Diskusia

Toto diskusné fórum je sprístupnené len registrovaným užívateľom, ktorí spĺňajú podmienky, definované tu nižšie v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľujeme individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup na fórum. Nie je možné, aby ste si cez prihlasovací systém fóra akýmkoľvek spôsobom sami vygenerovali svoje prihlasovacie údaje alebo si ich modifikovali cez funkciu „zabudnuté heslo“. Všetci prihlásení užívatelia majú jednoznačné identifikačné prihlasovacie údaje, umožňujúce prístup na diskusné fórum, ktoré prideľuje alebo modifikuje výlučne administrátor tejto stránky. Taktiež sa nemôžete prihlásiť pomocou starých prihlasovacích údajov, ktoré ste od nás obdržali v minulosti na našom niekdajšom fóre, pretože tieto už nie sú viac platné. Opakované prihlasovanie pomocou prihlasovacieho formulára zadávaním nesprávnych údajov bude mať za následok zablokovanie vášho prístupu na stránku kvôli našim bezpečnostným nastaveniam.

O prístup na fórum môžete požiadať individuálne cez emailový kontakt: admin@jezis-kristus-varovanie.net na základe splnenia podmienok, uvedených v pravidlách fóra. Žiadame o ich dôsledné dodržiavanie, pretože každé zneužitie fóra na účely, nezlučiteľné s jeho pravidlami, budú mať za následok trvalé zablokovanie prístupu daného prispievateľa na naše fórum poprípade aj na celú našu stránku ako takú cez ochranné bezpečnostné algoritmy, nastavené na našej stránke.

Pre tých, ktorí majú problém s prihlasovaním sa na našej stránke:
Kliknite na tento text (je to aktívny odkaz) a zobrazí sa vám návod v PDF, ako jednoducho skopírujete a vložíte vaše prihlasovacie údaje do prihlasovacieho formulára diskusného fóra.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na tejto podstránke sú uvádzané diskusné príspevky našich čitateľov, ktorí sa vyjadrujú k rozličným aspektom kresťanskej viery ako aj k vlastným osobným skúsenostiam života v pozitívnom duchu týchto Božích posolstiev. Táto podstránka je venovaná všetkým návštevníkom našej stránky, ktorí chcú poznať názory a skúsenosti iných, ktorí tieto posolstvá prijímajú a snažia sa v ich duchu žiť. Ak by ste sa aj vy chceli podeliť s ostatnými o vaše skúsenosti a poznatky života v duchu týchto posolstiev, môžete sa zúčastniť diskusie za podmienky, že dodržíte tu uvádzané zásady a pravidlá písania príspevkov, pretože:

Toto fórum bolo zriadené za účelom výmeny skúseností a poznatkov života s posolstvami medzi návštevníkmi našej stránky, ktorí sa s týmito posolstvami stotožňujú, veria im a prijímajú ich s otvoreným srdcom a snažia sa podľa nich žiť. Toto fórum nie je prístupné pre ľudí, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a ktorí majú v úmysle zverejňovať také príspevky, ktorými chcú kritizovať, spochybňovať, dehonestovať alebo akoukoľvek formou napádať alebo zosmiešňovať tieto posolstvá alebo samotnú Máriu Božieho milosrdenstva, ktorá posolstvá od Najsvätejšej Trojice a Nebeskej Matky dostáva, alebo napádať a kritizovať tvorcov a prevádzkovateľov tejto webovej stránky.

Taktiež upozorňujeme, že na tomto fóre nie je dovolené zverejňovať v príspevkoch odkazy a linky na iné internetové stránky a také zdroje na internete či v ostatných médiách, ktoré hanobia, očierňujú alebo kritizujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo tvorcov a prevádzkovateľov týchto stránok. Každé zneužitie tohto diskusného fóra na verbálne útoky nebude tolerované a takéto príspevky budú bez upozornenia zmazané resp. pri opakovanom úmyselnom porušovaní týchto pravidiel bude dotyčný(á) prispievateľ(ka) z fóra vylúčený(á).

Keď posolstvám neveríte, potom opusťte túto stránku a nechajte priestor tým, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a sú vďační za tieto slovenské preklady posolstiev. Veríme, že každý chápe nutnosť takýchto pravidiel, bez ktorých by nebolo možné prevádzkovať takúto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti nás donútili prijať takéto opatrenia, pretože sa vždy nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené na našom fóre prispievať! Ďakujeme, že rešpektujete pravidlá nášho fóra – šíritelia posolstiev Varovania.

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA – NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠÍM ČÍSLOM:

(Po najnovšej aktualizácii nášej stránkovej platformy WordPress sa zatiaľ z neznámych príčin číslovanie našich stránok fóra „samovoľne prestavilo“ do podoby, akú vidíte. Najnovšie príspevky nie sú pod číslom 1, ale pod najvyšším číslom. Pokiaľ sa nám podarí zistiť príčinu tohto prestavenia stránkovania, odstránime ju a číslovanie uvedieme znova do pôvodného stavu. Do tej doby prosíme o pochopenie.)

 1. Ďakujem Ti, admin Peter, že si mi umožnil byť účastníkom tohto diskusného fóra. Verím, že z času na čas bude aj môj príspevok, či komentár k povzbudeniu, alebo aspoň k zamysleniu pre všetkých dobromyseľných ľudí, ktorí s láskou očakávajú Druhý príchod nášho Pána Ježiša Krista.

 2. Ďakujem za prístup do fóra. Chcela by som podotknúť, že v rámci modlitieb za nášho drahého Benedikta XVI. je aj možnosť dať na jeho úmysel odslúžiť sv. omšu. Ja som dala za dary Ducha Svätého pre emeritného pápeža a kňaz to bez poznámky prijal. Chvála Kristu a Márii !

  • Modlitby za pravého pápeža Benedikta XVI. by mali byť každodennou súčasťou modlitieb veriacich nielen na tomto fóre, ale všade v rodinách. Veľa kňazov vie o týchto posolstvách, nečudujte sa, že sa boja verejne k nim vyzývať, ale v duchu sú s pravdou.

   • Požehnaný deň, brat František, vy ste kňazom? Viete, veľmi nás povzbudí, keď vieme, že do fóra píšu kňazi a keď ich pribúda. Nepýtam sa zo zvedavosti, len by ma to veľmi potešilo, lebo naozaj potrebujeme kňazov na povzbudenie pre dobu, ktorá nastáva.

    Admin Peter:
    Sestra Mária, František nie je kňazom, ale mal v minulosti isté duchovné „mystické“ zážitky a nadobudol poznatky, ktoré sa snaží dávať ďalej, aby vyburcoval ľudí z istej duchovnej letargie a aby nás upozorňoval na to, čo je momentálne dôležité, pretože mnohé nám je ešte utajené a on má isté vedomosti o budúcich veciach a preto píše na fóre mnohokrát týmto spôsobom. Zrejme sa aj on sám k tomu ešte vyjadrí. Ale spomeňte si, ako často sme s Františkom poukazovali na význam Turzovky a hory Živčák a dôležitosť nášho malého Slovenska v Božom pláne spásy. Nie nadarmo sa Božia Matka práve tam zjavila a nie nadarmo vyzývame ľudí, aby na Živčák chodili a mali v úcte túto posvätnú horu, ktorá ešte zohrá významnú úlohu v budúcich rokoch! Mimo toho nech každý, kto verí v zjavenia Panny Márie na Živčáku a má ťažkú chorobu, v modlitbe a v ruženci prosí Božiu Matku o pomoc, žehná prinesenej vode z prameňov na Živčáku a pravidelne túto požehnanú liečivú vodu pije a vkladá dôveru a nádej v Božiu milosť uzdravenia, lebo sa tak pomohlo už mnohým smrteľne chorým ľuďom, ktorí pili vodu z prameňov na Živčáku a boli uzdravení.

    • Ďakujem brat Peter za vysvetlenie, aj takto milosťami obdarovaný človek môže tu vniesť svetlo. Ešte som chcela poprosiť, niekto v predchádzajúcom fóre písal o profesorovi z USA, ktorý krásne obhájil posolstvá. Neviem nič viac, ale ak by si niekto spomenul na ten príspevok, bola by som veľmi rada, keby ho sem vložil. Boh nám všetkým žehnaj!

 3. Pomôžme zachraňovať hriešnikov – NALIEHAVÉ!!!

  Milí bratia a sestry,

  Máme pred sebou nádherný sviatok, Nepoškvrnené počatie Panny Márie. S týmto dňom je spojené veľké prisľúbenie Panny Márie, ktorá sa zjavila omilostenej vizionárke Pierine Gilli v Montichiari – Fontanelle, severné Taliansko.

  Výňatok z knihy A. M. Weigl: „Mária, Rosa Mystica,“ Montichiari – Fontanelle:

  Knižku vydal kňaz A. M. Weigl na prosbu svojho priateľa, kňaza Tadeáša Lauxa z Kolégia salvatoriánov v Bad Wurzach. V knihe sa hovorí o zjavení Panny Márie v severnom Taliansku a to v Montichiari, v diecéze Brescia, odkiaľ pochádzal pápež Pavol VI. Zjavenia začali v r. 1947 a pokračovali až do 70 rokov. Šiesti biskupi, medzi nimi aj predošlý diecézny biskup monsignor Giacinto Tredici, verili v pravosť zjavení a s veľkou priazňou sa o nich vyslovil aj pápež Pius XII. Panna Mária sa zjavuje ako Rosa Mystica a praje si obnovu kňazov, kláštorov a Bohu zasvätených. Zjavenie 22. novembra 1947 (v poradí piate zjavenie). Panna Mária žiadala modlitbu, obetu a pokánie. S majestátnosťou vyslovila prísľub:

  „8. decembra napoludnie

  sa ešte raz zjavím tu, vo farskom kostole, a bude to

  HODINA MILOSTI“.

  Pierina Gilli sa opýtala: „Prosím Vás, vysvetlite mi, čo znamená hodina milostí?“ Panna Mária jej odpovedala:

  „HODINA MILOSTI BUDE USKUTOČNENIE VEĽKÝCH A MNOHÝCH OBRÁTENÍ. DUŠÍ CELKOM ZATVRDNUTÝCH A CHLADNÝCH AKO TENTO MRAMOR, SA DOTKNE BOŽIA MILOSŤ A BUDÚ ZNOVA VERNÉ A BUDÚ MILOVAŤ BOHA.“

  Zjavenie Panny Márie 8.12.1947 – v preplnenom farskom kostole v Montichiari:

  Madona sa Pierine zjavila na veľkom bielom schodišti, ktoré bolo na oboch stranách ozdobené bielymi, červenými a žltými ružami. Milá Matka Božia sa usmiala a povedala:

  „JA SOM NEPOŠKVRNENÉ POČATIE.“

  Zostupujúc s veľkou majestátnosťou povedala:

  SOM MÁRIA MILOSTÍ, to znamená MILOSTIPLNÁ, MATKA MÔJHO BOŽSKÉHO SYNA JEŽIŠA KRISTA.“

  Ďalej, zostupujúc dole schodmi pokračovala:

  „MOJÍM PRÍCHODOM SEM, DO MONTICHIARI, SI ŽELÁM, ABY SOM BOLA NAZÝVANÁ A UCTIEVANÁ AKO ROSA MYSTICA.“

  „ŽELÁM SI, ABY SA KAŽDOROČNE SLÁVILA 8. DECEMBRA NAPOLUDNIE
  H O D I N A  M I L O S T I
  PRE CELÝ SVET.

  TÝMTO ČINOM SA ZÍSKAJÚ POČETNÉ DUCHOVNÉ A TELESNÉ MILOSTI.“

  A pokračovala:
  „NÁŠ PÁN, MOJ BOŽSKÝ SYN JEŽIŠ KRISTUS, PREUKÁŽE SVOJE NESMIERNE VEĽKÉ MILOSRDENSTVO V TAKEJ MIERE, V AKEJ SA BUDÚ DOBRÍ ĽUDIA MODLIŤ ZA SVOJICH HRIEŠNYCH BLÍŽNYCH.“

  „Kiež by sa mohlo čím skôr oznámiť najvyššiemu pastierovi katolíckej Cirkvi, pápežovi Piovi XII., že si želám, aby táto HODINA MILOSTI bola známa a rozšírená po celom svete. KTO VTEDY NEMÔŽE NAVŠTÍVIŤ KOSTOL, NECH SA MODLÍ NAPOLUDNIE DOMA A DOSTANE ODO MŇA MILOSTI.“

  (Matka Božia žiadala o hodinu milosti každoročne, 8. decembra napoludnie v kostole, teda pred Pánom v Najsvätejšej oltárnej Sviatosti.)

  Pri tomto zjavení sa uskutočnili 3 uzdravenia:

  • 5 ročný chlapec, ktorého rodičia priniesli do kostola, ktorý kvôli detskej obrne nemohol ani stáť, ani chodiť.
  • 26 ročné dievča, ktoré malo už 12 rokov ťažkú tuberkulózu a už 9 rokov nemohlo rozprávať.

  Obaja boli hneď a úplne uzdravení. Chlapec mohol stáť a chodiť a dievča zaspievalo oslavnú pieseň a odvtedy bez ťažkosti môže hovoriť a spievať. Odvtedy je zdravotný stav obidvoch dobrý.

  Tretí zázrak sa nestal priamo v Dóme v Montichiari, ale v čase zjavenia Matky Božej v jednom súkromnom rodinnom dome v meste. Bolo uzdravené 36 ročné dievča, ktoré už od detstva nebolo celkom normálne, nemohlo dovtedy rozprávať a malo permanentnú inkontinenciu. Švagriná, ktorá musela pri nej zostať doma, sa v čase zjavenia modlila sv. ruženec a pritom spontánne zvolala: „Ó, milá Matka Božia, ak si sa teraz skutočne zjavila v Dóme v Montichiari, uzdrav, prosím Ťa, teraz túto úbohú chorú!“ V tej istej chvíli bola chorá úplne a natrvalo uzdravená.

  Nezabudnime:

  8.12.2013 NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE
  napoludnie (12,00 – 13,00 hod.)
  HODINA MILOSTI

  modliť sa v kostole
  pred Pánom v Najsvätejšej oltárnej Sviatosti za hriešnikov, za celý svet.

  • Brat Peter, veľmi Vás prosím, ak je to možné, preložte nám najnovšiu modlitbu z najnovšieho posolstva, zajtra by sme sa ju už mohli v kostole modliť. Vďaka, Boh Vás za to odmeň!

   Admin Peter:

   Modlitba Modlitbovej kampane (130)Novéna Spásy„:

   „Moja milovaná Matka Spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy skrze milosrdenstvo tvojho Syna Ježiša Krista.

   Skrze tvoj príhovor, prosím, oroduj za oslobodenie všetkých duší z otroctva satana.

   Prosím, pros svojho Syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré Ho odmietajú, zraňujú Ho svojou ľahostajnosťou, a ktoré uctievajú falošné učenie a falošných bohov.

   Úpenlivo ťa prosím, drahá Matka, oroduj za milosti, aby sa otvorili srdcia tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.“

   • Požehnaný večer, dnes som sa začala modliť modlitbu č. 130 „Novéna Spásy“ takto: pondelok až nedeľa, každý deň ráno, napoludnie a večer. V piatok je pôst. Pokračovať budem v januári opäť od pondelka, t.j. každý mesiac 1 týždeň, ktorý si zvolím sama. Netreba sa zamýšľať dokedy, ale treba sa modliť, ako nám Panna Mária povedala. Ja som tomu porozumela takto. Dúfam, že dobre.

 4. Naše srdcia patria Pánovi – diabol nás nerozdelil !

  Milí bratia a sestry, dnes ráno som zakúsil „Boží dotyk“ v podobe emailu od sestry Katky a pretože sa vás mnohých naša poľutovaniahodná „roztržka“ iste nepríjemne dotkla a boli ste z nej tiež nešťastní a vnútorne rozladení – veď komu by to bolo príjemné (?) – tak som sa rozhodol, že hoci pôvodne zamýšľaný súkromný emailový kontakt medzi mnou a Katkou je len záležitosťou nás dvoch, by bolo všeobecne prospešné zverejniť túto našu vzájomnú emailovú korešpondenciu, pretože obaja nemáme čo skrývať a navyše si aj sestra Katka želá, aby som jej email zverejnil, čo teraz naplňujem týmto príspevkom. Ako prvý uvádzam môj email, ktorý som Katke napísal veľmi neskoro v noci (poslané o 02:11 hod) a potom Katkinu odpoveď, ktorú som dostal dnes dopoludnia o 11:42 hodine:

  Od: Admin Peter [admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net]
  Komu: Katka [katka-xxxx(zavinac)xxxxx.cz]
  Datum: 07.12.2013 02:11
  Předmět: Podaná ruka zmierenia

  Sestra Katka,
  po úvahách a premýšľaní nad celou touto naozaj nepríjemnou záležitosťou sa na vás obraciam ešte raz v tóne pokojnom a zmierlivom a aj na základe reakcií – hlavne od sestry Michaely – vám chcem navrhnúť, aby sme tento zbytočný spor ukončili ako dvaja kresťania, za ktorých sa obaja považujeme a aby sme nemali jeden na druhého ťažké srdce. Prečítajte si moje vyjadrenia a pouvažujte nad nimi a zamyslite sa, či ste konali a reagovali správne a primerane. Ja z mojej strany sa ospravedlňujem za akékoľvek vyvolanie dojmu vo vás, že by som na vás útočil, osočoval vás alebo konal takým spôsobom, čo by tieto pocity vo vás mohlo vyvolávať. Pozrite sa, povoliť môžu nervy každému z nás, veď ja vás osobne nepoznám a ani vy mňa. Ale takto by sa veci medzi dvoma ľuďmi, milujúcimi Boha a blížneho svojho, nemali riešiť – to dúfam si uvedomujete aj vy. Navrhujem vám, odložme zatrpknutosť, urazenosť, dotknutosť, alebo pocit nejakej utrpenej krivdy. Nie je to opodstatnené a takto to nemalo byť. Zaviažme sa do budúcna obaja, že sa budeme navzájom rešpektovať a vyhneme sa čomukoľvek osobnému a idúcemu takpovediac „pod pás“, pretože to rozumní a duchovne zrelí ľudia nemajú robiť. Vy budete patrične rešpektovať moje právo viesť a usmerňovať diskusiu v medziach pravidiel a noriem fóra a pokojnej komunikácie bez osobných útokov z ktorejkoľvek strany a ja vám, ak by som mal výhrady a námietky voči vašim príspevkom, tieto oznámim súkromne cez email bez toho, aby ste museli mať dojem osobného útoku a znevažovania z mojej strany, aj keď opakujem, že som takto nejednal ani teraz v tomto prípade. Považujte toto za môj korektný a úprimne mienený návrh na zmierlivé a pokojné urovnanie tejto záležitosti medzi nami dvoma. Len vás prosím, zdržte sa unáhlených reakcií a zvažujte slová. Môžete, ak to považujete za potrebné, v zmierlivom a slušnom tóne napísať vaše pocity a stanovisko, ako toto celé medzi nami vnímate, prípadne vecne argumentujte, ale prosím, zachovajte pokojný tón voči mne a rešpektujte fakt, že som tvorcom a správcom tejto stránky a patrí mi aj adekvátny rešpekt, čo však samozrejme neznamená, že musíte len pritakávať a nemôžete aj proti argumentovať. Ja si myslím, že vyjadrenie sestry Michaely je výstižné a že to dobre napísala. Z toho vychádzajme, pretože má pravdu, ako to píše. Sľúbil som verejne na fóre, že sa pokúsim s vami túto záležitosť urovnať, čo týmto emailom aj naplňujem. Ale rozhodnutie je na vás. Ako píšem, či sa rozhodnete tak alebo inak, rešpektujem to. No tiež si myslím, že vaše pôsobenie na fóre bolo doposiaľ prínosom a bola by škoda, keby ste sa natrvalo odmlčali. Verím, že pokoj, rozvaha a zváženie všetkého „pro“ a „proti“ nakoniec povedú k tomu, že sa rozhodnete prijať tento môj návrh na zmier a odpoviete kladne. Nech vám žehná náš Pán. Dobrú noc, je už strašne neskoro a ja som už z celej tejto záležitosti unavený a musím ísť spať.

  S Pánom Bohom, prajem vám pokojnú dobrú noc.
  Admin Peter

  Od: Katka [katka-xxxx(zavinac)xxxxx.cz]
  Komu: Admin Peter [admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net]
  Datum: 07.12.2013 11:42
  Předmět: Re: Podaná ruka zmierenia

  Požehnaný deň,
  včerajší deň mi veľa priniesol, mala som možnosť nad mnohými vecami pouvažovať, najmä keď som včera bola v kostole na spovedi a omši, už vtedy som sa rozhodla, že sa ospravedlním všetkým, ktorých som zasiahla. Uznávam, že som reagovala neprimerane, je to aj tým, že v poslednej dobe je toho na mňa veľa a tiež je na mňa útočené zo všetkých strán ohľadne posolstiev, ale aj v bežnom živote. Hlavné nedorozumenie vzniklo v tom, že som si prečítala príspevok od Anny_D a potom váš už len v rýchlosti a nie pekne slovo za slovom, čím vznikla táto moja reakcia. Neviem, čím to bolo, ale vtedy akoby som tam našla slová navyše, alebo akoby sa mi to pospájalo do niečoho iného, útočného, pritom, keď som si váš príspevok prečítala druhý krát na druhý deň, uvedomila som si, že tam nič zlé a útočné nebolo, toto je aj moja chyba, že čítam niekedy zbežne a rýchlo. A potom som reagovala tak, ako som reagovala. Neprimeraná reakcia je mojou chybou, plne si to priznávam.

  Čo sa týka byliniek, chápem, ako ste to mysleli, prečítala som si príspevok od Michaely. Vy ste to mysleli na prírodnej báze, kedy sa neprivolávajú žiadne energie, len sa bylinka odtrhne a urobí sa z nej liečivo bez nejakých špeciálnych metód navyše. Ja som zase skôr narážala na bylinky, spojené s liečiteľstvom, ktoré dávajú rôzni liečitelia alebo sú tam rôzne špeciálne postupy. Viem, že fórum je zamerané na posolstvá, nie na mágiu ani ľudové liečiteľstvo a podobne. Túto tému som tu dala aj preto, lebo mám s tým osobné skúsenosti, ale aj preto, lebo som to považovala za dôležité z toho dôvodu, že keď sa rozprávam s mnohými nábožnými ľuďmi, ktorí chodia k sviatostiam, snažia sa žiť kresťanský život, mnohí pritom chodia k liečiteľom, k ľuďom, čo im „odrobia“ čary, alebo toto praktikujú sami a myslia si, že je to dobré, pritom tým svoje duše zapredávajú. Citovo som sa do toho vložila možno aj preto, lebo sme toto mali v rodine a viem, aké to bolo ťažké s mojou babkou, aby s tým prestala a bol to veľký boj a aj napriek tomu, že jej to povedal exorcista, charizmatici zo spoločenstva, ktorí sa za to modlili, že robí zle, nechcela sa toho vzdať a bola ešte na nich nahnevaná. Druhá babka, nanešťastie, ešte stále robí rôzne čary už desiatky rokov, no dúfam, že sa to zmení tiež, len tam je to horšie v tom, že si plne uvedomuje, že robí zle a aj za týmto účelom mágiu koná. V porovnaní s tou, ktorá liečila, tá si aspoň myslela, že ľuďom pomáha i keď tam bola veľká pýcha. Takže možno preto taká angažovanosť, mám možnosť pozorovať, ako okultizmus ľudí ničí, mení ich a ubližuje aj iným ľuďom a hlavne aké to je nebezpečné a ľudia ani len netušia, s čím sa zahrávajú. A tak ako aj mnohí iní, aj oni sa modlia pritom ružence, chodia k sviatostiam. Kedysi som z toho bola zúfalá, po mojom obrátení, čo bolo skrz tieto posolstvá, preto im verím a nikto ma nemusí presviedčať o ich pravdivosti, lebo mne nemal kto priniesť svetlo, celá naša rodina v tom bola namočená (i ja som robila zlo, mala som kamarátov satanistov), teraz sa to zlé v našej rodine našťastie mení. Spadnúť do toho je ľahké, ale dostať sa z týchto vecí je už omnoho ťažšie, sama som si tým prešla. Preto aj ten zoznam, ktorý som tu dala, lebo neželám nikomu zažiť si to, čo som si zažila ja a aj celá naša rodina a pritom vidieť, ako zlo ľudí ničí, je to strašné. Niekomu tieto veci môžu pripadať ako hlúposti, aj ja sama som o mnohých veciach na tomto zozname netušila, ale radšej sa tomu vyvarujem, lebo som mala možnosť poznať moc zla, ale je to nič v porovnaní s Božou mocou, keď Boh chráni svojich, ktorí sa mu odovzdajú, vtedy nezmôže nič celá mágia sveta dokopy. Preto tá moja zapálenosť pre tieto veci, lebo nikomu neprajem, aby skončil zle, alebo sa zlu otvoril. O týchto súvislostiach ste nemohli vedieť, možno že teraz ma ľahšie pochopíte. Týmto túto tému uzatváram, všetko dôležité už povedané bolo a aj to, čo nemuselo byť.

  Chcela by som vás ešte požiadať, aby ste diskusné fórum nerušili a aby ste ani na sekundu o takom niečom radšej ani nepremýšľali. Ľudia potrebujú miesto, kde by sa zdieľali, veľmi veľa ľudí tieto stránky číta, či už zo zvedavosti alebo im veria a aj vďaka diskusnému fóru sa veľa dôležitých vecí rýchlo šíri. Bola som milo prekvapená, keď mi neznámi ľudia dávali čítať o nebezpečných ružencoch New Age – tým chcem povedať, že je nás viac, ako si možno myslíme. To, že sa vyskytnú niekedy nedorozumenia, sa stáva a bude to aj naďalej bežným javom, lebo sme len ľudia a nič nie je dokonalé, ani ja. Tak ako sú trenice v Cirkvi, lebo diabol ju chce zničiť, môže sa stať, že sa vyskytnú trenice aj medzi nami, nie sme anjeli, ktorí dokonale plnia Božiu vôľu. Aj ja som reagovala prehnane, tým svojim radikálnym riešením z diskusie odísť, rozmýšľala som nad tým a bola to totálna neuvážená hlúposť, ale je to dobrá lekcia pre mňa samotnú a aj cez toto som sa zase niečomu naučila. Navyše, neviem prečo, ale niekedy sa mi dostanú mnohé dôležité veci do rúk bez toho, aby som nejak špeciálne pátrala (aspoň ja ich za dôležité považujem) a takto (bez fóra) by som ich nemala ako zdieľať. Ďakujem aj mnohým za modlitby a verím tomu, že určite mňa a aj vás admina po tomto pridali medzi ne.

  Rada by som vás poprosila, ak môžete, aby ste aj tento môj komentár zverejnili na diskusii. Ďakujem, že ste mi napísali a že sme sa rozhodli riešiť túto vec správnou cestou, lebo teraz je potrebná súdržnosť. Nech vás Boh žehná a ďakujem za to, čo pre nás robíte. Sestra Katka.

  • Milá sestra Katka, máš naozaj ťažký kríž, ale si veľmi omilostené Božie dieťa, keď Ťa Boh priviedol k viere. Tvoje svedectvo z rodinného prostredia ma zarmútilo, lebo to bolo pre Teba nielen ťažké, ale aj nebezpečné, najmä pre Tvoju spásu. Veľmi Bohu ďakujem za Teba, za veliký dar hlbokej viery, lebo si ho chrániš ako oko v hlave. Máš veľkú pravdu, byť veľmi ostražitá, ako zistiť po čase, že sa človek dostane do nejakej pasce, z ktorej sa len veľmi ťažko vymaní. Buď veľmi požehnaná. Nech si Ťa Pán schová v Jeho svätej rane vo svojom srdci.

   • Ďakujem za zverejnenie naších e-mailov. Ako som neskôr napísala adminovi Petrovi, žiadne špeciálne e-maily mi posielať nemusí, ak poruším pravidlá fóra alebo napíšem niečo, čo sa hodiť nebude na fórum, nech mi to napíše tak, ako predtým a ako aj ostatným. Ešte sa chcem okrem iného poďakovať za pevné nervy. Pre mňa to bolo tiež na niečo dobré, neriešiť veci zbrklo. Všetko ostatné je už v maily zhrnuté. Tiež ďakujem za obnovenie prístupu na fórum a aj sestrám Márii a Michaele a aj ďalším za ich nadhľad a múdre rady.

    Milá sestra Mária,
    to, ako som sa dostala k viere, bola zo začiatku naozaj dlhá cesta a ešte stále sa mnohé veci učím a dúfam, že to bude celoživotný proces na mojej ceste. Aby som to upresnila, v maily som napísala, že po mojom obrátení som bola zúfala z toho, čo moje obidve babky robili. Nie však kvôli sebe. Ja už som Ježišova, keď mal so mnou toľko roboty, verím, že si ma už len tak nedá. Bola som zúfala z toho celého stavu, lebo tam, kde ľudia žijú podľa Desatora, je aj veľké Božie požehnanie a zároveň tam, kde podľa neho nežijú, je prekliate. A teda, že mne síce nemôže byť ublížené ale oni, kedže tak nežijú, im môže. A zároveň strach o ich duše. Čím viac sa človek týmto veciam otvorí, tým ťažšie sa z toho dostáva. Ale ako je písané aj v posolstvách, jedno obrátenie spôsobuje potom ďalšie, tak aj po mojom nastalo po niekoľkých mesiacoch aj u mojej babky, čo liečila (tá tiež posolstvám verí a dostala vďaka nim veľké milosti) a po pár mesiacoch mojej mamy (samozrejme dávali sme na omše, postili sa, modlili). Takže veci sa začínajú pomaly meniť. So sestrou Luciou sme si písali mail a ona vie moju výpoveď podrobne o tom, ako som do toho spadla a ako som sa z toho dostala a som rada, že jej to v niečom pomohlo. No a čo sa týka mojej rodiny, v modlitbách a pôste sa nezastavím, pokým sa neobrátia všetci, najmä pokým moja druhá babka neprestane s mágiou. Veľmi dôležitý je za týchto ľudí pôst, priniesť obetu, lebo oni ju nie sú ochotní priniesť a pritom si ešte myslia, že robia dobre, pričom rady a dohováranie nepomôže, lebo je to ako hádzať hrach na stenu. Vtedy, keď sú spútaní, majú iné zmýšľanie a náhľad na tieto veci. Tam je boj o dušu. Ak sa chce niekto niečo viac opýtať na túto tému, nech mi napíše mail. Prajem požehnaný deň.

    • Milá Katka, veľmi Ti ďakujem za tvoje svedectvo, áno modlitba musí byť podporená aj pôstom. Som veľmi povzbudená, lebo ja mám tiež problémy s postením sa. Budem na Teba myslieť, keď ma bude znechucovať a odvádzať od pôstu ten zlý, lebo neustále útočí na slobodu človeka.

  • Bohom milované dieťa, sestra Katka, niekedy človek pocíti hranicu svojich síl jak telesných tak aj duchovných. No nikdy by sme nemali zabúdať na skutočnosť, že za všetkým je ešte Boh vo svojej láske a milosrdenstve, ktoré nikdy celkom nepochopíme. Všetci na fóre sme sa poučili, jak je Boh dobrý, na vašom názorovom stretnutí, že keď necháme len čo by malú štrbinu svojho „ja“ v akejkoľvek negatívnej podobe vo svojom zmýšľaní či správaní, tak tým dávame priestor pre Zlého, ktorý stále vyčkáva na tuto chvíľu. Táto skutočnosť sa týka každého z nás a môžeme sa s ňou stretnúť kedykoľvek. Tam, kde je ozajstná túžba po pravde a láske, tam vždy zasiahne náš dobrý nebeský Otec svojou milosťou a nasmeruje udalosti tak, aby nakoniec bola v srdci aj v duši každého radosť a pokoj.

   Je mi naozaj ľúto, že musíte prežívať vo vlastnej blízkosti tak náročné problémy, ktoré idú s Vami deň po dni. Chcem Vám napísať, že aj moja cesta ku kňazstvu bola poznamenaná podobnými skúsenosťami počas nemoci mojej drahej mamičky, ktorá bola na posteli takmer dvadsať rokov a tiež sme vyskúšali všetko možné. No nakoniec to vyriešil sám náš Pán a ja pevne verím, že už spoznala Božiu lásku v jej pravej podobe že sa raduje a teší z Božej blízkosti.

   Dnešná doba akoby stále viac a viac skúšala čo vydržíme, preto poďme každý deň za našim Pánom v duchu posolstiev našej drahej MBM, pevne sa držme za ruku našej nebeskej Mamičky, tá už nás prevedie cez všelijaké končiare nášho života k pravej radosti do nášho trvalého bydliska v Božom kráľovstve.

   Až dovolíš, drahý brat admin Peter, veľmi Ti ďakujem za Tvoj prístup, je pre nás všetkých návodom, ako sa zachovať v podobných situáciách. Keď som sa pokúšal uskutočniť svoju osobnú webovú stránku, tak som to asi po roku vzdal. Vžívam sa do Tvojej situácie, kedy si už toľkokrát na konci svojich síl a musíš ďalej. Nezávidím. Chceli by sme, aby si v nás mal dobrú rodinu, aby si i Ty mal opravdivú radosť zo svojej úlohy, ktorá sa odráža až do večnosti. To si už každý musí domyslieť sám.

   Chcem ešte v krátkosti povedať všetkým priateľom na fóre, že najhoršie skúsenosti s rozširovaním posolstiev MBM existujú práve u posvätených osôb, lebo tam existuje toľko predsudkov, že asi ani zázraky nepomôžu, len modlitba. Na našom kňazskom stretnutí som povedal, že zvolávaný mimoriadny synod o rodine v roku 2014 je bludárskym stretnutím, pokiaľ sa budú prerokúvať Božie Pravdy v tom zmysle, že by sa mohli tieto pravdy pozmeniť.

   Už vás nechcem obťažovať a zdržiavať, dnes už je prenesená slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, budem na vás všetkých pamätať pri Najsvätejšej Obeti na Vaše úmysly.

   S prosbou o modlitbu Vám a Vašim milým z celého srdca žehná a vyprosuje ochranu Panny Márie Váš brat Slávko.

   Admin Peter:
   Milý brat a dôstojný otče Slávko, moc ďakujem za tieto milé povzbudivé slová. Áno, len ten, kto to sám skúsi, vie, čo to so sebou obnáša, vytvoriť a spravovať takúto webovú stránku. A k tomu viesť a moderovať fórum, potom prekladať z angličtiny posolstvá a zverejňovať ich, ďalej plniť si pracovné povinnosti, mať k tomu ešte na starosti chorľavú a na pomoc odkázanú mamu, dostávať denno denne plno emailov, nielen plných rozličných otázok, ale aj hanobiacich mňa a posolstvá, vyhrážok a nepekných prejavov od niektorých ľudí. Ale čo nespravíme pre nášho Pána, veď to je nič v porovnaní k Jeho utrpeniu za mňa a za nás, keď sa dobrovoľne vydal na smrť, aby nás zachránil pre večnú spásu a život v Božej prítomnosti. Žiadna obeta pre Neho nie je dostatočne veľká a to je aj moje celoživotné motto. A tak kráčam a nesiem svoj kríž najlepšie, ako len môžem. Budem ti veľmi povďačný, ak si na mňa spomenieš pri svätej omši a poprosíš nášho Pána, aby pri mne stál a podopieral ma, keď už niekedy padám a mám pocit, že to viacej nezvládnem a aby som mal trpezlivosť aj s niektorými prejavmi ľudí, ktorí ma mnohokrát svojimi emailami oberajú o potrebnú silu, ale vtedy sa idem pomodliť a nachádzam takto zase potrebný pokoj a rovnováhu a silu ísť ďalej. Len jedno môžem potvrdiť, že zlo je mnohokrát veľmi zákerné a vie veľmi hlboko raniť. Diabol využíva všetky možnosti, aby uštedril bolestivé rany na citlivých miestach. Pri príležitosti sviatku nepoškvrneného počatia našej preblahoslavenej Panny Márie, pripadajúci na 8.decembra, som včera v nedeľu po svätej omši v kostole o 12:10 hod. pokľakol pred svätostánkom a modlil sa Bolestný sv. ruženec za obrátenie niektorých mojich rodinných príslušníkov a o ich pokánie, pretože moja švagriná je neveriaca a žiaľ odviedla od viery už aj môjho staršieho brata a ich dve deti. Brat s rodinou žujú len svetským životom, nejdú do Božieho chrámu, neprijímajú Pána vo sv. Eucharistii a ešte iné ďalšie problémy, ktoré panujú v rodine. Takže nielen sestra Katka má v rodine problémy, ale snáď každý z nás, keď u našich blízkych narážame na hluché uši a odmietavé reakcie. Takže takéto neľahké cesty sú u nás všetkých, ktorí sme ako malé stádo, keď veríme posolstvám a hovoríme o nich iným… A či náš Pán nebol sám a opustený, keď išiel na Kalváriu? A tak je to aj dnes s jeho zbytkom Cirkvi a jeho malým verným stádom. Boh s nami, tak kto proti nám? Brat Slávko, si v mojich modlitbách a modlitbách nás všetkých na tomto fóre. Prosím, zahŕňajme všetci nášho dôstojného brata Slávka do našich modlitieb, bratia a sestry! Brat admin Peter.

 5. Všemohúci a milosrdný Bože, nedopusť, aby nám starosti o pozemské veci prekážali ísť v ústrety tvojmu Synovi, ale nech nás dar nebeskej múdrosti privedie do spoločenstva s ním. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.“ (II. Adventná nedeľa)

  Drahí priateľa, všetkých vás nosím vo svojom srdci a s radosťou žehnám Vám aj Vašim drahým. Váš brat v Kristovi a Márii, Slávko.

  • Prajem všetkým požehnaný večer, už dlhšiu dobu sledujem toto diskusné fórum, ale až dnes som sa rozhodla napísať svoj príspevok i ja. Pred nedávnom bol na tomto fóre zverejnený list mexickej katolíčky L. Rego de Planas pápežovi Františkovi. Možno môj príspevok bude už neaktuálny, dovolím si však naň zareagovať z určitého dôvodu. Nepoznám mnohé udalosti opisované v tomto liste a predsa ma veľmi zaujal. Tou hlbokou pravdou, ktorá sa dotkla môjho srdca.

   Vrátim sa ale späť a spomeniem niektoré skutočnosti. Keď nový pápež František po prvý krát vystúpil na balkón, aby sa predstavil svetu, zaujalo ma, resp. zarazilo jeho správanie . Po prvé to bol jeho možno i o hodinu neskorý príchod. Po druhé – jeho pozdrav a po tretie, jeho oči. Jeho čierne, priam zlovestné oči, ktoré nehľadeli dole na ten veľký zástup ľudu, ktorý tam trpezlivo toľko hodín čakal, ale pozerali sa niekde nad ľudí, do výšav. Už vtedy ma premkol zlý pocit a obava, že to, čo je opisované v posolstvách MBM, je už TU.

   Sledujem tieto posolstvá od roku 2011 a okrem toho, že som presvedčená o ich pravdivosti, dodávajú mi aj hlbokú duchovnú silu.

   Ale vrátim sa k listu. A k tomu, prečo toto všetko vlastne píšem. Na deň sv. Mikuláša som darovala svojmu duchovnému otcovi, ktorého si veľmi vážim, sladký balíček. Do tohoto balíčka som pribalila aj list od mexickej katolíčky PF. Chcela som vedieť jeho názor, nakoľko ja v tom liste nevidím nič zlé, iba hlbokú pravdu. Viem, že môj „duchovný otče“, ako ho volám, posolstvá nesleduje. Aj som mu o nich už spomínala, ale jeho reakciou na tento list som bola nemilo prekvapená. Dnes som totiž od neho dostala SMS správu, aký bol zhrozený z toho, čo sa v tom liste píše. Sú to vraj bohorúhavé bludy a že PF je pravý pápež a Bohu vďaka za neho. A moja duša je v ohrození. Aj Božia Pečať je blud. Veľmi ma to zabolelo, poznám ho a od neho by som to vôbec nebola čakala. Som obyčajný veriaci človek, milujúci svojho nebeského Otca, ale v konaní PF vidím veľa rozporuplného. A on Bohu zasvätený kňaz nič nevidí?! Ako je možné, že súhlasí s ignorovaním protokolu prvého pozdravu, s umývaním nôh na zelený štvrtok žene-moslimke a odsúdencom, čo si myslím, že je hlboká urážka Božieho majestátu, ako to aj Pán vyjavil v posolstve MBM č. 733. Ďalej za prirovnanie rúk Boha k rukám hrnčiara, doslovne FP povedal: „Pamätajme na ruky Boha, ktorý nás stvoril ako hrnčiar…“ – v KN č. 47, čl. „Chráňme sa, aby sme sa nestali mravne skazenými“ a mnoho ďalších prirovnaní, ktoré nie sú hodne úradu pápeža! A Božia pečať sa predsa spomína aj vo sv. Písme, v Zjavení apoštola Jána. Možno si to všetko zle vysvetľujem alebo tomu vôbec nerozumiem. Mala som možnosť denne sledovať stretnutia PF s mladými ľuďmi na SDM v auguste toho roku a bola som priam šokovaná jeho správaním! Veľmi dobre si pamätám na VEĽKÉHO PÁPEŽA, akým bol bl. Ján Pavol II., na jeho dobrotu a výnimočnú ľudskosť i na Benedikta XVI., pápeža hlbokej pokory a inteligencie, ktorého stále uznávam za pravého a posledného pápeža na tejto zemi. Ich správanie a konanie bolo celkom odlišné, boli to mužovia viery a hlbokej oddanosti Bohu. Nemôžem súhlasiť so správaním sa PF, s tým, že sa viac chce páčiť ľudom ako Bohu. Je mi z toho všetkého smutno, lebo ľudia, aj Bohu zasvätené osoby, mu tlieskajú na všetkých frontoch a nevidia alebo nechcú vidieť pravdu. A doba je príliš vážna, Pán je tak veľmi blízko. Posolstvá MBM nás o tom každý deň presviedčajú. A znamenia tiež. Denne sa modlím za svojho duchovného otca i za ostatných kňazov, aby im Boh udelil Dar rozlišovania, aby spoznali, že to Pán, náš milovaný Otec, prišiel, aby nás zachránil. A prosím „Príď Pane Ježišu a zachráň nás!“

   Možno sú tieto riadky trochu dlhšie, ale chcela som iba napísať to, čo už dlhšiu dobu cítim vo svojom srdci.

   A ešte chcem poďakovať nášmu adminovi Petrovi, že mi umožnil prístup na toto diskusné fórum, za jeho úžasnú trpezlivosť pri vydávaní týchto posolstiev a prajem mu zo srdca veľa síl a odvahy. Boj sa stupňuje a útokov bude neustále pribúdať, lebo PRAVDA je nepríjemná. A ďakujem aj pátrovi Slávkovi i jeho spolubratom, ktorí sú na tomto diskusnom fóre, za všetky ich diskusné príspevky. V modlitbách s Vami, za všetkých a za všetko.

 6. Milé sestry a bratři v Kristu,
  v poselství ze dne 29. listopadu nám Pán Ježíš vysvětluje smysl utrpení. Jak se svěřují mnozí z vás, prožíváme různě těžká období, nacházíme se ve stavech „pouště“, temnoty, trpíme pocity osamělosti, opuštěnosti, bolesti. A Pán nás právě povzbuzuje k tomu, abychom vytrvali, abychom své utrpení obětovali za spásu duší. On sám snášel nesmírné utrpení při svém křižování, byl tak pokořen, posmíván, nepochopen. Jen Láska ho přivedla na kříž. Láska k nám. Proto nezoufejme ani my, když se nás dotýká utrpení na této nelehké cestě. To je úděl následovníků našeho Pána a Mistra. Utrpení nás přivádí blíže k Bohu, díky němu můžeme přivést i jiné duše k jejich záchraně, vytrhnout je z temnot. I svatá Terezie z Avily jednou hořekovala, když musela vytrpět dlouhé období vyprahlosti, kdy Pána nevnímala, cítila se tolik sama, opuštěná. A Pán jí na otázku – kde byl tak dlouho – odpověděl: „Byl jsem v tvém srdci a bylo mi tam moc dobře.“

  Přijde den, kdy nám Pán setře každou slzu z očí, kdy bude konec veškerému utrpení. Všechno je jen dočasné. Ale věčnost bude nekonečná. Jednou budeme patřit tváří v tvář na našeho milovaného Pána.

  Naše sestra Elena, kterou si pamatujeme z jejích příspěvků, už byla povolána k Bohu. (Věnujme jí i její rodině modlitbu).Také pro nás jednou nastane den Soudu: soukromý v okamžiku smrti a pak společný soud na konci světa. Bůh se nám ukáže ve vší slávě a moci, před kterou se chvějí i andělé. Jak bychom se tedy my slabí a hříšní tvorové nechvěli? Ale odevzdáme-li se do vůle Boží, bude nás svou mocí chránit před následky našich hříchů, které by jinak ohrožovaly naši spásu. Víme, že každý z nás bude stát ve své „nahotě“ před Božím soudem, kdy nám bude ukázáno vše, co jsme udělali špatně, i to, co jsme zanedbali a třeba z lhostejnosti nebo pohodlnosti neuskutečnili. A tak bychom měli být připraveni na setkání s Bohem, ať v okamžiku smrti, Varování nebo posledního soudu.

  V našich poselstvích jsme vybízeni, abychom se co nejlepe přichystali i na den Druhého příchodu Ježíše Krista, neboť přijde v hodinu, kdy se nenadějeme. Všichni si hluboce uvědomujeme, že tento život zde je jen dočasný, ale budeme povoláni k jinému životu v pravém domově v blízkosti našeho Pána. Zatím nás posiluje Kristova přítomnost v Eucharistii. Posiluje naše netrpělivé očekávání jeho definitivního příchodu. Někdy se můžeme přistihnout, že čekáme příliš pasivně, že bychom měli duchovně bdít. Aktivně však může čekat jen ten, kdo má naději, kdo plně věří tomu, kdo slíbil, že znovu přijde, a kdo po něm s láskou touží. Měli bychom mít hlubokou důvěru a víru, abychom mohli opravdu napřímit a pozdvihnout hlavu, neboť je „blízko naše vykoupení“. Měli bychom se živit nadějí, že se se svým milovaným Pánem znovu setkáme, naše srdce se zaraduje a naši radost nám nikdo nevezme. A tak vás chci povzbudit, abychom se spojili v tom každodenním volání: „Marana tha! Přijď, Pane Ježíši!“ Aby se toto zvolání stalo naší modlitbou srdce, tak jako děti volají nedočkavě svého otce, takový bychom měli mít postoj – postoj bdělého očekávání. Velmi se mi líbil návrh jednoho kněze (na základě inspirace R. Guardinim) lehce upravit tajemství slavného růžence a původní čtvrté a páté tajemství sloučit v jedno („který tě, Panno, do nebe vzal a v nebi korunoval“) a poslední desátek se modlit tajemství, které je završením dějin spásy „Ježíš, který přijde ve slávě na konci času.“

  Někdy nás zmítají denní starosti, slabosti, ale očekáváním Druhého příchodu se završí naše bytí, náš osobní, snubní rozměr k Ježíši Kristu. Vždyť jsme stále ujišťováni, že náš Spasitel, Vykupitel, Beránek za nás obětovaný „přijde brzy“ (Zj 22, 20). Tak tedy odpovídejme celým srdcem a neustále v bdělém očekávání: „Přijď, Pane Ježíši!“

  Na první neděli adventní se na tradiční mši svaté četla epištola: Denně se blíží chvíle příchodu Soudce! Teď ještě nám dopřává času k napravení našich provinění. Vstaňme tedy rychle ze spánku hříchů a opásejme se zbraněmi světla – ctnostmi!

  Admin Peter:
  Toto je skutočne hodnotný príspevok, dôstojný tohto fóra, veľmi ti zaň ďakujem, sestra Iva-Marie. Áno, volajme na Pána: „Marana tha – príď, Pane Ježišu“! Prajem požehnaný adventný čas.

  • V europskom parlamente sa 10. decembra bude znova hlasovat o dokumente ESTRELA REPORT, ktorý zahŕňa i povinnú sexuálnu výchovu detí vo veku 0 – 4 rokov, zahŕňajúcu pojmy ako „interaktívna výuka“, „ukážky dieťa-učiteľ“ a „včasná detská masturbácia“…

   Tu je peticia priamo do EU parlamentu proti tomuto dokumentu, za jeho odmietnutie: ponahlajte sa, preposielajte rychlo ďalej!

   Šírte túto petíciu ďalej – Mikael GUSTAFSSON, Lívia JÁRÓKA, Edite ESTRELA, Elisabeth MORIN-CHARTIER, Barbara MATERA: STOP IT: Estrela Report je späť v EU parlamente: http://www.citizengo.org/en/895-estrela-report-back-table-stop-it

   Postup pri vyplňovaní petície:
   first name = meno
   last name = priezvisko
   email – vpíš svoj email
   United States – vyber Sovakia (Slovensko)
   Zip code = PSČ
   potom kliknut cervene „SIGN“ = tvoj podpis
   PODPISUJME, KÝM JE EŠTE ČAS
   Požehnaný deň!

 7. Milí přátelé v Kristu, nedejme šanci Zlému, který se nás právě teď v adventu snaží připravit o klid k přípravě na příchod Pána Ježíše. Zkusme se obrátit k poselstvím. Při nedělním čtení z evangelia se mi vybavila souvislost se slovy Pána Ježíše v nedávných poselstvích. Mt. 24, 37-44: „Když přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, když přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána.“

  A v nedávných poselstvích nám Pán Ježíš říká, cituji z poselství 976: „Pouze ti, kdo Mi zůstanou věrní, mohou uchovat můj plamen, a když bude světlo mé církve na zemi oslabeno, až na jen slabý třpyt – pak uslyšíte poslední výzvu z nebes. V ten den shromáždím živé. Zlí budou ponecháni s nepřáteli Boha, jimž se zavázali věrností. Potom už žádnou radost nezažijí.“

  Z poselství 970: „Čas nadešel. Ti, kdo Mě proklínají, budou trpět. Ti kdo Mě budou následovat, přežijí toto pronásledování až do dne, kdy přijdu a vezmu je do své milosrdné náruče. A potom jenom ti, kdo zbudou, protože odmítli moji ruku milosrdenství, budou ponecháni šelmě, kterou zbožňovali a u níž hledali potěšení.

  Mějme proto důvěru v Pána, dnes i v budoucnu, zachrání nás stejně jako Noema. Shromáždí nás živé do „archy“.

 8. Chvála Kristu, chtěla bych reagovat na příspěvky Katky a admina Petra. Schválně to nezařazuji pod uvedené, ale raději hned na začátek, protože mi to přijde docela hodně důležité a příspěvky obou jsou už hodně dole. Nedá mi to, abych se k tomu nevyjádřila. Hodně jsem nad tím přemýšlela. Nechci přidávat polínka do ohně, ale přijde mi, že zde přišlo k vzájemnému neporozumění a spíše k nedorozumění obou navzájem. Po přečtení obou příspěvků to vnímám tak, že svým způsobem mají pravdu oba dva, ale každý řeší bylinky z jiného úhlu pohledu. Proto podle mě zde dochází k nepochopení toho druhého. Oba dva to myslíte dobře, ale každý nějak jinak.

  Katka uvádí seznam z knížky, kterou napsal už zde zmiňovaný exorcista, (takže nějaká církevní autorita), uvádí zde nějaké okultní praktiky, spiritismus, magie, čarodějnictví, bylinky apod… Není to z její hlavy, cituje z uvedené knížky, sdílí s ostatními co zde našla, o čem si myslí, že je to nebezpečné a zlé, na co všechno bychom si měli dát asi pozor atd., klade hodně důraz na to, že když to napsal onen zmiňovaný exorcista, že je to určitě věrohodné a že to nejsou jenom nějaké plané řeči. Taky vychází ze zkušenosti ze svojí babičkou a zastává názor, že vše uvedené co se píše v knize a co se dělo s její babičkou bylo zlé. To Katce nikdo nebere a určitě věci uvedené exorcistou jako je spiritismus, okultismus, alternativní medicína, viz. další uvedené věci jsou pravdivé, nebezpečné a zlé a jsou jistě těžkým hříchem a i to, co popisuje se svojí babičkou, pokud se stala obětí nějakých magických a démonických sil. V tomto má určitě podle mě Katka pravdu a to jí tady na fóru ani nikdo nebere, nevyvrací, mám pocit, že ani admin Peťa ne. Peťa zde podle mě uvádí bylinky v jiném světle. Takto vnímám příspěvky Katky já.

  Peťa podle mě vychází ze zkutečnosti a uzdravení své maminky, ale bylinkami, které jsou čistě přírodní. A toto je veliký rozdíl! A v tomto bodě už se oba rozcházíte a mluvíte každý o něčem jiném. Sice oba pořád o bylinkách, ale každý z vás z jiné stránky. Peťa myslí normální čisté bylinky a upozorňuje na to, že bylinky nemůžou za to, že je někdo začaruje, uhrane, prokleje a že se dostanou do rukou různých lidí, kteří s nimi takto naloží a v tomto má pravdu. Určitě myslí bylinky, které si sám nasbírá a nebo které jsou z ověřených zdrojů, takže jsou zlem nedotčené.

  Bylinka totiž sama o sobě není nebezpečná, zlá, špatná a ani nijak magická či démonická. Je stvořena Bohem, aby ji člověk využíval pro své potřeby. Takže je ve své podstatě čistá, krásná, pokud není jedovatá, jak už uváděl admin Peťa. To co dělá bylinku okultní, magickou, démonickou a já nevím už jakou je nějaká formule, zaklínadlo, které se nad danou bylinkou vyřkne a udělá se nad ní nějaký pohanský, nebo satanistický, démonický rituál pomocí kyvadel, proutku, zón atd… To buď udělají nějací svobodní zednáři, satanisti, různí sektáři a nebo někdo z těchto lidí, kteří se zabývají těmito okultními praktikami. Takže v samotné bylince, kterou najdete někde v přírodě, v lese, na louce, žádné zlo a žádná okultní moc není !! Toho se nemusíte jako vůbec nikdo bát. Rozdíl mezi tím není v samotné bylince jako takové, ale v tom, kdo a co se s ní pak třeba po utržení a zpracování v případě homeopatik provede, udělá, je to v tom obřadu, když už to tak nazvu, ne v té samotné bylince. A to si myslím, že je velikánský rozdíl a tohle je podle mě podstatné a dobré rozlišovat!!

  Prostě jakákoliv přírodní bylinka v jakékoliv podobě a formě zpracování pokud se nad ní neudělá nějaký zednářský, magický, satanistický rituál je přírodní, čistá, zdravá a dobrá a je podle mě vše v pořádku. Pokud by nad ní udělal někdo nějaký okultní rituál a já nevím co ještě všechno, tak už to samozřejmě dobré a správné nebude a ani není.

  Myslím si, podle mě, že Katka právě myslela tady tyto bylinky, které už jsou od jistých lidí prokleté a magické, Peťa zase myslel čistě přírodní bylinky ničím zlým nedotčené. Tím si myslím, že vzniklo nedorozumění a nepochopení mezi vámi, respektive možná více ze strany Katky. Každý z vás jste to mysleli dobře pro ostatní. Oba jste mysleli bylinky, ale každý jinak, právě ten rozdíl, který si myslím, že je právě tak moc důležitý.

  Tohle je jenom můj osobní názor, postřeh a úvaha nad tím vším a vašimi příspěvky. Takto jsem to celé pochopila, tak to vnímám a tak to na mě působí. Pokud je to špatně, chybně, budu ráda, když mi někdo napíšete, upozorníte a vyvedete mě z omylu, ať už Katka, či Peťa, nebo kdokoliv jiný, klidně i někdo z kněží. Snad se můj příspěvek nestane terčem veliké kritiky a navážení se do mé osoby. Nemyslím z toho nic zle a špatně proti nikomu a nechci tady tím mým příspěvkem rozpoutat nějaké dusno. Ale nějak jsme cítila, že to tu musím napsat. Doufám, že to Katka a Peťa vezmou ode mě v klidu a v pohodě, bez nějakých moc bouřlivých emocí. Opravdu nemyslím nic zle a nic proti nikomu.

  Taky bych chtěla ještě říct, aby to Katka nevzdávala a zůstala tu s námi na fóru. Podle mě není důvod odcházet s fóra jen kvůli tomu, že máte třeba každý jiný názor, nebo že jste se špatně pochopili… Myslím, že by to byla škoda, je to úplně zbytečné se takto kvůli tomuto od nás oddělovat. Tak jak to psala Martina_Z. Všichni tvoříme jedno tělo a každý v něm máme důležité místo, dále že z takového zmatku může mít radost jedině ten Zlý. Tak Katko snad to nebyl poslední příspěvek, tak jak uvádíš. Všem přeji pěkný a požehnaný večer.

  Admin Peter:

  Ďakujem sestra Michaela, že ste ako „tretia strana“ zaujali toto veľmi objektívne stanovisko a presne ste vystihli podstatu celého tohto tzv. „problému“, ktorý v podstate nie je problémom, ale čosi ako nedorozumením ale aj istou neochotou prijať videnie toho druhého. Vyjadrili ste to v podstate veľmi dobre a tak, ako to bolo myslené z mojej strany a myslím, že aj sestra Katka s týmto vašim vyjadrením môže súhlasiť. Mňa však veľmi zarazila a prekvapila jej neprimerane prudká a veľmi osobne vzatá reakcia. Neviem, prečo sme sa nevedeli normálne dorozumieť ako pokojní ľudia, veď to nemuselo takto všetko byť. Diskusia sa má vyznačovať vecnou výmenou názorov a argumentov. Ja som pokojný človek, nemám v sebe zášť, nemám ambície stáť v popredí a vnucovať iným svoj názor. Som však tvorca a správca – administrátor tejto stránky. Fórum sa snažím viesť korektným spravodlivým spôsobom, dávajúc priestor názorom iných v rámci stanovených pravidiel fóra. To, že píšem ku niektorým komentárom svoj názor, si myslím, nie je samo o sebe nič špatné, pretože mnohokrát sami prispievatelia položia otázky, alebo chcú niečo mať objasnené alebo vyjadria svoje názory a čakajú potom na reakciu od ostatných na fóre. Ďalej sa často vyjadrujem k obsahu posolstiev, pretože tieto by mali byť hlavným námetom pre naše diskusné príspevky. Pre mňa sú tieto posolstvá veľkou duchovnou inšpiráciou a často som si v duchu prial, aby sa aj ostatní zapojili do týchto úvah, postrehov, náhľadov a vyjadrili, ako oni vnímajú slová od Pána Ježiša, Boha Otca alebo Božej Matky. Chýba mi to v našej diskusii, pretože sa na fóre často riešia také veci, ktoré nesúvisia s posolstvami a sú skôr výrazom ľudskej zvedavosti, ako chápania významu a obsahu samotných posolstiev. Chápem, že sme tu rôzni ľudia, sme heterogénneho zloženia, no napriek tomu by som bol rád, keby sa viac priestoru venovalo hlbším duchovným úvahám a aspektom, ktoré sa viac dotýkajú týchto krásnych a nášho ducha povznášajúcich posolstiev, ktoré dostávame z neba. Ale aby som neodbočoval od tohto tzv. problému – ide tu o to, že ako admin stránky musím isté veci od účastníkov fóra vyžadovať, musím trvať na dodržiavaní istých pevne stanovených pravidiel. Pokiaľ toto nebude platiť a nebude to vami rešpektované, nebude možné z mojej strany toto fórum prevádzkovať. Tento „problém“ sme už mali na starom fóre a viete, ako to potom dopadlo. Nie je možné, aby sa z vecnej argumentácie stali urazené emočné prejavy, ktoré vedú k vnútornému rozladeniu účastníkov diskusie a následne až k vzájomnému obviňovaniu sa a vyhadzovaniu si na oči takých vecí, ktoré nie sú objektívne pravdivé, ale sú výrazom návalu neadekvátnych emócií.

  Napísať o rastlinách a liečivých bylinkách ako o čistých Božích stvoreniach, ktoré ako také sú vo svojej podstate čisté, nezávadné a nezaťažené zlom, mágiou resp. okultnými silami a ktoré môžu prospieť človeku, ešte neznamená útočiť na niekoho resp. niekoho osočovať, pričom sa mi takpovediac vkladali do úst slová, ktoré som nenapísal. Konkrétne tým myslím to, že som netvrdil, že citovaný výňatok z danej knihy exorcistu resp. ľudovej liečiteľky je priamo z vlastnej hlavy sestry Katky, teda že by ona bola autorkou týchto informácií. Ona samozrejme len citovala z tých kníh a ja so sestrou Annou_D sme to len komentovali našimi životnými poznatkami a skúsenosťami, pričom ja som písal o dôkaze účinnosti rastlinných látok pri vyliečení mojej matky z rakoviny a sestra Anna_D písala o vyliečení chorej nohy jej otca. Ten údajný spor vlastne vznikol z toho, že sme každý písali z iného pohľadu videnia danej veci s odlišným spôsobom vysvetľovania, či je použitie prírodných liečivých látok ako takých už od začiatku, teda v princípe vždy spojené s pôsobením nečistých démonických síl alebo tomu tak nie je a preto, ak to tak nie je, potom sa tieto rastliny a látky z nich dajú využívať v prospech človeka, na jeho uzdravenie a vyliečenie s tým, že som tvrdil, že takéto principiálne tvrdenie o démonizovaní rastlín a látok z nich v spojitosti s liečebnou aplikáciou na človeka odmietam. Ale problém bol aj v neprimeraných emotívnych reakciách sestry Katky s použitím slov „byť osočovaný“ a „navážať sa na niekoho“, čo by si mala priznať, že nebolo z jej strany namieste a mohlo skôr mňa urážať, robiac zo mňa niekoho, kto iného človeka osočuje a navažuje sa na neho, o čom nemohla byť vôbec reč, pretože som Katku ani neurážal, ani neosočoval a ani sa na ňu nenavažoval, ale som vysvetľoval a vecnými argumentami dokladal moje tvrdenie, ktoré vychádzalo z mojich životných skúseností z liečby rakoviny a zo všeobecne získaných vedeckých poznatkov z oblasti prírodovedy resp. botaniky, biochémie, farmakológie atď. o všeobecne vedecky podložených pozitívnych účinkoch rastlín a látok v nich obsiahnutých na ľudský organizmus.

  Položím v tejto súvislosti ešte nasledujúcu otázku na zváženie – ako je možné, že nám všeobecne nevadia synteticky vyrobené lieky, ktoré sa takto obecne zvyknú nazývať, hoci by sa objektívne nemali označovať slovom „lieky“, ale skôr syntetickým, umelo vytvoreným „koktailom“ neprirodzených, mnohorakých a nášmu zdraviu skôr škodlivých chemických látok s početnými nežiadúcimi vedľajšími účinkami z dielne farmaceutických koncernov, ktoré sú v rukách manažérov, príslušníkov hornej vládnucej elity z radov iluminátskych skupín, aktívnych v agende Nového svetového poriadku, ktorých cieľom je redukcia svetovej populácie? Takže takzvané syntetické lieky sú v poriadku, tu už nehovoríme o démonickom pôsobení, ale keď ide o Bohom stvorenú rastlinu s liečivými účinkami, tak tam už tieto démonické pôsobenia vidíme. Zaujímavé poznanie, pretože my ľudia máme mnoho razy zvláštne videnie reality. Pre všetkých záujemcov o tom, ako nás farmaceutické koncerny ovládajú a manipulujú s našim zdravým, odporúčam toto video:
  http://www.youtube.com/watch?v=C1rki3xkjYo

  Ale nazad k nášmu „problému“. Všetko by zostalo v rovine pokojnej a vecnej výmeny názorov, keby argumenty a námietky z mojej strany, týkajúce sa démonizovania liečivých rastlín a ich požitia pri liečbe chorôb, neboli zo strany Katky komentované tak prudkým a neprimerane emotívnym spôsobom s použitím už spomínaných výrazov (pozri jej príspevok tu: https://jezis-kristus-varovanie.net/diskusia/comment-page-1/#comment-376). Stačilo prijať moje argumenty za opodstatnené a pravdivé tak, ako som ja prijal Katkine argumenty za pravdivé v tom, keď som napísal, že pri zneužití týchto rastlín človekom s využitím magických, okultných, démonických rituálov, či síl, resp. zaklínadiel atď… sa z čistých bezúhonných Božích rastlín stávajú nástroje pôsobenia Zlého, ktorý potom cez takýchto ľudí pôsobí a škodí iným ľuďom. Samozrejme, že sú liečitelia s pôsobením okultných démonických síl, spochybnil som tieto všeobecne známe fakty? Spochybnil som citácie ako také, ktoré z tej knihy uvádza? Nesúhlasil som z nich iba v otázke liečivých rastlín a liečenia cez ne, ak sú použité zlom nezaťažené rastliny … To všetko ale už bolo povedané a vysvetlené.

  Čo povedať k tejto celej záležitosti na záver – mrzí ma, že takéto zbytočné umelo vytvárané „konflikty“ vôbec vznikajú, pretože na to nie je dôvod. Neprimerané emotívne reakcie nie sú na mieste, lebo ja som neosočoval, neurážal, neútočil, nenavažoval sa, ale som iba proti-argumentoval spolu so sestrou Annou_D. Je tu problém, keď jedna strana nezvláda svoje výbušné emócie a neznesie protiargumenty inej strany. Takto ale diskusia nikde na svete, dokonca ani pri súdnych sporoch, fungovať nemôže. Pokúsim sa s Katkou ešte celú záležitosť riešiť súkromne cez emailový kontakt. Viac spraviť nemôžem a pokiaľ sa ona rozhodla už viacej na fóre neprispievať, tak je to jej rozhodnutie, ktoré je také, aké je a budem to rešpektovať.

  • Milí bratři a sestry,
   plně s Míšou souhlasím a jsem ráda, že to takto napsala (sama jsem uvažovala, že napíšu zhruba to stejné, jen jsem neměla čas).

   Víte, ono je strašně důležité, a na tom se jistě všichni shodneme, postavit Boha na první místo. Bůh sám nás povede a dá nám mj. světlo Ducha svatého, aby nám ukázal, co v životě děláme špatně, ať už se to týká podezřelých duchovních praktik nebo čehokoliv jiného. Byla by škoda se tady na fóru rozhádat, skutečně by si zlý mnul ruce a možná by i skákal radostí, protože přesně o to mu jde, chce rozeštvat lidi proti sobě, pak se snadněji stanou jeho kořistí. Opravdová láska stojí nemalé úsilí a značný sebezápor. Samozřejmě nám pomáhají i milosti Boží, ale lehké to teď nemáme.

   Už před lety mi kněz poradil, abych lidem hodně žehnala, tj. svolávala na ně Boží přízeň, zvláště na ty, kteří mi lezou na nervy, tím jednak pomohu jim, ale i sobě, protože když mám v srdci svár, hořkost a neodpuštění, není mi dobře. A fakt to funguje, i když nepopírám fakt, že v některých případech je to vnitřní boj i na celé roky (někdy to ale jde až zázračně rychle).

   Navíc každý je na jiné úrovni duchovního života, každý je originál a má (v rámci katolické víry či obecně víry v Boha) svou cestu. Někdo je víc zaměřený na duchovní boj, jiný na modlitby za nemocné, kněží mají své poslání, a nikdo sám nezvládne úplně všechno. To zvládne jen všemohoucí Bůh. Proto prosme za usmíření mezi členy fóra. Vizionáři z Medžugorje říkali, že pokud je společenství v jednotě, má sílu jako jaderná elektrárna, ale pokud mají lidé rozpory, blokují si požehnání. To je známé i z charismatických skupin. (Těmito slovy samozřejmě nepropaguji relativismus ani liberalismus, spíše poukazuji na to, že jsme každý jinou součástí mystického Těla Kristova.)

 9. Dovolte, abych se k problematice bylinek take vyjadrila. P. Ferdu jsem znala trochu osobne, byla jsem mala holka, kdyz se s nim nasi seznamili. A ridili se jeho radami (tvarohove, cibulove obklady, krenove placky). Kolik ja jen tech obkladu za svuj zivot mela! Jestli to bylo z dobreho nebo ne, nevim. Obklady pomahaly, i kdyz ne zazracne rychle. Vim, ze kdyz umrel, poradila nam moje teta jineho „bylinkare“ – p. Ladislava Krize z Prahy – Bubence. Moc jsme zvazovali, zda k nemu chodit ci ne, ptali se knezi (odpoved: „Kdyz vam dava byliny, muzete za nim chodit.“), modlili se, aby to neucinkovalo, je-li to od Zleho. Ale byliny fungovaly, az jsem nabyla dojmu, ze je skoda, ze platime zdrav. pojisteni, kdyz stejne ve vsem chodime za p. Krizem.

  Pak jsem se vdala. Pocala jsem. Po dvou mesicich tehotenstvi si vzal Pan miminko k sobe. Tyden jsem byla nadsena: „Jak jsme si zaslouzili, ze nase prvni dite je v nebi?“ Pak presla deprese. A k tomu v obdobi, kdy uz jsme se s manzelem mohli zase otevrit zivotu, se mi pridaly jakesi zvlastni stavy, kdy jsem mela cosi jako zavrate. Bez horecek, bez ostatnich jinych priznaku, ale bylo mi divne. Bala jsem se znovu otehotnet, abychom o dalsi dite zase neprisli. Sla jsem za jednim knezem, zda bych mohla dostat pomazani nemocnych. Byla jsem odmitnuta s tim, ze nejsem tezce nemocna a co kdyz je to Bozi vule trpet (neco v tom smyslu). Hledala jsem si kontakt na p. Krize (dlouho jsem u nej nebyla) a narazila na internetu na to, ze je v New Age. Dala jsem zpatecku. Zrekla se ho, ze uz k nemu nebudu chodit. Ted den jsem se popalila a spadla ze schodu. Zajimave.

  Byla jsem nestastna. Pana Krize jsem se zrekla, svatost pomazani nemocnych mi byla zapovezena. Nakonec jsem se pokusila udelat si generalni svatost smireni, ze snad ty stavy pominou. No, nepominuly uplne, ale bylo lepe. Diky Bozi pomoci jsme podruhe cekali miminko. Narodilo se 25.3., na coz jsem velmi hrda. (Zvestovani Pane). Ditko rostlo a ja zjistila, ze mam obcas stavy, kdy mam chut ho vyhodit z okna, shodit ze schodiste, z balkonu. Uplne jsem se sama sebe bala. Take chut vzit manzela nozem nebo ho zabodnout do ditka se obcas objevovaly. Pozadala jsem o pomoc. Dostalo se mi ji u P. Mariana Masarika, karmelitana v Liboci. Byla jsem u nej 2x. Vyznala jsem ve svatosti smireni vse, co mi prislo s p. Krizem spojene nebo s cimkoli takovym. P. Masarik se nade mnou modlil a moci Bozi rozvazoval pouta s psychotronikem Krizem. A pro jistotu i s P. Ferdou. (Tim nechci rict, ze za potize mohl i on, ale cistou pravdu o P. Ferdovi budu znat az na vecnosti.)

  Jinak bych chtela podotknout, ze jsem se snazila zit svate – modlit se vsechny ruzence denne, postit se ve stredu a patek a tydne chodit ke sv. smireni. Denni mse sv. byla samozrejmosti. Jen jsem az pozde zjistila, ze jsem hresila proti 1. prikazani tim, ze jsem u p. Krize v dobre vire hledala pomoc. A nejen pro sebe, ale i pro druhe.

  Od doby setkani s P. Marianem je klid. Nikoho nevrazdim, zavrate nejsou. Jeste bych podotkla, ze divne chute zabodnout do nekoho nuz se objevovaly i drive – pred narozenim miminka. A take jsem mivala chut vyslovovat sprosta slova pri modlitbe nebo se mi vybavovaly sproste obrazy pri msi sv. Vzdyt k „dobrodinci“ Krizi jsem chodila pres 10 let. Jen jsem si to nikdy nespojila dohromady. Ted uz vim, ze pri podobnych naznacich, ktere jsou dlouhodobe, mam zapatrat ve svem svedomi, jestli jsem si sama nekde nezavarila. Potiz je podle me v tom, ze byliny jsou sice Bozi dar, jen je obcas tezke najit o nich informace, ktere jsou vedecky podlozene a nevychazi ze zkusenosti tech, kteri jsou namoceni v okultismu. (Napr. okultismem smrdici Janca, Zentrich, ti o bylinach pisi, a je mnoho lidi, kteri pri snaze lecit se nechemicky vychazi z jejich praci. I jedna svate zijici radova sestra znama bylinarskou pomoci jinym…)

  Takze diky, pani Katko, ze jste sem ten seznam jako „zpovedni zrcadlo“ dala. Je pravda, ze me Svedske kapky na seznamu udivily, ale pote, co jsem si prozila svoje (a Bozi milosti nikoho nezabila, cehoz jsem ale byla v okamziku temnoty ve mne opravdu schopna), nejsem s to rici, ze by na seznamu nemely byt. Treba si nekdo s nimi take zazil svoje. Bozi pozehnani vsem!

 10. Milí bratia a sestry v Kristovi Ježišovi, pri preklade posolstva č. 968 „Vaša spása je len cez zmierenie s Bohom“ do slovenského jazyka mi slová v tomto posolstve pripomenuli niektoré výroky súčasného pápeža Františka, týkajúce sa priority svedomia alebo o tom, že ateisti, ktorí, ak sú dobrí, pôjdu do neba alebo o význame dobra, ktoré je podľa FP prvoradým kritériom, aby všetci, ktorí konajú dobro tak, ako ho oni subjektívne chápu, mohli byť spasení a išli rovno do neba. A tak som si pri slovách tohto posolstva od našej milovanej Božej Matky spomenul aj na tieto Františkove slová a ako priepastne sa odlišujú od jasných pravdivých slov našej Nebeskej Matky, cez ktoré nám ona krásne vysvetľuje a zároveň nás aj upozorňuje, že jedine naše zmierenie s Bohom tým, že Ho budeme prosiť o odpustenie našich hriechov, nám môže zabezpečiť našu večnú spásu! Citujem tieto jej slová:

  „No nikdy nesmiete zabúdať, že spása, ktorá je darom pre každého jedného hriešnika na svete, vám nikdy nebude udelená, pokiaľ najskôr nepoprosíte Boha, aby vám odpustil.“

  Takže nie je to len v tom, či sme dobrí a či konáme podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia, aj keď samozrejme každý človek sa musí riadiť svojim svedomím, ale stačí toto na našu spásu? Nebude práve doba antikrista a falošného proroka „bazírovať“ a ľpieť na otázke všeobecného dobra, humanizmu, tzv. ľudských práv a nebude to práve ten pláštik, tá zástierka, za ktorou sa bude skrývať pravý zámer antikrista a falošného proroka – totiž odkloniť a nakoniec zviesť ľudí od pravého zdroja spásy, ktorým je jedine Boží Syn Ježiš Kristus a jeho vykupiteľská obeta na kríži! Všímajte si, bratia a sestry, ako sa stále opakuje jeden a ten istý „muster“ (rozumej vzor resp. znak). Dnes sa pravý zmysel spásy a vykúpenia človeka z hriechu stále viac a viac vytláča niečim iným, inými pojmami a prioritami. Aká je to len rafinovaná a ľstivá taktika zlého! Sú to všetko tie naoko krásne znejúce slová ako sú humanizmus, ľudské práva, priorita svedomia, konanie dobra, boj s chudobou, tolerancia, sloboda rozhodovania (napr. ženy, aby mohla „legálne“ nechať zabiť svoje v nej počaté dieťa cez interrupciu). Aké sú to všetko navonok ľudskému uchu vábivo a pekne znejúce slová, ale keď sa tieto pojmy separujú, extrahujú z celkového Božieho konceptu pravého zmyslu ľudského bytia, keď sa tieto „ušľachtilé“ a akože humánne pojmy povýšia nad samotného Boha, kde sám človek sa postaví na piedestál a nad svojho Stvoriteľa, tak miesto Boha je to sám človek, ktorý sám seba oslavuje a je oslavovaný a nie Boh, pravý a jediný zdroj všetkého bytia. Toto je to strašné nebezpečenstvo dnešnej doby a zároveň najzákernejšia lesť satana!!!

  Je tak veľa príkladov, ako sú ľudia odvádzaní od pravého Božieho uctievania. Na fóre je od Katky príspevok, kde sa hovorí, že istá pani vraj dostala cez automatické písmo (už toto samo o sebe stačí, aby sme vedeli, odkiaľ vanie vietor – od akého ducha to asi tá pani dostala?!) zmenené znenie modlitby „Otčenáš“. Takže už nie „Boh Otec na nebesiach“ ale „Všadeprítomná láska, ktorá si na nebesiach“. Takto je neustále urážaný náš Trojjediný Boh, ktorý je jediným cieľom a zmyslom všetkého uctievania a nie akási neosobná tzv. „všadeprítomná láska“, aké to nezmysly(!), ktoré sa stále a stále opakujú v ezoterike resp. v učení New Age, kde sa hovorí o vyšších dimenzionálnych svetoch, mimozemských civilizáciách, vyšších vibráciách, o svetle a láske, ale kde nikde nenájdete spomínaného alebo uctievaného ukrižovaného Krista, kde sa nehovorí nič o úlohe Kristovej zástupnej obety na kríži, o potrebe nášho pokánia a o význame oľutovania našich hriechov pred Božím majestátom … Typickým znakom všetkých týchto tzv. univerzálnych konceptov „všeobecného dobra, lásky a humanizmu“ – ktorý však, ak je izolovaný od pravej podstaty Boha, sa vo svojom ponímaní tak zásadne a diametrálne odlišuje od kresťanského chápania ľudského bytia, založeného na Božej spáse skrze obeť Ježiša Krista – je tento veľmi podstatný a vo všetkých obmenách sa vyskytujúci muster:

  Človek je povýšený nad všetko bytie a v mene človeka sa všetko ostatné musí jedine jemu podriadiť a len jemu patrí všetko právo, dokonca i rozhodovanie o samotnom bytí či nebytí všetkého živého na tomto svete (aj právo zabiť dieťa v matke, aj právo vziať život nevyliečiteľne chorému človeku cez tzv. eutanáziu, aj právo v mene humanizmu a ľudských práv uzákoňovať aj tie najhroznejšie hriechy a ohavnosti, ktoré sú hroznými urážkami nášho Boha Stvoriteľa )!

  Mohol by som takto pokračovať uvádzaním ďalších a ďalších príkladov, veď stačí sa okolo seba len dobre poobzerať a nájdete sami toľké hrozné veci, ktoré doslova kričia a burcujú človeka, ktorý si uvedomuje hriech a všetky tie urážky voči Bohu v každej oblasti nášho dnešného života.

  Toto posolstvo našej Nebeskej Matky ma veľmi oslovilo a znova mi pripomenulo všetko to, čo sme počuli mimo iného aj z úst FP. Mnohí si to stále nechcú uvedomovať, akému nebezpečenstvu sme dnes vystavovaní a ako je dôležité, aby sme zostávali citliví a vnímaví voči týmto vábivým a kvetnatým rečiam o ľudských právach, o chudobnej Cirkvi, o prvoradej úlohe boja s chudobou, s nezamestnanosťou mladých, o tolerancii voči menšinám, ktoré si žiadajú len svoje práva (ktoré sú žiaľ elitnými skupinami len zneužívané na jej hroznú agendu Nového svetového poriadku s cieľom zotročiť človeka pod jednou satanskou svetovládou antikrista, pod jedným svetovým náboženstvom a všetkým tým, čo sa s tým spája). Buďme povďační, že nás Boh takto varuje, že sme cez tieto posolstvá informovaní a vieme si uvedomiť, v čom tkvie nebezpečenstvo tejto našej hroznej doby posledných časov. Posolstvá nám jasne ukazujú, akým ľstivým jazykom sme klamaní a ako zákerne sú ľudia postupne odvádzaní od Boha a jeho pravého uctievania. Som veľmi vďačný, že ma Boh doviedol k týmto posolstvám, ktoré mi v mnohom otvorili oči a pomohli mi jasne chápať a predovšetkým si uvedomiť všetky tie nástrahy a pasce, ktoré nám satan tak dômyselne a ľstivo vkladá pod nohy. Naozaj platí, že len Duch Svätý, ak sa dotkne duše a srdca človeka, dokáže v ňom prebudiť túto citlivosť a vnímavosť, aby človek rozpoznal všetky tieto zradné diablove nástrahy.

  A na záver tohto príspevku si dovolím citovať toto posolstvo Matky Božej, pretože je tak dôležité pre túto našu dnešnú dobu a pomáha nám lepšie chápať všetko to, čo prichádza a čo nás očakáva. A prial by som si, aby ste sa aj vy, bratia a sestry, viac venovali úvahám a analýzam týchto Božích posolstiev, pretože práve oni nám v mnohom odkrývajú budúce veci a pomáhajú nám lepšie chápať a zorientovať sa v tejto našej zložitej a v mnohých smeroch naozaj komplikovanej súčasnosti:

  968. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 10.11.2013 – 15:20 hod.

  Vaša spása je len cez zmierenie s Bohom

  Moja vrúcne milovaná dcéra, mojou úlohou ako Matky Spásy je pripomínať vám všetko to, čo som vám v priebehu stáročí povedala. Milujte sa navzájom, ako vás miluje môj Syn. Prejavujte súcit ku každému, no najmä k tým, ktorí vás prenasledujú. Vypočujte si, čo som vyjavila vizionárom v La Salette a Fatime a študujte to až do úplných detailov. Veľmi málo z toho, čo som vám v pokynoch dala, sa vykonalo. Moje varovania boli odmietnuté a následky ignorovania toho, čo vám bolo dané, sa teraz skutočne prejavia.

  Keď nebo zjavuje ľudstvu posolstvá, je to tak, akoby hovorilo k mohutnej kamennej pevnosti. Niektoré z mojich zjavení si našli cestu k vám a boli nasledované. Mnohé z nich boli jednoducho odmietnuté tými, čo majú slabú vieru a táto pevnosť sa stala nepreniknuteľnou pre zásah z neba, ktorý vám bol daný na rozmnoženie vašej viery a na vaše bezpečné zotrvanie v Božom náručí.

  Moja úloha Spoluvykupiteľky znamená, že moja moc proti diablovi bola posilnená spôsobom, akým mi dovtedy nebola Bohom udelená. A tak teraz nastala doba, kedy nepriatelia môjho Syna starostlivo odstránia všetky prejavy úcty a oddanosti ku mne. Keď sa bude narýchlo vykonávať úcta ku mne a keď sa bude prekrúcať moja požiadavka, aby sa krajiny chránili pred komunizmom, potom nebudú splnené moje želania. Odteraz bude zriedkavosťou, aby som ja, Božia Matka, mala oficiálne patrónstvo v cirkvách môjho Syna na zemi tak, ako mi to predtým bolo priznávané. Moja moc voči šelme bude marená odstraňovaním mojich obrazov, môjho svätého ruženca a ďalších pobožností ku mne z mnohých katolíckych kostolov.

  Potom budú z Božích chrámov odstránené všetky stopy po mojom Synovi Ježišovi Kristovi v rámci príprav na šelmu, ktorá príde a zasadne na tróne v najvyššom Božom chráme. Zatým dôjde k úprave pravého významu zmierenia s Ježišom Kristom, keď povedia, že už nie je viac nevyhnutné prosiť Boha o odpustenie vašich hriechov, ak vediete dobrý život. Ľudia začnú veriť vo svoje vlastné nazerania na to, čo ich robí dobrými v Božích očiach. No nikdy nesmiete zabúdať, že spása, ktorá je darom pre každého jedného hriešnika na svete, vám nikdy nebude udelená, pokiaľ najskôr nepoprosíte Boha, aby vám odpustil. Toto je jadrom zmluvy, ktorá bola získaná pre ľudskú rasu skrze smrť môjho Syna na kríži. Ježiš Kristus získal pre svet spasenie od hriechu a dar večného života. Aby ste tento dar získali, musíte Boha prosiť, aby vám odpustil vaše hriechy.

  Vaša spása je len cez zmierenie s Bohom.

  Vaša milovaná Matka
  Matka Spásy

  • Milý brat, admin Peter, chcem Ti poďakovať za Tvoj aktuálny príspevok k danému posolstvu. Dlhšiu dobu rozmýšľam, ako by sa dali zjednotiť pripomienky na fóre v tom zmysle, aby sa realizovalo jeho hlavné poslanie tak, ako je uvedené v úvode diskusie. Lebo času je malo a problémov, ktoré nás všetkých tlačia, je naozaj veľmi veľa. Je to veľmi náročne, lebo aj zloženie fóra je natoľko rôznorodé, že sa nedá vytvoriť dajaká šablóna, podľa ktorej by sa príspevky v tomto smere dali realizovať. Až môžem povedať svoj prístup. V krátkosti povedané: Boh sa nám zjavil vo svojom Slove, Ježišovi Kristovi, ktorý nám oznámil všetko o svojom Otcovi. V Písme Svätom nám zanechal z vnuknutia Ducha Svätého cez svojich apoštolov a evanjelistov svoje učenie, určené pre našu spásu. A preto, že jeho milosrdenstvo nepozná hraníc, dáva nám aj teraz cez vyvolené duše bližšie poznať dôležité udalosti, ktoré sa bezprostredne dotýkajú našej spásy, vo forme posolstiev MBM. Hlavným cieľom je spása vlastnej duše a tých, za ktorých sa modlime a za ktoré náš Pán obetoval svoj život. On miluje každého človeka, no nie každý odpovedá na jeho lásku. Dal nám slobodnú vôľu, ale neopustil nás a sprevádza nás stále svojou Otcovskou láskou. Očakáva, že aj my mu budeme v tomto smere nápomocní a navzájom si budeme pomáhať, aby sme všetci dosiahli spásy. O tejto skutočnosti môžeme porozmýšľať, lebo každého jedného z nás sa jednotlivé posolstvá osobitným spôsobom dotýkajú. Podeliť sa o tieto zážitky z posolstiev a týmto spôsobom využiť ich Boží rozmer, môže veľmi obohatiť život každého z nás.

   Samozrejme, že do tejto skutočnosti zapadajú aj osobitné skúsenosti z nášho každodenného života a je dobre o nich písať, vzájomne si dôverovať a tak vytvárať ozajstnú rodinu detí Božích.

   Drahí priatelia, to je len môj názor, nech na nikoho z vás nezapôsobí negatívne. Osobne pociťujem zodpovednosť za to, čo píšem. Mojou jedinou túžbou je, aby sme boli vďační Pánovi za to, že si môžeme týmto spôsobom napomáhať k životu podľa Božej Pravdy a Lásky a pripravovať sa na slávny deň príchodu nášho Pána Ježiša Krista.

   V láske Kristovej pamätá na Vás všetkých a pokladá všetky Vaše starosti na oltár Váš Slávko.

 11. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  • Za neprijatie smerníc, zákonov a nariadení o sexuálnej výchove detí a mladistvých, ktoré sú obsiahnuté v správe EU parlamentu pod názvom “Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva”.

  • Za tradičné rodiny a ochranu rodín a detí a proti juvenilnej justícií.

  • Za odmietnutie tzv. gender ideológie a tzv. rodovej rovnosti.

  • Za práva rodičov vychovávať svoje deti v pôvodnej klasickej rodine, tvorenej otcom, matkou a dieťmi, za zdravý telesný a duševný vývoj detí a za ich ochranu pred nevhodnou a detskú dušu zamorujúcou, škodlivou sexuálnou výukou už vo veľmi skorom predškolskom resp. rannom školskom veku.

  • Za brata Františka, otca rodiny, ktorý leží po úraze v umelom spánku.

  • Za obrátenie hriešnikov a za našich neveriacich a v hriechu žijúcich rodinných príslušníkov, aby sa obrátili a mohli byť spasení.

  • Za všetky duše v temnote ducha, ktoré neprežijú Varovanie a zomrú skôr, ako by mohli prosiť nášho Pána o odpustenie svojich hriechov. Nech im náš milosrdný Pán dá silu, aby mohli v poslednom okamihu života prosiť o jeho milosrdenstvo a odpustenie svojich hriechov.

  • Za všetkých kňazov a vysvätených Božích služobníkov v našej sv. Cirkvi, ktorí ako naši duchovní pastieri a Bohom poverení služobníci majú pred Bohom veľkú zodpovednosť za nás, aby nám vždy dávali pravý duchovný pokrm a viedli nás v pôvodnej katolíckej viere ku večnej spáse, zasľúbenej Bohom Otcom skrze jeho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za všetky tu uvedené úmysly. Sláva Bohu na výsostiach, nech je zvelebené meno Pánovo na veky vekov! Amen.

 12. Milí bratři a sestry, prosím, aby do dnešních úmyslů modlitby růžence byly zařazeny i prosby za jednání EU parlamentu ohledně reprodukčních a sex. „práv.“ Hlasování bude už 10.12. a jestli návrh projde, zbudou nám jen oči pro pláč! Všimněte si v textu, jak neseriózně je tam s poslanci jednáno, dosud nemají k dispozici text pro připomínky a přitom je měli dát do dnešního poledne. Je to těžce zmanipulované a pěkný podraz! Je nás menšina, ale máme na své straně Boha, Bůh by přece nikdy nechtěl rozbíjet rodiny a funkční vztahy. Pokusme se duchovně čelit tomuto velkému nebezpečí. Bůh je všemohoucí a když se bude dostatek lidí modlit, zasáhne.

  Nechci zahlcovat diskusi detaily, ty kdyžtak najdete na stránkách Hnutí pro život. Proto uvádím jen krátkou zprávu:

  Zabraňme schválení zprávy poslankyně Estrelové!

  Hnutí Pro život ČR vyzývá ke kontaktování poslanců Evropského parlamentu ohledně kontroverzního návrhu zprávy poslankyně Edite Estrelové o Sexuálním a reprodukčním zdraví a právech. Ta navrhuje mj. neomezený přístup k potratům a antikoncepci, omezuje svobodu svědomí a ohrožuje rodičovská práva. Podrobnou analýzu v angličtině zpracovala organizace FAFCE – viz příloha této zprávy.

  Opětovné hlasování v plénu je plánováno na úterý 10. prosince. Zprávu však provázejí poněkud nestandardní postupy. Její oficiální znění k dnešnímu dni ještě stále není k dispozici. Poslanci tak nemohou podávat pozměňovací návrhy, pro které je stanovena lhůta do poledne 4. prosince.

  Oč je třeba žádat poslance:
  – Aby kontaktovali předsedu Evropského Parlamentu Martina Schulze. Ten byl měl požádat Výbor pro ústavní záležitosti, aby přezkoumal porušení pravidel obvyklého postupu ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví.
  – Hlasování v plenárním zasedání by mělo být odloženo, dokud Výbor pro ústavní záležitosti nevydá rozhodnutí. Pokud se tak nestane, poslanci by měli tuto skutečnost při plenárním zasedání zmínit.
  – V případě, že hlasování o zprávě Estrelové proběhne 10. prosince, poslanci by měli hlasovat v tomto pořadí:
  1. Hlasovat pro alternativní rezoluci Evropských konzervativců a reformistů.
  2. Pokud tato rezoluce bude zamítnuta, hlasovat pro (plánovanou) alternativní rezoluci Evropské lidové strany.
  3. Pokud i tato rezoluce bude zamítnuta, hlasovat proti navržené zprávě Estrelové bez ohledu na změny.

  Přehled předchozího hlasování českých europoslanců o zprávě Estrelové v plénu: http://prolife.cz/?a=72&b=2&id=2223

 13. Požehnaný deň, rada by som tu uviedla zoznam okultných praktík z knihy „Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete„, ktorých súhrn napísal na predných stranách exorcista ICLic. PaedDr. Jozef Maretta (výborná kniha, odporúčam každému). Síce je to uvedené v súbore, ktorý som tu dala na stiahnutie – „výpoveď bývalej ľudovej liečiteľky“, ale rozprávala som sa v našej modlitebnej skupine aj so staršími ľuďmi a majú problém so sťahovaním súborov, mnohí ovládajú základné úkony na počítači a aj napriek vysvetleniu nevedia ako sa to robí. Dávam to tu aj preto, aby to mnohým pomohlo pri spovedi, kedže teraz sme vyzývaní očistiť si duše.

  Prehľad okultných praktík:

  1. Špiritizmus – vyvolávanie duchov zomrelých:
  Špiritistické seanse – využívanie média, tranzu – sklenená guľa, fľaša – filipínski liečitelia, operácia rukami, nožičkami, jazva zmizne – psychokinéza, telekinéza, t.j. pohybovanie, miznutie, objavovanie sa predmetov – levitácia, sublevitácia t.j. vznášanie sa predmetov, prípadne ľudí – automatické písanie t.j. bez predbežného cvičenia a mimo ľudskú vôľu – planžeta, t.j. srdcovitý alebo oválny kus dreva na dvoch kolieskach a ceruzka schopná písať bez pomoci ruky – pohybovanie stolom, osoby sú zhromaždené okolo stola a prstami sa dotýkajú stolnej dosky, akonáhle sa stôl pohne, začne sa hovoriť abeceda – Quija-Brett, t.j. na doštičke sú slová abecedy a slová áno, nie – zjavovanie hlasu t.j. na magnetofónovej páske alebo cez rádio – fluidné alebo astrálne telo t.j. vystupovie z tela a dívanie sa naň.

  2. Všetky druhy mágie:
  Biela: odvrátenie zla, zlepšenie vzťahov, uzdravenie. Šedá: zabrániť uzdraveniu, sexuálnej žiadostivosti alebo plodnosti. Čierna: prenasledovanie (často i sexuálne) s cieľom spôsobiť chorobu alebo zabíjať. Sem patria: amulety, talizmany pre šťastie, kamene, kryštály – zariekanie (aby sa odvrátil oheň, dobytok ochránil pred chorobou, zariekavanie bradavíc a iné) – formulky a recepty pre zamilovaných – zaklínanie, kliatie – porobenie, hádzanie uhlíkov – liatie vosku – čarovanie – povery, poverčivé praktiky (čierna mačka prebehne cez cestu, vedro, kukučka…) – šťastné nešťastné dni, šťastné a nešťastné čísla (napr. piatok 13.).

  3. Paragnostika (t.j. predvídanie budúcnosti, nešťastí), telepatia, veštenie – mantika – telepatia t.j. cítenie na diaľku, vnímanie duševných procesov iného človeka bez činnosti zmyslových orgánov – veštenie (mantika) z ruky, z kariet, z krištálovej gule, zo zrkadla, z letu vtákov, z vnútorností zvierat – z tvaru mračien – z číselnej hodnoty mena – z čajových lístkov – z polohy naslepo vystrelených šípov – z figúr v piesku atď. – zo snov (snáre) – vykladanie snov – očí (očná diagnóza) – pomocou prsteňa, vreckovky – pomocou fotografie, listu – prútikárstvo – virgula, špirála, kyvadlo – z hviezd, astronómia, astrológia – horoskopy – nosenie znamenia – konciogramy.

  4. Alternatívna medicína: ľudoví liečitelia – bioenergetika – bioterapeutika – magnetizmus (napríklad magnetický pás dr. Levina, Mesner je známy z psychológie, liečil magnetizmom – napraviť magnetické pole človeka (pritom lekári dávno zistili, že človek nemá žiadne magnetické pole a magnetické póly – moja poznámka). – psychotronika – biotronika – geopatogénne zóny a ich odrušovanie – paradiagnostika – homeopatia – akupunktúra – akupresúra – holotropné dýchanie – aromaterapie (vonné lampy, tyčinky) – vegetariánstvo (spojené s jogou a východnými filozofiami, náboženstvo hinduizmu) – rozličné “zázračné” rastliny (ženšen) – Golden Yaca – švédske kvapky – mušino – implikátor ježko – kosmodisk – makrobiotika – ionizačná terapia (ionizátor vzduchu) – Bachove lieky z kvetov – antropozofická medicína – Alexandrova metóda – drogy – reiky – Kašpirovský – J. Pravda – Vanga – Džuna.

  5. Psychologické metódy: autosugescia – autohypnóza – autogénny tréning – relaxačné a autorelaxačné techniky – transcendentálna meditácia – Silvova metóda – reiky – kurzy úspešnosti.

  6. Falošná duchovnosť: všetky druhy jogy a zenu – všetky druhy východných bojových umení (karate, aikido, taekwonndo, wu-šu, judo a ďalšie) – obdiv k východným náboženstvám a ich vodcom (Gándi, Dalajláma a gurovia) – obdiv k pohanskej, egyptskej a gréckej mytológii (sošky, amulety, nílsky kríž) – viera v reinkarnáciu – viera v mimozemšťanov – účasť na štruktúrach New Age (v preklade nový vek alebo nová doba).

  7. Okultná literatúra a filmy: o mágii, čarodejníkoch – sci-fi (zakladateľ sci-fi, bol silný narkoman, alkoholik, zaoberal sa mágiou – moja poznámka) – ufo – horory, krváky – časopisy Mystery, Bosorka, Fiškáľ, neuveriteľné príbehy, listy zo záhrobia – D.Coperfield – Kafka, R. A. Moody, Souček, Daniken, Nostradamus, páter František Ferda, Chardín, De Mello, Henrich Heine, Freund (psychoanalýza).

  8. Okultná hudba: heavy metal, rock – ezoterická, relaxačná hudba (kde sa nahrávajú pod infrazvukom ťažké okultné texty, ktoré ovplyvňujú podvedomie a správanie človeka) – hudba New Age (v preklade nový vek alebo nová doba).

  Ešte by som chcela dať do povedomia jednu stať, ktorú som zabudla zo záznamu z prednášky z výpovede ľudovej liečiteľky uviesť. Súvisí aj s posolstvami a zmenami, ktoré majú prísť, neviem či ona v posolstvá verí: Jedna pani zase dostala automatickým písmom, že jej tiež, že vraj Ježiš Kristus a ešte nejaký nadiktovali modlitbu Otčenáš. Otčenáš je zmenený. Ona mi to doniesla na papieričku a teraz hovorí: „Všade prítomná láska, ktorá si na nebesiach“ ..a bla bla a ďalej už normálny text, tak ako to je. Len jedno pozmenené. Že už to nie je Otec, Otče náš, ale všade prítomná láska. Pekné. Ale nie pravdivé. Už to nie je osobný Boh, živý Boh, môj Stvoriteľ, môj Otec, už to je niečo abstraktné, nejaká láska. Ako môže Ježiš zmeniť modlitbu Otče náš? Nikto nič v modlitbách nemôže zmeniť, aj keby neviem ako žil a títo „proroci“ to menia.

  Ďalej uvádzam pre tých, ktorí to ešte nevideli, lebo už dávnejšie som tu tento dokumentárny film dávala (stačí už iba kliknúť na odkaz ) – ako sa New Age maskuje za kresťanstvo a ťahá so sebou veľa ľudí: http://www.youtube.com/watch?v=uddXj29_qrA
  A ešte ďalší dôležitý dokument o juvenilnej justícii, čo sa v skutočnosti deje s deťmi, tiež formou dokumentu: http://www.youtube.com/watch?v=2UXoRhyTCXo Nech vás všetkých Boh žehná!

  • Milí bratři a sestry v Kristu,
   také dávejte pozor na dětské hračky DVD a knížky – pod zdánlivě nevinnou hrou či četbou se může skrývat propagace magie, deformace vnímání reality (ty různé příšerky, figurky anatomicky neodpovídající lidem či zvířátkům, ufoni, brutální četba, sprosťárny). I víly často čarují. V hračkářstvích mívají i woo-doo figurky – v žádném případě je nekupujte! Dívejte se i na názvy firem, které hračky vyrábějí či distribuují. O počítačových hrách snad ani psát nemusím.

   Časopisy pro mladé lidi, to je rovněž kapitola sama pro sebe. Už dříve mě upozornil věřící kamarád, že tam jsou třeba reklamy typu: „Pomsta, kletba: chceš se někomu pomstít? Zavolej nebo pošli SMS…“ Skoro jsem mu nevěřila, ale v obchodě jsem jeden takový časopis štítivě vzala do ruky a k mému zděšení to fakt na zadní straně obálky bylo.

   Lidé jsou duchovně vyhladovělí, ale „loví ve špatných vodách,“ tj. dávají se na špatné duchovní cesty, a tím si ještě více komplikují život. No a když k tomu přibude ještě nějaká ta droga a nevázaný sex, mají o problémy „postaráno“.

   Mám zkušenost, že i nevěřící lidé (nebo věřící v „něco“) jsou ještě celkem ochotní vzít si nějaký posvěcený předmět. Mluvit o víře se s nimi moc nedá, ale tohle je nestojí žádnou námahu a Panna Maria dala velké přísliby těm, kdo budou s důvěrou nosit její zázračnou medailku. Samozřejmě ta míra důvěry je různá, ale to už je na vůli toho člověka, a také na milosti Boží. Ale věřím, že P. Maria se za něj přimluví, když bude ochotný ji aspoň nosit při sobě.

  • Pochválený buď Ježiš Kristus! Vďaka vám všetkým za vaše príspevky. Prečítala som si vypracovanú Metodiku SV na ZŠ, na ktorú nás upozornila Katka. Verte, bola som z toho zhnusená! Autorom tohto diela je sám zlý. Je to dielo skutočne proti Stvoriteľovi a plné nenávisti človeka a Kristovej cirkvi, nakoľko cieľom je zničiť prirodzenosť človeka, ktorú dostal od Boha, a tak už od detstva ničiť jeho dušu. Opľúvanie cirkvi je napísané veľmi rafinovane. Povedala som si, že tento mesiac december obetujem všetko, čo len môžem, ako modlitby, pôst, účasť na sv. omši a pod. Pánu Ježišovi za ochranu detí v našej vlasti pred touto špinou. Skutočne vidím, že naše modlitby sú veľmi dôležité. Chcela by som vás všetkých tiež poprosiť zajtra t.j. v stredu o spoločnú modlitbu sv. Bolestného ruženca aj za moju drahú sesternicu Elenu N., ktorá v nedeľu zomrela a tak prehrala boj s rakovinou. Mala 42 rokov a bola matkou troch deti. Elena verila posolstvám MBM a prispievala aj sem do diskusných príspevkov, pokiaľ ešte mohla písať. Patrila do našej skupiny modlitebnej kampane. Všetko obetovala Pánu Ježišovi a žila v duchu viery a týchto posolstiev. Zajtra sa s ňou rozlúčime v našom kostole pohrebnou sv. omšou. Ďakujem a nech vás Boh žehná!

   A ešte uvádzam príspevok od Eleny zo 14.2.2013:

   Dátum: 14.02.2013
   Vložil: Elena N.
   Titulok: Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu

   Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, uvedené dielo, diktované Pánom Ježišom Márii Valtorte, naozaj odporúčam, u nás ho číta skoro celá rodina. Mne umožnilo vžiť sa do mnohých evanjeliových statí, ktoré som celkom nechápala, spoznať správanie sa a vnútornú premenu apoštolov a pochopila som, že to boli naozaj takí istí ľudia ako my. Uvedomila som si závažnosť hriechu, lebo som sa v mnohých našla. Pán poukazuje na hriech stále / teraz čítam 6-ty zväzok/, na jeho dôsledky, ale aj na jeho milosrdenstvo a lásku k nám. Niekedy priam cítim, ako nás Pán miluje. Ak je to možné, čítajte.

   • Milá Monika, som šťastná, že si sa podujala k takémuto činu obety za naše deti a za zlé zákony, aby obišli Slovensko. Myslím, že si od teba vezmem príklad a obetujem modlitby a pôst na tento účel aj ja. Môžeme sa dohodnúť spolu na dni pôstu a modlitbe, nech je to účinnejšie, niekde som čítala, že kde za určité veci úprimne prosia aspoň dvaja spolu, Boh to rád vypočuje. Ešte by som chcela informovať o informačnom letáku ohľadom New Age ružencoch, je to jedna stránka pre tých, čo nemajú internet a nemôžu vidieť video: http://ulozto.sk/x96okyeW/new-age-ruzence-docx
    Dávam do pozornosti tiež video o New Age ružencoch pre tých, ktorí o tom ešte nevedia: http://sk.gloria.tv/?media=485624

    • Pochválený buď Ježiš Kristus!
     V prvom rafe chcem poďakovať za prijatie adminovi do diskusie. I keď vas už pozorujem, až teraz som získala odvahu napísať. Je priam hrozivé, čo sa chystá na nevinných deťoch. Priznám sa, že v poslednom čase som neuveriteľne zmätená. Plná strachu, svoje hriechy som oľutovala, no stále ma niečo drží pri tej negatívnej nálade. Akosi sa mi nedarí vyviaznúť z toho všetkého zla, ktoré ma nevedomky doteraz obklopovalo. Dnes idem na spoveď a dúfam, že konečne moja duša nájde pokoj, ktorý tak veľmi hľadám.

     Ako riešit v sebe všetok ten strach, otázky? Viem, že nás Pan miluje, no odjakživa som bola citlivej povahy a teraz sa mi to vypomstilo. najmä moje hriechy. Knižka, ktorá tu bola spomínaná, je aj na nete. Gloria Polo je to skutočne nádherné i desivé zároveň. A i po tomto prečítaní som si uvedomila, že veľa vecí som vnímala nesprávne. Prepáčte, no nemáte niekto možnosť posvätiť mi Božiu Pečať? Mám to vytlačené. Samozrejme, že poštovné by som hradila ja.

     Prajem nám, aby sme všetci dokázali prijať s láskou Ježišove milosrdenstvo, pretože len on nás dokáže zachrániť.

     A ešte nerozumiem posolstvu, v ktorom sa hovorí o tom, že ľudía, ktorí prijmu Pečať, sa nebudú môcť podieľať na ničom. Na kúpe, na lekárskej starostlivosti a pod. Čo robiť v takom prípade? Musíme všetci zomrieť? Neviem, že ako mám k tomuto posolstvu pristupovať. Vidíte, aká som zmätená. 🙁

     • Milá Natálie, strachy, zmatky a pochybnosti máme občas všichni. Je to logické, protože ještě nejsme v ráji. Navíc teď graduje bitva mezi anděly a padlými anděly. Satan dobře ví, že ztratí svou moc, tak se ještě honem snaží urvat, co se dá, tj. polapit co nejvíce duší a útočit na ty, kteří se modlí a o spásu svou a bližních dbají.

      Už posvěcené Pečeti (i brožurku Varování v čestině) můžete objednat na: iva-varovani(zavináč)seznam.cz. Posílají i na Slovensko.

      Doporučuji každému, kdo sleduje IP, aby si je postupně přečetl všechna od začátku, protože některé věci na sebe navazují. Pečeť nás má chránit, podobně jako krev na veřejích v Egyptě. Pečeť samotná neznamená, že nesmíme nakupovat, ale nakupovat a prodávat nebude moci ten, kdo nepřijme značku šelmy, tj. čip. Logicky se přijetí Pečeti a čipu vylučuje. Každý se musí rozhodnout, zda chce patřit Bohu nebo satanovi. Je tudíž potřebné hodně se modlit a využívat všeho, co nám Bůh nabízí ke spáse – modlitby, svátosti, oběti, posvěcené předměty, apod.

      K modlitbám Modlitební kampaně byly přislíbeny velké milosti. Ty jsou ovšem přislíbeny i těm, kdo se modlí růženec, Korunku BM a jiné modlitby.

      Na duchovní cestě můžeme zažívat různá očišťování. Když je zažijeme teď, bude pro nás Varování méně bolestné. Někteří lidé prožijí šok při spatření svých hříchů a někteří už budou částečně očištěni.

      Také někdy zástupně trpíme za své blízké. Třeba Bůh potřebuje oběti za jejich obrácení. V budoucnu prožijeme radost, že jsme příbuzné a přátele pomohli zachránit před peklem.

   • Milá Moniko, modlím se denně za umírající toho dne a obětuji za ně sv. přijímání. Věřím Božímu milosrdenství, že tvoji sestřenici přijme brzy k sobě a dá sílu jejím dětem, aby unesly ztrátu maminky.

    Knihy od Marie Valtorty jsou skutečně výborné, čítáváme z nich doma v postní a adventní době s dětmi, myslím, že jim to hodně pomohlo, aby si uvědomily, že Pán Ježíš a jeho svatá Matka jsou stále blízko nás, rozumí našim bolestem a radostem, protože žili náš život a podobali se nám ve všem kromě hříchu. Požehnaný den tobě i ostatním bráškům a sestrám na fóru.

   • Požehnaný deň všetkým. Sestru Elenu si pamätám, myslím, že tu bola všetkým vzorom toho, ako sa dokázala oddať svojmu utrpeniu a chorobu statočne znášala bez snahy silou-mocou sa uzdraviť, ako obetu Bohu. Iste bude bojovať ďalej s nebeským vojskom. Dielo Márii Valorty som si stiahla, ale musím povedať, že mňa veľmi neoslovilo. Čítala som Katarínu Emerichovú, u nej som takýto problém nemala. Odradilo ma to, ako popisovala pána Ježiša. Ako muža s blond vlasmi a s modrými očami, ktorého zovňajšok bol vždy dôkladne upravený. Neviem samozrejme, ako v skutočnosti Pán Ježiš vyzeral, ale na žiadnom obraze, ikone, takto vyobrazený nie je. Nepamätám sa, či niektorí z tých, čo zažili klinickú smrť a stretli sa s Ním, Ho popisovali ako plavovlasého muža. Vizionári Matku Božiu tiež popisujú s tmavými vlasmi, aspoň teda niektorí, ktorým sa takýto pohľad naskytol. Pán Ježiš sa vraj na svoju Matku podobal, tak ako môže mať svetlé vlasy? Ak sa mýlim, vyveďte ma z toho.

    • Pěkný den Luci, Emmerichovou jsem četla taky, dost mě vadily sáhodlouhé popisy různých oblečení i ten popis P. Ježíše. Pak jsem někde četla, že výpovědi Kateřiny Emerichové zapisoval nějaký novinář, a podle tehdejší „módy“ to trochu přikrašloval a přibarvoval, aby se to dobře četlo, takže ta zbytečná omáčka asi moc pravdivá nebude. Podle zjevení P. Ježíše Faustyně Kowalské má P. Ježíš vlasy hnědé, podobně jako P. Maria v Medjugorje. Ale myslím, že to není tak podstatné. Možná by se ti líbila kniha Gabriely Bossis „On a já“, myslím, že to vyšlo ve slovenštině.

    • Desetisvazková POÉMA O BOHU ČLOVĚKU je pravděpodobně nejvýznamnějším inspirovaným dílem naší doby. Italská vizionářka Marie Valtorta (1897 – 1961) ji napsala podle autentických vidění ze života Ježíše Krista a jeho Nejsvětější Matky a připojila k němu komentáře, které jí nadiktoval sám Pán Ježíš. Přímý popud ke knižnímu vydání Poémy o Bohu Člověku dal sám papež Pius XII. V roce 1949 rukopis posoudil osobně a prohlásil o něm: „Uveřejněte, kdo bude číst, porozumí.“

  • Milá sestra Katka,
   jsem starobní invalidní důchodkyně a měla bych několik připomínek k vašemu příspěvku, ve kterém mimo jiné uvádíte škodlivost těchto léčebných postupů:

   AKUPRESURA – PÁTER FRANTIŠEK FERDA – ŠVÉDSKÉ KAPKY „BITTER“

   Škodlivá je akupunktura, nikoliv AKUPRESURA, tu si mohu dělat sama STLAČENÍM určitých bodů, místa, a moc mi to pomáhá. Mám těžkou lékovou alergii, proto akupresuru velice často používám a moc mi prospívá.

   Páter František Ferda byl velice UZNÁVANÝ CHARISMATIK – BOHEM OBDAŘENÝ zvláštními schopnostmi. Byl mému tatínkovi doporučen ŘÁDOVÝNI SESTRAMI z Prahy a opravdu tatínka VYLÉČIL ! Tatínkovi měli amputovat nohu, ale DÍKY BOHU mu páter FERDA nohu UZDRAVIL, poradil mu co má dělat a co nesmí jíst a můj tatínek žil bez problémů ještě mnoho roků se zdravou nohou až do smrti.

   ŠVÉDSKÉ KAPKY = BITTER: doporučuje a o jejich užívání píše Maria Treben ve své knize: „ZDRAVÍ Z BOŽÍ LÉKÁRNY.“ V této knize je soupis bilin, ze kterých si může každý sám tyto Švédské kapky udělat. A mohu opět potvrdit jejich úžasnou LÉČIVOST spojenou s prosbou k Pánu Bohu o uzdravení. Maria Treben modlitbu za uzdravení doporučuje. Maria Treben je POUHÁ BILINÁŘKA bez jakékoliv „MAGIE“. Neviďme hned ve všem působení zlého!

   • Sestra Katka, môžem len súhlasiť s názorom sestry Anny_D, ktorá píše pravdu. Nemožno za všetkým vidieť len zlo a pôsobenie nečistých síl. Je neodškriepiteľný fakt, že nám náš milovaný Stvoriteľ dal v bylinkách a liečivých rastlinách veľkú prírodnú lekáreň, ktorá nám má slúžiť pre zdravie a pomáhať nám pri rozličných ochoreniach. Môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že prírodné výťažky a extrakty z rastlín sú neoceniteľným darom, ktorý nám Stvoriteľ cez jeho Božiu prírodu poskytuje. Moja matka bola ťažko chorá na rakovinu a vďaka Božej milosti ale aj vďaka mnohým čistým prírodným (nie syntetickým!) látkam resp. rastlinným liečivám sa vyliečila a dnes už nemá žiaden nádor, ktorý bol už v 4. stupni, to znamená v štádiu začatého prerastania do susedných orgánov. Existuje napríklad úžasný rastlinný výťažok s názvom „SALVESTROL„, ktorý preukázateľne liečivo pôsobí proti takmer každému druhu rakoviny. Máme s ním veľmi dobré a pozitívne skúsenosti a napísal som aj na internete o tom niekoľko článkov, kde píšem o mojej skúsenosti so Salvestrolom a poskytujem tieto informácie aj iným onkologickým pacientom. Preto sestra Katka, aj keď si cením vaše príspevky a angažovanosť na našom fóre, predsa len zachovávajte istú „zdravú“ mieru vo všetkom, lebo vo veci liečivých byliniek a prírodných liečiv naozaj nepovažujem za dobré tieto veci hádzať do jedného „vreca“ s ostatnými nečistými praktikami, za ktorými by mohlo byť pôsobenie zlého a nečistých duchov. Naozaj si treba dobre zvážiť, čo píšeme v našich príspevkoch a mali by sme vždy zostávať objektívny a premýšľať aj nad tým, či všetko, čo niekto zverejnil vo svojich publikáciách a knihách, je naozaj pravdivé, pretože je veľký duchovný zmätok vo všetkých oblastiach života, hlavne v dnešnej dobe, kde sily zla prekrúcajú a deformujú takmer všetko, čo bolo vo svojej podstate dané čisté, krásne a užitočné v prospech ľudstva, aby mu slúžilo.

    • Milá Anna_D a admin Peter,
     nechápem, prečo s týmito vecami oslovujete mňa, skôr by ste mali exorcistu Jozefa Marettu, pretože ja som presne tento zoznam, čo som tu udala, len opísala z jeho knihy. Jednu poznámku v zátvorke som tu pridala ja, ale to som aj napísala, že je to moja poznámka. Prečo sú tam švédske kvapky – neviem, sú tam, opýtajte sa jeho, možnože je dôležitý ich vznik, firma, aká ich teraz vyrába… neviem. Ale verím, že človek, ktorý už v tomto obore má niečo odžité a venuje sa priamemu boju so zlom, si nedovolí do svojej knihy napísať niečo, čím by išiel proti sebe alebo by ho malo zdiskreditovať. Ak niekto z vás túto knihu v rukách mal, tak vie, že som tam svojvoľne ani jednu vec navyše nepridala, tento zoznam je možno na 20. strane.

     Ja som tiež niektoré veci z toho robila a porušila som v minulosti všetkých 10 Božích prikázaní, priznám si to ALE… niekedy možnože je dobré oľutovať, priznať si chybu, vyvarovať sa daných vecí, keď už viem, že to je zlé a nevracať sa k tomu späť. Odhodiť pocit, že už viem všetko bokom a dať si poradiť od skúsenejších, najmä od exorcistov. Na margo toho, že sa ľudia riadia tým čo pomáha – aj homeopatiká „pomáhajú“, aj ľudoví liečitelia „pomáhajú“ a ľudia už nie sú chorí na tú chorobu (kto čítal výpoveď ľudovej liečiteľky, ktorú som tu dala, vie, že choroba sa len posunie a ako to celé dopadne). Alebo ešte lepšie – prečo sa neopýtate priamo Boha, či to je správne? Bibliu máte, zvolávajte Ducha Svätého a potom si ju otvorte, nech vám Boh dá odpoveď.

   • Požehnaný den všem,
    piřpojuji se k názoru sestry Anny, problém s akupressurou jsme řešili před 25 lety na charismatické obnově. Přednášela nám zdravotní sestra, profesorka na zdravotní škole v Brně. Jde opravdu jen o stlačení nervových zakončení na kůži, které kolikrát uděláte i samovolně, třeba když vás bolí za krkem, koleno nebo cokoliv. Je to obyčejná masáž, taky s ní mám dobré zkušenosti. Třeli jste si někdy čelo, když vás bolela hlava? Místa, kde to bolí víc, jen lehce rozmasírujete, nic démonického v tom není.

    A páter Ferda… Pokud se dostanete k jeho životopisu, je to zajímavé, například jak pomohl jedné mladé ženě, která spáchala sebevraždu. Příbuzní mu o ní řekli krátce po tom, co to provedla. V modlitbě cítil úzkost a zmatek její duše, proto se za ni modlil, aby poprosila o pomoc Pána Ježíše, za krátko cítil pokoj a zklidnění, které u ní nastaly. Příbuzným pak řekl, že za ni bude třeba odsloužit aspoň 200 mší svatých, aby se dostala z očistce. Páter Ferda léčil jen bylinkami, změnou jídelníčku, nic víc.

    Napadá mě již zesnulý kněz, salesián otec Lepařík, který skoro každému, koho potkal, říkával: „Nejlepší jsou kopřivy, ty jsou na všecko. Já jsem si s nimi vyléčil i anginu pektoris.“ Dožil se přes 90 let.

    Opravdu asi není dobré hodit všechno, co je jen trochu „mimo běžnou medicínu“ do jednoho pytle s okultními praktikami. Taky nechápu, co je na tom zlého.

   • Mária Trebenová verila v reinkarnáciu a vykladala sny. Doma sme mali snár, ktorý napísala ona. Videla som v televízii dokument o nej, kde sama rozprávala, že je reinkarnovaný bojovník zo stredoveku, či čo. Pre mňa je nedôveryhodná, aj keď jej vedomosti o bylinkách môžu byť v poriadku. Sestra Katka ten zoznam uvádza z knihy, ktorú napísal exorcista, uznávaná cirkevná autorita.

    Admin Peter:
    Sestra neviem o tom, že by to tak bolo a mám isté pochybnosti, či takéto zdroje informácií sú dôveryhodné, pretože média dokážu očierniť kohokoľvek a ja vám chcem k tomu napísať len toľko, že Mária Treben bola výborná a skúsená bylinkárka a zachránila životy už mnohým ťažko chorým ľuďom a čítal som o nej tiež niečo a viem, aké špinavé ťaženie proti nej viedli farmaceutické koncerny práve preto, že jednoduchými rastlinnými prípravkami a výťažkami dokázala vyliečiť a pomôcť aj ťažko chorým pacientom. Mnohé veci neviete a nepoznáte zákulisie v médiách a tie hrozné machinácie farmaceutických zločincov, ktorí profitujú na ľuďoch a na ich nemociach, keď napr. dnes už aj taká choroba, akou je rakovina, je vyliečiteľná, ale samozrejme nie syntetickými jedmi z laboratórií farmaceutických kartelov, ale nepatentovanými rastlinnými liečivami, na ktorých samozrejme farmaceutické giganty nemôžu profitovať. Vedzte sestra, že oni urobia všetko preto, aby spochybnili a očiernili človeka, ktorý im jednoducho nepasuje do ich zločineckého kontextu nehorázneho profitovania na chorých ľuďoch, pričom kalkulujú radšej so smrťou pacientov cez ohavnú chemoterapiu a ožarovanie – veď je to pre „Elitu mocných“ veľmi účinný a hlavne tichý a nenápadný prostriedok na redukciu svetovej populácie – než aby dovolili a hlavne verejne priznali, ako nám naša príroda skrze nášho Stvoriteľa poskytuje množstvo účinných a hlavne „bezplatných“ liečivých látok. A tak aj Mária Treben opisuje vo svojich spomienkach, ako ju farmaceutické koncerny prenasledovali, viedli proti nej špinavé ohováračské kampane, ako jej zakazovali zverejňovať mnohé jej prelomové poznatky a objavy v liečení chorôb, ako ju dokonca aj vláčili po súdoch. Či verí alebo neverí v reinkarnáciu, nie je v tomto prípade také podstatné – mýliť sa môže predsa každý človek a vôbec, nebuďme sudcovia, keď všetko iné pozitívne na nej jednoznačne prevažuje, jej humánnosť, jej ľudskosť a jej charakter, kde sa naozaj veľmi zaslúžila o poznanie liečivých rastlín a vyliečila bylinkami už toľkých ľudí, ktorých klasická medicína odpísala ako nevyliečiteľné prípady. Viete sestra, ja viem dobre, o čom píšem, pretože na vlastnej koži som spoznal účinok týchto rastlinných liečivých látok a pomohli aj mojej na rakovinu chorej matke, takže zásadne nesúhlasím s hádzaním všetkého do jedného vreca tzv. okultných alebo magických praktík a myslím, že nie som sám na tomto fóre, ktorý sa nestotožňuje s takýmito prehnanými a mnohokrát až za vlasy pritiahnutými tvrdeniami. Ak tú knihu aj napísal významný exorcista, z ktorej sestra Katka citovala, ja ju nespochybňujem ani jej neupieram jej význam pre naše poznanie, ako sa chrániť pred zlom. Ale niektoré názory proste nemôžem zdieľať, hlavne otázku liečivých rastlín a liečiteľstva cez tieto liečivé rastliny. Vždy je dôležitý prístup a spôsob liečby, nie každý bylinkár alebo bylinkárka je okultná čarodejnica, pracujúca cez zaklínadlá a mágiu. Môj dedko z matkinej strany bol múdry a zbožný človek, ktorý takisto zbieral zelinky a liečivé bylinky a veľmi nám v rodine pomáhal a ja si skutočne nemyslím, že by bol v spojení s nejakými nečistými démonickými silami. Tým nechcem povedať, že kedysi neboli aj ľudia, ktorí tieto temné sily nevyužívali a používali rôzne zaklínadlá a mágiu, čo samozrejme spadá pod to, o čom píše exorcista vo svojej knihe. Ale vo všetkom by som prosil zachovávať mieru a skutočne nepaušalizovať a nehádzať všetko a všetkých ľudí do jedného vreca. Vždy sú takí a onakí ľudia a vždy je niečo v prospech človeka ale aj v jeho neprospech. Život nie je len biela a čierna. A tak príspevok sestry Anny _D vidím ako pravdivý a objektívny a verím, že páter František Ferda pomohol jej otcovi vyliečiť sa, ako to ona v príspevku opisuje. Odporúčam každému z vás, ktorí sa chcú dozvedieť niečo a hnusných praktikách farmaceutických koncernov, ako profitujú na pacientoch s rakovinou, aby si pozreli nasledujúce video: http://www.youtube.com/watch?v=C1rki3xkjYo

    Keďže sme v našej rodine aj my mali prípad rakoviny mojej matky, tak dosvedčujem, že je to pravda, čo sa v tom videu hovorí. Ide im o redukciu populácie a oni chladnokrvne a bezcitne kalkulujú so smrťou ľudí a pritom majú z tohto naozaj neskutočného ľudského utrpenia ešte aj obrovské miliardové zisky. Mnohé je utajované, mnohé je pred ľuďmi skrývané, ale prichádza doba, kedy bude pravda konečne odhalená. A preto je nanajvýš aktuálne naše volanie: Príď Pane čím skôr a vysloboď toto poblúdené a zvedené ľudstvo z osídiel všetkého zlého a od zločineckých satanových prisluhovačov, ktorí mu pomáhajú ubližovaním nevinným a mnohokrát nič netušiacim Božích deťom! Doba je veľmi vážna a Varovanie otvorí mnohým elitárom a satanovým prívržencom oči – my len dúfajme, že v čo možno najväčšom počte a že sa z nich po Varovaní čo najviac obráti k Bohu.

    • Milá Lucia, ďakujem, že si tu veci uviedla na jasnú tému, že tieto veci sú len opísané z knihy, lebo som tu, bohužiaľ, osočovaná za to, že som v podstate chcela pomôcť. Aj je mi to dosť ľúto, že to takto dopadlo, zvlášť, keď som tu už na začiatku dala aj zdroj knihy, kde je presne tento zoznam uvedený tak, ako som ho tu napísala. A ešte viac možno preto, že keby niekto po tej knihe siahol a overil si to, čo tu je napísané, je presne aj tam, ale radšej sa bude navážať do mňa a mne vysvetľovať, čo ako je a čo ako nie je. Pritom ja som tento zoznam nevytvorila. Nech sa už na Varovanie pripraví každý sám, podľa svojho svedomia a vedomia. Však Boh ukáže každý jeden hriech. No otvorene poviem – som sklamaná z niektorých reakcií. Na margo byliniek a liečiteľstva – možnože ma tieto reakcie zasiahli osobne aj preto, lebo moja babka 20 rokov liečila a tiež sa so mnou hádala a videla sa už v nebi, bez hanby dokázala toto povedať, taká tam bola pýcha. Myslela si, že všetko už vie, že je bez chyby a je niečo špeciálne v očiach Boha, lebo „pomáha“. Nakoniec skončila u exorcistu. Potom sa jej otvorili oči, ale mohlo by to byť inak, keby si už na začiatku dala poradiť, lebo veľa ľudí jej hovorilo, že to čo robí je nesprávne. Teraz nesie veľmi ťažký kríž za to, čo robila, aj za tých ľudí, čo ich do toho namočila. Keby bola zomrela predtým, ako toto robila, ťažko by bola spasená, jeden exorcista s darom obrazov jej to povedal počas zriekania.

     Admin Peter:

     TAK UŽ DOSŤ, KATKA!!! Vaše komentáre sa začínajú vymykať nad rámec vecnosti a zachádzate už do roviny urazenosti, vnášajúc do normálnej diskusie nežiadúce emócie, ktoré sem rozhodne nepatria, pretože vás nikto ani neosočuje ani neobviňuje! Takéto niečo nie je pravda a preto sa prosím držte faktov a argumentov, ktoré sú v normálnej vecnej diskusii bežné bez toho, aby sa do diskusie vnášala neprimeraná urazenosť, ktorá naozaj nie je na mieste! Sestra Anna_D a ja sme argumentovali našimi životnými skúsenosťami, pretože sme mali v našich rodinách pozitívne výsledky v účinku a pôsobení rastlinných liečiv, ktoré našim drahým pomohli. Napísali sme fakty, ako sme ich každý z nás osobne zakúsili. Nič viac a nič menej. Nikto vás neobviňuje z autorstva tých uvedených výňatkov z knihy známeho exorcistu. Nespochybňujem ani ja ani sestra Anna_D túto knihu v jej celosti a obsahu ako takom. Vyslovili sme len skúsenosti a naše reálne, zo života overené poznatky o liečivom účinku rastlín a látok z nich a to samo o sebe nie je útokom na vašu osobu, milá sestra Katka. Takže prosím zvažujte slová a nepíšte o vašom údajnom osočovaní, keď normálnu výmenu názorov beriete takto emocionálne a neprimerane osobne, čo je ale váš problém, pretože neviete v sebe riadiť a usmerňovať emócie, ktoré potom ventilujete takýmto neprimeraným spôsobom. Chcem vám ešte k tým všetkým vašim argumentom a citáciám slov z knihy tej liečiteľky napísať, že ja rozhodne nenavštevujem žiadnych bylinkárov ani ľudových či iných liečiteľov. Moja matka bola na pokraji smrti a to je neodškriepiteľný fakt! Keby sme nepodnikli nič a spoliehali sa len na chemoterapiu a ožarovanie, tak som presvedčený, že dnes by tu už nebola medzi živými. Vedecké štúdie účinku rastlinných extraktov a pôsobenia prirodzených nesyntetických rastlinných látok nemajú nič s vašimi citáciami bylinkárok a liečiteliek, ktoré používajú, ako to vy uvádzate, sily démonické na takzvané liečebné účely. My s mojou matkou sme sa každý večer spoločne modlievali a dodnes, keď som s ňou, sa aj naďalej modlievame niekoľko ružencov, vždy však veľmi silný a účinný „Ruženec ku krvavým slzám Panny Márie“, cez ktorý sme prosili za matkino uzdravenie z rakoviny. Ja som vysokoškolsky vzdelaný človek, som silne veriaci človek, nadovšetko milujúci Boha a nášho predrahého Spasiteľa Ježiša Krista a bol som vedený Božím volaním k prekladaniu a zverejňovaniu týchto posolstiev a ubezpečujem vás, že som nikdy nemal nič spoločné s nejakými mágiami, čarami, zariekaním a všetkým tým, čo tu uvádzate. Ale ako vzdelaný človek, majúci aj istý rozhľad v mnohých vedných odboroch, vám chcem napísať, že mám ešte zdravé a triezve uvažovanie a viem rozlíšiť veci, kde prestáva primeranosť a striedmosť, vecnosť, faktická a vecná argumentácia a kde začína neprimerané emočné reagovanie, urazenosť, neprimeraná prudkosť vo voľbe slov… Takisto by som bol veľmi rád, keby sa na tomto fóre našli aj ľudia, ktorých duchovno a duchovný obzor dovoľuje aj hlbšie analýzy a uvažovanie napríklad aj o našich prijímaných posolstvách, ktoré sú tak bohaté a ponúkajú toľké námety na ozaj krásne diskusie o Božom duchu, veď tie posolstvá nám dáva sám Boh a ja v nich nachádzam krásu, hĺbku, cit a lásku Boha, ktorý nám cez ne akoby odhaľoval svoje Božské JA, koľko krásy, nehy a priam „filozofickej“ hĺbky je v nich obsiahnutej a ja verím, že nie som jediný, ktorý túto duchovnú krásu a duchovnú hĺbku vidí a cíti v týchto posolstvách. Takže milá sestra Katka, vážim si vašej angažovanosti, vašej horlivosti, vašich zanietených prejavov za posolstvá, za vieru … ale prosím vás, voľte primerane vaše slová, voľte vaše výrazy a hlavne kroťte svoje reakcie, pretože inak – píšem to veľmi nerád, lebo viete, ja som človek umiernený a trpezlivý – ale nenúťte ma prosím k mazaniu príspevkov alebo dokonca k vylúčeniu neprimerane píšucej osoby, ktorá nemá v „rešpekte“ tvorcu a správcu tejto stránky, čo je tiež jednou z definovaných pravidiel tohto fóra. Viem, že ste to možno až tak nemysleli a že ste sa nechali strhnúť a uniesť, lebo všetci sa učíme po celý život a aj naše reakcie majú byť podľa našej duchovnej zrelosti primerané, objektívne a vecné, tak prosím aj vás, držte sa tohto, dobre sestra Katka? Ďakujem za pochopenie a prosím, aby sme túto diskusiu na tému liečiteľstvo, mágia, čarodejníctvo, bosoráctvo, bylinkárstvo atď. uzavreli. Áno, vieme o týchto veciach, vieme, čo je škodlivé, neprimerané, ale vieme aj to, že Boh Otec stvoril všetko dokonalé, krásne a pre osoh človeka. Tak aj rastliny a bylinky majú od Boha dané isté látky, ktoré majú nesporne liečivý a prospešný účinok pre človeka (samozrejme nie tie jedovaté). Rastlina ako Božie stvorenie nemôže za to, že človek, posadnutý zlom, ju použije na zaklínanie, škodenie, uhrančenie, či zabitie inej osoby. To je všetko z nečistoty ducha, z pôsobenia skutočne démonických síl v človeku. Ale to nevyvracia ani nespochybňuje ten neodškriepiteľný fakt, že rastliny sú Bohom stvorené a pre človeka užitočné živé formy stvorenstva, ktoré mu neslúžia len ako potrava, ale aj ako liek pre posilnenie jeho tela i duše a pre vyliečenie mnohých chorôb a neduhov. Rastlina je čistá a bezúhonná, len zlo, zloba a démon alebo démonom ovplyvnený človek ju zneužíva na nečisté veci. To sú fakty, milá sestra, to je čistá pravda. A ja som vo svojich príspevkoch predsa ani nič iné netvrdil. Takže aby sme ukončili túto debatu, vysvetlil som vám, o čo tu išlo. Nikto vás neosočoval ani vás osobne nikto nenapadol. Nikto netvrdil, že uvedené citácie z danej knihy sú z vašej vlastnej hlavy. Nikto sa uvedením vlastných skúseností a poznatkov ohľadne liečivých účinkov rastlín na vás neoboril ani vás vlastnými vecnými argumentami nemohol uraziť, pretože takto to vôbec nebolo a ani nie je. Ak to vy tak chápete, potom máte svoj osobný problém nezvládania vašich vlastných emócií a neprimeraného reagovania. Verím, že môžeme túto tému v pokoji už uzavrieť a negradovať (nevystupňovať) to do extrémov, čo by neprospelo nikomu z nás. Prosím a žiadam vás, aby sa takéto veci už viac neopakovali. Toto fórum je zamerané hlavne na výmenu skúseností života s posolstvami. Témou by mali byť posolstvá a veci v nich obsiahnuté. To sa žiaľ veľmi zriedka spomína na tomto fóre, resp. nediskutuje sa o tom. Ja sám tu píšem viac menej svoje monológy, čo mi je osobne ľúto, lebo som očakával, že sem chodia aj ľudia duchovne inšpirovaní a oslovení duchovnou hĺbkou mnohých tých krásnych myšlienok a prejavov Božieho ducha, ktorý tak často možno v posolstvách cítiť (aspoň ja osobne to tak dokážem vnímať). Možno, že sa to časom zmení, čo by som veľmi uvítal.

     Takže teraz dúfam, sestra Katka, že ste to pochopili a uvedomíte si, že vám skutočne nikto neubližuje, pretože ja som ten posledný, ktorý by to chcel, aby bolo niekomu ubližované tu na tomto mojom – našom fóre. Veď som vám toto fórum sám poskytol z mojej vlastnej dobrej vôle, z vlastnej námahy a iniciatívy, z vlastného presvedčenia, že konám pre dobro veci, pre Božiu vec, pre spásu duší a to ma vždy viedlo, nič iné ma ani nikdy neinšpirovalo viesť takúto internetovú stránku na úkor vlastných osobných vecí, záujmov, času, ktorý mi potom niekde inde chýba atď., aby som sa venoval vytvoreniu, zrealizovaniu, samo-vyfinancovaniu takejto stránky pre vás, mojich spolublížnych, lebo všetci sme bratia a sestry v duchovnom Božom zmysle, či nie je tak? Kto vie čítať a premýšľať, dobre chápe, čo tým všetkým myslím. Boh pozná svojich, Boh vidí všetku námahu a všetky osobné obety a on jediný je pre mňa tou poslednou inštanciou, pred ktorou sa každý z nás bude raz zodpovedať a nie ľudia, ľudské reči, ľudské reakcie, nekontrolované výbuchy emócii a podobné veci, ktoré sem naozaj nepatria. Pokoj nech je medzi nami všetkými. Admin Peter.

     • Milý admin Peter,
      ak Mária Treben verí v reinkárnáciu, tak potom od akého „boha“, dostala tento zoznam byliniek? To ma len tak napadlo. Lebo či už sú to vizionári v Medzugoria, či to boli svätí, čo dostávali posolstvá, všetci boli a sú silno veriaci, hovoria o Bohu o pokání a nie o reinkarnácii. Je to dosť závažný fakt, ak toto hovorila.

      „Jedna známa liečiteľka povedala takto – tento dar liečiteľstva som dostala v kostole, keď sme spievali nejakú pieseň a naraz som pocítila silný prúd energie a tá ruka sa mi vystrela k nejakému chlapčekovi a ten hneď ozdravel. A v kostole dostala tento dar. Diabol robí aj takéto veci. Vidí to srdce človeka. Aj diabol môže byť v kostole, aj každý hriešny človek, čo možno nadáva aj satanista, príde tam. Čiže ona tento dar dostala v kostole a ďalej píše, ale tento dar som si musela ešte ďalej rozvíjať štúdiom čínskej medicíny, lebo Boh nedáva dokonalé dary. Čiže čože mi to Boh dal? Ja musím ešte pyramídky stavať, ešte s kyvadielkom robiť, mastičky vyrábať. Keby to mala od Boha, raz sme sa rozprávali a ja jej hovorím, ale vy nemáte tento dar od Boha, tak to urobte, ako apoštoli – v mene Ježiša Krista buď zdravý. A nepotrebujete na to tri domy, aby ste mali klientelu, aby ste mali zástupy ľudí. Lieči Boh, on uzdravuje, nie vy. A urobte to ako apoštoli, v mene Ježiša Krista buď zdravý. A nepotrebujete tam pyramídky a odblokovanie a dobíjanie energiou a odoberanie zlej energie. Čiže každý, kto prišiel za mnou, keď bol neveriaci, tak to nevadilo, lebo jeho duša už bola diablova, urobil sa rituál o 3 dni si zdravý, koniec. Ak bol veriaci, v tej chvíli už nebol veriaci. Nebol veriaci, lebo prišiel za diablom. Alebo mal chaos, alebo bol ľahostajný, alebo bol vlažný, alebo bol na tej zlatej strednej ceste. Čiže diablov. Prišiel, Boh už tam nebol, verte, že už tam nebol v jeho duši. Nemohol. Nebude sa deliť s diablom. A teraz som mohla urobiť ten rituál, ten, ktorý som mala zmluvne naučený od babky. Je to desať viet. Je to desať doslova smiešnych viet. Ale keby som ich niekomu povedala, ja strácam moc a ten dotyčný ju už má. Možno je to pre niekoho hlúpe v dnešnom storočí, ale takto to funguje. Stačilo mi ukázať to miesto. Inak ja na neho nemôžem siahnuť, lebo sme Božie deti. Ale ak niekto ku mne príde a povie, chcem, aby ste mi pomohli… chcem, aby ste ma vyliečili… toto som potrebovala počuť, toto potreboval počuť diabol, už nie Boh je mojim lekárom, už diabol. V tej chvíli to už bolo vyliečené. Ja som urobila s tým uhlíkom smiešny rituál, povedala si tých desať viet v duchu. On ani nevedel. Ja som sa ho spýtala, si veriaci? Dobre, poď sa modliť, čo sa chceš modliť. Všetky modlitby. Či to bol takého vyznania, či takého, to bolo jedno. Len aby tam bol a ukázal a povedal chcem. Mne stačilo jeho jasné nie Bohu. Lebo v tej chvíli, keď prišiel, povedal – už Boh nie. A ručila som mu 100%, že už ten nádor nedostane. Tak to fungovalo v našej rodine. Pred domom stáli zástupy ľudí. Bolo to u nás od malička, bola som na to zvyknutá. Aj keď mi babka hovorila neber peniaze, to netreba. To je jedno. Nedajte sa oklamať, či niekto berie peniaze alebo neberie. To už diabol doslova nechá na tom človeku, či bude brať alebo nebude, aký je jeho charakter. Základ je, že povedal Bohu nie a už takýto ľudia, ako som bola ja, s ním môžu manipulovať. A jeho duša je pri diablovi. Ale čo sa vlastne stane? Áno, nádor som vyliečila. Ale keďže je to liečenie s mocou diabla, môže diabol robiť dobro? Nemôže. Choroba sa presunie inde. Duša už je tam dole. A keď vy o 3 týždne, mesiace, roky, ochoriete na inú chorobu, ktorá bude možno ešte nebezpečnejšia, to už nevedel ani ten dotyčný a nikto to nikdy nedal do súvislosti so mnou. Ale zakaždým to tak funguje. Čiže my si ani nepomôžeme, choroba sa presunie na inú. Niekto povie, že sú liečiteľky, ktoré používajú bylinky. Sú také, poznám aj také. Takže toto je dobré, lebo tam nerobí nič, iba mi dá bylinku. Zase pozor, ako to funguje s bylinkami. Keď si kúpite bylinku, pôjdete do lekárne, alebo si nazbierate na lúke. Toto nám dal Boh, majú mierne podporný charakter. Ale nie, že ja mám neviem akú ranu alebo otvorenú ranu, hnisavú, nádor, lekári mi nedokážu s tým pomôcť, ale ja si tam dám napríklad skorocel a už to mám vyliečené. Čiže majú mierny účinok. Lenže keď prídete za babou, ktorá robí mágiu, ona aby sa diabol zamaskoval, tak ja som mala uhlík, ona má bylinky, tiež zbierané za určitej noci, o určitej hodine… A vtedy, keď vy si zoberiete bylinky od takejto ženy a ona vám ešte povie, aby to lepšie fungovalo, tak ešte sa tam namodlíme, premodlíme, umodlíme a ona zatiaľ urobí ten rituál. Nie je tam sloboda, čistota, jednoduchosť. A tieto bylinky sú už tie počarované bylinky, ktoré majú účinok. Podstatný je ten príchod a ten rituál. Boh hovorí – Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov, aby si sa im klaňal. A ísť za ľudovou liečiteľkou je hriech proti prvému Božiemu prikázaniu. Chápete? Nie, moje zdravie nemôže byť nad tým, že ja pôjdem za iným bohom. Lebo každá ľudová liečiteľka má moc od diabla. Každá. Nedajte sa oklamať, že tam má kríže, že tam má sošky, že tam má ružence, že tam má neviem čo… to je zásterka. Boh takúto moc nedal človeku ako jednotlivcovi. Lebo každá liečiteľka povie – to ja som ťa uzdravila, to ja mám tento dar, to ja, nie Boh ťa uzdravil“. http://ulozto.sk/xy8VNVqP/vypoved-byvalej-ludovej-liecitelky-docx

     • Iste, každý podľa svojho svedomia. Tiež boli pre mňa niektoré veci z toho zoznamu prekvapením a novinkou. Je možné, že niektoré z tých vecí, ktoré tento exorcista uviedol, sú nevinné (aj keď o tom pochybujem, veď má svoje skúsenosti), nik nie je vševedúci. Veď koľké uznávané cirkevné autority popierajú napr. zjavenia Matky Božej, hoci aj už boli cirkevne schválené o MBM ani nehovoriac. Ale ja si myslím, že vyspovedať sa z veci, ktorá sa neskôr ukáže, že bola v poriadku, možno aj žiaduca, tým neurobím nič zlé. Ale nevyspovedať sa z veci, ktorú Cirkev označuje za zlú, je dosť trúfalé. Čo ak sa napokon ukáže, že to bol hriech? Koľko svätokrádeží som tým vykonala? Už som takéto niečo zažila na vlastnej koži a poviem Vám, nebolo to prezretie nič príjemného. V tomto by nám tu mohol poradiť niektorý z našich duchovných otcov, ak by som mohla poprosiť. Poslušnosť k cirkevným autoritám je dôležitá, poslušnosťou nie sme zaviazaní, ak ide o vysväteného služobníka, ktorý je v heréze. Podmienky poznáme. Tu myslím nič nevyriešime, potrebujeme vedenie. Prosme Ducha Svätého o dar rozlíšenia.

     • Katka, je mi moc líto, že se tě ta naše polemika tolik dotkla. Jsem na fóru přihlášená krátce, ale čtu ho dlouho. Mám dojem, že největší radost z toho zmatku může mít jedině ten Zlý. Myslím, že všichni tvoříme jedno tělo a každý v něm máme důležité místo, i když se nám to někdy tak nezdá. U mě to mělo přesně opačný účinek – při svátosti smíření se na různé věci rozhodně zeptám a nechám si je
      vysvětlit. Ochotně se vyzpovídám, pokud zjistím, že v mém životě nebylo něco podle Boží vůle. Myslím, že ale platí pravidlo „nevědomost hříchu nečiní“. Ale také je nutné svědomí vychovávat a usměrňovat. Tebe jen prosím, abys to nevzdávala. Nevíš, kolik dobrého právě tvoje příspěvky mohly přinést ostatním na fóru.

    • Uf, kontrolovala som si to. Ruky mi písali rýchlejšie ako rozum. Ten snár a ten dokument, o ktorom som písala vyššie, bol od Vilmy Jamnickej. Vilma Jamnická: Sny a videnia. Tak sa ospravedlňujem. Liečivé účinky byliniek nespochybňujem, len si myslím, že treba si dávať pozor na ich zdroj. Keď si ich nazbierame sami a uvaríme si z nich čaj, urobíme kúpeľ, obklad, masť, či tinktúru, je to v poriadku. Ale ak tú istú bylinku dostaneme priamo od iného človeka, ktorého dôkladne nepoznáme, môže byť problém, lebo nevieme, čo s tým robil. Ku pátrovi Františkovi Ferdovi sa nevyjadrujem, neviem, kto to je. V podstate by sme mohli pochybovať aj o každom lieku kúpenom v lekárni. Netušíme, kto za ich výrobou stojí a súhlasím, že farmaceutické spoločnosti sú molochy, ktoré sa živia utrpením ľudí, česť výnimkám. Uspokojenie mi prináša vedomie, že čoskoro sa toto všetko klamstvo skončí a do raja nevkročí nič nečisté. Choroby už nebudú. Požehnaný večer.

     Admin Peter:
     Tak si veci najskôr preverte a potom niečo píšte a nech je to pre vás ponaučením, aby ste vždy udávali vaše informácie v pravom objektívnom svetle! Ďakujem.

 14. Drahý bratia a sestry, prosím o stredajšiu modlitbu aj za Františka, otca dcérinej kamarátky, ktorý leží po úraze v umelom spánku.
  Prajem požehnaný deň. Vďaka pánu Bohu za všetky milosti.

 15. Prorocká slova našeho drahého papeže Jana Pavla II.:

  Milí bratři a sestry v Kristu,
  čtu teď knihy od pana Františka Presse, jsou velmi aktuální pro tuto dobu (ještě před pár lety jsem je úplně nechápala) a je v nich také přehled různých (i méně známých) Mariánských zjevení a proroctví. A zrovna včera jsem natrefila na slova papeže Jana Pavla II., pronesená 1. března 1989 v římském farním kostele Ss. Nome di Maria:

  „V celém našem životě musí vládnout řád, založený na Bohu. Člověk dnes žije tak, jako by Bůh neexistoval, jako by Bůh nebyl Stvořitelem světa a vládcem nad vesmírem, jakož i vlastníkem všeho bohatství a pokladů na nebi i na zemi. Lidé si myslí, že všechno je jejich dílo a že na tyto věci mají nárok, dokonce jsou pyšní na schopnosti, které jim přece dal Bůh, jinak by je vůbec neměli.

  …Když člověk dá přednost jiným bohům a modlám, pak bude Bohem opovrhovat, ano, dokonce ho nenávidět, a proto přijde do pekla. Co je tedy důvodem, že člověk tak snadno odbočí nesprávným směrem a ztratí se? Je to pokles úcty, neboť se tak stává opovážlivým a pyšným a buď vsadí všechno sám na sebe, anebo počítá, ale opovážlivě, s Božím milosrdenstvím. Ale cesta k milosrdenství vede jen přes zkrocení vlastního já, jen přes milost pokory, kterou Pán těm svým daruje jen tehdy, prosí-li o ni. Ty svoje, které Pán miluje, ty kárá. Kdo se bojí Boha, tedy ten, kdo k Němu má úctu, protože je Stvořitelem světa a vesmíru, ten Mu bude prokazovat i čest, kterou Mu dlužíme, a rád na sebe vezme tresty a kárání.

  Brzy tedy musíme počítat s novým pokáráním, které převýší všechny Boží tresty, jež dosud existovaly. Před tímto káráním nikdo neunikne, buď se mu rád podvolí a dá mu v sobě volný průchod, a pak bude hned spasen jako lotr na kříži po pravici – anebo se bude vzpírat, a pak bude navždy zatracen jako onen druhý lotr, rouhající se ve své uražené pýše.

  Nejhorší je však rouhání nad Božími milujícími slovy, která On i dnes ustavičně na tuto ubohou zem sesílá prostřednictvím své Matky a svého Syna!

  Abychom nezapomínali, před Kým se nacházíme, je proto nutno dbát i vnějších forem úcty. I v lidské oblasti známe určité zdvořilostní formy – a vůči Bohu bychom je chtěli vynechat? Proto ještě jednou varuji před všemi formami neúcty, jako je například zde v mé diecézi zakázané přijímání na ruku, jako i ono povstávání na mnohých místech mše svaté, protože se už neví, co se zde společně slaví. Není to nic menšího než smrt našeho Pána a Spasitele, Jemuž máme za všechno děkovat. Bereme ohled na lidský úsudek, bojíme se, že se nám vysmějí a obáváme se nevýhod ze stran lidí! Boha se však nebojíme! Já jsem neodvolal, co o tom říkal jeden z mých předchůdců!…“

  Náš drahý bl. papež Jan Pavel II. nám jistě rád pomůže svou přímluvou!

 16. Požehnaný deň prajem všetkým, prosím Vás všetkých, podporme našich biskupov, lebo na Pastiersky list, ktorý sa čítal v nedeľu, je veľká kritika. Bližšie informácie tu: http://www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=aliancia-za-nedelu-podporuje-pastiersky-list-konferencie-biskupov-slovenska-na-prvu-nedelu-adventnu-2013&cisloclanku=2013120001
  Chvála Kristu!

  Admin Peter:
  Naša stránka podporuje stanovisko Konferencie biskupov Slovenska, ktoré naši slovenskí biskupi vyjadrili svojim Pastierskym listom na prvú adventnú nedeľu roku 2013. Uvádzame jeho plné znenie:

  Milí bratia a sestry!

  Advent, do ktorého sme dnes vstúpili, je obdobím prípravy na Vianoce. Tieto sviatky nám pripomínajú príchod Božieho Syna na svet. Ako sám hovorí, prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. (Porov.: Jn 1, 10). To najvzácnejšie, čo Boh daroval svetu i človeku je práve život. Preň tu pripravil podmienky a stanovil zákony. Ak ich budeme rešpektovať, začne život prekvitať. Ak sa človek postaví proti Božiemu poriadku, nastolí kultúru smrti.

  Mimoriadna Božia starostlivosť je zameraná na človeka. Skôr než ho Boh stvoril, pripravil mu krásnu a plodonosnú prírodu, aby bola zdrojom jeho telesných síl. A pre jeho šťastie okrem prírody mu daroval rodinu. Boh chce, aby každý človek prichádzal na svet do láskyplného usporiadaného rodinného spoločenstva. Ak to tak nie je, ide alebo o nešťastie alebo o ľudské zlyhanie. Počas celého života má človek v rodine prežívať mnoho foriem ľudského šťastia. Začína to šťastím dieťaťa, ktoré sa v náručí otca a matky cíti veľmi bezpečne a pritom bezstarostne. Ono rastom a dospievaním dozrieva a mení sa na šťastie zamilovaného manžela, či manželky a neskôr na šťastie užitočného otca a matky. Napokon je to šťastie starých rodičov, ak im je dopriate radostne hľadieť na svoje dobre vychované potomstvo, ako si zodpovedne počína. Každú etapu ľudského šťastia zabezpečuje usporiadaná rodina.

  Rodina je Božia ustanovizeň. Preto nie je v moci človeka rodinu zlikvidovať. Cirkev sa takto modlí nad novomanželmi: „Bože, ty si postavil ženu vedľa muža a toto spoločenstvo si už pri stvorení tak požehnal, že ho nezničil ani dedičný hriech, ani potopa sveta.“ Touto modlitbou Cirkev vyznáva aj vieru v rodinu ako v Božiu ustanovizeň, ktorá vo svete prežije. Nemusí však prežiť v Európe. Aj keď ju človek nemôže zlikvidovať, môže ju veľmi zmrzačiť a toto sa deje v dnešnom svete. Rozvratom rodiny sa znehodnocuje ľudské šťastie, ktoré práve v nej nadobúda pozemskú dokonalosť. Ohrozuje to život a nastoľuje sa kultúra smrti. Aktéri kultúry smrti používajú na jej presadenie značne prešpekulované metódy. Do veľmi ušľachtilých pojmov vkladajú úplne nový a opačný, teda dehonestujúci obsah. Hovoria o „ľudských právach“ a o „právach dieťaťa“, ale do týchto práv chcú presadiť také veci, ktoré ľuďom aj deťom škodia. Pod rúškom práv dieťaťa, ktoré oni presadzujú, otec a matka strácajú možnosť svoje deti zodpovedne vychovávať. A pritom dieťa má prirodzené, Bohom dané právo na výchovu.

  Stúpenci kultúry smrti prichádzajú s novou „gender ideológiou“. V jej mene chcú presadiť tzv. „rodovú rovnosť“. Človek, ktorý tento termín prvýkrát počuje, si myslí, že ide tu o to, aby mužovi a žene boli uznané rovnaké práva a rovnaká dôstojnosť. Ale tie skupiny cez tzv. „rodovú rovnosť“ sledujú čosi celkom iné. Chcú nás presvedčiť, že nikto z nás nejestvuje od prirodzenosti ako muž alebo ako žena, chcú teda zobrať mužovi právo na identitu muža a žene právo na identitu ženy a rodine právo na identitu rodiny, aby sa už muž necítil ako muž, žena ako žena a manželstvo, aby už nebolo tým Bohom požehnaným výlučným spoločenstvom muža a ženy, ale na roveň manželstva chcú presadiť aj spoločenstvo dvoch mužov, či dvoch žien. Tak vzniká akýsi sodomský paškvil odporujúci Božej vôli a pripravujúci Boží trest.

  Cez ušľachtilé heslá sa do života spoločnosti presadzuje rozvrat rodinného života, ktorý má byť posvätným. Je to bohorúhavá vzbura človeka voči Stvoriteľovi. On nás stvoril na svoj obraz. Muž od Stvoriteľa dostal dôstojnosť muža, žena dôstojnosť ženy a rodina dôstojnosť rodiny. Od toho sa odvíja aj dôstojnosť národa. Toto chcú aktéri kultúry smrti a stúpenci gender ideológie v mene ušľachtilých hesiel zničiť. Pojem muž, manžel, otec, rytier, gentleman je pre nich neprijateľný. To isté platí o pojmoch žena, manželka, matka. V ktorom národe sa im to podarí, ten národ stratí svoje dôstojné postavenie pred Bohom i pred svetom.

  Predstavitelia mnohých krajín týmto aktérom kultúry smrti z nepochopiteľných dôvodov ponižujúco podliezajú a cez zákonodarstvo, ktoré je niekedy v rozpore so zdravým rozumom, im vychádzajú v ústrety. Takí nemajú žiadnej morálnej hrdosti a svoj národ pripravujú nielen o jeho dôstojnosť, ale pomocou zákonov ho vydávajú na zánik. Je to strata základného životného zmyslu – strata citu pre sebazáchovu. Prvé nebezpečenstvá sa už objavujú aj u nás.

  Chceme prejaviť veľkú úctu a vďaku tým inštitúciám a tým jednotlivcom, ktorí si uvedomujú toto blížiace sa nebezpečenstvo a na ochranu rodiny a kultúry života zorganizovali v Košiciach pochod za život. Chceme prejaviť úctu a vďačnosť všetkým ľuďom, ktorí tento pochod podporili a tak dali najavo, ako im záleží, aby inštitúcia rodiny bola zachránená.

  Pochod za život mal byť výzvou, povzbudením i morálnou podporou pre našich štátnych predstaviteľov, aby sa nebáli chrániť dôstojnosť a životaschopnosť nášho národa. Skutočnosť je taká, že k tejto výzve sa postavili dosť nevšímavo, čo naznačuje, že si už osvojili kultúru smrti, lebo jej aktérom naďalej dávajú veľký priestor a značnú podporu. Aktivisti „rodovej rovnosti“ sa nevzdávajú, ale čakajú na vhodnú príležitosť, aby pomocou legislatívy mohli ovládnuť výchovnovzdelávací proces a vnútiť túto „sodomskú ideológiu“ do školskej i predškolskej výchovy. Išlo by o taký výchovný proces, ktorý by dieťa obral nielen o dôstojnosť, ale morálne i psychicky by ho dokonale zmrzačil. Dieťaťu by znemožnil vyrásť po každej stránke v zrelého muža a v zrelú ženu. A na túto hroznú devastáciu by bol zneužitý učiteľský stav. Kedysi bol zneužitý učiteľ, aby proti vôli rodičov ich deťom vnucoval ateizmus, dnes mu hrozí ešte čosi horšie. Aktérov kultúry smrti silno podporujú aj médiá, nedajme sa nimi oklamať, ani ovplyvniť.

  Kultúra smrti skutočne ohrozuje existenciu národa. Pri takom ohrození predošlé generácie neváhali umierať za ochranu vlasti. Od nás sa ešte taká veľká obeta nežiada, ale žiada sa, aby sme boli ostražití. K ostražitosti vyzývame nositeľov moci na všetkých úrovniach, rodičov, školské samosprávy a všetkých ľudí dobrej vôle. Aby sme prejavy kultúry smrti odmietali už v zárodku. Náš hlas pri akýchkoľvek voľbách môže dostať len ten kandidát, ktorý odmieta kultúru smrti. Opačným postojom by sme znevážili tých našich predkov, ktorí kládli svoje životy za dobro vlasti.

  V tejto adventnej a vianočnej dobe nám Boh veľmi zreteľne dáva najavo, čo znamená v jeho očiach rodina. Keď poslal svojho Syna na svet, nepostaral sa o to, aby sa jeho Syn narodil v prepychovom paláci, aby mal vyberané jedlá, ale postaral sa o to, aby jeho Syn prišiel na svet a mohol vyrastať v usporiadanej rodine. Pohľad na Nazaretskú rodinu, nech nás burcuje k tomu, aby sme pre zachovanie rodiny urobili všetko, čo je v našich silách. Ako Nazaretská rodina chránila dieťa útekom do Egypta, tak aj my sme povinní za každú cenu chrániť zdravý vývoj detí pred nebezpečnou „gender ideológiou“.

  V pevnej nádeji, že k týmto vážnym otázkam života a rodiny zaujmete správny postoj, Vám udeľujeme svoje požehnanie.

  Biskupi Slovenska

  Prevzaté zo stránky:
  http://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2013

  Jeden z mnohých zverejnených názorov na Pastiersky list biskupov Slovenska:

  V nedeľu som si v Kostole sv. Štefan Uhorského v Bratislave, ľudovo u Kapucínov, vypočul pastiersky list mojich biskupov. Úmyselne píšem mojich, pretože vierovyznaním som katolík. Pokrstený som bol v dospelom veku ako 27 ročný. K viere v Boha, k Cirkvi ako aj k cirkevnej hierarchii som si roky hľadal vzťah. Musel som sa vyrovnávať okrem iného s tým, že aj kňazi, biskupi a kardináli sú iba hriešni ľudia. Tak ako ja. Niektorí sme nehodní, niektorí hriešni a veľmi málo z nás svätí. A preto mám ako katolík právo v mnohých otázkach netýkajúcich sa dogiem viery s mojimi biskupmi súhlasiť alebo nesúhlasiť. Ale túto nedeľu som sa po prečítaní pastierskeho listu našich biskupov ako nad prvým zamyslel nad tým, či som mal už niekedy takýto pocit: Že mi naši biskupi hovoria z duše. V posledných rokoch mi často zostáva rozum stáť nad mnohými informáciami, ktoré k nám dorazia zo spriateleného západu.

  Napríklad nad tým, že si britskí rodičia už nemôžu do pasu svojho dieťaťa napísať „otec“ a „matka“. Že podobne ako vo Francúzsku môžu uvádzať iba „rodič 1″ a rodič 2“. Zopakujem to ešte raz: Vo Veľkej Británii a vo Francúzsku bolo ľuďom zakázané oficiálne sa pomenovať ako otec a matka. Boli zbavení prirodzeného práva na rodovú identitu vo vzťahu k svojim deťom. S odôvodnením, že ich identita údajne diskriminuje malú menšinu ľudí, ktorí tejto identity vo vzťahom k deťom nie sú schopní – sú totiž rovnakého pohlavia. Väčšina ľudí vo Francúzsku a Veľkej Británii nijako nemôže za to, že pomenovanie otec a otec alebo mama a mama je pre dieťa vychovávané homosexuálnym párom mätúce.

  „Nová morálka“ sa presadzuje tak rýchlo, že jej slová nestíhajú. V histórii ľudstva sme doteraz nemali potrebu hľadať pre rodičov iné pomenovanie ako otec a matka. Tak prečo si tí, ktorých sa to týka, nenájdu nejaké slová, ktoré im vyhovujú? Prečo nás nútia vzdať sa našej identity otcov a matiek iba preto, lebo oni jej pri výchove detí nie sú schopní? Povedzme si to na rovinu: Nie naši biskupi sú v otázke rodiny agresormi. Naši biskupi sa iba snažia brániť to, čo je prirodzené, čo tu bolo odjakživa, čo sa osvedčilo, čo je v súlade so zdravým rozumom. A to je skutočnosť, že pre výchovu detí je najlepšie, ak vyrastajú v rodine, ktorú tvorí otec, matka a deti. Zobuďme sa. Zakričme konečne z plných pľúc: Cisár je nahý! Prečo by sme mali poprieť vlastnú identitu, skúsenosti našich otcov a starých otcov, vieru našich predkov iba preto, že malá, hlučná a agresívna skupina ľudí nás verejne uráža a pošliapava naše prirodzené právo na výchovu detí v rodine s otcom a matkou? Bráňme to, čo považujeme za sväté. My predsa nikoho nenútime, aby vstupoval do manželstva, ak si to neželá. My nikoho nenútime, aby sa stal otcom alebo matkou v úplnej rodine. My sa ani nepovyšujeme nad ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu alebo nemohli v takejto rodine vyrastať. Alebo z rôznych dôvodov nemôžu v takejto rodine vychovávať svoje deti. Sú to naši bratia a sestry a patrí im naša láska a pomoc, ak budú o ňu stáť. Ale nikto nemá právo uprieť nám náš ideál rodiny ako otca, matky a detí.

  Nikto nemá právo nútiť nás vzdať sa našej identity otcov a matiek. A nikto nemá právo bez nášho súhlasu vtĺkať do hláv našich detí morálku, s ktorou nesúhlasíme. Ak sa neozveme teraz, prikrčíme sa a budeme sa hanbiť za to, čomu veríme, čoskoro nám vezmú aj Vianoce. Tak ako v mnohých krajinách spriateleného západu. Ak sa neozveme teraz, čoskoro sa už nebudeme so svojimi deťmi tešiť na najkrajší deň roka, kedy Ježiško nosí pod stromček darčeky – ako pripomienku na to, že Jeho príchod na svet bol najväčším darom v dejinách ľudstva. Nebudeme sa tešiť na Polnočnú. Budeme sa iba pachtiť v hypermarketoch a dúfať, že Zimné sviatky budú čím skôr za nami. Nehaňte biskupov mojich. Oni iba nahlas hovoria to, čo sa už mnohí katolíci boja povedať verejne, aby neboli urážaní a zosmiešňovaní.

  Prevzaté zo stránky: http://www.azn.nawebe.net/view.php?cisloclanku=2013120001

 17. Chvála Kristu, v prvom rade sa chcem poďakovať adminovi Petrovi za toto fórum, aj za to, že tu môžem byť. V starom fóre som sa tiež prihlasovala ako „Veronika“, možno si ma niekto pamätá.

  Na interenete som našla toto video a to, čo v ňom bolo, ma zarazilo. Možno je to len hlúposť a ja si len moc namýšľam. Pozerala som video o odstúpení nášho pápeža Benedikta ako sa lúči s kardinálmi. Sledujte toto video v čase od 8:28 – 8:34. Druhý sprava je náš terajší pápež, ktorý vtedy spraví znak, ktorý je známy ako slobodomurársky a bol zrejme určený pre skupinu slobodomurárov, pozri tu: http://www.youtube.com/watch?v=kbz8oMR9z1w
  A neurobil to len raz: http://www.youtube.com/watch?v=LDcb9tD9c-Q

  Ak je to hlúposť, tak sa dopredu ospravedlňujem. Možno, že nemám pravdu, no sami uvážte. S pozdravom Veronika.

 18. Priateľstvo, láska a vývin partnerského vzťahu – Pracovný list k 2. téme: „Príbeh o Abigail a Sindibádovi“.

  1. Pozorne si prečítaj nasledujúci príbeh:
  Bolo raz dievča, ktoré sa volalo Abigail. Žilo pri Aligátorovej rieke, ktorá sa hemžila krokodílmi. Jej priateľ Gregor žil na druhej strane rieky. Obidvaja boli do sebe veľmi zamilovaní a pociťovali veľkú túžbu vzájomne sa vidieť. Nanešťastie však búrka zničila malý most, takže bolo ťažké dostať sa cez ňu. Abigail takmer zomierala od túžby. Preto vyhľadala rybára Sindibáda, ktorý jediný vlastnil v širokom okolí loď. Opísala mu situáciu a prosila ho, aby ju previezol cez rieku. Sindibád bol ochotný spraviť to, ale pod podmienkou, že sa s ním Abigail predtým vyspí. Abigail bola rozhorčená týmto výmenným obchodom, pretože Sindibáda nemilovala, a preto s ním ani nechcela spať. Odmietla Sindibádove požiadavky a odišla preč hľadať iných ľudí, ktorí by jej pomohli. Sklamaná odišla domov k svojej matke a rozpovedala jej o svojich nevydarených pokusoch a o Sindibádovom návrhu. Prosila matku o radu. Matka jej odpovedala: „Pozri, Abigail, si už veľké dievča. Sama musíš vedieť, čo chceš robiť, a sama robiť svoje rozhodnutia,“ povedala a išla si po svojom. Abigail dlho uvažovala. Nakoniec sa rozhodla prijať Sindibádovu ponuku, pretože chcela bezpodmienečne vidieť Gregora. V noci spala so Sindibádom. A Sindibád splnil svoj sľub a na druhý deň ráno ju previezol na druhú stranu rieky. Po niekoľkých šťastných hodinách s Gregorom pocítila Abigail potrebu povedať Gregorovi, čo sa stalo. Keď si celú príhodu vypočul, bol od zlosti celý bez seba: „Čo si to urobila?!Nemôžem uveriť tomu, že si to urobila!Spala si so Sindibádom. Všetkému je koniec! Zabudni na nás dvoch! Nechcem mať s tebou už nič spoločné!“ Abigail zúfalá odišla. Horko plačúc stretla mládenca, ktorý sa volal Slug. Oprela sa o jeho rameno a vyžalovala sa mu zo svojho utrpenia. Slug počúval plný rozhorčenia a nahnevaný išiel za Gregorom. Abigail ho nasledovala, hľadela obďaleč a začala sa smiať.
  2. Pouvažuj najprv sám/sama o príhode Abigail a Gregora.
  3. Teraz sa pokús identifikovať rozličné formy lásky. Koľko rozličných foriem lásky dokážeš odhaliť a ako ich dokážeš v krátkosti charakterizovať?
  4. Aký postoj k sexualite majú osoby v tomto príbehu? Abigail, Gregor, matka, Sindibád, Slug. S ktorou z postáv sa dokážeš najľahšie identifikovať? Zoraď podľa toho uvedených päť osôb. V pracovnom zošite je toto cvičenie na 55. strane.

  Chcete si pozrieť, čo budú vaše deti preberať v škole povinne a za čo budú dostávať známky? – možnosť stiahnuť si celý pracovný zošit: http://ulozto.sk/xVdV9bXu/prac-listy-pre-ziakov-aktivity-pdf
  Možnosť stiahnutia metodickej príručky pre učiteľov: http://ulozto.sk/xY9Uf1NX/metodicka-prirucka-pre-ucitelov-sexualna-vychova-pre-ziakov-pdf

  Ešte by som rada dala do pozornosti dva články, niečo na povzbudenie:
  Odpovede Róberta Newmana na tvrdenia, že naša planéta je preľudnená – Je to lož – možnosť prečítať si: http://www.lifenews.sk/node/5544

  A ešte jeden povzbudzujúci článok (z ktorého by mohli čerpať najmä naši slovenskí politici,zatiaľ sa však treba modliť).
  EKVÁDORSKÝ PREZIDENT BY RADĚJI ODSTOUPIL, NEŽ ABY POVOLIL POTRATY : http://www.lifenews.sk/node/5545

 19. TĚŽKÁ LÉTA PŘED ŠŤASTNOU DOBOU

  Milé sestry a bratři v Kristu,
  dostal se nám do rukou další díl knihy pana Mráčka „Těžká léta před šťastnou dobou II.“ s podtitulem „V boji dobra se zlem zvítězí Kristus“. K našemu velkému překvapení a radosti je zde uvedeno i zjevení pro Marii Božího Milosrdenství s odkazy na stránky varování a rozhovorem s Dr. Bowringem a jeho obhajobou poselství. V poznámce je uvedeno, že mnohá zjevení pro MBM se naplňují, včetně rezignace Benedikta XVI. V části nazvané „Vstoupili jsme do doby největšího klamu“ jsou uveřejněny i fotky Františka se změněným křížem. Kniha obsahuje i další poselství a proroctví, začíná zjevením Panny Marie v Garabandalu a končí názory teologických velikánů současnosti, kardinála Hans Urs von Balthasara a Benedikta XVI.

  Je zde i informace, že naplnění Boží vůle dle 2 Sol 2,7 je obsažena ve slovech „dokud neustoupí z cesty ten, jen zdržuje“. V této souvislosti může určité světlo do situace vnést i informace Benedikta XVI. sdělená v roce 2010 ve Fatimě, že zavraždění papeže ze třetího fatimského tajemství se neuskutečnilo v roce 1981 na Janu Pavlu II., ale uskuteční se v nejbližší době.

  Kniha poskytuje ucelený pohled na poslední fázi boje dobra se zlem, která bude korunována Kristovým vítězstvím. Domníváme se, že tato kniha je vhodná i pro naše bližní, kteří poselství MBM nesledují, neboť je může duchovně probudit a povzbudit k vytrvalosti v dobrém do šťastného konce.

  Knihu považujeme za natolik vydařenou, že jsme nakoupili velké množství výtisků a nabízíme i vám možnost si je objednat na iva-varovani(zavinač)seznam.cz

  Cena jednoho výtisku určená vydavatelem činí 260,- Kč. Zasíláme i na Slovensko. S přáním Božího požehnání, milostí a síly do duchovního boje,
  Iva Marie a Petr.

  • Moc díky za info! Tak těm jeho slovům „papež František“ v myslím posledních zprávách z Medjugorje (v některých předchozích právě psal o tom 2 Sol 2,7) tedy není třeba přikládat váhu, snad to již víckrát nenapíše.

   Pro ty, co snad ještě neznají, připomínám aktualizovanou stránku Lubomíra Štuly, je tam nový článek o Bergogliovi (Vzešlá setba) a mnoho dalšího: http://www.lumendelumine.cz

 20. Milí bratři a sestry v Kristu, připomínám, že v sobotu před 1. adventní nedělí se na řadě míst koná vigilie za nenarozené děti. Začala se konat na přání našeho drahého papeže Benedikta XVI. Prosím, přidejte se k modlitbě, kdo můžete, aspoň doma.

  Potraty jsou velké zlo, je to skrytá oběť vzdávaná satanovi! Mimochodem, znáte svědectví Glorie Polo: „Stála jsem u bran nebe a pekla“. Také se tam o potratech zmiňuje.

  A když zapojíme všechny svaté, anděly a archanděly + dušičky v očistci, už je nás hodně na modlitby. Vytrvejme! Boží moc přemůže každé zlo, ale my mu musíme také pomáhat. Ať Vám všem Pán žehná.

  • Požehnaný večer všem. Knížku od Glorie Polo: „Stála jsem u bran nebe a pekla“ znám a mám ji doma. Četla jsem ji několikrát. Tuto knížečku doporučuji všem, aby si ji přečetli, to ne jen kvůli potratům. Celé svědectví je velice zajímavé, hluboké. Moc se mi v knížce líbí Boží milosrdenství, odpuštění a nová možnost na lepší život. Zajímavý je taky pohled jakým se hodnotí samotná autorka, jak vnímá ve svých očích hřích a přestoupení Desatera a pohled jakým ji vidí Ježíš a jak to vnímá zase On. Společné rozebírání bodů Desatera. Potom ten propastný rozdíl, poznání a její zděšení, prošení o odpuštění, Boží odpuštění a milosrdenství, dále autorčin velký vděk a dík Bohu za nový život.

   Uvažovala jsem nad tím už vícekrát ve spojení s Varováním. Kolik lidí si třeba myslí, že dělají vše dobře, že vše plní, zvládají, že Boha ke svému životu vlastně vůbec nepotřebují, že si vystačí se vším sami a za všechno co si vybudovali a získali můžou být vděční tak akorát sami sobě. Kolikrát i nějaké malé přestoupení v očích lidí se bere, že se vlastně nic neděje, že je to vlastně v pořádku, normální. A potom když uvidí před Pánem stav své duše v jeho očích, jeho pohledem, pak si možná někteří uvědomí a uznají tak jak autorka svoje viny, chyby a uvidí ten onen zmiňovaný propastný rozdíl. A nejen oni, my všichni uvidíme stav své duše až přijde Varování. Pak bude záležet na každém z nás, jak se k tomu postavíme a jestli přijmeme jeho milosrdenství, vyznáme své viny a hříchy, poprosíme o odpuštění, uznáme, že je Ježíš náš Pán a král, že bez Něho nejsme nic, jenom prach, že jenom skrze Něho můžeme být zachráněni a přijít do jeho království.

   Slyšela jsem na tuto knížku samozřejmě tak jak na Varování různé názory a i kritiku a odsouzení. Nejvíce mě vždycky mrazí ať už nad vynesenou kritikou co se týče této knížky nebo Varováním, s jakou jistotou, odvahou a opovržením to lidé říkají, aniž by si vůbec uvědomili před kým jednou budou stát a komu se za to budou jednou zpovídat, že to bude samotný Bůh. Kolikrát si říkám, že je škoda, když se třeba podívám do zrcadla, že v něm vidím jenom obraz svého těla, že nevidím třeba i stav své duše, i když máme všichni samozřejmě svědomí…

   Hodně si uvědomuji, že ať už udělám cokoli v životě dobrého, že to bude vždycky málo a nebude to nikdy stačit na to, abych Ježíši aspoň nějakým malinkatým způsobem vrátila, oplatila jeho lásku, kterou On má ke mě, ke každému z nás. Ať udělám cokoli, nikdy ničím ani neodčiním úplně svoje viny a hříchy, kterých jsem se dopustila proti Němu.

   Ježíš nás všechny bere takové jací jsme, to je na tom úplně úžasné. Můžeme Mu v modlitbě všechno odevzdat, věřit Mu, spolehnout se ve všem na Něj. Nemusíme být vůbec dokonalí, ani si nemusíme jeho království nijak ničím zasloužit, (tím teď nechci říct, že bychom se měli na všechno vykašlat a schválně hřešit, to vůbec ne), všechno je to od Něj dar, který nám chce zadarmo dát, stačí když Mu budeme vyznávat své viny, prosit o odpuštění, snažit se žít podle jeho zákona, Desatera, uznáme, že On je náš Pán a král a že jenom skrze Něho se můžeme dostat do jeho království. Nikdy ne vlastní zásluhou.

   Kolikrát jsem si už představila jak stojím před Ježíšem jenom my dva. Je to docela dobré si to i někdy představit a udělat si takovou menší úvahu nad tím vším, prostě hodně přemýšlet. Už ta samotná představa že já, nikdo, tak maličká, docela vyděšená, ze strachem a přitom plna očekávání, setkání a lásky stojím před samotným Pánem Ježíšem a díváme se na sebe tváří v tvář a je úplné ticho a pak mi Ježíš ukazuje stav mé duše, vše zlé i dobré, já to vidím čistě a jasně jeho očima, pohledem. Vše skončí a je zase ticho a já tam stojím před Ním se sklopenou hlavou a vím, že nejsem hodna se na Něj ani podívat, jak se stydím za všechny své hříchy a provinění za celý svůj dosavadní život, je mi víc než trapně.

   Pak se Ježíš zeptá co můžu říct na svoji obhajobu, co Mu k tomu všemu můžu říct, jestli Mu to můžu nějak vysvětlit…? A já vím, že Mu na to zlé nemůžu říct ani půl slova, že nikdy nijak nemůžu žádný hřích obhájit a ani není co říci a vysvětlovat na svoji obhajobu, když hřích zůstane vždycky hříchem.

   Tak stojím před ním se sklopenou hlavou a moc Ho prosím o odpuštění a jeho lásku a přijetí, zůstat na vždycky s Ním. Nejradši bych se k Němu rozběhla a objala Ho a byla už pořád s Ním a přitom mám ale strach, protože vím, že jsem moc hříšná a že vždycky nějak zhřeším ať se snažím jak se snažím. Prosím Ho, aby moje svobodná vůle byla vždycky v souladu s jeho svatou nejsvětější vůlí a při tom vím, že to zde na zemi není úplně možné. Je ticho a já čekám na rozsudek…

   Tím končí má úvaha. Když nad tím tak přemýšlím, tak je to aspoň pro mě docela psychicky náročné, že stojím před samotným Pánem. Že bych měla žít každý den tak, jak kdyby to měl být můj poslední den, což si kolikrát ani nepřipustím. Být neustále připravená, nic moc velice do budoucna neplánovat a nenechat se tak moc znepokojovat a zahlcovat světskými věcmi, starostmi atd… Věřím, že nám Ježíš všem odpustí a že s Ním jednou budeme v jeho království navěky věků 🙂 .

   Zkusili jste někdy někdo takto přemýšlet a uvažovat třeba o Varování…??? Pěkný zbytek večera a pokoj všem.

   • Áno, Miška, tiež si to často predstavujem (Varovanie). Myslím, že to asi všetci, čo posolstvá prijímajú. Niekedy mám strach sama zo seba, ako budem reagovať. Či nebudem tá, ktorá bude utekať do tmy… či sa nebudem snažiť vyhovárať, vykrúcať. Už teraz radšej prosím Krista, aby mi takúto reakciu odpustil, ak by sa udiala.

    Svedectvo Glorie Polo som čítala, tiež ma veľmi oslovila. Je mnoho tak úžasných svedectiev a ľudia ich vôbec nepoznajú, ani si nechcú vypočuť, aby si vôbec mohli urobiť aspoň osobný názor. Mňa veľmi oslovilo aj svedectvo Ian McCormaca, ktoré som počula asi pred 4 rokmi. Zlomilo vo mne posledné pochybnosti. Je aj na nete, napr: http://vimeo.com/25767458 (dúfam, že video je preložené, nemám zvuk, tak to neviem zistiť, video je aj na YouTube).

    Chcela by som ešte raz dať do pozornosti odkaz na „výpoveď bývalej ľudovej liečiteľky“, ktorý tu na fóre pred časom zverejnila sestra Katka (22.11.2013) http://ulozto.sk/xy8VNVqP/vypoved-byvalej-ludovej-liecitelky-docx

    Odporúčam prečítať, aj keď máte pocit, že s týmito vecami nemáte nič spoločné. Ku koncu jej svedectva je „Prehľad okultných praktík“ z knihy: „Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete“, napísal exorcista ICLic. PaedDR. Jozef Maretta, tak sa netreba obávať, že je to zoznam len podľa jej názoru. O niektorých z týchto vecí počujem prvý raz, že sú okultného rázu a treba sa z toho vyspovedať. Napr.: k okultným praktikám liečiteľstva nepatrí len akupunktúra, joga, homeopatia a podobné, o ktorých sa bežne hovorí, ale aj napr: biolampa, magnetoterapia, ionizácia vzduchu, aromaterapia, kosmodisk, implikátor ježko (podložka, na ktorej sú také pichliačiky), švédske kvapky, ženšen, Bachove lieky z kvetov a pod. Niektoré som dokonca videla propagovať aj v televízii Lux. Napr. praktiky montessori, Golden pastilky z Yaca. Ku pohanstvu patrí aj pripisovanie vplyvu farieb na okolie, napr. že zelená upokojuje, červená zlepšuje náladu,… ale aj sledovanie sci-fi filmov, hororov, iluzionistov a „mágov“, napr. D. Copperfield, čítanie časopisov ako napr. Fiškáľ, Bosorka, príbehy a listy zo záhrobia, Henrich Heine (uvádzam len tie, ktoré boli pre mňa novinkou, treba prezrieť). Dáva aj rady, ako sa z toho vymaniť, ak ste už „v tom“. Zriecť sa, oľutovať, vyspovedať, prípadne požiadať o modlitbu oslobodenia, atď. štandardný postup v súlade s katolíckym učením. Pre mňa veľmi podnetný článok, aj keď je tam dosť gramatických a štylistických chýb. Ide o zápis z prednášky, takže je to pochopiteľné. Pokoj s Vami.

 21. Pokoj s vami, bratia a sestry. Chcela by som odporučiť možno zaujímavý námet na rozjímanie na dnes večer. Je to úryvok z Knihy múdrosti o rane tmy, ktorá bola súčasťou 10 egyptských rán. Myslím si, že svet toto opäť čaká a neminie. Viac sa o tom nebudem rozpisovať, úryvok je myslím sám o sebe dostatočne výrečný.

  Kniha múdrosti – kapitola 17:

  Lebo veľké sú a nevyspytateľné tvoje súdy. Preto poblúdili duše neukáznené. Pohanom totiž, čo sa domnievali, že svätý ľud môžu držať v porobe, bolo treba ležať obklopeným tmou a poviazaným dlhou nocou, uväzneným pod svojimi strechami a vylúčeným z večnej prozreteľnosti. Kým sa totiž nazdávali, že sú so svojimi skrytými hriechmi schovaní pod tmavým závojom zabudnutia, boli rozohnaní, vydesení hrozne, príšerami strašení. Ani najtajnejší kútik, v ktorom boli skrytí, neochraňoval ich od strachu, lebo ich obkľučovali zvuky desivé. Aj temné postavy zjavovali sa im so zachmúrenými tvárami. Nijaká moc ohňa im nemohla dať svetlo, ani trblietavé plamene hviezd nevedeli osvetliť tú hroznú noc. Svietil im len oheň, horiaci sám od seba a plný postrachu. Keď tento zjav zmizol, v hrôze pokladali to, čo videli, ešte za horšie, než bolo. Hókusy ich čarodejníckeho umenia tu boli bezmocné, hanebne sa osvedčila skúška pre ich chvastanie sa vedou. Lebo tí, čo sľúbili, že z chorej duše vypudia i strach, i zmätok, na smiešny strach ochoreli sami. I keď ich nestrašilo nič také hrozné, boli takí poplašení prebehnutím hávede a hadím sipotom, že sa temer zachádzali od hrôzy. Neodvážili sa ani hľadieť do vzduchu, ktorému sa predsa nedá nijako vyhnúť. Zloba sama o sebe je zbabelá. Dokazuje to tým, že sama sa odsúdi. Vždy si domýšľa to najhoršie, pod nátlakom zlého svedomia. Báť sa totiž nie je iné, ako vzdať sa prostriedkov, čo poskytuje zdravá úvaha. Čím menšia je vnútri nádej na pomoc, tým väčšie trápenie vidí strach pre neznalosť príčiny. Tí však, ktorí onej noci, ozaj bezmocnej, ktorá prišla z hĺbok bezmocného podsvetia, spali spánkom rovnakým, boli jednak prenasledovaní strašnými prízrakmi, jednak boli ochromení malomyseľnosťou, lebo ich náhle a nečakane zachvátil strach. Takto teda každý klesol tam, kde bol, zavretý bol ako väzeň do žalára bez závor. Či už to bol roľník a či pastier, alebo v samote zamestnaný robotník, musel sa podrobiť nevyhnutnej nutnosti, prekvapený temnotou. Všetci boli jednou reťazou tmy spútaní. Či to bol šelestiaci van vetra, či ladný spev vtáčat v húšti konárov, či huk prudko valiacej sa vody a či hrozný hrmot rútiacich sa skál, alebo neviditeľný beh skákajúcej zveri, či ryk šeliem, revúcich, a či z horských dutín ozývajúca sa ozvena – všetko naplňovalo ich ochromujúcim ľakom. Lebo celý svet bol ožiarený jasným svetlom a nehatene mohol venovať sa prácam; iba nad nimi sa prestierala ťažká noc, obraz temnôt, ktoré ich raz mali pohltiť. Sami si však boli väčšmi na ťarchu než táto tma.

  Lenže tvoji svätí prebývali v najjasnejšom svetle. Tamtí síce počuli ich hlas, no nevideli postavy a blahoslavili ich, hoci predtým trpeli i oni. Vďační boli za to, že sa nepomstili na nich, hoci predtým nakladali s nimi zle a odprosovali ich za svoje nepriateľstvo. Miesto toho dal si im stĺp ohňom blčiaci ako vodcu na neznámej ceste, za neškodné slnko na povestnej púti. Lebo tamtí zaslúžili veru, aby boli olúpení o svetlo a vo tme držaní, pretože držali v zajatí tvojich synov, skrze ktorých svet mal dostať neporušiteľné svetlo zákona.

 22. Chvála Kristu! Mám dotaz na laiky: jak řešíte v Modlitební kampani modlitby určené pro duchovenstvo? Modlíte se je zástupně, tj. myslíte při jejich slovech na nějakého kněze a modlíte se to jako by jeho jménem – za něj, nebo tyto modlitby vynecháváte, nebo modlitby „předěláváte“, tj. měníte zájmena a slovesa, aby to nebylo v 1. osobě, ale ve 3. – za kněze? Nebo to neřešíte, příp. řešíte úplně jinak?

  • Moniko, já se to modlím za něj, tj.: „dej jim požehnání…“ apod. Formu bych ani moc neřešila, situace je vážná a je třeba se hodně modlit. Kněží moc potřebují naše modlitby, protože jestli v i tak dost těžké situaci budeme mít ještě i slepé vůdce, spousta duší zahyne, protože v rámci poslušnosti uvěří špatným změnám. Výborným přímluvcem za kněze je sv. farář arský, také Terezka, patronka misionářů. Přeji všem požehnání.

   • Pěkný a požehnaný den, Moniko.
    Dělám to stejně jako Ilka, vybaví se mi většinou ti kněží, které znám, dost často náš otec arcibiskup Graubner. Nedávno mi přišly domů zprávy z Medjugorje, vzpoměla jsem si, že Panna Maria už dlouho prosí, abychom se hodně modlili za naše kněze, dobře ví, proč to chce. Takže: modleme se. Díky Bohu za vás všechny bratry a sestry, je to úžasné povzbuzení, když člověk ví, že není sám.

 23. Stuttgartský biskup Gebhard Fürst oznámil ústřednímu výboru německých katolíků, že němečtí biskupové již zpracovali nová pravidla pro přijímání Eucharistie rozvedenými a znovusezdanými katolíky. Doufají, že tato nová pravidla budou odsouhlasena německou biskupskou konferencí v březnu 2014. Biskup Fürst prohlásil, že německá církevní hierarchie tím reaguje na požadavky ze strany věřících. „Očekávání jsou značná, roste netrpělivost i hněv“, řekl. Více zde: http://www.stjoseph.cz/#sthash.QnzRv4e0.dpuf

 24. Admin Peter:
  Uvádzam príspevok od sestry Lucie, ktorá nie je registrovaná na fóre a poprosila o zverejnenie svojho príspevku:

  Chvála Kristu a Marii,
  chci Vám poděkovat za tyto stránky, kde mohu číst Boží slovo, které nám dnes Bůh dává. Poslední dobou jsem si zvykla se občas podívat i do diskuse a tak chci poděkovat i diskutujícím, protože je často podnětná. Děkuji hlavně za odkazy na související poselství, sama bych je nebyla schopna dohledat a vybavit si je už vůbec ne 🙂 Zajímavá jsou i různá vysvětlení. Také děkuji za odkazy na literaturu.

  Píšu ale také proto, že ke sledování komet a vůbec vesmíru bych chtěla doporučit tyto stránky:
  http://www.astro.cz

  A také bych se chtěla podělit o knížku, na kterou jsem náhodou narazila při hledání vašich stránek.
  http://www.napomenuti.estranky.cz

  Bůh Vám žehnej, Lucie.

 25. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  • Za pápeža Benedikta XVI., ktorý v týchto časoch veľmi trpí, je opustený a sám v modlitbách a prosbách k Bohu za celú Kristovu Cirkev na zemi, aby sa v nej zachovala pravá katolícka viera, liturgia, sviatosti a všetky po stáročia zachovávané tradície.

  • Za našu rímskokatolícku Cirkev, aby odolávala modernistickým tendenciám a všetkým „revolucionárom“ a novátorom v jej radoch vo vnútri svätej Stolice.

  • Za všetkých kňazov a vysvätených Božích služobníkov v našej sv. Cirkvi, ktorí ako naši duchovní pastieri a Bohom poverení služobníci majú pred Bohom veľkú zodpovednosť za nás, aby nám vždy dávali pravý duchovný pokrm a viedli nás v pôvodnej katolíckej viere ku večnej spáse, zasľúbenej Bohom Otcom skrze jeho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.

  • Za všetky zvedené Božie deti, ktoré sú vedome alebo vo svojej nevedomosti pod vplyvom ezoteriky a zhubného hnutia New Age, za ich duchovné oslobodenie a vymanenie sa spod tohto vplyvu, aby našli cestu k pravej kresťanskej viere a k poznaniu Kristovej lásky, aby iba v Ňom hľadali spásu pre svoje zblúdilé duše.

  • Za neprijatie smerníc, zákonov a nariadení o sexuálnej výchove detí a mladistvých, ktoré sú obsiahnuté v správe EU parlamentu pod názvom „Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva“.

  • Za tradičné rodiny a ochranu rodín a detí a proti juvenilnej justícií.

  • Za obrátenie hriešnikov a za našich neveriacich a v hriechu žijúcich rodinných príslušníkov, aby sa obrátili a mohli byť spasení.

  • Za všetky duše v temnote ducha, ktoré neprežijú Varovanie a zomrú skôr, ako by mohli prosiť nášho Pána o odpustenie svojich hriechov. Nech im náš milosrdný Pán dá silu, aby mohli v poslednom okamihu života prosiť o jeho milosrdenstvo a odpustenie svojich hriechov.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za všetky tu uvedené úmysly. Sláva Bohu na výsostiach, nech je zvelebené meno Pánovo na veky vekov! Amen.

 26. Pozor, sluneční brýle nechrání při přímém pozorování slunce! Intenzita záření je příliš silná, kór jestli budou vidět 2 slunce. Vždy když má být zatmění slunce, jsme na to upozorňováni! Chce to silnější clonu. Jak už bylo psáno, buď svářečské brýle (stačí i tmavé sklo z nich) nebo skleněnou destičku začouzenou plamenem svíčky. Taky se dá na slunce namířit zrcátko a pozorovat odlesky („prasátka“). Bezpečně pozorovat lze jen při západu a východu slunce, nebo když jsou aspoň trochu mraky. Ale i tam dávejte pozor, ať ještě nepřijdete o zrak!

  • Dikety neviem či sa ešte predávajú ale slúžili na uloženie si dát. Je tam fólia, ktorá zabraňuje k poškodeniu zraku. Pošlem Vám ako vypadajú diskety: http://sk.wikipedia.org/wiki/Disketa

   Admin Peter:
   Spravidla si vždy dávam tú námahu a opravím po každom z vás „hrubky“ (hrubé gramatické chyby) a upravím aj „opticky“ vaše texty do textových blokov, aby to tu na fóre aj „solídne“ vyzeralo a malo patričnú formu a úroveň a tiež, aby bol každý príspevok zrozumiteľný a čitateľný, ale pri vašom príspevku, Ľuboš, tak nespravím, aby to bolo na ukážku všetkým a aby ste si hlavne vy uvedomili, ako nedbalo píšete! Opakovane píšete „dikety“ namiesto „diskety“ a potom nás ešte aj odkážete na wikipédiu ako niekoho, kto nemá „šajnu“, čo sú diskety. Prepáčte, ale keby ste od začiatku poriadne a zrozumiteľne písali slovo diskety, ako sa patrí, tak by sme vás nemuseli na vaše nedbalé písanie tohto slova upozorňovať! Chcem veriť, že si už dáte väčší pozor a opravíte si text pred kliknutím na „Pridať komentár“.
   A s tým druhým slnkom sa radšej lepšie dívajte a píšte len to, čo naozaj zodpovedá pravde. Takéto falošné hlášky sú skôr na škodu ako na prospech veci. Ďakujem za porozumenie a dúfam, že sa tieto veci už nebudú opakovať!

   • Milá Maria (i ostatní čtenáři fóra), ja věřím, že příspěvek byl psán s dobrým úmyslem, ale přesto Vás chci varovat. Už slovník v této citaci je dost otevřeně ze sféry New Age: jinorodá energie, nejvyšší vibrace, „zjevně obstojí jen ten, kdo se bude vnitřně i navenek dostatečně pohybovat.“ Co je toto za tvrzení? Obstojí přece ten, kdo miluje Ježíše Krista, kdo se modlí, obrací a koná pokání. Žádná kosmická energie nespasí naši duši!

    Klikla jsem si i na ty stránky a hned byla „doma.“ Harmonizace člověka, přírodní medicína, apod. Tím nezavrhuji bylinky, jen upozorňuji na rizikovost nedovolených praktik a duchovních směrů.

    Prosím, neberte můj příspěvek ve zlém, jen chci všechny varovat, ať nesejdou na scestí. Je dobré se v nejistých situacích obracet na Boha s prosbou o světlo Ducha sv., na P. Marii a anděly. Vím, že není lehké se v dnešní nabídce duchovních věcí zorientovat, ale se světlem Ducha sv. to jde až překvapivě lehce.

    Ach jo, kdyby všichni odpůrci IP věnovali čas a energii na varování před esoterikou, magií, jógou, reiki, homeopatií, okultismem a satanismem místo bojů proti IP, jé, to už by bylo obrácených a zachráněných duší!

    Admin Peter:
    Niet k tomu čo dodať, presne ste to vystihli, sestra Ilka Veronika.

    • Sestra Ilka, chcela som poukázať len na kométu ISON, na nič iné som nemyslela a ak je tam to, o čom píšete, tak predpokladám, že čitatelia fóra už majú o tom vedomosti. Pekný podvečer.

     Admin Peter:
     Kresťan, ktorý si prečíta daný článok o tej kométe, by mal vedieť rozlíšiť, v akom duchu je celá tá stránka ladená. Isteže ste to nemysleli zle, sestra Maria_K, ale ako píše Ilka-Veronika, už tie pojmy, výrazy a celkový duch, v akom je to písané, by vám mali signalizovať, že tá stránka má pramálo čo do činenia s našou kresťanskou vierou. Treba vždy rozlišovať duchovno, ktoré z daného textu vychádza. Nie všetko, kde sa hovorí alebo píše o svetle a láske, je aj skutočne zo zdroja Božieho svetla a Božej lásky. Nepriateľ je veľmi ľstivý a rafinovaný. Keď čítate o vyšších energiách, vibráciách a podobne, tak je to neklamným znakom, že ste na ezoterickej resp. New Age stránke.

 27. Pochválený buď Ježiš Kristus!
  Momentálne je vonku nezvyčajný úkaz, sú vidieť 2 slnká, ako bolo predpovedané. Ak máte doma staré dikety alebo niečo, cez čo sa dá pozerať na slnko, tak prosím Vás pozrite sa a uvidíte aj intenzitu slnečného žiarenia. Posolstvá sa napĺňajú…

  Admin Peter:
  Lubos_S, ja neviem, či sa dívam nejak inak, ako vy, ale ja žiadne ďalšie slnko vedľa nášho veľkého slnka nevidím. Mám dvoje slnečných okuliarov, aby som nebol oslepovaný slnečným svetlom a vy nám tu tvrdíte, že vidíte dve slnká a kde je to ďalšie, naľavo alebo napravo alebo hore, či dole od nášho slnka? A čo znamená slovo „diketa“ resp. „dikety“, lebo píšete, že „…ak máte doma staré dikety“ – čo tým myslíte? Bolo by dobré, aby ste si skontrolovali svoj príspevok skôr, ako ho na fórum odošlete.

  • Požehnaný den. Taky jsem se teď dívala a nevidím nikde dvě slunka. Dívala jsem se teda taky jenom přes sluneční brýle a ani nahoře, dole, napravo ani nalevo nikde nic nevidím. Možná se špatně dívám, nevím. Myslím si, že by se určitě ty dvě slunka nepřekrývaly a nebyly nějak přes sebe, aby byl vidět třeba jen kousek. Možná je to ještě brzo a vše bude viditelné později. Myslím si, že pokud to má byt jedno ze znamení, že by bylo určitě lépe viditelné, aspoň do takové míry, aby ho vidělo více lidí a třeba na první pohled a nemuseli jsme ho všichni dlouho ohledat. Taky nevím co znamená slovo dikety a co je to v češtině. Pěkný den všem a třeba se už brzo dočkáme.

 28. Chcel by som odporučiť na prečítanie knižočku „Dostaňte nás odtiaľto“ o mystickej Márii Simma, ktorú navštevovali duše z očistca. V rozhovore s dušami potvrdzuje, že Antikrist už žije v tejto dobe a takisto, že prijímanie Eucharistie na ruku je veľmi zlé a veľmi to uráža Pána Ježiša. Niektorí biskupi sú v ťažkom očistci preto, že dovolili vo svojej diecéze prijímanie sv. Eucharistie na ruku a budú tam vraj dovtedy, kým sa to nezruší.
  http://modlitba.sk/wp-content/uploads/2013/06/m.jpg

  A rád by som sa opýtal, vie podľa vás Benedikt XVI. o týchto posolstvách? Ak áno, prečo neurobí nejaké vyhlásenie?

  Admin Peter:

  A prečo by mal Benedikt niečo vyhlasovať, prečo by sa mal vystavovať posmechu, odsudzovaniu, útokom a poukazovaním tej časti duchovenstva, ktoré odmieta tieto posolstvá, že už očividne nie je pri všetkých zmysloch, keď dáva na nejaké „neoverené“ a Cirkvou neschválené posolstvá a že už očividne nie je viac schopný zodpovedného úsudku z pozície autority zastávaného úradu „bývalej“ hlavy Cirkvi a podobné nezmysly? Viete, to sú otázky oveľa hlbšej podstaty. Človek, ktorý vidí len racionálne a riadi sa len čiste ľudským videním vecí, nedokáže obsiahnuť duchovné rozmery dobra a zla, Boha a satana a odvekej otázky, prečo Boh dopustí existenciu zla, keď by ho mohol zo svojej autority a mocou dychu svojich úst okamžite zahubiť a s ním aj satana a všetkých jeho padlých anjelov. Ale takto to nefunguje, pretože keby Boh z moci svojej sily a autority v okamihu zničil zlo a satana, nevyriešil by tým nič, nanajvýš len to, že by si z pozície svojej sily a moci niečo násilím vynútil. Ale ak nad tým človek hlbšie uvažuje, musí mu byť v hĺbke srdca jasné, že Boh takto nikdy nekoná a nebude konať. Prečo? Pretože Boh je čistá láska. A čo robí láska? Láska sa obetuje, láska sa rozdáva, láska dáva šancu k náprave, láska je trpezlivá, láska nikdy nejedná z pozície sily, nikdy sa nevnucuje, nikdy nepoužíva nátlak a vynucovanie si poslušnosti iných, láska neprejavuje nenávisť, láska nie je útlak ani diktát sily. Chápeme, prečo Boh dychom svojich úst nezahubí v okamihu zlo? Áno, zlo bude odstránené, keď sa dokonči cyklus vekov, ako bol ustanovený v dohode medzi Bohom a satanom. Že ste o takejto dohode ešte nikdy nepočuli? Potom nepoznáte mnoho iných Božích tajomstiev, skrytých pred človekom. Boh nemôže zahubiť zlo len tak, ale musí ho ponechať, aby sa samé odsúdilo pred tvárou celého stvorenia, aby samé stratilo svoju opodstatnenosť byť prijaté a akceptované všetkým stvorením a Božími deťmi. Vezmite si dieťa, ktoré vidí oheň. Starostlivý rodič mu povie, že si má dávať pred ním pozor, no dieťa si to vypočuje, ale napriek tomu má pokušenie zakúsiť, aký ten oheň je. A tak sa ho dotkne a vopchá doň ruku a bolestne sa popáli. Kto je teraz vinný, starostlivý rodič, ktorý sa snažil dieťa pred bolestnou skúsenosťou ochrániť a pred ohňom ho varovať, alebo je to neposlušnosť samého dieťaťa voči svojmu rodičovi, že ho neposlúchlo a robilo si podľa svojej vôle? A tak Boh ponecháva svoje deti zakúšať obe roviny bytia – dobro aj zlo. Ako má inak dieťa vedieť, že mu niečo škodí a spôsobuje mu bolesť, keď by túto bolestnú skúsenosť nikdy na vlastnej koži nezakúsilo? Boh stvoril všetko v najvyššej kráse a dokonalosti. Boh ale nie je žiaden „despota“ ani „otrokár“, ktorý by stvoril všetky stvorenia len preto, aby si ich zotročil, ale On im vo svojej rodičovskej láske daroval časť zo seba, časť zo svojho nesmrteľného Božieho ducha a slobodnú vôľu, aby sa sami rozhodli, ktorou cestou sa chcú uberať. Satan sa zo slobodnej vôle rozhodol pre zlo tým, že sa vyvýšil nad Boha a strhol na seba aj veľkú časť ostatných stvorených bytostí – padlých anjelov, aby sa spolu s nimi postavil proti Bohu. A tak sa zlo manifestovalo medzi Božím stvorenstvom. Nebol to Boh, ktorý by bol príčinou tohto zla a s ním spojenej bolesti, utrpenia a smrti. Boh neodňal späť žiadnemu zo svojich stvorení slobodnú vôľu. Satan vo svojej spurnosti, nafúkanosti a pýche vyhlásil, že stiahne na svoju stranu Božie stvorenia a sám tým dokáže svoju prevahu nad Bohom a tým vlastne Boha pokorí. Keďže Boh nikdy nejedná podlo, zákerne, úlisne, ale vždy priamo, čestne a v najčistejšej pravde a navyše ako najvyššia forma lásky neničí to, čo už raz sám stvoril vo svojej múdrosti a dokonalosti, nemôže sám seba zaprieť ani poprieť tým, že zničí časť zo seba samého – keďže proces stvorenia je vo svojej podstate procesom delenia, dávania sa seba samého do stvorených jedincov, Božích entít – a preto múdro a nanajvýš spravodlivo ponecháva svojim zblúdilým deťom možnosť, aby na vlastnej koži spoznali následky svojich slobodných rozhodnutí, prejavov svojej slobodnej vôle a tým sami spoznali a zakúsili, čo znamená zvoliť si zlo vo všetkých jeho formách a hrozných dôsledkoch. A preto je zlo vo svete, lebo nie Boh, ale človek sám si zvolil túto cestu dobrovoľne a vlastným slobodným rozhodnutím, pretože miloval hriech a tým aj zlo viacej, ako dobro, lásku a spravodlivosť svojho milujúceho dobrého rodiča – Boha Otca Stvoriteľa. Boh Otec vo svojej spravodlivosti už raz chcel ukončiť existenciu tohto sveta a stačilo na to jediné jeho slovo a všetko by sa stratilo – aj satan a všetky jeho neposlušné deti, ktoré svojmu rodičovi tak hrozne ubližovali a urážali ho. Vtedy sa ozval Božský princíp lásky a ponúkol svojmu Otcovi – nositeľovi Božej múdrosti a spravodlivosti, že sa Božia láska v druhej osobe Božieho Syna obetuje za všetko padlé hriešne Božie stvorenie a tým zmieri Boha Otca so svojim stvorením a zadosťučiní Božej spravodlivosti. A tak sa stalo, že sa Boh v druhej Božej osobe nevýslovne ponížil a narodil sa do ľudského tela z Panny Márie, aby sa stal jedným z nás a bol nám vo všetkom podobný mimo hriechu. A vieme, čo potom nasledovalo. A teraz je tu čas konca, aby bolo navždy ukončené zlo a aby sa zavŕšil ustanovený čas, počas ktorého mal satan možnosť dokázať celému stvoreniu, že jeho výzva, daná Bohu pred eónmi vekov – takpovediac jeho hodená rukavica do Božej tváre – bola podľa predstáv satana naplnená a satan dosiahol to, o čo sa po celú dobu usiloval, čo sa mu však nepodarilo úspešne zavŕšiť, keďže Boh obetou samého seba cez svojho milovaného Syna Ježiša Krista premohol satana, a tým premohol aj večnú smrť a večné zatratenie padlých Božích detí, ktoré opäť raz len zo svojej slobodnej vôle (ktorá je vždy tým rozhodujúcim faktorom) zakúsili zlo vo všetkých jeho hrozných formách a sami sa napokon rozhodli zrieknuť sa satana a prijať obetu Božieho Syna a nájsť tým večný život v spoločenstve Boha Otca, Syna a Ducha Svätého.

  Preto je zlo vo svete, preto sa ľudia sami rozhodujú zo svojej slobodnej vôle pre zlo alebo pre dobro, preto aj nevinní berú na seba obetu utrpenia, aby tým zachránili tých, ktorí prepadli zvodom satana. Toto je bolestný proces dozrievania a dospievania zblúdilých Božích detí. Sú ako v ohni utrpenia a bolesti zušľachťovaná oceľ, aby sa napokon opäť navrátili k dobru, k svojmu milovanému Otcovi Stvoriteľovi, ktorý tak dlho a trpezlivo čakal na návrat svojich stratených detí.

  Toto je tajomstvo pravej obety, tajomstvo utrpenia a odpoveď na to, prečo je zlo a prečo ho Boh dopustí. Je to hlboká Božia „filozofia“, bratia a sestry, lebo len čistá najvyššia forma lásky – Boh – môže takto jednať a „prostý“ človek, žijúci len týmto pozemským a materiálne zaťaženým životom, ťažko pochopí tieto úžasné, hlboké a často tak „záhadné“ Božie cesty, ktoré sú pre mnohých také nepochopiteľné.

  A tak aj náš drahý pápež Benedikt má Bohom určené poslanie a zohráva svoju úlohu v dejinnom procese spásy. Boh mu dal pokyn, aby odstúpil, Boh mu dá takisto včas impulz, aby v blízkej budúcnosti konal podľa toho, ako mu bolo stanovené, aby tak aj Benedikt oslávil Boha, ako ho oslávil Kristus, keď priniesol obetu Najvyššiu svojou smrťou na kríži. Boh je nekonečne dobrotivý ale aj spravodlivý a vo svojej úžasnej láske a múdrosti sa veci udejú tak, aby sa zavŕšilo vykupiteľské Božie dielo, ktoré započal jeho milovaný Syn Ježiš Kristus a ktoré sa ukončí jeho osláveným Druhým príchodom. V tomto zmysle je potrebné chápať aj všetko to, čo sa deje okolo Benedikta XVI. a prijať veci tak, ako sú a nebyť začudovaný, prečo Benedikt nekoná tak, ako by sme si mi podľa nášho chápania a uvažovania želali alebo sa domnievali, že by mal konať. Ľudské a Božie cesty nie sú tie isté a tým je povedané všetko. Chvála Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle! Nech pokoj prebýva v našich dušiach v istote, že všetko je tak, ako má byť a že naše vyslobodenie je už veľmi blízko. Pokojný požehnaný deň všetkým.

  • Chvála Kristu a krásný den všem!
   Ohledně přijímání na ruku jsem si všimla u nás ve farnosti jedné „maličkosti“. Sloužívá u nás stařičký kněz-86 let, má rakovinu, jedenkrát za týden mši. Když je mu zle, tak mše není. Ale vždycky, když podává sv. přijímání, podává nám pod obojí způsobou,
   namočením hostie do Kristovy krve. To pak jaksi na ruku přijímat nejde… Kdyby mu na tom nezáleželo, určitě by to nedělal, dlouhé stání ho jistě velmi namáhá… I u nás jsou bratři a sestry, kteří jsou přesvědčení, že dělají dobře, když přijímají na ruku. Diskutovat se s nimi nedá, člověk si připadá jako zpátečník z minulého století: je to přece dovolené, ne?! A první křesťané to taky tak dělali… To jsou jejich argumenty, připomínky o ekumenismu nevyjímaje. Chvála Bohu za kněze, který se nezalekne ani bolesti a oběti, aby podával tak, jak má.

 29. Dnes ráno na rádiu Lumen rozprával biskup o. Stolárik po jednaní s Vatikánom o vydaní nového misála a úpravách pre liturgiu do roku 2015. Možno, že už bude na budúci rok, povedal (nie je vylúčené). Neviem ako vy, ale ja som si všimla, že v nedeľu na Krista Kráľa v úkone kajúcnosti boli tzv. krstné sľuby, kde nás kropili aj požehnanou vodou. Pre mňa bol veľmi rušivý moment, keď tam vystúpil laik a čítal o Najsvätejšej Trojici (zdôraznil každú Osobu zvlášť) a my sme vyznávali, že VERÍM!

  Ale to, že sa zriekame zlého ducha, tam už nebolo. Mali zvlášť nejaké papiere v rukách a z toho čítali, taktiež aj prosby, všetko za charitu a chudobu.

  http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/300578-papez-vydal-dokument-o-reforme-cirkvi-zdoraznuje-v-nom-chudobu/?i9=173338e20a31

 30. Ještě radši napíšu něco příjemnějšího: nezoufejte!
  Útoky proti IP byly, jsou a budou, na to jsme už 3 roky připravováni. A známe to i z historie – víme, jak končili proroci, co se stalo Janu Křtiteli, apod. Ve Fatimě „svíčkové báby“ do Lucie kopaly a byly na ni hnusné, jak jsem nedávno četla. A Medžugorje? Tam to taky pěkně vřelo.

  Takže: jak se zachovat, když chceme sledovat IP a přitom zůstat věrní Bohu? Podle mých zkušeností (taky jsem měla a mívám pochybnosti) je třeba zachovat chladnou hlavu a v klidu dělat to, o čem jsme si jistí, že je to v pořádku, tj. přistupovat ke svátostem (kdo může), modlit se, obracet, postit a konat pokání. To vám nikdo nemůže zakázat, ani vás za to osočovat. Stejně jako vám nikdo nemůže zakázat dát si požehnat náboženské předměty.

  Co se týče proroctví do budoucnosti – obecně nikdo nemůže s jistotou vědět, co se stane. Pravdivost proroctví se v tomto případě projeví jejich naplněním. Jak může někdo suverénně tvrdit, že se něco stane či nestane? Že by byl chytřejší než sám Bůh?

  Je fakt, že modlitbou se může naplnění proroctví zmírnit či omezit. Copak to není dobře, zvl. v případě podmíněných trestů?

  Neseriózní informace nečtu. Pokud někdo suverénně tvrdí, že tam jsou bludy a neumí ani jeden konkrétně pojmenovat, tak sorry, ale tohle mě fakt nezajímá a nebudu tím ztrácet čas. Nebráním se věcným debatám, ale mám zkušenosti, že to lidé nezvládají.

  Všímáte si také, jak jsou lidé totálně laxní (většinou), pokud jde o vysloveně závadné věci? Skoro nikoho nevzrušuje cvičení jógy, reiki, východní duch. nauky, homeopatie, magie bílá i černá, akupunktura, nezdravý kult andělů, okultní, spiritistické a satanistické praktiky. Tady je ticho po pěšině. Odpor vyvolává to, co je od Boha. Všichni proroci trpěli a trpět budou – sám ďábel tím potvrzuje pravost jejich proroctví.

  Takže vytrvejme a modleme se. Nemá smysl se nechat pořád něčím znepokojovat.

 31. Milí bratři a sestry v Kristu,
  je tady další velmi špatná zpráva – schválení zprávy o Sexuálním a reprodukčním zdraví a právech. Pro ty, kdo o tom nic neví, aspoň stručně: tzv. „právo na informace v sex. oblasti“ znamená ve skutečnosti násilnou sexualizaci dětí už od školek s rizikem postihů pro ty rodiče, kteří s tím nesouhlasí. Bez legrace – např. tam přijdou vyškolení zvrhlíci a budou děti učit masturbovat, číst jim pohádky, jak si princ vzal prince – to aby se odstranila „homofobie“, budou masívně propagovat AK a potraty, také soulož kdykoliv, kdekoliv a s kýmkoliv – hlavně mít kondom. Také bojují proti klasické rodině (to asi víte, že ve Francii stačí mít logo rodiny na triku a jste zatčeni), chtějí zrušit věkovou hranici pro sex a legalizovat pedofilii a jiné deviace. Chtějí také zrušit výhradu svědomí, což v praxi znamená ztrátu zaměstnání pro křesťany v řadě profesí (lékaři, učitelé, starostové, úředníci, zdr. sestry, apod.). Hrozí i odebírání dětí ve jménu jejich „práva na informace“. Prosím, nepodceňujte tuto zprávu a strašně moc se modlete, hlasovat se má v prosinci, ještě se to snad dá modlitbami zachránit. Zde je ta zpráva, další info najdete např. na stránkách Výboru na ochranu rodičovských práv. Zajímavá je i kniha „Architekti kultury smrti“, ale ta je jen pro opravdu silné jedince.

  Jinak buďte v klidu – já to nepíšu, abych Vás děsila, i když je to strašné, ale naopak, abychom se ještě pokusili prosit Boha o smilování, aby se tohle strašné zlo odvrátilo. Řadě lidí je to úplně jedno a přitom jde o jejich děti! Mnoho zmůže modlitba spravedlivého.

  Výbor pro ženská práva a rovnost pohlaví Evropského parlamentu znovu schválil zprávu europoslankyně Edite Estrelové o „Sexuálním a reprodukčním zdraví a právech“. Práva rodičů a ochrana dětí jsou tak stále pod tlakem radikálních lobbistických skupin.

  Hlasování bylo těsné v poměru 19 hlasů pro a 14 proti. Text zprávy byl lehce upraven, ale stále neuznává roli rodičů jako prvních a hlavních vzdělavatelů svých dětí, protože propaguje tzv. sexuální výchovu inspirovanou radikální agendou zahrnující např. masturbaci od raného dětství.

  Před samotným hlasováním bylo hlasováno o odkladu hlasování, což nebylo přijato v poměru 18:15. Nyní bude následovat hlasování v prosincovém plenárním zasedání Evropského parlamentu. [26. listopadu, fafce.org]

  Další zprávy:

  • Národní iniciativa pro život otevře v Plzni poradnu [25. listopadu, niz.cz].

  • K rychlému zveřejňování informací využíváme zejména naši stránku na Facebooku. Připojte se – http://www.facebook.com/HnutiProzivotCR. K samotnému prohlížení stránek není nutné se registrovat.

  Pro přihlášení se k zasílání zpráv navštivte stránku: http://prolife.cz/?a=14.
  Pro odhlášení nebo změnu nastavení nás kontaktujte na info@prolife.cz.

 32. Pochválený buď Ježiš Kristus!
  Drahí bratia a sestry, žijeme vo veľmi zlej duchovnej situácii. Vo Vatikáne máme Falošného proroka, ktorý pripravuje nástup antikrista, aby oklamal miliardy ľudí. No tí, ktorí vedia o týchto posolstvách, šíria pravdu tomuto temnému svetu, aby pravda bola odhalená a nie zamlčovaná. Jedine pravda nás vyslobodí z okov zlého. Modlime sa, aby Duch Svätý nám dal dar rozlišovania a aby sme vedeli rozlíšiť dobré od zlého.

  Ďalej by som vám chcel oznámiť, že i u nás v Trnave sa dejú zvláštne udalosti. Jedna nemenovaná osoba má dar vidieť duše v očistci, keď sa modlí. Nedávno tiež pochybovala o týchto svätých tajomstvách a predstavte si, že sa jej zjavil Boh Otec vo sne a povedal jej, že všetko je pravda dcéra moja a ešte ju poveril, aby roznášala tieto sväté tajomstvá všade aj s kamarátkou, ktorá prišla až z Francúzska.

  Chcel by som reagovať na najnovšie posolstvo: Skôr ako bude Varovanie – osvietenie svedomia, musia sa udiať tieto veci:

  • Rotácia našej zeme sa zrýchli, momentálne rotuje okolo vlastnej osi rýchlosťou 1667Km/h (40000 km za 24 hod) a bude zrýchlená.

  • Ako sa zrýchli pohyb zemskej osi, tak sa tým pravdepodobne skráti čas z 24 hod o jednu tretinu, čiže jeden deň bude mať cca. 16 hodín.

  • Kométa ISON bude 28.11.2013 najbližšie k slnku vo vzdialenosti necelých 1,1 mil. km, čím sa zmenia magnetické póly, severný bude dole na juhu a južný hore na severe. Podľa mňa bude v ten deň rotácia slnka, ako je predpovedané.

  • Kométa ISON bude k zemi najbližšie 26.12.2013 a vtedy podľa mňa dôjde ku kolízii. Čínsky vedci zistili, že kométa ISON má po pravej a ľavej strane veľké meteority.

  Tu sú odkazy na videá:
  http://www.mojevideo.sk/video/1c44e/cinsky_vesmirny_radar_kometu_ison_sprevadzaju_dve_telesa.html
  http://www.hvezdaren-mi.sk/obloha/kometa-ison-c2012-s1.html
  Odkazy na posolstvá:
  http://www.varovani.org/html2/105.html
  http://www.varovani.org/html/obsah.html

  • Požehnaný deň všetkým,
   vskutku veľmi zaujímavé zistenia s tou kométou, bude iste zaujímave sledovať vedecké zdôvodnenia prečo sa všetko tak udialo, my však veľmi dobre poznáme dôvod týchto udalosti, ktoré sa udejú… Modlime sa bratia a sestry, aby sa tieto dni naplnili čo najskôr, v nich je naša záchrana a spása. Nech nás žehná všemohúci Boh †

 33. Požehnaný deň, ak mi niekto môže vysvetliť určité veci, ktorým nerozumiem, budem rada. V posolstve 972 sa píše, že Varovanie príde čoskoro. Pamätám si, že v jednom bolo spomínané, aby Varovanie nebolo cez zimu, lebo to znamená, že súženie bude ťažšie prebiehať, dobré znamenie pre nás bude, ak bude v lete. Teraz však neviem ako to chápať, lebo modlitbami sa značne oddialilo, ale zároveň ak je v posolstve 972 napísané, že bude čoskoro, znamená to, že asi cez zimu. Čiže je to dobré alebo zlé znamenie pre nás?

  Admin Peter:
  Nie je potrebné človeku všetko chápať jeho obmedzenou ľudskou logikou a myslením, ktoré nemôžu obsiahnuť vše-vedomú, vše-znalú a všetky okolnosti, či súvzťažnosti a súnáležitosti zohľadňujúcu Božou prozreteľnosť a múdrosť, ktorá usmerňuje časový sled pozemských udalostí tak, aby boli vsadené do časopriestoru zeme práve vtedy, keď sú z Božieho hľadiska pre to najvhodnejšie podmienky a okolnosti. Takže to ponechajme na rozhodnutí Boha, kedy a za akých okolností Varovanie nastane. Či to bude v zime alebo na jar alebo v inom ročnom období, nie je rozhodujúce. Samozrejme, zimné obdobie nie je vôbec priaznivé pre ľudstvo, pretože zima znamená chlad, mráz, tmavé pochmúrne dni s málom slnečného svetla a ak následkom Varovania vypadnú na nejaký čas elektrárne, telekomunikačné siete, obchody, zásobovanie ľudí svetlom, teplom, potravinami, tak si viete predstaviť, čo to bude znamenať. Nie nadarmo sme boli našim Pánom včas upozornení, aby sme mali v súvislosti s Varovaním na pár týždňov zásobu potravín, vody, posvätených sviečok (ak nebude elektrina, tak nebude ani svetlo a samozrejme ani teplo, lebo kotle sú riadené elektrickým prúdom a kde nie je elektrina, tam je ochromený celý chod ľudskej spoločnosti). Ľudia na vidieku majú v tomto smere neporovnateľné výhody. V dobrých gazdovských domoch sú ešte aj dnes pece a kachle na drevo, čo bude bezpochyby veľká výhoda.

  • Milá Katko, já to vnímám tak, že Varování nemusí přijít teď hned, ale i za delší dobu. Třeba půl roku, rok, dva, u Pána je čas jiný, než u nás. Hlavně buďme připravení, jakoby to mělo být co nejdřív, ale pokud nebude, budeme mít víc času na modlitbu a záchranu duší. +

  • Já jsem dobu Varování usoudil z tohoto poselství: 860. Poselství Ježíše ze dne 28. července 2013 v 21:40.

   OSTATNÍ NEVINNÍ, KTEŘÍ SLEPĚ NÁSLEDUJÍ ŠELMU A FALEŠNÉHO PROROKA, BUDOU SUROVĚ SPOUTÁNI

   Má drahá, milovaná dcero,

   nesmíš nikdy pochybovat o mém slovu. Jestli Mi opravdu důvěřuješ, musíš dělat, co od tebe požaduji, abych mohl v tomto čase osvítit svět a připravit jej na nový začátek.

   Mnohé z toho, co se děje mé církvi, bylo předpověděno, ale musíš přijmout, že můj Otec má důvod, proč tyto ohavnosti dovoluje. Toto je nejzazší konec panování Satana. Ve svém jménu pozvedl šelmu a tento Antikrist je duchem samotného Satana. Jemu a jeho stoupencům bylo ponecháno velmi málo času v této velké bitvě o duše.

   Pomstou Satana je ukrást tolik duší, kolik je jen schopen před tím, než bude spoután a hozen do propasti. Ti z jeho přívrženců, kteří zbožňují hada, se jenom řídí jeho instrukcemi, kvůli moci, o které jim řekl, že bude jejich, pomohou-li mu dokončit jeho ďábelský plán. Jak jen tyto ubohé duše budou navěky trpět a jak budou křičet o mé milosrdenství, až se jim stane jasným hrozné naplnění jejich osudu.

   Ostatní nevinní, kteří slepě následují šelmu a falešného proroka, budou surově spoutáni a nebudou schopni uniknout. Budou zoufale potřebovat vaši pomoc. Musíte se usilovně modlit za jejich duše, aby se vyprostili a vrátili se ke Mně. Z vnějšího světa neuvidí zprvu mnoho z toho, co by je varovalo. Války na Středním východě a následný mír budou vítat potleskem.

   Muž míru dostane mnoho vyznamenání, jako uznání své humanitární práce. Falešný prorok bude viděn, jak sjednocuje církve světa a jak při každé příležitosti staví na odiv všechny vlastnosti, které spojujete se světcem.

   Všechno půjde dobře, dokud se tito dva neobrátí a s nečekanou silou neudeří na všechny, kteří budou proti jejich plánům k ovládnutí světa. Propojí moji církev na zemi s doupětem šelmy, dokud temnota nepokryje zem.

   Všichni pocítí neklid. Všichni ucítí zlo, jak Satan, skrze Antikrista všechno ovládne. Ale pak, právě když věci budou vypadat beznadějně, sestoupím Já, skrze své velké milosrdenství, abych všechny zahalil a dokázal světu Pravdu.

   Mé milosrdenství je tak velké, že osvítím i nejtemnější duše, a ty přijdou ke Mně s úlevou ve svých srdcích. V tomto stadiu všechny jejich pochybnosti budou vypuzeny z jejich duší mocí Ducha Svatého. Brzy potom, co Boží děti poznají Pravdu, zazní poslední polnice a země bude obnovena. Všechno zlo zmizí. Slunce všechny naplní velkým světlem a Nový ráj bude s velkou láskou předán jako největší dar, jaký byste si kdy dokázali představit, úplně každému z vás.

   Vše, co potřebujete učinit, je věřit v Pravdu, kterou odhaluji, abyste se mohli vyhnout léčkám, které vám budou kladeny, aby polapily vaše duše. Vy, kdo jste schopni vidět, kdo Mi důvěřujete, kdo ke Mně voláte, vy Mi pomůžete zachránit duše těch, kdo sice vidět mohou, ale odmítají vidět Pravdu.

   • Dobrý den, Varování by mělo přijít když se vše bude zdát beznadějné. Takto je předpovězeno a tak to i chápu. Na stránkách http://garabandal.cz/p_varovani.php je o tom napsáno. Mari-Loli zná rok, kdy přijde, nicméně ho raději nikomu neřekne. Viz text:

    Conchita napsala: „Varování, které nám sešle Panna Maria, bude něco jako trest, aby se dobří více přiblížili Bohu a ostatní aby dostali výstrahu. Nesmím prozradit, v čem bude spočívat Varování. Panna Maria mi neříkala, abych o tom hovořila. To je vše. Bůh si přeje, abychom se díky tomuto Varování polepšili a páchali proti němu méně hříchů.“

    Později postupně upřesnila: „Varování přijde přímo od Boha. Uvidí ho všichni lidé, kdekoliv se budou nacházet. Bude to jakoby vnitřní zjevení našich hříchů. Uvidí a pocítí to věřící i nevěřící, lidé všech vyznání. Varování bude jakoby očištění před zázrakem, něco jako katastrofa. Přiměje nás k tomu, abychom mysleli na smrt. To znamená, že bychom raději umřeli, než toto prožili. Varování je něco velmi děsivého! Tisíckrát horšího než zemětřesení. Odehraje se na nebi. To bude jako oheň. Nespálí naše tělo, ale pocítíme ho fyzicky i duchovně. Dokonce když se schováš do svého pokoje a zavřeš okenice, neunikneš, pocítíš a uvidíš to. Ano je to tak. Nejsvětější Panna pojmenovala tento jev: Jeho název existuje ve španělštině a začíná písmenem „A“. Neřekla mi však, abych o tom mluvila, ani abych mlčela. „POZNÁME, ŽE VAROVÁNÍ PŘIŠLO KVŮLI NAŠIM HŘÍCHŮM.“ Zázrak na sebe nenechá dlouho čekat. Měli bychom být vždy připraveni, uchovávat si v duši pokoj a příliš se nepřipoutávat k tomuto světu. Místo toho musíme často myslet na to, že jsme tu proto, abychom dosáhli svatosti a přišli do nebe“.

    Mari-Loli v rozhovoru pro americký časopis NEEDLES na podzim 1975 potvrdila, že zná rok, v němž dojde k Varování. A že za necelý rok po Varování dojde k velkému zázraku (viz předpověď velkého zázraku). Mari-Loli též mj. uvedla, že se při Varování „zastaví všechny motory a stroje“. Na otázku, jak se mají lidé na tuto událost připravit odpověděla: „Konat hodně pokání, přinášet oběti, nakolik je to možné denně navštěvovat nejsvětější Svátost a každý den se modlit růženec“.

    Jacinta pro tentýž časopis v zimě 1976 popisuje předpovězené Varování takto: „Bude nejprve viděno ve vzduchu, všude na světě, a okamžitě se to přenese do nitra našich duší. Nebude to trvat dlouho, ale bude se to zdát velmi dlouhé kvůli tomu, jak to na nás zapůsobí. Bude to k dobru našich duší, abychom uviděli v nás, v našem svědomí, dobro a zlo, které jsme způsobili. Tehdy pocítíme velikou lásku k našim nebeským rodičům (k Bohu, našemu Otci, a k Marii, naší Matce) a budeme prosit o odpuštění za všechny urážky.“

    • Požehnaný deň, ďakujem všetkým za odpovede… iba som chcela povedať, že dievčatá z Garabandalu (dnes už dospelé ženy), nepoznajú dátum Varovania, ale zázraku, čo si ľudia zamieňajú. Ako sme aj čítali v posolstvách, samotný Ježiš Kristus ešte tento dátum nevie, Boh Otec ho vie jediný, ktorý mu ho povie, keď bude potrebný čas. Dátum veľkého zázraku nám povedia 8 dní pred tým, ako sa udeje, lebo každý chorý, ktorý príde do Garabandalu k boroviciam, bude uzdravený a zároveň uvidí toto viditeľné znamenie, ktoré tam ostane. Nech vás Boh žehná.

     • Přesné datum nezná nikdo, to ano ale zázrak, co bude následovat, se má stát rok po Varovaní a tento rok je znám vizionářkám pokud vím.

      Admin Peter:
      Stále sa to na fóre cituje nesprávne – nie rok po Varovaní, ale DO JEDNÉHO ROKA ! To znamená, že do maximálne 365 dní, čo ale môže byť napr. aj za 20 dní, za 90 dní, za 230 dní, za 364 dní alebo maximálne za 365 dní (1 rok = 365 dní) od dátumu konania Varovania! Neustále sa to tu v príspevkoch nesprávne cituje, ako sa nesprávne zamieňa Veľké Varovanie s Veľkým Zázrakom, čo nie je to isté! Citujete tu vizionárku Conchitu, ale nedávate správne do súvisu jej výpovede! Sú 3 Božie predpovedané zásahy – udalosti, ktoré majú nasledovnú chronológiu (časovú následnosť):

      1. Veľké Varovanie (stane sa)

      2. Veľký Zázrak (stane sa pred uplynutím jedného roka od konania Varovania)

      3. Veľký Trest (je podmienený, čiže môže ale aj nemusí prísť podľa toho, či sa ľudstvo po Varovaní a Zázraku dostatočne obráti alebo neobráti)

      • Četla jsem v jedné zprávě ohledně poselství z Garabandalu, že Zázrak se má uskutečnit ve čtvrtek, bude to na svátek mučedníka kvůli eucharistii, v rozmezí od března do května mezi 6.- 16. dnem v měsíci.
       Nevím, jestli je možné, že by takový svátek byl příští rok… Víte o tom někdo něco?

  • Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

   To: Admin Peter – Ahoj Peťo, krásne si to zhrnul. Máš pravdu, jednoduchí vidiecki ľudia majú navrch v nastávajúcej dobe. Jednak tým, že ich životný štandard je nižší a za druhé tým, že nie sú závislí od el. energie, bez ktorej sa moderné riadiace systémy proste nezaobídu / -prevažne v mestách. Požehnaný večer Ti prajem.

   To Katka: Kati, vieš… Neprináleží mi stanoviť dátum, čas ani okolnosti, … ale … Pozri tu: 018. Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2010 v 03:00 (Katka – Ježiš hovorí o troch rokoch… )
   Kruh sa uzatvára a preto pozri tu: 972. Poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2013 v 20:00 (Kati – Tři roky jsem se snažil otevřít vaše oči Pravdě…).

   Nehovoriac o kométe ISON, ktorá sa 28.11.2013 dostane do perihélia Slnka… do najtesnejšej vzdialenosti. (Prikladám posolstvá v číslach: 760, 210, 246, 105, 325, 465 – v klikacom obsahu posolstiev na http://varovani.org/html/obsah.html – vďaka Ti Peťo)

   Katka ? … Všetko naj k sviatku tvojho mena Ti prajem a vlastne aj všetkým Katkám, ktoré len tak čítajú 😉

   Bude to veľkolepé, mnoho ľudí sa tak uškřňa, keď im o tom hovorím, že sa môže stať, akoby ani nechceli vedieť PRAVDU. Len dúfam, že všetky tie lietadlá, vlaky, proste všetky dopravné prostriedky fakt reálne zastanú v ČASE, pretože stratiť kontrolu na čo i len 15 min. je KATASTROFA pre prepravujúcich. Pridávam vám všetkým na predstavu hustoty leteckej premávky na svete v REÁLNOM čase: http://www.flightradar24.com Koľko vyhasnutých životov by v tomto jedinom momente bolo, kebyže uvažujeme, že na palube každého lietadla, čo tam vidíte, je cca. 150 cestujúcich ??? A kde sú ešte vlaky, rýchlovlaky, autá a lode ??… neskutočné niečo.

   Zverme sa všetci, čo sme tu, do rúk, múdrosti a všeobsiahlej lásky Ježiša Krista, Pána nášho Troj-jediného.

   Salute by Amfortas.

  • Milovaní, pre nás ľudí je ťažké odhadnúť Božie cesty a zámery. Ja som bola napríklad v tom, že pred Varovaním sa majú udiať ešte niektoré udalosti, napr. smrť štyroch politických vodcov (zatiaľ umrel 1 – Kaddáfi). Už majú byť cirkvi zlúčené do jedného svetového náboženstva, má vypuknúť 3. svetová vojna, už bude zrušená ustavičná obeta, budú pozmenené sviatosti, že má dôjsť ku schizme (ku ktorej podľa mňa v podstate už došlo, len to nie je ešte oficiálne), ku exkomunikácií, atď. Ale uvedomme si, že je to len naše pozemské uvažovanie a predsa sa modlíme za také veci ako: aby bolo zabránené rozdelenia Cirkvi, aby sme mali kňazov, ktorí budú vysluhovať pravé sviatosti, za zabránenie zavedenia jednej svetovej meny, atď. A Pán nám hovorí, že mnohí ľudia odmietnu Varovanie uznať a obrátiť sa, takže niektoré z týchto udalostí môžu nastať aj po Varovaní, najmä keď vystúpi antikrist. Niektoré udalosti môžu byť oddialené vďaka modlitbám a obetám. Ale tiež nemáme istotu, že k Varovaniu dôjde ešte tento rok. ISON môže byť „len“ jedna zo znamení prichádzajúceho Varovania, to môže nasledovať aj nejaký čas potom, alebo aj nie. V minulosti ľudia napr. verili, že kométy sú znamením prichádzajúcich nepokojov a vojen. Máme dostať aj ďalšie znamenia, ako sú tie dve slnká, rotácia slnka, kríž na oblohe. Aj keď je možné, že budú všetky súvisieť s ISON. Ešte jedna zaujímavosť, čo sa týka slnka: má dôjsť v týchto dňoch k prepólovaniu jeho magnetických pólov, čo sa deje pravidelne každých 11 rokov. Ale vedci zaznamenali anomáliu, že jeden z pólov už „zmizol“ a ešte sa neobjavil na druhej polovici, druhý ešte nie, takže sú oba póly akoby na jednej polovici slnka. Bolo to myslím v televíznych novinách. Nie je v našej ľudskej schopnosti to „vyskúmať“ a ani to nie je potrebné. Na Varovanie máme byť pripravení kedykoľvek a majme dôveru v Pána, že to príde vtedy, keď to bude najpotrebnejšie. Ešte by som chcela napísať jednu našu skúsenosť z posledných dní, čo sa týka pecí, kotlov a krbov na drevo. U nás je niekoľko dní stále zamračené a veľmi nízky tlak. Máme doma krb, v ktorom kúrime väčšinu zimy. Pred pár dňami sa nám stalo, že sme v tom krbe proste nemohli rozkúriť. Len to dymilo, zhasínalo a to aj po použití podpaľovača. Dym nám tlačilo do miestnosti, hoci komínová klapka bola naplno otvorená a prívod vzduchu máme vyriešený z exteriéru, drevo a triesky preschnuté. Manžel tvrdil, že je to tým, že je vonku tak nízky tlak, že komín to proste nevytiahne. Napadlo ma, že ak počas trestu bude počasie vonku ešte horšie, čo určite bude, nerozkúrime ani v kotloch, peciach, či krboch. Skutočne vydajú svetlo len tie sviečky, tie toľko kyslíka na horenie nepotrebujú. Ale dôverujme Pánovi, povedal predsa, že umrú ľudia zo šoku z Varovania, tak to snáď prežijeme, veď máme Pečate. Tie posvätené zápalky – neviem, Pán by nás podľa mňa upozornil, keby boli tak nutné. Ja ich asi posväcovať dávať nebudem, tiež sa na mňa kňaz díval „divne“, keď som sa ho pýtala na posvätenie vody, soli, medailónkov… keď tej vody bolo asi 30 litrov, soli kilo, medailónkov a ružencov po 10 ks :-), sviečok asi 100 ks. Povedala som mu, že to chcem porozdávať po rodine, aj keď ich mám zatiaľ doma, ale som pripravená dať, keď bude zle. Ešte sa chcem podeliť s jednou udalosťou. Ako som už písala, som na rodičovskej dovolenke, ktorá mi dnešným dňom končí. Už to vyzeralo, že do práce nastúpim. Mala som aj radosť, ale aj veľké obavy, čo bude, ak k tomu Varovaniu príde v blízkej dobe. Najmä kvôli deťom. Tie nemôžem donútiť, aby nosili u seba Pečať, keď sú v škôlke, Majú 3 a 4 roky. A tiež ako to bude vyzerať s mojimi modlitbami a kampaňou, ktorú už aj teraz mnohokrát nestíham, tak ako by som chcela. Nechala som to všetko na Pána, s myšlienkou, že ak nastúpim, mám svedčiť medzi ľuďmi (kolegami) a ak nie, mám sa modliť. A dnes mi pani riaditeľka oznámila, že miesto, na ktoré som mala nastúpiť, obsadili niekým iným, a keďže ešte mám nárok na dovolenku, tak do konca roka budem čerpať riadnu dovolenku a potom sa uvidí. Za iných okolností by som sa asi zložila, lebo tu na východe je zohnať prácu takmer nemožné. Ale teraz mi odľahlo, aj keď teda netuším, čo bude ďalej. Pán sa postará, ako to vlastne robil vždy doteraz. Aspoň viem, čo odo mňa Pán očakáva. Prajem požehnaný deň.

   • Pochválený buď Ježiš Kristus! Milá Lucia. Ďakujem ti za tvoj príspevok, ktorý ma veľmi potešil. Dostala som cez teba odpoveď na otázku, ktorú som si občas kládla. Mám na mysli tú situáciu s tým krbom. Tiež si myslím, že výhodu od ostatných počas Varovania budú mať len tie duše, ktoré poslúchajú Pána Ježiša a pripravujú si svoje duše na stretnutie s ním. Myslím, že keď uvidím svoju dušu v tom úbohom stave Pánovými očami, nebude mi zima a ani nebudem mať chuť niečo jesť. Ja hovorím za seba. Ja pri posledom posolstve o Varovaní skôr cítim, že mi treba ísť na spoveď, akoby ma Pán volal. Máme sa spovedať už každý týždeň, no žiaľ mne sa to vždy nedarí. A toto je to, čo mňa skôr trápi. Som v podobnej situácii ako ty. Mám dve malé deti a chodím už skoro rok do práce. Modlitebnú kampaň sa celú nezvládam modliť. Pre mňa je základ Ruženec k Panne Márii, Ruženec Božieho Milosrdenstva a z modlitebnej kampane sa modlím aspoň štyri až šesť modlitieb denne, ale snažím sa sústrediť maximálne, aj keď je už neskoro večer a z úprimného srdca. Ešte raz ďakujem a nech vás Boh všetkých žehná!

    • Pán nech je s vami milá Lucia a Monika,
     naozaj vzorové porozumenie dvoch maminiek o vážnych veciach, ktoré si navzájom pomáhajú. Niekedy sa musíme naozaj učiť od tých malých, ktorých máme okolo seba, ako treba dôverovať tomu, kto nás vedie za ruku a má nás veľmi rád. Pre nás je to náš Pán Ježiš Kristus so svojim Otcom a Duchom Svätým. Musíme riešiť veci malé ako aj veľké, no dôležité je myslím to, aby v našich srdciach a našom vnútri bol vždy Boží pokoj a pravá radosť. Pri všetkých starostiach a problémoch, s ktorými sa dennodenne stretávate, vám želám tu detskú radosť najmä v týchto časoch, ktoré sa stávajú pre nás ozajstnou skúškou našej viery a dôvery v Božie prisľúbenia.

     Pamätám pri oltári, aby ste boli každá jedna z vás ako oáza lásky tam, kde je vaše miesto a snažili sa naplňovať vôľu Pánovu. Veď On chce po nás vždy len jednu vec a vybaví nás všetkým potrebným, aby sme ju boli schopní naplniť. Nech ide vašim životom s vami naša nebeská Maminka, chráni vás aj vašich drahých od všetkého zlého. Vašou modlitbou nech je láska k tým, ktorí vám boli zverení, to je vaša hlavná modlitba a pevne verím, že dobrý Pán vám dopraje aj chvíľku stíšenia v izbičke vášho srdca.

     Radujme sa všetci, že Pán je blízko a že sa blíži víťazstvo Pravdy a Lásky. Žehná vám váš brat v Kristovi Slávko.

     • Pochválený Pán Ježiš Kristus, ďakujeme za Vaše požehnanie a povzbudenie otec Slavko. Dnešní rodičia to veľmi potrebujú. Mám pocit, že sme trestaní od sveta, od spoločnosti za to, že sme rodičmi. Kadekto dostáva kadejakú finančnú i nemateriálnu pomoc, ale usporiadaná rodina s deťmi je na pokraji záujmu spoločnosti. Musíme bojovať ako levy, aby sme uchránili naše deti od zlých vplyvov zvonka a ešte sme k tomu označení za zlých rodičov, lebo nekráčame s duchom doby. Rodina je trhaná, rodič je nútený cestovať za prácou, deti sú umiestňované do škôlok, internátnych škôl. Propagujú sa rôzne programy, aby študenti mohli vycestovať do zahraničia, či za štúdiom, za prácou, miesto toho, aby sa venovala snaha vytvárať prostredie doma pre ich uplatnenie. Mladému človeku je prakticky nemožné si normálne založiť rodinu bez pomoci svojho okolia. Zato páry v konkubináte, alebo druhovia majú nárok na všelijaké výhody. Človeku, ktorý si berie do výchovy cudzie dieťa, prináleží slušný príspevok, kým to skutočná matka sa toho dieťaťa musela vzdať preto, lebo nemá nárok prakticky na nič. Chcú nám deti trhať z rúk za to, že sa snažíme chrániť ich zdravie a duševný vývoj podľa našich morálnych hodnôt a vedomostí. Bojíme sa zdvihnúť na dieťa prst, alebo hlas preto, aby nás niekto neoznačil za tyranov vlastných detí. Keď si moje dieťa urobí modrinu na kolene pri hre, radšej ho pár dní nedávam do škôlky, lebo sa bojím, že najbližšia návšteva bude sociálna pracovníčka v sprievode polície… Mohla by som sa tu sťažovať do večera. Radšej Vás poprosím o modlitbu. Ak by to bolo možné, aj o odslúženie omše za kresťanských rodičov a ich deti. Mojim „milodarom“ bude len modlitba za Vás kňazov, lebo aj Vy to budete mať, vlastne to už máte veľmi zlé. Pokoj s Vami.

    • Milá Monika, tak u mňa to je tiež zlé, čo sa týka prípravy. Spoveď stíham tak 1 – 2x do mesiaca, na omšu sa mi dá ísť len v nedeľu, aj to byť na omši s mojimi dvoma neposedmi je teátro pre celý kostol. Nič im tam nie je sväté, všetko chytajú, všade sú a všetko komentujú. A to poznáte dedinské farské spoločenstvá: všetko mladé a malé stojí pred kostolom, lebo prekážajú tým postarším vnútri. V dedine žiadnu rodinu nemám, nemá kto pomôcť. Modlitby: tiež sa sústreďujem skôr na tie ružence, korunku, Pečať a modlitba za imunitu. Ale aj ruženec je predsa súčasťou modlitebnej kampane, aj Pečať. Myslím, že nie je dôležitá kvantita, ale kvalita. Tých „povinných“ 15 min spĺňame už aj tým ružencom. Aj úsmev smerom k obrazu milosrdného Pána je podľa mňa modlitbou. Jan Maria Vianney povedal jednej mamke, keď sa sťažovala, že nemá čas k modlitbe toto: ukázal na jej deti a povedal „toto sú teraz Vaše ružence“. Dôležité je podľa mňa spĺňať podmienku: „celým srdcom, mysľou a dušou“… v čom mám teda ešte poriadne rezervy. Keď budem vidieť svoju dušu, tiež nečakám „panenskú krásu“, skôr sa bojím, či to moje srdce vydrží a budem to skôr ja, kto bude potrebovať modlitbu za imunitu. Stiahla som si spovedné zrkadlo, ktoré tu niekto nedávno zverejnil a podľa neho som sa pripravila na generálnu spoveď. Veľmi mi pomohlo. Som spokojná. Skôr ma zarmútil náš kňaz, ktorý mi ako poznámku ku mojim minulým „excesom“ s bielou mágiou (karty, snár, odrábanie z očí, povery) povedal: ale veď to nie je tak ťažký hriech… Ak sa tak stavia aj k ostatným, potom sa nečudujem, že východ Slovenska je v „tom“ až po uši. Je to tu naozaj bežne zaužívané a podľa väčšiny ľudí normálne. Ja mám vysvetľovať kňazovi, čo je to za hriech? Dosť ma to sklamalo. Skôr prijímam na spovedi „čistenie“ žalúdka, to má myslím pre moju dušu väčšiu hodnotu. Požehnaný deň prajem všetkým.

     • Pochválený buď Ježiš Kristus! Ďakujem p. Slavkovi a Lucii za vaše povzbudivé príspevky. Áno Lucia, ako píšeš, je to tak. Tradičná rodina je veľmi v dnešnej dobe napádaná. Ale našťastie sa máme na koho obrátiť so svojimi problémami. Priznám sa, že len vďaka Panne Márii a modlitbe sv. Ruženca, ja som ešte tu a mám deti, ktoré som si myslela, že asi mať nebudem. Ja aj rodičovstvo a manželstvo zvládam len s pomocou nášho Pána Ježiša Krista. Je úžasné sa vo všetkom spoliehať na Boha. Samozrejme, že nie opovážlivo, ale ako dcéra na svojho Otca. Mám nádherné zážitky, ako mi Pán svojej nehodnej služobnici pomohol tak nádherným spôsobom, že sme s manželom zostali v nemom úžase. Budem na vás myslieť v modlitbách a dnes sa teším na spoločnú modlitbu sv. Ruženca o ôsmej. Nech vás Boh žehná.

 34. Mária Božieho milosrdenstva a útoky na ňu

  Bratia a sestry, dobre vieme, ako veľmi je zo všetkých strán útočené na tieto Božie posolstvá a na Máriu Božieho milosrdenstva (MBM). Zlý použije na útoky kohokoľvek, kto mu na to poskytne živnú pôdu vo svojej duši, nevynímajúc ani kňazov a duchovných. Práve oni sú Zlým veľmi napádaní a žiaľ niektorí z nich aj rafinovaným spôsobom zvádzaní ku skutočne veľmi nepekným útokom na MBM a tieto Božie posolstvá. Na internete sa objavili isté správy o údajnom odhalení identity MBM. My sa k tomu nevieme vyjadriť, pretože nemáme poznanie, či sú tieto informácie pravdivé alebo vymyslené. Ide tu však o niečo celkom iné a zásadnejšie, čo by malo byť pri čítaní takýchto informácií pre nás všetkých podstatné a smerodajné.

  Musíme si uvedomiť, čo je rozhodujúce pri posudzovaní Božích posolstiev a potom z toho vychádzať pri posudzovaní akýchkoľvek nenávistných prejavov voči MBM a týmto posolstvám.

  Vieme, že je to jedine Boh, ktorý si sám volí svoje nástroje (konkrétnych ľudí) na odovzdávanie svojich správ, vízií, či proroctiev tomuto hriešnemu svetu a je pritom úplne jedno, kto takýto Boží nástroj je, pretože všemohúci Boh má celkom iné kritériá a požiadavky na takúto omilostenú dušu, ako by vo všeobecnosti očakával tento náš svet. Je predsa nepodstatné, či je daný prorok žena alebo muž, mladý alebo starý človek, či je vzdelaný alebo nevzdelaný, chudobný alebo bohatý, pracujúci alebo dôchodca, podnikateľ alebo radový zamestnanec. Tento Boží nástroj je len prostredníkom medzi Bohom a človekom. V tendenčnej nenávisti všetkých takýchto útočníkov na tieto posolstvá a MBM im nejde o skutočné hľadanie pravdy, ale ide im o to, aby akýmkoľvek spôsobom a čímkoľvek, čo by im v tomto ich zámere mohlo poslúžiť, očiernili, zhanobili a zdiskreditovali MBM a tieto posolstvá, dávané z neba. Boli sme Pánom Ježišom upozornení na tieto útoky a vedeli sme od začiatku, čo bude nasledovať, až sa svet o posolstvách dozvie. Žiaľ sú to najmä Pánovi vysvätení služobníci, ktorí najviac útočia v domnienke, že tým obhajujú pravú vieru, Cirkev a Ježiša. Vieme však, že naša Cirkev je infiltrovaná silami zla a preto ani neprekvapuje, že pokiaľ posolstvá takéto veci odhaľujú, tak tým takpovediac zatínajú do živého a že reakcie z príslušných miest na seba nenechajú dlho čakať. Tieto veci nie sú ničím novým. Takže otázka znie – čomu veríme a čo je pre človeka, hľadajúceho pravdu, rozhodujúce – ľudský nástroj, použitý Bohom, ktorý je len takpovediac obal, zovňajšok, alebo je rozhodujúci obsah, teda to, čo sa skrýva pod obalom, pod povrchom, čo sa dotýka ľudského srdca a duše človeka? Áno, je to len tento Bohom dávaný a cez jeho ľudské „nástroje“ sprostredkovaný obsah, ktorý svet dostáva formou posolstiev, vízií, proroctiev, správ, ktorý je rozhodujúci a podstatný. Nie samotný nástroj (človek, vizionár, prorok), ale obsah sprostredkovaných správ rozhoduje. A tento obsah je v prípade posolstiev, dávaných svetu cez Boží nástroj MBM, jednoznačne dôkazom toho, že nemôže byť ľudského pôvodu. Je absurdné predpokladať, aby žena bez teologického vzdelania, bez znalostí sv. Biblie, bez akýchkoľvek iných predpokladov, ktoré by musela na „vymýšľanie si“ týchto posolstiev spĺňať a v sebe mať, dokázala takmer denno denne vytvárať si z ničoho takéto obsahovo výnimočné posolstvá, vysoko fundované po mnohých stránkach, po teologickej, duchovnej, rétorickej, štylistickej, biblickej, historickej či akejkoľvek inej stránke, nech sa už na ne dívame z akéhokoľvek zorného uhla, pretože sa jednoznačne vymykajú nad rámec všetkého ľudsky možného, čo by človek alebo ľudia dokázali „vymyslieť“. Je tu však ešte jeden ďalší významný faktor, ktorý je nanajvýš dôležitý a ktorý jednoznačne svedčí o takpovediac „nadpozemskom“ či nadprirodzenom pôvode týchto posolstiev, pretože tieto posolstvá zasahujú priamo naše duše a dotýkajú sa našich sŕdc. To nie je len napísané slovo – nie, to sú doslova živé slová, ktoré prenikajú hlboko do samotnej podstaty nášho bytostného centra, do duše a ducha ľudskej bytosti. Koľkým z nás sa pri čítaní týchto posolstiev už aj vtlačila nejaká tá slza do oka, buďme k sebe úprimní, iste nás takýchto „senzibilných“ nie je málo. Je teda vôbec možné a mysliteľné, aby satan, ak by naozaj stál za posolstvami, ako sa snažia niektorí nevraživí odporcovia týchto posolstiev prehlasovať, dokázal vyvolávať takéto hlboké reakcie duševného pohnutia v ľudských bytostiach, keď vieme, že satan nepozná lásku, on proste túto vlastnosť v sebe nemá, nevie, ako sa cíti či preciťuje láska, on ten pocit proste nepozná, lebo tento cit, táto vlastnosť ako taká mu nie je vlastná a láska mu je úplne cudzia. Preto, bratia a sestry uvážme, či je možné, aby tieto posolstvá dával svetu satan, keď on vôbec nedokáže sám zo seba dávať, ani prejavovať, ani obsiahnuť slovom či iným citovo-emocionálnym vyjadrením lásku ako takú?! Je absurdné, aby nám satan kázal modliť sa denno-denne korunku (ruženec) k Božiemu milosrdenstvu, aby on, satan, sám zo seba, ktorý je to najhoršie, najtemnejšie zlo v samej svojej podstate, vytvoril tieto úžasné, hlboké, nanajvýš krásne modlitby v modlitbovej kampani a potom nám ich všetky kládol tak dôrazne na srdce, aby sme sa ich denno-denne modlili, aby sme okrem toho ešte aj prinášali všemožné obety za duše hriešnikov, postili sa, obetovali lásku a milosrdenstvo za iných, aby nám sám satan kázal o prijímaní sviatostí, žiadal po nás dokonca aj týždenné pristupovanie k sviatosti zmierenia – svätej spovedi, alebo v týchto posolstvách k nám prehováral ako Božia Matka a potvrdzoval nám tak všetky jej proroctvá, ktoré dala svetu v La Salette, Fatime, Garabandale a inde po celom svete??? Je tiež mysliteľné, aby nám satan prinášal prorocké informácie o budúcich udalostiach, ktoré vie len sám Boh a odkrýval a vysvetľoval nám Božie tajomstvá, ukryté v Knihe zjavenia sv. apoštola Jána, aby on otváral doposiaľ zapečatené pečate a vysvetľoval ich obsah?! Veď či sa nenaplnilo v posolstvách predpovedané odstúpenie pápeža Benedikta XVI. a to presne do roka a do dňa, či sa nenaplnilo predpovedané zemetrasenie v Španielsku, záplavy v južnom Francúzku, smrť Moamara el Kadáfiho a mnohé ďalšie udalosti?

  A keď si tieto argumenty teraz prenesieme aj do roviny ľudskej, na tento Boží nástroj v osobe MBM, tak sa zamyslime, či by snáď ona nemala nič iné na práci, len sedela niekde v skrytosti pred svetom a vytvárala nejaké vymyslené posolstvá v tomto úžasnom rozsahu, v tejto úžasnej duchovnej hĺbke, v takýchto obrovských a ľudsky priam nedosažiteľných intenciách, aby jednoducho len tak z rozmaru klamala celý svet a vodila nás všetkých za nos? Veď premýšľajme, bratia a sestry, naozaj si niekto môže myslieť, že by toto všetko mohla nejaká žena z domácnosti alebo aj nejaká zaneprázdnená podnikateľka, či zamestnaná žena niekde v úrade, v továrni, či kdekoľvek inde, majúca navyše k tomu ešte aj vlastné deti, rodinu, manžela, povinnosti, sama zo seba dokázať a každý deň po celé tie tri roky vytvárať takéto posolstvá a to bez toho, aby v nich nespravila žiadnu chybu a nezaplietla sa vo vlastných „povymýšľaných“ formuláciách a tvrdeniach, či predkladaných vlastných argumentoch a aby sama zo seba bola schopná vytvárať tak hlboko do srdca prenikajúce slová a myšlienky a to všetko bez toho, aby takýto jej „grandiózny“ podvod nevyšiel najavo? A keby aj mala za sebou nejaký pomyslený tím špecialistov, teológov, rozličných odborníkov na rôzne oblasti, ktorí by proste len tak neúnavne pracovali po celé tri roky na vymýšľaní si takýchto veľkolepých posolstiev, to si naozaj niekto myslí, že by to bolo skutočne reálne možné? A čo by z toho všetkého mala ona sama alebo ten jej údajný pomyslený tím ľudí, načo by to vôbec všetci robili? Načo všetka tá ich námaha? Snáď pre peniaze, pre slávu, pre popularitu, alebo prečo vlastne, keď ani jeden z týchto argumentov pri hlbšej analýze neobstojí!?? Tá celá námaha, osočovanie a útoky sveta, všetky tie jej duševné bolesti, strádania, odriekania, obetovanie času, ktorý jej iste chýba inde, napr. keď ho nemôže venovať vlastnej rodine, by naozaj mohli stáť za to, aby z rozmaru či z čohokoľvek iného takýmto spôsobom jednoducho len zavádzala svet a vymýšľala si takéto posolstvá? NIE, TO ROZHODNE NIE JE MOŽNÉ !!! Bratia a sestry, ruku na srdce, kto by vôbec chcel toto tvrdiť, snáď len nejaký od reality odtrhnutý fantasta, človek, ktorý si neuvedomuje, čo vôbec hovorí, alebo len niekto, kto sa tak veľmi bojí pravdy, obsiahnutej v týchto posolstvách, že mu je každý prostriedok „svätý“, aby MBM a tieto posolstvá znemožnil, očiernil a zdiskreditoval? Je jasné, že útoky v takomto veľkom rozsahu môže spôsobiť len ten Zlý – ten starý úlisný had, satan, majúci za sebou všetkých pekelných démonov, ktorí pokúšajú duše, aby viedli nenávistnú kampaň v takomto širokom zábere.

  Preto dobre zvažujme, komu chceme viac veriť, či nenávisťou a satanom zmanipulovaným štváčom, podrývačom, novodobým farizejom, útočiacim na túto omilostenú dušu, tento Boží nástroj, ktorý na svojich pleciach nesie túto veľmi ťažkú, náročnú, zodpovednú a pre záchranu duší nanajvýš dôležitú Božiu misiu, alebo chceme veriť tejto našej omilostenej duši, prorokyni MBM a týmto posolstvám, ktoré nám cez seba sprostredkováva z neba a veríme v nich obsiahnutým slovám a myšlienkam, ktoré sa dotýkajú našich sŕdc a našich duší tak úžasným spôsobom? Vo vašom srdci predsa musíte cítiť, že toto nemôže pochádzať od satana, alebo to vôbec necítite? Tak sa skúste vžiť do situácie MBM, čo všetko musí kvôli týmto posolstvám znášať a predsa nemôže inak, pretože vie, že za ňou stojí samotný Boh, ktorý si ju vyvolil za svoj nástroj, za posledného proroka konca ustanovených časov.

  Verím, že teraz už chápete, o čo tu ide. Je to záverečný vrcholiaci boj dobra a zla, Boha a satana, posledné nenávistné pokusy Zlého zdiskreditovať, zhanobiť a očierniť tohto Božieho proroka, ktorý je vystavený všetkým nenávistným útokom ľudí, ktorí sa prepožičali satanovi ako jeho nástroje na tieto hnusné hanebnosti. Vo svete je tak veľa rozličných samozvaných prorokov, kvázi vizionárov, samoľúbych duší, ktoré majú plné ústa o svetle, vyšších svetoch, vyšších dimenziách, vyšších vibráciách, o údajných mimozemských bratoch a sestrách, ktorí vraj čakajú v duchovnej sfére, aby nám pomohli do vyšších úrovní bytia, do údajného nového sveta, plného svetla a lásky, do tzv. novej zlatej éry, kde budeme všetci šťastní a blažení. Prečo na nich nikto neútočí, prečo ich svet tak húfne prijíma a má ich za ozajstných prorokov? Je jasné, že satan si tých svojich falošných prorokov nebude hanobiť a napádať, či nie? Aký je to priepastný rozdiel medzi nimi a Máriou Božieho milosrdenstva, uvažujme o tom. Široká a pohodlná je cesta do hlbín pekla, ale úzka, tŕnistá, boľavá a plná obetí je cesta k ukrižovanému a oslávenému Kristovi Ježišovi do Božieho kráľovstva jeho Nebeského Otca.

  A preto sa nevzdávajme a kráčajme aj naďalej našou cestou navzdory všetkým hanebnostiam, ktoré sa ešte budú valiť na tieto posolstvá a na Máriu Božieho milosrdenstva, aj na nás prekladateľov posolstiev a na všetky Božie deti, ktoré prijímajú tieto Božie posolstvá a snažia sa v ich duchu žiť. Boh je predsa s nami, tak kto je proti nám? Buďme silní a modlime sa za našich nepriateľov, veď príde veľký deň nášho Pána a zdesené duše uvidia veľké znamenia na oblohe a potom nastane okamih veľkého Božieho Varovania a všetci neverci a hanobitelia týchto posolstiev padnú v zahanbení na kolená pred najsvätejším Božím majestátom. Sláva Bohu na výsostiam, nech je zvelebený náš Trojjediný Boh na veky vekov! Amen.

 35. Milí bratři a sestry, prosím, věnujte pozornost této informaci a zesilte modlitby. Detaily jsou na stránkách Hnutí pro život. Jde o hodně – je riziko schválení těžce amorálních zákonů!

  Návrh europoslankyně Estrelové o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech je znovu projednávána v Evropském parlamentu. Poté, co byla 22. října vrácena europoslanci zpět do Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, je zpráva prvním bodem programu jednání Výboru v pondělí 25. listopadu a je rovněž zařazena v programu prosincového plenárního zasedání Evropského parlamentu.

  Sami poslanci nejsou v otázce tzv. sexuálních a reprodukčních zpráv jednotní, protože při říjnovém jednání Evropského parlamentu bylo podáno velké množství pozměňovacích návrhů. Navíc téma zprávy je předmětem subsidiarity a nespadá do kompetence mandátu EU.

  Navržená zpráva Estrelové mj. ohrožuje práva rodičů na výchovu svých dětí, svobodu svědomí a požaduje neomezený přístup k potratům. Požadavky se shodují s požadavky propotratové organizace IPPF, která se podílela na formulování návrhu.

  Za ČR je členkou Výboru Andrea Češková (andrea.ceskova@europarl.europa.eu), náhradnicí Zuzana Roithová (zuzana.roithova@europarl.europa.eu).

  Členy výboru lze kontaktovat i prostřednictvím petice na stránce http://www.citizengo.org/en/895-estrela-report-back-table-stop-it.

 36. Chvála Kristu! Jsem moc ráda, že se za mě Michaela zeptala na žehnání a exorcizování, v němž jsem také neměla jasno. Je tu někdo, kdo by mi odpověděl, k čemu nám má sloužit požehnaná, resp. exorcizovaná sůl a olej? Dnes jsem si to nechala požehnat, na víc jsem se nezmohla. Stejně jako já byl zaskočen i kněz, že to chci požehnat, tak on mě zaskočil otázkou „Děje se něco?“

  Svíčky jsem si nechala posvětit už dříve. Je pravda, že při zpětném čtení poselství nacházím věci, které jsem si dřív nevšimla. Mluví se v některém poselství o soli a oleji? Resp. o požehnaných zápalkách? Nebo ty zápalky vychází z logiky věci, že pokud nebude svítit nic jiného než požehnané svíce, tak také ani neposvěcenou zápalku neškrtnu?

  • Ahoj, Monika,
   toto robia exorcisti, ktorí majú na to presne určené modlitby, nie „obyčajný“ kňaz a je smutné, že mnohí kňazi o tom ani len netušia a viac laikov o tom vie v porovnaní s kňazmi, ktorí tieto veci získavajú na duchovných cvičeniach od exorcistov z iných krajín, ktorí sem chodia evanjelizovať (Elias Vella, James Mariakumar…), alebo tí naši.

   Snažím sa chodiť pravidelne na večeradlo, kde toto jeden kňaz, čo chodí na Slovensko, exorcizuje. Z modlitby, ktorú sa modlí, majú byť táto voda, olej, a soľ použité hlavne počas dní veľkého trestu a pravdepodobne aj Varovania. Neviem celú modlitbu, ale zhruba si pamätám niečo, že pri oleji hovoril o oleji z olivy (čiže to má byť olivový olej) a pri vode a soli hovoril niečo v zmysle „exorcizujem ťa…, aby si na mieste, kde budeš vyliata / rozsypaná, zahnala na útek všetkých démonov, diabla a nečistých duchov… hlavne počas dní temna… a slúžila na uzdravenie tela, ducha i duše…“ nejak tak, ale už si to presne nepamätám. Buď si to želala Panna Mária v posolstvách z La Salette, alebo neviem kde, aby sa tieto predmety exorcizovali, ale robí sa to už pomerne dlho. Kto býva blízko Žiliny, dám mu súradnice, kde a kedy ísť, prípadne kto je blízko Kysúc.

 37. Jak bude vypadat příchod Antikrista a apokalypsa. I mnozí kněží budou sloužit Satanovi. Jako měl Kristus předchůdce neboli průkopníka Jana Křtitele, bude jej mít Antikrist. Předchůdce Antikrista je v Písmu svatém zmiňován několikrát, konkrétně v apokalypse. Je tam nazýván nepravým prorokem nebo lžiprorokem, zjevně proto, že nebude svatý a upřímný, nýbrž bezbožný a falešný, tedy zcela jako sám Antikrist. O nepravém proroku se proto také říká: „(Šelma) měla dva rohy podobné beránkovým a mluvila jako drak“. Tím se naráží na její podobnost s hadem v ráji, tedy na její falešnost. Předchůdce antikrista je nazýván šelmou, vystupující ze země, viditelně pro své pozemské (zvířecí) smýšlení a smyslům lichotící učení. Mnozí předpokládají, že předchůdcem Antikrista bude odpadlý biskup a uznávaný církevní prelát, protože je řečeno, že má dva rohy jako beránek. Pravděpodobně vystoupí jako vzdoropapež a vyvolá v křesťanstvu nepořádky a chaos.

  P. Houchedé praví, že Falešný prorok nebude král ani kníže, nýbrž mimořádný odpadlík v hodnosti biskupa. Z apoštola evangelia se stane přední hlasatel falešného mesiáše.

  Francouzská řeholnice Nativitas (1731-1798), klariska ve Fougeres, prorokuje podobně: „Vidím, že s blízkým posledním příchodem Krista způsobí špatný kněz Církvi velké utrpení.“ – Pozoruhodné je i proroctví svaté Hildegardy († 1179): „Římskou Církev rozerve strašlivé schisma, takže všechno bude připraveno k přijetí Antikrista.“

  V Písmu svatém je naznačeno, že Antikrist bude mít dva mocné pomocníky, totiž Satana a lžiproroka. V apokalypse se říká: „A viděl jsem z úst drakových a z úst šelmy a z úst nepravého proroka vycházeti tři duchy nečisté jako žáby.“ Drakem, šelmou a nepravým prorokem jsou Satan, Antikrist a lžiprorok. Stejně jako při vykoupení působily tři Božské osoby, budou i v tajemství zla působit společně také tři: Satan, Antikrist a Falešný prorok. Více zde: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/11370-jak-bude-vypadat-prichod-antikrista-a-apokalypsa-i-mnozi-knezi-budou-slouzit-satanovi.aspx

Pridaj komentár