Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Chtěl bych se vrátit k příspěvku admina Petera ze dne 18.09.2022 at 21:51.
  V tomto článku patriarchy Eliáše a biskupů Metoděje a Timoteje je potvrzeno všechno to, co víme o falešném proroku z Knihy Pravdy. Jen v jedné věci se patriarcha Eliáš mýlí. Kdyby přijal Knihu Pravdy, poselství předaných Marii Božího milosrdenství, věděl by, že papež Benedikt XVI byl posledním pravým papežem na zemi.

  399. Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2012 v 11:27.
  PŘÍŠTÍ PAPEŽ MŮŽE BÝT ZVOLEN PŘÍSLUŠNÍKY KATOLICKÉ CÍRKVE, ALE BUDE TO FALEŠNÝ PROROK
  Pravda mého Písma, obsažená v Knize Zjevení, byla vysvětlena mnoha mými církvemi. S tak mnoha odchylkami, a všechny z nich založené na lidském výkladu.
  Můj milovaný papež Benedikt XVI. je posledním pravým papežem na zemi.
  Petr Říman je můj Petr, původní apoštol, který bude vládnout mé církvi z nebe pod velením mého Věčného Otce. Potom, až přijdu panovat za mého Druhého příchodu, bude vládnout všem Božím dětem, až se všechna náboženství stanou jedinou svatou katolickou a apoštolskou církví.

  Dnes je jasno nad těmito kamerami FAA, kde můžeme pozorovat planetu X:

  Kodiak
  https://weathercams.faa.gov/cameras/state/US/cameraSite/417/details/camera/11317/loop-full
  La Veta Pass
  https://weathercams.faa.gov/cameras/state/US/cameraSite/74/details/camera/11913/loop-full
  Lincoln Airport
  https://weathercams.faa.gov/cameras/state/US/cameraSite/536/details/camera/11947/loop-full
  Seeley Lake Airport
  https://weathercams.faa.gov/cameras/state/US/cameraSite/537/details/camera/11951/loop-full
  Wolf Creek Pass
  https://weathercams.faa.gov/cameras/state/US/cameraSite/97/details/camera/11941/loop-full

 2. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  2. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  3. Za priaznivý výsledok onkologického vyšetrenia a milosť zachovania zdravia pre svoju manželku Danku prosí nášho Pána brat Štefan, ktorý pre celú svoju rodinu vyprosuje Božiu pomoc a ochranu Panny Márie.
  4. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  5. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  6. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  7. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  8. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  9. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  10. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  11. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  12. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  13. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  14. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  15. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  16. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  17. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  18. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  19. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  20. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  21. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  22. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  23. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  24. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  25. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  26. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  27. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  28. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  29. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  30. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  31. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  32. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  33. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  34. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  35. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  36. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  37. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  38. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  39. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  40. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  41. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  42. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 3. BKP: Jaký cíl sleduje František Bergoglio svou účastí v Kazachstánu?

      K čemu je církvi papežství? Boží záměr je chránit základy víry a mravů. Pokud papež a papežství koná pravý opak, je to suicidium pro církev. Dnes jsme této duchovní sebevraždy svědky.
      František Bergoglio se zúčastní jako oficiální, ale ve skutečnosti neplatný, představitel katolické církve kongresu náboženských leaderů v Kazachstánu ve dnech 13.–15. 9. 2022. Těmto setkáním s pohanskými leadery byl položen počátek v Assisi roku 1986. Od té doby tato setkání v určitých intervalech probíhají po celém světě. Když Jan Pavel II. poprvé pozval pohanské leadery k tzv. modlitbám za mír do Assisi, odvolával se na to, že pouze realizuje ducha II. vatikána, konkrétně deklaraci Nostra aetate o tzv. úctě k jiným religiím, de facto i o úctě k jejich démonům. Takže dnes už František jen dovršuje ducha II. vatikána, který učinil duchovní zlom a podkopal první a největší přikázání, které zní: „Já Hospodin jsem tvůj Bůh žárlivě milující. Nebudeš míti jiných bohů a nebudeš se jim klanět (uctívat je).“ Boží slovo v listu Římanům ukazuje na přímou souvislost mezi pohanstvím a sodomií: „Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim (pohanům) přístupné…, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu… upadli v bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. (Buddhisté uctívají dalajlámu jako boha, stejně tak hinduisté prokazují guruům božskou úctu, indiáni v Kanadě zbožšťují ptáky, Indové posvátnou krávu, hady, krysy a veškerou havěť.) Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním; … muži s muži provádějí hanebnosti…“ (srov. Ř 1,19-28)
      František Bergoglio nejenže schvaluje, ale on i prosazuje modlářství. Intronizoval démona Pačamamu přímo v chrámu svatého Petra. V Kanadě (2022) se nechal šamanem zasvětit démonům. Na výzvu šamana si vložil ruku na srdce a udělal tak gesto přijetí démonů. Šaman při tom pískal na kost z divokého krocana. Z životů svatých mučedníků víme, že než by hodili jediné zrnko kadidla modlám jako gesto úcty k démonům, raději podstoupili nejkrutější muka a smrt.
      Co se týče sodomie, Bergoglio ji prosazuje slovy i gesty, např. líbáním nohou transsexuálovi. Při každé příležitosti takzvaně naslouchá sodomitům a transsexuálům, aniž by je vybídl k pokání s cílem spásy jejich duší. Toto Františkovo antikřesťanství je ve skutečnosti služba ďáblu a převádění katolické církve na anticírkev New Age.
      Jaký je cíl Bergogliovy návštěvy v Kazachstánu? Když se podíváme na jeho poslední kroky, které ke zničení církve dělá, vidíme, že i tato návštěva k nim patří. Co jiného také můžeme čekat od člověka, který nemá Ducha Kristova, ale má ducha antikrista? On hlásá sodomitské, covidové, ekologické a modlářské antievangelium, za které na něj dle Gal 1,8-9 dopadla několikanásobná Boží anathema – prokletí. On prosazuje antimorálku a privileguje zvrhlost. V exhortaci Amoris laetitia ruší objektivně platné morální normy i Boží přikázání. Otevřeně schválil tzv. sexuální výchovu, která vnucuje otrockou a hříšnou onanii dětem už od čtyř let a manipuluje děti k tragickému přeoperování pohlaví. Sugestivně se vyjádřil, že prý děti musí být vedeny k „sexu bez rigidity“, tedy bez jakýchkoli zábran. Bergoglio veřejně usiloval o legalizaci sňatků sodomitů (2021) a jejich adopcí nevinných dětí. Všem zaměstnancům Vatikánu, ale i všem katolíkům, vnucoval experimentální genetické sérum vyrobené z tkáně zaživa vytržené z nenarozeného dítěte.
      Kdo tvoří vnitřní jednotu s Františkem Bergogliem, oddělil se tím od Krista. Takový biskup, kněz a katolík už de facto upsal svou duši ďáblu. Zde platí: „Není žádné společenství Krista s Beliálem“ ani žádná jednota mezi Kristem a Bergogliem (srov. 2Kor 6,15). Bergogliova sekta má své nové učení a pohanského, nečistého ducha, kterého maskuje ekologií, nasloucháním, synodalitou atd.
      Bergoglio v těchto dnech zabezpečil oficiální pokračování procesu autogenocidy církve, když opětovně jmenoval nové kardinály, tentokrát dalších 20. Tito všichni mají stejného ducha a stejný sebevražedný program jako on.
      Veřejně se už hovoří o abdikaci Bergoglia. Pokud v této situaci abdikuje, nastoupí František č. 2, č. 3… Bergogliova sekta zahrnuje ve svých antireformách nejen svěcení čarodějnic na diákonky a kněžky (viz Amazonie), ale i likvidaci papežství. Co dělat k záchraně papežství i k záchraně identity katolické církve? V mimořádných podmínkách se musí do čela pravověrných katolíků postavit pravověrný papež, zvolený mimořádným způsobem, tedy ne z řad bergogliánských kardinálů. Otázka záchrany církve se týká všech biskupů, kteří se vnitřně distancují od bergogliánské sekty. Bez radikálního kroku víry metastáze zachvátí celý duchovní organismus. Dnes o Bergogliovi a jeho kardinálech platí: „Nic nevidí, nic nechápou, chodí ve tmě a celá země v základech se hroutí.“ (Ž 82,5)
      Bergoglio se nechá nazývat zástupcem Krista na zemi, ale on, arcikacíř, jím není. On se veřejně postavil proti Kristovu učení i Jeho přikázáním. Nazývá se také nástupcem apoštola Petra. Ale on, propagátor sodomie a modlářství, který hlásá nové antievangelium a boří Boží zákony, nástupcem apoštola Petra v žádném případě není. On není Svatý otec. Jeho otcem je ďábel. Bergoglio nejenže usiluje o to Krista zabít, ale už Ho v duších zabíjí (srov. J 8,37-44). Na co, katoličtí biskupové, ještě čekáte? Dnes je jediné východisko, a to přijmout pravověrného papeže, vybraného Bohem v mimořádných podmínkách a mimořádným způsobem. Tím zároveň bude zachráněna papežská instituce. Bergogliova účast v Kazachstánu je jen dalším hřebíkem, který vráží do rakve katolické církve s cílem reinkarnace katolíků do jedné anticírkve New Age. Jeho konečným cílem však je sjednotit katolíky s ďáblem a jeho anděly v pekle.

  + Eliáš
  Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

  + Metoděj OSBMr             + Timotej OSBMr
  Biskupové sekretáři
  08.09.2022

  Zdroj: http://uogcc.org.ua/cz/actual/article/?article=23240

 4. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  2. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  3. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  4. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  5. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  6. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  7. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  8. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  9. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  10. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  11. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  12. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  13. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  14. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  15. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  16. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  17. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  18. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  19. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  20. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  21. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  22. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  23. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  24. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  25. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  26. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  27. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  28. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  29. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  30. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  31. Za priaznivý výsledok onkologického vyšetrenia a milosť zachovania zdravia pre svoju manželku Danku prosí nášho Pána brat Štefan, ktorý pre celú svoju rodinu vyprosuje Božiu pomoc a ochranu Panny Márie.
  32. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  33. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  34. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  35. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  36. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  37. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  38. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  39. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  40. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  41. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  42. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 5. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  3. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  4. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  5. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  6. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  7. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  8. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  9. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  10. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  11. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  12. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  13. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  14. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  15. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  16. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  17. Za priaznivý výsledok onkologického vyšetrenia a milosť zachovania zdravia pre svoju manželku Danku prosí nášho Pána brat Štefan, ktorý pre celú svoju rodinu vyprosuje Božiu pomoc a ochranu Panny Márie.
  18. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  19. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  20. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  21. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  22. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  23. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  24. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  25. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  26. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  27. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  28. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  29. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  30. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  31. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  32. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  33. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  34. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  35. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  36. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  37. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  38. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  39. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  40. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  41. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  42. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 6. VYJÁDŘENÍ PREZIDENTA RF VLADIMÍRA PUTINA K DENACIFIKACI EVROPY

  Já, prezident Ruské federace Vladimir Putin, jsem se rozhodl oslovit vás všechny přímo a vynechat diplomaty, vaše vládce a novináře.
      V Rusku existuje termín jako “radiový vysílač”, kde se nedá lhát a podvádět. Takže budu mluvit otevřeně, aby si každý mohl ověřit pravdivost mých slov.
  Rusko je bohatá a největší země na světě. Jeho hlavní hodnotou je více než 150 národů žijících na jeho území, kde je svoboda a spravedlnost na prvním místě. Nepotřebujeme nová teritoria. Máme dostatek energie a všech dalších zdrojů. Od dob Velkého Tartariána a Velké Mughalské říše se národy severní Eurasie nerozvinuly díky loupežným expedicím a kolonizaci Ameriky, Afriky a Indie.
      Kdo umí ruský jazyk, chápe, že “ruština” je přídavné jméno pro všechny národy naší země. Ruští Slované, ruští Tataři, ruští Židé, ruští Evenci atd. jsou duší Rusů, ačkoliv se jejich kultura, jazyk a způsob života mohou lišit. Vítáme tuto rozmanitost jednoty!
      Všechny národy Ruska jsou opět nuceny obětovat své životy, aby ochránily svět před nacismem a fašismem. Padesát válečných zajatců jsme vyměnili za padesát ukrajinských vojáků. Ukrajinští vojáci byli ošetřováni v našich nemocnicích, krmeni třemi pokrmy denně a vrátili se v pořádku domů.
      Přivedli jsme naše vojáky ze zajetí s uříznutými prsty a genitáliemi. Ani nacisté to v minulé válce neudělali. Tento důkaz představíme u budoucího tribunálu. Hanba každému, kdo teď podporuje tyhle bastardy!
      Vaši vládci ve Spojených státech, Evropě, Japonsku, Austrálii a dalších zemích se postavili na stranu těchto bastardů, kteří se schovávají za civilisty, těhotné ženy a děti v boji a úmyslně mrzačí válečné zajatce.
      Těžko si dokážu představit někoho příčetného, kdo by podporoval tato zvěrstva. A vaši milovaní jako Biden, Scholz, Macron a další zločinečtí protivní demokraté nejen chrání, ale aktivně je vyzbrojují a zásobují penězi, které nestačí na udržení nízkých cen ve vašich zemích.
      Ceny rostou a svět se hroutí, ale ne proto, že Rusové likvidují nacistickou verbež v Evropě, ale proto, že tiše pozorujete a skutečně podporujete novou vlnu nacismu.
      Tentokrát do Berlína nepojedeme. Stojíme na našich historických hranicích a všechna nacistická verbež, kterou vaši vládci otevírají dokořán, aby vám připravili nový “křišťálový” život, stejně jako nacisté, až se připojí.
      Tento text je věnován každému člověku, který chce žít a pracovat v míru, vychovávat děti a přátelit se s národy světa. Pomozte Rusku vypořádat se s novým rakovinným nádorem – ukrajinským nacismem.
      NE s Ukrajinou, kde žijí mírumilovní a pracovití lidé, ale s nacismem, který za vaše daně vychovávají představitelé USA a NATO.
  Pokud vaši vládci podporují nacismus, vyhnejte je, vezměte moc do svých rukou!
      Ukrajinští nacisté se chrání před kulkami za zády mírumilovných občanů, vaši vládci se pod záminkou strašného Ruska rozhodli přenést zátěž vysokých cen a hrozícího nedostatku na obyvatelstvo.
      Stejně jako na Ukrajině, nacisté žijí dobře ze zad obyčejných občanů, zatímco obyčejní lidé musí trpět – na Ukrajině i na západě jsou to stejné zločiny.
  Neporušili jsme žádný ze svých slibů, zatímco vaši vládci ukradli ruskému lidu, obyčejným lidem 300 miliard dolarů a eur v jejich majetku a dědictví.
      Po celém světě rabují majetek občanů naší země, úmyslně mrzačí naše vojáky, zakazují ruský jazyk a útočí na pravoslavnou církev.
  Pozoruji, že v zemích, kde vlády zpřísňují sankce proti Rusku, roste povědomí o tom, co se děje a vlna protestů se rozšiřuje. Měli byste přemýšlet o výměně politiků, kteří se schovávají za vašimi zády před kulkami a cenami a neodkládejte to.
      Pokud se spojíme, za týden nebudou na Ukrajině nacisti, obnoví se normální život v Evropě, v USA a v dalších zemích a společně postavíme před nový tribunál ukrajinské nacisty a všechny ostatní, kteří podporují nacismus a nárokují si právo na naši planetu, která patří všem, a kteří chtějí rozhodovat o tom, kdo bude žít a kdo ne. Přesně ti budou souzeni.
      Rád bych se o toto vítězství podělil se všemi co nejdříve.

  Podepsán Vladimír Vladimírovič Putin,
  prezident Ruské federace

  Zdroj:
  https://t.me/Revoluciapravdy
  https://web.goodboog.com/nsjs/

 7. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  2. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  3. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  4. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  5. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  6. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  7. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  8. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  9. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  10. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  11. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  12. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  13. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  14. Za priaznivý výsledok onkologického vyšetrenia a milosť zachovania zdravia pre svoju manželku Danku prosí nášho Pána brat Štefan, ktorý pre celú svoju rodinu vyprosuje Božiu pomoc a ochranu Panny Márie.
  15. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  16. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  17. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  18. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  19. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  20. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  21. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  22. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  23. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  24. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  25. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  26. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  27. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  28. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  29. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  30. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  31. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  32. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  33. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  34. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  35. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  36. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  37. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  38. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  39. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  40. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  41. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  42. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 8. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  V těchto chvílích našeho času (19:50) můžeme pozorovat planetu X na těchto kamerách FAA:

  La Veta Pass
  https://weathercams.faa.gov/cameras/cameraSite/74/details/camera/11913/loop

  Lincoln Airport
  https://weathercams.faa.gov/cameras/cameraSite/536/details/camera/11947/loop-full?scroll=6412

  Wolf Creek Pass
  https://weathercams.faa.gov/cameras/cameraSite/97/details/camera/11941/loop?scroll=6412

 9. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  2. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  3. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  4. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  5. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  6. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  7. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  8. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  9. Za priaznivý výsledok onkologického vyšetrenia a milosť zachovania zdravia pre svoju manželku Danku prosí nášho Pána brat Štefan, ktorý pre celú svoju rodinu vyprosuje Božiu pomoc a ochranu Panny Márie.
  10. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  11. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  12. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  13. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  14. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  15. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  16. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  17. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  18. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  19. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  20. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  21. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  22. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  23. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  24. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  25. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  26. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  27. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  28. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  29. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  30. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  31. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  32. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  33. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  34. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  35. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  36. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  37. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  38. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  39. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  40. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  41. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  42. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 10. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Jako doplnění příspěvků na téma okolností a změn, které budou předcházet našemu odchodu z katolických kostelů, kde Pán Ježíš již nebude přítomen, vyšel na stránce REX článek, ve kterém Páter Paul Kramer popisuje vývoj církve z pohledu třetího fatimského tajemství až k Synodě o synodalitě.

  Z celého srce děkuji drahému bratru Petrovi za milá slova útěchy a povzbuzení.

  Zkráceno:
  středa 3. srpna 2022
  Třetí tajemství předpovídá zrušení mše svaté (2022)
  P. Paul Kramer
  V tajemství se odhalovalo to, že v Církvi velmi brzy bude hnutí, které bude usilovat o zrušení slavení mše svaté. Přijde den, kdy bude zrušena a výsledkem ztráty milostí získávaných díky mši budou katastrofy a trest pro celý svět. Víme, jaké některé z nich budou. V druhé části tajemství je Naše Paní předpověděla: „válka, hlad, pronásledování Církve a Svatého otce“.

  Řekla také, že znovu přijde, aby požádala o zasvěcení Ruska, aby se zabránilo trestu a vyhlazení celých národů. Když 13. července 1917 odhalila toto tajemství, předložila detailní informace o nadcházející druhé světové válce. Řekla, že jestli lidé nepolepší své životy, vypukne další, horší válka. Její naléhavá varování a požadavky však zůstávají nevyslyšeny, a tak dnes čelíme třetí světové válce.

  V tajemství se tedy předpovídá, že přijde antipapež a podle kardinála Stritche se zde odhaluje ještě něco horšího: Antipapež zruší mši a zavede reformu Církve, která vyústí v to, že velká část Církve zběhne. To povede k vytvoření falešné církve pod heretickým antipapežem

  Přesně to také plánoval Martin Luther – zrušení katolické mše a falešnou církev s falešným novým náboženstvím a padělanou „mší“. Musíme si proto dávat pozor na Bergogliovu „Synodu o synodalitě“. Poprvé 13. října 2016 a podruhé znovu vloni přinesl na zahájení této synody sochu Martina Luthera. Luther je ten, kdo řekl, že mše je ohavnost a napsal knihu proti papežství. Luther ďábelským způsobem pracoval na zrušení mše, kterou nazýval „ohavností“, přesto Bergoglio přinesl sochu Martina Luthera na Synodu o synodalitě!

  V druhém svazku své knihy To Deceive the Elect [Svést vyvolené], jsem citoval dokumenty zednářů z 19. století, kde vysvětlují, jak plánují Církev změnit a zničit: Zničit hierarchii kněžství v Církvi a nahradit katolické svátosti zednářskými svátostmi. Chtějí zjednodušenou formu „křesťanství“ – nazývají to „křesťanství bez dogmatu“ – což je náboženství dobrých skutků. To je přesně Bergogliova reforma. Ony zednářské dokumenty nastiňují reformu zásadně podobnou Bergogliovým plánovaným reformám, které nastiňuje ve svých proslovech a dokumentech. Znamená to zběhnutí z Církve u těch, kteří jej v jeho „reformách“ budou následovat. Budou jej následovat do apostaze. To je třetí tajemství: Apostaze – apostaze velké části věřících a hierarchie, kteří zběhnou z Církve a utvoří falešnou církev.

  Je to apostaze zevnitř, kdy budete mít falešného papeže, který stáhne většinovou část hierarchie k tomu, že se oddělí od těla Církve tím, že vytvoří nové falešné náboženství. Bergogliova „církev“ bude falešnou novou církví s falešnými svátostmi. Bude to úpadková a degenerovaná „církev“, která nebude mít platné svátosti, ani mši a ani nebude mít daná dogmata a mravní kodex katolické Církve.
  http://rexcz.blogspot.com/2022/08/treti-tajemstvi-predpovida-zruseni-mse.html

 11. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  2. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  3. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  4. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  5. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  6. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  7. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  8. Za priaznivý výsledok onkologického vyšetrenia a milosť zachovania zdravia pre svoju manželku Danku prosí nášho Pána brat Štefan, ktorý pre celú svoju rodinu vyprosuje Božiu pomoc a ochranu Panny Márie.
  9. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  10. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  11. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  12. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  13. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  14. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  15. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  16. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  17. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  18. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  19. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  20. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  21. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  22. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  23. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  24. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  25. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  26. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  27. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  28. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  29. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  30. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  31. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  32. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  33. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  34. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  35. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  36. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  37. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  38. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  39. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  40. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  41. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  42. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 12. Chvála Kristu!
  Drahý bratře Františku – z celého srdce Ti děkuji za Tvoje velmi cenné příspěvky a za čas a energii, které věnuješ pro všechny, kteří toto diskusní fórum navštěvují.
  Ať Ti Bůh žehná a Panna Maria ať Tě chrání svým pláštěm ochrany.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 13. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Pokračuji v připomínce, a dnes již naposled, zkrácených poselství z Knihy Pravdy na téma okolností a změn, které budou předcházet našemu odchodu z katolických kostelů, kde Pán Ježíš již nebude přítomen.
  V poselstvích číslo 443 a 192 jsou nám odhaleny události a změny, které k našemu odchodu povedou.
  Ale tyto události a změny ještě nenastaly.
  V poselství Matky Spásy č. 1117 jsou všechna poselství na toto téma, jakoby shrnuta do jednoho.

  443. Poselství Ježíše ze dne 26. května 2012 v 16:00.
  MAJÍ V ÚMYSLU VYPUDIT PAPEŽE BENEDIKTA XVI. Z PETRO-
  VA STOLCE LSTIVÝMI PROSTŘEDKY
  Už jsem ti řekl dříve, že zednářské skupiny, vykonávající uvnitř Vatikánu železný stisk, chtějí mého milovaného papeže dostat pryč.
  Času je málo. Musíte se vroucně modlit, aby mohl setrvat tak dlouho, jak je to jen možné, protože jakmile odejde, tak podvodník, falešný prorok, zaujme jeho místo.
  Jak se řinou mé slzy v tomto čase pro moji milovanou církev na zemi. Všichni moji posvěcení služebníci, kteří přijímáte mé svaté Slovo, jak vám je dáváno v tomto čase, slyšte Mě teď:
  Musíte zůstat věrni mši svaté a dodržovat vaše každodenní oběti. Neboť velmi brzy budete nuceni spolknout lež.
  Každodenní oběti na počest mého ukřižování a proměnění vína v mou Krev a chleba v mé Tělo, budou změněny, překrouceny, a Já budu zhanoben novými zákony, které zavede falešný prorok.
  Nesmíte nikdy přijmout herezi vyšlou ze zdí mého Svatého stolce. Učiníte-li to, vzdálíte sami sebe ode Mne.
  Změny začnou v samotné svaté eucharistii. Brzy vám bude řečeno, že svaté přijímání, moje opravdová přítomnost, je ve skutečnosti něco jiného.
  Bude vám řečeno, že znamená odlišné věci. Ale to je strašná lež.
  Až přijde čas, a vám, mým posvěceným služebníkům bude předložena nová moderní interpretace, pak budete vědět, že nákaza již začala.
  Tehdy se musíte připravit. Shromážděte se a braňte Pravdu mého ukřižování. Nepřijímejte lži, změny v mé mši svaté a v nejsvětější eucharistii. Neboť když to uděláte, pak má přítomnost bude pro všechny Boží děti ztracena.

  192. Poselství Ježíše ze dne 13. září 2011 v 15:15.
  V CÍRKVI BUDOU ZAVEDENY ZMĚNY, KTERÉ BUDOU PROTIŘEČIT BOŽÍMU SLOVU
  Má vroucně milovaná dcero,
  jsem to Já, Ježíš, zrozený v těle.
  Moje nejsvětější Slovo musí být nyní slyšeno mými posvěcenými služebníky všude na světě. Všichni moji následovníci musí sdílet tato poselství spolu s mými posvěcenými služebníky všech křesťanských náboženských směrů. Je naprosto nezbytné, aby byli povzbuzováni k tomu, aby slyšeli mé Slovo v tomto rozhodujícím čase, dříve než dojde k roztržce a k rozdělení do dvou táborů.
  Práce podvodníka pronikla mou církev na každé úrovni. Od nynějška, velmi brzy, pomalu ale jistě, uvidíte, jak budou mše svaté zkráceny. Uvidíte, jak budou odstraněny zvláštní modlitby a jak některé svátosti, jako zpověď, budou omezeny. Žádám teď mé posvěcené služebníky, aby Mi naslouchali a prosili o dar rozlišení. Jsem to Já, kdo vás volá, abych mohl zachránit vaše stádo. Jsem to Já, kdo chce otevřít vaše srdce, abyste mohli připravit plán pro tento poslední čas, který ohlásí úplně nový začátek světu.
  Velmi brzy budete vyzváni, abyste prokázali věrnost falešnému proroku. Pohlížejte na něj, čím ve skutečnosti je a posuzujte jeho práci, abyste viděli, zda nese plody. Neboť ovoce, které on a jeho otročtí stoupenci přinesou, bude zkaženo až do samého středu. Jedno jediné sousto z něj zničí vaši věrnost ke Mně. Dvě, nebo více soust vrazí takový klín mezi vás a mé Nejsvětější Srdce, že shledáte, že je skoro nemožné, abyste vstoupili do království mého Otce.
  Obezřetně pozorujte změny, které uvidíte se kradmo vplížit do vašeho vlastního duchovního úřadu. Některé z úprav se na začátku nebudou zdát, že by představovaly problém. Ale časem vám budou jisté změny vnuceny a vy budete přinuceni spolknout lži. Ty lži přijdou od Satana, jenž bude oblečen do roucha beránčího.
  Pro ty, čistého srdce: Okamžitě zjistíte a rozpoznáte ďábelskou vychytralost, která byla navržena ke zničení mé církve na zemi z jejího vlastního nitra.

  1117. Poselství Matky Spásy ze dne 2. května 2014 v 19:00.
  APOKALYPSA BUDE CELÁ O ZMOCNĚNÍ SE CÍRKVE MÉHO SYNA JEHO NEPŘÁTELI
  Mé dítě,
  když lidé zaslechnou slovo “apokalypsa”, může se jim hrůzou rozbušit srdce. To proto, že jen velmi málo z nich opravdu ví, čeho je symbolem. Tyto časy byly předpověděny jako poslední část plánu mého Otce sjednotit svět a vysvobodit jej ze sevření zla, které jej rdousilo už tak dlouho.
  Nejdůležitější znamení, že ten čas je blízko, přijdou těsně před Druhým příchodem mého Syna, až bude znovu prožíváno jeho ukřižování. Toto budou ta znamení: stejně jako byl bičován On, bude i jeho Tělo – jeho církev – bičováno korupcí a zkažeností. Pak, stejně jako trny naražené na jeho hlavu, budou také naraženy na hlavy vůdců jeho církve. Ruce jeho posvěcených služebníků, budou jakoby přibity na kříži, až v přicházejících časech nebudou již sloužit jako nástroje svatých svátostí. Právě tak, jako hřeby pronikly nohy mého Syna, bude pravým Božím služebníkům zakázáno vést duše po pravé cestě Pána. Křižování církve mého Syna na zemi bude pokračovat, dokud nezemře, a v ten den Tělo mého Syna, Ježíše Krista, už nebude přítomno v nejsvětější eucharistii. Až bude církev mého Syna zničena, po jaké cestě půjdou jeho následovníci? Nepůjdete-li tedy cestou mého Syna, nedokážete si najít cestu do jeho království.
  Až bude církev mého Syna ovládnuta a nepřítel bude sedět na trůnu, musíte stále zůstat věrni mému Synu. Nedokážete to, přijmete-li zákony laického světa jako náhražku Pravdy.
  Kniha Pravdy, spolu s modlitbami modlitební kampaně, vás udrží soustředěné na mého Syna. Jeho věrní posvěcení služebníci vás budou živit pokrmem života, až nebude nikde k nalezení. Tehdy budete moci počítat měsíce coby týdny a týdny coby dny, protože za zvuku polnice z popela povstane Nový Jeruzalém a pronásledování skončí.
  Apokalypsa bude celá o zmocnění se církve mého syna jeho nepřáteli. Bude to boj o duše. Trest bude varováním Boha lidstvu, aby otevřelo oči Pravdě. Armáda zbylých pomůže udržet plamen lásky k mému Synu živým a současně přinese duším úlevu od trestu, který by je jinak postihl, kdyby nebylo milosrdenství mého Syna.
  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

  • Chvála Kristu!
   Drahý bratře Františku – z celého srdce Ti děkuji za Tvoje velmi cenné příspěvky a za čas a energii, které věnuješ pro všechny, kteří toto diskusní fórum navštěvují.
   Ať Ti Bůh žehná a Panna Maria ať Tě chrání svým pláštěm ochrany.
   S láskou v Ježíši Kristu Petr

 14. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  2. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  3. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  4. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  5. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  6. Za priaznivý výsledok onkologického vyšetrenia a milosť zachovania zdravia pre svoju manželku Danku prosí nášho Pána brat Štefan, ktorý pre celú svoju rodinu vyprosuje Božiu pomoc a ochranu Panny Márie.
  7. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  8. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  9. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  10. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  11. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  12. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  13. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  14. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  15. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  16. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  17. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  18. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  19. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  20. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  21. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  22. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  23. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  24. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  25. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  26. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  27. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  28. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  29. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  30. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  31. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  32. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  33. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  34. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  35. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  36. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  37. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  38. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  39. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  40. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  41. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 15. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Pokračuji v připomínce zkrácených poselství z Knihy Pravdy v souvislosti s některými příspěvky z 13. 4. 2022, 15. 4. 2022 a všech následujících příspěvků, které se týkaly našeho odchodu z katolických kostelů, kde Pán Ježíš již nebude přítomen. V poselstvích č. 655 a 449 je jasně řečeno, kdy se tak stane a jaké události a změny tomu budou předcházet.
  Ale tyto události a změny ještě nenastaly.

  655. Poselství Ježíše ze dne 23. prosince 2012 v 15:30.
  RODINA A JEJÍ ZNIČENÍ BUDE U KOŘENE VŠEHO
  Má vroucně milovaná dcero,
  mnoho z mých posvěcených služebníků bude čelit strašné výzvě. Ta je donutí, aby si vybrali jednu z dvou rozdílných cest. Bude záležet na každém z nich, na jejich svobodné vůli, kterou cestu si budou muset vybrat. Neboť ohavnost se už brzy sama oznámí.
  Mnozí z mých posvěcených služebníků si nebudou zpočátku vědomi toho, co se děje. Teprve potom, co budou číst dopisy od těch, kteří zaujímají vysoká postavení, setkají se s těžkostmi.
  Ti, kteří prosazují mé svaté Slovo, dané člověku darem Bible svaté, budou vyzváni, a bude na ně naléháno, aby přijali pozměňovací doplňky. Tyto doplňky jim budou dány a bude od nich očekáváno, že je spolknou a přijmou je jako Pravdu. Bude z nich plynout toto:
  Budou vybízet mé svaté posvěcené služebníky, aby přijali toleranci hříchu.
  Bude jim řečeno, že Bůh je vždy milosrdným Bohem a že miluje každého. Ano, tato část je pravdivá. Ale potom jim budou dány pokyny, aby schvalovali zákony, které jsou ohavností v mých očích. Rodina a její zničení budou u kořene všeho.
  Od jiných bude požadováno, aby přijali nový druh obřadu, jenž nahradí mši a přítomnost mé nejsvětější eucharistie.
  Bude to považováno za vše zahrnující krok k sjednocení všech křesťanů a jiných náboženství v jedno jediné. To bude začátek konce.
  Den, kdy každodenní oběti mše budou přerušeny, bude začátkem všech událostí, které se začnou uskutečňovat, jak bylo předpověděno Janu Evangelistovi. Bude to čas vzestupu šelmy a její vliv bude velký. Zvítězí nad srdci a dušemi mnoha kněží. Jejím cílem je zrušit všechny mše a znesvětit nejsvětější eucharistii.

  449. Poselství Ježíše ze dne 1. června 2012 v 20:15.
  666, JEHO SKRYTÉ ČÍSLO BUDE VLOŽENO DO ČIPU, KTERÝ BUDETE PŘINUCENI PŘIJMOUT, STEJNĚ JAKO RŮZNÁ OČKOVÁNÍ
  Má vroucně milovaná dcero,
  antikrist již připravuje svůj mírový plán, který navrhne brzy potom, co se války na Středním východě široce rozšíří a bolest a nevýslovná trýzeň budou nasvědčovat tomu, že už není žádná známka naděje.
  Pak se náhle objeví a sám sebe ohlásí světu jako muž míru, jako zářící drahokam, jenž se bude třpytit uprostřed temnoty.
  Až vystoupí, bude považován za jednoho z nejcharizmatičtějších politických vůdců v dějinách.
  Jeho pěkná, přitažlivá a humánní osobnost oklame většinu lidí.
  Bude se zdát, že prosazuje jednotu mezi národy a bude milován téměř ve všech zemích na světě.
  Lidé se k němu budou modlit, milovat ho, vzdávat se pro něj svých životů a on se bude smát a vysmívat se jim, když ho nebudou moci vidět.
  Bude to ten největší podvod všech časů a plán jak ukrást vaše duše a vzdálit vás ode Mne.
  On a falešný prorok, který bude sedět jako král na Petrově stolci, budou tajně spřádat spiknutí s cílem zavést jediné světové náboženství.
  Tato ohavnost se zde ale nezastaví, protože útok začne, jakmile svedou Boží děti.
  Náhle všichni budou vyzváni, aby přijali celosvětovou značku sounáležitosti. Sounáležitosti k sjednocenému světu, na kterém se všichni lidé budou muset podílet.
  666, jeho skryté číslo, bude vloženo do čipu, jejž budete přinuceni přijmout, právě tak, jako různá očkování.
  Když už jednou bude zaveden do těla, otráví nejen vaši mysl a duši, ale i vaše tělo. Neboť vyvolá mor, který byl uměle připraven tak, aby vyhladil velkou část lidské populace.
  Pečeť živého Boha, moje modlitba z modlitební kampaně (33), je vaším záchranným lanem.

 16. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Dnes je jasno nad kamerou Yukon River Bridge:
  https://weathercams.faa.gov/cameras/cameraSite/118/details/camera/10323/loop

  760. Poselství Ježíše ze dne 6. dubna 2013 v 17:00.
  BLÍZKO JE ČAS, KDY SE OBJEVÍ KOMETA, O KTERÉ JSEM MLUVIL, O NÍŽ LIDÉ BUDOU VĚŘIT, ŽE TO JSOU DVĚ SLUNCE
  Má vroucně milovaná dcero,
  hvězdy se brzy změní a blízko je čas, kdy se objeví kometa, o které jsem mluvil, a o níž lidé budou věřit, že to jsou dvě slunce. Lidstvo brzy uvidí úžasnou podívanou a uslyší zvuk hromu, a bude to vypadat, že se srazí dvě slunce.

  246. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2011 v 16:00.
  NEJDŘÍVE SE OBJEVÍ ZNAMENÍ NA OBLOZE – SLUNCE ZAČNE ROTOVAT
  Ještě jednou, znamení na obloze se objeví nejdříve. Mnoho lidí zbystří pozornost, až uvidí změny na obloze. Uvidí slunce, jak rotuje a víří jako nikdy předtím. Potom uvidí kříž. To se stane bezprostředně před tím, než se hvězdy srazí na obloze a kdy mé paprsky Božího milosrdenství pokryjí zemi.

 17. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  2. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  3. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  4. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  5. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  6. Za priaznivý výsledok onkologického vyšetrenia a milosť zachovania zdravia pre svoju manželku Danku prosí nášho Pána brat Štefan, ktorý pre celú svoju rodinu vyprosuje Božiu pomoc a ochranu Panny Márie.
  7. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  8. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  9. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  10. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  11. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  12. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  13. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  14. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  15. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  16. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  17. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  18. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  19. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  20. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  21. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  22. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  23. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  24. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  25. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  26. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  27. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  28. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  29. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  30. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  31. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  32. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  33. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  34. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  35. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  36. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  37. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  38. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  39. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  40. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  41. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 18. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Pokračuji v připomínce zkrácených poselství z Knihy Pravdy na téma okolností a změn, které budou předcházet našemu odchodu z katolických kostelů, kde Pán Ježíš již nebude přítomen.
  V poselstvích číslo 749 a 731 jsou nám odhaleny události, které k našemu odchodu povedou.
  Ale tyto události a změny ještě nenastaly.

  749. Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 00:15.
  DNES BUDE MÁ CÍRKEV NA ZEMI UKŘIŽOVÁNA. DNEŠNÍ DEN OZNAČÍ ZAČÁTEK ZMĚN.
  Dnešní den označí počátek změn, které budou rychlé a které přivodí proměnu tváře katolické církve ve světě.
  To přivodí sloučení všech učení, což bude vidět v každém veřejném oznámení a záměrně předváděno, aby to viděla veřejnost.
  Sledujte nyní, jak vše, co jsem vám řekl, vyjde na světlo. Vyzývám vás, abyste odmítli tu strašnou skutečnost, až budete nuceni spolknout lež.
  Vy, moji následovníci, musíte chránit mé svátosti a být bdělí. Vy, moji posvěcení služebníci, budete brzy zkoušeni, až mé božství bude zpochybněno. Boží zákony budou přizpůsobeny, a jakmile má nejsvětější eucharistie bude pozměněna, ruka Boží sestoupí s takovou silou, že budete okamžitě vědět, že má poselství přicházejí z nebe.
  Můj žal se stane vaším žalem. Váš zármutek, díky vaší znalosti Pravdy, vám znemožní přijmout svatokrádež, až budete vyzvání k jejímu přijetí.
  Protože velmi brzy po vás budou vaši vůdci žádat obnovení vašich slibů. Budou chtít, abyste přísahou zaslíbili váš život pohanským zákonům. Jestli to uděláte, budete pod vlivem Zlého a povedete boj s Bohem.
  Musíte vytrvat a zůstat Mi věrni a musíte Mě snažně prosit o vedení v čase, kdy muž, sedící na Petrově stolci, který odmítá jít v jeho šlépějích, nebo nosit jeho boty, chce zničit vaši věrnost Bohu.

  731. Poselství Boha Otce ze dne 12. března 2013 v 14:38.
  NYNÍ ZUŘÍ BITVA MEZI MOU HIERARCHIÍ A PANSTVÍM ŠELMY
  Má nejdražší dcero,
  nebesa pláčou žalem v tento strašný den, předpověděný už tak dávno.
  Celé lidstvo bude nyní čelit největšímu podvodu ze všech, spáchaných šelmou. Slzy mého Syna, jehož smrt na kříži dala mým dětem svobodu, padají nyní na celý svět, v tomto čase v agonii.
  Volám všechny mé děti, aby se obrátily k mému Synu a vložily v Něho v tomto čase všechnu svou důvěru.
  Čekejte nyní s odvahou a nadějí, neboť to vše se musí stát, než se ukáže slavná vláda mého Syna.
  Musíte přísahat věrnost mému milovanému Synu za všech okolností a odmítnout přijímat lži. Jestli – a když budete vyzváni, abyste se účastnili nové mše, pak vězte, že to bude ta největší kletba uvalená Satanem na mé děti.
  Vězte, že nebe vás povede a tím, že přijmete bolest s důstojností, pomůžete mému Synu naplnit poslední smlouvu.
  Váš milovaný Otec
  Bůh Nejvyšší

 19. Chvála Kristu a Marii!

  Milí bratři a sestry v Kristu,
  přidávám odkaz na článek, který vrhá poněkud jiné světlo na evangelizaci Indiánů: https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=bergogliovy-omluvy

  Další skvělý článek o rizicích vakcinace a dokonce přiznání závažných vedlejších účinků z vyšších míst: https://protiproud.info/politika/6625-uz-sami-priznavaji-vsechno-byly-jen-podvody-a-lzi-covidovy-teror-byl-cirym-zlocinem-pozor-ockovani-ublizuje-a-zabiji-skoro-vsichni-naleteli-a-podrobili-se-vezmeme-na-ne-konecne-karabac-pohadka-o-kacatku.htm

  Vytrvejme, modleme se dál. Naší zbraní je modlitba, zvl. růženec.

 20. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Po dlouhé době je na některých místech kamer FAA téměř jasno, tak můžeme pozorovat přibližující se planetu X:

  Larsen Bay
  https://weathercams.faa.gov/cameras/cameraSite/31/details/camera/11691

  Eek
  https://weathercams.faa.gov/cameras/cameraSite/102/details/camera/10263

  Bozeman Pass
  https://weathercams.faa.gov/cameras/cameraSite/549/details/camera/12001/loop

 21. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  2. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  3. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  4. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  5. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  6. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  7. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  8. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  9. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  10. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  11. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  12. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  13. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  14. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  15. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  16. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  17. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  18. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  19. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  20. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  21. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  22. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  23. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  24. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  25. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  26. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  27. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  28. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  29. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  30. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  31. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  32. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  33. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  34. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  35. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  36. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  37. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  38. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 22. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Pokračuji v připomínce poselství z Knihy Pravdy na téma okolností a změn, které budou předcházet našemu odchodu z katolických kostelů, kde Pán Ježíš již nebude přítomen.
  V poselstvích číslo 815 a 814 jsou nám odhaleny události, které k našemu odchodu povedou.
  Ale tyto události a změny ještě nenastaly.

  815. Poselství Ježíše ze dne 5. června 2013 v 17:45.
  ZBYTEK MÝCH POSVĚCENÝCH SLUŽEBNÍKŮ PODEPÍŠE SLIB VĚRNOSTI NOVÉMU JEDNOTNÉMU SVĚTOVÉMU NÁBOŽENSTVÍ
  Má vroucně milovaná dcero,
  nakonec už více mých posvěcených služebníků odpovídá na mé volání, i když se tak vydávají na velmi osamělou cestu.
  Svým nadřízeným jsou zavázáni povinnostmi, neboť jsem dal své církvi na zemi právo uplatňovat svou autoritu nad všemi Božími dětmi. Moji posvěcení služebníci musí dodržovat všechna nařízení dávaná jim mou církví až do dne, kdy mé svátosti budou změněny. Pak jejich povinnosti budou náležet Mně.
  Vy, moji posvěcení služebníci, kteří nevěříte v předpověděná proroctví, kdy má církev na zemi bude zničena zevnitř, se musíte modlit, abych vás udržel silné a věrné mému učení, dokud den temnoty nesmete všechnu moji přítomnost ve svatých svatostáncích po celém světě. Neboť až se to stane, pak vaší jedinou povinností bude sloužit Mně, Ježíši Kristu.
  Ten den ještě nepřišel, ale až budete těmi v nejvyšších postaveních vyzváni odmítnout nejsvětější eucharistii, pak budete vědět, že vám byla dána Pravda.

  814. Poselství Ježíše ze dne 4. června 2013 v 23:30.
  MÁ CESTA JE VELMI PROSTÁ. MŮŽETE MĚ NÁSLEDOVAT, JAK CHCETE, ALE MUSÍTE MĚ UCTÍVAT V MÝCH KŘESŤANSKÝCH CHRÁMECH.
  Má vroucně milovaná dcero,
  mnozí budou nadšeně stoupat po této obtížné cestě Pravdy, a to právě tak, jako tomu bylo na mé cestě na horu Kalvárii.
  Je to náročná cesta, plná mnohých překážek. Většina lidí zjistí, že toto stoupání je bolestivé, neboť se stane mnoho událostí, včetně skutečnosti, že bude jimi opovrhováno kvůli tomu, že Mě následují. Jiní se pokusí vás zastavit a použijí každý důvod k tomu, aby vás stáhli zpět, a tak ode Mne odejdete. Další budou vykřikovat strašné věci a obviňovat vás, ne jako Kristova vojáka, ale jako nástroj Satana.
  Potom vám, kněžím a služebníkům, bude nařízeno Mě opustit v tomto posledním výstupu na vrchol. Tento váš výstup je symbolem Křížové cesty.
  Všichni, kteří Mě následují, aby pomohli znovu objevit pravdu mého učení v dnešním světě, kde lidé nosí klapky na očích a nedokážou rozlišit skutečnost od fikce, budou trpět různými druhy ukrutností. Oni, moji milovaní následovníci, budou mučeni obviněním, že patří k nějaké sektě. Tato zvláštní urážka podsouvá, že jsou oklamáni a nejasného rozumu. Musíte si uvědomit, že tento typ obvinění je vytvořen k zasetí pochybností do vaší mysli.
  Má cesta je velmi prostá. Můžete Mě následovat, jak chcete. Ale musíte Mě všude uctívat v mých křesťanských chrámech, protože nemám jiné domy na zemi. Sekty používají jiné domy mimo moji církev. Až budete vyzváni, abyste moji církev opustili, nebude tomu jinak než jako za času mých apoštolů, během mého pobytu na zemi, kdy byli vyzváni, aby udělali totéž.
  Nevšímejte si úsměšků, výsměchu, a těch, kteří používají mé učení, a pak je pokřiví, aby tak mohli odsoudit má poselství, dávaná vám dnes.

 23. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Pokračuji v připomínce poselství z Knihy Pravdy v souvislosti s některými příspěvky z 13.4.2022, 15.4.2022 a všech následujících příspěvků, které se týkaly našeho odchodu z katolických kostelů, kde Pán Ježíš již nebude přítomen. V poselstvích č. 865 a 847 je jasně řečeno kdy se tak stane a jaké události a změny tomu budou předcházet.
  Ale tyto události a změny ještě nenastaly.

  865. Poselství Ježíše ze dne 31. července 2013 v 18:56.
  PŘESVĚDČÍ MÉ NÁSLEDOVNÍKY, ABY REFERENDEM UPRAVILI ZÁKONY MÉ CÍRKVE
  Ti, kdo vás klamou v mém jménu, přesvědčí mé následovníky, aby upravili zákony mé církve uspořádáním referenda. Všichni budou vyzváni k souhlasu s novotami, majícími v zásadě dva cíle. První cíl je zničit moji přítomnost v nejsvětější eucharistii. Druhý cíl je tolerance hříchu povzbuzováním lidí k projevům sympatie lidským právům těch, kteří nevěří v Ježíše Krista.
  Toto referendum bude zfalšováno a lži budou předkládány jako pravda. Až bude zavedeno nové jednotné světové náboženství, má církev na zemi – pravá církev – se začne skrývat, aby vzdávala poctu Mně.

  847. Poselství Ježíše ze dne 15. července 2013 v 17:52.
  KNĚŽÍM: DEN, KDY BUDETE VYZVÁNI POPŘÍT MÉ BOŽSTVÍ, NENÍ DALEKO
  Má vroucně milovaná dcero,
  musím dosáhnout k mým kněžím, kteří si nyní začínají uvědomovat, že to Já v tomto čase mluvím k světu skrze tato poselství.
  Musíte být opatrní. Musíte se držet pravidel mé církve na zemi, dokud zůstávají taková, jaká byla, a nejsou změněna. Nebuďte sklíčení, neboť jste byli obohaceni darem Ducha Svatého. Až budete vyzváni, abyste se Mě zřekli, bude to učiněno nenápadným, ale smrtícím způsobem. Budete požádáni přijmout učení všech náboženství stojících mimo křesťanství. Řeknou vám, že je to pro dobro všech a že tento nový, všezahrnující přístup je prostředkem k dosažení konečného cíle – kdy lidstvo může být konečně sjednoceno mírovými prostředky.
  Všechna ostatní náboženství, vyznání, věrouky a učení, která uctívají mého Otce, ale která neuznávají Mě, Ježíše Krista, budou vzata pod křídla antipapeže. Vy, skrze moc šelmy – podle jejího zvyku – budete přesvědčováni k přijetí těchto vašich bratrů a sester. Bude vám řečeno, že všechny víry, které uctívají Boha, jsou v Božích očích sjednocené jako jedna. Když budete mít námitky, bude vám spíláno. Když jim vyložíte, že jediná cesta k Bohu, mému milovanému Otci, je skrze Ježíše Krista, řeknou vám:
  “Nerozumíte tomu, že Bůh miluje všechny své děti, takže neprokážete-li lásku a soucit k jeho církvi tím, že je přijmete – včetně jejich věrouk – pak jste pokrytec.”
  Nyní, vězte toto: Pokud přijmete, že všechna náboženství musí být spojena do jediného – že musíte ustoupit stranou, abyste všem těmto věroukám, které neuznávají Syna člověka, prokázali úctu – pak budete vinni strašným hříchem. Budete Mě pak popírat.

 24. Posolstvo neba cez Boží nástroj: Carbónia 08. júla 2022

  OBLOHA SA BUDE CHVIEŤ, HVIEZDY ZMENIA SVOJU POLOHU A ZEM BUDE PREMENENÁ

  Moja milovaná nevesta, ja som tvoj Pastier, na mojich pastvinách sa ničoho nenusíš obávať. Počúvaj moje slovo, dieťa moje a zapíš, čo ti hovorím pre svoj milovaný ľud.

  Prišiel osudový čas, strhne sa predpovedaná búrka a toto ľudstvo vstúpi do súženia, ktoré zmení jeho tvár. Bude zbavené všetkého dobra, spozná hlad a smäd a bude nariekať, že neuverilo mojim výzvam.

  Milované deti, pripravte moje prístrešky a buďte nachystané prijať tých, ktorých vám pošlem.

  Petrova bárka sa potápa! Mučitelia odviedli “dobrú” prácu, aby sa do Cirkvi vlúdila zrada: otrávili moje deti, kŕmili veriacich lžami a prinútili ich padnúť do Luciferovej pasce.

  Moji kňazi sa zapredali satanovi, ich cieľom sú veci tohto sveta, zapreli svojho Boha – Lásku a za mizerný strieborný groš predali svojho Majstra.

  História sa opakuje, kupci z chrámu zbohatli, ich rúcha sú pretkané zlatými niťami, ale ich duše páchnu smrťou.

  Chystám sa povolať k sebe svoj malý zvyšok, tých, ktorí sa dňom i nocou modlia a prosia o moje milosrdenstvo. Tých, ktorí prosia o môj očakávaný príchod, aby som ukončil tento zlý svet.

  Nechám zaburácať svoj hnev, obloha sa bude chvieť, hviezdy zmenia svoju polohu a zem bude premenená.

  Kto obetoval svoj život za pravý Život, získa ho, ale ten, kto zapredal svoj život za pominuteľnú slávu, zomrie.

  Tie Božie deti, ktoré po vzore Márie milovali, uctievali, nasledovali a slúžili svojmu jedinému pravému Dobru, svojmu Kráľovi kráľov, teraz zakúsia úžasné veci! Amen.

  Ježiš, Boží Syn

  Zdroj: colle del buon pastore (vrch dobrého pastiera) – Carbonia 08. júla 2022

 25. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  2. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  3. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  4. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  5. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  6. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  7. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  8. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  9. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  10. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  11. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  12. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  13. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  14. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  15. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  16. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  17. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  18. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  19. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  20. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  21. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  22. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  23. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  24. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  25. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  26. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  27. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  28. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  29. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  30. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  31. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  32. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  33. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  34. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  35. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  36. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  37. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  38. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  39. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  40. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  41. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  42. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 26. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Pokračuji v připomínce poselství z Knihy Pravdy. V poselstvích č. 900 a 884 je nám srozumitelně řečeno jaké události v katolické církvi budou předcházet našemu odchodu z katolických kostelů, kde Pán Ježíš již nebude přítomen.
  Bude to čas, kdy budou posvěcení služebníci vyzváni přísahat věrnost a poslušnost novému učení, které však bude ohavností v očích Božích. Ale tyto události ještě nenastaly.

  900. Poselství Ježíše za dne 1. září 2013 v 17.05.
  VY, KDO SE MI TEĎ POSMÍVÁTE, PROTOŽE ODMÍTÁTE MÁ POSELSTVÍ, SKUTEČNĚ VĚŘÍTE, ŽE BYCH ROZDĚLIL SVOU CÍRKEV?
  Satan podvede mnohé v mé církvi a jen ti, kteří zůstanou bdělí, a budou si dávat pozor na chyby v učení, budou schopni odolat svodům. Svádění je ten nejmocnější nástroj používaný podvodníkem. Klame tím, že zdánlivě hlásá Pravdu.
  Naléhám na ubohé duše, které Mě milují a které zůstanou věrné mé církvi na zemi, aby poslouchaly. Musíte zůstat věrni mé církvi a přijmout kázeň, když vaši nadřízení zůstanou věrni tomu, co jsem dal světu, skrze svou smrt na kříži. Čas volby se blíží. Ohavnost se ještě nestala, ale až uvidíte tyto omyly, které jsou proti mému učení a mému daru svátostí, odejděte. Ten den je blízko. Pak se musíte scházet a pokračovat v následování pravidel mé církve, jak vám byly dány Petrem.
  Vy, kdo se Mi teď posmíváte, protože odmítáte má poselství, skutečně věříte, že bych rozdělil svou církev a žádal po vás popření mého učení? Vyčkejte do dne, kdy budete vyzváni přísahat věrnost lžím ve jménu mé svaté církve na zemi, než zavrhnete mého proroka. Pouze z lásky k vám, tak mocné, vás neodvrhnu a nedovolím, abyste byli pohlceni démony.
  Váš Ježíš

  884. Poselství Ježíše ze dne 18. srpna 2013 v 17:45.
  BUDOU VYZVÁNI STVRDIT NOVOU PŘÍSAHOU SVOU POSLUŠNOST A VĚRNOST CÍRKVI
  Má vroucně milovaná dcero,
  plán falešného proroka k oklamání světového duchovenstva již začal.
  Pod rouškou obnovy a oživení katolické církve budou všichni duchovní v církvi posláni na duchovní cvičení, aby byli povzbuzeni přijmout nový apoštolát. Ten se velmi rozšíří a mnohým řeknou, že jeho cílem je sjednotit všechny ve světě ve jménu spravedlnosti. Bude jim řečeno, že tato nová mise zahrne světovou chudinu a bude se snažit dosáhnout jednoty. Budou vyzváni stvrdit novou přísahou svou poslušnost a věrnost církvi. Nebude se po nich vyžadovat, aby vložili svou důvěru ve Mne nebo v mé svaté Slovo. Místo toho budou přísahat věrnost novým samozvaným vůdcům, kteří ovládli Petrův stolec.
  Pozměníte-li jakkoliv vaše svaté svěcení, a pak se zaručíte svým životem někomu, kdo zpřetrhal všechny svazky se Mnou, nebudete hodni Mi dále sloužit. V očích Boha bude všechno jasné. V plánu bude přesvědčit Mé posvěcené služebníky, aby se ochotně účastnili ohavnosti, která spojí společnost a laický svět s církví, která byla ustavena Mnou, Ježíšem Kristem.

 27. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  2. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  3. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  4. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  5. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  6. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  7. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  8. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  9. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  10. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  11. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  12. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  13. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  14. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  15. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  16. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  17. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  18. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  19. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  20. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  21. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  22. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  23. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  25. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  26. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  27. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  28. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  29. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  30. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  31. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  32. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  33. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  34. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  35. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  36. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  37. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  38. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  41. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  42. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 28. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Pokračuji v připomínce poselství z Knihy Pravdy. Poselství č. 934 a 911. Tato poselství jednoduchou řečí popisují události v katolické církvi, události, které budou předcházet našemu odchodu z katolických kostelů, kde Pán Ježíš již nebude přítomen. Ale tyto události ještě nenastaly.

  Včera se ujal úřadu pražského arcibiskupa Jan Graubner. Je to on, který se v květnu 2013 vyjádřil k poselstvím předávaných Marii Božího milosrdenství, označil je za ďábelská s ďábelskými důsledky, přičemž na šiřitele těchto poselství vztáhl prokletí.
  Od té doby uplynulo devět let, může někdo říci, že důsledky jsou ďábelské? Nemůže, protože žádné takové důsledky nejsou, naopak, všichni, kteří poselství z Knihy Pravdy přijali, jsou upevněni ve víře.
  Za těch devět let se však odhalila skutečná podoba současného papeže, je to přesně tak, jak se píše v Knize Pravdy, je to falešný prorok:

  Poselství č. 049:
  „Modlete se, modlete se, modlete se za milost schopnosti rozpoznat a vidět falešného proroka takového, jaký je. Je to démon, vyslaný z hlubin pekla, aby vás zmátl.“

  A také zde:
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=k-otazkam-ktere-vyslovil-kardinal-urosa

  Arcibiskup Graubner asi ale neví, že my máme mocnou ochranu před takovým prokletím, v podobě Pečetě živého Boha. Bude to on, kdo bude nutit církev v českých zemích, přijmout pohanské nové světové náboženství prosazované falešným prorokem. On však by se měl velmi bát a činit veřejné pokání, neboť mu hrozí strašlivá budoucnost:

  805. Poselství Ježíše ze dne 24. května 2013 v 21:50.
  TI, KTEŘÍ KŘIČÍ V HNĚVU PROTI MÉMU SLOVU A PROHLA-
  ŠUJÍ, ŽE POCHÁZÍ OD SATANA, BUDOU PŘEBÝVAT S ŠELMOU NAVĚKY
  A zatímco mé Slovo může dnes připadat jako hereze, jako tomu bylo během času mého pobytu na zemi, mnozí z vás budou hltat tato poselství, až budete hladovět po Pravdě, až antikrist ovládne vaše národy. Budete se plazit po břiše a křičet ke Mně. Vy, kdo jste se Mi rouhali, si budete chtít vyříznout jazyk, až vám dojde, jak mě vaše slova urazila. Trpělivě čekám na tento den, ale pokud byste se postavili přede Mne a bránili Mi dosáhnout duše, odetnu vás. Pokud byste pokračovali v rouhání proti Mně tvrzením, že moje poselství jsou dílem Zlého, pak vám nebude nikdy odpuštěno. Neboť to je ten největší hřích proti Bohu.
  Nezapomeňte, že v tomto posledním čase přicházím k Božím dětem, abych naplnil smlouvu mého Otce. Jeho vůle může být nyní uskutečněna na zemi tak jako v nebi. Nikdo z vás nemůže zabránit, aby se tak stalo. Nikdo z vás, i když někteří Mě nenávidí, nemůže zabránit mému Druhému příchodu. Ti, kteří křičí v hněvu proti mému Slovu a prohlašují, že pochází od Satana, budou přebývat s šelmou na věky.
  Váš Ježíš

  934. Poselství Ježíše ze dne 6. října 2013 v 23:30.
  BRZY BUDETE VYZVÁNI VŮDCI V MÝCH CÍRKVÍCH PO CELÉM SVĚTĚ, ABYSTE POUŽILI SVOU VÍRU K VYTVOŘENÍ POLITICKÉ KAMPANĚ ZA ZÁCHRANU CHUDÝCH
  Brzy budete vyzváni vůdci v mých církvích po celém světě, abyste použili svou víru k vytvoření politické kampaně za záchranu chudých. Neřeknou nic, aby vás povzbudili připravit se na můj Druhý příchod, protože se neodváží vás připravit na tento Velký den. Raději odvrátí vaši mysl ode Mne tím, že vás požádají, abyste trávili více času poctou skutkům falešného proroka.
  Zakrátko budou vyrobeny sochy, relikvie, plakáty, poháry a velké malby falešného proroka na zakázku, aby byly umístěny všude v kostelech.
  Ani slovem nebude zmíněn význam svatých svátostí, daných světu, nebo důležitost milostí, které přinášejí.
  Takzvaná vylepšení, předkládaná nepřáteli v mé církvi, budou znamenat, že pravda není “dost dobrá”.
  Mé Slovo, svátosti a učení nepotřebují vylepšovat, protože přišly ode Mne. Já jsem Bůh. Jsem dokonalý. Mé slovo je věčné. Kdokoliv manipuluje s mým nejsvětějším Slovem, je Boží nepřítel. Můj hněv je v tuto dobu velký a zachází-li někdo neuctivě s mým Tělem, nejsvětější eucharistií, a říká, že vede můj lid, pak vězte, že to není pravda. Nikdy bych nežádal od vůdce mé církve, aby měnil Slovo Boží zaváděním nových významů a výkladů. To by se nikdy nemohlo stát.
  Váš Ježíš

  911. Poselství Matky Spásy ze dne 11. září 2013 v 16:30.
  BUDETE ZESMĚŠŇOVÁNI PRO NEUZNÁNÍ NOVÉHO VÝKLADU KATOLICISMU
  Brzy uvidíte největší nespravedlnost v církvi mého Syna, kde jak obyčejní věřící tak i posvěcení služebníci, budou obviněni z neposlušnosti učení Ježíše Krista.
  Budete vyzváni složit přísahu – recitovanou jako apoštolské vyznání víry – abyste potvrdili svoji věrnost pozměněné podobě uctívání Boha. Vázáni touto přísahou, nepřípustnou v nejsvětější Bibli, uvedete svou duši do velkého nebezpečí. Liturgie bude změněna a ohlášeny nové dodatky, zatímco další části, pronášené po mnoho let, nadále nebudou oznamovány. Tento děsivý plán bude ospravedlňován tím, že všechny atributy, vztahující se k mému Synu, tam budou a prohlásí to za důvod takových změn.
  Proto vy, kteří budete věrní mému Synu, tím budete hluboce znepokojeni a vaše duše budou velmi trpět. A zatímco budete nadále uctívat mého Syna, budete zesměšňováni pro neuznání nového výkladu katolicismu a křesťanství. Nesmíte během těchto zkoušek nikdy ztratit odvahu, protože jste, drahé děti, oblíbeni Bohem a On s vámi zůstane až do úplného konce.
  Neodvracejte se nikdy od Pravdy. Nevěřte nikdy ničemu, co nepochází od Boha.
  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 29. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  2. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  3. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  4. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  5. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  6. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  7. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  8. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  9. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  10. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  11. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  12. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  13. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  14. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  15. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  16. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  17. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  18. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  19. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  20. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  21. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  22. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  23. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  24. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  25. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  26. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  27. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  28. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  29. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  30. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  31. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  32. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  33. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  34. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  35. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  36. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  37. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  38. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  39. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  40. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  41. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  42. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 30. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Pokračuji v připomínce poselství z Knihy Pravdy, která nás upozorňují na blížící se rozkol v katolické církvi, který nás přinutí opustit kostely, kde již nebude přítomen Pán Ježíš v Nejsvětější svátosti. V poselství č. 1011 se hovoří o novém obnovení slibu věrnosti, tento nový obnovený slib se ještě neuskutečnil, tudíž musíme zůstat v jednotě se svatou katolickou apoštolskou církví do poslední chvíle, aby předpovězený rozkol nevzešel od armády zbytku, ale od hierarchie, která zradí. V poselství č. 976 se píše, že pravda o smrti Ježíše Krista na kříži bude odhozena, to se také ještě nestalo.

  1011. Poselství Ježíše ze dne 2. ledna 2014 v 20:40.
  TŘI ZE ČTYŘ MĚ ZAPŘOU
  Čas, kdy věřící budou odděleni od těch, kteří budou uvedeni do vážného omylu, je již téměř zde. V těchto blížících se dnech se slepí, hluší a ti, kdo nedokázali zůstat bdělí k pravému Božímu Slovu, shromáždí a v miliardách přijmou falešné učení – nikoliv ode Mne.
  Až uslyšíte mluvit o novém obnovení slibu věrnosti, který bude mít podobu svátosti biřmování, vězte, že bude připraven lidmi. V mých očích bude bezvýznamný. Bude předložen falešným prorokem, jako část jeho globálního plánu na sjednocení všech náboženství světa. Mé božství bude smeteno bokem. Mé Slovo zapomenuto a pohřbeno, zatímco mé učení bude překrouceno, aby přimělo věřící k přijetí nové podoby takzvané evangelizace.
  Avšak mé Slovo zůstane živé, protože ti, kdo zůstanou v mé církvi, jak byla založena od počátku, Mě nezapřou. Tři ze čtyř Mě zapřou. Jen můj zbytek bude na Mně lpět a držet se mého Slova a mnozí z nich budou přivedeni do rozpaků. Ubohé duše, které zůstanou v mé církvi, až bude polapena novým učením, nebudou vědět, kam se obrátit. Jim říkám toto: Buďte silní. Buďte pevní. Nezapírejte Mě. Modlete se o mé vedení a pokračujte v mé službě, jak jste to vždy dělali. Až budete vyzváni těmi, kdo tvrdí, že jednají pro dobro všech – všech náboženství – abyste Mě zapřeli, odvraťte se, neboť budete požádáni přijmout pohanství, které bude maskováno jako křesťanství.

  976. Poselství Ježíše ze dne 19. listopadu 2013 v 20:00.
  V TEN DEN SHROMÁŽDÍM ŽIVÉ
  Mé utrpení je stejné dnes, jako bylo při mém ukřižování, a nyní ti, kteří Mi zůstali věrni, Mě zakrátko opustí. Udělají to, protože začnou znovu přehodnocovat své pochopení toho, kdo přesně jsem, a co má smlouva skutečně znamená – všechno kvůli kacířství, která přijdou.
  Veškerá pocta, prokazovaná Mně v mých církvích, bude brzy omezena na pouhou úklonu hlavy mým směrem. Už více nepokleknou před mými svatostánky. Nepokloní se, nebo nepokleknou přede Mnou, ani se nebudou modlit před mým Božím tělem na kříži, neboť to nebude můj obraz, k jehož uctívání budou vyzváni. Budu bičován a zesměšňován. Mé Slovo bude proměněno do těch nejpodivnějších planých řečí a pravda o mé smrti na kříži bude odhozena.
  Má přítomnost na zemi stále ještě trvá. Nesmíte Mě opustit, protože když to uděláte, mé Světlo vyhasne a vy budete pohlceni temnotou. Pouze ti, kdo Mi zůstanou věrni, mohou uchovat můj plamen, a když bude světlo mé církve na zemi oslabeno, až na jen slabý třpyt – pak uslyšíte poslední výzvu z nebes. V ten den shromáždím živé. Zlí budou ponecháni s nepřáteli Boha, jimž se zavázali věrností. Potom už žádnou radost nezažijí.
  Váš Ježíš

 31. NEZVRATNÉ ZMĚNY FRANTIŠKA BERGOGLIA – CESTA DO PEKLA

  Pseudopapež Bergoglio se vyjádřil, že neodejde dříve, dokud neučiní nezvratné změny.

  Esenciální otázka zní: Je Bergoglio řádným papežem, kterého jsou katolíci povinni ve svém svědomí poslouchat? Není! Realitou je, že je heretik, který boří základy víry, a proto ho žádný katolík nesmí poslouchat! Pokud ho poslouchá, dopouští se zrady Krista a Jeho učení!

  Každý katolík musí vědět, že na Bergogliovi dle Gal 1,8-9 spočívá několikanásobná Boží anathema – prokletí – za hlásání falešného evangelia a je ipso facto vyloučen z katolické církve. To, že dále okupuje nejvyšší úřad, je proto, že biskupové a kněží nejsou schopni nazvat pravdu pravdou, herezi herezí a vyvodit z toho adekvátní závěr. Tím mají účast na jeho zločinu …

  Viac v článku tu: Nezvratné zmeny antipápeža Bergoglia sú cestou do pekla

 32. PODÁVANIE SV. PRIJÍMANIA NA RUKU JE DUCHOVNÝ ZLOČIN

  Taliansky vedec Giulio Fanti je profesorom fyziky na univerzite v Padove a zaoberá sa najmä mechanickými a tepelnými meraniami. Je praktizujúci katolík. V posledných rokoch na seba upozornil tým, že slávne turínske plátno s odtlačkom mŕtveho muža usmrteného presne ako Kristus podľa evanjelia podrobil pokusom s ultrafialovými lúčmi. Vďaka tomu definitívne ukončil fámy o falšovaní plátna v stredoveku. Fanti tiež dokázal, že na to, aby telo opustilo rubáš a zanechalo na ňom odtlačky, ktoré poukazujú na Pánovo zmŕtvychvstanie, bola potrebná obrovská tepelná energia podobná rádioaktívnej. Fantiho výskum tak potvrdzuje presvedčenie katolíkov, že muž na plátne je samotný Božský Spasiteľ.

  Rakúsky katolícky mesačník Glaube und Kirche 5/2022 uverejnil rozhovor s týmto vedcom, v ktorom uvádza, že okrem Turínskeho plátna sú predmetom jeho výskumu aj eucharistické zázraky, ktorých existuje v Európe viac ako sto v priebehu cca. tisíc rokov. Práve tieto výskumy, keď sa zaoberal mimoriadnymi, fyzikálne nevysvetliteľnými javmi, z neho urobili kategorického odporcu podávania svätého prijímania na ruku.
  Okrem iného povedal:

  “Skúmal som nasledujúci prípad. V októbri 2020 v kostole v severnom Taliansku spadla počas svätého prijímania na zem konsekrovaná hostia. Bola zdvihnutá a v súlade s predpismi umiestnená do nádoby s vodou, aby sa rozpustila. Ale sfarbila sa do červena a začala z nej vytekať krv.

  Okrem toho sa navlhčeným tkaným obrúskom, ktorý sa používa na vytieranie kalicha, zotreli na podlahe čiastočky svätej hostie – a opäť sa presne podľa kanonických predpisov tento tkaný obrúsok vložil do nádoby s vodou. V priebehu piatich dní sa na ňom objavilo veľké množstvo malých krvavých škvŕn a pri ďalšom skúmaní sa aj pod týmito voľným okom viditeľnými škvrnami nachádzali ďalšie škvrny viditeľné len pod mikroskopom. Zdalo sa mi, akoby došlo k náhlemu výbuchu nejakého minivulkánu, z ktorého vytriskli kvapôčky krvi.

  Chemická analýza preukázala, že sa skutočne jedná o ľudskú krv. Potvrdila to aj ďalšia podrobnejšia analýza pomocou ESM-EDX (Enviromental Scanning Electron Microscope — Energy Dispersive X-ray spectroscopy).

  Ďalšou nevysvetliteľnou záhadou je tiež to, že za normálnych okolností sa krv najneskôr po roku rozpustí vo vode. Ale táto nie, je stále živá. Dal som to preskúmať kardiológom, ktorí jednohlasne konštatovali, že krv na tkanom obrúsku kalicha a krv, ktorá z neho unikla do vody, kde vytvorila samostatné červené škvrny, patrí živému človeku v strašnej agónii, ktorý strašným spôsobom trpí.

  Dospel som k záveru, že ide o ďalší eucharistický zázrak a bolo pre mňa veľkou cťou, že som ho mohol so svojím tímom preskúmať. Zároveň to vrhá úplne iné svetlo na prijímanie na ruku, ktoré talianska biskupská konferencia nariadila počas covidu, až na malé výnimky. Výsledok opísaného experimentu potvrdzuje pravdivosť slov svätého Augustína, že Kristus je prítomný aj v najmenšej čiastočke svätej hostie.

  Pri podávaní na ruku padajú drobné úlomky Kristovho tela na zem – a ľudia po nich šliapu. Vďaka svojmu bádaniu som sa hmatateľne presvedčil, že aj tieto drobné čiastočky sú Telom a Krvou Spasiteľa. Dospel som k názoru, že podávanie svätého prijímania na ruku je svätokrádež, duchovný zločin.”

  Toto sú slová objektívneho vedca, ktorý videl zázrak priamo vo svojom laboratóriu. Je pritom nepochybné, že keď veriaci prijímajú na ruku, úlomky padajú na zem, najmä keď si prijímajúci vloží svätú hostiu z ruky do úst a ide do lavice s rukami spustenými pozdĺž tela. Čiastočky, ktoré priľnuli na ruke prijímajúceho, padajú na zem a ľudia po nich šliapu. Nie sú to však len také hocijaké čiastočky, ale – ako dokazuje zázrak, s ktorým sa stretol profesor Fanti – autentické Kristovo Telo, a to doslovne, skutočne a v samej svojej podstate presne podľa znenia dogmatickej definície Tridentského koncilu.

  Našťastie sa pri tradičnej omši a pri gréckokatolíckej liturgii nepodáva na ruku; samotná štruktúra obradu to sťažuje, hoci na začiatku covidového podvodu bola u nás snaha zaviesť túto svätokrádežnú formu aj do tridentskej omše slúženej vo farnosti. Na Slovensku dokonca samotní gréckokatolícki biskupi “z hygienických dôvodov” nariadili podávať prijímanie na ruku.

  Zdá sa, že dnes sa všetko opäť vrátilo do normálu. Preto prosíme a naliehavo vyzývame všetkých veriacich katolíkov, ktorí navštevujú Novus Ordo Missae (nový omšový poriadok – pozn. prekl.), aby sa zásadne zdržali prijímania na ruku a pamätali na vyššie uvedené slová profesora Fantiho. A ak by sa opäť objavila nejaká hygienická totalita, kde by niekto zo svetských alebo cirkevných kruhov prikázal prijímať len na ruku, odmietnite to. Ak vám kňaz odmietne podať sv. prijímanie (do úst), tak prijímajte duchovne. Pán v takej mimoriadnej situácii môže zariadiť, aby sa úžitok z tohto duchovného prijímania vyrovnal fyzickému prijímaniu skutočného Pánovho tela, pretože u Neho nie je nič nemožné. Porovnajte obe tieto alternatívy a vyberte si, čo je pre vašu spásu lepšie: prijímať fyzicky na ruku – a tým sa dopustiť rúhania voči Spasiteľovi, alebo sa obmedziť len na duchovné prijímanie a vzdať Pánovi patričnú úctu, trebárs aj v podobe pokánia za tých, ktorí Ho striasajú zo svojich rúk a šliapu po Ňom?

  Zobraziť resp. stiahnuť text príspevku v PDF: Podávanie na ruku je svätokrádež

  Zobrazit resp. stáhnout původní český text v PDF: Podávání na ruku je svatokrádež

 33. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  2. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  3. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  4. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  5. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  6. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  7. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  8. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  9. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  10. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  11. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  12. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  13. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  14. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  15. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  16. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  17. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  18. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  19. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  20. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  21. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  22. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  23. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  24. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  25. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  26. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  27. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  28. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  29. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  30. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  31. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  32. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  33. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  34. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  35. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  36. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  37. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  38. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  39. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  40. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  41. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  42. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 34. Laudetur Iesus Christus.

  Pravdu som vám povedal dávno a stojím si za svojim tvrdením. Cirkevní otcovia a tradícia Katolíckej Cirkvi učia, že Kristus nie je tam, kde je apostáza, že Kristus nie je tam, kde pozval antipápež cez Pacha-mamu na oltár satana, že sa tam prijíma mistické telo antikrista, a tam, kde sa kňazi zjednocujú s antikristovým vikárom, už nepôsobí Duch Svätý. A preto nemôžu kňazi falošnej neviestky vysluhovať sviatosti môjho Spasiteľa.

  Rúhanie a prestúpenie najvyššieho zákona Všemohúceho Boha vám bolo ukázané vyditelným spôsobom v októbri roku 2019, no napriek tomu ste to mnohí ignorovali a chodili ste do chrámov hľadať Krista a sviatosti, ktoré tam už neboli, lebo Duch Svätý môže byť len pri pravom Kristovom vikárovi a tým je Benedikt XVI. a s ním zjednotené stádo je skutočná Kristova nevesta.

  Ďaleko od múrov Vatikánu a múrov chrámov znesvätených satanským božstvom Pacha-mamy, matkou zeme, ktorá je protikladom voči Nebeskej Matke.

  Och, aká to ohavnosť spustošenia chrámu satanovými bastardmi, vlkmi v ovčom rúchu, zemskou šelmou, podobnou Baránkovi, ktorá ťahá nevedomé duše do rúk antikrista.

  Utečte preč do hôr Judei za Benediktom a Kristovou nevestou na púšť, lebo ešte stále môžete utiecť vy, ktorí ste zotrvali v apostáze zjednocujúc sa s Františkom, ale času je málo, lebo ako som napísal…

  Mocný Hospodár pošle svojho sluhu, aby pozval ľud na hostinu a beda tomu, kto sluhu odmietne, lebo pred ním sa uzavrú dvere a budú mnohí vyhodení do tmy, kde bude plač a škrípanie zubami. Amen.

  ⚜️⚜️⚜️ A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha lásky tu na Zemi medzi vami. ⚜️⚜️⚜️

  Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
  sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

 35. Laudetur Jesus Christus!

  Pre tých, ktorí hľadajú autoritu. Posolstvo z 29.3.2013 hovorí, že môj milovaný pápež Benedikt XVI. bude viesť Božie deti z exilu. A bude ich viesť spolu so svojimi kňazmi zvyšku. Nebudú to laici, ktorí by mali viesť Cirkev, ale kňazi. A sú to kňazi zjednotení s Benediktom. Nie bergogliáni. Benedikt XVI. vedie zvyšok Cirkvi. A úlohou zhromažďovať kňazov zvyšku je poverený kňaz a vizionár don Minutella. Máme tu dve cirkvi, dvoch pápežov a nový misál, ktorý v sebe skrýva zlo.

  Posolstvo Knihy Pravdy zo 17.3.2013:
  “Až zavedú novú omšu, tak vám nezostane žiadna voĺba, lebo už budete vedieť, že už viac neponúka najsvätejšiu eucharistiu.”
  Posolstvo Knihy Pravdy z 28.3.2013:
  “Moji posvätení služobníci … zapriete Ma ešte raz. Urobíte to tak, že odstránite najsvätejšiu eucharistiu z Božieho chrámu a nahradíte ju mŕtvolou. Výmena bude rafinovaná a bude chvíĺu trvať, než budete schopní spoznať odporný čin, ktorý vám bude podstrčený.”

  • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
   Milý Pavol, také já jsem obyčejný člověk a nemám žádné předpoklady, abych zde, na diskusním fóru něco vysvětloval a už vůbec ne, abych zde šířil mé představy, jak by to mělo být, jak píšete ve svém příspěvku ze dne 30.5. Jediné o co se snažím, je plnit přání Boha Otce, Pána Ježíše, Ducha Svatého a Panny Marie. V poselství č. 581 nás pan Ježíš vyzývá – „Braňte Boží Slovo.“ Toto Sovo je Písmo svaté a Kniha Pravdy. Jediné co dělám je, že se držím svatých poselství předaných Marii Božího milosrdenství.

   Ve svém příspěvku výše si sám odpovídáte na to, proč poselství, která šíříte, odporují Knize pravdy. Všechno to se má stát, ale ještě to není. Není nový misál, nejsou pozměněna konsekrační slova při proměňování, kněží ještě neuzavřeli smlouvu s falešným prorokem a vytvoření sloučené katolické církve, spojením všech věrouk a ostatních náboženství také ještě nenastalo. Pán Ježíš je přítomen ve všech svatostáncích světa. Proto není možné vybízet věřící, aby opustili chrámy a kostely. Tím by zradili Pána Ježíše. Tak mnoho jsme již o tom napsali. My jsme povoláni, abychom přivedli duše k pánu Ježíši a ne je od něj odvedli.
   Teprve až tyto předpověděné události nastanou, bude zcela zřejmé, kteří kněží zůstanou věrní a ke kterým se budou moci uchýlit věřící. V Knize Pravdy je řečeno, že současná podoba mše svaté je platná, i když nad ní Pán Ježíš pláče, proměňování a vysluhování svátostí současnými kněžími je platné. Milosrdenství Pána Ježíše spočívá ve svátosti pokání a přijímat duchovně bez odpuštění hříchů je nemožné. Proto je tak důležité zůstat v kostelech, kde zpovídají kněží. O autoritě a moci Ducha Svatého, o které jsem psal, jsem samozřejmě mínil autoritu zde na stránce Poselství Varování.

   Upřímně a z celého srdce děkuji Irenee K, za krásný příspěvek a milá slova.

   367. Poselství Ježíše ze dne 6. března 2012 v 15:20.
   POZORUJTE, JAK SE MUŽ MÍRU SÁM PŘEDSTAVÍ SVĚTU
   Má dcero, o časech konce není mnoho známo. Mnozí jsou vystrašení, a měli by takoví být, ale jen tehdy, jsou-li jejich duše nečisté.
   Těm, kteří jste v Božím Světle, pravím: Máte se na mnoho těšit, protože to bude znamenat vyhnání hříchu ze země. Konečně svět vstoupí do nového začátku, naplněného mým Božím Světlem. Už není mnoho času, než se tyto věci stanou.
   Vše na čem záleží, je, aby všechny Boží děti uviděly pravdu včas a obrátily se. Jinak nebudou mít účast na nové zemi a novém nebi, které se spojí, aby se staly jedno. Neboť pak přijdu, abych soudil. A tak jen ti, kteří se přihlásí ke Mně, svému Spasiteli, Ježíši Kristu a k mému Věčnému Otci, budou mít život.
   Modlete se za všechny duše. To je vše, na co se právě teď potřebujete soustředit a zcela Mi důvěřujte.

   106. Poselství Ježíše ze dne 6. června 2011 v 10:30.
   KLÍČE ŘÍMA BUDOU TEĎ PŘEDÁNY BOHU, VŠEMOHOUCÍMU OTCI
   Povstaňte teď, mé děti. Všechnu vaši víru, důvěru a oddanost ke Mně dejte na přední místo. Každodenní modlitba, mše a eucharistie pomůže Mně a mému Otci potlačit toto zlo. Následujte Mě. Pozvedněte moji číši. Protože když to uděláte, budete mít účast na věčném životě.

 36. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  S velikou lítostí sledujeme rozkol, který se dostal na stránky Poselství Varování. Admin Peter cituje poselství předané Pánem Bohem maďarské vizionářce Márie Magdolne a naproti tomu admin Jan překládá na podstránce Poselství Zbytku poselství La messagere de Notre dame.
  Tato poselství si odporují.
  Na této stránce diskusního fóra nám zase Pavol předkládá poselství od Petrvs Romanvs Fidelis, která jsou v rozporu s Knihou Pravdy.
  Jak se tedy orientovat v tomto nastalém chaosu, můžeme se ptát. Jedinou cestou je vrátit se ke Knize Pravdy, neboť jakou autoritou a jakou mocí může kdo rozhodnout, která poselství Zbytku jsou pravá a která jsou zasažena Zlým? Pro mne je jedinou autoritou, požehnanou mocí Ducha svatého admin Peter.
  Je nutné zopakovat si poselství č. 518 a 888 kde říká Pán Ježíš:

  „518. Poselství Ježíše ze dne 8. srpna 2012 v 23:20.
  KDYŽ PROHLÁSÍTE HLAS DUCHA SVATÉHO ZA ZLO, JSTE VINNI ROUHAČSTVÍM VELKÉHO ROZSAHU
  Tato poselství jsou nabízena Nejsvětější Trojicí, a jsou jediná svého druhu, která kdy byla poskytnuta lidstvu nějakým prorokem.“

  „888. Poselství Ježíš ze dne 22. srpna 2013 v 23:05.
  MUSÍM VAROVAT SVĚT PŘED VELKÝM POČTEM FALEŠNÝCH PROROKŮ, KTEŘÍ SE V TOMTO ČASE POKOUŠEJÍ PŘEHLUŠIT MŮJ HLAS
  Poslal jsem množství proroků, všechny s rozdílným posláním, připravit Boží děti. Tato poselství, vztahující se ke konci časů, jsou jediná pravá svého druhu v tomto konkrétním čase, neboť bych nikdy nechtěl zmást Boží děti.
  Tato poselství nesmí být nikdy porovnávána s jinými, která jsou právě teď všude šířena, aby popírala moje svaté Slovo. Může být pouze jediná Kniha Pravdy – jen Já, Ježíš Kristus, Beránek Boží, mohu odhalit její obsah. Vás, kteří ve Mne věříte, lze snadno oklamat. Musíte vědět, že není možné, aby od Boha pocházela poselství, která s těmito poselstvími jsou v rozporu.“

  V Knize Pravdy je tak mnoho poselství, která odhalují události, které přijdou. Co je však nutné zdůraznit, tato poselství předaná Marii Božího milosrdenství nám odhalují přicházející události v souvislostech, srozumitelnou řečí vysvětlují, co bude předcházet předpověděným událostem. Proto si dovolím, na pokračování, připomenout úryvky poselství z Knihy pravdy. Může tak učinit každý z nás.

  1188. Poselství Ježíše ze dne 5. srpna 2014 v 14:16.
  MNOHO LIDÍ SE HLÁSÍ KE KŘESŤANSTVÍ, ALE NEMILUJÍ MĚ
  Mnoho lidí se hlásí ke křesťanství, ale nemilují Mě. Urážejí Mě a způsobují Mi velkou hanbu. Tvrdě soudí druhé a necítí vinu, nebo výčitky, pomlouvají-li druhé – jen spalující touhu podporovat nenávist. Zbabělci, všichni, kdo se skrývají za rouškou náboženské úcty a opovažují se prohlašovat, zda jiná lidská bytost je či není způsobilá Mi sloužit. Odvažují se diktovat jiným své pochopení toho, o čem si myslí, že znamená být křesťanem, i když jsou tak plní nenávisti vůči Mně.
  Nesmíte se nikdy zaplést s člověkem s nenávistí v srdci, když říká, že mluví v mém jménu. Nevšímejte si ho. Modlete se za něj. Neboť jestli Mě opravdu milujete, projevíte soucit každému. Nebudete soudit jiného, pomlouvat ho, šířit o něm lži a pak se opovažovat tvrdit, že jste ode Mne. Pryč ode Mne. Brzy přijdete přede Mne a budete vyzváni zúčtovat své skutky.

  1156. Poselství Ježíše ze dne 17. června 2014 v 22:23.
  SVĚT HLADOVÍ PO PRAVDĚ MÉHO SLOVA
  Moji vlastní Mě znají a mocí Ducha Svatého jsem se dal poznat skrze sílu mých slov, která je obsažená v těchto posvátných poselstvích.
  Volám nyní ke všem křesťanům, aby pozvedli svou zbroj a kráčeli vpřed, aby Mi pomohli shromáždit duše, které jsou rozptýlené a ztracené. S vaší pomocí mohu povzbudit všechny duše, každého vyznání, rasy a barvy kůže, aby přišly ke Mně. Dosáhnete-li k nim, pokryju vás velkým darem Ducha Svatého, že se vám podaří Mi přinést ztracené duše, po nichž prahnu každou vteřinu.
  Proto nyní přicházím, abych vám přinesl Pravdu. Abych vás přivedl k rozumu, abyste byli připraveni, hotovi a čekali na Velký den bez strachu, sklíčenosti a neklidu v srdci. Přijmete-li Mne a budete-li Mi zcela důvěřovat, budete v pokoji.

  1146. Poselství Ježíše ze dne 7. června 2014 v 20:00.
  VÍRA DUCHOVNÍCH BUDE POŠLAPÁNA NEJVĚTŠÍM NEPŘÍTELEM BOHA, JAKÝ KDY KRÁČEL PO ZEMI – ANTIKRISTEM
  Jak jen toužím je utěšit, a proto udělám vše, co je v mé moci, abych naplnil jejich duše ohněm Ducha Svatého. Učiním to, aby zůstali bdělí, klidní a bez pochyb, až budou vyzváni zapojit se do učení, které nebude ode Mne. Jako strážci mého Slova musí být připraveni zůstat Mi věrni. Ale budou přesvědčováni, aby se věnovali novému výkladu mého Slova, což povede k vážnému omylu. Pokud uvedou nevinné duše a ty, kdo jsou Mi oddáni v omyl a do páchání kacířství, budou vinni přijetím učení pekla. Proto poznají, jaké to je pocítit hněv mého Otce.
  Jiní přijmou nové učení a stanou se součástí brzy vyhlášeného nového celosvětového kněžství – kde už nebudou sloužit Trojjedinému Bohu. Pak povedou mnoho duší do odpadlictví. Jen málo Mně jich zůstane věrných a oni budou přinášet útěchu křesťanům, kteří se nikdy neodchýlí od Pravdy. Ti, co Mě zradí, budou sami obětí antikrista a jeho armády, jenž je bude pronásledovat a v případě, že neučiní smlouvu se šelmou, je vyloučí jako zločince a obviní z trestných činů podobných velezradě.

  1138. Poselství Boha Otce ze dne 26. května 2014 v 16:22.
  MODLITBA KRÉDA, VYZNÁVAJÍCÍ, KDO JÁ JSEM, SE ZMĚNÍ
  Má nejdražší dcero,
  přijde čas, kdy modlitba Kréda, která vyznává, kdo Já jsem, se změní a místo Mne bude uctívat falešné bohy.
  Až bude zaváděno celosvětové náboženství, bude to činěno opatrně, aby se nevyvolal dojem, že Já, Věčný Otec, už nejsem uctíván. Nebudu-li již uctíván, pak se tato nová modlitba stane ohavností a nikdy se ji nesmí modlit mé děti, pokud chtějí zůstat se Mnou a touží po věčném životě. Je daleko lepší, když zůstanete zticha, než vyslovit jediné slovo rouhání, které bude zavedeno všude, do všech církví, které uctívají Mě, vašeho Otce a přijímají mého Syna, Ježíše Krista, vašeho Spasitele.
  Slova, mající v úctě mé jméno a jméno mého Syna, budou překroucena a výrazy, které se vztahují na mého Syna, zahrnou takové pojmy, jako “Ježíš světla”. Tato nová modlitba bude klást důraz na nadřazenost člověka, na jeho odpovědnost za zajištění prospěchu jeho bratra a přijímat všechna náboženství uctívající Boha, jakoby šlo o jediné. Všechny zmínky o mém Synu, zamýšlené k jeho uctění, budou nahrazeny tímto novým titulem, který Mu dají. Světu řeknou, aby uctíval krásu země, zázraky světa stvořeného Bohem, který je jeden pro všechny a který přijímá všechny způsoby uctívání. Bude to čas, kdy se svět spojí v jediném světovém pohanském náboženství.

  • Dobrý den,
   v návaznosti na zveřejňování různých nových “poselství” od pana Pavola, se chci podělit o svůj názor. Tento příspěvek jsem chtěla napsat mnohem dříve ale nějak jsem neměla odvahu, protože jsem si myslela, že prostě nejsem dostatečná “kapacita”, abych odporovala jiným. Jsem obyčejný laik a nepokládám se za žádného odborníka, či autoritu, která by byla schopná odborně posuzovat různá poselství, od různých vizionářů. Poselství čtu už řadu let. Poselství mi otevřeli oči a ukázaly chyby a zároveň správnou cestu víry v Trojjediného Boha. Víra, kterou jsem měla před čtením “poselství Zbytku org”, se absolutně nedává srovnávat s vírou v Boha, kterou mám nyní a pořád se učím. Tyto webové stránky a precizní práce adminitrátora Petera, kterému patří mé poděkování, jsou pro mně opravdovým návodem, jak správně žít, jak správně vnímat a řešit různé přítomné, či budoucí životní situace, radosti a starosti. Při čtení poselství od pana “Pavola”, nedokážu vysvětlit proč, ale vnitřně cítím velmi zvláštní “vnitřní rozhození” . Velmi si cením připěvků od pana Františka z Prahy, který jednotlivé věci rozebere do detailů. Poselství od pana Pavola mi prostě “nesedí”. Omlouvám se za svou upřimnost ale napsala jsem pouze svůj názor, jak to vnímám já jako laik. Není to myšlelo tak, že bych se na někoho zlobila a nerespektovala. Bůh nás miluje všechny bez rozdílů a já se o to snažím také…Víra je pro mně nekonečným pramenem moudrosti a zlepšováním sama sebe.

 37. Laudetur Iesus Christus.

  Takto vám píšem milované deti môjho Pána Ježiša Krista.

  Mnohým bola pravda zjavená a neprijali ju preto vám všetkým teraz hovorím, netrápte sa, že vás vysmievajú a pravdu neprijímajú odmietli sa zachrániť a rozhodli sa zotrvať v múroch, kde hľadajú Ježiša Krista no je tam už satan.

  Odmietli akceptovať ohavnosť spustošenia chrámu a naďalej zotrvávajú v blude a smrti apostázy, kam ich vedie antipápež Jorge Marìa Bergoglio a jeho kňazi, a aj ten, ktorý príde po ňom!!!

  Pretože skutočný vikár Ježiša Krista Benedikt XVI. vzal jeho nevestu z múrov na púšť a preto ten, kto vzíde z Vatikánu už nebude od Pána, ale od satana.

  Lebo skutočná Kristova nevesta už nemá nič spoločné s múrmi a Vatikánom!!!

  Ajhľa hovorím vám,… ukázali ste pravdu, ale odmietajú ju a preto počúvajte Pána a robte to čo hovorí On Ježiš Kristus. A Ježiš povedal…:

  ⚜️ ” Nolite dare sanctum canibus neque mittatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis et conversi dirumpant vos.
  Petite, et dabitur vobis; quaerite et invenietis; pulsate, et aperietur vobis.
  Omnis enim qui petit, accipit; et, qui quaerit, invenit; et pulsanti aperietur. “⚜️

  +++++++

  ⚜️ ” Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.
  Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
  Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.”⚜️

  ( MATTHÆUM 7, 6-8 )

  ______________________________

  Lebo mnohí boli pozvaní na svadbu Baránka no odmietli pozvanie a keď príde Ženích pre svoju nevestu, oni nebudú jej súčasťou a tak nebudú mať z vlastnej vôle účasť na Baránkovej svatbe, pretože sa rozhodli zotrvať v smilnici.

  Týmto si sami určili svoju budúcnosť, pretože kráľ prikáže sluhom a dvere Pánovho domu, kde bude svatba sa uzavrú, a vyhodení budú do tmy všetci tí, ktorí odmietli Pravdu Večného Boha, tí, ktorí odmietli ísť na púšť, na golgotu v neveste, nasledujúcej svojho Božského Ženícha, tí, ktorí zotrvávajú v múroch apostázy, kde hoduje Satan a prijímajú mystické telo Antikrista. Amen.

  ++++++

  ⚜️ “Et respondens Iesus dixit iterum in parabolis eis dicens:
  Simile factum est regnum caelorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo.
  Et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias, et nolebant venire.
  Iterum misit alios servos dicens: “Dicite invitatis: Ecce prandium meum paravi, tauri mei et altilia occisa, et omnia parata; venite ad nuptias”.
  Illi autem neglexerunt et abierunt, alius in villam suam, alius vero ad negotiationem suam;
  reliqui vero tenuerunt servos eius et contumelia affectos occiderunt.
  Rex autem iratus est et, missis exercitibus suis, perdidit homicidas illos et civitatem illorum succendit.
  Tunc ait servis suis: “Nuptiae quidem paratae sunt, sed qui invitati erant, non fuerunt digni;
  ite ergo ad exitus viarum, et quoscumque inveneritis, vocate ad nuptias”.
  Et egressi servi illi in vias, congregaverunt omnes, quos invenerunt, malos et bonos; et impletae sunt nuptiae discumbentium.
  Intravit autem rex, ut videret discumbentes, et vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali
  et ait illi: “Amice, quomodo huc intrasti, non habens vestem nuptialem?”. At ille obmutuit.
  Tunc dixit rex ministris: “Ligate pedes eius et manus et mittite eum in tenebras exteriores: ibi erit fletus et stridor dentium”.
  Multi enim sunt vocati, pauci vero electi ”.

  ( MATTHÆUM 22, 1-14 )

  ⚜️⚜️⚜️ A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami. ⚜️⚜️⚜️

  Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
  sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

 38. Laudetur Iesus Christus.

  Pán môjho života a smrti mi povedal, napíš mojim deťom….

  A tak, vám v Jeho Pravde posvätenej Duchom Svätým píšem milované deti môjho Pána Všemohúceho Trojjediného Boha Lásky…

  Syn Človeka nepoznal ani deň ani hodinu, no Otec mu to už zjavil a tak my síce nevieme, ale Syn Človeka už vie, preto bdejme, lebo nevesta musí byť pripravená na slávny návrat jej Ženícha.

  A hľa, bolo mi dovolené i videl som očami anjela…

  ” Cesta je už takmer vydláždená a Ženích pripravený na svoj veľkolepý návrat, aby vyzdvihol svoju vernú nevestu.” Amen.

  I vidím, Ženích pred sebou posiela svojho sluhu, muža oddaného Márii.
  Ale mnohí ho nespoznajú a neprijmú, odmietnu ho, lebo nebude podľa vnútorného obrazu ich srdca a nebude z ich krajiny, ale z jednej malej dnes pre nich bezvýznamnej no pre Boha tak dôležitej… a to bude veľká skúška, ktorú zošle Boh na svoj ľud.

  Lebo Pánom určená cesta je kľukatá a plná skúšok!

  A tak, ako neprijal Izrael svojho Mesiáša, mnohí z Božieho ľudu teraz ešte opovrhnú Bohom poslaným sluhom.
  A tento Bohom poslaný, Márii tak veľmi oddaný, bude trpieť pre mnohých z ľudu môjho Pána. Ale to je cesta, ktorú mu dal Boh a on ju s pokorou prijal od Spasiteľa, aby previedol verných a pokorných srdcom pod ochranou Nebeskej Matky cez búrku až do príchodu Kráľa kráľov. Amen.

  A Boh mu povedal…

  “Ty sa neboj, … JA zhromaždím okolo teba svojich spravodlivých, lebo … JA SOM” !!!

  ⚜️⚜️⚜️ A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami. ⚜️⚜️⚜️

  Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
  sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

 39. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  2. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  3. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  4. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  5. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  6. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  7. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  8. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  9. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  10. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  11. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  12. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  13. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  14. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  15. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  16. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  17. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  18. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  19. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  20. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  21. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  22. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  23. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  24. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  25. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  26. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  27. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  28. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  29. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  30. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  31. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  32. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  33. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  34. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  35. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  36. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  37. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  38. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  39. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  40. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  41. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  42. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 40. VŠETKY INOVÁCIE SLÚŽIA LEN JEDNÉMU ÚČELU

  Moje dieťa, čoskoro udrie hodina konca a dobre tomu, kto Mi zostane verný a oddaný až do konca.
      Veľké sú pokušenia, ktoré na vás rozosiela diabol a mnohé z našich detí im podľahli. Buďte bdelé, milované deti, lebo pokušenia budú narastať a mnohé, mnohé deti im podľahnú.
      Deti, musíte zostať silné, vytrvalé a veľmi ostražité. V týchto posolstvách ste dostali veľmi presné pokyny, preto si ich vezmite k srdcu a v žiadnom prípade neprijímajte znak šelmy.
      Už dávno sa šelma skryla do všetkého, čo dnes používate v každodennom živote, ale buďte ostražité, deti, lebo kto nosí toto znamenie pod kožou, zahynie, a potom preňho nebudem môcť nič urobiť.
      Radiačná záťaž na vašej zemi je veľká a bude čoraz silnejšia. Modlite sa a proste o jej zmiernenie, lebo Nebeský Otec chráni svoje deti, ktoré Ho o to prosia!
      Deti, musíte zostať ostražité a silné. To, čo je naplánované, sa aj stane a blahoslavený je ten, kto dbá na naše slová, uskutočňuje ich a žije podľa nich!
      Ja, váš Ježiš, budem vždy s vami, ale musíte sa modliť, deti moje, a musíte byť silné.
  Rozdelenie medzi vami je už veľké, ale majte sa na pozore, lebo zlý ho ešte viac podnieti a bude ešte väčšie.
      V žiadnom prípade nesmiete prijať jeho “inovácie”, pretože všetky majú jediný cieľ: ovládnuť, zotročiť a úplne vás kontrolovať, moje deti.
  Vy, ktorí milujete a žijete lásku – moju lásku -, nemáte v očiach tých, ktorí nasledujú diabla, žiadnu cenu. Diabol však vie, že práve vy vchádzate do môjho kráľovstva, a preto vás chce strhnúť, aby mohol ukradnúť aj vašu dušu a potom ju kruto mučiť.
      Zostaňte vždy verní Mne a ukotvení vo Mne, vašom Ježišovi, lebo potom nad vami zlý nikdy nezíska moc. Nech robí čokoľvek, nech vymýšľa čokoľvek, nech vás pokúša akokoľvek a kedykoľvek často: duša verná a oddaná Mne bude pozdvihnutá a nič voči nej diabol nezmôže!
      A preto mi zostaňte verné, milované deti. Čas sa blíži ku koncu, ale vy máte pred sebou ešte kruté obdobie.
  Na všetkých úrovniach bude diabol rozširovať svoju moc a uchvacovať ju, ale keď sa bude domnievať, že zvíťazil, vtedy prídem ja, váš Ježiš.
      Nenechajte sa zmiasť a vedzte, že medzi vami nebudem prebývať (v tele – pozn. prekl.) v žiadnom čase, bez ohľadu na to, čo vám hovoria “zlí”: Ja, váš Ježiš, prídem na konci času a ten deň je blízko.
      Preto vytrvajte, lebo keď prichádzam, prichádzam zvíťaziť. Amen.

  V hlbokej láske váš Ježiš,
  ktorý Som. Amen.

  Moje dieťa. Je to zmätočné obdobie, ale čoskoro budete vidieť jasnejšie.
      Diabolská elita naplánovala vaše úplné ovládnutie. Mnohé deti zomrú kvôli ich zlým skutkom a hanebným činom. Je dôležité, aby ste boli stále s mojím Synom, vaším Ježišom.
      Kto je verný a oddaný môjmu Synovi, ten sa nestratí. Jeho kráľovstvo je blízko. Je to tak blízko. Držte sa Ho, milované deti.
  Deti, v týchto posolstvách máte usmernenia, aby ste zostali verné a oddané až do konca. Je dôležité, aby ste boli ostražité.
      Diabol priniesol do vášho sveta toľko zahmlievania a čoraz viac našich detí sa v nich stráca.
  Preto je také dôležité, milované deti, aby ste sa modlili, lebo kto sa modlí k mám a s nami, bude oslobodený od všetkých zahmlievacích clon, ktoré prestupujú váš svet!
      Nehľadajte svoje šťastie v pozemských veciach, lebo nájdete len pominuteľné.
  Nájdite si cestu k môjmu Synovi, potom dosiahnete pravú radosť a blaženosť.
      Mám vás veľmi rada.
  Buďte silné a ostražité, moje deti.
      Vaša Matka v nebi.

  Matka všetkých Božích detí
  a Matka Spásy. Amen.

  Zdroj: https://www.dievorbereitung.de/Botschaften/data1176-1205/1361.html

 41. Milí bratia a sestry v Kristovi a Márii,

  ani my kresťania nie sme jednotní pri posudzovaní a hodnotení aktuálne prebiehajúcej špeciálnej vojenskej operácie Ruskej federácie na Ukrajine, ktorou Rusko sleduje demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny, aby sa nestala čelnom NATO a neslúžila ako nárazníková krajina na dlho pripravovaný vojenský útok západu pod vedením USA na Ruskú federáciu. Tak, ako väčšina ostatných ľudí, aj my kresťania sa dnes rozdeľujeme na dva názorovo protichodné tábory – na tých, ktorí sa dívajú na Rusko ako na ríšu zla a prezidenta Ruska Vladimíra Putina ako na agresora či diktátora a údajne jediného vinníka tohto ozbrojeného konfliktu, pričom sa stotožňujú s jednou oficiálne dovolenou a mainstreamom propagandisticky vytrubovanou “pravdou“ o údajnom “zlom Rusku“ a jeho údajnom “diktátorovi Putinovi“. A na strane druhej sme tu my názorovo iní kresťania, ku ktorým sa radím i ja, ktorí majú na celú záležitosť opačný názor, pričom som už vo viacerých svojich diskusných príspevkoch argumentačne i faktograficky objasnil, o čo pri tomto konflikte ide, prečo tento ozbrojený konflikt vznikol, aké mal príčinné pozadie, kto ho v skutočnosti vyprovokoval a aké ciele sú ním sledované jednak zo strany západných krajín na čele s USA a na strane druhej samotným Ruskom a prezieravým, inteligentným a charizmatickým ruským prezidentom Vladimírom Putinom.

  Nechcem sa v tomto príspevku zamerať na opakované vysvetľovanie a objasňovanie všetkých objektívnych a nepopierateľných faktov, ktoré som na túto tému tu prezentoval ako svoj názor, a ktoré si môže každý, kto o hľadanie objektívnej pravdy skutočne prejavuje úprimný záujem, ľahko dohľadať aj na mnohých alternatívnych internetových weboch.

  Spomínate si, že sa na našom diskusnom fóre prezentoval názor, ktorý Rusko a prezidenta Putina priam démonizoval a označoval za ríšu zla, ktorú riadi satan. Proti takýmto tvrdeniam som sa jednoznačne ohradil, pričom som napísal, že je tomu práve naopak a nie Rusko, ale dekadentný západný svet na čele s USA sú tou skutočnou ríšou zla ovládanou satanom. Ale na čo chcem dnes predovšetkým poukázať, je moje už skôr vyslovené tvrdenie, že Rusko nie je ríšou zla, ale Bohom vyvolený nástroj na potrestanie bezbožného a satanom ovládaného západného sveta, na ktorého čele stoja USA.

  A dnes vám chcem odcitovať jedno Božie posolstvo prijaté od Ježiša Krista maďarskou vizionárkou Máriou Magdolnou (za slovenský preklad z maďarčiny ďakujem bratovi Zoltánovi), v ktorom náš Pán, spravodlivý Boh, hovorí to isté, čo som na diskusii sám prezentoval, že totiž samotné Rusko je len Bohom použitý nástroj, ktorým Boh Otec potrestá bezbožný satanom ovládaný svet rútiaci sa do záhuby. A nielen Rusko (medveď), ale, ako už vieme z Knihy Pravdy, aj Čína (červený drak) budú Bohom použité na súdenie tohto sveta a na smrteľné odsúdenie USA (orol).

  Tu je text posolstva daný Bohom maďarskej vizionárke Márie Magdolne dňa 13.04.2018:

  Už skôr som počula, že ruský ľud si opäť zvolil za svojho vodcu Putina. A potom som videla, ako sa Nepoš-kvrnené Srdce Panny Márie otvorilo Putinovi a s ním aj celému ruskému národu.

  Ježiš povedal: “Veru, hovorím vám, že nespočetné modlitby a obety priniesli úžitok Rusku, vďaka čomu sa ruský národ priblížil k obráteniu. Radujte sa, lebo môj syn Putin je mojím vyvoleným nástrojom rovnako tak ako ním je Viktor Orbán, predseda maďarskej vlády. Zvolením Putina som vám dal ešte krátke odročenie pred úplným prepuknutím nukleárnej vojny, ktorá sa po dlhý čas pripravovala. Mnohí si želajú jeho (Putinovu) smrť, pretože sa v tejto dobe snaží zabrániť tretej svetovej vojne a usiluje sa, aby bol zachovaný mier. Za túto Božiu milosť vďačíte aj príhovoru mojej Matky, ktorá sa neustále modlí za spásu ľudstva. Modlite sa, aby sa srdce ruského národa úplne odovzdalo mojej svätej Matke. Chcem, aby sa Rusko stalo mojím vhodným nástrojom na očistenie sveta ako je ním aj Maďarsko.“

  Mária Magdolna

  Zdroj: http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/2018/4

  • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
   Ano, všechno co píše admin Peter potvrzují i biskup Williamson, arcibiskup Vigano, ale také i prezident Basar Asad. Je zcela zřejmé, že za vším stojí síly, které nejsou z království Božího, tak jak o tom hovoří například poselství č. 010 a 466, neboť oni zradili Hospodina, protože uctívají v kabalistickém talmudu Baala.

   Anglický biskup Richard Williamson – “Je jen jeden, který se postavil silám zla – Vladimir Putin!” „Protože Rusko je poslední překážkou jednotného světového řádu.“
   https://rumble.com/v173dcq-june-2-2022.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Chcemeslobodu&ep=2

   Arcibiskup Carlo Maria Vigano: Nyní je čas jednat
   „Ve skutečnosti je hlavním cílem ruské vojenské operace, zabránit agresi ze strany deep state (stínové vlády) a Nato.“ „Američané bojovali proti nacizmu a je skandální, že Biden dnes pomáhá vládě, která podporuje a spolupracuje s extrémistickými skupinami, které vyzdvihují hákový kříž a propagují nacistické myšlenky.“
   https://www.youtube.com/watch?v=iDymC66OtMI

   Prezident Basar Asad v odhalujícím vystoupení o Zelenském:
   https://rumble.com/vygixr-syrsk-prezident-bar-assad-vysvtlil-pro-sionistovi-zelenskmu-nevad-neonacist.html

   010. Poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2010 v 11:00.
   GLOBÁLNÍ MOC, ANTIKRIST A ZNAK ŠELMY
   Teď poznáváš Pravdu a přijímáš moje poselství pro to, čím je. Napiš toto, má dcero: Rychlost, s jakou se proroctví odhalují, se stává zřejmou a viditelnou všem. Dívej se na změny v mé církvi jako na jedno z prvních znamení. K tomu dojde tehdy, až mistr klamu svede mé učedníky na scestí.
   Druhé znamení uvidíte, až mnozí z vás už nebudou mít vládu nad svou vlastní zemí. To zahrnuje veškerou materiální kontrolu a armádu. Mé děti, vaši vůdci a všichni lidé odpovědní za starost o svůj lid, ztratí veškerou kontrolu. Budou jako člun bez kormidla. Člun, který řídí, bude bez cíle a oni budou ztraceni.
   Mé děti, musíte se usilovně modlit, aby se uvolnilo sevření těchto ďábelských skupin lidí, které budou nad vámi uplatňovat. Nejsou z království Božího a kvůli vychytralému klamu jejich zevnějšku si neuvědomíte, že se jedná o mocnou sílu, která si dává pozor, aby se neprozradila.
   Vy, děti moje, nebudete z toho nijak moudré. Budete si myslet, že žijete v těžkých časech, ale tato fasáda je předurčena k tomu, abyste takto uvažovaly. Povstaňte teď, mé děti.
   Vy, moje milované děti, budete velice trpět v mém jménu. Jsou za to odpovědné ty zlé síly. Jsou vedeny Satanem. Najdete je všude, a zejména u těch zodpovědných vůdců, na nichž je závislé vaše přežití. Děti, nemějte o sebe strach. Spíše se bojte o ty ubohé, pomýlené duše, tak nakažené mistrem klamu, že se jen těžko vytrhnou z jeho pevného sevření. Těmto lidem se nedá věřit. Buďte opatrné, jak s nimi budete mluvit. Budou vás držet ve zlém sevření, protože chtějí všechno ovládat. Bude těžké se jim postavit na odpor, protože budou kontrolovat i vaši banku, váš majetek, vaše daně a stravu, kterou potřebujete k přežití.
   Avšak to nebude trvat dlouho, protože jejich dny jsou sečteny. Pokud i nadále zůstanou v otroctví Zlého, budou ponořeni do propasti takové hrůzy, že už jen popsat jejich osud by bylo tak strašné a tak děsivé, že člověk by padl mrtvý jako kámen, kdyby jen na jednu minutu zahlédl muka, která budou muset snášet.

 42. Laudetur Iesus Christus.

  Milované deti prichádza “temná a chladná noc”, ktorá zahalí Zem, lebo ľudstvo odmieta Boha a klania sa šelme.

  Preto my, bratia a sestry, ktorí skrze Ducha vidíme Pravdu,nech aj vydávame svedectvo o Pravde v týchto rokoch Antikrista. Lebo v pravde vám píšem, znak Šelmy je už medzi nami a prijímajú ho ako spásu.

  Na pravú ruku ho prijímajú to je obraz,že nestratia prácu a výhody im sľubované ak ju prijmú a na čelo ju dostávajú je obraz,že manipulujú ich mysľou.

  Znovu to zdôrazňujem, NEPRIJMITE nič, čo vás svet teraz bude nútiť prijať. Tak, ako som to mnoho krát povedal pri vakcínach hovorím to znovu, pamätajte že žijeme čas, kedy sa svet pripravuje na vystúpenie muža neprávosti.

  Konajme tak, ako nás učí náš Pán Ježiš Kristus a budeme synmi Neba, aby sme boli hodní prijať a byť označení Pečaťou Živého Boha.
  ( APOCALYPSIS IOANNIS 7, 2-3)

  Ten, kto si zvolí znak šelmy bude označený ako syn sveta a Nebo sa pre neho uzavrie.

  Preto v modlitbách prosme Pána za záchranu duší, aby neprijímali znak šelmy, uvideli pravdu a vrátili sa do Kristovej Cirkvi zjednotenej pod Benediktom XVI.

  Vzívajme a prosme Spasiteľa nášho Pána Neba i Zeme Ježiša Krista o jeho skorý zásah proti Antikristovi a falošnému prorokovi.

  Nech vám Pán, Všemohúci Boh dá svojho Ducha, aby ste mali silu ísť proti svetu v mene Ježiša Krista po boku Preblahoslavenej Panny Márie, pod ochranou jej Nepoškvrneného Srdca. Amen.

  ⚜️⚜️⚜️ A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami. ⚜️⚜️⚜️

  Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
  sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

Pridaj komentár