Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Chvála Kristu a Panny Marie.
  Mám na vás všechny velikou prosbu. Ve čtvrtek mně jeden věřící řekl jednu otřesnou novinu (v pátek mně to potvrdili další). Jedno brněnské divadlo chce uvést ve svém repertoáru novinku „Ježíš zňásilňuje muslinky“. Divadlo to uvedlo i s nechutným a sprostým plakátem! Víme všichni moc dobře, že v Brně je silná enkláva satanistů. Proto vás všechny moc prosím o modlitby za Brno. Víme moc dobře, kolikrát moravané pomohli k nastolení míru. Snad nejznámnější je pomoc při obléhání Vídně, kdy moravské vojsko pomohlo ke zničení muslimského obléhání Vídně. (Od té doby jsou ve většině kostelů jejich modlitební koberce, které zanechali při svém útěku či při své smrti. Byly položeny před oltář z toho důvodu,aby se po nich šlapalo pro jejich potupu a zneuctění.) Prosím, moc prosím, modleme se za Brno. Vím, je to ateistické město, vždyť podle toho, co jsem se dozvěděl, je tam 5% věřících!!! Ale přesto znamené pro Moravu (a nejen pro Moravu) velice mnoho. Modleme se za Brno! Nezapomeňme, že tři malý pasáčci před sto lety obrátily Portugalsko na víru!!!!! pokud Brno bude opět věřící, je obrovská naděje, že bude i celá Morava věřící. A tím se vedle Slovenska (Turzovka a přislíbení ochrany Panny Marie) naskytne další území, kde bude silná ochrana Panny Marie. Prosím, modleme se, ať se území vítězství církve Ježíše Krista rozrůstá!

 2. Vážení čtenáři,

  v posledních dnech se na fóru objevilo pár zpráv, které zasluhují doplňující komentář:

  – odkazy na stránky s poselstvími Williama Kamma je nutno brát s rezervou.

  Při vší úctě k práci, kterou odvedl v devadesátých letech v organizaci Mariánského hnutí, se za jeho pobytu v Austrálii něco „zvrtlo“. Nechci komentovat jeho potíže s australskou justicí, ale jeho veřejné prohlášení o tom, že je mu zaslíbeno 72 fyzických panen plus 12 princezen, aby s nimi založil nové pokolení a sám se pak stal papežem Petrem II, je poněkud zvláštní v kontextu toho, co už dnes víme o budoucích událostech jak z Knihy Pravdy, tak z poselství zbylých vizionářů.

  – odkaz Romana_C byl převzat z webu, který je známý svými „fake news“ humorného a recesistického rázu. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale nová bible ještě vydána nebyla. Neznamená to, že nebude, ale zatím k tomu nedošlo.

  – obraz Matky Spásy, který se nedopatřením dostal do oběhu na webu, není konečným obrazem, ale spíše skicou k obrazu, který není ještě hotov. Paní Marie Božího milosrdenství žádá proto všechny čtenáře, aby tento obraz nešířili, protože vyvolá zmatek, až bude pro všechny uvolněno konečné dílo.

  admin Jan

  • Milý admin Ján
   Vieme že máš dlhú dobu problémy s pochopením Little Pebbla.Avšak sme mnohí čo nezdieľame tvoj názor
   Záležitosť okolo Pebbla poznáme už praktický ako začal.mnohí ľudia vizionári a aj laici dostavali a dostávajú
   správy o ktorých si zrejme není informovaný.Netrvrdil by som o ńom skutočností ktoré uvádzaš.
   máme jeho správy od začiatku až doteraz .Celý jeho prvý web máme uložený.Prečo 12 princezien a prečo 72fyzických panien ako píšeš tak napíš potom duchovných,aby to bolo presne.Tie čísla hovoria samé za seba.Múdry človek hneď pochopí.
   MBM sa nevyjadrila k obrazu Matky Spásy ale Pán Ježíš áno.To by malo byť pre teba rozhodujúce.

 3. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  3. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  4. Za uzdravenie vzťahu v rodine, uzdravenie dcéry z depresií a o ochranu Panny Márie prosí Lidka.
  5. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan, aby nemusela ísť zajtra do nemocnice.
  6. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  7. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  8. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  9. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  10. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  11. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej známej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  12. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  13. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  14. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  15. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  16. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  17. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  18. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  19. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  20. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  21. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  22. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  23. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  25. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  26. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  27. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  28. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  29. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  30. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  31. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  32. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  33. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  34. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  35. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  36. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  37. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  38. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  39. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 4. Zverenie Maďarska Nebeskému Otcovi

  21.3.2018 Streda

  Nebeský Otec sa objavil nad budovou parlamentu a zatiaľ čo sme zverili našu vlasť pred Svätou Korunou On otvoril Svoje Srdce a Svoje dve dlane otočil smerom dole. Z Otcovho Srdca a z Jeho dvoch dlaní sa vylievali svetelné lúče, čo znamenalo požehnanie a milosť pre našu vlasť. Videla som, že budova Parlamentu je vo svetle, a z vnútra sa Božie svetlo vylievalo na každú rokovaciu miestnosť, kanceláriu a na ostatné miestnosti. Démoni plaziac opustili budovu parlamentu, lebo bolo pre nich neznesiteľné vyliatie Božej lásky a milosti. Účinok sily zverenia bol taký silný, že sám Satan prišiel osobne , aby sa mohol prejaviť a nejako zabráni Božiemu plánu, ktorý prirodzene nevedel, ved on je len jedno stvorenie, jeden padlý anjel. Satanove oči horeli od nenávisti a čierne reťaze viseli z jeho drieku. Tieto znamenali reťaze hriechu, lebo skrze spáchania hriechu on nás priviaže k sebe skrze našich dlžôb.

  Počula som ako Satan šialene toto kričal:“ Záhuba príde na váš národ! Vytrhnem vieru k Bohu zo sŕdc maďarských ľudí! Len sa pozrite na vaše chrámy, ktoré sa ledva naplnia s veriacimi ľudmi! Vaše chrámy budú rovnako tak prázdne, ako v ostatných krajinách Európy. Zbúram Boží dom, a namiesto neho si postavím svoj chrám, kde jedine mňa budú adorovať. Teraz už aj Európu držím vo svojej hrsti kvôli bezbožnosti. Tieto krajiny budú zbúrané, a to to je môj plán aj s Maďarskom, ktoré je pre mňa nenávistné od samého začiatku.“

  Videla som, že sa za Svätou Korunou objavil kráľ Svätý Štefan s troma archanjelmi ( Svätý Michal, Svätý Gabriel a Svätý Rafael) po svojom boku. Svätý Štefan vzal do svojej ruky korunu a pomaly ju pozdvihol do výšky medzitým aj Svätý Gabriel archanjel zodvihol žezlo, Svätý Rafael zlaté jablko avšak Svätý Michal meč. Ked Svätý Štefan zodvihol korunu do výšky to povedal: „ Ako zodvihnem korunu, tak sa musí tiež aj táto krajina pomaly pozdvihnúť k Bohu.“ Videla som, že na účinok z koruny vylieva nej sa záplavy svetla a na nadprirodzenú silu Satan padol na zem a so svojou pravou rukou si zakryl svoju tvár , lebo neznesiteľná bola pre jeho sila koruny. Satan uprostred svojich utrpení toto zreval smerom ku kráľovi Svätému Štefanovi:“ Nie, nie, nie! Polož späť, polož späť! Táto koruna spôsobuje moju záhubu! Nevládzem ďalej!“ Satan napokon zmenil podobu na hada a zhltla ho hlbočina pekla. Archanjel Svätý Michal osobne odniesol meč k Viktorovi Orbánovi a takto k nemu prehovoril:“ Pamätaj Viktor na to, že si už v Bruseli dostal meč kráľa Svätého Štefana, lebo si dôstojne vystál skúšku! Naber silu z neho proti svojim nepriateľom, ktorí neslúžia Boha, ale Mamona!“ Odchod démonov spolu s hlavným padlým anjelom neznamená to, že sa nevrátia späť, ved politika je ich dejiskom. Ale na účinok zverenia oslabla ich sila a vyhrali sme prvý veľký súboj.

  Videla som, ako Panna Mária podišla k Božiemu vysvätenému služobníkovi a pred ním potom otvorila Svoje Nepoškvrnené Srdce a zverenie kňaza ( malo trojnásobnú hodnotu) spolu s ostatnými vyniesla hore pred Svätú Trojicu. Svätý Štefan už nepoložil na svoju hlavu Svätú Korunu, lebo právne je to vo vlastníctve Panny Márie spolu s Maďarskom. Ale po uplynutí trošku času sa vedľa Svätého Štefana postavil princ Svätý Imrich a okolo nich sa zhromaždili maďarskí králi napr. Attila, kráľovič Csaba, náčelník Árpád, Svätý Ladislav, Béla IV., Matej Korvín. Kráľi svojimi pravými rukami zdvihli hore svoje meče, ktorých hroty sa dotýkali a medzitým to povedali:“ V jednote je naša viera a vôľa, ako aj naše meče sa jednotne stanú jedným. Boh vyvolil Maďarsko od začiatku a my sme sa snažili o to, aby sme vybudovali našu vlasť počas viac ako 1000 rokov v zhode s Jeho vôľou a plánom. Nedovolíme, aby Satan a jeho nástroje tento národ počas okamihu zlikvidoval. Tu je čas, aby sa maďarský ľud prebudil zo svojho hlbokého spánku a zbadal islamskú hrozbu, ktorá obchádza ako revúci lev a hľadá koho by zožral (1Pt 5,8).

  Zo Svätej Koruny sa vylievali lúče dúhy a počula som, ako Nebeský Otec takto prehovoril: „ Pripomínam vás na to, že skrze Svätú Korunu ste vo zväzku so Mnou.“ Boh umiestnil nad budovu parlamentu jeden kríž spočívajúci z lúča, ktorému do stredu anjeli umiestnili jeden ohnivý jazyk tak, aby sa tam ešte mohli zmestiť dva ohnivé jazyky. Ježiš:“ Tri ohnivé jazyky budú znamenať oheň lásky Svätej Trojice, ktorú dostanete po zverení ako milosť požehnania.“ Videla som, ako sa zo Svätej Koruny rozvetvoval jeden červený a biely svetelný lúč a v strede Duch Svätý v podobe bielej holubice pristál dole, pričom takto hovoril:“ Na rozhodnutí maďarského ľudu bude závisieť, či na Božom oltári preukáže krvavú obetu (prenasledovanie, vojna) alebo bielu obetu, ktorá je bez krvi. Oba obety budú slúžiť Božej sláve.“

  Mária Magdolna

  Preložil brat Zoltán všechno

  • Predchádzajúca udalosť zvereniu sa

   Na začiatku decembra 2017 som videla, že sa Satan objavil pred Svätou Korunou a o to sa snažil, aby zničil korunu, ved spôsobuje jeho porážku. Ako Satan sa priblížil ku korune, okamžite stuhol na kameň, lebo nemá moc nad ňou.

   Počula som hlas Nebeského Otca, kto takto prehovoril: : Hoc si knieža tohto sveta a v dejinách sveta si najviac kráľom korunu vlastnil, nikdy nebudeš mať moc nad Svätou Korunou, ku čomu podobná nie je na zemi. Toto je jediná koruna, ktorá skrze maďarských svätých kráľov stála v službe Svätej Trojici. Oficiálne teraz Maďarsko nemá kráľa, ale koruna aj teraz rovnako tak naplňuje svoju úlohu, na ktorú je pôvodne určená.“

   Satan skrze Božej vôle vystúpil zo svojho stavu stuhnutého na kameň cúvol späť od koruny, pričom takto hovoril:“ Daj mi Maďarsko, aby som ju podrobil skúške tak, ako som aj nad Cirkvou dostal splnomocnenie.“ Pán toto odpovedal: “Nie.“

   Boh nevydal náš národ zlému. Ale túto milosť bude udržovať skrze obetovanie maďarského ľudu a obety. Obetovania majú takú silu, proti ktorej satan bude bezmocný.

   Mária Magdolna

  • Predchádzajúca udalosť zvereniu sa

   Na začiatku decembra 2017 som videla, že sa Satan objavil pred Svätou Korunou a o to sa snažil, aby zničil korunu, ved spôsobuje jeho porážku. Ako Satan sa priblížil ku korune, okamžite stuhol na kameň, lebo nemá moc nad ňou.

   Počula som hlas Nebeského Otca, kto takto prehovoril: : Hoc si knieža tohto sveta a v dejinách sveta si najviac kráľom korunu vlastnil, nikdy nebudeš mať moc nad Svätou Korunou, ku čomu podobná nie je na zemi. Toto je jediná koruna, ktorá skrze maďarských svätých kráľov stála v službe Svätej Trojici. Oficiálne teraz Maďarsko nemá kráľa, ale koruna aj teraz rovnako tak naplňuje svoju úlohu, na ktorú je pôvodne určená.“

   Satan skrze Božej vôle vystúpil zo svojho stavu stuhnutého na kameň cúvol späť od koruny, pričom takto hovoril:“ Daj mi Maďarsko, aby som ju podrobil skúške tak, ako som aj nad Cirkvou dostal splnomocnenie.“ Pán toto odpovedal: “Nie.“

   Boh nevydal náš národ zlému. Ale túto milosť bude udržovať skrze obetovanie maďarského ľudu a obety. Obetovania majú takú silu, proti ktorej satan bude bezmocný.

   Mária Magdolna

   Preložil brat Zoltán

 5. Nedeľa Božieho Milosrdenstva

  8.4.2018 Nedeľa

  V hodine Božieho Milosrdenstva (15:00-16:00)

  Videla som, že sa nad Maďarskom otvorila nebeská klenba, v strede ktorej sa objavil Ježiš a z Jeho boku vytekajú-ca Krv a Voda sa vyliala na celý národ. Toto znamenalo mohutný dar, lebo svetlo Božej milosti vytlačilo tieň temnoty na mnohých územiach vo vnútri našej krajiny. Ale videla som, aj také miesta (málo bolo) kde je taká silná temnota, že tam milosť nevedela vyvinúť účinok.

  Po výsledkoch volieb Pán takto hovoril:

  „Deti Moje, radujte sa a plesajte, lebo pred vašou krajinou sa otvorila tá cesta, ktorá vedie k zdvihnutiu národov. Veru vravím vám, že milosť víťazstva pochádza od Môjho Otca, Kto vypočul vaše modlitby a vaše obetované obety si vysoko cenil. Satan bezradne stojí proti vášmu ľudu, lebo moc Mojej milosti ho ochromila. Mnohí počujete, že jednotlivci hrešia a osočujú vašu kresťanskú vládu, ale za hlasnými výkrikmi sa padlí anjeli ozývajú, ktorí sú pod silnou mukou. Všetci tí, ktorí pustia do svojich srdc a mysle klamstvo a nenávisť, dobrovoľne odovzdajú svoju dušu tomu, kto je strojca hriechu. Avšak odtadiaľ počnúc už nie oni konajú, ale skrze nich Satan. Teraz môžete opravdivo vidieť, že nepriatelia vašej vlasti, koho slúžia v skutočnosti. Teraz ste bitku vyhrali, ale toto neznamená to, že na vás nečakajú ďalšie súboje. Nadišiel čas tomu, aby ste svoju krajinu znovu vybudovali a zaľudnili. Vaše príbytky budujte na skaly, čiže na Cirkev, ktorá žije z Eucharistie. Jedine len vo Mne môžete nájsť vaše bezpečie. Modlite sa, aby maďarský ľud rozpoznal ovocie milosti obrátenia, lebo bez obrátenia nie je spása! To chcem, aby váš národ slúžil sláve Svätej Trojici, ktorej pokora musí nadbehnúť. Veľkú misiu som zveril na vás, ktorá stojí z toho, aby ste ochraňovali vieru v Boha (kresťanstvo) a inštitúciu rodiny. Nespočetné množstvo ľudí sa vzdá rodiny, aby sa nemusel vzdať o svoje blaho a svoje pohodlie. Títo ľudia nevedia, že s takouto životnou formou zbúrajú svoju vlastnú budúcnosť. Ojedinelé Európske národy nerátali s tým, že islam nie je mierumilovné náboženstvo, ved je budovaný na násilie a nenávisť. Potom mnohí budú chcieť prosiť o útočište vo vašej krajine, ale Ja vám to vravím: len tých vpustite dnu, ktorí Ma uznajú za svojho kráľa avšak Moju Svätú Matku za ich kráľovnú. Tí ktorí toto všetko zaprú, nie sú hodný na to, aby sa stali členmi vášho národa. Ani jeden kapitán nedokáže celé obyvateľstvo mesta umiestniť na svoju lod, lebo vie že lod by sa utopila kvôli prevahe. Potom mnohí budú chcieť zachrániť svoj život, ale nevedia, lebo zmeškajú so svojím rozhodnutím. Modlite sa, lebo onedlho v Európe z jednoduchých protestov nečakane budú občianske vojny, a čím väčší bude chaos, tým väčšmi bude vedieť islam vziať priestor pre seba!“

  Mária Magdolna

 6. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  3. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  4. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  5. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej známej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  6. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  7. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  8. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  9. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  10. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  11. Za uzdravenie vzťahu v rodine, uzdravenie dcéry z depresií a o ochranu Panny Márie prosí Lidka.
  12. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  13. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  14. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  15. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  16. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  17. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  18. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  19. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  20. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  21. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  22. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  23. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  24. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  25. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  26. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  27. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  28. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  29. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  30. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  31. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  32. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  33. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  34. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  35. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  36. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  37. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  38. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

  • Je veľmi potrebné, aby sa zorganizovalo aspoň pár ľudí zo Slovenska a Čiech a išli tam a nazbierali skúsenosti. A aby nám tu o tomto stretnutí poreferovali. Ak to ide verejne tam, prečo by to nešlo prihliadnuc na naše podmienky aj tu? Ak som dobre po poľsky rozumel, nie je to uzavreté stretnutie pre verejnosť, ale v určitých možnostiach otvorené. A ktorý iný lepší je dátum stretnutia, ako sviatok Matky spásy, ako to chcú robiť v Poľsku.

 7. Drazí v Ježíši Kristu!
  mnohokrát tady zaznělo, že Bible bude zakázána a nebude k dostání… Pro velkou část populace se to stává realitou… viz. článek https://zpravy.idnes.cz/cina-zakaz-prodej-bible-katolici-eshopy-knihkupectvi-vatikan-jednani-12f-/zahranicni.aspx?c=A180405_094144_zahranicni_pmk
  Ať Vám Bůh žehná a Matka Spásy ať nad Vámi rozprostře svůj plášť ochrany.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 8. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  3. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  4. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  5. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej známej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  6. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  7. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  8. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  9. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  10. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  11. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  12. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  13. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  14. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  15. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  16. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  17. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  18. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  19. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  20. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  21. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  22. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  23. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  24. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  25. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  26. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  27. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  28. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  29. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  30. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  31. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  32. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  33. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  34. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  35. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  36. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 9. Přeji všem opožděně dodatečně požehnané velikonoce. Kristus vstal zmrtvých radujme se! Aleluja! Bůh s Vámi.
  V poslední době pracuji na určitě věci, která se už začíná vyvíjet slibně. Dám potom vědět co a jak to dopadlo.

 10. Modlitba daná Márii Júlianne, kto má záujem nech si ju vytlačí.

  Modlitba na každý deň.
  „Príd, Bože Duch Svätý! Osvieť temné srdcia a mysle! Tvoje najsvätejšie Svetlo nech ožiari aj najtemnejšie miesta, dávajúc jasné videnie každému človeku, že koho si má zvoliť a tú vedomosť, aby svojimi voľbami priniesli rozhodnutie nad svojím večným osudom podľa toho, že komu slúžia. Ak si zvolili Ježiša, Spasiteľa, tak si získajú šťastie večného života. Ale ak si zvolili modlu a falošné učenie, tak večné zatratenie bude ich podielom.
  Duch Svätý! Prosím Ťa, príd! Osvieť každého človeka, aby sa vedeli správne rozhodnúť! Duch Svätý, prosím Ťa, ukáž im ranami a krvou zaliate drahé, Sväté Telo nášho Spasiteľa, ktoré kvôli nim bolo ukrižované a kvôli nim umrelo: akú veľkú cenu zaplatil za duše. Každého človeka pohni na súcit, aby rozoznali svoje hriechy, a plačúc aby ich oľutovali, nech sa dajú na úprimné činenie pokánia, nech nikdy viac nezhrešia! Duch Svätý, prosím Ťa, príd! Daj jasné videnie pre každého človeka akejkoľvek triedy alebo hodnosti! Ved ich k pokániu, k úprimnému obráteniu, napokon k večnému životu! Ámen.“

 11. Bratia a sestry v Kristovi Pán Ježiš nás v posolstve č. 1021 varoval o tom, že VELMI BRZY BUDE PEKLO OFICIÁLNĚ PROHLÁŠENO ZA MÍSTO, KTERÉ NEEXISTUJE
  http://www.varovani.org/html2/1021.html
  Cirkevné slobodomurárstvo vo vatikáne ( šelma podobná baránkovi ) nám opatrne podsúva tùto herézu a robí to štýlom – Ja nič, ja muzikant. To všetko ten ateistický novinár Scalfari, ktorého z neznámych dôvodov bergoglio stále pozýva na rozhovor.
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=co-s-bergogliovoi-herezi-o-pekle

 12. Požehnanie od zmŕtvychvstalého Pána Ježíša Krista
  Nech na Vás všetkých spočinie Aleluja!

  Chcel by som tiež upozorniť na ohováranie a znevažovanie osoby Little Pebble. Kde je vaša láska? Kto má odvahu odporovať posolstvu MBM č. 794 z 13. mája 2013? Či azda máte monopol na určovanie pravých prorokov? Čo o ňom viete? Že písali niekde o ňom? Že ste počuli? MBM a Little Pebble sú jednotní a v úzkom kontakte. MBM nikdy nepovedala, že Little Pebble je falošný a či azda falošný prorok môže šíriť pravé posolstvá? Ak váš rozum na to nestačí, prosím, modlite sa k Duchu Svätému. Ani MBM nemá monopol na posolstvá a verte, ona sa vráti k misii, ktorá jej bola daná Bohom. Presnejšie tu: http://littlepebble.org/2013/09/08/message-690-8-september-2013/#more-2482
  Návrat MBM tu: http://littlepebble.org/2015/04/22/message-715-22-april-2015/#more-2442
  Pán Ježíš a Panna Mária nechcú rozdelenie vyvolených duší, ale tak, ako sa tu prezentuje diabol, on odviedol dobrú prácu. Slová Pátra PIA: „Či aj Kristus je rozdelený? Prečo nám dal Boh vlastný rozum? Aby sme sa nespoliehali na mienku druhých.

  „Moje slovo je konečné. Je definitívne. Nemôže byť iné slovo. Ktokoľvek tvrdí, že hovorí v mojom mene po novembri 2010, kedy začala táto misia, nemá právo tak robiť, pretože neprichádza odo Mňa. Proroci, ktorí prišli predtým, a ktorí tiež hovoria v mojom mene, sú požehnaní a budú stále pod mojou ochranou. Môj hlas hovorí k svetu cez tieto posolstvá. Moja milovaná Matka, Nepoškvrnená Panna Mária, tiež hovorí ku svojim vizionárom a jej misia má takisto moje požehnanie.“

 13. Aleluja! Bratři a sestry v Kristu,
  kromě probíhající novény k Božímu milosrdenství začíná zítra novéna Spásy, o kterou nás každý měsíc prosí Panna Maria.
  http://www.varovani.org/html2/984.html
  Doprovázejí ji hojné milosti: „Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly obdržet imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu.“

 14. Podľa pečatí Zjavenia sv. apoštola Jána sa momentálne nachádzame v tejto fáze vývoja:

  1.pečať – zemetrasenia – už bola otvorená – pos. č. 352
  odpadlíctvo – pos. č. 368

  2. a 3. pečať – hovorí sa o nich v pos. č. 431 – spolu úzko súvisia – sa majú teraz otvoriť
  2.pečať – 3.svetová vojna – hovorí o nej podrobne tiež pos. č. 372; v jej dôsledku príde hladomor
  3.pečať – hladomor (tela) – hovorí o nej tiež pos. č. 409 – o zabezpečení potravín
  podobne o nej hovorí pos. č. 736
  hladomor (duše) – pos. č. 1085

  Vypuknutie tejto veľkej vojny je veľmi blízko, nakoľko teraz prebieha nezmyselné vzájomné bezdôvodné
  vyhosťovanie diplomatov medzi západnými krajinami a Ruskom. Novodobá história (rovnaká situácia pred II.svetovou vojnou)
  hovorí, že toto vystupňovanie napätia je posledný nevojenský stupeň pred tým konečným -vypuknutím (3.sv.) vojny.

  V tejto súvislosti existuje jedno krátke, veľmi výstižné a všetko stručne zhŕňajúce posolstvo. (Veľmi silné)
  Sú to posolstvá spásy Ježiša Dobrého Pastiera cez nástroj: Enocha
  originál posolstvo v angličtine: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html
  kostrbatý, strojový preklad do slovenčiny: https://translate.googleusercontent.com/translate_cdepth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html&xid=17259,1500004,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhi8F0A8ISgDMMBM5fe9wMdm76QBfQ

  Aj keď je tento preklad do slovenčiny neúplný a miestami chybný, krásne sa dá z neho – zo dňa 26. februára 2017 2:25 PM – pod názvom – NALIEHAVÁ VÝZVA MÁRIE ROSY MYSTIKY ĽUDSTVU vyrozumieť súvislosti ohľadom 2. a 3. pečate a to čo bude nasledovať. Je veľmi podobné s posolstvami Varovania o tejto téme.

  • ok tak to spravim radsej takto :

   Moje deti, pokoj mi môjho pána je s vami a moja ochrana matiek bude vždy s vami.

   Malé, dve veľké udalosti, ktoré budú znamenať osud ľudstva, sa chystajú uvoľniť. Človek môže cítiť pád svetového hospodárstva, ktorý prichádza a s ním, čas známky beštie. Schizma je ďalšia udalosť, ktorá sa stane a ktorá bude znamenať osud cirkvi môjho Syna; povstanie niektorých kardinálov rozdelí Cirkev, presunie svoje základy, ale nikdy ich nezhrotne.

   Ekonomika národov sa postupne oslabuje v dôsledku globálnej nestability; nestabilita, ktorú elita plánovala destabilizovať trhy a priniesla éru Microchipu. Útok a smrť jedného z vodcov tohto sveta budú spúšťačom, ktorý spôsobí, že svetová ekonomika úplne padne. Ľudstvo bude na tejto udalosti omráčené, svet bude konvolutý a elita Illuminati bude využívať túto zlovestnú udalosť, ktorá spôsobí kolaps svetovej ekonomiky a začne povinné používanie Microchipu. Mnohé národy budú bankrovať a vodcovia mocných národov to využijú, aby ich podmanili a zotročili.

   Svetové bankovníctvo vedené elitou bude prvým, kto podá bankrot; všetko sa plánuje na to, aby sa ľudstvo presvedčilo, že jedinou cestou prekonať veľkú hospodársku recesiu bude prijatie nového systému, ktorý bude spravovaný kreditmi (bodmi), ktoré budú udelené iba vtedy, ak máte známku šelmy. Zatiaľ čo sa implantuje všetka logistika mikročipu a ľudstvo sa dostáva do značnej miery, na chvíľu využije takzvané plastové peniaze, ktoré sa budú pohybovať prostredníctvom kreditov alebo bodov. Papierové peniaze zmiznú navždy.

   Svetová banka spolu s Medzinárodným menovým fondom poskytne pôžičky národom, aby ich zničili s podmienkou, že im povinné používanie mikročipu bude implantované. Úvery sa poskytnú bez akéhokoľvek záujmu na oživenie hospodárstva národov. Značka šelmy presunie svetovú ekonomiku; iba tí, ktorí majú znamenie šelmy implantovanej na čelo alebo na pravej strane, budú mať prístup k kreditom alebo bodom. Takto sú splnené slová Knihy Zjavenia: „Vynútilo všetkých ľudí, malých a veľkých, bohatých a chudobných, otrokov a slobodných, aby prijali razený obraz na pravej ruke alebo na čele, navyše neumožnil človek kupovať alebo predávať čokoľvek, pokiaľ nebol prvýkrát označený menom šelmy alebo s číslom, ktoré stál za jeho meno. (Zjavenie 13: 16,17)

   Každý, kto odmieta nosiť známku šelmy, stratí svoju prácu a majetok. V dobe vlády môjho protivníka bude Nový svetový poriadok, ktorý bude vládnuť v národoch, zodpovedný za vyvlastnenie všetkého tovaru a bohatstva tých, ktorí sú proti režimu. Všetci, ktorí si dovolia označenie, stratia svoju identitu a stanú sa súčasťou autoritárskeho systému, kde ľudská bytosť prestane byť človekom, len aby sa stala číslom, ktoré bude kódované a uložené v archíve veľkého počítača nazvaného „Veľký brat“. Všetci, ktorí sú označovaní, budú sledovaní satelitom, stanú sa subjektmi a Big Brother bude riadiť svoj osud.

   Veľký brat bude v očiach satana, ktorý uvidí všetko. ten, kto sa pokúsi rebelovať alebo zbaviť mikročipu, okamžite stratí svoj život. Na telo všetkých tých, ktorí sú označené, sa objavia nepríjemné rany, hnev Boží sa na ne uvoľní a nebudú mať deň alebo noc odpočinok. Verný Boží ľud bude prenasledovaný a mnohí prídu o svoju vieru.

   Malé deti, nebojte sa; ak sa duchovne pripravíte a budete dodržiavať naše pokyny, nie je dôvod sa báť. Vedzte, že vás nebesa opustí a ja, vaša Matka, vás pokryjem svojim plášťom a urobím neviditeľné všetky moje verné deti, ktoré sú oddanými môjho svätého ruženca. Daj svoju dôveru v Naše dve srdcia a všetko sa uskutoční podľa vôle môjho Otca. Môj ruženec vás ochráni pred hostiteľmi zla a duchovnými a vtelenými démonmi, ktorí vás nebudú môcť ublížiť.

   Takže, moje malé deti, pripravte sa, pretože príde schizma v Cirkvi a pád svetovej ekonomiky. Modlite sa, aby sila nepretržitej modlitby posilnila Cirkev a aby Cirkev vydržala dni mučeníctva a očisty, ktoré ležia dopredu. Vy Boží ľudia, vy ste Mystické Telo Cirkvi a vaša Hlava je Kristus. Podporujte pápeža a mojich veriacich kardinálov, aby tento horký kalich, ktorý bude napiť Cirkev môjho Syna, bude slúžiť na jeho posilnenie a zajtra znovuzrodenie novej Cirkvi, ktorá bude duchovnejšia a viac oddaná evanjeliu môjho Syna.

   Nech mi zostáva pokoj v mojom Pánovi.
   Vaša matka, Mary Rosa Mystica, vás miluje.
   Deti, rozprávajte moje posolstvá všetkému ľudstvu.

 15. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus,
  zítra na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství:
  http://www.abcsvatych.com/korunka.html
  Je velmi žádoucí začít novénu na Velký Pátek, ale může se vykonat kdykoliv během roku.
  Duše, která přistoupí ke sv. zpovědi a ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění hříchů i trestů.
  Ke svaté zpovědi je možno přistoupit i několik dní před svátkem Božího milosrdenství.
  Ke svatému přijímání se má přistoupit na svátek Božího milosrdenství, to je v první neděli po Velikonocích.

  Tady je ve slovenštině:http://www.milosrdenstvo.sk/modlitby/k-boziemu-milosrdenstvu

 16. Drazí v Ježíši Kristu!
  FP pokračuje ve svých promluvách v hrubém urážení našeho Pána… již tři roky po sobě, ve stejnou dobu…Opět minulý týden v kázání z domu sv. Marty …
  „Učte svoje děti dívat se na ukřižovaného i oslaveného Krista. Avšak my v ošklivých chvílích, kdy jsme otráveni tím, jak ve svém srdci zklamaně přemýšlíme o Bohu, pohleďme na ty rány. Kristus byl vztyčen – jako had – protože se zřekl všeho a jako by se stal hadem, aby potřel toho Zlého. Kéž nás tomu Boží Slovo dnes naučí, totiž pohledu na Ukřižovaného. Zejména ve chvíli, kdy stejně jako Boží lid, ochabujeme na životní cestě.“
  Kázal 20.3.2018 FP při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

  Vytrvejme v našich modlitbách, modleme se modleme se modleme se… Modleme se aby Bůh tomuto hříšnému pokolení odpustil a zmírnil svůj trest… Modleme se za mnohá obrácení i za nás a naše blízké, za naše kněze.
  Přeji Vám všem požehnané prožití Velikonočních svátků.
  Ať Vám Bůh žehná a Matka Spásy ať nad Vámi rozprostře svůj plášť ochrany.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 17. Žijeme v čase apokalypsy, keď je peklo otvorené a zlí duchovia vypustení na svet. Ich pôsobenie vidíme na každom kroku, od veľkých svetových udalostí až po tie najosobnejšie, kedy sa Zlý zmocňuje konkrétnych ľudí, ktorí často pre hriechy, svoju nevedomosť, neopatrnosť alebo pýchu podľahnú sústavne podávanému zlu cez médiá všetkých druhov, zlú hudbu, nenávisť a iné pôsobenie.

  Ale čím je vo svete väčšie pôsobenie Zlého, tým mnohonásobne viac milostí nám dáva náš dobrý a mocný Boh na našu záchranu. Lebo JEŽIŠ je VÍŤAZ ! Božou milosťou je aj pôsobenie exorcistov. Kiež by ich bolo viac. Užitočný rozhovor s jedným z nich je tu:

  • Mocný exorcizmus svätého Archanjela Michala

   Svätá Trojica jediný Bože, úpenlivo Ťa prosím, na príhovor Bohorodičky Panny Márie, svätého Archanjela Michala, všetkých anjelov a svätých o tú veľkú milosť, premôcť temné sily na slovenskej zemi i na celom svete. Odvolávame sa na zásluhy umučenia nášho Pána Ježiša Krista, Jeho drahocennej Krvi preliatej za nás i Jeho svätých Rán, Agónii na Kríži i všetkých utrpení znášaných počas umučenia i cez celý život nášho Pána a Spasiteľa. Prosíme Ťa, Ježišu Kriste, vyšli svojich anjelov, aby uvrhli zlé mocnosti do pekelných priepastí, aby na slovenskej zemi i na celom svete nastalo Božie Kráľovstvo, aby sa Božia milosť mohla rozliať do každého ľudského srdca, aby náš národ i všetky národy celého sveta mohli okúsiť Boží Pokoj. Naša Pani, úpenlivo Ťa prosíme, vyšli svojich anjelov, aby uvrhli do pekelných priepastí všetkých zlých duchov, ktorí majú byť v zatratení. A Ty, Vodca nebeských zástupov, dokonaj toto dielo, aby nás Božia milosť mohla neustále sprevádzať. Priveď všetky nebeské zástupy, aby zlé sily boli uvrhnuté do pekelných priepastí. Použi celú svoju moc, aby premohla Lucifera i jeho anjelov, ktorí sa postavili proti Božej Vôli, a teraz chcú ničiť ľudské duše. Premôž ich, lebo viem, že máš takú moc, a nám vypros milosť pokoja a Božej Lásky, aby sme sa ponáhľali za Kristom do Nebeského Kráľovstva. Amen.

   KAŽDÉ POMODLENIE TEJTO MODLITBY SPÔSOBÍ UVRHNUTIE 50 TISÍC ZLÝCH DUCHOV DO PEKELNÝCH PRIEPASTÍ.

   To je veľká milosť, pamätajte na to, aby ste sa pomodlili túto modlitbu čo najčastejšie. Zakaždým, také množstvo zlých duchov bude uvrhnutých do pekelných priepastí. Toto je veľký Boží Dar odovzdaný skrze mňa, svätého Archanjela Michala v tomto mimoriadnom dni. Hľa, pekelné mocnosti sa budú báť tejto modlitby, lebo veľký zástup zlých bude musieť byť uvrhnutých do pekelných priepastí. To spôsobí veľké uvoľnenie v celom slovenskom národe i na mnohých miestach po celom svete.

   /Svätý Archanjel Michal dňa 29.9.2011/………………………………………………………………………………………..ZdravímKTO AKO BOH ?!

   Dané pre súkromnú modlitbu.

    • Pochválen Pán Ježiš Kristus,
     zdroj tejto modlitby je od Heleny zo Slovenska, ktorá žije v Nemecku a posolstvá od nej boli uverejňované aj na našej stránke. Po čase boli jej posolstvá zmazané. Toľko k zdroju.

      • Ale upozorňujem ťa, že tieto posolstvá boli na našej stránke zrušené
       Ja osobne sa nevenujem posolstvám, ktoré nie sú uverejnené na našej stránke, aby som sa zbytočne nezaťažovala niečím nepodstatným. Pre mňa sú dôležité jedine naše posolstvá, ktoré ma osobne oslovili na samom začiatku a úplne zmenili môj život.

       Admin Peter:

       Upozorňujem našich prispievateľov fóra, aby nezverejňovali linky a odkazy na stránky, ktoré s adminom Jánom nepovažujeme za vierohodné, a preto ich neodporúčame ani našim čitateľom. Po dlhodobom sledovaní a analyzovaní tzv. posolstiev od Heleny z Nemecka sme obaja dospeli k presvedčeniu, že tieto posolstvá nenapĺňajú znaky a charakteristiky autentičnosti a pravovernosti Božích posolstiev, a to ani po stránke jazykovej ani obsahovej tak, ako ich poznáme od iných hodnoverných Božích nástrojov. Nie je to len ich veľmi atypický, čudný a Božieho Majestátu, ktorý je neomylný, nedôstojný jazyk s množstvom gramatických, štylistických aj syntaktických chýb, ktoré dehonestujú našu krásnu ľúbozvučnú slovenskú reč, ale navyše sú v nich obsiahnuté aj také výroky, prezentované pani Helenou za Božie slová, ktoré sú pre nás neprijateľné. Čo hľadajú v Božom slovníku také výrazy ako: „takpovediac“, „lepšie povedané“, „dovolím si povedať“, „dovolil by som si tvrdiť“ a ďalšie spochybňujúce relativizmy, ktoré skôr odkazujú na ľudský ako na Boží pôvod!? Náš Pán sa vždy vyjadruje jasne, neomylne a suverénne z pozície svojej Božej autority, On je nespochybniteľný, On nerelativizuje svoje tvrdenia, ani si sám sebe nekladie otázky, keďže vždy vie, čo chce povedať svojou jasnou, nezmätočnou a neskomolenou rečou. Pravé Božie slovo je vždy nositeľom týchto siedmych Božích atribútov:

       1. LÁSKA (symbolizovaná Bohom Otcom)
       2. MÚDROSŤ (symbolizovaná Božím Synom Ježišom Kristom)
       3. VÔĽA (symbolizovaná Božím Svätým Duchom)
       4. PORIADOK
       5. VÁŽNOSŤ
       6. TRPEZLIVOSŤ
       7. MILOSRDENSTVO

       V dotyčných textoch nenachádzame ani patričnú vážnosť, ani dôstojnosť Božieho majestátu. A nie je to len jazyk a jeho atypický štýl či prejav. Aj obsahovo v nich nachádzame výroky, s ktorými sa nemôžeme stotožniť. Napríklad v posolstve č. 443 sa hovorí:
       Buďte si ale istí, že ak vaše rozhodnutie padne na Mňa, budete mať to pravé šťastie a tú pravú budúcnosť! Áno, to pravé! Nielen tu na Zemi, ale hlavne v podsvetí, kde Som Vládcom JA a Moje Božie Kráľovstvo, Kráľovstvo BOHA OTCA, Jeho Syna Ježiša Krista, ktoré sám BOH OTEC vybudoval pre svojich verných a vyvolených. Shalom. Áno, sám Nebeský OTEC! Nie JA Som to bol, Ten čo príde, aby vás vykúpil od všetkých hriechov tohoto sveta. Nie JA!.“

       Nie je nám známe, aby náš Pán niekde vo sv. Písme či iných vierohodných Božích posolstvách sám seba nazýval pánom a vládcom podsvetia?! Neprináleží snáď tento atribút výhradne satanovi? A podľa týchto podivných slov budeme mať to pravé šťastie a budúcnosť nielen tu na zemi, ale hlavne v podsvetí, kde je vládcom on (kto je on, pýtame sa)? Žeby sme podľa týchto slov mali po smrti prebývať s Kristom a Bohom Otcom v podsvetí, kde sú oni vládcami? A čo je to za výrok, že nie náš Pán Ježiš Kristus bol ten, ktorý vykúpil svet z hriechov, ale bude to ten (kto ten?), čo príde (ak to nebol náš Vykupiteľ a Spasiteľ sveta Ježiš Kristus, ako tvrdí duch Heleniných posolstiev, tak kto je potom ten, kto príde, aby nás vykúpil, snáď nie antikrist, ktorý príde?!).

       ODMIETAME TAKÉTO VÝROKY A NEPOVAŽUJEME ICH ZA AUTENTICKÉ BOŽIE SLOVÁ !

       A ako sa postaviť k výroku údajne pochádzajúceho od nášho Pána zverejnenom pani Helenou z Nemecka v posolstve v nemčine pod číslom 47:
       Vy pokrytci, vy prekliaty ľud, viete, že váš národ je prekliaty, viete to? Nie, lebo inak by ste tomu zabránili. Alebo sa mýlim? Nie, nemýlim sa.“ („Ihr Heuchler, ihr verfluchtes Volk, wisst ihr, dass eure Nation verflucht ist, wisst ihr das? Nein, denn sonst hättet ihr dagegen gesteuert. Oder täusche Ich Mich? Nein, Ich täusche Mich nicht).“

       A čo povedať o ďalšom absurdnom výroku v týchto posolstvách, že náš Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, bol vraj stvorený Bohom Otcom, keď vieme, že nebol stvorený, ale bol zrodený z Boha Otca ako jeho jednorodený Syn ?!

       A ako sa postaviť k výroku: Mojim novým domovom bude svet, ak sa vaše srdcia a duše a ich konania aj zmýšľania stotožnia s AUTORITOU sveta, všade vládnuceho a všade prítomného! Amen.“ Vo všetkých pravých posolstvách nás Pán vyslovene varuje pred svetom a jeho autoritami. Tento svet nie je, nebude a ani byť nemôže naším domovom, pretože sme tu len dočasní pútnici v exile. Ak sa stotožníme s autoritou sveta, všade vládnuceho a všade prítomného, ako bude veľmi skoro tvrdiť FP František, tak potom môžeme na budúci život v spoločnosti nášho Pána zabudnúť. My budeme raz našim Pánom súdení nielen podľa toho, koľko duší sme Mu priviedli, ale aj podľa toho, koľko sme Mu ich stratili.

       A takto by sme mohli citovať ďalšie sporné tvrdenia a výroky v týchto údajných posolstvách, ktoré zanechávajú v duši mnohé pochybnosti, nejasnosti a zmätok. Náš Pán v Knihe Pravdy vo svojom posolstve č. 131 hovorí: „Nepravé posolstvá budú mätúce, ťažké na čítanie a nezanechajú trvalý dojem na duši.“ A napokon aj v Knihe pravdy v posolstve č. 794 z 13. mája 2013 sme našim Pánom varovaní týmito jeho slovami:
       „Moje slovo je konečné. Je definitívne. Nemôže byť iné slovo. Ktokoľvek tvrdí, že hovorí v mojom mene po novembri 2010, kedy začala táto misia, nemá právo tak robiť, pretože neprichádza odo Mňa. Proroci, ktorí prišli predtým, a ktorí tiež hovoria v mojom mene, sú požehnaní a budú stále pod mojou ochranou. Môj hlas hovorí k svetu cez tieto posolstvá. Moja milovaná Matka, Nepoškvrnená Panna Mária, tiež hovorí ku svojim vizionárom a jej misia má takisto moje požehnanie.

       Pani Helena z Nemecka začala tieto posolstvá prijímať v lete roku 2016, to znamená po vyše šiestich rokoch po novembri 2010. Buď budeme brať vážne varovné slová nášho Pána a budeme sa nimi aj riadiť, že po novembri 2010 neprídu iní proroci poverení našim Pánom, aby šírili jeho slovo, alebo budeme prijímať ďalších samozvaných prorokov, ktorí sa objavili po tomto dátume, čím poprieme varovné slová nášho Pána a vzoprieme sa jeho pokynom. Nedá sa slepo veriť všetkému a prijímať všetko to, čo sa objaví na internete a vydáva sa za Boží zdroj informácií. Ak naozaj veríme írskym posolstvám skrze Boží nástroj MBM a prijímame ich ako autentické pravé Božie posolstvá konca ustanovených časov, potom nemôžme súčasne s nimi prijímať iné posolstvá, ktoré boli zverejnené po novembri 2010, aj keby k nám hovorili v mene nášho Pána, no pritom by boli rozporuplné vo výrokoch, zmätočné v jazyku a zanechávali by v nás mnohé nejasnosti, pochybnosti a zmätok v duši. A to, že som ja, admin Peter, v čase veľkej bolesti v duši v roku 2016 po smrti mojej milovanej matky a na nátlak a citové vydieranie zo strany pani Heleny napokon súhlasil so zverejňovaním týchto posolstiev na mojej oddelene od posolstiev Varovania na tento účel zriadenej stránke armády zostatku, je nepopierateľný fakt, no vďaka pomoci môjho duchovného brata a priateľa admina Jána, jeho prezieravého úsudku a spoločných analýz týchto Heleniných posolstiev som tieto sporné posolstvá z mojej stránky napokon stiahol. Nikto nie je imúnny proti útokom zla a zlého, hlavne v čase, keď ľudská duša veľmi trpí z veľmi bolestnej straty najmilovanejšej osoby a kedy je veľmi zraniteľná a poddajná pre citový nátlak údajnej nevyhnutnej a neodkladnej služby pre nášho Pána, ako mi to bolo prezentované pani Helenou z Nemecka. Toľko na vysvetlenie, prečo tieto posolstvá boli istý čas zverejňované na mojej webovej stránke armády zostatku a neskôr odtiaľ odstránené.

       Toto je naše spoločné stanovisko k týmto údajným posolstvám šíreným na internete pani Helenou z Nemecka (v nemeckom jazyku) a istým pánom diakonom zo Slovenska (v slovenskom jazyku).

       Vaši administrátori stránok Varovania
       Peter a Ján

       Pripájame PDF súbor k nahliadnutiu: Posolstvá Heleny z Nemecka a otvorený list diakonovi

  • Mária Magdaléna
   2018. 03. 02., piatok
   Ukrižovaný Ježiš sa objavil na oblohe nad Európou a jeho telo bolo zakryté bolestivými ranami. Videl som a počul som, že v niektorých krajinách sa kresťanské spoločenstvá zhromaždili a modlili sa k Bohu, že zachránili svoju krajinu, Poľsko, Maďarsko, Taliansko, Rakúsko, Slovensko, Česká republika. Modlitby mužov vzrástli ako lúče svetla ku Kristovi, ktorého rany boli uzdravené mysticky (rany sú pravdepodobne spôsobené hriechmi národov). V tom okamihu sa obloha otvorila a Slávnym svetlom Nebeského Otca obkľúčil svojho milovaného Syna, ktorého rany sa objavili. Videl som, že trojnásobná milosť z Kristovho tela prišla k tým národom, kde sa ľudia modlili. Pri záplave sa krajina týchto národov mysticky trasila a padlí anjeli boli rozptýlení, potom sa vrátili do pekla a znovu napadli národy s inou armádou. Uvedomil som si, že modlitby modliaceho sa ľudu a milosti Krista sú recipročné, čo sa deje tam a späť. Toto je neustály boj medzi dobrom a zlom, ale nakoniec pretrvávaním ľudí, Božia milosť prekoná.

 18. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  3. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  4. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  5. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy, brata, starých rodičov a nášho rodinného priateľa Jozefa L. prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  6. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  7. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  8. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  9. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  10. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  11. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  12. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  13. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  14. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  15. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  16. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  17. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  18. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  19. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  20. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  21. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  22. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  23. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  24. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  25. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  26. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  27. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  28. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  29. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  30. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  31. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  32. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  33. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  34. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  35. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  36. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 19. MBM 16. mája 2012 Všetkým ktorí Boha milulú
  na toto posolstvo upozorńuje Pán Ježíš cez iného vidca
  Včera.
  Prosím o prečítanie tohto posolstvá nakoľko o pár dní bude úplne aktualné.
  Nebojte sa to šíriť,upozorňovať ale hlavne modlite sa.
  Boh nech vás žehná a sprevádza

 20. Milí bratři a sestry v Kristu,
  zesilte modlitební úsilí, už jsou zase snahy násilně převychovávat děti (od narození!!!) podle genderové ideologie. Viz: http://www.citizengo.org/sk/lf/158632-csw62?dr=566806::906e50be6bb36fbab190b53fc6037a70&utm_source=email&mkt_tok=eyJpIjoiWW1JNFpqSXhOV00xWXpWayIsInQiOiJEb2Uyb1FiK0l1bDV0S1VjTU56YUptZWVIcUdkRyt3UzFnMjZOK1JnK015M3l3STVza3JzVkxjZ3E4Y3RFOVwva2QwbE9JM1pmQzlsS0l4RmI1RDQ3Q3lzOUdPUGZPUlZ6XC96TmczVldGTDZEbnk1RU16MWhlbkVjVzJwZm
  Jsou snahy tomu zabránit, mj. i touto peticí, ale je nás málo…kéž se Bůh oslaví. Jde o naše děti, vnoučata…uže je tady opravdu doba, kdy „lidé nesnesou zdravé učení a najdou si učitele podle svých zvrhlých choutek.“

 21. Milí bratři a sestry v Kristu,
  reaguji na příspěvek sestry Aleny ze 14.3. Ano, situace je vážná, proto se musíme více modlit. Něco pro inspiraci: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=mariina-vitezstvi-5-dil-osvobozeni-rakouska&cisloclanku=2011100048
  Doporučuji přečíst si všechny díly Mariiných vítězství. Inspirujme se Poláky, kteří se modlili na hranicích růženec.
  Kvůli kolika věrným je Bůh ochotný zachránit město, zemi? To nevím, ale vzpomeňme na Ninive. Kéž se hodně lidí rozhodne být těmi věrnými, co uvěří Bohu.
  Pokud se nám zdá, že je nás málo, pak vězme, že nejsme sami. V Credu přece vyznáváme: „věřím ve společenství svatých“. Vzývejme ty, kteří už jsou v nebi. Máme osobní, křestní, biřmovací, ale i národní patrony. Např.: Svatí: Benedikt, C+M, Brigita, Kateřina Sienská, Terezie Benedikta od kříže….samozřejmě Panna Marie, sv.Josef, sv. Terezka z Lisieux (patronka misií), Sv.Faustyna (apoštolka Božího milosrdenství). SvVáclav, sv.Anežka česká…
  Jde o budoucnost Slovenska, ale i ostatních zemí ve světě. Nesmíme se nechat rozeštvat a vyprovokovat k násilí. Spíše se modleme.

 22. Pochválen bud´ Pán Ježíš Kristus.
  ZASLÍBENÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY,
  Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina,
  Dvou Srdcí navždy spojených v Lásce
  https://www.dvesrdcelasky.cz/index.php/modlitby-a-zasveceni/18-zaslibeni
  Další informace o této modlitbě a o Společenství

  Tato modlitba je zjevením nekonečné Boží Lásky v Nejsvětějším Srdci Ježíšově a v Neposkvrněném Srdci Mariině. Je to modlitba pro novou dobu vlády Boží Lásky.

  Pán řekl: „Já sám jsem tou modlitbou. Uč všechny modlit se tuto modlitbu zvláště v 6 hodin, ve 12 hodin, v 16 hodin, při svatém přijímání, při mši svaté, jako poděkování po svatém přijímání, během svaté hodiny a při vigilii… Přeložte ji do nejrůznějších jazyků, rozšiřujte ji do různých kultur, rozlijte ji jako déšť a nechte ji zářit jako slunce na celém světě.“

  Mezinárodní Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie je církevně uznané. Je to společenství kněží, řeholnic, řeholníků a laických apoštolů, které žije pro ustanovení vlády Boží Lásky k větší cti a slávě Boží, pro dobro a blaho církve, na pomoc chudým, nemocným a potřebným. Spolupracuje na vývoji a evangelizaci lidstva, aby byly spaseny všechny duše.
  https://www.dvesrdcelasky.cz/index.php/modlitby-a-zasveceni/11-modlitba-dvou-srdci-lasky

 23. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko od prevratu a nepokojov a nedopusť, aby na Slovensku zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  3. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  4. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  5. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  6. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  7. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  8. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  9. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy, brata, starých rodičov a nášho rodinného priateľa Jozefa L. prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  10. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  11. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  12. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  13. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  14. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  15. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  16. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  17. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  18. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  19. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  20. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  21. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  22. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  23. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  24. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  25. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  26. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  27. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  28. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  29. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  30. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  31. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  32. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  33. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  34. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  35. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 24. VOLAJME k BOHU a MÁRII o POMOC !!!

  Milí priatelia,

  Bratia a sestry na Slovenku aj v Česku!
  Nečakane sme saocitli v zlomovej situácii, keď nám ide o to, či moc na Slovensku uchopia tí, ktorí sú za bezprecendentné prisťahovalectvo a tým likvidáciu národa i kresťanstva, za potraty, gender ideológiu a ďalšie zhubné plány nepriateľa Krista a ľudstva. A ten sa nezastaví iba na Slovensku…
  Preto voláme na pomoc aj vás, milí bratia a sestry v ČR. Sami to nedokážeme zastaviť. Ale Boh je všemohúci, a ON hovorí. „Proste, a dá sa vám…“

  Stovky, tisíce, desaťtisíce ľudí naprieč celým Slovenskom. Zjednotení v tú istú hodinu pre jeden jediný cieľ: modliť sa za svoju krajinu. Modlitba má moc meniť.

  Preto vás pozývame každý deň o 22:00 k modlitbe jedného desiatku Ruženca za Slovensko. Za našu vládu, opozíciu, politikov aj nás všetkých. Nemusíte nikam chodiť, nepotrebujete nič špeciálne. Iba tri minúty denne a desať prstov. Aj bratov a sestry všetkých kresťanských denominácii pozývame pripojiť sa k modlitbe formou, ktorá im je najvlastnejšia.

  Spolu sa za Slovensko budeme modlievať denne o 22:00 do 25. marca, 30. výročia sviečkovej manifestácie. Nadviažme na tých, ktorým osud Slovenska nebol ľahostajný. Desiatok za Slovensko vyvrcholí spomienkovým stretnutím pri príležitosti 30. výročia sviečkovej manifestácie na Námestí Eugena Suchoňa v Bratislave o 18.00.

  Bratia a sestry zo Slovenka aj z Česka, sme v situácii, keď nám ide o to, či moc na Slovensku uchopia tí, ktorí sú za bezprecendentné prisťahovalectvo a tým likvidáciu národa i kresťanstva, za potraty, gender ideológiu a ďalšie zhubné plány nepriteľa Krista a ľudstva.

  Modlitba má moc meniť. Moc meniť má aj kultúra a hudba. Hlbokým spôsobom menili naše životy aj Kapucíni a Stanley. Takto ich poznal gospelovo-folkový svet. Koncom roka 2016 sa bradáč s hlbokým hlasom pobral do inej dimenzie. Stanley však nepovedal svoje posledné slovo. Len sa na chvíľu odmlčal. Je načase dať mu opäť priestor. Viac napovie 10 DIELNY DOKUMENTÁRNY SERIÁL STANLEY – PRÍBEH LEGENDY, ktorý vytvoril Michal Hirko.

  Vykročme do nového týždňa ako tí, ktorým nie je osud Slovenska ľahostajný.

  Tomáš Kuzár a predsedníctvo FKI
  Fórum kresťanských inštitúcií

 25. neviem aku Vy, ale ja odkedy poznam tieto posolstva, viac premyslam nad vecnostou,…a vobec trochu inak sa pozeram na svet a mnohe vety s posolstiel vo mne stale rezonuje a rad si ich pripominam. teda na tie o Bozom kralovstve v raji 🙂
  pamatam sa ake bolo pre mna dobrodruzne citatat posolstva ked isli jedno za druhym potom s husaciou kozou sledovat ako sa to to deje. dnes je radostna nedela, ak sa nemylim 🙂 je to vlastne vsetko radost.
  niekedy ma uz nebavi sledovat co sa stalo tam alebo tam, casto mi to pripada,akoby sme si chceli potvrdit ze sa nemulime a sme nenaleteli nejakemu bludu a pod. Verim, ze mnohi s nas sme o posolstvach MBM tak presvedceny, ze aj keby sa niektore veci s nich nestali alebo sa zmiernili o co sa snazime v modlitbach, aj tak im budeme verit, iste nie som sa taky tvrdohlavec 🙂
  iste sa mhohi z nas ale aj co nepoznaju tieto postva modlime atd, aj ked viem ze modlit sa je jedna s najlepsich veci, nemozem nemysliet na tzv. oazy ktore by sme mali vytvorit, netusim, ako,kde a ake no mali by sme s tym nieco spravit.mozno len staci sa vobec spoznat vo svojom okoli kdo rozmysla podobne a veri posolstvam. Ja vo svojim okoli sa osobne neposnam s ludmi ktory by tomo verili.par krat som tu na fore zachytil stretnutie na turzovke no neviem ako to tam dopadlo.
  ozaj hladame len senzacie v novinach, alebo verime poslstvam aj kedy co bolo. verim, ze to druhe. koly tomu zazitku pri ich citani a poznaniu, ze k nam hovori Boh? ja ano, presne to ten dovod.
  ak vas uz nebavi cakat co sa stane zajtra a mate napad ci myslienku,ako skusit viac spojit a mozne raz aj vytvorit nejaky oazu, ci len sa porste spoznat a povzbudit, ozvite sa.
  ako som v uvode napisal zmenil som sa, niekedy sa nechapem ani ja sam 🙂 takze chapem, ked ma nechape okolie 🙂 hihihi .
  co chcete robit, kde nebudeme moct ani nakupovat,ani predavat,teda ani ist do zamestania,ani platit dane,ani ist k doktorovy a navyse sa dostat na miesta kde vobec bude moznost ist na omsu? ano,viem ze Bozem pomoci to nedokazeme, no necitite zodpovednost za ludi ktori budu potrebovat nasu pomoc? ja, ano. nic nie je len tak a nase poznanie a viera ma svoj dovod.
  ak mate najeky napad alebo len tu nechcete,alebo nemozete nic napisat, tak mi prosim napiste na  : jurajemail@post.sk
  budem sa tesit a vobec nie je nedela radosti? jaj to uz som pisal 🙂
  dakujem
  juraj

 26. Bratia a sestry v Kristovi
  Dávam tu článok o prolife demonštrácii v Írsku. Bude tam referendum o zákaze zabíjania nenarodených detí.
  https://www.hlavnespravy.sk/tisice-ludi-v-dubline-protestovali-proti-liberalizacii-interrupcii/1339008
  Myslíme na írov v modlitbách, keďže tu máme v modlitebnej kampani modlitbu práve na zamedzenie tejto ohavnosti č.32
  “ Ó Matka Spásy, oroduj za tvoje deti v Írsku, aby sa zabránilo dopadu ohavného zločinu potratu na nás. Ochraňuj tento svätý národ, aby neupadal do hlbšej beznádeje, spôsobenej temnotou, ktorá zahaľuje našu krajinu. Osloboď nás od Zlého, ktorý chce zničiť tvoje deti ešte predtým, ako sa narodia. Oroduj za  tých politikov, ktorí budú mať odvahu počúvať tých, ktorí milujú tvojho Syna, aby nasledovali učenie nášho Pána Ježiša Krista. Amen.“
  Chvála Kristovi !

 27. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí zverejneným dekrétom, ktorý podpísal prefekt kardinál Robert Sarah 11.2.2018 stanovila, že od tohto roku sa bude záväzne sláviť v celej Cirkvi latinského obradu

  záväzná liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi.

  Dátum slávenia bol stanovený pevne pre celú latinskú cirkev na turičný (letničný) pondelok. Teda zrušili napr. u nás sviatok svätodušný pondelok, ktorý ostal ako torzo oktávy svätodušných sviatkov po druhom VK.

  Prečo to nedali na 8. mája, kedy sa slávi spomienka Panny Márie, Sprostredkovateľky všetkých milostí, alebo na 31.mája ?

 28. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko od prevratu a nepokojov a nedopusť, aby na Slovensku zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  3. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  4. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  5. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  6. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  7. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  8. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  9. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  10. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  11. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  12. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  13. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  14. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  15. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  16. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  17. Božiu ochranu a pomoc pre kardinála Duku vyprosuje sestra Ilona.
  18. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  19. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  20. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  21. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  22. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  23. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  24. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  25. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  26. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  27. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  28. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  29. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  30. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  31. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  32. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  33. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  34. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  35. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

Pridaj komentár