Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  2. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  3. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  4. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  5. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  6. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  7. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  8. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  9. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  10. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  11. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  12. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  13. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  14. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  15. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  16. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  17. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  18. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  19. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  20. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  21. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  22. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  23. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  24. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  25. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  26. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  27. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  28. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  29. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  30. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  31. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  32. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  33. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  34. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  35. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  36. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  37. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  38. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  39. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  40. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  41. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  42. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 2. Posolstvo neba cez Boží nástroj: Carbónia 06. júna 2022

  BUĎTE V SÚLADE SO SVÄTÝM EVANJELIOM!

  Žite sväto, ľudia, váš Boh si žiada vašu svätosť.

  Keď som stvoril človeka, dal som ho pod seba, ale dal som ho zo seba, aby mohol tvoriť, milovať, radovať sa, spievať, chváliť Ma, svojho Boha Stvoriteľa.

  Ste perly mojej lásky, ľudia, moje najkrajšie a najvzácnejšie klenoty, preto vás nechcem stratiť. Túžim vás obdarovať sebou, dať vám dôstojnosť Božích detí.

  Vyjde nové slnko, nový svet, do ktorého vojdú moje deti, aby sa tešili z môjho nesmierneho dobra.

  Nebeský Jeruzalem zostúpi zo svojho neba, …dá svoje svetlo na zem a všetko premení na dobré. Nastal čas Božích zázrakov!

  Celé stvorenie stone, toto ľudstvo je stratené v nástrahách diabla. Kajajte sa, ľudia, pre vaše znovuzrodenie vo Mne je potrebné vaše obrátenie. Tvoje útočisko je vo Mne a len vo Mne je tvoja jediná spása!

  Čaká vás ekonomický kolaps, toto ľudstvo príde o všetko, bude opäť bez technológií, … bude skúšané až do zúfalstva.

  Teraz vám, ktorí máte moc, hovorím: páchate ťažký hriech, váš pád bude nevýslovný, váš svet bude kolabovať, budete sa váľať v bahne a budete Ma volať o pomoc zo všetkých síl, ktoré vám zostali v tele, ale márna bude vaša nádej.

  Hľa, obloha sa už sfarbuje do červena, udrie strašný hrom, budú vám pukať srdcia a vy padnete do rúk vašich nepriateľov.

  Teraz budú nasledovať katastrofy jedna za druhou bez prestania: … tí, ktorí dôverovali vede, budú ponechaní svojej vlastnej voľbe.

  Môj malý zvyšok na čele s Máriou vstúpi do novej éry, aby sa tešil zo všetkého, čo je moje.

  Nehľadajte Ma na miestach, kde nie som prítomný, dnes je veľa falošných prorokov, … nech je vo vás správne rozlišovanie!

  Nenasledujte tých, ktorí z kazateľníc chvália sami seba!
  Ani toho, kto ukazuje na svoje telesné výsady, aby si získal dôveru.
  Nepodľahnite klamstvu!
  Čoskoro budú zvrhnutí zo svojich trónov.

  Uctievajte Ma vo svojich srdciach, ľudia, ja som s vami, máte Ma vo vašich srdciach.

  Milujte Ma, klaňajte sa Mi, nasledujte Ma, slúžte Mi vašimi dobrými skutkami.

  Buďte v súlade so svätým evanjeliom!

  Zdroj: Carbónia 04. júna 2022

 3. Posolstvo neba cez Boží nástroj: Carbónia 04. júna 2022

  TOTO SÚ POSLEDNÈ CHVÍLE ŽIVOTA NA TEJTO HRIEŠNEJ ZEMI

  Deti moje, s veľkou radosťou prichádzam medzi vás, aby som bola s vami, aby som kráčala s vami, aby som vás vzala so sebou k môjmu Synovi Ježišovi.

  Buďte poslušné jeho slovu, počúvajte jeho hlas, … sú to ťažké časy, ale prichádzajú hrozné časy, ktorými bude svet musieť prejsť kvôli hriechu, ktorého sa toto ľudstvo nechce zrieknuť.

  Najsvätejšie Srdce Ježišovo je skropené krvou, … Ježiš a Mária stále omývajú zem svojimi krvavými slzami.

  Deti moje, to, čo sa teraz odohrá pred očami tohto ľudstva, bude to najstrašnejšie, čo kedy ľudstvo videlo, dokonca ešte strašnejšie ako v hororových filmoch.

  Moje milované deti, keby ste vedeli, akú radosť mi robíte, keď vás tu vidím stále zhromaždených v tomto malom modlitbovom večeradle spolu so mnou v prosbe k môjmu Synovi Ježišovi za jeho očakávaný návrat.

  Ježiš ďakuje všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na uskutočňovaní tohto diela, tohto mimoriadného poslania … všetci budú odmenení za svoje obety, pretože Boh im dá milosť môcť vojsť do jeho nového sveta, sveta vytvoreného z dobrých vecí, plného radosti a večného šťastia.

  Vkladám si vás všetkých do svojho srdca, deti moje, ktoré ste tu neustále prítomné napriek vašim veľkým obetám a ťažkostiam doma: … nech milosť Pánova opätuje vaše prosby.

  Dôverujte Mu, deti moje, dôverujte Mu! Dôverujte Mu! Buďte si isté, že On čoskoro zasiahne do tohto sveta plného nekonečnej biedy, aby obnovil svetlo, aby prelomil temnotu, ktorá sa šíri v ľudských srdciach.

  Ďakujem vám za vašu vernosť, deti moje, ďakujem vám!

  Dnes obnovujem zasvätenie tohto kopca triumfu môjho Nepoškvrneného srdca a obetujem ho môjmu Synovi Ježišovi.

  Ja, jeho verná služobnica, budem teraz v tomto boji silná ako levica a budem ochraňovať baránky, ktoré mi boli zverené, aby som ich privedla späť k svojmu Synovi Ježišovi živé a zdravé, čisté a nepoškvrnené v láske, ako si to On odo mňa žiada.

  Všemohúci Boh Otec Jahve oznamuje svoje rozhodnutie: “Toto sú posledné chvíle života na tejto hriešnej Zemi, čoskoro sa Božie deti stretnú s Kráľom kráľov, aby vošli do novej vlasti.”

  Boh vo svojom veľkom zármutku bude musieť vydať Mu známe svedectvo zničenia všetkých tých, ktorí odmietli uznať jeho Syna Ježiša za jediného pravého Boha, tých, ktorí sa postavili proti Bohu Stvoriteľovi, tých, ktorí seba samých považujú za bohov na zemi a stále sa vyzývavo ukájajú vo svojich hriešnych pôžitkoch, v rozkošiach tela, v rozkošiach všetkých ohavností pred Božím zrakom.

  Desatoro Božích prikázaní je odvrhnutých, Cirkev teraz ruší Božie zákony a vytvára si nové, ľahšie pre človeka, pretože hriech sa už nepovažuje za hriech, keďže Boh, ktorí zomrel, zomrel na kríži za všetkých.

  Pozor, ľudia, pozor, majte sa na pozore! Toto je znak satana! Boli ste vykúpení za veľkú cenu, ale musíte sa podielať na tejto Spáse môjho Syna Ježiša Krista tým, že dáte v obeť svoje životy za vašu spásu, aj spásu vašich bratov.

  V každej časti zeme nastanú otrasy, vody morí sa neúmerne budú dvíhať, pohoria sa budú lámať a trieštiť a krúpy z neba po dotyku so zemou sa zmenia na oheň a všetko bude peklom na zemi!

  Deti moje, toto hovorím k vám tu prítomným a všetkým, ktorí ma počúvajú a sledujú z diaľky, aby ste pochopili, že je len jedno Božie slovo a proroctvá sa musia naplniť… ale boli by zrušené, keby sa toto ľudstvo obrátilo a navrátilo späť k svojmu Bohu Stvoriteľovi namiesto toho, aby s Ním bojovalo! … Vy odmietate byť Božími deťmi a želáte si byť deťmi satana! … kvôli tomu vás táto zem pohltí a nájdete záhubu v ohnivých plameňoch pekla!

  Všetky tieto slová sú kvôli vašej záchrane, aby ste sa rýchlo kajali, pokým sa to všetko nestane.

  Preto sa spojte a buďte jednotnou silou, ktorá bojuje spoločne proti mocnostiam zla.

  Podieľajte sa na rozmachu tohto Božieho diela! Boh teraz stojí pred bránami a či nájde miesto hodné svojej návštevy? No nie len miesto, ale aj vaše srdcia víťaziace v láske, srdcia čisté v láske!

  Ste požehnaní Bohom Otcom, Máriou, Ježišom a Duchom Svätým, ktorý už vchádza do vašich sŕdc, … On vás naplňuje, posväcuje a víťazoslávne vedie ku konečnému víťazstvu Ježiša Krista.

  Amen.

  Zdroj: Carbónia 04. júna 2022

 4. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  2. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  3. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  4. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  5. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  6. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  7. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  8. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  9. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  10. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  11. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  12. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  13. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  14. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  15. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  16. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  17. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  18. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  19. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  20. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  21. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  22. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  23. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  24. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  25. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  26. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  27. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  28. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  29. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  30. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  31. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  32. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  33. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  34. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  35. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  36. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  37. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  38. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  39. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  40. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  41. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  42. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 5. Laudetur Iesus Christus.

  Kráľovná milosrdenstva hovorí…

  ” Stratili ste sa, deti moje. Vaše rany spôsobené hriechom sa stávajú čoraz väčšie a väčšie a stále viac vás vzďaľujú od skutočnej pravdy.
  Hľadáte nádej a útechu na nesprávnych miestach, a ja vám ponúkam úprimnú nábožnosť, ktorá sa sýti láskou, obetou a pravdou. Dávam vám môjho Syna. “

  Ave María, grátia plena, Dóminus tecum, benedícta tu in muliéribus et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
  O. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

  Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
  sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

 6. Laudetur Jesus Christus!

  Brat Peter. Nechcem vyzerať ako niekto kto chce mať za každú cenu pravdu. V pokore píšem to čo cítim vo svojom srdci a myslím si, že my všetci máme rovnaký cieľ a to večnú spásu. Vo vašom príspevku o prijímaní eucharistie je veľká pravda. So všetkým súhlasím. Len sa rozchádzame v zdroji nebeského pokrmu. Máme tu dve cirkvi. Dvoch pápežov. Dvojaké sviatosti. Vy hľadáte sviatosti v cirkvi vedenej Antikristom, hoci tu máme pravú Cirkev vedenú Benediktom XVI. Táto Cirkev funguje mimo múrov. Je v “katakombách”. Túto Cirkev pekelné brány nepremôžu.

  • Chvála Kristu!
   Milý Pavle,
   Volte prosím citlivě svá slova… Nehledám svátosti v nějaké Vámi uvedené církvi vedené Antikristem!!! Jsme součástí církve, která je živým Tělem našeho Pána Ježíše Krista. To, že je zamořena dýmem satanovým víme. Máme pouze jednoho platného papeže – Benedikta a k tomu falešného proroka, který sedí na stolci Petrově. FP nebyl nikdy právoplatně zvolen a proto nemůže být papežem… „katakomby“ o kterých píšete budou aktuální až po zrušení každodenní Sv.Oběti – Eucharistie a k tomu ještě NEDOŠLO!!! Stále platí, že pokud právoplatně vysvěcený kněz s opravdovou úctou, láskou a vírou slouží mši, tak přijímáme skutečné a živé Tělo našeho Pána Ježíše Krista…!
   Zeptám se – přečetl jste Knihu Pravdy? Pokud ano, přijal jste ji? Pravdu, která nám byla dána? Pokud ano, tak se tady nemůžete vyjadřovat v přímém rozporu s touto knihou…
   Ať Vám Pán žehná.
   S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 7. Laudetur Jesus Christus!

  Odpoveď p. Františkovi.

  Pýtate sa ako u autoritou a mocou píše Pavol. Odpovedám, že tým, že Mária Božieho Milosrdenstva sa odmlčala a máme sa riadiť posolstvami zvyšku, tak zverejňujem posolstvá od Petrvs Romanvs Fidelis a tiež posolstvá z Carbónie, ktoré považujem za pravé a nijako neodporujúce Knihe Pravdy.

  Kniha Pravdy sa dá vysvetĺovať a rozumieť rôzne . Aj Vaše argumenty sú stále” len” Vašimi predstavami ako by to malo byť. Čas už veľmi pokročil. Antikrist už je vo Vatikáne a riadi svet. Len ešte verejne nevystúpil. Musíme si dávať pozor, lebo bojujeme s veĺmi inteligentným protivníkom, ktorý môže zmiasť mnohých aj v armáde zvyšku Cirkvi.

  Tieto posolstvá považujem za pravé a nijako neodporujúce Knihe Pravdy.

  Tieto posolstvá burcujú a budia zo sna. Nie ako iné uspávajúce. My sa musíme prebrať a nie spať. Musíme hĺadať a bojovať za Pravdu. Nie čakať a driemať s tým, že ešte je čas. Toto je taktika nepriateľa.
  – Čo sa týka praktických rád ohĺadom eucharistie, tak Petrvs Romanvs Fidelis odporúča, pokiaĺ nemáte kňaza verného Benediktovi, tak duchovné sv. prijímanie a modlitbu č.24 modlitebnej kampane.
  – Ešte jedna moja osobná poznámka.
  Kňaz, ktorý prijal “vakcínu” vlastne podstúpil génovú terapiu. Prijal číslo šelmy a vymazal si meno božie zo svoje DNA a nahradil ho menom satanovým.
  Tým sa odrezal od pravého viniča Ježiša Ķrista a prestal byť dieťaťom božím. Tým stratil nárok na všetky výsady spojené so synovstvom.
  Pýtam sa: Môže byť kňazom niekto kto nie je dieťa božie?
  Ten, ktorý sa dobrovoĺne zriekol synovstva a prijal číslo šelmy?

  • Milý bratře Pavle.
   Reaguji na Vaše příspěvky do tohoto diskuzního fóra.
   Hned v úvodu musím důrazně konstatovat, že Marie Božího Milosrdenství se rozhodně neodmlčela!!! Ona, jako poslední prorok konce časů neustále velmi aktivně vede armádu Zbytku. Ona je jediná z miliard, kterou si Bůh vyvolil, aby nám pomohla dosáhnout naše právoplatné dědictví.
   Bohužel se mýlíte v mnoha věcech a Vaše názory často odporují poselstvím Knihy Pravdy. Pokud jste četl všechna poselství Knihy Pravdy a přijal je, tak se divím, že tady uvádíte skutečnosti, které jsou v přímém rozporu s Knihou Pravdy.
   Viz.např. : Poselství Ježíše ze dne 27. února 2013 v 15:30.
   MUSÍTE STÁLE PŘIJÍMAT MOU NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTII. NESMÍTE ZASTAVIT KAŽDODENNÍ OBĚŤ MŠE SVATÉ, PROTOŽE TO NEBUDETE VY, KDO BUDE DONUCEN UČINIT TOTO ROZHODNUTÍ.
   Má drahá, milovaná dcero,
   každodenní mše budou ještě nějaký čas pokračovat a Já naléhavě prosím všechny mé následovníky, aby se jich i nadále účastnili, jako dříve.
   Moji nejsvětější eucharistii musíte stále přijímat. Nesmíte zastavit každodenní oběť mše svaté, protože vy nebudete těmi, kdo bude donucen učinit toto rozhodnutí.

   Musím se zastat našeho bratra Františka z Prahy, kterého osobně znám a který svými velmi cennými příspěvky často obohacuje tuto diskusi.

   Přeji všem požehnaný den.
   S láskou v Ježíši Kristu Petr.

   • Milý bratia.
    Čo sa týka, toho či chodiť na sv.Omše a prijímať Eucharistiu je nedávne posolstvo:
    Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. května 2022.
    Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
    Pokračujte po cestě, na niž vás náš Král a Pán Ježíš Kristus povolal, a to pokáním, modlitbou, vyznáním hříchů, kterých jste se dopustily, a tím, že se budete živit Tělem a Krví našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
    ~~~~~~
    Sv. Obeta – Eucharistia, nebola ešte odstránená; i keď Bergoglio znesvätil baziliku sv. Petra v Ríme zavlečením Pachamami do jej múrov.Týka sa toto znesvätenie zjavne chrámov v Rýme a na toto sa môžu vzťahovať posolstvá o ktorých píše brat Pavol. Inak by nás sv. Archanjel Michal predsa nevyzýval k prijímaniu Eucharistie a to 15.mája.2022.
    A ako píše, brat Petr v posolstve pre MBM sa jasne hovorí: NESMÍTE ZASTAVIT KAŽDODENNÍ OBĚŤ MŠE SVATÉ, PROTOŽE TO NEBUDETE VY, KDO BUDE DONUCEN UČINIT TOTO ROZHODNUTÍ.
    Pokoj Vám.

 8. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Jelikož se nikdo nevyjadřuje k příspěvku který vložil Pavol 27.05.2022 at 18:40, musím se zeptat, jakou autoritou a mocí píše Pavol to, co píše? Již jsem se vyjádřil příspěvkem ze dne 15.04.2022 at 11:03 na jeho předešlý příspěvek z 13.04.2022 at 11:08.
  Je třeba zdůraznit, že jsme na stránce Poselství Varování předaných Marii Božího milosrdenství, které jsme bezezbytku přijali. Všechno, co není v souladu s Knihou Pravdy, nemůžeme přijmout.

  V poselství č. 518 a 888 říká Pán Ježíš:
  „518. Poselství Ježíše ze dne 8. srpna 2012 v 23:20.
  KDYŽ PROHLÁSÍTE HLAS DUCHA SVATÉHO ZA ZLO, JSTE VINNI ROUHAČSTVÍM VELKÉHO ROZSAHU
  Tato poselství jsou nabízena Nejsvětější Trojicí, a jsou jediná svého druhu, která kdy byla poskytnuta lidstvu nějakým prorokem.“

  „888. Poselství Ježíš ze dne 22. srpna 2013 v 23:05.
  MUSÍM VAROVAT SVĚT PŘED VELKÝM POČTEM FALEŠNÝCH PROROKŮ, KTEŘÍ SE V TOMTO ČASE POKOUŠEJÍ PŘEHLUŠIT MŮJ HLAS
  Poslal jsem množství proroků, všechny s rozdílným posláním, připravit Boží děti. Tato poselství, vztahující se ke konci časů, jsou jediná pravá svého druhu v tomto konkrétním čase, neboť bych nikdy nechtěl zmást Boží děti.
  Tato poselství nesmí být nikdy porovnávána s jinými, která jsou právě teď všude šířena, aby popírala moje svaté Slovo. Může být pouze jediná Kniha Pravdy – jen Já, Ježíš Kristus, Beránek Boží, mohu odhalit její obsah. Vás, kteří ve Mne věříte, lze snadno oklamat. Musíte vědět, že není možné, aby od Boha pocházela poselství, která s těmito poselstvími jsou v rozporu.“

  V mnoha poselstvích Knihy Pravdy je řečeno, že jedinou cestou pro spásu duše je pokání a přijímání nejsvětější eucharistie. Pán Ježíš je přítomen ve všech svatostáncích světa.

  V poselství č. 1078 je nám řečeno, kdy tato přítomnost skončí:
  „Až vám bude řečeno, že mé Tělo je něčím jiným, než mým fyzickým tělem, potom vězte, že svaté přijímání, které dostanete, nebude ode Mne.“

  Ale tato změna ještě nenastala. Je tedy otázka. V kterých chrámech není přítomný Spasitel? V kterých zdech vládne muž zatracení?

  V poselství č. 1078 je také řečeno:
  „Teprve až bude nejsvětější eucharistie zcela zrušena, antikrist vstoupí do mé církve a ovládne ji.“

  Z toho je zcela zřejmé, že Pán Ježíš je přítomný ve všech svatostáncích světa a svou přítomností brání muži zatracení – antikristu, vstoupit do církve Ježíše Krista.
  Je tedy zcela nepřijatelné a jdoucí proti Pravdivému Božímu Slovu v Knize Pravdy, tvrzení, že v chrámech už není přítomný Spasitel a vybízet věřící katolíky, aby z chrámů odešli.
  Řekne nám Pavol, kam by ti všichni věřící šli a jak by se dostali ke svátostem, které je uschopňují pro věčný život?
  Tvrzení, která nám předkládá Pavol, jsou v rozporu s Knihou Pravdy, neboť čas pro takové tvrzení ještě nenastal.

  061. Poselství Ježíše ze dne 14. dubna 2011 v 00:05.
  JSEM PŘÍTOMEN V EUCHARISTII, NAVZDORY NESPRÁVNÝM VÝKLADŮM MÉHO SLIBU
  Není jasné, proč se rozhodli popírat slib, který jsem vám dal při mé Poslední večeři, kdy jsem slíbil, že vám dám Tělo i Krev jako potravu a výživu pro vaše duše. Co však jasné je, že zázrak nejsvětější eucharistie, přítomné ve všech svatostáncích všude na světě, existuje a je zde, aby naplnil vaše podvyživené a prázdné duše mou přítomností.
  Nejsvětější eucharistie vám byla dána jako velký dar k vašemu vykoupení a spáse. Odmítnutím faktu, že jsem přítomen, znamená, že jste ztratili právo na speciální milosti, které jsou částí smlouvy, která vás přivádí blíže do mého srdce. Vzpomeňte si, že jsem zemřel za vás proto, abych vás vedl k věčnému životu a spáse.
  Přijímejte Mě jako živoucí přítomnost a vaše duše budou osvíceny tak, že byste to nebyli považovali za možné. Vraťte se zpátky k přijímání mého Těla a mé Krve. Dovolte Mi odstranit vaše pochybnosti. Je to jedna z největších chyb, kterou křesťané udělali, že Mi zabránili tímto způsobem vstupovat do svých duší. To velmi uráží mého Věčného Otce vzhledem k oběti, která je spojena se záchranou vašich duší. Nechejte Mi přinést Světlo a potravu do vašich životů. Budete více přístupní k přijetí pravdy mého učení potom, co se Varování uskuteční.
  Vzpomeňte si, že jsem během mé Poslední večeře slíbil:
  Když přijmete chléb a víno, stane se pro vás mým Tělem a mou Krví. (*)
  (*) Pro objasnění učení o transubstanciaci se podívejte na poselství (449) z pátku 1. června 2012 v 20:15:
  “Až antikrist pohltí všechna náboženství, pak jedinou zbraní, proti které bude bezmocný, je mše svatá a transubstanciace chleba a vína v mé Tělo a Krev, v nejsvětější eucharistii.”

 9. Laudetur Iesus Christus.

  Znovu mám napísať odkaz pre tých, ktorí sa zjednocujú s Jorge Marìa Bergogliom a zotrvávajú v apostáze v chrámoch, kde nie je už prítomný Spasiteľ…

  ” Čas na nápravu, na pokánie a vrátenie sa zo satanovej Cirkvi zjednotenej s Františkom do Kristovej nevesty zjednotenej s Benediktom XVI sa vám kráti.”

  Už deväť rokov sedí na Petrovom tróne uzurpátor, ktorého tam dosadili silné mocnosti, v mene satana. On priviedol PachaMamu do chrámu, znesvätil tým oltár a pozval naň satana. On vedie novú cirkev bez Krista, cirkev ktorej hlavou je už Antikrist.

  Beda, beda tomu, kto ide za ním, beda kňazom, ktorí vyjadrujú svoju slepú poslušnosť zemskej šelme.

  Cesta do pekla sa už dláždi mnohými telami tých, ktorí mali chrániť duše a priviesť ich k Bohu, ale oni pre svoju pohodlnosť a výsady zradili Veľkňaza a upísali sa šelme.

  Baránok pre ich zradu trpí, ale Spravodlivosť Boha Otca je už blízko. On ešte stále volá k obráteniu svojich kňazov, ale nevidí nápravu, kráčajú v temnote, otupení kniežaťom sveta.

  Falošný prorok na Petrovom stolci ich zviedol na cestu Antikrista, ďaleko od pravého svetla večnej Lásky.

  Toľkokrát im vikár Ježiša Krista Benedikt XVI. kráčajúc na golgotu za tých 9 rokov, po tom,čo bol vyhnaní z Petrovho stolca ukázal, že on je stále vládnuci pápež, ale oni sú už hlboko ponorení do tmy strachu a odpadnutia od pravej Katolíckej viery, sú ponorení do tohto veľkého náboženského podvodu Antikrista, kam vedú aj im zverené duše. ( Katechizmus katolíckej cirkvi 675).

  Beda tým, ktorým bola ukázaná pravda a mlčia, alebo ju odmietli a ďalej tvrdohlavo zotrvávajú v múroch apostázy, v chrámoch kde už vládne satan.

  Kristova nevesta je teraz síce malá, ale má Vieru a dostala Ducha. Má kňazov a veriacich, ktorým srdcia horia pre Ježiša Krista a Nebeskú Matku a tento malý zbytok veriacich a kňazov, ktorý odmietol zradiť evanjelium a tradíciu Katolíckej Cirkvi zjednotený s Benediktom XVI nasledujúc svojho Spasiteľa na Golgotu je Pravou Cirkvou založenou na skale, ktorou je Peter.

  BENEDIKT XVI. JE JEDINÝM VIKÁROM JEŽIŠA KRISTA!!!

  Preto vám znovu píšem tak, ako mi to Pán prikázal….

  ” Choďte preč z múrov, kde už vládne muž zatratenia, lebo nebudete mať podiel na Baránkovej svadbe a budete vyhodení do tmy, kde bude plač a škrípanie zubami.Amen.”

  “Multi enim sunt vocati, pauci vero electi.”
  ( MATTHÆUM.22,14 )

  ⚜️⚜️⚜️ A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami. ⚜️⚜️⚜️

  Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
  sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

 10. Laudetur Iesus Christus.

  BÚRKA SA CHYSTÁ ZASIAHNUŤ ZEM, OHEŇ A KRÚPY BUDÚ PADAŤ Z NEBA.

  Carbonia 26.05.2022 – 17.08

  Búrka sa chystá zasiahnuť Zem, oheň a krúpy budú padať z neba.

  Ako váš Boh vás vyzývam, aby ste počúvali moje výzvy: oblečte si svetlo,… vzdiaľte sa od temnoty. Nech radosť stále prebýva vo vás, vo vašich srdciach oslavujte vždy svojho milovaného Ježiša a zasväcujte sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

  Deti moje, svet je vo svojej očiste, toto ľudstvo sa musí obrátiť, kým nebude príliš neskoro, musí sa vrátiť „teraz“ k svojmu Bohu Stvoriteľovi, … musí zanechať hriech, musí povedať nie satanovi „teraz“.

  Temnota už zahaľuje tento svet, žiadam vás, aby ste rýchlo činili pokánie, … pre toto zvrátené ľudstvo nastáva horká hodina.

  Ako Otec trpím za vašu ľahostajnosť k mojim volaniam, nechcem vás vidieť trpieť, preto vás vyzývam k naliehavému obráteniu: … nedovoľte satanovi, aby vás zatiahol do pekla, zrieknite sa jeho vábenia a choďte tam, kde vás Ja očakávam, „obrátených“, aby som vám daroval pravú slobodu.

  Poľnica znie na zhromaždenie, čas sa skončil, môj ľud sa bude musieť ocitnúť predo Mnou, aby bol súdený,… nechajte sa nájsť očistení, aby som vás mohol hneď vziať k sebe.

  Moje príbytky sú pripravené prichýliť moje deti. Otvorte mi vaše srdcia, aby som Ja, váš Boh, mohol do nich vryť Moju „pečať“ spolupatričnosti k vám.

  Búrka sa chystá zasiahnuť Zem, z neba zostúpi oheň a krupobitie a nezanechá nič iné ako skazu:… plač a škrípanie zubami pre tých, ktorí nepočúvali rady z Neba. Zem sa bude otriasať, mnohé národy postihnú veľké katastrofy.

  Začnem Rímom ,… bude napadnutý! … Zrazu sa ocitne vo veľkom utrpení.

  Petrova loďka je ako sito, voda presakuje zo všetkých strán, jej potopenie je blízko.

  Moji ľudia, pripravte svoje domovy sväteninami,… očistite si svoje srdcia. Som jeden krok od vás, deti moje, … Hľa prichádzam vziať

  Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
  sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

 11. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  3. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  4. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  5. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  6. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  7. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  8. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  9. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  10. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  11. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  12. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  13. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  14. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  15. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  16. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  17. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  18. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  19. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  20. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  21. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  22. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  23. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  24. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  25. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  26. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  27. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  28. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  29. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  30. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  31. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  32. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  33. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  34. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  35. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  36. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  37. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  38. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  39. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  40. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  41. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  42. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 12. NEMÁTE ANI POTUCHY O TOM, ČO ČAKÁ VAŠU ZEM

  Moje dieťa, moje drahé dieťa, povedz deťom zeme, aby vydržali. Varovanie je blízko, trestajúca ruka Nebeského Otca je zadržiavaná už len vašimi vrúcnymi modlitbami a beda vám, keď udrie, lebo nikto nebude ušetrený, kto nie je verný a ozajstne, úprimne a nefalšovane neprejavuje skutočnú oddanosť môjmu Synovi.

  Moje dieťa, moje milé deti, nemáte ani potuchy o tom, čo čaká vašu zem.

  Modlite sa za Ameriku, lebo ak sa jej deti neobrátia, bude stratená!

  Modlite sa za Európu, pretože sa stala terčom tých, ktorí sa utešujú vlastným bezpečím, ale už čoskoro budú zotročení.

  Modlite sa za Rusko, ktoré bude vohnané do úzkych.

  Drak (Čína – pozn. prekl.) povstane a len modlitby vás všetkých môžu priniesť úľavu, len vaše prosby k Otcovi vás zachránia pred najhorším!

  Modlite sa, deti moje, modlite sa, lebo vaša zem sa bude otriasať!
  Modlite sa, deti moje, lebo sa zdvihnú masy vôd!
  Modlite sa, deti moje, modlite sa, aby ste boli zachránené od najhorších trestov!
  Modlite sa k Otcovi, aby zavládol pokoj!

  Vojna je tak blízko a deti Európy sa jej musia obávať!

  Modlite sa, deti moje, modlite sa, aby bol drak skrotený!
  Modlite sa, deti moje, modlite sa, lebo orlovi (Amerike – pozn. prekl.) budú pristrihnuté krídla a on i s jeho ľudom nebudú mať kam uniknúť, ak sa jeho ľudia neprebudia a neobrátia!
  Modlite sa, deti moje, modlite sa, lebo Amerika bude tvrdo zasiahnutá.
  Modlite sa, deti moje, modlite sa a nikdy sa neutešujte domnelým bezpečím na zemi. Existuje pre vás iba jedna jediná istota a tou je môj Syn!
  Modlite sa, deti moje, modlite sa, aby ľudia v Afrike naďalej neslúžili ako pokusné králiky.
  Modlite sa, deti moje, modlite sa, lebo vaša svetová ekonomika bude zničená.
  Modlite sa, deti moje, modlite sa, aby sa zabránilo tomu najhoršiemu!

  Nebeský Otec je tak veľmi milujúci Otec a On počuje vaše modlitby! Je milosrdný, je samotná láska a On počuje vaše prosby! Ale musíte sa k Nemu modliť a úprimne Ho prosiť s vrúcnym a čistým srdcom, lebo len vtedy Otec vypočuje vaše modlitby a vy dosiahnete zmiernenie a oslabenie trestov!

  Keby ste len vedeli, aké sú vzácne a mocné vaše modlitby, používali by ste ich bez prestania a ušetrili by ste sebe i vášmu svetu mnohé utrpenia!

  Milované deti, ešte stále môžete odvrátiť to najhoršie svojimi modlitbami! Preto sa modlite a proste, lebo čas, ktorý na vás čaká, bude veľmi ťažký a len duša posilnená v mojom Synovi, vašom Ježišovi, ho prežije silná, pevná a bez ujmy.

  Volajte na nás a my vám pomôžeme! Máte toľkých svätých a anjelov, ktorí vám pomôžu, len keby ste ich prosili o pomoc!

  Preto, deti moje, veľa sa modlite a nikdy nedovoľte, aby vaša modlitba ochabla.

  Čakajú vás ťažké časy, ale vedzte, že môj Syn je s vami a majte na pamäti, že nebesia sú s vami spojené, aby vás chránili a sprevádzali vo všetkých vašich starostiach a trápeniach v tomto čase! Ale vy sa musíte veľa modliť a prosiť nás, aby sme zasiahli a pomohli vám. Vaša modlitba je taká mocná a je to najsilnejšia zbraň, ktorú máte v tejto vyhrotenej dobe ovládanej diablom.

  Mám vás veľmi rada. Nikdy sa nebojte, lebo Ježiš je s vami.

  Zostaňte silní, pevní a pripravení.

  Čas je už tu a bude skrátený, ale musíte o to prosiť Otca.

  Vydržte. Sme vždy po vašom boku.

  V hlbokej láske vaša Nebeská Matka,
  Matka všetkých Božích detí a Matka Spásy.
  Amen.

  Dodatok Božieho nástroja:
  Pred písaním tohto posolstva, počas neho aj po ňom mi boli ukázané a vysvetlené mnohé tresty. Najdôležitejšie z toho je, že naše modlitby môžu ešte veľa zmierniť. Boh Otec o tom hovorí nasledovné:

  “Moje dieťa, dobre si videlo a počulo, lebo tak je to napísané a tak sa aj stane. Mnohé krajiny a mnohé regióny zmiznú z povrchu zeme. Dôjde k zmenám kontinentov a vaša zem sa bude triasť, bude vrieť, masy vôd sa zdvihnú, prúdy ohňa budú trhať zem a otvoria sa hlboké prepadliská. Ohnivé rieky budú so sebou strhávať ľudí a všetko, čo im bude stáť v ceste, rovnako tak i masy vôd a otvorené trhliny s prepadliskami.

  Ale vy, deti skutočnej viery, sa nemáte čoho obávať.
  *Amerika bude zasiahnutá obzvlášť tvrdo, pretože odtiaľ je váš svet riadený, ovládaný, manipulovaný, demoralizovaný, … zoznam je dlhý a nesmierne diabolský, krutý a hanebný!
  To, čo bolo kedysi vybudované na nádeji, je dnes v područí diabla. Aj keď sú to deti Európy, diabol ich zhromaždil v tejto krajine a na tomto kontinente a odtiaľ sa pripravujú plány na váš pád. Jeho prisluhovači sú rozlezení po celom svete, ale najtemnejšou dierou a satanským brlohom je Amerika a odtiaľ sú ovládané, manipulované a kontrolované všetky ostatné temné sily tohto sveta.

  Moja ruka sa chveje a len vaše modlitby ju ešte dokážu udržať na uzde. Milujem svoje deti. Kiežby si to moje deti uvedomili, obrátili sa a našli cestu späť ku Mne, svojmu nebeskému Otcovi.

  Váš Nebeský Otec. Amen.“

  *Poznámka prekladateľa:
  Zlom nie je Rusko, ale Amerika! Rusko je použité Bohom Otcom ako nástroj na potrestanie západného bezbožného sveta a satanskej Ameriky posadnutej, ovládanej a riadenej na všetkých úrovniach démonickým duchom zla. USA je centrom globalistov, iluminátov, zvrhlého genderizmu, neoliberalizmu, zvráteností všetkého druhu, odtiaľ prichádza najväčšie zlo na tento bezbožný satanom ovládaný svet, všetky neprávosti, nespravodlivosti, vykorisťovanie a drancovanie ostatných krajín sveta, zotročovanie a démonizovanie celej planéty! Len hlupák to nechce vidieť, len človek s vymytým mozgom, ktorý ako slepá mainstreamom zblbnutá ovca nič nechápe a slepo ide na porážku cestou vlastného sebazničenia!

  Boh Otec už čoskoro zasiahne, Varovanie prinesie veľké precitnutie sveta a obrátenie miliónov duší, ale finálna apokalyptická skaza po nástupe antikrista ešte len čaká na toto Bohom súdené ľudstvo.

  Skaza Ameriky je definitívne spečatená, táto veľká smilnica zeme bude navždy zničená a nikdy sa už nepostaví na vlastné nohy. Všetka tá v nej zapelešená bezbožná satanská globalistická chamraď parazitujúca na zvyšku sveta bude spolu so satanom uvrhnutá do pekelných hlbín a nepoškvrnené srdce Panny Márie bude nakoniec triumfovať!

  Zdroj: https://www.dievorbereitung.de/Botschaften/data1176-1205/1359.html

 13. Posolstvo neba cez Boží nástroj: Carbónia 18. mája 2022

  TERAZ VÁM PRIKAZUJEM… OPUSTIŤ MÚRY VATIKÁNU…

  Ach, moja Cirkev! … môj kostol! Ako hlboko ste klesli!

  Ó, vy, ktorí pôsobíte vo Vatikáne, … kto ste? … nepoznám vás!

  Akú máte moc zrušiť to, čo som vzkriesil a pripútal k sebe?

  Kto ste? … nepoznám vás!

  Rýchlo otvorte oči, vraciam sa, aby som prevzal to, čo mi patrí, prichádzam napraviť chyby, ktorých ste sa dopustili.

  Kajajte sa! Pokloňte sa pred mojím krížom, poproste ma o odpustenie a všetkých, ktorých ste stiahli k sebe do večného zatratenia: … do pekla!

  Vy mizerní hriešnici a zradcovia, ste nikto, čoskoro si to uvedomíte, vaša pýcha padne, vaše tróny padnú! … Stratíte svoj lesk! Urobili ste všetko zle, postavili ste sa proti Bohu!

  Ó, vy kňazi, ktorí poznáte Sväté písmo: … “Božie slovo!” Dobre viete, že “Boh má len jedno slovo”, že na tom, čo dal, … povedal, … napísal, nemožno nič zmeniť.

  Robte pokánie, skôr než padne čierny mesiac!

  Teraz vám to prikazujem!
  Ja, Ježiš Kristus, vám prikazujem,
  aby ste opustili môj dom!
  Opustite múry Vatikánu!
  Uvoľnite Petrov trón!
  Prikazujem vám to!

  Ja, ktorý mám moc nad všetkými vecami, vám rozkazujem!!!
  Nariaďujem vám, aby ste rýchlo opustili Vatikán!!!
  Všetko sa blíži, Boží hnev je už na vás!
  Všetko, čo je zhnité, bude spálené a prestavané v mene Pána Ježiša Krista.

  Modlite sa, deti moje, veľa sa modlite v týchto posledných chvíľach tohto života, modlite sa, modlite sa, pomôžte mi tým, že budete predvídať moje kroky, môj zásah, aby toto ľudstvo otvorilo oči a začalo konať pokánie.

  Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého…

  Zdroj: Carbónia 18. mája 2022

 14. Laudetur Iesus Christus.

  Deti môjho Pána Všemohúceho Boha, … kráčame na golgotu spolu s Benediktom XVI. Držte sa jeho, on ide za Ježišom Kristom a my s ním. On je skutočný a jediný Petrus, Kristov vikár.

  Choďte čo najďalej od múrov, kde vládne Bergoglio a jeho Pán, knieža temnoty.

  Kristova pravá nevesta odišla na púšť, odišla do hôr Judei, aby bola uchránená a nemala nič spoločné so smilnicou múrov, zapredanou, v ktorej vládne zemská šelma.

  Večná Láska je blízko a príde k svojim deťom a ukáže sa im tak, ako kedysi apoštolom.

  Môj Pán sa na svoje deti nesmierne teší, to stretnutie s Ním bude tak nádherné, že to biedny človek nedokáže teraz opísať a vyjadriť tak ako to vidí.

  A čože som ja? Len biedny z prachu zeme utvorený sluha svojho Pána.

  Neľakajte sa, keď budete počuť, že Benedikt zomrel. Keď Pán určí čas a povolá si Benedikta XVI., potom vy buďte v očakávaní, lebo Boh pošle svojho Veľkého Preláta.

  Zdôrazňujem vám, … vaše oči už nech sa neupierajú na Vatikán, pretože nič, čo z neho vzíde, nebude od Boha, ale od satana, lebo temnota sa dostala do múrov.

  Šelma zasadne na svoj trón a deti svetla sveta pôjdu za ňou a mnoho kresťanov a katolíkov bude zatratených, lebo pýcha ich pohltila a odmietajú Pravdu Večného Boha. Ich slepá poslušnosť k falošnému prorokovi sediacom na Petrovom stolci ich privedie do rúk antikrista.

  Hovorím vám v pravde Večného Boha posvätenej jeho Duchom Svätým, že On, Večná Láska, Vládca nad mojím životom a smrťou, je už predo dverami vašich domovov. Amen.

  ⚜️⚜️⚜️ A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami. ⚜️⚜️⚜️

  Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
  sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

 15. Poselství nebe přes Boží nástroj: Carbonia 17. května 2022

  PŘICHÁZÍ HODINA, KDY ZEMĚ BUDE OČIŠTĚNA

  Milovaná dcero, má milost je veliká a bude veliká pro všechny, kdo Mě následují s upřímnou láskou.

  Věci tohoto světa skončily, brzy vejdete do mého nového světa, do slastí mého Všeho.

  Naslouchejte mému Slovu, žijte ho v sobě a předávejte ho světu, aby se toto lidstvo obrátilo.

  Vpravdě vám říkám: Já Jsem ten, kdo řídí dějiny, nikdo nemůže být Mnou, … pouze Já Jsem ten, který Jsem!

  Nyní pohnu planetami, obloha změní svůj vzhled, což je znamení, že nastal čas, … tento svět již nebude mít známou podobu.

  Mlčeli o pravdě, přidali se k satanovi, prodali se za mizerný stříbrný dukát, a teď, když přišel čas Božích věcí, kam se schovají, aby nebyli viděni přede Mnou?

  Ó, lidé, vězte, že Boží oko vidí všechno! Budeš uvržen do pekla, oheň bude tvým společníkem, budeš hořet s tím, komu jsi dal přednost přede Mnou.

  Přichází hodina, kdy bude země očištěna, toto lidstvo se bude muset obrátit ke Mně, bude se muset vrátit k Tomu, kdo je jeho Stvořitelem.

  Z nebe bude padat oheň, lidé budou naříkat, že neposlechli Mé volání, že se nevrátili ke Mně, svému Bohu, k Lásce.

  Nové Letnice přinesou mým dětem lesk, zatímco děti satana upadnou do bídy.

  Piš, dcero: Můj lide, nadešla hodina naléhavé volby, zlo vládne, lidská nepoctivost nezná mezí, … přijde hořkost, pláč a skřípění zubů pro ty, kdo Mě neuznali za jediného a pravého Boha!

  Hukot z nebes! Padající satelity, … Veškeré nečistoty, které člověk vyslal do vesmíru, spadnou na něj!

  Náhlá a nesčetná smrt za nepřijetí napomenutí nebes, … člověk bude plakat nad svou vlastní hloupostí.

  Zdroj: Carbonia 17. května 2022

 16. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Chtěl bych upozornit na velmi dobře viditelnou planetu X na kamerách FAA. V těchto chvílích je na některých místech jasný den a tím můžeme pozorovat přibližující se planetu X v blízkosti Slunce. Velmi dobře je viditelná na těchto kamerách (je však viditelná i na mnoha jiných – https://weathercams.faa.gov/cameras ):

  Eek(E):
  https://weathercams.faa.gov/cameras/cameraSite/102/details/camera/10263

  Larsen Bay (S)-zde je vidět nejlépe:
  https://weathercams.faa.gov/cameras/cameraSite/31/details/camera/11691

  Yukon River Bridge (SE):
  https://weathercams.faa.gov/cameras/cameraSite/118/details/camera/10323

  Kliknutím na Show Camera Loop si zvolíme start obrázků, kliknutím na orámovaný obrázek, se obrázek zvětší. Planetu můžeme sledovat i další den ráno.

 17. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  3. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  4. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  5. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  6. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  7. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  8. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  9. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  10. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  11. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  12. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  13. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  14. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  15. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  16. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  17. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  18. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  19. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  20. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  21. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  22. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  23. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  24. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  25. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  26. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  27. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  28. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  29. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  30. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  31. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  32. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  33. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  34. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  35. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  36. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  37. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  38. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  39. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  40. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  41. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  42. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  43. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 18. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  3. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  4. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  5. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  6. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  7. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  8. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  9. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  10. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  11. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  12. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  13. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  14. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  15. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  16. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  17. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  18. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  19. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  20. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  21. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  22. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  23. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  24. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  25. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  26. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  27. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  28. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  29. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  30. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  31. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  32. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  33. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  34. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  35. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  36. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  37. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  38. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  39. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  40. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  41. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  42. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  43. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 19. Blízko je hodina veľkého Zjavenia.
  Laudetur Iesus Christus.

  Blízko je hodina veľkého Zjavenia sa svetu môjho Pána. Toto ľudstvo bude svedkom najväčšieho znamenia čias. Každé koleno nech sa zohne na meno Ježiš Kristus.
  Kajajte sa a radujte, lebo prichádza deň veľkých milostí, ale pre mnohých aj deň veľkých bolestí. Amen.

  ⚜️⚜️⚜️ A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami. ⚜️⚜️⚜️

  Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
  sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

 20. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  2. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  3. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  4. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  5. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  6. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  7. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  8. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  9. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  10. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  11. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  12. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  13. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  14. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  15. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  16. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  17. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  18. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  19. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  20. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  21. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  22. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  23. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  24. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  25. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  26. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  27. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  28. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  29. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  30. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  31. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  32. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  33. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  34. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  35. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  36. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  37. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  38. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  39. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  40. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  41. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  42. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  43. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 21. Milované deti môjho Pána, deň Jeho milosrdenstva je blízko.
  Laudetur Iesus Christus.

  •Beda tým, ktorí siahajú na slobodu Božím deťom, lebo sami o ňu prídu.
  •Beda tým, ktorí prenasledujú Božie deti, lebo sami budú prenasledovaní.
  •Beda tým, ktorí siahajú Božím deťom na život, lebo sami oň prídu.
  •Beda tým, ktorí nasledujú falošného proroka a šelmu a klaňajú sa im, lebo oni si pijú večné odsúdenie. Amen.
  ______________________________________________________

  Milované deti môjho Pána, deň Jeho milosrdenstva je blízko, pretože vám ho vyprosila naša milovaná Nebeská Matka.

  Pripravte sa duchovne, pripravte si srdcia, pripravte si domovy. Sväteným olejom alebo vodou si značte Kristovou pečaťou veraje dverí a okien, do kútov a rohov trošku svätenej soli. Majte pripravené posvätené sviečky lebo svetlá slnko nevidá tri dni, chlad a temnota nastane.
  ( poz. predobraz EXODUS 12; 7-13 )

  Vaše domovy budú strážené anjelmi, diabli sa ukážu svetu a človek ich bude vidieť. No vy neotvárajte počas dní temna dvere ani zatemnená okná neodkrývajte, aj keby ste počuli hlasy vašich blízkych aj tých, ktorí už zomreli. Lebo Boh toto diablom dovolí.

  Všemohúci jediný Boh, Boh Jakuba, teraz ukáže svoju moc a slávu nad človekom, ktorý ho zradil a dal sa oklamať satanovi a sám seba postavil na roveň Stvoriteľovi.

  A keď sa toto pominie, nastane obdobie pokoja, ktoré bude trvať pár týždňov (6 týždňov podľa Knihy Pravdy). No potom nastane prenasledovanie ľudí antikristovou armádou. Vy, Božie deti, budete pripravené a budete čakať na znamenie, ktoré príde do vašich domovov.

  Pred prenasledovaním sa vám zjaví plamienok vo vašich domovoch. Budete ho nasledovať tam, kam vás povedie. Ak ostane vo vašom domove, ostanete tam aj vy, ale ak pôjde preč, zanecháte svoj domov a budete ho nasledovať, preto sa počas tých pár týždňov pokoja pripravte a zbaľte si len pár vecí, lebo ak sa plamienok pohne, budete mať málo času… pár minút na to, aby ste opustili domov a nasledovali ho, ak nepôjdete za ním, ale budete čakať ďalej doma, stratíte cestu do bezpečia, ktorú vám pripravili anjeli.
  Preto buďte ako Jozef a hneď poslúchnite Nebo a neotáľajte, ale verte Bohu. Amen.
  ( poz. predobraz Evangelium Matthæum 2; 13-14 )

  ⚜️⚜️⚜️ A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami. ⚜️⚜️⚜️

  Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
  sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

 22. PŘIPRAVTE SE NA KŘEST OHNĚM, BLÍŽÍ SE DRUHÉ LETNICE!

  Carbonia 27.04.2022

  Milované děti, jste na cestě do svatého města, nebeského Jeruzaléma. Zcela se odevzdejte Slovu nebes a neznepokojujte své srdce.

  Na zemi přicházejí strašné dny, vibrace slunce jsou silné, toto lidstvo bude hodně trpět za to, že neposlouchalo hlas Boží.

  Probíhající telurické pohyby,… sopky připravené k výbuchu,… modlete se děti, modlete se za Boha Otce, aby poslal své anděly na pomoc. Jsou připraveni, seřazeni čekající na povel, zasáhnou, jakmile dá Bůh svůj souhlas.

  Měsíc brzy zhasne a vše se ponoří do hluboké tmy, na tři dny bude noc a pro mnohé lidi to bude pláč a skřípění zubů.

  Velké zemětřesení pocítí celá planeta. Lidé budou zoufale plakat, nakonec budou křičet svaté jméno Ježíš, budou Ho vzývat, protože zjistí, že jsou bezmocní.

  Věda nepochopí a nebude schopna podat vysvětlení, člověk zašel za hranice… Bůh dává a Bůh bere.

  Pečujte o své duše, zasvěťte se Neposkvrněnému srdci Marie, buďte čistí, vaše oči hledí k nebi, odkud sestoupí Syn člověka!

  Připravte se na křest ohněm, blíží se druhé Letnice!

  Kéž je požehnání Nejsvětější Trojice vám všem, kdo utěšujete Nejsvětější srdce Ježíšovo.

 23. LABORATOŘ SMRTI TODESLABOR LUGAR
  (kliknutím na obrázok sa vám prehrá video)

  Reportážní film z roku 2018, nyní s mimořádnou aktuálností, o biolaboratoři Lugar Center, nazývané laboratoř smrti, v gruzínském Tbilisi. O výzkumu nebezpečných patogenů s potenciálem stát se biologickými bojovými látkami, který americké ministerstvo obrany přesunulo do prozápadních republik bývalého Sovětského svazu. Po stopách laboratoře Lugar Center v gruzínském Tbilisi. O nevysvětlitelných epidemiích na gruzínské půdě, korupci na nejvyšších vládních místech a neuvěřitelných zakázkách, jako je povolení soukromé laboratoři provozované americkým ministerstvem obrany beztrestně zabíjet lidi. O monopolu na nehorázně předražené léky pro Evropu, o pokusech na lidech, o nových laboratořích na Ukrajině, o infikovaném hmyzu jako přenašeči nemocí, o dronech jako přenašečích infikovaného hmyzu k zabíjení Slovanů, zejména Rusů. O šíření infikovaného hmyzu v sousedních republikách, o porušování mezinárodní smlouvy proti biologickým zbraním, o shromažďování údajů o DNA, o dalším vývoji patogenů, jako je mor, které mají být použity proti specifickým etnickým skupinám, zejména k zabíjení etnických Slovanů.

 24. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  2. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  3. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  4. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  5. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  6. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  7. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  8. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  9. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  10. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  11. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  12. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  13. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  14. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  15. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  16. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  17. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  18. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  19. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  20. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  21. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  22. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  23. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  24. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  25. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  26. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  27. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  28. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  29. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  30. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  31. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  32. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  33. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  34. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  35. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  36. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  37. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  38. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  39. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  40. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  41. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  42. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  43. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 25. Laudetur Iesus Christus.

  Môj Pán, Trojjediný Boh Lásky teraz hovorí…⚜️”Túto pravdu zvestuj mojim maličkým…
  Syn môj, beštia sa dá už čoskoro poznať svetu !!!” ⚜️
  ___________________________________________________

  Preto vám hovorím milovaní, že ešte nateraz len stála prítomnosť katechona zadržiava beštiu, ktorá je už medzi nami, aby ešte nevstúpila na vrchol, ktorý jej pripravil falošný prorok a Khazarská Sionistická elita.

  V pravde vám hovorím, beštia je pripravená vládnuť svetu. Ale to všetko sa musí stať, aby sa naplnilo Božie Slovo a dielo spásy.

  Úbohé deti, ktoré ste odmietli svojho Stvoriteľa, čo bude s vami, kam idete, … zlo, ktoré sa otvorilo Pekelnou bránou osadenou v Ríme táto zem ešte nepamätá a vy deti stratené, nie ste ukotvené v Bohu mojom Pánovi, nekajáte sa, odmietate Nepoškvrnené Srdce mojej Pani, vysmievate sa Láske, ktorá išla za vás až na Kríž.

  Diabol sa smeje, pripravuje svoju vlastnú hostinu zatratenia mnohých duší, ktorí odmietajú Boha a nechcú činiť pokánie.

  Kam speješ ó človek, označený šelmou, nemáš už čas, hodiny smrti ti bijú, musíš mať veľkú vieru a obrátiť sa úplne k Bohu, aby ťa mohol zachrániť. Čas sa ti kráti, človek, ty, ktorý si prijal šelmu, lebo umieraš, umieraš, stále nič nevidíš, tak ťa Satan opantal.

  Ó človek, ničomu neveríš, no bude to pre teba veľké utrpenie, ktoré ťa čaká ešte na tejto Zemi a potom,… ak sa ani potom neobrátiš, bude ťa čakať utrpenie, aké si nevieš ani predstaviť. Utrpenie večného zatratenia tvojej duše.

  Tma prichádza, zem sa do nej zahalí, nebude slnka ani mesiaca, nebude vidieť hviezdy na nebi, prázdnota, ach prázdnota a strach a zdesenie príde na tých, ktorí nechcú vidieť Pravdu, ktorí odmietajú evanjelium a nepoznajú ho, … pýcha a zloba ich srdca im bude záhubou.

  Kajaj sa ó človek, padni na kolená pred Bohom a pros o jeho odpustenie a milosrdenstvo, čas tejto zeme za uzavrel…

  Lebo znova vám to hovorím, prichádza BOŽIA SPRAVODLIVOSŤ!!! TÁ JE NA KONCI VŠETKÉHO…

  BOH MILUJE, ALE AJ DOPUSTÍ A POTRESTÁ!
  BOH JE MILOSTRENSTVO, ALE AJ BOJOVNÍK!

  PRETO NENASLEDUJTE TENTO SVET, NEPOKLOŇTE SA PRED BEŠTIOU A NEPRIJMITE JEJ ZNAK.

  DRŽTE SA JEŽIŠA KRISTA A JEHO NEVESTY ZJEDNOTENEJ S JEHO VIKÁROM BENEDIKTOM XVI. Amen.

  ⚜️⚜️⚜️ A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami. ⚜️⚜️⚜️

  Glória ✠ Patri et ✠Fílio et ✠ Spirítui Sancto,
  sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum.

 26. UKRAJINA BRÁNA DO PEKLA
  (kliknutím na obrázok sa vám prehrá video)

  VAROVANIE 18+ ! Tento film rozhodne nie je pre deti, ani pre ľudí so slabými nervami – ak však tento film nedosiahne svoj cieľ, v blízkej budúcnosti by nás všetkých mohla postihnúť zobrazená realita. Ak NATO a všetky európske krajiny okamžite a natrvalo nestiahnu všetku podporu novej teroristickej vláde pučistov na Ukrajine a vojnovým štváčom USA, ktorí za ňou stoja, nasledujúce aktuálne zábery sa môžu čoskoro stať naším vlastným osudom.

 27. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  2. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  3. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  4. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  5. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  6. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  7. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  8. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  9. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  10. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  11. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  12. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  13. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  14. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  15. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  16. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  17. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  18. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  19. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  20. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  21. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  22. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  23. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  24. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  25. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  26. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  27. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  28. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  29. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  30. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  31. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  32. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  33. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  34. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  35. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  36. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  37. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  38. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  39. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  40. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  41. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  42. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  43. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 28. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  V poselství předaných Marii Božího milosrdenství č. 1279 ze dne 27. 11. 2014 se hovoří o falešné církvi, která je připravena nahradit církev Pána Ježíše a dále se zde hovoří o kacířství, které bude skryto v novém misálu, který nahradí ten původní.
  Z mnoha a mnoha Poselství Varování je srozumitelně vysvětleno, že tato falešná církev bude nové světové náboženství, v kterém budou sjednocena všechna náboženství světa a v níž bude panovat antikrist. Tato situace ještě nenastala. Teprve se chystá na konci roku 2023 synodou o synodalitě. Nový misál, který nahradí ten současný, původní, ještě také není zveřejněn, neboť v něm bude něco jako nová přísaha věrnosti falešnému proroku a antikristu. V současné době je třetí vydání Římského misálu, který upravuje některá slova, například v konsekračních slovech se slovo „ za všechny“ nahrazuje slovem „za mnohé“:
  https://liturgia.kbs.sk/sekcia/misal/najvyznamnejsie-upravy-v-preklade

  Z těchto důvodů nemohu souhlasit se závěry v bodě 3 a 4, které uvádí ve svém příspěvku Pavol: Pavol in Diskusia13.04.2022 at 11:08

  I když nemám patřičnou autoritu, abych vysvětloval všechna poselství v souvislosti, to může jen admin Peter a Jan, přesto mohu na základě vybraných poselství vyvrátit bod 3 i bod 4.

  V poselství č. 882 říká pán Ježíš:
  „ Tyto události mají ještě přijít. Prosím, nemyslete si, že nynější mše svaté nebo svátosti se již změnily, i když se změní velmi brzy. Až se to stane, musíte se odvrátit a bránit Mě.“

  A dále v poselství č. 815 říká Pán Ježíš:
  „Svým nadřízeným jsou zavázáni povinnostmi, neboť jsem dal své církvi na zemi právo uplatňovat svou autoritu nad všemi Božími dětmi. Moji posvěcení služebníci musí dodržovat všechna nařízení dávaná jim mou církví až do dne, kdy mé svátosti budou změněny. Pak jejich povinnosti budou náležet Mně.“

  Tato poselství jsou dávána světu v době, kdy již falešný prorok vládl církvi. Z mnoha dalších poselství je zcela zřejmé, že všechna předpovězená proroctví o falešné církvi se vyjeví s vystoupením antikrista.

  V poselství č. 1078 je jasně řečeno, že i duchovní, kteří padnou ve své víře, mají stále platné svěcení a tudíž i platně vysluhují svátosti, jedí a pijí si zatracení, ale svátosti jsou platné. A protože těch odpadlých je mnohem méně než poctivých a věrných učení katolické církve, je pravá církev stále přítomná v kostelích a chrámech.

  Je přeci psáno:
  53 Ježíš jim řekl: “Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.”

  Chtěl by snad Pavol, aby všichni věřící katolíci ztratili věčný život?

  K bodu 4. je snadné vysvětlení větou z poselství č. 815:
  „Moji posvěcení služebníci musí dodržovat všechna nařízení dávaná jim mou církví až do dne, kdy mé svátosti budou změněny.“

  Jen málo věřících katolíků přijalo Knihu Pravdy a nic nevědí o falešném proroku, ale mnoho duchovních již ví, že není něco v pořádku, ale stále dodržují nařízení dávaná jim církví, i vyslovením jména falešného proroka, protože je to stále ještě ukotvení k pravé apoštolské katolické církvi.
  Teprve až budou svátosti změněny, nebudou už pak kostely a chrámy katolické.

  Proto, kdo ještě v této době, navštěvuje chrámy a kostely, přijímá svátost pokání a je tak náležitě připraven k přijetí svátosti nejsvětější eucharistie, plní vůli Boží a slouží Pánu Bohu.

  V poselství č. 1279, které cituje Pavol a z něhož si usuzuje svoje závěry v bodech 3 a 4, je psáno:
  „Falešná církev temnoty bude zbudována k nahrazení staré církve po pekelném chaosu.“
  Tento chaos ještě nenastal.
  A také je zde napsáno:
  „Nebude to můj Syn, kterého budou uctívat, ale antikrist, neboť to bude on, kdo se posadí na trůn, který v ní bude postaven.
  Antikrist bude panovat blízko místa, kde můj Syn zbudoval svou církev a mnoho lidí uvěří, že nová církev je jeho církví, ale to by byl největší omyl.“
  Ale antikrist ještě veřejně nevystoupil.

  1078. Poselství Ježíše ze dne 15. března 2014 v 20:10.
  TEPRVE AŽ BUDE NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTIE ZCELA ZRUŠENA, VSTOUPÍ ANTIKRIST DO MÉ CÍRKVE
  Až vám bude řečeno, že mé Tělo je něčím jiným, než mým fyzickým tělem, potom vězte, že svaté přijímání, které dostanete, nebude ode Mne. Nesmíte jim nikdy dovolit, aby změnili význam nejsvětější eucharistie. Teprve až bude nejsvětější eucharistie zcela zrušena, antikrist vstoupí do mé církve a ovládne ji.
  Prostřednictvím ctižádostivých příslušníků duchovenstva, kteří padnou ve své víře, ale jsou nicméně stále ještě požehnáni darem svatých slibů, získá antikrist mimořádnou moc.

  607. Poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2012 v 17:45.
  CESTA DO MÉHO VĚČNÉHO KRÁLOVSTVÍ JE PLNÁ OSTRÝCH KAMENŮ A BALVANŮ
  Každodenní oběti mše svaté nakonec ustanou, jak bylo předpověděno, protože falešný prorok vyhlásí, že bude sloužena nová podoba mše, a řekne, že její stará forma je již nepatřičná.
  Má přítomnost v nejsvětější svátosti bude zrušena a Boží děti už nebudou živeny chlebem života.

  882. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2013 v 11:50.
  MUSEJÍ SI PONECHAT SVATÉ MISÁLY, MEŠNÍ ROUCHA, BIBLI SVATOU A SVATÉ KŘÍŽE. TO VŠECHNO BUDE VYMĚNĚNO.
  Přijmou pohany, čaroděje z hnutí New Age a uctívače šelmy spíše, než křesťany, kteří se budou ohrazovat proti ohavným pohanským rituálům, které budou prováděny v katolických a brzy i v jiných křesťanských kostelech.
  Tyto události mají ještě přijít. Prosím, nemyslete si, že nynější mše svaté nebo svátosti se již změnily, i když se změní velmi brzy. Až se to stane, musíte se odvrátit a bránit Mě.
  Mnoho změn bylo plánováno v posledních několika letech zlem zednářů v mé církvi na zemi. Jejich plány, ohlášené již v nejvyšších místech církví, budou nyní oznámeny. Budou odhaleny s tím, že katolická církev se modernizuje, aby se dokázala stát odpovídající dnešní nové, myšlenkově otevřené, liberální společnosti. Řeknou, že to bude čára za minulostí, a pak řeknou, že její motto bude přijmout všechny víry, aby se ukázalo, že není úzkoprsá.
  Satanova setba vydá plody a nové obřady, kde podoba mše svaté bude představena zpětně, a kde všechny správné slovní obraty vztahující se k mému utrpení budou nahrazeny nesmyslem – prázdnými slovy – prázdnými nádobami – prázdnými svatostánky. Všechny mé kříže budou nahrazeny jinými, s tajnými okultními symboly.
  To je zkáza, o které mluvil prorok Daniel (*). To na mnoha místech bude konec mé svaté eucharistie, jak ji znáte. Ale moji milovaní, věrní služebníci se budou nyní chystat na přípravu nejsvětějších hostií. Musejí si ponechat svaté misály, mešní roucha, Bibli svatou a svaté kříže. To všechno bude vyměněno.
  Musíte se brzy shromáždit a plánovat, protože vám nebude dovoleno sloužit mši podle mé vůle.

  815. Poselství Ježíše ze dne 5. června 2013 v 17:45.
  ZBYTEK MÝCH POSVĚCENÝCH SLUŽEBNÍKŮ PODEPÍŠE SLIB VĚRNOSTI NOVÉMU JEDNOTNÉMU SVĚTOVÉMU NÁBOŽENSTVÍ
  Svým nadřízeným jsou zavázáni povinnostmi, neboť jsem dal své církvi na zemi právo uplatňovat svou autoritu nad všemi Božími dětmi. Moji posvěcení služebníci musí dodržovat všechna nařízení dávaná jim mou církví až do dne, kdy mé svátosti budou změněny. Pak jejich povinnosti budou náležet Mně.
  Vy, moji posvěcení služebníci, kteří nevěříte v předpověděná proroctví, kdy má církev na zemi bude zničena zevnitř, se musíte modlit, abych vás udržel silné a věrné mému učení, dokud den temnoty nesmete všechnu moji přítomnost ve svatých svatostáncích po celém světě. Neboť až se to stane, pak vaší jedinou povinností bude sloužit Mně, Ježíši Kristu.
  Nemějte zarmoucené srdce, protože jakmile budete hlásat pouze pravdu mého učení a poskytovat svátosti tak jak jste byli vyučeni, bude to vaše zachraňující milost. Až vám bude, a bude-li, nařízeno odmítnout Pravdy mé církve na zemi, pak to budete muset rozpoznat.
  Ten den ještě nepřišel, ale až budete těmi v nejvyšších postaveních vyzváni odmítnout nejsvětější eucharistii, pak budete vědět, že vám byla dána Pravda.
  Až budete vyzváni přijmout jistá učení ještě před tímto dnem, o nichž ve svých srdcích budete vědět, že by nikdy nemohly být Mnou tolerovány, uvědomíte si hroznou skutečnost zničení, kterému církev čelí.

  1164. Poselství Matky Spásy ze dne 28. června 2014 v 15:03.
  Z PRAVÉ CÍRKVE ZBUDE OSTATEK
  Mnoho ubohých nešťastných služebníků bude vyzváno k závazku věrnosti novým slibem a budou příliš ustrašení, aby odešli, i když mnozí hluboko ve svém srdci budou vědět, že to je špatně.
  V pozemské církvi mého Syna bude zavedeno mnoho nových pravidel, až se tisíce nováčků zavážou církvi přísahou, ale nebudou těmi pravými, protože nebudou mít pravého Ducha Kristova v srdci. Vstoupí do církve a budou svědčit pro nové jednotné světové náboženství, které nebude uctívat mého Syna, Ježíše Krista.

  930. Poselství Ježíše ze dne 30. září 2013 v 15.45.
  CÍRKEVNÍ ZEDNÁŘSTVÍ NYNÍ DOSÁHLO NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ MOCI V MÉ NEJSVĚTĚJŠÍ CÍRKVI NA ZEMI
  Má vroucně milovaná dcero,
  musím požádat všechny mé posvěcené služebníky, aby dávali pozor na výzvu účastnit se exercicií, které budou zavedeny, aby je přesvědčily k souhlasu s novou přísahou věrnosti, která učiní zbytečné – pokud by na to přistoupili – jejich nejsvětější sliby, jimiž se zavázali Mně, Ježíši Kristu.
  Kniha Pravdy byla předpověděna prorokem Danielem, aby Boží děti nikdy nezapomněly Pravdu, až se budou topit ve lžích, které pohltí mou církev na zemi.

  663. Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2013 v 19:20.
  BOŽÍ CHRÁM BUDE ZNESVĚCEN K NEPOZNÁNÍ
  Vaše kostely se stanou pouhými místy zábavy, kde pohanské rituály a hudba budou inscenovány do složitých obřadů. Budou vydávány za uctívání Boha. Ve skutečnosti však budou vytvářet idoly z hříšných skutků a prohlašovat je za odpovídající mému učení.
  Brzy se jich hodně představí jako noví služebníci Boží. Mnozí nebyli nikdy připravováni v křesťanské církvi a nebudou proto schopní předávat svátosti Božím dětem. Budou to podvodníci.
  Mnozí budou oklamáni k přijetí nového jediného světového náboženství.
  Brzy ale v Římě uvidíte honosnou a impozantní budovu, která se stane místem setkávání. Všechna náboženství zde budou vítána, dokud nebudou přinucena spolknout lži, předložené jim novým světovým řádem.
  Časem se stane nepřijatelným, aby některé křesťanské obyčeje byly konány na veřejnosti.
  To bude zahrnovat svátosti křtu a svatého přijímání. V moderním a laickém světě budou považovány za nepřijatelné a shledáte, že nebude možné je obdržet. Svátost manželství bude změněna a manželství bude dostupné v jiné formě. Jedinou cestou k přijetí pravých svátosti v tom čase bude skrze zbylou církev.

  1146. Poselství Ježíše ze dne 7. června 2014 v 20:00.
  VÍRA DUCHOVNÍCH BUDE POŠLAPÁNA NEJVĚTŠÍM NEPŘÍTELEM BOHA, JAKÝ KDY KRÁČEL PO ZEMI – ANTIKRISTEM
  Kněží, kteří jsou moji, budou potřebovat obnovit své sliby lásky, pomoci bližním a čistoty, mají-li zůstat ve stavu milosti, aby Mi sloužili, jak se k tomu zavázali v mém jménu. Moc zla, které je přemůže, však bude taková, že pro mnohé bude příliš těžké odolat nátlaku. Jiní přijmou nové učení a stanou se součástí brzy vyhlášeného nového celosvětového kněžství – kde už nebudou sloužit Trojjedinému Bohu. Pak povedou mnoho duší do odpadlictví. Jen málo Mně jich zůstane věrných a oni budou přinášet útěchu křesťanům, kteří se nikdy neodchýlí od Pravdy. Ti, co Mě zradí, budou sami obětí antikrista a jeho armády, jenž je bude pronásledovat a v případě, že neučiní smlouvu se šelmou, je vyloučí jako zločince a obviní z trestných činů podobných velezradě.

  1117. Poselství Matky Spásy ze dne 2. května 2014 v 19:00.
  APOKALYPSA BUDE CELÁ O ZMOCNĚNÍ SE CÍRKVE MÉHO SYNA JEHO NEPŘÁTELI
  Nejdůležitější znamení, že ten čas je blízko, přijdou těsně před Druhým příchodem mého Syna, až bude znovu prožíváno jeho ukřižování. Toto budou ta znamení: stejně jako byl bičován On, bude i jeho Tělo – jeho církev – bičováno korupcí a zkažeností. Pak, stejně jako trny naražené na jeho hlavu, budou také naraženy na hlavy vůdců jeho církve. Ruce jeho posvěcených služebníků, budou jakoby přibity na kříži, až v přicházejících časech nebudou již sloužit jako nástroje svatých svátostí. Právě tak, jako hřeby pronikly nohy mého Syna, bude pravým Božím služebníkům zakázáno vést duše po pravé cestě Pána. Křižování církve mého Syna na zemi bude pokračovat, dokud nezemře, a v ten den Tělo mého Syna, Ježíše Krista, už nebude přítomno v nejsvětější eucharistii. Až bude církev mého Syna zničena, po jaké cestě půjdou jeho následovníci? Nepůjdete-li tedy cestou mého Syna, nedokážete si najít cestu do jeho království.

  1306. Poselství Matky Spásy ze dne 3. ledna 2015 v 17:05.
  MNOZÍ BUDOU VYMĚNĚNI, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ
  Mé drahé dítě,
  tvář církve mého Syna se změní k nepoznání a bude nahrazena jinou, která nebude od mého Syna. Objeví se podvrh za podvrhem, jak bude učení mého Syna obráceno vzhůru nohama a nahrazeno falešným světským učením.
  To vše se stane, jak bylo předpověděno, a tak můj věčný Otec umožní svým nepřátelům pohltit Tělo svého jednorozeného Syna, ale jen na krátký čas. Dovolí tak vyzkoušet odolnost těch, co znají Pravdu a těch, kteří zůstanou věrni jeho církvi, ale i těch, kteří ji odhodí ve prospěch učení temnoty.
  Bude trvat nějaký čas, než dojde ke všem těmto změnám, ale semena již byla zasazena. Všechna náboženství budou sloučena do jednoho a poté propojena s vládami a přivedena do doby, kdy do ní vstoupí člověk hříchu, aby zaujal své křeslo. Mnozí budou vyměněni, než bude nakonec zformováno nové náboženství, které prohlásí vše, jevící se tak navenek, že je dobrem pro všechny.

  1320. Poselství Ježíše ze dne 22. ledna 2015 v 20:20.
  BŮH JE VŠUDYPŘÍTOMNÝ – JE VŠUDE
  Jakmile se křesťan odchýlí od Pravdy, je vinen přijetím lží. Brzy potom přijme falešné učení, a pak velmi rychle odpadne od víry. Až uzraje čas, přesvědčí Syn zatracení všechny křesťany, kteří odmítají pravé Slovo Boží, aby se připojili k novému jednotnému světovému náboženství. A tak, tímto způsobem, bude má církev ukřižována. Kněží, věrní Pravdě, budou pokračovat v podávání každodenní oběti, vykonávané v mém jménu a způsobem, jaký byl zamýšlen. V každém národu půjde za nimi zbytek, který odpoví Duchu Ohně. Boží moc nesmí být nikdy podceňována. Povede své vlastní na jejich pochodu k vítězství. Vytrhá všechno trní, které jim stojí v cestě. Pokryje je kruhem své nebeské ochrany a naplní jejich duše moudrostí a Pravdou.
  Bůh je všudypřítomný – je všude a vidí všechno. Satanova moc je děsivá, ale on není všudypřítomný. Může šířit svůj vliv jen skrze duše, které on a jeho přívrženci dokázali oklamat. Boží moc se může v okamžiku v každé jednotlivé části světa znásobit. Každý čin, ať dobrý, zlý nebo bezvýznamný, se zrodí skrze svobodnou vůli člověka, která je ovlivněna buď Duchem Svatým, nebo duchem zla.
  Největší trest bude seslán na posvěcené Boží služebníky, kteří kážou lži. Protože byli požehnáni Pravdou, ale odmítli ji a místo toho vědomě odtáhli duše od Božího Slova, bude jejich hřích nejhorší ze všech, a proto nikdy nespatří Boží tvář.

 29. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  2. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  3. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  4. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  5. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  6. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  7. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  8. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  9. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  10. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  11. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  12. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  13. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  14. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  15. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  16. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  17. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  18. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  19. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  20. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  21. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  22. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  23. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  24. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  25. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  26. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  27. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  28. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  29. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  30. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  31. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  32. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  33. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  34. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  35. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  36. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  37. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  38. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  39. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  40. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  41. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  42. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  43. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 30. Laudetur Jesus Christus!

  Odporúčam do pozornosti posolstvo MDM z 27.11.2014. Tu sa skrýva časový údaj o našej dobe. Píše sa, že keď bude nový misál, bude tu nová cirkev. Cirkev temnoty, bez života, falošná cirkev v múroch, ktorá slúži antikristovi. Z toho vyplýva, že už mame dve cirkvi. Pravú vedenú Benediktom XVI. a falošnú vedenú FP Františkom. Tá prvá je na púšti a druhá sídli v múroch, čiže v kostoloch. Preto je dôležité si uvedomiť nasledovné:

  1. Nemôžu byť dvaja pápeži. Oni nespolupracujú! Sú proti sebe.
  2. Benedikt XVI. slúži Ježišovi Kristovi. A FP František slúži antikristovi.
  3. Pravá Cirkev je vyhnaná na púšť, ale falošná si uzurpovala chrámy.
  4. Kto navštevuje chrámy, kde sa kňazi spájajú s Františkom, spája sa s heretikmi a má účasť na ich heréze. Preto je mimo pravú Cirkev a slúži antikristovi.

 31. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Chtěl bych informovat, že budou slouženy mše svaté na úmysl:
  „Za Boží vedení a ochranu pro administrátory Petera a Jana.“

  Tento úmysl bude předkládán Pánu Bohu každou první sobotu v měsíci při mši svaté sloužené v kostele sv. Václava na Smíchově v Praze a to v 7:30 hodin, od první soboty v měsíci květnu až do konce roku, tedy celkem osmkrát.
  Tuto sobotní ranní mši svatou slouží farní vikář P. Zachariáš. P. Zachariáš je pravověrný kněz, který slouží tuto mši svatou v latině a s velkou důstojností. Dnes bylo na této ranní mši svaté asi padesát věřících, přičemž všichni přijímali nejsvětější eucharistii do úst a velká většina vkleče. (Klekátko bylo z příkazu vrchnosti odstraněno, protože je to prý krok zpátky.)
  Hned po této ranní mši svaté v první sobotu v měsíci je vždy úkon zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se svátostným požehnáním.

  Admin Peter:
  Drahý brat František z Prahy, zo srdca vám v mene nás oboch administrátorov slovenskej a českej stránky Varovania ďakujeme a vkladáme i my vás do našich modlitieb. Obetujete za nás sväté omše a vkladáte nás pod Božiu ochranu a Božie vedenie, čím k nám obom prejavujete vašu úprimnú kresťanskú bratskú lásku, za čo vám vrele ďakujeme!

 32. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  2. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  3. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  4. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  5. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  6. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  7. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  8. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  9. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  10. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  11. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  12. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  13. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  14. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  15. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  16. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  17. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  18. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  19. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  20. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  21. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  22. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  23. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  24. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  25. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  26. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  27. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  28. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  29. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  30. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  31. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  32. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  33. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  34. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  35. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  36. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  37. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  38. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  39. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  40. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  41. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  42. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  43. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 33. BOHU SA NEMOŽNO VYSMIEVAŤ!
  O ZASVÄTENÍ RUSKA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU

  Mnohí ma požiadali, aby som sa vyjadril k aktu (úkonu), ktorý má vykonať Bergoglio 25. marca 2022, keďže vatikánska tlačová kancelária oznámila, že zasvätí “Rusko a Ukrajinu” Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a tým vyzve aj na ukončenie nezmyselného krviprelievania v tomto vojenskom konflikte.

  Následne vatikánsky štátny sekretariát oznámil, že vyzýva všetkých biskupov, aby sa na tomto úkone zasvätenia zúčastnili, “ak môžu”.

  Teraz bolo dodatočne oznámené, že zasvätené nebude len Rusko a Ukrajina, ale aj celé ľudstvo.

  Nuž, ja som za zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, keďže to patrí k základným sľubom môjho rehoľného života a od svojej mladosti sa už 40 rokov snažím podľa neho žiť.

  Ale akt zasvätenia nie je hra a ako náboženský úkon zbožnosti má určité nevyhnutné podmienky.

  Po prvé, nikto nemôže zasvätiť to, čo nie je v jeho plnej moci. Môžete zasvätiť seba, ale nie iné osoby, pokiaľ tou inou osobou nie je vaše dieťa alebo niekto, kto je vo vašej zákonnej starostlivosti.

  Po druhé, musíte používať správne slová. Ak vynecháte slovo zasvätiť, potom sa nejedná o zasvätenie. Ján Pavol II. rád používal slovo “zveriť”, čo nie je to isté. Zveriť niečo znamená požiadať iného, aby sa o to postaral. Ale zasvätiť niečo znamená odovzdať to výlučne do služby inému, ktorému je to zasvätené.

  Je zrejmé, že v tom najprísnejšom zmysle slova môžeme niečo legitímne zasvätiť iba jedinému a pravému živému Bohu. Keďže však všetci svätí v nebi žijú iba pre Neho a sú s ním spojení v blaženom videní, preto osoby a veci možno zasvätiť aj im, pretože prakticky povedané, takéto zasvätenie je zasvätením aj samotnému Bohu.

  Takto sa možno zasvätiť Panne Márii, ktorá je Matkou Boha, teda Matkou Božieho Syna, Ježiša Krista. A to sa robí už celé stáročia. Zasvätiť sa môžete aj svätému Michalovi archanjelovi, pretože on je hlavným veliteľom Božích vojsk.

  Nemôžete však nikomu nič zasvätiť, ak, ako som povedal, nemáte nad tým žiadnu moc.

  Kňaz teda nemôže zasvätiť váš dom, ak s tým vy ako majiteľ výslovne nesúhlasíte. Ani žiadny kňaz nemôže posvätiť farnosť, ak nie je farárom farnosti a nemá súhlas biskupa. Podobne žiadny biskup nemôže zasvätiť inú diecézu ako tú, v ktorej má jurisdikciu. A emeritný biskup nemôže zasvätiť diecézu, ak ho nezastupuje súčasný riadny biskup, ktorý ju spravuje.

  A ani pápež nemôže zasvätiť nijaký národ bez súhlasu tohto národa, a to prostredníctvom jeho panovníka alebo vlády, alebo na základe nejakej osobitnej výnimky či Božieho poverenia.
  (Ako už vieme, prezident Putin ako najvyšší štátny predstaviteľ Ruskej federácie už v roku 2013 pri pápežskej audiencii vo Vatikáne osobne požiadal Bergoglia o zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, avšak FP antipápež Bergoglio jeho žiadosť drzo zmietol zo stola! –> pozn. admina)

  Vo Fatime Panna Mária povedala, že bola poslaná Najsvätejšou Trojicou, aby oznámila, že Boh si želá zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu a žiadala, aby to urobil rímsky pápež v spoločenstve so všetkými biskupmi ako splnenie tejto jej žiadosti.

  Preto sa od takto delegovaných žiada osobitná právomoc na vykonanie mimoriadneho aktu.

  Týmto aktom musí byť zasvätenie Ruska. Nemôžete doň zahrnúť žiadny ďalší iný úmysel, pretože na to nie je delegácia oprávnená.

  Tento akt zasvätenia musí vykonať Svätý Otec, nástupca svätého Petra. A to nie domnelý, ale skutočný právoplatný.

  Akt zasvätenia musí obsahovať výslovne tieto slová: Zasväcujem Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie” a musí z neho byť jasné, že sa to robí preto, aby sa splnila požiadavka Všemohúceho Boha potvrdená slnečným zázrakom vo Fatime, prípadne sa naň aspoň kontextovo musí odvolávať.

  Tento úkon sa musí vykonať v súčinnosti so všetkými biskupmi, ktorí majú rovnaký úmysel a vykonajú rovnaký úkon. Dá sa predpokladať, že by ho mali vykonať všetci v tom istom čase, pretože ide o akt zbožnosti a nie o fašiangový spomienkový akt.

  Pokiaľ takýto akt zasvätenia urobí antipápež v spoločenstve so všetkými biskupmi sveta, z ktorých niektorí vedia o tom, že je antipápež, a iní si uvedomujú, že je heretik, a ďalší sú veľmi zmätení, potom takýto úkon zasvätenia nemôže mať žiadny účinok, pretože Boh nedovolí, aby sa mu vysmievali a nepožehná milosťami neplatný akt, o ktorý nežiadal a ani nepožehná akt vykonaný spôsobom, ktorý je v rozpore s Jeho svätou vôľou.

  Takýto akt nemôže vykonať žiaden antipápež, pretože v Božích očiach nemá na to žiadnu právomoc. Takýto úkon nebude platný, aj keby bol v očiach ľudí považovaný za platný, pretože ľudia musia poslúchať Boha, nie Boh ľudí.

  Ale čo ak pápež Benedikt XVI. zároveň posvätí Rusko vo svojej súkromnej kaplnke?

  To nie je to, čo sa vyžaduje. Biskupi sveta zjednotení v spoločenstve musia pri zasväcovaní niečoho vedieť, kto je pápež a vedome sa s ním spojiť pri jeho úkone zasvätenia. V opačnom prípade by nemali formálny úmysel zúčastniť sa na úkone zasvätenia pápežom Benediktom XVI. ale len na úkone konanom antipápežom Bergogliom.

  Tí, ktorí by chceli, aby to bolo inak, sa jednoducho snažia vnútiť Najsvätejšej Trojici svoje osobné túžby a úsudky a urobiť z Boha nástroj na uspokojenie vlastnej vôle. A to je najväčšia svätokrádež! Za takúto opovážlivosť sa ide do pekla.

  Dodatok: Tu je text oficiálnej modlitby “zverenia a zasvätenia”, modlitby, ktorá, ako vidíme, nespĺňa žiadnu z požadovaných podmienok. Vatikán zaslal biskupom list pápeža Františka s textom modlitby zasvätenia Cirkvi a celého ľudstva, najmä Ruska a Ukrajiny, tomto znení:

  “Preto, Matka Božia a naša Matka, tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu slávnostne zverujeme a zasväcujeme seba, Cirkev a celé ľudstvo, najmä Rusko a Ukrajinu.”

  Už z týchto slov “zasvätenia“ je zrejmé, že nemôže byť platné, pretože nespĺňa nevyhnutné podmienky pre platné zasvätenia Ruska a rovnako tak nie je ani v súlade s prianím Matky Božej z Fatimy.

  Br. Alexis Bugnolo (autor článku), zverejnené 22.03.2022

  Zdroj:
  https://www.fromrome.info/2022/03/22/god-will-not-be-mocked/

 34. MASAKR V BUČI: “MÁME STŘÍLET LIDI BEZ MODRÝCH PÁSEK, ŠÉFE? -TO SI KU..A PIŠ!
  Civilisty popravoval oddíl z Kyjeva pod velením AZOVského nacisty, Zabíjeli lidi bez modrých pásek, jako
  kolaboranty a zrádce. Důstojnice SBU v šokujícím videu podpořila vraždění!

  Za provokací a masakrem v Buči stojí oddíl teritoriální obrany Kyjeva pod velením předáka oddílu Azov, který dal svým mužům příkaz zabíjet a střílet v Buči všechny lidi bez modrých pásek! Lidé si nesli balíčky ruské potravinové pomoci a Azováci je postříleli jako zrádce? Ukrajinský server oznámil 2. dubna počátek začišťovací operace v Buči, která má za úkol zlikvidovat ruské diverzanty a kolaboranty s Ruskou armádou! Důstojnice SBU v šokujícím videu už 1. dubna varovala obyvatele Buči, aby nezasahovali do “čištění” v ulicích od kolaborantů!

  Zobraziť alebo stiahnuť celý obsah článku v PDF

  Zdroj článku na webe

  Je to další provokace. Cílem je prohloubit nenávist světa proti Rusku

 35. BISKUP TIMOTEJ SVEDECTVO O UKRAJINE
  (kliknutím na obrázok sa vám prehrá video)

  Osobné svedectvo katolíckeho biskupa Timoteja (Patrika Sojku), príslušníka Byzantského katolíckeho patriarchátu, vysvetľujúce vývoj na Ukrajine od roku 2014, počnúc krvavými udalosťami Euromajdanu až po dnešný ukrajinsko-ruský konflikt. Ide o zostrih internetovej rozhlasovej relácie “Ráno na infovojne s Adrianom”, vysielanej naživo 23. marca 2022. Autentické svedectvá založené na osobných zážitkoch biskupa Timoteja na Ukrajine dokazujú postupnú radikálnu nacifikáciu ukrajinskej spoločnosti pod vedením prozápadných a proamerických skorumpovaných oligarchov, z ktorých mnohí patria k vedúcim kádrom neonacistických fašistických militantných organizácií Banderovcov, Azovcov a Pravého sektora, ktoré systematicky vraždia a terorizujú pôvodné ruskojazyčné etnikum na Donecku, Luhansku a v priľahlých oblastiach východnej Ukrajiny. Od roku 2014 do dnešného dňa ukrajinskí neonacisti zavraždili viac ako 14 000 rusky hovoriacich obyvateľov východnej Ukrajiny!

  • Rozpaky ze sobeckých zájmů dvou mocností, k nimž se připojí další národy s touhou po moci, což je to, co v tomto čase převládá.
   Sobectví překročilo všechny meze. Touha po moci vyšla najevo a to, co soupeřící mocnosti skrývaly, vyšlo na denní světlo.http://poselstvi-zbytku.org/html2/1911.html

   Pýcha nezná mezí, moc žene člověka k tomu, aby použil vše, co vytvořil, k znehybnění těch, které považuje za své protivníky.http://poselstvi-zbytku.org/html2/1918.html

   Smrt přijde nenápadně; padne vlivná osoba, a to podpoří jednání dalších národů. Objeví se obávaná světová válka, která se přežene přes Blízký východ.http://poselstvi-zbytku.org/html2/1924.html

   Jako kníže nebeských legií vám musím potvrdit, že válka nejsou slova, ale bolestné a krvavé činy a plány k napadení Evropy, části Ameriky spolu s některými ostrovy a některých východních zemí.
   Pronásledovatelé přijdou, aniž by je někdo očekával, a jako mor vtrhnou do Evropy vzduchem i po zemi a ve své touze obsadit Evropu se dostanou do několika zemí.
   Budete se věnovat svým záležitostem, když uslyšíte a uvidíte letadla nad hlavou a válečné zbraně, které se hrnou do vašich zemí.http://poselstvi-zbytku.org/html2/1937.html

   Chapadla Antikrista se kvapně pohybují, aby roznítila mysl vůdců mocností. Jádrem války není to, co je vám předkládáno, ale spíše je to ekonomika země severu (1) a touha po moci medvěda (2). Nedívejte se na povrch, ale jděte hlouběji.
   (V tu chvíli mi svatý archanděl Michael dává vizi obrovského medvěda, který se dívá na vše, co se děje vedle něj. Když se na něj dívám, dělá na mě dojem, nic mu neunikne, všechno předvídá. Dívám se také na orla, který představuje zemi severu, který se pohybuje z jednoho místa na druhé, přilétá a odlétá, naléhavě hledá podporu, ale medvěd podporu nepotřebuje, má v rukou zcela neznámou zbraň, která mu usnadní zneškodnit jeho protivníky).
   (Svatý archanděl Michael mi ukazuje, jak nás zlo napadne uprostřed války. Nejprve dojde k duchovnímu útoku, poté k materiálnímu útoku na potraviny, oblečení, léky, které jsou pro některé lidi nezbytné, a k omezení osobních svobod v důsledku nové nemoci).http://poselstvi-zbytku.org/html2/1904.html

   VOLÁM SVÉ VOJÁKY DO VÁLKY
   Můj lid musí být v tomto čase připraven, na mé znamení a zavolání. Povolávám své vojáky do války v nebesích za Mne. Volám je, aby pro Mne osvobodili domácnosti, sousedství, města a státy. Volám vás, abyste se chopili svých zbraní a bojovali proti nepříteli svých duší.http://poselstvi-zbytku.org/html2/1921.html

   Investigativní novinář James Corbett přináší střízlivý pohled na celou ukrajinsko-ruskou krizi, její historické pozadí, a co hlubšího je za tímto konfliktem?
   https://deponativ.info/james-corbett-ukrajinska-krize-co-potrebujete-vedet/

 36. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Dne 16. 3. vložil admin Peter velmi důležitý příspěvek – Speciální operace RF na Ukrajině má velmi vážné důvody: Admin Peter in Diskusia 16.03.2022 at 23:47.
  Admin Peter zde uvádí odkaz na článek, z něhož vyjímám:
  Začátkem ledna 2022 se do rukou ruské rozvědky dostala informace, že vojenští mikrobiologové Pentagonu z Charkovské bakteriologické laboratoře zaslali zprávu náčelníkovi Společného štábního výboru generálu Marku Milleymu s poznámkou, že se jim podařilo dosáhnout unikátní struktury genomu viru variola, který lze maskovat jako všem známý SARS-CoV-2 (koronavirus).

  6) Pentagon ve spolupráci se zpravodajci konstruuje „velké ukrajinské představení”. Jeho cílem je proxy válka Ukrajina-Rusko, a v ní především využití biologické zbraně VARIOLA přikryté Sars-Cov-2, na nějž si během dvou let Svět už zvykl. Náhlou smrtnost lze svést na nečekanou mutaci kovidu, na níž jsou právě Rusové hákliví. A za války se nějaké velké zkoumání provádět nebude. Jako vedlejší bonus tohoto biologického útoku by bylo nové kolo strachu před smrtící mutací a nové globální kolo vakcinace!

  10) To, že Rusko předešlo protivníka o den nebo dva, potvrzují i svědectví kapitulujících ukrajinských vojáků, připravených k útoku na Donbas 24.- 25.2. Pokud se kauza Variola potvrdí, bude mít Velká Porota Reinera Fuelmicha práci se souzením dalšího globálního zločinu stejné party lidí, jaká stojí za rozpoutáním operace COVID 19.

  (Proxy válka: Zástupná válka nebo válka v zastoupení je válka, ve které na ní nepřímo zúčastněné strany – státy – používají jiných stran, místo aby se střetly v přímém konfliktu.
  Dále označují tyto pojmy i nasazení jiných ve vlastním zájmu, pokud možno tak, aby byli přesvědčení, že hájí zájmy své.)

  A protože náměstkyně ministra zahraničí USA Victoria Nuland přiznala, že Ukrajina provozuje laboratoře nebezpečného biologického výzkumu, odhaluje se v plném světle příčina, proč ruská armáda neobsadila jen Doněckou a Luhanskou lidovou republiku, aby je bránila před plánovaným útokem ukrajinské armády, ale obsadila především právě ta území na Ukrajině, kde se tyto laboratoře nacházejí.
  https://rumble.com/embed/vuf1k7/?pub=4

  928. Poselství Boha Otce ze dne 26. září 2013 v 17:55.
  BUDU-LI MUSET ZNIČIT MĚSTA K ZASTAVENÍ ŠÍŘENÍ ZLA, UDĚLÁM TO
  Má nejdražší dcero,
  ruka mé spravedlnosti dopadla na svět a ztrestám všechny, kdo ubližují mým dětem na těle i na duchu. Musíte se bát mého hněvu, stejně jako přijmout mé milosrdenství.
  Zasáhnu ve vašich zemích k zastavení narůstání válek a budu-li muset zničit města k zastavení šíření zla, udělám to. Protože se zkaženost člověka šíří jako virus, rozetnu tyto duše vedví a srazím je. Jak Mě znechucují ďábelské hříchy potratů, válek, vražd a podvodů těch, co pomáhají šířit hřích. Za to teď zaplatí.

 37. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  2. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  3. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  4. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  5. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  6. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  7. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  8. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  9. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  10. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  11. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  12. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  13. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  14. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  15. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  16. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  17. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  18. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  19. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  20. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  21. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  22. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  23. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  24. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  25. Za milosť uzdravenia svojej manželky zo závažného onkologického ochorenia prosí nášho milosrdného Pána brat Jaromír.
  26. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  27. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  28. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  29. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  30. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  31. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  32. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  33. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  34. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  35. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  36. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  37. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  38. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  39. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  40. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  41. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  42. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  43. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 38. Milí přátelé na fóru,
  je mi líto, že jakýkoliv jiný názor než ten „jediný správný“ zde není vítán, resp. je napadán. Pochopila jsem, že reagovat na příspěvky nemá smysl, o sobě jsem si přečetla, že můj postoj je probergogliovský a protiruský, byť mým papežem je Benedikt XVI. a v duchovním spojení s ním jsem zasvěcovala Rusko. Ale vždy budu vkládat citace z poselství zbytku, neboť jak praví Pán v pos. 1947: Mé děti, Vaše poslušnost je klíčem k tomu, abyste nezůstaly pozadu ve světě……….Budete-li Mě poslouchat, budete požehnané.
  Jen krátce dodám, že sleduji mnohá jiná pos. Zbytku po celém světě, a v těch je jednoznačně Rusko označeno za agresora, který rozpoutal válku a způsobil utrpení na Ukrajině.

 39. Drahí bratia a sestry v Kristovi a Márii,

  v týchto dňoch mi prišli od niektorých z vás emailové správy, v ktorých vyjadrujete prekvapenie nad komentármi nášho Bohom milovaného brata admina Jána a v nich aj váš viac či menej vyjadrený nesúhlas s jeho postojmi resp. istými výrokmi ohľadne udalostí na Ukrajine, ktoré náš brat admin Jan zverejnil vo forme dodatkov k svojim prekladom posolstiev 19391946 na svojej internetovej stránke: http://poselstvi-zbytku.org

  Pripomínam, že tí z vás, ktorí sa chcú vyjadriť k danej problematike a prejaviť svoj postoj k tomu, čo napísal admin Jan, nech tak prosím spravia priamo a nie cezo mňa zaslaním správy na emailovú adresu admina Jána:
  admin.jan(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net

  Nie som tu na to, aby som riešil prípadné názorové nezhody a rozdielne pohľady na udalosti okolo konfliktu na Ukrajine. Koniec koncov moje postoje a vyjadrenia sú už medzičasom každému na fóre zrejmé z mojich početných príspevkov i dodatkov pod príspevkami iných našich prispievateľov diskusného fóra. A aj keď som s mojim duchovným bratom a drahým priateľom adminom Jánom vo všetkých iných, predovšetkým v duchovných otázkach zajedno a v úplnej zhode, v otázke ukrajinsko-ruského konfliktu, jeho historických, politických, spoločenských i ďalších s nim previazaných príčinných súvislostí sa, žiaľ, čo mi je ľúto, rozchádzame a nezdieľame rovnaký názor.

  Pri všetkej vzájomnej úcte a rešpektovaní jeden druhého, aj odlišného názoru, si dovolím vyjadriť sa v tomto zmysle:

  1. Nemyslím si, že vecná a argumentačne podložená diskusia v otázke ukrajinsko-ruského konfliktu by niesla znaky nejakej podivnosti či vášnivosti, keďže všetci diskutujúci vyjadrili len svoje názory a to vecne, bez urážania a útočenia na iného účastníka diskusie. Preto ani nebol potrebný žiaden môj zásah či napomenutie niektorého z diskutujúcich.

  2. Profesor Staněk je pre mňa veľká a celospoločensky veľmi uznávaná autorita, jeho analýzy a argumenty sú vysoko fundované a ja osobne jeho názory veľmi oceňujem. Plne sa stotožňujem s tým, čo v danom videu mnou zverejnenom na našej diskusii povedal a nemám k tomu viac čo dodať.

  3. Citácie z posolstiev Panny Márie daných svetu ešte v rokoch 1975 -1989 pred pádom komunistických režimov v Rusku a v bývalých štátoch Varšavskej zmluvy a dávať ich do kontextu so situáciou v Rusku dnes, nepovažujem za správne a korektné. Rusko už dávno nie je komunistickou krajinou s diktatúrou len jednej politickej strany. Aj Rusko si prešlo svojim špecifickým vývojom a procesmi mnohých reforiem politického a spoločenského života a porovnávať Leninove resp. Stalinove Rusko s dnešným moderným vyspelým ruským štátom podľa môjho názoru neobstojí. Je len logické a prirodzené, že pokiaľ v Rusku panoval tvrdý komunistický režim ešte v rokoch 1975 – 1989 a potom sa z tohto obdobia vyberú citácie z posolstiev Panny Márie, tak je celkom prirodzené a pochopiteľné, že Panna Mária v nich varovala svet pred vtedajším komunizmom v Rusku a pred bludnou komunistickou ideológiou panujúcou v tej dobe v Rusku. Ale prenášať tieto minulé, zašlé a historicky už prekonané pomery v Rusku na Rusko dnešných dní s demokratickým parlamentným zriadením a s demokratickými voľbami za účasti viacerých politických strán konanými podľa západného vzoru, nepovažujem ani za objektívne ani za nezaujaté tvrdenie, naopak, je to v mojich očiach tendenčne protirusky ladené tvrdenie.

  4. Neviem nájsť v príspevkoch brata Františka z Prahy ani brata Pavla, že by sa títo dvaja bratia cítili byť ponížení kvôli predslovu admina Jána k posolstvu 1939. Vecne sformulované pripomienky brata Františka z Prahy k určitým vybraným výrokom admina Jána z môjho pohľadu nenesú znaky pocitov poníženosti a urazenosti.

  5. A už tobôž nemôžem súhlasiť s výrokom: “Jinak o předválečných Němcích raději (Rusové) mluví jako o fašistech, přestože v Německu a v jím obsazených zemích nikdy žádný fašistický režim nebyl.” Skutočne? Takže ani samotné Hitlerom ovládané Nemecko nikdy žiaden fašistický režim nemalo?! To naozaj? Alebo som to zle pochopil a niečo mi pri tomto odvážnom výroku uniklo?

  6. Nikto nespochybňuje miliónové obete v ruských gulagoch, vraždy poľskej inteligencie v Katynských lesoch ani obete komunistického režimu v Rusku a v postkomunistických štátoch juhovýchodnej Európy. A čo tak spomenúť aj vyvraždenie 80 miliónov Indiánov, obete vo Vietname, Laose, Kambodži, pol milióna mŕtvych v Iraku a ďalšie agresívne vojny USA bez mandátu OSN v Afganistane, Líbii, Somálsku, Libérii, Ugande, Haiti, Jemene, Sýrii a v nohých ďalších krajinách, odporúčam pozrieť si zoznam vojenských operácií USA tu:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Milit%C3%A4roperationen_der_Vereinigten_Staaten

  7. Vznášam námietku aj voči nasledovnému tvrdeniu, jeho preneseniu, či aplikácii na dnešné Rusko a implementácii do jeho dnešného stavu, citujem: “Panna Maria pravila, že srdce Ruska stále patří Satanovi. Vidíme celkem jasně, že Rusko je nástrojem Satana a tedy i antikrista, otce lží, a že bude i nadále chodit po světě a vyhlazovat lidi, místa a země (poselství 1939).”

  Takže ja sa teraz pýtam, o Rusku akej historickej éry, akej prešlej doby, hovorí Panna Mária vo svojom posolstve? Jej citované posolstvo je datované z roku 1939, nepanovala snáď vtedy ešte stalinská éra? Samozrejme, že vtedy patrilo Rusko satanovi, veď to bolo obdobie tvrdej boľševickej diktatúry, ale to samé predsa nemožno aplikovať na dnešné Rusko! Ja takýto názor zdieľať nemôžem.

  A v tejto súvislosti rozhodne odmietam aj nasledujúci výrok: “Právě to sledujeme na Ukrajině v přímém přenosu, kde Rusko vede vyhlazovací válku proti domácímu etniku.” Rusko nevedie žiadnu vyhladzovaciu vojnu proti žiadnemu etniku a už vôbec nie voči ukrajinskému etniku, to je bohapustá, podlá a zámerne šírená lož, servírovaná verejnosti cez mainstreamové médiá! Pravda je iná, pretože ukronacisti z radov banderovcov, azovcov a ďalších sfašizovaných vojenských zoskupení pravého sektora už po mnohé roky (najmä od roku 2014 dodnes) sústavne terorizujú a vojensky vyhladzujú, rozumej vyvražďujú, etnických ruskojazyčných Ukrajincov na východnej Ukrajine v oblastiach Donecka, Luhanska a ďalších priľahlých regiónov a to za priamej podpory Kyjevskej vlády – poslušných vazalov západu, skorumpovaných oligarchov vo vládnucich kruhoch Ukrajiny pod taktovkou USA a celého zapredaného západu!

  Regulárna ukrajinská armáda v súčinnosti z oddielmi banderovcov, azovcov a ďalších sfašizovaných neregulárnych vojenských zoskupení, a to aj za aktívnej podpory západu pácha vojnové zločiny na ukrajinskom civilnom obyvateľstve tým, že ich využíva ako živé štíty a strieľa do tých obyvateľov miest, ktorí sa cez humanitárne koridory dohodnuté s ruskou stranou pokúšajú opustiť vojensky zasiahnuté mestá a regióny Ukrajiny.

  Hovorí sa, že prvou obeťou vojny je pravda a dnes to platí obzvlášť. Doporučujem všetkým inštalovať si aplikáciu telegram, stiahnuť sa dá oficiálna necenzurovaná verzia priamo zo stránky telegramu tu:
  https://telegram.org/ Rozhodne nedoporučujem nainštalovať si telegram cez play.google (store.google). Všetko, čo beží cez google, podlieha kontrole a cenzúre.

  Telegram je možné inštalovať a sledovať na Windows a Linux počítačoch, na notebookoch, na tabletoch, iPhone, iPad, macOS a samozrejme aj na smartfónoch. Telegram je necenzurovanou sociálnou sieťou, pričom je plne šifrovaný a beží mimo dosahu spoločností google, microsoftu a štátnych kontrolórov.

  Rusko nie je ríšou zla ani nástrojom satana. Rusko je nástrojom v rukách Boha Otca na potrestanie západného sveta, najmä Európy označovanej v Biblii v Zjavení apoštola Jána pojmom Babylon, ktorý predstavuje šelmu s desiatimi rohmi a symbolizuje ten úžasný demokratický západný svet, ktorý zradil Krista a zapredal sa satanovi a to platí najmä o USA (centrum slobodomurársta, globalistov, iluminátov a všetkého zla neoliberálnej bezbožnej ideológie), krajine, ktorá nám je neustále dávaná za vzor demokracie a ľudských práv.

  Rusko neustále už po celé roky od éry Gorbačova opakovane upozorňovalo na porušovanie dohody so západom, že sa NATO nebude rozširovať na územia bývalých postkomunistických krajín východného bloku. A čoho sme svedkami? Neustále sa to porušovalo zo strany USA a krajín NATO. Dnes sa NATO dotýka priamo ruských hraníc a to má byť akože v poriadku? Nech by to isté urobilo Rusko priamo pri hraniciach USA! Videli sme, čo sa dialo pri tzv. kubánskej kríze. A opäť tu máme názorný príklad dvojakého metra. A je potrebné uviesť ešte ďalší veľmi závažný aspekt, ktorý bol spúšťačom špeciálnej vojenskej operácie Ruska na Ukrajine, a ktorý sleduje jej jediný cieľ – denacifikáciu a demilitarizáciu (neutralitu) Ukrajiny – a tým aspektom bol neustály teror a systematické vyhladzovanie ruskojazyčného obyvateľstva Donecka a Luhanska. Toto sú predsa nevyvratiteľné fakty! Alebo sme už natoľko nenávistní voči všetkému, čo je ruské a prichádza z Ruska, že nedokážeme triezvo a nezaujate rozlišovať medzi pravdou a lžou, medzi realitou a fikciou? Prečo sa Rusko neustále démonizuje a západ na čele s USA sa vydáva za vzor demokracie a ľudských práv? Je to skutočne tak?

  Keby sa Rusko už pred mnohými rokmi bolo zasvätilo cez právoplatne zvoleného pápeža a všetkých biskupov sveta Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie podľa želania našej fatimskej Pani, nemuseli by sme dnes zažívať tieto bolestné udalosti odohrávajúce sa na Ukrajine. Nikto z nás kresťanov si predsa neželá vojnu a neschvaľuje násilie ako prostriedok riešenia konfliktov medzi štátmi a národmi. Samozrejme, každý z nás má právo slobodne vyjadriť svoj názor bez ohľadu na to, či s ním súhlasíme alebo nie. A keďže som bol cez emaile dopytovaný, ako sa staviam k vyjadreniam admina Jána, rozhodol som sa nakoniec verejne prezentovať svoj názor. To ale neznamená, že by som ja teraz bol v konflikte s adminom Jánom len preto, že máme odlišné pohľady na Rusko a rozdielne vnímame ukrajinsko-ruský konflikt. Aj medzi dobrými priateľmi sa občas môžu vyskytnúť názorové rozdiely a obaja môžu mať odlišné postoje na to či ono. Ale práve v takýchto situáciách sa ukáže, aké pevné sú priateľské putá oboch a ja som presvedčený, že už natoľko poznám admina Jána, že ani rozdielnosť našich názorov v danej problematike nenaruší naše inak veľmi dobré a priateľské vzťahy. Obaja pracujeme pre Božie kráľovstvo a to je to najhlavnejšie a najdôležitejšie, čo nás spája a verím, že aj naďalej nás oboch bude spájať. Vyjadrenie vlastného postoja či názoru, aj keď odlišného od názoru toho druhého, nemôže byť dôvodom narušenia našej vzájomne plodnej a bohumilej spolupráce. Ďakujem vám, bratia a sestry, za váš čas a pozornosť, ktoré ste venovali tomuto môjmu príspevku, ktorý som napísal úprimne zo srdca a bez akejkoľvek zášte či nepriateľstve voči komukoľvek.

 40. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  V poselství Marii Božího milosrdenství ze dne 26. listopadu 2010, nás vyzývá Pán Ježíš, abychom se modlili za Rusko, aby bylo zasvěceno Blahoslavené Matce. Bylo to v době, kdy byl hlavou katolické církve poslední pravý papež Benedikt XVI. Zbývaly ještě tři roky, aby se přání Panny Marie z Fatimy a přání Pána Ježíše uskutečnilo. Z poselství č. 855 víme, že Benedikt XVI byl vězněm ve Vatikánu, neměl tedy moc zasvěcení Ruska uskutečnit. Po jeho odstranění byl zvolen podvodník. Tímto bylo zcela znemožněno vykonat právoplatný akt zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

  855. Poselství Matky Spásy ze dne 22. července 2013 v 20:17.
  POSLEDNÍ TAJEMSTVÍ Z FATIMY BYLO TAK STRAŠNÉ, ŽE NEBYLO ODHALENO
  Církev byla v nitru zamořena nepřáteli Boha. Oni – je jich dvacet, kteří ji ovládají zevnitř – vytvořili ten největší klam. Zvolili muže nikoliv z Boha, zatímco Svatý otec, hodný údělu Petrovy koruny, byl pečlivě odstraněn.
  Zjevila jsem podrobnosti, že v konci časů budou Petrovu korunu nosit dva muži. Jeden bude trpět v důsledcích lží, smyšlených k jeho znevážení a které z něho učiní faktického vězně. Druhý zvolený přivodí zničení nejen katolické církve, ale všech církví, které uctívají mého Otce a přijímají učení mého Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa.
  Může existovat pouze jedna hlava církve na zemi, zmocněná mým Synem, která musí zůstat papežem až do své smrti. Kdokoliv jiný, kdo prohlašuje, že sedí na Petrově stolci, je podvodník. Tento podvod má jediný smysl – předat duše Luciferovi a pro takové duše bude málo času k jejich záchraně, nebudou-li moudřejší.

  Od poselství z 26. listopadu 2010 se již žádné poselství o zasvěcení Ruska nezmiňuje. Hovoří se jen o modlitbách, které mohou zmírnit přicházející soužení, proto je závěr, který vložil Admin Peter 15.03.2022 at 20:14 zcela správný.
  K tomu můžeme ještě říci, že při třetím zjevení 13. 7. 1917, žádala Panna Maria výslovně zasvěcení Ruska, ne někoho jiného:

  Návrat k “prvním sobotám”
  „Při třetím zjevení 13. července ukázala Panna Maria dětem peklo a oznámila strašný trest, který stihne lidstvo, pokud se neobrátí: Abych tomu zabránila, budu žádat zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a smírná přijímání o prvních sobotách. Modlete se, mnoho se modlete, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje.“
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=navrat-k-prvnim-sobotam

  V té době již ale existoval autonomní stát, Ukrajinská lidová republika, takže i z tohoto důvodu není zasvěcení Ruska falešným papežem platné, neboť citoval Rusko a Ukrajinu, což nebylo přání Panny Marie. Z poselství Knihy Pravdy víme, že komunismus vzejde z Ruska pod vedením antikrista.

  Ukrajina:
  Zároveň s fyzickými ztrátami válka ještě více přispěla ke zhoršení osudu a situace Ukrajinců nemajících svůj vlastní stát, který by garantoval jejich konkrétní zájmy.
  Válka pro ukrajinský národ začala v srpnu roku 1914, kdy byla v Lvově všemi ukrajinskými parlamentními stranami založena Společná ukrajinská rada, jejímž cílem bylo uchránit ukrajinské obyvatelstvo od důsledků války.
  Po ustanovení prozatímní vlády reagovala Centrální rada Ukrajiny v červnu 1917 vyhlášením autonomie Ukrajinské lidové republiky.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Ukrajiny

  Připomeňme si některá poselství, která se zmiňují o Rusku a komunismu. Jde o záchranu duší, zde můžeme uvažovat o strašlivé vině mocných, kteří měli moc, ale neměli odvahu, nebo zabránili ve splnění přání Panny Marie z Fatimy:

  021. Poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2010 v 12:00.
  KNIHA ZJEVENÍ
  Modlete se za Rusko, aby bylo zasvěceno mé Blahoslavené Matce
  Ještě stále odmítají přiznat, že tyto události byly předpověděny v Knize Janově. Mnozí, tak mnozí, budou nyní trpět kvůli nedostatku víry. Modlete se teď, aby Rusko konečně ustoupilo a dovolilo sebe konečně zasvětit ve jménu mé Blahoslavené Matky. Modlete se, modlete se, modlete se, aby se tak stalo, protože prostřednictvím modlitby bude možný tento velký úspěch. A když se tak stane, budou zachráněny milióny duší. Nebezpečí číhá v komunistických silách, které povstanou s hadem, sjednotí se, aby vás, moje děti, zanechaly bezmocné.

  078. Poselství Ježíše ze dne 1. května 2011 v 21:00.
  RUSKO A ČÍNA ZPŮSOBÍ ROZTRŽKU
  Varování nesporně zmírní jakákoliv taková pronásledování, protože velké množství lidí se obrátí. Modlete se, modlete se nyní za globální obrácení a za zmírnění jakýchkoliv muk, které přijdou během vlády antikrista a falešného proroka.

  350. Poselství Ježíše ze dne 19. února 2012 v 03:00.
  ŠELMA S DESETI ROHY JE EVROPSKÁ UNIE
  Babylon padne a bude ovládnut velkým rudým drakem, Čínou a jeho spojencem medvědem, Ruskem. Až se to stane, zavládne komunismus a běda komukoliv, kdo bude viděn, jak praktikuje své náboženství v jejich přítomnosti. Všechna náboženství budou zakázána, ale největším pronásledováním budou trpět křesťané.
  Římští katolíci nebudou vůbec tolerováni a budou muset se účastnit mší v tajnosti. Přišel čas, děti a všichni moji následovníci, abyste začali plánovat svou budoucnost. Stále vás budu vést. Začněte se připravovat teď, protože vám bude dán čas, abyste to udělali.
  Znovu vám říkám, modlitby – a hodně modliteb, oslabí sílu šelmy, medvěda a rudého draka. Budou vládnout jen velmi krátký čas. Protože potom budou zničeni.

  409. Poselství Ježíše ze dne 23. dubna 2012 v 20:00.
  VÍCE NÁRODŮ SE SJEDNOTÍ A VÍCE BOŽÍCH DĚTÍ BUDE OVLÁDÁNO JEDINOU INSTITUCÍ
  Časem bude vaše potrava omezena, stejně jako přístup k pitné vodě.
  Tato skupina, i když je oslabená silou vašich modliteb, zamýšlí vyhladovět a otrávit mnoho nevinných lidí v pokusu zmenšit světovou populaci.
  Budou tvrdě pracovat, aby toho dosáhli.
  Modlete se, modlete se, modlete se, abyste měli sílu odporovat nařízením, která jsou navržena tak, aby vás uvrhla do chudoby, závislosti a na milost těch, kteří ovládají vaše země. Ti budou rozhodovat pod vládou globálních mocností, k nimž patří Velká Británie, USA, Evropská unie, Čína a Rusko.

  431. Poselství Ježíše ze dne 16. května 2012 v 03:10.
  DRUHÁ PEČEŤ: TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
  Tento mírový pakt zahrne západní svět, dokud se Čína a Rusko nezapojí do světových záležitostí.
  Tyto dva státy budou představovat hrozbu “šelmě s deseti rohy” – Evropě, a porazí ji, aby nastolily komunismus.
  Začněte s vašimi přípravami brzy, neboť den pádu Evropy už není daleko.

  98. Poselství Ježíše ze dne 19. července 2012 v 07:00.
  MÉ PAŽE BYLY BĚHEM MÉHO UKŘIŽOVÁNÍ VYTAŽENY Z KLOUBNÍCH JAMEK A OBRAZ TURÍNSKÉHO PLÁTNA TO UKAZUJE
  Nemilosrdně odstraní křesťanské zákony.
  Potom vytvoří zákony k zákazu všech náboženství, zejména křesťanství.
  Zavedou tresty pro ty, kdo nebudou reagovat na jejich požadavky.
  U kořene všeho toho zla bude komunismus.
  Ne snad proto, že komunismus propaguje ateismus. Ale proto, že propaguje nenávist k Bohu.
  Rusko a Čína budou vládnout nad mnoha národy, počínaje Evropou.
  Evropská Unie, šelma s deseti rohy, bude pohlcena druhou šelmou, brutálnější a mocnější.
  Pak se komunismus etabluje, dříve než se rozšíří všude po světě.
  Toto časové údobí nepotrvá dlouho. Bude krátké.
  Vaše modlitby zmírní jeho dopad, ale toto bylo předpověděno a stane se to.
  Modlete se, modlete se, modlete se za obrácení celého světa během Varování.
  Obrátí-li se většina duší, pak mnoho z Velkého soužení může být a také bude zmírněno.

  924. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2013 v 11:18
  ČTYŘI ČÁSTI SVĚTA, KTERÉ ZMIŇUJI, JSOU ČTYŘI VELKÉ ŘÍŠE: USA, RUSKO, EVROPA A ČÍNA
  Náboženská válka bude ústředním bodem této kontroly a ustanovení vůdci v mých křesťanských církvích budou přemoženi a zničeni v přípravě na příchod šelmy, která bude ovládat všechny čtyři říše.
  Velké pronásledování Božích dětí, vyvolané Satanem s ochotnou podporou zla, mocichtivých mužů a žen na vládnoucích pozicích, probíhá před vašima očima. Přesto to mnoho z vás nedokáže vidět, protože jste byli oklamáni.

  992. Poselství Matky Spásy ze dne 11. prosince 2013 v 22:05.
  DOSTANOU ČESTNÉ DOKTORÁTY V NOVĚ OBNOVENÉ CÍRKVI FALEŠNÉHO PROROKA
  Falešný prorok zavede silnou ekumenickou víru a ta uspokojí každého heretika. Většina v církvi mého Syna bude oklamána, ale téměř polovina posvěcených služebníků mého Syna odmítne poslední přísahu, která bude falešně prohlášena za náležející k svaté eucharistii. Svatá eucharistie a její znesvěcení bude samotným jádrem veškeré rozladěnosti a rozkolu.
  A pak on a antikrist budou ovládat většinu světa, ale Rusko a Asie nebudou zúčastněny, protože tyto dvě říše povstanou proti novému Babylónu, dokud Řím nebude zničen.
  Všechny tyto události se stanou a až uvidíte kostely, jako místa, kde budou pyšně hlásat svou důležitost, své dobročinné skutky, pak jasně uvidíte, jak pýcha diktuje jejich záměry. Až padne Řím, nastanou mnohá soužení, ale budou mít krátké trvání. Pak dozraje čas pro návrat mého Syna, Ježíše Krista.
  Nesmíte ignorovat tato proroctví. Budete-li stranit nové falešné víře, která bude brzy vyhlášena, odvrhnete tím mého Syna, Ježíše Krista a odloučíte se od jeho milosrdenství. Nikdy nevzdávejte své právo na věčný život kvůli komukoliv, kdo se vás pokusí svést ke kacířství.

 41. Poselství Panny Marie Mariji Lunetti v Medžugorje
  25.03.2022 21:10
  „Drahé děti! Slyším vaše volání a modlitby za mír. Satan roky bojuje o válku. Proto mne Bůh poslal mezi vás, abych vás vedla cestou svatosti, protože lidstvo je na rozcestí. Vyzývám vás, vraťte se k Bohu a Božím přikázáním, aby vám bylo dobře na zemi a abyste vyšly z této krize do které jste upadly, protože neposloucháte Boha, který vás miluje a přeje si vás spasit a vést do nového života. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

Pridaj komentár