Január 2014

Januar 2014 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1029. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 24.01.2014 – 20:05 hod.

Tieto zjavenia začnú tento rok na jar, tak ako mi nariadil môj Syn

Moje drahé dieťa, daj na známosť, že sa ešte raz zjavím vo všetkých mariánskych jaskyniach, ktoré boli schválené Cirkvou môjho Syna v priebehu stáročí.

Ukážem sa na posvätných miestach, ktorými sú Lurdy, Fatima, La Salette a Guadalupe. Zjavím sa tiež v Garabandale. Tieto zjavenia začnú tento rok na jar, tak ako mi nariadil môj Syn.

Budú ma vidieť vyvolené duše so slnkom za mojou hlavou. Dvanásť hviezd bude obopínať a pretkávať tŕňovú korunu, ktorá bola vložená na hlavu môjho Syna počas jeho ukrižovania, ako znamenie pre všetkých, aby nasledovali môj príklad. Mojou úlohou je viesť všetky Božie deti po ceste pravdy a priviesť ich k môjmu Synovi.

Keď sa tieto zjavenia uskutočnia, nebudú už žiadne pochybnosti, najmä medzi tými, ktorí ma uctievajú, že hovorím pravdu, keď poviem, že už čoskoro sa uskutoční záverečná cesta, ktorá vás privedie k môjmu Synovi v týchto časoch konca, prostredníctvom Knihy pravdy.

Ak budete nasledovať mňa, vašu Matku, vezmem vás a povediem vás k môjmu Synovi. Môj Syn sľúbil veľa zázrakov, aby vám mohol otvoriť oči voči proroctvám, ktoré dáva svetu, a to prostredníctvom mojej vlastnej misie. Mnohí nedokážu prijať, že som sa zjavila na týchto osobitných miestach zjavení a odmietajú ich dôležitosť v spáse duší.

Keď sa zjavím na týchto miestach posledný raz a predstavím sa ako Matka Spásy, budete vedieť, že toto je moja posledná misia a že všetky zjavenia vedú k tomuto poslednému, aby priniesli svetu spásu, čo je neodňateľné právo každého jedného človeka.

Radujte sa, lebo tieto dni sú blízko, a keď budete počuť o týchto veciach, potom vedzte, že toto proroctvo, keď sa splní, môže pochádzať iba odo mňa, vašej milovanej Matky, Matky Spásy, Matky Božej.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah