AVE MARIA! 2. díl Orfilm 2018

44 views

AVE MARIA! 2. DÍL

Filmový dokument z produkce Orfilm o Panně Marii a její ustavičné pomoci napříč staletími, o minulých
i současných mariánských zjeveních a o jejím pevném místě v učení katolické církve.