modlite sa deti za Cirkev Môjho Syna, pretože počet škandálov pedofílie v jej vnútri rastie každým dňom!
  20.máj 2018
  Svätyňa Našej Panej Lurdskej. Bogota – Columbia
  Deti, pokoj môjho Pána nech je s vami a nech vám je moja materinská ochrana vždy naporúdzi.
  Maličkí, svet vstupuje do chaosu, ó koľko bolesti prichádza na toto úbohé a bolestné ľudstvo! Veľká väčšina nechcela vypočuť naše volanie na obrátenie, všetky udalosti popísané vo Svätom Písme pre koniec časov sú pripravené sa rozpútať a prekvapia ich nepripravených! Milióny duší sa stratia, keď príde Božia Spravodlivosť, pretože sa neutiekali ku Jeho Milosrdenstvu.
  Deti, synovia temnoty, ktorí riadia osud národov už majú naplánované všetko, aby mohol začať Armagedón. Môj protivník je už netrpezlivý, aby sa mohol dať spoznať a začať tak svoju poslednú vládu, pripravte sa deti pretože je pripravený urobiť celosvetové vyhlásenie v ktorom sa označí za očakávaného mesiáša. Už viete, ľud môj, že ho nemôžete ani vidieť, ani počuť, pretože je falošným mesiášom, ktorý prichádza nahradiť môjho Syna a priniesť na tento svet chaos a zúfalstvo. Bdejte preto a dávajte si pozor, pretože vlci striehnu a snažia sa zviesť čo najväčší počet duší, aby, keď sa objaví ich pán, mali čo najväčší počet nasledovníkov.
  Aký smútok cítim vo svojom Srdci Matky, keď vidím nevďačnosť veľkej väčšiny ľudstva, ktorá sa otočí chrbtom môjmu Synovi aby nasledovala falošného mesiáša! Milióny duší ho budú nasledovať a uctievať akoby bol sám Boh. Deti, môj protivník a jeho nasledovníci rozpútajú najväčšie prenasledovanie proti všetkému čo je kresťanské, krv potečie a Boží ľud bude očistený. Krv mučeníkov bude Krvou môjho Syna, ktorá bude počiatkom Novej Cirkvi, ktorá bude chudobná, jednoduchá, ponížená a plná darov a chariziem Ducha Svätého.
  Deti moje, baktéria vytvorená v laboratóriách, aby potláčala ropné znečistenie morí a oceánov, mutuje a rozširuje sa v moriach, táto baktéria požiera svaly a tkanivá a útočí na zvieratá a ľudí. Dávajte si pozor deti na konzumáciu rýb a morských plodov, hlavne ustríc, pretože môžu byť kontaminované touto baktériou, nekúpte sa v mori, ak máte oslabenú imunitu, alebo ak máte ranky na tele, pretože tadiaľ sa baktéria môže dostať do vášho tela. Táto baktéria sa rozširuje a ak sa ju nepodarí potlačiť, bude pre ľudstvo bičom.
  Modlite sa deti za Cirkev môjho Syna, pretože počet škandálov pedofílie v jej vnútri rastie každým dňom. Hovorím vám, ak sa toto nenapraví, nepotrestá, neodškodní a obete sa nepoprosia o odpustenie, vytvorí sa veľké rozdelenie, ktoré spolu s neposlušnosťou mnohých kardinálov spôsobí veľkú schizmu, ktorá by bola najväčšou v histórii Cirkvi môjho Syna. Táto schizma, ktorá prichádza, spôsobí stratu viery miliónov duší, spôsobí duchovný krvavý kúpeľ, ktorý pohne základmi Cirkvi, ale nezničí ju, pretože moc modlitby ľudu verného Bohu a Boží zásah to nedovolia. Môj protivník využije tento duchovný chaos a spolu so vzdorujúcimi kardinálmi vnikne do Petrovho sídla a obsadí jeho trón.
  Deti, dni už netrvajú 24 hodín, ale 16, čas sa bude skracovať postupne ako sa budú odvíjať tieto udalosti, všetko príde na hranicu 12 hodín, čas, kedy začne Božia Spravodlivosť. Pozrite deti, že sa vám kráti čas a mnohí z vás sa stále otáčate chrbtom k môjmu Synovi, nevšímajúc si naše výzvy na obrátenie. Zobuďte sa už, vy vzdorovité deti z vašej letargie, pretože ak budete pokračovať uspaní hriechom, zatratíte sa naveky! Doznievajú posledné zvony Milosrdenstva, Varovanie je zakaždým bližšie, tak blízko, že vás prekvapí nepripravených! Uvažujte neposlušné deti, pozrite, že čas už nie je časom! Na čo čakáte, aby ste sa vrátili k Bohu? Noc príde veľmi skoro a s ňou Božia Spravodlivosť, ponáhľajte sa dať do poriadku vaše podlžnosti, pretože schizma sa blíži a ak vaša viera nebude utvrdená v Božom Slove, mnohí z vás sa zatratia, kvôli kríze, ktorá zasiahne Cirkev môjho Syna. Znovu vám hovorím deti, neodkladajte môj ruženec a proste o moje orodovanie v každom momente, aby ste mohli vydržať dni súženia, ktoré sa blížia.
  Nech pokoj môjho Pána zostáva s vami.
  Miluje vás vaša Matka, vaša Pani z Lúrd.
  Rozšírte moje posolstvá celému ľudstvu, moji maličkí.

  http://www.mensajesdelbuenpastor.org

  https://www.cas.sk/clanok/712418/muz-smrdel-tak-strasne-ze-kvoli-nemu-muselo-nudzovo-pristat-lietadlo-o-par-tyzdnov-prisla-smutna-sprava/

 30. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  2. Za oslobodenie Juraja zo závislosti, za obrátenie otca a za Božiu pomoc a ochranu pre celú svoju rodinu a blízkych v ťažkých životných situáciách, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  3. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  4. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  5. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  6. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  7. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  8. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  9. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  10. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  11. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  12. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  13. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  14. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  15. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  16. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  17. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  18. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  19. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  20. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  21. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  22. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  23. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  24. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  25. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  26. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  27. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  28. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  29. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  30. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  31. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej známej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  32. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  33. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  34. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  35. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  36. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  37. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  38. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  39. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  40. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  41. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  42. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  43. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 31. Chvála Kristu a Panně Marii. Dnes jsem byl v Brně na kajícím procesí. Dobrý nápad, zhruba 50 účastníků. Mohla by být spokojenost. Ale… Bylo špatně rozumět, a hlavně – lidé v okolí vůbec netušili, co se děje!!! Alespoň oznámit při každém desátku, co se děje a proč se to děje. Nebo mít plakát s jasně napsaným cílem této akce! Jinak jsem nadšený, že se trochu probouzíme, a dáváme vědět, že je církev stále živá, I když to dnes vyznělo spíše ve prospěch nějaké sekty. Ale věřím, že už to příště bude super. Stále se přece učíme. Nebo ne?
  Dnes mně mimo jiné z rádia Frekvence 1 zaskočila zpráva o tom, že do roka má mít každý občan ČR občanský průkaz z čipem. Následovala veliká glorifikace tohoto vynálezu. No mezi námi: tato očipovaná „občanka“ se osvědčí a bude již jen krůček k povinému čipování lidí. Jen taková malá rada: zkuste si sehnat olověné pouzdro na tuto očipovanou občanku, ať o nás neví, kde se pohybujeme, co děláme, co nakupujeme, s kým se stýkáme, … no a tak dále.

 32. Zlý bude chcieť aby najskôr vypukla 3.svetová vojna (aby čím viac duší bolo nepripravených a boli zatratené) – pos.č. 906 a 431. Jej následky môžeme iba zmierniť, ale nie odvrátiť. Jej súčasťou má byť atómová vojna. Modlitbami však môžeme dosiahnuť, že „globálna ukrutnosť atómovej vojny -ktorá by zmietla tretinu ľudstva- môže byť odvrátená (pos.č..336 a 344)“. Plánujú túto atómovú vojnu vyvolať v Iráne (pos.č.323 a 355),
  a aby až po tejto vojne prišlo Varovanie. Musíme sa modliť aby Varovanie prišlo pred 3.sv.vojnou, aby sme počas Varovania i pred ním svojimi modlitbami mohli vyprosiť čo najväčší počet obrátených ľudí. Iste, poradie týchto udalostí v pokore prenechávame na nášho milovaného Pána.

Pridaj komentár