506. Poselství Ježíše ze dne 27. července 2012 v 18:30.


AŽ MÁ ARMÁDA DOSÁHNE 20 MILIÓNŮ, ZNÁSOBÍM TENTO POČET NA MILIARDY


Má vroucně milovaná dcero,

mé přání sjednotit všechny mé následovníky pomocí těchto poselství do jediné armády, už přináší plody.

Moje armáda se již zformovala a sjednotila mocí Ducha Svatého, který se šíří jako požár napříč světem.

Vy, kteří jste přijali mé pokyny – i když si možná myslíte, že spolupracujete v malých skupinách, musíte vědět, že teď má armáda sestává z více než 25 000 obětavých bojovníků, kteří se modlí mé modlitby modlitební kampaně každý den.

Vaše oddanost ke Mně, svému milovanému Ježíši, Mi přináší tolik útěchy a radosti, neboť vaše modlitby zachraňují každou vteřinu každého dne milióny a milióny duší.

Kdybyste jen viděli jejich vděčnost, nikdy byste se nepřestali modlit, taková je síla vašich modliteb.

Satan kvůli této misi trpí a udělá vše, co je v jeho moci, aby ji překazil.

Z tohoto důvodu nesmíte dovolit vnějšímu zastrašování těmi, kteří vás obviňují z kacířství, aby vás zdrželo v rozšiřování mých poselství.

Dovolíte-li jiným, kteří se pokoušejí vás ponížit, nebo se posmívat vaší víře, aby vás zmátli, pak bude moci být zachráněno méně duší.

Berte tuto misi tak, jako byste pracovali v agentuře zahraniční pomoci, jako skupiny lidí, kteří jdou do zpustošených zemí, aby zachraňovali životy těch, kteří trpí hladomorem.

Je životně důležité, abyste překonali všechny překážky a poskytli pomoc obětím. Jedna hodina zpoždění může rozhodnout o životě a smrti. Totéž platí o této misi.

Dívejte se vpřed, nevšímejte si vměšování těch, kteří se budou pokoušet vás vrátit zpět, a jděte kupředu.

Shromažďujte po cestě ostatní a veďte je k vítězství, k vítězství spásy.

Vaše armáda se rozrůstá každým dnem. Držte se pevně mé ruky, dokud nedosáhneme 20 miliónů, jak si přeji, které budou razit cestu v boji proti antikristu.

Až má armáda dosáhne 20 miliónů, znásobím tento počet na miliardy. A až se to stane, bude šelma konečně zničena.

To je můj slib. Neboť velký počet dětí Boha, naplněných jeho Boží láskou, porazí zlo.

Nezapomeňte, že láska je silnější než nenávist. Jen láska v hojnosti může vyhladit zlo.


Váš Ježíš


zpět