Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Ing. Jan Zeman, CSc. – Míľniky v dejinách Ukrajiny, Naša pravda 11, Halo č. 14. 3. 2022

  Ukrajina je už nejaký čas v centre pozornosti. Kríza sa stupňuje. Preto nie je na škodu pozrieť sa na ukrajinskú históriu.

  Kyjevská Rus

  Na začiatku je Kyjevská Rus, prvý významný štát východných Slovanov. Začína sa novgorodským kniežaťom Rurikom v roku 838 n. l. a staroslovanským jazykom a pokračuje kniežaťom Olegom, ktorý od roku 900 n. l. zjednotil ruský štát s centrom v Kyjeve. Od 70. rokov 12. storočia bol centrom Kyjevskej Rusi Vladivostok. Podobne ako neskoršie Rusko mala Kyjevská Rus “súvislé štátne hranice”, čo je ťažko pochopiteľné najmä pre tých, ktorí nepoznajú históriu.

  V rokoch 1238-40 bola Kyjevská Rus porobená Tatármi okrem Novgorodského kniežatstva. Západné a stredné oblasti Kyjevskej Rusi si po tatárskom vpáde do strednej Európy podmanili Poliaci a Litovci. Pod ich nadvládou sa dovtedy jednotný ruský národ začal diferencovať na Bielorusov, Malorusov – Ukrajincov (obaja pod Litovcami) a “západných Ukrajincov” (pod Poľskom na území Halíča). Centrum Ruska sa presunul z Novgorodu do Moskvy. Dodnes sú to ale navzájom si veľmi blízke národy.

  Naspäť do Ruska

  Zlá vláda Poliakov a Litovcov na Ukrajine vyvolala celoukrajinské povstanie, ktoré viedol šľachtic Bohdan Chmelnický. Jeho vojská sa v roku 1648 zmocnili aj Ľvova, čím sa im otvorila cesta na Varšavu. Mier z roku 1654 uznal pripojenie východnej a strednej Ukrajiny vrátane Kyjeva k Rusku. Autonómia Ukrajiny v rámci Ruska bola v priebehu 100 rokov postupne odstránena.

  Šľachtická poľsko-litovská únia sa prepadala do hlbokej krízy, ktorá vyvrcholila trojitým rozdelením Poľska medzi Rusko, Prusko a Rakúsko v rokoch 1772, 1793 a 1795. Cárske Rusko získalo aj zvyšnú Ukrajinu. Kosciuszkovo povstanie proti politike anexie Poľska v roku 1794 nemalo na Ukrajine veľký ohlas. V tom istom čase ruské vojská vyhnali Turkov zo severného Čiernomoria a pripojili ho k Rusku.

  Prvá svetová vojna

  Vojny cárskeho Ruska v 19. storočí sa Ukrajiny dotkli len nepriamo. Skutočné vojnové operácie ju minuli. Naopak, jej západnú časť veľmi zasiahla veľká vojna (1. svetová vojna) v rokoch 1914-18. Po októbrovej revolúcii vznikli okrem Ruskej SFSR aj Ukrajinská sovietska socialistická republika a Bieloruská SSR. Obe republiky boli krátko po Brestlitovskom mieri v marci 1918 spolu s ostatnými pobaltskými republikami obsadené rakúsko-uhorskými a nemeckými vojskami. Po kapitulácii centrálnych mocností 28. októbra a 11. novembra 1918 sa na väčšinu územia Ukrajiny vrátila sovietska moc. Občianska a intervenčná vojna zasiahla Ukrajinu mimoriadne kruto. V rokoch 1918-20 sa vláda v Kyjeve zmenila desaťkrát. V tzv. boľševickej vojne Poľska proti sovietskemu Rusku, ktoré neuznávalo štátne hranice Poľska a sovietskej Ukrajiny stanovené západnými mocnosťami na tzv.Curzonovej línii, Poliaci nakoniec zabrali západ Ukrajiny (a Bielorusko + litovský Vilnius), tzv. Halič.

  Bolo zvláštne, keď v decembri 1922 v rámci transformácie troch sovietskych republík na Sovietsky zväz Všeslovanská komunistická strana (boľševici) pripojila k Ukrajine čisto ruské oblasti – Malorusko (Donbas), Charkov, Odesu… Ukrajina sa tak rozšírila o polovicu a “vytvorila” sa silná ruská menšina. Viem, že ruský prezident Putin za to ostro kritizuje Lenina a spol.

  Medzivojnové roky boli na Ukrajine ťažké. Na západe zle vládli Poliaci, ktorí podporovali ukrajinský nacionalizmus. Sovietska Ukrajina sa spamätávala zo svetovej, občianskej a intervenčnej vojny. Kolektivizácia poľnohospodárstva ju zasiahla najviac v dôsledku tvrdého odporu kulakov; navyše v spojení s pokračujúcou vydieračskou politikou Západu, najmä amerických bankárov, ktorí požadovali tvrdé splácanie vojnových dlhov cárskeho Ruska, dvoma veľmi suchými rokmi spojenými s veľkou neúrodou a nedostatočne kompetentným šéfom Komunistickej strany Ukrajiny Nikitom Chruščovom, viedla začiatkom 30. rokov 20. storočia k hladomoru.

  Potreba urýchlenej industrializácie krajiny vrátane Ukrajiny však bola nepopierateľná. Stalinove slová z roku 1931: “Sme sto rokov za Západom. Buď ich do desiatich rokov dobehneme, alebo nás zničia!” To nebolo prehnané, ako ukázala následná invázia nacistického Wehrmachtu do Sovietskeho zväzu 22. júna 1941. Industrializácia Sovietskeho zväzu za Stalina prebiehala nevídanou rýchlosťou, ale metódami hodnými cára Petra Veľkého alebo cára Ivana Štvrtého. Hrozné.

  Veľká vlastenecká vojna

  Keď nemeckí nacisti v septembri 1939 rozdrvili Poľsko, Červená armáda obsadila východné Poľsko pozdĺž Cursonovej línie a pripojila západnú Ukrajinu k sovietskej Ukrajine a západné Bielorusko k sovietskemu Bielorusku. Po dôverčivej invázii nacistického Nemecka do Sovietskeho zväzu nemecký Wehrmacht čoskoro obsadil veľkú časť Ukrajiny. Rozsiahle vojnové operácie na sovietsko-nemeckom fronte, masívny nacistický teror (nemecká taktika spálenej zeme), silné partizánske hnutie a besnenie zradných banderovcov na západnej Ukrajine, ktorí vraždili najmä Židov a Poliakov, vrátane obludného volyňského masakru (prvý veľký pogrom na Židov však banderovci zorganizovali 1. augusta 1941 vo Ľvove), Ukrajinu nesmierne spustošili.

  V novembri 1943 bol oslobodený Kyjev a v lete 1944 bola západná Ukrajina oslobodená od nacistov. Boje s Banderovcami, ktorí terorizovali obyvateľstvo, tu však pokračovali až do roku 1947. Na jeseň roku 1944 bola bývalá maďarská a medzi svetovými vojnami československá Podkarpatská Rus (Zakarpatská Ukrajina) s prevažne rusínskym obyvateľstvom oslobodená a pripojená k Ukrajine, ale dodnes nebola uznaná ako štát.

  Povojnový vývoj a “katastrojka”

  Následná rekonštrukcia Ukrajiny bola náročná. V roku 1954 nový vodca KSSZ Chruščov svojvoľne pripojil (oficiálne daroval) ruský Krym k Ukrajine. Protesty Rusov boli krvavo potlačené. Povojnové obdobie bolo pre Ukrajinu mimoriadne úspešné. Ukrajina v 60., 70. a 80. rokoch 20. storočia patrila k najrozvinutejším regiónom Sovietskeho zväzu, pričom najvyššiu životnú úroveň malo stredné Rusko. Samozrejme, boli tu aj temné udalosti a nebola to len veľká havária v jadrovej elektrárni Černobyľ v apríli 1986.

  Úspešný rozvoj Ukrajiny zvrátila Gorbačovova perestrojka, či skôr katastrofická perestrojka, ktorá viedla k svojvoľnému rozdeleniu Sovietskeho zväzu. Urobili to prezidenti Ruska, Ukrajiny a Bieloruska v rozpore s výsledkami ústavného referenda, na základe čiastočne umelých hraníc vtedajších zväzových republík a bez akýchkoľvek záruk pre menšiny všetkého druhu 1. januára 1992. Rozpútali tak rôzne hrôzy, ktoré bývalá sovietska moc stále drží na uzde.

  Nasledoval zdrvujúci úpadok Ukrajiny. Neoliberálna transformácia ukrajinskej ekonomiky vytvorila vládu malého počtu oligarchov, najväčší prepad priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, prudký pokles inflácie, zdrvujúci pokles životnej úrovne obyvateľstva a jej rekordný pokles (s prudkým poklesom pôrodnosti, rastúcou úmrtnosťou a masovou emigráciou pred chudobou do zahraničia). Na Ukrajine bolo ťažké hovoriť o demokracii.

  Nie je to nová myšlienka

  Myšlienku podmaniť si Rusko prostredníctvom trójskeho koňa – Ukrajincov – a zmocniť sa jeho obrovského prírodného bohatstva mali už nemecký kancelár Bismarck a cisár František Jozef vo Viedni. Preto sa snažili získať spojencov v Haliči podporou ukrajinského nacionalizmu. O tom bola aj prvá a druhá svetová vojna. Obe sa však skončili porážkou Nemecka a Rakúska. O ruské bohatstvo mali záujem aj Veľká Británia, Francúzsko a USA. Napokon, preto zasiahli proti sovietskemu Rusku a preto najmä Británia a Francúzsko dlho podporovali Hitlera.

  Podarilo sa im vytvoriť určité korene pre štvanie Ukrajincov proti Rusom, hoci dlho to bolo len fašistické banditské hnutie. S postupujúcou dezintegráciou ukrajinskej spoločnosti a snahou o zblíženie so Západom sa zásadne vyostrili aj národnostné vzťahy v krajine. Ukrajinský šovinizmus rástol najmä na západe Ukrajiny (Halič). Takzvaná oranžová revolúcia v roku 2004, po ktorej sa prezidentom Ukrajiny stal rusofób Juščenko, následne viedla k zákazu iných ako ukrajinských jazykov s plnou podporou Západu v rámci údajnej cesty do Európy. Toto brutálne porušovanie ľudských práv nevadilo ani západným ochrancom ľudských práv. Na Ukrajine sa však nielen ruská menšina stretla so silným odporom. Preto sa v praxi príliš neuplatňoval. Po víťazstve umiernene proruského prezidenta Janukovyča bol v roku 2011 na návrh ukrajinských komunistov zrušený zákaz používania iných jazykov na Ukrajine.

  S cieľom získať obrovské prírodné zdroje Ruska po rozpade Sovietskeho zväzu sa pripravovalo
  aj rozšírenie vojnového paktu USA-NATO na východ k hraniciam Ruska. Uskutočnila sa postupne, napriek tomu, že západní lídri v rokoch 1990-91 opakovane sľubovali sovietskemu prezidentovi Michailovi Gorbačovovi opakované sľuby o opaku.

  Rozpad Ukrajiny

  Prezident Janukovyč v rámci svojho úsilia o priblíženie sa k EÚ dal vypracovať dohodu o spolupráci s EÚ, ale jeho vyjednávači ju schválili v podobe, ktorá prakticky vylučuje väčšiu spoluprácu s Ruskom, hlavným hospodárskym partnerom Ukrajiny. Bolo to preto veľmi nevýhodné. Stala sa predmetom veľkého politického sporu, známeho ako Kyjevský majdan. Politická kríza, ktorú vystupňovalo hrubé zasahovanie Západu do vnútorných záležitostí Ukrajiny, síce viedla k dohode o politickom urovnaní a voľbách do konca roka 2004, ale opozícia ju ignorovala. Janukovyč bol následne násilne zvrhnutý, bola nastolená polofašistická vláda a pod taktovkou pučistov ukrajinský parlament opäť prijal zákon o zákaze iných ako ukrajinských jazykov. Nielen ruská, ale aj maďarská, poľská, rusínska, rumunská… Ukrajinská vláda tak stratila svoju legitimitu. Rozpad Ukrajiny sa začal. O to viac, že vedenie nezávislej Ukrajiny z nepochopiteľných dôvodov nikdy nepožiadalo OSN o certifikáciu svojich štátnych hraníc, takže ich de iure nemá.

  Ako prvý to využil prevažne Rusmi obývaný Krym a slobodné mesto Sevastopol, kde sa následne konalo tretie referendum o odtrhnutí od Ukrajiny v súlade s ukrajinskou ústavou. Toto referendum, rovnako ako predchádzajúce v rokoch 1991 a 2004, sa skončilo drvivým víťazstvom odtrhnutia. Tentoraz sa Krym aj Sevastopoľ oddelili od Ukrajiny a vrátili sa do Ruska. Pokus o ich potlačenie silou zmarili miestni domobranci a ruskí vojaci umiestnení v Sevastopole.

  Na Ukrajine zavládol teror vrátane zákazu viacerých politických strán a iných spoločenských organizácií a časti médií. Začalo sa individuálne a masové zabíjanie nepohodlných občanov (vrátane hrozného upálenia 48 občanov v Odese 2. mája 2014), glorifikácia ukrajinského fašistu Banderu a jeho vražedných hord za nacistov a ďalšie ničenie pamätníkov oslobodzujúcej Červenej armády. V reakcii na teror vypuklo v Donbase, obývanom prevažne Rusmi, ľudové povstanie. Kyjevská pučistická vláda poslala proti povstalcom armádu. Ukrajinská armáda v Donbase narazila na tvrdý odpor. Podarilo sa jej krvavo obsadiť západný a stredný Donbas, ale východný Donbas bránili tamojší povstalci s pomocou ruských žoldnierov a zbraní a utrpeli dve zdrvujúce porážky. Po prvom sa rokovalo o mierovej dohode z Minska, ale ukrajinskí vládcovia ju ignorovali. Po zdrvujúcej porážke ukrajinskej armády pri Debaľceve sa rokovalo o druhej minskej dohode, ktorú schválila Bezpečnostná rada OSN, ale kyjevskí siláci ju opäť ignorovali. Väčšie či menšie ostreľovanie povstaleckých území pokračuje už osem rokov s plnou podporou Západu, ktorý vyzbrojuje ukrajinskú armádu.

  Rozuzlenie vojny

  Masívne dodávky zbraní na Západ výrazne posilnili ukrajinskú armádu, ktorá sa začala cítiť dostatočne silná na to, aby si podmanila povstalecké republiky. Na jednej strane Západ, najmä Spojené štáty a Spojené kráľovstvo, bezostyšne vydierali Rusko, aby zakázalo Nemecku uviesť do prevádzky dokončený nový plynovod Nord Stream 2 a uvrhlo kontinentálnu Európu do závislosti od bridlicového plynu z USA, ktorý je trikrát drahší a klimaticky oveľa horší; na druhej strane bola proti povstalcom mobilizovaná polovica ukrajinskej armády, 120 000 dobre vyzbrojených vojakov. Kríza narastá od začiatku novembra 2021.

  V decembri 2021 ruský prezident Vladimir Putin zverejnil požiadavky na bezpečnostné záruky pre Rusko vrátane návratu do NATO spred roku 1997 (pred rozšírením paktu NATO) a demilitarizovanej neutrálnej Ukrajiny. Západ ich arogantne odmietol. Kríza sa vystupňovala, vrátane obvinení, že Rusko plánuje inváziu. Americký prezident Joe Biden dokonca zverejnil niekoľko termínov začiatku invázie, naposledy 15. februára o tretej hodine ráno. Tie sa však neuskutočnili. Putin ich odmietol. V tom istom čase sa konali rozsiahle rusko-bieloruské vojenské manévre, a to aj v blízkosti ukrajinských hraníc. Mali jasný odkaz: ruky preč od povstaleckých republík.

  Bol zverejnený plán bleskového dobytia povstaleckých republík ukrajinskou armádou – za dva až tri dni mali byť obkľúčené a potom mali byť vyčistené ohniská odporu. Armáda pozostávajúca z približne 26 000 povstaleckých dobrovoľníkov mohla len ťažko úspešne čeliť 120-tisícovej, lepšie vyzbrojenej ukrajinskej armáde, aj keď jej bojová morálka bola neistá.

  V sobotu ráno 19. februára 2022 sa začalo veľmi intenzívne ostreľovanie povstaleckých republík ukrajinským delostrelectvom. Predpokladá sa, že nasledovala pozemná invázia ukrajinskej armády na povstalecké územia. Poslanci Komunistickej strany Ruskej federácie navrhli uznanie oboch povstaleckých republík, ktoré jednohlasne prijali obe komory ruského parlamentu. Putin mu vyhovel a 21. februára večer vyslal ruské jednotky na obranu republík. Západ sa z neho snaží urobiť blázna už 20 rokov…

  Samozrejme, vojna je vôl, ako povedal Josef Švejk. V Donbase už osem rokov bojuje ukrajinská armáda s plnou podporou Západu. Nekonečné ničenie a vraždenie sa musí skončiť, rovnako ako brutálny národnostný útlak na Ukrajine. Ruský útok na Ukrajinu však treba dôrazne odsúdiť. Vojna je neprijateľná, je veľmi ťažké predpovedať jej vývoj a ľahko by mohla prerásť do svetovej vojny. Dokonca sa môže stať, že skôr, ako tento článok vyjde, ak to obnovená priama cenzúra českého štátu dovolí, budeme rádioaktívni. Zároveň chápem, že Rusko nemôže čakať, kým Západ reálne začlení Ukrajinu do svojich vojenských štruktúr, vyzbrojí ju jadrovými zbraňami a nechá ju, aby sama udrela na Rusko…

 2. Panna Maria Donu Gobimu (Modrá kniha) v den zasvěcení světa Jejímu Neposkvrněnému Srdci papežem Janem Pavlem II. 25.3.1984:

  “Dnes chci znovu po všech zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci.
  Žádám je především od papeže Jana Pavla II., prvního přemilého syna, který je slavnostním způsobem provádí u příležitosti tohoto svátku, potom co napsal všem biskupům světa, aby je vykonali v jednotě s ním.
  Bohužel ne všichni biskupové přijali tuto výzvu! Zvláštní okolnosti ještě nedovolily, aby se mi zasvětilo výslovně Rusko, jak jsem to vícekrát žádala.
  Jak jsem vám už řekla, toto zasvěcení mně bude uskutečněno, až krvavé události budou právě na cestě uskutečňování.”
  (Tak, ako som vám už povedala, toto zasvätenie sa uskutoční tesne pred krvavými udalosťami. – slovenká verze překladu)

  O historii zasvěcení Ruska v průběhu let si můžete přečíst zde:
  https://rcmonitor.cz/8172-neposkvrnene-srdce-musi-spasit-rusko-rusko-a-zjeveni-panny-marie-ve-fatime

 3. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Rád bych poděkoval za všechny příspěvky adminu Peterovi a za všechny příspěvky, které vložil bratr Pavol. Všichni máme jistě na mysli soucit a účast v utrpení lidí na obou stranách konfliktu Rusko – Ukrajina. Pán Ježíš říká v poselství Zbytku č. 1930, že toto je čas velkého duchovního boje. Je to boj mezi dobrem a zlem.
  My přeci víme, že v poselství Varování č. 431 je řečeno:
  „Rudý drak a “Medvěd”, kterým je Rusko, Boha nemilují.
  Jsou vedeni antikristem, který je z Východu a jenž se skrývá za zavřenými dveřmi.“
  A dále:
  „Tyto dva státy budou představovat hrozbu “šelmě s deseti rohy” – Evropě, a porazí ji, aby nastolily komunismus.“

  Tyto dvě mocnosti jsou představovány jako čiré zlo, jenže v těchto všech národech je také církev Ježíše Krista, ač mnozí zradili, je tu stále armáda Zbytku, představující dobro, která se modlí a prosí Pána Boha o pomoc. A protože velmi trpí lidé na Ukrajině, Bůh posílá pomoc tam. Jen z tohoto úhlu pohledu je možné sledovat události na Ukrajině.

  Když se dělilo Česko-Slovensko, proběhlo to dobře, protože v našich národech nebyla zášť a nenávist, ale láska a porozumění. Na Ukrajině je však jiná situace, tam je velmi zakořeněna nevraživost až nenávist daná historickými událostmi. Tento konflikt na Ukrajině je konflikt mezi bratrskými národy, které nevzaly kříž do ruky a lásku do srdce. Ale alespoň prezident Putin v některých svých projevech citoval z Písma svatého.
  Tato válka tedy není tou válkou, kterou povede antikrist, neboť v té době bude prezident Putin nahrazen někým jiným.

  V poselství zbytku č. 1930 říká dále Pán Ježíš:
  „MŮJ LID ZVÍTĚZÍ. JE TO MŮJ KŘÍŽ, KTERÝ DÁVÁ MÝM DĚTEM VÍTĚZSTVÍ, NE ZBRANĚ.“
  Vzalo snad vedení Ukrajiny do rukou kříž? Ne, ani nemohlo, neboť oni vyznávají jinou víru – Talmud.

  Z těchto všech důvodů je mi velmi líto vyjádření admina Jana v komentáři k poselstvím č. 1939, kde hovoří o podivné diskusi na fóru. Milý admine Jane, všechny diskusní příspěvky byly vedeny upřímnou snahou vidět situaci v pravdě a Božíma očima. Tak proč hned, tak jako na jiných diskusních fórech, ponižovat mínění diskutujících odsuzujícími slovíčky jako „podivné“, někteří by si mohli za toto slovo dosadit „desinformační.“
  Dále píšete, že informace pocházejí z převážně z nedůvěryhodných serverů, co je tedy důvěryhodné, informace z veřejných sdělovacích prostředků? Víme přeci, že všechna tato veřejná sdělovací média jsou vedena šelmou s deseti rohy, tedy Satanem, mistrem lži. Příkladem nám budiž očkování, o kterém hovoří Kniha Pravdy jako o smrtelném nebezpečí. Všichni víme, kdo nás dva roky do tohoto smrtelného očkování nutil a kdo byl proti tomu.
  Milý admine Jane, budiž tato má výtka vzata jen jako přátelská výměna názoru, s vědomím, že Vaše práce pro Boží království je nedocenitelná.

  Mezníky v historii Ukrajiny:
  https://uloz.to/tamhle/hOQ9B5vXV2YU#!ZGuxLGR2Awp4ZQx0ZmZ3AQuvLzWyBSIMZyMuYabkZUV5ZmIwMD==>

 4. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za vykonanie zasvätenia Ruska a Ukrajiny ohlásené Vatikánom na 25. marec 2022 presne podľa želania Panny Márie Fatimskej tak, aby sa oslabila moc satana vo svete a zabránilo sa jadrovej vojne.
  2. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  3. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  4. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  5. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  6. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  7. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  8. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  9. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  10. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  11. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  12. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  13. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  14. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  15. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  16. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  17. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  18. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  19. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  20. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  21. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  22. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  23. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  24. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  25. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  26. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  27. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  28. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  29. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  30. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  31. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  32. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  33. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  34. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  35. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  36. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  37. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  38. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  39. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  40. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  41. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  42. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  43. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  44. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 5. ZVERSTVÁ UKRONACISTOV NA DONBASE
  (kliknutím na obrázok sa vám prehrá video)

  Krátky videodokument o zverstvách ukrajinských nacistov z radov banderovcov, azovcov a Pravého sektora, podporovaných oficiálnymi vládnymi kruhmi Ukrajiny, ktorí systematicky vraždia a terorizujú pôvodné ruské etnické obyvateľstvo Donecka, Luhanska a ďalších ruskojazyčných oblastí východnej Ukrajiny. Od roku 2014 do dnešného dňa bolo zavraždených už viac ako 14 000 ruskojazyčných obyvateľov východnej Ukrajiny.

 6. Laudetur Jesus Christus!

  Cez 20 000 000 mŕtvých v ZSSR z toho cez 14 000 000 Rusov v 2. svetovej vojne, niekoľko pokusov dobiť Rusko, zničiť Slovanov, no Rusi sa nenechali zatiahnuť do špinavej hry, ktorú na nich pripravila satanistická Sionistická kabala túžiaca po Novom Svetovom Poriadku (NWO), podobne, ako po ňom túžil Hitler. Rusi nepredali svoju zem, tak ako to urobili vlády pod diktátom NATO a EÚ, kolaborujúce s liberálnymi nacionalistami,… západnými nacistami, sluhami satana. Zapredané vlády, ktoré budú schopné bez mihnutia oka na príkaz globálnej satanistickej elity pod zastrešením WHO vyvraždiť obyvateľstvo svojich krajín.

  Ruský národ sa nikdy neskloní pred vrahmi, ktorí slúžia satanovi, tými, ktorí majú plné ústa holokaustu, mieru, demokracie, ale pritom chcú vytvoriť štvrtú ríšu. Horšiu ako bola Hitlerova. Antikristovu ríšu, nové globálne usporiadanie sveta!

  Rusko sa nikdy neskloní pred tými, ktorí podporujú nacistický režim v Kyjeve, pred tými, ktorí dodávajú tomuto režimu zbrane pod falošnou škrupinou solidarity a pomoci a denne vymývajú občanom svojich krajín mozgy, falošnými správami skorumpovaných médií vytvárajúc tak ilúziu mierotvorného západu a zlého Ruska. (Ukrajina to je len špička ľadovca).

  Rusko a jeho prírodné bohatstvo nie sú na predaj. Nie sú na predaj, tak ako skorumpované vlády predali svoje štáty a ich suverenitu globálnej satanskej sionistickej elite!

  Áno iste, ani Rusko nie je v dejinách bez chýb, ale to, čo sa teraz deje, je pokus o nastolenie antikristovho sveta a jeho vlády!

  Nemajú už čas, budú sa ponáhľať, pretože môj Pán Ježiš Kristus sa vracia na Zem. Satanovi sluhovia sa ponáhľajú, aby odlákali od Boha čo najviac duší. Sú tak zaslepení, že si sami neuvedomujú kam sa rútia. Oklamaní Satanom o svojom víťazstve snívajú, no Boh ich zmetie zo zeme, prídu o svoje bohatstvo nadobudnuté cez utrpenie ľudí a oddelí pšenicu od kúkoľa. Ženci, dostanú príkaz od Boha poviazať kúkoľ a hodiť ho do pece, kde bude plač a škrípanie zubami.

  Toto čaká všetkých vás, ktorí podporujete agendu NWO, ktorí podporujete nacionály liberalizmus, agendu LGBT, potraty a vysmievate sa z Ježiša Krista. Čas sa vám kráti, zapredané satanove vlády, zapredané satanove hyeny. Beda vám, beda vám, Boží súd sa už približuje!

  Buď sa pokoríte pred Ježišom Kristom a budete činiť pokánie, ale bude nad vami vynesený súd Najvyššieho a budete zatratení. Amen.

  Kráľ kráľov, môj Pán a Spasiteľ sveta, Ježiš Kristus prichádza, aby súdil obyvateľov Zeme. Amen.
  A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami.

  Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

 7. PUTIN ŽIADAL ZASVÄTIŤ RUSKO PANNE MÁRII, ALE BERGOGLIO TO ODMIETOL
  (kliknutím na obrázok sa vám prehrá video)

  V roku 2013 pri návšteve Vatikánu požiadal prezident Putin pápeža Františka (Jorge Mario Bergoglio), aby zasvätil Rusko Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Pápež František to vtedy odmietol so slovami:

  “O FATIME NEBUDEME HOVORIŤ”.

  Dokonca vtedy jeden z blízkych spolupracovníkov Bergoglia drzo a nehanebne poznamenal, že sa nebudú zaoberať Fatimou, lebo Fatima je nepriateľ Vatikánu a žiadosť Ruska zamietli pod koberec.

 8. Laudetur Jesus Christus!

  Milovaní, pamätáte si, bolo to po tom, čo Jorge Marìa Bergoglio znesvätil Vatikán a baziliku San Pietro satanskou modlou PachaMama, že sa všetko tým spustilo. Bol október 2019, písal som a upozorňoval už vtedy, aby ste sa začali pripravovať na ťažké časy, lebo Pacha mama znamenala uvedenie antikrista na svet, misticky. To, čo sa teraz deje vo svete od energetickej krízy cez potravinovú až po konflikt na východe, je dôsledkom práve toho, čo sa udialo vo Vatikáne.

  Bolo to strašné znesvätenie oltára a Jorge Marìa Bergoglio naň vtedy pozval satana a to bol spúšťač ďalších udalostí, v podstate neprešlo pár mesiacov a objavila sa sionistickou kabalou dobre naplánovaná a zmedializovaná “pandémia covid”. Ten svet, ktorý ste poznali, už nebude, mnohí si to uvedomujete, len Pán už ukončí to všetko zlo, no ešte sa musí predstaviť svetu “muž neprávosti”.

  Strašné na tom je, že len pár kňazov otvorene hovorí o tom, čo sa deje a ostatní mlčia. Nikto nevaruje stádo, veru nikto, a stádo ničomu nerozumie. Tak ako slepo nasleduje Františka do náručia antikrista, tak slepo uverilo v spásu svojho zdravia cez satanovu vakcínu, a tak nebude vidieť ani to, čo sa v skutočnosti deje vo svete. Nebude vidieť súvislosti, lebo stádo odpadlo, je bez viery a pravda je mu zahalená, ale z toho sa budú zodpovedať hlavne tí, ktorým boli duše zverené, lebo veľa je povolaných, ale málo bude vyvolených.

  Ale my, ukotvení v Bohu pod ochranou Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, nemáme sa čo báť, ale pevne ísť cestou na golgotu za Kristom s Benediktom XVI.

  Kristova Cirkev je síce už malá, ale tak ako hovoria proroctvá o konci časov, ako to hovoria Cirkevní otcovia, táto Cirkev má na rozdiel od tej smilnice v múroch pravú vieru. Ďakujte Bohu, že vám ukázal pravdu a ste vyvolení byť v Kristovom stáde. A prijmite všetko, čo bude od vás Pán vyžadovať.

  Cirkev malá, ale ukotvená vo viere, bude nakoniec víťazná a oslávená.

  Nech vás nezlákajú múry, kde Božia prítomnosť už nie je, odolajte zvodom a lákaniu tam chodiť a prijímať mysticky antikrista, lebo oni majú na perách med, ale v srdci hada.

  Áno je to pre každého ťažká doba, ale je to aj požehnanie byť vyvolenou generáciou pre veľké Božie plány pri zavŕšení diela spásy.

  A keď umrie Benedikt XVI.nebojte sa, príde veľký prelát, ale nič, čo sa udeje vo Vatikáne, neprijmite! Grande prelato nevzíde z Vatikánu, lebo čokoľvek sa tam udeje, bude dielom klamstva antikristovho podvodu. Na toto dobre pamätajte.

  On, veľký prelát, potom zasvätí Rusko nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, tak ako si to priala.

  A Pán povedal: “Nik, kto sa teraz vyhlasuje za budúceho pápeža, nie je odo mňa”. Preto vám píšem, že každý, kto sa sám prehlasuje teraz za budúceho pápeža, nie je od Všemohúceho Boha. Amen.

  Veľký prelát bude požehnaním pre malý zbytok vernej Kristovej nevesty a bude ju viesť až do Druhého príchodu Ježiša Krista. Amen.

  Znovu vám píšem, milované deti môjho Pána, sme na konci cesty. Pán ukončil čas tejto zeme tak, ako ju teraz poznáme. Už nebude ďalších dvesto, či sto, ba ani päťdesiať, ba ani dvadsať a možno ani desať rokov. Naozaj ľudstvo už má len veľmi málo času na pokánie, tak málo, že keby si to uvedomovalo, ako blízko je koniec dní a čo ho neverné čaká, padlo by sa na kolená, ale ľudstvo nechce. Je opantané a zaslepené svetlami sveta, satanovou sieťou pavučiny klamstva, vzdialené od Stvoriteľa. A neuvedomuje si, že stojí nad priepasťou, no bude si musieť vypiť kalich horkosti.

  To, čo teraz prichádza, bude pre jedných vykúpením a pre druhých utrpením. Ale nič sa nedeje, čo Boh nechce, aby sa udialo.

  Kristus sa z lásky k ľuďom, z lásky k svojmu stvoreniu uponížil a Boh sa stal človekom, ó koľká to Láska! Umrel na kríži pre naše hriechy, On Boh, aby potom vstal z mŕtvych, porazil smrť pre nás a otvoril nám nebo. A čo robí teraz človek, ľudstvo? Uráža ho, nenávidí svojho Boha a pľuje mu do tváre. Ale Boh vo svojom pláne si delí zrno od pliev, pšenicu od kúkoľa.

  Preto vás, detičky, prosím, my sa modlime za tieto stratené deti, ktoré idú za satanom, aby ich mohol aj cez naše modlitby Pán ešte mnohých zachrániť a ukázať im cestu.

  Čoskoro príde Varovanie a vy sa musíte na to pripraviť. Už žite viac pre Boha, nie pre tento svet, prehnitý satanom a jeho ľuďmi. Ten sa už začína strácať v zabudnutí.

  My poďme pevne držiac sa ruky našej Nebeskej Matky ponorení do jej Nepoškvrneného Srdca za jej Synom a naším Spasiteľom Ježišom Kristom. Amen. A keď vás budú nenávidieť pre jeho meno, znamená to, že plníte jeho vôľu.

  A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami.

  Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

 9. Milí přátelé v Kristu!
  K avízovanému zasvěcení Ruska a Ukrajiny:
  PF hodlá pozvat všechny katolické biskupy a kněze z celého světa, aby se připojili k Aktu zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
  https://www.catholicnewsagency.com/news/250716/pope-francis-to-invite-catholic-bishops-around-the-world-to-join-him-in-consecrating-russia-ukraine

  Budou-li zasvěcovat Rusko a Ukrajinu i všichni biskupové, bude přece zasvěcovat i papež Benedikt XVI.!

  Biskup Athanasius Schneider vyzývá k Modlitbě za zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie každý den až do zasvěcení:

  Ó Neposkvrněné Srdce Mariino, svatá Matko Boží a naše nejněžnější Matko. Shlédni dolů na tíseň, v níž se církev a celé lidstvo nachází kvůli šíření bezbožnosti, materialismu a pronásledování katolické víry, před kterými jsi ve Fatimě varovala.

  Jsi Prostřednice všech milostí. Získej pro nás milost, aby všichni biskupové světa ve spojení s papežem mohli dne 25. března 2022 zasvětit Rusko a Ukrajinu Tvému Neposkvrněnému Srdci. Tímto zasvěcením doufáme, že – jak jsi nám řekla ve Fatimě – v čase stanoveném Bohem se Rusko obrátí a lidstvu bude poskytnuta éra míru. Doufáme, že tímto zasvěcením se brzy přiblíží triumf Tvého Neposkvrněného Srdce a církev bude autenticky obnovena v nádheře čistoty katolické víry, posvátnosti liturgie a svatosti křesťanského života.

  Ó Královno posvátného růžence a naše nejněžnější Matko, obrať své milosrdné oči k papeži, biskupům a každému z nás a milostivě vyslyš naši vroucí a důvěřivou modlitbu. Amen.

  • Chvála Kristu a Marii!

   Milí bratři a sestry v kristu,

   přikládám další materiály k četbě: https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=jsou-rusove-se-zapadem-zajedno-ve-veci-fatimskeho-poselstvi
   https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=fatima-14-cast

   Opět připomínám Pompejskou novénu, a vřele ji doporučuji: https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=moc-pompejske-noveny-jak-se-ji-modlit&cisloclanku=2016060144
   Sama jsem váhala, zda se do ní zapojit, přece jen 3 růžence denně jsou někdy časově náročné, zvláště když člověk jezdí do práce a má fůru starostí. Pak mě přemluvila kamarádka, když řekla, že “teď je nám zatěžko dát Bohu a Panně Marii hodinu a půl denně, a až budeme, nedej Bože, ve válce nebo v koncentráku, pak budeme litovat, že jsme tu hodinu a půl Bohu nedali.” Tak mě nakonec přesvědčila, a Pán se postaral i o to, abych na ni měla čas. V začátcích jsem byla nemocná, takže výmluvy na nedostatek času padly. Nesoustředěnost (zvláště když se modlím sama a myšlenky lítají…člověk má fůru starostí…) řeším někdy tak, že si pustím růženec na youtube a modlím se při tom. Tím se dá pěkně udržet tempo. Opakovaně jsem se vzbudila o hodinu dřív a byla už vyspaná, takže byl čas na modlitbu. Jinak využívám cesty MHD a různé prostoje, fronty v obchodech, apod. Vím, není to ideální, ale je to jistě lepší než nic.
   A musím říct, že milostí jsem obdržela opravdu hodně, Bůh nám zjevně žehná a jistě nám dá ještě víc, než o co žádáme.

   Také připomínám veřejné modlitby: https://zemesemodli.cz/

   • Ještě dodatek k zasvěcení Ruska: hodně lidí přemýšlí, zvažuje, zda zasvěcení bude provedeno řádně, v souladu s požadavky Panny Marie, sdělenými sestrou Lucií, zda se připojí všichni biskupové, zda to bude upřímné, zda nebude pozdě… osobně si myslím, že je legitimní si tyto otázky klást a hledat na ně odpověď.
    Sama jsem se ale rozhodla, že tomuto hledání budu věnovat méně času a spíše se modlím. Ať už odpovědi na výše uvedené dotazy jsou jakékoliv, nelze popřít, že se zvýšil zájem o dění ve Fatimě, křesťané se o to více zajímají, více se modlí růženec, přibývá růžencových aktivit ve farnostech. Jistě, zdaleka to ještě není “značka ideál”, lidí by mohlo být více, bylo by fajn, kdyby tyto aktivity podpořilo víc kněží, atd., atd. Ale Ježíš také začínal s 12 apoštoly. Prostě dělejme “krystalizační jádra” ve světe. Každý dle svých možností a schopností. Znám starší ženu, která se modlí růženec většinu dne. Jeden za druhým stále dokola. Takoví lidé v tichu své domácnosti pomáhají zachraňovat svět. Více než žvanící politici. Někdo zorganizuje setkání v kostele nebo doma s laiky, jiný má odvahu modlit se veřejně… jiný tiše obětuje své utrpení. Málo kvasu prokvasí hodně těsta. Všimněte si, jak tehdy narostl počet modlících se lidí v Rakousku: https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=mariina-vitezstvi-5-dil-osvobozeni-rakouska&cisloclanku=2011100048
    Věřme, že nás přibude! Modleme se za obrácení našich zemí. Přizvěme svaté, anděly a duše v očistci. Není nás zase tak málo. Dušičkám v očistci recipročně zmírněme utrpení svými modlitbami. Ony se prý mohou modlit za nás, ale ne za sebe.
    Přátelé, vytrvejme, bojujme! Buďme si oporou. Je třeba budovat přátelské vztahy, pomáhat si radou, blízkostí, popovídáním, objetím. Mnozí pravověrní křesťané trpí, jsou smutní, posmívaní, urážení, mají různé nemoci, obětují se…musíme si pomáhat. Je to teď ještě důležitější než dřív.

  • Laudetur Jesus Christus!

   Kto si žiadal zasvätenie Ruska? Samotná Panna Mária. Neudialo sa to. V roku 2013 samotné Rusko žiadalo Vatikán o zasvätenie, Putin bol vo Vatikáne a o to žiadal, už som to písal. Bergoglio to vtedy odmietol a povedal:
   FATIMA NIE JE NA PROGRAME DŇA.”

   Dokonca jeden z blízkych spolupracovníkov Bergoglia drzo a nehanebne vtedy poznamenal, že sa nebudú zaoberať Fatimou, lebo Fatima je nepriateľ Vatikánu a zamietli žiadosť Ruska pod stôl.

   A teraz zrazu Bergoglio ide vyhovieť žiadosti Ukrajiny, ktorá so zasvätením nemá nič spoločné. Ide vyhovieť žiadosti režimu, ktorý je nacistický a slúži Sionistickej kabale?

   Ja vám, milovaní, poviem, čo bude dôsledkom tohoto aktu. Tresty, aké zem nezažila! Ale svet jasá, svetlá sveta ospevujú falošného proroka a Benedikta odsudzujú.

   Toto je ďalšie rúhanie sa sveta voči Bohu, ďalšia strašná urážka Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Satanovi bastardi, vy ani netušíte, čo má pre vás pripravené môj Pán.

   Môj Pán sa zaodel do brnenia, vytasil svoj meč a nasadol na bojového koňa. Beda vám, sluhovia antikrista, beda vám, deti sveta, beda vám, ktorí ste zradili Benedikta XVI.!

   Boh si neprávosť pamätá a vo vašich srdciach nevidí nápravu. Beda vám…beda…čo na vás prichádza.

   Pán ukázal, a ja som videl tú hrôzu, ach ó človek neverný, čo ťa len čaká, čo ťa len čaká. Zapredal si sa, budeš piť z pohára veľkej horkosti a utrpenia ó človek, ktorý si zradil Boha!

   A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami.

   Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

    • Marie_K, vaše pro bergogliovsky a proti rusky ladené príspevky sú zjavné. Vám nestačí nepopierateľný fakt, že Rusko už v roku 2013 ústami prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina deklarovalo vôľu zasvätiť sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie? FP Bergoglio sa k tomu zamietavo vyjadril, tak prečo by malo Rusko po zamietnutí ešte aj písomne deklarovať vôľu zasvätiť sa Panne Márii, keď FP – falošná hlava katolíckej Cirkvi to zmietol zo stola?

     Dávam do vašej pozornosti, že aj v Knihe Pravdy sa píše o znesvätení Fatimskej Panny Márie skrze falošného proroka. Nedáva toto posolstvo priamo varovný odkaz na pripravované a Bergógliom zinscenované “zasvätenie” Ukrajiny a Ruska Panne Márii? Mňa oslovil výstižný komentár na gloria.tv, ktorý tu rád odcitujem:

     “Proto teď možná Bergoglio přistoupil na zasvěcení Ruska PM, protože i kdyby bylo platné, tak teď bezprostředně tento dlouho potřebný akt svým načasováním uchlácholí většinu katolíků, že vše je v pohodě a nastává éra míru a pokoje, zatím co se právě připravuje lživá a rouhačská říše antikrista, (duchovně) nejstrašnější poslední říše zmiňovaná v Danielově proroctví v 7. kapitole.“

     Zverejnené tu: https://gloria.tv/post/3CvegufV3vvbDtbBFSQsyVzPp

     Kniha Pravdy – Poselství Matky Spásy ze dne 17. srpna 2013 v 16:45.

     POUŽIJÍ PROROCTVÍ Z FATIMY K ZNESVĚCENÍ MÉHO OBRAZU TAK, ŽE SVĚTU PŘEDLOŽÍ VELKOU LEŽ

     Ó, mé drahé děti, jak jen se mé srdce rmoutí nad utrpením, jemuž zakrátko budou čelit kněží v katolické církvi.

     Tak mnoho vzácných služebníků mého Syna, jejichž jediným přáním je sloužit Bohu a přivádět duše na správnou cestu ke spáse, bude brzy stát před zkouškami takové velikosti, že mnozí odpadnou strachem. Mnozí budou slepí k Pravdě a přijmou velké změny a přivítají je v chybné víře, že jsou pro dobro všech. Ti, kteří poznají podvod, jenž bude předložen katolíkům, utečou. Budou mít takový strach ze svého osudu, že církev opustí, neboť budou příliš slabí, než aby se takovému zlu postavili.

     Kněží, kteří odmítnou přijmout falešné učení, budou obviněni z kacířství a mnozí budou veřejně pokáráni za neuposlechnutí těch, kterým se zodpovídají. Mnozí budou exkomunikováni. Jiní se stanou mučedníky. Pak zde budou ti, kdo v tajnosti povedou církev – církev danou světu mým Synem.

     Budou potřebovat najít útočiště, aby mohli zajistit každodenní mše a nejsvětější eucharistii. Budou vedeni Duchem Svatým a budou následováni armádou zbylých mého Syna, která zůstane naprosto oddaná jeho učení a svátostem až do Posledního dne.

     Máte-li jakékoliv pochybnosti o platnosti tohoto varování, musíte porozumět tomu, že já, milovaná Matka Kristova, budu použita k zakrytí skutečného úmyslu těch sil, které vstoupily do církve mého Syna na zemi. Budu využita jako loutka církve, abych odvedla pozornost lidí od pravých úmyslů této zločinné skupiny. Aby přesvědčili Boží děti, že zůstávají věrné pravému Božímu Slovu a tradicím katolické církve, vytvoří obřady, o nichž řeknou, že mě uctívají. Použijí proroctví z Fatimy k znesvěcení mého obrazu tak, že světu předloží velkou lež. Využijí mě, aby pošpinili církev mého Syna, a všechno co udělají, bude učiněno zpětně, v souladu s požadavky Zlého.

     Vytvořením dojmu, že uctívají Matku Boží, mnozí katolíci budou uvedeni do falešného pocitu bezpečí. To způsobí, že jakékoliv pochybnosti, které by jinak měli, až uvidí podivné nové dodatky ke mši a svátostem, budou okamžitě zapomenuty. Jak velký zármutek mi to přináší. Můj obraz bude záměrně použit k urážce mého Syna.

     Satan mnou opovrhuje. Také se mě bojí. Aby zranil mého Syna, udělá všechno, aby skrze duše, které ovlivňuje, poskvrnil můj obraz mnoha tajnými rituály a černými mšemi. Má socha bude ozdobena satanskými symboly a Já budu na mnoha místech znesvěcena zednářskými skupinami, které získaly kontrolu.

     Modlete se, modlete se, modlete se, děti, každý den, o sílu se utkat odvážně s takovým zlem. Nebojte se ho. Přijměte, že Satanova armáda nyní ovládá mnoho národů v každé části světa. Když to přijmete, pak vám může být dána síla a odhodlání, které potřebujete. Když poprosíte o tyto milosti modlitbami modlitební kampaně, budete schopni pomoci zmírnit toto zlo.

     Vaše milovaná Matka
     Matka Spásy

     • Pane Pavle, jen kráká reakce. Mám z diskuze dojem, že kdyby zasvětil PF Rusko v roce 2013, bylo by to v pořádku, byť je to FP. Když to udělá o 9 let později, je to špatně. A že deklaroval někdo něco ústy mezi čtyřma očima, to nemá žádnou vypovídací hodnotu. Jak nebe toto zasvěcení přijme, na to si počkejme, není na nás, abychom o tom předem rozhodovali. O zasvěcení výše uvedené poselství nehovoří. Já svůj úsudek podřizuji vždy tomu, co říká nebe, aktuálně v poselstvích zbytku.

 10. Jedna bližšie nešpecifikovaná korešpondencia jedného kresťanského brata s jednou kresťanskou sestrou na pozadí prebiehajúceho vojenského konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom:

  Milá sestra,

  uvažuj, lebo sú aj skutočnosti, o ktorých možno nevieš, nepremýšľala si o nich a nemáš vedomosti o tom, čo sa naozaj deje. Nehovorím a neobhajujem to, že Rusko malo napadnúť Ukrajinu, ja v žiadnom prípade vojnu ako prostriedok riešenia konfliktov neschvaľujem, veď to je to najstrašnejšie, čo môže byť, kedy sa z ľudí stávajú beštie, démoni v ľudských telách a pritom trpia najmä tí nevinní, veď čo môže byť ešte strašnejšie ako vojna? Ale pokiaľ objektívne a nestranne analyzuješ všetko to, čo sa stalo, čo západ spôsobil Rusku, ako sa neustále a systematicky približoval k jeho hraniciam po celé tie roky od doby Gorbačova a ako ukrajinskí banderovci, azovovci a celý ten zločinecký fašistický pravý sektor terorizoval a vyvražďoval po celé tie roky, najmä od roku 2014 až dodnes, etnických Rusov žijúcich na východe Ukrajiny, predovšetkým na Donecku a Luhansku, potom musíš uznať, že Rusko bolo zahnané do kúta k múru a muselo nejakým spôsobom na to reagovať. Vedela si, že ak by Rusko aj nebolo vojensky reagovalo, že len deň po začatí ruskej vojenskej operácie mal byť zo strany Ukrajiny prevedený vojenský útok na obe separatistické republiky Donecko, Luhansko a na Krym? Vedela si o biologických laboratóriách NATO na území Ukrajiny, kde sa prevádzal vysoko utajovaný výskum za účelom vývoja biologických zbraní obsahujúcich tie najnebezpečnejšie biologické patogény, vírusy a baktérie, z ktorých mnohé sú medzinárodne zakázané a sú schopné zahubiť, ak by sa dostali do voľného obehu, desiatky až stovky miliónov ľudí na celom svete? NATO malo v pláne z územia Ukrajiny cez sťahovavé vtáky preniesť do Ruska najnebezpečnejšie vírusy, baktérie a ostatné smrteľné patogény a použiť ich proti Rusom a slavianskej rase ako biologické zbrane!

  Premýšľaj, nie je to skôr tak, že Rusko predstavuje pre západ tú pomyslenú hrádzu, bariéru a je preň reálnou prekážkou v globalistických snahách západného sveta nastoliť celosvetovú neoliberálnu diktatúru Nového svetového poriadku (NWO)? Rusko je ešte stále nositeľom prevažne toho pôvodného, nie západného, nie zdegenerovaného, nie dehumanizovaného, nie neoliberálneho, nie genderovou ideológiou poznačeného spôsobu života. Premýšľaj nad tým všetkým a snaž sa triezvo a bez predpojatia a vplyvu zmanipulovaných mainstreamových médii posudzovať kroky Ruska a ruského prezidenta Putina.

  Vieme, čo Rusko nakoniec urobí, že tento vojenský konflikt sa neobmedzí len na územie Ukrajiny, ale sa rozšíri i do ostatných krajín Európy, tak to bolo predpovedané skrze Božích prorokov. Ale nenesie na súčasnom stave sveta a vojenskom ukrajinsko-ruskom konflikte vinu predovšetkým západ na čele s USA? Či snáď Rusko neponúkalo západu dokonca aj členstvo v NATO a ako sa k tomu západ postavil? Nehľadalo snáď Rusko so západom dialóg, nechcelo riešiť problémy pokojne a mierovými prostriedkami skrze vzájomné dohody medzi rovnocennými partnermi? A ako sa k tomu postavil západ a USA? A prečo Anglosasi považujú Slovanov za podradnú rasu? A kde sú mocenské centrá iluminátov, globalistov a satanistov, v Rusku alebo v USA? Kto je tou ríšou zla, je to Rusko alebo sú to USA? Kto viedol od konca druhej svetovej vojny ozbrojené konflikty po celom svete, boli to Rusi alebo USA?

  A pozri sa teraz aj na tú protiruskú hystériu, tú nenávisť voči Rusku a Rusom na tom údajne “demokratickom” západe! A ja sa pýtam, prečo? Nemáš z toho dojem, že je to zámer západu, NATO a hlavne Ameriky rozoštvať svet proti Rusku a vtiahnuť predovšetkým slovanské postkomunistické krajiny do vojny s Ruskom? Anglosasi sa spoza oceána s úškľabkom prizerajú, ako sa mimo ich územie vyvražďujú dva bratské slovanské národy a oni si pritom spokojne mädlia ruky a vytešujú sa, ako zase zbohatnú z predaja zbraní !! Keď USA napadli Vietnam, Irak, Sýriu, Afganistan, keď bombardovali Srbov, vtedy to bolo v poriadku? Vtedy všetci ako zmyslov zbavení nekričali na Američanov ako na zlých nehumánnych agresorov a prezidenta USA nenazývali masovým vrahom, šialencom, novodobým Hitlerom a nevyzývali na jeho zavraždenie?! Tak aký že je to rovnaký meter, pýtam sa? Kde je tu objektivita, spravodlivé rovnocenné hodnotenie Ruska a západu na čele s USA? Môže si snáď západ beztrestne dovoľovať všetko a Rusko nemôže nič, aj keď si len bráni svoje, keď mu už ide o holú existenciu a prežitie ako štátu, krajiny, ako slavianskeho národa? Rusi sa snáď majú nečinne dívať na už 8 rokov prebiehajúcu genocídu rusky hovoriaceho obyvateľstva na Donbase a Luhansku a bez odozvy naďalej nechať vyvražďovať banderovcami, azovcami, pravým fašistickým sektorom svojich rodných rusky hovoriacich súkmeňovcov, nevinné ženy, deti, starých ľudí? Počet nevinne zavraždených obetí týchto zverstiev dnes dosiahol 14.000 !!

  Uvažuj nad tým, čo píšem. Nechcem, aby sme mali spory a nezhody, ale dovoľ, ak so mnou aj nesúhlasíš, aby som mal svoj vlastný názor a pohľad na celú vec, čo ale neznamená, že som za vojnu, že súhlasím s vojnou a vraždením nevinných! To by ma skutočne mrzelo, keby si mala o mne taký mylný názor, že tieto ohavnosti snáď schvaľujem? Môže vôbec skutočný kresťan čo i len pomyslieť, že vojna je dobrá a schvaľovať ju? Nie, vôbec nie, veď to je to najhoršie riešenie a samozrejme aj mňa to bolí a znepokojuje, čo vidím a sledujem vo svete. Ale obaja vieme, že sv. Písmo sa musí naplniť a žiaľ žijeme v biblických posledných časoch konca a dopredu sme vedeli, čo má prísť. Zachovajme si preto pokoj, rozvahu a veľa sa modlime za mier, za zastavenie bojov, za zastavenie vraždenia, neprávostí a ohavností všetkého druhu všade vo svete! Boh buď s nami!

  Boh nám pomáhaj v tejto zložitej nebezpečnej vyhrotenej dobe a zostávajme pod mocnou ochranou Panny Márie, nebeských anjelov a všetkých svätých!
  Pán s Tebou, milá sestra.

 11. Masakr tisícovky rukojmí v Mariupolu: Ukrajinští fašisté z praporu Azov vyhodili divadlo do povětří a uprchli z města. Ukrajinští banderovci a azovští nacisté z pravého sektoru využívají ukrajinské obyvatelstvo jako živé štíty.

  Vražda živých štítů

  Od začátku týdne přicházely z Mariupolu zprávy o obsazení budovy divadla neonacisty z Azova, kteří si v jeho podzemí udělali jedno z velitelských stanovišť. Divadlo pak jako živé štíty (taktika, kterou používají nejen zde) zaplnili převážně ruskojazyčnými civilisty, z nichž velkou část tvořily ženy a děti. Podle dostupných údajů potvrzených i místní správou, se v divadle nacházelo zhruba 1 000 až 1 200 rukojmí, kteří byli hlídáni pod hlavněmi samopalů. S přibližujícími se ruskými jednotkami byla budova zaminována a nyní byly výbušniny odpáleny. Zavražděny byly stovky nevinných obětí. (Ve čtvrtek v poledne začaly z Mariupolu přicházet zprávy, že se při odklízení trosek zničené budovy podařilo v ruinách objevit ještě mnoho živých lidí, kteří výbuch přežili).

  Zločin, kterého se neonacisté z praporu Azov dopustili, měl kromě jiného podpořit volání prezidenta Zelenského po zavedení bezletové zóny. Všechna kyjevská a světová média totiž unisono spustila lživé zprávy o tom, že divadlo zasáhla ve středu ráno 16. března bomba z ruského letadla. Tento „fake“ Moskva ihned dementovala a předložila důkazy, že v inkriminovanou dobu, žádné letadlo nad touto částí města neletělo, ani nebyla na divadlo vypálena žádná raketa.

  Příslušníci praporu Azov, kteří divadlo odpálili, tak učinili až po své evakuaci před blížícími se ruskými jednotkami. Je otázkou, zda o tomto teroristickém činu rozhodli místní velitelé neonacistů, nebo jestli šlo o vraždu koordinovanou s ukrajinským generálním štábem a prezidentem Zelenským. Pokud vyšetřování potvrdí, že o této operaci pod falešnou vlajkou Zelenský věděl, pak byla cynicky naplánována právě na chvíli, kdy pronášel proslov v americkém Kongresu. Měla podpořit jeho výzvu k dodávkám dalších zbraní včetně nejmodernějších protileteckých systémů a další těžké techniky – a hlavně dalších peněz.

  Pokud se ruské armádě podaří v krátké době Mariupol obsadit, začne nepochybně vyšetřování tohoto zločinu. Prokáže-li se, že Zelenský o masakru v divadle věděl, nebo k němu dal dokonce kvůli podpoře svých argumentů v USA podnět, dostane se definitivně do kategorie masových vrahů. Také absurdní marketingová úterní cesta premiéra Petra Fialy do Kyjeva za Zelenským – jen několik hodin před tímto masakrem – dostane další pozoruhodně krvavé „zabarvení“. Jinak se však nestane nic. Je jasné, že jako dosud – přes nezpochybnitelné důkazy a svědectví – Západ vše označí za Putinovu propagandu a o to hlasitěji bude křičet, že za zločinem stojí Rusko.

  Celý článek najdete zde:
  Masakr tisícovky rukojmí v Mariupolu – ukrajinští fašisté z praporu Azov vyhodili divadlo do povětří a uprchli z města

  • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
   Hlavní kyjevský a ukrajinský rabín Moše Reuven Azma vyjevil chtě nechtě známou pravdu, kdo ovládá Ukrajinu:
   „Prezident je žid, v parlamentu je mnoho židů – jací nacisté?“ ohradil se proti ruské demagogii Azma.“
   Zdroj: https://www.denik.cz/staty-mimo-eu/ukrajina-nacismus-zid-zelenskyj-rabin-20220312.html

   Žid žida nikdy nezabije, ale pro uskutečnění svých bezcitných záměrů použije obyvatele zemí, kde se usídlil.
   A zde je nutné si znovu připomenout, v čem židé zradili pravého a jediného Boha:

   Talmud – opravdový základ židovské víry:
   „Stejně jako vy, jsem kdysi věřil, že základní rozdíl mezi židy a křesťany je v tom, že židé věří ve Starý Zákon a křesťané v Nový zákon. Pravda je to, že jejich ” opravdová bible ” je Talmud. Židovská kniha Mitzbeach vyhlašuje: Neexistuje nic vyššího, než Svatý Talmud.“
   Talmud obsahuje, že pouze židé jsou pravé lidské bytosti a nežidé jsou “gojímové” (to znamená dobytek, nebo zvířata).
   Židé jsou zapleteni do něčeho, co může být nazýváno, a vlastně bylo nazýváno, spiknutím proti celému lidskému rodu a učiní jakékoli kroky, které budou považovat za nutné pro jejich ovládnutí světa.
   http://www.acab88.estranky.cz/clanky/studie/vynatky-z-talmudu.html

   Děkuji adminu Peterovi za dva příspěvky ze 17. 3. a tři příspěvky ze 16. 3.

 12. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  V poselství ze dne 3. 3. 2022 zmiňuje svatý archanděl Michael světovou válku, která se přežene přes Blízký východ. Toto se shoduje s poselstvím v Knize Pravdy č. 431:
  „Do konfliktu bude vtažen i Střední východ s Izraelem a Íránem ve válce a Sýrie sehraje důležitou úlohu při pádu Egypta.“
  „Toto sjednocení, neboli falešný mír, se stane skutečností, až se objeví antikrist, aby sjednal falešný mír a takzvaný konec této války.“

  Dále se zmiňuje svatý archanděl Michael o komunismu ve Francii a o válce ve Španělsku. Podle poselství z Knihy Pravdy č. 431 zavládne komunismus v Evropě až se Čína a Rusko zapojí do světových záležitostí a porazí Evropu:
  „Tento mírový pakt zahrne západní svět, dokud se Čína a Rusko nezapojí do světových záležitostí.
  Tyto dva státy budou představovat hrozbu “šelmě s deseti rohy” – Evropě, a porazí ji, aby nastolily komunismus.“

  Z toho vyplývá, že se světová válka přežene přes Střední východ, vystoupí antikrist a zavládne v západním světě falešný mír. Z poselství Marii Božího milosrdenství víme, že toto objevení se antikrista se bude překrývat s příchodem Velkého Varování. A teprve až po těchto událostech porazí Čína a Rusko Evropu a nastolí komunismus.

  1924. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. března 2022.
  „Smrt přijde nenápadně; padne vlivná osoba, a to podpoří jednání dalších národů. Objeví se obávaná světová válka, která se přežene přes Blízký východ.“
  „Modlete se za Francii, bude trpět kvůli komunismu.“
  „Modlete se za Španělsko, bude zachváceno válkou.“

  Zde se můžeme ptát, proč bude válka ve Španělsku? Odpověď můžeme najít v poselství předaných Pánem Ježíšem Kristem Mary Jane Even v únoru 1997:

  „Dále přijde na zem Zázrak se snahou lidi odvrátit od zla a přimět je aby podporovali směr pravdy po Varování.
  Zázrak se stane na borovicích v Garabandalu, Španělsko a bude skrze média oznámen po celém světě. Bude to skutečně nebeské zkušenost a poznaná všemi jako věc seslaná s nebe, protože bude vypadat jako oheň, který nebude pálit. Budou to vaše matky, otcové, bratři a sestry, budou to oživení mrtví, bude to oheň lásky seslaný s nebe na zem. Každý uvidí své drahé a bude moci s nimi krátce mluvit. Každý člověk bude mít tuto zkušenost, ať je kdekoliv na zemi. Přijde to za Vámi. A to z důvodu ukázat lidem, že nebe existuje, a že vy jste děti Boží.“
  „Tato válka bude řízena antikristem ke zničení permanentních znamení na zemi během Velkého Zázraku, který se stane těsně před Třemi dny tmy, čili těsně před koncem této éry, jak ji známe.“

 13. UKRAJINA SE DOPUSTILA VÁLEČNÉHO ZLOČINU, DO CENTRA DONĚCKA ODPÁLILA BALISTICKOU RAKETU TOČKA-U S MEZINÁRODNĚ ZAKÁZANOU KAZETOVOU MUNICÍ !! NECENZUROVANÉ ZÁBĚRY ROZTRHANÝCH TĚL DOSPĚLÝCH I DĚTÍ.

  Kyjevská neonacistická junta se nezastaví před ničím a používá teror jako nástroj regulérní války!

  Celý článok nájdete tu:
  Ukrajina se dopustila válečného zločinu odpálením balistické rakety s mezinárodně zakázanou kazetovou municí přímo do centra Doněcka!

  Originál článku prevzatý z portálu: aeronet.news

 14. Speciální operace RF na Ukrajině má velmi vážné důvody

  Speciální operace OS RF na Ukrajině běží necelý týden (psáno 1.3.2022 – pozn. admin) a z propagandisticky líčené ukázky ruského “banditizmu“ začínají opadat mediální nátěry. Důvody oficiálně prezentované ruskou stranou – demilitarizace a denacifikace agresivního loutkového režimu v Kyjevě – stále platí a platit bude. Důkazů genocidy ze strany tohoto probuzeného ukrajinského benderovského patogenu vůči vlastním obyvatelům je dostatek. Ale průběh operace navozuje už nyní otázku – VÍME VŠECHNO? Zdá se, že tu jde, vedle nutnosti zastavit genocidu na Donbasu, o velmi vážný důvod, který vedl Putina k zásadnímu rozhodnutí JEDNAT.

  Celý článok nájdete tu:
  https://kob-forum.eu/2022/03/01/specialni-operace-rf-na-ukrajine-ma-velmi-vazne-duvody/

 15. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  2. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  3. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  4. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  5. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  6. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  7. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  8. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  9. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  10. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  11. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  12. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  13. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  14. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  15. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  16. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  17. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  18. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  19. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  20. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  21. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  22. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  23. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  24. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  25. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  26. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  27. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  28. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  29. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  30. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  31. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  32. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  33. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  34. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  35. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  36. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  37. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  38. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  39. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  40. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  41. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  42. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  44. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  45. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  46. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  47. O čo najväčšie rozšírenie knihy “Ruženec záchrana pre svet” (ruzenec.org) do všetkých slovenských domácností prosí nášho Pána a našu nebeskú Pannu Máriu brat Zoltán.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 16. Chvála Kristu a Marii!

  Že by se blýskalo na lepší časy? https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2022-03/papez-zasvati-rusko-a-ukrajinu-neposkvrnenemu-srdcu-panny-marie.html
  http://www.cm-fatima.cz/a/obnova-zasveceni-ruska-a-sveta-podle-vyzvy-pri-zjeveni-panny-marie-ve-fatime-621/
  https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-will-consecrate-russia-to-the-immaculate-heart-of-mary-on-march-25/?utm_source=top_news&utm_campaign=usa

  Prosím, zesilme modlitby! Ještě další odkazy pro povzbuzení: https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=svaty-ruzenec-a-pust-za-mir-a-odvraceni-valecnych-konfliktu-na-ukrajine-a-ve-svete-nonstop-24h-31-dni-nazivo&cisloclanku=2022020150
  https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=moc-pompejske-noveny-jak-se-ji-modlit&cisloclanku=2016060144

  Admin Peter:

  Dá sa vôbec ešte niečo veriť tomuto zlosynovi, heretikovi a antipápežovi Bergogliovi, ktorý ani nie je právoplatne zvoleným pápežom? To zasvätenie Ruska zrejme ani nebude platné z rúk falošného proroka. Akú hru, aké strojené divadielko pred svetom chce zase zahrať tento zlosyn, rozbíjač a deštruktor sv. katolíckej Cirkvi? Kto mu ešte uverí, že to skutočne myslí úprimne a čo tým sleduje? Rusko sa malo už dávno zasvätiť, keď pápežský úrad vykonával Benedikt XVI. alebo jeho predchodcovia, ale nikto z nich to žiaľ Bohu neurobil. To všetko sú deštrukčné následky 2. vatikánskeho koncilu, ktorý započal éru rozkladu našej katolíckej Cirkvi. Pokiaľ zasvätenie Ruska vykoná nepravý pápež, bude vôbec platné? To sú vážne otázky, na ktoré dostaneme odpoveď až časom. Dnes totiž nikto nevie povedať, ako takéto “zasvätenie” príjme Panna Mária a Najsvätejšia Trojica z rúk falošného proroka. Udalosti veľkého súženia boli zinscenovanou covidovou plándémiou a teraz pokračujúcim ukrajinsko-ruským konfliktom spustené a všetko sa musí naplniť, čo bolo Božími prorokmi po stáročia prorokované. Len modlitby a obety dokážu už rozbehnuté apokalyptické udalosti do istej miery zmierniť a oslabiť, nie však zastaviť, preto nepoľavujme v našich modlitbách, obetách a prosbách k Bohu!

 17. LIDI PROBUĎTE SE !
  (kliknutím na obrázok sa vám prehrá video)

  Český vlastenec komentuje současné dění na Ukrajině a s tím spojenou uprchlickou krizi a vyzývá lidi, aby se probudili z letargického spánku lhostejnosti a aktivně se postavili proti tomu, co česká vláda chystá pro své občany.

 18. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Již týden je opět v provozu Aeronet – https://aeronet.news/

  Prosím, nepřebírejme hanlivá označení nepřátel pravdy, kterým je Aeronet trnem v oku. Aeronet je alternativní zpravodajství a protože my máme dar Boží svobody a díky ohromnému množství informací, která nám byla dána v poselstvích předaných Marii Božího milosrdenství, vidíme různé události a děje jakoby Božíma očima, z nadhledu, tudíž můžeme rozlišit pravdu od lži, faleš od upřímnosti.

  „AE News (American European News) je nezávislý internetový zpravodajský portál připravovaný českými a slovenskými krajany žijícími v Holandsku, Rusku a v USA. Přinášíme informace z alternativních zdrojů, dešifrujeme politické události, dezinformace a mediální propagandu a píšeme o dopadech a souvislostech. U nás píšeme bez cenzury, bez politické korektnosti, bez servilnich postojů k palčivým problémům z domova i ze světa.“

  V článku níže se hovoří o hladomoru, ale z poselství č. 431 je zřejmé, že tento hladomor se stane skutečností po konfliktu na Středním východě, jižní Evropy, Francie a Německa.
  https://aeronet.news/video-volodymyr-zelensky-natocil-podivne-video-ktere-ma-dokazovat-ze-je-stale-v-kyjeve-video-je-ovsem-sestrihano-ze-dvou-ruznych-mist-a-chyby-studiove-sceny-naaranzovane-makety-kyjevske-kancelare/

  • Denně se modlím za dar rozlišování modlitby MK 51, 74. Přesto je můj pohled na události ve světě
   odlišný. Mohou existovat ve světle rozlišování různé „pravdy“ ? S jistotou můžeme říct jen to, že Pravda je vždy u Boha. Budu se tedy i nadále raději opírat ve svém úsudku o Boží komentáře v Knize Pravdy a aktuálně v poselstvích zbytku, než o lidské komentáře na různých webech. Jak praví Písmo, „ Boha je třeba víc poslouchat než lidi.“

  • Vidím to rovnako ako brat František z Prahy a som vďačný za nezávislé necenzurované spravodajstvo alternatívnych portálov akými sú: aeronet.news, svobodny-vysilac.cz, infovojna.bz, slobodnyvysielac.sk, cz24.news, protiproud.info a mnohé ďalšie. Samozrejme vždy je potrebné informácie preverovať z viacerých zdrojov a hlavne premýšľať a analyzovať, čo sa nám podsúva. Buďme radi a vďační za to, že zatiaľ ešte máme alternatívne zdroje informácií, otázkou však je, dokedy? Príde doba a už je takmer tu, že všetko, čo nebude v línii s jedinou dovolenou propagovanou “pravdou“ vytrubovanou cez mainstreamové médiá, bude zakázané.

   Áno, chápeme biblické súvislosti predpovedaných udalostí konca časov, ale to neznamená, že nebudeme chcieť vidieť podstatu problémov a konfliktov dnešného sveta, že si nasadíme klapky na oči a nebudeme viac triezvo uvažovať a premýšľať. Dostali sme z neba informácie a na základe nich vieme, čo má prísť a čo sa musí podľa Písma naplniť. To ale neznamená, že zostaneme pasívni a nebudeme sa snažiť vidieť aj do zákulisia udalostí a nebudeme chcieť chápať príčiny a následné súvislosti toho, čo sa vo svete odohráva. A tak aj konflikt Ukrajina-Rusko má o moc hlbšie pozadie a korene, a preto jednostranné čierno-biele videnie aj mnohých z nás kresťanov nie je správne a namieste! O tom, kto je agresor a kto obeť by sa dalo veľmi podrobne a do hĺbky príčinných a následných súvislostí diskutovať, ale to nie je možné s ľuďmi, ktorí nechcú vidieť a chápať hlbšie súvislosti dnešných javov sveta a sú jednostranne zmanipulovaní médiami hlavného prúdu v duchu jednej dovolenej neoliberálnej “pravdy“ a čierno-bieleho videnia.

 19. 431. Poselství Ježíše ze dne 16. května 2012 v 03:10.

  DRUHÁ PEČEŤ: TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

  Má nejvroucněji milovaná dcero,

  musím tě informovat, že ve světě se chystá propuknout třetí světová válka.

  Jak můžeš vidět, toto ráno Mi tečou slzy. (*)

  Brzy bude otevřena druhá pečeť, jak bylo předpověděno Janem Evangelistou v Knize Zjevení.

  Začne to v Evropě.

  Příčinou toho bude váš bankovní systém a Německo bude zase zataženo do této tragédie, jako tomu bylo v minulosti již dvakrát.

  Když to začne, bude to mít hodně co dělat se záchranou ekonomiky a katastrofa postihne Řecko se značným dopadem ve Francii.

  Do konfliktu bude vtažen i Střední východ s Izraelem a Íránem ve válce a Sýrie sehraje důležitou úlohu při pádu Egypta.

  Má dcero, probudil jsem tě, abych ti to pověděl, ale nikoliv, abych vás vystrašil, ale abych na vás naléhal, abyste se v tomto čase více modlili za Evropu.

  Kvůli válce a nedostatku peněz bude ztracena většina úrody a to povede k otevření třetí pečetě, která znamená hladomor.

  To je důvod, proč naléhám na všechny Boží děti, aby se pokusily udělat si zásobu sušených a nekazících se potravin, aby uživily své rodiny. Je důležité vypěstovat si svoji vlastní úrodu, pokud je to možné.

  Avšak nezapomeňte, že modlitba může zmírnit mnoho z tohoto utrpení.

  V důsledku této války dojde k tomu, že má katolická církev na zemi bude ve jménu sjednocení vtažena do jediné světové církve.

  Toto sjednocení, neboli falešný mír, se stane skutečností, až se objeví antikrist, aby sjednal falešný mír a takzvaný konec této války.

  Tento mírový pakt zahrne západní svět, dokud se Čína a Rusko nezapojí do světových záležitostí.

  Tyto dva státy budou představovat hrozbu “šelmě s deseti rohy” – Evropě, a porazí ji, aby nastolily komunismus.

  “Rudý drak” – Čína, již získává silnou pozici ve světě kontrolou světových financí.

  Rudý drak a “Medvěd”, kterým je Rusko, Boha nemilují.

  Jsou vedeni antikristem, který je z Východu a jenž se skrývá za zavřenými dveřmi.

  Až se tato proroctví naplní, celý svět uvěří těmto poselstvím. Potom už nebudou žádné pochybnosti.

  Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (54), protože pomůže zmírnit dopad těchto událostí:

  Modlitba k Otci, aby zmírnil dopad třetí světové války

  “Ó Nebeský Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, jenž nesmírně trpěl za hříchy lidstva, prosíme Tě, pomoz nám v těchto těžkých časech, kterým čelíme.

  Pomoz nám přežít pronásledování, které plánují chamtiví vládci a ti, kteří chtějí zničit tvé církve a tvé děti.

  Drahý Otče, úpěnlivě tě prosíme, abys nám pomohl uživit naše rodiny a zachránit životy těch, kteří budou nuceni jít do války proti své vůli.

  Milujeme Tě, drahý Otče.

  Prosíme Tě, abys nám pomáhal v čase naší nouze.

  Zachraň nás ze spárů antikrista.

  Pomoz nám přežít jeho značku, značku šelmy tím, že ji odmítneme přijmout.

  Pomoz těm, kteří Tě milují, aby vždy zůstali věrni tvému svatému Slovu, abys nám mohl seslat milosti k přežití v těle i v duši. Amen.”

  Má dcero, uvědomuji si, že tato zpráva může přijít jako šok, ale nezapomeň, že modlitba a Pečeť živého Boha modlitby (33) z modlitební kampaně, ochrání mé následovníky.

  Vy, moje děti, zbytek mé církve, přežijete, i když to nebude snadné.

  Kvůli vašemu křesťanství budete zastrašováni, ale nikdy Mě nezapřete, ani nezavrhnete.

  K tomu vám budou uděleny dary. Můj dar Pečetě živého Boha vás udělá neviditelnými pro vaše nepřátele.

  Modlete se od nynějška tuto modlitbu každý den. Mějte ji před sebou ve svých domovech a nechejte ji požehnat knězem.

  Začněte s vašimi přípravami brzy, neboť den pádu Evropy už není daleko.

  Váš Ježíš
  (*) Když Marie Božího milosrdenství psala toto poselství, z fotografie Ježíše před ní se skutálela mokrá slza.

 20. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  2. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  3. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  4. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  5. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  6. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  7. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  8. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  9. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  10. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  11. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  12. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  13. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  14. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  15. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  16. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  17. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  18. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  19. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  20. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  21. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  22. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  23. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  24. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  25. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  26. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  27. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  28. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  29. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  30. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  31. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  32. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  33. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  34. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  35. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  36. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  37. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  38. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  39. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  40. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  41. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  42. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  44. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  45. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  46. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  47. O čo najväčšie rozšírenie knihy “Ruženec záchrana pre svet” (ruzenec.org) do všetkých slovenských domácností prosí nášho Pána a našu nebeskú Pannu Máriu brat Zoltán.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 21. Milí přátelé v Kristu,
  posuzujme události kolem nás optikou Božích komentářů. Čtěme pozorně slova Pána Ježíše, Panny Marie i archanděla Michaela v posledních poselstvích pro Luz de Marii. A můžeme si být jisti, že v nich je pravda.

 22. PROF. STANĚK – ANALÝZA KONFLIKTU UKRAJINA-RUSKO
  (kliknutím na obrázok sa vám prehrá video)

  Profesor Peter Staněk hovoří o důležitosti pochopení ruských kroků vůči Ukrajině: “Nechápete to? Máte snad úplně vymyté mozky a neuvědomujete si, čeho jste svědky a co má současná vojenská eskalace za následek? Na planetě dochází k obrovské změně!”

 23. “Pohár už pretiekol. Niekto musel urobiť poriadok. Západ si robí, čo chce. Rusko má jediný cieľ: demilitarizovať a denacifikovať Ukrajinu a zabrániť jej vstupu do NATO“ vyhlásil herec, spevák a zabávač Ibi Maiga, ktorý ponúkol svojim fanúšikom na sociálnej sieti svoj pohľad na dianie na Ukrajine a vojenskú eskaláciu konfliktu medzi USA a Ruskom, v ktorom sú na geopolitické ciele obetovaní občania Ukrajiny.

  “Čudné obdobie, žiaľ je to naše obdobie, urobme trochu analýzu, prečo sa dnes deje to, čo sa deje:

  Všetci dobre viete, že mám rád Slovensko a Slovákov. Pýtam sa vás, je možné mať rád Slovákov a nemať rád Čechov, Poliakov, Srbov, Chorvátov, Ukrajincov, Rusov, Slovanov atď…? Kto tvrdí, že áno, ten je vraj poblúdenec. Pripomínam vám, že ste Slovania a v jednote je sila. Jediné, keď budete spolu držať, dokážete prežiť. Máte podobnú kultúru, veľa vecí vás historicky spája, takmer rovnaké jazyky. Keď niekto z týchto krajín si myslí, že je Američan, Angličan alebo Francúz alebo Nemec, Rakúšan, nech sa opýta spoluobčana, ktorý žije v týchto krajinách, ako sa tam k nemu správajú. Jedine ako migrant, ktorý tam nemá čo hľadať a berie im prácu atď…

  Keď vás potrebujú ako lacnú pracovnú silu, keď vás potrebujú ako konzumnú spoločnosť pre ich tovar, aby posilnili vlastnú ekonomiku, tak sa budú tváriť, že vás majú radi. Nájdu medzi vami zradcov, vlastizradcov, ktorí sú kúpení alebo vydieraní, ako to zažívame v Českej republike a na Slovensku od nežnej revolúcie, možno na rozdiel od Mečiara a Klausa, ktorí síce kládli odpor, ale neodolali pokušeniu zbohatnúť a pomáhať pár kamarátom, a to sa im stalo osudným.

  Takže nech je drevo akokoľvek dlho vo vode, krokodíl z neho nebude (africké porekadlo).
  Takže milí Slovania, preberte sa! Nie ste ani Američania a nie ste ani Afričania, žijete na európskom kontinente, ste Slovania, takže nech vás nikto nemýli!

  Aby ste lepšie pochopili v krátkosti čo sa deje na Ukrajine:
  Bola dávnejšie dohoda po druhej svetovej vojne, americký socialista Kisinger a poľský demokrat Brezinský navrhli a bolo dohodnuté pre mier medzi východom a západom, že je nutné, aby Ukrajina bola neutrálnou krajinou, a že nikdy nesmie byť prijatá do NATO, dokonca ani žiadna východná krajina vrátane Poľska, Česka a Slovenska.
  A sami vidíte ako sa to porušilo a porušuje sa to ďalej.

  NATO a USA bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN bombardovalo Srbsko, Irak, Líbiu, Sýriu, atď., čím zabili milióny nevinných ľudí len preto, že niekto posúdil, že je to tak správne, a pritom išlo len o to obsadiť, rabovať a rozdeliť. Ak si myslíte, že si to Rusko a Putin nevšimli, ste na omyle. Pohár pretiekol, Rusi nemohli dovoliť, aby sa NATO priblížilo k svojim hraniciam, to už by bola otázka, byť či nebyť. Dlho varovali, ale USA a EÚ nepočúvali. A toto je výsledok – vojna na Ukrajine.

  Rusko má jediný cieľ zničiť komplet vojenský arzenál na Ukrajine, zabrániť im vstúpiť do NATO, zastaviť ukrajinský fašizmus na Donbase proti rusky hovoriacim občanom a meniť politické vedenie na Ukrajine. Bodka .
  Niekto musel urobiť poriadok, keďže západ si robí, čo chce. Taká je moja skromná analýza. Niekto môže súhlasiť a niekto nemusí. Každý nech má svoj názor.

  Zdroj: https://www.infovojna.sk/article/pohar-uz-pretiekol-niekto-musel-urobit-poriadok-zapad-si-robi-co-chce-rusko-ma-jediny-ciel-demilitarizovat-a-denacifikovat-ukrajinu-zabranit-jej-vstupu-do-nato-vyhlasil-ibi-maiga-ktory-za-svoj-nazor-schytal-kritiku-od-marosa-kramara

   • Víc než různé komentáře a analýzy bychom měli brát vážně slova, která nám dává nebe, a v posledním pos. Luz de Marii Pán Ježíš říká:
    ” ……Děti, kde jste nechaly své srdce z masa? Záměrně zabíjíte, abyste rozdmýchaly válku, ach lidská stvoření, kolik utrpení k sobě přitahujete, až k úplnému vyčerpání! Modlete se…………Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo v tomto čase trpí a truchlí.
    Moji lidé, zažijete hrůzu, která přichází od těch, kdo pokračují v dobyvačných plánech….”

 24. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  2. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  3. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  4. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  5. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  6. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  7. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  8. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  9. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  10. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  11. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  12. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  13. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  14. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  15. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  16. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  17. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  18. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  19. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  20. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  21. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  22. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  23. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  24. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  25. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  26. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  27. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  28. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  29. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  30. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  31. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  32. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  33. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  34. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  35. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  36. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  37. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  38. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  39. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  40. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  41. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  42. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  43. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  44. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  45. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  46. O čo najväčšie rozšírenie knihy “Ruženec záchrana pre svet” (ruzenec.org) do všetkých slovenských domácností prosí nášho Pána a našu nebeskú Pannu Máriu brat Zoltán.
  47. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 25. Carbonia 23.02.2022 – (16.40 hod.)

  Hle, den Páně!

  Děti moje, oslavujte svého Boha písněmi chvály, otevřete mu svá srdce, vykřičte mu všechnu svou lásku. Toužíš ho mít ve svém srdci, toužíš vstoupit do jeho domu a slavit.

  Hle, vše je připraveno, Nejsvětější Panna nyní vstoupí do vašich domovů, vezme vás za ruku, jednoho po druhém, a zavede vás na místa Mnou předem určená, do Mnou žádaných útočišť, kde pak skrze Nejsvětější Marii, Spoluvykupitelku, uděluji dary Ducha Svatého.
  Bude vaším průvodcem v tomto boji, bude plnit každou vůli Boha Otce, bude velkou bojovnicí, bude silná jako lev, … její síly jsou Boží! Bůh ji vyvolil za Ženu oděnou sluncem, která zničí Satana.

  Toto jsou rozhodující hodiny, děti moje, válka nyní pokračuje, proto musím zasáhnout dříve, musím dát vše do pořádku, musím zajistit bezpečí svých dětí. Nebojte se, děti moje, označte své domovy exorcistickým olejem a modlete se, intenzivně se modlete, V tomto čase přinášejte všechny své oběti přáním Boha Otce za uskutečnění jeho spásného plánu.

  Dveře nebes se otevírají, Bůh Otec dal souhlas, aby jeho Syn přišel na zem zjevit svou slávu! Nejsvětější Marie je po jeho boku. Svatý Josef, svatý archanděl Michael, všichni andělé a svatí z nebe budou s vámi na Zemi v poslední bitvě.

  Nyní se nacházíte na konci apokalypsy, Armagedon právě začíná, boj bude tvrdý, ale Bůh je s vámi! Nejsvětější Maria vás povede k jistému vítězství, které Bůh předurčil v ní a v malém zbytku, který bude po jejím boku, věrný pravému učení v Ježíši Kristu. … Boží zákon je jeden! … žádné jiné nejsou, děti moje!

  Benedikt XVI. je nyní na svém debutu! Zjeví se světu a oznámí můj příchod! Bude odstraněn z Říma.

  Vše se blíží, buďte bdělí, s napětím očekávejte ten okamžik, kdy bude odstraněn z Říma, a na Zemi se rozpoutá peklo! … Vzkřísím své děti a vezmu je, jak jsem vám řekl, do svých útočišť; budou obdařeny dary Ducha svatého, budou silné jako lvi a budou následovat Marii v tomto konečném plánu spásy.

  Znovu opakuji, děti moje, ničeho se nebojte, budete v mých útulcích a budete uzdraveni v mých útulcích, navždy vás poznamenám ve mně.

  Nebojte se těch, kdo vás prohlašují za mrtvé, … nebojte se, Já jsem přemohl smrt, jste se mnou v nebi!
  Odevzdejte se Mi.
  Jsem to já, kdo jsem já!

  • 715. Toto velké osvícení svědomí se uskuteční potom, co můj svatý vikář opustí
   Řím
   Středa, 20. února 2013 v 19:30
   Má vroucně milovaná dcero, i když se může zdát nespravedlivé, že Boží děti musí trpět pod 
   vládou falešného proroka a antikrista, vězte však toto: Všechny duše na světě musí v jisté
   míře snášet bolest odmítnutí a utrpení, které jsem snášel Já, aby byly očištěny.
   Já, skrze mé velké milosrdenství zajistím, že tato očista proběhne rychle. Pak vzroste počet
   mých následovníků, kteří jsou připraveni na můj Druhý příchod. Můj Otec s velkou něhou
   v srdci dohlédne na všechny zkoušky, které pocítí všechny jeho děti. Zasáhne, když zlovolné
   činy pronásledování, způsobené křesťanům, přesáhnou, co je dovoleno a zničí takové zlé lidi.
   Nyní musíte očekávat můj Boží čin milosrdenství, neboť oddělí dobré od zlých. Toto velké
   osvícení svědomí se uskuteční potom, co můj svatý vikář opustí Řím.
   Připravte se zachránit své duše. Tvrdohlavým duším mezi vámi bude dán velmi krátký čas,
   aby v pokoře padly na kolena a prosily Mě o milosrdenství. A pak se rozezní polnice
   a proroctví, vedoucí ke konci, budou odhalena, jak bylo předpověděno.
   Váš Ježíš

 26. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Vojenské operace na Ukrajině:
  „Jejím cílem je chránit lidi, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu. Za tímto účelem budeme usilovat o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny a postavíme před soud ty, kdo se dopustili četných krvavých zločinů proti civilnímu obyvatelstvu, včetně občanů Ruské federace.“
  https://aeronet.cz/news/rusko-zahajilo-vojenskou-operaci-na-ukrajine-podle-vladimira-putina-je-cilem-operace-nejprve-demilitarizace-celeho-statu-a-nasledne-denacifikace-ruska-armada-vstoupila-na-ukrajinu-z-donbasu-z-krymu/

  genmjr. Ing. Hynek Blaško
  Dnes začalo to, co jsme nikdo nechtěl. Prezident Putin se rozhodl silou vymoci splnění “Minských dohod” a protože jsem v různých komentářích napadán za svoje postoje, dokonce jsem byl Polčákem nazván Putinovým agentem, a protože nikdo z mých kritiků vůbec neví o čem ty “Minské dohody” jsou tak je zde uvedu:
  cit.: čl. 4 Zvláštní režim v Donbasu -Počínaje prvním dnem po stažení (za linie stanovené v čl.2) zahájit dialog o způsobech provedení místních voleb v souladu s ukrajinskými zákony a zákonem Ukrajiny “o dočasném uspořádání místní samosprávy v jednotlivých regionech Doněcké a Luhanské oblasti” a rovněž o budoucím režimu těchto regionů na základě uvedeného zákona.
  Neprodleně, nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dokumentu, přijmout usnesení Nejvyšší rady Ukrajiny s uvedením území, kterého se týká zvláštní režim v souladu s ukrajinským zákonem “o dočasném uspořádání místní samosprávy v jednotlivých regionech Doněcké a Luhanské oblasti” na základě linie stanovené minským memorandem z 19. září 2014. Konec cit.
  Tyto Minské dohody byly vyjednány nejvyššími představiteli Ukrajiny, Ruska, Německa, a Francie.
  Co se stalo poté? NIC, všichni jsme jen přihlíželi fašizaci Ukrajiny (jiný termín nemám, protože uctívání Bandery, přehlížení nošení nacistických symbolů, veřejné hajlování to vše termín naplňuje), nenašel se nikdo z evropských politiků, kdo by vynucoval naplnění těchto dohod. Dneska všichni lkáme nad agresorem Putinem, ale co jsme dělali celých těch dlouhých 8 let, aby k dnešní situaci nedošlo. Mysleli jsme si, že můžeme do nekonečna zkoušet trpělivost Ruska, že ho budeme neustále sankcionovat a ono bude ustupovat. Pohár přetekl a medvěd ukázal své drápy a zuby. My slouhové “západní kultury” Ukrajině posíláme munici a finanční dary, místo toho, abychom se snažili požár hasit. My slouhové!!!

  Jak se k tomu vyjádřit z pohledu Knihy Pravdy? Poselství č. 431 hovoří o mnohém:
  Zmiňují se zde státy Německo, Řecko, Francie, Izrael, Irán, Sýrie a Egypt. Zdá se tedy, že válka bude probíhat mimo území Ukrajiny, na jihu Evropy a Středním východě.

  Pak je zde řečeno:
  „V důsledku této války dojde k tomu, že má katolická církev na zemi bude ve jménu sjednocení vtažena do jediné světové církve.
  Toto sjednocení, neboli falešný mír, se stane skutečností, až se objeví antikrist, aby sjednal falešný mír a takzvaný konec této války.
  Tento mírový pakt zahrne západní svět, dokud se Čína a Rusko nezapojí do světových záležitostí.“

  Antikrist tedy už veřejně vystoupí, sjedná mír a ukončí válku, teprve až v této době falešného míru se Čína a Rusko zapojí do světových záležitostí. Je tedy zřejmé, že to není ještě v této době, kdy vypukne válka s Ruskem.

  Dále je v poselství č. 431 řečeno:
  „Tyto dva státy budou představovat hrozbu “šelmě s deseti rohy” – Evropě, a porazí ji, aby nastolily komunismus.
  “Rudý drak” – Čína, již získává silnou pozici ve světě kontrolou světových financí.
  Rudý drak a “Medvěd”, kterým je Rusko, Boha nemilují.
  Jsou vedeni antikristem, který je z Východu a jenž se skrývá za zavřenými dveřmi.“

  Bude to tedy antikrist, který vyprovokuje válku Ruska s Evropou. Rusko bude zlem v rukách antikrista a bude bojovat proti šelmě s deseti rohy popírající Desatero Božích přikázání – Evropou, tedy zlem v rukách Satanových.

  A nakonec poselství č. 924 hovoří:
  „Má vroucně milovaná dcero,
  čtyři části světa, které zmiňuji, jsou čtyři velké říše – Spojené státy, Rusko, Evropa a Čína. Všechna předpověděná proroctví zahrnou tyto mocnosti, ve kterých dojde ke všem otřesům v náboženských a politických strukturách.
  Sýrie a Egypt se kvůli nepokojům ve svých zemích stanou katalyzátory pro větší válku, která zahrne čtyři velké mocnosti. Všechny tyto mocnosti se spojí a vytvoří jednotný režim, který bude využit k ovládnutí bohatství a obyvatel celého světa.
  Náboženská válka bude ústředním bodem této kontroly a ustanovení vůdci v mých křesťanských církvích budou přemoženi a zničeni v přípravě na příchod šelmy, která bude ovládat všechny čtyři říše.“

  Závěr:
  Rusko v této chvíli zachrání Ukrajinu od strašlivého utrpení, neboť by se jinak stala centrálním bojištěm plánované války s Ruskem. Tento národ však antikrist použije v budoucí válce proti Evropě.
  Antikrist již ovládá všechny čtyři velké říše, to znamená téměř celý svět, jeho cílem je zničit duše obyvatel všech národů za pomoci vyznavačů Talmudu a jejich pomocníků v zednářských lóžích, kterým Satan slíbil falešný ráj.

  1214. Poselství Matky Spásy ze dne 7. září 2014 v 19:30.
  ANTIKRIST PŘIJME SVÉ MÍSTO, PROTOŽE K TOMU BUDE VYZVÁN
  Během oněch přicházejících dnů se nesmíte dát nikdy ovlivnit a přijmout takový podvod. Budete sváděni antikristem a on bude podporován nepřáteli církve mého Syna. Bude přijat falešnými vůdci v církvích a veleben pro své charitativní práce po celém světě. V mnoha zemích obdrží velké pocty a lidé budou mít jeho zarámované fotografie ve svých domovech. On, antikrist, bude zbožňován více než Bůh, ale bude to Boží ruka, která ho srazí do propasti spolu s těmi, kdo ukradli duše Božích dětí, když se účastnili na nezdařeném pokusu o zničení církve mého Syna.
  https://jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org//html2/1214.html

  • Zablokované byla stránky Aeronet.cz, Protiproud.cz ,Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz.

   Premiér Petr Fiala (ODS) o opatřeních, která se kabinet rozhodl v boji proti dezinformacím, hovořil po jednání vlády. Detaily nicméně neupřesňoval. Jde o reakci na propagandu, který ruský útok provází.

  • A co Budapešťská dohoda (memorandum) z roku 1994 ?
   V memorandu se signatáři (mezi nimi i Rusko) zavázali mimo jiné respektovat ukrajinskou nezávislost a suverenitu v rozmezí tehdy platných státních hranic, zdržet se hrozby silou nebo použití síly proti Ukrajině, zdržet se použití ekonomického nátlaku na Ukrajinu ve snaze ovlivnit její politické směřování, zdržet se použití jaderných zbraní proti Ukrajině, řešit případné použití jaderných zbraní vůči Ukrajině na půdě Rady Bezpečnosti OSN, či vzájemně konzultovat vzniklé nejasnosti ohledně zmíněných záruk. Recipročně za to, že se Ukrajina vzdala jaderného arzenálu.

 27. Chvála Kristu,
  všechny Vás zvu v sobotu na modlitební setkání na zoomu pod názvem

  Vigílie za Mír

  Modlitební setkání bude jako odpověď na poselství ze dne 23. února 2012 ke Panna Maria Matka Spásy varovala před Jadernou válkou.
  10 let Na den přesně po tomto poselství se vrátila do evropy válka s ruskou invazí na Ukrajinu, která nastala dnes časně ráno.

  Prosím připojte se k modlitbám za Mír ve světě.
  Budeme se modlit všechny růžence.
  v sobotu 26.2.2022 ve 14:00 hodin začátek

  Více informací jak a kde se přihlásit naleznete na stránkách Knihy Pravdy:
  https://www.knihapravdy.cz/celosvetove-modlitebni-setkani-vigilie-za-mir-26-unora-2022/

  Bůh s Vámi

   • 350. Šelma s deseti rohy je Evropská unie
    Neděle, 19. února 2012 v 03:00
    Má vroucně milovaná dcero, nesmíš být vyděšená těmito poselstvími, protože jsou dávána
    světu z lásky, kterou chovám k celému lidstvu. Znalost událostí, které mají přijít, pomůže
    připravit mé děti, aby mohly bránit Pravdu.
    Má varování mohou pomoci rozšířit obrácení a umožní mým dětem ještě jednou potvrdit
    pravdu mého slibu, že se znovu vrátím. Děti, můj Druhý příchod se uskuteční ještě za 
    vašeho života.
    Vy, z této vyvolené generace, budete sklízet zázraky mého oslaveného panování na zemi.
    Mezi vás, moje vybrané děti, zahrnu i ty, které se ke Mně obrátili zády a popírají existenci
    mého milovaného Otce, Boha Nejvyššího.
    Má láska zahalí ty, kteří Mnou opovrhují. Časem se obrátí. Uznání mých poselství, která
    jsem dal tobě, svému proroku posledního času, ti dávají odpovědnost k otevření sedmi
    pečetí, nebude to však všechno. Na čem skutečně záleží, je spása všech tvých bratrů
    a sester na světě.
    Dva spojenci, Rusko a Čína, spojí své síly. To se stane, až vystoupí šelma s deseti rohy,
    aby ovládla svůj dlouho trpící nevinný lid. Šelma s deseti rohy je Evropská Unie, má dcero,
    označovaná v Knize zjevení jako Babylon.
    Babylon padne a bude ovládnut velkým rudým drakem, Čínou a jeho spojencem medvědem,
    Ruskem. Až se to stane, zavládne komunismus a běda komukoliv, kdo bude viděn, jak
    praktikuje své náboženství v jejich přítomnosti. Všechna náboženství budou zakázána, ale
    největším pronásledováním budou trpět křesťané.

 28. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus,
  chtěl bych upozornit na toto video Davida Formánka, které namluvil a kde hovoří Luc Montagnier o jedu ve vakcínách 2:34. Hovoří zde o vakcínách, které obsahují sekvence schopné přeměny na priony4:00. Můžeme jen žasnout, jak jsou poselství předaná Marii Božího milosrdenství pravdivá.

  Luc Montagnier – Civilizační hrozba prionových onemocnění způsobených covid očkováním (z 12. 1. 2022)
  https://otevrisvoumysl.cz/luc-montagnier-civilizacni-hrozba-prionovych-onemocneni-zpusobenych-covid-ockovanim-z-12-1-2022/

  Luc Montagnier [lyk montanijé] byl francouzský virolog, který získal v roce 2008 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Je pokládán za jednoho z objevitelů viru HIV, který je příčinou nemoci AIDS.
  Datum narození: 18. srpna 1932, Chabris, Francie
  Úmrtí: 8. února 2022, Neuilly-sur-Seine, Francie

  612. Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2012 v 21:00.
  TOTO OČKOVÁNÍ BUDE JEDEM, KTERÝ BUDE PŘEDSTAVEN V RÁMCI CELOSVĚTOVÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PLÁNU

  583. Poselství Ježíše ze dne 13. října 2012 v 16:10.
  PAK DOJDE K ZAVEDENÍ CELOSVĚTOVÉHO OČKOVÁNÍ, KTERÉ VÁS ZABIJE, POKUD JE PŘIJMETE

  A zde si můžeme přečíst něco o prionové infekci:
  https://nemoci.vitalion.cz/prionove-infekce/
  Léčba prionových infekcí
  Léčba prionových onemocnění dosud není známa.
  Komplikace prionových infekcí
  Postupná ztráta mentálních schopností až demence, kterou provází i další neurologické deficity. Smrt u většiny onemocnění do několika měsíců.

 29. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  2. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  3. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  4. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  5. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  6. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  7. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  8. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  9. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  10. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  11. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  12. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  13. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  14. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  15. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  16. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  17. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  18. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  19. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  20. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  21. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  22. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  23. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  24. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  25. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  26. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  27. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  28. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  29. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  30. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  31. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  32. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  33. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  34. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  35. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  36. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  37. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  38. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  39. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  40. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  41. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  42. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  43. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  44. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  45. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  46. O čo najväčšie rozšírenie knihy “Ruženec záchrana pre svet” (ruzenec.org) do všetkých slovenských domácností prosí nášho Pána a našu nebeskú Pannu Máriu brat Zoltán.
  47. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 30. Chvála Kristu.
  Ve světě to začíná čím dál vřít.
  Vulkány se probouzejí, záplavy zintenzivňují, Větry zesilují.

  Vzdálené války se objevují
  Je to čímdál zajímavější. Je potřeba čím dál víc naších modliteb.

  Koukněte na vida:
  Polsko:
  https://youtu.be/cdfS3vevflk
  Brazílie:
  https://youtu.be/D9b6ryhsXlE
  atd atd.
  https://youtu.be/dRvtRIm6PGE

  Čím dál větší chaos
  https://youtu.be/Hc0xcF25Fas

 31. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  2. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  3. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  4. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  5. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  6. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  7. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  8. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  9. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  10. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  11. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  12. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  13. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  14. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  15. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  16. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  17. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  18. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  19. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  20. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  21. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  22. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  23. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  25. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  26. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  27. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  28. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  29. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  30. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  31. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  32. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  33. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  34. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  35. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  36. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  37. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  38. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  39. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  40. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  41. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  42. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  43. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  44. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  45. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  46. O čo najväčšie rozšírenie knihy “Ruženec záchrana pre svet” (ruzenec.org) do všetkých slovenských domácností prosí nášho Pána a našu nebeskú Pannu Máriu brat Zoltán.
  47. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 32. Pocvaleny buď Ježiš Kristus !

  MNOZÍ NEBUDOU DOST SILNÍ, ABY BOJOVALI PROTI POTRATŮM, EUTANAZII A MANŽELSTVÍM STEJNÉHO POHLAVÍ
  https://jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org//html2/768.html
  https://www.christianitas.sk/nemecka-synodalna-cesta-si-v-sobotu-odhlasovala-svatenie-zien-dobrovolnost-celibatu-pozehnavanie-homosexualov/
  Sestry a bratia v Kristovi tu je posolstvo z Modrej knihy ešte z roku 1995, kde je aj odkaz na Knihu Pravdy.
  Sant’Omero (Teramo, Taliansko), 5. augusta 1995

  Sviatok Panny Márie Snežnej
  BIELE SNEHOVÉ VLOČKY
  „Nasledujte ma, milovaní synovia, po ceste, ktorú som vám naznačila svojimi posolstvami, ak chcete stále a dokonale žiť zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré ste urobili.
  – Na ceste mojich posolstiev sa naučíte oddať sa mi ako malé deti a nechať sa viesť v prostote, dôvere a v úplnej oddanosti detí. Túto vašu oddanosť potrebujem, aby som mohla konať vo vás a vo vašom živote.
  Mojou materskou úlohou je premieňať vás každý deň, aby ste mohli dokonale plniť Pánovu vôľu a tak vám pomáhať zbaviť sa hriechov, aby ste kráčali po ceste Božej milosti, lásky, čistoty a svätosti. Na veľkej púšti, na ktorej žijete, v obrovskom mori nečistoty, ktoré zaplavuje svet posadnutý Zlým, zostupujú z môjho Nepoškvrneného Srdca na vás, mne zasvätených synov, biele snehové vločky, aby ste mohli všade šíriť moju nebeskú vôňu a aby ste sa stali znameniami a nástrojmi Božieho milosrdenstva vo svete.
  – Na ceste mojich posolstiev ste formovaní, aby ste s odvahou a zanietením hlásali Ježišovo evanjelium. Ako trpí moje materské Srdce, keď vidí šírenie sa bludov a herézy, pohoršení a zlých príkladov, záľahu ťaživého ticha, ťarchu ľahostajnosti a kompromisov na strane tých, ktorí majú povinnosť hovoriť.
  Nikdy sa tak, ako vo vašich dňoch, nestávali tak mnohí pastieri „nemými psami“, ktorí neobraňujú im zverené stádo pred ohrozením jeho existencie, zvedené a zožierané mnohými dravými vlkmi. Preto títo trhajú a ohovárajú evanjelium môjho Syna Ježiša vo všetkých jeho častiach.
  A tak mojou materskou úlohou je privádzať vás k viere v toto evanjelium a viesť vás iba jeho múdrosťou, aby ste podľa neho žili.
  Preto vás vediem s materskou pevnosťou a nežnosťou prostredníctvom svojich posolstiev.
  Takto na vás, mne zasvätených synov, pri veľkom odpade, ktorý sa šíri, zostupujú z môjho Nepoškvrneného Srdca biele snehové vločky, aby ste mohli niesť do všetkých končín svetlo Božieho Slova. Aby ste sa mohli stať nástrojmi, ktoré nechávajú všade žiariť celú pravdu, obsiahnutú v evanjeliu môjho Syna Ježiša, plným jasom.
  – Na ceste mojich posolstiev vás vediem k pochopeniu toho, čo je napísané v Knihe, ktorá je ešte zapečatená. Mnohé stránky z Apokalypsy sv. Jána evanjelistu som vám už vysvetlila. Ukázala som vám najmä veľký boj, ktorý sa odohrá medzi Ženou odetou slnkom a červeným drakom, ktorému napomáha čierna šelma, čiže slobodomurárstvo.
  Odhalila som vám aj diabolské a lživé úklady, spôsobované vám slobodomurárstvom, ktoré preniklo i do vnútra Cirkvi a postavilo centrum svojej moci tam, kde Ježiš postavil centrum a základ svojej jednoty. Nermúťte sa, lebo toto je súčasťou tajomstva neprávosti, ktorú Cirkev pozná už od svojho zrodu. Vskutku aj do apoštolského kolégia vstúpil satan, ktorý zviedol Judáša, jedného z dvanástich, aby sa stal zradcom.
  V týchto vašich časoch sa tajomstvo neprávosti prejavuje v celej svojej strašnej moci.
  Teraz, v súčasnom obodbí veľkého súženia, ktoré nastalo pre Cirkev a pre ľudstvo, zostupujú z môjho Nepoškvrneného Srdca na vás, mne zasvätených synov, biele snehové vločky, aby ste všetci mohli prinášať môj materský hlas, ktorý vás vedie k nádeji a dôvere. Tak môžete vziať za ruku toľkých mojich biednych synov, šľahaných a utláčaných prudkým vetrom veľkého súženia a spolu prekročiť žiarivý prah nádeje v radostnom očakávaní, aby zostúpili na svet s víťazstvom môjho Nepoškvrneného Srdca biele snehové vločky Božieho milosrdenstva.“

 33. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  2. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  3. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  4. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  5. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  6. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  7. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  8. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  9. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  10. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  11. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  12. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  13. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  14. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  15. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  16. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  17. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  18. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  19. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  20. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  21. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  22. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  23. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  24. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  25. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  26. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  27. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  28. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  29. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  30. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  31. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  32. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  33. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  34. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  35. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  36. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  37. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  38. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  39. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  40. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  41. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  42. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  43. O čo najväčšie rozšírenie knihy “Ruženec záchrana pre svet” (ruzenec.org) do všetkých slovenských domácností prosí nášho Pána a našu nebeskú Pannu Máriu brat Zoltán.
  44. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  45. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  46. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  47. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 34. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  2. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  3. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  4. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  5. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  6. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  7. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  8. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  9. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  10. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  11. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  12. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  13. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  14. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  15. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  16. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  17. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  18. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  19. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  20. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  21. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  22. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  23. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  24. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  25. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  26. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  27. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  28. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  29. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  30. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  31. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  32. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  33. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  34. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  35. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  36. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  37. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  38. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  39. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  40. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  41. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  42. O čo najväčšie rozšírenie knihy “Ruženec záchrana pre svet” (ruzenec.org) do všetkých slovenských domácností prosí nášho Pána a našu nebeskú Pannu Máriu brat Zoltán.
  43. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  44. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  45. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  46. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 35. Chvála Kristu a Marii!

  Milí bratři a sestry v Kristu,
  prosím, zintenzívněte modlitby. Včera se v Česku podařilo odvrátit projednávání toho příšerného pandemického zákona, má se znovu projednávat příští úterý.
  Na Slovensku je to asi také hrozné, že? Občas se dozvím nějaké informace, jak to tam vypadá, a je to děs… Ale Pán Bůh je Pánem nad těmito situacemi. My nevíme, proč je dopustil, ale modlitba, obrácení a pokání jsou jistě zcela na místě.
  Sice se máme hlavně modlit, ale je dobré o situaci mít i nějaké informace, mnoho lidí si totiž vážnost situace vůbec neuvědomuje. Proto si dovoluji sem dát odkaz: https://www.prolibertate.cz/2022/01/pravnici-proti-novele-pandemickeho-zakona Pokud by ten zákon přijali, slutečně hrozí příšerná totalita, možná i horší než ty předchozí.
  Bude také zajímavá konference: https://covidkon.cz/, lze sledovat i online

  Znovu připomínám modlitební iniciativu: https://www.zemesemodli.cz/

 36. Chvála Kristu!

  Našla jsem informace o nadcházející době, které mi přijdou docela podrobné a v souladu s poselstvími MBM.
  Ve stručnosti: mnoho za sebou rychle jdoucích událostí (blackout, nová smrtelná nemoc, 3. světová válka), které vyžadují akutní duchovní i fyzickou přípravu (vodu a jídlo na vícero měsíců, teplé oblečení).
  Dávám do pozornosti…

  https://gloria.tv/post/mF73aNMrMiyL34U8KSFA8m4Pv

 37. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  2. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  3. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  4. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  5. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  6. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  7. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  8. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  9. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  10. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  11. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  12. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  13. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  14. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  15. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  16. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  17. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  18. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  19. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  20. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  21. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  22. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  23. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  24. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  25. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  26. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  27. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  28. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  29. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  30. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  31. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  32. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  33. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  34. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  35. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  36. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  37. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  38. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  39. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  40. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  41. O čo najväčšie rozšírenie knihy “Ruženec záchrana pre svet” (ruzenec.org) do všetkých slovenských domácností prosí nášho Pána a našu nebeskú Pannu Máriu brat Zoltán.
  42. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  43. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  44. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  45. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  46. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

Pridaj komentár