Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Drazí bratři a sestry v Ježíši Kristu!
  V minulých týdnech se tady v diskusi mluvilo o léčebných bylinách a dalších nezbytných opatřeních pro čas Velkého soužení. V Několika posledních poselství přijatých prostřednictvím Zbytku nás Bůh otec opakovaně napomíná, že nejsme připraveni… Zodpovíme si sami před sebou a našimi blízkými, že jsme nevyslyšeli opakované výzvy trojjediného boha a Panny Marie…??!! Možná je to ode mne nošení dříví do lesa, ale přesto bych zde rád uvedl naprosto nezbytný základ, který by si měla opatřit každá rodina, nebo skupinka:
  V dokumentu „O budoucích nemocech a jejich léčení“ nás panna Maria vede k tomu, abychom si opatřili léčivé rostliny pro léčení přicházejících nemocí. Všechny uvedené byliny se nechají zakoupit v lékárně – při zakoupení jednoho balení od každé byliny to vyjde v celkovém součtu přibližně na 700 Kč. Dále požehnané hrozny naložené dle návodu… V každé rodině (v každém obydlí) by měla být zásoba trvanlivých potravin a pitné vody, jak jsme k tomu byli vyzváni v poselstvích, svěcená voda, posvěcené svíce, kříže, Pečetě živého Boha (ideálně velký formát umístěný na viditelném místě v domě…), Medailony spásy, Bible, Kniha Pravdy, modlitební kniha (modlitby a litanie z poselství…).
  Samozřejmostí jsou naše každodenní modlitby, pokání, pravidelné svátosti…
  To, že se situace v církvi neustále zhoršuje, vidíme a slyšíme kolem sebe… Co činí FP je opravdu alarmující… Slepí nevidí a hluší neslyší… Zpovědnice zejí prázdnotou, přijímání v kleče je vzácností a čím dál více je vidět „les natažených rukou“… Zlý bojuje stále intenzivněji o všechny duše a i my musíme bojovat – modleme se, modleme se, modleme se!!!

  Romane moc děkuji za aktuálně vypsanou modlitební kampaň…

  Ať Vám Bůh žehná.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 2. Drazí bratři a sestry.
  Panna Maria k nám promlouvá celá staletí, ale mnozí ji nechtějí naslouchat. Mnoho lidí (včetně kněží a biskupů) neuznávají Irská poselství. Když je podrobně pročítáme, zjišťujeme, že obsahují vlastně poselství Panny Marie z Fatimi, i když hodně rozšířené. (Neřku-li poselství ze San Sebastian de Garabandal či Medžugorije.) A proto mluvme s lidmi o Fatimne, o tajemstvích, která nám Panna Maria předala skrze malé pasáčky. I tam se mluví o VAROVÁNÍ. Mluví se tam o pekle – v to naše moderní společnost nevěří – o nebi, o lásce Boha k člověku a také o veliké pomoci Panny Marie. To nám nikdo nemůže vytýkat, natož zakazovat. Vždyť „Fatima je církevně uznána“! Snad skrze poselství z Fatimi zažehneme v srdcích plamínek Boží lásky a obrácení mnoha lidí.
  Bůh Vám žehnej +

  • 095. Poselství Ježíše ze dne 25. května 2011 v 16:00.
   CHTĚL BYCH PODĚKOVAT TĚM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ ROZŠIŘOVAT MÉ SVATÉ SLOVO
   Nyní přicházím, abych dodal odvahu všem mým následovníkům, kteří potom, co rozpoznali můj pravý hlas, odpověděli velkým činem své velkomyslnosti. Chtěl bych nyní poděkovat všem z vás, kteří dobrovolně dávají svůj čas, aby podporovali a rozšiřovali má poselství. Vy, moje vzácné děti, přinášíte v tomto čase dějin velkou radost mému smutnému srdci. Vy, mé děti, jste statečné, odvážné a naplněné darem Ducha Svatého. Vaše věrnost, dar vašeho času a milující oddanost k Pravdě vám přinesou velké milosti v Novém ráji, který jsem slíbil svým dětem.
   Povedu vaši ruku během této posvátné práce a pocítíte mou lásku. Nikdy nemějte strach oznamovat mé Slovo, neboť každé malé úsilí, které udělá kdokoliv z vás, kdo bude podporovat tato poselství, bude odměněno.
   Teď jděte, moji vzácní věrní následovníci. Rozšiřujte mé svaté Slovo a pomozte svým bratrům a sestrám, kteří potřebují vedení.
   Váš milující Spasitel
   Ježíš Kristus

  • Chvála Kristu,
   Můžete se přihlašovat do dlouho slibované MK.
   Cítím i vidím, že poslední dobou mně tolik věcí odvádí od modliteb a o tolik moc se méně modlíme doma. Tak jak to bylo v nedávném jednom poselství zbytku, proto jsem to už konečně vypsal. Musíme vytrvat a bojovat o duše.
   Bůh s Vámi

 3. Zrození ekumenické rady a mše v Itálii (2018)
  Moderní myšlení Msgr. Spreafica není ničím jiným, než opuštěním smyslu pravdy a principu bezrozpornosti. Prohlašuje – což je idea velmi drahá koncilní církvi – že všechna křesťanská náboženství jsou dobrá a chvályhodná, přičemž každé vlastní pravdu samu v sobě a je zdrojem pravdy, ale žádné z nich nemůže prohlašovat, že má plnou pravdu. To logicky znamená, že žádná z těchto křesťanských denominací nemá absolutní a neměnnou Pravdu. Navíc, jestliže jsou všechny pravdy pravé, pak žádná z nich není pravá! Hlavním výsledkem tohoto koncilního ekumenismu je ten, že se kladou všechna falešná náboženství na stejnou úroveň jako pravé katolické náboženství, vytváří se kultura lhostejnosti a relativismu, popírají se dogmata a jistoty naší víry a tím se vedou duše k tiché apostazi. V praxi tento ekumenismus pracuje k interkomuniu a k popření dogmatu o transsubstanciaci.
  http://rexcz.blogspot.cz/2018/01/zrozeni-ekumenicke-rady-mse-v-italii.html

 4. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre oboch adminov slovenskej a českej stránky Varovania, bratov Petra a Jána, ktorí boli a sú opakovane vystavení ťažkému chrípkovému ochoreniu so značne komplikovaným priebehom. Admin Peter už takmer týždeň znáša vysoké horúčky s komplikovaným zápalom dýchacích ciest doprevádzaným dusivým kašľom. Prosíme o vaše príhovory a modlitby za nás oboch, drahí bratia a sestry. Pán Boh zaplať.
  2. Za obrátenie a ochranu rodiny a priateľov a za dar zdravia pre svojich rodičov prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Martina B.
  3. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  4. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  5. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  6. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  7. Pane Ježišu Kriste, na príhovor našej nebeskej Matky Márie, prosím, uzdrav a vysloboď matku dvoch detí od útlaku a útokov satana a jeho pomocníkov, prosím, zbav ju strachu a naplň jej dušu pokojom a láskou Ducha Svätého. Pomôž jej aj nájsť si zamestnanie. Sláva a vďaka Ti, Pane.
  8. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  9. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  10. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  11. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  12. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  13. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  14. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  15. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  16. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  17. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  18. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  19. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  20. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  21. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  22. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána a Miloša prosí naša sestra Jana.
  23. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  24. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  25. Za tetu Helenku, ktorá má vážnu onkologickú chorobu a za sesternicu Aničku, ktorá má rovnako rakovinu, aby im dal Pán dar uzdravenia, o to prosí Jaromír.
  26. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  27. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  28. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  29. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  30. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  31. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  32. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  33. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  34. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  35. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  36. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 5. Úžasný a hluboce pravdivý projev prof. Petra Piťhy na Pražském hradě:

  Lidé, lidé,

  dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším možným titulem, protože člověk je obrazem Boha a je ozdoben výsostnými znaky: rozumem, svědomím a zodpovědností.

  Sešli jsme se tu, abychom vzpomenuli obětí válek a totalitních režimů, zejména toho, který je nám historicky nejblíž. Dnešní pietní slavnost dostala jméno Mene Tekel. Tato tajemná slova se objevila na zdi paláce Nabukadnesorova syna, když hodoval a zneuctil posvátné nádoby odcizené z Jeruzalémského chrámu. Oznámila pád jeho říše, protože se nepoučil z příběhu vlastního otce.

  Jsme přitom na místě, které je symbolem našich národních dějin. Je to chrám, který po staletí vznikal podle přesně stanoveného řádu a stal se ztělesněním ideálu, který vedl naše otce a dědy. Sama o sobě tato katedrála oním ideálem není, protože ten stojí vysoko nad ní směrem označeným odvážně vzpřímenými věžemi. Odtud k lidem promluvil Bůh. Slyšeli jsme jeho slova platná pro Izraelity v zajetí stejně jako pro stavitele tohoto chrámu. Jsou bolestně platná i dnes. Odtud k nám poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby nám ukázal, kdo jsme. Že jsme lidé, jen lidé spěchající ke smrti. Ale také, aby nám zvěstoval, že ideálem člověka je být obrazem Boha. Podobat se Kristu. To je pravda života, celý jeho smysl – jít k tomuto ideálu.

  Pokaždé tu někdo mluví. Dnes ten úkol připadl mně. Je mi úzko, protože mluvím před Vševědoucím, a uvědomuji si, že nestojím před vámi, ale před těmi, kdo pro tento ideál, pro pravdu života, byli schopni svůj pozemský život nasadit. Dělat to pro sebe by nedávalo smysl. Život se pokládá za druhé. Ti, na něž tu myslíme, to udělali kvůli nám. Je mi určeno promluvit. Zde jsem, abych konal, co mám konat.

  Více než vzpomínat, je třeba se poučit. Ti, o nichž přemýšlíme, zemřeli především proto, že si lidé včas nepřipustili, že jsou ohroženi. Je třeba se poučit, neboť jsme opět ohroženi a opět si to nechceme přiznat. Říkáme: Žijeme v míru, přitom se bojuje, útočí a zabíjí. Ve své hlouposti a pýše poučujeme celý svět. Říkáme: Náboženské války jsou středověký nesmysl. Očekáváme, že všichni odhodí svého Boha, protože my jsme to udělali. Ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to vede – naše kultura se rozpadá a vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní, a mají pravdu, protože nejsme tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mýlit, naši politici se vůbec nezajímají o Islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. My jim to nemůžeme vytknout, neboť je sice máme za krátkozraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou ti nejhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří jim, sami bez tváře, odněkud nařizují. Tušíme, že odněkud, kde se hraje ruleta s fiktivními penězi, které ovšem někdy musí být podloženy naší prací, popřípadě životy.

  Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen, a spěcháme se přiživit, protože nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale opět o peníze a rovnováhy bank, které se rozkymácely jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme: musíme být silní, abychom uhájili mír, ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli. Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál, za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka, neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme. A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem. Hovoříme o míru, chceme ho bránit, ale sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost ani mír nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti.

  Vím, co teď nastane, co uslyším. Má slova narazí na zeď sobecké spokojenosti, která je jako křivé zrcadlo. Všechno překroutí. Kdybych řekl jakoukoli moudrost, ozvěnou se ke mně vrátí fráze prázdnější než žvást opilce. I kdybych přinesl přímo z fronty usmrcené dítě, ozve se jen lživý nářek představitelů elit, a to takový, jaký si bude přát ke všemu lhostejný dav, který je má znovu postavit do čela. Nikdo se nezvedne, aby se šel pokusit zachránit sourozence či matku toho dítěte. Ozvou se proti mně hlasy: Na co si hraješ? Nečárej čerty na zeď!…, až zazní protest: Ten blázen nakonec způsobí válku – umlčte ho! Ale já se hrozím toho, co si připravujeme a přivodíme. Našimi nepřáteli nejsou ani Arabové ani Ukrajinci ani Rusové a vůbec nikdo. Stačíme si sami, protože si nevážíme zákona života, zapomněli jsme, že život je láska a láska je oběť. Život bez nich nedává smysl. A to je, na co můžeme zahynout. Neměli bychom žádné nepřátele, kdybychom byli jako tato katedrála, poutáni k sobě pevným řádem, a byli bychom váženi a ctěni jako tvůrci. Jenže my nic nevytváříme, protože za sebe necháváme jedny pracovat a druhé myslet. Podle pokynů shora jen posunujeme dílo těch zdola. Nemáme proč žít. Jsme tu zbyteční. Kdybychom takoví nebyli a byli platnými lidmi, neodvážili by se nás nepřátelé ohrozit, protože bychom byli pevnější, než oni. Naší cestou je návrat k rozumu a jeho zkáznění a důsledné, věrohodné, hluboce žité křesťanství.

  Nemohu mlčet. Byl jsem vyzván, abych promluvil před Bohem a mrtvými předky, a to ve chvíli, kdy se nás cizinci s úsměškem ptají: Co vy jste vlastně zač? Nemohu mluvit za druhé, ale odpovím za sebe, byť se chvěji:

  Vyznávám, že jsem běloch, uznávám odlišnost lidských ras, a tudíž lidskou důstojnost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporci a barvu svých očí.

  Jsem muž, který může zplodit, ale nemůže porodit dítě, a proto trvám na spořádané, trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkci, že žena je slabší a vzácnější než muž, který ji má chránit, milovat a vážit si jí.

  Jsem zatím zdravý a budu pomáhat nemocným, ale odmítnu fňukání slabochů, kteří se na nemoc jen vymlouvají.

  Jsem zároveň bohatý i chudý. Svůj chléb si dosud vydělávám a mám ho dost, abych se podělil, ale odmítám živit lenochy. Mám mnohem méně než skutečně majetní, nezávidím jim a radoval bych se, kdyby svůj majetek užívali rozumně.

  Jsem Evropan, protože jsem Čech. Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu i slávu svého národa. Odmítám se rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury.

  Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného náboženství či názoru, a vím s určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém jednání. Ale hlásím se pevně ke svému křesťanskému Bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý a k lidem soucitný.

  Jsem člověk, vděčný za své lidství a hrdý na svou tvář.

  Jsem člověk, jmenuji se Petr Piťha a nejsem nějaké 361106/038 rodné číslo ani 37-22/015 identifikační číslo oprávnění, ani PIN ani VIPN ani jakékoli jiné číslo. Jsem člověk, protože mám svědomí a nesu zodpovědnost. Jsem člověk a jako člověk chci také zemřít. Amen.

  Petr Piťha

 6. Milí bratři a sestry v Kristu,
  ozývám se po delší odmlce. Doba je těžká, o tom není sporu. Ale neklesejme na mysli. Věřím, že se naplní fatimské poselství: „Nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí“. Máme samozřejmě i řadu jiných poselství a zjevení, a z nich i svou naději.
  Co mi teď hlavně leží na srdci, je situace v našem národě. Nemá smysl plýtvat slovy na její popisování, spíše si jako křesťané řekněme, co můžeme v nastávajícím zmatku udělat:

  – buďme stále v milosti posvěcující
  – modleme se, zvl.růženec a Korunku k Božímu milosrdenství
  Zvláště teď před volbami prezidenta.
  Pár slov z Bible: „Žehnáním přímých se město pozvedá, kdežto ústy svévolníků se boří. Kdo je bez rozumu, pohrdá svým druhem, kdežto muž rozumný mlčí. Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana.“ Př 11, 11
  Prosím, žehnejme (nejen) našemu národu. I svět se může pozvednout žehnáním přímých. Musíme vytvořit armádu, modlitební šik. Není nás málo. Každý člověk má svého anděla strážného. Prosme všechny anděly strážené všech lidí, ať se za nás pomodlí. Máme sv.archanděla Michaela, knížete nebeského vojska. Pannu Marii, královnu andělů. Kéž nám pošle mocnou armádu andělů, aby nás chránili.
  Máme svaté, patrony Evropy a naší země. Prosme je o přímluvu. Prosme o přímluvu dušičky v očistci (ale nesmíme je vyvolávat, to by byl hřích spiritismu!)
  Sice si myslím, že modlitba je důležitější, ale přesto dávám odkaz: http://www.protiproud.cz/politika/3574-zeman-ve-volebnim-testu-zvitezil-ve-vsech-krajich-volby-vsak-zacinaji-teprve-nyni-praha-proti-zbytku-republiky-kavarna-pouzije-cokoli-pokud-zemana-odstrani-brany-nestesti-se-otevrou-dokoran.htm

 7. Ďakujem Elene D a Jurajovi za pohotové reakcie na tému liečivých bylín na budúce choroby.
  Niečo ma pohlo k tomu, aby som sa bližšie pozrel a spracoval tému očkovania. Našiel som tieto dve posolstvá, z ktorých vychádzam.

  583. 13. října 2012
  Jednotná světová vláda, vytvořená v národech, které neúnavně spolupracují, téměř dokončila svou práci, která má být brzy představena světu.
  Hned po ní přijde jednotné celosvětové náboženství, ohavnost v očích mého Otce.
  Moje církev byla zamořena nepřáteli zevnitř, kteří jsou vlky v rouchu beránčím. Oklamou všechny, s nimiž přijdou do styku.
  Pak dojde k zavedení celosvětového očkování, které vás zabije, pokud je přijmete.
  Toto je čas, kdy jen modlitby – a hodně modliteb – mohou zmírnit dopad této strašné ukrutnosti, vytvořené elitní skupinou lidí u moci.

  612. 9. listopadu 2012
  Vzestup těchto satanských skupin, které se samy představují světu prostřednictvím obchodních a nadnárodních organizací, narůstá.
  Jsou všude; projektují, pořádají shromáždění, komplotují a vymýšlejí zlé plány ke zničení miliónů nevinných lidí.
  Zavedou jistou formu genocidy prostřednictvím povinného očkování vašich dětí, ať už s vaším svolením, nebo bez něj.
  Toto očkování bude jedem, který bude představen v rámci celosvětového zdravotnického programu.
  Své plány nyní uvedly ve skutek a začaly je již zavádět. Některé z jejich plánů v jedné evropské zemi byly zastaveny mým Otcem díky modlitbám smírčích duší.

  Prosím, modlete se modlitbu modlitební kampaně (84), aby osvítila duše elit, které vládnou světu:
  „Ó, drahý Ježíši, prosím Tě, abys osvítil duše elit, které vládnou světu.
  Ukaž jim důkaz tvého milosrdenství. Pomoz jim, aby otevřely svá srdce a prokázaly skutečnou pokoru v poctě tvé velké oběti smrti na kříži, kdy jsi zemřel za jejich hříchy.
  Pomoz jim, aby poznaly, kdo je jejich skutečný Stvořitel a naplň je milostmi, aby uviděly Pravdu.
  Prosím, zabraň jim v uskutečnění jejich plánů ublížit miliónům lidí skrze očkování, nedostatek potravy, nucené adopce nevinných dětí a rozdělením rodin.
  Uzdrav je. Pokryj je svým Světlem a přiviň je na své srdce, abys je zachránil z osidel Zlého. Amen.“

  Máme tu teda od Pána aj modlitbu na zabránenie tohto povinného očkovania nariadeného svetovými organizáciami a vládami štátov. Musíme si ju zaradiť do svojho modlitebného programu, v prvom rade aby sa na Slovensku niečomu takému zabránilo.
  Spracoval som aj zopár odkazov k téme očkovania, ktoré chce zaviesť nepriateľ. Koho by to zaujímalo a našiel by si čas, môže si študovať. Zvlášť dávam do pozornosti prvé dva závažné články.

  Lékaři, kteří objevili rakovinotvorný enzym ve vakcínách, byli všichni zavražděni
  http://www.osud.cz/lekari-kteri-objevili-rakovinotvorny-enzym-ve-vakcinach-byli-vsichni-zavrazdeni

  Nekalé praktiky vakcinačnej lobby pri schvaľovaní vakcín na Slovensku
  http://www.badatel.sk/kpm/nekale-praktiky-pri-schvalovani-vakcin/

  Nadácia Billa Gatesa sa snaží zamedziť diskusii o toxickosti očkovacích vakcín, ktoré šíri do světa
  http://www.hlavnespravy.sk/nadacia-billa-gatesa-sa-snazi-zamedzit-diskusii-o-toxickosti-ockovacich-vakcin-ktore-siri-do-sveta/105282/

  Bill Gates přiznal: vakcíny mají snížit populaci
  ZDROJ: dolezite.sk
  http://www.lifenews.sk/content/bill-gates-přiznal-vakcíny-mají-snížit-populaci

  Masová sterilizácia Kene: vo vakcíne OSN sa našla látka spôsobujúca neplodnosť
  Zdroj: LifeSiteNews

  Očkovací skandál. Nová vakcína proti MMR způsobila vadu u tisíců novorozenců v Latinské Americe
  6. leden 2016. http://www.svetkolemnas.info/novinky/zdravi/3534-ockovaci-skandal-nova-vakcina-proti-mmr-zpusobila-vadu-u-tisicu-novorozencu-v-latinske-americe

  Očkování proti chřipce způsobilo masivní nárůst úmrtnosti starších lidí ve Velké Británii, varují zdravotníci
  http://www.nwoo.org/2016/04/22/ockovani-proti-chripce-zpusobilo-masivni-narust-umrtnosti-starsich-lidi-ve-velke-britanii-varuji-zdravotnici/

  Štátna štúdia dokazuje: Neočkovaní sú zdravší!
  http://www.nwoo.org/2016/02/05/statna-studia-dokazuje-neockovani-su-zdravsi/#more-38145

  Taliani vyšli do ulíc protestovať proti novozavedenému povinnému očkovaniu
  http://www.hlavnespravy.sk/taliani-vysli-ulic-protestovat-proti-novozavedenemu-povinnemu-ockovaniu/1034846
  Rím 12. júna 2017 (HSP/reuters/ilFattoQuotidiano/Twitter/Foto: screenshot youtube)
  Taliansky prezident Mattarella uplynulý mesiac podpísal dekrét, ktorý bude od rodičov detí vyžadovať viacero očkovaní pred dovŕšením 6. roku života. Novým dekrétom sa dávka doterajšieho povinného očkovania až strojnásobila. Tí, ktorí po novom očkovať odmietnu, môžu očakávať mastné pokuty ale aj odobratie rodičovských práv.

  Ta samá americká národní média, která bubnovala na poplach kvůli otravě olovem ve Flintu, jsou úplně zticha, pokud jde o otravu celého národa rtutí ve vakcínách
  http://www.nwoo.org/2016/04/23/ta-sama-americka-narodni-media-ktera-bubnovala-na-poplach-kvuli-otrave-olovem-ve-flintu-jsou-uplne-zticha-pokud-jde-o-otravu-celeho-naroda-rtuti-ve-vakcinach/

  VAKCÍNY CERVARIX A GARDASIL – STERILIZACE MLADÝCH ŽEN
  http://dobajedu.cz/autorske-clanky/vakciny-cervarix-a-gardasil-sterilizace-mladych-zen/

 8. Pozývame k modlitbe celého Sv. Ruženca v čase od 17.30 do 19.30 s úmyslom za mier a odvrátenie plánovanej vojny v Iráne. Ďakujem , že  sa pridáte.
  355
  …… Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována…….
  …….Jděte nyní, mé děti a přiveďte všechny mé děti dohromady, aby se modlily za zmírnění této strašné ukrutnosti proti lidskosti.

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 9. Obraciam sa na toto naše spoločenstvo. Chcem sa vás spýtať, či je niekto z vás lekárnikom. Ako viete zo slov Panny Márie a Pána Ježiša, máme sa pripraviť na budúce choroby, ktoré nás postihnú. A tie recepty sú uvedené na českej stránke Varovania v novinkách „O budoucích nemocech a jejich léčení“. Keďže je veľa tých receptov a sú komplikované, či by to vedel kompletne pripraviť a samozrejme že to zaplatím.
  Keď už sme pri tom, či náhodou niekto z vás neobjednáva práve medailóny spásy. K tej svojej objednávke keby pridal pre mňa 20 ks.
  Kontaktovali by sme sa cez administrátora.
  Je to zároveň aj istá forma vzájomného spoznávania.

  • Pochvalen Pán Ježiš Kristus.

   Ahoj Andrej, myslím si, že príloha o budúcich chorobách je dobre spracovaná. Nie som lekárnička, ale už viac rokov sa zaoberám
   liečivými bylinkami a podľa mňa je to dobre a prehľadne spracované. Je tam len 9 bylín pri ktorých je krátky a výstižný popis na aké choroby je určený, ako účinkuje, ako sa pripravuje a ako sa má užívať. Úplne na poslednej stránke je stručný popis použitia všetkých nám odporúčaných bylín.

   Okrem iných rád je tam aj popis na výrobu oleja dobrého Samaritána, ktorý je určený na predchádzanie infekcií, teda nie na konkrétne liečenie chorôb. Možno práve tento popis ťa zmiatol a myslíš si, že je to komplikované. Ale nie je to tak. Okrem tohto oleja tam máme aj iné užitočné rady ako si udržať dobrý zdravotný stav a posilniť imunitu…..

   V niektorom originálnom posolstve od Luz der Maria som čítala, že si máme sami zbierať bilinky a tak si zapamätať miesta, kde rastú, aby sme neboli odkázaný na ich nákup. Ja som si urobila zoznam a zbieram… Niektoré ako napr. ECHINACEA a ROZMARÍN mám zasadené doma v bylinkovej záhradke, GINKO BILOBA si kupujem, HLOH rastie ako obyčajný ker, niekedy i nízky strom na poliach, v parkoch ale i na okraji lesov a ostané na poliach a lúkach. Hneď, ako príde jar, idem na prechádzku a zbierajm všetky, ktoré poznám. Z dlhoročných skúseností viem, že zo začiatku účinkujú pomalšie ako tabletky predpísané lekárom, ale zato účinnosť je bez vedľajších komplikácií a to je pre mňa najdôležitejšie.
   Z lekárov a ich rád o očkovaní proti „kdečomu“ mám des a z lekárnikov, ktorý odporúčajú to, alebo ono pre biznis tiež neverím.

   • Ďakujem vám za vaše postrehy pani Elena. Behal som po okolitých lekárňach, ale nikde nemali Palinu ročnú. Ani to nikdy nemali, ako keby ani o tom nevedeli. Palinu pravú majú všade ale Palinu ročnú, ako sa uvádza v receptoch, nie. A teraz neviem, či sa môže jedna druhou nahradiť.

  • Zdravim,
   rad by som poprosil brata Andreja o odkaz na uvedene recepty pripadne ich skopirovanie, kedze som ich nenasiel nikde. Vyskusal som viacero internetovych prehliadacov ale ani jeden mi nezobrazil ponuku „O budoucích nemocech a jejich léčení“ v sekcii Novinky.
   Neviem ci je to len moja nepozornost alebo nejaka vyssia moc.
   Dakujem

   • Pokoj Vám .
    Jaro ak sa vrátiš z diskusie naspäť na hlavnú stánku posolstvá zbytku , tam je  v oranžovej farbe lišta na ktorej sú zobrazené ponuky
    Úvod

    Texty k meditaci
    O nás
    Kontakt
    Novinky ( toto sú oni ) …………
    Fórum

    • Velmi sa ospravedlnujem, ale v sekcii Novinky mi ukaze len- Co je noveho a Znameni casu.
     Nic- O budoucích nemocech a jejich léčení.
     Skusal som viacero prehliadacov ale ani v jednom mi nic take neukazalo.
     Neviem ci to moze byt sposobene tym, ze byvam v UK, ako sa mi to stava pri niektorych inych strankach, ale nedari sa mi to najst.

     • Ahoj Jaro .
      Na tejto stránke Diskusia v hore v ľavom rohu je logo Menu a v pravo je znak # sú to ale 3- čiarky nad sebou. Klikni na ten znak čiarok a objaví sa ti lišta ,nájdi na nej ,Poselství zbytku a klikni myšou naň . A ak si na tejto stránke , postupuj na oranžovej lište Novinky , a si tam . Dobrá rada , sv Anton Paduánsky kňaz a učiteľ Cirkvi ,Je patrón chudobných, sociálnych pracovníkov, manželov, žien, detí, pekárov, baníkov, cestovateľov, pastierov svíň; pri , Patrón chudobných, sociálnych pracovníkov, manželov, žien, detí, pekárov, baníkov, cestovateľov, pastierov svíň; pri hľadaní stratených veci, pred ,pred morom, horúčkou; pred mocou diabla
      Želám požehnaný večer .

 10. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Pane Ježišu Kriste, na príhovor našej nebeskej Matky Márie, prosím, uzdrav a vysloboď matku dvoch detí od útlaku a útokov satana a jeho pomocníkov, prosím, zbav ju strachu a naplň jej dušu pokojom a láskou Ducha Svätého. Pomôž jej aj nájsť si zamestnanie. Sláva a vďaka Ti, Pane.
  2. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  3. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  4. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  5. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  6. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  7. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  8. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  9. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  10. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  11. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  12. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  13. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  14. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  15. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  16. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  17. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  18. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána a Miloša prosí naša sestra Jana.
  19. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  20. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  21. Za tetu Helenku, ktorá má vážnu onkologickú chorobu a za sesternicu Aničku, ktorá má rovnako rakovinu, aby im dal Pán dar uzdravenia, o to prosí Jaromír.
  22. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  23. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  24. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  25. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  26. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  27. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  28. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  29. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  30. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  31. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  32. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  33. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  34. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 11. Možná je načase vytvořit novou modlitební kampaň za všechny Boží proroky současnosti a všechny, kteří se snaží šířit jejich poselství.
  Obzvlášť za naše adminy Jana a Petra. Někdy i oni mají pocit, že je někdo sleduje.
  Bůh s Vámi.

  • Chvála Ježíši Kristu!
   Romane – moc děkuji za Tvůj příspěvek – vždy je příhodný čas na modlitební kampaň… předpokládám, že to tak vnímá většina bratří a sester. Stokrát opakované, že modliteb není nikdy dost a obzvláště společná modlitba je mocnou zbraní, která může pomoci v mnohém. Ještě před postní dobou můžeme prosit o mnohá milosrdenství, obzvláště když vidíme, co se kolem nás děje… poselství se naplňují každým dnem a Zlý bojuje na všech frontách…
   Zapojme se do modlitební kampaně a připravme se na postní dobu, která se blíží.

   Ať Vám všem i Vašim blízkým Pán žehná a Matka Spásy ať nad Vámi rozprostře svůj plášť ochrany.
   S láskou v Ježíši Kristu Petr.

  • Pochválený buď Ježiš Kristus!

   Ďakujem a teším sa na novú MK.
   Modlím sa denne, svoje modlitby a okrem modlitieb z MK Ježiš ľudstvu, aj Litánia a v Litánií č. 2 Vás všetkých menovite, porúčam pod  ochranu nášho Pána a tiež pod mocný plášť ochrany Jeho a našej drahej Matky Panny Márie. Verím čo  píšete, dnes je  možné všetko. A preto som nesmierne rada, že ste vypočuli moju prosbu o vypísanie novej MK.
   Ak keď je nás možno už menej, PÁN JE S NAMI !
   Požehnaný večer.

 12. Chcem sa dnes s vami podeliť s jednou radosťou. Ježiš vo svojich posolstvách často hovorí o svojej armáde, okrem iného aj 27.7.2012 (posolstvo č.506). Táto armáda bola sformovaná a zjednotená mocou Ducha svätého. Píše sa toto: „Vy, kteří jste přijali mé pokyny – i když si možná myslíte, že spolupracujete v malých skupinách, musíte vědět, že teď má armáda sestává z více než 25 000 obětavých bojovníků, kteří se modlí mé modlitby modlitební kampaně každý den.“ V tento deň nás bolo 25 000. Odvtedy uplynulo vyše 5 rokov. Toto posolstvo však nižšie pokračuje ďalej: „Až má armáda dosáhne 20 miliónů, znásobím tento počet na miliardy. A až se to stane, bude šelma konečně zničena. To je můj slib.“ Modlime sa aby sme tento počet čím skôr dosiahli. Našiel som na internete obdivuhodný, krásny charakter františkánskeho kňaza – kapucína. Je teológ a spája v sebe úprimnosť s veľkou odvahou. Som presvedčený že má ducha tejto Ježišovej armády.
  Pripájam jeho verejný, otvorený list, ktorý adresoval falošnému prorokovi. Aj to čo predchádzalo napísaniu tohto listu

  Dopis, který schválila nebesa
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=dopis-ktery-schvalila-nebesa

  Thomas G. Weinandy OFMCap patří mezi nejznámější a nejváženější teology; žije ve Washingtonu v komunitě kapucínů, k nimž náleží. Je členem mezinárodní teologické komise, kterou chtěl mít papež Pavel VI. vedle Kongregace pro nauku víry, aby byla výkvětem teologů celého světa. Členem je od roku 2014, jmenován papežem Františkem. Tomuto papeži posílá po zralé úvaze otevřený dopis.
  Autor uvádí poskytuje ke svému kroku významnou informaci:
  Minulý květen jsem byl v Římě na zasedání Mezinárodní teologické komise. Bydlel jsem v Domu Svaté Marty a protože jsem přijel o něco dříve, strávil jsem větší část nedělního odpoledne před pondělním zasedáním u Svatého Petra a modlil jsem se v eucharistické kapli.
  Modlil jsem se za současný stav církve ve starostech, které jsem měl vzhledem k současnému pontifikátu, a prosil jsem Ježíše, Marii, svatého Petra a všechny svaté papeže, kteří jsou zde pochováni, aby učinili něco, co by odstranilo zmatek a otřesy v současné církvi, chaos a nejistotu, o které jsem cítil, že ji způsobil papež František. Uvažoval jsem také, zda bych neměl napsat a zveřejnit něco, co by vyjadřovalo mé starosti a úzkosti.
  Následující středu odpoledne po skončení zasedání jsem se vrátil k Svatému Petru a modlil jsem se stejným způsobem. Onu noc jsem nemohl usnout, což je pro mne něco zcela neobvyklého. Bylo to kvůli tomu, o čem jsem stále přemýšlel vzhledem k církvi a papeži Františkovi.
  Kolem 1.15 hod. jsem se zvedl a šel jsem na chvíli ven. Když jsem se vrátil do svého pokoje, řekl jsem Pánovi: »Jestliže chceš, abych něco napsal, musíš mi dát jasné znamení. Toto je to, co musí být znamením. Zítra ráno se jdu pomodlit do Santa Maria Maggiore a pak jdu k Svatému Janu v Lateránu. Pak se vracím k Svatému Petru na oběd s jedním přítelem ze semináře. Během této doby musím potkat někoho, koho znám, ale koho jsem velmi dlouhou dobu neviděl a od koho bych nikdy nečekal, že se s ním setkám v Římě. Tato osoba nesmí být z USA, Kanady nebo Velké Británie. Navíc tato osoba mi během naší konverzace musí říct: „Pokračuj v dobrém psaní“.
  Příští ráno jsem udělal všechno, co jsem předem předvídal, a když jsem se sešel se svým přítelem ze semináře u oběda, nemyslel jsem vůbec na to, o co jsem prosil Pána předchozí noc.
  Nicméně ke konci oběda objevil se jeden arcibiskup mezi dvěma zaparkovanými auty právě u našeho stolu (obědvali jsme venku). Neviděl jsem ho dvacet let, ještě mnohem dříve, než se stal arcibiskupem. Ihned jsme se poznali. To, co činilo jeho přítomnost ještě neobvyklejší, bylo, že vzhledem k jeho osobním okolnostem nikdy jsem nepomyslel na to, že ho potkám v Římě a nikoliv v jeho arcidiecézi. (nebyl ze žádné země, které jsem dříve jmenoval). Mluvili jsme o jeho přítomnosti v Římě a o tom, co právě děláme. Pak jsem mu představil svého přítele seminaristu. Řekl mému příteli, že jsme se setkali po dlouhé době a že právě dočetl moji knihu o „neměnlivosti Boha a vtělení“, která mu pomohla pochopit tento koncept, a doporučil mu, že si knihu musí přečíst. Pak se obrátil ke mně se slovy: „Pokračuj v dobrém psaní“.
  Nemohl jsem uvěřit, že k tomu došlo tak rychle. Nebylo nejmenších pochyb, že Ježíš chce, abych něco napsal. Myslím, že bylo také důležité, že onou osobou, kterou si posloužil Ježíš, arcibiskup. Pokládal jsem to za apoštolské poslání.
  Když jsem se tedy dlouho zabýval tímto psaním a napsal mnoho konceptů, rozhodl jsem se, že napíši přímo papeži Františkovi o svých starostech. Nicméně vždy jsem měl v úmyslu, že tak učiním veřejně, protože jsem cítil, že mnoho z mých starostí byly tytéž starosti, které měli druzí, zvláště laici, a tak jsem chtěl dát veřejně průchod jejich starostem.
  Už nebylo pochyb, že Ježíš chtěl, aby psal. Posílen z nebe, napsal tedy P. Weinandy dopis. V polovině léta ho doručil Františkovi. A o svátku Všech svatých ho zveřejnil ve Spojených státech na portálu CRUX a v Římě ve čtyřech jazycích na Settimo Cielo.
  ++++++++++++++++++ * * *
  Svatosti,
  píšu Vám tento dopis z lásky k Církvi a v upřímné úctě k Vašemu úřadu. Jste zástupcem Krista na zemi, pastýřem jeho stáda, nástupcem svatého Petra, a tedy skálou, na které Kristus buduje svou Církev. Všichni katolíci, klérus i laici pospolu, musí k Vám vzhlížet s věrností a synovskou poslušností v duchu víry, s nadějí, že je s láskou povedete.
  Nicméně, Svatosti, zdá se, že Váš pontifikát je poznamenán chronickým zmatkem. Světlo víry, naděje a lásky není nepřítomné, ale příliš často je zatemněno dvojakostí Vašich slov a skutků. To živí ve věřících rostoucí rozpaky a oslabuje míru jejich lásky, radosti a pokoje. Dovolte mi, abych Vám nabídl několik krátkých příkladů.
  Na prvním místě je to kontroverzní 8. kapitola „Amoris laetitia“. Není třeba, abych zde uváděl svoje osobní znepokojení nad jejím obsahem. Udělali to již jiní, nejen teologové, ale také kardinálové a biskupové. Hlavním důvodem znepokojení je způsob, jakým zde vyučujete. Vaše výroky v Amoris laetitia se jeví jako záměrně dvojznačné, a tím způsobem vedou jak k tradiční katolické nauce o manželství a rozvodu, tak k interpretaci, která by mohla znamenat změnu oné nauky. Jak správně poznamenáváte, pastýři by měli provázet a povzbuzovat osoby v neregulérních manželských situacích; ale přetrvává dvojznačnost o pravém významu slova „provázení“. Vyučovat s takovým nedostatkem jasnosti, který se jeví více než chtěný, nevyhnutelně zavádí do nebezpečí hříchu proti Duch Svatému, Duchu pravdy. Duch Svatý je dán Církvi, a zvláště Vám, aby přemáhal hřích, nikoliv aby ho podporoval. Neboť pouze tam, kde je pravda, může se projevovat autentická láska, protože pravda je světlo, a to osvobozuje muže a ženy od slepoty hříchu, od temnoty, která zabíjí v duši život. A přece se zdá, že Vy káráte a dokonce zesměšňujete ty, kteří vykládají 8. kapitolu Amoris laetitia v souladu s tradicí církve, jakoby byli farizeji, kteří nakládají balvany a zavádějí rigorismus zbavený milosrdenství. Takový druh pomluv je svou povahou cizí petrovskému úřadu. Někteří z Vašich rádců bohužel, jak se zdá, zabývají se aktivitami toho druhu. Takové chování vyvolává dojem, že jejich názory nemohou obstát před teologickým pohledem, a proto se s snižují k argumentům „ad hominem“.
  Na druhém místě, Váš způsob jednání budí dojem, že deklasujete význam církevní nauky. Opakovaně popisujete nauku jako něco mrtvého a knižního, vzdáleného od pastoračních záměrů každodenního života. Vaši kritici jsou obviňováni, řečeno stejnými slovy, že činí z nauky ideologii. Ale je to právě křesťanská nauka, jemné rozlišování vzhledem k ústředním základům víry, jako je Boží trinitární přirozenost, povaha a cíle Církve, vtělení, vykoupení, svátosti – co osvobozuje osoby od světských ideologií a zaručuje, že hlásají a vyučují autentickému oživujícímu evangeliu. Ti, kdo znehodnocují nauku církve, odlučují se od Ježíše, autora Pravdy. To, co tito lidé mají, je pouze to, co mohou vlastnit: ideologii, která je konformní se světem hříchu a smrti.
  Na třetím místě, katoličtí věřící mohou být jedině zaraženi z Vašeho jmenování některých biskupů. Mužů, kteří se jeví nejen jako otevření vůči pohledům, které jsou v rozporu s křesťanskou vírou, ale kteří je přímo zastávají a hájí. To, co pohoršuje věřící a některé kolegy biskupy, není jen skutečnost, že jste zvolil tyto muže, aby byli pastýři církve, ale že také, jak se zdá, mlčíte k tomu, čemu učí ve své pastorační praxi. To oslabuje horlivost mnoha lidí, kteří po dlouhou dobu setrvávali u autentické nauky, často za cenu své cti a vážnosti. Výsledkem je, že mnoho věřících, kteří jsou vtělením „sensus fidelium“, ztrácí důvěru ke svému nejvyššímu pastýři.
  Za čtvrté, Církev je jediné tělo, mystické Tělo Kristovo a Vaším úkolem od Pána svěřeným je podporovat a posilovat jeho jednotu. Ale Vaše skutky a slova příliš často svědčí o opaku. Vyzýváte k formě „synodality, která dovoluje prosazovat v církvi různé naukové a mravní zájmy, a to může jen zvyšovat teologický a pastorační zmatek. Taková synodalita je nerozumná a ve skutečnosti působí proti kolegiální jednotě mezi biskupy.
  Svatý Otče, co mi působí moji závěrečnou starost. Mluvil jste často o nutnosti transparence uvnitř církve. Často jste povzbuzoval, především během dvou posledních synod všechny osoby, zvláště biskupy, aby mluvili otevřeně a beze strachu, co si papež pomyslí. Ale nezaznamenal jste, že většina biskupů tohoto světa zůstává v přílišném mlčení? Proč? Biskupové se učí hbitě, a to, co se mnozí za vašeho pontifikátu naučili, není poznání, že jste otevřený vůči kritice, ale že ji vůbec nesnášíte. Mnozí biskupové mlčí, protože chtějí být k vám loajální, a proto se na veřejnosti raději nevyjadřují; v soukromí je to něco jiného. Mnozí se bojí, že kdyby mluvili otevřeně, byli by odstaveni, ne-li něco horšího.
  Často jsem si kladl otázku: „Proč Ježíš připustil, že se toto všechno děje? Na mysl mi přichází jediná odpověď, že Ježíš chce ukázat, jak slabá je víra uvnitř celé církve, i mezi mnoha jejími biskupy. Je to ironie osudu, že Váš pontifikát dal těm, kteří jsou z hlediska teologického a pastoračního škůdci, volnost a bezpečí vystoupit na světlo a předvádět svou zatemněnost, dříve skrývanou. V poznání této temnoty Církve pokorně pocítí potřebu své obnovy, aby tak pokračovali v růstu ve svatosti.
  Svatý Otče, modlím se za Vás vytrvale a budu tak činit i nadále. Kéž Duch Svatý Vás přivede ke světlu pravdy a k životu lásky, abyste mohl odstranit temnotu, která skrývá krásu Ježíšovy Církve.
  Upřímně v Kristu
  Thomas G. Weinandy, O.F.M., Cap.
  31. července, na svátek sv. Ignáce z Loyoly
  Pramen: Settimo Cielo , překlad -lš-

  Hneď potom „Americká biskupská konference vyzvala P. Thomase G. Weinandyho, aby odstoupil z funkce teologického a naukového poradce biskupské konference.“

 13. Chvála Kristu.
  Skončili povinosti a tak se teď snažím přidat postřehy za ty dny, ktreré mi byly od Boha dány. Hned v úvodu přeju všem od Boha požehnaný rok 2018. Jen málo kdo z kněží věří papeži Benediktovi XVI. František je pro něj vycházející hvězda. Jak tvrdí: Dobře, že Benedikt dobrovolně odstoupil. Stránky Fatimu považují za více než škodlivé. A papež František – je snad pro ně víc než Bůh. Cítím svázané ruce. Mám promluvit? Tím ztratím možnost evangelisovat. Ale každou nedělu mluvím o příchodu (parusii) Ježíše Krista. O VAROVÁNÍ. Snad mohu takto více sloužit Bohu a církvi. (Promiňte, mám slzy v očích). Druhý den stále slyším táhlý hluboký zvuk ze země. Cítím bytostně zlobu ďábla. Ale i cítím nesmírnou pomoc Panny Marie v modlitbě růžence!!! Dnes jsem sledoval na televizi Noe debatu o. Marka Váchy s o. Kodetem. Jak můžou dva kněži vystupující v televizi být oblečení jako dva šupáci? Nebo snad již opustili kněžství? Nebo se stydí za to, že jsou kněží? Asi ano. Když to sledují nevěřící, které by mohli oslovit, už tento jejich komunikační model (oblečení) je odradí. Prosím, modleme se za sebe navzájem. Cítím, jak mi ubývají síly. Prosím, neuděláme nějaké společné postní setkání? Prosím, mimo nedělu. Bůh vám žehnej

  • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
   Je před volbou prezidenta České republiky přičemž jsme mnozí dostali email s doporučením toho nejlepšího kandidáta na tuto funkci, jakoby chtěl někdo říci, vy nemyslete, my myslíme za vás.
   První doporučení bylo na Pavla Fischera, podíval jsem se do jeho Facebooku a hned bylo jasno.
   Pan Fischer zde píše – „Mezi homosexuály mám osobně mnoho přátel. Také jsem pro mnohá média uvedl, že souhlasím s osvojováním vlastních dětí u homosexuálních párů.“
   Druhé doporučení bylo na Jiřího Drahoše, vědce a do nedávna úřadujícího předsedu české asociace Římského klubu. Co je to Římský klub si můžeme snadno vyhledat, víme však, že je to jedno z mnoha chapadel Nového světového řádu.

   V evangeliu sv. Matouše 10,26 se píše:
   26 Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.

   Podivujeme se nad tím, jak se všichni vymezují proti prezidentu Zemanovi, ale mezi sebou se jakoby tolerují. Ptáme se, něco je spojuje? Ano, členství v zednářské lóži.
   Existují webové stránky, které kdyby byly falešné, už by byly dávno smazány a správce těchto stránek by zřejmě ztratil svobodu. Pozorně si přečtěme tento seznam a jistě se mnohým z nás otevřou oči:

   https://abbartos.wordpress.com/2013/05/25/pravdolaska-5-0-aktualizovany-seznam-pravdolaskaru-200-dalsich-jmen-celkem-700-pravdolaskaru/

   Naše země jsou nyní v nejvyšším ohrožení, protože výbor EU parlamentu pro občanské svobody odsouhlasil již 19. října návrh nového zákona o přerozdělování uprchlíků v EU, který se má stát reformou tzv. Dublinského protokolu. Reformní text zákona nově určuje, že všechny členské země EU jsou povinny přijímat uprchlíky podle přerozdělovacího mechanismu, který určí ad-hoc pro každou zemi jednotlivě Evropská komise podle klíče HDP a populace.
   Jednotlivé členské země podle tohoto zákona budou nejen muset přijímat tisíce, desítky tisíc nebo dokonce stovky tisíc migrantů ročně, ale navíc podle této novely nebudou mít ani kontrolu a možnost výběru nad tím, jaké uprchlíky dostanou přidělené.

   http://www.rukojmi.cz/clanky/5215-nejvyssi-poplach-evropsky-parlament-dostal-na-stul-reformup-dublinskeho-protokolu-a-ceska-media-mlci-novy-dublin-ukotvuje-povinne-prerozdelovani-krimigrantu

   Proto, jak říká Pán Ježíš, bojujme a postavme se za to, co je správné a také jak říká Jiří Pavel Pešek, nejdříve zachraňme dům a až pak řešme uspořádání uvnitř domu.

   544. Poselství Ježíše ze dne 5. září 2012 v 14:30.

   UKÁŽE SE VELKÝ KONFLIKT A LIDI ROZDĚLÍ. BRATR PROTI BRATRU.

   Ani jeden národ si nemohl nevšimnout, že ve vzduchu je mnoho změn.
   Boží Slovo je pohlceno hlasy ateistů, kteří zakrývají své hlasy zástěrkou vládních zákonů, opatřených dodatky ve jménu takzvané spravedlnosti, tolerance, pro dobro všech.
   Lži, které jsou vám předkládány, jsou vymyšleny tak, aby zničily nejen Slovo mého Otce, ale také křesťanství po celém světě.
   Nepřijímejte nové zákony, které tolerují smrtelný hřích. Bojujte, vy všichni. Postavte se za to, co je správné.
   http://www.varovani.org/html2/544.html

   P.S.
   Pro Pátera V. – oba jsou na seznamu!!!

  • Pokoj Vám .
   Drahí Pater V, nedá mi nezareagovať na tvoj príspevok .Ďakujem ti , že si sa s nami podelil aj o svoje pocity . Áno , asi každý z nás možno už prechádzal niečím podobným v súvislosti s danými posolstvami a svedectvom o Varovaní.
   Ja som práve pred vianocami a počas Vianoc , prežíval určitú vyprahlosť až nenaplnenosť a nebol som v duchovnej pohode . Vedel som však a vnímal som to , ako niečo čo Pán dopúšťa a dáva ľuďom , ktorý sa rozhodnú plne nasledovať a kráčať v Ježiových šľapajách. Je to akýsi druh skúšky , v ktorej si nás Pán Boh preskúšava z dôvery , trpezlivosti a úplnej odovzdanosti Jeho Prozreteľnosti , ktorá nás pozná lepšie , než mi sami seba dokážeme vôbec poznať ,ale On túži po našom potvrdení pri takejto skúške a vyslovení ; ÁNO BOŽE DÔVERUJEM TI A OBETUJEM VŠETKY NEISTOTY , ROZĽADENOSŤ , TRÁPENIA , BOLESTI, FRUSTRÁCIU A  POUŽI ICH , TAK AKO UZNÁŠ ZA VHODNÉ PRE NIEKOHO , KTO TO PRÁVE POTREBUJE .
   Povzbudzujem , ťa brat môj na tvojej ceste . Nezabúdaj Pána vzývať i v protivenstvách a tažkostiach , lebo ON nás neprestáva nikdy Milovať , ba práve v tedy , keď trpíme ,JE SÁM VŠEMOHÚCI PÁN BOH ešte blžšie pri nás .A ešte jedna malá rada , ktorú sme dostali v posolstvách . Ten ,kto chce napredovať a uchovávať svojho ducha v pokoji , nech nehľadí naľavo ani na pravo .
   Jeden príklad , zrovna dnes som sa dostal na stránku , ktorá je proti posolstvám dávaným Márii Božieho Milosrdenstva , až mi srdce zovrelo od bolesti , pozrel som si niektoré vyjadrenia zbeźne , pretože som cítil , že sa nimi nemám zaoberať a asi po 4 minútach som z dotyčnej stránky odišiel . A viem , že som urobil dobre ,pretoźe by mi od bolesti puklo srdce.
   Želám , Požehnaný ďeň.

 14. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  2. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  3. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  4. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  5. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  6. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  7. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  8. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána a Miloša prosí naša sestra Jana.
  9. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  10. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  11. Za tetu Helenku, ktorá má vážnu onkologickú chorobu a za sesternicu Aničku, ktorá má rovnako rakovinu, aby im dal Pán dar uzdravenia, o to prosí Jaromír.
  12. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  13. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  14. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  15. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  16. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  17. Pane Ježišu Kriste, na príhovor našej nebeskej Matky Márie, prosím, uzdrav a vysloboď matku dvoch detí od útlaku a útokov satana a jeho pomocníkov, prosím, zbav ju strachu a naplň jej dušu pokojom a láskou Ducha Svätého. Pomôž jej aj nájsť si zamestnanie. Sláva a vďaka Ti, Pane.
  18. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  19. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  20. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  21. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  22. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  23. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  24. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  25. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  26. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  27. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  28. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  29. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  30. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  31. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  32. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  33. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  34. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 15. Prečítajte si, ako satanské elity iluminátov využívajú rakovinu na dosiahnutie ich cieľa – redukcie celosvetovej populácie. Skutočne, tí ľudia naozaj nemajú „dušu“ (v prenesenom slova zmysle, ako sa uvádza v tomto dokumente). Sú to prisluhovači diabla, ktorí sa nezastavia pred ničím !
  Príď, Pane, príď čim skôr a ukonči nadvládu týchto bezcitných vrahov a zločincov !!

 16. Modlitba na začiatku Nového roku
  20. júna 2013 admin 2548 Views 2 komentáre

  Pane Ježišu, Ty si Cesta, Pravda a Život. Na začiatku tohto nového roka, ktorý začíname v Tvojom mene, pod ochranou Tvojej a našej Matky, Panny Márie, vrúcne Ťa prosíme: zachovaj nás vo svojej milosti a láske. Buď cestou našej vôle, buď pravdou našej mysle, buď životom našich duší a jediným cieľom nášho života. Chráň nás od zlého, zachovaj nás v zdraví, upevňuj našu vieru, obdarúvaj nás darmi Ducha Svätého, aby nás nič neodlúčilo od Teba, aby sme žili ako Božie deti, ktoré dennodenne vzývajú Otca na nebesiach.

  Prosíme Ťa, daj, aby sme celý rok prežili v posväcujúcej milosti, aby sme svoje utrpenie a bolesti spájali s Tvojimi utrpeniami pre dobro Tvojej Cirkvi a na spásu sveta. Pomáhaj nám, aby tento rok bol pre každého z nás rokom spásy, aby sme nepadli do ťažkého hriechu, aby sme konali pokánie, nech Eucharistia stvárňuje v našich srdciach Teba a nech v blížnych slúžime Tebe. Daj, aby sme v tomto novom roku posvätnou liturgiou ešte väčšmi vzdávali vďaky Bohu Otcovi, spolu s Tebou Ho oslavovali, plnšie posväcovali seba, horlivejšie budovali Cirkev a Tebe sa vrúcnejšie klaňali ako svojmu Bohu.

  Pane Ježišu, daj, aby sa zlí stali dobrými a dobrí nech sa deň čo deň stávajú lepšími a tak blaženejšími a šťastnejšími. Nech nik márne neprosí, ale nech každý u Teba nájde, čo potrebuje: smutný útechu, chorý zdravie, hriešnik odpustenie a milosť, slabý pomoc, bezradný radcu, pochybujúci istotu, opustený lásku, blúdiaci pravdu a každý spásu.

  A napokon, ak by mal byť tento rok posledným rokom našej životnej púte, daj, aby sme odchádzali z tohto sveta posilnení a pripravení sviatosťami na cestu do večnosti a tak šťastne mohli vojsť do nebeského kráľovstva, kde Ťa budeme vidieť z tváre do tváre a s preblahoslavenou Pannou Máriou, so všetkými anjelmi a svätými chváliť a velebiť na veky vekov.

  Amen.

  http://modlitba.sk/?p=1829

  Prajem Vsetkym pozehnany rok 2018, plny Bozej lasky, pomoci, ochrany, zdravia a najma Bozieho pozehnania

 17. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Přišel čas, kdy uvažujeme nad tím, jaký byl právě končící rok, a nemůžeme se vyhnout úvahám, jaký asi bude ten následující. Tento rok jsme prožívali v obavách z islamizace evropských států, z různých válečných konfliktů, byli jsme zdrceni z činů falešného proroka na Petrově stolci a každý z nás měl mnoho různých potíží a starostí. Je však úžasnou milostí Boží, že my, kteří jsme přijali Slovo Pravdy z Poselství Varování, jsme plni naděje, protože, jak opět zdůrazňuje Matka Spásy v poselství Zbytku 324, postavili jsme Nejsvětější Trojici do středu svého života. Někdo může namítnout, to přeci dělá většina křesťanů, my však máme právě tu úžasnou milost, že tuto lásku k středobodu našeho života, máme opřenou o poznání z Knihy Pravdy.

  Na Štědrý den šla na ČT 1, pohádka Anděl Páně 2, také byla uvedena Slovenskou televizí, měla hezký příběh, byl to dobrý počin připomenout divákovi křesťanské hodnoty, jen jméno Boží, které bylo několikrát vysloveno nadarmo, jako klení, si mohl režisér Jiří Strach odpustit, především to bylo odpudivé od herce Bartošky v roli Boha Otce. Tento režisér Jiří Strach měl několik dní před uvedením zmíněné pohádky televizní rozhovor, kde vysvětloval, že je praktikující katolík, ale když se stočila řeč k islámu, řekl, že máme společného Boha a je třeba vést dialog.
  My však Víme, že je jen jeden Bůh v Nejsvětější Trojici, z mnoha poselství například č. 403:
  „Děti, protože vám byla dána Pravda Trojjediného Boha, Nejsvětější Trojice, která je tvořena Otcem, Synem a Duchem Svatým, máte zodpovědnost hlásat mé svaté Slovo celému světu.“

  Především je tato pravda řečena Písmem svatým.
  1 JANŮV 5-10,11,12,13:
  10 Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.
  11 A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu.
  12 Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.
  13 Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.

  JAN 14-6
  6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

  Alláh nehlásá Desatero Božích přikázání, ani nemá Syna, tudíž nepřináší spásu duše, poselství 339 říká:
  „Nezapomeňte, že je jen jeden Bůh, tři božské osoby v Nejsvětější Trojici – Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Cokoliv jiného, co vám bude předloženo, neexistuje.“

  A poselství 368 říká:
  „Je pouze jeden Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý v jediné Nejsvětější Trojici.
  Jakýkoliv jiný bůh přichází od Satana a nezáleží na tom, v jak přitažlivé podobě.“

  Tento rok proběhlo mnoho protiislámských demonstrací, na nichž promluvilo mnoho řečníků a právě velikou nadějí pro nás všechny je ta skutečnost, že mnozí z nich, ač zdánlivě nevěřících vybízelo k návratu ke křesťanství, jako jediné záchraně od islamizace našich zemí. Drtivá většina našich spoluobčanů odmítá islám a hledají ukotvení a rádi by se vrátili k víře svých otců, ale co nacházejí, zmatek a rozkol.

  O vánočních svátcích zveřejnil Tomáš Ortel skladbu V době Vánoc, která má za šest dní 75000 přístupů, jeho skupina je sice rocková, ale rozhodl jsem se na ní upozornit, protože tento zpěvák ukázal svým příznivcům, že má duši, která hledá a vzhlíží ke Kristu.
  Další takovou nadějí bylo vyjádření prezidenta Miloše Zemana, že by podpořil obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
  Z tohoto končícího roku je tedy velkou nadějí poznání, že naše národy hledají Pravdu a toto nadějné hledání se přesune i do nového roku, v němž bude naší velkou zodpovědností zužitkovat naše poznání Pravdy.

  Přejme si do nového roku 2018 mnoho naděje, která se promění v obrácení našich národů.

  • Nemám rád také rozprávky ako Anjel Pána. .
   Pretože je tam diabol zobrazený ako neškodný, ktorý nevie nenávidieť. .
   I keď je to len rozprávka, ľudia to postupne prijímajú ako realitu..

   Prajem veľa zdravia, šťastia, lásky, síl bojovať ďalej za dobro a pre dobro duší..do nového roka 2018.

   • Želám všetkým požehnaný novoročný čas.
    Brat Ivan, máš pravdu, ani ja nemám rada také rozprávky. Pozrela som si úvod ale hneď som to vypla. Podľa mňa je mnoho filmov, rozprávok a doku.filmov spracovaných podľa pokynov slobodomurárov, ktorý chcú do všetkého vniesť voľnomyšlienkárstvo, chaos a rozkol. V mnohých kresťanských filmoch som tiež postrehla mnoho všelijakých satanistických znakov, ktoré používajú herci ako napr znázornený znak 666 rukou Jeźiša …..
    Preto odporúčam opatrnosť pri čítaní kresťanských stránok ako aj pri pozeraní kresťanských filmov.
    Ja osobne som veľmi zúžila okruh svojích záľub a záujmov.

 18. Neni jineho jmena!
  Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
  Jeden Číňan, který se obrátil na katolickou Víru, vysvětluje názorným jazykem svou cestu k Ježíši Kristu.
  „Byl jsem neopatrný a spadnul jsem do hluboké jámy. S největším úsilím jsem se pokusil z této pasti uniknout, ale nepodařilo se mi to. Svým vlastním úsilím jsem se nemohl dostat ven.“
  Toto je len kratky uryvok z clanku na https://rexcz.blogspot.co.uk/2017/12/neni-jineho-jmena-2017.html
  Je to velmi povzbudivy clanok, ktory nam tiez ukaze ako reagovat na rozne narazky na vieru a Pana Jezisa.
  Konajme pokanie a pristupujme k sv.spovedi tak casto ako sa nam len da.
  Pozehnany den svatych neviniatok

 19. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  2. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  3. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  4. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  5. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  6. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána a Miloša prosí naša sestra Jana.
  7. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  8. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  9. Za tetu Helenku, ktorá má vážnu onkologickú chorobu a za sesternicu Aničku, ktorá má rovnako rakovinu, aby im dal Pán dar uzdravenia, o to prosí Jaromír.
  10. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  11. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  12. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  13. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  14. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  15. O Božiu pomoc pri nájdení zamestnania prosí nášho Pána brat Štefan O.
  16. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  17. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  18. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  19. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  20. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  21. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  22. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  23. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  24. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  25. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  26. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  27. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  28. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  29. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  30. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  31. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  32. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  33. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

  • Požehnaný deň,

   prajem všetkým krásne a pokojné medzi sviatočné dni. Rada si na tejto stránke prečítam všetky príspevky a dnes mi nedalo nenapísať.
   Ďakujem Vám Jaro_D za veľmi hodnotné príspevky. To čo píšete o Vianociach, aj aktivitách v našich kostoloch, cítim už dlhú dobu aj ja. Krásne ste všetko vystihli. Len žiaľ, nie každý to vidí alebo chce vidieť. V srdciach mnohých ľudí sa usídlil Zlý, veľa ľudí nechce ani počuť o tom, že náš Pán prichádza. Keď sa o tom zmienim, som na posmech. A všetky znaky Jeho Druhého príchodu sú tu. Je mi z toho všetkého smutno a srdce mi mnohokrát plače nad chamtivosťou, mamonou a pohŕdaním všetkého toho pravého, čo súvisí z Vianocami. Je mi ťažko keď aj v kostole počujem, že Vianoce sú sviatkami rodiny a vzájomným obdarovávaním sa. Je to všetko pekné, ale Vianoce sú v prvom rade sviatkom NARODENIA JEŽIŠA KRISTA! Náš Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet ako SVETLO, aby sme mali večný život ale TMY ho neprijali. A dnes sa to deje tiež. Často si spomínam na slová môjho nebohého ocka, bol vzdelaný a veľmi múdry. Veľa čítal a  hovorieval, že všetky vojny a nepokoje vo svete sú namierené voči Ježišovi Kristovi. Svet nenávidí Ježiša Krista. Lebo hovorí PRAVDU a nám je ľahšie prijať zlo, ako žiť v pravde. Keby ľudia dodržovali aspoň z časti Desatoro, svet by vyzeral ináč. Vtedy /15 rokov dozadu/ som ho veľmi nechápala, ale dnes som presvedčená, že mal pravdu. Žiaľ viac nám vyhovuje konzumný spôsob života, do kostola mnohí chodia iba na koncerty! kultúrne sa vyžiť a potom si aj  zatlieskať. A niekedy si vypočuť z úst kňaza aj dobrý vtip a zasmiať sa! Kam sme to dospeli? Kam to kráčame?

   Prosila by som vedúceho našej modlitbovej skupiny Romana_C o vypísanie novej modlitbovej akcie. Nechcem Vás Roman zaťažovať, rada sa s Vami spoločne modlím. O niekoľko dní vstúpime do nového roka 2018 a osobne si myslím, že bude prelomový. Treba sa nám veľmi veľa modliť. Najmä za tých, aj našich drahých, ktorí kráčajú po zlých cestách. Často si hovorím, že ľudia nie sú zlí, len sú zle vedení. A treba sa za nich veľa modliť. Denne prosím Pána: Príď Pane Ježišu a zachráň nás !
   ĎAKUJEM! A všetkým do nového roka vyprosujem Božiu milosť a požehnanie.

 20. Pochvaleny Pan Jezis Kristus, krasne a pozehnane Vianoce,
  tiez by som chcel popriat nasim Stefanom vsetko najlepsie k sviatku ich mena, vela stastia, zdravia a najma Bozieho pozehnania a tiez sily, aby podobne ako sv. Stefan, ktoreho meno nosia, aj oni dokazali sa obetovat pre Panovu slavu.
  na Hlavnych spravach pod clankom o Sv. Stefanovi som v diskusii nasiel nadherny prispevok, ktory tu rad skopirujem:
  https://www.hlavnespravy.sk/veriaci-si-pripominaju-sv-stefana-prveho-mucenika/1254676
  Rudolf Hrant • pred 2 hodinami
  Veriaci si pripominaju taktiež vianoce,ako narodenie nášho spasitela a Pána Jezisa Krista.Syna Božieho ktorý prisiel na tento svet s vôli Otca,-a aby pretal uzly zla.zlomil satanovu moc nad ludmi,-a dal im slobodu,pravdu a večný život.Tak ako je napisane,-„neprisiel som svet sudit,ale zachranit“!

  “ a kto vidí mňa, vidí Toho, ktorý ma poslal. 46 Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa. 47 Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva ich, toho nesúdim, lebo som neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť ho. 48 Kto pohŕda mnou a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale sám Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, čo povedať a čo hovoriť, “

  _a co vidime dnes?

  V nasich pohanských mediach ktore sa pretekaju kto vecsiu ohavnost,prinesie ludom rovno do ich domomov,-niet ani zmienka o Betleheme,-o narodeni Ježiša Krista,kráľa kráľov,pána pánov,-že vianoce su sviatkom naplneni očakávani a radosti,-že Boh, sa zmiloval nad nami,-a casto niet zmienky o Betleheme ani v nasich domovoch…a ako piše evanjelista svaty Ján:“-

  – veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
  Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
  Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.
  A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.
  Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené.
  Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. “

  A co vidime dnes? Vianoce,predovsetkým ako sviatky obžerstva,marnivosti,a pýchy,kde je mnoho tých ktorý vianoce považuju,iba za čas davania si predovsetkým darcekov,navstevovania sa,a dobreho jedla i pitia..
  -Nie o tom vsak su krestanske vianoce.

  A dieťa leži v maštali,-tam kde prislo na svet…Pretože ludia ho neprijali,-pretože milovali viacej tmu,ako svetlo..A tak dnes mnohy sme podobný oným obyvatelom Betlehema.
  Ježis klope na naše dvere,na dvere nášho domu,na dvere nášho srdca,-..a mnohý ostávame ľahostajny,pohrúženy do vlastnych starostiach a honbe za prijemnostami,ci
  povinnostiami,-či vlastným pohodlým zabúdame tak casto na nášho Boha.
  Lebo len od dneho dostavame všetko dobré to čo máme.On dava dážd i slnko na dobrých i zlých,-pretože chce aby každý mal život večný a nikto nezahynul .
  A mnohý dnes pľuju mu do tváre.

  Kde je nasa uprimna motlitba,kde je nasa pokora,a nasa vdacnost.Ake je to ovocie ktore
  potom
  prinasame nasim bratom a sestram,-aký sme strom..žijeme Božim slovom iba jazykom alebo aj skutkom?

  Tam kde nema Božej lasky,nema pokoja,nema radosti,ake sme deti ked nedakujeme svojmu nebeskemu Otcovi,ked jemu neprinasame chvaly,a vdaky.Ked odvraciame sa od neho,neslužiac dobru ale mamonu,a častokrat zlu.

  A preto mohol satan povedat,ked pokušal 3x Ježiša na púšti:

  „Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu moc a bohatstvo všetkých kráľovstiev sveta

  a povedal: To všetko mi patrí a môžem rozdávať, komu sa mi páči.

  Vzdaj mi poctu a všetko bude tvoje.“
  Ježiš mu odpovedal: Je napísané, že jedine Boha máme uctievať a iba jemu máme slúžiť.“


  pretože mnohy zapreli Boha,a služia zlému.Jedný vedome,iný nevedome.

  Obraťme preto svoju tvar k Bohu,k nášmu nebeskemu Otcovi,vzdajme mu vdaky i chvaly,za všetko čo v našom živote mame,napriek tomu aky sme,on nas nezavrhol,a neopustil.Zoslal nam svojho syna,-aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.AMEN.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach,
  posväť sa meno tvoje,
  príď kráľovstvo tvoje,
  buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
  Chlieb náš každodenný daj nám dnes
  a odpusť nám naše viny,
  ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
  a neuveď nás do pokušenia,
  ale zbav nás od zlého. Amen.
  Pod prispevkom na uvedenej stranke su aj nadherne videa.
  Aj my sirme Meno Panovo A Slovo medzi ludmi a nebojme sa ani vysmechu, tak ako sa nebal ani Sv. Stefan a ostatni mucenici.
  Pozehnany 2. vianocny sviatok Vam vsetkym aj Vasim blizkym

 21. Ľudia v celých dejinách kresťanstva sa snažili vysvetliť veľké Božie veci našou malou ľudskou logikou. Jedni preto, aby dokázali, že Boha niet. Iní preto, aby presvedčili o svojej múdrosti, že práve oni vedia, ako sa to stalo, a niektorí preto, že uverili tým, ktorí o tom píšu.. . Títo uverivší sa v dobrom úmysle chcú podeliť s ostatnými a presvedčiť nás, že to bolo práve takto.

  K tým radím aj teba, brat Milan S. Lebo toto vysvetlenie, ktoré si ponúkal vlani a ponúkaš aj teraz, neobstojí. Ukáž, alebo napíš, kedy už na zem zasvietilo ktorékoľvek nebeské teleso až tak, aby podľa neho sa dalo niekam trafiť? Dokonca až ku konkrétnemu objektu???

  Všemohúci Boh pre spásu ľudstva urobil taký VEĽKÝ ZÁZRAK počnúc vyvolením Ženy, z ktorej sa mal narodiť Boží Syn, jej nepoškvrneným počatím, zvestovaním a zázračným panenským pôrodom taký obrovský zázrak, ktorý je žiadnym človekom neopísateľný. A preto si Boh v celých dejinách vyvolil aj omilostil duše, prorokov a vizionárov, cez ktorých sa nám snaží priblíži svoje zázračné diela.
  A pre túto jedinečnú udalosť ZRODENIA BOHA AKO ČLOVEKA stvoril aj špeciálnu hviezdu, ktorá musela byť celkom výnimočná, lebo išlo o ochranu Spasiteľa ľudstva pred zlými skutkami ľudí vedených nepriateľom Boha.
  Ponúkam vám túto úžasnú knižočku:
  Narodenie Spasiteľa nájdete v 4.kapitole od str.  107, a Klaňanie troch mudrcov v 5.kapitole od str. 128. Ale verím, že si každý veľmi rád prečíta celú knihu:

  Zivot Panny Marie vo videniach blahoslavenej Anny Katariny Emmerichovej

  https://www.skn.sk/swift_data/source/Digitalna_kniznica/Dokumenty/Zivot%20Panny%20Marie.pdf

  Milí bratia a sestry, želám nám všetkým KRÁSNE, POŽEHNANÉ VIANOCE, lebo je možné, že tie budúce už také nebudú…

 22. Drazí v Ježíši Kristu,

  letošní velmi krátký advent se pomalu končí a my se s neskonalou radostí budeme moci již zítra sklonit před Všemohoucím Bohem a budeme Ho chválit za to, že nám před více než dvěma tisíci lety poslal svého jediného Syna Ježíše Krista našeho Pána, Spasitele a Vykupitele…
  Z celého srdce přeji Vám všem i Vašim blízkým pokojné a požehnané Vánoční svátky.

  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 23. Maranatha. Milosť Pána Ježiša s vami. (1Kor 16, 22-23)
  Príď, Pane Ježišu, príď medzi svojich, tešíme sa na Teba a očakávame Tvoj príchod.

  Požehnané Vianoce všetkým ľuďom dobrej vôle.

 24. Admin Peter:
  Už minulý rok vyvolal váš príspevok kontroverzné reakcie kvôli astrológii i rozsahu vášho príspevku. Už vtedy som vás upozornil, že máte najskôr konzultovať admina stránky ohľadne vhodnosti a prípustnosti takéhoto príspevku, čo ste znova neurobili a tým ste porušili pravidlá nášho fóra, čo ma žiaľ (nerobím to rád) vedie k odstráneniu vášho príspevku z diskusie.

 25. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie pre svoju rodinu, aby sa už čo najskôr pozitívne vyriešila rodinná zložitá situácia, za deti a manžela, za mier vo svete a za duše v očistci prosí Alena.
  2. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána a Miloša prosí naša sestra Jana.
  3. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  4. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  5. Za tetu Helenku, ktorá má vážnu onkologickú chorobu a za sesternicu Aničku, ktorá má rovnako rakovinu, aby im dal Pán dar uzdravenia, o to prosí Jaromír.
  6. O Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie pani Marušky, za zvládnutie ťažkej situácie vo svojej rodine, za seba samu a dcéru Lenku a jej rodinu prosí Lidka.
  7. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  8. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  9. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  10. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  11. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  12. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  13. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  14. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  15. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  16. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  17. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  18. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  19. O Božiu pomoc pri nájdení zamestnania prosí nášho Pána brat Štefan O.
  20. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  21. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  22. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  23. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  24. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  25. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  26. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  27. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  28. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  29. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  30. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  31. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  32. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  33. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  34. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  35. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  36. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  37. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  38. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 26. Bratia a sestry,
  sme už blízko slávenia narodenia nášho Spasiteľa, ale nezabudnime ani na prosby Božej a našej Matky Márie, aby sme sa modlili za Boží plán na Turzovke – Živčáku, aby tu bol čo najskôr postavený veľký chrám zjednotenia svätej Cirkvi.

  Panna Mária prosí, aby
  sme sa každú stredu v čase medzi 19.00 a 21.00 hod.
  a každú prvú sobotu v čase medzi 14.00 a 16.00 hod.
  modlili za tento Jej úmysel. V tom čase je osobitným spôsobom prítomná pri každom človeku, ktorý sa s ňou modlí. Kto sa nemôže v tom čase modliť, nech obetuje svoje práce, trápenia, alebo len celkové svoje sústredenie a duchovné spojenie s Pannou Máriou v tomto úmysle. Povedzte aj ďalším.

 27. Laudetur Jesus Christus!
  Aj my si zvolme nasho Pana Jezisa za Krala. Tento clanok je z pera polskeho kardinala Sapiehu a ako bol aktualne pred 70-timi rokmi tak o to aktualnejsim sa stava v tejto dobe

  http://www.tedeum.cz/2017/10/27/kraluj-nam-kriste/

  Kolik jen lidí jedná podobně: jsou ochotni poklonit se v neděli Pánu Bohu, ale jinak se chovají tak, jako kdyby žádný Boží zákon neplatil. Jsou ochotni nazvat Krista Králem, ale zároveň se ho snaží uzavřít do zdí kostelů a omezit jenom na náboženské projevy. Ba co hůř, setkáváme se se snahou spojit úctu ke Kristu se službou bůžkům, které si lidé sami stavějí, a učinit z Kristova pravého náboženství služku zcela cizích zájmů, či dokonce zájmů Kristu Pánu nepřátelských.

Pridaj komentár