Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Sestry a bratia v Kristovi a Márii,

  dávam do vašej pozornosti digitálnu publikáciu od autora svätého Ľudovíta M. Grigniona z Montfortu s názvom: O pravej úcte k Panne Márii, ktorú si môžete stiahnuť z našej knižnice v digitálnom formáte PDF alebo priamo kliknutím na tu uvádzaný názov publikácie (modro sfarbený link).

 2. NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ na Velehrad z 8. na 9. března 2019 s biskupem Posádem

  Zveme všechny lidi dobré vůle na NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ na Velehrad.
  Proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a za ochranu tradiční rodiny a nenarozeného života.

  Akce se koná pod záštitou kardinála Dominika Duky a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

  Termín: z 8. na 9. března 2019 (pátek – sobota)
  Trasa: Staré Město u Uherského Hradiště – Velehrad

  Upoutávka: Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn
  https://www.youtube.com/watch?v=JV-bnhM7amc

  Další podrobnosti zde: http://www.veceradlo.cz/aktualni-akce.html

 3. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  2. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  3. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  4. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  5. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  6. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  7. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  8. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  9. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  10. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  11. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  12. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  13. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  14. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  15. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  16. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  17. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  18. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  19. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  20. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  21. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  22. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  23. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  24. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  25. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  26. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  27. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  28. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  29. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  30. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  31. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  32. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  33. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  34. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  35. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  36. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  37. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  38. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  39. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  40. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  41. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  42. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  43. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  44. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  45. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  46. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  47. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  48. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 4. POSOL PRESVÄTEJ TVÁRE JEŽIŠOVEJ

  Matka Mária Pierina de Micheli (1890 – 1945).

  Bola blahorečená 30. mája 2010 na sviatok Najsv. Trojice v slávnostne vyzdobenej Bazilike Santa Maria Maggiore v Rime. Na túto príležitosť bol vyrobený vzácny strieborný relikviár. V ňom sa nachádza časť kosti tejto blahoslavenej, ktorá bola poslom Presvätej Tváre Pána Ježiša Krista a jedna z prvých medailí Presvätej Tváre.

  Giuseppina prežila radostné detstvo s 5 súrodencami v Miláne.
  Svoj prvý mystický zážitok mala ako sedemročná, keď pristúpila k prvému sv. prijímaniu. O ňom si neskôr v kláštore napísala do svojho denníka: “ Vtedy som videla Ježiša v Hostii, dnes ho vidím iba vierou, zajtra z tváre do tváre.“

  Rozhodujúcim bolo pre ňu to, čo zažila ako 12 r. na Veľký piatok v r. 1902 vo farskom kostole San Pietro. Spolu s ostatnými veriacimi stála v rade, aby si počas liturgie uctila kríž.
  Vtedy vo svojom vnútri počula tieto Ježišove slová:

  „NIKTO NEPOBOZKÁ MOJU TVÁR AKO ZMIERENIE ZA JUDÁŠOV BOZK?“

  Spočiatku si myslela, že Ježišove slová počuje každý. Keď však nikto nesplnil Ježišovo želanie a všetci naďalej bozkávali Ježišove nohy, povedala: „Ježišu, ja Ťa pobozkám, keď príde rad na mňa.“ A skutočne, ona bola jediná, čo odvážne pred všetkými prítomnými urobila toto nezvyčajné gesto a nežne pobozkala Ježišovu Tvár. Aj keď si musela vypočuť tichú výčitku svojej mamy, to, čo zažila, si verne uchovala vo svojom srdci. Odvtedy často, keď bola sama, bozkávala Ježišovu Tvár.

  Ako 19 – ročná bola prítomná na obliečke svojej sestry Márie, ktorá vstúpila k Uršulínkam v Miláne. Vtedy aj ona sama po prvýkrát jasne pocítila Ježišovo volanie. Na konci slávnosti utiekla Giuseppina do kostola Madonna delle Grazie, kde dve hodiny plakala, pretože nechcela duchovné povolanie a modlila sa dokonca aj novénu, aby ho stratila. O 4 roky neskôr – po tvrdom boji – ako 25-ročná sa definitívne rozhodla pre duchovné povolanie a  vstúpila k Dcéram Nepoškvrneného Počatia v Miláne. Už ako sestra Mária Pierina si dala odvážne predsavzatie: „Ježišovi nikdy nič neodopriem.“

  Sestru Máriu Pierinu počas noviciátu, neskôr v materskom dome rehole v Buenos Aires v Južnej Amerike, potom po návrate do Talianska Pán Ježiš i naďalej viedol k jej povolaniu – stať sa pre celý svet poslom Presvätej Tváre.

  Matke Pierine dal Ježiš v pôste v r. 1936 počas nočnej poklony podiel na svojej smrteľnej úzkosti na Olivovej hore a povedal:

  „Prajem si, aby moja Tvár, ktorá odzrkadľuje najvnútornejšiu bolesť mojej duše, utrpenie a lásku môjho srdca, bola viac uctievaná. Kto nado mnou rozjíma, ten ma utešuje.“
  O niekoľko týždňov jej dal Pán v utorok vo Veľkom týždni nádherný prísľub:
  “ Kedykoľvek budete rozjímať nad mojou tvárou, vložím do vašich sŕdc svoju lásku a skrze Presvätú Tvár dosiahnu záchranu mnohé duše.“

  31. mája 1938 sa Matka Pierina modlila v kaplnke a vtedy v jasnom svetla sa jej ukázala Panna Mária. V rukách držala medailu, ktorá mala na jednej strane obraz Presvätej Tváre s nápisom: “ Rozjasni svoju Tvár nad nami, ó, Pane! “ a na druhej strane bola Hostia s lúčmi a slová: „Zostaň s nami, Pane! „.

  21. novembra 1938 jej dal Pán spoznať toto:
  “ Svoje Srdce som daroval ako viditeľný znak mojej veľkej lásky k ľuďom,
  svoju Tvár vám dávam ako viditeľný znak mojej bolesti nad hriechmi ľudí.

  PRAJEM SI, ABY BOLA UCTIEVANÁ OSOBITNÝM SVIATKOM V UTOROK PRED POPOLCOVOU STREDOU.

  V r. 1939 Ježiš úpenlivo prosil:

  „CHCEM, ABY SA MOJA TVÁR OSOBITNE UCTIEVALA KAŽDÝ UTOROK! „.

  V r. 1940 – s cirkevným povolením – dala Matka Pierina raziť prvé medaily. Americkí kozmonauti zaniesli jednu takú medailu požehnanú pápežom Pavlom VI. na Mesiac.
  V r. 1941 bola sr. Pierina na audiencii u pápeža Pia XII., o všetkom mu povedala. Pápež Pius XII. ju pozorne počúval a udelil jej svoje požehnanie.
  Matka Pierina zomrela na týfus 26. júla 1945 ako 55 ročná obklopená svojimi duchovnými dcérami v Kláštore Presvätej Tváre v Centonara d´Artóseverfne blízko Milána.

  Modlitby k Presvätej Tvári môžeme nájsť v brožúrke o Úcte k Presvätej Tvári, ktorú možno kúpiť v predajniach s náboženskou literatúrou za cenu ok.30 centov.

  Admin Peter:
  Pripájam odkazy na krátke modlitby v českom jazyku k úcte Svätej tváre:

  https://svatatvar.webnode.cz/svata-tvar/kratke-modlitby-k-svate-tvari
  https://svatatvar.webnode.cz/svata-tvar/obraz-nejsvetejsi-tvare
  http://antost.sweb.cz/svata_tvar.htm

  Modlitba k presvätej tvári Pána Ježiša Krista:
  Ó, Ježišu, ktorý si sa stal pri svojom umučení sťaby tieňom človeka a mužom bolesti, uctievam si tvoju svätú Božskú tvár, na ktorej žiari krása a vznešenosť Božstva, no pre mňa sa stala tvárou malomocného. Ale z tých zohavených rysov poznávam tvoju nekonečnú lásku a horím túžbou milovať Ťa a pôsobiť, aby Ťa milovali všetci ľudia. Slzy, ktoré tak hojne tiekli z tvojich očí, sú pre mňa ako drahocenné perly, ktoré radostne zbieram, aby som skrze ich nekonečnú cenu vykupoval duše úbohých hriešnikov. Ó, Ježišu, tvoja tvár je jedinou krásou, ktorá uchvacuje moje srdce. Prijímam to, že na zemi neuzriem sladkosť tvojho pohľadu, avšak úpenlivo Ťa prosím, vtlač mi do srdca svoju svätú podobu a objím ma svojou láskou, aby ma rýchlo strávila a ja som čo najskôr mohol hľadieť na tvoju svätú tvár v nebi. Amen.

 5. Drazí v Ježíši Kristu!
  před postní dobou, která nám ve středu začíná, si dovoluji na fórum vložit krásný text – Pozvání pokorného Krále. Náš Pán Ježíš Kristus nás zve, abychom se mu plně zasvětili a odevzdali se všemi bolestmi, radostmi a celým svým bytím:

  Pozvání pokorného Krále
  Meditace k adoraci

  Pojďte ke mně všichni!
  Pokoj vám! Podívejte se na mé ruce a mé nohy. Dotkněte se a přesvědčte se (Lk 24,39). Jsem to já. Vytrpěl jsem všechno, co bylo zapotřebí, abych mohl dosáhnout své slávy a připravit vám místo.
  Znám váš hlad i vaši žízeň. Já sám jsem je do vás vložil, abyste hledali pravý pokrm a pravý nápoj.
  Udělejte mi místo ve svém srdci. Nemohu vstoupit tam, kde se nahromadilo a zabydlelo tolik jiných věcí. Nemohu vyplnit srdce, které miluje cokoliv více než mne. Nebojte se, že přijdete o své malé štěstí, které si pěstujete při své potěšení. Jsou to jen bubliny, zabírají mnoho místa, ale nic v nich není. Uvolněte místo ve svém srdci a já je vyplním. Se mnou k vám vstoupí radost, která je dokonalá (Jan 17,24) a kterou jste dosud nepoznali.
  Zasvětil jsem se zcela a bezvýhradně svému Otci. Nikdo nezná lepší cestu k pravé radosti, než můj Otec, protože On sám je radost a tvůrce veškeré radosti. Nechal jsem se od něho vést z nebe do Nazareta, do Betléma a až do Jeruzaléma, a přes večeřadlo a Getsemany až na Golgotu. Byla to trnitá cesta k velké radosti, která je pro všechny lidi (Lk 2,11). Je to jediná cesta ke skutečné radosti bez konce.
  Zasvěťte se mi úplně, jako já jsem se zasvětil Otci. Povedu vás po cestě, kterou znám. Naučím vás radosti, které svět nerozumí a kterou vám nikdy nemůže dát. Chci mít mnoho zasvěcených duší, abych je mohl naplnit, aby svět poznal, že jste moji a já jsem ve vás (srv. Jan 17,23).
  Zasvěťte mi svou vůli. Kdybych vám nedal dar svobody, nemohli byste mne milovat. Ale můj Odpůrce vás naučil zneužívat tohoto daru, a tak vám ubližuje. Zasvěťte mi svou vůli, a já vás uvedu do pravé svobody. Naučím vás být poslušní, jak já jsem byl poslušný vůli svého Otce. Naučím také vás nalézt a milovat Otcovu vůli. Naučím vás velké důvěře k Jeho záměrům a Prozřetelnosti. Kdo to pochopí, nalezne pokoj a dojde požehnání. Všechny vaše smutky a strasti pocházejí z toho, že hledáte jen svou vůli. Ale vy neznáte, co doopravdy potřebujete. Hledáte tam, kde nemůžete najít. Můj a váš Otec je dobrý a On ví, co potřebujete (Mt 6,33).
  Zasvěťte mi svůj rozum. Dám vám svého svatého Ducha, a ten vás povede po cestách pravdy a skutečného poznání, které neprobouzí domýšlivost, pýchu a sebevědomí, ale pokoru a úctu. Čím déle vás povede, tím více budete ze všeho stvoření poznávat Otcovu velikost a vlastní nicotu. Odvedu vás z bludných cest, na které vás zavádějí ti, které obloudily jejich domněnky a jejichž falešné dohady je zavedly na scestí (Sír 3, 24). Naučím vás pravé moudrosti, kterou synové tohoto světa pokládají za bláznovství. Je to odlesk věčného světla, nezkalené zrcadlo Božího působení a obraz jeho nejvyšší dobrotivosti.
  Zasvěťte mi svou mysl. Pomohu vám, aby ji zaplnily skutečné hodnoty místo bezduchých věcí. Chci být pánem vaší mysli, byste se povznesli od lidských výmyslů a prodlévali již nyní se mnou před trůnem mého Otce. Chci, abyste pociťovali, že jsem s vámi ustavičně, chci provázet každou vaši myšlenku, abyste nikdy ani ve své mysli nebyli sami, protože já jsem s vámi (Mt 28,20). Naučím vás, jak se obracet ke mně i uprostřed starostí, práce a těžkostí. Pozvednu vás z vaší lopoty a dám vám spočinout v bezpečí mého klínu.
  Zasvěťte mi své srdce. Odejmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa (Ez 36,26). Dám vám srdce vnímavé a plné soucitu, ale současně statečné a plné šlechetnosti. Naučím vás radovat se s radujícími a plakat s plačícími, naučím vás tomu, co je jediným zdrojem mé radosti: rozdávat sám sebe.
  Zasvěťte mi svého ducha. Nasytím vás vědomím, které převyšuje všechno pomyšlení. Na výšinách mé lásky poznáte, jak bláhové jsou všechny lidské pokusy povznést se a rozšířit své vědomí mimo společenství Ducha Svatého se mnou a s mým Otcem. Osvobodím vás ode všech závislostí a temných sil, které vás spoutávají a táhnou nenávratně dolů. Já jsem vás stvořil pro sebe a mimo mne nenajdete pokoj.
  Zasvěťte mi své smysly. Ochráním vás před záplavou dojmů, které vám překrývají obraz skutečného poznání. Otevřu vaše smysly pro vnímání té krásy, která vychází z rukou mého nebeského Otce. Učiním vás vnímavými pro skrytou bolest, slabost a smutek bližních, naučím vás usebranosti, která vás bude pozvedat i uprostřed hluku a zmatku do bezpečí a míru mého božského Srdce.
  Zasvěťte se mi zcela. Naučím vás pravé chudobě ducha i uprostřed majetku a bohatství. Vyvedu vás z chamtivé touhy, abyste byli nikoliv majiteli, ale moudrými správci svého jmění, které vám bylo svěřeno ke službě potřebným a nuzným. Zasvěťte se mi a já vás naučím čistotě života, čistotě vašich manželských svazků. Posvětím vaši lásku, aby se stala obrazem věčného milování, které mě spojuje s mým nebeským Otcem.
  Zasvěťte se mi bezvýhradně a naučím vás poslušnosti, ze které vzejde vaše vzájemná úcta a vaši touhu po panování proměním ve vzájemnou službu lásky a oddanosti. Chci, abyste takto zasvěceni žili uprostřed světa jako záruka budoucích požehnaných pokolení mně zasvěcených srdcí. Z duší mně zasvěcených učiním sůl a světlo pro tuto zemi.
  Zasvěťte mi děti, které se v teple a bezpečí mateřského lůna chystají vstoupit na tento svět. Chci je již nyní zahrnout bezpečím a láskou, jakou mě po devět měsíců zahrnovala moje nejčistší Matka.
  Zasvěťte mi své novorozené. Nic není pro mne krásnějšího nad jejich čisté duše, ve kterých přebývám s obzvláštním zalíbením. Budu je chránit, aby zůstávaly stále nevinné, prosté a krásné.
  Zasvěťte mi své mládí. Chci, abyste je prožívali s hlubokou Boží láskou a radostí z lásky k bližním dříve, než jiná láska zaplaví vaše srdce, abyste poznali, že láska je sebedarování a aby vaše milování vás ještě více přibližovalo ke mně a mému Srdci.
  Zasvěťte mi svou činnost a své povolání. Naučím vaše srdce svědomitosti, šlechetnosti a obětavosti, aby veškerá vaše práce se stala službou lásky, kterou budete prokazovat mně ve svých bratřích a sestrách.
  Zasvěťte mi své radosti. Naučím vás rozlišovat ty, které jsou darem mého Otce, od těch, které vám nabízí nepřítel. Naučím vás přijímat pravé radosti a s ochotou je obětovat Bohu, aby On byl jedinou vaší radostí.
  Zasvěťte mi své starosti, utrpení a nemoci. Spojím vaše trápení a slzy s mými. Postarám se, abyste mé břímě unesli a mé jho vás netížilo více, než můžete snést. Vím dobře, co znamená kříž, ponesu ten váš s vámi a budu vaše utrpení spolu se svým předkládat nebeskému Otci jako součást výkupného za spásu světa.
  Zasvěťte mi své stáří. Naučím vás trpělivosti, modlitbě a odevzdanosti, učiním z vás své pomocníky, kteří svými obětmi podpírají paže mých kněží, aby neumdlévali v modlitbě a práci. Dám vám pocítit, jak jste potřební i ve své zdánlivé bezmocnosti a opuštěnosti, neboť i já jsem byl bezmocný a opuštěný.
  Zasvěťte se mi, i když jste hříšní a zlí. Jděte k mé Matce Marii a udělejte, cokoliv vám řekne (srov. Jan 2,5). Ona vás přijme a dovede vás ke mně: Koho mi moje Matka představí, toho uzavřu do svého božského Srdce. Hledám u všech místo, kde bych mohl přebývat. Otec mi řekl: V mých vyvolených zapustím kořeny (Sír 24,8). Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás (Jan 15,16). Blaze člověku, který mě poslouchá a bdí u mých dveří (Př 8,35). Pojďte ke mně, kdo po mně toužíte, a nasyťte se z mých plodů. Už pomyšlení na mne je sladší než med. Kdo mě jedí, budou ještě po mně lačnět, a kdo mě pijí, budou po mně žíznit. Kdo mě poslouchá, nebude zahanben (Sir 24, 20-22).
  Oheň jsem přišel vrhnout na svět, a co jiného chci, než aby se vznítil! (Lk 12,49). Já miluji ty, kdo milují mne (Př, 7,11).
  Volám vás k sobě, protože nejste ze světa. Kdo miluje mne, toho bude milovat i Otec, a já mu zjevím sám sebe (Jan 14,21). Pak se teprve bude vaše srdce radovat a vaši radost vám nikdo neodejme (srov. Jan 15,23).
  Pojďte ke mně všichni!

  • Pán Harabin je náš jediný kresťanský kandidát na prezidenta, lebo on je pravoslávny kresťan a jediný ako prezident bude schopný obnoviť na Slovensku právo v súdnictve, zaviesť poriadok v štáte, chrániť mladé rodíny s deťmi pred gender násilím, nevpustiť k nám migrantov, zabrániť u nás islamizácii. Ja s manželom pôjdeme určite voliť Harabina a ďakujeme adminovi za podrobné vysvetlenie o klamstvách Mazureka aj médií, ale to Harabina práve preto ešte viac ľudí bude voliť. My sa doma za neho modlíme, aby mu Pán Boh pomohol a Panna Mária ho ochraňovala. A tiež sa pridávame:

   HARABIN NA HRAD !

 6. Milí bratři a sestry v Kristu,

  zítra začíná Novéna spásy (MK 130) o kterou nás naléhavě žádá Panna Maria slovy: „Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly obdržet imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu…….Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit.“
  http://www.varovani.org/html2/984.html

 7. Drahí bratia a sestry,

  pozývame Vás na prvú sobotu 2.marca 2019 k modlitbám:
  1. za postavenie chrámu – baziliky na Turzovke podľa priania Panny Márie, Kráľovnej Turzovky
  2. za múdrosť a vedenie Duchom Svätým pre každého dospelého občana Slovenska, aby sme si zvolili prezidenta podľa svätej Božej vôle.

  Prosíme aj Vás, bratia a sestry z ČR, modlite sa za nás a s nami, veď Turzovka je česko-slovenská.

  Slová Panny Márie:
  Drahé moje deti, modlite sa na úmysel postavenia baziliky (na Živčáku) každú prvú sobotu medzi 14.00 – 16.00 hod. na mojej hore, alebo tam, kde sa práve nachádzate, a každú stredu medzi 19.00 – 21.00 hod. tam, kde sa nachádzate. Vtedy som pri vás osobitne prítomná.
  Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.“

  „Každý, kto prijme úmysel modlitby za postavenie baziliky, dosiahne pre seba tie isté milosti, ako keby už stála.“

  Prisľúbenie Panny Márie:
  „Ak sa postaví tento chrám, Slovensko bude uchránené od skazy a ostatné národy sem budú prichádzať pre hojné milosti …
  Zachránim svet. Mária“

  Ďakujeme za každú, čo i len maličkú obetu.Nech vás všetkých žehná a ochraňuje naša nebeská Matka.

  Ctitelia turzovskej Panny Márie

 8. Drahí bratia a sestry,

  naše drahé Slovensko bude čoskoro voliť budúcu hlavu štátu a ja cítim v sebe potrebu zareagovať na emaile niektorých návštevníkov našej kresťansky orientovanej stránky, ktoré som v poslednom čase dostal v súvislosti s mojim kladným postojom k prezidentskému kandidátovi JUDr. Štefanovi Harabinovi aj s ohľadom na nedávne verbálne útoky na neho zo strany príslušníka kotlebovej ĽSNS Milana Mazureka. A hoci som pôvodne nechcel vnášať na našu stránku politiku a priamo písať a vyjadrovať sa k blížiacim sa prezidentským voľbám na našom Slovensku, rozhodol som sa nakoniec svoj zásadový postoj dať verejne najavo, aby bol jasný a zrozumiteľný pre každého, kto hľadá odpoveď na otázku, ako sa zachovám ja a ako by sa prípadne mohol zachovať každý iný kresťan, vlastenec, národne, konzervatívne a tradične orientovaný katolík majúci volebné právo. Chcem zdôrazniť, že nikoho nechcem svojim príspevkom presviedčať o správnosti môjho názoru a postoja, aký mám voči pánovi Mazurekovi a doktorovi Harabinovi, ale vyjadrím sa jasne a pre každého čitateľne, aby neboli žiadne pochybnosti, ako sa na celú vec dívam a čo si osobne myslím o kandidatúre JUDr. Štefana Harabina, ktorý je pre mňa jediným prijateľným kresťanským kandidátom na najvyšší post hlavy nášho štátu. Pre tých, ktorí sledujú politické dianie na Slovensku a priebeh doterajšej prezidentskej kampane, nebude neznámy nedávny hanebný verbálny útok pána Mazureka na doktora Harabina, kde ho verejne a hrubo napadol. Práve na toto Mazurekove vystúpenie som bol niektorými našimi čitateľmi upozornený a zároveň opytovaný, aké je moje stanovisko k vzneseným obvineniam pána Mazureka voči doktorovi Harabinovi. A keďže sa netajím svojim pozitívnym postojom k prezidentskej kandidatúre JUDr. Štefana Harabina už aj tým, že som na našej podstránke VIDEO-AUDIO zverejnil o ňom radu videí, o to pochopiteľnejšie bude pre vás, ktorí sa o prezidentskú kampaň zaujímate, moje nasledujúce vyjadrenie. Zároveň sa ospravedlňujem všetkým našim bratom a sestrám, ktorí sa o politické dianie na Slovensku ani vo svete nezaujímajú, aby mi prepáčili zverejnenie tohto príspevku. Avšak dovolím si v tejto súvislosti podotknúť, že ani my, kresťanskí veriaci, nežijeme izolovane v uzavretej bubline nášho vlastného sveta, ale sme súčasťou spoločnosti a občanov nášho milovaného Slovenska a svojimi názormi a postojmi sa takisto s ostatnými občanmi podieľame na smerovaní našej vlasti a na jej budúcom spoločenskom i politickom vývoji. Preto neísť k voľbám a ignorovať ich a tým prenechávať rozhodovanie o budúcnosti a smerovaní nás a našich budúcich generácií iným považujem za veľmi nezodpovedné a hazardné. Aj keď očakávame príchod prelomových a veľmi bolestných udalostí v súvislosti s veľkým súžením a očistou zeme pred druhým príchodom nášho Pána Ježiša Krista, môžeme stále ešte pozitívne alebo i negatívne ovplyvniť ďalšie smerovanie našej krajiny v týchto veľmi pohnutých časoch veľkých svetových zmien. Prichádzajúca globalistická neoliberálna svetovláda je už citeľná aj na našom malom a ešte zatiaľ, chvála Bohu, kresťanskom Slovensku, ale či to tak zostane a ako dlho, závisí aj na nás samotných kresťanoch. Môžem ja ako kresťan nejako pozitívne ovplyvniť smerovanie a spoločenský vývoj našej krajiny? Isteže áno, môžeme ho ovplyvniť aj my tým, že sa zúčastníme volieb a dáme náš hlas takému kandidátovi, ktorý bude najlepšie hájiť našu štátnu suverenitu, naše tradičné kresťanské hodnoty, našu tradičnú slovenskú kresťanskú rodinu a dedičstvo našich otcov a matiek a tým, že nedovolíme, aby sme sa stali vazalmi iných cudzích mocností v našej vlastnej prekrásnej slovenskej domovine. Každý z vás iste dobre vie a pochopí, čo tým myslím a bude mu to zrejmé aj z nasledujúceho príspevku, ktorý tu na našom fóre zverejňujem v tomto znení:

  Veľká hanba(!) mladému Mazurekovi za jeho rozbíjanie a trieštenie pronárodných, provlasteneckých, antiglobalistických a antineoliberálnych síl len preto, že tento politický “holobriadok“, ktorý je ešte príliš mladý a neskúsený politik s “mliekom na brade“, ale s veľkými ústami, sa v štýle hulvátského skinheada nehanebným spôsobom verbálne oboril na JUDr. Štefana Harabina, predstaviteľa najvyššej súdnej moci v našom štáte, aby sa mu osobne pomstil za svoje trestné stíhanie, ktoré si sám privodil verejným hanobením menšinovej rasy s prejavmi rasizmu a šírenia nenávisti voči rómskemu etniku. Mazurekov útok na doktora Harabina je vskutku len jedným zavádzajúcim primitívnym bezargumentačným zlepencom rôznych mediálnych klamstiev, prekrútených poloprávd a lživých tvrdení, ktoré si pán Mazurek účelovo poskladal len preto, aby nimi veľmi neférovým spôsobom zaútočil na sudcu Najvyššieho súdu SR doktora Harabina, ktorý ako jediný všeľudový, nezávislý, pronárodný prezidentský kandidát má reálnu šancu dostať sa aj do druhého kola prezidentských volieb, čo sa pri Mariánovi Kotlebovi s veľkou pravdepodobnosťou nedá očakávať a práve Mazurek je ten, ktorý sa svojou zlomyseľnou jedovatou rétorikou veľmi zaslúžil o to, aby sa pronárodné a prokresťanské sily v našej krajine roztrieštili do dvoch táborov namiesto toho, aby sa spolu zjednotili ako tie povestné tri svätoplukové prúty a tak podporili jedného spoločného najsilnejšieho kandidáta pronárodných síl JUDr. Štefana Harabina v prezidentských voľbách.

  Pán Mazurek týmto svojim podlým činom len nahráva do karát neoliberálnym slniečkárom a voličom, ktorých reprezentuje jednak pani Čaputová kandidujúca za tzv. progresívne Slovensko podporované sorošovými mimovládkami (Open Society Foundations) pod taktovkou denníka N, a ktorá sa verejne vyslovuje za podporu hnutia LGBT, za adopciu detí homosexuálmi, za legalizáciu drog, najmä marihuany, v štýle Sulíkovej SaS. A takisto Mazurek nahráva aj pánu Ševčovičovi, tomuto eurohujerovi, neoboľševikovi a kariérnemu diplomatovi (kvázi druhému Lajčákovi), ochotnému obetovať slovenskú suverenitu a štátnosť na Bruselskom oltári, ktorý je za prijatie Marakéšskej a Istanbulskej zmluvy (práve tak, ako kariérny diplomat Lajčák – ďalší eurohujer a globalista) a za prijatie povinných bruselských kvót na prerozdeľovanie migrantov v krajinách EU. Každému súdnemu človeku musí byť preto jasné, že Ševčovič nikdy nebude zastupovať a hájiť národné záujmy Slovenska a jeho obyvateľov, ale len svoje vlastné karieristické mocensko-politické záujmy, pričom jeho cieľom je priviesť Slovensko do tzv. európskeho jadra tvoreného Nemeckom a Francúzskom (do obnovenej novodobej Franskej ríše), čím naše Slovensko zapredá do vazalského diktátu týchto dvoch krajín diktujúcich ostatným svoje podmienky. Preto nech nás Boh ochraňuje pred Čaputovou aj Ševčovičom, lebo obaja nás zapredajú Bruselským a americkým záujmom ako Judáš nášho Pána Ježiša Krista za 30 strieborných!

  Nenávistný Mazurekov prejav si vyžaduje, aby bol bod po bode objektívne rozanalyzovaný a nestranne posúdený na základe pravdivých objektívnych faktov, čo už medzičasom bolo urobené a príslušnú analýzu nenávistného prejavu Mazureka si môžete prečítať na stránke:

  O ostatných mediálnych lžiach a ich pozadí, ktoré sú takisto účelovo šírené proti JUDr. Štefanovi Harabinovi mainstreamovými médiami a slniečkárskymi neoliberálnymi aktivistami, sa môžete dočítať tu:

  Odporúčam odkázať všetkých pokrikujúcich kritikov doktora Harabina, ktorí bez náležitého preskúmania faktov na neho útočia, aby si dobre preštudovali predmetné dôkazové materiály uverejnené na uvedených internetových stránkach a až potom si utvorili svoj vlastný a nie cudzí zmanipulovaný(!) názor na tohto priameho, principiálneho, nikým nepodplatiteľného, zásadového vlastenca, kresťana a sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

  A tiež sa pýtam, akú dôveryhodnosť majú slová mladého Mazureka plného jedu pomsty za svoj prehratý súdny proces, keď on v čase vlády Vladimíra Mečiara bol ešte v plienkach a všetky tie údajné informácie o JUDr. Harabinovi čerpá len z neobjektívnych zmanipulovaných mainstreamových médií, ktoré sú účelovo a nepravdivo podsúvané slovenskej verejnosti? Je predsa ľahké a pohodlné uveriť lžiam neoliberálnych médií očierňujúcich doktora Harabina bez náležitého objektívneho preskúmania príslušných faktov a dôkazov. Nedajme sa klamať vykonštruovanými klamstvami a z kontextu vytrhnutými polopravdami pána Mazureka, ale sami si všetko preverme a až potom vynášajme súdy nad doktorom Harabinom a pánom Mazurekom, kto z nich hovorí objektívnu pravdu, a kto zavádza slovenskú verejnosť podsúvaním účelových lživých informácií s cieľom očierniť sudcu Harabina a uškodiť mu v jeho úspešnej prezidentskej kampani znížením jeho doterajších vysokých voličských preferencií.

  K samotnej osobe Mazureka je potrebné objektívne konštatovať, že má veľmi vyhrotené radikálne názory a jeho verejné vystúpenia na rôznych zhromaždeniach sú poznačené prvkami nenávisti a radikalizmu v duchu fašistickej ideológie, o čom je veľa dôkazového materiálu v podobe písomných záznamov či video nahrávok z rôznych jeho verejných vystúpení:

  My, Slováci, kresťania a občania našej malej krajiny v srdci Európy, ktorá má ešte zohrať dôležitú úlohu v Božom pláne záchrany a obrody celého ľudstva, by sme si mali položiť veľmi podstatnú a zásadnú otázku:
  Ktorý z prezidentských kandidátov od začiatku svojej prezidentskej kampane otvorene a verejne hlása a háji pre nás kresťanov podstatné a prvoradé hodnoty, akými sú naše slovenské i slovanské korene, národné tradície, klasický slovenský a kresťanský model rodiny pozostávajúcej z muža, ženy a ich spoločných vo vzájomnej manželskej láske splodených a vychovávaných detí? A ktorý z prezidentských kandidátov sa nám javí ako morálna a ľudská autorita a za koho z kandidátov hovoria jeho veľké životné skúsenosti, jeho dosiahnuté pracovné výsledky i spoločenské ocenenia, a ktorý z kandidátov je medzinárodne uznávaným fundovaným odborníkom vo svojom obore, nositeľom prestížnych ocenení doma i v zahraničí, a ktorý z prezidentských kandidátov je skutočne nestranícky, apolitický, nezávislý, nepodplatiteľný, neskorumpovaný, od podpory akejkoľvek politickej strany oslobodený, príslušnosťou či poslušnosťou k akejkoľvek orgnizácií či zoskupeniu neviazaný, celonárodný a celoplošný prezidentský kandidát, ktorý pre Slovensko a jeho obyvateľstvo predstavuje tú najlepšiu možnú voľbu, alternatívu a víziu do budúcna? Moja odpoveď je jednoznačná: Je ním jedine prezidentský kandidát JUDr. Štefan Harabin.

  A pokiaľ by predsa len niekto s JUDr. Harabinom v tom či onom nesúhlasil a mal by voči nemu niektoré svoje výhrady, tak je potrebné si položiť jednu zásadnú otázku, ktorá je veľmi dôležitá, lebo aj od nej závisí ďalší vývoj a napredovanie nášho malého, vďaka Bohu zatiaľ ešte kresťanského Slovenska: “Ktorý z terajších kandidátov na prezidentský úrad predstavuje pre Slovensko a jeho ďalší vývoj to najmenšie možné zlo a naopak ten najväčší možný zisk a prínos pre občanov?“ A pokiaľ sa budete úprimne snažiť o skutočne objektívnu odpoveď oslobodenú od falošných a po roky nám mainstreamovými médiami podsúvaných negatívnych emócií zacielených na očierňovanie osoby doktora Harabina, tak dospejete k presvedčeniu, že niet medzi kandidátmi lepšieho pro-národného, pro-kresťanského, pro-rodinného, pro-konzervatívneho, právo, právny štát, spravodlivosť a ústavu SR hájacého, pro-slovenského, pro-slovanského, apolitického, nadstraníckeho, nezávislého a všeľudového prezidentského kandidáta, akým je JUDr. Štefan Harabin. Každý iný prezident by nebol pre Slovensko a jeho občanov takým pozitívnym prínosom a takou výhrou ako práve JUDr. Štefan Harabin a toto moje presvedčenie sa opiera o pevné argumenty ako aj o vnútorný hlas môjho srdca a svedomia.

  A čo sa týka kandidatúry Mariána Kotlebu, tak podľa môjho názoru nech si pán Mazurek, ale aj Marián Kotleba, uvedomia, že bez doktora Harabina vo funkcii hlavy štátu by ĽSNS ani pri víťazstve v parlamentných voľbách v roku 2020 nemala reálnu šancu byť iným pro-neoliberálnym globalistickým prezidentom poverená zostavením budúcej vlády, na čele ktorej by mohol stáť budúci možný premiér Marián Kotleba, pretože Kotlebu by žiaden iný prezident mimo JUDr. Štefana Harabina, ktorý vždy striktne dodržiaval právo, právny štát a ústavu Slovenskej republiky, za premiéra a predsedu vlády SR nevymenoval! Toto sú podľa mňa silné argumenty hovoriace pre JUDr. Harabina, ktoré nepustia, a preto nech Kotlebovci dobre zvažujú, ako sa chcú správať k doktorovi Harabinovi, lebo sú to práve Kotlebovci, ktorí Harabina najviac zo všetkých politických strán potrebujú a nie je to Harabin, ktorý potrebuje Kotlebovcov! A preto nech sa pán Mazurek podľa toho aj zodpovedne správa a nech nešpiní dobré meno a česť doktora Harabina, pretože v opačnom prípade si neuvedomuje alebo nechce si uvedomiť, akú veľkú škodu pácha na svojej vlastnej strane, na celom našom slovenskom národe, ale najmä na jeho pronárodných silách, ktoré sa Mazurekovým podlým pričinením trieštia, rozdeľujú a oslabujú, čo mimoriadne teší všetkých globalistov, slniečkárov a neoliberálov nielen na Slovensku, ale aj v Bruseli.

  A čo sa týka otázky, či by snáď pán Kotleba nebol lepším pronárodným prezidentom ako JUDr. Štefan Harabin, odpoviem nasledovne: Hoci sa Marián Kotleba radí k pronárodným a do istej miery aj k pro-kresťanským prezidentským kandidátom (hoci svoju kresťanskú lásku k blížnym ani on, ani pán Mazurek, na verejnosti svojimi postojmi a činmi netolerantnosti a násilníctva zatiaľ vôbec prakticky nedokazujú), on jednoducho nedisponuje potrebnými kvalitami morálneho, ľudského, osobnostného a odborne-kompetentného charakteru, ani potrebnou charizmou človeka, ktorý by dokázal spájať a stmeľovať všetky sily v našom štáte naprieč celým politickým a ideologickým spektrom nášho národa. Prezident musí mať prirodzenú autoritu, musí byť uznávaný ako morálne čistý bezúhonný človek a musí byť osobnosťou majúcou aj potrebné odborné spôsobilosti, aby mohol vykonávať taký zodpovedný úrad, akým je úrad prezidenta našej slovenskej krajiny. A Marián Kotleba na rozdiel od JUDr. Harabina pri všetkej úcte a snahe zostať voči nemu objektívnym a nestranným žiaľ týmito vlastnosťami nedisponuje a nemôže sa v tomto ohľade vôbec porovnávať s doktorom Harabinom.

  A na záver mojich úvah ešte pár poznámok k Harabinovým kritikom, ktorí mu vyčítajú spoluúčasť na prechmatoch či kauzách bývalých vlád Vladimíra Mečiara a Róberta Fica. Pri zachovaní maximálnej snahy o objektivitu je potrebné v tejto súvislosti uviesť, že JUDr. Harabin vykonával za Mečiarovej vlády funkciu ministra spravodlivosti a nebol priamo konajúci v rozhodovacom procese riadenia štátu a takisto nemal účasť v žiadnych kauzách vtedajších vládnych politikov a predstaviteľov mladého slovenského štátu. Naopak, slúži len ku cti doktora Harabina, ako sa v predošlých vládach ako minister spravodlivosti zaslúžil o očistenie justície a jej sfunkčnenie, keď len vďaka nemu boli na Slovensku skrátené súdne konania z vyše troch rokov na desať mesiacov, čo konštatovali aj ministri spravodlivosti európskej rady. A keď nemohol pre nevôľu vtedajšej mocenskej garnitúry sám presadiť potrebné hĺbkové systémové justičné reformy, tak vo vláde Vladimíra Mečiara podal demisiu a predčasne opustil kreslo ministra spravodlivosti, pretože JUDr. Harabin bol vždy za svoju nepodplatiteľnosť, neskorumpovateľnosť, nevydierateľnosť, apolitičnosť a svoj zásadový čestný právny postoj ostatnými politikmi a ľuďmi na najvyšších miestach štátu nielen obávaný, ale aj nenávidený a prenasledovaný, pretože sa nikdy nenechal nikým vydierať a zastrašovať a tohto svojho principiálneho postoja sa vždy nekompromisne držal a uplatňoval ho aj pri nezaujatom spravodlivom objektívnom posudzovaní každého jednotlivého súdneho prípadu bez ohľadu na spoločenské postavenie alebo funkciu jednotlivých účastníkov sporných strán. A to mu vždy spôsobovalo mnohé nepríjemnosti či osobné nevraživosti, lebo ako sám hovorí: “Ja som samorast, som nepodplatiteľný, apolitický, nestranný a nezávislý sudca, pre ktorého je právo, spravodlivosť, dodržiavanie zákonov a právnych nariadení a noriem, no predovšetkým ústavy Slovenskej republiky, tým najvyšším profesionálnym kritériom aj osobným krédom môjho života, a preto mám toľko nepriateľov a neprajníkov aj z radov najvyšších politikov či ľudí činných vo verejno-právnych médiách.“

  Myslím si, že ďalšie slová by boli zbytočné, pretože toto dostatočne jasne vykresľuje vysoké ľudské i morálne kvality doktora Harabina, a preto nech si každý súdny človek utvorí svoj vlastný názor na neho i jeho ľudsko-morálny charakter a nech neverí všetkej tej špine hádzanej na jeho osobu, lebo objektívna pravda je iná a je potrebné vždy ísť na koreň a podstatu veci a vidieť celé spektrum okolností a súvislostí toho, čo sa JUDr. Harabinovi vytýka ako napríklad aj to, že sa s inými politikmi, či priamo s Mečiarom a Ficom, pri stretnutiach pozdravil tak, že ich objal a 3 krát pobozkal na líce. A ja sa pýtam, prečo sa mu to vyčíta, keď on ako Slovák a Slovan spod Tatier bol tradične kresťansky vychovaný a už od ranného detstva k tomu vedený svojimi hlboko veriacimi kresťanskými rodičmi a zachoval si tento staroslovanský spôsob pozdravu až do svojej dospelosti. Je to snáď pre niekoho odpudzujúce alebo až také neprijateľné, aby to bolo hodné toľkej hlasitej kritiky? Čo to mení na podstate veci, že sa objímal s Mečiarom alebo Ficom, keď bol ministrom spravodlivosti, veď to ešte neznamená, že ich konanie zdieľal či dokonca schvaľoval a bol by zodpovedný za pochybenia, ktoré spáchali priamo oni alebo iní ministri vtedajšej vlády. A pokiaľ sa človek, aj politik, správa slušne a zdvorilo, zdraví sa s kolegami, s ktorými je ako minister spravodlivosti spoločne v jednej vláde, tak to ešte nie je dôvod, aby bol braný na zodpovednosť za chyby iných a bol zosmiešňovaný za spôsob, akým sa zdraví a víta s inými ľuďmi. Ba práve naopak, jeho prirodzenosť, priamosť, otvorenosť, spontánny nefalšovaný a nestrojený prejav jeho emócií je znateľný aj z takýchto úprimných giest zvítania a pozdravenia sa s inými ľuďmi, ako to kedysi bolo bežné medzi Slovákmi na celom území nášho Slovenska v časoch, keď ľudia ešte bohabojne a čestne žili za veľmi tvrdých podmienok a neboli natoľko skazení a zdegenerovaní týmto mamonom a veľkým zlom zotročeným svetom, v ktorom už ľudia zabudli, že sú si vzájomne bratmi a sestrami jedného živého Boha na nebesiach. To len dnešný zvrátený svet s LGBT šialenstvom a deformáciami ľudských duší takmer vo všetkých sférach ľudského života už vo všetkom čistom vidí len to nečisté a nedokáže rozoznať krásu, čistotu a nevinnosť všetkého pôvodného Božského. A preto rozhodne nevidím v spontánnych prejavoch vítania a zdravenia sa doktora Harabina s inými ľuďmi nič zlé a neprirodzené, čo by mohlo byť dôvodom na jeho kritiku a ja verím, že rovnako tak to vidí každý normálne a triezvo uvažujúci človek.

  Chcem veriť, že mnohí z kritikov doktora Harabína po prečítaní si všetkých overiteľných argumentov nakoniec zmenia svoje negatívne postoje voči nemu a dajú mu svoj hlas 16. marca 2019 pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky. Verím, že môj čas venovaný tomuto obsiahlemu článku bude prevažne pozitívne zhodnotený a otvorí oči mnohým, ktorí stále nechcú chápať, o čom sa dnes rohoduje v týchto prezidentských voľbách a aké dôležité sú pre ďalšie smerovanie nášho drahého Slovenska, ktoré si musíme chrániť a nedať si ho vziať cudzími štátmi a silami nepriateľskými životu a budúcnosti nás a našich detí! Ďakujem za čas, ktorý ste venovali čítaniu tohto obsiahleho príspevku.
  Váš brat v Kristovi, admin Peter.

    • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus,
     je to velký Boží dar, když Bůh připravil pro Slovensko takového kandidáta na prezidenta, jakým je JUDr. Štefan Harabin. Co získá Slovensko zvolením tohoto kandidáta, především mocnou Boží ochranu, která bude spočívat v relativně klidném přežití Slovenského národa přes celý čas Velkého soužení.

     V nedávném rozhovoru řekl pan Harabin, že pokud bude zvolen prezidentem, bude jeho první cesta vést do České republiky. Byli bychom šťastní, kdyby měl prezident Miloš Zeman takové morální vlastnosti a takovou víru, jako JUDr. Štefan Harabin, ale mnozí jsme ho volili především pro jeho příslib, že nepřipustí islamizaci a uprchlickou vlnu.

     V rozhovoru před cestou do Izraele řekl Miloš Zeman „jsem Žid“, aby vyjádřil své přátelství k Izraeli. Víme z poselství Marii Božího milosrdenství, že Druhý svědek, tedy židé v Izraeli se po obrovském utrpení obrátí a konečně přijmou Ježíše Krista za svého mesiáše. Setkáním těchto dvou prezidentů by bylo také setkáním Dvou svědků, jimž je slíbena velká síla a ochrana.

     Marián Kotleba je pro své mnohdy radikální postoje vnímán, oprávněně či neoprávněně, poměrně negativně. V případě jeho zvolení za prezidenta, se dá očekávat, že zlé síly rozehrají ošklivou hru, aby potrestaly Slovensko za tuto volbu, a ze Slovenska se vytratí klid.

     1) „Vy, moji následovníci, jste jedním z Dvou svědků, o nichž se zmiňuje Kniha Zjevení, a kteří budete ochraňováni z nebes. Tím druhým z Dvou svědků budou židé.

     Přežijete strašlivou, hnusnou monarchii, která vyvstane pod dvojitým vůdcovstvím falešného proroka a antikrista, z nichž oba budou vrženi do jezera ohně, kterým je peklo. Toto pronásledování nebude trvat dlouho a bude vám dána velká síla a ochrana.“

     2) „Ti Dva svědci jsou křesťané a Dům Izraele. Křesťanství je první cíl, protože pochází ode Mne. Izrael je druhým cílem, protože Já jsem se narodil jako žid a je to země vyvoleného Božího lidu – domov Jeruzaléma.“

     3) „Dva svědci Božího Slova – pravá křesťanská církev a Dům Izraele, obstojí ve zkoušce času. Z jejich úst bude vyléván oheň v podobě Ducha Svatého.“

 9. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  2. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  3. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  4. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  5. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  6. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  7. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  8. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  9. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  10. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  11. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  12. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  13. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  14. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  15. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  16. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  17. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  18. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  19. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  20. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  21. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  22. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  23. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  24. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  25. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  26. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  27. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  28. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  29. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  30. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  31. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  32. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  33. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  34. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  35. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  36. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  37. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  38. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  39. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  40. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  41. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  42. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  43. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  44. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  45. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  46. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  47. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 10. Bratia a sestry,
  má niekto z vás nahraté modlitby modlitbovej kampane do zvukovej podoby formátu mp3? Mám problém so zrakom a zvukový zaznam by mi veľmi pomohol. Ak áno, kontaktujte ma cez admina. Pán Boh zaplať, Elena.

 11. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  2. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  3. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  4. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  5. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  6. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  7. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  8. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  9. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  10. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  11. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  12. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  13. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  14. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  15. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  16. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  17. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  18. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  19. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  20. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  21. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  22. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  23. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  24. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  25. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  26. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  27. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  28. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  29. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  30. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  31. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  32. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  33. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  34. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  35. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  36. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  37. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  38. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  39. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  40. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  41. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  42. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  43. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  44. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  45. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  46. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  47. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 12. Milovaní bratia, sestry,

  som presvedčená, že nie som sama, kto už dlhší čas cíti zrýchlenie času a udalostí a stále silnejúci duchovný tlak zla na nás. 20. januára 2019 som mala zvláštny duchovný zážitok: Prebudila som sa ráno a vo svojom vedomí som veľmi silno cítila jasné poznanie, že dnešným dňom sa niečo veľké vo svete zmenilo, prevážilo na druhú stranu. Zároveň som vnímala duchovný obraz, akoby sme sa po ceste, ktorou sme šli, dostali k oblému vrcholu hrebeňa hory, za ktorým cesta pokračuje, ale my nemôžeme vidieť, ako a kam pokračuje. A vedela som s úplnou istotou, že je to niečo veľmi veľké a už natrvalo. Že už nemáme inú možnosť niekam odbočiť a ísť aj inou cestou, ale musíme len pokračovať touto cestou smerom dolu, aj keď nevidíme, čo nás tam čaká.

  Tento pocit – istotu som mala po celý tento deň a cítila som zároveň veľký smútok.

  Až asi o týždeň neskôr som čítala v posolstve Zbytku č.689 z 20.januára (ledna) 2019:

  Vstoupily jste do nové éry a dochází k mnoha urychlením. Události začnou nyní přicházet tak rychle, že jim nebudete stačit. Vstupte do toho, co jsem vám dal učinit a nedělejte si starosti v záležitostech, které nemůžete ovlivnit. … Opásejte si bedra a bojujte!“

  Ak sa máme účinne chrániť a bojovať, je potrebné poznať a správne rozlíšiť služobníkov Božieho a nášho nepriateľa na zemi a vedieť, kto je kto a na akej strane, aby sme sa nedali zviesť na tú zlú.

  Preto vám ponúkam informácie, na ktoré som natrafila (myslím, že nie náhodou). Ale urobte si svoj vlastný úsudok hlavne o človeku, ktorý sa teraz veľkou rýchlosťou stáva slávnym. Odvolávam sa pritom na posolstvo Márie Božieho milosrdenstva č. 779, ktoré je podľa mňa veľmi dôležité.

  Hlavné motto z neho:

  Svět je připraven na příchod antikrista. Antikrist přijde z VÝCHODU, ne ze ZÁPADU, ale bude milován, uctíván a veleben z obou stran a ve všech koutech světa. Začne to takto: (viac čítajte priamo v tom posolstve).
  Jeho příjemný, dobře vypadající zevnějšek, šarm a smysl pro humor, bude jako mocná, hypnotická magnetická síla. Přitáhne velkou chválu od dobře známých světových vůdců a sdělovacích prostředků a stane se celebritou. …

  Tu je niekoľko zaujímavých príspevkov:

  1. Žiaden zať prezidenta USA ešte nebol taký vplyvný ako je Jared Kushner, počúva ho aj Trump
  https://dennikn.sk/610025/zat-prezidenta-usa-este-nebol-taky-vplyvny-ako-jared-kushner-pocuva-ho-aj-svojhlavy-trump/

  „Antikrist přijde z VÝCHODU, ne ze ZÁPADU“

  Na ruských stránkach som našla:

  2. B семье Трампа белорусские корни.
  https://www.youtube.com/watch?v=xxCTfHMtY2g

  В семье Трампа – одного из претендентов на президентское кресло – белорусские корни. В Новогрудке жили предки зятя американского бизнесмена Джареда Кушнера. Наша съемочная группа отправилась на историческую родину бизнесмена…

  Preklad:
  V rodine Trumpa sú bieloruské korene.

  (Pozn.: Video je z času ešte pred voľbami prezidenta. Odporúčam pozrieť do konca a ďalej následné videá, ktoré sa otvoria). Nie každý vie anglicky či rusky, no obrázky Vám toho dosť ukážu.

  V rodine Trumpa – jedného z uchádzačov na prezidentské kreslo USA sú bieloruské korene. Predkovia zaťa amerického prezidenta Trumpa, amerického biznismana Jareda Kushnera žili v Novogrudoku v Bielorusku (za éry Sovietskeho zväzu). Náš filmový štáb odcestoval do historickej vlasti podnikateľa …

  Jeho babička Rae Kushner v čase holokaustu bola odvlečená do geta v bieloruských lesoch, tam zahynuli jej brat a sestra, ale jej sa podarilo ujsť. V roku 1949 emigrovala s mužom do USA. Pomohla im sestra jej muža, ktorá už tam žila. Ich syn Charles Kushner tam začal úspešný biznis. Charles Kushner má dvoch synov. Starší z nich, Jared Kushner, sa oženil s dcérou prezidenta Trumpa.
  Jared je ortodoxný Žid, Ivanka sobášom s ním prestúpila na judaizmus.

  3. There is Something Very Strange about This Man! (2017-2018)
  Na tomto mužovi je niečo veľmi zvláštne! (2017-2018)
  https://www.youtube.com/watch?v=39hRGHr0X_k&t=294s

  WHO IS THIS MAN?
  KTO JE TENTO MUŽ? Niečo zvláštne sa deje … Jared Kushner, globalizmus, George Soros, spojitosť, Donald Trump, 666 Piata avenue, Izrael, antikrist …

  Vedeli ste, že šťastné číslo Kushnera je 666 ?
  Počúvajte o Jaredovi Kushnerovi, zaujímavej osobnosti a človeku, ktorý bude hrať dôležitú úlohu v administratíve Trumpa.
  On je ten, kto bude pracovať v regióne Blízkeho (stredného) východu a Izraela.

  4. Is Jared Kushner the Jewish Messiah?
  Je Jared Kushner židovským mesiášom?

  Kushner – najväčšie prekvapenie roku 2016?
  https://www.youtube.com/watch?v=fmh8zYyAgbc

  Jared Kushner je najväčším prekvapením z volieb 2016. Najlepšie, čo možno povedať je, že  on skutočne viedol volebnú kampaň a urobil to dokonale na prvý raz.

  Kresťania sú predurčení veriť, že jeden predpovedaný muž – antikrist – urobí 7-ročnú izraelskú mierovú dohodu – aby sa naplnil 70-ty týždeň Danielovho proroctva, ktoré bude znamenať začiatok predpovedaného 7-ročného obdobia súženia.

  5. Kushner Family Still Struggling With 666 Fifth Avenue
  https://www.youtube.com/watch?v=kIc64EVKvNQ

  Nechcem tu teraz dávať ďalšie linky, ale dôkladne čítajte tieto dve posolstvá:

  Posolstvo MBM č.779 a  posolstvo Zbytku č.666.

 13. Drahí priatelia v Kristovi a v Božej Matke. Na Slovensku nás čakajú prezidentské voľby. Vnímam to ako jeden z mnohých ďalších bojov medzi dobrom a zlom.

  Je tu veľa vecí ktoré, ovplyvňujú voľbu prezidenta, ktoré si mi ani neuvedomujeme a možno ani o nich netušíme.
  Na niektoré z nich by som chcel vo svetle posolstiev upozorniť.
  Vzhľadom na to, že Nový svetový poriadok drží pevne v rukách ekonomiku mnohých krajín (chcú vyvolať umelý kolaps ekonomiky, aby mohli následne očipovať ľudí), vrátane aj tej našej, som si istý, že banky, nadnárodné spoločnosti a majetní podnikatelia, nedovolia aby sa bárskto stal prezidentom. Len ten ním môže byť, ktorý bude podporovať ich plány. Navonok to bude vyzerať ako demokratická voľba prezidenta, aby ľudí opili zdaním slobody svojej vlastnej voľby prezidenta, ale nebude to tak. Už len to, že je to dvojkolový systém- v ktorom na to aby som zvolil dobrého prezidenta, musím v 1.kole zvoliť všelijakého, aj toho pochybného, aby ten môj kandidát sa dostal do druhého kola – je na hlavu postavené. Už to samo o sebe je manipulácia, že musím zvoliť toho zlého, aby som nakoniec zvolil toho dobrého.
  Tu samozrejme tlač „správne“ zareaguje, aby nakoniec kandidát globálnych skupín Nového svetového poriadku bol zvolený.
  Toto vlastne nie je demokracia, ale otroctvo (keby som sa mal podľa toho orientovať, tak na toho, na ktorého budú médiá hádzať viac špiny, tak ten bude asi ten dobrý kandidát a toho by som mal voliť. Lenže ani toto neplatí. Oni veľmi dobre vedia hrať svoje role).

  V húštine kandidátov na prezidenta je niekedy ťažko sa orientovať. Už koľko ráz ste sa sami na vlastné oči presvedčili, že politici, ktorí kandidovali do vysokých funkcií, častokrát volebné sľuby buď nesplnili, alebo priamo obrátili kabát podľa vzoru niektorých komunistov po páde komunizmu (a takisto je zlé že ľudia si neskôr už nespomenú, že nesplnili sľuby, lebo medzi tým už majú vymyté mozgy). A mysleli sme si v minulosti, že to sú tí dobrí kandidáti. To len poukazuje na rozklad spoločnosti v pomerne vysokom stupni. Takúto demokraciu (že každý vo vedení mení názory, podľa toho ako mu to zhora nadiktujú) totiž nikto za normálnych okolností nechce. Nedáva žiadnu stabilitu.

  Ale je vôbec možné v tejto situácii niečo zmeniť? Čo sa týka čisto ľudského úsilia, konštatujem, sa to zdá nemožné.
  Ale Bohu je všetko možné, hovorí Ježiš.

  Preto vás prosím, aby sme sa šli na tento úmysel modliť.

  A ako modlitbu z modlitebnej kampane navrhujem modlitbu za globálnych vládcov, aspoň jednu z nich (sú to modlitby
  č. 2, 31, 84 a 98). Konkrétne navrhujem tú, kde sa spomínajú európski vodcovia – č.31, každý deň aspoň 1x.
  Bola to aj Ježišova požiadavka v niektorom z posolstiev zvyšku v tomto roku.
  Poďme sa modliť za to, aby ten kto bude zvolený, nech to bude ktokoľvek, aj nám nepredstaviteľný kandidát, dostal od Boha Božiu moc a múdrosť a schopnosť naprávať to a tie zákony, ktoré priamo či nepriamo boli postavené proti Bohu.
  Máme poslednú možnosť vo veľmi krátkom čase niečo aspoň niečo zvrátiť s Božou pomocou. Dobre viete, že tento rok je posledným „normálnym“ rokom v dejinách ľudstva. V roku 2020 už tento svet stratí svoj dnešnú podobu.

  Dnes máme ľubovoľnú spomienku na svätých Františka a Hyacintku, fatimské deti. Začnime od nich a oprime sa o nich.
  Lebo takýmto patrí budúci svet. Ak nebudeme deti – hovorí Ježiš – nevojdeme do nebeského kráľovstva. Tieto slová nech nás nestrašia ale povzbudzujú.

 14. Takže všetkých pozývame k modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby v čase od 17.00-19.00 s úmyslom za mier. Ďakujem, že sa pridáte a šírte!

  …“Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.“….

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy /posolstvo 355/

 15. Milovaní bratři a sestry v Ježíši Kristu!

  Tak jsem to cítil, když jsem pročítal přímluvy v účasti na modlitebním řetězci. Tímto odpovídám na sen Ivana M. z 9.2.2019 a chtěl bych se takto podělit o svůj osobní zážitek a povzbudit ostatní ve víře. Takovéto sny, kdy jsem uslyšel hlas Pána, mám celkem tři a nejen to. K prvnímu snu došlo potom, co jsme s ženou čekali naše třetí dítě. Manželka byla v osmém měsíci a musela jet do nemocnice, neboť nebylo něco v pořádku. Na synáčka jsme se moc těšili. Když byla v nemocnici, zdál se mi sen, že ho narozeného ukazuji Pánu Bohu na zlatém podnosu. Nechápal jsem to. Ačkoli doktoři tvrdili, že bude vše v pořádku, tak synáček nám zemřel. Já jsem byl na doktory i Pána Boha velice nazlobený a nějakou dobu to trvalo. Pak jsem ale poprosil našeho Pána o odpuštění. A zanedlouho na to jsem měl sen. Najednou jsem se ocitl v nějaké zahradě s vysokými stromy a přímo přede mnou pod jedním tím stromem seděla v trávě osoba oblečená v bílé říze, zády se opírala o ten strom a nad něčím rozjímala (nebo se modlila) a mě si vůbec nevšímala, jako by mne neviděla. Vtom jsem ucítil, že se nade mnou na levé straně nachází dušička našeho milovaného chlapečka a z ní vycházel takový smutek, který mě celého prostoupil. Chtěl jsem se pak pootočit a trochu se porozhlédnout a vtom okamžiku jsem uslyšel hlas: „TO STAČÍ !“. Na ten hlas nikdy nezapomenu, s jakou autoritou byl vysloven. Jak jsem se chtěl otočit, tak jsem ještě koutkem oka na okamžik zahlédl našeho Pána a proti němu stálo asi osmileté dítě a oba byli oblečení v bílých řízách. V ten moment mě pohltil nějaký větrný vír a já jsem byl velice silně vržen zpět do svého fyzického těla, až jsem na posteli nadskočil. Vím, že mi Pán dal tu možnost se tímto způsobem s naším synáčkem rozloučit a ukázal mi místo jeho pobytu. Jsem Mu za to moc vděčný. Dnes by měl náš chlapeček už 18 let. Do dvou let se nám pak narodil třetí (v pořadí čtvrtý) syn a nyní, když ho máme, si uvědomuji, že by se vlastně nenarodil nebýt toho, že si vzal PÁN naše miminko k sobě. Mohu ještě dodat, že s každým takovýmto snem, když uslyším ve snu Boží hlas, případně zažiji něco podobného, mne to ohromně posiluje, protože my všichni máme v rodinách nějaké těžkosti a já bych přál každému alespoň ve snu podobnou zkušenost se slovem Božím, aby jste i vy byli posíleni na cestě s Bohem k věčnému životu a na něj se těšili! S Pánem Bohem, Alfréd.

  • Pán Boh ,ak vyžaduje obetu, vždy je to , čo si ceníme najviac.Aby to bola obeta čistá a Bohu milá.Touto obetou vzdáme Bohu ešte väčšiu slávu.Treba túto bolesť odovzdať Panne Márii,nech ju spojí s drahocennou krvou nášho Pána Ježiša Krista na záchranu a obrátenie duší!Hlavne ,keď odovzdáme svoju vôlu Pánovi,tak utrpenie bude kruté,ale prinesie spásu,pomoc druhým dušiam.
   Rovnako Pán Ježiš počas svojej evanjelizácie,keď plnil vôlu Boha Otca,tiež trpel odlúčením od matky,od najbližších.

   Keď som začal čítať tieto posolstvá ,odovzdal som svoju vôlu Bohu.Tých čo milujem najviac,s tými nemôžem byť.Je to cesta takmer vždy osamelosti,i keď úplne sám nie som.Preto verím týmto posolstvám.Keď niektoré čítam,nachádzam priame odpovede a vysvetlenie, prečo.

   http://www.varovani.org/html2/1052.html
   http://www.varovani.org/html2/1060.html

   Mojim najväčším prianím je mať dieťa.A prvý sen,ktorý som mal,že som videl dieťa tesne po pôrode a počul hlas: „Tvoj syn.“

   Ďalším snom bolo,keď som tiež videl malé dieťa,ako ma pohladilo svojou rúčkou a ja som v tom sne od radosti plakal.
   Pripomenulo mi to slová z posolstva : „budou plakat slzami radosti“ http://www.varovani.org/html2/1282.html

   Tretí sen som mal v piatok v prvý deň minulotýždňovej modlitebnej kampane, keď mi Boh ukázal môj výmer po súde.Bola to výplatná páska a na nej som videl cca 6 malých topánočiek.
   To mi zas pripomenulo tieto slová z posolstva zbytku: „Vykonám i ten poslední slib, který jsem vám dal pro váš život, jestli Mne poslechnete.“
   http://poselstvi-zbytku.org/html2/657.html

   Tým chcem povzbudiť ostatných vo viere,že Boh naozaj zotrie každú slzu z očí.Pre neho nie je nič nemožné.Iba jediná vec-má v úcte každého osobnú vôlu a preto si každý vyberie svoju budúcnosť.
   Verím týmto posolstvám,pretože sa mi naozaj podarilo odovzdať svoju vôlu i keď utrpenie je moc kruté.

   Horčičné zrnko si predstavujem každý deň a potom si poviem: „Verím,príde to skoro “

   http://www.varovani.org/html2/173.html

   Teď chci poprosit mé následovníky, aby každý den přinášeli oběť blízkou utrpení a tím Mi pomohli zachránit duše, které zemřou během Varování a v okamžiku smrti se budou nacházet ve smrtelném hříchu. Prosím, požádejte Mě o tento dar. Také chci poprosit ty, kdo jsou pokorní v srdci, aby přinášeli jednu osobní oběť k mé slávě. Vy, kdo máte pocit, že tak jednat nedokážete – požehnám vás pak svými výjimečnými milostmi, protože vím, že vaše nynější láska ke Mně a vaše modlitby už teď zachraňují duše vašich bratrů a sester.

   • Ešte by som navrhol Romanovi_C modlitebné kampane dať každý mesiac.Útoky su silnejšie,je to čoraz tahšie.Možno ,ak dáme kampane častejšie,može to všetko urýchliť,mnohé odvrátiť a skrátiť dobu súženia a antikrista.

 16. Jen pro upřesnění těm, kteří byli zvyklí na moje častější komentáře: to, že jsme se odmlčela, neznamená žádné nepřátelství či něco špatného z mé strany. Jsem teď ve stadiu, řekněme, zdrženlivějšího postoje k těmto poselstvím. Nechci se k tomu blíže vyjadřovat, protože je to proti pravidlům fóra. Ale protože vím, že na fórum „chodí“ lidé hledající pravdu a hodně se modlící (soudě dle příspěvků, osobně se většinou neznáme), občas sem „zajdu“, přečtu si příspěvky a něco písnu. Věrní křesťané si teď víc než kdykoliv jindy musí být oporou, pomáhat si, modlit se jeden za druhého. Situace ve světě se mi už zdá lidskými silami takřka neřešitelná, nevyřeší ji neplodné debaty, trapné předstírání dialogu, jež je ve své podstatě spíše rafinovanou manipulací a snahou vnutit zvláště pravověrným křesťanům různé ideologie.
  Proto je třeba se modlit, obracet, konat pokání, přijímat svátosti. Obklopit se posvěcenými, ještě lépe exorcizovanými , předměty, prosit o pomoc anděly a svaté. Modlitba má velikou sílu, a pokud jste zrovna fyzicky sami (doma, cestou do práce…), můžete prosit o přímluvu svaté a hned máte velké společenství. Není nás zase tak málo, je hodně pomocníků v nouzi. Využívejme jejich pomoc!
  To je mých pár řádků pro neznámé bratry a sestry v Kristu, které mám pořád ráda.
  Pokud to takto může být akceptovatelné, můžeme být v tomto kontaktu dál.

  • Vše se naplňuje jak Bůh skrze MBM řekl. Slovo Boží Vůle se stane i když se nám to bude nebo nebude líbit. My tyto dopady můžeme jen zmírnit, ale stanou se. Nyní se musíme víc modlit neboť pozoruji, že satanské pasti a pokusy, útoky velmi zesílily na naše rodiny. Je to mazec.

 17. Milí bratři a sestry v Kristu,

  v návaznosti na tento text:
  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28926

  Vám uvádím pár odkazů z pera „povolanějších“, než jsem já. Nepopírám, že mě text šokoval.
  Držme se pravd katolické víry, a buďme oporou jedni druhým. Doba je těžká, ale byla předpovězená v Písmu. A taky věříme, že dějiny nakonec dopadnou dobře, i tohle máme v Písmu, ve fatimském příslibu, že „Nakonec moje Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Ilka

  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=mons-schneider-k-posledni-bergogliove-iniciative
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=kdyz-vyloucime-kristuv-kriz-zbude-jen-masonsky-deismus
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=padna-kritika-prof-josefa-seiferta
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=manifest-viry-kardinala-gerharda-muellera
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=interrview-nikoliv-na-palube-letadla
  http://rexcz.blogspot.com/2019/02/patrickuv-pruvodce-do-velke-rodiny.html
  Rychlá odpověď

 18. Bratia a sestry v Kristovi
  Dávam tu odkaz na práve prebiehajúcu petíciu – Zastavte homosexuálnu sieť vo Vatikáne, pri príležitosti stretnutia biskupov v Ríme, ktoré sa uskutoční budúci týždeň.
  https://lifepetitions.com/petition/stop-homosexual-networks-in-the-catholic-church
  Články k téme –
  http://www.duseahvezdy.cz/2019/02/14/co-ocekavat-od-vatikanskeho-summitu-o-zneuzivani-a-proc/#more-23542
  http://www.duseahvezdy.cz/2019/02/13/kardinal-gerhard-muller-nesouhlasi-s-papezovou-tezi-ze-za-zneuzivanim-v-cirkvi-stoji-klerikalismus/

 19. Som veľmi vďačný za poslednú 4-dňovú modlitebnú kampaň ktorá skončila v pondelok, konkrétne pani Helene. Ďakujem za jej zloženie, za vybraté dni na ktoré sa vzťahovali výročia. Táto MK ma posunula ma ďalej. Fakt to cítim.
  Cítim, ako sa napĺňajú slová z posolsiev zvyšku č.664 Julie Whedbee že už je na spadnutie vytvorenie línie medzi Cirkvou zvyšku a oficiálnou cirkvou: „Velmi málo vzácných vteřin zbývá do vyznačení jednoznačné linie mezi mými vyvolenými – mým zbytkem, a zbývajícím tělem, které se nazývá mou církví.“ Taktiež cítim útoky na emócie, ako je to popísané v pos.zvšku č.704.

  • http://poselstvi-zbytku.org/html1/704.html

   Najprv som bol skeptický voči niektorým posolstvám zbytku,ale po poslednej modlitebnej kampani ich určite budem brať omnoho vážnejšie.Jediné ,ktoré som rád čítal bolo od Márie Julianny.Ale toto č.704 sa u mňa prejavilo po 6 dňoch.
   Asi najťahšia kampaň pre mňa,neviem ako u Vás,ale zlo sa jasne prejavuje a keď útočí,útočí na emócie,ako napr. že počuješ ten hlas v mysli,ktorý Ti hovorí,že nedostaneš to ,po čom túžiš,že sa márne snažíš,že už nebude lepšie.Samozrejme,že to bude a je boj,Treba ísť vpred s dôverou.Pre Boha nie je nič nemožné a on im zotrie každú slzu.
   Modlím sa každý deň,ale musím pridať,očividne to nestačí.

   ÚTOKY NA EMOCE

   Můj nepřítel začal útočit na emoce mých dětí. Musíte se obrnit proti těmto útokům, mé děti.
   Strach je seslán, aby zrušil platnost vaší víry, stejně jako chaos je seslán, abyste mohly vypadnout z rovnováhy a smyslnost je poslána, abyste odložily svůj plášť ochrany a nechaly vašeho nepřítele neblaze zaútočit na váš život, aby jej zničil.
   Každé citové hnutí, které vyvolá můj nepřítel, má cíl, který jde proti mému záměru pro váš život.
   Modlete se, mé děti. Nevíte, že modlitba je vaší největší zbraní v tomto čase? Mohly byste mít o tolik víc požehnání, kdybyste se oddaly modlitbě.
   Bůh Otec

 20. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  2. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  3. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  4. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  5. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  6. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  7. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  8. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  9. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  10. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  11. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  12. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  13. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  14. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  15. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  16. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  17. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  18. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  19. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  20. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  21. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  22. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  23. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  24. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  25. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  26. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  27. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  28. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  29. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  30. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  31. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  32. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  33. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  34. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  35. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  36. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  37. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  38. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  39. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  40. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  41. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  42. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  43. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  44. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  45. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  46. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  47. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 21. Milí bratři a sestry,
  prosím, modleme se: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28926
  https://www.email.cz/web-office/dgR9PsPTnSLjdpafvtmLYKrO8nw1PPhnfb3P2Uzu7hxVZhrtDzgFJN9yYbRrfu3Axop54JI/19-02-06_Frati%C5%A1ek_isl%C3%A1m.docx
  Modleme se za ty, kteří jsou věrni Kristu a Katolické církvi, aby vytrvali. A za ty, kteří ještě nepoznali Boží lásku, aby ji poznali a aby přijali Ježíše Krista za svého jediného Spasitele a Vykupitele. Prosme za naše nepřátele a za nepřátele Církve svaté. Modleme se růženec. Prosme za ochranu před New age.
  Přeji požehnání. Ilka

  • Ahoj Ilka.

   V prebiehajúcej modlitebnej kampani by som chcel pridať niečo na povzbudenie.Včera bol pre mňa jeden z tých horších dní a večer pred spaním som to trápenie odovzdal spolu s drahocennou krvou nášho Pána Ježiša.V noci sa mi prisnil sen v ktorom som zreteľne počul: „Všetci sú v nebi“ . Neviem či aj Vám sa take niečo stalo,že v sne ste počuli hlas,jednu prenikavú vetu.U mňa to bolo druhýkrát, i keď iné znenie.Neviem ako si to vysvetliť,najprv som si myslel,že sa jedná o duše mojej rodiny,no potom ma spontánne napadlo,že včerajší deň mohol dopadnúť dobre,a vynaložené úsilie prinesie svoje ovocie.

   http://www.varovani.org/html2/845.html

   Zároveň najmä poslednú dobu pozorujem,ako rastie dobro a u druhých ľudí zas prenikavo zlo.Hlavne to zlo a nevšímavosť k druhým a bezcitnosť.
   Posolstvá su pravé.

   Presne túto trpezlivosť ,ktorú nechápem ,mám s pár ľudmi,ktorých zasiahla nenávisť a prinášajú mi utrpenie.

   http://varovani.org/html2/753.html

   „Tato láska promění duše nesoucí v sobě nenávist. Vaše modlitby za takové duše jim udělí imunitu od trestu, kterému by jinak čelili v den, kdy přijdu jako soudce.“

   • „Tak mnoho lidí Mě bude odmítat až do samého konce. Dvě třetiny na Mne budou plivat, bojovat s mým zásahem a křičet na Mne všechny možné sprostoty. Jak se ten den více a více blíží, nenávist ke Mně bude viditelná všem. “

    http://www.varovani.org/html2/970.html
    http://www.varovani.org/html2/793.html

    Má dcero, svatá vůle Boží je mocná a zvítězí nad všemi, kteří kladou odpor Božímu Slovu. Když ucítíte, že je příliš mnoho odporu a příliš mnoho nenávisti vůči této misi, musíte vždy najít útěchu v mém slavnostním slibu. Ve slibu zachránit všechny duše, aby můj Nový ráj mohl být nabídnut lidstvu brzy a s tak malým utrpením, jak je to jen možné. Utrpení může být zmenšeno modlitbami mé armády zbytku, protože jsem jí odkázal mimořádné milosti.

 22. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.

  Dnes mi bola vnuknutá taká myšlienka,hlavne keď čítam posledné posolstvá zbytku,či som , sme pripravení.
  Keď prídu časy,tak sa už nebude možnosť pripravovať.Preto by som chcel navrhnúť pre Admina Petra, Romana C, Františka z Prahy,prípadne iných,či by si dali tú prácu nejak to tu zhrnúť.
  Ako sa pripravovať,čo robiť keď to príde,aby bol čo najväčší počet zachránených duší a tiež aj my,aby sme splnili,to čo musíme urobiť.

  Pretože často mám pocit,že pripravený nie som, nie sme.Jeden z hlavných bodov by bol napríklad: Po Varovaní bude veľmi krátky čas (pár týždňov) a naprosto rozhodujúci – rozšíriť Božiu pečať a šírenie týchto posolstiev.

  a čo ďalej?

   • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus,
    milý Ivane M., jsem obyčejný člověk a jednoduchá duše, tudíž nemám patřičnou autoritu, ale protože jste mne oslovil, pokusím se o toto shrnutí Pravdivého Božího Slova k uvědomění si naší připravenosti.
    Všichni kdo jsme dočetli všech tisíc tři sta třicet pět poselství Knihy Pravdy, můžeme být šťastní, protože jsme poznali celou pravdu o Konci časů a Druhém příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
    Toto nám potvrzuje i Písmo svaté v knize Daniel:

    9 Řekl: „Jdi, Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce.
    10 Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně; žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se poučí.
    11 Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne tisíc dvě stě devadesát dní.
    12 Blaze tomu, kdo se v důvěře dočká tisíce tří set třiceti pěti dnů.
    13 Ty vytrvej do konce. Pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke svému údělu.

    Téměř v každém poselství Marii Božího milosrdenství bychom mohli najít něco pro naše poučení, abychom byli připraveni. Naše osobní připravenost spočívá v bezpodmínečném přijetí Pána Ježíše Krista do svého srdce a neustálém bytí v milosti posvěcující, to znamená vyhledat svátost smíření hned, jakmile to bude potřeba.
    Připravenost pro nás, jako následovníky Ježíše Krista a členy Armády zbytku spočívá v přijetí plné Boží zbroje, jak je psáno v listu apoštola Pavla efezským:

    10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
    11 Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
    12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
    13 Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
    14 Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
    15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´
    16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
    17 Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´.
    18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
    19 aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,
    20 jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.

    Z těchto slov Písma svatého vyplývá, že musíme být připraveni k oběti, tak, jako se za nás obětoval Pán Ježíš, připravenost však také znamená, mít dobrou znalost všech poselství Marii Božího milosrdenství a Bible svaté.

    V tom tedy spočívá ona Boží moudrost, že všichni, kteří přečtou všech 1335 poselství Knihy Pravdy a uchovají je ve svém srdci, jsou připraveni projít 1335 dnů Velkého soužení až do okamžiku Velké slávy.

    Bylo by jistě dobré vybrat alespoň několik úryvků z Knihy Pravdy, kde je řečeno, jak máme být připraveni, ale je jich tolik a tak krásných a tak za všechny si připomeňme modlitbu za věrnost armádě Ježíše Krista a několik výňatků:

    „Stojíme v jednotě s tvým Nejsvětějším Srdcem, drahý Ježíši.
    Hlásáme s autoritou pravé Slovo Boží.
    Půjdeme až na konec světa šířit Pravdu.
    Nepřijmeme nikdy žádné nové falešné učení ve tvém jménu, žádné jiné než to, které jsi nás učil Ty sám.
    Zůstaneme v Pravdě, věrní a pevní v naší víře.
    K těm, co Tě zradí, se budeme chovat s láskou a soucitem v naději, že se k Tobě vrátí.
    Budeme pevní, ale trpěliví k těm, kteří nás pronásledují ve tvém jménu.
    Půjdeme vítězně celou cestu do tvého Nového ráje.
    Slibujeme, že skrze naši bolest a utrpení Ti přineseme všechny ztracené duše, které hladoví po tvé lásce.
    Prosím, přijmi naše modlitby za všechny hříšníky na světě, abychom se mohli stát jednou rodinou, spojenou v lásce k Tobě, v nové éře míru. Amen.“

    1) „Ti, co se ke Mně v onen Den budou vztahovat a prosit, abych je vzal do své milosrdné náruče, budou zachráněni. Podám ruku poníženým, ztraceným, stejně i těm, kteří budou příliš slabí, aby Mě nalezli. Potřebují jen zašeptat tato slova: „Ježíši, odpusť mi mé hříchy“ a Já je odnesu do svého božského království.
    Má slova mohou být drsná, Pravdu může být velmi těžké přijmout; ale takový je stav světa, způsobený ohavností hříchu, že kdybych vás neupozornil na ten den, pak byste nebyli připraveni. Je to kvůli Satanovi, že bolest hříchu způsobuje ve světě toliký nesoulad, smutek a utrpení, ale Já brzy přivedu všechen hřích ke konci.“

    2) „Tento čas byl dán lidem, aby se náležitě připravili.
    Nesmíte se nikdy zabývat mými nepřáteli nebo Mě proti nim bránit. Nespouštějte nikdy z očí Bibli svatou. Nenechejte žádného člověka do ní zasahovat. Ignorujte ty, kteří se vás pokusí přesvědčit, že by Bůh toleroval jakýkoliv pokus změnit byť i jedno jediné slovo, jedno jediného proroctví, jedno jediného přikázání, protože to je ten největší hřích. Nikdy neporušujte první přikázání.
    Každý, kdo mezi vámi hřeší, se musí ke Mně stále vracet, znovu a znovu. Nebuďte nikdy zahanbení tím, že ke Mně přiběhnete. Nedovolte, aby vás zaplavil jakýkoliv druh nenávisti.
    Vaše oddanost ke Mně je důležitá, protože jste to vy, má armáda zbytku, která bude nástrojem k záchraně zbytku světa před utrpením stejného osudu, jaký měli ti, kdo odmítli naslouchat Noemu.“

    3) „Vy jste zbytek mé církve. Vy jste církev, o které se mluví v Knize Zjevení.
    Vy jste plod ženy, která porodila mužského potomka a byla zapuzena do pouště, kde budete izolováni, a přesto sjednoceni jako jeden, abyste veřejně hlásali mé svaté Slovo a kázali pravá evangelia.
    Ta žena dala zrod mé pravé církvi, mému věrnému stádu, které nebude svedeno falešným prorokem.
    Vy, má církev, budete vyhnáni do pouště na 1 260 dnů, kde najdete útulek. Ale darem Ducha Svatého budete živeni plody mé lásky.
    Vy, můj zbytek církve, budete muset hlásat moje proroctví a mé svaté Slovo těm, kdo nejsou křesťané, nebo neznají Desatero přikázání.“

    Milý Ivane M., tolik k připravenosti, snad jsem příliš nezklamal.
    Milý Romane C., žádná emailová zpráva mi nepřišela, správnou emailovou adresu má admin Peter.

   • Odpověď Ivanovi_M.
    Na tyto události nejsme připraveni podle mně nikdo ani já ani ostatní jak psal nedávno František z Prahy (příspěvek 03.02.2019 at 18:54). Nejdříve budeme asi proseti jak pšenice a budeme muset dokázat svojí věrnost Bohu za jakýchkoliv situací. To je to velké pronásledování křesťanů. Bůh nás na to dlouho připravuje a zavádí v naších životech takové změny abychom se zbavili hříchu a osvobodili se od něj. Nevím jestli to ostatní vidíte ve svých životech, ale já to vidím dennodenně. Bohužel jsem hříšník a paličák a mnohdy odporuji Božím zásahům. Což je jen k mé vlastní škodě. Jinak velmi jednoduchá odpověď Viz poselství uvedené výše!
    http://www.varovani.org/html2/020.html
    Moje děti, pláču kvůli vám všem, a potřebuji teď mé následovníky, aby se v síle se Mnou shromáždili proti tomuto zlu. Modlitba je odpovědí.
    Modlitba je odpovědí.
    Modlitba je odpovědí.
    Modlitba je odpovědí.
    Modlitba je odpovědí.
    Modlitba je odpovědí.
    Modlitba je odpovědí.
    Modlitba je odpovědí.
    Modlitba je odpovědí.
    Modlitba je odpovědí.
    Modlitba je odpovědí.
    Modlitba je odpovědí.
    Modlitba je odpovědí.
    Modlitba je odpovědí.

    • Toto jsou i jedny z důvodů proč jsme začali s Adminem Petrem organizovat tyto modlitební dny. Admin Petr každou středu a MK je jednou za čas.
     Já dostal ještě další důvody proč jsme všichni začali vytvářet ty MK jednou za čas. Bylo potřeba se modlit jednotně za globální věci, za události, lidi, církve, ne pouze za to co jsme znali v rodinách a kolem sebe.

     Potom dalším důležitějším důvodem byl, že jsem Vás chtěl všechny sjednotit, abyste byli jak jeden, aby jste byli jako neprůstřelný šik pevné obrany. jako hradba z nejpevnější oceli co nejde zdolat. Všichni sjednoceni v Trojjičném Bohu. Pokud si vzpomínám byli jste trochu rozházení nejednotní předtím. Takoví rozlítaní. Mi to tak připadalo.
     Teď jste jednotní a i když můžou vyvstat nejednotné názory, neboť každý máme jiné smýšlení, stejně nakonec jsme jako jeden celek za tyto dva státy, jako jeden šik jedno vojsko v obraně proti mnohem mnohem početnější síle nepřítele a držíme pospolu. Jsme sjednoceni v Bohu s Boží mocí Boží armáda zbytku.
     Nyní je potřeba podstoupit další krok. Přejít na vyšší level. Ještě víc se sjednotit. Už jsem kvůli tomu psal na email Františkovi z Prahy, ale nevím zda mu něco došlo a zda mi odpoví či zda mám správný email.

 23. Je to určite aspoň 5 rokov čo čítam posolstvá MBM a posolstvá zvyšku po skončení posolstiev MBM.
  Pamätám sa ako som im spočiatku pod vplyvom učenia Cirkvi neveril. Ale postupne si ma začali získavať, ikeď pretrvával ešte problém prijať niekoľko málo bodov z týchto posolstiev. Nakoniec však Pán vo mne zbúral aj tie posledné pochybnosti (to trvalo 1-2 roky). A začal som cítiť že tieto posolstvá sú pravým Božím slovom a sú z Ducha svätého.
  Cítil som sa šťastne, so svetlom v srdci. A akosi som si myslel že ma už nič nemôže prekvapiť.
  Ten vývoj však pokračoval ďalej. Po určitom čase som dospel do bodu, že som sa cítil schopný komentovať tieto posolstvá, na základe veľkého percenta prečítaných posolstiev. A tu som zrazu zistil, že som sa mýlil. Ďakujem Bohu za toto poznanie.
  Napríklad som sa pokúšal stanoviť časovú postupnosť najväčších udalostí posolstiev. A v diskusiách som zistil, že som sa mýlil vo svojich odhadoch. A takto som to začal zisťovať aj pri iných témach. Napr. že budeme vzatí (alebo vytrhnutí). Tiež som si spočiatku myslel že to súvisí s posledným súdom. A pod. Na druhej strane som ale vďačný, keď niekto z nás vie načrtnúť aspoň na hrubo postupnosť vecí, lebo pomáha mi to realistickejšie prežívať vieru.
  Dospel som k tomu, že to najdôležitejšie, nie je dať sa uchvátiť mimoriadnymi veci, ale prijať ich tak ako som ich počul – s pokorou. Aj za cenu toho, že im úplne nerozumiem. Zároveň sa veľmi teším, že je tu niekto kto tomu rozumie lepšie ako ja a ja sa budem môcť posunúť ďalej.
  Dnes žasnem že každým týždňom, mesiacom, – teraz už pod vplyvom posolstiev zvyšku – stále viac dozrieva a dopĺňa sa to moje predchádzajúce poznanie. Veľmi ma napĺňa v posledných týždňoch, že Ježiš chce zachrániť všetkých ľudí – v prvom rade tých, čo majú najčistejšie srdcia, ktoré chce uchrániť všetkých tých hrôz a veľkého Božieho trestu, ba dokonca aj samotnej smrti a budú vzatí ako prví. V ďalšom rade tých, ktorí budú musieť podstúpiť očisťovanie počas týchto hrôz, pretože sa nedostatočne očistili, kým mali na to čas a budú musieť zomrieť za ťažkých okolností. Ak sa dokážu očistiť budú zachránení. A nakoniec aj tých, čo bojovali proti Kristovi a jeho prenasledovanej Cirkvi, ale v poslednej chvíli, ak budú ľutovať a prosiť o zmilovanie, Ježiš ich vezme do Nového raja. A platí to 
  až do momentu kým sa neuzavrú nebesia, keď Ježiš bude zostupovať na zem. Toto ma hlboko oslobodzuje a premieňa.

  Niekedy som si hovoril: načo také posolstvá musia prebiehať celé roky? Nie je to azda zdĺhavé? Dnes už – aspoň čo sa mňa týka – plne chápem, že tie roky mi majú pomôcť sa čo najlepšie stotožniť s obsahom posolstiev.
  A čo je podstatné – modliť sa modlitby týchto posolstiev, ktoré ma premieňajú.

  • Ráda reaguji na tento příspěvek.
   U mě to s poselstvími bylo přesně opačně – když jsem se k nim poprvé dostala, byl to jako blesk z nebe (možná by bylo příznačnější napsat z Nebe :-). V čase mého odklonu od katolické církve (věřit jsem nikdy nepřestala, ale několik let jsem nebyla v kostele a „modlila“ se jen, když jsem něco potřebovala) jsem najednou jasně cítila, že je to varování (opět spíše Varování) přímo pro mě! Od začátku jsem dostala milost vědět celým srdcem, že poselství jsou pravá. Nikdy jsem o tom nepochybovala, i když jsem mnohým nerozumněla a stále nerozumím. Netrápí mě to. Naopak, každý měsíc vidím všude kolem znamení a postupné utahování smyček v tom, co ještě řed pár lety znělo jako nesmyslná ideologie. Kromě naprosto jasných znamení v přírodě, kdy její neustálé zvraty a jevy lámou všechny historické tabulky a nedají se už vysvětlit nějakou jednorázovou odchylkou, to vnímám především v tom, na co poselství často poukazují. A to na naprosté otočení a vnímání hříchu. Je opravdu zvrácené, jak pomalu do myslí proniká hřích jako dobro (a naopak). Máme zákony na všemožná lidská práva, která současně potlačují práva jiných, a jsou v přímém rozporu s Božím řádem a jeho láskou. Především vraždy nenarozených dětí, kdy nás Pán několikrát varuje, že bude přísně trestat celé státy za tuto genocidu na těch nejnevinnějších.
   Zajímavé jě, že i když se tu objevila celá řada příspěvků k tématu vytržení, tak toto mě nijak neoslovuje. Ano, věřím, že to tak bude, ale necítím, že by se to mělo v nějaké dohledné době týkat mě, protože vnímám, že mám vůči Pánu obrovský dluh. Každý od něj máme jiný úkol; a přestože tím svým si nejsem nijak jistá, stále se o jeho rozpoznání modlím. V poslední době se mi Bible často otevírá na stranách vánoc a ukřižování. Vidím v tom paralelu s poselstvími: v době Ježíšova narození to drtivá většina tehdejší populace nezaznamenala. Žila si své životy, a i vyvolený národ nevěřil naplnění proroctví, které se odvíjelo před jeho očima. Jen ti s čistým srdcem Pána poznali. Někdo ze znamení hvězdy, jiný ze zjevení andělů, jiný dostal vnuknutí sv. Ducha…. cesty byly a jsou různé. A tak se mnozí nijak nepřipravovali, ani při vystoupení sv. Jana Křtitele. A stejně tak, když Ježíš začal svůj veřejný život. To nejdůležitější, zanechání odkazu eucharistie, jeho umučení, smrt…. to vše se událo ve velmi krátkém pozemském čase. A já denně děkuji Bohu za to, že s námi má stále takovou trpělivost, že nám nechává čas. Ale jak dlouho to bude trvat? Znamení zesilují, víme i, čeho si máme všímat (zrychlení pohybu Zemské osy, dvě slunce na obloze, zemětřesení napříč národy, záplavy, nevysvětlitelné odchylky počasí, změny v Církvi, aj.) … a já si často říkám, že kdykoliv může přijít ta hrůza posledních časů, na  kterou se máme připravovat. Věřím, že jsem dostala obrovskou milost a čas, který mám věnovat především modlitbě za ty, kteří musí být zachráněni a jinou možnost, než modlitby ostatních, nemají. To zatím vnímám jako svůj nejdůležitější úkol. Omezila jsem spoustu věcí, které považuji za ztrátu času a snažím se neustále modlit – v autě, na cestách, místo dříve oblíbených koníčků. Někdy to jde líp, někdy hůř, ale denně si uvědomuji, že milost času může velmi rychle skončit a všechno nabere na obrátkách. A pro mnohé, co se nepřipravují, bude pozdě. Bojím se, abych nebyla mezi nimi, protože není den, abych nenašla další a další oblast života, která není v souladu s Božím řádem. Je strašné, jak dnešní svět dokázal otupit smysly člověka, který si spokojeně žije ve své bublině s tím, jak je čestný, spravedlivý, vnímavý, rozdávající … do doby, než mu Boží milost otevře oči a on se uviděl v celé své hříšné nahotě.

 24. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za vlastenca, ctiteľa a zástancu kresťanských, morálno-ľudských, tradičných rodinných, národno pro-slovenských a pro-slavianských hodnôt JUDr. Štefana Harabina, ktorý kandiduje na úrad prezidenta Slovenskej republiky, aby bol zvolený za hlavu štátu a chránil naše Slovensko pred Brusselskou neoliberálnou diktatúrou.
  2. Za svokru svojej manželky, ktorá trpí na vážne ochorenie, aby jej náš Pán priniesol úľavu a dar uzdravenia v súlade s jeho svätou vôľou a plánom s dušou trpiacej, prosí Jaroslav s manželkou Ingrid.
  3. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  4. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  5. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  6. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  7. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  8. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  9. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  10. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  11. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  12. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  13. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  14. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  15. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  16. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  17. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  18. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  19. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  20. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  21. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  22. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  23. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  24. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  25. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  26. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  27. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  28. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  29. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  30. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  31. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  32. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  33. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  34. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  35. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  36. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  37. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  38. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  39. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  40. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  41. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  42. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  43. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  44. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 25. Drazí v Ježíši Kristu!
  Předem chci poděkovat všem, kdo se podíleli na vypsání aktuální modlitební kampaně za naše národy. Společné modlitby jsou mocnou zbraní proti zlému a mohou nám vyprosit mnohá milosrdenství.

  Tak jak se blíží vstoupení Antikrista na světovou scénu, je možné sledovat, jak se naplňují poselství v KP.
  Nevím, jestli je to jen můj postřeh, ale především v posledních letech často vidím, jak se při všech možných událostech a příležitostech navzájem lidé klaní jeden druhému a často to není jenom symbolický úklon… I při mši svaté se kněží často klaní mezi sebou, nebo s jáhny a ministranty, přitom při děkování za projevenou službu se není třeba klanět! Snad nejvíc je to vidět u FP, který se klaní téměř každému a nejvíc to zaráží při setkání s muslimy, rotariány, nebo představiteli LGBT a dalších „prospěšných“ organizací a spolků.
  Plán na sjednocení církví do jedné celosvětové (NWO) nabírá na obrátkách a i z tohoto je zřejmé, jak nesmírně doba pokročila!!
  Dovolím si do diskuse vložit celý text poselství našeho Pána Ježíše Krista z KP, č. 719 z 25.2.2019:

  719. Poselství Ježíše ze dne 25. února 2013 v 23:00.
  BUDE VELMI BLÍZKÝM SPOJENCEM FALEŠNÉHO PROROKA A NEMĚJTE ILUZE O TOM, KÝM JE – SYNEM SATANA
  Má drahá, milovaná dcero,
  blížící se časy otřesou světem v jeho spánku bez ohledu na náboženství, jaké lidé vyznávají, pokud vůbec nějaké vyznávají, neboť hlas malého rohu zavelí zpozornět celému světu. Sedící na Petrově Stolci, bude tento podvodník halasně pořvávat a pyšně hlásat své řešení na sjednocení všech církví v jednu. Oslavován jako moderní novátor, bude laickým světem odměněn potleskem, protože bude přehlížet hřích.
  Zavede nové zákony, které budou nejenom protiřečit učení katolické církve, ale které půjdou proti všem křesťanským zákonům. Kněží, kteří se staví proti těmto poselstvím, budou nuceni je znovu zvážit, až hrozná pravda bude odhalena. Pravda mého Slova, dávaná tobě, má dcero, jim začne konečně pomalu svítat. Jak budou plakat v zármutku, až si uvědomí, že jsem to Já, Ježíš Kristus, jenž s požehnáním mého Otce vám odhaluje v každém detailu proroctví posledního času.
  Potom budou hltat každé slovo z mých svatých úst, až odhalím příchod více událostí, abych připravil lidstvo. Je podstatné, že lidé naslouchají a odpovídají na mé volání, takže mohu zachránit každého ze sevření šelmy.
  Falešný prorok, i když bude zaměstnán svými vznosnými ambicemi, aby udělal dojem na katolíky ve světě, bude na nějaký čas odsunut stranou, protože Antikrist, jak bylo předpověděno, vstoupí na jeviště světa. Až uslyšíte, že média podávají zprávy o novém, nadějném, zkušeném mírovém vyjednávači, budete vědět, kdo to je. Bude velmi blízkým spojencem falešného proroka a nemějte iluze o tom, kým je – synem Satana.
  Pamatujte, že bez ohledu na to, jak hrozivé to může být, že Já, Ježíš Kristus jsem Král. Žádný člověk, žádný nepřítel nemá větší moc než Bůh. Ale bitva o duše musí být vybojována, jak bylo předpověděno. Šířením mého Slova, mých poselství a mých modliteb Mi pomůžete zachránit duše, které potřebuji, aby můj Nový ráj mohl být naplněn všemi Božími dětmi.
  Vždy Mi důvěřujte, vašemu Ježíši, protože vás povedu a budu ochraňovat během této ohavnosti na zemi. Slibuji, že tato doba bude krátká.
  Váš Ježíš

  Ať vám všem Bůh žehná.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

  • Požehnaný večer,

   pripájam sa aj ja s vďakou Romanovi za vypísanie novej MK.
   Téma tejto kampane je veľmi aktuálna v dnešnej dobe. Obe naše krajiny sú vo veľkom nebezpečenstve islamizácie, gender ideológie, a zapredaniu cudzím mocnostiam. Všimla som si, a je mi tak trochu aj ľúto, že nás je prihlásený iba malý počet. A som presvedčená, že tieto stránky sleduje oveľa väčší počet ľudí. Verím, že mnohí sa prihlásiť nemôžu, ale registrovaných na fórume je oveľa viac. Prosím, nebuďme ľahostajný k osudom našich krajín. Dostali sme ich od Pána a len Pán nám pomôže ich zachrániť. A k tomu potrebuje aj naše modlitby.

   • Posolstvá čítam od roku cca 2013-14, ale banner – alebo reklamu – na prihlásenie do modlitebnej kampane som z nejakého dôvodu vždy prehliadol. Potom, keď som čosi podvedome zaregistroval, že je tam nejaký obrázok, tak som nikdy neklikol na banner, lebo som si myslel že je to iba nejaký obrázok a nie banner. Až náhodou som na to prišiel pred začiatkom poslednej modlitebnej kampane v advente 2018, čiže po 4 rokoch. A myslel som si že tá modlitebná kampaň je to, čo sa modlíme v stredu ruženec na rôzne úmysly.
    Neviem či to bude účinné, ale z môjho pohľadu, keď sa vypisuje nová modlitebná kampaň, nech sa uverejní do diskusie (tak ako sa zverejňujú jednotlivé nahlásené prosby po stredách na modlitbu ruženca). Alebo nejakým iným spôsobom nech sa to zverejní. Prípadne nech to má vlastný priečinok, kde môžu byť uložené aj predchádzajúce programy Modlitebných kampaní.

 26. http://www.varovani.org/html2/1043.html

  Potom, stejně jako každá ďábelská faleš je světu Satanem předkládána obráceně, antikrist, pomocí satanských obřadů bude viděn, jak vystupuje do nebe. Můj Syn při svém návratu bude viděn, jak sestupuje v oblacích – opak toho, jak vystoupil na nebesa – právě tak, jak slíbil.

  Tehdy antikrist a všichni, kdo ho otrocky zbožňují, budou vrženi do jezera ohně a pokoj bude váš, drahé děti. Neboť všichni, kdo zůstanou věrni Pravdě, budou v mžiku oka přeneseni do Nového ráje, kdy nebe a země se stanou jedno.

  • Nic překvapivého. Od svého nástupu na místo, které patří pravému papeži Benediktu XVI….. dělá jen to co mu jeho pán nařídil a co je jeho jediným úkolem – sjednotit všechna světová náboženství a tím umožnit příchod antikrista a jeho usazení na místo, které náleží jedině Kristu.
   Doslova takový předchůdce antikrista – kopíruje činnost sv. Jana Křtitele, ale se záporným znaménkem.

 27. Chvála Kristu,
  chtěla bych jen krátce k posledním příspěvkům.
  Probírají se tady jména různých politiků, dokonce s odvoláním na Knihu Pravdy.
  V Knize Pravdy nejsou žádná jména. A tak, jak je nám např. prezentován prezident M.Z. jako jediný možný zachránce naší země, já vnímám jeho osobnost v mnoha směrech jako velmi problematickou. Sám sebe označuje za ateistu, a byť vyjadřuje svůj odpor k islámu, vítězné bitvy proti mohamedánům byly vedeny vždy ve jménu Božím a pod ochranou Panny Marie. A stejně problematický je pro mne jeho postoj ke komunistům a k Číně, kde komunistický režim upírá svobodu křesťanům a šikanuje křesťanské rodiny(např. děti ani mládež do 18 let nesměli na vánoční bohoslužby pod záminkou jejich ochrany).
  Ponechme prosím každému svobodu a nemysleme si, že naše vnímání světa je to jediné správné. Důležitá je modlitba. Bůh má moc nad všemi politiky světa.
  Připojme se k modlitební kampani za náš národ a k denním modlitbám připojme modlitbu 87 z MK za ochranu našeho národa před zlem.

  • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.
   Milá Marie K., cítím se osloven Vaším příspěvkem a tak si dovolím zareagovat. Je zřejmé, že vše o čem píšete, myslíte upřímně a v dobrém. Jen uvádíte několik nepřesností. Předně se mluví jen o dvou jménech a ta jsou pro naše národy velmi důležitá a to právě jen z pohledu skrze Knihy Pravdy, o tom bylo psáno již mnohokrát.

   Mýlíte se, když píšete, že v Knize pravdy nejsou žádná jména. V poselství 226 říká Pán Ježíš: „ Smrt mého syna Muammara Gaddafi, za jehož duši jste se vy a vaši blízcí modlili v posledních měsících, je jedno z prvních proroctví, které dokáže světu pravost mých poselství“.

   Gaddáfi vyznával islám, přesto o něm Pán Ježíš říká, že je to jeho syn, stejně tak je Jeho synem i současný náš prezident ač je ateista, ale má úkol, kterým je ochránit naše země od islamizace a uprchlické vlny, přičemž právě na základě našich modliteb se může obrátit. Nikdo jej tedy neprezentuje jako jediného možného zachránce, přičemž zde platí Vaše věta – „Bůh má moc nad všemi politiky světa“, tedy i nad tímto současným politikem, on buď přijme Boží vůli a splní úkol, nebo nepřijme a nesplní. Nic víc a nic míň.

   Co člověk, to jiný názor, ale je jen jedna pravda a ta je nám zjevena skrze Písmo svaté a Knihu Pravdy, vnímáme tedy svět pod úhlem Pravdivého Božího Slova, to nám pak dá svobodu Božího dítěte, tu přeci nikomu nevnucujeme, ale s touto svobodou máme i obrovskou odpovědnost za sebe a naše blízké.

   Nedovedu si vůbec představit, jak bychom se zachovali, kdyby nám a našim blízkým bylo vyhrožováno pod hrozbou smrti, abychom se zřekli naší víry a pak v hrůze propadli smrtelnému hříchu porušením prvního Božího přikázání. Bojujme tedy především modlitbou, ale také podporou těch lidí, kteří ze své pozice mohou pomoci ochránit naše národy.

 28. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus,
  obracím se s prosbou na admina Petera o vysvětlení.
  V jedné intenci přihlášené sestry ze Slovenska byla prosba o modlitbu za konkrétního kandidáta na prezidenta Slovenska. Tato intence se v těchto dnech ztratila. Proč se to stalo?
  Vždyť tato intence byla v duchu poselství Marii Božího milosrdenství i v duchu hlavních intencí modlitební kampaně.
  Jak jinak než modlitbou za konkrétní současné i budoucí vůdce našich národů můžeme zmírnit, či dokonce odvrátit zla před kterými jsme varováni.

  Dne 16.01.2019 at 22:18 jste milý admine Peter napsal – „Mazat jeho jméno jen proto, že někdo není jeho příznivcem, nepovažuji za správné a takové věci by se neměli už víc opakovat!“

  Tentokrát tedy došlo ke smazání modlitební intence. Jsem přesvědčen, že všichni zde přihlášení jsou vedeni Duchem svatým, tudíž vědí, proč předkládají své úmysly. Jsem také přesvědčen, že pokud se někomu něco nezdá, je vhodné krátkou informací podat své vysvětlení. Obavy z toho, že se na tyto stránky zavleče politikaření a jakýsi mocenský boj, jsou zcela neopodstatněné. Vždyť stranou nás všech je svatá apoštolská katolická církev, stanovy jsou Písmo svaté s Knihou Pravdy a vůdcem je Ježíš Kristus náš spasitel a vykupitel.

  1) „Ale mějte na zřeteli toto: Mé děti vždy trpí nějakým druhem posměchu, když pozvednou můj kříž. Mohou si pak být jisti, že konají mou práci.
  Ale ti křesťané, kteří bojují za právo veřejně hlásat mé jméno, budou trpět nejvíce. On nebo ona musí zůstat silní. Jste moje naděje na této zemi. Bez mých věrných následovníků, mé děti, nemůže být překročen konečný práh do království mého Otce.“

  2) „Nikdy nedovolte, aby vám tito lidé diktovali, jak se máte modlit. Dávejte pozor na to, jak se budou snažit řídit váš život a začněte se už teď připravovat na to, co vás čeká.“

  3) „Nikdy jim nedovolte, aby ovládli vaši mysl nebo víru, svým naléháním na zavedení zákonů, jejichž cílem je zničení rodin. Budou se pokoušet rozdělit rodiny tím, že budou podporovat rozluku, včetně prosazování rozvodu a sexuální a náboženské svobody.“

  4) „Buďte opatrní, pro jaké lidi ve vaší zemi hlasujete. Sledujte, jakými slovy se prezentují. Naslouchejte těm, kteří se vás snaží varovat. Důrazně vás prosím, abyste se modlili za ty, kteří tak nejednají, aby mohli být obráceni a také mohli být zachráněni.“

  5) „Jen málo vás zná pravdu, protože antikrist a jeho organizace udržují kontrolu nad světem komunikací. Modlete se nyní, abyste učinili jejich plány neúčinnými, protože války se začnou rozrůstat.“

  6) „Těm, kdo Mě milují, pravím toto: Vaše láska ke Mně, svému Otci, vám bude bohatě vrácena. Vaše láska k mému drahému Synu bude odměněna tak, že každé duši, za kterou se modlíte, zaručím imunitu od bran pekla.“

  7) „Modlete se, modlete se, modlete se! Protože budete-li se modlit ze srdce, vaše modlitby budou vyslyšeny. Modlete se zvláště za ty světové lídry, jejichž životy budou brzy ukončeny nenávistnými ďábelskými činy.“

  Admin Peter:

  Milý brat, neviem, o aké zmazanie úmyslu za konkrétneho kandidáta na prezidenta SR sa jedná, pretože takýto úmysel v stredajšom ruženci z 30.01.2019 je uvedený pod bodom 11 v znení: „Za vlastenca, ctiteľa a zástancu kresťanských, morálno-ľudských, tradičných rodinných, národno pro-slovenských a pro-slavianských hodnôt JUDr. Štefana Harabina, ktorý kandiduje na úrad prezidenta Slovenskej republiky, aby bol zvolený za hlavu štátu a chránil naše Slovensko pred Brusselskou neoliberálnou diktatúrou.“

  Ja sám som veľkým prívržencom tohto pro-národného, anti-globalistického, kresťanského a nezávislého kandidáta JUDr. Štefana Harabina a bol by som ten posledný, ktorý by jeho meno mazal z modlitebných úmyslov. Práve naopak, plne súhlasím s týmto úmyslom v stredajšom ruženci! Ako som už napísal, ja nemažem žiadne mená v príspevkoch. Ale pokiaľ máte na mysli niečo iné, napíšte mi na môj email a vec si vysvetlíme. Prosil by som aj do budúcna, ak má niekto z prispievajúcich akýkoľvek problém so zverejnením príspevku alebo chce na niečo poukázať, nech mi napíše na môj email a ja odpoviem a vec sa vysvetlí. Upozorňujem na isté veci, ktoré každý z prispievajúcich musí dodržiavať, predovšetkým pravidlá písania príspevkov a zachovávanie ochrany osobných údajov iných osôb a to znamená, že bez súhlasu danej osoby nie je prípustné zverejňovať jej súkromnú emailovú adresu priamo v príspevku na fóre. Tak tomu bolo aj naposledy, keď som na to upozornil súkromnou emailovou poštou jednu našu sestru. Stalo sa totiž to, že predmetný príspevok obsahoval emailovú adresu osoby, ktorá si želala neuvádzať jej emailovú adresu verejne na našom fóre, čomu sme vyhoveli a jej adresu sme zmazali. Zverejňovať emailové adresy iných osôb na fóre bez ich výslovného súhlasu nie je dovolené! Svoju vlastnú adresu vo vlastnom príspevku je samozrejme dovolené zverejniť, ale každý, kto tak robí, musí rátať aj s rizikami, ako sú napr. zasielanie nevyžiadanej pošty – tzv. spamu od rozličných neznámych, často aj veľmi „pochybných“ osôb resp. rozličných organizácií či dokonca od hackerov, ktorý vám pošlú zavírovanú prílohu v spamovej pošte a podobné takéto riziká ako aj rôzne nepríjemné dotieravé či inak obťažujúce nevyžiadané emaile! Preto si dobre zvážte, či zverejníte svoju vlastnú emailovú adresu vo vašom príspevku na fóre a tým sa vystavíte uvedeným rizikám.

  • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus,
   milý admine Peter, velmi se omlouvám, je to moje chyba. Jak jsem se nemohl ztotožnit se smazáním jména současného českého prezidenta, tak už vidím všude tuto snahu o údajné nevhodnosti zmiňovat se o těchto lidech, i tam kde se to nestalo. Vytvořila se mi mylná představa obrazu tohoto modlitebního úmyslu, že to bylo v intencích v modlitební kampani, aniž jsem si uvědomil, že tento úmysl byl uvedený ve středečním růženci.

   Musím však podotknout, že tyto úzkostné stavy jsou vyvolány do značné míry slovy Romana C. když dne 21.01.2019 at 10:29 řekl, že příště to udělá znovu a to i přes Vaše dřívější ujištění, že by se to již více nemělo opakovat.

   Ještě jednou se omlouvám a prosím o Vaše zvážení, zda můj chybný příspěvek nesmazat a zároveň prosím, zda by se předmětná modlitební intence ze středečního růžence mohla objevit i v intenci v modlitební kampani.

 29. Ešte doplním:
  Neobjednala som si žiadnych 5 dielov……..
  Žiadnu objednávku som neuskutočnila v uvedenom období……..
  Výhradne ju chcem v jazyku slovenskom……..
  To kto si takto dovolil prevrátiť môj príspevok a napísať tam úplne hlúposti……
  Nechápem to……..to čo sa sem zasa vlúdil nejaký nepriateľ? Podarilo sa mu dostať ma výrtky.
  V pôvodnom znení nebolo tam nič, čo by bolo v rozpore s pravidlami.
  Žiadam vysvetlenie.

 30. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  2. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  3. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  4. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  5. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  6. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  7. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  8. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  9. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  10. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  11. Za vlastenca, ctiteľa a zástancu kresťanských, morálno-ľudských, tradičných rodinných, národno pro-slovenských a pro-slavianských hodnôt JUDr. Štefana Harabina, ktorý kandiduje na úrad prezidenta Slovenskej republiky, aby bol zvolený za hlavu štátu a chránil naše Slovensko pred Brusselskou neoliberálnou diktatúrou.
  12. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  13. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  14. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  15. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  16. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  17. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  18. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  19. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  20. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  21. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  22. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  23. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  24. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  25. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  26. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  27. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  28. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  29. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  30. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  31. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  32. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  33. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  34. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  35. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  36. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  37. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  38. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  39. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  40. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  41. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  42. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  43. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  44. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  45. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  46. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  47. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 31. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus,
  je mi to velmi líto, ale musím reagovat na komentář Romana C. ze dne 21. 01. 2019 at 10:29.
  Je mi velmi líto, Romane C., že jste přes svůj odpor k politice, jak naznačujete, nerozpoznal důležitost onoho volebního okamžiku, pro nejbližší budoucnost především nás věřících. Jedna z mnoha armád Satana a antikrista v podobě islámské invaze, je připravena ke krutému boji proti křesťanům, tudíž je životně důležité využít každé příležitosti k odvrácení této hrozby a postava současného prezidenta naší země tomuto odvrácení dává určitou naději, neboť se jasně vyjádřil, že odmítne nelegální uprchlíky i islamizaci našeho národa. Tuto myšlenku měl jistě na mysli Petr, když 24. 1. 2018 s takovou důvěrou vložil svůj příspěvek s prosbou o modlitbu.

  V žádném případě nejde o politikaření, či co jste měl na mysli, ale o modlitbu v duchu poselství Marii Božího milosrdenství, neboť je nám v nich řečeno, že budou občanské války, které budou kruté, bude zakázáno křesťanům praktikovat svou víru a především je nám mnohokrát řečeno o mocné zednářské skupině vedené Satanem, která ovládá téměř vše. Všichni protikandidáti prezidenta Miloše Zemana byli a jsou členy této skupiny a skrytě či otevřeně podporují uprchlickou vlnu, přičemž jim nevadí islám, a jak nám říká Pán Ježíš, těmto lidem se nedá věřit.

  V těchto časech, kdy katolická církev zrazuje, když po Druhém vatikánském koncilu hlásá, že máme společného Boha s islámem, když biskup Malý veřejně říká, že mu nevadí, když se u nás budou stavět mešity, když biskup Holub říká, že islám je pestrý a hluboký a je třeba se mu otevřít, kardinál Vlk, který psychicky týral tolik věrných kněží, tvrdil, že je nutné vést s islámem dialog, tak v těchto časech jsme poselstvími Marii Božího milosrdenství vybízeni abychom povstali a bránili naši víru a přivedli Ježíši své blízké a pak třeba celý svět. A jak to můžeme dokázat, modlitbou, příkladem, dobrým slovem, mírným, ale pevným předáváním pravdivého Božího slova a také podporou těch lídrů, kteří mohou ze své pozice alespoň zmírnit působení Zla. Tak mnohokrát je o tom psáno v Knize Pravdy, ale Vy Romane C., se budete raději zmiňovat o Trumpovi, ale lídry v naší zemi, kteří mohou pomoci, zakazujete jmenovat, mažete jejich jméno a bráníte mnohým ve vyjádření názorů, které jsou prokazatelně v duchu poselství Marii Božího milosrdenství, přičemž mohou být mnohým velmi prospěšné. A vůbec nezáleží na tom, zda jsou volby či ne.

  My skutečně nejsme apoštolové, ale jsme otcové, matky, dědové a babičky tohoto národa a jsme povinni zachránit pro věčnost naše děti, naše blízké, naše národy. Příkladem nám je svatá Helena, jejíž vliv na císaře Konstantina, způsobil změnu náboženské politiky římské říše a měl zásadní význam pro křesťanství a celou evropskou civilizaci.

  1) „Veďte váš lid s láskou, důstojností a s respektem pro jejich fyzické a morální blaho. Jestli odmítnete lidem právo na náboženskou svobodu, nebo ve jménu politické jednoty zavedete diktaturu jakéhokoliv druhu, která je donutí zastavit nebo omezit praktikování svého náboženství, pak jste ztraceni.

  Říkám teď těm lídrům, kteří ještě mají nějaký smysl pro křesťanské povinnosti, aby bojovali za právo dovolit mému učení ovlivnit vaše rozhodování, což bude mít přímý dopad na mé děti všude na světě.“

  2) „Prosím, odmítněte pokusy těchto zlých lidí, aby vás vtáhli, mé nevinné děti, do svých ďábelských plánů. Chtějí, pomocí vašeho vlastního souhlasu, abyste zavrhli Boha, mého Všemohoucího Otce. Když už vás ovládnou, jste ztraceni.“

  3) „Vy, moje milované děti, budete velice trpět v mém jménu. Jsou za to odpovědné ty zlé síly. Jsou vedeny Satanem. Najdete je všude, a zejména u těch zodpovědných vůdců, na nichž je závislé vaše přežití. Těmto lidem se nedá věřit.
  Avšak to nebude trvat dlouho, protože jejich dny jsou sečteny. Pokud i nadále zůstanou v otroctví Zlého, budou ponořeni do propasti takové hrůzy, že už jen popsat jejich osud by bylo tak strašné a tak děsivé, že člověk by padl mrtvý jako kámen, kdyby jen na jednu minutu zahlédl muka, která budou muset snášet.
  Žádný člověk, jenž přináší svědectví, nebo tajně spolupracuje s touto neblahou, ale spořádanou armádou destrukce, nebude Božím dítětem. Tato zlá armáda plná démonů z hlubin pekla bude vykonávat činy v takové šíři zla, že si to nevinní lidé těžko budou moci představit.
  Povstaňte teď, mé děti. Bojujte s těmito silami zla dříve, než vás zničí.“

  4) „Tehdy nastane čas pro mé svaté následovníky, aby se jednotně postavili na odpor proti tyranii, která zavládne v západním světě, zejména v Evropě. Bojujte za vaše právo k modlitbě. Když to neuděláte, tak to nebude nábožensky motivovaná válka, ale válka vyhlazovací.“

  5) „A zatímco dnešní vlády budou pevně bránit práva každé jiné víry, nebo občanské právo, nebudou nakloněny právům křesťanů.
  Křesťanům bude brzy zakázáno praktikovat svou víru na veřejných místech, ve školách, universitách a nakonec v Božích chrámech.“

  • Ano, to je pravda.
   Z tohoto důvodu jsem také já volil pana Zemana, postoje protikandidátů k islámu byly více než zjevné. Tzv. demonstrace a protesty – zde je každý důvod „dobrý“ (!!!) – proti prezidentu Zemanovi nejvíce podporují ti, kteří zcela veřejně podporují islám.

   Je bohužel velice tristní, že  část těchto lidí je v hierarchii Katolické Církve nebo se hlásí ke katolické víře. Velkým znamením je jejich „zbožňování“ FP.
   Jedna hlava Obludy leze i ze Svaté Katolické Církve.

 32. Druhý měsíc bez výplaty. Rozpočtová krize v USA trvá, Senát se neshodl

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-senat-rozpoctova-krize-trump.A190124_220004_zahranicni_kafi

  800 tisíc zaměstnanců státní správy jsou bez výplaty a zažehnání krize v nedohlednu. Jak rychle se to odvíjí před našima očima.
  Bude čím dál horší. Trump chce zeď ale opozice ne a hádají se o návrh rozpočtu takový či makový.
  Jak pýcha může ovlivnit jednání takovým způsobem že odepíšou až skoro milión lidí. Když se ptali jednoho senátora že nemají za co kupovat jídlo a platit byty a hypotéky. odpověděl že si můžou přeci půjčit v bance….
  Katastrofa začíná Musíme se modlit. Neboť tento rok bude hrozný pro spoustu lidí.

  Vše se odvíjí už teď ne za rok Teď se to děje.
  http://poselstvi-zbytku.org/html1/681.html

 33. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  2. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  3. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  4. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  5. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  6. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  7. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  8. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  9. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  10. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  11. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  12. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  13. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  14. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  15. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  16. Za spásu duše našej zosnulej sestry a šíriteľky posolstiev Varovania Márie K. prosíme vrúcne nášho Pána spolu s našou sestrou Elenou T.
  17. Za telesné aj duchovné uzdravenie Anny Márie postihnutej anorexiou.
  18. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  19. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  20. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  21. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  22. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  23. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  25. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  26. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  27. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  28. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  29. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  30. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  31. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  32. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  33. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  34. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  35. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  36. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  37. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  38. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  39. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  40. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  41. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  42. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  43. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  44. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  45. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  46. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 34. Chvála Kristu a Panně Marii.
  Dnes jsem se díval na apokalypsu – Hitlera. Ze smutkem v srdci vidím, jak mnoho lidí – a stále více – tohoto ďábla (Hiltera) glorifikuje. Neustálá propaganda jeho myšlenky (asi v televizi chtěná) opět začíná narůstat. V tomto dokumentu při pálení knih byla v jedné chvíly vidět tvář ďábla. Je to pro nás i po 84 letech obrovská výstraha. Ďábel je všude a číhá a čeká. Jeho čas je již velmi krátký. Proto jeho boj je velmi silný. I proto děkuju všem, kteří sledují důležité informace na netu a dávají nám je k dispozici. Já nemám na to čas. Při mém povolání to opravdu nejde. Zavázal jsem se na exerciciích se neustále modlit, hodně se modlit a přinášet oběti. A to mi ukrátilo mnoho času. Díky Bohu za to. Všem přeju vše dobré a modlím se za všechny modlitební skupiny. Pán vám žehnej +

 35. Drazí v Ježíši Kristu!
  Ještě připojím do diskuse krátké, ale hodně osvětlující poselství z Knihy Pravdy, které zdůrazňuje to podstatné ohledně průběhu událostí, tak často zde v posledních týdnech diskutovaném:

  715. Poselství Ježíše ze dne 20. února 2013 v 19:30.
  TOTO VELKÉ OSVÍCENÍ SVĚDOMÍ SE USKUTEČNÍ POTOM, CO MŮJ SVATÝ VIKÁŘ OPUSTÍ ŘÍM
  Má drahá, milovaná dcero,
  i když se může zdát nespravedlivé, že Boží děti musí trpět pod vládou falešného proroka a Antikrista, vězte však toto: Všechny duše na světě musí v jisté míře snášet bolest odmítnutí a utrpení, které jsem snášel Já, aby byly očištěny.
  Já, skrze mé velké milosrdenství zajistím, že tato očista proběhne rychle. Pak vzroste počet mých následovníků, kteří jsou připraveni na můj Druhý příchod. Můj Otec s velkou něhou v Srdci dohlédne na všechny zkoušky, které pocítí všechny jeho děti. Zasáhne, když zlovolné činy pronásledování, způsobené křesťanům, přesáhnou, co je dovoleno a zničí takové zlé lidi.
  Nyní musíte očekávat můj Boží čin milosrdenství, neboť oddělí dobré od zlých. Toto velké osvícení svědomí se uskuteční potom, co můj svatý vikář opustí Řím.
  Připravte se zachránit vaše duše. Tvrdohlavým duším mezi vámi bude dán velmi krátký čas, aby v pokoře padly na kolena a prosily Mě o milosrdenství. A pak se rozezní polnice (*), a proroctví vedoucí ke konci, budou odhalena, jak bylo předpověděno.
  Váš Ježíš
  (*) Zj 8, 6-13; 9, 1-21; 11, 15-19; – poznámka překladatele.

  Ano! V Knize Pravdy máme opravdu vše podstatné, tak se jí držme!

  Ať Vám všem Bůh žehná!
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 36. Drazí v Ježíši Kristu!
  V poslední době se tu v diskusi objevilo velké množství odkazů na různá „poselství“, které mezi některými z nás mohou vyvolávat zbytečné obavy a zasévají semínko pochybností. Je zřejmé, že zlý má velký zájem vyvolat mezi námi napětí a rozpory. Nedejme se strhnout ke zbytečným dohadům a držme se především Knihy Pravdy. Děkuji z celého srdce především bratrům Františkovi a adminovi Petrovi za hodnotné příspěvky a uklidnění situace.

  V poselství č.1332 nám náš Pán Ježíš Kristus říká:
  Má vroucně milovaná dcero,
  z moci Nejsvětější Trojice prohlašuji, že jsem vám předal Pravdu. Naplnil jsem vám srdce a duše dary, slíbené lidstvu v Knize Pravdy.
  Ujměte se teď mého daru Pravdy i všech ostatních darů, daných vám touto misí a přijměte je s vděčností. Žijte Slovo Boží. Přijměte tato poselství a žijte podle nich.
  Má mise na záchranu lidstva je již téměř dokončena. Můj Zbytek byl vytvořen. Dostali jste dary Pečeti živého Boha, Medailon Spásy a modlitby modlitební kampaně. Budou vaší zbrojí proti mému protivníku. Od nynějška budu s vámi mluvit jen v pravidelný čas a skrze Zbytek. Jste připraveni pozvednout svoji zbroj k boji za zachování mého Slova živým v místě zpustošení…

  Jsem přesvědčen, že poselství Zbytku jsou pečlivě vybraná adminem Janem z důvěryhodných zdrojů a mají nám sloužit na doplnění a pro lepší orientaci v této náročné době konce časů.

  Ať Vám všem Bůh žehná!
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 37. Drahí bratia a sestry v Kristovi,

  vzhľadom na niektoré otázniky ohľadom môjho verejného vyjadrenia, čo alebo kto bráni antikristovi, aby verejne vystúpil na javisko svetového diania, vám chcem na to dať odpoveď v podobe zverejnenia mojej emailovej komunikácie s našim bratom Antonínom, aby toto vyjadrenie poslúžilo aj ostatným, ktorí si kladú rovnakú otázku. Je to môj osobný pohľad na danú vec vychádzajúci z mojich doterajších poznatkov a informácií zo zdrojov, ktoré považujem za vierohodné. Ale samozrejme, pokiaľ má niekto iný názor, neberiem mu ho a každý z nás má právo mať svoj vlastný názor na danú otázku, veď my všetci hľadáme mnohé odpovede na mnohé otázky, ale vždy musíme pri našom hľadaní odpovedí vychádzať z nemennej pravdy svätých evanjelií a Kristovho večne platného učenia, ktoré bolo, je a navždy zostane nemenné a nikdy sa neprispôsobí rôznym neoliberálnym trendom dnešnej tzv. modernej a na vedeckom poznaní si zakladajúcej doby, o čo sa pokúša aj antipápež FP František menením výkladu evanjelií a liturgie (pripravuje sa nové vydanie sv. Biblie s mnohými zmenami v nej), ktorý pripravuje pôdu pre verejné vystúpenie antikrista čakajúceho už len na vhodný okamih potom, ako bude svet uvrhnutý do 3. svetovej vojny a všetko sa vnorí do totálneho chaosu, zúfalstva a beznádeje, aby on sťaby nový “ mesiáš “ a dlho očakávaný “ spasiteľ “ sveta obnovil svetový poriadok a dočasný, avšak falošný mier medzi národmi. Vrcholom jeho bezmedznej bohorúhačskej trúfalosti bude, keď pred zrakmi sveta bude konať falošné zázraky, a keď sa na konci svojho 3,5 roka (1260 dní) trvajúceho panstva na zemi posadí v Božom chráme na Petrov stolec a sám seba vyhlási za Krista, mesiáša a božieho syna (zámerne píšem malými písmenami v slovách „mesiáš“ a „boží syn“ na rozlíšenie satanského zlosyna nehodného takejto pocty), ktorý sa, ako bude on o sebe prehlasovať, druhý raz vrátil na zem ako Kristus. Ale my, jemu verní príslušníci zvyškovej Kristovej armády, vieme, že Kristus sa už nikdy nevráti na zem v hrubohmotnom ľudskom tele z mäsa a kostí, ale príde pri svojom Druhom príchode na konci ustanovených časov na našu zem znova ako jedine pravý oslávený Kristus v oblakoch a v Božej moci, sláve a majestáte vo svojom duchovnom večne oslávenom Božom tele tak, ako Ho pred vyše 2000 rokmi videli vystupovať do nebies jeho učeníci späť do Nebeského kráľovstva k svojmu a nášmu Večnému Otcovi, Stvoriteľovi všetkých viditeľných a neviditeľných svetov, kam sa dostaneme z Božej milosti aj my za predpokladu, že vydržíme až do konca našej pozemskej púte v Božom omilostenom stave, všetci tí Jemu verní a žijúci pravde v Neho, večného Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého!

  Tu je spomínaný prepis emailovej korešpondencie s bratom Antonínom:

  Dňa 2019-01-19 21:38 Antonín S. napísal:
  Zdravím Petře, jak jsi došel k názoru, že tím, kdo překáží, je Benedikt XVI.?? Není to člověk, kdo antikristu brání, ale je to eucharistický Kristus, zatím přítomný v mnoha svatostáncích světa, který bude co nevidět vypuzen…

  —————————————————————————————————————————————————-

  Dne 20.1.2019 v 20:39 odesílatel napsal:
  Áno aj nie. Nie je to len eucharistický Kristus, ale aj ten, ktorý ho ako posledný pravý pápež ešte zastáva a obhajuje, a tým je emeritný pápež Benedikt XVI. O tejto otázke už Pán hovoril niekoľko razy a dal nám poznanie o tom, že dokiaľ je vo Vatikáne Benedikt XVI., dotiaľ sa FP František neodhodlá odstrániť eucharistické uctievanie. Keď bude Benedikt XVI. zabitý pod krížom ako „biskup v bielom“ (porovnaj s Fatimskými posolstvami Panny Márie), potom bude mať FP aj antikrist už úplne voľné ruky, aby odstránil eucharistické uctievanie. Nepýtaj sa ma, kde presne sa to píše, ale ver mi, že toto poznanie je z overených zdrojov a takto to prijmi aj ty v pravde. Takže tvrdenie, že to nie je človek, ktorý bráni antikristovi, nie je celkom správne, pretože Benedikt XVI. skutočne bráni antikristovi aj FP Františkovi dokončiť dielo skazy! Je to teda aj človek v osobe Benedikta XVI. a aj eucharistické uctievanie, čo mu bráni verejne vystúpiť, pretože jedno s druhým je prepojené a spolu súvisí.

  Požehnaný večer,
  admin Peter

  —————————————————————————————————————————————————-

  Dňa 2019-01-21 00:57 Antonín S. napísal:
  Ano, správně to píšeš Petře, souhlasím s tebou. Co se týče antikrista, mám mnohé informace, ale nedávám to záměrně na forum. Lidé ho už brzy poznají, bohužel . . .

Pridaj komentár