Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Bratia a sestry v Kristovi,

  na požiadanie organizátorov protestnej akcie „Kající procesí“ zverejňujem ich výzvu na účasť a podporu na plánovanej akcii konanej zajtra v Brne. Uvádzam znenie výzvy a podrobnosti:

  Bratři a sestry v Kristu,

  z iniciativy věřících se bude v úterý 26. června v Brně konat modlitební kající procesí za odčinění blasfemické hry „Naše násilí a vaše násilí“, a to přesně 1 měsíc poté.

  Procesí půjde k Mariánskému sloupu na náměstí Svobody a cíl je na Zelném trhu u sloupu Nejsvětější Trojice. Během pochodu se budeme modlit růženec. Akce je modlitební a bude probíhat v klidu. Procesí povede kněz.

  Kdo se nemůžete zúčastnit pro stavovské povinnosti nebo pro větší vzdálenost, tak alespoň podpořte úmysl akce modlitbou za národ a přeposláním akce dalším lidem. Informační letáček najdete zde:

  Kto je z Brna a okolia a môže sa zúčastniť, nech tak, prosím, urobí. Nemôžeme ostať ľahostajní voči tejto nehoráznej blasfémii a strašným urážkam voči nášmu Spasiteľovi a nám veriacim a nielen voči nám, ale voči všetkým morálnym, hodnotovým, ľudským, eticko-spoločenským normám a princípom! Vyzývam všetkých bratov a sestry, ktorí sú z ďaleka a nemôžu prísť na túto akciu, aby účastníkov zajtra podporili modlitbami. Bitka o duše je očividná a bude sa naďalej stupňovať, preto vydržme a nepoľavujme v našom spravodlivom boji po boku celého neba!

 2. TENTO ROK BUDE ZNAMENAŤ ZAČIATOK VÁŠHO OČISTENIA

  Výzva Márie, Ruže Mystickej pre Boží ľud 2. januára 2018:

  V slovenskom jazyku (preklad cez google z pôvodného angl. jazyka):
  https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://www.jesusmariasite.org/this-year-will-mark-the-beginning-of-your-purification/&prev=search

  V anglickom jazyku:
  http://www.jesusmariasite.org/this-year-will-mark-the-beginning-of-your-purification/

  Na tejto stránke nájdete aj veľa ďalších užitočných informácií a proroctiev.

 3. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  2. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a taktiež za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  3. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  4. Za oslobodenie Juraja zo závislosti ako aj Božiu pomoc a ochranu pre rodinu a blízkych v ťažkej životnej situácii prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  5. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  6. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  7. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  8. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  9. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  10. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  11. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  12. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  13. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  14. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  15. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  16. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  17. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  18. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  19. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  20. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  21. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  22. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  23. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  24. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  25. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  26. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  27. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  28. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  29. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej známej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  30. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  31. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  32. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  33. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  34. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  35. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  36. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  37. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  38. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  41. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  42. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 4. Drazí bratři a sestry v Ježíši Kristu!
  Snad každý z nás musí vidět, jak nás Bůh varuje skrze přírodu!!! Nemyslím tím teď zemětřesení, probuzené sopky, záplavy, válečné konflikty, terorismus, narůstající agrese a jiné katastrofy… Myslím tím co se děje s přírodou a počasím kolem nás – přímo v naší zemi!!!
  Nejsem ještě tak starý, ale už něco pamatuji… Pocházím z oblasti Českomoravské vrchoviny, tedy žádné Polabí a jiné nížinné úrodné oblasti. Ještě NIKDY jsem neviděl to, co se v přírodě děje letos!!! Ještě v půli března byl odborníky odhad zpožděného nástupu vegetace i teplého počasí o cca 14 dní. Jenže pak to vzalo VELMI rychlý obrat!!! Vše se „zazelenalo“ a pak odkvetlo doslova před očima. Včelaři první med vytočili již v první polovině května!!!, protože byla většina stromů i řepka tou dobou dávno po odkvětu…, první třešně u nás dozrávali POČÁTKEM KVĚTNA, tedy o nějakých 6 týdnů dříve!!!, lípy normálně kvetou od konce června, letos již na přelomu května a června… a to zkušení včelaři říkají, že s květem lip obvykle (až na výjimky) končí snůška medu – v půli června???!!! I na vysočině již dozrává obilí!!!, kvetou brambory (normální pozdní brambory!!), od poloviny dubna jsou běžně tropické teploty, většina ovocných stromů je obtěžkána obrovským množstvím plodů (alespoň zatím…), na broskvích se objevují první červená líčka!!! – to vše u nás, v nadmořské výšce kolem 450m.
  O tom, že bude intenzita slunečního záření podstatně vyšší, jsme byli varováni v poselstvích… Neměli bychom se zbytečně vystavovat slunečnímu záření a už vůbec ne opalovat – důrazně jsme před tím byli varováni!!! (i já jsem se vždy rád slunil a chodil v létě hnědý jak indián – letos jak když utne a vůbec necítím, že bych nějak strádal… ) Opakovaně jsme též byli vyzýváni k utvoření zásob – úroda v mnoha krajích k tomu doslova vybízí… Někdo má třeba zavařeno z let minulých…
  Přidá někdo další postřehy…???

  Modleme se, modleme se, modleme se – o Boží ochranu a ochranu Panny Marie.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

  • Ano Bůh letos všechno urychlil. zrání plodů v hojnosti aby bylo dost jídla. Určitě si toho mnoho lidí všimlo. Horší je když o tom říkám že se vše změnilo nikdo nechce poslouchat. Proto se snažím využít naplno co nám Bůh skrze všechny rostliny nadělil pokud mi na to síly zbývají, ale už jsem dost unavený.
   Je toho moc.

   Jsem ale rád, že nás Bůh tak hojně zásobil před úplným časem konce. Tuším, že jsou máme poslední možnost zásobit se. Příští rok už ta možnost asi nebude. Tuším že proto je všechno tak urychlené. Od sena, brambor ovocných stromků a keřů až po rajčata,papriky a okurky.
   Počasí, podnebí se mění před očima. Ne jen u nás ale po celém světě. Hodně na to má vliv slunce jak psal Petr.
   Velké soužení už začalo Jak víme z knihy pravdy. že 3.5 roku že zbývá do začátku soužení od data 21.12.2012. Tudíž už moc času nezbývá do doby kdy bude zrušena nejsvětější svátost oltářní. Proto se v poselstvích píše že Je už blízko návrat Syna Božího.
   Jen doufám že jsme už našli ty skrytá útočiště.
   Bůh s Vámi.

 5. Chvála Ježíši Kristu!
  Jeden příklad nesmírné vychytralosti Ďábla (pochopitelně realizováno skrze jeho poskoky…). 4. července se v Praze uskuteční koncert skupiny Rolling Stones. Vstup na tento koncert bude umožněn POUZE s náramkem s RFID čipem!!! (po zakoupení vstupenky v předprodeji si ji každý MUSÍ vyměnit za tento náramek, jinak mu NEBUDE vstup na koncert umožněn!! Výměna bude probíhat přes pobočky sítě Vodafon). Navíc veškeré občerstvení a služby na tomto koncertu budou moci návštěvníci „nakupovat“ POUZE přes tento náramek, na kterém si musí dopředu doplnit potřebný kredit…!!!. Půjde o první takto rozsáhlou kompletně bezhotovostní akci u nás. Jak velmi chytré!!! Přesvědčit co nejvíce lidí (očekávaná účast prý 50 000 !), že s tímto náramkem jde vše tak snadno… No a už zbývá poslední krůček – implantovat tento čip pod kůži…!!! Jsem si jist, že na tomto koncertu bude mít patřičné „zviditelnění“ i firma, která v Čechách již řadu měsíců čipy pod kůži, ZATÍM dobrovolným zájemcům, implantuje.
  Kdo by to řekl ještě před pár měsíci, že se bude vše tak rychle naplňovat!!!
  Ať Vám Bůh žehná.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 6. Milí přátelé, vážení čtenáři,

  jak jste se již na fóru dověděli z příspěvků Romana_C a Juraje, kteří čerpali informace ze stránky vydavatelství ve Varšavě, došlo na základě přání našeho Pána k reorganizaci tisku a distribuce Knih Pravdy. Smyslem změny přístupu k výrobě a prodeje knih je generování dostatečného množství finančních prostředků, aby se konečně začalo s tiskem Knihy Pravdy v litevštině, albánštině, estonštině a v dalších minoritních jazycích, a to co nejdřív.

  Od příštího měsíce se bude se všemi problémy spojenými s tiskem a distribucí zabývat výlučně londýnské nakladatelství Icon House. Pro naše čtenáře z toho vyplývá několik nepříjemných důsledků:

  Veškerý již vyrobený náklad knih v lokálních vydavatelstvích má být prodán do 25. června tohoto roku. Cena výtisku Knihy Pravdy bude stejná jako dosud, tedy jako ta, která je uvedena v nabídce internetových stránek jejich vydavatelství až do 25. června t. r. včetně.

  Po tomto datu má být cena změněna tak, aby ve státech Evropské Unie byla jednotná a srovnatelná s cenou výtisku v západoevropských jazycích, tedy kolem 15€ nebo i víc. Nově vytištěné knihy budou mít trochu jiný formát, než na jaký jste zvyklí, s pevnou vazbou a samozřejmě budou vyrobeny v podniku s jinými výrobními náklady.

  Proto doporučuji našim čtenářům, aby si u paní Blanky Polívkové objednali výtisky Knihy Pravdy co nejdřív. I když je zásoba knih dostatečná, logicky budou mít přednost ti, kdo si objednají celý komplet všech pěti dílů s Knihou modliteb. Skladem je dostatek dílů Knihy Pravdy, které si můžete objednat jednotlivě, ale tyto objednávky budou samozřejmě vyřizovány, až se vyprodají komplety a v závislosti na pořadí příjmu objednávky.

  Pokud si knihy objednáte do 25. června, cena za výtisk se po tomto datu nemění.
  Internetová adresa paní Blanky Polívkové je stále stejná: blanka-polivkova zavináč seznam.cz.

  admin Jan

 7. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  2. Za oslobodenie Juraja zo závislosti ako aj Božiu pomoc a ochranu pre rodinu a blízkych v ťažkej životnej situácii prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  3. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  4. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  5. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  6. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  7. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  8. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  9. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  10. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  11. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  12. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  13. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  14. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  15. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  16. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  17. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  18. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  19. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  20. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  21. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  22. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  23. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  24. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  25. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej známej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  26. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  27. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  28. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  29. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  30. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  31. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  32. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  33. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  34. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  35. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  36. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  37. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  38. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  39. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 8. Milí přátelé v Kristu.
  dnes je svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Můžeme se modlit růženec k plameni lásky Neposkvrněného Srdce:

  Na začátku – kříž na růženci: 5x se požehnáme ke cti 5 ran Pána Ježíše – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého Amen.
  Na velkých perlách: Bolestné a Neposkvrněné Srdce Panny Marie, pros za nás, kteří se k Tobě utíkáme.
  První tři malé perly: Bože věřím v Tebe, protože jsi nekonečně dobrý. Bože doufám v Tebe, protože jsi nekonečně milosrdný.
  Bože miluji Tě, protože jsi nadevšechno lásky hoden.
  Na malých perlách desátků: Matičko zachraň nás plamenem lásky Svého Neposkvrněného Srdce.
  Po každém desátku: Matko Boží, zaplav celé lidstvo milostivým působením plamene lásky Svého Neposkvrněného Srdce,
  teď i v hodině smrti naší Amen.
  Na konci: 3x Sláva Otci…… ke cti Nejsvětější Trojice

  • preklad :
   Radi by sme Vás informovali, že v súlade s celosvetovým zaviedol nový prístup k problematike a distribúciu knihy Pravdy s účinnosťou od 26. júna 2018 sa cena knihy poľského preklade knihy, bohužiaľ, pravdepodobne výrazne zvýši. Je to spôsobené globálnym plánom šírenia správ vo forme kníh aj v chudobných krajinách tretieho sveta.

   Publikovanie Knihy pravdy sa teraz stane výhradnou doménou vydavateľstva Icon House z Veľkej Británie, ktorá bola zriadená špeciálne na tento účel. Predtým vydavateľstvo vydávalo povolenie k rôznym subjektom z celého sveta vrátane súčasného výrobcu poľského vydania knihy Pravdy – nadácie Maria Maria Verité z Varšavy. Teraz sa však celá produkcia knihy vráti do rúk pôvodných vydavateľov. Rozhodnutie pochádza od Márie Božieho milosrdenstva, stále dostáva Osobné posolstvá od Ježiša, ktorý vedie túto misiu z neba, a je konečný.

   Povedal nadácie a nakupovať ELGIDO.com bude naďalej distribuovať Knihu Pravdy pre poľské čitateľa, ale vzhľadom k tomu, že cena knihy Pravdy v západnom svete ( „v západnom svete“), aby bola jednotná, bude pravdepodobne výrazne vyššia, je možné, že bude rásť dokonca dvakrát alebo dokonca viac.

   Rozhodnutie je výsledkom nového globálneho prístupu a potreby dostať sa do tretieho sveta s knihou verzie Knihy pravdy. Výnosy z predaja knihy pravdy v krajinách západného sveta, globálny bohaté, je podporovať šírenie Božieho Slova dotovaním knihy pre chudobné tretieho sveta. Ako uviedol Ježiš v Správe: „výnosy z kníh musia byť použité na financovanie produkcie iných kníh a nákladov na publikáciu vo všetkých jazykoch“ (sobota 23. februára 2013, 11.50).

   Bohužiaľ, ako jedna z najchudobnejších krajín v západnom svete, vedľa Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Litvy, Lotyšska a Estónska, musíme sa vyrovnať s touto prelome situáciou, a to nie je situácia pre nás finančne priateľský.

   V súčasnej dobe v Poľsku je stále schopný takmer 300 kníh prvého dielu (cena 33 PLN), asi 750 objem druhej a piatej, 850 – tretí a viac ako 600 Volume štvrtej (cena 24 zł) a 300 kópií modlitebné Crusade of Prayer (cena 14 zł) , Súbor knihy Pravdy s modlitebnou knihou stojí 140 PLN. Cena všetkých kníh, ktoré budú k dispozícii 26. júna, sa výrazne zvýši podľa Icon House.

   Knihy je možné zakúpiť v obchode ELGIDO.com v kategórii produktov: Mission of Salvation . Platba môže byť odložené, ak niekto chce kúpiť viac kópií knihy, ale kniha za túto cenu sa budú predávať iba do 25. júna.

   Hoci zmena postoja a realita sa zdalo stratená, sme presvedčení, že Pán Ježiš vedie misiu Súkromná správa daná Maria a jej rozhodnutie a dáva jej milosť prijať príslušné rozhodnutia v globálnej perspektíve. V jednej zo správ, povedala Mary: „Dávam ti, dcéra moja, výhradné právo rozhodovať o tom, ako má byť preložená, publikoval a distribuované, chrániť túto prácu. Všetko, čo sa týka zverejnenia týchto správ môžu byť vyrobené len pre osobné schválenie „(23.února 2013 rok h. 11.50). Pamätajte, že knihy sú len jedným z prvkov tejto misie, nie najdôležitejšie. Je dôležité starať o svoje vlastné duše, a svätosť a úsilie o záchranu druhých a šíriť pravdu o správy v rôznych formách, postaviť modlitebné skupiny, atď. Modlitba krížovej výprave.

   Ak sa cena knihy – stále neznáme – je príliš vysoká pre bežného čitateľa, ktorý nebude môcť podporiť tento knižnej produkcie v krajinách tretieho sveta, majme na pamäti, že existujú aj iné spôsoby, ako čítať a šírenie posolstva – tlačové správy z kmeňových listov papiera

 9. Genocída o ktorú sa nikto nezaujíma: V Iraku “zmizlo” až 80% kresťanov
  Zatiaľ čo rôzni “ľudskoprávni aktivisti “bojujú za to, aby sa nikomu z menšín v Európe neskrivil “ani vlások”, o osud kresťanov na Blízkom Východe ani nezakopnú. Najvypuklejší problém je v Iraku , kde “zmizlo” až 80% kresťanov. Je poľutovaniahodné, že o túto genocídu sa nikto obzvlášť nezaujíma.
  https://www.hlavnespravy.sk/genocida-o-ktoru-sa-nikto-nezaujima-v-iraku-zmizlo-az-80-krestanov/1423474

 10. Drazí bratři a sestry v Ježíši Kristu!
  Ohavnost, která se odehrála před několika dny v divadle Husa na provázku v Brně opravdu nemá obdoby a je neskutečnou urážkou našeho Pána a Boha Ježíše Krista… Zároveň je, bohužel, obrazem české společnosti, která je považována za jednu z nejvíce ateistických v Evropě. Myslím, že ještě před rokem by se něco podobného neodehrálo a jenom to potvrzuje, jak se vše velmi zrychluje…

  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

  • Chvála Kristu a Panně Marii,
   Tato sprostá urážka od pornodivadla je hodně viditelná a široce medializovaná a v podstatě se drtivá většina křesťanů (až na tragické výjimky) Krista důrazně zastala.
   Satan ovšem útočí na Spasitele většinou skrytě a velmi zákeřně např. při mši svaté.. A to už velmi velmi dlouho.. Drtivá většina katolíků to ovšem nevnímá..
   Prohlédnou katoličtí laici a kněží konečně tuto taktiku démona ?
   Události v Brně nejsou žádnou náhodou a ojedinělým případem – v důsledku vědomé či nevědomé slepoty katolických křesťanů bude těchto otevřených útoků přibývat..

 11. Drazí bratři a sestry v Ježíši Kristu!
  V poselství zbytku č. 422 – Poselství Ježíše ze dne 27. dubna 2018, Nástroj: Luz de Maria (Argentina) nás náš Pán Ježíš Kristus vyzývá, kromě jiného: Modlete se, mé děti, modlete se za Guatemalu, oheň se probouzí a způsobí utrpení.
  Včera a dnes opakovaně vybuchla s mohutnou silou v Guatemale sopka Volcán De Fuego…
  Modleme se, modleme se, modleme se… poselství se nám naplňují před očima
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 12. Chvála Kristu,

  Setkání ve Varšavě Byli účastni lidé z Litvy, Ukrainy, Běloruska, Moldávě, Rumunska, Polska. To mám od organizátorů. Možná byl někdo i z ČR-SK to ale nevím. Bohužel nemohl jsem tam z různých důvodů být.
  Bylo mnoho osob. Možná kdo tam byl osobně napíše nějaké svědectví.

  Co se týče knih pravdy nyní je situace taková že je posledních 70 svazků z každého dílu a asi 300 modlitebních knížek v Českém jazyce k prodeji a další se už tisknout momentálně v dohledné době nebudou. Nicméně se pracuje na oficiální distribuci i pro ČR, ale jestli vznikne ukáže čas.
  Kdo ještě nemá a chce ať si zamluví.

  Děkuji že jste se tak hojně účastnili naší modlitební kampaně.
  Bůh s Vámi

  • Drahý bratře Romane,
   věřím, že se informace o setkání brzy objeví… I já bych se velmi rád setkání zúčastnil, ale z důvodu velmi vážné nemoci mojí ženy jsem se této myšlenky musel vzdát…
   Důležité je, že se setkání uskutečnilo a armáda Spásy-zbytku církve je živá!
   Ať Vám všem Bůh žehná.
   S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 13. Predmet: Fwd: Fw: FW: Fw: Připomenutí

  PRIPOMENUTIE !!!

  „Naše utrpení dnes je předehrou toho, co čeká vás Evropany a západní křesťany v nejbližší budoucnosti,“ řekl Amel Nona, chaldejský arcibiskup z Mosulu na severu Iráku. Mnoho lidí má stále pocit, že se jich vůbec netýká to, co se děje na Blízkém a Středním východě, všechna ta hrozná pronásledování křesťanů, ale také jezídů i ostatních menšin. A řada lidí si myslí : „My nejsme věřící – nás se to netýka.“

  A to je ten největší omyl !
  Muslim 100 % práv, muslimka 50 %, křesťan, žid 30 %, otrok ateista 0 % !!!

  Bratia a sestry, modlime sa bezprestanía! Modlime sa každým úderom svojho srdca a každým svojím výdychom ! Modlime sa svojimi myšlienkami, slovami, skutkami. Modlime sa darom jazyka Ducha Svätého! Modlime sa tam kde sme a kedy môžeme!

  Jakub 5:16b-18
  Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. 17 Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. 18 A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod.

  Hebrejom 5:7-9
  On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby Tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť.

  8 A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; 9 a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.

  Žalm 62:8-9
  V Bohu je moja spása i sláva; Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište. 9 Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase, pred ním si srdce otvorte; Boh je naše útočište.

 14. Zajtra máme veľký sviatok. Sviatok Matky spásy.
  č.pos. 1144. (4. června 2014 ) –
  Byla ustanovena moje úloha Spoluvykupitelky na podporu mého Syna v jeho velkém plánu všechny sjednotit a přinést jim věčný život. Jako Matce Spásy, všechna moc mi daná k rozdrcení hlavy hada způsobí, že jeho moc se rychle zmenší.
  Vyhlašuji tento den, 4. červen 2014, svátkem Matky Spásy. V tento den, budete-li se modlit tuto modlitbu, se budu přimlouvat za všechny duše o dar spásy, zejména pro ty, které jsou ve velké duševní temnotě.

  Modlitba modlitební kampaně (154):

  Modlitba dne svátku Matky Spásy

  „Ó, Matko Spásy, kladu dnes před tebe, v tento den 4. června, v den svátku Matky Spásy, tyto duše (vyjmenujte je).
  Prosím, dej mně a všem kdo tě ctí, drahá Matko, i těm, co rozšiřují Medailon spásy, veškerou ochranu před Zlým a všemi, kdo odmítají milosrdenství tvého milovaného Syna, Ježíše Krista a všechny dary, které odkazuje lidstvu.
  Pros za nás, drahá Matko, aby všem duším byl udělen dar věčné spásy. Amen.“

  Dnešní den, svátek Matky Spásy, bude posledním dnem, věnovaným Mně, Matce Boží.

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

  A tešíme sa na správy zo stretnutia nasledovníkov posolstiev Varovania v Poľsku, od tých ktorí ste tam boli, ktoré prebehlo tento víkend.

 15. Pozývame celú zvyškovú armádu k zjednoteniu sa k spoločnej modlitbe Ruženca k Sedembolestnej Panne Márií-patrónke Slovenska o 21.00 , aby bol schválený zákon na ochranu nenarodených detí. Budeme tak robiť po celý čas, až do schvátelnia zákona. Ďakujem, že sa pridáte a šírte všade.

  027. Poselství Ježíše ze dne 16. prosince 2010 v 13:10.

  VÝZVA K ZASTAVENÍ VRAŽDĚNÍ POTRATY

  Napiš toto, moje dcero. Smrt, páchaná na nevinných obětech, je jeden z největších hříchů, které může člověk způsobit svému bratru. Je to nejzávažnější hřích těla a způsobuje Mi hlubokou bolest. Nedostatek úcty k lidskému životu, která dnešnímu lidstvu chybí, je ve světě stále zřejmější.

  Život je vzácný dar od Boha. Nikdo nemá právo brát jinému život. Nikdo nemá právo vzít život dítěti dříve, než v čase narození poprvé vdechne. Tento zločin je ohavností a je neodpustitelný. Všechny duše mají svůj původ u mého Věčného Otce a jsou stvořeny v okamžiku početí. Malé děti, nevinné duše, jsou vražděny právě těmi, kteří se o ně mají starat – jejich vlastními matkami, které jsou zodpovědné za jejich bytí a odpírají jim právo narodit se.

  Proč stojí moje děti v pozadí a nic nedělají? Ve jménu svobody jsou tito malí andělé z království mého Otce vzati z této země a to dříve, než pro ně, jako děti Boží, nadejde čas. Cožpak nechápou tyto ženy, že životy, jimž připisují tak málo hodnoty, patří Bohu? Tyto děti trpí. Během jejich vraždění podstupují nepředstavitelnou agónii. A toto je legalizováno vládou, lékaři a rodinami těchto žen. Cožpak necítí ve své duši žádné výčitky svědomí?

  Neuvědomují si, že jejich ohavný čin není odlišný od jednání, kdy člověk vraždí člověka?

  Ve skutečnosti je to ještě větší hřích, protože tyto děti jsou bezmocné. Tyto ženy musí prosit o milost, když se provinily, nebo Mě musí prosit o vedení, když zvažují podstoupit potrat. Tak či onak je bude soudit jejich hřích. Hříchy těla jsou v očích mého Otce nejurážlivější. Neexistuje žádný stupeň omluvy za vraždu spolubratra, který by byl v mých očích, nebo v očích mého Věčného Otce, přijatelný.

  Probuďte se teď, děti moje, a pochopte, že odejmutí života dovede pachatele do věčného, pekelného ohně. Z této propasti plné démonů není návratu. A to těch démonů, kteří skrze práci mistra klamu – Satana – přesvědčují vrahy, že to, co dělají, je správné! Například lstivě přesvědčí matky, že dělají „správné rozhodnutí“. Použijí jakýkoliv trik, spojený s lidským uvažováním k tomu, aby člověk tuto věc obhajoval, i když je zlá. Budou používat lež, aby si vrah myslel, že má svoje vlastní práva. Že v prvé řadě musí mít na zřeteli svoje vlastní zájmy. Ve jménu lidských práv se tato lež projevuje tak, že právo matky na její svobodu žít takovým životem, jakým se sama rozhodne, je hodné obdivu. Lež ji potom přesvědčí, že je oprávněné a správné zavraždit svoje dítě.

  Pochopte prosím, že eskalace genocidy ve světě byla předpověděna. Je to jen jedno z mnoha znamení, o nichž se mluví v souvislosti s koncem časů.

  Teď se všichni zastavte. Naslouchejte. Vražda je velmi vážný přestupek. Když ji vykonáte, nebudete spaseni. Není cesty k návratu. Těm, kteří spáchali tento strašný hřích, říkám – konejte pokání. Proste teď o odpuštění. Já, skrze své milosrdenství, vyslechnu vaši modlitbu. Můžete být, a i budete spaseni, když budete upřímně litovat svého těžkého hříchu. Vyslechnu vás. Odpustím. Avšak čas není na vaší straně.

  Věřící, modlete se vytrvale za tyto moje ztracené a bloudící děti, které byly svedeny mistrem klamu a jeho přisluhovači v mocenských pozicích. Teď potřebují vaše modlitby. Vy všichni musíte bránit právo na lidský život, jenž za žádných okolností nesmí být poškozován lidskýma rukama.

  Modlete se ke Mně každý den. Obětujte každé utrpení, které snášíte, za nevinné oběti.

  Váš milovaný Spasitel
  Ježíš Kristus

  • S radosťou sa pridávam.
   Sú aj ďalšie posolstvá o potrate, aspoň dve z nich:
   839. – PLÁN POTRATŮ JE NA CELÉM SVĚTĚ ŘÍZEN – „země, které spěchají prostřednictvím nemravného zákonodárství ospravedlnit potraty, jsou spíše loutkami. Jsou drženy na provázcích, jak tančí podle not skupiny jednotného světového řádu, která poslouchá jen jediného pána“ … „váš zlovolný záměr zničit, co je moje, bude přiveden k tak náhlému konci, že budete křičet o svůj život.“ … „každý z vás, kdo tiše schvaluje, prosazuje nebo se jakkoliv podílí na odnímání života nenarozenému, bude trpět stejným trestem. Zničte ty nevinné životy a váš vlastní život bude vzat.“ … „Ten, kdo se Mi opovažuje vzdorovat a napodobovat Mě v odebrání života, bude zbaven všeho života.“

   810.- UDEŘÍM NA VŠECHNY NÁRODY ÚMĚRNĚ POČTU NEVINNÝCH, KTERÉ ZAVRAŽDILY
   Jsem Pán života a smrti. Nikdo nemá právo zasahovat do života nebo smrti … existuje plán určité skupiny, ke zničení růstu světové populace. A to strašným zlem, konaným skrze potraty. Vzestup počtu potratů a jejich rychlé zavedení napříč světem není náhoda. Rozšiřují se v každém národu. Ty národy, které budou proti potratům něco namítat, budou šelmou s deseti rohy odsunuty stranou a přinuceny zavést tuto ohavnost. … Svou rukou uvalím přísný trest na národy, které zavedly potraty. … Vy, kteří si myslíte, že máte právo brát život, vězte, že takové právo neexistuje. Vezměte život a nebudete mít žádný život. Nebudete mít věčný život, zúčastníte-li se jakéhokoliv činu, který zavádí existenci takových krutých zákonů. Stejný trest bude uvalen na ty, kteří se opováží ospravedlnit eutanazii. … jestli tyto bezbožné zákony nebudou vzaty zpět, neponecháte Mi žádnou volbu. Země se otřese s takovou silou, že vás pohltí. Udeřím na každý národ úměrně počtu nevinných, které zavraždily. Kdybych nezasáhnul, velmi brzy by vaše národy byly pohlceny šelmou a nikdo by nevyvázl. … tyto tresty se musí stát, abych tak mohl zastavit plány na vaše zničení. Kdybych se nepokusil zastavit šíření takových ukrutností, nenastaly by výčitky svědomí. Ani žádný stud. Ani vědomí skutečnosti, že Já, Bůh Nejvyšší, život tvořím a beru jej, podle své vůle. … Můj hněv se dával znát mým dětem po celé věky, ale až dosud jste odolávali trestům, které nyní vyliji na ty, kteří jsou vinni zavedením skutku potratů.“

   Panna Mária, s pokorou ťa prosíme, aby už teraz zvíťazilo tvoje nepoškvrnené srdce pri hlasovaní za sprísnenie potratovej politiky. Jeden krok sme už urobili: v prítomnosti biskupov Slovenska sme sa zasvätili tvojmu Nepoškvrnenému srdcu na Cyrilo-Metodskej púti v Nitre. Nečakaj na neskorší čas, ale poteš nás, zachráň nás a ukáž svoje víťazstvo pri rozhodujúcom hlasovaní poslancov. Veď si sama počula z úst archanjela Gabriela: „Človeku sa to zdá nemožné, ale bohu je všetko možné.“

  • Najskôr chcem opraviť poslednú vetu príspevku, ktorú som pred polhodinou uviedol v odpovedi Petra p:„Človeku sa to zdá nemožné, ale bohu je všetko možné.“ na: „Človeku sa to zdá nemožné, ale Bohu je všetko možné“ Akurát zrovna na Božom mene sa mi to stalo, že som mu dal malé „b“. Nech mi Pán odpustí únik pozornosti v tejto veci.

   A už keď som späť na našej stránke, tak aj Posolstvách zvyšku sa píše o potratoch, konkrétne vo vzťahu k Amerike. Hlavne to prvé (378), a ďalšie píšu o hrozných následkoch:
   378. – Dosť
   379. – Osud Ameriky
   385. – Hriešne cesty
   390. – Mier, mier

   • Amerika práve vyjednáva so Severnou Kóreou a naozaj sa zdá, že to napätie medzi Trumpom a Kimom poľavuje.

    MÍR, MÍR
    Čas míru přichází pro národ Ameriky, jenž bude následován náhlou zkázou. Celý svět bude postižen jejím zánikem a celý svět bude reagovat. Někteří dobře, jiní špatně.

    Mé děti, nedejte se oklamat, až se bude zdát, že všichni pracují pro mír, neboť je to taktika nepřítele, jak vás ukolébat k spánku. Skutečně přijde období míru, ale bude to jen klid před bouří nepředstavitelných rozměrů. Co nepřítel nemůže získat silou, dosáhne lží. Nepřátelé Ameriky tajně spolu kují pikle a vymysleli plán, jak nalhat jejím vůdcům, že je všechno v pořádku. Jako ovce vedená na jatka, tak půjde tento národ. Protože zničila mnoho životů, bude v ní mnoho životů také zničeno.

    Mír, mír, pak náhlý masakr, a není pro ni úniku, neboť její lid si zvolil zničení před životem. Její lid si vybral jít svou vlastní cestou, před tou mojí. Nyní jim bude dána jejich vlastní cesta zkázy.

    Bůh Otec
    http://poselstvi-zbytku.org/html2/390.html

    Požiare v usa v 2017
    http://varovani.org/avi/fires.mp4

   • Ježíš nám mj., říká že satan je lhář od počátku.
    Takže Darwinův nesmysl nebyl „bleskem z čistého nebe“ Vše bylo pečlivě připravováno
    mnoha heretiky už stovky let před tímto „objevem“.
    Jediný účel je aby lidstvo v konečném důsledku jako celek odmítlo pravého Boha a přijalo satana.
    Ten pyšně předpokládá, že touto skutečností Boha pokoří.
    Ale Ježíš také říká, že z malého zrnka vyroste veliký košatý strom, že trocha kvásku prokvasí celé těsto.
    Proto neztrácejme naději, Pán nám v Poselstvích MBM jasně připomíná, že skrze malý zbytek zachrání celý svět.

 16. Hrozné ..

  https://www.hlavnespravy.sk/biskupi-ustami-svojho-hovorcu-neodporucaju-podporit-navrh-lsns-o-sprisneni-zakona-o-potratoch/1416538

  Takáto komunikácia cirkvi však vyvoláva otázky. Jednak necítiť z cirkvi jednotu, lebo je mnoho kňazov, ktorí podpísali výzvu v ktorej vyzvali poslancov, aby za návrh hlasovali. Jednak ako môže žiadať cirkev od veriacich, aby stáli na zásadách učenia Ježiša Krista, aby obetovali svoje životy za vieru, aby boli hrdinami a konali podľa zásad cirkvi aj napriek tomu, že to nie je populárne, dokonca ak je to život ohrozujúce, keď klérus nemá odvahu ani zniesť v podstate smiešny tlak liberálnych médií?
  Veriaci človek, príslušník cirkvi by čakal, vychádzajúc z jej učenia, že cirkev exkomunikuje každého v parlamente, kto je členom cirkvi a nehlasuje za zastavenie potratov. Dozvie sa však pravý opak.

 17. Pochvalena bud Najsvatejsia Trojica,
  davam tu link na dokument so slovesnkymi titulkami o tom Rajskej zahrade Eden a zivote pred potopou.
  Je to velmi poucne hlavne pre tych, ktori maju pochybnosti o stvoreni sveta , ale aj pre nas, aby sme vedeli argumentovat s tzv. evolucionistami.
  Prajem pozehnanu nedelu

 18. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za oslobodenie Juraja zo závislosti ako aj Božiu pomoc a ochranu pre rodinu a blízkych v ťažkej životnej situácii prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  2. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  3. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  4. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  5. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  6. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  7. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  8. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  9. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  10. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  11. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  12. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  13. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  14. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  15. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  16. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  17. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  18. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  19. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  20. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  21. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  22. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  23. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  24. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  25. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  26. Za uzdravenie vzťahu v rodine, uzdravenie dcéry z depresií a o ochranu Panny Márie prosí Lidka.
  27. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  28. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  29. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej známej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  30. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  31. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  32. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  33. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  34. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  35. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  36. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  37. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  38. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  41. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  42. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  43. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  44. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 19. Bratia a sestry, teraz prišiel čas na intenzívnu modlitbu s vierou že Božia moc a sila modlitby je väčšia než sila zla človeka.

  Tento týždeň budú poslanci prejednávať návrh, ktorý definuje zviera ako “cítiacu bytosť”, aby ich lepšie ochránili pred možným týraním v cirkusoch a podobne. Zároveň však budú rokovať o návrhu ĽSNS o sprísnení potratovej politiky, ktorá by zabezpečila väčšiu ochranu nenarodených detí. V tejto súvislosti sa ozývajú kňazi, ktorí vyzývajú poslancov k podpore návrhu zákona, ktorý obmedzí potraty len na prípady znásilnenia, ohrozenia života matky a ťažkého poškodenia dieťaťa (do 24.týždňa)
  (https://www.hlavnespravy.sk/nech-boh-pozehna-kazde-dobre-dielo-ktore-zachrani-nevinne-deti-knazi-vyzyvaju-poslancov-nrsr-k-podpore-navrhu-o-zmene-interrupcneho-zakona/1408088). Vyhlásenie a (už aj ) podpisy kňazov si môžete prečítať taktiež na tomto odkaze.
  Zajtra však prídu ľudia prídu pred parlament pripomenúť poslancom milión zabitých nenarodených detí od zavedenia potratov na Slovensku. Aliancia za rodinu spolu s inými aktivistami organizujú v čase od 17:00 do 17:30 tichú demonštráciu pred parlamentom v Bratislave, tzv. Nemý výkrik. “Budeme len ticho stáť s detskými topánočkami pred sebou a so sviečkou.”
  „Štát, ktorý nebráni najslabších a nevinných stráca oprávnenie a zmysel svojej existencie. Bez úcty k životu niet ďalších práv.”, uviedol na margo interrupcií advokát Anton Chromík z Aliancie za rodinu.
  (https://www.hlavnespravy.sk/ludia-pridu-pred-parlament-pripomenut-poslancom-milion-zabitych-nenarodenych-deti-od-zavedenia-potratov-na-slovensku/1408468)
  Na tomto webovom odkaze môžete taktiež podpísať svoju žiadosť o zákaz potratov, ktorá bude doručená parlamentu.

 20. 31.5.2018 v 18 hod. bude sloužena mše svatá na úmysl dárce tzn. podle poselství č. 1147 a za naši modlitební kampaň, na všechny intence v ní obsažené a za nás za všechny, abychom zůstali věrni Nejsvětější Trojici až do konce.
  Jednou ročně dáváme na mši svatou podle poselství č. 1147 obvykle v tuto dobu – tak přijdu do kostela a říkám si: vyberu některou večerní mši svatou, aby mohly jít děti….asi některé pondělí. A při mši svaté mám pocit, že mi Pán říká: Zeptej se zda je volná /intence/ mše svatá ve čtvrtek 31.5. v 18 hod. A byla !!!!! Beru to jako znamení, že Pán s naší modlitební kampaní souhlasí a chce, aby byla zahrnuta do mše svaté !
  Poprvé jsme nechali sloužit mši svatou podle poselství č. 1147 v roce 2014. Tehdy jsem na dotaz kněze: O jaký termín mám zájem? odpověděl: Dejte mi první volný termín. Byl to svátek Jana Křtitele. A bylo tam ještě jedno znamení, které silně ukazovalo na sv. Jana Křtitele. Bral jsem to jako potvrzení, že MBM je prorok typu Jana Křtitele.
  To jsou naše zkušenosti. Hodně se modlíme za poznání Pravdy. Litanie Ježíš lidstvu 6 se nejdřív modlím přesně tak jak je uvedeno. A pak znovu vyprošuji tyto dary milostí různým kněžím, biskupům /jmenovitě/ a nakonec: za všechny posvěcené služebníky, kteří se kdy veřejně vyslovili proti irským poselstvím, aby jim i mě se dostalo poznání Pravdy, abychom Pravdu uviděli, měli odvahu ji příjmout a aby nás Pravda osvobodila.

  • Tak to je veľmi pekné a chvályhodné. Pridajte sa aj ďalší. Skúste napr. na termín 4.6. – vtedy máme sviatok Panny Márie, matky spásy. Tento svoj sviatok vyhlásila len o 3 posolstvá skôr – v pos.č.1144.

   „Vy, kteří máte možnost, nechejte, prosím, sloužit mše za Božího proroka Marii Božího milosrdenství tak často,
   jak jen můžete a za všechny Boží služebníky, aby skrze Boží milosrdenství, byly s Ním všechny duše navěky spojeny
   v jeho království.“ (z pos.č.1147)
   Vaše milovaná Matka
   Matka Spásy

  • Pripájam sa aj ja s vďakou a chválou Vám Aleš, za toto gesto. Chcela som ísť na tento sviatok na sv. omšu ráno, veľmi zle znášam tieto letné horúčavy, ale po prečítaní Vášho príspevku, som sa rozhodla ísť na sv. omšu u nás o 18. 00 hod. a obetovať ju za všetky úmysly našej modlitebnej kampani. Modlím sa veľa za túto misiu a  veľa sv. omší súkromne venujem za všetko o čo nás Pán a Jeho Matka Panna Mária, v týchto posolstvách prosí. Čas, ktorí žijeme, mi pripadá ako ticho pred búrkou. Aj keď sa odo mňa mnohí, pre túto misiu, odvrátili, priatelia a dokonca aj moja rodina, snažím sa kráčať denne vpred s tichou modlitbou na perách za skorý príchod nášho Pána a skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

   Pripájam sa aj k Andrejovi a navrhujem, aby sme sa v deň 4.6. /pondelok/ na sviatok Panny Márie, Matky Spásy všetci spojili v modlitbe sv. ruženca o 20.hod tak, ako to robíme v každú stredu. Prosím nášho Admin. Petra, či by to nezverejnil v diskusii, s úmyslom na záchranu duší, ktoré kráčajú po nesprávnych cestách a za našich kňazov, aby verne kráčali v týchto ťažkých časoch v Pravde Kristovho Evanjelia. V týchto dňoch pribudnú v Jeho vinici noví kňazi, aj za tých sa treba veľa modliť. Ďakujem.
   Požehnaný deň všetkým.

 21. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  2. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  3. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  4. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  5. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  6. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  7. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  8. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  9. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  10. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  11. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  12. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  13. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  14. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  15. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  16. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  17. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  18. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  19. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  20. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  21. Za uzdravenie vzťahu v rodine, uzdravenie dcéry z depresií a o ochranu Panny Márie prosí Lidka.
  22. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  23. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  24. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej známej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  25. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  26. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  27. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  28. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  29. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  30. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  31. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  32. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  33. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  34. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  35. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  36. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  37. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  38. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  39. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  40. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 22. Chvála Kristu a Panně Marii.
  Nedávno ke mně přišla následující zpráva: PF při požehnání URBI ET ORBI (o Velikonocích) řekl, že ten, kdo se zúčastní nebo vyslechne toto požehnání, jsou mu odpuštěny všechny hříchy. Prosím, sdělte všem, že hřích může být odpuštěn jen tehdy, vyzná-li jej penitent (kajícník) právoplatně vysvěcenému knězi ve svátosti smíření! Jsou vyjímky, kdy kněz může udělit hromadné odpuštění hříchů – zůstává podmínka opravdové lítosti – jen v případě nebezpečí smrti (přírodní katastrofa, válka, potápějící se loď, pád letadla, …). Pokud ale člověk přežije, je povinen přistoupit ke svátosti smíření a hříchy vyznat.

 23. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  3. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  4. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  5. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  6. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  7. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  8. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  9. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  10. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  11. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  12. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  13. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  14. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  15. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  16. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  17. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  18. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  19. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  20. Za uzdravenie vzťahu v rodine, uzdravenie dcéry z depresií a o ochranu Panny Márie prosí Lidka.
  21. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  22. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  23. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej známej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  24. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  25. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  26. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  27. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  28. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  29. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  30. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  31. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  32. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  33. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  34. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  35. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  36. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  37. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  38. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  39. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  40. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 24. Dobrý den,
  Do Varšavy na setkání modlitebních skupin je už 110 osob přihlášených i ze zahraničí litva, bělorusko, ukraina atd.
  Pojede někdo od z Čech a Slovenska. Já bych jel ale Mám povinnosti, které mně svazují.
  Bůh s Vámi

 25. Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.
  Modlete se za ubohé duše nejen v Íránu, ale i v zemích, které se do války bezděčně zapletou. Modlete se za nešťastné země, které jsou využity jako pěšáci ve zlovolné hře lží, plánované skupinami, které nejsou od Boha, mého Věčného Otce.
  Jděte nyní, mé děti a přiveďte všechny mé děti dohromady, aby se modlily za zmírnění této strašné ukrutnosti proti lidskosti.

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

  Dnes od 17.30 do 19.30 pozývame k modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby s úmyslom za mier, a odvrátenie vojny ako uvedené vyššie , za odčinenie úrážok voči Najsvätejšiemu Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Marie ako o to prosím v Dechticiach a za uzákonenie ochrany nenarodených detí od počatia na Slovensku a za zachovanie takéhoto zákona v Írsku, Ďakujem.

 26. POZVÁNKA

  Na oslavy 60. výročia pútnického miesta na Turzovke
  Púť k Panne Márii Turzovskej

  pod heslom.
  Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane !

  piatok – sobota – nedeľa
  25. – 26. – 27. mája 2018

  Príďte osláviť Najsvätejšiu Trojicu, vzdať chválu Bohu za našu nebeskú Matku Pannu Máriu a patrónku Slovenského národa – Sedembolestnú!
  Poďakovať sa za dedičstvo našich otcov od sv. Cyrila a Metoda.

  Programové ciele:

  • Gréckokatolícka aj rímskokatolícka sv. liturgia
  • Duchovná obnova, modlitby za uzdravenie
  • Spoločná obnova krstných sľubov – sviečkový sprievod ku prameňom
  • Adorácia – nočné adorácie piatok a sobota
  • História Turzovky a premietanie filmov o Turzovke
  • Prezentácia rakúskej Kroniky a starých dokumentárnych filmov z Turzovky
  • Prezentácia národného dedičstva – prvého písma Slovákov – hlaholiky
  • Vystúpenia folklórnych súborov.

  HLAVNÉ TÉMY – Program v kaplnke Panny Márie na mieste zjavenia:

  • 25. mája – piatok: Utrpenie Pána a Sedembolestnej
  • 26. mája – sobota: Srdcia Ježiša a Márie
  • 27. mája – nedeľa: Nedeľa Najsvätejšej Trojice.

  Program je bohatý, potešme našu nebeskú Matku aj našou bohatou účasťou.

  PODROBNÝ PROGRAM je pripojený tu:
  Oslavy 60-teho výročia pútnického miesta na Turzovke

 27. TURZOVKA – Živčák prvá sobota v máji

  Milí bratia a sestry,
  pred nami je prvá sobota mája, najkrajšieho mesiaca roku – milovaného mesiaca Panny Márie. Chcem len pripomenúť, aby sme sa zase spojili v modlitbe za to, aby na  vrchu Živčák bol postavený veľký chrám podľa túžby a priania našej nebeskej Matky.
  Zjednoťme sa duchovne v modlitbe na tento úmysel v sobotu 5.5.2018 medzi 14.00 a 16.00 hodinou či už na púti, alebo aj doma.

  Program na hore Živčák na túto sobotu je:

  PRVÁ SOBOTA 5.5.2018:
  o 10.00 hod. – Mariánske večeradlo – kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja
  (potom sa v slávnostnej procesii pôjde do kostola Matky Cirkvi)
  o 11.00 hod. – Svätá omša – kostol Panny Márie Matky Cirkvi
  o 20.00 hod. – Nočná adorácia – kaplnka Svätého Jozefa

  Základný program na tomto pútnickom mieste na celý rok nájdete tu:
  https://www.zivcakova.sk/program-2018/
  Informácie k oslavám 60. výročia pútnického miesta na Turzovke nájdete tu:
  Oslavy 60-teho výročia pútnického miesta na Turzovke

 28. Mk 14,42 Vstaňte, pojďme!

  Chvála Kristu a Marii.
  Tak jako v loni se chystáme i letos na tří denní pouť na kole i autem od 31. 5. -2. 6. 2018, přes Hostýn až na Turzovku, hlavní intencí této poutě je smírná, odprošující, kající oběť za všechny urážky proti neposkvrněnému srdci Panny Marie a za všechny urážky proti nejsvětějšímu srdci Pána Ježíše, za Vás za všechny, kteří jste věrni těmto poselstvím, za vaše rodiny a přátelé, za Českou a Slovenskou republiku, aby nás Pán ochránil od ducha antikristova, za zmírnění všech politických, kulturních, ekologických, přírodních a hlavně duchovních katastrof, za zmírnění druhé a třetí pečetě, za to abychom v očích našeho Pána byli dobře připraveni na Jeho druhý příchod. A protože je červen měsícem záchrany, obrácení duší, podle poselství 448,452 budeme konat v tomto duchu a modlit se za tyto duše, toto poselství (448) je ze dne 31. května, kdy vyjíždíme na pouť, takže to má i svou symboliku. Já vím, že asi nebudete mít možná čas v tomto termínu se zúčastnit, proto Vás moc prosím o střelnou modlitbu, abychom to s pomocí Boží zvládli.
  Kdo by však chtěl a měl čas, kontaktujte, administrátora Petera on Vám dá můj email a já Vám zašlu podrobnější Informace. Můžete mi poslat i svoje intence, za které bychom se mohli modlit po cestě, pokud budete chtít. Informace budu zasílat do 28. 5. 2018.
  Pokoj, dobro a láska ať je s Vámi se všemi + + + .

  • 448. Poselství Matky Spásy ze dne 31. května 2012 v 21:00.
   ČERVEN – MĚSÍC MODLITEBNÍ KAMPANĚ ZA OBRÁCENÍ
   Mé dítě,
   Satan a duše, které infikoval, dělají všechno pro to, aby podkopali nejsvětější Slovo mého Syna.
   Vždy měj na paměti, že Satan vnáší semena pochybností do srdcí vybraných duší.
   Nejhorší odsudky těchto svatých poselství budou vyneseny právě těmi, kdo jsou důvěrně sjednoceni s mým drahým Synem.
   Tím, že to Satan dělá, získává duše.Nedovol mu to dělat, mé dítě. Odejdi a nezabývej se jím.
   Můj Syn nikdy nehájil své svaté Slovo, a ani ty bys neměla podlehnout tomuto pokušení.
   Rozsah satanského vlivu narůstá a šíří se po celém světě.
   Mé ubohé děti trpí, a já pláču slzami zármutku, když vidím jejich zděšení a žal.
   Modlete se, děti, v tomto čase za pokoj, aby se všude Boží děti obrátily na mého Syna a požádaly o sílu.
   Jen božský zásah, seslaný skrze milosti, udělené vám díky vašim modlitbám, může zmírnit vaši bolest a utrpení.
   Můj Syn prahne po tom, aby se duše k Němu obracely, neboť jen On jim může dát útěchu, kterou potřebují. Nic jiného vám neposkytne úlevu od muk, která nyní snášíte.
   Naléhám na vás, děti, abyste zasvětili tento měsíc červen k obrácení lidstva, a tak zajistili, že bude usilovat o spásu.
   Nazvěte tento měsíc měsícem „Kampaně za obrácení“ a modlete se jako jeden v modlitebních skupinách všude po celém světě.
   Zde je modlitba modlitební kampaně (58):
   Za obrácení
   „Ó, drahý Ježíši, volám k Tobě, abys obejmul všechny Boží děti a pokryl je svou vzácnou Krví.
   Nechť každá kapka tvé vzácné Krve pokryje každou duši, aby je uchránila od Zlého.
   Otevři srdce všech, a zejména zatvrzelých duší a těch, kteří Tě znají, ale jsou poskvrněni hříchem pýchy, aby padli na kolena a prosili Tě, aby světlo tvé lásky zaplavilo jejich duše.
   Otevři jejich oči, aby uviděli Pravdu a aby je zaplavil jas tvého Božího milosrdenství tak, že budou pokryti paprsky tvého milosrdenství.
   Obrať všechny duše svými milostmi, o které Tě, drahý Ježíši teď prosím pro: (zde uveďte váš osobní úmysl).
   Prosím Tě o milosrdenství a nabízím Ti dar půstu jeden den v týdnu v měsíci červnu v pokání za všechny hříchy. Amen.“
   Děti, musíte se postit jeden den v každém týdnu v tomto měsíci červnu.
   Musíte se každý den modlit můj růženec a růženec Božího milosrdenství.
   Děti, když to učiníte, zachráníte duše miliónů skrze milosrdenství mého Syna, Ježíše Krista.
   Vaše milovaná Matka
   Matka Spásy

   • 452. Poselství Ježíše ze dne 3. června 2012 v 15:30.
    PROŽIJTE MĚSÍC ČERVEN V TICHÉM ROZJÍMÁNÍ, JAK VÁM TO ULOŽILA MÁ MILOVANÁ MATKA
    Má vroucně milovaná dcero,
    moji následovníci musí strávit měsíc červen v tichém rozjímání, jak vám uložila má milovaná Matka.
    Tento měsíc je časem, v němž prostřednictvím modlitební kampaně za obrácení může mnoho lidí obdržet milosti okamžitého obrácení, díky obětem, které přinesou ti z vás, kteří odpoví mé Matce, Matce Spásy.
    Tento měsíc musíte zůstat v klidu.
    Naléhavě vás prosím, abyste navštěvovali vaše kostely tak často, jak jen můžete, abyste se ve tři hodiny odpoledne modlili můj růženec Božího milosrdenství.
    Katolíky prosím, aby přijímali moji nejsvětější eucharistii tento měsíc pokud možno každý den.
    Neboť tento měsíc bude časem, kdy plány k ještě většímu roznícení neklidu na Středním východě, které jsou již tiše v běhu, budou dokončeny.
    Buďte silní. Buďte trpěliví. Buďte pokorného srdce.
    Podřiďte svou vůli Mně a nabídněte Mi vaše zkoušky a oběti za obrácení všech hříšníků.
    Jděte v pokoji, moji milovaní následovníci.
    Můj Duch Svatý vás všechny pokrývá v tomto čase, kdy vás vyzývám k této mimořádné oddanosti.
    Váš milovaný Ježíš

 29. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  2. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  3. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  4. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  5. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  6. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  7. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  8. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  9. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  10. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  11. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  12. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  13. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  14. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  15. Za uzdravenie vzťahu v rodine, uzdravenie dcéry z depresií a o ochranu Panny Márie prosí Lidka.
  16. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  17. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  18. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  19. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  20. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  21. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  22. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej známej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  23. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  24. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  25. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  26. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  27. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  28. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  29. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  30. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  31. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  32. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  33. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  34. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  35. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  36. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  37. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  38. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  39. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  40. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 30. „Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.“….
  Panna Maria

  Dnes od 17.30 do 19.30 pozývame všetkých k modlitbe celého Sv. Ruženca (t.j. všetkých tajomstiev radostných, svetla, ….) s úmyslom za mier. Pridajte sa a zdieľajte. Ďakujem.

 31. Chvála Kristu,
  pojede někdo do té Varšavy na setkání modlitebních skupin? Dnes jsme o tom hovořili s organizátory a říkali že by to bylo super kdyby z česka přijelo pár lidí. Modlit se budou moci i česky teoreticky růženec a takové to znají všichni. A modlitby modlitební kampaně podle čísel se dohledají. vždy.

  • Ďakujem, milý Roman, že bude modlitbová kampaň.

   Navrhujem tieto intencie:

   Za všetko duchovenstvo – bohoslovcov, kňazov, biskupov, kardinálov, za rehoľné sestry i bratov, za laikov, ktorí vedú spoločenstvá:

   1. Za milosti a dary Ducha Svätého pre nich, osobitne za Svetlo Ducha a dar rozlišovania, aby žili a rozširovali pravé učenie Pána Ježiša Krista od lží stále viac vnášaných do sv. Cirkvi.
   2. Za odvahu, statočnosť a silu vytrvať v pravej náuke Ježiša Krista aj za cenu ponižovania, prenasledovania a straty slobody, až po mučeníctvo.
   3, Za Božiu pomoc pre ich existenciu v prípade, že budú vylúčení z pastoračnej služby, stratia obydlie a existenčné prostriedky.

 32. Milý Ján nebudem sa vôbec vyjadrovať na tvoje narážky MBM a Kamm a mnoho iných hovoria to isté
  nebolo ešte MBM boli mnohí íní ak vieš a bolo im už vtedy povedané presne to čo teraz MBM a iným
  ale o tom zrejme nevieš Sú to desaťročia správ,posolstiev a iných vecí ,ohľadom tejto doby.
  A vedz mnohé veci boli dané ako súkromné správy.A zrejme ich nemáš
  ak oslovuješ mňa milý Ján tak vedz že nie som jediný ale my nerobíme rozdiel medzi MBM a Wiliamom Kammom
  alebo inými aj s MB zo Slovenska .

  • Víte nevím jestli mám reagovat na Vaše názory či ne, ale připadá mi že je to jako kdyby se štěpilo osazenstvo s každým dalším příspěvkem. Já se osobně taky stotožňuji s Adminem Janem. Kammovi nevěřím. Žádný Boží vizionář či prorok nikdy osobně nevyjmenovával jiné proroky a vizionáře. Každý má svůj úkol a tím to pro něj hasne. To Kamm nedělá. Protože, pokud to srovnám s Písmem Svatým. To o co jste se přeli jsou naprosté bludy. Nikde v písmu není zmínka o tom že někomu jsou slíbeny panny v hojném počtu. Obzvlášť o tom Sám Bůh Syn hovoří viz úryvek o sedmi bratřích a jedné ženě. Lukáš 20; 34-36

   Když se nad tím člověk logicky zamyslí je to jako kdyby šly do harému do otroctví ty panny. Vím jen o jednom náboženství kde se o něčem takovém zmiňují, které to je si zjistěte.

   To ovšem neznamená že Vám chci něco vyvrátit. Nejsem odborník v tomto směru. Jen si myslím že bychom se něměli přít.

   • Milý Roman
    Máme preložené všetky posolstvá od Kamma do slovenčiny
    Nikdy a nikde sa tam nepíše o háreme ako si to nazval.Neviem odkiaľ admin čerpal informacie
    či z médií alebo z akých pochybných zdrojov ale stačilo to na to aby vrhol tień na Kamma.
    a myslím ak neviem všetko mal by som ostať ticho,nie súdiť ohovárať.alebo A verte robí dobrú
    službu MBM koniec koncov sú v kontakte stránky Kamma navštívilo za posledný mesiac 113000ľudí.
    Nie je to ľudské dielo.čas ukáže.

 33. Dnes jsem obdržel z okruhu spolupracovníků paní MBM stanovisko k obrazu Matku Spásy, které upřesňuje moje původní sdělení:
  Tento obraz byl namalován v USA jednou paní jménem Dona, která měla původně namalovat tento obraz podle instrukcí, dávané paní MBM z nebe. Tato malířka však tyto instrukce odmítla a v přímém rozporu s nimi a pod záminkou tvůrčí svobody namalovala obraz, který vyhovoval její představě. Tento obraz je nyní rozšiřován a využíván ke komerčním účelům jako potisk na polštáře, vlněné deky nebo hrníčky za účelem zisku. Není tedy nevinným uměleckým produktem, ale pokusem šířit zmatek a vydělávat peníze. Bez schválení paní MBM a v přímém rozporu s instrukcemi Matky Spásy z nebe se stal spíše nástrojem Odpůrce, jenž pracuje proti duchu Mise spásy s cílem ji diskreditovat.

  Někteří nepřátelé této mise, zejména ti, kteří se snaží infiltrovat do této mise zevnitř tvrzením, že následují poselství dané Marii Božího milosrdenství, rozšiřují tento obraz, aby vyvolali zmatek.
  Oficiální obraz Matky Spásy je právě nyní malován podle instrukcí daných Marii Božího milosrdenství z nebe. Až bude hotov, bude to oznámeno a dán všem k dispozici. Zatím paní MBM prosí všechny, aby stávající obraz paní Dony nebyl na webu šířen za žádných okolností.

  Františkovi bych chtěl sdělit pár slov:

  S pochopením W. Kamma jsem nikdy neměl a ani nemám problém. Pokud jde o ony panny, tak musely být tělesné, jinak by W. Kamm jako budoucí papež Abraham Petr II nemohl zplodit nové pokolení. S duchovními bytostmi nebo se symboly to prostě nejde.

  Milý Františku, pokud má paměť sahá, tak svých příspěvků na fóru jsi využil vždy jen k propagaci W. Kamma. Nevzpomínám si, že by poselství Varování byla pro tebe nějak důležitá. Myslím, že přišel čas, aby sis konečně vybral mezi poselstvími paní MBM a „poselstvími“ W. Kamma, tedy mezi Pánem a prázdnotou. Čas se krátí…
  admin Jan

  • Chvála Ježíši Kristu!
   Ztotožňuji se s vyjádřením admina Jana.
   ANO je čas… nejvyšší čas!! Je třeba si uvědomit, proč navštěvujeme tyto stránky a k čemu nám mají sloužit… Je čas se rozhodnout.
   S láskou v Ježíši Kristu Petr.

Pridaj komentár