Február 2015

Február 2015 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1326. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 04.02.2015 – 20:06 hod.

Čoskoro sa nebesia roztvoria a oheň Ducha Svätého spočinie nad vami

Moja vrúcne milovaná dcéra,

nenávisť voči všetkému dobrému, čo pochádza od Boha vrátane jeho svätého Slova, je nesmierna v tomto čase. Láska, ktorá je prirodzene prítomná v duši každého dieťaťa narodeného do tohto sveta, vychladla v srdciach ľudí.

Dobročinnosť a vzájomná láska sa vytratili a tak, ako bolo predpovedané, sa človek obráti proti svojmu bratovi, sestre, otcovi, matke a susedovi, keď posledná bitka o duše dosiahne svojho vrcholu. Dobrí, mierni a pokorní budú pošliapavaní a tí so zlobou a nedostatkom lásky vo svojich dušiach budú ohrozovať tých, ktorí sa odvážia hovoriť pravdu.

Hovorím k svetu na svätý príkaz môjho Otca, ktorý Ma poveril, aby som vám dal toto varovanie. Pripravte sa na stretnutie so Mnou tvárou v tvár, pretože už čoskoro sa nebesia roztvoria a oheň Ducha Svätého spočinie nad vami. Tí, ktorí majú nežné srdcia a duše plné lásky k druhým, budú odmenení darmi, ktoré v ten deň so sebou prinesiem. Vám ostatným hovorím: Za každé zlé jednanie, slovo alebo skutok, ktorými ste sa previnili a za každú bolesť, ktorú ste spôsobili iným, zakúsite bolesť pre vaše neprávosti, ako ju vidím Ja svojimi očami. Mnohí budú ohromení, keď uvidia stav svojej duše, ale prosím vás, nebojte sa. Jednoducho dôverujte môjmu veľkému milosrdenstvu. Neprichádzam, aby som vás trestal alebo súdil, ale preto, aby som vo vás prebudil lásku ku Mne, ktorú ste stratili.

Príďte všetci, lebo čas pre Boží zásah je blízko a tí, ktorí svoju dušu pripravia zmierením sa a vyspovedaním, budú ušetrení od očistnej bolesti.

Váš Ježiš

obsah