Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  2. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  3. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  4. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  5. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  6. O Božiu pomoc pri nájdení zamestnania prosí nášho Pána brat Štefan O.
  7. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  8. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie pre svoju rodinu, aby sa už čo najskôr pozitívne vyriešila rodinná zložitá situácia, za deti a manžela, za mier vo svete a za duše v očistci prosí Alena.
  9. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  10. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  11. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  12. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  13. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  14. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  15. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  16. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  17. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  18. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  19. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  20. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  21. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  22. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  23. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  24. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  25. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  26. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  27. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  28. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  29. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  30. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  31. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  32. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  33. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  34. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  35. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  36. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  37. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

  • Chvála Ježíši Kristu!
   S hrůzou jsem sledoval toto video které bylo rovněž zveřejněno na stránkách Lumen de Lumine s tímto komentářem: Skandální video o zásahu policie proti skupině mládenců, kteří na protest proti zneužití katedrály v Bruselu se hlasitě modlili růženec, zatímco kardinál Kessel chtěl s protestanty oslavovat 500 výročí tragického roztržení církve Lutherovou revolucí…
   Odkaz: https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=skandal-v-katedrale-v-brusselu

   I na stránkách Radio Vaticana se pějí ódy na Luthera a jeho reformu církve…!!! Nikde ani zmínka o tom, že Lutherovy bludy jsou v přímém rozporu s naukou církve…
   Média, včetně většiny televizních stanic, se zmiňují o velkém výročí reformy církve… a většina církve, Těla Kristova, k tomu mlčí… Ano to je přesně voda na mlýn radikálním křídlu a další krok ke sjednocení a k NWO…
   Bůh nás ochraňuj…

   Naší mocnou zbraní jsou modlitby, především každodenní modlitba růžence a korunky… A ve společné modlitbě je velká síla. Romane děkuji za vypsání modlitební kampaně… S radostí a nadějí se budeme společně modlit v den, kdy je Slavnost Ježíše Krista Krále !!!

   Ať Vám všem Bůh žehná a Matka Spásy ať nad Vámi rozprostře svůj ochranný plášť.
   S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 2. Chvála Kristu,
  Po delší době jsem vypsal MK dle prosby z poselství Luz de Maria na 26.11.2017 Den modliteb za spásu duší.
  Už nyní se můžete registrovat k dni modliteb nebo se stačí jen přidat v ten den k modlení.

  Bůh s Vámi

 3. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Zápas pokrčuje. Na stránce Společnosti pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze je vyvěšen arch na podporu Interpelace občanů pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

  http://www.marianskysloup.cz/clanky/aktuality/interpelace-zastupitelstvu-hl.-mesta-prahy.html

  Prosím pomozme katolickým obyvatelům Prahy v jejich úsilí o duchovní obrodu hlavního města a tím i všech tří historických českých zemí – Čech, Moravy a Slezska. Prosím i naše drahé přátele na Slovensku, pomozte nám, vždyť v čase ztržení Mariánského sloupu jsme měli společný stát.
  V době protestantizace katolické církve je veřejně umístěný symbol Panny Marie nejen historicky velmi důležitý, ale především z hlediska nedaleké budoucnosti, má nesmírný význam.
  Dnes jsem s dovolením faráře přinesl několik podpisových archů a po mši svaté byl docela velký zájem o podpis.
  Podepsané archy je nutné poslat do 20. 11. 2017 na adresu –
  Ing. Mgr. Josef Pejřimovský
  Junácká 1630/12
  16900 Praha 6, Břevnov

 4. Dnes od 18.00 do 20.00 pozývame všetkýh k modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby ako si praje naša Nebeská Mamka podľa posolstva 355 a tiež s úmyslom za odčinenie urážok voči Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

  „Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována“.

 5. Bratia a sestry, čas sa približuje a pokušenie sa zosilňuje. Mohli by sme prijať výzvu Matky Spásy na ďalší modlitbový deň:

  292. Poselství Matky Spásy ze dne 16. října 2017.

  Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

  MÉ DĚTI ZŮSTÁVAJÍ KONFORMISTY, ŽIJÍ PODLE ZÁKONA NEJMENŠÍHO ÚSILÍ

  Krátky výňatok:

  Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

  mé požehnání je podstatou mé mateřské lásky ke každému z vás…

  Vyzývám vás k úplnému a konečnému obrácení, abyste mohly zachránit své duše a měly nutnou sílu k překonání překážek tohoto času a toho, jenž má přijít.

  Každodenní zpytování svědomí je nezbytné.

  Je nutné, abyste každý den obnovily svá zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci mého Syna a mému Neposkvrněnému Srdci.

  Není snad každý okamžik novým bojem se zlem? Satanovy hordy neodpočívají. Proč si mé děti myslí, že zasvětí-li se jednou našim Nejsvětějším Srdcím, že to stačí? Ne, děti, to nikdy nestačí…

  Nebuďte slepí, nejsou to snad znamení časů? PROBUĎTE SE, DĚTI! Usilujte o to, aby se ve vás s Božím požehnáním probudil nový člověk, abyste tak mohly být apoštoly Lásky.

  Zvu vás k novému dni modlitby svatého růžence za spásu duší na neděli 26. listopadu.
  Říkám to předem, aby se lidstvo sjednotilo v uznání mého Syna, Krále vesmíru.

 6. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie pre svoju rodinu, aby sa už čo najskôr pozitívne vyriešila rodinná zložitá situácia, za deti a manžela, za mier vo svete a za duše v očistci prosí Alena.
  2. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  3. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  4. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  5. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  6. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  7. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  8. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  9. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  10. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  11. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  12. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  13. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  14. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  15. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  16. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  17. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  18. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  19. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  20. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  21. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  22. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  23. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  24. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  25. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  26. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  27. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  28. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  29. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  30. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  31. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  32. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  33. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  34. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  35. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  36. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 7. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  2. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  3. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  4. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  5. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  6. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  7. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  8. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  9. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  10. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  11. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  12. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  13. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  14. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  15. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  16. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  17. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  18. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  19. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  20. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  21. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  22. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  23. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  24. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  25. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  26. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  27. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  28. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  29. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  30. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  31. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  32. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  33. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  34. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  35. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 8. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
  Priatelia na fóre opäť deň čo deň vidíme napĺňanie IP, ako sa doslova ukazujú dôveryhodným varovania prednesené naším Pánom Ježišom Kristom !
  Tento odkaz je o pripravovanom svetovom stretnutí rodín v Írsku v roku 2018.
  https://gloria.tv/photo/j8mujqjow7BT1K489V7Fr7e6C
  http://www.varovani.org/html2/768.html
  http://www.varovani.org/html2/513.html
  V oficiálnom logu tohto stretnutia v písmene “ O “ sú žiaľ 3 šestky. Vatikán by mal všetkým kresťanom vysvetliť, prečo cíti potrebu takýchto symbolov.
  http://www.206tours.com/wmof/
  Modlime sa za kňazov a duchovenstvo, aby zostali vernými Kristovi.

 9. Dnes od 18.00 do 20.00 vás všetkých pozývame ani nie tak my ako Panna Mária k spoločnému celému Sv. Ružencu s úmyslom za mier.
  Ďakujem že ste prijali toto pozvanie.
  Môj svätý Ruženec môže pri modlení sa všetkých tajomstiev ako jedna modlitba* zabrániť vojne, deti.
  Zjednoťte sa teraz na jeden deň a modlite sa môj svätý Ruženec, aby bola zastavená táto atómová vojna, ktorá sa teraz plánuje.

 10. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Někteří křesťané se podivují nad tím, že jiní křesťané nechtějí dát svůj hlas křesťanské straně při nadcházejících volbách. Tito podivující se, však nechtějí slyšet Pravdu. Pravdu o rozhodující epoše lidstva, kterou právě prožíváme. Armády zla, ať už jsou to vyznavači Talmudu, Koránu, nebo volnomyšlenkáři, se spojili, aby vedli rozhodující bitvu proti křesťanství. Cítíme se velmi ohroženi touto přicházející armádou, jenže my jsme dvakrát ohroženi a to další armádou, armádou zrádců v našich křesťanských řadách.

  710. Poselství Ježíše ze dne 14. února 2013 v 18:00.
  TOTO JE POSLEDNÍ BITVA. MŮJ VIKÁŘ PADL. MÁ CÍRKEV PADNE, ALE BRZY OPĚT POVSTANE.
  http://www.varovani.org/html2/710.html

  Proč se katolická církev nevypořádala s tvrzením, že máme s islámem společného Boha, odtud pramení všechno zlo – přijetí modernismu, falešného ekumenismu a falešné poslušnosti.
  Proč se katolická církev v naší zemi nevypořádala s odkazem kardinála Vlka, který tento blud o společném Bohu tvrdě prosazoval.
  Proč se katolická hierarchie nevypořádá s knězem Tomášem Halíkem, který nevěří v zmrtvýchvstání Ježíše Krista a přijímá islám, přesto je stále prosazován.
  Proč byl vysvěcen na biskupa Tomáš Holub, který se ještě jako sekretář České biskupské konference vyjádřil, že islám je pestrý a hluboký a odmítáním uprchlíků, Evropa popírá svou kulturu. Tímto biskup Holub zrazuje evangelium, věrnost Ježíši Kristu a popírá první Boží přikázání.
  Nejnovější zrada je slyšet z Polska, kde Primas polské katolické církve a arcibiskup hnězdenský Wojciech Polak řekl: „Pokud se doslechnu, že se v Hnězdně (sídle arcibiskupovy diecéze) koná nějaká manifestace proti uprchlíkům a že se jí moji kněží chtějí zúčastnit, budu mít jen stručnou odpověď: každý kněz, který se připojí, bude suspendován,“ řekl Polak.

  A výroky papeže, to je jedna zrada za druhou:
  Papež František na křesťany naléhá, aby přijali čínskou politiku jednoho dítěte, aby tak „svět učinili trvale udržitelnějším“, uvádí panelista Vatikánem vedené Konference o biologickém vymírání, která proběhla tento týden.
  Papež věří, že řešení pro zabezpečení trvalé udržitelnosti tohoto světa spočívá v depopulaci, a Západní svět musí skoncovat s tím svým vrháním spousty miminek, jinak svět nepřežije „příští období temna.“
  Papež František řekl, že bezpečnost každého jednotlivého uprchlíka je potřeba upřednostňovat nad národní bezpečností. Státy by dle něj měly zjednodušit proces udělování humanitárních víz a sjednocování rodin a měly by podstatně navýšit počet jejich udělování. Uprchlíci a žadatelé o azyl by měli dle něj dostat pracovní povolení a přijímající země by jim měly zaručit právo praktikovat svou víru a možnost legálně překročit hranice.
  Papež František chválil migranty: „Víte, co vlastně jste? Jste bojovníci naděje!“
  Papež František: Nechuť k masové migraci lze zabránit „střetem kultur“

  A křesťanská strana, které bychom jistě dali náš hlas kdyby – kdyby prozřela a oblékla si Boží zbroj, ale ona tuto Boží zbroj odhodila.
  Zrazuje, když prosazuje pana Hermana, který zradil Ježíše Krista, když se vzdal svátosti kněžství, zradil křesťanskou víru, když požádal, jak říká, jeho svatost, tibetského dalajlámu, aby požehnal naší zemi a dalajláma tím momentem otevřel jakési průduchy ducha a duch zavanul. Víme, že pokud nějaký duch zavanul, pak jedině duch démona.
  Zrazuje, když prosazuje pana Bělobrádka, on dobře ví, jak se muslimové chovají k ženám, také ví, že muslimové islám nikdy neopustí, přesto říká:
  „Na svou loďku můžeme přijmout jenom tolik trosečníků, aby se loďka nepotopila s námi,“ řekl Bělobrádek. Zároveň připomněl demografické potíže, které Česku kvůli nízké porodnosti do budoucna hrozí. Nevadilo by mu proto, kdyby se tito uprchlíci po skončení násilí v jejich domovině rozhodli v České republice zůstat.

  Tak proto, proto všechno výše uvedené, je křesťanská strana, kterou podporují čeští biskupové, kteří jsou v jednotě s falešným prorokem, nedůvěryhodná, neboť neposkytuje žádné záruky k ochraně naší víry, naší země, naší budoucnosti.
  http://www.akce-dost.cz/prohlaseni.htm

 11. Sestry a bratři v Kristu!
  V dnešních zprávách se objevila informace o tom, že Zemi večer mine asteroid. Na tom není nic divného, až na to, že vědci ho objevili teprve před týdnem. Jedná se už o druhý větší asteroid, letící blízko Země, za poslední týden. https://www.novinky.cz/veda-skoly/452414-zemi-vecer-mine-asteroid-ktery-objevili-teprve-pred-tydnem.html
  V poselstvích Zbytku jsme několikrát varováni, že nevěnujeme pozornost těmto tělesům, nebo že jsou záměrně utajovány. (č.221: 24.5.2017: Nepodceňujte má slova: Zemi ohrožuje nebeské těleso a člověk stále jí a pije, jako kdyby se nic nemělo stát. 213: Lidé, tančíte, jíte, pijete, noříte se do zkaženosti… životem je pohrdáno, přicházejí zrady, jedna za druhou, množí se znamení na obloze, ale lidé pokračují, jakoby se nic nestalo … a mnoho dalších poselství).
  Jak se Varování blíží, je čas si mimo jiné připomenout, že máme povinnost šířit informaci o něm mezi co nejvíc lidí. Osvědčilo se mi vytisknout informační leták (z titulní strany webu Varování) a ten nechávat všude, kde se přes den pohybuji. Zastávka MHD, čekárna u lékaře, poštovní schránky, pulty k naskládání zboží v obchodech….položit se dá prakticky všude. Nikdy nevíme, kdo jej přečte a komu tím můžeme zachránit jeho duši.
  „Nezapomeňte na dobu, kdy žil Noe. Všichni pili, jedli, pracovali a jiní se Noemovi posmívali, nazývali ho bláznem, nebyli přesvědčeni o zdravém rozumu tohoto muže, který se připravoval zachránit svou rodinu a trpěl pro ty, kteří se nezachrání. Když pak přišel déšť a nepřestal, běželi k arše, ale už do ní nemohli vejít. Tato generace zahynula. „ (PZ č. 203).
  Nedávno jsem se dívala do diskuze, do sekce Rady na přežití. Poslední příspěvek pochází ze srpna 2016. Předtím tam byla poměrně živá debata, reagující na poselství MBM, vybízející všechny, aby si udělali zásoby jídla, vody a podle možností si nakoupili zlato. Zajímalo by mě, jestli ti z vás, kdo tyto možnosti mají, dělají tyto zásoby? Za sebe můžu říct, že trvanlivé potraviny a konzervy průběžně dokupuji, nejčastěji, když jsou v různých akcích. S vodou jsem na tom hůř, spoléhám na zdroj pitné vody v rodině, ale asi začnu i toto řešit vlastními zásobami a koupí tablet na čištění vody.
  V poselstvích Zbytku, která se v mnoha zmíněných státech velmi aktuálně naplňují (zemětřesení, povodně, záplavy, hurikány..) jsou také upozornění, velmi naléhavá, že svět a vše, co považujeme za běžné, přirozené, najednou nebudeme mít.
  Modlím se za to, abychom v časech, kterým budeme čelit, dostali milost žít spolu v komunitách, které si budou pomáhat a budou tvořit živou armádu Zbytku.
  A zvlášť dnes a zítra prosme a modleme se za volby v ČR.

  č. 207: Kvůli opakované neposlušnosti lidí, přijde všude rozklad, drancování, ničení, utrpení, hrůza a hladomor . č. 217: Jak bude žít ze dne na den ten, kdo je zvyklý žít v bohatství?
  Jak bude žít ze dne na den ten, kdo se soustředil na své úspory?
  Jak bude žít ten, kdo je zvyklý uspokojovat své ego a své rozmary?
  Jak bude žít ten, kdo je zvyklý dávat rozkazy?
  Jak bude žít ten, kdo Mě neposlouchal?
  Moji lidé, nebudete mít žádné pohodlí tohoto času… nebudete mít NIC!

 12. Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi a Panne Márii,

  bol som požiadaný o zverejnenie nasledujúceho príspevku, ktorého autorom je ing. Jiří Pavel Pešek, pedagog a člen talianského rádu rytierov sv. Michala. Pretože text tohto príspevku neodporuje pravidlám nášho fóra a má veľmi závažný a dôležitý charakter, rozhodol som sa ho zverejniť:

  Na konci dnešní (nedělní mše sv. – 8/10/2017) jsme vyslechli výzvu České biskupské konference k volbám: …obecné, amorfně rozplizlé a ukolébávající rady ČBK, abychom volili „s rozvahou“ ty strany, které „dlouhodobě“ podporují tradiční křesťanské hodnoty a nepodléhali „populistickým receptům na rychlá řešení“… Nikdo z posluchačů v té chvíli nemohl nemít pocit, že ČBK cudně (či spíše nestoudně) ukazuje na KDU-ČSL a pokouší se „podprahově“ implantovat do našeho podvědomí radu nevolit SPD Tomia Okamury – jedinou stranu, která ve svém programu JASNĚ + TRANSPARENTNĚ + JEDNOZNAČNĚ definuje národní a státní zájmy naší vlasti = záchranu židovsko-křesťanských kořenů civilizační identity Evropy před valící se (auto)genocidní „tsunami“ islamizace našeho kontinentu.

  Ta s sebou nezadržitelně nese teroristické masakry, rabování, znásilňování, nemoci, zotročení původního obyvatelstva a vyhubení křesťanství podle stejného vzorce, který byl v historii tolikrát nelítostně použit v původně křesťanských arabských zemích Středního východu, severní Afriky, v oblastech východní Asie a dnes již i v Evropě – nejen v Kosovu či Albánii, ale s rostoucí dynamikou i v tzv. NON-GO zónách Anglie, Švédska, Belgie, Holandska… K nim přibývají těžce zkoušené oblasti Itálie, Německa… Od r. 622 po Kr. islám vyvraždil ca. 270 mil. lidí – káfirů (nemuslimů): 60 mil. křesťanů, 10 mil. budhistů, 80 mil. hinduistů a 120 mil. Afričanů. (Zdroj: profesionální analytik islámu dr. Salman Hasan, bývalý muslim, který se po svém zázračném uzdravení z rakoviny /lékařské prognózy – 3 měsíce života/ stal křesťanem; v 10/2015 přednesl vynikající projev v senátu parlamentu ČR; zabývá se studiem islámu ca. 50 let; osobně jej znám a garantuji pravdivost této informace).

  Proti krvavé genocidní válce, kterou proti nám rozpoutali radikální muslimové v r. 622 (tj. ti, kteří DŮSLEDNĚ PRAKTIKUJÍ nařízení Koránu – mj. súru (kap.) 9, ayat “ (verš) 5: „VRAŽDĚTĚ NEVĚŘÍCÍ, KDEKOLI JE NAJDETE„), a kterou s přestávkami a různými prostředky vedou neustále, se jednoznačně a nekompromisně postavil i náš Otec vlasti Karel IV.: „Kdokoli se může usadit na půdě nejkřesťanštějšího království českého, splní-li 3 podmínky:

  1. Přijme naší víru (dnes sekulární charakter státu).
  2. Bude respektovat královská nařízení.
  3. Bude se živit poctivou prací.

  Tuto jedinou sebezáchovnou strategii aplikovala z arabských a severoafrických zemí pouze Etiopie, jež si díky ní dodnes uchovala většinu křesťanského obyvatelstva (ca. 67 %), zatímco v ostatních státech čítají křesťanské enklávy (po genocidě křesťanů!) řádově jednotky % ! (Zvláště výmluvným příkladem je vraždění křesťanů – kromě Iráku a Sýrie v posledních letech – v levicově „tolerantním“ Libanonu poloviny 70. let, kde muslimové vraždili i ty liberální křesťany, kteří demonstrovali za rovná práva svých muslimských spoluobčanů… Když se tito křesťané s úžasem ptali na důvod svého zabíjení, dostalo se jim odpovědi: „Nezasloužíte si nic jiného než smrt“ – sic!).

  Nutnost zachování dědictví otců v naší vlasti i v Evropě moudře a důrazně akcentoval primas český arcibiskup pražský kard. Dominik DUKA při celonárodní pouti v Koclířově v sobotu 7/10/2017, když na svátek Panny Marie Růžencové zasvětil každého obyvatele českých, moravských a slezských zemí Neposkvrněnému Srdci Panny Marie – před její vzácnou sochou k tomu účelu přivezenou z portugalské Fatimy. (Tento historický počin byl slavnostně vykonán ve výroční den vítězství (1571) flotily Svaté sicilské ligy v námořní bitvě u Lepanta proti přesile mohamedánského loďstva Otomanů – záchrana jižní Evropy před zotročující dominancí islámu).

  (Poznámka admina: Prečítajte si výborný dokument: Václav KocianStoročnica Fatimy a jej odkaz“.)

  Ve stejném duchu se na politické mapě naší společné vlasti – České republiky – vyprofilovala v průběhu posledních let stabilní pozice českých vlastenců, kteří usilují o důslednou záchranu „DĚDICTVÍ OTCŮ“ pro generace našich děti a jejich potomků. Nejvýznamnějším politickým subjektem, představitelem těchto národo-spásných a státo-tvorných sil je STRANA PŘÍMÉ DEMOKRACIE (SPD) Tomia Okamury. Po rozhovorech s účastníky poutní slavnosti jsem získal nejen převažující – díky Bohu – sympatický a povzbuzující dojem, že nám křesťanům opravdu záleží na osudu naší společné vlasti, ale také – Bohu žel – velmi smutnou (až děsivou) zkušenost s několika ne-dámami, které ostentativně demonstrovaly totální nezájem a odmítání o volebních preferencích vůbec mluvit, skepticky tvrdíce, že:

  A. Všichni politici jsou stejní – slibují, podvádějí a „hrabou-kradou“…
  B. My nic nezměníme…
  C. Já se mám dobře, když se člověk snaží, tak mu nic nechybí…
  D. Na budoucích generacích mi nezáleží, protože děti nemám…

  Toto je alarmující katastrofální výpověď totálního do sebe zahleděného EGOISMU typuPo nás potopa„, a nikoli tvůrčího KŘESŤANSKÉHO OPTIMISMU, po kterém tolik volal milovaný primas český kardinál František Tomášek v dobách komunistické diktatury, a k němuž neohroženě vyzýval svatý papež Jan Pavel II.: „NEBOJTE SE JICH !“ Stejně srdnatě burcovali i velcí kazatelé v historických bitvách proti satanskému islámu San Giovanni Capistrano při obraně Bělehradu (1456), blahoslavený Marco di Avviano (Vídeň 1683). Kdyby tehdy bývali křesťané vedli tak vlastizrádné a poraženecky zbabělé řeči, pak bychom dnes všichni nosili turbany a hidžáby, a o pravém živém Trojjediném Bohu, našem Pánu Ježíši Kristu, bychom neměli ani potuchy, anebo – mnohem spíše – bychom se byli ani nenarodili! A proto, přátelé, povstaňme do neohroženého duchovního boje za Vítězství BOŽÍ PRAVDY, SPRAVEDLNOSTI A LÁSKY proti každé vlažnosti a skepsi, pro záchranu DĚDICTVÍ OTCŮ příštím generacím našeho – Bohu a Panně Marii milého – národa!!! Jestli snad má někdo z křesťanů pochybnosti vzhledem k formálně sekulárnímu charakteru SPD (Tomio Okamura není praktikující křesťan), vzpomeňme na slova Pána Ježíše: „Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, zabezpečil by dům proti němu.“

  Společný dům naší vlasti je smrtelně ohrožen, a tradiční strany (včetně formálně křesťanské KDU-ČSL) vytvářejí dojem, že máme vše pod kontrolou. Vždyť podle „loutkového“ premiéra Sobotky je u nás jen 12 – slovy dvanáct – imigrantů… Každý obyvatel Prahy či jiných měst s otevřenýma očima napočítá na frekventovaných místech (Václavské či Karlovo náměstí, metro, Žižkov atd.) desítky a stovky arabských či afrických jedinců, včetně tureckých restaurací, bister, kebabů, večerek, halal obchodů… Nemáme pod kontrolu vůbec NIC, protože tzv. migrace v žádném případě není spontánním jevem, ale pečlivě řízeným procesem AUTOGENOCIDY současných obyvatel Evropy, jež má být dána v plen muslimským arabským a africkým vetřelcům. Jedním z důkazů je zednářský Kalergiho plán míšení ras (Richard Coudenhove Kalergi 1894 – 1972, “inteligentní“ rakousko-japonský šílenec, zednář a sebevrah s čsl. pasem: „Mým cílem je vytvořit nový evropský lid, novou negroidní euroasijskou rasu“ nízké inteligence a morálky, snadno ovladatelnou – viz manuál: „Praktischer Idealismus“, 1925).

  Ve světle Ježíšova varování proto spojme nyní své síly jako nezlomné Svatoplukovy pruty a zachraňme NÁŠ SPOLEČNÝ DŮM. Až bude nebezpečí zažehnáno, PAK diskutujme o jeho vnitřním rozdělení, zařízení a vybavení. Neboť tříštit v této kritické chvíli svou obranyschopnost kvůli sekundárním partikulárním zájmům, vlastním ješitným ambicím či hnidopyšství znamená otevřít brány „Tróji“ – našich měst, obcí a sídel – nepříteli DOKOŘÁN! A to by bylo skutečně sebevražedné šílenství – zvláště ve světle dnešního rozhodnutí vítězné německé koalice CDU-CSU přijmout do Německa 200.000 vetřelců / rok (metropole jižních Čech Č. Budějovice má 91.000 obyvatel). Navíc mají být do Evropy „stěhováni“ leteckým mostem z Čadu – podle mezinárodních statistik oblast s nejhorší, nejagresivněší kvalitou světové populace, s nejmenšími kulturně-sociálními předpoklady pro asimilaci s novým prostředím. A kdo chrání naše hranice otevřené v rámci schengenské dohody??! Když jsem se na počátku září vracel v noci z Rakouska do Č. Velenic, nebyla na hranicích absolutně žádná kontrola.

  Skutečně potřebným lidem poskytněme křesťanskou pomoc v rozsahu našich možností, ale tam, kde jsou – v jejich přirozeném domově nebo co nejblíže k němu. A pokud již někoho přijmeme – pak jen prověřené nemuslimy a pouze dočasně – na dobu nezbytně nutnou pro konsolidaci jejich životních podmínek. Apoštol národů sv. Pavel říká jasně a srozumitelně: „Kdo zanedbává své domácí, je horší než pohan„. Z těchto důvodů plně podporuji výše citované doporučení těžce zkoušeného P. Filipa Stajnera (trpí stejnou nemocí, na niž zemřel premiér Stanislav Gross) a snažně prosím každého z Vás, přátelé, spoluobčané, bratři a sestry v Kristu, kdo budete tyto řádky číst, o mimořádnou pečlivost a zodpovědnost při letošních volbách, které jsou BEZ NADSÁZKY nejdůležitějšími – klíčovými – volbami v naší moderní historii od r. 1990, jež budou spolurozhodovat o naší budoucí existenci – přežití či zániku jako národního společenství!


  Svatý Václave, všichni naši národní a evropští patronové, svatí andělé a archandělé, nedejte zahynouti nám ni budoucím!

  Zdroj: https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=strucny-komentaz

  • Drazí bratři a sestry,

   chtěl bych vyzvat katolíky v naší zemi, aby si nepletli pojmy a přestali dávat svůj hlas a volební lístky KDU – ČSL, jak jim to vnucoval nedávno pastýřský list našich biskupů při nedělní homilii. Je nutné prolomit hráz nebezpečí v podobě vítačsví a politiky EU a zavčas se vzpamatovat a bránit svou vlast, víru, kulturu a křesťanské hodnoty. Ačkoliv KDU – ČSL by měla první chránit náš stát, žel, chrání jen linii pseudohujerovců a servilních patolízalů vůči EU a nabádá podle slov FP k hromadné sebevraždě Českého národa !!!

   Cituji zde příspěvek Ignáce Pospíšila z diskuse na téma “Katolický volič: Zmar nad zmar“, který si můžete kompletně přečíst na stránce: http://www.duseahvezdy.cz/2017/10/15/katolicky-volic-zmar-nad-zmar/

   Ignác Pospíšil píše, cituji:

   Opakovaně jsem v posledních dnech dotazován, koho budu volit. Příliš tazatele neuspokojuji, protože to prostě nevím. A není to jen momentálním nedostatkem času. Mezi stranami, které jsou dost velké a zavedené, abych je znal a orientoval se v jejich historii a důvěryhodnosti, nefiguruje žádná, které by to katolík mohl hodit.

   Komunisti a agenti

   Pochopitelně není možné volit komunisty, rudé (KSČM), oranžové (ČSSD) i jakékoliv jiné. Není možné volit ani zelené, kteří jsou ještě horší volbou než komunisti. Pochopitelně žádný slušný člověk to nemůže hodit ani servisní organizaci agenta StB a čachráře s dotacemi, jejímž hlavním účelem je zajistit svému chlebodárci příděly dotací a moc potřebnou k likvidaci konkurence (ANO).

   TOP 09

   Rozhodně nemohu volit ani TOP 09, stranu Kalouse, „knížete“, Feriho a „Mengeleho“ Hegera, jejíž eurohujerismus a vítačství migrantů atakuje všechny zemské rekordy. To nelze vyvážit nějakou hrstkou slušných poslanců (např. Chalánková, Nováková), kteří odvádějí slušnou práci (což je jim ovšem v rámci strany spíše k tíži).

   KDU-ČSL

   A nemohu volit ani KDU-ČSL. Stranu „patera vyklouze“, který nemá problém diskutovat o adopcích sodomitskými páry, stranu Hayata Okamury, který adopce sodomitskými páry hodlá prosazovat a ve svém tažení proti bratrovi Tomiovi prolomil všechny bariéry studu a vkusu, obvykle respektované i u soupeřů nepříbuzných, a především stranu Ivana Gabala, muže který nejenže reprezentuje četné zcela antikřesťanské postoje v bioetických a společenských otázkách, ale dokonce vytrvale podporuje islamistické skupiny vraždící a vyhánějící křesťany v Sýrii. Kandidát „křesťanské strany“, který fakticky vytrvale podporuje vraždění a pronásledování křesťanů, věrný přítel vrahů křesťanů, to je teda něco!! Zde bych navíc zdůraznil, že Gabalova pozice lídra středočeské kandidátky není výsledkem toho, že by nějak ulítla místní organizace – Gabal byl středočeským lidovcům přes jejich velký odpor vnucen nejvyšším vedením strany. Gabal je tedy dokonalou stranickou vizitkou, dokladem toho, kam celá strana v čele se svým vedením vědomě směřuje.

   Někteří mí přátelé hodlají i tak KDU-ČSL volit a kroužkovat ty slušné (kteří ovšem zpravidla sedí na konci kandidátek za lidmi Hermanova a Gabalova typu). Často jmenují Jana Borgulu, který se nachází na čtvrtém místě středočeské kandidátky, u něhož doufají, že Gabala díky preferenčním hlasům (tzv. kroužkům) přeskočí. Chápu jejich postoj, vlastně jim i fandím, ale vidím to jinak.

   Pana Borgulu znám osobně, je to slušný člověk a správný chlap, reprezentant toho nejlepšího, co lze v dnešní KDU-ČSL najít. Ponechme stranou otázku, zda je realistické očekávat, že Gabala přeskočí. Je-li členská základna KDU-ČSL ve Středních Čechách centrálním dosazením Gabala opravdu natolik rozzuřená, jak se mi zatím jeví, a dostane-li se jí signifikantní podpory od křesťanských voličů z jiných krajů (Borgula je nepochybně přitažlivý kandidát pro pro-life a prorodiné voliče volící KDU-ČSL), není to nemožné. Takže pokud se rozhodnete lidovce přesto všechno volit a můžete tak učinit ve Středních Čechách, zkuste to.

   Já ale skutečný problém vidím v tom (a prosím, promiňte to tvrdé slovo, ale je nezbytné), že strana, která si dá takové hovado, jako je Ga..l, do čela kandidátky, je prostě pro každého křesťana (a vůbec slušného člověka) stranou zcela nevolitelnou. To je třeba říci bez ohledu na to, jak moc si vážím pana Borguly a těch dalších důvěryhodných a slušných lidovců. Chápu je, ale bohužel musím konstatovat, že jejich angažmá v KDU-ČSL je omylem. Ta strana je pevně v rukou bezcharakterních hochštaplerů, vykuků, zmetků a eurohujerů. Nevidím žádnou naději, že by se z nich v dohledné době dostala. Pro křesťany je ztracena a snaha bojovat za křesťanské hodnoty v jejím rámci je odsouzena k nezdaru.

   Vlastně se obávám, že je jen málo stran, v nichž by byly podmínky pro dělání „křesťanské politiky alespoň na bázi jednotlivce“ tak špatné, jako v dnešní KDU-ČSL. Ta strana je tunel na křesťanskou politiku, stroj na zmarnění křesťanských hlasů. Lidovectví ve své „moderní“ podobě inspirované CDU je jed, který již dlouho otravuje a pohřbívá jakékoliv významnější snahy o pozitivní křesťanské působení v české politice.

   Tunel bez světla na konci

   Jinde to není lepší. Mnozí mí přátelé mluví o kroužkování na kandidátkách SPD Tomia Okamury či ODS. Jsou chvíle, kdy o tom uvažuji i já, ale častěji spíše vidím bílý lístek, případně (ještě lépe) nějaký vhodný svatý obrázek. Jsem unaven dlouholetým úporným hledáním „menšího zla“, které je pořád zlem. Kroužek nám může dát trochu lepší pocit, ale zpravidla to nespraví.

   Převzato ze stránky: http://www.duseahvezdy.cz/2017/10/15/katolicky-volic-zmar-nad-zmar/

 13. Budú znamenia na nebi i na zemi …“
  Myslím, že toto znamenie je pozoruhodné a biblické:

  Admin Peter:

  7 HERETICKÝCH TÉZ FP PÁPEŽA FRANTIŠKA:

  1. Ospravedlniteľná osoba nemá silu s Božou milosťou napĺňať objektívne prikázania Božieho zákona, ako keby niektoré prikázania bolo nemožné dodržiavať pre toho, ktorý je ospravedlnený; alebo akoby Božia milosť, ktorá ospravedlňuje človeka, svojou podstatou nevyvolávala obrátenie od každého ťažkého hriechu, alebo akoby nebola dostatočná k obráteniu od akéhokoľvek ťažkého hriechu.
  2. Kresťania, ktorí sa civilne rozviedli (pričom boli platne zosobášení) a uzavreli následne civilné manželstvo s inou osobou (zatiaľ čo manžel/manželka ešte žije); alebo osoby žijúce v stave “more uxorio” (bez uzavretia manželstva) s partnerom a pretrvávajú v tomto stave pri plnom vedomí si povahy tohto ich skutku a s odhodlaním zotrvať i naďalej v tomto stave, nie sú nevyhnutne v stave smrteľného hriechu a môžu obdržať posväcujúcu milosť a vzrastať v láske.
  3. Kresťan si môže byť plne vedomý božieho zákona a dobrovoľne sa môže rozhodnúť porušiť ho vo vážnej veci a zároveň sa neocitnúť v stave smrteľného hriechu, ktorý je inak dôsledkom takéhoto činu.
  4. Osoba, ktorá plní Boží zákon, môže hrešiť proti Bohu v rámci tej istej poslušnosti voči Bohu.
  5. Svedomie môže opravdivo a správne posúdiť, že sexuálne vzťahy medzi osobami, ktoré uzavreli civilné manželstvo, hoci jeden z nich alebo obaja sú zároveň sviatostne zosobášení s inou osobou, sú morálne správne, žiaduce či dokonca nariadené od Boha.
  6. Morálne princípy a morálne pravdy obsiahnuté v Božom Zjavení a v prirodzenom zákone nezahŕňajú negatívne príkazy, ktoré by absolútne zakazovali isté druhy konania, ktoré už sú už zo samotnej podstaty striktne nedovolené.
  7. Náš Pán Ježiš Kristus chce, aby Cirkev upustila od svojej odjakživa platnej disciplíny nepodávať Eucharistiu rozvedeným, ktorí sú civilne znovusobášení a neposkytovať rozhrešenie rozvedeným znovusobášeným, ktorí neprejavujú ľútosť nad svojím štýlom života a odhodlanie zmeniť to.

  Tieto herézy majú podľa autorov vyplývať z dokumentu Amoris Laetitia, konkrétne z 8. kapitoly a u čitateľa navodzovať dojem, že platia. Ako uvádzajú signatári, týchto sedem téz protirečí skutočným pravdám, ktoré boli zjavené a ktorým katolíci majú veriť, a preto je pre dobro ľudských duší nevyhnutné, aby tieto herézy boli odsúdené cirkevnou autoritou.

  Zdroj: 7 heréz a v čom spočíva priateľská korekcia učenia pápeža Františka zo strany konzervatívnych prelátov a laikov?

 14. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Dnes je výročí posledního zjevení Panny Marie ve Fátimě, mohli jsme očekávat různé události v souvislosti s tímto poselstvím světu před sto lety, možná se něco přihodilo, o čem jsme ještě neslyšeli.
  Mně se však dnes dostala zpráva od kněze, který ji ještě nečetl, ale byla mu předána ústně důvěryhodným zdrojem. Existuje směrnice, ve které se říká, že od nového roku kněží pozmění slova proměňování. Obvyklá slova jsou:

  VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
  VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY (ZA MNOHÉ) NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

  Podle této směrnice budou slova proměňování znít takto:

  VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE JAKO MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
  VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE JAKO KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

  Můžeme doufat, že to ještě nepřijde a tato ohavnost bude oddálena, jsme teprve v roce a půl Velkého soužení a byla by to velmi, velmi dlouhá doba čekat oněch pět a půl roku než nás náš Pán vysvobodí.
  V poselstvích Marii Božího milosrdenství se o této zradě píše mnohokrát, dobře je známe, tak alespoň několik na připomenutí:

  149. Poselství Ježíše ze dne 10. června 2014 v 12:05.
  Ať už vám budou ve jménu evangelizace a modernosti vnucena jakákoliv nová pravidla v mém jménu, vězte, že nebude-li má eucharistie nadále uctívána, jak by měla být a jak to bylo zamýšleno, můžete si být jisti, že nebude trvat dlouho, než zcela zmizí. V den, kdy k tomu dojde, nastane temnota, která sestoupí na zem. Neuvidíte ji, ale ucítíte ji v chladných srdcích lidí, neboť v té době se lidstvo změní. Jak bude mé přítomnosti ubývat, brány pekla budou otevřeny a antikrist zaujme mé místo v mé církvi. Bude to on, který není ze Mne, kdo usedne na trůn, jenž je právoplatně můj. A bude to před ním, k jeho nohám, kam padne na tvář má církev. To bude největší zrada na Mně, na vašem Ježíši, od chvíle, kdy Mě Jidáš předal mým nepřátelům, aby Mě ukřižovali.
  http://www.varovani.org/html2/1149.html

  1078. Poselství Ježíše ze dne 15. března 2014 v 20:10.
  Velmi málo duchovních bude bojovat proti znesvěcení z hříchu zbabělosti, ale vězte toto: Budou-li se podílet na falešných obětech, falešných svátostech a falešných učeních, která pak budou vnucovat mým věrným následovníkům, prohlásím je za nezpůsobilé stát přede Mnou.
  Mnohé škody, jež postihnou obyčejné lidi, budou z rukou těch, kdo do mé církve vstoupili prostřednictvím falše podvodným způsobem. Až vám bude řečeno, že mé Tělo je něčím jiným, než mým fyzickým tělem, potom vězte, že svaté přijímání, které dostanete, nebude ode Mne. Nesmíte jim nikdy dovolit, aby změnili význam nejsvětější eucharistie.
  http://www.varovani.org/html2/1078.html

  904. Poselství Matky Spásy ze dne 5. září 2013 v 09:35.
  Nepostačí, že nepřátelé Krista ovládnou církev mého Syna zevnitř – zneuctí jej mnoha způsoby. Změní hostie svatého přijímání změnou pravého smyslu podstaty, čím eucharistie je. Řeknou, že nejsvětější eucharistie představuje lidstvo a že je znamením nového splynutí – sdružení všech lidí v jedno společenství v Božích očích. Vám, moje děti, napovídají, že všichni jste ve vzájemném souznění a to že je důvod k oslavě.
  Svaté přijímání je Tělo Kristovo a jeho skutečná přítomnost. Nemohou to být dvě rozdílné věci. Přesto ten význam překroutí, všechno co vám zbude, bude nakonec kousek chleba, protože až znesvětí oltáře a nejsvětější hostii, přítomnost mého Syna ustane.
  http://www.varovani.org/html2/904.html

  867. Poselství Matky Spásy ze dne 2. srpna 2013 v 15:10.
  Brzy bude po vás požadováno, abyste rozdávali náhražku nejsvětější eucharistie, která nebude Tělem mého Syna. Musíte zůstat věrni daru nejsvětější eucharistie, i když vám řeknou, že už je bezvýznamná – nadále nepřijatelná v novém světovém náboženství.
  http://www.varovani.org/html2/867.html

  812. Poselství Ježíše ze dne 2. června 2013 v 22:15.
  Jsem přítomen v nejsvětější eucharistii skutkem proměnění.
  Nesmíte nikdy zapomenout na moc mé nejsvětější eucharistie, neboť uchovává Světlo mé přítomnosti ve světě. Bez mé skutečné přítomnosti v nejsvětější eucharistii byste byli ztraceni a neschopní zůstat ve stavu milosti.
  Až vás oloupí o mé Tělo, začnete se cítit prázdní. Oddělí vás ode Mne, a i když Mě můžete stále ještě milovat, budete bojovat, abyste zůstali v jednotě se Mnou.
  http://www.varovani.org/html2/812.html

  833. Poselství Ježíše ze dne 29. června 2013 v 21:13.
  V MÉ CÍRKVI BUDE BRZY PŘEDSTAVENA ZMĚNA OBŘADU MŠE SVATÉ
  Má vroucně milovaná dcero,
  nesmíš si všímat nenávisti, která přetéká z úst těch, kteří tvrdí, že jsou svatí lidé a věrní následovníci mé drahé, milované Matky. Věz, že nenávist, kterou ti projeví, bude horší, než vůči kterémukoliv jinému proroku, který přišel před tebou. Neříkám ti to, abych tě děsil, ale jen abys přijala skutečnost a nevšímala si zloby. Kdekoliv je Boží přítomnost mezi lidmi rozpoznána, vždy vyvolá brutální reakci šelmy, která pracuje skrze jiné, aby popřela Slovo Boží.
  Má dcero, v mé církvi bude brzy představena změna obřadu mše svaté. Bude to velmi matoucí a mnozí nepostřehnou lži, které budou přítomné v nových modlitbách. Moje přítomnost bude vyloučena tím nejrafinovanějším způsobem, a tak ti, kteří se budou řídit novou formou, ve které má skutečná přítomnost bude popřena, nebudou schopni přinést oběť Bohu tak, jak musí být konána. Má dcero, takové odhalení bude mít za následek, že tebou bude opovrhováno, ale musíš vědět, že to bylo předpověděno. Mým následovníkům bude řečeno, že při svatém přijímání jde o to, aby se všichni lidé – na celém světě – spojili v jednotě a vzájemně si projevili lásku. Pomalu ale jistě už při mši svaté nepůjde více o mou nejsvětější oběť. Místo toho bude vytvořen obřad k vzdávání pocty člověku a vy budete uvedeni v omyl, kdy budete svědky konfliktu před mými svatými oltáři a všemi svatostánky na světě.
  Den, kdy každodenní oběti skončí, již není daleko. Vězte, že nyní přicházím, abych vás před tím varoval, abyste nehladověli. Až budete zbaveni mé přítomnosti, budete opuštěni mým Duchem a shledáte, že je těžké zůstat Mi nablízku.
  Slova, použitá k vašemu oklamání, budou obsahovat výraz „pro dobro všech – pro sjednocení všech Božích dětí“. Mše nabude nového významu. Moje smrt na kříži bude zapomenuta a všechna zdůvodnění budou pro ni znovu definována. Vzpomeňte si v ten den na moje nynější slova k vám. Přijměte náhražku a má přítomnost zmizí. Já budu s vámi, ale nebude to mé Tělo, na kterém budete mít podíl.
  Vám, kteří nevěříte v tento podlý plán, který již byl připraven, aby se zahladily všechny stopy po Mně, říkám: Až budu pryč, budete Mě hledat? Až má nejsvětější eucharistie bude poskvrněna, budete se vymlouvat na ty, kteří jsou za to zodpovědní? Nebo budete následovat Mě a naslouchat Pravdě, až budete obklopeni lžemi.
  Volba bude na vás.
  Váš Ježíš
  http://www.varovani.org/html2/833.html

  748. Poselství Ježíše ze dne 28. března 2013 v 21:30.
  Mým slibem je poskytnout vám chléb života – mé Tělo a Krev – a přesto Mě zapřete ještě jednou. Uděláte to tím, že odstraníte nejsvětější eucharistii z Božího chrámu a nahradíte ji mrtvolou. Výměna bude rafinovaná a bude chvíli trvat, než budete schopni poznat odporný čin, který vám bude podstrčen.
  Protože mé Tělo, skrze nejsvětější eucharistii, vás živí, smrt mého Těla, mé církve, přinese smrt duším těch, kteří Mě odvrhli.
  Čas ohavnosti je již velmi blízko. Čas, vybrat si mezi mou cestou, nebo cestou falešného proroka, je téměř zde. Dívejte se nyní, jak bude Pravda překroucena podvodníkem. Sledujte, jak bude vynášet sám sebe na mém místě, ale odmítne jít cestou Pravdy jako sluha Boží.
  Váš Ježíš
  http://www.varovani.org/html2/748.html

 15. Tajomstvo ruženca /7./ a jeho Priaznivé účinky
  Páter Dorland hovorí, že v roku 1481 sa naša Pani zjavila ct. Dominikovi, kartuziánovi, ktorý žil v meste Treves a povedala mu: „Kedykoľvek sa veriaci, ktorý je v stave milosti, modlí ruženec a medituje pritom o tajomstvách života i umučenia Ježiša Krista, obdrží úplné odpustenie všetkých hriechov.“
  Blahoslavenému Alanovi povedala aj toto:
  „Chcem, aby si vedel, že hoci sú s modlitbou môjho ruženca už teraz spojené mnohé odpustky, ku každým päťdesiat Zdravas´ Mária pridám pre tých, čo sa ich zbožne modlia na kolenách, aj ďalšie – za predpokladu, že na duši nemajú smrteľný hriech. Ktokoľvek vytrvá v pobožnosti svätého ruženca, pričom pri jeho modlitbe bude meditovať o jednotlivých tajomstvách, bude za to odmenený – získam pre neho úplné odpustenie trestov a vín všetkých hriechov na konci jeho života. Nebuďte neveriaci, ako keby to nebolo možné. Ja to môžem urobiť veľmi ľahko, lebo som Matkou Kráľa nebies a volá ma „plná milostí.“ A keďže som plná milostí môžem svojim deťom udeľovať milosti slobodne.“
  http://doverujem-a-verim.blogspot.cz/2017/10/tajomstvo-ruzenca-7-jeho-priaznive.html

 16. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  2. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  3. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie a za uzdravenie vzťahov v rodine prosí nášho Pána sestra Lidka.
  4. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  5. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  6. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  7. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  8. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  9. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  10. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  11. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  12. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  13. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  14. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  15. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  16. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  17. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  18. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  19. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  20. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  21. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  22. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  23. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  24. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  25. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  26. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  27. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  28. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  29. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  30. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  31. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  32. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  33. Za mocnú pomoc a príhovor Panny Márie u Trojjediného Boha o požehnanie v úsilí obnovenia Mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe, aby bol úspešný návrat tohto stĺpu znamením pre obyvateľov krajiny, že len úcta k Eucharistii a k Panne Márii je cestou k spáse a k záchrane Cirkvi nášho Pána Ježiša Krista.
  34. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  35. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  36. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  37. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 17. OTVORENÝ PASTIERSKY LIST BISKUPA TIMOTEJA ZO SEKRETARIÁTU BYZANTSKÉHO KATOLÍCKEHO PATRIARCHÁTU VLÁDNYM PREDSTAVITEĽOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z 31.08.2017

  Vážený pán premiér R. Fico a minister zahraničných vecí M. Lajčák,

  so znepokojením sledujeme situáciu na Slovensku a veríme, že toto znepokojenie prežíva drvivá väčšina slovenských občanov. Dôvodom nie sú len teroristické útoky v západnej časti EÚ a stovky mŕtvych, ale aj Vaše spoločné vyhlásenie, že miesto Slovenskej republiky je v tzv. “jadre EÚ“. V praxi to znamená byť pod totálnou kontrolou Nemecka a Francúzska a vykonávať ich geopolitické plány, ktoré priamo poškodzujú záujmy slovenských občanov a zbavujú Slovensko posledných zvyškov samostatnosti. Ide v podstate o vytvorenie novodobej formy nemeckého protektorátu s nálepkou demokratickej spoločnosti a pokus o islamizáciu Slovenska.

  Údajne bojujete proti prejavom fašizmu, preto nechápeme, ako môžete spolupracovať na vytváraní nemeckého protektorátu na našom milovanom Slovensku. História Slovenského národa je nerozlučne spätá s kresťanskou vierou, jej duchovnými a morálnymi hodnotami. Práve ony formovali myslenie ľudí, medziľudské vzťahy, lásku k pravde a odpor ku zlu a zrade. Náš národ zažil tisícročnú porobu, moslimské nájazdy, vraždenie a zotročovanie ako aj fašistickú a komunistickú totalitu. Historických skúseností, z ktorých sa máme poučiť, je dostatok.

  Vaše tvrdenie, že budeme priamo pri stole EÚ, kde sa rozhoduje o Slovensku, je len prázdna manipulácia a utópia. V hre sú zrejme milióny eur a nie snaha o obhájenie záujmov Slovákov. EÚ totiž nie je právnym systémom, ktorý by predpokladal uprednostňovanie záujmov slovenských občanov pred tzv. európskymi záujmami. Vaša iniciatíva natlačiť Slovensko proti vôli občanov do tzv. “jadra EÚ“ vychádza za medze Vášho volebného i vládneho programu, takže k tak závažným krokom nemáte mandát ani od Národnej rady SR a ani od voličov. O tak kardinálnej zmene v smerovaní SR môže podľa sudcu Najvyššieho súdu SR pána Š. Harabína rozhodnúť jedine referendum. V inom prípade sa bude jednať o politickú svojvôľu.

  Čo znamená byť v jadre EÚ vidíme z toho, čo sa odohráva v Nemecku a Francúzku:

  Znamená to v plnej miere prijať samovražednú migračnú politiku EÚ a vytvoriť neudržateľnú sociálnu, politickú, bezpečnostnú a náboženskú situáciu, tak ako to je v Nemecku a Francúzsku a iných krajinách EÚ.

  Znamená to zaplaviť územie SR tisíckami nelegálnych migrantov, potajme ich privážať “mimo zrakov“ slovenských občanov, napr. nočnými leteckými spojmi podľa vzoru pani Merkelovej. Len za jeden rok Nemecko prijalo 1,5 milióna migrantov.

  Znamená to poskytnúť nelegálnym migrantom vysoké sociálne dávky, o ktorých môžu Slováci len snívať. Zaťaží to neuveriteľným spôsobom sociálny systém SR a vyvolá to napätie v spoločnosti.

  Znamená to vydať príkaz policajným zložkám a súdnictvu nevyšetrovať drvivú väčšinu zločinov spáchaných nelegálnymi migrantmi.

  Znamená to reálne zločiny migrantov bagatelizovať a pripisovať ich tzv. psychicky chorým ľuďom. Tiež to znamená vydať zákaz médiám zverejňovať reálne fakty kriminality nelegálnych migrantov. Takto to totiž vyzerá v Nemecku.

  Znamená to spolupracovať na vytváraní paralelnej “spoločnosti“ no-go-zón, v ktorých nebude platiť ústava SR, ale zákon šaria, jediný zákon, ktorý moslimskí migranti akceptujú. Tak je to vo Francúzsku i Nemecku.

  Odstrašujúcim príkladom je Švédsko, v ktorom je podľa správy švédskeho policajného šéfa Dana Eliassona 61 no-go-zón a ďalších 23 oblastí, ktoré sú považované úradmi za “obzvlášť zraniteľné“ (a môžu sa kedykoľvek zmeniť na no-go-zóny), 6 oblastí, ktoré sú považované za “rizikové“ (teda tie, u ktorých je vysoké riziko, že sa stanú obzvlášť zraniteľné) a 32 oblastí, ktoré sú zraniteľné. Ide o obrovský nárast v porovnaní so správou z roku 2015. Situácia sa vo Švédsku stáva nezvládnuteľnou. V týchto 61 no-go-zónach sa nachádza ca. 5000 zločincov a viac ako 200 zločineckých sietí. Eliasson povedal: “Polícia už nie je schopná riešiť situáciu vlastnými silami. Zvládnuť sa to dá len spoločným úsilím celej spoločnosti.“ Doslova prosil ľudí, organizácie, hercov a všetky “dobré sily“ v krajine: “Pomôžte nám, pomôžte nám! Musíme mať obce a mestá pod kontrolou, dnes sa pre to robí veľa, no musíme sa dať ešte viac dohromady a zvrátiť tento trend.“ Túto situáciu má na svedomí politika multi-kulturalizmu a migračná politika EÚ (viac v článku: Švédsko hlási už 61 no-go zón – situácia je veľmi zlá – policajný šéf žiada ľudí o pomoc).

  Znamená to pustiť na územie SR teroristov z radov tzv. Islamského štátu, ktorí majú skúsenosti s chladnokrvným vraždením a násilným šírením politického islamu.

  Znamená to dovoliť im, aby využili azylový systém a sociálne dávky na rozvinutie svojej činnosti na území SR. V konečnom dôsledku to znamená vytvoriť všetky predpoklady, aby títo zločinci na území SR organizovali teroristické útoky a vraždili našich spoluobčanov.

  Znamená to označovať všetkých, ktorým záleží na bezpečnosti občanov SR ako islamofóbov, rasistov, fašistov… A to len z jediného dôvodu, že sa postavili proti samovražednej migračnej politike EÚ.

  Znamená to prizerať sa, ako vzniká sieť materských škôlok a škôl pre moslimov, v ktorých sa vyučujú idey radikálneho politického islamu, tak ako to už je v Rakúsku.

  Znamená to mlčať o znásilnení bielych žien moslimskými migrantmi a prihliadať na rapídny vzrast kriminality. Brániť sa však bude občanom SR zabránené a hodnotené ako nebezpečná radikalizácia obyvateľstva.

  Znamená to priviesť Slovensko na pokraj občianskej vojny, ako to už je vo Francúzku a Nemecku. V konečnom dôsledku to znamená totálnu likvidáciu kresťanstva a vytvorenie kalifátu na území SR. Moslimskí migranti bežne medzi sebou šíria idey vytvorenia kalifátu.

  Vážený pán Fico a Lajčák, každý súdny človek vie, že spomenuté dva štáty nie sú hodné nasledovania. Ak by sme mali robiť to, čo oni robia už roky, tak by sme tu dnes mali teroristické útoky, no-go-zóny, stovky mŕtvych spoluobčanov, státisíce trestne stíhaných migrantov, ktorí by však behali na slobode, pretože by nebolo kde ich zavrieť a vyhostiť by sa ich nikto nechystal, presne tak ako to je v Nemecku.

  Vyzývame vás, aby ste sa pripojili k ostatným štátom V4, Česku, Poľsku, Maďarsku a odmietli akýchkoľvek migrantov. Buďte statoční a nenechajte sa zlomiť peniazmi alebo hrozbami. V inom prípade sa stanete zradcami a Slovenský národ i Boh Vás bude volať na zodpovednosť za Vašu zbabelosť. Pravda o Vašom konaní vyjde navonok. Okamžite zastavte akékoľvek tajné privážanie migrantov, zvýšte kontrolu hraníc. Buďte statoční a postavte sa za národ a nehrajte dvojtvárnu politiku, veď ide o národ, jeho budúcnosť, uchovanie jeho identity a v neposlednom rade o zachovanie kresťanstva na Slovensku. Sami svojimi skutkami ukazujete, či ste za národ alebo za ciele nadnárodných elít.

  Modlíme sa za Vás, aby ste v tento historický moment neboli hrobármi Slovenského národa, ale jeho ochrancami.

  + Timotej OSBMr, biskup sekretár Byzantského katolíckeho patriarchátu.

  Kópie:
  Prezidentom a predstaviteľom vlád V4
  Vláde SR
  Jednotlivým politickým stranám
  Médiám

 18. Drahí bratia a sestry,
  nechcem v žiadnom prípade spochybňovať výnimočnosť Tridentskej sv. omše myslím však, že je to hlavne odlišná forma, pričom na svätej omši je najdôležitejší jej obsah a podstata. Teda to, že tam znova a znova prebieha najsvätejšia obeta a premena chleba a vína na Telo a Krv Krista Pána, nášho Spasiteľa. To je hlavná podstata svätej omše a toto sa deje na každej katolíckej svätej omši, či už je tridentská, alebo nie. Za našej prítomnosti prebieha táto úžasná premena, tento zázrak a Boží dar nám všetkým – Boh Syn sa sprítomňuje do chleba a vína a dáva sa nám ako dar nesmiernej hodnoty. Popritom mi polemika o tom, či je správnejšia tridentská omša, alebo iná, pripadá ako nepodstatná druhoradá. Klaňajme sa Bohu, ďakujme Mu a oslavujme Ho s vrúcnou láskou a hlbokou pokorou – to je naša úloha.
  Nech je pochválené meno Ježišovo.
  Na sv. omšu sa chodíme pokloniť Pánovi neba a zeme – to je jej hlavná podstata. A z tohto hľadiska sú obe formy rovnocenné.

  • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus milý Ondrej E,
   máte neomylnou pravdu, když píšete, že na svaté mši je nejdůležitější zpřítomnění Nejsvětější oběti našeho Pána Ježíše Krista, kde se nám dává živý v Nejsvětější svátosti.
   Představme si Tridentskou liturgii jako nerezovou ocel a novou liturgii, jako železo. Na zušlechtěnou ocel přijdou různé vnější vlivy, ale nic jí neublíží. Na železo přijde všeliké působení a ono začne korodovat, časem, kratším, či delším ztrácí svou pevnost. Tato koroze nové liturgie se odehrává před našima očima. Modernismus je tato koroze, podávání Nejsvětější Eucharistie na ruku, podávání laiky, církevní zednářství.
   Kdo prožil Tridentskou mši svatou, byl ohromen její úctou k posvátnu a hloubkou její zbožnosti.
   Nicméně Pán Ježíš novou liturgii úplně nezavrhuje, jistě by nám to dal důrazně najevo, všímejme si však, co nám v poselstvích sděluje Pán Ježíš o nové liturgii. Je jich mnoho a všechny je známe, pro připomenutí alespoň jedno poselství:

   422. Poselství Ježíše ze dne 7. května 2012 v 18:19.
   MNOZÍ PAPEŽI, OBKLOPENÍ ZEDNÁŘSKÝMI SKUPINAMI, BYLI ZAJATCI VE SVATÉM STOLCI

   Má vroucně milovaná dcero,
   mým církvím po celém světě říkám toto:
   Vězte, že dokud budete hlásat mé nejsvětější Slovo, budu vždy s vámi, na vaší straně.
   Mé katolické církvi pravím – přestože jste způsobili soužení, jako výsledek zlého hříchu, nikdy vás neopustím, i když jste hřešili. Ale vězte toto:
   Vaše důvěra ve Mne není tak silná, jak by být měla. Už Mě nemilujete tak jako kdysi.
   Všechen majetek, který jste nahromadili, způsobil odstup obyčejných Božích dětí ode Mne, vašeho Krista a Spasitele.
   Vystoupili jste do tak vznešených výšek, že k vám nemohu dosáhnout a nabídnout vám moji ruku, abych vás zachránil od zkaženosti ve vašem nitru.
   Byli jste učeni Pravdě mým Petrem, na jehož skále jste vyrostli. A co jste udělali?
   Postavili jste kolem sebe tlusté kamenné zdi.
   To způsobilo nedostatek komunikace s těmi, jimž jste měli dávat potravu mého Těla a Krve, aby mohly být živeny jejich duše.
   Úcta, vyžadovaná od vás při podávání mé nejsvětější eucharistie, byla ztracena, když jste zlehčili moji přítomnost.
   V době, kdy Druhý vatikánský koncil vyhlásil nová nařízení, byly to právě tyto ďábelské zednářské síly, zabydlené ve vašich kuloárech moci, které je zavedly.
   Lstivě představily nové způsoby podávání mé nejsvětější eucharistie, které Mě urážejí.
   Vaše takzvaná tolerantní učení vyhlásila řadu lží, včetně odmítnutí uznat moc sv. Michaela archanděla.
   On je ochráncem církve před Satanem. Ty zlé síly mezi vámi to věděly. To je důvod, proč jste potlačili všechny modlitby před mší, prosící o jeho pomoc.
   Pak jste se dopustili té největší nepravdy – že není třeba se bát pekla. Že je to jen přirovnání. Neboť tato lež, přijatá mnoha Božími dětmi jako pravda, znamenala ztrátu miliard duší.
   Jak Mě urážíte. Prosím mé pokorné a posvěcené služebníky mezi vámi, aby se vrátili k mému učení.
   Nikdy nedovolte, aby se mezi vámi nahromadilo bohatství a nikdy si nemyslete, že je v mých očích přijatelné.
   Bohatství, zlato a moc nahromaděné v mém jménu, bude vaším pádem. Nemůžete mít užitek z mého svatého Slova.
   Trpěli jste kvůli způsobu, jakým jste Mě urazili.
   Nikdy si nemyslete, že obviňuji mnohé svaté papeže, kteří usedli na Petrův stolec. Jejich mise byla vždy ochraňována.
   Mnozí papežové byli zajatci na Svatém stolci, obklopeném zednářskými skupinami, které nereprezentují Boha.
   Ony Boha nenávidí a strávily padesát let šířením nepravd o Božím milosrdenství.
   Jejich práce vedla ke zhroucení katolické církve.
   To nebyla náhoda. Bylo to úmyslné a vychytralé spiknutí k zničení víry církve. K zničení úcty obyčejných katolíků k jedinému pravému Bohu.
   A to způsobí, že budete odvrženi do pustiny. Po papeži Benediktu budete vedeni přímo Mnou z nebe.
   Ó, jak jste Mne přivedli k pláči.
   Vyzývám všechny mé posvěcené služebníky, kteří znají pravdu, aby povstali a následovali Mě, svého Ježíše a v pokorné službě šířili pravdu mého učení. Musíte najít odvahu a sílu povstat z popela.
   Především odmítněte lži, které vám budou brzy předloženy falešným prorokem.
   On sloučí katolickou církev s jinými církvemi, včetně církví pohanských, aby se stala jedinou ohavností, jedinou světovou církví bez duše.

   Váš Ježíš

 19. Laudetur Jesus Christus, Pochvaleny bud Jezis Kristus!
  Drahi bratia a sestry, nahodou pri hladani Tridentskej sv. Omse som natrafil na tuto stranku
  https://tridentskaomsa.weebly.com
  kde je uplne opisany priebeh svatej omse, ale su tam aj rozne ine dokumenty vratane diel svatcov ako sv. Augustin a sv. Tomas Kempensky, ktore nas mozu poucit v tychto tazkych casoch a posilnit nasu vieru a tiez nas usmernovat, ako prezivat svatu omsu i ako sa dobre pripravit na svatu spoved.
  Pripojme sa k modliacim Poliakom dnes svojimi modlitbami a obetujme na tieto umysly aj nase svate omse

  • Požehnaný deň.
   Aj ja som našla túto stránku a misálik sme si dali aj vytlačiť. Problém však je, že ho nemáme kde používať.
   Chodiť raz za mesiac vyše 300 km ( rátam cestu tam aj späť ) je dosť problematické. A na strednom Slovensku sa
   slúženiu tridentu vyhýbajú a bránia. Ja som vo Wiedni chodila každý deň. Nezabudnuteľné chvíle. Keď som poukázala na túto skutočnosť, dostalo sa mi poučenia, že sa mám prispôsobiť… Keď som odchádzala z Wiedni, priateľka mi povedala, „dievča, neviem ako ty budeš ďalej žiť, keď tam u vás nemáte možnosť chodiť na trident.“ Vtedy som jej nerozumela, ale dnes už všetko chápem. Často si na ňu spomeniem, ako mi to povedala. A, mala veľkú pravdu.

   • Pochvaleny Pan Jezis Kristus,
    my ked sme na Slovensku, mame podobny problem, ale vcera som zistil ze FSSP slavi sv. omse v polsku, my to mame nedaleko do Noveho Targu a 130 km do Krakowa tak asi budeme chodit tam.
    Ak by mal niekto zaujem a byva blizko polskych hranic http://www.fssp.org/en/messes.htm#Polska
    Momentalne byvame v UK v Essexe, v nasej dieceze je to obzvlast biedne, kedze tridentske omse su len v Londyne a na juhu essexu a my sme na severe. Vzdialenost nieje obrovska ale popoludnajsie zapchy su neskutocne takze nejake 3- 4 hodiny sediet v aute pri rychlosti 5 – 10 km/ hodinu je obeta sama o sebe :-). Ale aspon 1 -2 krat do mesiaca sa takejto omse zucastnime, aspon pre posilnenie viery.
    Pozehnany vikend

 20. 3 500 modlitebních míst podél celých polských státních hranic, 319 zapojených kostelů a až milion modlících se věřících. To je pravděpodobný průběh soboty 7. října v Polsku. Ambiciózní hromadnou modlitbu plánuje křesťanská nadace Solo Dios Basta. Ochránit má polské rodiny i Evropu před islamizací.
  „Věříme, že pokud růženec odříká milion Poláků na hranicích země, může to nejen změnit běh věcí, ale otevřít srdce našich rodáků Boží milosti. Mocná růžencová modlitba může ovlivnit osud Polska, Evropy a dokonce celého světa,“ domnívají se organizátoři akce.
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/za-ochranu-rodin-i-proti-islamizaci-podel-polskych-hranic-se-ma-modlit-milion_1709170700_haf
  http://rozaniecdogranic.pl/start

 21. Dnes v pátek při mši svaté byla čtena tato přímluva jako druhá -“ Prosme za Svatého otce, aby jeho učení o Božích ustanoveních pro manželský a sexuální život bylo chápáno a uznáváno bez výhrad.“ /26.týden v mezidobí – pátek/
  Falešný prorok je pro nás trestem, které si předcházející generace nezasloužily a také ho nedostaly.

 22. Děti, když mě požádáte o pomoc, mohu vám nabídnout ochranu před strachem.
  Mohu vám, spolu s mým Synem, dát milosti a ochranný kruh, který žádný padlý anděl nemůže přestoupit. Satan nemůže uškodit těm, nebo napadnout ty, kteří se každý den modlí můj svatý růženec. Když se pomodlíte tři, nebo více růženců, můžete rozšířit tuto ochranu na jiné. Kdyby jen sto lidí to mohlo udělat, mohli by zachránit svůj národ od nákazy, šířené Zlým.
  Děti, musíte se scházet a modlit se, abyste ochránili sami sebe.
  http://www.varovani.org/html2/468.html
  Jsou jenom tři způsoby, jak se chránit před Zlým.
  Tím prvním je svátost zpovědi, která očistí vaši duši, pokud jste opravdoví ve vašich výčitkách svědomí. Nekatolíky prosím, aby přijali dar plnomocných odpustků v modlitbě modlitební kampaně (24), která byla dána světu touto misí.
  Druhým způsobem je každodenní oddanost mé Matce, jíž byla dána moc Satana rozdrtit. Její svatý růženec je důležitým štítem, který kryje vás a vaši rodinu před jeho zlým okem.
  Poslední způsob je skrze stav milosti, kterého můžete dosáhnout pravidelnou komunikací se Mnou tím, že Mě přijmete ve svaté eucharistii.
  http://www.varovani.org/html2/565.html

 23. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie a za uzdravenie vzťahov v rodine prosí nášho Pána sestra Lidka.
  2. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  3. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  4. Za obete nezmyselného brutálneho vražebného aktu v Las Vegas v USA, za spásu duší obetí, za útechu a Božiu silu a pomoc pre zúfalých a užialených pozostalých prosíme nášho Pána.
  5. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  6. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  7. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  8. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  9. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  10. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  11. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  12. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  13. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  14. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  15. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  16. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  17. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  18. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  19. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  20. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  21. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  22. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  23. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  24. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  25. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  26. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  27. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  28. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  29. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  30. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  31. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  32. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  33. Za mocnú pomoc a príhovor Panny Márie u Trojjediného Boha o požehnanie v úsilí obnovenia Mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe, aby bol úspešný návrat tohto stĺpu znamením pre obyvateľov krajiny, že len úcta k Eucharistii a k Panne Márii je cestou k spáse a k záchrane Cirkvi nášho Pána Ježiša Krista.
  34. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  35. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  36. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  37. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  38. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 24. Chvála Kristu bratři a sestry,
  před časem mě zaujalo poselství dávané paní Heleně na slovenských stránkách, které přikládám v plném znění. Jedná se o VYTRŽENÍ CÍRKVE. Nerozuměla jsem všemu, ale hledala jsem odpovědi. Našla jsem zmínky v Knize Pravdy které také přikládám i odkaz na jednotlivá poselství. Určitě je jich tam víc, ale neměla jsem čas ji znovu celou pročítat. Nakonec mi kamarádka poslala odkaz na relaci ve Svobodném rádiu. Myslím, že to stojí za poslech, je to krásně vysvětlováno v souvislosti s Biblí. Nevím jestli tomu dobře rozumím, ale vyplývá mi z toho, že věrní a oddaní Kristu, půjdou dřív, aby tady nemuseli být až nastanou Boží tresty. Musí ovšem projít pronásledováním, aby byli očištěni. Musím říct, že mě to velmi potěšilo i povzbudilo. Určitě stojí za to, o to usilovat. Ale pokud tomu rozumím špatně a někdo z Vás by to uměl lépe vysvětlit, prosím pište.

  https://www.youtube.com/watch?v=GpTzCMdT9fs&index=80&list=PLxiHgH9dBPKMJXPscMgP9nR-2JRZJDxPq

  305. Posolstvo 25. 07. 2017 12:37
  Moji milovaní v Kristovi!
  Roky prešli a JA, váš BOH a zároveň aj OTEC Nebeský, som viac ako nútený ustúpiť Mojim predstavám o dobrej, Svätej Zemi a jej obyvateľov. Prečo? Lebo toto zlo, pôsobiace na vašej planéte, nabralo a naberá takú šírku a hĺbku a aj výšku, že niet inej možnosti, ako túto planétu Moju a zároveň vašu planétu Zem očistiť tým pádom aj zmeniť. Áno, očistiť a zmeniť! Prečo? Lebo toto zlo spôsobené predovšetkým vaším konaním a vašim vzájomným sa správaním, toto zlo je predmetom toho, že ak nezasiahne BOŽIA ruka, teda ruka BOHA Živého a Všemohúceho, nebude možná vaša záchrana a nebude ani možná záchrana ľudstva, lebo by sa toto spôsobené zlo prehĺbilo do takých vrstiev, že človek by sa vyhubil a zahubil sám. Áno, vyhubil a zahubil! Preto očakávajte s napätím a s pevnou vierou vo Mňa zmeny, ktoré spôsobí Božie vedenie a ktoré spô- sobí sila BOHA tak, aby vaše i druhé pokolenie prežili a žili naďalej v budúcich storočiach vašej budúcnosti. Amen. Áno, to sú predbežné prognózy, ktoré JA, BOH JAHVE – ZEBAOTH vám slávnostné vyhlasujem a oboznamujem, aby vaša generácia, teda generácia súčasného pokolenia, sa mohla zodpovedne na tieto zmeny pripraviť a aby táto generácia prevzala aj potrebnú zodpovednosť za skutky a konania prichádzajúcich aj budú- cich dní a týždňov, možno až rokov. Áno, táto zodpovednosť, ktorú vám kladiem na srdce a na dušu, je zodpovednosťou, ktorá má za úlohu v prvom rade sa postarať o svoju, teda vlastnú dušu a o záchranu duší ostatných. Do akej miery a v akom množstve, to je rozhodnutie Pána Boha, teda rozhodnutie Moje a Môjho Syna, SYNA ŽIVOTA A SMRTI – Jednorodeného Syna Ježiša Krista, ktorý ako Môj posol a zároveň KRÁĽ príde a stále prichádza na vašu Zem, aby vás poučoval, inšpiroval a vám radil smer, ktorý mu JA sám BOH a VLÁDCA dávam za úlohu. Áno, Môj Jednorodený Syn Ježiš Kristus, ktorý pochádza z Mojej podstaty BOHA, Toho posielam na vašu Zem a Ten bude Tým, ktorý prinesie vašu záchranu a vaše vyslobodenie. Áno, tento Môj milovaný, Jednorodený Syn Ježiš Kristus, je Synom BOHA OTCA VEČNÉHO, ktorý stvoril vašu Zem a je Stvoriteľom aj vás všetkých. Amen. 153 Vy, ktorí ste doteraz neprijali stvorenie ako stvorenie BOHA Živého a Všemohúceho, vy musíte na sebe ešte pracovať a mali by ste dokázať a odôvodniť prečo táto vaša ľahostajnosť voči Mne a prečo tieto pochybnosti? Či som vás tie celé roky málo presvedčil o Mojej BOŽEJ existencii??? Či som vám nedal dosť dôkazov a dosť možností pochopiť veci tak ako sú, a nie inak??? Dal! A to veľmi veľa! Viacej ako si myslíte! Denne vás váš OTEC na Nebesiach presvedčiava o svojej BOŽEJ existencii a o existencii duchovnej, ktorá je odkrytá iba tým, ktorí sa svojím životom usilujú odkryť veci takými, aké skutočne sú. Iba tým. Nie iným! Preto, deti Môjho stvorenia, pootvorte oči a napnite uši vašich dní a usilujte sa o nápravu, ktorú ste zanedbali počas posledných rokov a storočí. Posuňte svoje obmedzené možnosti o krok dopredu a rozšírte obzor svojho pohľadu tak, aby ste mali možnosť pochopiť, že JA som Ten, ktorý riadi celý svet a JA som Ten, ktorý vedie celý vesmír a každú jednu bunku vášho bytia. Áno JA, sám BOH a STVORITEĽ, zároveň ale aj váš Vykupiteľ a Vysloboditeľ, ktorý sa vtelil do bytosti človeka, ako BOH a ako človek. Prečo? Aby som dokázal Môjmu stvoreniu, že Moja Láska voči Mojim deťom je neobmedzená a tak veľká, že som ochotný toto vtelenie uskutočniť a že som ochotný tieto udalosti ponúknuť, ako záchranné lano pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Áno, záchranná loď a záchranné lano pre Mojich verných a záchranu pre Mojich vyvolených v Kristu Pána. Amen. Vy, ktorí sa moríte, ktorí pracujete a beriete na seba kríže každého dňa, vás budem vítať ako prvých v Raji Mojom, teda v Raji Môjho Nebeského OTCA, ktorý ponúka túto blahoslavenú odmenu všetkým, ktorí ju neodmietli a ponúka túto odmenu všetkým, ktorí ho milujú. Áno ten, kto miluje svojho BOHA a PÁNA, ten dokáže za Jeho účelom preklenúť veci ťažké a strastiplné. Áno, ten! Ten, ktorý tieto pocity a úsilia nevníma ako zodpovednosť voči BOHU, ten sa rozhodol inak a ide svojou vlastnou cestou podľa vlastnej vôle, ktorá mu bude zárukou istej záhuby. Shalom. Preto, deti Môjho Národa a deti Môjho stvorenia, vy, ktorí Mi dennodenne dokazujete svoju vernosť, vy sa obozretne správajte voči veciam, ktoré vám prezentujem a ukazujem. Zodpovedne! Prečo? Aby vaše a hlavne Moje úsilie neboli zbytočné a aby vaše úmysly a predsavzatia mali osoh nielen pre vás ale i pre celý svet. Shalom. Na tejto ceste za Pravdou vás naďalej povzbudzujem a želám iba to dobré v mene Mojom, teda v mene vášho Stvoriteľa, Pána a zároveň KRÁĽA Ježiša Krista i Jeho OTCA Nebeského, ktorý sa celou svojou bytos- ťou usiluje o privedenie svojich detí do Nebeského Kráľovstva, kde budú mať možnosť stráviť s Ním čas určený ako večnosť. Áno, ako večnosť. Táto večnosť je BOHOM darovaný Dar, ktorý dostanú iba tí, ktorí svojou vernosťou a láskou dokázali BOHU svoju vernú súdržnosť s ním a ktorí svojou láskou a vernosťou dennodenne preukazovali ako veľmi svojho OTCA ľúbia za účelom vzájomnej lásky. Amen. Táto láska vychádzajúca z vašich sŕdc je láskou ľudí, ktorá prúdi priamo z BOHA OTCA, LEBO ON SÁM TÚTO LÁSKU VÁM DOŇ VLOŽIL A SÁM BOH OTEC JU AJ STVORIL. ÁNO, ON SÁM JE ICH STROJCOM. Verte, deti Môjho Národa, že niet v jednej bytosti väčšej hodnoty, ako táto láska, ktorú nosíte neustále v srdci a na duši. Áno, neustále. Iba u niektorých táto Láska zaspala alebo sa nezobudila. Prečo? Lebo tento pocit lásky voči stvoreniu a voči Mne, voči BOHU Večnému, treba aktivovať. Treba sa o ňu zaujímať a treba ju rozmnožovať. Ak sa však zaoberáte inými hodnotami, ako je napr. matéria alebo užívanie si, nemáte srdce otvorené voči Mojej láske, nemáte!!! Máte iba a iba povrchné vnímanie vecí a duša trpí a prahne po vode, ktorá jej dáva život a blaženosť. Áno, trpí a je smädná. SMÄDNÁ PO LÁSKE, SMÄDNÁ PO SPOLUPATRIČNOSTI, KTORÁ JE MOŽ- NÁ IBA PRI VZÁJOMNOM POROZUMENÍ A VZÁJOMNOM HARMONICKOM SPRÁVANÍ. Toto všetko sa však vytratilo z vašich sŕdc a toto všetko je nedostatkom vo vašich životoch. Toto všetko! Preto vás chcem zobudiť, povzbudiť a naviesť na ten správny smer, ktorým je Moje BOŽIE riešenie a tým je GLOBÁLNA OČISTA vašej Zeme, vašej planéty, ktorá sa uskutočni tak, aby plody tejto očisty boli zrelé, šťavnaté a zdravé a aby slúžili k úžitku vám i všetkým. Amen. Táto očista bude ako za čias NOEHO, to znamená tým, ktorí Mi ostali vernými a Ma sprevádzali celé tie roky a obdobia ako svojho verného priateľa i Pána, tým ponúknem záchranu. Áno, tým, ponúknem zá- chranu v podobe záchranného člna, ktorý pošlem na túto Zem ako možnosť záchrany pre tých verných a vyvolených. Áno, iba pre tých, ktorí na základe svojho doterajšieho správania voči Mne, voči BOHU TROJJEDINÉMU a voči Jeho Synovi Ježišovi Kristovi, dokázali a stále dokazujú vernosť tak, aby som mohol im túto možnosť ponúknuť a ich zachrániť. Táto záchrana ponúknutá voči Mojim verným deťom je a bude uskutočnená v takej podobe, ako vám už častejšie bola ozrejmená. Áno, v takej podobe. To znamená v podobe V Y T R H N U T I A Cirkvi, pre tých verných a najvernejších. Čo to obsahuje a čo to znamená? To znamená, že Moji verní v KRISTU PÁNA, títo verní budú vzatí zo Zeme tak, ako som to už viac ráz v histórii Môjho ľudstva dokázal a aj urobil. To znamená, že osoby Mne verné, Mnou povolané a Mne oddané vrátane detí, ktorých srdcia sú čisté, budú v z a t é do Nebeských sfér. Budú vzaté a zachránené v tom význame, že ich telá i duše budú prenesené do takého stavu, aby mohli vstúpiť do Raja Nebeského, za účelom ich záchrany. Áno, za týmto účelom. Prečo??? Lebo OČISTA ZEME, ktorú mám v pláne uskutočniť, je aktom boľavým a aktom pre mnohých nadmerným. Táto očista bude tak precízna a hĺbková, že Mojim vyvoleným a verným chcem ušetriť túto strastiplnosť očisťujúcich dní a chcem ich uchrániť od bolestí a od pôrodných bolestí toho, čomu sa hovorí ZRODENIE NOVÉHO SVETA. Áno, títo Moji vyvolení budú z o b r a t í zo Zeme, z planéty Zem a pôjdu do Môjho Kráľovstva tak, ako im to bolo už i v minulosti umožnené. Najlepším príkladom toho bol MÔJ SYN a Vykupiteľ Ježiš Kristus, ktorého som po troch dňoch spánku JA sám osobne v y t r h o l z hrobu PÁNA a priviedol veľkolepo s nadšením do Môjho DOMOVA, ktorý sa volá Raj. Toto historické vytrhnutie Môjho Syna Ježiša Krista v dobe minulej je iba jedným z príkladov, ktoré vám mám možnosť ponúknuť ako dôkaz toho, že stavy, ktoré sú pre vás nepochopiteľné, sú možné a reálne. Áno, tieto stavy a ich priebeh, ich Strojcom som JA, váš BOH a KRÁĽ a tieto darujem tým, ktorí Ma na svojej životnej ceste neopustili a opakovane dokazovali svoju vernosť voči Mne. Shalom. Tento stav prevedenia človeka v duši i v tele je stavom takpovediac nadprirodzeným a je stavom, kde vaše telo a duša bude vnímať veci tak, ako sa budú diať s tým, že toto vytrhnutie bude iba krátky okamih toho, čomu sa hovorí opustenie Zeme, na veky vekov. Amen. Ak vy, ako Moji verní a vyvolení, ste ochotní aj verne Mi slúžiť, Ma milovať a poslúchať, máte možnosť na to, aby ste tento stav dosiahli a aby vaše životy spolu so životmi vašich blížnych boli vložené do Mojich rúk. Amen. Nebudem vám ozrejmovať ďalšie veci tejto udalosti iba toľ- ko, koľko je nevyhnutné. To znamená, buďte pripravení na tento úkon a tento dej a buďte ochotní Moje rady a ponaučenia brať vážne, ich prijímať a ich prenášať do svojich životov, aby aj vaše duše a duše vašich najbližších sa mohli zúčastniť na tejto veľkolepej udalosti, s názvom V Y T R H N U T I E Cirkvi, z pazúrov zlého. Shalom. Budem s vami, budem vás sprevádzať a vás riadiť, aby počet tých, ktorí sú ochotní Mi slúžiť a Ma nasledovať sa zväčšil a tak priniesol žatvu bohatú a hodnotnú. Shalom. Na tejto ceste za Pravdou, Pravdou BOHA OTCA, Jeho Syna i Ducha Svätého vám žehnám hojnosť milosti a predovšetkým hojnosť Božích požehnaní za účelom vašej záchrany. Shalom. Choďte a slávnostné verejne vyhlasujte Moje Slová, aby aj zbytok tohoto sveta sa mohol pripraviť a byť spoluúčasťou záchrannej akcie pomenovanej V Y T R H N U T I E kresťanov. Shalom. Žehná vás milujúci OTEC i Syn i Duch Svätý, ktorý na základe pár verných a Jemu slúžiacich vám ponúka toto Milosrdenstvo a obracia sa na vás. Amen. Moje SVÄTÉ MENO JE JEŽIŠ KRISTUS A JA AKO VÁŠ VYKUPITEĽ A ZÁCHRANCA SOM TEN, KTORÝ VÁS VYVEDIE Z PAZÚROV ZLÉHO A VOVEDIE DO BRÁN NEBA. SHALOM. CHOĎTE A MILUJTE SA NAVZÁJOM, BUDETE ŽAŤ TIE ISTÉ PLODY, KTORÉ STE AJ ZASADILI. Amen. VÁŠ OTEC JAHVE, JEHO SYN JEŽIŠ KRISTUS A DUCH SVÄTÝ, KTORÝ VÁS DENNODENNE RIADI A POÚČA. SHALOM.

  353. Posolstvo 21. 09. 2017 22:07
  Moji milovaní verní v Kristovi!
  Dovoľte, aby som vám a vašim ostatným príbuzným objasnil vec, takpovediac jasnú a jednoznačnú. Áno, takpovediac. Jedna sa predovšetkým o udalosti prichádzajúcich dní, ktoré vás niektorých prekvapia v tom merite, ako sa budú vyvíjať a ako sa budú uskutočňovať. Prečo? Lebo udalosti prichádzajúcich dní sú takpovediac plodom vašich a zároveň Mojich rozhodnutí, ktoré sa dajú do pohybu pod vplyvom BOHA OTCA a do pohybu pod vedením Jeho Syna Ježiša Krista. Dôvodom týchto prichádzajúcich udalosti je zmena vášho bytia v takej forme akú ju poznáte a dôvodom týchto udalosti je aj zmena vašich tiel a duší do formy, ktorú určil sám BOH a Kráľ, pod vedením svojho OTCA BOHA JAHVE. Áno, On sám určuje a stanovuje toto dianie tak, aby výsledkom Jeho rozhodnutí bola úroda v takej miere a hĺbke ako to samotná Božia vôľa vyžaduje a odporúča. Áno, táto premena, premena Ducha a premena tela vám darovaná na znak Mojej Božej prítomnosti vo vás, vo vašich srdciach má byť začiatkom nového SPOLOČNÉHO BYTIA, KTORÉ SA USKUTOČNÍ PRE MOJICH VERNÝCH A MOJICH ODDANÝCH. ÁNO, TOTO BYTIE A SPOLUNAŽÍVANIE MA BYŤ VAŠOU ODMENOU A VAŠIM CIEĽOM ZA ÚČELOM NAŠEJ VEČNEJ BUDÚCNOSTI V NEBI. V Nebi Krista PÁNA a v Nebi Nanebovstúpenia, ktoré vám predkladám ako hotovú vec! Áno, hotovú vec pre tých, ktorí sa rozhodli pre Mňa žiť. Títo a tieto budú tí, ktorí budú takpovediac vzatí do Môjho Nebeského Kráľovstva, aby sa vyplnilo to, čo sám BOH a Kráľ stanovil a určil. Áno, vyplnilo a zrealizovalo pod vedením samého BOHA Pána a pod vedením Jeho Jednorodeného Syna Ježiša Krista, ktorý ako Baránok tohoto sveta, sa vám bude prezentovať pri vykúpení vášho sveta. Amen. Áno, Tento Baránok, Baránok Boží vám bude poslaný na vašu Zem s tým, aby vykúpil svojich vyvolených a aby ukázal celému svetu, že On je a existuje ako BOH a človek. Shalom. Keďže BOH, BOH OTEC existuje v Božej Trojici BOHA, OTCA, Syna i Ducha Svätého, je viac ako potrebné, aby ste aj vy Moji milovaní, túto skutočnosť brali do úvahy a vzdávali vďaku Mne BOHU OTCU tak, aby boli všetky tri Osoby BOH OTEC, BOH Syn i BOH Duch Svätý oslávení a braní do úvahy. Áno, tri Osoby, Božské Osoby v JEDNEJ, tak ako to učí Prorok Daniel a tak ako to učí Božia prozreteľnosť v Slove o BOHU. Amen. Keby ste mali možnosť poznať BOHA OTCA na takej úrovni ako je to iba možné, vžili by ste sa do Jeho situácie a obrátili by ste svoje oči a zrak smerom k Nemu, teda na Mňa, na BOHA OTCA do takej miery, aby výsledkom vašich úsilí, bol veľký záujem o Mňa a veľká blaženosť nad poznaným. Áno, veľký záujem a veľká blaženosť! Prečo? Lebo to je jedným z Mojich cieľov. Vás dostáť do takej fázy a do takého stavu, aby vaše poznanie o Mne bolo dostačujúce a napĺňajúce vašu potrebu konať dobro a konať v mene dobra. Amen. JA sám BOH TROJJEDINÝ Som Ten, ktorý dáva a berie. Dáva keď je nevyhnutné a potrebné ale aj berie, keď zmysel Jeho ponúk je takpovediac na nič alebo nie s potrebnou bázňou užívaný. Shalom. Preto keď sa rozhodnete Ma nasledovať, nasledujte Ma v láske zapálení a v nádeji na lepšiu budúcnosť, aby Som vám na základe týchto vlastnosti mohol ponúknuť ešte viacej a tým je vaše zdokonaľovanie sa v oblasti lásky, viery a nádeje. Shalom. Áno, tieto vlastnosti a charakteristiky zdokonaľujte za účelom vašej záchrany i záchrany iných. Shalom. Prečo? Lebo vás nesmierne milujem a želám si iba vašu nádej, lásku a vieru vo Mňa v TROJJEDINÉHO BOHA, OTCA, Syna i Ducha Svätého. Shalom. Choďte Môj Národ na okraj vašich sŕdc a otvorte dvere dokorán tým, ktorí hľadajú aby našli a ktorí klopú aby im bolo otvorené. Amen. Váš BOH a prichádzajúci KRÁĽ Jahuschua Hamascheah, Syn BOHA OTCA vo večnosti. Amen. Mám plán, podieľajte sa na ňom tak, aby jeho výsledkom, bolo nové Božie Kráľovstvo tu na Zemi! Shalom.
  http://files.prichod-nasho-pana-jezisa-krista.sk

  Mé božství pokryje svět a shromáždí všechny mé děti do království mého Syna. Musíte očekávat toto volání a s vděčným srdcem přijmout tyto dary, dávané vám jako zbraně, které potřebujete, abyste bojovali proti bezbožnosti, která pokryje zemi v temnotě.
  Tiší a pokorní srdcem, kteří milují Mě, svého Otce, a ti, kteří přijímají Božství mého jednorozeného Syna, Ježíše Krista, budou shromážděni první. Oni, jejichž jména jsou v Knize života, budou povoláni a budou panovat jako vůdcové, spolu se svatými, mezi dvanácti kmeny Izraele.
  Vy, s vlažnými dušemi, budete pak osvíceni a vaše břímě bude těžší. Bude to vašimi modlitbami, že ostatní – kteří se přede Mnou skrývají – budou vzati pod střechu mé ochrany.
  http://www.varovani.org/html2/754.html

  Tak jak země bude očišťována, i duše všech vyznání budou vnořeny do obnovy ducha a mnohé přetrpí strašnou duchovní bitvu. Nebudou chápat proč tak trpí, Já to ale dopustím pro své milosrdenství. Aby mohly stanout přede Mnou a obdržet věčný život v Novém ráji, musí být duše nejdříve očištěny. Tato očista pro ty, kdo budou žít na zemi, proběhne skrze pronásledování antikristem, tak jako pro ty, kdo prožijí přechod do Nového ráje. Současně země započne svoji vlastní obnovu a krok za krokem bude všechno zlo vykořeněno.
  http://www.varovani.org/html2/887.html

  • Nejsem tak obratný, co se týká znalostí PC, ale touto cestou chci vyjádřit své znepokojení nad dnešním příspěvkem od Květy, ve kterém uvádí texty údajné slov. vizionářky Heleny. Podle mě tyto texty jsou ujeté, zavání spíše sektářstvím a jehovisty anebo sektou andělů světla a divím se, že jednak se tato scestná a pomýlená proroctví zveřejňují a tváří se jako hodnověrné poselství a pak jenom zbytečně matou lidi. Je mi z toho smutno. Chvála Kristu a Marii!

  • Tiež sa mi tieto posolstvá nepozdávajú, pripomínajú mi štýl protestantov lebo náš Pán sa takto nezvykne vyjadrovať a sú tiež plné chýb gramatických aj štylistických, je to celé dosť zvláštne.

  • Co k tomu dodat?
   Držme se varování, která nám předala irská vizionářka. Ona nám totiž předává jen to, co je v Písmu Svatém…. Budem pronásledováni, mnoho z nás zemře, ale Bůh si nás všechny nevezme do nebe! (I když by to bylo prima.) Kdo by vedl v těch těžkých časech ten zbytek lidí? Kdo by jim měl ukázat správnou cestu? Proč si tedy máme dělat zásobu potravin a světla a svěcené vody a hygienckých potřeb a dalších životně důležitých věcí na tři a půl roku? Přemýšlejme a rozjímejme Boží slovo. Bůh vám žehnej. Těším se na RÁJ…

  • Tiež sa v tom začínam strácať. Viem o týchto posolstvách už dlhšie a nejako mi nesedia, nechcem nikoho uraziť. A to si skúste vyhľadať kázania Sergej Mihál o vychvátení. Je to nádhera, je veľmi zbehlí v písme, ale tiež mi to nezapadá s varovaním, i keď to, čo on káže, je podľa sv. Písma a videní Daniela a Jána. Modlím sa a pokračujem ďalej ako doteraz, lebo táto stránka, modlitby a Vy všetci sú mi najmilšie a len tomuto môžem ďakovať, ako sa moja duša a kam dostala z vlažnosti. Pán s nami 💞

    • Chvála Kristu bratři a sestry,
     opravdu jsem nechtěla vyvolat takové reakce. Obzvlášť, když jsou tato poselství paní Heleny zveřejňována na našich slovenských stránkách Varování – armádě zostatku – .prichod-nasho-pana-jezisa-krista.sk Měla jsem pocit, že zde nevkládám nic cizího. Protože vím, že admini našich stránek vždy prověřují, co je na našich stránkách uveřejňováno. Obsah toho poselství mě zaujal, protože jsem o Vytržení církve nic nevěděla. Hledala jsem odpovědi, právě i v našich Irských poselstvích. Právě tato věta jako by to naznačovala. “ Tato očista pro ty, kdo budou žít na zemi, proběhne skrze pronásledování antikristem, tak jako pro ty, kdo prožijí přechod do Nového ráje. “ (poselství 887) Ani na chvilku mě nenapadlo, že by se to mělo vylučovat s Varováním. Chápala jsem to tak, že Všichni budeme muset projít pronásledováním až do konce, ale pak přijdou tresty pro ty kdo se klaněli šelmě a u toho by snad věrní už nemuseli být. Omlouvám se jestli jsem někoho pohoršila. Sama jsem v tom neměla jasno a myslela jsem si, že to třeba někdo objasní. Jestli je tento příspěvek v rozporu z pravidly fóra, prosím o jeho odstranění.

     Omlouvám se Květa

     • Kvetka, nič sa neboj, tvoj príspevok a odvaha rozbehla ďalšiu komunikáciu.Ja som v tom nemal jasno, ale tvoj príspevok, reakcie ďalších a dnes zverejnené posolstvá na našej stránke mi všeličo vysvetlilo.Pa.Boh s tebou.

     • Milá Kvetka,
      nemáš sa prečo ospravedlňovať. Téma, ktorú si otvorila svojím prvým príspevkov je tak dôležitá, že na prvý pohľad až vyráža dych. Rozhodne však v nej nevidím žiadny rozpor voči učeniu Písma, skôr iba jeho veľkolepé naplnenie. Pozvanie na svadbu Baránka pre tých, ktorí budú pripravení ako 5 rozumných panien a budú tak môcť vstúpiť do slávy nášho Pána ešte pred veľkým súžením. Úžasná milosť Božia!
      Bolo by však dobre, ak by sa k veci mohol vyjadriť aj niekto kompetentný – niektorý z kňazov.

 25. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  2. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  3. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  4. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  5. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  6. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  7. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  8. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  9. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  10. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  11. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  12. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  13. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  14. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  15. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  16. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  17. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  18. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  19. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  20. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  21. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  22. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  23. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  25. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  26. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  27. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  28. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  29. Za mocnú pomoc a príhovor Panny Márie u Trojjediného Boha o požehnanie v úsilí obnovenia Mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe, aby bol úspešný návrat tohto stĺpu znamením pre obyvateľov krajiny, že len úcta k Eucharistii a k Panne Márii je cestou k spáse a k záchrane Cirkvi nášho Pána Ježiša Krista.
  30. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  31. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  32. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  33. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  34. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  35. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 26. V nedeľu 24.septembra večer som ostala veľmi zaskočená vo chvíli, keď moderátor večerných televíznych novín v TV Markíza prečítal správu, že konzervatívni kardináli, kňazi, i veriaci napísali, event. podpísali list, v ktorom vytýkajú pápežovi Františkovi, že svojimi výrokmi a konaním spôsobill šírenie kacírskych myšlienok, čím otvoril cestu pre svätokrádežné prijímanie Eucharistie rozvedenými a znovu sobášenými katolíkmi a ďalšie herézy.
  V tej chvíli som si so smúrkom v srdci uvedomila, že loď našej jedinej svätej, katolíckej apoštolskej cirkvi sa už začala rozlamovať na dve polovice.
  Dnes som našla na internete nižšie uvedené linky.
  Modlime sa za týchto i všetkých ďalších statočných, odvážnych pastierov a zintenzívnime naše modlitby a obety aj za to, aby si naši českí a slovenskí biskupi, kňazi, reholníci a reholnice i veriaci v našej vlasti, ale i v celej Európe a svete udržali pravú vieru a pravú náuku, aby sme statočne zotrvali na tej pravej strane, v pravej viere a pravej Kristovej náuke. K tomu nám pomáhaj Boh!

  Tu sú niektoré mediálne správy:
  Podľa kritikov sa pápež dopustil siedmich kacírskych návrhov.
  https://www.aktuality.sk/clanok/524556/konzervativni-knazi-obvinili-papeza-zo-sirenia-kacirskych-myslienok/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality_koktejl&utm_content=clanok3&utm_campaign=HP-new2

  Niekoľko teológov obvinilo pápeža zo šírenia herézy
  https://www.aktuality.sk/clanok/523800/niekolko-teologov-obvinilo-papeza-zo-sirenia-herezy/
  pozri v angličtine, môžeš sa aj podpísať: http://www.correctiofilialis.org/

  Konzervatívni kňazi obvinili pápeža zo šírenia kacírskych myšlienok
  https://www.aktuality.sk/clanok/524556/konzervativni-knazi-obvinili-papeza-zo-sirenia-kacirskych-myslienok/

  Šíříte kacířské myšlenky, osočili konzervativní kněží papeže Františka
  http://zpravy.idnes.cz/papez-frantisek-kacir-hereze-dopis-obvineni-konzervativni-duchovni-katolicka-cirkev-gov-/zahranicni.aspx?c=A170926_101934_zahranicni_ert

  Sme v najťažšej skúške v dejinách ľudstva a obstojíme jedine mocnou Božou pomocou, ochranou a orodovaním našej nebeskej Matky.
  Modlime sa za dar silnej viery, nech sa nikdy od nich nevzdialime

 27. Draží Bratři a Sestry,
  čeká nás velmi temný čas. Je mi smutno, když o tom někomu říkám tak nechce chápat ani rozumět. Nebo si to vystihuje po svém a velmi vše nadlehčuje. Málo chápe, že je zde čas časů.
  Bohužel je už tento čas zde a mnozí vůbec nebudou chápat co se děje či nastalo.
  Velmi je mi z toho smutno. Zvlášť když vidím jak blízko jsme.
  Další modlitební kampaň bych chtěl navrhnout za všechny duše, které zemřou v těchto temných časech. Budou, budeme, budete i já budu potřebovat mnoho modliteb. abychom byli spaseni.
  Neboť v těch časech bude jen málo duší, které by byli spaseni. Jen modlitby, oběti, půst pomohou.

 28. Pozývame k modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby /radostné ,svetla, bolesté, slvnostné tajomstvá/ podľa posolstvá 355 v čase od 18.00 do 20.00 s úmyslom za mier vo svete v naších rodinách a dušiach a za všetky úmysly uvedené vo vašich komentárov- Ďakujem , že ste prijali toto pozvanie.

  355. Poselství Matky Spásy ze dne 23. února 2012 v 16:00.
  MODLETE SE, ABY MOHLA BÝT ODVRÁCENA ATOMOVÁ VÁLKA V ÍRÁNU

  Mé dítě,

  pro mé děti přišel čas, aby se v úctě a poslušnosti k mému drahému Synu spojily do jednoty, aby atomová válka v Íránu mohla být odvrácena. Tato válka je velmi blízko a musíte se vroucně modlit, abyste ji zastavili, protože by zabila milióny Božích dětí. Satan a jeho démoni pracují, aby způsobili strašnou zkázu.

  Zabijí-li duše dříve, než jim bude dána příležitost vykoupit se v očích mého Syna, pak budou ztracené. Takový je plán Zlého. Hledá, jak by co nejvíce duším zabránil, aby vstoupily do království mého Otce. Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.

  Modlete se za ubohé duše nejen v Íránu, ale i v zemích, které se do války bezděčně zapletou. Modlete se za nešťastné země, které jsou využity jako pěšáci ve zlovolné hře lží, plánované skupinami, které nejsou od Boha, mého Věčného Otce.

  Jděte nyní, mé děti a přiveďte všechny mé děti dohromady, aby se modlily za zmírnění této strašné ukrutnosti proti lidskosti.

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 29. Chvála Kristu. dnes jsem četl tento úryvek cituji
  “ Trumpův projev plně ospravedlňuje pokračování jaderného programu KLDR, dodal vůdce podle oficiální agentury KCNA. Severokorejský ministr zahraničí uvedl, že jeho země by mohla provést dosud největší jaderný test v Pacifiku.

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/trum-kim-cong-un-usa-kldr-jaderna-horzba-osn-fem-/zahranicni.aspx?c=A170922_055802_zahranicni_hm1

  Pokud to bude někde na moři mohlo by se jednat o naplnění proroctví, že incident na moři rozpoutá hrůzu. Jedna země bude reagovat nepřiměřeně. jak bylo v poselství zbytku.
  I když jsem toho tolik přečetl vůbec netuším co přijde. Jen vím že to bude o mnoho jiné než co dosud lidstvo zažilo. Dokonce i potopa za dnů noe byla jednodušší.

  Bůh zaplať všem kdo se modlí.

 30. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  2. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  3. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  4. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  5. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  6. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  7. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  8. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  9. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  10. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  11. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  12. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  13. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  14. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  15. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  16. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  17. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  18. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  19. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  20. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  21. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  22. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  23. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  24. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  25. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  26. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  27. Za mocnú pomoc a príhovor Panny Márie u Trojjediného Boha o požehnanie v úsilí obnovenia Mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe, aby bol úspešný návrat tohto stĺpu znamením pre obyvateľov krajiny, že len úcta k Eucharistii a k Panne Márii je cestou k spáse a k záchrane Cirkvi nášho Pána Ježiša Krista.
  28. Za zosnulého otecka Františka a 86-ročnú mamičku Jozefku s dýchacími problémami a bolesťami chrbta a za naplňovanie rád a prianí milovanej Matky Spásy a Trojjediného Boha, o to prosí brat Jaromír V.
  29. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  30. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  31. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  32. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  33. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  34. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  35. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  36. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 31. Takto a podobne FP postupne odstaví z Cirkvi všetkých verných a spravodlivých :

  Kardinál Burke – Mám titul, ale nemám funkciu
  https://gloria.tv/article/3K3p1R9obPMuDzMPgLc9C1E8u

  Kolumbijský akademik nazval pápeža Františka „falošným prorokom“
  https://gloria.tv/article/nLhfe77gHxoc4EY9yJdSb6xLZ

  František se vybarvil. Propouštění jako za Stalina
  https://gloria.tv/article/Hbz3pjfFvJqb3NHc6fXS2DnkE

  Sv. Brigita: Papež, který dovolí kněžím se ženit, půjde do pekla
  https://gloria.tv/article/tMyyTfRAnmtL6bEP7UKL6NN7M

 32. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Udělali jsme, co jsme mohli, modlitba je největší zbraň, přesto pražské zastupitelstvo na svém zasedání dne 14. 9. 2017 odmítlo obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.
  Svět na tom nestojí, ale je to pyšná zpráva pro našeho dobrého Pána Boha. Jak na to Bůh může odpovědět, může si říci, můj národ na můj hlas nedbá, ať jsou tedy dále zarytí srdcem. Jen ať si dělají podle svého! Můj lid mě neposlouchá? Nechám je, ať si žijí podle svých nápadů.
  Anebo může říci, také tyto jsou moje milované děti, provedu je soužením, aby poznali svoji pýchu a pak se bezpečně vrátili do otcovského domu.
  Víme, že pro nás je lepší druhá varianta i když bolestivá, ta první je peklo na zemi i v podsvětí.
  Může se stát, že až se všichni ti pyšní a bezbožní lidé probudí a budou chtít vzdát úctu Nejsvětější Trojici a Panně Marii, nebude již žádné Staroměstské náměstí existovat.
  Velmi smutná je vlažnost katolické hierarchie k této věci, vždyť jejich hlas by měl být všude slyšet. Proč tomu tak je, si můžeme udělat obraz na příkladu kněží v naší farnosti. Jeden, farář, vůbec nectí první soboty v měsíci, růžencové pobožnosti úplně zrušil a druhý, který zastupoval na mši tuto první sobotu, řekl, že je sice první sobota v měsíci a uctíváme Pannu Marii, ale nebudeme se jí klanět.

  • Zamítnutí Mariánského sloupu je velmi smutné. Na povzbuzení bych ale ráda připomenula, že minulý týden se vrátili naši církevní představitelé v čele s kardinálem Dukou a otcem Dokládalem, prezidentem Fatimského apoštolátu v ČR, z národní poutě do Fatimy a přivezli sebou sochu Panny Marie Fatimské, která nyní bude putovat po České republice. Pouť začala 15. září v Katedrále sv. Víta bohoslužbou, při které kardinál Duka s otcem Dokládalem a biskupy zasvětili Prahu a arcidiecézi Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Pany Marie. Kardinál Duka přitom výstižně řekl, že je přímo symbolické, že právě téměř přesně ve stejnou dobu, kdy pražští radní zamítli Mariánský sloup, si Panna Maria našla k našemu národu jinou cestu. V dalších dnech bude pouť sochy Panny Marie pokračovat do dalších míst Čech a Moravy, kdy by měly být postupně zasvěcovány další diecéze, a bude končit 7. října ve středisku Fatimského apoštolátu v Koclířově, kdy by měl kardinál Duka s biskupy zasvětit Bohu a Panně Marii celou Českou republiku. Program jednotlivých míst poutě je například na http://www.fatima2017.cz. Mám z toho velkou radost a podle mého názoru to může velmi ovlivnit průběh událostí v našem národě v příštích nelehkých letech.

   • Mám pár přátel i mezi protestanty, kteří si mezi sebou v současnosti posílají „radostné“ maily k této události.Některé docházejí i na mou adresu:
    viz – „Jsme vděční, že toto ‚kontroverzní‘ dílo v Praze nebude obnoveno. Děkujeme všem za vaše modlitby!“
    ———-
    Může být doba ještě temnější než tato?? Může!! … Připravme se.

 33. Bratia a sestry v Kristovi a Panne Márii,

  odporúčam vám preštudovať si dve nové digitálne publikácie dnes pridané do našej knižnice:

  Veľmi vám ich odporúčam, pojednáva sa v nich o historickom storočnom odkaze Fatimy a o kríze v našej katolíckej Cirkvi. Všetko je veľmi dobre a odborne analyzované a historicky doložené.

 34. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  2. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  3. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  4. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  5. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  6. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  7. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  8. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  9. „O Božie milosrdenstvo a prijatie do Božieho kráľovstvapre svojej susedky Evky, ktorá po ťažkej a dlhej chorobe odišla začiatkom septembra k Pánovi, prosí sestra Elena, ktorá zároveň prosí svojho Pána o posilu pre pozostalú rodinu, najmä pre deti zosnulej.“
  10. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  11. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  12. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  13. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  14. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  15. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  16. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  17. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  18. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  19. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  20. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  21. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  22. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  23. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  25. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  26. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  27. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  28. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  29. Za mocnú pomoc a príhovor Panny Márie u Trojjediného Boha o požehnanie v úsilí obnovenia Mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe, aby bol úspešný návrat tohto stĺpu znamením pre obyvateľov krajiny, že len úcta k Eucharistii a k Panne Márii je cestou k spáse a k záchrane Cirkvi nášho Pána Ježiša Krista.
  30. Za zosnulého otecka Františka a 86-ročnú mamičku Jozefku s dýchacími problémami a bolesťami chrbta a za naplňovanie rád a prianí milovanej Matky Spásy a Trojjediného Boha, o to prosí brat Jaromír V.
  31. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  32. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  33. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  34. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  35. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  36. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  37. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  38. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 35. Jeho Excelence
  Dr. Athanasius Schneider, O.R.C.
  Biskup, který se nebojí mluvit pravdu.

  Biskup Athanasius Schneider hovoří o Islámu jako o falešném náboženství, o falešném ekumenismu a papeži Františkovi a většině biskupů západní Evropy, kteří zradili a zapírají Ježíše Krista.
  Říká: „Je to důsledek relativismu, který skrze falešný ekumenismus, vládne v církvi už 50 let od počátku koncilu.“

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=159&v=HZF6DpaTprA

Pridaj komentár