696. Poselství Boha Otce ze dne 1. února 2013 v 16:20.


SMETU NÁRODY, KTERÉ MI PLIVAJÍ DO TVÁŘE


Má nejdražší dcero, mé srdce je zlomené nyní, kdy člověk, špatností svých hříchů, nakonec zkoušel mou trpělivost. Zranění a bolest zesilují můj hněv, protože nemohu dovolit další šíření zamoření v míře, jaké padlo na lidstvo.

Ruka mé spravedlnosti nyní dopadne na národy, které bezostyšně vzdorují mým zákonům. Nenávist člověka ke svým bratrům a sestrám je patrná po celé zemi a má mnoho podob. Mé poselství smrtelným lidem je následující: "Přestaňte se svými ďábelskými skutky, nebo můj trest zničí vše, co děláte a vy budete trpět věčnou bolestí."

Nemáte právo brát život, neboť Já jsem Původce života. Jen Já dávám život. Nepřichází z žádného jiného zdroje. Jen Já jej mohu vzít. Když zasahujete do mého Božího plánu, budete zastaveni. Tento plán byl znevážen vámi, stvořením, jemuž jsem dal tak mnoho. Byl napaden a roztrhán jako by na něm nezáleželo.

Vaše války se vystupňují, neboť přinesu smrt vašim zlým vůdcům. Najdu vás, chopím se vás a uvrhnu vás do propasti, kde bude vaším věčným společníkem šelma. V utrpení si budete rvát své oči kvůli ukrutnostem, které jste spáchali na mých dětech.

Kvůli hříchům proti nevinným, jejichž životy jste zničili, bude na vás seslán můj trest. Žádný národ tomu trestu neunikne a míra mého trestu bude odpovídat hloubce hříchů, k nimž jste se snížili.

Možná, že si myslíte, že můj trest je přísný, ale bez něj byste se navzájem zničili. Kdybych nezasáhnul, svět by přestal existovat; neboť vy, se svými ďábelskými technologiemi, které jste vytvořili, byste jej rozlomili ve dví.

Nedovolím vám to udělat. Má moc je všemohoucí a nyní budete svědky mých trestů, jak dopadnou na lidstvo.

Kajte se. Modlete se za vaše bližní hříšníky a zejména za ty, kteří byli zamořeni temnotou Zlého. Smetu národy, které Mi plivají do tváře a které se přestaly ovládat. Ty, které trápí ostatní, budou trpět bolestí, jakou způsobují jiným.


Váš Otec
Bůh Nejvyšší


zpět