969. Poselství Ježíše ze dne 12. listopadu 2013 v 15:52.


TRESTY MÉHO OTCE JIŽ ZAČALY A SVĚT BUDE SVĚDKEM MNOHA DALŠÍCH EKOLOGICKÝCH ZVRATŮ


Má vroucně milovaná dcero,

je chybou si myslet, že by Bůh nevyměřil v této době svou spravedlnost světu. Tresty mého Otce již začaly a svět bude svědkem mnoha dalších ekologických zvratů, protože očista země začíná.

Přípravy již probíhají a nepřátelé Boha budou brzy odstraněni a ztrestáni, protože oni se nikdy neobrátí a nebudou prosit o mé milosrdenství. Hněv mého Otce je velký a běda těm, kdo se postaví Božímu Slovu, protože budou poraženi a rozdupáni – všichni najednou – až se poslední očista země střetne s nákazou Zlého.

Až uvidíte divoce reagovat přírodní živly, budete vědět, že dopadla ruka spravedlnosti. Pýcha člověka, jeho posedlost sebou samým a jeho víra v jeho vlastní chybnou inteligenci v duchovních věcech, přinesly na lidskou rasu vylití ohně ze čtyř misek do čtyř koutů země.

Ignorovali jste varování a tak bitva ke zničení hříchu byla už skutečně zahájena.


Ježíš Kristus
Syn člověka


zpět