Znamení Kříže
Orfilm 2016

50 views

ZNAMENÍ KŘÍŽE

Film Znamení Kříže (2016) ukazuje divákům, že i český národ má svou omilostněnou duši v podobě Anny Bohuslavy Tomanové, jejíž ctnostný život je srovnatelný s životy ostatních stigmatizovaných vrstevníků v Evropě (Terezie Neumannové a sv. Pátra Pia) a dokladá, co tuto nevšední trojici spojuje.