November 2013

November 2013 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)


________________________________________________________________________________________________________

978. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 23.11.2013 – 17:00 hod.

Láske sa darí, pretože je darom od Boha a má moc zničiť zlo

Moja vrúcne milovaná dcéra, rád by som vám vysvetlil dôležitosť lásky a to, ako s ňou môžete zvíťaziť nad zlom a ako sa bez nej zlo rozmáha.

Satan nie je schopný lásky, ale namiesto toho je sám posadnutý tým, o čom je presvedčený, že to predstavuje jeho silu a veľkosť. Keď zamorí dušu, urobí ako prvé to, že zničí v duši lásku. Keď toho dosiahne, vštepí do tejto duše strašnú nenávisť a je to práve táto nenávisť, ktorá spôsobuje rozdelenie. Rozdelenie a nezhody, podnietené nenávisťou, môžu viesť k zúfalým činom, ktoré duše konajú jedna voči druhej. Tieto činy, plné nenávisti, môžu viesť veľmi často k hroznej ukrutnosti a dokonca až k vražde. Hriech pýchy je zasievaný do duší, ktoré sa samé otvárajú diablovi a to má za následok bezohľadnú ctižiadostivosť a chamtivosť. Ale kde je láska, tam je Božia prítomnosť.

Láske sa darí, pretože je darom od Boha a má moc zničiť zlo. Láska nie je sebecká. Láska je veľkorysá, láska odpúšťa a je bez poškvrny hriechu pýchy. Musíte každý deň prosiť Boha o dar lásky a keď ste ho dostali, používajte ho ako váš ochranný štít proti nenávisti. Ak je láska prítomná v čistej duši, priťahuje nenávisť duší, ktoré zo svojich životov vyhnali Boha. Oni nemôžu zniesť Božie svetlo, žiariace z duší tých, ktorí sú naplnení Božou láskou.

Teraz choďte s vedomím, že je potrebné, aby sa láska použila na pomoc dušiam všetkých tých, ktorí moju pomoc veľmi potrebujú. Prosím, modlite sa túto modlitbu Modlitbovej kampane za dar lásky.

Modlitbová kampaň (129) „Za dar lásky“:

„Ó, Bože, prosím, naplň ma svojou láskou. Pomôž mi podeliť sa o dar lásky so všetkými, ktorí potrebujú tvoje milosrdenstvo. Pomôž mi, aby som Ťa väčšmi miloval. Pomôž mi, aby som miloval všetkých, ktorí potrebujú tvoju lásku. Pomôž mi, aby som miloval tvojich nepriateľov.

Dovoľ, aby láska, ktorou ma požehnávaš, bola použitá na to, aby zaplavila srdce každého, s ktorým prídem do styku.

S láskou, ktorú vlievaš do mojej duše, mi pomôž premôcť všetko zlo, obrátiť duše a premôcť diabla a všetkých jeho zlovestných vyslancov, ktorí sa snažia zničiť pravdu tvojho svätého slova. Amen.“

Ja som láska. Ak Ma naozaj milujete, zaplavím vašu dušu s väčšou láskou a s touto láskou Mi pomôžete zachrániť svet.

Váš Ježiš

obsah

977. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 20.11.2013 – 14:15 hod.

Keď prídem ako kráľ milosrdenstva, nezostane ani jedna duša na pochybách, kto som a čo som

Moja vrúcne milovaná dcéra, povedz všetkým mojim nasledovníkom – všetkým tým, ktorí veria vo Mňa, Ježiša Krista – že si musia každý deň vymedziť čas pre Mňa v modlitbách, aby zachránili duše tých, ktorí sa odo Mňa odlúčili. Ako protislužbu za milosti, ktoré vám udeľujem, si prajem, aby ste pomohli priviesť ku Mne duše tých, ktorí Mi lámu srdce.

Musím vás poprosiť, aby ste vydržali bolesť, ktorú pocítite kvôli odlúčeniu ľudstva odo Mňa, Ježiša Krista. Bude to kvôli rozkolu v mojej Cirkvi na zemi. Vašim prijatím tohto utrpenia s úplnou odovzdanosťou môžem premôcť zovretie, ktoré má zlý nad tými, ktorí sú príliš slabí na to, aby hlásali pravé Božie slovo. Nikdy sa nesmiete báť tejto misie, pretože ju svet dostal vďaka veľkorysosti môjho milovaného Otca. On chce jednoducho získať späť svoje stvorenie v pôvodnom stave tak, aby nedošlo ku strate ani jedného jediného jeho dieťaťa.

Bez ohľadu na to, kto vás zraňuje, zosmiešňuje alebo prenasleduje, si len pomyslite na trest, ktorý dopadne na všetkých, ktorí pľujú do mojej tváre. Potom nevšímajúc si tieto posmešky sa musíte vrúcne modliť za každú z týchto úbohých duší. Majte veľkorysé srdcia a budete naplnení Duchom Svätým, aby ste potom po boku mojej nebeskej armády bojovali za záchranu sveta od zla. Preto musíte čakať s láskou a dôverou a Ja vám prinesiem veľké požehnania.

Nikdy sa nesmiete vzdať nádeje kvôli strachu. Nesmiete dovoliť, aby vás strach urobil slepých pre povinnosti, aby vtedy, keď prídem ako kráľ milosrdenstva, nezostala ani jedna duša na pochybách, kto som a čo som. Spájajte sa. Zjednocujte sa. Privádzajte všetky duše do môjho milosrdného náručia. Aby ste Mi to pomohli urobiť, je potrebné sa modliť túto špeciálnu modlitbu Modlitbovej kampane, aby Mi pomohla zhromaždiť a zjednotiť všetky duše.

Modlitba Modlitbovej kampane (128) „Za zhromaždenie a zjednotenie všetkých duší“:

„Najdrahší Ježišu, pomôž nám, tvojim milovaným služobníkom, zhromaždiť svet do tvojho náručia a priviesť k Tebe tie duše, ktoré najviac potrebujú tvoje veľké milosrdenstvo.

Posilni nás darom Ducha Svätého, ktorý zabezpečí, aby všetci tí, ktorí sa od Teba oddelili, boli pohltení plameňom pravdy.

Zjednoť všetkých hriešnikov, aby každému bola daná príležitosť na zmierenie.

Daj nám všetkým silu, aby vtedy, keď nás budú nútiť odmietnuť pravdu, ktorá bola zvestovaná cez najsvätejšie Evanjelium svetu, sme neochvejne zachovávali tvoje sväté slovo.

Zostávame v Tebe, s Tebou a pre Teba pri každom jednom kroku našej cesty, vedúcej ku spáse. Amen.“

Buďte pokojní. Dôverujte Mi. Ponechajte všetky vaše modlitby u mojich nôh a Ja odpoviem na každú jednu prosbu, ktorou sa na Mňa obrátite pre záchranu ktorejkoľvek duše, ktorej meno Mi bude ponúknuté.

Váš Ježiš

obsah

976. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 19.11.2013 – 20:00 hod.

V ten deň zhromaždím živých

Moja vrúcne milovaná dcéra, v životoch mnohých kresťanov som sa stal akoby trápnym príbuzným, o ktorého sa z času na čas treba postarať, ale inak musí byť vždy držaný z dohľadu. Takto sa na Mňa teraz dívajú mnohí, ktorí sa narodili ako kresťania a ktorí odo Mňa odpadli. A hoci som pre nich málo dôležitý, budú na Mňa vtedy, keď sa ocitajú v ťažkostiach, nevdojak volať, pretože je to ich druhou prirodzenosťou.

Ó, prečo ma len nemôžu prijať? Čo oddelilo človeka odo Mňa? Prečo sa mojim vysväteným služobníkom nepodarilo priviesť ich ku Mne? Moje utrpenie je dnes rovnaké, aké bolo pri mojom umučení a teraz Ma tí, ktorí Mi zostávali verní, zanedlho opustia. Urobia tak preto, lebo začnú nanovo prehodnocovať svoje chápanie toho, kto presne som a čo moja zmluva skutočne znamená a to všetko kvôli bludom, ktoré prídu.

Všetok prejav úcty voči Mne bude už čoskoro v mojich kostoloch zredukovaný na púhy úklon hlavou smerom ku Mne. Už viac nepokľaknú pred mojimi svätostánkami. Neuklonia sa, ani nepokľaknú predo Mnou, ani sa nebudú modliť pred mojim Božím telom na kríži, pretože to nebude môj obraz, ktorého uctievanie sa bude od nich požadovať. Budem bičovaný a zosmiešňovaný. Moje slovo sa bude prekrúcať do najabsurdnejších táranín a pravda o mojej smrti na kríži bude odvrhnutá.

Moja prítomnosť na zemi v tomto čase ešte stále pretrváva. Nesmiete Ma opustiť, pretože ak to spravíte, moje svetlo vyhasne a potom vás pohltí tma. Jedine tí, ktorí Mi zostanú verní, si môžu uchovať môj plameň a keď sa svetlo mojej Cirkvi na zemi zoslabí len na slabý plápol, potom sa z neba ozve posledné volanie. V ten deň zhromaždím živých. Ostatní budú ponechaní s Božími nepriateľmi, ktorým prejavovali svoju oddanosť. Potom už nezakúsia žiadnu radosť.

Váš Ježiš

obsah

972. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 15.11.2013 – 20:00 hod.

Budete stáť predo Mnou sami – nikto iný nebude stáť vedľa vás

Moja vrúcne milovaná dcéra, z poverenia Môjho Otca, Boha Najvyššieho, je mojim prianím, aby som informoval všetkých vás, ktorí trpíte v mojom mene, že je už blízko čas na uskutočnenie Varovania.

Vy, ktorí ste dostali poznanie o tomto mojom veľkom dni milosrdenstva, uvidíte už čoskoro znamenia. Musíte predo Mnou vyznať svoje previnenia, aby ste boli náležite pripravení na túto udalosť, ktorá bude šokovať svet.

Urobím to čoskoro, aby som mohol tých ľudí, ktorí odstrihli pupočnú šnúru, ktorá ich ku Mne spája, zachrániť skôr, ako bude príliš neskoro. Musíte Mi dôverovať a spájať sa v modlitbách, aby duše, ktoré sú v temnote, nezahynuli skôr, ako im poskytnem imunitu voči ich hriechom. Zahľaďte sa teraz do svojich sŕdc a duší a dívajte sa na ne tak, ako ich vidím Ja. Čo vidíte? Budete môcť stáť predo Mnou a povedať: „Ježišu, robím všetko, čo si želáš, aby som žil taký život, aký odo mňa očakávaš?“ Poviete: „Ježišu, urážam Ťa, ale neviem sa tomu ubrániť, tak prosím maj zľutovanie s mojou dušou?“ Alebo poviete: „Ježišu, zhrešil som, ale len preto, že sa musím brániť?“

Budete stáť predo Mnou sami – nikto iný nebude stáť vedľa vás. Ukážem vám vašu dušu. Uvidíte na nej každú škvrnu. Znova budete prežívať hriech a potom vám poskytnem čas na to, aby ste Ma prosili, aby som vám preukázal moje milosrdenstvo. Nie preto, že máte nárok na moje milosrdenstvo, ale iba preto, lebo som sa rozhodol poskytnúť vám tento dar.

Úsvit môjho dňa príde neočakávane skrze znamenia, ktoré vám budú vopred ukázané.

Tri roky som sa snažil otvoriť vám oči pre pravdu. Niektorí z vás ju prijali. Iní Mi ju hodili späť do tváre. Teraz prichádza čas môjho Božieho milosrdenstva a len tí, ktorí Mi otvoria svoje srdcia a ktorí Ma príjmu, dostanú príležitosť, aby sa zachránili.

Buďte vďační za moju bezpodmienečnú lásku.

Váš Ježiš

obsah

970. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 12.11.2013 – 20:30 hod.

Prvým znamením bude rýchlejšie otáčanie zeme; druhým znamením bude
slnko, ktoré sa znepokojivo bude zdať väčšie a jasnejšie a začne sa otáčať

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa blíži môj čas, mnohí budú spať, ale tí, ktorí sú požehnaní a majú otvorené oči pre moje svetlo, rozpoznajú znamenia. Dostanú milosti, aby sa pripravili a len tí, ktorú sú so Mnou v spojení, dokážu odolávať zmenám.

Čím viac sa blíži deň môjho veľkolepého príchodu, tým viac ľudí, ktorí hovoria, že milujú Boha, sa bude odo Mňa odvracať. Dokonca aj takí, ktorí sa vyhlasujú za svätých a v hierarchii mojej Cirkvi na zemi sa vyvyšujú, nebudú schopní uvidieť pravdu. Pre zaneprázdnenosť a starosti okolo záležitostí a ceremónií nebudú vidieť pravdu, čím Ma budú urážať.

Prvým znamením bude to, že sa rýchlejšie bude otáčať zem. Druhým znamením bude slnko, ktoré sa znepokojivo bude zdať väčšie a jasnejšie a začne sa otáčať. Vedľa neho uvidíte druhé slnko. Potom bude počasie príčinou otrasov vo svete a zmeny spôsobia zničenie mnohých častí zeme. Mnohé tieto tresty zbavia ľudstvo jeho arogancie a primäjú duše k tomu, aby prosili o Božie milosrdenstvo. Nič iné nedokáže pohnúť srdciami z kameňa u tých, ktorí vylúčili zo svojich životov Božiu lásku.

Ľudský hriech bude čoraz častejší a hriech falošného modlárstva trojakým spôsobom doľahne na zem. Pohanstvo, zaodeté do šatu sťaby kráľovská monarchia, prenikne do mojej Cirkvi na zemi. Keď moju Cirkev príjmu pohania, nebude to kvôli uctievaniu Boha. Keď pohania, ateisti a ostatní neveriaci, ktorí navonok odmietajú Božiu existenciu, príjmu moju Cirkev, nebudú sa klaňať Mne, Ježišovi Kristovi. Nenechajte sa pomýliť, keď moja Cirkev prehlási, že sú v nej všetci vítaní. Nebude sa tým myslieť to, že v mojej Cirkvi sú vítaní pohania, aby sa mohli klaňať pred mojim svätostánkom. Nie, bude to preto, aby predo Mňa vystavili na obdiv modlárstvo, spôsobené hriechom pýchy, aby tým znesvätili posvätné svätostánky. Na moje oltáre umiestnia pohanské symboly a budú požadovať, aby sa im nič netušiace spoločenstvá veriacich klaňali a prijali milosrdne a láskyplne svojich spolublížnych bratov a sestry. Všetci budú vyzvaní poprieť pravdu, aby privítali falošných veriacich, ktorí budú šliapať po mojich oltároch. Potom zasiahne ruka môjho Otca.

Vojnové konflikty sa rozrastú, zemetrasenia budú otriasať zem v štyroch častiach sveta a ľudstvo bude v zovretí hladomoru a každé ohavné gesto a urážka voči Bohu bude mať za následok strašný trest. Keď moje milosrdenstvo príjmu tí, ktorí vedú moju Cirkev, budú všetci démoni preklínať tieto Božie deti. Na ich ochranu zasiahne Boh a beda tým, ktorí budú pľuvať do tváre svojho Stvoriteľa.

Nastal čas. Tí, ktorí Ma preklínajú, budú trpieť. Tí, ktorí Ma nasledujú, prežijú toto prenasledovanie až do dňa, kedy prídem, aby som ich privinul do svojho milosrdného náručia. A potom budú iba tí, ktorí zostanú, pretože odmietli moju milosrdnú ruku, ponechaní šelme, ktorú zbožňovali a ktorej potešenia vyhľadávali.

Tak veľa ľudí Ma bude až do samého konca odmietať. Dve tretiny budú na Mňa pľuvať, budú sa vzpierať môjmu zásahu a budú Ma častovať všemožnými obscénnymi nadávkami. Ako sa ten deň stále viac a viac približuje, bude nenávisť voči Mne viditeľnou pre všetkých. Dokonca aj tí, ktorí vo svete pôsobia dojmom, že uctievajú Boha, Ma budú potichu preklínať.

Ten deň, kedy sa podvod šelmy vystaví na oči všetkým, bude dňom, na ktorý nikto nezabudne. Pretože v ten deň, keď svet uvidí podvodníka – antikrista, odetého do červeného ornátu, ako vystupuje s mojou korunou na svojej hlave, bude dňom, kedy sa z jeho úst bude rinúť oheň. Vtedy, keď konečne vyjde najavo tá hrôza, ho zahalí oheň a on a všetci tí, ktorí sa mu zaviazali vernosťou, budú vrhnutí do priepasti. A potom prídem, ako som vám povedal. Pozdvihnem svoju Cirkev a zjednotím celý svet v spojení so svätou vôľou môjho Otca a potom konečne zavládne mier.

Všetko, čo som vám povedal, je pravda. Všetko, čo sa stane, sa stane tak, ako som vám povedal. Udeje sa to rýchlo, pretože aj napriek môjmu hnevu, ktorý je vyvolaný nevďakom a pokrytectvom človeka, prichádzam, len aby som už konečne ukončil toto utrpenie. Prichádzam, aby som zachránil všetkých hriešnikov, no mnohí nebudú chcieť byť zachránení.

Buďte silní, moji milovaní nasledovníci, pretože Ja budem ochraňovať všetkých hriešnikov, ktorí počas Varovania príjmu moju milosrdnú ruku. A tak budú všetky Božie deti, veriace aj neveriace, zahrnuté do tohto veľkého zásahu z neba. Ale po tomto čase Boží anjeli oddelia dobrých od zlých. Zostáva už len málo času.

Váš Ježiš

obsah

968. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 10.11.2013 – 15:20 hod.

Vaša spása je len cez zmierenie s Bohom

Moja vrúcne milovaná dcéra, mojou úlohou ako Matky Spásy je pripomínať vám všetko to, čo som vám v priebehu stáročí povedala. Milujte sa navzájom, ako vás miluje môj Syn. Prejavujte súcit ku každému, no najmä k tým, ktorí vás prenasledujú. Vypočujte si, čo som vyjavila vizionárom v La Salette a Fatime a študujte to až do úplných detailov. Veľmi málo z toho, čo som vám v pokynoch dala, sa vykonalo. Moje varovania boli odmietnuté a následky ignorovania toho, čo vám bolo dané, sa teraz skutočne prejavia.

Keď nebo zjavuje ľudstvu posolstvá, je to tak, akoby hovorilo k mohutnej kamennej pevnosti. Niektoré z mojich zjavení si našli cestu k vám a boli nasledované. Mnohé z nich boli jednoducho odmietnuté tými, čo majú slabú vieru a táto pevnosť sa stala nepreniknuteľnou pre zásah z neba, ktorý vám bol daný na rozmnoženie vašej viery a na vaše bezpečné zotrvanie v Božom náručí.

Moja úloha Spoluvykupiteľky znamená, že moja moc proti diablovi bola posilnená spôsobom, akým mi dovtedy nebola Bohom udelená. A tak teraz nastala doba, kedy nepriatelia môjho Syna starostlivo odstránia všetky prejavy úcty a oddanosti ku mne. Keď sa bude narýchlo vykonávať úcta ku mne a keď sa bude prekrúcať moja požiadavka, aby sa krajiny chránili pred komunizmom, potom nebudú splnené moje želania. Odteraz bude zriedkavosťou, aby som ja, Božia Matka, mala oficiálne patrónstvo v cirkvách môjho Syna na zemi tak, ako mi to predtým bolo priznávané. Moja moc voči šelme bude marená odstraňovaním mojich obrazov, môjho svätého ruženca a ďalších pobožností ku mne z mnohých katolíckych kostolov.

Potom budú z Božích chrámov odstránené všetky stopy po mojom Synovi Ježišovi Kristovi v rámci príprav na šelmu, ktorá príde a zasadne na tróne v najvyššom Božom chráme. Zatým dôjde k úprave pravého významu zmierenia s Ježišom Kristom, keď povedia, že už nie je viac nevyhnutné prosiť Boha o odpustenie vašich hriechov, ak vediete dobrý život. Ľudia začnú veriť vo svoje vlastné nazerania na to, čo ich robí dobrými v Božích očiach. No nikdy nesmiete zabúdať, že spása, ktorá je darom pre každého jedného hriešnika na svete, vám nikdy nebude udelená, pokiaľ najskôr nepoprosíte Boha, aby vám odpustil. Toto je jadrom zmluvy, ktorá bola získaná pre ľudskú rasu skrze smrť môjho Syna na kríži. Ježiš Kristus získal pre svet spasenie od hriechu a dar večného života. Aby ste tento dar získali, musíte Boha prosiť, aby vám odpustil vaše hriechy.

Vaša spása je len cez zmierenie s Bohom.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

960. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 02.11.2013 – 20:30 hod.

Najväčšie prenasledovanie spôsobia kresťania kresťanom

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím s naliehavosťou poprosiť všetky moje deti, aby sa spojili v jednote a modlili sa za moju Cirkev na zemi.

Moje srdce sa chveje v tomto čase kvôli veľkej nenávisti, ktorú prejavujú tí, ktorí sú praktizujúci kresťania. Prenasledovanie kresťanov bude pokračovať vo všetkých krajinách a to sa dotkne všetkých, ktorí majú teraz slobodu pri prejavovaní svojej úcty ku Mne. Najväčšie prenasledovanie spôsobia kresťania kresťanom. Bičovanie môjho tela na zemi bude najhoršie v jeho vnútri, keď sa obráti brat proti bratovi a sestra proti sestre. Už čoskoro uvidíte oznámenie nových modlitieb, ktoré budú zavedené novou liturgiou.

Hlavné zmeny sa dotknú svätého prijímania, ktoré bude podávané ako niečo, čo bude mať len veľmi malú podobnosť s mojou smrťou na kríži, keď som obetoval svoje telo za všetkých hriešnikov. Prehlásením, že sväté prijímanie je vyjadrením spoločného spojenia celého ľudstva, ktoré je v jednote pred Bohom, Ma veľmi urazíte, pretože by to bolo v protiklade k pravde. Pravda nie je už viac pravdou, pretože toľkí rozširujú klamstvá, zveličujú a nechápu, ako ľahko možno zmanipulovať pravdu. Mnohí si nepovšimnú zmien, keď je pravda jemne prekrútená a nepridržiava sa pravdy. Namiesto pravdy nastúpia lži, ktoré ľudskú rasu rozdelia a spôsobia, že nastane oddelenie od Boha, ktoré povedie ku skaze.

Vždy zachovávajte pravdu, lebo bez nej sa zatemní slnko, mesiac už viac nevydá svetlo, keď zaľahne tma a hviezdy viac nebudú svietiť v tých dňoch, ktoré ohlásia konečnú temnotu skôr, ako prídem, aby som si nárokoval svoje kráľovstvo.

Do tej doby vás iba pravda zachráni.

Váš Ježiš

obsah

959. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 01.11.2013 – 23:17 hod.

Moji verní stúpenci vrátane kňazov a vysvätených služobníkov
všetkých kresťanských konfesií zostanú tesne po mojom boku

Moja vrúcne milovaná dcéra, duch zla sa šíri a pôsobí na všetkých, ktorí sa zlomyseľne stavajú proti týmto posolstvám. To povedie k ešte väčšej zlobe, lžiam a premysleným plánom, vytvoreným na zastavenie tejto misie. Nesmiete si všímať tých, ktorí majú jedovaté reči ani tých, ktorých zožiera duchovná žiarlivosť a ktorí by urobili čokoľvek v snahe zničiť túto moju misiu, prinášajúcu spásu všetkým.

Vravím vám všetkým, ktorí Ma nasledujete, že tieto posolstvá sú pre vás príliš dôležité, než aby ste venovali akúkoľvek pozornosť tým, ktorí vás nenávidia v mojom mene. Pretože som to Ja, Ježiš Kristus, kto je ich cieľom. Majte to na pamäti. Žiaľ vďaka svojej pýche sa budú domnievať, že tak jednajú z lásky ku Mne. Musia si uvedomiť, že by som nikdy nikomu nedovolil hovoriť také klamstvá alebo šíriť odporné ohovárania o inej duši v mojom mene.

Len Ja, Ježiš Kristus, Baránok Boží, mám právomoc, aby som vám v týchto časoch odhalil pravdu. Pravda mnohých rozruší a bude ťažké ju prehltnúť, pretože je takého rozsahu, že len tí, ktorí sú silní vo svojej láske ku Mne, budú schopní ju prijať. Pravda vás oslobodí bez ohľadu na to, ako ťažké je pre vás, aby ste ju strávili. Ona vám otvorí oči voči zlu, keď sa vydáva za dobro a voči zlým ľuďom, ktorí rozširujú bohorúhačstvo hovoriac, že ohlasujú moje slovo a voči mojim nepriateľom, ktorí chcú zničiť Božie deti.

Povstane veľa falošných prorokov, rozšírených v každom národe, aby ohlasovali, že lži, rinúce sa z úst antikrista, sú pravdou. Tiež budú tvrdiť, že antikrist je Mnou. Budú vypovedať všetko o evanjeliách, čo sa bude zdať byť správne a použijú výňatky zo svätej Biblie, vrátane mojich citátov, aby obhájili svoju odpornú misiu. Ale vy, ktorí Ma poznáte, vždy nájdete v ich takzvaných prorockých slovách skrytú lož a kacírstvo. Teraz nadišiel čas, aby ste sa uzatvorili pred všetkými takýmito hlasmi, ktoré vás nabádajú, aby ste načúvali im namiesto Mne. Musíte si sami naďalej pripomínať pravdu, obsiahnutú vo svätých Evanjeliách. Musíte ma počúvať, ako som vám povedal.

Zanedlho budú všetci tí, ktorí v minulosti viedli moju Cirkev a všetci tí, ktorí prinášajú Božím deťom pravé Božie slovo v mojej Cirkvi a všetci tí, ktorí zostanú verní pravde, odstrčení stranou. Katolícka Cirkev urobí niekoľko znepokojujúcich vyhlásení ohľadne dôvodov, prečo musí dôjsť k zmenám a vylepšeniam vo všetkých oblastiach jej vnútorných štruktúr. Použije hriechy tých, ktorí sú v mojej Cirkvi a tých, ktorí Ma zradili, aby zdôvodnila obrátenie mojej Cirkvi na ruby. Veľa mojich vysvätených služobníkov bude vylúčených a z mnohých si urobia obetných baránkov. Mnohých si vyhliadnu a lži ako aj iné tvrdenia budú vykonštruované proti ich dobrému menu predtým, než budú prepustení. To je spôsob, ako budú mnohí vysvätení služobníci odmietnutí mojou Cirkvou, aby sa umožnilo Božím nepriateľom prevziať úplnú kontrolu z jej vnútra. Každé ohováranie, ktorého sa dopustia Boží nepriatelia proti mojim vysväteným služobníkom, zožne verejný aplauz a bude považované za dobrú vec, slúžiacu na zachovanie neporušeného dobrého mena Cirkvi.

Ó, ako budete všetci podvedení a ako bude pravda ukrytá, utajená a potom ignorovaná. Ku všetkým týmto zmenám dôjde náhle v budúcnosti a mnohí budú ohromení rozsahom týchto vecí. Uprostred toho všetkého zavládne zmätok, strach, zármutok a veľké utrpenie. Táto nová ohavnosť vyhlási veľkú lásku k chudobným a hladujúcim tohto sveta. Ale nebude hlásať moje slovo, ani nezostane verná mojej Cirkvi. No aj napriek tomu bude moja Cirkev naďalej žiť.

Moji verní stúpenci vrátane kňazov a vysvätených služobníkov všetkých kresťanských konfesií zostanú tesne po mojom boku. Môj zvyšok obstojí v skúške času a nikdy nemôže zahynúť, pretože Ja som Cirkev. Ja nemôžem byť nikdy zničený.

Váš Ježiš

obsah