Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Chvála Kristu!

  Tak jsem zjistila, že při hromadném dlouhotrvajícím výpadku elektřiny by se nemohlo / nesmělo používat běžné splachovací WC. Jak to máte vyřešeno? Uvažovali jste o tom? Pořídili jste si chemické WC…?
  Za tipy a názory budu ráda. Doteď jsem si naivně představovala, že mi stačí, když budu mít u normálního WC kýbl dešťové vody na spláchnutí, ale ono to asi tak fungovat nebude. Prý i odtok a čištění odpadní vody bez elektřiny nefunguje a splašky by se mohly vratit a zaplavit (nejen) místnost s WC, pokud nebude v dobrém spádovém postavení vůči čistírně odpadních vod a ostatním domácnostem… Nejsem technický typ a trochu se v tom ztrácím…

 2. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Svatá poselství světu předaných Marii Božího milosrdenství se naplňují před našimi zraky. Zlo se šíří jako lavina a ti co nepřijali svaté Slovo Boží jako čistou Pravdu, tápou ve tmách.
  Ač prožíváme soužení, jaké nikdy nebylo a už nikdy nebude, měli bychom mít v srdci velkou radost a naději, neboť blízko je den našeho vysvobození. Poznáváme znamení, která nás připravují na tento den. Jedním z nich je přibližování nebeského tělesa, jak se o tom hovoří v Poselství Varování a Poselství Zbytku.

  Planeta X:
  Přibližující se vesmírná tělesa můžeme sledovat takřka v přímém přenosu na této adrese:
  https://avcams.faa.gov/sitelist.php#loop

  Velké množství kamer zachycuje aktuální stav událostí na horizontu. Pokud je jasný den, můžeme na různých kamerách vidět a jasně rozpoznat neznámý objekt na obloze.
  Kliknutím na název této kamery se objeví čtyři obrázky a kliknutím na Loop nám najedou obrázky natočené za celý den. Můžeme také kliknout na Play a obrázky se rozjedou od začátku až do konce.
  Planeta X je pozorovatelná jen blízko Slunce a v této roční době jen od cca 23hodin do 6hodin našeho času.

  V odkazu níže je možné vidět několik obrázků, které jsem uložil v průběhu roku 2021.
  https://uloz.to/file/e9FYztk7J4RE/planeta-x-23-3-2021-zip#!ZJZmZGR2Z2D5BTZ0ZQuvMwuuBJL5ZRIFARcMMIqkYzqgrwtjAD==>

  Zaznamenané snímky přibližujících se nebeských těles odpovídají informacím z Poselství, ale také i vědeckému poznání o čemž se však nesmí veřejně mluvit.
  Na snímcích kamer FAA – například Yukon River Bridge, nebo Pilot Point, je zachycena jakási planeta i s obíhajícím měsícem což odpovídá vědeckému poznání o planetární soustavě o složení těchto planet: Doutnající hvězda Nemesis, kolem ní obíhají Nibiru s měsícem Ferrada, Helion s měsícem Harrington a Arboda. Kameru Yukon River Bridge sleduji již několik měsíců a mám uložené snímky opakujícího se objevení a opětovného zakrytí měsíce před touto planetou.
  Jsem přesvědčen, že nebeské těleso zachycené na snímcích je skutečnost a není to žádný odraz čočky v kameře. Podíváme-li se na snímek planety s měsícem, tak v levém spodním rohu takový odraz měsíce této planety uvidíme, ale měsíc je skutečný.

  Planetu X je možné vidět také zde:
  https://www.youtube.com/channel/UCSoUtjcq-LjPxPVZiAPYidQ

  Pro připomenutí ze svatých poselství světu:

  Poselství Varování:
  152. Poselství Ježíš ze dne 30. července 2011 v 15:30.
  NEPATŘÍTE SATANOVI, ALE MNĚ A MÉMU VĚČNÉMU OTCI
  Až uvidíte mé Světlo, plameny mé lásky, se již brzy zhmotňovat na obloze, nebuďte na pochybách. To nebude iluze. Bude to realita a musíte se pokořit, abyste otevřeli své oči Pravdě. Neodvracejte oči a nekrčte se ve strachu. Má přítomnost musí být vámi přivítána jako poslední příležitost ke spáse.
  https://jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/152.html

  246. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2011 v 16:00.
  NEJDŘÍVE SE OBJEVÍ ZNAMENÍ NA OBLOZE – SLUNCE ZAČNE ROTOVAT
  Ještě jednou, znamení na obloze se objeví nejdříve. Mnoho lidí zbystří pozornost, až uvidí změny na obloze. Uvidí slunce, jak rotuje a víří jako nikdy předtím. Potom uvidí kříž. To se stane bezprostředně před tím, než se hvězdy srazí na obloze a kdy mé paprsky Božího milosrdenství pokryjí zemi.
  https://jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/246.html

  658. Poselství Boha Otce ze dne 27. prosince 2012 v 18:20.
  BRZY UVIDÍTE NOVÉ SVĚTLO, NOVÉ SLUNCE
  Nadešel čas předpověděných změn, kdy se bude měnit jak země, tak i planety a podnebí už nebude nadále předvídatelné.
  Světlo nového úsvitu – nové éry – pomalu, ale jistě ozáří svět. Brzy uvidíte nové světlo, nové slunce. Bude větší a bude příčinou velkého úžasu.
  Je to znamení mé moci a mého majestátu. Bude to zázrak a bude důkazem, že člověk plně nerozumí tajemství stvoření.
  Jen Já, Bůh, Stvořitel vesmíru, ovládám vše, co je. Vše, co bude. Vše, co může být. Žádný člověk, žádný vědec, nemůže rozluštit tato nejsvětější tajemství, neboť člověku není dáno tomu rozumět v tomto čase.
  https://jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/658.html

  760. Poselství Ježíše ze dne 6. dubna 2013 v 17:00.
  BLÍZKO JE ČAS, KDY SE OBJEVÍ KOMETA, O KTERÉ JSEM MLUVIL, O NÍŽ LIDÉ BUDOU VĚŘIT, ŽE TO JSOU DVĚ SLUNCE
  Má vroucně milovaná dcero,
  hvězdy se brzy změní a blízko je čas, kdy se objeví kometa, o které jsem mluvil, a o níž lidé budou věřit, že to jsou dvě slunce. Lidstvo brzy uvidí úžasnou podívanou a uslyší zvuk hromu, a bude to vypadat, že se srazí dvě slunce.
  https://jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/760.html

  967. Poselství Boha Otce ze dne 10. listopadu 2013 v 15:00.
  ŽÁDNÉ VĚDECKÉ POSUZOVÁNÍ NEBUDE DÁVAT SMYSL, AŽ SPATŘÍTE DVĚ SLUNCE
  Má nejdražší dcero,
  mou touhou je velmi brzy shromáždit všechny mé děti, aby byly svědky mého slibu. Můj velký dar přijde uprostřed velkého duchovního pronásledování, kdy bude popřeno všechno, co představuji. Noví bohové, z nichž žádný neexistuje, budou představeni světu. Pokryti blyštivým zevnějškem budou vymyšleni tak, aby zabránili veškeré víře v mou existenci. Všechno to kacířství udusí Boží Světlo.
  Hvězdy zakrátko přestanou tak jasně zářit. Nevěřícímu světu brzy ukážu nová, všemu lidskému vědeckému poznání odporující, neočekávatelná znamení, jako zjevení začátku mého zásahu. Žádné vědecké posuzování nebude dávat smysl, až spatříte dvě slunce. Žádná definice podle nedostatečného lidského poznání nebude smysluplná. Přesto se každé znamení, dané světu z nebes, bude brát a vykládat, že ve vesmíru existuje další lidský život.
  https://jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/967.html

  970. Poselství Ježíše ze dne 12. listopadu 2013 v 20:30.
  PRVNÍM ZNAMENÍM BUDE RYCHLEJŠÍ OTÁČENÍ ZEMĚ. DRUHÉ ZNAMENÍ SE TÝKÁ SLUNCE, BUDE NARŮSTAJÍCÍ HROZBOU, JASNĚJŠÍ A ZAČNE ROTOVAT
  Má vroucně milovaná dcero,
  jak se můj čas blíží, mnozí budou spát, ale ti, kdo jsou požehnáni, s očima otevřenýma mému Světlu, poznají znamení. Dostanou také požehnání, aby se připravili a jen ti, kteří se Mě budou držet, dokážou přestát změny.
  Prvním znamením bude rychlejší otáčení Země. Druhé znamení se týká Slunce, bude rostoucí hrozbou, jasnější a začne rotovat. Vedle něj uvidíte druhé slunce. Potom počasí přivodí chvění světa a změny se projeví zničením mnoha částí země. Tyto tresty – a bude jich mnoho – zbaví lidstvo jeho arogance tak, že duše budou úpěnlivě prosit o Boží milosrdenství. Nic jiného nepohne kamennými srdci těch, kteří vyloučili Boží lásku ze svých životů.
  https://jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/970.html

  Poselství Zbytku:
  253. Poselství Matky Spásy ze dne 17. července 2017.
  Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
  VYCHLOUBÁTE SE DUCHOVNÍM IGNORANTSTVÍM, V NĚMŽ ŽIJETE
  Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země se třese z jedné světové strany na druhou.
  Vulkány zvyšují svou aktivitu účinkem nebeského tělesa, které se blíží k Zemi.
  http://poselstvi-zbytku.org/html2/253.html

  243. Poselství Ježíše ze dne 1. července 2017.
  Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
  TOUŽÍM PO ČINECH A JEDNÁNÍ ZROZENÝCH Z PRAVDY A LÁSKY
  Z vesmíru se blíží nebezpečí pro můj lid. Velké světové mocnosti vědí o tomto nebeském tělese, které bude pohromou pro lidstvo. Zapírají tuto znalost nikoliv pro dobro lidí, ale aby vás udrželi ve lži, a lidstvo bez problémů a bez hříchu.
  http://poselstvi-zbytku.org/html2/243.html

  233. Poselství Matky Spásy ze dne 14. června 2017.
  Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
  BUĎTE MOUDŘÍ, NEPLÝTVEJTE ČASEM NA VŠEDNÍ VĚCI
  Buďte zralými lidmi, kteří znají Boží Pravdu, činí nápravu, aniž by ztráceli čas.
  Země je ohrožena nebeským tělesem. Vědci to vědí, ale lidstvo o tom neví, představitelé mocností o tom vědí, ale nenechávají o tom vědět. Pro lidstvo by bylo dobré, kdyby si bylo vědomo hrozeb visících nad zemí.
  Voda chce očistit Zemi, oheň bude větší, protože teploty budou extrémní, vzduch přinese neznámé částice k obyvatelům pobřežních oblastí.
  http://poselstvi-zbytku.org/html2/233.html

  223. Poselství Ježíše ze dne 29. května 2017.
  Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
  VOLÁM VÁS, ABYSTE DOSÁHLI PLNOSTI ŽIVOTA V JEDNOTĚ SE MNOU
  Modlete se, mé děti, modlete se, země se otřese s větší silou kvůli blízkosti tělesa přicházejícího z vesmíru.
  http://poselstvi-zbytku.org/html2/223.html

  197. Poselství Ježíše ze dne 13. dubna 2017.
  Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
  VŠICHNI MOJI LIDÉ BUDOU SOUZENI NA VAHÁCH MÉ SPRAVEDLNOSTI
  Moji lidé, nebeské těleso se blíží k Zemi a způsobí bolest mým dětem. Vulkány začnou soptit.
  http://poselstvi-zbytku.org/html2/197.html

 3. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  2. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  3. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  4. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  5. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  6. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  7. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  8. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  9. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  10. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  11. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  12. O čo najväčšie rozšírenie knihy “Ruženec záchrana pre svet” (ruzenec.org) do všetkých slovenských domácností prosí nášho Pána a našu nebeskú Pannu Máriu brat Zoltán.
  13. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  14. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  15. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  16. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  17. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  18. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  19. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  20. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  21. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  22. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  23. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  24. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  25. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  26. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  27. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  28. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  29. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  30. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  31. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  32. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  33. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  34. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  35. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  36. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  37. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  38. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  39. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  40. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  41. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  42. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  43. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  44. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  45. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 4. TOXICITA MRNA VAKCÍN
  (kliknutím na obrázok sa vám prehrá video)

  Dr. Michael Palmer vysvetľuje problematiku toxicity mRNA vakcín proti covidu a prečo sú tieto vakcíny veľmi rizikové.
  Dr. Michael Palmer: “Toto je technológia určená na trávenie ľudí!”

 5. Nyní se ukážu každému člověku
  , aby mohl na vlastní oči vidět, že „Bůh skutečně existuje“,
  že Písmo svaté nejsou pohádky.

  Den je blízko mých dětí, připravte se na setkání se svým Stvořitelem tváří v tvář. Ulehčete břemeno svých hříchů, abyste v době soudu neměli více utrpení.

  Pozvednu ke Mně každého, kdo prokázal, že je chápavý, uzná se za hříšníka a požádá Mě s pokáním v srdci… ve vší pokoře, aby mu bylo odpuštěno. Pouze ti, kteří cítí skutečnou bolest hříchu ve svých srdcích, budou mnou vítáni.

  Radujte se, vy, mé děti, nebo vy všichni, kteří po Mně toužíte, kteří dychtivě očekáváte, až vás vychvatím, protože vaše odměna je blízko.

  V těchto dnech temnoty zesilte svou modlitbu!

  Zasvěťte se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a vyproste můj naléhavý zásah. Vyvolej mé milosrdenství a můj očekávaný návrat. Amen!

  BŮH JE TAM! … Čeká, až uslyší vaše volání o pomoc, aby zasáhl .
  https://colledelbuonpastore.eu/2021/10/30/gli-uomini-sono-completamente-fuori-di-testa-il-loro-essere-e-comandato-da-satana-il-suo-veleno-e-nelle-loro-vene/

 6. Sestry a bratia v Kristovi a Márii!

  Možno ste sa mnohí z vás už stretli s vehementnými obhajcami prijímania sv. Eucharistie na ruku, ktorí sa vás všemožne snažili presvedčiť, že je to prípustné, že je to len formálny vonkajší prejav, že dôležité je to, čo cítime v srdci a nie to, ako sa to navonok prevádza atď. Poukazovali na legálnosť a prípustnosť tejto pre nás tradičných katolíkov úplne neprijateľnej a nášho Pána Ježiša Krista veľmi znevažujúcej a ponižujúcej formy prijímania najsvätejšej oltárnej sviatosti. Častý argument týchto zástancov a obhajcov prijímania na ruku je tvrdenie, že vraj aj ranní prvotní kresťania takto na ruku prijímali. Chcem vám ponúknuť silné argumenty, aby ste sa vedeli brániť a obhájiť si svoje skalopevné argumenty pred tvrdeniami týchto alibistických kresťanov, ktorí si snáď ani nie sú vedomí toho, ako veľmi tým urážajú nášho Pána a ako znesväcujú najsvätejšiu oltárnu sviatosť, a dovolím si tvrdiť, že prijímaním na ruku páchajú za istých okolností dokonca aj svätokrádež(!) a dopúšťajú sa ťažkého hriechu. Prosím nezľahčujme tento ťažký hriech, lebo sa jedného dňa budeme zaň musieť zodpovedať pred súdnou stolicou spravodlivého sudcu Boha Najvyššieho. Svätá Eucharistia nepatrí do laických neposvätených rúk, lebo nikto okrem kňaza sa jej nesmie dotknúť. Vedeli ste napríklad ten fakt, že ani najsvätejšia Panna Mária sa neodvažuje vziať najsvätejšie telo a krv jej milovaného Syna do svojich rúk? Vedeli ste, že ona, Kráľovná vesmíru, najvyššia bytosť spomedzi stvorených bytostí, pokorne kľačí spolu s anjelmi a svätými neba pri kňazom vykonávanej eucharistickej premene, čiže transsubstanciácii podstaty chleba a vína na podstatu pravého Tela a pravej Krvi Kristovej? Len vysvätené cirkevné osoby majú toto oprávnenie dané im od najvyššieho kňaza Krista, nikto iný toto privilégium nemá, ani laici, ktorých kňaz poverí rozdávať sv. prijímanie ľudom v kostole počas vysluhovania sv. omše. Je to len nedbanlivosť, zľahčovanie si povinností kňaza, či mnoho razy aj lenivosť našich kňazov, že takto nezodpovedne poveria laikov podávať ľudu sv. prijímanie, hoci by mali dobre vedieť, že to nie je prípustné a že tým porušujú svoj kňazský sľub daný veľkňazovi Kristovi?!

  Druhý veľmi dôležitý argument proti prijímaniu na ruku je tento: Ľudia berúc sv. hostiu do rúk ju nielenže znesväcujú a často aj svätokrádežne prijímajú, ale z hostie padajú na zem malé čiastočky, po ktorých ľudia šliapu. Uvedomujú si toto hrozné znesväcovanie oltárnej sviatosti zástanci a obhajcovia prijímania na ruku? Je im to zrejme jedno, oni sa vôbec nehanbia, vôbec nemajú výčitky svedomia a očividne sa ani neboja Božieho hnevu pre tieto ich do neba volajúce hanebné znesväcovania najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej!

  A teraz uvediem ešte tretí neotrasiteľný a nespochybniteľný protiargument voči tým, ktorí sa oháňajú často používanou otrepanou frázou, že veď aj prví kresťania v rannom štádiu Cirkvi prijímali na ruku. Tak teda, sestry a bratia, počúvajte a vstrebávajte do svojho vedomia to, čo na toto tvrdenie hovorí sám vrchný pekelný arcidémon Belzebub, ktorý z donútenia Panny Márie musel k tejto veci vypovedať nasledovne uvádzané slová, a teraz citujem priamo z knihy: Bonaventur Meyer “Napomenutie z onoho sveta”:

  Výpoveď Belzebuba ohľadne PRIJÍMANIA NA RUKU V PRVOTNEJ CIRKVI

  Exorcista: V mene Ježiša! Ako je to s prijímaním na ruku v prvotnej Cirkvi?

  Belzebub: Keď Kristus rozlomil chlieb, videli sme sami, že ho apoštolom na ruku nekládol. Nechceme o tom hovoriť, nechceme hovoriť.

  Exorcista: V mene Najsvätejšej Matky Božej… !

  Belzebub: To my neradi hovoríme, to neradi hovoríme.

  Exorcista: V menej Najsvätejšej Panny… hovor!

  Belzebub: Pri poslednej večeri kládol Kristus apoštolom chlieb priamo do úst so slovami: “Toto je moje Telo”. O Krvi nemusíme vôbec hovoriť, pretože sa pila z pohára a ruka sa Jej nedotkla. Apoštoli, ktorí sa zúčastnili na poslednej večeri, nikdy nepodávali ináč. Keď sa neskôr podávalo na ruku, vždy to bolo bez Kristovho súhlasu. On podával do úst a tiež Matka Božia nikdy ináč neprijímala. Vždy kľačala v hlbokom sklone … ach, my to nechceme hovoriť. Keď’ ONA prijímala, vždy sme zúrili. Ona prežívala sväté prijímanie mysticky, plne prežívala, čo sa vtedy pri poslednej večeri dialo. ONA vždy všetko videla. Bola predurčená, aby viedla Cirkev. Rovnaké určenie mali síce aj apoštoli, ale ONA im bola v značnej miere nápomocná. Už raz sme to museli povedať. ONA celé noci prekľačala s apoštolmi na kolenách, aby Cirkev Kristova bola riadne vedená. Apoštoli prítomní pri poslednej večeri nikdy nedovoľovali podávať na ruku, ale do úst. Že sa to neskôr zmenilo, to nie je ich vina… Ani Ježiš, ani Matka Božia nenesú na tom vinu. Tí HORE to nezaviedli, lebo to bolo proti ich predstavám.

  Exorcista: Kto si želal prijímať na ruku?

  Belzebub: Na to sa nemusíš pýtať.

  Exorcista: V mene Boha Otca…!

  Belzebub: To sme dali dohromady my! … a zmotali. Vedeli sme, že keď u prvých kresťanov zavedieme prijímanie na ruku, bude sa raz môcť povedať, že v prvotnej Cirkvi bolo to tiež tak. Práve posledný koncil a moderní ľudia mohli poukázať na to, že prijímanie na ruku bolo u prvých kresťanov obvyklé a že na ňom teda nie je nič zvláštne. To bolo v prvých časoch kresťanstva, zanedlho po Kristovej smrti. Vtedy to nebol hriech, pretože ľudia nevedeli, že si to Boh neželá. My však sme už vtedy na všetko mysleli a vedeli, aký to bude mať dopad. Osvietené duše a najlepší cirkevní učitelia vždy vedeli, že prijímanie do úst je lepšie a oveľa úctivejšie, pretože sa prijíma TELO TOHO HORE. Je hrozné, keď Ho ľudia berú do zafúľaných paprčiek, do rúk s dlhými nechtami, alebo rozodranou kožou… my ani nemôžeme naraz všetky tie ohavnosti vymenovať. Sú ľudia, ktorí si vôbec ráno neumývajú ruky, ani keď niekde boli…, ja o tom nechcem hovoriť, to je hrozné zneuctenie. Ale je veľa ľudí, ktorí v Boha veľmi neveria a ktorí vo sv. Eucharistii vidia len symbol, ako protestanti. Koncil spočiatku taký nebol, ale neskôr došiel k záveru, že treba vyjsť v ústrety protestantom a iným náboženstvám. Myslel si, že je to solidárne a dobré, že je to prejav lásky k blížnemu a zároveň že sa dosiahne i to, o čo usilujú slobodomurári: vyjsť všetkým v ústrety. Tým sa stalo, že boli stratené veľké milosti.

  Koniec citovanej state z knihy: Bonaventur Meyer “Napomenutie z onoho sveta” (link na stiahnutie PDF knihy z našej digitálnej knižnice tu: Bonaventur Meyer “Napomenutie z onoho sveta”

  Drahí bratia a sestry, ja som presvedčený, že my katolíci a kresťanskí tradicionalisti máme veľmi silné pádne argumenty na to, aby sme sa nimi snažili presvedčiť všetkých obhajcov prijímania na ruku – vrátane našich milovaných kňazov, z ktorých mnohí zišli z pravej cesty katolíckej tradície a neraz aj žiaľ z pravej katolíckej viery (prijímajú a aplikujú mnohé heretické závery 2. vatikánskeho koncilu) o nevhodnom prijímaní na ruku znesväcujúcom kresťana katolíka. Ak aj vás, sestry a bratia, mnohí kňazi k tomu nútia a odmietnu vám podať sv. hostiu do úst na jazyk, potom sa radšej odoberte bez slova preč, prípadne ak máte odvahu, choďte po sv. omši za kňazom a argumentujte mu týmto, čo som vám tu dnes napísal. Argumentujte v pokojnom tóne, ale pritom presvedčivo a bez strachu, o škodlivosti, urážaní a znesväcovaní nášho Pána Ježiša Krista, ak vás kňazi nútia prijímať na ruku a argumentujú, že to majú z hora takto nariadené. Skúste sa s nimi dohodnúť na tom, že pôjdete na prijímanie až na konci rady ako posledný, aby vám ako poslednému podal prijímanie na jazyk. Argumentujte, že máte právo prijať Telo Pána v kľačiacej polohe na jazyk, pretože to je skutočne naše právo ustanovené v nariadeniach biskupov Slovenska, kde sa uvádza, že veriacemu nesmie byť odopreté prijímať v kľačiacej polohe na jazyk, ak si to veriaci takto praje. Argument ohľadom takzvanej pandémie neobstojí, táto umelo vykonštruovaná pseudopandémia je len nástrojom diabla a jeho elitárskych svetových globalistov – satanových otrokov na zničenie kresťanstva, svetovej populácie a nastolenia satanského Nového svetového poriadku. Ja osobne to riešim tak, že prijímam potom už len duchovne, vôbec nepristupujem k sv. prijímaniu v kostole, v ktorom kňaz odmieta dať prijímanie do úst. V tichosti sa modlím k Duchu Svätému prosiac Najsvätejšiu Trojicu a Nebeskú Matku, ktorá je živým svätostánkom, aby mi, ak som toho hoden, bolo podané duchovné sv. prijímanie. A keď mám možnosť, a väčšinou tú možnosť mám aspoň tri razy do mesiaca, tak cestujem do 65 km vzdialeného mesta na latinskú trídentskú sv. omšu, kde prijímam plný radosti, šťastia a vďačnosti za túto možnosť prijať dôstojne a tak, ako si to náš Spasiteľ skutočne želá, najsvätejšiu oltárnu sviatosť v kľačiacej polohe na jazyk. Sestry a bratia, vtedy sú to pre mňa najšťastnejšie okamihy vytrženia ducha, ktoré preživam! Bohu vďaka za všetky Jeho veľké milosti a dobrodenia konané na mne, úbohom hriešnikovi a nedokonalom smteľníkovi. Prosím, buďte aj vy praví a nebojácni Kristovi bojovníci a nepodvoľte sa dnešnej bezbožnej heretickej dobe vlády satana na zemi. Kto vydrží do samého konca, bude spasený a dostane veniec večného života! Pán hovorí: “Kto Mňa nezaprie a vyzná pred ľuďmi, toho aj Ja vyznám pred svojim Nebeským Otcom”. Vždy na to pamätajme.

  Sestry a bratia, povzbudzujem vás, všetci spolu svorne a nebojácne vydržme, veď aj toto strašné obdobie raz pominie a viete, čo každého z nás čaká na konci tejto tŕnistej a bolestnej cesty, ak si to zaslúžime. Preto všetci odvážne bojujme a nevzdávajme sa, my predsa patríme Kristovi a nie satanovi, a preto aj vy podľa toho konajte a nikdy nezaprite nášho Pána, aj keby vás to malo stáť váš pominuteľný pozemský život! Veď čo tento znamená pre smrteľného človeka v porovnaní s večným životom s Kristom v nebeskom kráľovstve Boha Otca, Syna a Ducha Svätého? Všetkým prajem požehnané obdobie sviatkov pamiatky “Všetkých svätých” a “Všetkých zosnulých”. Pánu Bohu a Panne Márii za všetko vďaka!

  • Chvála Kristu a Marii!

   Milí bratři a sestry v Kristu,
   ano, projevujme úctu Našemu Spasiteli a Vykupiteli. Možná jste si všimli, jak mnoho lidí přijímá Kristovo Tělo ledabyle, lhostejně…drobečky mohou padat na zem, pak po nich lidé šlapou…po Kristově Těle.
   Odčiňujme neúctu těchto bratří a sester, možná ani pořádně nevědí, co činí. Klaňme se Ježíši Kristu i za ty lhostejné lidi, vždyť i oni jsou Bohem milováni. Klaňme se nejen v kostele, kapli, ale i doma. Každý může mít alespoň maličký oltářík, kde si vystaví kříž, sochu Panny Marie, obrázky svatých, ikony, svíce, květiny….my na domácím oltáříku často zapalujeme svíčku, pokud jsme doma.
   A pokud to nejde, např. kvůli nevěřícím a nepřátelským příbuzným, modlete se v srdci, v hloubi duše. Jednou jsem navštívila takovou rodinu. Otec je měl sice rád, ale křesťanství bytostně nesnášel. Nebyl zrovna doma, tak jsme se modlili. Rodina lovila ikony a svíčky někde v hloubi peřiňáku, pomodlili jsme se a ….pak bylo nutné zase všechno schovat, zamést stopy…holt už máme “katakomby”. Vytrvejme a modleme se!

   https://www.lifenews.sk/33067/kanadsky-pro-lgbt-biskup-zakazuje-omse-pre-nezaockovanych

   Ještě připojuji krásné povzbudivé kázání: https://www.youtube.com/watch?v=ZcA3hPxzM6g
   Zvlášť krásné jsou poslední cca 2 minuty. Ano, dobrý pastýř dá i život za své ovce. Víc takových!
   Přeji požehnání a hodně sil. Ilka

   https://gloria.tv/post/7bUQSwXtdFRwBDgtezCha9cxV

  • U nás vo farnosti máme kňaza, ktorý vedie veriacich k veľkej úcte k eucharistii a samozrejme nemá problém podať sv. prijímanie pokľačiačky a na jazyk. Je to veľká milosť. Taktiež na pútnickom mieste Litmanová majú kňazi dve nádobky a pri prijímaní použitú lyžičku odložia do nádobky na použité lyžice. Bohu vďaka za takých kňazov. Chce to modlitbu, aby si aj ostatní kňazi postupne uvedomili kam to dlhodobo vedie a ako dopadol západ s nevhodným, znesväcujúcim prijímaním na ruku.

   135. Modlitba zo 6. februára 2014
   Za obranu Pravdy
   Ó, milovaná Matka Spásy, pomôž mi vo chvíli mojej núdze. Oroduj, aby som bol požehnaný darmi, vylievanými na moju nehodnú dušu mocou Ducha Svätého, aby som vždy bránil Pravdu. Posilňuj ma pri každej udalosti, kedy budem vyzvaný poprieť Pravdu, Božie Slovo, sväté sviatosti a najsvätejšiu Eucharistiu. Pomôž mi použiť milosti, ktoré dostanem, aby som stál pevne proti zlobe Satana a všetkých úbohých duší, ktoré používa k zneucteniu tvojho Syna, Ježiša Krista. Pomôž mi v hodine mojej núdze. V záujme duší, daj mi odvahu poskytnúť sviatosti každému Božiemu dieťaťu, keď mi bude zakázané nepriateľmi Boha, aby som tak konal. Amen.

   S pravdou sa ľahko manipuluje. Pápež J. P. II a Benedikt XVI podávali veriacim eucharistiu na jazyk. Takže dotyčný kňaz poslušnosť pápežovi označil ako neposlušnosť cirkvi. To je manipulácia.

   • Ja som z tohto tak smutný.
    Tiež v okolí môjho bydliska už sa len toto praktizuje.
    Prevažnú časť života som bol vlažný, posledných 5 rokov to bolo lepšie a takto sa to pokazilo.
    Raz som sa odhodlal ísť na sv. spoveď a kňazovi som spomenul i môj smútok z tejto zmeny.
    Nakoniec som bol napomenutý ,že chcem byť pápežskejší ako pápež.
    Mnohí v tom nevidia nič zlé.Ani argument,že nie sme hodní sa takto dotknúť nepohol ,tiež tie drobné častice, že sa už používa iné zloženie pri výrobe hostíí .
    Kedže som sa snažil komunikovať slušne ako sa najviac dalo, rozhrešenie som dostal.
    A povedal,že budem teda prijímať radšej duchovne.
    Od tej doby som v tom kostole nebol.Tak rád som tam chodieval.Cítim to iba ja, že sú tieto chrámy znesvätené.
    Prísť tam v rúšku,respirátore a v obmedzenom množstve?

    To je zapretie Viery vo večný život, takéto správanie.
    Ale máme tú prísľub v posolstve 1334 , že to nebude úplne beznádejné.

 7. SATANSKÝ PLÁN ZNIČENIA ĽUDSTVA
  (kliknutím na obrázok sa vám prehrá video)

  Sme v biologickej vojne. Pred očami sa nám odvíja satanský plán manipulácie a zničenia svetovej populácie. Vizionárka z Fatimy sestra Lucia dos Santos povedala: “Posledný zápas medzi Kristom a satanom bude o manželstvo a rodinu.”

 8. V MOCI DIABLA PO COVID VAKCÍNE
  (kliknutím na obrázok sa vám prehrá video)

  Svedectvo očkovaného kňaza exorcistu, ktorý bol zvedený démonom. Boh ho varoval mnohými znameniami pred prijatím vakcíny. Keď smeroval do očkovacieho centra, tesne pred začlenením sa do radu pocítil, že mu niečo bráni pristúpiť. Keď sa priblížil, zacítil diabolský zápach, ktorý ho vydesil.

   • K očkování: asi to víte, ale pro jistotu:
    Rezoluce Rady Evropy 2361 vyzývá, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že není očkovaný
    7.3.1 zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné, a aby nikdo nebyl pod politickým, sociálním nebo jiným tlakem na očkování, pokud si to nepřeje;

    7.3.2 zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován, z důvodu možných zdravotních rizik nebo z toho, že se očkovat nechce;

    7.3.5 transparentně sdělovat obsah smluv s výrobci očkovacích látek a zveřejňovat je pro parlamentní a veřejnou kontrolu;

    Pozn.: Text rezoluce zde :
    https://rozalio.cz/rezoluce-rady-evropy-2361-2021/

    nebo

    https://fakta24.cz/rezoluce-rady-evropy-2361-vyzyva-aby-nikdo-nebyl-diskriminovan-za-to-ze-neni-ockovany-1459/

    Dodávám, že Desatero nepřestalo platit, v tomto případě 5.přikázání – nezabiješ!
    Asi znáte knihu Stála jsem u brány nebe a pekla, od Glorie Polo, kde popsala zážitky z klinické smrti.

    A co psala o potratech? “V „knize života“ jsem totiž také mohla vidět, jak vzniká život. Viděla jsem, jak se naše duše
    tvoří v okamžiku, když se setká spermie s vaječnou buňkou. V tom okamžiku přeskočí překrásná
    jiskra, která vyzařuje světlo, které má svůj původ ve slunečním světle BOHA OTCE. A břicho
    nastávající matky se ozáří paprsky této nové duše v okamžiku, když byla oplodněna její vaječná
    buňka. A když pak dojde k potratu, pak tato duše křičí a sténá čirou bolestí, i když se ještě
    neutvořily žádné oči ani údy. A celé společenství svatých, celý onen svět vnímá tyto výkřiky a toto
    sténání, když je vražděna nová, za pomoci BOŽÍ stvořená duše. Celá nebeská klenba sebou při
    tomto výkřiku škubne a je ho slyšet od jednoho konce k druhému, hlasitě a zřetelně jako ozvěnu
    v horách. V pekle jsou také slyšet hlasité výkřiky, ale tam jsou to výkřiky jásotu, které vydávají
    všichni démoni k slavnosti dne a předvádějí přitom tanec radosti.
    A bezprostředně potom se v pekle otevírá několik pečetí a vycházejí ohavní strašidelní
    duchové, kteří jsou vypuštěni na zemi, aby znova pokoušeli celé lidstvo a sváděli na scestí. A
    důsledek toho je, že lidé jsou stále více zotročováni satanem, stále více propadají žádostivosti
    a požitku, vyskytují se stále nové závislosti na vášních a dějí se všechny ty špatné a strašlivé
    zločiny a ošklivosti, které denně slyšíme a vidíme ve zprávách a o kterých si pokaždé myslíme, že
    už nemohou být horší, a příští den narazíme prostřednictvím nových zločinů na to, že stupňování
    bylo přece jen ještě možné.”

    Celá kniha ke stažení zdarma je zde: https://www.fatym.com/storage/1587732598_sb_gloria-polo-svedectvi.pdf
    Vřele doporučuji!

 9. Ochraňuj náš národ před zlem
  “Ó, Otče, ve jménu tvého Syna, zachraň nás před komunismem.
  Zachraň nás před diktaturou.
  Ochraňuj náš národ před pohanstvím.
  Nedej ublížit našim dětem.
  Pomoz nám vidět Boží Světlo.
  Otevři naše srdce k učení tvého Syna.
  Pomoz všem církvím, aby zůstaly věrné Božímu Slovu.
  Snažně Tě prosíme, uchraň naše národy od pronásledování.
  Nejdražší Pane, pohlédni na nás s milosrdenstvím, nehleď na to, jak jsme Tě urazili.
  Ježíši, Synu člověka, pokryj nás svou vzácnou Krví.
  Vysvoboď nás z nástrah Zlého.
  Úpěnlivě Tě prosíme, drahý Bože, zasáhni a zastav zlo, které se nyní chystá pohltit svět.
  Amen.”
  Modlete se, modlete se, modlete se, neboť srdce mého Otce je zlomeno rychlostí, s jakou
  jsou hříšné zákony v tomto čase zaváděny v každém národu na zemi.
  Doufejte. Modlete se a důvěřujte Mi, aby toto zpustošení mohlo být zmírněno.
  Modlete se, aby co nejvíce Božích dětí mělo oči stále otevřené a zůstaly věrné Pravdě mého
  učení.
  Váš Ježíš

  Castel Sant’Angelo zatroubí na trubku vítězství!

  Vstaňte a radujte se, mé požehnané děti,… hodina vašeho osvobození je velmi blízko!

  Podívejte se na oblohu a podívejte se na hvězdy, nebeská klenba je zapojena do tohoto konečného poslání spásy.
  https://colledelbuonpastore.eu/2021/10/28/castel-santangelo-suonera-la-tromba-della-vittoria/

  iDNES.cz: Polární záře může být o víkendu vidět iz Česka. Kdy, odkud a kam se dívat?.
  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/polarni-zare-cesko-slovensko-pozorovani.A211029_131832_domaci_lisv#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj%7Cekonomikah%7Ckultura%7Cfincentrum&utm_content=main

 10. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  3. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  4. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  5. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  6. O čo najväčšie rozšírenie knihy “Ruženec záchrana pre svet” (ruzenec.org) do všetkých slovenských domácností prosí nášho Pána a našu nebeskú Pannu Máriu brat Zoltán.
  7. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  8. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  9. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  10. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  11. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  12. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  13. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  14. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  15. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  16. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  17. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  18. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  19. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  20. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  21. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  22. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  23. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  24. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  25. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  26. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  27. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  28. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  29. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  30. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  31. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  32. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  33. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  34. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  35. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  36. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  37. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  38. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  39. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  40. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  41. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  42. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  43. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  44. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  45. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 11. Sestry a bratia v Kristovi a Márii,

  chcem vám dať do pozornosti jeden kresťanský projekt s názvom “Korunka za zomierajúcich”. Už samotný názov prezrádza, o čo sa jedná. Áno, ide o modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za zomierajúcich. Mňa to veľmi oslovilo a pred zhruba dvoma týždňami som sa tiež prihlásil do tejto bohumilej služby a aktívne som zapísaný do tohto projektu. Minulú nedeľu som cez SMS-ku bol požiadaný o modlitbu Korunky za neznámeho blížneho, ktorého krstné meno bolo uvedené v SMS správe. Potvrdil som vykonanie modlitby za zomierajúceho svojou odpoveďou v tvare vopred dohodnutého hesla: “Amen” a hneď po odoslaní správy som sa za dotyčného zomierajúceho pomodlil celý ruženec Božieho milosrdenstva (Korunku) a pridal som navyše aj bolestný ruženec a ďalšie naliehavé volanie a prosby k Bohu o milosrdenstvo spásy pre dušu toho neznámeho človeka, ktorý v tom čase niekde na území SK resp. ČR zomieral. Pretože som vo svojom živote sám už po dva razy bezprostredne zažil umieranie mojich najbližších rodinných príslušníkov, viem veľmi dobre precítiť, aká je to veľká bolesť pre pozostalých v rodine, v ktorej umiera človek, a preto majme, bratia a sestry, aj my na pamäti náš vlastný odchod z tohto sveta a pomôžme teraz, dokiaľ môžme, našimi modlitbami iným dušiam zomierajúcich, pretože jedného dňa aj my túto milosrdnú službu iných ľudí budeme veľmi potrebovať. Koľko ľudí dnes žije osamotene, opustených a bez príbuzných, ktorí buď nemajú záujem o blížneho svojho alebo dotyčný človek žije úplne sám a nemá už nikoho, kto by ho doprevádzal na poslednej ceste života. Myslím si, že je to naozaj veľmi ľudský a súcitný prejav našej lásky k blížnym i k nášmu Pánu Bohu, ak sa v čo najväčšom počte zapojíme do tohto projektu a ja osobne vám to veľmi odporúčam, bratia a sestry. Potrebné informácie nájdete na stránke projektu na adrese:

  https://korunkazazomierajucich.sk/

  Tiež by som sa vás chcel opýtať, či poznáte spoločenstvo veriacich v rámci SR a ČR prípadne i v zahraničí, ktorí sa modlia za svojich členov spoločenstva, ak je niekto z nich vážne chorý alebo je na smrteľnej posteli prípadne už zomrel a nemal nikoho z príbuzných, kto by sa za neho, za spásu jeho duše, pomodlil. Dnes je veľmi veľa opustených ľudí, ktorí už nikoho v príbuzenstve nemajú a pomoc cez modlitbu iných veriacich by veľmi potrebovali a uvítali by ju. Viete istotne aj vy sami z vlastných rodín, že sú prípady, že vaši príbuzní sú neveriaci alebo nemajú o vás záujem a tak nemáte žiadnu istotu, že v prípade vážnej nemoci alebo posledných hodín života sa vaši príbuzní naozaj za vás budú modliť, za vaše uzdravenie a po vašej smrti najmä za spásu vašej duše. Preto takéto kresťanské spoločenstvo vzájomnej pomoci vo forme modlitby za členov spoločenstva by mnohí z nás veľmi uvítali a som presvedčený, že hlavne v dnešnej veľmi ťažkej bezbožnej dobe. Koľkí ľudia by mohli byť v posledných chvíľach ich života ešte zachránení od zatratenia v pekle, keby sa niekto našiel, kto by sa za spásu ich duše modlil? Žiaľ, veľa ľudí odchádza do večnosti v úplnej samote, v opustenosti a bez doprovodu blízkych a bez akejkoľvek modlitby za spásu ich duše. Je to veľmi smutné a žalostné, ale pravdivé, lebo taká tvrdá a žalostná je, žiaľ Bohu, mnoho razy dnešná realita života!

  Preto vás prosím, ak viete o nejakom projekte, o nejakom spoločenstve veriacich buď tu na Slovensku, v Českej republike alebo niekde inde v zahraničí, uvítal by som takúto informáciu, napíšte mi prosím na moju administrátorskú emailovú adresu: admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net a ja ju potom zverejním aj pre ostatných na našom diskusnom fóre. Tiež ma poteší vaša správa, ak mi napíšete, že ste sa na uvedenej stránke zaregistrovali do služby modlitby Korunky Božieho milosrdenstva za zomierajúcich a buďte si istí, že si touto milosrdnou službou voči blížnym prinesiete so sebou veľký nebeský poklad, ktorý vám bude raz započítaný k dobru, keď aj vy predstúpite pred súdnu stolicu nášho Boha Otca pri svojom osobnom súde vo večnosti.

  Myslím si, že mať takýto prísľub modlitby za spásu vlastnej duše na poslednej ceste života je veľmi závažná a veľmi žiadúca informácia práve v tejto neistej bezbožnej dobe, kedy nikto z nás nevie ani deň ani hodinu, kedy bude našim Nebeským Otcom povolaný opustiť tento svet.

  Sestry a bratia v Kristovi a Márii, prajem nám všetkým, aby sme zotrvávali v Božej milosti a pod ochranou Panny Márie a zostali Bohu oddaní a verní až do posledného okamihu našej pozemskej púte.

  • Chvála Kristu a Marii!

   Děkuji Petrovi za připomenutí, ano, Korunka k BM je silná modlitba! Modlím se ji denně. Někdy se v noci probudím a uvědomím si, že se mi o někom zdálo ve snu. Tak se za něj hned začnu modlit Korunku. Někdy ji zvládnu celou, jindy rychle usnu…předtím zpravidla prosím svaté, anděly a dušičky v očistci, aby se všichni modlili se mnou. Takže když usnu, oni už to za mne dokončí 🙂

 12. COVID VAKCÍNY ZABÍJEJÍ – SVĚDECTVÍ Z BRITÁNIE
  (kliknutím na obrázok sa vám prehrá video)

  Česká zdravotní sestra pracující ve Velké Británii podává šokující svědectví o covid vakcínách. Rozhovor s Petrou F. Rédovou, vedoucí sestrou na JIP (jednotce intenzivní péče) v němocnici v Londýně, o její výzkumu covidových injekcí pod mikroskopem a otřesných zjištěních i zkušenostech z londýnské nemocnici. To, co objevila s kolegy, je velmi děsivé a alarmující!

 13. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  3. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  4. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  5. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  6. Za zlepšenie vzťahov so svojimi rodičmi, ktorí ubližujú svojej dcére, aby ich osvietil Boží duch a dal im potrebné chápanie a porozumenie ich vzťahu k vlastnej dcére, prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matičku sestra Soňa.
  7. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  8. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  9. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  10. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  11. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  12. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  13. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  14. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  15. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  16. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  17. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  18. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  19. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  20. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  21. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  22. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  23. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  24. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  25. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  26. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  27. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  28. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  29. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  30. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  31. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  32. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  33. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  34. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  35. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  36. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  37. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  38. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  39. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  40. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  41. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  42. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  43. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  44. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  45. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 14. Chvála Kristu!

  Předevčírem jsem v noci měla sen, při kterém mi v hlavě začalo pořád běhat “přepuštěné máslo”, aniž bych měla pro to důvod. Vyhledala jsem si k přepuštěnému máslu informace a zjistila jsem, že vydrží při pokojové teplotě několik měsíců a v chladu a temnu i několik let. Díky Nebi za inspiraci! 🙂

  • Děkuji Vám Moniko za skvělý nápad s přepuštěným máslem! Samotnou mě to doma nikdo nenaučil 🙁 Tak si o něm také čtu na  netu. Zrovna si také sepisuji co si ještě doma pořídit. A plánujeme větší množství másla do mrazáku. (Ono s velkou rodinou by se hodilo už mít krávu ve chlévě.) Ale s přepuš. máslem rozhodně v mražáku ušetříme tak potřebné místo. Poznámka: mrazáky mají nízkou spotřebu energie. Dají se koupit fotovoltaické panely a zajistit si dle možností alespoň nějaký chod některých nejdůležitějších spotřebičů. A propo, není zde na fóru nějaký odborník přes fotovoltaiku? Že by hodil do placu pár příkladů fotovoltaických sestav ostrovních systémů pro základní spotřebiče? Např. zajistit si chod: 1 skříňový mrazák + 10 led žárovek + 1 elektr. mlýnek na obilí? +(Popřípadě pračka)

   Děkujeme, že se sdílíte s praktickými radami. Člověk cítí, že čas strašně letí, že je potřeba zajistit si ještě tolik věcí a do toho se nestíhá….

 15. Vízie Rudolfa Steinera o vakcínach – pred viac ako storočím raz Rudolf Steiner napísal ohľadne vakcín nasledovné:
  V budúcnosti pomocou medicíny eliminujeme dušu. Pod zámienkou zdravia vytvoria vakcínu, ktorú budú ľuďom podávať tak skoro, ako je to len možné, ideálne hneď po narodení. Jej cieľom bude zabrániť, aby si ľudská bytosť vyvinula myšlienky o existencii duše a ducha. Materialistickým lekárom zveria úlohu, aby ľudstvu odstránili dušu.

  Tak, ako sa dnes ľudia očkujú proti chorobám, tak sa v budúcnosti budú deti očkovať látkou, ktorú vyrobia presne takým spôsobom, aby boli ľudia imúnni voči “šialenstvu“ spirituálneho života. Takto zaočkovaný človek sa síce stane veľmi inteligentným, no nevyvinie si vedomie. A presne to je cieľom istých materialistických kruhov.

  S takouto vakcínou potom ľahko dokážete uvoľniť väzbu medzi éterickým a fyzickým telom. Keď sa éterické telo oddelí od fyzického, tak spojenie medzi vesmírom a éterickým telom bude extrémne nestabilné. Človek sa stane robotom.

  Totižto, aby bol človek človekom, musí byť jeho fyzické telo na tejto zemi “naleštené“ duchovnou vôľou. Týmto spôsobom sa z vakcíny stane arymanická sila, človek sa po nej už nebude schopný zbaviť materialistických pocitov. Podstatou jeho bytia bude materializmus a už viac nedokáže byť schopný duchovného rozvoja.

  Záver: Čo si myslíte o týchto slovách? Za posledných sto rokov sme tu mali množstvo vakcín, no až teraz idú na nás s vakcínou, ktorá funguje na tej najnákladnejšej, teda genetickej úrovni. Je možné, že sa napĺňajú jasnovidné vízie Rudolfa Steinera?

  Zdroj článku: https://www.badatel.net/rudolf-steiner-1861-1925-jedneho-dna-vyvinu-vakcinu-co-oddeli-ludi-od-ich-duse/

 16. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  2. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  3. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  4. Za zlepšenie vzťahov so svojimi rodičmi, ktorí ubližujú svojej dcére, aby ich osvietil Boží duch a dal im potrebné chápanie a porozumenie ich vzťahu k vlastnej dcére, prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matičku sestra Soňa.
  5. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  6. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  7. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  8. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  9. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  10. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  11. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  12. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  13. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  14. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  15. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  16. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  17. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  18. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  19. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  20. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  21. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  22. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  23. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  24. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  25. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  26. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  27. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  28. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  29. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  30. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  31. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  32. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  33. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  34. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  35. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  36. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  37. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  38. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  39. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  40. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  41. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  42. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  43. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  44. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  45. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 17. Sestry a bratia,

  Panna Mária nás v poslednej krátkej dobe cez svojich viacerých vizionárov naliehavo vyzýva, aby sme sa duchovne aj fyzicky pripravili na túto zimu, ktorá má byť pre svet krvavá a bolestná. Máme sa dobre fyzicky aj duchovne pripraviť. Má prísť k viacerým sociálnym a ekonomickým kolapsom, preto si máme nachystať aj zásoby jedla, vody a liekov. Kňaz otec Michel Rodriquez z Kanady, vizionár, zverejnil správu od archanjela Michala z marca 2021, kde vysvetľuje úlohu svätého Jozefa pre túto dobu. Tento rok 2021 je zasvätený svätému Jozefovi a pre nás je rokom rozlišovania, rozhodnutia sa, na ktorej strane stojíme. Zároveň svätý Jozef spolu s Pannou Máriou svojou mocou bráni verejnému vystúpeniu antikrista. Ale dôležité je to, že dňa 8.12.2021 sa končí čas ochrany sveta svätým Jozefom, aby bola uvoľnená cesta Božej spravodlivosti. Je možné predpokladať, že máme pravdepodobne už len 2 mesiace na vybudovanie a prípravu všetkého potrebného v duchovnej aj fyzickej oblasti na nadchádzajúce udalosti vo svete.

 18. Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával. Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás? A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil až v pravom čase. Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža. Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.
  2. Solúnčanom 2:1‭-‬12

  Podľa tohto článku je tajomnou postavou z 2. listu solúnčanom, ktorá zadržiava príchod antikrista práve svätý Jozef.
  http://www.jesusmariasite.org/5189-message-from-st-gabriel-to-fr-michel-rodrigue-regarding-december-2021/

 19. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  3. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  4. Za odpustenie hriechov Katolíckej cirkvi, osobitne hierarchie, že doposiaľ nesplnila žiadosť našej Sedembolestnej Patrónky, aby bolo Slovensko zasvätené jej Nepoškvrnenému srdcu, a aby tak čo najskôr urobili (to v Nitre nebolo platné).
  5. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  6. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  7. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  8. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  9. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  10. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  11. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  12. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  13. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  14. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  15. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  16. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  17. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  18. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  19. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  20. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  21. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  22. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  23. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  24. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  25. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  26. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  27. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  28. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  29. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  30. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  31. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  32. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  33. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  34. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  35. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  36. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  37. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  38. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  39. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  40. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  41. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  42. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  43. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  44. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 20. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  2. Za odpustenie hriechov Katolíckej cirkvi, osobitne hierarchie, že doposiaľ nesplnila žiadosť našej Sedembolestnej Patrónky, aby bolo Slovensko zasvätené jej Nepoškvrnenému srdcu, a aby tak čo najskôr urobili (to v Nitre nebolo platné).
  3. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  4. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  5. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  6. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  7. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  8. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  9. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  10. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  11. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  12. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  13. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  14. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  15. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  16. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  17. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  18. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  19. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  20. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  21. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  22. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  23. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  24. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  25. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  26. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  27. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  28. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  29. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  30. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  31. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  32. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  33. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  34. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  35. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  36. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  37. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  38. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  39. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  40. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  41. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  42. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  43. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  44. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 21. PbJK !
  Na Kanárskych ostrovoch vybuchol vulkán, pričom vyteká láva a ničí krajinu.
  https://youtu.be/7mfU18eZJNM
  Náš Pán nás upozorňuje na možnosť väčšieho zemetrasenia, kedy by sa mohla odtrhnúť časť ostrova, spôsobiť tsunami, ktoré by putovalo atlantickým oceánom a ohroziť východné pobrežie Ameriky. Jeho výzva je  ČIŇTE POKÁNIE !

  http://www.johnleary.com/index.php/2021/09/23/monday-september-20-2021/
  http://www.johnleary.com/index.php/2011/10/20/tuesday-october-11-2011/

  Zatrúbil druhý anjel. A akoby veľký horiaci vrch bol vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv a zahynula tretina tvorov žijúcich v mori a tretina lodí utonula.
  Zjavenie 8 8‭-‬9

 22. Chváľme Pána, ďakujme mu za Knihu Pravdy a za to, že nás v predstihu pripravoval na tieto predpovedané časy konca stanovej vlády na zemi.
  MARANATHA ! Príď pane Ježišu !

  Svědectví vládní pracovnice & tajné nahrávky: „Covid vakcína je plná sraček”
  https://otevrisvoumysl.cz/svedectvi-vladni-pracovnice-tajne-nahravky-covid-vakcina-je-plna-sracek-1-cast/

  https://otevrisvoumysl.cz/jak-australske-ministerstvo-zdravotnictvi-siri-propagandu-s-covid-herci/
  https://youtu.be/SmCjRo9W9OA

  Za záchranu Austrálie a Nového Zélandu
  Ó, Bože, Všemohúci Otče, v mene tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, zmiluj sa nad všetkými tvojimi deťmi v Austrálii a na Novom Zélande. Odpusť nám, že sme odmietli tvoje sväté Slovo. Odpusť nám hriech ľahostajnosti. Zbav nás našej pohanskej kultúry a pokry nás milosťami, ktoré potrebujeme, aby prebudili nádej, vieru a súcit medzi našimi bratmi a sestrami. Prosíme Ťa úpenlivo o dar rozlíšenia a udeľ nám všetkým požehnanie, ktoré potrebujeme, aby sa zabezpečilo, že len Pravda tvojho svätého Slova bude vypočutá a že všetkým dušiam budú darované kľúče k večnému životu. Amen.

  MÉ SLOVO SE ROZŠÍŘÍ V AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDU
  https://jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/705.html

 23. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  2. Za odpustenie hriechov Katolíckej cirkvi, osobitne hierarchie, že doposiaľ nesplnila žiadosť našej Sedembolestnej Patrónky, aby bolo Slovensko zasvätené jej Nepoškvrnenému srdcu, a aby tak čo najskôr urobili (to v Nitre nebolo platné).
  3. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  4. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  5. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  6. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  7. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  8. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  9. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  10. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  11. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  12. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  13. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  14. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  15. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  16. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  17. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  18. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  19. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  20. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  21. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  22. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  23. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  24. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  25. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  26. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  27. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  28. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  29. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  30. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  31. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  32. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  33. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  34. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  35. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  36. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  37. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  38. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  39. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  40. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  41. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  42. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  43. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  44. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 24. PBPJK. Máme za sebou 2 návštevy domnelého pápeža Františka. U nás vieme ako to dopadlo s hlavným oltárnym krížom v Šaštíne a s Pannou Máriou pre jeho návštevou. Pozrite sa ako to dopadlo v Maďarsku:
  PSEUDO-PAPEŽ BERGOGLIO SLOUŽIL V BUDAPEŠTI DĚSIVOU MŠI S OKULTISTICKÝM KŘÍŽEM ZA ZÁDY, s přibitou lidskou lebkou pod nohami Krista a s hadem stočeným okolo kříže za papežským stolcem! Spolek Luciferiánů oslavujících pád církve – papežský stolec ovládl Antikrist! – CZ 24 News

  Kedy sa už konečne ľudia spamätajú? Posolstvá varovania jasne hovoria, kto je tento človek.

  https://cz24.news/pseudo-papez-bergoglio-slouzil-v-budapesti-desivou-msi-s-okultistickym-krizem-za-zady-s-pribitou-lidskou-lebkou-pod-nohami-krista-a-s-hadem-stocenym-okolo-krize-za-papezskym-stolcem-spolek-luciferia/

  Admin Peter:

  Stiahnuť PDF článok zdroja:
  Bergogliova okultní mše Budapest 2021 (PDF)

  Ukažte očkovaným, co se děje s jejich krví (zdrojová stránka)
  Stiahnuť PDF článok zdroja:
  Ukažte očkovaným, co se děje s jejich krví (PDF)

  Koľko rokov života majú ešte zaočkovaní? (zdrojová stránka)
  Stiahnuť PDF článok zdroja:
  Koľko rokov života majú ešte zaočkovaní? (PDF)

  Většina zaočkovaných zemře do roku 2025 (zdrojová stránka)
  Stiahnuť PDF článok zdroja:
  Většina zaočkovaných zemře do roku 2025 (PDF)

 25. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  2. Za odpustenie hriechov Katolíckej cirkvi, osobitne hierarchie, že doposiaľ nesplnila žiadosť našej Sedembolestnej Patrónky, aby bolo Slovensko zasvätené jej Nepoškvrnenému srdcu, a aby tak čo najskôr urobili (to v Nitre nebolo platné).
  3. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  4. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  5. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  6. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  7. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  8. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  9. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  10. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  11. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  12. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  13. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  14. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  15. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  16. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  17. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  18. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  19. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  20. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  21. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  22. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  23. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  24. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  25. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  26. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  27. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  28. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  29. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  30. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  31. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  32. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  33. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  34. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  35. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  36. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  37. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  38. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  39. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  40. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  41. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  42. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  43. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  44. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 26. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. V dnešný deň 8. septembra si pripomíname sviatok narodenia našej nebeskej Matky, našej preblahoslavenej Panny Márie, nepoškvrnené to počatie a spolu s celým nebom, s anjelmi a svätými aj my radostne voláme: “Zdravás Mária, milosti plná, nepoškvrnené počatie, naša Matka Božia, Matka Cirkvi, Matka celého ľudstva, Spoluvykupiteľka sveta, Orodovnica naša a Prostrednica všetkých milostí! Tebe patrí naše večné volanie: Ave, Ave, Ave Mária, Matka ľúbezná, ďakujeme Ti, že si povedala svoje ÁNO, aby sa prostredníctvom teba Slovo stalo Telom a prebývalo medzi nami v Ježišovi Kristovi a prinieslo nám večnú Spásu. Buď navždy velebená, svätá Božia Rodička!“
  2. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  3. Za odpustenie hriechov Katolíckej cirkvi, osobitne hierarchie, že doposiaľ nesplnila žiadosť našej Sedembolestnej Patrónky, aby bolo Slovensko zasvätené jej Nepoškvrnenému srdcu, a aby tak čo najskôr urobili (to v Nitre nebolo platné).
  4. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  5. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  6. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  7. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  8. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  9. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  10. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  11. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  12. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  13. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  14. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  15. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  16. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  17. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  18. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  19. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  20. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  21. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  22. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  23. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  24. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  25. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  26. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  27. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  28. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  29. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  30. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  31. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  32. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  33. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  34. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  35. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  36. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  37. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  38. Pane Ježišu Kriste, prosíme, zmiluj sa nad Českou republikou a nedopusť medzinárodný konflikt a následnú vojnu, o ktorú si česká vláda svojimi provokáciami a falošnými obvineniami voči Rusku koleduje vďaka zapredaným politikom, ktorí sú nástrojmi americkej globalistickej elity a zradne s ňou spolupracujú.
  39. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  40. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  41. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  42. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  43. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  44. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  45. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  46. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 27. Athanasius Schneider :
  Kovidové pravidlá môžu byť „akýmsi predobrazom“ znamenia šelmy.
  https://www.lifesitenews.com/news/interview-with-bishop-schneider/
  Bohu vďaka že ešte máme pastierov, ktorí hlasajú pravdy katolíckej viery a ktorí sú veľkou oporou pre veriacich v tejto dobe apostázy a veľkého suženia.

  https://www.hlavnespravy.sk/molekularna-biologicka-sona-pekova-uplne-otvorene-mame-tu-neomarxisticku-diktaturu-hnanu-covidom-stop-ockovaniu-deti-ruska-dole/2660638

  Tím lekárov z Detvy zanalyzoval v tejto práci vakcíny od firmy Pfizer používané na Slovensku do augusta 2021.
  https://gloria.tv/share/B3EQqpAG44ek2PjCzYtdEytJ4

 28. Oznamuji vám, mé děti, že teď jste na konci, varování je před vámi , … všechno teď zmizí z toho, co nepatří Bohu.
  https://colledelbuonpastore.eu/2021/08/29/lavvertimento-e-davanti-a-voi-il-rapimento-per-i-figli-di-dio-e-alle-porte/#more-7079

  Admin Peter:
  Prikladám slovenský preklad tohto posolstva, oslovilo ma a myslím, že je prínosné a duchovne obohacujúce pre všetkých návštevníkov našej stránky.

  VAROVANIE JE PRED VAMI. VYTRHNUTIE BOŽÍCH DETÍ JE PREDO DVERMI!

  Uverejnené 29. augusta 2021
  Karbónia 28-08-2021 – 16.45 hod.

  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

  Rovnako ako vtedy sa všetko opakuje, ale v horšej miere. Deti moje, milované deti lásky, ste odsúdené na zánik, nepočúvali ste moje slová, nebo vás varovalo pred všetkým, čo sa teraz prejaví v hrôze.

  Človek upadol do satanovej biedy, jeho srdce je čierne ako smola, stal sa ako boh, ktorého nasleduje namiesto mňa.

  Nešťastní, nešťastní ľudia, nešťastníci, vaša pýcha vás ťahá do pekla, nečiníte pokánie, stále viac a viac sa prepadáte do temnoty a dnes vstupujete do príbytku pekelného nepriateľa.

  Nabádal som vás a vyzýval, aby ste pamätali na Božie prikázania, aby ste sa odvrátili od vecí tohto sveta a nerobili si modly na tejto zemi, ale to všetko zapadlo prachom vašej ľahostajnosti, naďalej ste žili, ako sa vám páčilo, vaša kultúra bola a stále je v satanovi, zabudli ste na lásku k Bohu a na jeho prikázania. Živíte sa hriechom, čoraz viac si špiníte dušu v týchto nadchádzajúcich hodinách a tak nenachádzate odpočinok v námahe a bolesti.

  Veru, veru, hovorím vám, život mojich detí bude pokračovať, kým tí, ktorí sú ďaleko odo Mňa, tí, ktorí Ma odmietli, sa nebudú môcť zachrániť, pretože už nebudú mať čas na pokánie; satan ich teraz pripútal k sebe, odviedol ich preč, preč odo Mňa, preč od vášho Boha Stvoriteľa.

  Zostupujem z neba so svojím vojskom, vediem ho a riadim jeho kroky proti pekelnému nepriateľovi. Zničenie tohto ľudstva je blízko, spolu s tým, kto sa stal kniežaťom tohto sveta, s tým, kto ukradol duše mojich detí.

  Už toho bolo dosť! Všetko zničím, vrátim túto planétu do čias, keď som ju stvoril, bude opäť krásna, bude so Mnou žiariť a všetko, čo je zhnité, zničím a zrovnám so zemou, všetko to, čo nepatrí Bohu, rozptýlim.

  Utekajte pred nepriateľskými silami, utekajte k Božej prozreteľnosti! Hľa, On prichádza vo svojej sláve, aby vykonal svoju spravodlivosť!

  Volajte, všetky národy, volajte o jeho milosrdenstvo, klaňajte sa Mu a uznajte Ho za jediného pravého Boha.

  Nebuďte ľahostajní k jeho Varovaniu, …toto bude vaša posledná príležitosť vojsť do lepšieho života alebo zahynúť v pekle, ktoré sa vytvorí na tejto zemi, kým sa na ňu natrvalo navrátim, aby som ju obýval so všetkými svojimi deťmi, keď sa všetko obnoví a keď túto planétu opäť premením na najkrajšiu planétu na nebeskej klenbe!

  Ja som vás povolal za deti, miloval som vás celým svojím srdcom, dal som svoj život za vašu spásu, ale vy ste Ma nenávideli, odmietali ste Ma, dávali ste prednosť veciam tohto sveta, išli ste za krásami tohto sveta, chceli ste vyniknúť v tomto svete, dokonca ste Mi vzali moje miesto.

  Chudáci moji, čo môžete robiť? Ja sám som Boh! Ja sám som Stvoriteľ! …teraz sa pre svoju ľahostajnosť voči Mne určite prepadnete do hlbín pekla. Zničili ste všetko dobré, čo som do vás vložil, rozptýlili ste dobré semeno a zasiali ste diablovo: …semeno zla, …. semeno skazy, …semeno záhuby a konca.

  Zničili ste sa vlastnými rukami, nič ste nepochopili, deti moje, nestarali ste sa o toho, kto vás stvoril, o toho, kto vám dal život. Nemali ste dobrý pocit z Boha, ktorý zomrel na kríži, aby vás zachránil, a naďalej ste sa uspokojovali v tele a v pozemských veciach tým, že ste sa živili satanovým jedom.

  Oznamujem vám, deti moje, že teraz ste na konci, Varovanie je pred vami, …všetko, čo nepatrí Bohu, bude teraz zničené. Vojna a veľké súženie sa začne pre vás, ktorí ste Mi povedali svoje nie, ktorí ste Ma odmietli a dali ste prednosť čomu, deti moje? …peklu?

  Preklínam ťa, satan, preklínam ťa, satan, podarilo sa ti zajať mnoho duší, ale toto je tvoj koniec, už nebudeš mať čas, lebo ťa navždy uväzním v pekle.

  Deti moje, pokračujte v modlitbe, proste o moju milosť a o môj skorý návrat, všetko sa už končí, všetko sa už blíži k môjmu príchodu.

  Oznámte, oznámte, oznámte mojim deťom, že prichádzam,
  že všetko sa čoskoro premení na Božiu lásku,
  že všetko sa vráti k Bohu a všetko zlé bude odstránené.

  Ešte chvíľu, deti moje, teraz ste pripravené na to, aby som vás vzal, vytrženie Božích detí je predo dvermi. …prebudím v týchto deťoch nového Ducha, Ducha Pravdy, Ducha lásky, a pošlem ich do sveta, aby získali späť všetkých, ktorí Ma odmietli, ktorí dali prednosť satanovi predo Mnou, ktorí sa rozplynuli vo veciach tohto sveta, ktorí sa zriekli večného života, ktorí sa zriekli krásy Boha, krásy Stvorenia, nového života a večného šťastia.

  Radujte sa, synovia Dávidovi, lebo sa vám stanú veľké divy, lebo Boh je dobrý. Boh je spravodlivý! Bude mať lásku k tým, ktorí ju dávajú, a bude spravodlivý k tým, ktorí nemajú úctu k Bohu, ani k blížnemu, ani k sebe samým.

  Zbohom, vy ľudia starého veku, váš koniec je tu, všetko sa skončilo!

  Milujem vás, žehnám vás a stále na vás čakám na tomto pahorku až do konca.
  Pozdravujem vás, deti moje! … do ďalšieho stretnutia. Boh je s vami.

  Milujte sa navzájom, nemyslite medzi sebou negatívne, každý bude mať svoju úlohu, každý bude mať svoju cestu, zrieknite sa svojich negatívnych myšlienok a poddajte sa slovám vášho Boha.

  Vpred! Spolu s Pannou Máriou vás objímame a vedieme k bránam novej zeme.

  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

  Buďte požehnaní Bohom.
  Rozkvitnite ako poľné ľalie,
  otvárajte a skláňajte sa vo svojej kráse
  na príchod toho, ktorý vás stvoril. Amen.

  Pán sa zapíše do knihy národov:
  “V tebe sú všetky moje pramene.”
  (Zo Žalmu 86).

 29. Sme svedkami celosvetového experimentu na ľuďoch !
  https://gloria.tv/post/i6haQzKWgsQt4xUu7ZEPufTiE

  Príhovor na sv. omši k úcte Ducha Svätého – otec Matúš MARCIN.
  Celá kázeň – úžasné slová exorcistu o dnešnej dobe, zjaveniach P. Márie, o potrebe modlitby, ako žiť a byť pripravený, ako neodkladať zmierenie s Bohom – keď nevieme, či v budúcnosti budeme mať možnosť dostať sa ku kňazovi i k sviatostiam…
  https://gloria.tv/post/EaWqtFQANDem441UY6KBrbf2U

Pridaj komentár