350. Poselství Ježíše ze dne 19. února 2012 v 03:00.


ŠELMA S DESETI ROHY JE EVROPSKÁ UNIE


Má vroucně milovaná dcero,

nesmíš být vyděšená těmito poselstvími, protože jsou dávána světu z lásky, kterou chovám k celému lidstvu. Znalost událostí, které mají přijít, pomůže připravit mé děti, aby mohly bránit Pravdu.

Má varování mohou pomoci rozšířit obrácení a umožní mým dětem ještě jednou potvrdit pravdu mého slibu, že se znovu vrátím. Děti, můj Druhý příchod se uskuteční ještě za vašeho života.

Vy, z této vyvolené generace, budete sklízet zázraky mého oslaveného panování na zemi. Mezi vás, moje vybrané děti, zahrnu i ty, které se ke Mně obrátili zády a popírají existenci mého milovaného Otce, Boha Nejvyššího.

Má láska zahalí ty, kteří Mnou opovrhují. Časem se obrátí. Uznání mých poselství, která jsem dal tobě, svému proroku posledního času, ti dávají odpovědnost k otevření sedmi pečetí, nebude to však všechno. Na čem skutečně záleží, je spása všech tvých bratrů a sester na světě.

Dva spojenci, Rusko a Čína, spojí své síly. To se stane, až vystoupí šelma s deseti rohy, aby ovládla svůj dlouho trpící nevinný lid. Šelma s deseti rohy je Evropská Unie, má dcero, označovaná v Knize zjevení jako Babylon.

Babylon padne a bude ovládnut velkým rudým drakem, Čínou a jeho spojencem medvědem, Ruskem. Až se to stane, zavládne komunismus a běda komukoliv, kdo bude viděn, jak praktikuje své náboženství v jejich přítomnosti. Všechna náboženství budou zakázána, ale největším pronásledováním budou trpět křesťané.

Římští katolíci nebudou vůbec tolerováni a budou muset se účastnit mší v tajnosti. Přišel čas, děti a všichni moji následovníci, abyste začali plánovat svou budoucnost. Stále vás budu vést. Začněte se připravovat teď, protože vám bude dán čas, abyste to udělali.

Znovu vám říkám, modlitby – a hodně modliteb, oslabí sílu šelmy, medvěda a rudého draka. Budou vládnout jen velmi krátký čas. Protože potom budou zničeni.


Váš milovaný Spasitel
Vykupitel lidstva
Ježíš Kristus


zpět