Chudobka Bílého Krále Orfilm 2014

46 views

CHUDOBKA BÍLÉHO KRÁLE

Dokument o životě Anny Bohuslavy Tomanové, první stigmatizované ženě na území Československa, rodačce z obce Pastviny. Produkce ORFILM, režie Jaroslav Šilar, 2014.


Anna Bohuslava Tomanová se narodila 8. listopadu 1907 v obci Pastviny ve farnosti Klášterec nad Orlicí, pod Orlickými horami. Ve svých čtyřech letech ochrnula při požáru sousedního domu, a to postupně na celém těle. Do školy nikdy nemohla chodit. Rodiče ji vychovávali k lásce k Bohu a Panně Marii. Takto se v skrytu v rodných Pastvinách a později u svého bratra kněze nejdříve v Koclířove a posledních deset let života v Dubenci předávala jako oběť pro Krista. Od dětství byla obdařena vizionářskými schopnostmi. Ve věku 36 let dostala na svém těle znaky Kristova utrpení – stigmata. Rány se opakovaly a Anna při nich měla velké bolesti, které statečně snášela a nabízela je Bílému Králi (jak říkávala Pánu Ježíši v Nejsvětější svátosti), zejména za kněze, mládež a svůj národ. Lidé k ní přicházeli a prosili o uzdravení pro sebe a své blízké. Ona jejich bolesti brala na sebe, hodně při tom trpěla a lidem tak často v nemoci pomohla. Anna zemřela 29. března 1957 ve svých 50 letech a je pohřbená u kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí. Její jméno Bohuslava, které dostala při vstupu do III. řádu sv. Dominika, vystihuje celý její život: Chválit a velebit Boha.