OBSAH

Sešit č. 1 poselství 001 – 049 8. 11. 2010 – 19. 02. 2011
Sešit č. 2 poselství 050 – 102 3. 03. 2011 – 31. 05. 2011
Sešit č. 3 poselství 103 – 152 1. 06. 2011 – 30. 07. 2011
Sešit č. 4 poselství 153 – 208 1. 08. 2011 – 30. 09. 2011
Sešit č. 5 poselství 209 – 268 1. 10. 2011 – 30. 11. 2011
Sešit č. 6 poselství 269 – 329 1. 12. 2011 – 31. 01. 2012
Sešit č. 7 poselství 330 – 388 1. 02. 2012 – 31. 03. 2012
Sešit č. 8 poselství 389 – 448 2. 04. 2012 – 31. 05. 2012
Sešit č. 9 poselství 449 – 510 1. 06. 2012 – 31. 07. 2012
Sešit č. 10 poselství 511 – 571 1. 08. 2012 – 29. 09. 2012
Sešit č. 11 poselství 572 – 631 1. 10. 2012 – 30. 11. 2012
Sešit č. 12 poselství 632 – 695 1. 12. 2012 – 31. 01. 2013
Sešit č. 13 poselství 696 – 753 1. 02. 2013 – 31. 03. 2013
Sešit č. 14 poselství 754 – 811 1. 04. 2013 – 31. 05. 2013
Sešit č. 15 poselství 812 – 865 2. 06. 2013 – 31. 07. 2013
Sešit č. 16 poselství 866 – 930 1. 08. 2013 – 30. 09. 2013
Sešit č. 17 poselství 931 – 983 2. 10. 2013 – 30. 11. 2013
Sešit č. 18 poselství 984 – 1036 1. 12. 2013 – 31. 01. 2014
Sešit č. 19 poselství 1037 – 1091 1. 02. 2014 – 31. 03. 2014
Sešit č. 20 poselství 1092 – 1142 1. 04. 2014 – 31. 05. 2014
Sešit č. 21 poselství 1143 – 1186 1. 06. 2014 – 31. 07. 2014
Sešit č. 22 poselství 1187 – 1229 2. 08. 2014 – 29. 09. 2014
Sešit č. 23 poselství 1230 – 1283 1. 10. 2014 – 30. 11. 2014
Sešit č. 24 poselství 1284 – 1325 2. 12. 2014 – 29. 01. 2015
Sešit č. 25 poselství 1326 – 13xx 4. 02. 2015 – xx. xx. 201x

001. První poselství Panny Marie.

002. První poselství našeho Spasitele Ježíše Krista.

003. Lidstvo stojí před konečnou očistou.

004. Druhé poselství Panny Marie.

005. Hříchy lámou mé svaté srdce.

006. Tato kniha změní životy a zachrání duše.

007. Varování před peklem a zaslíbení ráje.

008. Znamení konce času – sláva se však vrátí na zem.

009. Můj druhý příchod.

010. Globální moc, Antikrist a znak šelmy.

011. Varování pro duchovenstvo.

012. Odlož všechny pochybnosti stranou.

013. Poselství Ježíše agnostikům a ateistům.

014. Vzestup satanských skupin a ovládnutí světa.

015. Obrácení.

016. Výzva pro všechny církve a vyznání k sjednocení proti Zlému.

017. Velké varování je dar z milosti.

018. Varování před atomovou válkou.

019. Schody k duchovní dokonalosti.

020. Globální plán k redukci světové populace a svržení světových vůdců.

021. Kniha Zjevení.

022. Výzva k věřícím za obrácení ztracených duší.

023. Pronásledování pravých vizionářů.

024. Honba za blahobytem.

025. Velké varování lidstvu, aby poznalo Pravdu.

026. Budoucí život.

027. Výzva k zastavení vraždění potraty.

028. Kniha Pravdy.

029. Velké soužení.

030. Třetí poselství Panny Marie.

031. Má bolest a utrpení dnes.

032. Proč jsem se stal člověkem.

033. Falešní učitelé a proroci.

034. Slavení Vánoc.

035. Varování věřícím, aby neodmítali pravé proroky.

036. Cenzura médií.

037. Varování je darem lidstvu.

038. Rok 2011 je rokem očisty.

039. Varování – Druhý příchod je blízko – příležitost si zachránit duši.

040. Jak se dostat do nebe – účel utrpení.

041. Nést můj kříž.

042. Jak lehké je zhřešit.

043. Připravte se na Varování – osvícení svědomí.

044. Láska je cestou ke spáse.

045. Ke globálnímu obrácení dojde brzy.

046. Zveřejněte moje poselství na celém světě.

047. Poselství Ducha Svatého.

048. Revolta arabského světa – tři světoví vůdci budou zavražděni.

049. Poslední poselství do svazku (knihy) Varování.

050. Zánik demokracie – kněží budou souženi.

051. Všichni křesťané – konejte teď pokání – modlete se za papeže Benedikta.

052. Slova útěchy těm, kdo zpochybňují tato poselství.

053. Lidstvo bude trestáno v tomto roce očisty.

054. Zemětřesení v Evropě a světová válka.

055. Modli se za ty, kteří ti způsobují bolest.

056. Význam a síla modlitby.

057. Ruka mého Otce teď dopadne na tento nevděčný, slepý svět.

058. Nikdy nesuďte jiná náboženství, víru, nebo sexuální orientaci.

059. Tato poselství zachrání milióny duší.

060. Má bolest je ještě větší, než byla během mého ukřižování.

061. Jsem přítomen v eucharistii, navzdory nesprávným výkladům mého slibu.

062. Mimořádné milosti slíbené k zavolání Ježíše na jeden den.

063. Jak se postarat, aby vaše rodina a přátelé mohli vejít do nebe.

064. Probuďte se k Pravdě dříve, než bude pozdě.

065. Co zažijete během Varování a modlitba za okamžité odpuštění.

066. I malé modlitební skupiny Božího milosrdenství mohou zachránit milióny.

067. Plán nového světového řádu ke kontrole vašich peněz a potravin.

068. Boží hněv dopadne na nový světový řád.

069. Sexuální nemorálnost vás povede do pekla.

070. Postavte se proti útokům Satana.

071. Braňte právo vašich dětí na křesťanskou výchovu.

072. Zavažte se věrností mému Božímu milosrdenství.

073. Obracejte jiné při každé příležitosti.

074. Arabské povstání způsobí globální neklid – Itálie vyvolá roztržku.

075. Lidé se Mě ostýchají prosit, abych jim odpustil hříchy.

076. Pokora je nutná k tomu, abyste vstoupili do nebe.

077. Lidé na celém světě sdílejí stejné povahové rysy.

078. Rusko a Čína způsobí roztržku.

079. Satan způsobuje ve světě hroznou spoušť, ale jeho dny budou krátké.

080. Ukrutnosti mého ukřižování nebyly lidstvu oznámeny tak, jak být měly.

081. Duch Svatý byl nyní vylit na celý svět.

082. Poselství Panny Marie o ochraně svatých.

083. K zemětřesení v Evropě došlo dnes, jak bylo předpověděno.

084. Proč Bůh, Věčný Otec, posílá na svět nové proroky.

085. Odmítněte práci hnutí New Age.

086. Důležitost půstu a sebezapření.

087. Ctěte mého Otce.

088. Zodpovědnost rodičů v dnešním světě.

089. Zmatek, pokud jde o můj Druhý příchod.

090. Odpuštění je cestou ke svobodě.

091. Nové odhalení: Záplavy ve Francii letos v létě.

092. Proč komunikuji s tímto světem.

093. Během Varování se nebe otevře.

094. Když je pro vás těžké se modlit.

095. Chtěl bych poděkovat těm, kteří pomáhají šířit mé svaté Slovo.

096. Poselství varování světovým vůdcům.

097. Jak si poradit s peněžní nouzí.

098. Hřích zůstane vždy hříchem a nezáleží, jak jej ospravedlňujete.

099. Meče spravedlnosti dopadnou teď.

100. Varování těm, kteří byli vtaženi do satanských kultů.

101. Řekněte jim, že je miluji, ale chci, aby ke Mně mluvili.

102. Proroctví z Garabandalu se nyní stává skutečností.

103. Dny papeže Benedikta jsou sečteny.

104. Satan získává mladé lidi prostřednictvím popkultury.

105. Dvě komety se srazí, můj kříž se objeví na rudé obloze.

106. Klíče Říma budou teď předány Bohu, Všemohoucímu Otci.

107. Poselství o ztracených dětech.

108. Poselství kněžím, biskupům a kardinálům o falešném proroku.

109. Připravte vaši rodinu, že uvidí na obloze můj kříž.

110. Poselství lásky všem mým následovníkům.

111. Mé duchovní vedení zabrání Satanovi v činech destrukce.

112. "Osvoboditelé" na Středním východě budou chtít ovládnout židovský národ.

113. Má láska a adorace vás udělá silnějšími a klidnějšími.

114. Předejte Mi vaše starosti a Já ulehčím vaše břímě.

115. Moji následovníci musí projevit odvahu, aby připravili ostatní na Varování.

116. Intelektuálně náboženské snobství Mě uráží.

117. Komunikace s mladou, materialistickou a vrtkavou společností.

118. Během Varování budete stát přede Mnou tváří v tvář.

119. O komunikaci s mladými lidmi.

120. Varování dokáže existenci Boha.

121. Obyčejní lidé, dobří lidé, se ode Mne odvracejí.

122. Lidé nevědí, co je jejich duše – odpověď je jednoduchá.

123. Satan ztrácí svou moc, když se modlíte můj růženec.

124. Nyní nadešel pro Mne čas, abych si vyžádal zpět mé slavné království – Nový ráj na zemi bude trvat 1000 let.

125. Varování je projevem mého božského milosrdenství, jež jsem dal Sestře Faustině.

126. Pokračuj v šíření mého slova, posílám ti mnoho dobrovolníků.

127. Nebojte se teď vyznat své hříchy.

128. Nedovolte lidskému selhání mé církve, aby vás ode Mne odvrátilo.

129. Modlitba může odvrátit disharmonii ve světě.

130. Bitva, kterou zahájil Satan, aby znevážil tato poselství, zesiluje.

131. Ateisté a vědci řeknou, že Varování bylo jen iluzí.

132. Pro mé následovníky, odsuzující tato poselství.

133. Důležitost svátostí – manželství a první svaté přijímání.

134. Narcisismus, epidemické zlo v dnešním světě.

135. Věčný Otec zabrání novému světovému řádu, aby pronásledoval jeho děti.

136. Dej mým posvěceným služebníkům poznat, na co mají připravit své stádo.

137. Nemějte strach, obrácení vyvolá velký pocit lásky a míru.

138. Obraťte se na významné osobnosti, aby šířily mé slovo.

139. Má poselství přinesou slzy obrácení.

140. Popravy, euthanázie, potraty a sebevraždy.

141. Sjednoťte vaše rodiny, abyste se těšili z Nového ráje na zemi.

142. Kdokoliv bude prohlašovat, že je Já, je lhář.

143. Vaší zbraní je láska ke Mně.

144. Nyní jste ve středu soužení – druhá polovina roku 2012.

145. Každý člověk uslyší Slovo mého Syna dříve, než přijde čas k jeho návratu.

146. Srpen 2011 – Měsíc záchrany duší.

147. Bůh Otec zničí ty, kteří plánují rozvrácení měn.

148. Satan je proti mým oddaným služebníkům bezmocný.

149. Výzva ke kněžím a řádovým sestrám v římskokatolické církvi.

150. Smírčí duše.

151. Modlete se za duše těch, kteří nepřežijí Varování.

152. Nepatříte Satanovi, ale Mně a mému Věčnému Otci.

153. Buďte vždy připraveni.

154. Otázky Ježíši.

155. Jedno z nejnaléhavějších poselství Boha Otce lidstvu.

156. Poselství Panny Marie – Už se ve světě zjevím jen několikrát.

157. Mé narozeniny jsou velmi zvláštním slavnostním dnem.

158. Čas čekání – řekni ostatním, aby věděli, co očekávat.

159. Bůh Otec – Úloha utrpení.

160. Děti, nenechejte se odradit pohádkami o zoufalství, před nímž lidstvo stojí.

161. Nepokoj na světě je následkem nedostatku lásky ke Mně.

162. Modlete se za ty, kdo nevidí nic jiného, než materiální zisk.

163. Strach z Velkého varování není něco, k čemu bych vás nabádal.

164. Mým následovníkům byl nyní dán dar přímluvy.

165. Bůh stvořil svět – žádná jiná planeta nemůže být obydlena člověkem.

166. Užívejte si nádherný život, který vás očekává na 1000 let.

167. Pomozte Mi zachránit všechny mladé lidi – ty nejzranitelnější ve vaší společnosti.

168. Jak máte prosit, abych vám pomohl ve vašich starostech.

169. Velké soužení je zmírňováno modlitbou.

170. Co podněcuje mladé lidi, aby se za Mne styděli?

171. Peníze – když je jich hodně – kazí duši.

172. Zlo je vydáváno za dobro, zatímco dobro je vydáváno za zlo.

173. Žádný hřích není tak těžký, aby nemohl být odpuštěn.

174. Proroctví předpověděná tímto prorokem se nyní naplňují.

175. Mnoho zemí bude zakoušet klimatický chaos. Můj Otec je rozzloben.

176. Poselství kléru – nenechejte se utlačovat světskými společnostmi.

177. Mnoho duší zahyne kvůli hříchu pornografie.

178. Ti, kteří hlásají mé pravé Slovo obdržené vizionáři, budou zesměšňováni.

179. Moje ruka dopadne s velkou silou na národy, které legalizují potraty.

180. Vyberte lidi, jež znáte a přiveďte je před trůn mého Otce, abyste je zachránili.

181. Má armáda se rozroste na více než dvacet miliónů.

182. Jak těžké je vystoupat schodiště do ráje.

183. Poselství Panny Marie – Opuštěnost smírčí duše.

184. Milovat svého bližního jako sama sebe je mnohem těžší, než si myslíte.

185. Držte vigilii Božího milosrdenství – Varování je již blízko.

186. Vždy naslouchej svému srdci.

187. V té míře, v jaké bude sílit víra mých následovníků, se budou zvyšovat i útoky na ně.

188. Neobávejte se Varování, ale očekávejte je s radostí.

189. Nikdy nevyhrožujte jiným v mém jménu.

190. Nezáleží na tom, jaké je vaše náboženství, Bůh je jen jeden.

191. Trest může být zmírněn modlitbou.

192. V církvi budou zavedeny změny, které budou protiřečit Božímu slovu.

193. Proste o dar utrpení.

194. S Pravdou je obvykle zacházeno s mimořádnou zdrženlivostí a s úplným odmítáním.

195. Čas míru a slávy je již téměř zde.

196. Klasická chyba, kterou děláte, když se snažíte přijít blíže ke Mně.

197. Nejdůležitější událost od mého vzkříšení.

198. Pochybnosti vás udělají silnějšími v lásce ke Mně.

199. Vykládání budoucnosti není ode Mne.

200. Modlete se za moji ochranu celého světa.

201. Zármutek ze ztráty mých dětí, které nechtějí mít se Mnou nic společného.

202. Antikrist a nová světová měna.

203. Vysvětli hrůzu pekla těm, kteří jsou slepí k existenci Satana.

204. Nyní jsem vyslal mé proroky do světa.

205. Nahlédnutí do mého ukřižování.

206. Satanovy dny na této zemi jsou už skoro u konce.

207. Následky Varování.

208. Zatvrzelé duše budou Varování těžce pociťovat.

209. Mistr klamu se také připravuje na Varování.

210. Radujte se, až nebesa vybuchnou, neboť budete vědět, že přicházím.

211. Nikdy vás neopustím, děti. To je důvod, proč přicházím.

212. Věk pokoje není daleko.

213. Globální skupiny ve sféře antikrista.

214. Váš bankovní kolaps byl zosnován antikristem.

215. Očistec není místo, kam byste rádi vešli.

216. Hřích lhostejnosti k mému Synu vzrůstá.

217. Množství falešných proroků poslaných Satanem.

218. Vezměte si teď k srdci moji poslední výzvu k lidstvu.

219. Poselství Americe: Milujte vaše bratry a sestry všech vyznání.

220. Budou na tebe útočit a důkladně tě vyšetřovat.

221. Nikdy Mě neobhajuj, neboť to není nutné.

222. Nebudu nutit lidi, aby se obrátili, nebo navrátili.

223. Váš čas na zemi došel do rozhodujícího bodu.

224. Můj návrat pro vaši záchranu pocítíte v každém koutu světa.

225. Připrav svět na příchod mého milovaného Syna Ježíše Krista.

226. Smrt mého syna Muammara Gaddafi.

227. Varování je formou globální zpovědi.

228. Přeji si vytvořit armádu modlitebních skupin.

229. Přijdu dříve, než očekáváte.

230. Musíte odmítnout temnotu a přijmout Světlo.

231. Falešní proroci se snaží znevažovat mé svaté Slovo.

232. Očekávejte naše nádherné setkání.

233. Vy, mé děti, jste požehnané, když trpíte v mém jménu.

234. Největší útok na moji církev od mé smrti na kříži.

235. Otevřete srdce Pravdě.

236. Nevíra těch, kteří prohlašují, že Mě znají, Mě zraňuje nejvíce.

237. Čas pro mého Syna, aby vám dal svůj dar Božího milosrdenství.

238. Počasí začne ukazovat podivné příznaky.

239. Moji poslové jsou nyní s vámi, aby připravili vaše duše.

240. Globální skupina, která zničila váš bankovní systém, se rozpadne.

241. Poslední výzva k ateistům.

242. Posedlost démonem a hřích nenávisti.

243. Budeš na mnoha místech nenáviděná a na jiných obávaná.

244. Pro mnohé bude pokáním, když budou trpět bolestí očistce.

245. Dva lotři na kříži.

246. Nejdříve se objeví znamení na obloze – slunce začne rotovat.

247. Vaše chvíle slávy v mých očích – vaše chvíle spásy.

248. Modlete se, uklidněte se a radujte se, neboť čas se již krátí.

249. Mé Slovo není odmítáno ze strachu, ale z hříchu pýchy.

250. Bůh Otec žádá své děti, aby se sjednotily v modlitbě.

251. Modlete se za papeže Benedikta.

252. Přípravy jsou nyní ukončeny.

253. Modlitba 1: Můj dar Ježíši k záchraně duší.

254. Modlitba 2: Za globální vládce.

255. Modlitba 3: Zbavte svět strachu.

256. Modlitba 4: Za sjednocení všech rodin.

257. Modlitba 5: Chvála Bohu Nejvyššímu.

258. Modlitba 6: Za zastavení Antikrista.

259. Modlitba 7: Za ty, kteří odmítají milosrdenství.

260. Modlitba 8: Za vyznání hříchů.

261. Svět bude navždy změněn.

262. Já neodhaluji datum událostí.

263. Kráčej po mém boku a budeš poplivána.

264. Modlitba 9: Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo.

265. Modlitba 10: Poneseme plamen tvé lásky.

266. Můj dar k porážce a zničení hada.

267. Ochráním vás od hrůz vašeho světa.

268. Modlitba 11: Přestaňte nenávidět vizionáře.

269. Je organizována strašná válka.

270. Přijde na vás trest.

271. Mé milosrdenství zahrnuje všechny rasy, barvy kůže a náboženství.

272. Modlitba 12: Za vyvarování se hříchu pýchy.

273. Proroci připravují můj Druhý příchod.

274. Čas mého Druhého příchodu je již téměř zde.

275. Výzva k nevěřícím, aby se obrátili.

276. Prožívala jsem stejné utrpení.

277. Pokus zavést světovou měnu v Evropě.

278. Přechod do Nového ráje bude náhlý a bez utrpení.

279. Slib imunity pro ty, kteří odmítají Ježíše. Modlitba 13: Za imunitu pro ztracené duše.

280. Spirituální žárlivost je něco strašného.

281. Nemohu snést myšlenku na duše, které Satan vleče do pekla.

282. Druhý příchod se uskuteční brzy po Varování. Modliba 14: Za ochranu duší před atomovou válkou.

283. Mé děti utrpěly velkou škodu v tomto roce očisty.

284. Proroci posledních časů jsou vedeni nebem.

285. Nesmíte se zříci naděje kvůli strachu.

286. Modlete se tak, jako jste se nikdy dříve nemodlili.

287. Modlitba 15: Dík za dar Božího milosrdenství.

288. Hříšníkům, kteří se ke Mně obrátí, bude věnována okamžitá pozornost.

289. Dokonce i hřích vraždy může být odpuštěn.

290. Plán k vykoupení lidstva pro Druhý příchod je dokončen.

291. Můj Syn je poslán, aby si vyžádal svůj právoplatný trůn.

292. Ctěte důležitost rodiny.

293. Když jsem chodil po zemi, byl jsem obviněn z hereze a rouhačství.

294. Porodní bolesti začaly.

295. Přijměte tuto poslední příležitost, nebo budete čelit strašnému trestu.

296. Můj růženec může zachránit národy.

297. Veškeré milosrdenství bude projeveno těm, kteří nemilují mého Otce.

298. Bez mého činu milosrdenství by se národy navzájem zničily.

299. Když se temné duše obrátí, nastane dočasný mír.

300. Je jen jedna Pravda. Jedno Světlo. Cokoliv jiného je lež.

301. Čas vítězství mého Neposkvrněného Srdce není daleko..

302. Výsledkem těchto poselství bude obrácení dvou miliard duší.

303. Již velmi brzy se nechám poznat.

304. Snaha o atomovou válku na východě.

305. Když soudíte a proklínáte jiného v mém jménu, pliváte Mi do tváře.

306. Vy, mé milované děti, máte před sebou nádhernou budoucnost.

307. Ježíš volá k dětem celého světa.

308. Po globálním vyznání hříchů se připravím na můj Druhý příchod.

309. Tak mnoho duší se rozhodlo nevšímat si znamení, která přináším.

310. Největší ohavnost od doby holocaustu je osnována proti židům.

311. Modlete se za duše ve smrtelném hříchu, které nemusí dostat příležitost ke spáse.

312. Modlitba 19: Za mladé lidi.

313. Už brzy zavládne na zemi mír.

314. Vědci veřejně popřou, že se tento zázrak stal.

315. Poslední posel, aby oznámil druhý příchod.

316. Posvěcení služebníci budou vedeni k falešnému prorokovi.

317. Zlé plány ve Vatikánu ke zničení katolické církve.

318. Antikrist, který se ukrývá za kulisami, se brzy objeví na světě.

319. Zapečetěná Kniha Pravdy bude otevřena v přípravě na můj Druhý příchod.

320. K falešnému proroku se budou chovat jako k živoucímu světci.

321. Slyšte moji naléhavou prosbu k modlitbám za duše ateistů.

322. Dobrá zpráva – Bůh, můj Věčný Otec, dal souhlas k záchraně velké části lidstva.

323. Tajně se plánuje atomová válka zahrnující Irán.

324. Poslední tajemství z Fatimy odhaluje pravdu o zlé Satanově sektě, která pronikla do Vatikánu.

325. Výzva k duchovenstvu: Připravte mé stádo na můj dlouho očekávaný příchod na zem.

326. Modlete se z celého srdce za papeže Benedikta.

327. Mé Boží milosrdenství se má uskutečnit tak, jak bylo odhaleno sv. Faustině.

328. Volám vás k modlitbě a půstu, k přípravě na Varování.

329. Ježíš udělí plnomocné odpustky k úplnému odpuštění hříchů.

330. Nikdo nezabrání, aby Kniha Pravdy nebyla odhalena světu.

331. Mysleli jste si, že bych si vás až do soudného dne nevšímal?

332. Nenávist je nenávist. Nejsou dva druhy nenávisti, je jen jedna.

333. Dojde k vzájemně propojeným válečným konfliktům, do nichž bude vtažen Irán, Izrael, Egypt a Sýrie.

334. Svět podstoupí trest – můj zásah je nutný.

335a. Když se modlíte růženec, můžete pomoci zachránit svůj národ.

335b. Modlitba svatého růžence.

336. Modlete se, aby mohla být odvrácena atomová válka, která by smetla jednu třetinu lidstva.

337. Tajemství tak dlouho ukrytá v archivech boží sféry.

338. Zlý nebude mít klid, dokud nesrazí katolickou církev.

339. Velmi brzy přijde muž, který bude prohlašovat, že jsem to Já.

340. Smilstvo, pornografie a prostituce jsou smrtelné hříchy.

341. Pocítíte zemětřesení jako součást malého trestu před Varováním.

342. Můj ubohý svatý vikář, papež Benedikt XVI., bude vypuzen ze Svatého stolce v Římě.

343. Další změny budou následovat Anglii v zákazu veřejné modlitby.

344. Bible svatá není odsunuta stranou ve prospěch těchto poselství.

345. Satanovy poslední dny: Bodnutí umírající vosy je nejbolestivější.

346. Evropa bude prvním cílem rudého draka, následovaná Spojenými státy.

347. Zlovolné skupiny se dopouštějí největší lži, aby se zmocnily vlády nad zeměmi.

348. Zaveďte v Irsku potraty a přerušíte spojení k mému srdci.

349. Evropské země podlehnou diktatuře o nic lepší, než byla za dnů Hitlera.

350. Šelma s deseti rohy je Evropská Unie.

351. Nyní povstaňte a přijměte moji pečeť, pečeť živého Boha.

352. Buď jste se Mnou, nebo proti Mně. Volba je vaše.

353. Proč odmítáte má varování, která vás mají připravit na můj druhý příchod?

354. Půst je důležitý pro vaši duši.

355. Modlete se, aby mohla být odvrácena atomová válka v Iránu.

356. Volání ke katolické církvi, aby přijala novou éru pokoje na zemi.

357. V novém ráji nebude smrt, ani nemoc, ani hřích.

358. Nikdy neodmítejte proroky Pána.

359. Balzám, který tak naléhavě potřebujete, abyste uklidnili své duše.

360. Svět vstupuje do další fáze očisty.

361. Nevěděli jste, že Duch Svatý nemůže vstoupit – a nevstoupí do duší těch, kteří mají zatvrzelá srdce?

362. Sjednoťte se, když budeme vcházet do bran Nového ráje.

363. Varování před satanskými kulty a učením New Age.

364. Probuďte se, děti. Musíte přijmout Pravdu.

365. Katolická církev a Dům Izraele budou pronásledovány.

366. Kniha Pravdy je odhalovaná tobě, sedmému poslu časů konce.

367. Pozorujte, jak se muž míru sám představí světu.

368. První pečeť představuje odpadlictví.

369. Mému Druhému příchodu nemůže být zabráněno, ani nemůže být zastaven.

370. Moje pečeť ochrany je předpověděna při rozlomení druhé pečetě.

371. Modlete se růženec ode dneška do Velikonoční neděle.

372. Až se války rozšíří, přijde čas k otevření druhé pečetě.

373. Nikdy předtím nebylo tolik odporu proti Božím zjevením.

374. Jistá část v mé církvi vyvine společné úsilí, aby tě umlčela.

375. Láska je mocnější, než nenávist.

376. Manželství osob stejného pohlaví je těžký hřích.

377. Přijdu v oblacích obklopen všemi anděly a svatými v nebi.

378. Modlete se za papeže Benedikta XVI., který je v nebezpečí, že bude vyhnán z Říma.

379. Čas k rozkolu v církvi je již téměř zde a vy musíte být teď připravení.

380. Řekni lidem, že nyní je vše v mých nejsvětějších rukách.

381. Odpor proti mému Druhému příchodu bude urputný.

382. Nemáte mnoho času, než přijdu, abych soudil.

383. Dokonce ani Varování neobrátí všechny nevěřící.

384. Požádej, mé děti, aby se na Velký pátek postily, aby bylo odvráceno zavedení jediné světové měny.

385. Ježíš odhaluje podrobnosti svého ukřižování.

386. Naléhavě prosím – nekřižujte Mě znovu.

387. Já jsem Přímluvkyně. Mým prostřednictvím přinesu vaše modlitby před mého drahého Syna.

388. Mé nové zázraky budou představeny světu.

389. Ať se ke Mně modlí o dar rozlišení.

390. Jen přímluvnými modlitbami mohou být zachráněny duše, které jsou v temnotě.

391. Prosím, na Velký pátek se začněte modlit moji novénu Božího milosrdenství.

392. Přeji si, aby Velký pátek, zejména v tomto roce byl připomínán jako den, kterým ve skutečnosti je.

393. Velikonoce jsou časem, kdy o mé smrti lze vhodně rozjímat.

394. Já jsem církev. Církev byla založena Mnou a nikdy nemůže zemřít.

395. Nebe a země se sjednotí. Jedno nebude existovat bez druhého.

396. Éra míru, o které jsem mluvila ve Fatimě, byla zapomenuta.

397. Můj čas, abych rozdrtila hada, se blíží.

398. Nenávist vůči tobě bude narůstat. Řeknou ti, že toto dílo je od Satana.

399. Příští papež může být zvolen příslušníky katolické církve, ale bude to falešný prorok.

400. Lži, které popírají existenci pekla, budou pádem křesťanů.

401. Můj zbytek církve, Dva svědci, na které se odkazuje Kniha zjevení.

402. Já, váš milovaný Ježíš, bych nikdy nemohl uškodit své vlastní církvi.

403. Moje poselství jsou dávaná všem náboženstvím a vírám, včetně těch, které v Boha nevěří.

404. Nikdy nezískávejte nepoctivou výhodu nad jinými, ani v obchodu, politice, nebo v jiné oblasti života.

405. Dokonce i ti, kteří se dopouštějí strašného hříchu, jsou Bohem Otcem milováni.

406. Ne milióny, ale miliardy duší se obrátí.

407. Až se vám doba bude zdát těžká a bolestivá, vždy volejte Mě.

408. Pomozte Mi připravit svět na můj Druhý příchod.

409. Více národů se sjednotí a více Božích dětí bude ovládáno jedinou institucí.

410. Neudělejte chybu vašich předků, kteří Mě odmítli, když jsem přišel poprvé.

411. Všichni lidé budou mít svobodnou vůli, dokud se jejich vůle nesjednotí s Boží vůlí Otce.

412. Ti, kteří jsou věrní Mně, budou vzati v mžiku oka a bez utrpení do Nového nebe a země.

413. Jako otec všech lidí jsem připraven poslat mého Syna, aby si vyžádal svůj právoplatný trůn.

414. Mé dítě, pro ty, kteří milují mého Syna, smrt už nebude.

415. První tajemství v Knize Pravdy odhaluje spiknutí zednářských skupin proti církvi.

416. Volám k vám všem, kteří Mě neznáte.

417. Slyšte mé volání a připravte se na vylití Ducha Svatého.

418. Tuto neděli bude seslán Duch Svatý. Druhé vylití z moci Ducha Svatého.

419. Přijměte mého Ducha Svatého s údivem a poděkováním.

420. Mým stoupencům moderních dnů je dán obrovský úkol.

421. Hroznou bolest Mi způsobují ty sekty, které pracují v tajnosti na svržení Svatého stolce.

422. Mnoho papežů bylo zajatci ve Svatém stolci, obklopení zednářskými skupinami.

423. Bůh Nejvyšší může změnit osud světa.

424. Můj zbytek církve bude inspirován prorokem Henochem, a to vyvolá nenávist, kdekoliv bude slyšeno mé svaté Slovo.

425. Práce zednářských skupin ve vašem světě slábne.

426. Roním slzy zármutku pro kněze v katolické církvi, kteří v tomto čase strašně trpí.

427. Přípravy na můj Druhý příchod jsou v plném proudu.

428. Děti, jděte a otevřete oči a poslouchejte, zkoumejte a zvažujte všechno, co se vám předkládá v Božím jménu.

429. V mém království budete zahrnuti velkou hojností a nebude vám nic chybět.

430. Prosby o modlitby: Jdi teď a nazvi tuto prosbu "Moje volání k Ježíši".

431. Druhá pečeť: Třetí světová válka.

432. Mým vizionářům bude dán pokyn, aby se modlili za odvrácení nebezpečí spojených se světovou válkou.

433. Vytvářejte modlitební skupiny, zasvěcené jako "Ježíš lidstvu".

434. Tato pečeť byla předpověděna v Knize Janově.

435. Jediná zbytková církev bude stát neporažená, dokud nevyvstane Nový Jeruzalém.

436. Neobávejte se mé ruky, ale ruky těch, kteří jsou vaši nepřátelé.

437. Zlý útočí na ty, kteří milují Boha nejvíce.

438. Modlete se, abyste rozlišili pravé proroky od těch, kteří nemluví v mém svatém jménu.

439. Čas, kdy se Varování uskuteční, se již blíží.

440. Moje Kniha Pravdy se bude šířit rychle, jako oheň, po celém světě.

441. Utrpení ve světě bylo v tomto čase sjednoceno s utrpením mého Syna.

442. Ti, kteří se sami vykoupili v mých očích, nebudou během Varování trpět bolestí očistce.

443. Mají v úmyslu vypudit papeže Benedikta XVI. z Petrova stolce zákeřnými prostředky.

444. Satan vás přesvědčí, že moje poselství přicházejí od něho.

445. Vězte, že 1000 let, zmiňovaných v Knize Zjevení, znamená právě jen to.

446. Modlitby mohou zabránit ukrutnostem, které jsou plánovány ve spojení s naléháním na použití atomových bomb.

447. Svou smrtelnou úzkost v zahradě Getsemanské prožívám ještě jednou a muka mého utrpení jsou dvojnásobná.

448. Červen – měsíc modlitební kampaně za obrácení.

449. 666, jeho skryté číslo bude vloženo do čipu, který budete přinuceni přijmout, stejně jako různá očkování..

450. Odhalila jsem tyto ukrutnosti malým dětem Melánii a Maximinu v La Salettě.

451. Nikdy nekolísejte, nikdy nepochybujte o mé ochranné ruce.

452. Prožijte měsíc červen v tichém rozjímání, jak vám to uložila moje milovaná Matka.

453. Právě tak, jak jsem byl odmítnut poprvé, budu odmítnut i podruhé.

454. Satan zamýšlí otrávit mysl některých mých vybraných duší vůči této misi.

455. Děti, když v tomto životě trpíte, stáváte se bližší mému Synu.

456. 600.000 padlých andělů bylo minulý rok uvolněno z jam pekla.

457. Svobodná vůle vám nemůže být vzata. Nemohu žádat, abyste Mě následovali.

458. Vybojuji bitvu u Armagedonnu s nebeskou hierarchií.

459. Falešný prorok převezme nejen vedení katolické církve, ale bude diktovat všem křesťanským církvím.

460. Modlete se za křesťanské církve, aby jim byly dány milosti k obraně jejich víry.

461. Nezapomeňte, že to je válka, ve které zvítězí zbytek mé církve na zemi.

462. Test pravosti proroků spočívá v modlitbách, které jsou jim dávány pro lidstvo.

463. Slib věrnosti Boží vůli Boha Otce.

464. I když není třeba se Varování obávat, způsobí bolest těm, kteří nejsou ve stavu milosti.

465. Obloha bude stažena, jako kdyby se otevřela střecha.

466. Jejich zlovolné plány zahrnují také nové globální očkování, které vyvolá nemoc po celém světě.

467. Žádný prorok nedostal od mé milované Matky a Nejsvětější Trojice poselství v takovém rozsahu.

468. Spolu s mým Synem vám mohu dát milosti a ochranný kruh, který žádný padlý anděl nemůže přestoupit.

469. Pojďte ke Mně všichni, kteří se cítíte nehodní. Čekám na vás.

470. Člověk se nevyvinul ze zvířat, ale to je právě to, co by lidé nevěřící v Boha chtěli, abyste tomu uvěřili.

471. Pohanství obrátilo svět vhůru nohama.

472. Když šíříte nenávist vůči prorokům seslaným z nebe, proviňujete se hříchem, který má nesmírné následky.

473. Já znám své vlastní a oni znají Mě.

474. Nový ráj: Budete mít čistá, neporušitelná těla, bez nemocí, fyzické smrti a stárnutí.

475. Odhalím mé budoucí plány pro nové nebe a novou zemi.

476. Má církev Mi musí důvěřovat. Musí sejmout své okovy strachu a pochybností a dovolit Mi nechat se poznat.

477. Tak mnoho falešných náboženství a falešných učení, vzešlých z imaginace lidstva, nyní zamořuje zemi.

478. Svátosti svaté zpovědi, křtu, manželství a svaté eucharistie, musí být zachovány.

479. Mé Slovo je mé Slovo. Nikdo nemůže bránit mé Slovo, protože je vytesáno do kamene.

480. Nejhorší utrpení je duchovní prázdnota, kdy nemůžete cítit ani trochu lásky ke Mně, vašemu Ježíši.

481. Děti, musíte vědět, že i když se ve světě stane cokoliv, je to Bůh Nejvyšší, kdo drží ve svých rukou moc.

482. Nikdo nemůže vysvětlit, jak jsem stvořil vesmír nebo lidstvo, a nezáleží na tom, jak se o to budou pokoušet, neboť to není možné.

483. Třetina země bude zničena, až andělé vylijí oheň ze čtyř stran nebes.

484. Nemusí poslouchat, ale přesto musí dostat Slovo Boží.

485. Mějte se na pozoru. Nové světové náboženství se bude zdát navenek dobrou a svatou organizací, plné lásky a soucitu.

486. Všichni žijící lidé na světě uvidí svou duši a poznají, v mnoha případech poprvé, že ji mají.

487. Zapřou Mě a budou říkat, že mé Slovo odporuje Slovu Božímu.

488. Varování bude pro mnohé děsivá událost, kdy se bude zdát, že nastal konec světa.

489. Po světové válce přijde hlad a pak pohromy. Přesto modlitby mohou zmírnit trest.

490. Nyní bys měla pochopit, proč jsi jiná, než ostatní vizionáři. Je to proto, že jsi prorokem, prorokem konce času.

491. Nestačí věřit v Otce, neboť ti, kdo odmítají jeho Syna, odmítají spásu.

492. Církev mého Syna na zemi zase nebude naslouchat, i přesto, že ví, jak bylo s mým Synem zacházeno poprvé.

493. Srovnám se zemí jejich falešné kostely, jejich bezbožné kulty, jejich falešné idoly, jejich města a jejich národy.

494. Blíží se čas, kdy pronásledování mého milovaného vikáře, papeže Benedikta XVI. dosáhne svého vrcholu.

495. Mladé duše jsou Mi drahé a pláču nad tím, že mnohé z nich nikdy nebyly učeny Pravdě.

496. Jakmile se Varování uskuteční, nastane mnoho zmatků.

497. Vaše tak zvaná tolerantní společnost se dívá s nevolí, když někdo říká, že věří v Ježíše Krista.

498. Mé paže byly během mého ukřižování vytaženy z kloubních jamek a obraz turínského plátna to ukazuje.

499. Světu bude brzy předložena ta nejpodlejší lež, které lidstvo v této chvíli nemůže rozumět.

500. Boží láska bude zářit dolů na všechny, kdo prosí mého Otce, aby zabránil antikristu uvalit na lidstvo strašné utrpení.

501. V tomto boji o duše zvítězíte a nebude trvat dlouho, kdy se objeví nový svět bez konce.

502. Dovolte mi jako Matce Spásy, což je můj poslední titul z nebes, abych vám pomohla.

503. Proroctví daná Janovi a do dnešního dne neodhalená, budou nyní vyložena, aby probudila svět.

504. Láska je znamením od Boha, nezáleží na tom, jakého jste náboženství, láska může přicházet jen od Boha.

505. Smlouva se Satanem už téměř vypršela a brzy se musí stát dvě události.

506. Až má armáda dosáhne 20 miliónů, znásobím tento počet na miliardy.

507. Je to hřích potratů, jenž přivodí pád mnoha národů, které budou kvůli tomu přísně potrestány.

508. Moje katolická církev byla roztrhána na kusy, přesto duše mé církve nebude nikdy uchvácena, nebo pozřena Satanem.

509. Neschopnost veřejně oznamovat Slovo mého Syna znamená, že Bůh byl zapomenut.

510. Dovolte Mi pozvednout vás ze všeho zla a přivést vás do bezpečí, daleko od antikrista.

511. Prosím všechny Boží děti, aby ještě jednou zasvětily měsíc srpen k záchraně duší.

512. Tak jako můj Syn byl ukřižován, tak také jeho církev na zemi bude ukřižována.

513. Disidentům v katolické církvi: Když zhanobíte zákony mé církve, budete potrestáni.

514. Když farizeové úmyslně podplatili lháře, aby popírali mé zmrtvýchvstání, odepřeli generacím židů právo na Pravdu.

515. Věříte-li v existenci Satana, pak vězte, že vše, co je na světě nespravedlivé a zlé, přichází od něho.

516. Když takové duše útočí na mé Slovo s takovou záští, je to znamení, že Satan potvrzuje pravost těchto poselství.

517. Toto je moje poslední mise na zemi, kdy dávám světu svatá poselství Nejsvětější Trojice.

518. Když prohlásíte hlas Ducha Svatého za zlo, jste vinni rouhačstvím velkého rozsahu.

519. Cožpak nevíš, že beze Mě nejsi nic? Prázdná nádoba, kterou nic nemůže uspokojit.

520. Deště, záplavy a zničení příští úrody budou výsledkem trestu z nebe.

521. Antikrist bude o sobě tvrdit, že je Já, Ježíš Kristus.

522. Mnozí proroci a vizionáři ve světě už brzy nebudou dostávat poselství.

523. To je moje Kniha. Moje Slovo. Můj slib.

524. Pohanství se rychle šíří i fascinace magií je podporována.

525. Tento čas se podobá tichu před bouří. Využijte jej, abyste připravili co nejvíce lidí.

526. Jsem jako přicházející bouře. Můj hlas je jako burácení hromu v dálce.

527. Předpověděná Kniha života obsahuje jména všech, kteří budou zachráněni.

528. Jen když budu spokojen, odkážu vám ty nejpodivnější zázraky, aby je viděl celý svět.

529. Když jsem čekala s apoštoly ve večeřadle na sestoupení Ducha Svatého, bylo zapotřebí deseti dnů příprav.

530. Tak jako voják, který probodnul můj bok, byl okamžitě obrácen, tak také budou obráceny milióny duší.

531. Obrácení může oslabit vliv Antikrista.

532. Každé duši, za kterou se budete modlit, zaručím ochranu od bran pekla.

533. Vzdejte dík mému Otci za dar jeho milosti imunity před plameny pekla.

534. Děti, přijměte vřele dar milosti záchrany duší před peklem. Važte si jej, neboť je to vzácný dar nebe.

535. Příčinou všeho zla na světě je nenávist, a ta může na sebe vzít mnoho podob.

536. To je zodpovědnost, kterou vám, moji stoupenci, dávám – abyste obrátili duše, po kterých toužím nejvíce.

537. Když velebíte falešné bohy a prosíte je o majetek, bohatství a jiné dary, čistě k uspokojení vaší žádostivosti, přivoláváte prince temnoty.

538. Dobro proti zlu je bojem mezi Bohem, mým Věčným Otcem a Satanem. Je to tak jednoduché.

539. Probuzení přijde brzy.

540. Nikdo nezná pravdu skutečného obsahu Knihy Zjevení. Zná ji jen Bůh.

541. Tato mise je poslední dar proroctví schválený mým Otcem pro záchranu duší.

542. Vyzývám vás všechny, abyste vytvořili střediska, kde můžete zajistit rozšiřování mých poselství.

543. Mé jméno už není uctíváno, mé jméno je proklínáno.

544. Ukáže se velký konflikt a lidi rozdělí. Bratr proti bratru.

545. Mé Slovo je tiše přijímáno mými vedoucími služebníky.

546. Tato mise může být přirovnána k záchraně gigantického zaoceánského parníku.

547. Před všemi Božími dětmi leží nádherná budoucnost.

548. Když někdo nemiluje Boha dostatečně, tak není schopen milovat jinou lidskou bytost v plnosti pravé lásky.

549. Jak trpíte za svým odznakem ateizmu.

550. Nová éra bude vyhlášena mým Druhým příchodem. Není času nazbyt.

551. Komunismus, tak dlouho obávaný v západním světě, je nyní tajně organizován globální aliancí.

552. Dar mého věčného Otce znamená dát každému jeho dítěti ten nejdokonalejší život v tom nejdokonalejším světě.

553. V tomto čase propuká mezi národy celosvětová nenávist, a to ve jménu Boha.

554. Varování globálním elitním skupinám, které pomocí své mocné aliance tajně připravují kontrolu nad všemi národy.

555. Protestantský národ, Velká Británie, se brzy vrátí k mým cestám.

556. Nejsem Syn člověka, jakým Mě lidé chtějí mít. Nejsem konvenční.

557. Obrácení přijde jako první. Potom pronásledování. Potom spása. V tomto pořádku.

558. Řeknou, že jsem byl ženatý. Řeknou, že jsem byl pouhý prorok.

559. Děti, čas mého Syna byl spojen s vaším časem a brzy nastane doba jejich sjednocení.

560. Mé dítě, bylo předpověděno, že v těchto časech, ve kterých dnes žijete, se srdce lidí zatvrdí.

561. Falešní proroci jsou již dnes připravení a udeří na tuto misi.

562. Tak mnoho lidí hledá Pravdu a nemůže ji najít.

563. Připravte se, že uvidíte znamení, která budou brzy odhalena z nebe.

564. Kdokoliv, kdo nenávidí jiného kvůli jeho náboženství, ve skutečnosti Boha nemiluje.

565. Jsou jen tři způsoby, jak se chránit před Zlým.

566. Ve světě začnou velmi brzy velké změny.

567. Hříchy mohou být odpuštěny, dokud jste naživu. Ne po smrti.

568. Dvě miliardy duší odmítají moji ruku milosrdenství.

569. Tento člověk řekne světu, že je Mesiáš a mnozí světoví představitelé mu budou tleskat.

570. Věřící si nikdy nesmí být jisti, že znají pravdu.

571. Tolik lidí je dnes posedlých honbou za proslulostí a obdivem k vlastní osobě.

572. Boží láska, když ji jednou pocítíte, je něčím, bez čeho už nemůžete žít.

573. Mnoho z vůdců církve mého Syna neříká nic. Už nehájí veřejně svaté jméno mého Syna.

574. Na křesťanství se útočí z jednoho hlavního důvodu.

575. Má ruka spravedlnosti čeká na okamžik, kdy potrestá ty vlády, které konspirují, aby uškodily mým dětem.

576. Boží Světlo je přítomné v každém z vás.

577. Pláču kvůli nim krvavé slzy a je mi těžko u srdce.

578. Oznámení, které vyhlásí můj Druhý příchod, bude náhlé.

579. Toto nové světové náboženství bude uctívat šelmu.

580. Všem Božím církvím bude vnucováno pohanství.

581. Mnoho z vás Mě zapře přijetím těchto ohavných nových zákonů.

582. V novém ráji dvanácti národů budou různé úrovně.

583. Pak dojde k zavedení celosvětového očkování, které vás zabije, pokud je přijmete.

584. Ti, kdo chladnokrevně vraždí, mohou být zachráněni vašimi modlitbami.

585. Pro mnohé vizionáře a proroky je to těžký čas osamělosti, protože každý z nich pracuje sám.

586. Ti, kdo se dožijí konce času, nezemřou tělesnou smrtí.

587. Příliv změn přijde velmi brzy.

588. Můj Syn bude brzy poslán, aby odhalil Pravdu o stvoření lidstva.

589. Projevy přízně, udělované při přijímání Těla mého Syna.

590. Židé nakonec přijmou, že pravý Mesiáš už přišel.

591. Miliardy duší, které jsou již v pekle, jsou ty, které Mě za svého života beze studu odmítly.

592. Když se v mých církvích pokusí vytvořit z ohavnosti svátost, řeknou, že je to kvůli právům párů stejného pohlaví.

593. Nesmíte dovolit, aby vás přemohl strach z budoucnosti, neboť to není mé přání.

594. Přeji si vyzvat všechny Boží děti ve Spojených státech amerických, aby se modlily za svou víru.

595. Neodmítejte nikdy soukromá zjevení bez toho, že byste měli náležitou kvalifikaci, nebo patřičnou pokoru.

596. Narůstání zbytku církve mého Syna bude pokračovat.

597. Přeji si, aby se má armáda modlila modlitbu modlitební kampaně za vítězství zbytku mé církve.

598. Budou zpochybňovat a analyzovat mé Slovo ze strachu, že udělají strašnou chybu.

599. Ti, kdo tupí mé Slovo, dávané tobě, má dcero, Mě v mučivé bolesti řežou až na kost.

600. Kvůli jejich činům udeří zemi blesky, zemětřesení a tsunami.

601. Trestám zlé, abych zachránil nevinné duše nakažené lháři.

602. Jeho velké tresty, svou mohutností ve světě dosud nikdy nevídané, mohou být zmírněny.

603. V dnešním světě i pouhá zmínka o víře ve Mne, vašeho Ježíše, vyvolá dnes rozpaky.

604. Byla vám dána výzbroj. Použijte ji.

605. Obraťte se a proste mého Syna, aby vás vedl vstříc svému velkému milosrdenství.

606. Brzy už hřích nebude. Metla hříchu bude věcí minulosti.

607. Cesta k mému věčnému království je posetá ostrými kameny a balvany.

608. Země bude sténat v bolestech, zatímco antikrist připravuje svůj příchod.

609. Všichni andělé nebeské hierarchie se v tomto čase shromažďují ve všech koutech země.

610. Velká část lidstva bude očištěna a tak připravena na dlouho očekávanou éru pokoje.

611. Potřebuji vaši pomoc. Právě tak, jako jsem potřeboval pomoc mých apoštolů a stoupenců, když jsem chodil po zemi.

612. Toto očkování bude jedem, který bude představen v rámci celosvětového zdravotnického plánu.

613. Celosvětové očkování: Jedna z nejděsivějších forem genocidy od dob zabíjení židů za Hitlera.

614. Slavnostně vám slibuji, že přechod bude okamžitý.

615. Římští katolíci se budou muset účastnit mší v útulcích nebo v bezpečných kostelech.

616. Korunování trním během mého ukřižování je symbolem.

617. Množství událostí, vztahující se k církvím, jež Mě ve světě uctívají, začne vycházet na povrch.

618. Mám poselství, které musím sdělit americkému lidu.

619. Rozruch bude zřejmý v každém koutu země a jen slepý nebude vidět změny.

620. Tato skupina dvanácti, reprezentující mocné národy, je urážkou existence mých dvanácti apoštolů.

621. Musíte se modlit za nebohé duše, které mého Syna neustále přibíjejí na kříž, aby se odvrátily od hříchu.

622. Jedna polovina se od Pravdy neodchýlí. Druhá polovina ji překroutí.

623. Nabízím vám nejdokonalejší budoucnost.

624. Moji milovaní kněží a posvěcení služebníci, nemějte strach z mého Slova.

625. Nenasadí Mi korunu ze smaragdů, nebo vzácných kamenů.

626. Ti, kdo se budou řídit Božími zákony, budou démonizováni a bude po nich pátráno.

627. Moji kněží, nesmíte Mě urážet tím, že Mě budete prohlašovat za lháře.

628. Bez ohledu na to, jak je váš pozemský majetek pro vás důležitý, nemá žádnou hodnotu.

629. Milující Bůh by nevyvolal konflikt, ani by nebyl příčinou rozdělení.

630. Jakmile bude svoboda slova zrušena, Pravda bude tajena.

631. Nepřátelé židů ve všech národech se spojí, aby rozdrtili Izrael.

632. Všechny národy světa jsou spojeny jako jeden národ s Bohem. Všechny jsou částí stejné rodiny.

633. Plamen lásky uhasí oheň nenávisti.

634. Volám lidstvo, aby se připravilo na mé velké milosrdenství.

635. Jako Matka spásy pomohu vám a vašim rodinám zasvětit se mému Synu.

636. Falešný prorok již naplánoval, jak převezme úřady uvnitř katolické církve.

637. Varování očistí Boží děti v přípravě na můj Druhý příchod.

638. Každý člověk ve svém srdci pocítí oheň Ducha Svatého.

639. Budu soudit živé i mrtvé a jen ti, kteří jsou toho hodni, budou moci vejít do mého království.

640. On, tak pokorný, přijde ve velké slávě a nádheře a jeho milosrdenství zaplaví zemi.

641. Lidské myšlení je nedostatečné ve snaze popsat věčný život.

642. Zrádci mého svatého Slova, seslaného skrze Boží proroky, zakusíte hněv mého Otce, to vážně slibuji.

643. Pokora je víc než jen přijetí utrpení, je mocným prostředkem k vítězství nad zlem.

644. Já jsem všeodpouštějící Bůh, připravený osvobodit vás od hříchů, které vás zajaly.

645. Přináším naději. Přináším milosrdenství. Přináším spásu.

646. Moc smrti nad lidstvem bude konečně poražena.

647. Všichni, kteří prosazují potraty a jsou odpovědní za jejich zavádění, jsou vinni smrtelným hříchem.

648. Plameny mého milosrdenství brzy sestoupí jako ohnivé jazyky na každou duši.

649. Satan bude během mého panování spoután a nebude už více klamat Boží děti.

650. Zemřel jsem pro vás. Proto Mi nyní musíte důvěřovat.

651. Přišel čas pro velkou změnu pro dobro všech.

652. Moji lásku k lidstvu pociťují mnozí. Žel ti, kteří ji nehledají, ji nenajdou.

653. Mé Slovo bude jako meč, jenž přetne zmatek a lži.

654. Dnes vás zahrnu mimořádným požehnáním.

655. Rodina a její zničení bude u kořene všeho.

656. Den, v němž jsem přivedla na svět Spasitele, změnil osud lidstva.

657. Přijde velká záplava. Uvidíte také menší povodně napříč jinými zeměmi.

658. Brzy uvidíte nové světlo, nové slunce.

659. Vědomost vás může vůči Pravdě často oslepit.

660. Nikdy se Mě nebojte, neboť Já přicházím v míru.

661. Mocí okultních sil vzbudí zdání vyléčení nevyléčitelně nemocných.

662. Budete terčem velké nenávisti.

663. Boží chrám bude znesvěcen k nepoznání.

664. Ne všichni přijmou svobodu. Mnozí budou na straně Zlého a mého Syna odmítnou.

665. Milujte všechny, kteří vás pronásledují v mém jménu. Potom se za ně modlete.

666. Příčinou, proč tolik lidí je v takové bolesti a temnotě, je to, že nevěří v Boha.

667. Obracím se na všechny, kteří si nejsou jisti, zda existuji, nebo ne.

668. Časy, které přicházejí, budou náročné pro všechny křesťany.

669. Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (92) za milost vytrvalosti.

670. Pouze z moci Boží jste. Pouze z lásky Boží budete žít navěky.

671. Nenaslouchejte přehnaným tvrzením o konci časů, která můžete zaslechnout.

672. Když Pravdu odejmete, nebo ji pozměníte, pak už to není Pravda. Všechno, co zbude, je prázdná ulita.

673. Udělím jim nyní milosti slz lásky a obrácení.

674. Plán ke zničení katolické církve z jejích vlastních řad již probíhá.

675. Nevšímej si otázek nebo požadavků na změnu mých slov.

676. I přes mé Božství je mi nevolno a jsem znechucen z hříchů lidí.

677. Prosím, přijměte tento nový dar uzdravení, jenž vám nyní nabízím.

678. Bude učiněno vše pro rozložení modlitebních skupin.

679. Odstranění všech symbolů mého Syna bude znamenat začátek konce.

680. Tak snadno hltáte falešná slova, předkládaná vám lháři.

681. Musíte bojovat proti každému zákonu a každému zdůvodnění, podporujícímu potraty.

682. Jsou to mise pravých proroků, které vzbuzují pohoršení.

683. Tito lidé budou ničit mé církve a jen nemnohým bude dovoleno nabízet každodenně svatou oběť.

684. Můj čas, prolnutý Boží vůlí mého Otce, je již téměř nad vámi.

685. S darem Ducha Svatého budete prorokovat v mém svatém jménu po celém světě.

686. Mocí modlitby může být milosrdenství mého Syna šířeno po celém světě.

687. Naléhavě prosím mé následovníky, aby lidem připomínali, jak je důležité číst Bibli svatou.

688. Mocí mých modlitebních skupin modlitební kampaně zmírním mnoho z předpověděných utrpení.

689. Budou vzlykat úlevou, až si uvědomí, že mají budoucnost, kde smrt neexistuje.

690. Proto jen zázrak může zachránit lidský rod.

691. Proroctví obsažená v Knize Zjevení jsou známá jen částečně.

692. Brzy bude přijat zákon, který učiní nezákonným pravý význam slova rouhání.

693. Vzestup nenávisti, vražd a nedostatek lásky k bližnímu sílí a hřích se rozšířil po zemi jako požár.

694. Intervence mého Otce již začala a jeho hněv otřese zemí.

695. Kristova armáda zbytku církve zvítězí.

696. Smetu národy, které Mi plivají do tváře.

697. Znamení, která sešlu, okamžitě poznáte.

698. Zanedlouho začne konečná fáze očisty lidstva.

699. Člověk se musí stále snažit být jako Já.

700. Mnozí zůstanou osamoceni ve snaze vytvářet modlitební skupiny.

701. Musíte se modlit za všechny ve vyšších kruzích s mocí nad vašimi národy.

702. Pojďte, následujte mého Syna na cestě Pravdy.

703. Já jsem váš učitel a skrze Mne porozumíte tajemstvím mého konečného Božího plánu.

704. Nikdy nezapomeň, že jsi písař. Já jsem Autor.

705. Mé Slovo se rozšíří v Austrálii a na Novém Zélandu.

706. Mnozí věří, že peklo je jen místo z lidových tradic.

707. Tento život přejde v jediném okamžiku do nového života, do nového, obnoveného ráje.

708. Zednářství proniklo do mé církve a schizma, jak bylo předpověděno, brzy způsobí rozdělení a neklid mezi mými věrnými služebníky.

709. Arogance a pýcha lidí uráží Boží majestát.

710. Toto je poslední bitva. Můj vikář padl. Má církev padne, ale brzy opět povstane.

711. U mého oltáře je nepřijatelný sňatek dvou lidí stejného pohlaví.

712. Falešný prorok nyní převezme Římský stolec.

713. Přivedou Boží děti pod vládu malého rohu, který bude sedět v okázalé nádheře na Stolci svatého Petra.

714. Řeknou, že je vinen zločinem, přestože je zcela bez viny.

715. Toto velké osvícení svědomí se uskuteční potom, co můj svatý vikář opustí Řím.

716. Žijete v čase, kdy se mnoho Božích dětí stalo pohany.

717. Ano, mé Slovo je pro všechny, ale je zde obrovská zodpovědnost spojená se zveřejňováním mých poselství.

718. Největší chybu, jakou můžete udělat, je domnívat se, že jen zatvrzelí hříšníci jsou vrženi do ohňů pekla.

719. Bude velmi blízkým spojencem falešného proroka a nemějte iluze o tom, kým je – synem Satana.

720. Jeden z dalších politických vůdců, o kterých jsem před časem mluvil, bude brzy zavražděn.

721. Musíte stále přijímat mou nejsvětější eucharistii. Nesmíte zastavit každodenní oběť mše svaté, protože to nebudete vy, kdo bude donucen učinit toto rozhodnutí.

722. Jen stateční a odvážní mezi vámi, kteří Mě nejvíce milují, povedou mou armádu ke spáse.

723. Prosím všechny moje posvěcené služebníky, aby volali ke Mně, svému milovanému Ježíši, neboť je mohu pokrýt svou vzácnou krví.

724. Na mou církev na zemi se zaútočí a to znamená, že mé Tělo bude znovu křižováno, jak bylo předpověděno.

725. Všem vám budou dána znamení a budou se dít zázraky.

726. Mnozí z vás ze strachu odmítnou toto volání z nebe.

727. Modlitba může zachránit, a také zachrání lidstvo.

728. Byl poslán rozložit mou církev a roztrhat ji na malé kousky.

729. Než přijde Velký pátek, mnohé duše si začnou uvědomovat, že mé Varování lidstvu je nad světem.

730. Modlitební skupiny modlitební kampaně zachrání miliardy duší.

731. Nyní zuří bitva mezi mou hierarchií a panstvím šelmy.

732. Jeho trůn byl ukraden. Ne však moc.

733. To bezbožné gesto během svatého týdne uvidí ti, kteří mají oči otevřené.

734. Modlete se můj růženec za všechny, kteří vládnou v Římě.

735. Mou agonii pociťují všichni svatí a andělé v nebi, neboť čas apokalypsy je blízko.

736. Třetí pečeť bude odhalena, až lidé budou shánět jídlo, kdy hladomor sevře lidstvo.

737. Poselství pro kněze a pro všechny mé posvěcené služebníky, kteří oddali své životy mé svaté službě.

738. Rozdělení ve světě, které má přinést Gog a Magog, rozštěpí rodiny ve dví.

739. Krok za krokem budou jejich ďábelské úmysly stále jasnější, až klopýtnou.

740. Právě tak, jako slepý nemůže vidět, budou v mé církvi v Římě takoví, kteří vidět mohou, ale kteří odmítnou uznat Pravdu.

741. Čas rozdělení nastane brzy, musíte se připravit.

742. Přeji si, aby všichni moji následovníci drželi půst v čase od příštího pondělí do 15:30 Velkého pátku.

743. Tělo mého Syna bylo roztrháno na kusy.

744. Mou misí není vám dát novou Bibli. Tak by tomu nikdy nemohlo být, protože Kniha mého Otce obsahuje celou Pravdu.

745. Největší hrůzu, kterou jsem zakusil v době mé přítomnosti v Olivové zahradě, byly důtky hříchu v času konce.

746. Musíte mít stále oči otevřené ke všemu, co uráží mé božství.

747. Váš přechod z této země do mého nového království bude bezbolestný, okamžitý a tak náhlý, že se sotva stihnete nadechnout.

748. Bude vám ukázáno nebezpečí pro existenci nejsvětější eucharistie.

749. Dnes bude má církev na zemi ukřižována. Dnešní den označí začátek změn.

750. Můj milovaný papež Benedikt brzy povede Boží děti ze svého exilu.

751. Nepadnou k mým nohám. Nebudou to moje nohy, které políbí, ale nohy mých služebníků, mých následovníků, mých hříšníků.

752. Vzkříšení mého milovaného Syna je nejvýznamnějším darem, protože znamená, že věčný život může být dán všem Božím dětem.

753. Dnes přináším světu velké milosti.

754. Já, váš milovaný Otec, jsem konečně určil den pro Varování. Jen Já znám tento den.

755. Toužím přivést více než sedm miliard Božích dětí konečně domů, do jejich věčného ráje.

756. Poslední den přijdu znovu. Ale předtím nebudu kráčet po zemi.

757. Jen ti s Pečetí živého Boha uniknou této formě genocidy duší.

758. Žádný z vás není oprávněn soudit druhé mým jménem, není to možné.

759. Byla jsi poslána připravit cestu pro jeho Druhý příchod.

760. Blízko je čas, kdy se objeví kometa, o které jsem mluvil, o níž lidé budou věřit, že jsou to dvě slunce.

761. Bude jim řečeno, že tento nový chrám je církev, která všechny sjednocuje, protože Bůh miluje všechny své děti.

762. Je tak mnoho dobrých a svatých kněží, kteří se spolu spojili, aby tato poselství roztrhali.

763. Modlitba o klíč k Novému ráji.

764. Za každou duši, kterou zasvětíte mému milosrdenství, Já zachráním sto dalších.

765. Požehnaní jsou pokorní srdcem, které milost Boží zbavila jejich pýchy.

766. Katolická církev nyní vstupuje do nejhoršího pronásledování ve své historii.

767. Když jsou děti Boha oklamány lžemi, odloučí se od Něho.

768. Mnozí nebudou dost silní, aby bojovali proti potratům, eutanazii a manželstvím stejného pohlaví.

769. Slovo podle Boha bude roztrháno, zatímco pohanství zachvátí zemi.

770. Toto znamení, nezaměňujte je za znamení šelmy, bude symbolem nového jednotného světového náboženství.

771. Prosím vás, které tato poselství vystrašila a zmátla, vyslyšte Mě teď.

772. Když člověk nevěří v Boha, neuznává rozdíl mezi dobrem a zlem.

773. Babylonská věž bude znovu postavena a představena jako Boží chrám.

774. Aby se Boží děti staly hodny jeho království, musí být zbaveny světských vlivů.

775. Všichni falešní proroci budou Mnou vyhnáni a přísně potrestáni.

776. Tentokrát nepřijde jako člověk v těle.

777. Tyto odporné skutky se musí stát, protože země je očišťována.

778. Budou neustále lhát a jejich veřejná kázání budou v očích Boha nesmysl.

779. Antikrist bude z východu, ne ze západu.

780. Každý den si musíte položit otázku: Schválil by Bůh moje dnešní skutky?

781. Slova, která vám říkám dnes, uslyšíte ještě jednou v Poslední den. Připomínejte si je.

782. Bude zavedena nová podoba kříže.

783. Hřích potratu je smrtelný hřích a ti za něj zodpovědní, budou hořet v pekelném ohni navěky.

784. Budou obviněni ze zločinů proti Petrově stolci a veřejně ponižováni v mém svatém jménu.

785. Na předložené zdánlivě věrohodné názory bude hleděno jako na novou podobu katolictví.

786. Byl to hřích pýchy, který způsobil Luciferův pád, jeho vyloučení a uvržení do propasti.

787. Nesnažte se rozumem zdůvodnit moji existenci, protože nejsem z tohoto světa.

788. Když vám byla dána Pravda, je důležité, abyste pokračovali v šíření Božího slova.

789. Mise, která ti byla svěřena, je posledním článkem v poslední smlouvě.

790. Mor se rozšíří více než AIDS.

791. Mým největším přáním je, abyste vyhledali duše mladistvých.

792. Jediná voda nutná k přežití Božích dětí bude pocházet ze stromu života

793. Počet zázraků, které jsem slíbil světu mými modlitbami modlitební kampaně, bude narůstat.

794. Moje Slovo je konečné. Je definitivní. Nemůže být jiné Slovo.

795. Ti, kteří se řídili Božím Slovem daným proroky přede Mnou, byli prvními, kdo na Mne plivali.

796. Můj zásah k záchraně lidstva započal a rychlost mých činů bude zřejmá všem.

797. Láska přichází jen ode Mne. Ne však nenávist.

798. Svět se bude radovat, protože současně s mou církví v Římě budou podťaty i židovské národy.

799. Bude jim ihned odpuštěno, najdou-li odvahu Mě zavolat, abych jim pomohl dostat se z jejich bídy.

800. Je-li přítomen Duch Svatý, rozšíří se jako oheň a rozmnoží Boží Slovo mnohými jazyky.

801. A pak, právě když na Mne zapomenou, má církev vstane z mrtvých, stejně tak, jako Já.

802. Nejdříve ke Mně přijdou všichni z křesťanských církví. Potom se časem obrátí židé a konečně Mě přijmou.

803. Až nadejde čas šelmy k odhalení antikrista, ukážou se velká znamení.

804. Moji křesťanští vojáci vytvoří největší armádu proti Antikristu.

805. Ti, kteří křičí v hněvu proti mému Slovu a prohlašují, že přichází od Satana, budou přebývat s šelmou navěky.

806. Tato poselství jsou poslední, která vám budou dána před Velkým dnem, kdy přijdu soudit.

807. Já, Matka Boží, zničím moc Zlého v srdcích těch, kteří ke mně volají.

808. Slíbil jsem světu Knihu Pravdy a nikdy nevezmu své svaté slovo zpět.

809. Až v nadcházející etapě zazní můj hlas, přitáhne ke Mně milióny a pak, v poslední fázi, miliardy lidí.

810. Udeřím na všechny národy úměrně počtu nevinných, které zavraždily.

811. Bůh není vychloubačný. Bůh není pyšný. Bůh je něžný, milující, a přesto pevný ve svých příkazech lidstvu.

812. Jsem přítomen v nejsvětější eucharistii skutkem proměnění.

813. Vaše pohanské praktiky vás přivedou do pekla.

814. Má cesta je velmi prostá. Můžete Mě následovat, jak chcete, ale musíte Mě uctívat v mých křesťanských chrámech.

815. Zbytek mých posvěcených služebníků podepíše slib věrnosti novému jednotnému světovému náboženství.

816. Lži velmi často přicházejí přestrojené za dobré věci.

817. Po celém světě budu konat zázraky, abych dokázal pochybovačům, že to Já, Ježíš Kristus, jsem poslal svého proroka připravit vás všechny na můj Druhý příchod.

818. Posedlost mých dětí světskými statky a zbožňování osobního bohatství je odděluje od Boha.

819. Až za zvuku polnic sestoupí na svět Nový Jeruzalém, světla vyplní oblohu a všechno ztichne.

820. Nesmíte se bát, neboť to, co slibuji, vám patří, a je to vaše dědictví.

821. Nikdy to nedělejte, neboť je to jediný hřích, který se Mi svým pokrytectvím hnusí.

822. Bůh od vás neočekává, že budete zanedbávat každodenní věci, nebo čas, který trávíte s rodinou a přáteli.

823. V římské říši proti Mně povstane velká ohavnost.

824. Bůh existuje v každé osobě narozené v tomto světě, bez ohledu na její víru, nebo přesvědčení rodičů.

825. Já jsem láska. Já jsem Bůh. Je to jedno a to samé.

826. Největší lež je, že Satan může předpovědět budoucnost, ale tak tomu nikdy nemůže být.

827. Považovat mého Syna za hříšníka je nejhorší rouhání.

828. Pravda vás osvobodí. Lži vás zničí.

829. Musíte zůstat věrni tomu, čemu vás můj Syn učil. Byl ve všem jako vy, s výjimkou hříchu.

830. Velmi málo lidí nalézá ve Mně útěchu. Trpělivě čekám, a přesto ke Mně nepřicházejí.

831. Přiveďte mi vaše děti, abych je mohla, jako pravá Matka všech Božích dětí, zasvětit mému Synu.

832. Má spravedlnost postihne všechny, kdo brání, aby svaté Boží Slovo bylo oznámeno světu.

833. V mé církvi bude brzy představena změna obřadu mše svaté.

834. Budete obviněni ze spiklenectví proti mé vlastní církvi, přestože vaším jediným zločinem bude to, že hájíte pravdu.

835. To, čeho jsem byla svědkem, by nikdy nemohlo být dáno na papír, tak ohavné byly ukrutnosti způsobené jeho Božímu tělu.

836. Ani jediné dveře nebyly otevřené, aby můj Syn mohl důstojně přijít na tento svět.

837. Brzy dojde k mohutným zemětřesením v Rusku a Číně a uskuteční se jedno za druhým.

838. Poněvadž hořkost rozděluje národy, nedůvěra a strach budou i nadále vyvolávat občanský nepokoj.

839. Vím, že plán potratů je na celém světě řízen.

840. Jednotný světový řád je největším výsměchem pravému trojjedinému Bohu.

841. Použije Boží pravdu, aby se za ní skryl, dokud nepřijde ta správná chvíle.

842. Deset přikázání, daných světu mým Otcem skrze proroka Mojžíše, jsou přepisována člověkem.

843. Lidé tak snadno přijímají nové zákony, o kterých tvrdí, že jsou dobré.

844. Krmí vás lžemi o vaší ekonomice, s úmyslem vás oklamat.

845. Vašimi modlitbami modlitební kampaně je budu moci zachránit.

846. Toužím po nich. Bez nich se nemohu cítit úplný.

847. Kněžím: Den, kdy budete vyzváni popřít mé božství, není daleko.

848. Nemůžete Mě skutečně následovat, aniž byste nesli bolest kříže.

849. Medailon spásy nabízí dar obrácení.

850. Nyní byl poslán poslední prorok, tak neodmítejte tento dar, prosím.

851. Jeho plánem je vlákat duše do sítě klamu tím, že se bude dotýkat jejich srdcí.

852. V důsledku událostí v Římě budou mnozí svedeni na scestí.

853. Nyní připravují Antikrista na jeho majestátní vstup.

854. Důvěřujte Mi a Já otevřu vaše oči pravdě o vaší nádherné budoucnosti.

855. Poslední tajemství z Fatimy bylo tak strašné, že nebylo odhaleno.

856. Odhalím tajemství obsažená v Knize Zjevení, a ta nebudou příjemná.

857. Bude se zdát jakoby zázrakem, že falešný prorok vstane z mrtvých.

858. Přestože vyvolají strach, nebudou ničím ve srovnání s přicházejícím Velkým trestem.

859. Nahlédněte za masku humanismu a nenajdete žádné znamení Boha.

860. Ostatní nevinní, kteří slepě následují šelmu a falešného proroka, budou surově spoutáni.

861. Znamení šelmy přinese s sebou smrt – smrt duše a smrt strašnou nemocí.

862. Musíte se držet tradičních křížů, neboť brzy zmizí.

863. Nikdy nepřijměte kříž, který se nepodobá kříži, na němž jsem byl ukřižován.

864. Právě tak, jak svaté Boží Slovo dokáže duše sjednotit, může také způsobit velké rozdělení.

865. Přesvědčí mé následovníky, aby referendem upravili zákony mé církve.

866. Hříšnost dosáhla míry neviděné ode dnů Noe.

867. Brzy bude po vás požadováno, abyste rozdávali náhražku nejsvětější eucharistie, která nebude Tělem mého syna.

868. Ti, jejichž jména jsou zapsána v Knize živých, jsou prvořadým cílem šelmy.

869. Má proroctví, odhalující příchod Antikrista, se brzy uskuteční.

870. Až změní svátost křtu, všechny sliby zřeknutí se Satana odstraní s prohlášením, že je to staromódní.

871. Tato válka za udržení Božího slova bude znamenat, že kněží, kteří zůstanou Bohu věrni, budou muset hledat útočiště.

872. Budete-li bránit mé Slovo, budete považováni za kruté, nevlídné a nesoucitné s nevěřícími v Boha.

873. Neumožňujte svou tolerancí pohanům ovládnout Boží církve.

874. Antikrist je nyní připraven dát se poznat.

875. Duše nemůže být znovu uzdravena, dokud neuzná velikost Boha.

876. Který člověk by kdy dokázal odmítnout takovou novou dokonalou existenci.

877. Vězte, že bolest z odmítnutí bude právě taková, jakou Já a moji apoštolové jsme museli vytrpět během času mého pobytu na zemi.

878. Záplavy budou všedním jevem a poznáte, které části světa nejvíce rozhněvaly mého Otce.

879. Brzy budou používat kostely jako místa ke komerčním účelům a vytváření zisku.

880. Uctíváte-li mou Matku, musíte navštívit její posvátná místa a tam jí vzdávat poctu.

881. První soud je blízko a Já bezbožné zavrhnu.

882. Musejí si ponechat svaté misály, mešní roucha, Bibli svatou a svaté kříže. To všechno bude vyměněno.

883. Budou potřebovat najít útočiště, aby mohli zajistit každodenní mše a nejsvětější eucharistii.

884. Budou vyzváni stvrdit novou přísahou svou poslušnost a věrnost církvi.

885. Mé děti, ať jste kdekoliv, musíte naslouchat mně, vaší milované Matce, v tomto čase smutku.

886. Postarám se, aby další milióny slyšely má slova.

887. Můj Druhý příchod nemůže nastat, dokud znečistění hříchem nebude odstraněno.

888. Musím varovat svět před velkým počtem falešných proroků, kteří se v tomto čase pokoušejí přehlušit můj hlas.

889. Antikrist, ihned po svém vystoupení, prohlásí, že je zbožný křesťan.

890. Děti, už jsme jen krátký čas od Velkého dne.

891. Tento oheň bude svržen na nepřátele země a ty, kteří souží tyto Dva svědky.

892. Bojte se, vy, co se stavíte proti mému Synu a proklínáte Ho.

893. Farizeové zbičovali a zavraždili mnohé, než Mě nakonec ukřižovali.

894. Pro všechny zlé skutky války a teroru je Bůh odvrhne a usmrtí.

895. Za úsvitu Posledního dne bude slyšet mocný hlas polnice po celém světě.

896. Musíte se modlit za jejich duše, protože je prodali.

897. Všude zavládne velká radost. Potrvá 100 dní.

898. Mnozí z vás, kteří říkáte, že mi sloužíte, nejste sto postavit se a prohlásit se za Božího služebníka.

899. Vybral jsem si dvanáct prostých mužů, nevzdělaných a neznalých Písma svatého, kteří byli chudí rybáři.

900. Vy, kdo se Mi teď posmíváte, protože odmítáte má poselství, skutečně věříte, že bych rozdělil svou církev?

901. Nevíte, že je Mi v tomto čase vzdálená celá generace mladých lidí?

902. Váš život je jen pouhý letmý okamžik celého vašeho bytí. Jste v exilu.

903. Přináším dary postupně, v závislosti na čistotě duše.

904. Každá jednotlivá svátost bude změněna k nepoznání.

905. Žádný z mých posvěcených služebníků nemůže nikoho odsoudit v mém jménu.

906. Bude vyhlášena nová, krutá světová válka.

907. Jediná cesta k věčnému životu je skrze mého Syna Ježíše Krista.

908. Mé svaté Slovo nelze měnit nebo upravovat, aby se stalo něčím jiným.

909. Je čas, kdy skupiny modlitební kampaně musí být založeny a rozšířeny po celém světě.

910. Čím více jste nenáviděni, moji následovníci, tím více jste Bohem milováni.

911. Budete zesměšňováni pro neuznání nového výkladu katolicismu.

912. Vy, kteří velmi trpíte a možná jste ztratili všechnu naději do života, vězte, že jste v mém Srdci.

913. Učení temnot – velké odpadání od Boha, které bude pramenit z lůna mé církve, sestoupí jako velká, hustá mlha.

914. Tyto medailony obrátí všechny duše, které jsou otevřené milosrdenství mého Syna, Ježíše Krista.

915. Mé plány na spásu světa jsou dokončeny. Nyní je vše na místě.

916. Pro narozené do pohanských rodin, a tedy bez viny, poskytnu milosrdenství.

917. Přicházím pro vás, abych vás vzal ke svému Otci. Přicházím, abych splnil jeho Boží vůli a naplnil smlouvu.

918. Při svém Druhém příchodu budu soudit každou osobu, zůstávající naživu v tomto čase na zemi, podle toho, co udělala pro slávu Boží.

919. Modlete se tuto speciální modlitbu modlitební kampaně k zasvěcení vašich blízkých, abych je mohl pokrýt svou drahocennou krví.

920. Žádnému člověku, knězi, biskupu, kardinálu, ani papeži, není dovoleno přepisovat Boží Slovo.

921. Čtyři mocné říše se ukážou jako hlavní zdroj válek.

922. Mnozí Mě zradí přijetím lží.

923. Kněžím: Abyste zůstali věrni církvi mého Syna na zemi, musíte být připraveni živit jeho stádo.

924. Čtyři části světa, které zmiňuji, jsou čtyři velké říše: USA, Rusko, Evropa a Čína.

925. Tak mnozí na Mne zapomněli a v mnoha případech Mě berou jako samozřejmost.

926. Běda křesťanům, kteří Mě opustili kvůli pohanství New age.

927. Jen málo bude natolik statečných, aby otevřeně hlásali Slovo Boží během křižování církve mého Syna na zemi.

928. Budu-li muset zničit města k zastavení šíření zla, udělám to.

929. Má pravá církev bude vyhozena z Říma a bude muset vytrpět několik let pustošení.

930. Církevní zednářství nyní dosáhlo nejvyšší úroveň moci v mé nejsvětější církvi na zemi.

931. Je velmi špatně chápáno, co v mých očích dělá muže nebo ženu svatými.

932. Protože začíná křižování mé církve na zemi, musíte dávat pozor na znamení, která byla předpověděna.

933. Popřete-li hřích, popřete Mě.

934. Brzy budete vyzváni vůdci v mých církvích po celém světě, abyste použili svou víru k vytvoření politické kampaně za záchranu chudých.

935. Satan a jeho démoni zverbovali obrovskou armádu.

936. Všichni se upokojte a vězte, že Bůh je vždy všemocný, a tak každý zákon, jakkoli špatný, může jím být pošlapán.

937. Jakmile se nebe a země stane jedno, nebude už žádný očistec.

938. Neznáte Mě, protože Mě neuznáváte.

939. Na kněze katolické církve naléhám, aby nosili můj nejsvětější růženec.

940. Bezbožná trojice vypracovala plány, kde vše, co je pravdivé, bude vyhnáno.

941. Had dává antikristu speciální poselství, která on pečlivě uchovává.

942. Každý nový zákon, který bude brzy zaveden nepřáteli uvnitř mé církve, bude výsměchem Pravdě ustanovené mým Otcem.

943. Mohu být jejich jediným opravdovým přítelem, jejich jedinou spásou, ale mnozí z nich budou ignorovat má varování.

944. Antikrist vytvoří granty na přilákání společností, organizací, ale i charit k práci pro jeho nové jednotné světové obchodní centrum.

945. Musíte zůstat tiší, pokojní, ale s pevným odhodláním pokračovat v hlásání svatého Slova obsaženého v evangeliích.

946. Rozkol v mé církvi nastane v několika etapách.

947. Půjdou jako ovce na porážku, na cestu do záhuby.

948. Všichni, kdo nosí trojúhelník, znak nejhanebnější trojice, budou zapojeni do propagace těchto dobročinných aktivit.

949. Jste generací, která bude muset svědčit o posledním ukřižování mé církve.

950. Můj Syn chystá v tomto čase na zemi velkou obnovu a ta způsobí hodně bolesti.

951. Toto je výzva pro spásu těch, kdo nebudou zpochybňovat kacířství, která budou brzy vyhlášena.

952. Velmi málo lidí dnešního světa v něco věří, nebo věří v Boha.

953. Nadejde Velký den a brzy začne svět bez konce.

954. Nebudu jen stát a přihlížet, jak ničíte své životy, které mohou být navěky vaše.

955. Má církev byla zbudována na Pravdě a nic jiného, než Pravda nemůže vyjít z jejích úst.

956. Církev mého Syna se stane sídlem antikrista.

957. Jakmile Duch Svatý zaplaví duši, ta se pozvedne, okamžitě přitahována k vůli mého Otce, a odpoví naprostým odevzdáním.

958. Když vám chybí pokora, pýcha zaplaví vaše duše a budete proti Mně hřešit.

959. Moji věrní stoupenci, včetně kněží a posvěcených služebníků všech křesťanských vyznání, zůstanou blízko po mém boku.

960. Největší pronásledování způsobí křesťané křesťanům.

961. Nikomu nedám právo soudit druhého, mluvit špatně o jiném nebo očerňovat spiritualitu jiné duše.

962. Hněv mého Otce vzroste, čím více budou jeho nevděčné děti vzdorovat jeho nezrušitelné smlouvě.

963. Boží Světlo vás osvítí a slibuji, že se nebudete cítit osamocení.

964. Všechny převraty, které brzy uvidíte, budou svědčit o pravdivosti proroctví, daných mému milovanému Janovi v Knize Zjevení.

965. Pokud se neprojevuje nenávist misi, která prohlašuje, že hlásá Boží Slovo, potom je falešná.

966. Mnozí začnou brzy užívat své vědecké znalosti k posuzování nejsvětějších evangelií.

967. Žádné vědecké posuzování nebude dávat smysl, až spatříte dvě slunce.

968. Spása bude vaše jen skrze smíření s Bohem.

969. Tresty mého Otce již začaly a svět bude svědkem mnoha dalších ekologických zvratů.

970. Prvním znamením bude rychlejší otáčení Země. Druhé znamení se týká Slunce, bude narůstající hrozbou, jasnější a začne rotovat..

971. Jejich víra bude zkoušena jako nikdy předtím.

972. Budete stát přede Mnou sami – a nikdo vedle vás.

973. Miliardy lidí se obrátí a poprvé poznají Boha, Trojjediného Boha.

974. Přicházím, abych obnovil zemi, vysvobodil člověka z jeho trápení, žalu a hříchu.

975. Přicházím pouze jako milosrdný Bůh. Nepřicházím vás vystrašit, protože každého z vás skutečně miluji.

976. V ten den shromáždím živé.

977. Až přijdu jako Král milosrdenství, ani jediná duše nebude ponechána na pochybách, kdo jsem a co jsem.

978. Lásce se daří, protože je darem od Boha a má moc ničit zlo.

979. Miliardy lidí se budou těšit životu věčné slávy v přítomnosti Boha.

980. Nepřátelé Boha se dopustí strašných svatokrádeží, až po znesvěcení svatostánků.

981. Nebesa brzy vyhlásí poslední část velkého Božího plánu k záchraně lidstva.

982. Bolest, pronásledování a utrpení, zesměšňování a posměch, to vše bude vždy údělem Bohem vyvolených duší.

983. Strategií Satana je nejdříve ošálit a podvést věřící, předtím než je zničí.

984. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy.

985. Nikdy už nebudu znovu chodit v těle.

986. Běda vám všem, podvodníci, protože nepřicházíte ode Mne.

987. Můj Syn zemřel pro spásu vašich duší, ne aby vás zbavil bolestí tohoto světa.

988. Já jsem především Bůh velkého milosrdenství.

989. Připravuji svět na můj Druhý příchod a mnozí Mě za to budou nenávidět.

990. On, antikrist, bude hovořit mnoha jazyky, ale z jeho úst nevyjde ani jediné slovo latinsky.

991. Nedokážete sdělovat Pravdu, pokud vaše ego usiluje o popularitu.

992. Dostanou čestné doktoráty v nově obnovené církvi falešného proroka.

993. Neboť když takto trpíte, přinášíte Mi duše a ti, kdo Mi přinášejí duše, patří Mně.

994. Po celé dětství jsem věděl, kým jsem.

995. Byli jste tři roky připravováni. Vstaňte, zvedněte svůj kříž a následujte Mě.

996. Pýcha je nebezpečná vlastnost, protože přesvědčuje člověka, že je větší, než Bůh.

997. Skrze svátost křtu je síla šelmy oslabena.

998. Pouze Boží Světlo může přinést věčnou blaženost.

999. V Den soudu konečně pochopíte Boží moc.

1000. Nemůžete oddělit moji církev od Slova – Těla – protože pak nemůže existovat.

1001. Zázrakem osvícení svědomí, On, můj Syn, přinese světu radost, lásku a naději.

1002. Brzy Mě uvidíte v celé mé nebeské slávě a pak konečně pochopíte tajemství mého božství.

1003. Toto nové a obscénní zpodobení Božího Slova dá mnohým věřit, že jde jen o moderní, aktualizovanou verzi Nového zákona.

1004. Příští Vánoce bude oslava mého narození nahrazena úžasným obřadem.

1005. Mé plány na záchranu světa jsou připraveny a ani jedinou duši nenechám snadno odejít.

1006. Všechny Boží děti jsou částí jeho výjimečné rodiny.

1007. Můj Syn mi uložil přinést světu toto důležité poselství.

1008. Všem vám byla dána Pravda, ale mnozí ji zapomněli. Otravuje vás. Je příliš obtížná.

1009. Když se snažíte přepisovat Slovo Boží, jste vinni rouháním.

1010. Pravda bude překroucena a Slovo Boží bude podáváno naopak.

1011. Tři ze čtyř mě zapřou.

1012. Mnohé bude zjeveno Božím dětem, než vzejde Velký den Pána.

1013. Vždy odpovím těm, kdo prosí o milosrdenství pro jiné duše.

1014. Nejdříve jsme šli do Judska, potom byl můj Syn převezen do Indie, Persie, Egypta, Řecka a Anglie.

1015. Je-li v duši byť jen trocha pýchy, Duch Svatý do ní nikdy nevstoupí.

1016. Brzy budete svědky toho největšího podvodu, jaký kdy Satan přivodil světu.

1017. Až Mě zapřou moji následovníci, kteří podlehnou přicházejícímu klamu, neznamená to, že by říkali "Nevěřím v Ježíše".

1018. Budete-li se modlit tuto novou litanii během času velkých zkoušek, poskytnu vám úlevu.

1019. Má láska k lidstvu je úplná. Miluji všechny, včetně těch, kteří páchají ty nejohavnější skutky.

1020. Lidé, kteří žijí v dnešním světě, se nijak neliší od těch, kteří žili před tisíci lety.

1021. Velmi brzy bude peklo oficiálně prohlášeno za místo, které neexistuje.

1022. Přijdu shromáždit věřící. Můj čas nastane brzy, jelikož milosrdenství mého Syna je již téměř u vás.

1023. Drží-li se má církev Božího Slova, musíte zůstat poslušní mé církvi.

1024. Tato nová a rychle vytvořená hierarchie ovládne moji církev.

1025. Každé slovo, které vyslovíš v této misi, pochází ode Mne. Každý skutek, který učiníš, pochází ode Mne.

1026. Kdo z vás by byl dost silný na to, aby přijal můj kalich utrpení se vším, co s sebou přináší?

1027. Tento poslední Medailon, který jsem vám přinesla prostřednictvím Božího milosrdenství, přitáhne miliardy lidí k věčnému životu.

1028. Svobodná vůle, daná lidstvu, způsobila, že se Mi mnoho mých dětí vzdálilo.

1029. Tato zjevení začnou letos na jaře, jak mi uložil můj Syn.

1030. Úloha mé Matky jako Spoluvykupitelky bude konečně dobře a opravdu pochopena.

1031. Plán na odstranění všeho, co souvisí se Mnou, byl zahájen.

1032. Velmi dlouho jsem trpělivě čekal, abych shromáždil své děti do mé svaté vůle.

1033. Dnes už méně lidí, než kdy jindy, věří ve Slovo Boží.

1034. Musím zasáhnout, abych zachránil lidstvo před sebezničením dříve, než přijde Velký den Pána.

1035. Pamatujte, že Satan si oškliví tuto misi, protože kvůli ní ztratí miliardy duší.

1036. Stále se připravujte, každý den, jakoby Varování bylo zítra, neboť k vám přijde náhle.

1037. Mnoho z toho, co lidstvo má za pevně dané, bude vzhůru nohama a naruby, je to však nezbytné.

1038. Všichni, z různých vyznání, se také musíte začít modlit můj svatý růženec, neboť vám všem přinese významnou ochranu.

1039. Jak porostou počty satanových následovníků, budou se rozsáhle veřejně hlásit ke svému uctívání ďábla.

1040. Přeji si, abyste přijali Pravdu s láskou a důvěrou, a ne s pochybnostmi v srdci.

1041. Drahé děti, tyto modlitby provázejí velké milosti.

1042. Až kněží mého Syna budou čelit strašnému utrpení a nesprávným rozsudkům, musí volat ke mně.

1043. Mnozí si budou myslet, že antikrist je velmi svatý muž.

1044. Nebudu nikdy ignorovat ty, kdo jsou osamělí, smutní, ustrašení a nejistí, zda Bůh existuje, nebo ne.

1045. Můj Otec fyzicky i duchovně otřese světem.

1046. Není nic, co bych neudělal pro své děti. Žádná oběť není příliš velká.

1047. Cožpak jste nevěděli, že potom, co se uskuteční můj Druhý příchod, vaše duše bude existovat navěky?

1048. Nakonec bude židům podán důkaz smlouvy mého Otce.

1049. Modlitbu "Zdrávas Maria" už brzy neuslyšíte uvnitř ani vně kostelů církve mého Syna.

1050. Jen se tváří, že chápou, co znamená můj Druhý příchod.

1051. V ten čas budou muset duše snášet bolest očistce na zemi.

1052. Snášejte mlčky, máte-li trápení, jste-li souženi odpornou surovostí, pomluvami, zneužíváním nebo posměchem v mém jménu.

1053. Antikrist využije svá takzvaná stigmata jako nástroj k přesvědčení světa, že on je Ježíš Kristus.

1054. Z nenávisti nemůže vzejít nic dobrého, protože pochází pouze od Satana.

1055. Seberte Mi duši – život – a vzdalte ji ode Mne a na svůj vlastní život – věčnou spásu – už nebudete mít právo.

1056. Až přijdu soudit, svět se bude chvět.

1057. Zemětřesení budou tak mohutná, že budou pocítěna napříč mnoha zeměmi současně.

1058. Když Bůh dovolí pronásledování křesťanů a židů, pak má k tomu dobrý důvod.

1059. Mnozí z vás, kdo teď říkají, že Mě milují, Mě zradí právě tak, jako Jidáš.

1060. Když se lidská vůle střetne s vůlí Boží, pak obě strany velmi bolestně trpí.

1061. Všechny odkazy na peklo byly odstraněny a člověk byl mylně uveden do falešného pocitu bezpečí.

1062. Vy, moji dva svědci na zemi, musíte vytrvat ve svém postoji.

1063. "Bůh", kterého budou hlásat, nebude můj milovaný Otec.

1064. Dokonalost ztraceného ráje bude obnovena do své bývalé nádhery.

1065. Láska a jedině láska pochází od Boha. Nenávist pochází pouze od Satana. Není žádné mezi. Nic mezi tím.

1066. Svět se bude klanět, padat na kolena a zbožňovat šelmu.

1067. Jakmile máte Mne, máte všechno.

1068. Láska dokáže přemoci všechny strasti, kterými trpí lidská rasa.

1069. Války budou narůstat až do vyhlášení velké války.

1070. Jsem nejvýš milosrdný. Nechci se mstít.

1071. Zlo bude považováno za dobro a dobro za zlo.

1072. Působením ďábla se v mých očích stáváte nečistými.

1073. Po Varování přijde velká touha vzdát Bohu slávu.

1074. Domáhat se práv křesťanů bude jako porušení zákona.

1075. Vydají novou rudou knihu s hlavou kozla vylisovanou do obalu.

1076. Tehdy Mi slzy přestanou kanout, ale můj smutek nikdy neskončí.

1077. Bůh Otec: Neboť toto je poslední období – závěrečná kapitola naplnění mé svaté vůle.

1078. Teprve až bude nejsvětější eucharistie zcela zrušena, vstoupí antikrist do mé církve.

1079. Ráj, stvořený mým Otcem pro jeho děti, jim má být konečně vrácen v celé své původní slávě.

1080. Je daleko lepší snášet bolest v mém jménu, než být oslavován hříšníky za jednání – zlé v mých očích.

1081. Ti, kdo Mě proklínají, budou prokleti.

1082. Povstane hrozivá armáda, dosud nikdy neviděná.

1083. Duše, mým Otcem jednou stvořená, bude trvat věčně.

1084. K čemu je Mi, když je ke Mně dovlečen člověk, co se vzpírá? To je k ničemu.

1085. Hladomor, který sevře svět, až bude rozlomena třetí pečeť, nebude jen z nedostatku potravin.

1086. Proste mě, svou milovanou Matku, abych vám dala sílu jít dál a chránit misi spásy.

1087. Jsou moji. Já jsem jejich. Vždy tomu tak bude. Miluji je všechny. Je to tak jednoduché.

1088. Tím, že se nechají od pohanů zastrašit, budou jako pohané.

1089. V následujících dvou letech udělají vědci vše, aby vyvrátili existenci Boha.

1090. Ach, běda Bohem vybraným k jeho službě v posledních dnech, neboť nebudou bdělí mého volání.

1091. Zemětřesení udeří na vaše města.

1092. Pro tyto ubohé duše jsem plakal krvavými slzami v zahradě Getsemanské.

1093. Obrácení slíbené mým Otcem začne tento měsíc.

1094. Dokud se daří lásce, může lidstvo přežít.

1095. Uvedou milióny katolíků do smrtelného omylu a mé církve ztratí svou svatost.

1096. Brzy odhalím konečný plán na shromáždění mé církve do svého útočiště.

1097. Ti, kdo se budou snažit obhajovat Slovo uvnitř mých církví, budou umlčeni vyloučením.

1098. Tyto zrádce poznáte podle symbolických gest, urážejících mé božství.

1099. Můj Syn, Ježíš Kristus, bude zrazen jiným Jidášem, někým, kdo požívá velkou autoritu.

1100. Můj nejváženější biskup bude předmětem hrozné justiční nespravedlnosti.

1101. Ježíš byl ve všem jako vy, kromě hříchu, neboť to by nebylo možné.

1102. Má láska spolu s vaší vírou se stanou mečem spásy.

1103. Jak se blíží Velký pátek, ti, co Mě trýzní a snaží se zničit všechny zmínky o Mně, budou toho dne velmi trpět.

1104. Kříž je vaše spojení s věčným životem. Nikdy se nevzdávejte kříže.

1105. Můj Nový ráj se stane světem bez konce – jak bylo předpověděno.

1106. Je pouze jedna cesta k Bohu, a to skrze Mne, Ježíše Krista. Není jiné cesty.

1107. Velmi málo vás odmítne novou jednotnou světovou církev, a tak můj zásah bude rychlý.

1108. Počátek a konec světa se stanou jakoby jedno.

1109. Mé učení není složité.

1110. Nedopustím, aby ti, kdo přijdou do mého Nového ráje, trpěli bolestí tělesné smrti.

1111. Blíží se čas vyhlášení, že hřích už nebude.

1112. Je lepší vytrpět duševní bolest nyní, než ve věčném ohni.

1113. Mnohá tajemství mého království jsou člověku neznámá.

1114. Dny, vedoucí k příchodu antikrista, budou dny velkých oslav.

1115. Tentokrát přijdu obnovit zemi a znovu nastolit své království.

1116. Můj slib, že přijdu znovu, se naplní během života této generace.

1117. Apokalypsa bude celá o zmocnění se církve mého Syna jeho nepřáteli.

1118. Proste a dostanete – to není můj planý slib.

1119. Bůh by nikdy nedovolil své Slovo změnit nebo nesprávně vykládat, jak se to člověku hodí.

1120. Kniha Pravdy bude pravým opakem nové lživé knihy.

1121. Kolik jen lidí dokáže uvěřit v ospravedlnitelnost konání zla?

1122. Tolik vás dnes nemá ani ponětí, co znamená Mi sloužit jako křesťan.

1123. Používám obětující se duše, abych k sobě přivedl ostatní, které by jinak nikdy nebyly zachráněny.

1124. Není třeba se obávat, neboť Bůh vás všechny miluje.

1125. Mé Boží vůli se nesmí nikdy vzdorovat.

1126. Vzbudím v mé církvi muže, který povstane a vyhlásí pravdu.

1127. Nevyhledávám zlé ke snadnému zničení. Mým jediným přáním je všechny zachránit.

1128. Bezprostředně před mým návratem obloha na tři dny potemní.

1129. Má láska, mé milosrdenství a můj soucit budou pro vás spasitelnými milostmi.

1130. Jsem přítomen v tom, kdo miluje všechny, bez ohledu na jejich rasu, víru, sexualitu nebo barvu kůže.

1131. Nesmíte nikdy zatracovat jiné, prosíte-li o Boží požehnání.

1132. Můj dům bude zneužit k uctívání pohanských bohů na znamení úcty a světu se oznámí, že je to tak spravedlivé.

1133. Satan je největší metlou pro lidskou rasu a jeho nákaza je smrtící.

1134. Skupiny, které budou prosazovat kacířství proti Bibli svaté, budou vyhledávat ty, kdo zůstanou pevní ve víře.

1135. Jako křesťané se musíte připravit k boji za svou víru.

1136. Nemusíte rozumět Božím cestám - musíte je prostě přijmout.

1137. Až pohanství sevře mou církev, bude to znamenat poslední kapitolu.

1138. Modlitba Kréda, vyznávající, kdo Já jsem, se změní.

1139. Budete právě tak vinni jako ti, kdo byli zodpovědní za to, že Mě předali mým katům.

1140. Když Mě člověk zrazuje, hřeší proti Mně.

1141. Má láska nikdy neuvadne, nikdy neochabne, nikdy nevyhasne. Byť jste provedli cokoliv.

1142. Tento dar ochrany pro mé děti byl nařízen mým milovaným Otcem.

1143. Slíbil jsem svému Otci, že půjdu pro každou duši, za niž jsem obětoval svůj život. A to udělám.

1144. Svátek Matky Spásy bude posledním dnem, věnovaným mně, Matce Boží.

1145. Číslice jedna bude použita jako symbol v nové knize.

1146. Víra duchovních bude pošlapána největším nepřítelem Boha, jaký kdy kráčel po zemi – antikristem.

1147. Prosím ty, kdo následují tato poselství, aby se modlili za tuto Misi.

1148. Láska je jedinou cestou, jak přemoci nenávist. Je-li láska od Boha, nenávist nad ní nemůže zvítězit.

1149. Bez mého Světla není nic, jen temnota duše. Ani pokoj. Ani láska. Ani naděje. Ani život.

1150. Moc Nejsvětější Trojice je člověku nedostupná.

1151. Bude to největší den od stvoření Adama a Evy.

1152. Nesmíte nikdy uctívat žádného jiného Boha kromě Trojjediného Boha.

1153. Zbořím chrámy těchto sekt a zastavím je v jejich odporných činech proti Božím dětem.

1154. Já jsem něžný, milující a trpělivý.

1155. Dveře byly otevřeny, aby pohani mohli znesvětit mou církev.

1156. Svět hladoví po pravdě mého Slova.

1157. Za každý krok, kterým se přiblížíte k mému drahému Synu, uděláte dva kroky zpět.

1158. Tyto zázraky se stanou v období tří let.

1159. Abyste mému Synu opravdově sloužili, musíte Ho nejdříve milovat. Abyste mého Syna milovali, musíte Ho nejdříve poznat.

1160. Přirovnávejte Mě k matce, která se musí po narození svého dítěte od něj odloučit.

1161. Nepřerušujte vztahy s těmi, kdo vás kvůli Mně nenávidí.

1162. Ani jeden z vás není schopen porozumět Božím zákonům.

1163. Až se má církev rozdělí a padne, přijme s nadšením humanismus.

1164. Z pravé církve zbude ostatek.

1165. Nesmíte nikdy odmítnout Boha kvůli zlým činům těch, kdo falešně tvrdí, že Mu slouží.

1166. Můžete podporovat jen Pravdu, neboť Já jsem Pravda. Zřekněte se Pravdy a zřeknete se Mne.

1167. Vaše víra bude zkoušena jako nikdy dříve.

1168. Brzy se stane nezákonným prohlásit, že následujete Ježíše Krista.

1169. Já jsem Pravda. Chopte se mé ruky a následujte Mě. Všechen život pochází ode Mne.

1170. Člověk lásku splácí láskou, stejně jako nenávist plodí nenávist.

1171. Budu úzce spolupracovat s mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, v jeho posledním činu pro záchranu lidstva.

1172. Jen s Boží láskou v duši můžete šířit Slovo Boží.

1173. Mé Slovo je velmi prosté, snadné k pochopení, ale není tak snadné je žít.

1174. Znát to, co jsem vás učil, je samo o sobě k ničemu, pokud nemilujete bližního, jako Já miluji vás.

1175. Svět Mě opustil, jak bylo předpověděno, a na mém Těle byla spáchána ta největší zrada.

1176. Lidský intelekt není schopný porozumění všemu o Mně.

1177. Až se prosadí má vůle, zavládne pokoj.

1178. Člověkem vytvořené učení vám nenasytí duši.

1179. Buďte stateční, moji maličcí, neboť mé úžasné království bude brzy vaše.

1180. Ježíš Kristus není lidmi milován tak jako kdysi.

1181. Důvěřujete-li Mně, musí to být bez podmínek.

1182. Kdo nemá úctu k lidskému životu, neuznává Boha.

1183. Zklamání důvěry nastává obvykle proto, že viník dovolil, aby pýcha ovládla jeho myšlení.

1184. Dokonalý svět nahradí všechno poskvrněné a zkažené.

1185. Byl jsem zesměšňován, pomlouván a obviněn, že jsem nemravný, lhář a kacíř.

1186. Já se nikdy nezměním. Nikdy se nepřizpůsobím novotám, neboť Já jsem, jaký jsem vždy byl a vždy budu. Jsem věčný.

1187. Je mnoho povolaných, ale je málo vyvolených, aby mi zachovali věrnost.

1188. Mnoho lidí se hlásí ke křesťanství, ale nemilují Mě.

1189. Můj Syn neposlal nikoho, aby vás odvrátil od těchto poselství.

1190. Budou říkat, že mé Slovo je tak urážející, že bude považováno za politicky nekorektní.

1191. Náhražkou křesťanství se stane humanismus, kde o Bohu už nebude ani zmínka.

1192. Netrapte svá srdce, nesnažte se Mě přesvědčit nebo přelstít, bylo by to k ničemu.

1193. Proste a dostanete. Zůstanete-li zticha a nepromluvíte, nebudu mít na co vám odpovědět.

1194. Křesťanství bude nenáviděné, protože bude považováno za překážku osobní svobody.

1195. Čas naplnění proroctví z La Saletty a Fatimy je velmi blízko

1196. Dávejte si vždy pozor na rozdělení, které ve světě vidíte.

1197. Ti, kdo se vměšují do vůle Boha v jeho plánu zachránit duše, přivodí hněv mého Otce.

1198. Nemusíte se setkat s mým Synem fyzicky, ale poznáte Ho v každém ohledu.

1199. Mějte obavy především o svoji vlastní duši, až potom se modlete za druhé.

1200. Svět je na pokraji velké změny.

1201. Nikdo není oprávněn škodit jinému ve jménu Boha.

1202. Vyzbrojím své anděly a vyvolené jedince k boji s těmi, kteří Mě odsuzují.

1203. Modlete se za mír ve světě.

1204. Otřu vám slzy, sjednotím svět a přinesu mír.

1205. Říká-li někdo, že Mě miluje, bude dělat vše podle mé svaté vůle.

1206. Zasáhnu způsoby, že svět užasne.

1207. Chápejte život jako období mezi narozením a novým nádherným královstvím.

1208. Nevšímejte si povyku protivníků, neboť v mém království lidské mínění neznamená nic.

1209. Moji církev nikdo nepřemůže.

1210. Bůh nikdy neopustí své vlastní.

1211. Satan dychtí po duších s nezkrotnou chutí a neúprosnou vůlí.

1212. Neoddělujte se ode Mne. Když to uděláte, bude velký pláč.

1213. Brzy přijde muž a řekne, že vám odhalí pravdu o mé existenci.

1214. Antikrist přijme své místo, protože k tomu bude vyzván.

1215. Ti, kdo proklínají mé proroky, proklínají Mě.

1216. Milujte Mě, jako Já miluji vás.

1217. Nebojte se těchto událostí, neboť rychle pominou.

1218. Mezi evangelikály povstane mnoho falešných proroků.

1219. Mnoho světských lidí moji nepřátelé povýší a naučí jak evangelizovat.

1220. Říct, že jste moji, je jedna věc. Být moji, je ale něco jiného.

1221. Modlete se o milosrdenství mého Syna, aby všechno utrpení mohlo být zmírněno.

1222. Varujte se muže, jenž se sám prohlásí Synem člověka.

1223. Nikdy jsem nekritizoval hříšníky. Nikdy jsem je neproklel. Nikdy jsem je nezranil.

1224. Bůh svou lásku k člověku udržuje skrze společenství rodiny.

1225. Je snadné říkat, že jste křesťané, když za to nejste napadáni.

1226. Krása člověka, stvořeného v živoucí obraz Boha, je nepopsatelná.

1227. Hřích je skutečnost. Existuje a bude existovat, až do Druhého příchodu Krista.

1228. Držte se vždy Pravdy, neboť bez ní budete žít ve lži.

1229. Má láska přemůže zlo a nenávist.

1230. Buď budete sloužit Bohu, nebo podlehnete lidské pošetilosti.

1231. Odložte svou výzbroj, neboť bude rozdrcena na kousíčky.

1232. Již brzy zažijete celosvětové očkování, o němž jsem vám říkal v roce 2010.

1233. Milióny lidí brzy Boží zákony zruší.

1234. Když vám z života mizí láska, mizí z něho i Bůh.

1235. Má církev, má pravá církev, se bude plazit po břiše.

1236. Nyní vám dám poslední modlitbu modlitební kampaně.

1237. Pamatujte, že očistec po Druhém příchodu už nebude existovat.

1238. Smrt už brzy nebude mít nad člověkem žádnou moc.

1239. Má láska k lidstvu je nekonečná.

1240. Boží prozřetelnost vždy zvítězí.

1241. Země bude vyčištěna, stejně jako moje děti budou očištěny od všech neřestí.

1242. Nejdříve přijdu pro ty, kteří jsou mého milosrdenství nejméně hodni.

1243. Klíče od mého království, od světa, který přichází, už byly připraveny.

1244. Hlad ducha zanechává duši prázdnou, nešťastnou a ztracenou.

1245. Mnozí budou zbaveni svých titulů.

1246. Prokleti jsou ti, kdo Mě proklínají.

1247. Požehnaní, kteří obdrží klíče od ráje.

1248. Přijměte Pravdu, kterou jste dostali v Knize Zjevení.

1249. Ach, jak arogantní je člověk, jenž se vysmívá mé existenci.

1250. Boží ruka použije slunce, aby vyburcovala svět.

1251. Někdy to, co se může zdát nespravedlivé, přesahuje vaše chápání.

1252. Má úloha Matky Božích dětí je podrývána.

1253. Beze Mne byste nemohli existovat.

1254. Víra je základ církve.

1255. V tomto čase vylévám na své následovníky velké milosti.

1256. Přijměte kříž s důstojností. Nestěžujte si.

1257. Ti co Mi vzdorovali při mém Prvním příchodu, odmítli přijmout Boží vůli.

1258. Nic nemůže vzniknout z ničeho.

1259. Přijdu v čase, kdy to budete nejméně očekávat.

1260. Eutanazie je odporný čin v mých očích.

1261. Jakmile do církve vstoupí zmatek, vyvolá spory. Vězte, že to nepochází od Boha.

1262. Každý z vás ať si je vědom mé spravedlnosti.

1263. Neznají Boha ti, co věří, že neztrestá bezbožné.

1264. Kniha Pravdy je obsažena ve veřejném zjevení.

1265. Díky této misi zachráním 5 miliard duší.

1266. Váš život na zemi je zkouškou vaší lásky ke Mně.

1267. Byl jsem považován za bezbožného člověka a falešného proroka, a proto Mě bičovali.

1268. Jediným cílem soukromého zjevení je zachraňovat duše.

1269. Pohané, vyhýbající se Pravdě, vstoupí do mého domu.

1270. Když o nic neprosíte, jak vám potom může můj Syn pomáhat?

1271. Bůh by nikdy nepřikazoval žádné jiné učení, protože už dal světu své Slovo.

1272. Čím více se modlíte, tím silnější bude váš vztah s Bohem.

1273. Křesťané budou brzy jako pohané.

1274. Nechejte mě přinášet lásku a útěchu souženým.

1275. Mám poselství pro římskokatolické duchovenstvo.

1276. Ďábelský duch Jezábel udělá všechno možné, aby pronikl do mé církve.

1277. Země, zamořená jejich ďábelskými způsoby, bude sténat v bolestech.

1278. Všude bude plno kacířství a mé jméno vymizí.

1279. Falešná církev temnoty bude bez života.

1280. Lidem se z života vytratila láska, protože už Mě nemají v úctě.

1281. Tituly, související se Mnou, dostanou nové názvy.

1282. Ti, co nechali své dědické právo šelmě, přede Mne nikdy nepřijdou.

1283. Můžete prosit Boží anděly, aby se za vás modlili, ale nikdy, aby vám poskytli moc.

1284. Každý člověk má rysy mého Otce.

1285. Má přítomnost otřese zemí a půda se bude chvět.

1286. Bůh vytvořil pro lidstvo přirozený řád.

1287. Přijmete-li praktiky New Age, zapřete Mne.

1288. Beze Mne by nebylo nic. Ani vesmír. Ani láska. Ani život.

1289. Můj Syn mi udělil moc rozdrtit hlavu hada.

1290. Po celé věky jsem byla posílána jako jeho posel.

1291. Nové náboženství pro všechny lidi bude přitahovat nekřesťanská vyznání.

1292. Svědomí člověka je jako zrcadlo jeho duše.

1293. Vaše práce pro druhé nebude pro Mne znamenat nic, protože budete souzeni podle své věrnosti Pravdě.

1294. Místo toho upadnou do pasti oddělením dogmatu od učení.

1295. Nemluvte o každém svém dobrém skutku.

1296. Dar lásky je na Vánoce mocnější.

1297. Ach, jakou by Mi udělalo radost, kdyby se ke Mně obrátili ve vánoční den.

1298. Den, kdy přijdu ve svém Božím milosrdenství, bude dnem osvícení.

1299. Humanismus je urážkou Boha.

1300. Ti, co přijmou ohnivé jazyky, nebudou tolerovat hřích.

1301. Pro většinu z vás je Boží vůle tajemstvím.

1302. Ochraňujte mé Slovo. Mluvte o mém Slovu.

1303. Boží vůle je nepřekonatelná.

1304. Můj Druhý příchod přinese velké štěstí.

1305. Jediné nebezpečí pro lidstvo je sám člověk.

1306. Mnozí budou vyměněni, než bude nakonec zformováno nové náboženství.

1307. Hromy a blesky sestoupí na Pánův chrám.

1308. Ti, co se přede Mnou vyvyšují, ale o druhých mluví špatně, budou ode Mne odděleni.

1309. Beze Mne by si smrt těla a duše vyžádala celé lidstvo.

1310. Buď Slovo dané Bohem přijmete, nebo ne.

1311. Kde chybí láska, tam v duši nejsem.

1312. Má moc přesahuje vše, co je z tohoto světa i mimo něj.

1313. Důvěra je klíčem k opravdové lásce.

1314. Omlouvají hřích, aby nemuseli změnit svůj život.

1315. Potřebuji vás stejně, jako i vy potřebujete Mne.

1316. Jen Já znám den a hodinu, kdy se naposled nadechnete.

1317. Lidé si zvolí svůj vlastní osud.

1318. Varování pomůže světu bojovat s největším odpadlictvím všech dob.

1319. S moudrostí přichází schopnost vidět Pravdu.

1320. Bůh je všudypřítomný – je všude.

1321. Vliv laického světa je podobný velké potopě.

1322. Obklopím každou osobu všech ras, vyznání a náboženství Světlem mého Syna.

1323. Buď Mě milujete podle mého Slova, nebo vůbec.

1324. Bibli svatou bude téměř nemožné sehnat.

1325. Enoch a Eliáš nepřijdou v těle.

1326. Již brzy se nebesa roztrhnou a oheň Ducha Svatého bude nad vámi.

1327. Já jsem vaší jedinou skutečnou útěchou ve světě, který je proti Mně.

1328. Duch zla je mocnější než vůle člověka.

1329. Modlete se za ochranu církve mého Syna.

1330. Nemohu vám odhalit víc, dokud neoddělím ovce od kozlů.

1331. Modlitba Zlého děsí.

1332. Má mise na záchranu lidstva je již téměř dokončena.

1333. Odvahu, moje drahé děti, všechno je v rukou mého Syna.

1334. Moji oddaní, posvěcení služebníci, kteří zůstávají věrni mému Slovu, povstanou a povedou vás.

1335. Dosud nikdy od mého ukřižování netrpělo křesťanstvo takovým pronásledováním.zpět