Diskusia

Toto diskusné fórum je sprístupnené len registrovaným užívateľom, ktorí spĺňajú podmienky, definované tu nižšie v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľujeme individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup na fórum. Nie je možné, aby ste si cez prihlasovací systém fóra akýmkoľvek spôsobom sami vygenerovali svoje prihlasovacie údaje alebo si ich modifikovali cez funkciu „zabudnuté heslo“. Všetci prihlásení užívatelia majú jednoznačné identifikačné prihlasovacie údaje, umožňujúce prístup na diskusné fórum, ktoré prideľuje alebo modifikuje výlučne administrátor tejto stránky. Taktiež sa nemôžete prihlásiť pomocou starých prihlasovacích údajov, ktoré ste od nás obdržali v minulosti na našom niekdajšom fóre, pretože tieto už nie sú viac platné. Opakované prihlasovanie pomocou prihlasovacieho formulára zadávaním nesprávnych údajov bude mať za následok zablokovanie vášho prístupu na stránku kvôli našim bezpečnostným nastaveniam.

O prístup na fórum môžete požiadať individuálne cez emailový kontakt: admin@jezis-kristus-varovanie.net na základe splnenia podmienok, uvedených v pravidlách fóra. Žiadame o ich dôsledné dodržiavanie, pretože každé zneužitie fóra na účely, nezlučiteľné s jeho pravidlami, budú mať za následok trvalé zablokovanie prístupu daného prispievateľa na naše fórum poprípade aj na celú našu stránku ako takú cez ochranné bezpečnostné algoritmy, nastavené na našej stránke.

Pre tých, ktorí majú problém s prihlasovaním sa na našej stránke:
Kliknite na tento text (je to aktívny odkaz) a zobrazí sa vám návod v PDF, ako jednoducho skopírujete a vložíte vaše prihlasovacie údaje do prihlasovacieho formulára diskusného fóra.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na tejto podstránke sú uvádzané diskusné príspevky našich čitateľov, ktorí sa vyjadrujú k rozličným aspektom kresťanskej viery ako aj k vlastným osobným skúsenostiam života v pozitívnom duchu týchto Božích posolstiev. Táto podstránka je venovaná všetkým návštevníkom našej stránky, ktorí chcú poznať názory a skúsenosti iných, ktorí tieto posolstvá prijímajú a snažia sa v ich duchu žiť. Ak by ste sa aj vy chceli podeliť s ostatnými o vaše skúsenosti a poznatky života v duchu týchto posolstiev, môžete sa zúčastniť diskusie za podmienky, že dodržíte tu uvádzané zásady a pravidlá písania príspevkov, pretože:

Toto fórum bolo zriadené za účelom výmeny skúseností a poznatkov života s posolstvami medzi návštevníkmi našej stránky, ktorí sa s týmito posolstvami stotožňujú, veria im a prijímajú ich s otvoreným srdcom a snažia sa podľa nich žiť. Toto fórum nie je prístupné pre ľudí, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a ktorí majú v úmysle zverejňovať také príspevky, ktorými chcú kritizovať, spochybňovať, dehonestovať alebo akoukoľvek formou napádať alebo zosmiešňovať tieto posolstvá alebo samotnú Máriu Božieho milosrdenstva, ktorá posolstvá od Najsvätejšej Trojice a Nebeskej Matky dostáva, alebo napádať a kritizovať tvorcov a prevádzkovateľov tejto webovej stránky.

Taktiež upozorňujeme, že na tomto fóre nie je dovolené zverejňovať v príspevkoch odkazy a linky na iné internetové stránky a také zdroje na internete či v ostatných médiách, ktoré hanobia, očierňujú alebo kritizujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo tvorcov a prevádzkovateľov týchto stránok. Každé zneužitie tohto diskusného fóra na verbálne útoky nebude tolerované a takéto príspevky budú bez upozornenia zmazané resp. pri opakovanom úmyselnom porušovaní týchto pravidiel bude dotyčný(á) prispievateľ(ka) z fóra vylúčený(á).

Keď posolstvám neveríte, potom opusťte túto stránku a nechajte priestor tým, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a sú vďační za tieto slovenské preklady posolstiev. Veríme, že každý chápe nutnosť takýchto pravidiel, bez ktorých by nebolo možné prevádzkovať takúto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti nás donútili prijať takéto opatrenia, pretože sa vždy nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené na našom fóre prispievať! Ďakujeme, že rešpektujete pravidlá nášho fóra – šíritelia posolstiev Varovania.

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA – NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠÍM ČÍSLOM:

(Po najnovšej aktualizácii nášej stránkovej platformy WordPress sa zatiaľ z neznámych príčin číslovanie našich stránok fóra „samovoľne prestavilo“ do podoby, akú vidíte. Najnovšie príspevky nie sú pod číslom 1, ale pod najvyšším číslom. Pokiaľ sa nám podarí zistiť príčinu tohto prestavenia stránkovania, odstránime ju a číslovanie uvedieme znova do pôvodného stavu. Do tej doby prosíme o pochopenie.)

  1. Pán Ježíš hovořil o tom, že nám bude smutno po staré církvi. U mě se to projevilo při tomto videu: http://gloria.tv/?media=206808
    Pane přijď !

    Admin Peter:
    Áno, drahý náš Benedikt, veľmi nám chýbaš, aké krásne omše, plné duchovnej hĺbky, boli s tebou. Boh ti žehnaj, buď ešte dlho medzi nami, drahý náš pápež – pravý, verný, oddaný Bohu!

  2. Pre závažnosť najnovšieho posolstva, ktoré sa týka blížiaceho sa Varovania, ho citujem aj priamo v diskusii:

    972. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 15.11.2013 – 20:00 hod.

    Budete stáť predo Mnou sami – nikto iný nebude stáť vedľa vás

    Moja vrúcne milovaná dcéra, z poverenia Môjho Otca, Boha Najvyššieho, je mojim prianím, aby som informoval všetkých vás, ktorí trpíte v mojom mene, že je už blízko čas na uskutočnenie Varovania.

    Vy, ktorí ste dostali poznanie o tomto mojom veľkom dni milosrdenstva, uvidíte už čoskoro znamenia. Musíte predo Mnou vyznať svoje previnenia, aby ste boli náležite pripravení na túto udalosť, ktorá bude šokovať svet.

    Urobím to čoskoro, aby som mohol tých ľudí, ktorí odstrihli pupočnú šnúru, ktorá ich ku Mne spája, zachrániť skôr, ako bude príliš neskoro. Musíte Mi dôverovať a spájať sa v modlitbách, aby duše, ktoré sú v temnote, nezahynuli skôr, ako im poskytnem imunitu voči ich hriechom. Zahľaďte sa teraz do svojich sŕdc a duší a dívajte sa na ne tak, ako ich vidím Ja. Čo vidíte? Budete môcť stáť predo Mnou a povedať: „Ježišu, robím všetko, čo si želáš, aby som žil taký život, aký odo mňa očakávaš?“ Poviete: „Ježišu, urážam Ťa, ale neviem sa tomu ubrániť, tak prosím maj zľutovanie s mojou dušou?“ Alebo poviete: „Ježišu, zhrešil som, ale len preto, že sa musím brániť?“

    Budete stáť predo Mnou sami – nikto iný nebude stáť vedľa vás. Ukážem vám vašu dušu. Uvidíte na nej každú škvrnu. Znova budete prežívať hriech a potom vám poskytnem čas na to, aby ste Ma prosili, aby som vám preukázal moje milosrdenstvo. Nie preto, že máte nárok na moje milosrdenstvo, ale iba preto, lebo som sa rozhodol poskytnúť vám tento dar.

    Úsvit môjho dňa príde neočakávane skrze znamenia, ktoré vám budú vopred ukázané.

    Tri roky som sa snažil otvoriť vám oči pre pravdu. Niektorí z vás ju prijali. Iní Mi ju hodili späť do tváre. Teraz prichádza čas môjho Božieho milosrdenstva a len tí, ktorí Mi otvoria svoje srdcia a ktorí Ma príjmu, dostanú príležitosť, aby sa zachránili.

    Buďte vďační za moju bezpodmienečnú lásku.

    Váš Ježiš

  3. Požehnaný večer všem!

    Chtěl bych se zmínit o jedné věci, se kterou se jistě mnozí setkali. Vynořují se totiž informace, kde je údajně odhalena jistá Mary C. jako prorokyně MBM. Samozřejmě nechybí ani fotografie této paní a údaje o osobních a rodinných poměrech. Výsledkem je obvinění z „podvodných“ poselství a z finančního prospěchu na prodeji Knihy Pravdy. Toto bylo dokonce v některém poselství předpovězeno.

    Zachovejme si prosím víru v tyto poselství, protože víme z posledních překladů, že Varování je už velmi blízko. Mělo by nastat potom, co Benedikt XVI. opustí Řím, asi v důsledku obvinění ze zločinu nebo vyhlášením bludných nauk FP.

    Víme, že P. Ježíš dal MBM pravomoc nad tiskem Knihy Pravdy. Mým názorem je, že MBM v zájmu zachování své anonymity svěřila autorská práva zmiňované Mary C., která právě podniká v podobném oboru. Může však jít i o provokaci, aby se pravá MBM prozradila tím, že se bude bránit. Není potřeba se na  Mary C. dívat zle, může to být úplně jinak, než se tyto zdroje snaží podat a způsobit odpad od poselství.

  4. Požehnaný deň, keďže čas sa kráti a ani ja ho nemám veľa v týchto časoch, rozhodla som sa vám dať aspoň základné súbory na stiahnutie:

    1. Modlitby k drahocennej krvi a tvári Ježiša Krista – sú to krátke modlitby, kde sú zároveň veľké prisľúbenia, sú to 3 strany, má to Cirkevné schválenie: http://ulozto.sk/xiwxPxKw/drahocenna-krv-docx

    2. Mini Pečate, sú to len pečate bez modlitieb, ktoré je možné nosiť pri sebe:
      http://ulozto.sk/xutT6TjS/mini-pecate-docx

    3. Posolstvá z Garabandalu – súvisia s posolstvami MBM. Už pred päťdesiatimi rokmi dala Panna Mária tieto posolstvá štyrom dievčatám v španielskom Garabandale, kde hovorí o Varovaní, pokání, o odpadlíctve v Cirkvi atď… Dokument má 6 strán:
      http://ulozto.sk/x7Ag3gt7/garabandal-6-stran-docx

    4. Výpoveď bývalej ľudovej liečiteľky, ženy, ktorá liečila, ale zriekla sa toho – odporúčam vrelo všetkým, dajte to prečítať aj známym. Myslím, že tam je dokonale zhrnuté to, ako sa ľudia v dnešnej dobe odvracajú od Boha a idú za inými bôžikmi, teda diablom a jeho démonmi, ktorí pôsobia cez veštice, čarodejnice, ľudových liečiteľov, cez horoskopy, magnetizmus, prácu s energiami… Zároveň sú tam výňatky z Biblie, čo na to hovorí sv. Biblia a je tam tiež kompletný výpis všetkých okultných praktík, zoradených podľa exorcistu Jozefa Marettu – od jogy, cez relaxačnú hudbu atď. Link: http://ulozto.sk/xy8VNVqP/vypoved-byvalej-ludovej-liecitelky-docx

    5. Kniha Pravdy – je čiste len určená na vytlačenie. Písmo a všetko je už upravené, stačí nastaviť tlačenie OBOJSTRANNE (z jednej aj druhej strany) na konci sú krátke modlitby, ktoré nepatria do modlitebnej kampane a  modlitby po 125 ( v slovenčine ) a možno to dať zviazať hrebeňovou väzbou. Stačí zájsť do väčšieho papiernictva, kde to spravia. Súbor si uložte buď na USB kľúč alebo pošlite na mail niekomu. Ak má naozaj niekto problém a je z malej dedinky alebo nevie aj napriek vysvetleniu, čo má robiť, nech mi napíše na katka-katka(zavináč)centrum.cz, ale naozaj len v krajnom prípade to dám vytlačiť v našom papiernictve a zašlem poštou. Link na stianutie: http://ulozto.sk/xr8cCcPh/kniha-pravdy-konecna-verzia-docx

    6. Posielam aj ochranné opatrenia pre nastávajúci čas trestného súdu – dala mi to ešte moja babka, je to spred niekoľkých rokov z jedného kresťanského časopisu – M Rosa, či sa tým už chcete riadiť alebo nie, nechávam na vašom posúdení. Prikladám to pre istotu:
      http://ulozto.sk/xNoRcnPD/ochranne-opatrenia-pre-nastavajuci-cas-trestneho-sudu-docx

    7. K týmto ochranným opatreniam patrí aj la salettský kríž, ktorý mala Panna Mária na sebe – posvätený bude vydávať svetlo v čase temna podobne, ako aj posvätené sviece a je potrebné mať aj posvätené zápalky. Olej, vodu a soľ, najlepšie, keď sú exorcizované, ktoré dúfam máte všetci 🙂 Link: http://ulozto.sk/x4WqUXNf/ochranne-popatrenia-5-pdf

    8. Pre menej zdatných uvádzam, ako stiahnuť súbor z ulozto.sk: Kliknete na zvýraznený link – otvorí sa vám nová stránka, kliknete za žltý obdĺžnik stiahnuť, ukáže sa vám políčko, kde budú žiadať, aby ste opísali zelené písmena z jedného rámika do druhého prázdneho rámika. Potom, keď ich máte správne opísané v prázdnom rámiku, kliknete na uložiť a súbor sa vám uloží do počítača na miesto, kam si ho zadáte.

    • Dobrý večer všem. Můžete prosím někdo napsat, kdo víte a máte s tím nějaké zkušenosti, kde jste sehnali a nebo se dá sehnat exorcizovaný olej, sůl a vodu…? Máme jenom vodu, ta je ale svěcená, pak svíčky, ty jsou taky posvěcené, pečeť živého Boha, různé svaté předměty, vše svěcené od kněze.

      A moc prosím jestli někdo víte, jaký je rozdíl mezi posvěcením a exorcizováním…? Kdo může exorcizovat? Stačí kněz a nebo to musí být třeba exorcista a nebo úplně někdo jiný? Na koho se s tímhle obrátit? Pokud vím, tak u svěcení předmětů, vody a nebo vysvěcení bytu či domu, se kněz modlí nějakou speciální modlitbu k tomu určenou a pak to posvětí svěcenou vodou. Ale jak to probíhá u exorcizování a kdo může exorcizovat? Je to třeba podobné jak u svěcení, akorát že je ta modlitba k tomu určená nějaká více hlubší a ještě speciálně jiná? Musí se speciálně kvůli tomu jezdit třeba někde daleko, na pouť a nebo nějaké určené místo? Třeba když chce někdo škapulíř, tak je lepší si pro něj zajet přímo na místo, kde mu ho i přímo ti dotyční odkud škapulíř chce mít posvětí a osobně předají, třeba na nějakých exerciciích apod…?

      Setkala jsem se s názorama, že posvěcení (svěcení), požehnání (žehnání) a exorcizování čehokoliv – předměty, voda atd… je jedno a to samé, což mi přijde možná tak u prvních dvou možné. Ale exorcizování, jsem si vždycky myslela, že je průběh podobný jako u posvěcení, akorát že je ta modlitba nějaká jiná, hlubší, že to hlavně stojí na té modlitbě. Nebo že se exorcizování používá jenom na věci určené do kostela, třeba kalich, misku atd… Taky mě napadlo, jestli se tím nemyslí jak je na zelený čtvrtek vždycky ráno a nebo dopoledne pro kněze v diecézi speciálně mše a tam se nevím jestli světí, žehná a nebo teda exorcizuje olej? Jestli je to ono a to je ten olej, který jako máme mít…? A kdy teda a odkud ta sůl?

      Nějak v tom dost tápu a není mi to teda skoro vůbec jasné. Vím, že bych to asi měla vědět, ale bohužel nevím a stydím se moc za to 🙁 Budu moc ráda, když někdo vysvětlíte jak to teda je. Jestli je to teda něco jiného, jak to probíhá, na koho se obrátit, kam popřípadě zajet a kdo může teda exorcizovat. Děkuji moc. Budu moc ráda a vděčná za nějakou odpověď. Omlouvám se všem, kteří to vědí a považují tenhle dotaz za zbytečný, hloupý a vůbec hodný toho aby byl zodpovězen. Dobrou noc všem.

      • Milá Míšo, tyto dotazy nejsou vůbec hloupé, buďte v klidu, řada věřících lidí o tom nic neví. Pokusím se zodpovědět z pohledu laičky: exorcizování je jakoby „něco víc“ než posvěcení (či požehnání), jde zde o speciální modlitbu, aby tyto předměty nás chránily před působením zlých duchů. Slyšela jsem, že dříve se i dlouhými modlitbami exorcizovala svěcená voda ke křtu lidí. (Ale svěcené předměty samozřejmě chrání taky.)

        Detaily se lze dočíst např. v této knize: Francis Mc Nutt: Služba osvobozování od zlých duchů. Exorc. voda a sůl je k dispozici např. v Brně v kostele u minoritů nebo je dobré se zúčastnit setkání s exorcisty a duchovních obnov s nimi – např. s o. Eliasem Vellou. Předměty důkladně žehná i o. Manjackal (ale nevím, zda je už zdravý).

        Exorcizovat se dá voda, sůl, olivový olej (extra panenský), kříže, medailky, myslím, že i sochy a obrazy. (Možná by to mohli upřesnit i kněží z fóra – prosím.) Exorcizovat může prý každý kněz. (Na rozdíl od velkého, tzv. slavného exorcizmu, který je vyhrazen biskupům a jimi pověřeným kněžím.)

        Jinak samozřejmě se žehnají předměty i na některých poutních místech – doporučuji zvláště Medžugorje, nebojte se tam jet, to Vám nikdo nemůže zakázat. Informovat se můžete např. na http://www.verite.cz v Avetouru, apod. Je to velmi požehnané místo, na které nedám dopustit.

        • Ahoj, Michaela,
          ako uz spominala Ika, exorcizovanie oleja, vody a soli, co si my davame exorcizovat, knaz ma na tieto predmety presne urcenu modlitbu. Moze to robit iba exorcista, teda ja som sa stretla zakazdym s tym, ze to robil iba exorcista – pater Elias Vella alebo James Mariakumar alebo jeden, co chodi na Slovensko. Podobne poznam aj jednoho exorcistu, ktory je v Cechach. Ak si ich chete dat exorcizovat, napiste mi na mail katka-katka(zavinac)centrum.cz, nechcem ho tu spominat blizsie. Tato voda, olej a sol bude potrebna hlavne pocas dni velkeho trestu. Pozehnany den.

        • V mé bývalé jezuitské formaci důležitost role žehnání fakticky chyběla, natož exorcizování. Myslím, že diecézní klérus na tom nebude o mnoho lépe, už i proto, že důraz na vliv ďábla fakticky z pastorace i teologie vypadl a mám pocit, že už i dávno před koncilem, alespoň v tom smyslu, že velkou rolí právě církve a jejích svátostí je ochrana před Zlým. Proto se jen domnívám z logiky věci, že žehnání spojené s exorcizováním je vlastně úkon ze strany světitele, který přímo raději zmiňuje v žehnací modlitbě ochranu před Zlým a v tomto smyslu dobře motivuje i víru uživatelů těchto předmětů, aby je v tomto smyslu též užívali (to si dnes uvědomuje jen málo kněží – takových jako Vella, Amort… je málo). Dokonce si myslím, že každé žehnání i svátosti jsou především ochranou proti Zlému, akorát my jsme je poznenáhlu předefinovali všelijak jinak, aby hlavně nebyli tímto – opět tomu Zlému se podařilo postavit něco na hlavu. Domnívám se tedy, že když Vám světitel požehná nějaké předměty (pokud ho k tomu pohnete), tak jsou z titulu tohoto žehnání vždy ďáblovi ostnem, spíše je smůla, že tuto jejich exorciční roli už mnozí nechápou a tudíž ani nevyužívají. Tato slepota, pří vší moci od Boha obsažené v kněžství, se týká především nás kněží, čímž se pak dál snadno rozlévá i do ostatního lidu Božího. Pánovou milostí skrze poselství k nám přichází opět poučení o důležitosti předmětů, na nichž On chce zanechat svůj otisk, který ďáblu vadí a nás tak chrání před jeho zhoubným vlivem.

  5. Dík za přístup na forum.
    Rozpoutaná diskuze kolem platnosti mše sv. jen ukazuje, jak se naše teologie stala komplikovanou a to proto, aby jako u exaktních věd, postihovala podstatu věci (pošetilá to snaha nad tématem jejího zájmu), při tom si ani nevšimla, že jí začaly nějak vypadávat klíčová témata učení, umožňující porozumění Kristovu odkazu (třeba: peklo, ďábel, duše, Duch sv., Kristova oběť, hřích, Boží milosrdenství, spása, svědomí…). My kněží (a dnes i mnozí teologicky vzdělaní laici), pohybující se v tomto komplikovaném myšlení, mohou mít díky tomu problém, uchopit Knihu Otcovu-Bibli a Knihu Pravdy-poselství MBM úplně jednoduše – srdcem; přitom se zdá, že pro vklouznutí do díla spásy (naše osobní napojení na Ducha sv.) nepotřebujeme v současné době už nic jiného než právě jen tyto dvě knihy.

  6. Milé sestry a bratři v Kristu,
    před nedávnou dobou jsem na fóru uveřejnila informaci, že německý kardinál Marx, který patří do nejužšího výběru osmi kardinálů – poradců papeže, vyzývá k nutnosti vykládat nově evangelium. Přednáška s tímto tématem (Pokřivené hlásání evangelia?) zazněla v Brně v podání známého kněze Z. J., která byla opravdu šokující. Pozvánka na ni byla i na oficiálním webu Biskupství brněnského. Tento salesián nás informoval, že v oblastech morálních má Církev příliš zvednutou laťku, která se stala pro mnohé nezdolatelnou překážkou, tudíž bude nezbytné ji snížit. Tvrdil, že nastala jiná doba, že mladí lidé dnes vstupují do manželství až po třicítce, a proto po nich nemůžeme chtít, aby vydrželi bez sexu tak dlouho. Mladým prý Církev nenabízí žádnou alternativu. Je mu velmi líto, že případy předmanželského soužití zatím řeší kněží jen individuálně, a proto je nutné tuto problematiku vyřešit v Církvi celoplošně, aby mohli dávat ve zpovědnici rozhřešení lidem žijícím sexuálním životem před manželstvím, aniž by se ho chtěli vzdát. Vypadá to tedy, že zruší Boží přikázání „Nesesmilníš!“ a přepíšou nově Katechismus (i ten byl již po II. vatikánském koncilu značně změněn proti původnímu). Vezmou si kněží na zodpovědnost, že pokud někdo z těchto mladých lidí zemře náhlou smrtí, bude ohrožena spása jeho duše? V Božích očích hřích zůstává hříchem, i když ho tak už nepojmenujeme. Ale co se tím trápit? Vždyť málokdo už dnes věří v peklo a utrpení v očistci se také smějí (tak tomu bylo i na přednášce při předčítání o očistci). Netrapte se a užívejte dne. Řiďte se heslem „carpe diem“ a ne „memento mori“.

    Dále na přednášce zaznělo, že máme nastavenou laťku příliš vysoko ohledně homosexuálů. Požadavek čistého života je pro ně prý neuskutečnitelný, a proto se jim uzavírá cesta do kostela. I to je nutné změnit. A jak víme, bude vydána také duhová bible, ze které budou vyškrtnuty všechny „podezřelé“ části odsuzující homosexuální chování a samozřejmě bude opět přepsána příslušná pasáž v Katechismu.

    Co se nepodařilo dosud, podaří se prý jistě s tímto papežem, který doslova „přehodí výhybku“, má pochopení pro to, že Církev musí svědčit nově dnešním lidem a hlavně NEMORALIZOVAT, jak to dělala po celá staletí před námi. Do toho nám krásně zapadá i dotazník z Vatikánu rozesílaný věřícím celého světa, aby vyjádřili své názory ohledně antikoncepce, předmanželského sexu, nových sňatků rozvedených atd.

    Na toto téma navázala další přednáška známého věřícího psychologa, hlásajícího otevřeně hereze. Jedna z nich je, že Ježíš nepřišel proto , aby spasil lidstvo, ale aby se popral s tím, že je adoptivní syn. Zde se objevily stejné názory dotažené do konce, že přece musíme i k tomu předmanželskému sexu nabídnout antikoncepci, abychom neměli mladistvé těhotné. Odpovídající by mohl být prezervativ. A já se ptám – vzhledem k nespolehlivosti této ochrany nepovolí Církev i něco spolehlivějšího – tedy abortivní (!) hormonální antikoncepci? A když i ta selže, nepůjde dovolit v „krajních“ případech i interrupci? Na jeden hřích se totiž nutně nabalují hříchy další. Pro katolické rodiče nastane neuvěřitelná situace. Dosud vychovávali děti v souladu s Desaterem a Katechismem Katolické církve. Mají pokračovat a tak se dostat do rozporu s novým oficiálním učením „nové“ církve? Tady platí, že v prvé řadě musíme poslouchat Boha. Vychovávat „proti proudu“ je už nyní velmi těžké a vypadá to, že nám to nebude ulehčeno. Pokud dosud byla Církev ochráncem mravních hodnot a pilířem morálky, v brzké době už tomu tak nebude. Velké změny se prý chystají na synodu rodin v listopadu příštího roku. Díky poselstvím Marii Božího milosrdenství víme, na co všechno máme být připraveni, ale i tak to budou těžké boje. Budeme bojovat proti dalšímu rozmachu modernismu v Církvi. Pán Bůh ať je s námi všemi!

    • Požehnanie nášho Boha nech je s nami všetkými,
      sestra Ivka, ďakujem Vám za príspevok, je to hrozné, ale sme na to pripravení. Chcela by som Vás poprosiť, či nie je k dispozícii nahratá prednášku toho kňaza, bol by to dobrý argument pri zdielaní s posolstvami. Ak by existovalo CD, buďte taká láskavá a vložte ho sem. Ďakujem.

  7. Drahí bratia a sestry, po dlhšom čase sa chcem znova zapojiť do diskusie na tomto novo zriadenom fóre, za čo patrí moja veľká vďaka adminovi Petrovi a všetkým, ktorí pre nás túto stránku vytvorili. Na našom starom fóre som písaval svoje príspevky pod nickom „petter“ a tak chcem pod ním prispievať aj tu.

    Chcem sa v tomto príspevku dotknúť otázky platnosti vysluhovania sviatostí, ako sa k tomu už predo mnou vyjadrili iní prispievatelia na tomto fóre. Nebudem teraz argumentovať kódexom ani katechizmom, ale uvediem výňatky z našich posolstiev, ktoré nám dávajú jasnú predstavu, či sú vysluhované sviatosti platné alebo neplatné. V posolstve z 5.6.2013 sa uvádza:

    „… konečne už viac mojich vysvätených služobníkov odpovedá na moje volanie, aj keď sa tým vydávajú na veľmi osamotenú cestu. Majú voči svojim nadriadeným záväzky, pretože som svojej Cirkvi na zemi udelil právo uplatňovať jej autoritu nad všetkými Božími deťmi. Moji vysvätení služobníci musia dodržiavať všetky nariadenia, ktoré sú im dávané mojou Cirkvou až do dňa, kedy moje sviatosti budú pozmenené. Potom sa ich povinnosti budú viazať iba na Mňa.“

    Pán Ježiš tu hovorí o dni v budúcnosti a posolstvo je dané už teraz počas dvojpápežstva.

    „Vy, moji vysvätení služobníci, ktorí neveríte v predpovedané proroctvá, keď moja Cirkev na zemi bude zničená zvnútra, sa musíte modliť, aby som vás zachoval silných a verných môjmu učeniu, až kým deň temnoty nezmetie všetku moju prítomnosť vo svätých svätostánkoch po celom svete. Lebo až sa to stane, potom bude vašou jedinou povinnosťou slúžiť iba Mne, Ježišovi Kristovi.“

    Ak tento deň zmetie Božiu prítomnosť vo svätostánkoch, to znamená, že teraz tam ešte Pán Ježiš každopádne prítomný je. A to sa môže diať len platným premieňaním hostie na sv. Eucharistiu. A Pán Ježiš jasne hovorí o správnom poskytovaní sviatostí, ktoré teda nemôžu byť neplatné:

    „Nemajte zarmútené srdce, pretože akonáhle budete hlásať iba pravdu môjho učenia a poskytovať sviatosti tak, ako ste boli vyučení, bude to vaša zachraňujúca milosť. Pokiaľ dostanete a ak by vám bolo nariadené odmietnuť pravdu mojej Cirkvi na zemi, potom to budete musieť rozpoznať.“

    A tu Ježiš hovorí veľmi jasne, že ten deň (od ktorého budú sviatosti oficiálnej cirkvi neplatné), ešte neprišiel:

    „Ten deň ešte neprišiel, ale až budete tými v najvyšších pozíciách vyzvaní, aby ste odmietli najsvätejšiu Eucharistiu, potom budete vedieť, že vám (v mojich slovách) bola daná Pravda.“

    „Až budete vyzvaní prijať isté učenia ešte pred týmto dňom, o ktorých vo svojich srdciach budete vedieť, že by som ich nikdy nemohol tolerovať, uvedomíte si hroznú skutočnosť zničenia, ktorému Cirkev čelí.“

    „Len statoční a odvážni medzi vami budú stáť za pravdou a zostanú Mi verní, keď sa vás pokúsia prinútiť prijať pohanské lži. Vy budete pokračovať v udeľovaní sviatostí krstu, svätého prijímania, spovede, birmovania, manželstva a posledného pomazania.“

    Ak na základe uvedeného budú verní kňazi pokračovať vo vysluhovaní sviatostí, tak tieto sú logicky ešte stále pravé a platné. Ak by boli neplatné, tak pokračovaním v ich vysluhovaní by stratili svoju platnosť.

    Žijeme obklopení temnotou posledných čias. A tá bude prenikať postupne všade, až nakoniec uchváti naplno sv. Cirkev, preto sa neobracajme napravo ani naľavo (porovnaj Lk 9, 62), lebo zmalomyseľnieme. Byť opatrný je potrebné, no skôr byť ostražitým, majúc sa tak na pozore.

    V modlitbe, súžení a nádeji prajem všetkým požehnaný deň, petter.

    • Chvála Kristu, chtěl bych jen krátce reagovat na příspěvek 207:

      K otázce platnosti odstoupení Benedikta XVI. se vyjádřit nedokážu – s autorem příspěvku souhlasím v tom, že nemohou být současně dva papežové – slovní spojení „emeritní papež“ považuji za nesmysl – pokud papež odstoupil platně, zůstal biskupem. Osobně mám pocit, že tím, že Benedikt XVI. dál používá oděv papeže, nám chce něco „mezi řádky“ naznačit.

      Je dochováno proroctví sv. Františka z Assisi, že bude nepravý papež zvolený nesprávnou volbou – dosud se nenaplnilo. V čem by ale tato nesprávnost měla u PF spočívat, není známo. Každopádně je zajímavá shoda jmen – proč právě sv. František pronesl toto proroctví?

      Všeobecně se má za to, že volba PF proběhla v souladu s kanonickým právem – tuto myšlenku uvádí i Dr. Kelly Bowring:
      http://www.stepanalbert.estranky.cz/clanky/dr.-kelly-bowring-pozitivne-hodnoti-mdm-poselstvi-velkeho-varovani.html

      Je ovšem otázka, zda ustanovení kanonického práva neomylně zohledňují to, jak věci vidí Bůh – pokud se např. volby papeže mohou účastnit i kardinálové, kteří jsou jinak ve stavu exkomunikace z důvodu členství v zednářských lóžích, je pochybnost na místě. Každopádně lze konstatovat rozdíl mezi ustanovením kanonického práva (papež může odstoupit) a sdělením v poselstvích Varování (papež je papežem až do smrti).

      Důležitější je ale otázka platnosti udílení svátostí – zde se podle mého názoru autor příspěvku mýlí – platnost udělení svátostí závisí na platném svěcení kněze, jeho úmyslu udělit svátost (v případě mše sv. přinést Kristovu oběť nekrvavým způsobem), dodržení formy (v případě mše sv. slova proměňování) a materie (v případě mše sv. nekvašený chléb a víno). Někde bylo uvedeno, že kdyby kněz vynechal všechny modlitby mše sv. kromě slov proměňování, mše by byla platná.

      Samotná zmínka o aktuálním papeži, tj. jmenování špatného papeže, mši sv. zneplatnit nemůže. Vezměme si, kolik by bylo dříve neplatných mší – jak dlouho dříve trvalo, než se zpráva o úmrtí a volbě nového papeže dostala do všech míst světa – kdyby platnost mše závisela na znalosti správného papeže, tak by Církev nemohla „jít do celého světa“ – byla by vázána na blízké okolí papežova pobytu, protože k platnému udílení nejdůležitějších svátostí by každý kněz musel vědět, jak se papež jmenuje 🙂

      Ani jednota s papežem není k platnému sloužení mše sv. nutná – např. pravoslavné církve platně udílí svátosti, v jednotě s papežem ale nejsou.

      A nakonec ještě jeden důvod – pokud věříme, že skrze MBM promlouvá Bůh, tak si také buďme jisti, že tak důležitou okolnost, jako zneplatnění mší sv., by nám nezatajil, ale varoval nás – a to pěkně dopředu! Jak dlouho jsme byli upozorňováni na spiknutí proti Benediktu XVI.?

      Na neplatnost mší sv. v budoucnu jsme také upozorňováni, ale důvodem bude změna slov proměňování (tj. změna formy). Takže zachovejme klid, protože „poplach s výjezdem“ se odkládá. 😉

  8. Milá Ilko Veroniko, přesně vím co prožíváš, protože jsem prožila v naši farnosti stejnou situaci, trvalo to dva roky a byla jsem na pokraji sil. Jsme malé městečko, takže do jiného kostela jsem nemohla jít a přesto jsem toužila být na mši svaté často, ale chodila jsem tam se sevřeným žaludkem díky našemu knězi. Všechno jsem to odevzdávala Pánu Ježíši, ale bylo to velmi těžké. V polovině tohoto roku jsem byla již tak vyčerpána, že jsem neměla sílu skoro na nic. Ale stačí důvěřovat Pánu a On udělá i zázrak. Během pár dnů byl náš kněz najednou poslán pryč, máme teď nového kněze a ta „lehkost“, s jakou jdu na mši svatou se nedá ani popsat, mám velikou radost. Je to pro mě zázrak, protože náš kněz byl již v důchodu a nikdo nečekal, že opustí naši farnost. Stále musím opakovat „Ježíši, důvěřuji ti“. Milá Ilko, přeji ti hodně sil a pevnou důvěru v našeho Pána. Jsem tak ráda, že je diskuze znovu přístupná, děkuji adminovi! Přeji všem požehnaný večer +

  9. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

    Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

    • Za pápeža Benedikta XVI., ktorý v týchto časoch veľmi trpí, je opustený a sám v modlitbách a prosbách k Bohu za celú Kristovu Cirkev na zemi, aby sa v nej zachovala pravá katolícka viera, liturgia, sviatosti a všetky po stáročia zachovávané tradície.

    • Za rímskokatolícku Cirkev, aby odolávala modernistickým tendenciám a všetkým „revolucionárom“ a novátorom v jej radoch vo vnútri svätej Stolice.

    • Za všetkých kňazov a vysvätených Božích služobníkov v našej sv. Cirkvi, ktorí ako naši duchovní pastieri a Bohom poverení služobníci majú pred Bohom veľkú zodpovednosť za nás, aby nám vždy dávali pravý duchovný pokrm a viedli nás v pôvodnej katolíckej viere ku večnej spáse, zasľúbenej Bohom Otcom skrze jeho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.

    • Za odvahu, statočnosť a nebojácnosť našich duchovných pastierov pri hájení a dodržiavaní pravej katolíckej viery podľa pôvodnej tradície. Aby sa nebáli ozvať a rozhodne sa postavili proti zmenám, ktoré by zasiahli pôvodný charakter vysluhovaných sviatostí.

    • Prosíme aj za duchovné precitnutie a obrátenie sa tých duchovných pastierov, biskupov, kardinálov vrátanie pápeža Františka, ktorí či už s plným vedomím alebo zo slepej poslušnosti idú opačnou cestou, ktorou sa vydali Boží nepriatelia vo vnútri našej sv. katolíckej Cirkvi s cieľom rozbiť pravú pôvodnú katolícku vieru a asimilovať ju do jedného celosvetového pohanského náboženstva bez prítomnosti Ducha Svätého.

    • Prosíme dnes obzvlášť aj za našu Božiu prorokyňu Máriu Božieho milosrdenstva, ktorá v týchto dňoch zažíva veľké útoky zo strany médií ako aj istých osôb z radov našej katolíckej Cirkvi, naplnených voči nej nenávisťou, vyhlasujúc ju za kacírku a vyhrážajúc sa jej exkomunikáciou.

    • Za všetkých prekladateľov a šíriteľov posolstiev Varovania, aby spolu s Máriou Božieho milosrdenstva statočne niesli tieto svoje kríže pre Pána a pre spásu všetkých Božích detí.

    • Za obrátenie hriešnikov a za našich neveriacich a v hriechu žijúcich rodinných príslušníkov, aby sa obrátili a mohli byť spasení.

    Nech Pán znásobí naše prosby a obety za všetky tu uvedené úmysly. Sláva Bohu na výsostiach, nech je zvelebené meno Pánovo na veky vekov! Amen.

  10. Milovaní priatelia „nášho fóra“, ďakujem nášmu ozajstnému priateľovi Ježišovi Kristovi a jeho Matke Panne Márii, tiež Duchu Svätému a najmä nášmu Nebeskému Otcovi za stálu pomoc pre nás všetkých, ktorí im otvárame svoje srdce a svoje vnútro pre prijatie potrebných milostí pre náš každodenný život. V posolstvách ako aj v modlitbách od MBM sa pred nami otvárajú skutočnosti, ktoré by inak boli nášmu poznaniu zatvorené.

    Každý jeden deň študujem na fóre Vaše ohlasy, pripomienky. Pretože Boh nás má rád, sme jeho deti, chce nám povedať len Pravdu, ktorá niekedy pohladí, niekedy nie je pre nás celkom jasná. Týmto spôsobom sa chce milujúci Boh prihovoriť ku každému z nás v tom probléme, ktorý práve prežívame a dať nám aj svoju odpoveď.

    Je veľmi dobre, keď niekto z našich priateľov nám s problémom pomôže, no môže sa stať, že ani pri najlepšej vôli sa riešenie nenájde. Až spoznáme, ako nás Boh miluje, budeme sa veľmi radovať zo skutočnosti, že sme jeho deti a On je našim Otcom. Môže sa nám niekedy pozdávať, že sme ako siroty so svojimi problémami, no v tom čase nás On má vo svojom náručí.

    Som veľmi povďačný Otcovi Jánovi za jeho vysvetlenie ohľadom platnosti vysluhovania sviatostí, najmä svätej omše. Je naozaj veľmi dôležité pre nás všetkých mať v týchto zásadných otázkach jasno. A brata admina Petra nech Boh ďalej vedie svojou milosťou.

    A keď príde naša hodina, nerobme si starosti, čo a ako budeme konať či vysvetľovať svoje zmýšľanie alebo konanie. To za nás urobí Duch Svätý. Všetkým Vám zo srdca žehná a Božiu milosť a ochranu vyprosuje a za Vaše modlitby ďakuje Váš brat v Kristovi Slávko.

    • Drazí, moc děkuji o. Slavkovi i o. Janovi za dobré zprávy a pomoc v rozlišovnání. Chtěl bych se teď podělit o svou zkušenost, jak píše o. Slavko, „Až príde naša hodina, nerobme si starosti čo a ako sa budeme správať či vysvetľovať svoje zmýšľanie či konanie. To za nás urobí Duch Svätý“. Nebyl jsem v ohrožení života, stalo se to, když jsem pomáhal na kurzu Alfa a ve skupince jsme měli probrat několik podotázek už si nepamatuji přesně, pravděpodobně na téma Ďábel a zlí duchové. Byla mi položená otázka, na kterou jsem neznal odpověď. Pravděpodobně bylo v daném okamžiku důležité pro někoho ze zúčastněných, aby mu bylo odpovězeno. Už jsem chtěl říct, že odpověď neznám, když mě náhle zalila Přítomnost Ducha svatého a odpověď mi byla vnuknutá. Věřím, že podobné to může být i v situaci, jak popisuje evangelium, které jsme četli minulou neděli. Ať nás Duch svatý shromáždí a sjednotí! Jiří

      • Chcem sa podeliť o podobnú skúsenosť, drahí bratia a sestry. Môžem bez snahy o falošnú pokoru o sebe povedať, že som prvotriedny zbabelec a lenivec, čo sa týka MBM a vôbec aj môjho duchovného života. Stalo sa mi to v lete, môj otec mi urobil službu a aj s mojimi deťmi nás po návšteve viezol domov, čo je takmer 300 km. Môj otec je úžasný človek, ale je nepraktizujúci veriaci, možno ateista. Nebyť jeho skúsenosti so smrťou (mal zážitok klinickej smrti), zrejme by neveril, že na „druhej strane“ niečo vôbec je. Naše rozhovory o Bohu, Cirkvi a pod. boli pre mňa vždy veľmi bolestivé. Mojich rodičov nazývam obeťami komunizmu, oni vidia bývalý režim len v ružových farbách. Ale nechajme to. Prišla téma na vieru. A zrazu sme boli doma… Ja som si uvedomila, že som asi 2 hodiny (možno aj viac) rozprávala a rozprávala. Samej mi to už bolo nepríjemné, ale nedokázala som prestať. Chcela som zmeniť tému, ale nešlo to. Akoby za mňa hovoril niekto iný, sama som bola prekvapená mojich vlastných slov. Sama od seba sa ťažko vyjadrujem a často sa aj zajakám. Ale vtedy mi liezli myšlienky do hlavy, keď som skončila, triasla som sa. Môj otec, ktorý inak oponuje, len ticho počúval. Deti, ktoré sa obyčajne dožadujú „výbehu“, boli ticho, aj keď nespali. Neviem, či sa niečo zmenilo u neho, trošku sa mi zdá týmto veciam prístupnejší, dáva otázky, aj keď také, na ktoré nedokážem odpovedať. Neviem posúdiť, či to bolo to, čo nazývate náhlou prítomnosťou Ducha svätého, možno som len vypustila ventil, kde už bol pretlak. Zlý duch to snáď nebol, ten by mi asi nedovolil hovoriť o Matke Božej, smrti, zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a o pekle. Nech je pochválená Najsvätejšia Trojica.

        Ešte sa chcem podeliť o jednu moju radosť, aj keď je to už k inej téme. Všimla som si, že keď je posolstvo od Boha Otca, len veľmi málokedy je v duchu jeho spravodlivého hnevu voči svojim deťom. Vždy je vyjadrením jeho obrovskej lásky k nám. Vždy ma to „dostane“. Ako dieťa, keď čakám od rodiča spravodlivé „poza uchá“, a už sa krčím pod rozohnanou rukou a tá ruka ma nielenže neudrie, ale hladí a utešuje. Niežeby som necítila lásku aj od Pána Ježiša a našej Matky, práve naopak, ale je to práve Pán Ježiš, ktorý nám najčastejšie zjavuje, ako je Otec veľmi nahnevaný a ubolený. Keď hovorí Otec, svoj hnev a bolesť akoby potláčal, ako rodič, ktorému ublížilo jeho dieťa a on ho chce priviesť do svojho náručia tým, že vyjaví svoju lásku k nemu. „Najprísnejšia“ ku našej disciplíne sa mi zdá Matka. Kým Otec vraví: aj jediná modlitba od srdca môže zmeniť svet (toto nie je presný citát, nemám čas ho teraz hľadať), Matka hovorí: modlite sa neustále, modlite sa ako ešte nikdy! Samozrejme si tieto požiadavky navzájom neodporujú. A samozrejme nechcem týmto rozoberať alebo špekulovať, čo môže cítiť Boh. Je to môj pocit. Ako je to s Vami?

        • Chvála Kristu, Luci i ostatní bratři a sestry!
          Se svědectvím druhým lidem mám podobnou zkušenost – když si myslím, jak něčemu „perfektně“ rozumím a snažím se jaksi sama ze sebe něco vysvětlovat, nejde to, není ochota slyšet, zakoktám se, zamotám se do vlastních myšlenek. Ale někdy se dostanu do situace naprosto nečekané a potkám někoho, koho třeba vůbec neznám nebo je mi ze začátku i protivný a najednou jsme u tématu víra, smrt, obrácení … a jde to jakoby samo. Před pár lety jsem musela náhle do nemocnice na pár dní. Bylo to přes víkend a kamarádka mi domluvila nemocničního kaplana, který mi večer v 18 h přinesl sv. přijímání. Šla jsem za ním na chodbu, kde byl klid a kde jsme mohli být sami v modlitbě.

          Po návratu na pokoj se mě zeptala moje sousedka (byly jsme tam jen my dvě): Ty jsi měla rande, že tak záříš? To byl za tebou ten tvůj? Napřed mě to trochu rozesmálo, ale pak jsme se daly do řeči. Poslouchala a pak se pochlubila, že zná jejich pana faráře, že je hodný, že si s ním taky ráda povídá atd. O víře nevěděla skoro nic. Už jsme se pak nikdy nepotkaly, ale Pán ví, jestli se zaseté semínko chytlo.

          Když nemám sílu a slova svědčit, lidem okolo sebe žehnám, svěřuji je do Božího Milosrdenství a pod ochranný plášť P. Marie. Když si člověk připadá, že je na to sám, jako v poušti, asi by měl prosit Ducha sv. aby směl být pro druhé studánkou, i když jen maličkou, ale plnou čisté vody. „Kdo věří ve mně, z jeho nitra potečou proudy živé vody“, snad jsem to citovala dobře. Přeji vám všem požehnaný den.

    • Pochválený buď Ježiš Kristus! Drahí bratia a sestry v Kristovi. Ďakujem nášmu Pánovi Ježišovi, že mohol admin Peter znova otvoriť fórum a my sa môžeme takto „stretávať“ a vzájomne sa povzbudzovať. Priznám sa vám, že ste mi velmi chýbali. Mám rovnaké skúsenosti s posolstvami ako aj vy. Je úžasné, keď si tu prečítam vaše príspevky, ktoré ma častokrát velmi povzbudia. Už v minulosti ste mi vedeli poradiť, keď som občas niečomu neporozumela. Ďakujem vám! Každú stredu sa teším na spoločnú modlitbu sv. ruženca. Boh vás žehnaj! Monika M.

  11. Chvála Kristu! Papež Benedikt XVI. se o „milosrdné lásce“ vyjádřil takto: „Často se projevuje tendence omezovat termín „milosrdná láska“ (la carità) na solidaritu nebo pouhou humanitární pomoc. Je však důležité připomenout, že nejvyšším dílem lásky je právě evangelizace neboli „služba Slova“. Neexistuje žádná činnost prospěšnější bližnímu, tedy láskyplnější (caritatevole), než lámat chléb Božího slova, umožňovat bližnímu účast na radostné zvěsti evangelia a přivádět jej ke vztahu s Bohem. Evangelizace představuje nejvyšší a nejcelistvější povznesení lidské osoby.“ Kéž jsou tato jeho slova povzbuzením a kompasem pro rozlišování v dnešní době, kdy se vše začíná převracet naruby. Jan.
    (Zdroj: POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013, říjen 2012)

  12. Milí bratři a sestry v Kristu, vydržte, bojujte, seberte všechny síly, Bůh je s námi i v těchto těžkých chvílích. Sama mám už delší dobu zkušenost, že lidé IP neberou. To je prostě realita a bylo to předpovězené. Ale posilou mi je pos. tuším 198, kde se píše, že modlitba jednotlivce může pomoci zachránit národ. V deníčku sv. Faustyny se také můžeme dočíst, že Pán Ježíš kvůli ní požehnal celému Polsku. A Terezka (tedy sv. Terezie z Lisieux?) je patronkou misií. Křehká, slabá a nemocná žena, a přitom slíbila, že po své smrti sešle na zemi déšť růží. My jsme kolikrát taky slabí, křehcí, ale v naší slabosti se může projevit Boží síla. Takže nezoufejme, určitě těch jednotlivců je víc. Bůh nám dá hodně milostí.

    Sama to teď řeším tak, že se ve skrytosti modlím, velmi mi poslední dobou přirostla k srdci modlitební kampaň. Zpočátku jsem se ji moc nemodlila – nestíhala jsem. Pak jsem se začala denně modlit aspoň č. 33-Pečeť, pak jsem přidala č. 13 – jsou tam velké přísliby pro ty, co se budou modlit celý měsíc za zatvrzelé hříšníky. Pak jsem přidala litanie, no a teď se, když to zvládnu, někdy pomodlím i celou kampaň. Často tam najdu nějakou větu, která mě v tu chvíli hluboce zasáhne. Prosby jsou evidentně vyslyšené, i když ne vždy zrovna viditelné. Jde hlavně o proměnu srdce, cítímxc to.

    Ještě napíšu příště víc, dnes mi není dobře. Prosím, pomozte mi modlitbou. Nechci na internetu prát špinavé prádlo, ale určitý kněz se ke mě poslední dobou chová nepřiměřeně agresívně. Nejsem si vědoma, že bych mu ublížila, netýká se to IP a sama tomu nerozumím. Denně se za kněze modlím, tím spíš to nechápu. Mám skoro problém jít na mši do farního kostela. Snažím se modlit, žehnat, odpouštět, ale v tuto chvíli prostě už nemám kapacitu…

    • Milá Ilko-Veroniko, tak se zdá, že je nás osamocených pěšáků hodně. Úplně jsem z toho dostala dobrou náladu a radost, že při vzdáleném spojení osamocených jednotlivců toho s Boží pomocí hodně zvládneme. Když jsem napsala mnoha kněžím loni mail o IP, upřímě řečeno jsem se pak hodně bála, jestli mě vyzpovídají, podají svaté přijímání. Naštěstí to dobře dopadlo. Vyšla jsem z toho bez šrámů. Případně narážky na IP v kázání jsem kupodivu snášela dobře. Asi proto, že jsem věděla, že jednou se pravda ukáže. A asi též proto, že mě Pán držel.

      Já se mám v Praze v něčem dobře. Je tu hodně možností, kam jít na mši sv. Kdyby mě vyhodili v jednom kostele, mohu jít do druhého. Přiznávám, že není jeden kostel, do kterého bych chodila pravidelně každý den. Prostě je střídám podle toho, v kterou hodinu je tam mše sv. a dle toho, jak jsou od nás zrovna daleko. Budu na Vás pamatovat v modlitbě.

      P.S.: Nemodlila jste se náhodou modlitbu modlitební kampaně, kdy se Ježíši nabízíte na záchranu hříšníků? Jednou jsem našla odvahu se ji pomodlit od srdce. To, co mi pak ten den děti vyváděli, to fakt stálo za to. Aneb – prosba byla vyslyšena… Jen jsem to pak neměla odvahu znovu zopakovat. Necítila jsem se dost silná na podobné „rodeo“.

      • Milá Moniko, díky moc za povzbudivá slova. Vím, že musíme trpět, jen už někdy docházejí síly, a nejsem v tomto směru žádný velký hrdina. Ano, někdy jsem po modlitbách vyčerpaná. Když jsem se měsíc modlila MK 13 za rozvraceče tradičních rodin a lidi sužované nečistými duchy, to byla síla! Před dalším měsícem MK 13 jsem si musela dát 14 dní pauzu na regeneraci sil. Ale když ďábel zuří a útočí, nepřímo tím potvrzuje, že děláme dobré dílo. Ty, kteří mu již patří, nechává na pokoji – ale ty následky potom!

        Musím ale spravedlivě říct, že náš dobrý Bůh nás spravedlivě odmění. Zjevně nám žehná, máme se doma rádi a dobře. Už tady na zemi cítíme Jeho lásku. Rohatej zuří jak urvaný z řetězu, ale však se mu to krátí.

        Bydlíme ve velkoměstě, není problém zajít na mši kamkoliv jinam a taky to tak občas děláme. Jen mě ta situace bolí. Ale je možné, že rohatej se mi také mstí za modlitby za kněze. Už vím, pomodlím se novénu k sv. faráři arskému. Satan, pln vzteku, mu prý jednou řekl, že kdyby byli jen tři tak svatí, jako on, nemohli by démoni na území Francie vůbec vstoupit. Jistě pomůže i nám.

        My vítězíme ne lidskými silami, ale Boží mocí. Vytrvejme, i kdybychom se měli modlit polomrtví vleže na zemi. Stojí to za to. Však se dočkáme Božího království, už se tam moc těším. Všichni se tam vzájemně poznáme a budeme žít ke slávě Boží v samé radosti.

  13. Dotazník k mimořádné synodě o rodině 2014
    Následující otázky umožní místním církvím, aby se aktivně zúčastnily na přípravě mimořádné synody, jejímž cílem je hlásat evangelium při současných výzvách týkajících se rodiny.
    https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFlFV2VSRHM4WWsxdTc1RG1HSmxub3c6MQ

    Modernizace církve? Vatikán rozjel celosvětový průzkum, ptá se na sňatky homosexuálů i rozvody. Papež František pokračuje ve snaze otevřít církev obyčejným lidem a přiblížit ji realitě dneška. Nově je toho výrazem celosvětový průzkum veřejného mínění, který Vatikán spustil v rámci příprav na biskupský synod.
    http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/318314-modernizace-cirkve-vatikan-rozjel-celosvetovy-pruzkum-pta-se-na-snatky-homosexualu-i-rozvody.html

    • Chvála Kristu a Márii!
      Milý brat Roman_K, len zopár slov na uvedené téma: Zvolanie synody o rodine 2014.

      Hovorí sa, že aj kvapka jedu znehodnotí všetko, kde sa dostane. Tak isto i v tomto prípade. Pokiaľ ide o ozajstnú rodinu, potom je všetko v poriadku. Avšak pokiaľ by tam pribudli témy, ktoré sú v priamom rozpore s Božími príkázaniami, niet o čom rokovať, najmä pokiaľ ide o neprirodzené stejnopohlavné manželstvá a všetko, čo je s tým spojené. Boh o tejto veci rozhodol a žiadnemu človeku nedal Boh takú moc, aby mohol jeho príkazy meniť. Ide o to, že k tomu žiaľ táto synóda smeruje. Viac podrobností na: http://apha.cz/cpr
      Žehnám Vás aj Vašich drahých, váš brat v Kristovi, Slávko.

  14. Úmysly zajtrajšieho modlitbového reťazca

    Bratia a sestry v Kristovi Ježišovi, chcel by som vás poprosiť, aby sme zajtrajší Bolestný ruženec venovali hlavne za nášho drahého a milovaného Benedikta XVI., nášho pre nás ešte stále platného pápeža, ktorého si veľmi ctíme a máme ho veľmi radi. Máme medzi sebou jedného brata, ktorý má isté duchovné dary a má poznatky o veciach, o ktorých väčšina z nás nevie a on ma prosí, aby som cestou fóra vyzval vás ostatných venovať úmysel zajtrajšieho ruženca predovšetkým za Benedikta XVI., ktorý v týchto časoch veľmi trpí, je opustený a sám v modlitbách a prosbách k Bohu a modlí sa za celú Kristovu Cirkev. On veľmi trpí a začína si uvedomovať, čo sa deje v jeho drahej Cirkvi, ktorej obetoval celý svoj život. František anuloval už niektoré z jeho nariadení a smerníc a robí vážne zmeny vo svätej Stolici a toto všetko ťažko dolieha na Benediktove plecia. Prichádza už čo nevidieť doba, kedy on, Benedikt, bude viesť z „ilegality“ zvyšok našej Kristovi oddanej Cirkvi. Pritom zohrá aj naše malé Slovensko významnú úlohu, pretože náš Všemohúci Boh má veľké plány s touto našou malou slovenskou krajinou. Svätá hora Živčák pri Turzovke bude útočiskom mnohých a prosím, modlime sa aj za našich slovenských, moravských a českých bratov kňazov a za celú našu Kristovu Cirkev, za všetkých verných kňazov, ale ja tých, ktorí budú zvedení a podľahnú schizme v našej Cirkvi. Modlíme sa aj za našich bratov kňazov Slávka a Jána, ktorí sú tu na našom fóre.

  15. Prajem všetkým požehnaný deň. Ďakujem, že sa znova môžem pozdraviť so svojou „rodinkou“. 🙂

    Ja by som mala otázku k tým zásobám a to:
    – Ako urobiť zásobu inzulínu, keď lekár ho nechce predpisať naviac?
    – K zásobám vody sa chcem spýtať… a čo tabletky na čistenie vody?
    Aquatabs alebo Micropur-forte používajú vojaci na úpravu vody. Dalo by sa to v pripade núdze použiť? Aký máte na to názor? A ešte… som veľmi smutná, snažím sa širiť posolstvá, ale nikto mi neverí. Všetci sa mi smejú, nemám sa s kým modliť, som iba sama ako prst. Ale nevzdávam sa.

    Admin Peter:
    Milá sestra, nezúfajte a nebuďte smutná, veď mnohí z nás sú v tomto čase opustení a okolím zaznávaní a vysmievaní, keď sa priznajú k posolstvám. A či náš Pán nebol opustený, keď mu satan v tú noc pred ukrižovaním v Getsemanskej záhrade v duchovných víziách ukazoval aj túto našu dobu posledných časov, ako jeho vlastná Cirkev bude trpieť, ako bude všade odpadlíctvo, schizma a heréza, ako budú prenasledovaní jeho verní a oddaní … Spomeňte si, ako sa krvou potil a prosil Otca za nás všetkých, ktorí budú v jeho mene spolu s ním v duchovnom zmysle bičovaní a vedení na Kalváriu? Venujte svoju bolesť jemu, nášmu Pánovi, obetujte svoje súženia a trápenia jeho presvätým piatim ranám a jeho presvätej preliatej krvi za všetkých nás hriešnikov. Pocítite pritom lásku a prítomnosť Božieho ducha, keď takto budete robiť, mám to odskúšané, sestra, verte, účinkuje to. Od doby, keď moja mamka mala rakovinu, som sa začal modlievať denno denne ruženec ku krvavým slzám Panny Márie a viete, je to veľmi silná modlitba. Dnes je mama opäť zdravá, veľké Božie milosrdenstvo sa nás dotklo a ja verím, že Boh svojich verných nikdy neopustí. Vložte všetko do presvätých Božích rúk a budete posilnená na duchu i na tele a potom ľahšie budete znášať vašu opustenosť a odmietanie, lebo budete vedieť, že to robíte pre Ježiša a dávate mu to ako dar. Pán vašu obetu príjme a použije ju na záchranu hriešnikov a ku spáse úbohých duší.

    A ohľadne tých tabletiek na čistenie vody, áno, je možné ich použiť, tie, ktoré používa vojsko a ktoré tu uvádzate. Žiaľ ohľadne tých zásob inzulínu, na to vám neviem odpovedať. Snáď niekto z fóra. Pán s vami, prajem požehnaný večer vám i ostatným.

    • Milá sestro Eleno, všechny své starosti svěřte Hospodinu. Vždyť je náš dobrý Otec. Také Panna Maria Vám pomůže. Když Bůh slíbil, že nám rozmnoží i málo potravin, jistě nám pomůže i s léky. Třeba Vás uzdraví. Dělejte to, co je ve Vašich silách a nestrachujte se zbytečně o zítřek. Vždyť kdo ví, co bude zítra, za měsíc, za rok… Bůh v IP přislíbil, že své věrné vezme s tělem i duší k Sobě do bezpečí.

  16. Chtěl bych se vyjádřit k příspěvku 207 ohledně platnosti svátostí.

    Jsem kněz a na minulém fóru jsem dal několik příspěvků pod jménem JanM.
    Svátosti jsou určitě platné dokud nedojde k zásadní změně charakteru vysluhování svátostí proti starobylé tradici a evangeliím. U každé svátosti právě podle CIC (církevní zákoník) je možné určit co patří k platnosti a co k dovolenosti jejího vysluhování. Jmenováním papeže Františka určitě není narušena platnost vysluhování. Vysluhování by bylo nedovolené, kdyby papež Benedikt formálně neodstoupil, ale byl jen fyzicky vytlačen a pokud by vydal příkaz, že všichni, kteří odmítli jeho jurisdikci a za svého papeže uznávají jeho falešnou náhradu, tak činí nedovoleně. Dokonce by ani nemohl říci neplatně, protože udělování eucharistie, svátosti smíření i nemocných je u platně vysvěceného kněze mající patřičný úmysl vždy platné, ale může být za některých vnějších okolností nedovolené. U svátosti manželství i kněžství je platnost vysluhování vázána i na některé nutné vnější okolnosti, ovšem ani v těchto okolnostech nezáleží k jejich platnosti, zda papež má platnou jurisdici; u svátosti kněžství záleží na platnosti vysvěcení biskupa a u manželství je to s platností ještě složitější – viz. náročné církevní procesy vedoucí k prokázání neplatnosti uzavření manželství.

    Tím, že Benedikt odstoupil nikoli násilně, ale spíše v dobré víře, že bude třeba na jeho místo postavit zdatnějšího služebníka, který bude mít více sil na čelení všech dnešních problémů v církvi (byly patrně uměle vykonstruovány, aby tento pokorný muž uvolnil místo zdatnějšímu – což je vskutku rafinovaná ďábelská past pro ty i toho), tím nevědomky umožnil volbu papeže, který může ohrozit základy církve nikoli z titulu své neplatné jurisdikce, ale tím, že přesvědčí a zláká dosud platně vysluhující, aby začali vysluhovat neplatně, tedy s úmysly a podle pravidel, které už nebudou v souladu s odvěkou tradicí, jejíž počátek lze odvodit z jasného Božího pověření.

    Já osobně sice Františka v eucharistické modlitbě nejmenuji, ale přímluvu činím jen za papeže. Myslím při tom na Benedikta, který potřebuje hodně modliteb, aby vše vydržel, možná i s nesením svého omylu (odstoupení), který bude čím dál více nahlížet.

    Moc vás zdravím a vážím si Vašeho úsilí o zveřejňování i uvádění Pánových poselství dnešnímu světu, tak potřebnému mít živé slovo svého Stvořitele i Vykupitele. Posílám Vám mé kněžské požehnání (všem co se podílejí na tvorbě těchto stránek) o jehož platnosti by nemělo být pochybováno z titulu neplatného papeže, ale spíše jestli to není moc na dálku. Jako bývalý jezuita také rád duchovně experimentuji a tak se modlete i za mne, abych se raději držel zkrátka a neutopil se v modernismu jako dříve, tedy před četbou prorokyně Vassuly a teď Marie Božího Milosrdenství.

    Když už Vám píší, mám na srdci ještě jednu prosbu. Upozornit fóristy, aby autorku Pánových poselství nenazývali irskou prorokyní, ale raději třeba onou výstižnou přezdívkou Marie Božího Milosrdenství neboť jsem dostal typ na další irskou vizionářku: http://www.andelevmychvlasech.cz jejíž poselství se zdá být klamné. Je zajímavé, že proti vizím této ženy není žádná veřejná opozice, ale možná právě i to může být jeden z důvodů, proč jsou ve své příčině od Zlého. Ještě jednou tedy zdraví a žehná vám všem bratr Jan_M.

    Admin Peter:
    Náš drahý dôstojný otče Ján, sme veľmi poctení vašou prítomnosťou na našom fóre a na našej stránke rovnako, ako nás teší prítomnosť nášho dôstojného otca Slávka. Ste našimi duchovnými pastiermi a je to pre nás veľmi dôležitá a silná duchovná podpora a vzpruha v tomto ťažkom čase úpadku pravého katolicizmu a zachovávania pôvodných kresťanských tradícií, pôvodnej liturgie a všetkých tých pôvodných hodnôt, ktoré s tým úzko súvisia. Ste v našich modlitbách a prajeme vám, aby ste mali veľa síl a vytrvalosti a stáli pri nás a budeme radi, keď budete písať príspevky na tomto fóre, kde nám poradíte, obohatíte nás svojimi postrehmi a skúsenosťami zo života kňaza, opíšete nám prípadne aj situáciu v dnešnom katolíckom kňažstve, aké sú tendencie, nálady a prípadne názory vašich bratov kňazov na rolu a pôsobenie nového pápeža Františka. Panuje medzi nimi len to údajné nadšenie, ako o tom čítame v médiách, alebo sú aj kritické hlasy medzi kňazmi, ktoré si všímajú Františkové podivné a často krát dvojzmyselné výroky a mnohé jeho gestá, ktoré nedávajú tušiť nič dobré, čo by hájilo neochvejnosť pravej, pôvodnej katolíckej viery? Ste v kontakte s vašimi duchovnými bratmi, inými kňazmi a máte možno prehľad, aká je atmosféra v našej drahej Cirkvi. Boh vám žehnaj a posilňuj vás aj brata Slávka, aby ste vždy zostali verní pravému Kristovmu učeniu a evanjeliám, ako nám boli dané a nepodľahli modernistom, novátorom a „revolucionárom“ vnútri našej katolíckej Cirkvi. Tlaky na vás kňazov budú neustále narastať, snahy o zmeny, ktoré budú prichádzať zhora, hlavne zmeny liturgie a udeľovania sviatostí budú na vás stále viac doliehať, tak prosíme vydržte a nepodľahnite tomuto trendu, drahý otče! Veľa síl a Božích milostí pre vás a ostatných našich verných a statočných kňazov vám za bratov a sestry na tomto našom fóre a tejto stránke praje admin stránky, brat Peter.

    • Pochválený Pán Ježiš Kristus, otec Jan_M. Chcela by som reagovať, na tú „ďalšiu írsku vizionárku“. Už sme sa o nej bavili na starom fóre, myslím, že sme Vás už mali tam tiež, ale pre nových možnosť sa zorientovať. Už som písala, že som čítala od nej dve knihy (je ich už viac), ktoré mi doporučila blízka osoba. Prvá sa mi ešte zdala v poriadku (jej vysvetlenia „videní“ som pripisovala proste jej názoru), ale po prečítaní druhej, som zaradila spiatočku. Obsahuje veľa z učenia sekty NEW AGE: všetky duše idú do neba, nezáleží na tom, akej viery ste, keď zomriete, prídete k bohu, ktorého ste verili (napr. budha, alah, krišna…), popisuje reinkarnáciu, praktizuje liečenie pomocou anjelov a vyzýva k tomu aj čitateľa. Nepamätám sa, či niekde vôbec spomenula Ježiša. Videla vraj kráľovnú anjelov, ktorú však nepomenovala ako Pannu Máriu. Kdesi som čítala jej vysvetlenie k tomu, prečo ona ako katolíčka sa vyhýba menovať Pána Ježiša, Matku Máriu atď. Aby vraj „jej kniha oslovila všetkých, aj ľudí iných náboženstiev“. Nechcem jej robiť reklamu, má svoj „fanclub“ aj na Facebooku. Keď som tam popísala svoje pochybnosti, dostalo sa mi „príjemných“ odpovedí, tak som sa už tomu viac nevenovala. Už aj to, ako na tých knihách profituje, sú bestsellerom, predávajú sa všade. Nikde okrem nás tu som nečítala na ňu negatívnu kritiku. Som si istá, že je falošná, alebo tí jej „anjeli“ sú z temnej strany.

  17. ČO Z TOHO TEDA PLYNIE – neplatné sviatosti!

    Chvála Ježíši Kristu,
    dovoluji si učinit úvahu k této velmi svízelné otázce. Jsou jistě pravdivá tato slova: Kněz, který je v těžkém hříchu, slouží liturgii i svátosti platně, ale „sám sobě jí a pije odsouzení“, kdežto kněz, který přijímá ducha apostaze (odpadlictví od pravé víry) – ducha antikrista, slouží svátosti neplatně.

    My všichni, kteří jsme přijali poselství, musíme na všechny otázky a nám dosud zcela neodhalené skutečnosti, hledět především očima těchto Božích poselství. Kněz, který je věrný Bohu a Církvi svaté, je povinen ve své poslušnosti, sloužit liturgii podle slibu, který dal, když obdržel svátost kněžského svěcení. Takový kněz bude vysluhovat platné svátosti do doby, kdy dojde ke změně předmětu, pro který daný slib dal. V průběhu let již došlo v liturgii k mnoha bolestivým změnám, ale to podstatné zůstalo zachováno. Nyní se však připravují změny, které nebyly předmětem slibu katolických kněží. Teprve pak se věrní kněží musí vzepřít, protože pokud přijmou zpustošení, Pán Ježíš už ve svátosti oltářní nebude.

    Pro připomenutí několik výňatků z poselství:

    234. Poselství Ježíše ze dne 28. října 2011 v 23:30.
    NEJVĚTŠÍ ÚTOK NA MOU CÍRKEV OD MÉ SMRTI NA KŘÍŽI
    Má Církev usnula a ve své dřímotě se nepřipravila na příchod Antikrista. Moji kardinálové, biskupové a kněží jsou tak nepřipravení, že si nevšimli jemných změn, k nimž došlo v jejich vlastních řadách. Nebude trvat dlouho a rozkol uvnitř mé Církve se stane zcela zřejmý. Je to největší útok na mou Církev od mé smrti na kříži. Všímejte si změn ve způsobu, jakým bude svěceno mé Tělo a má Krev [během mše]. Jestliže se změní slova tak, že budou popírat existenci mého těla ve svaté eucharistii, pak musíte bránit můj božský slib – ten, kdo jí mé tělo a pije mou krev, bude mít život věčný.

    Buďte stateční, moji posvěcení služebníci. Modlete se za sílu, kterou budete potřebovat, až vaše víra a poslušnost bude testována až do krajnosti. Miluji vás a ochraňuji vás v každém čase. [Ale] jenom ti, kteří jsou mírného srdce a pokorné duše budou mít užitek z mé svaté ochrany.

    499. Poselství Ježíše ze dne 20. července 2012 v 17:46.
    SVĚTU BUDE BRZY PŘEDLOŽENA NEJPODLEJŠÍ LEŽ, KTERÉ LIDSTVO V TÉTO CHVÍLI NEMŮŽE ROZUMĚT
    Zrušení hříchu bude zavedeno schválením zákonů, které budou vypadat, že hájí toleranci. Ty zahrnou potraty, eutanazii a sňatky párů stejného pohlaví. Kostely budou přinuceny povolit manželství párů stejného pohlaví a kněží budou přinuceni je požehnat v mých očích.

    V tomto čase budou sloužit svou vlastní verzi mše svaté. Jejich oběť svaté eucharistie, kdy hostii znesvětí, se bude konat v katolických kostelech. Při takových mších přítomen nebudu, a budu také chybět v samotných kostelech, kde Mě budou takto zneuctívat.

    Pro mé následovníky budou všechny tyto skutečnosti velmi děsivé. Už více nebudete moci mít užitek ze svátostí, s výjimkou od kněží ze zbytku mé církve na zemi.

  18. Chvála Kristu!
    Chtěla bych se podělit o to, čím pro mě jsou IP. Zpočátku jsem jim uvěřila, pak na chvíli zakolísala, když bylo v časopise Světlo zveřejněno, že tato poselství nejsou v pořádku, pak si mě naštěstí Pán přitáhl, takže jim nyní věřím na 100%.

    Nejvíce mě na nich zpočátku udeřilo do očí, že si máme pěstovat vlastní plodiny, je-li to možné. S manželem a synkem jsme bydleli v 1+kk. I dala jsem se vyhledávat nějakou zahrádku, která by byla blízko domu. Hledala jsem, hledala, až nakonec po mnoha diskusích s manželem a nejbližšími jsme našli RD na okraji Prahy. Byl sice prodáván jako hrubá stavba a my zrovna miliony neměli, ale Božím přičiněním jsme s příbuznými dali potřebnou sumu dohromady. I na dodělání stavby se našlo… A k mé velké radosti se podařilo prodat původní byt, takže jsme nyní bez dluhů. Já byla tak trochu v hrůze, zda stihneme něco najít a původní byt prodat, než dojde k pádu peněz a k době „komunismu“, kde bude pečlivě pohlídáno, kdo má kolik čeho a kde.

    Nyní pracujeme na zkultivování pozemku, aby se tu dalo něco pěstovat. Semena sbírám, seč mohu. Dokud jsme bydleli v 1+kk, zkoušela jsem pěstovat plodiny v truhlících. Na radu manželovy maminky jsem si vzala semena z papriky, kterou jsem koupila v obchodě k jídlu. A krásně vyrostla. Takže pokud najdete v obchodě dobré zralé plodiny, můžete si nasbírat semena z nich a usušit. Pravděpodobnost, že vzejdou, je možná někdy větší, než když si semena koupíte a natrefíte zrovna na dávku, která byla příliš přesušena.

    Chtěla bych se touto cestou obrátit na kněze v Praze, pokud je tu některý, který dle IP žije, že nabízím náš RD jako „útočiště“ ke slavení svátostí. Podařilo se mi zaobstarat s Boží pomocí legální cestou „vysloužilé“ mešní nádobí, máme hostie i mešní vína, jen kněz chybí. A také další lidé, kteří by to u nás rádi využili k přijetí svátostí.

    Zatím ve svém okolí narážím u kněží jen na chvalořeči o Františkově pokoře, o tom, jak mluví o Božím Milosrdenství, takže nevím, kam se obrátit. Také si někteří kněží neodpustí rýpnutí o tom, jak lidé běhají za poselstvími o konci světa. To v souvislosti s texty čtenými na závěr liturgického roku.

    Pokud by tu tedy byl nějaký kněz, který by chtěl využít náš RD jako útočiště ke slavení svátostí, prosím, kontaktujte admina Petra. Ten na mě předá mail.

    Jinak nejsem zatím bohužel v žádné modlitební skupince Ježíš lidstvu, protože se dvěma malými dětmi (8 měsíců a 2 roky) si to moc nedokážu představit. Občas moje modlitba vypadá: „Otče náš, jenž jsi na nebesích – ano, máš nádhernou věž – Otče náš, jenž jsi na – nestrkej do něj, to nevidíš, že pláče?, posvěť se jméno Tvé – cože? ano, už jdu s tebou na záchod…“ Však to asi znáte sami. Někdy se prostě modlit dá, někdy trochu hůř. O Korunku se snažím každý den, o Pečeť též, často vyjdou i litanie nebo kus růžence, někdy se modlím jen tak, vlastními slovy.

    Co mi ještě IP dala? Radost z domácího porodu. Bála jsem se, kdy bude zavedeno to zmiňované celoplošné očkování. V Praze je třeba se v porodnici před porodem registrovat. Nechtěla jsem riskovat, že nám miminko usmrtí a tak po mnohém přemýšlení a vzývání kompetentních osob (P. Maria, sv. Josef, sv. Zachariáš s Alžbětou, sv. Jáchym s Annou, sv. Jana Beretta Molla a P. Ladislav Kubíček) porodila manželovi do rukou. (Porodní asistentka to k nám nestihla včas…)

    Po přečtení jednoho z poselství minulého roku jsem náhle dostala sílu se o to podělit s mnoha lidmi – kněžími, známými, příbuznými. Jen Boží síle připisuji, že jsem po následných reakcích nepotratila. Ne snad, že by ty reakce byly až tak vysloveně zlé, ale rozhodně nebyly potěšující, takže jsem se pomalu obávala, co mi zase kdo napíše. Od té doby se spíše modlím než někde něco říkám. Své švagrové řeholnici jsem řekla o IP. Zdálo se mi, že jsem našla spřízněnou duši. Ovšem stačilo negativní vyjádření o. Graubnera, a „zacpává si uši“. Ti z vás, kdo čtete časopis Milujte se! jste si tam mohli přečíst, co o. Graubner soudí o IP…

    Před přestěhováním se do RD jsem chodila na Modlitby matek. Sveřila jsem se, že se budeme stěhovat kvůli poselstvím. Dala spolumaminkam odkazy na stránky… Stačilo vyjádření o. Kodeta na jeho stránkách a „bylo vymalováno“. A k tomu jedna z těchto maminek byla cca 3x v Sýrii, takže když byly vyhlášny modlitby a půst za Sýrii, dostaly jsme od ní mail o tom s tím, že máme báječného papeže.

    Nezbývá mi, než po přečtení různých vyjádření z kněžských úst potvrdit slova P. Ježíše, že mnoho svatých kněží roztrhá jeho slova na kusy. I na jedné stránce bylo možné číst řádky o. Opatrného, které asi narážely na IP a ne zrovna v pozitivním slova smyslu. Ve snaze být pravověrní a nestat se součástí sekty, jak na nás bývá hleděno, mnozí kněží ve slepé poslušnosti následují Františka…

    Jen pro zajímavost: říkala jsem si, že jméno František dobře vystihuje kardinála Bergoglia. František = malý Francouz, Francouzek. A co nám to tu teď dělá, ne-li Francouzskou revoluci? A na den svátku sv. Františka z Assisi připadá „Den zvířat“. Tak je to správně. Není snad FP označován v Písmu též jako šelma? Tak ať si svůj svátek slaví na svůj zvířecí den… 🙂

    • Taky jsem nad tím zrovna přemýšlela, jak pěstovat plodiny, když bydlíte někde v bytě ve městě a nebo třeba i v nějakém bytě v bytovce na vesnici, ale nemáte k tomu žádný pozemek, kde si můžete něco vypěstovat a ani sklep, kde uskladnit třeba nějaké zásoby jídla a vody. Nejlepší by byl rodinný dům se zahrádkou, ale ne všichni na něho mají. Klidně by stačil jenom nějaký menší pozemek i k tomu bytu. Když ale není, tak asi opravdu nezbývá než pěstovat v bytě za okny a nebo na balkóně. A kam třeba pak schovat ony tolik zmiňované zásoby jídla…?? Něco málo se vejde do kuchyně a třeba do malé komory. Ale kam potom s vodou, když by měla být v chladu a ve tmě…?? Kdo má dům a nebo sklep bez oken, ten to asi nemusí řešit, ale co v bytech bez sklepu…?? My jsme dříve také bydleli v malinkém bytě 1+1 a přestěhovali jsme se do 3+1, ale bohužel k tomu nemáme žádný malý pozemek na pěstování a sklep sice máme, ale všude jsou okna, takže na uskladnění vody to nejspíš nebude. V bytě se pár zásob do kuchyně vejde a vodu budeme muset dát nejspíše do komory v bytě, kde není teda okno a ani topení, ale je tam odvětrávání, takže se tam přes den trochu světla dostane a jinak se tam svítí světlem, takže to taky asi nebude ideální, ale v našem případě asi nejlepší řešení. V okolí zatím není nikdo, kdo by věřil poselstvím a měl třeba rodinný dům se sklepem, kde bychom se třeba mohli společně domluvit a dat si k nim zásoby vody. Takže taky to řešíme.

      Taky nejsem nikde v žádné modlitební skupince, protože máme taky zatím jedno malé dítě, ale snažím se modlit aspoň doma sama během dne vlastními slovy, pak každý den růženec a korunku v latině, breviář česky a pečeť i ostatní modlitby modlitební kampaně, ale ne všechny, pokaždé nějaké jiné modlitby s modlitební kampaně, to vždycky nějak tak střídám a i úmysly střídám. Všechno se to bohužel nedá stíhat, někdy stihnu více, někdy méně, taky podle situace a dítěte. Růženec taky někdy nestíhám celý v kuse, ale jednotlivě po desátcích během dne a korunku bohužel skoro nikdy přesně v 15:00 ale v jiný čas během dne. Jsem moc ráda za středeční večerní bolestný růženec na uvedené úmysly, snažím se pokud to aspoň trochu jde vždycky k vám přidat.

      Taky mě mrzí, že Kodet a Graubner napsali takové vyjádření a že hodně kněží má takový názor na Františka, že je pokorný a jak mluví o Božím Milosrdenství, toho jsem si hodně krát už všimla. S Graubnerem jsem na toto téma mluvila dvakrát osobně, úplnou náhodou zase, nebylo to cílené a co vím, tak že mu hodně lidí psalo i dopisů. Kodet jako bývalý exorcista mě s tímto docela hodně překvapil v tom negativním slova smyslu. Taky když jsem se zmínila jenom tak okrajově o poselstvích před nějakým knězem a nebo lidmi, tak se na mě dívali a hodně z nich se mi vysmálo a nebo tomu vůbec nevěřilo, někteří o nich ani nevěděli, jiní k nim zůstali otevření, ale opatrní a někteří je dokonce i odsoudili aniž by se obtěžovali si něco ohledně nich zjistit, aby si na ně udělali svůj vlastní názor. To mě docela naštvalo a bylo mě to hodně líto :-(. Přijde mi to, jak kdyby si před nimi zacpávali uši jenom proto, že na ně někdo s představených napsal nějaký negativní postoj atd… Já chápu, že asi na pana Graubnera a Kodeta byl určitým způsobem vyvíjen tlak od lidí, kteří chtěli vědět stanovisko církve a jejich názor, ale přijde mi ne fér vůči Bohu a poselstvím, aby se kdokoliv i s představených i laiků takto k nim vyjadřoval a odsuzoval je, aniž by se jimi trochu více zabýval.

      Ještě jsem tak přemýšlela, jestli se ty modlitby modlitební kampaně a i ostatní modlitby vůbec počítají, když se to vlastně modlím jako jednotlivec a nejsem v žádné té modlitební skupince, bohužel to zatím nijak nejde než jako jednotlivec, jinak bych samozřejmě byla moc ráda a chodila do nějakých modlitebních skupinek. Pěkný večer a dobrou noc všem.

    • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Rád bych se zeptal, jaké plodiny jsou vhodné a kde a kdy nakoupit semena? Neměly by být geneticky manipulované a odhaduji, že ani nějak dalece šlechtěné, mely by být odolné. Abych upřesnil, jsem schopen porýt záhonek, ale to je asi tak všechno. Např. pokusili jsme se s manželkou vypěstovat kukuřici, byla kompletně zničená nějakým škůdcem, trochu lépe dopadly rajčata, úroda neúměrně nízká, prý plíseň, trochu se nám dařily okurky, ale to jsou všechno plodiny ze semen z obchodu, náhodně vybrané. Bylo by zajímavé, kdybyste se podělili o dobré zkušenosti. Naše poloha je nízká, půda těžká, jílovitá.

      Rovněž můžeme poskytnout prostor pro slavení mše sv., Prostějovsko. Pokoj všem!

  19. Požehnaný večer všem. Jsem moc ráda, že tu můžu být mezi vámi. Poselství sleduji od začátku roku 2012, kdy jsem na ně úplnou náhodou narazila. Do té doby jsem o nich vůbec nic nevěděla a ani neslyšela. Našla jsem je, respektive se mi nějakým způsobem samy zobrazily, když jsem hledala na internetu úplně něco jiného a ani se to netýkalo vůbec duchovních věcí. Prostě jsem klikala a najednou se mi zobrazily v googlu odkazy na varování, nějak jsem to v ten moment neřešila a prostě jsem to bez nějakého přemýšlení zavřela a věnovala jsem se tomu co jsem původně hledala. Když se tato situace zopakovala nějakým takovým zvláštním a podobným způsobem asi o dva měsíce později, kdy už se mi teda otevřela přímo ta stránka, tak se mi to okamžitě vybavilo a začala jsem se o poselství trochu více zajímat. Začala jsem je teda všechny postupně a podrobně pomalu číst, studovat a seznamovat se s nimi.

    Ze začátku na mě působily strašně neuvěřitelně až neskutečně a měla jsem z nich spíše smíšené pocity, negativní, ale i pozitivní tak 50 na 50. Vyvolávaly ve mě ze začátku veliký strach, smutek, beznaděj, zoufalství, ale zároveň i radost, pokoj, lásku, klid a mír. To mi přišlo takové zvláštní. Nevěděla jsem, jestli se jimi teda vůbec zabývat a nebo je radši ani nečíst. Byla jsem z toho všeho taková docela hodně zmatená a nevěděla jsem, jestli to všechno může být vůbec pravda a nebo ne. Nakonec jsem poselství na nějaký čas přestala sledovat a vůbec jsem je nečetla, dala jsem si takovou přestávku, že se časem uvidí a že časem i já uvidím, jestli jsou vůbec pravdivá, ale zůstala jsem k nim otevřená, ale opatrná. Každý den v modlitbě jsem vždycky prosila Pána Ježíše, aby mi dal poznat, jestli jsou pravdivá a jestli jsou opravdu od Pána Boha.

    Po nějakém čase jsem se k nim opět vrátila a začala je už sama vyhledávat a cítila jsem, a prostě jsem nějak věděla, že jsou pravdivá a že jsou od našeho Pána. Při jejich čtení jsem cítila a pořád cítím pokoj a úplně úžasnou lásku od celé Nejsvětější Trojice a Panny Marie k nám lidem. Několikrát jsem u nich už moc i plakala, jak mi vždycky při čtení vyhrkly slzy do očí. Jsem za všechny poselství moc ráda a vděčná, moc si jich vážím a děkuji moc Bohu, že jsem je mohla poznat a hlavně že mi je On dal poznat.

    Taky mi tímto způsobem Pán odpověděl a stále odpovídá na moji dlouholetou jednu otázku. Už delší dobu, několik let jsem se zabývala a četla v Bibli knihu Daniel, ale i knihu Zjevení Janovi, tu více a vždycky jsem si říkala, že tomu moc nerozumím a že je to takové zvláštní až hrůzostrašné jak je tam vše tak popsané a vždycky jsem sama sobě kladla otázku, jestli se toho dožiji a nebo jestli se tím myslí až hodně vzdálená budoucnost několik generací atd… a pořád jsem nad tím tak přemýšlela, jestli něco z toho se třeba stane už za mého života a nikdy by mě nenapadlo, že se budu nacházet přímo v dění. To mě docela překvapilo v pozitivním slova smyslu. Ale musím se přiznat, že mě někdy přepadne i trochu strach a takové pochybnosti a pak mě to vždycky moc mrzí vůči Bohu. V modlitbě Mu vždycky všechno odevzdám a věřím, že se o všechno, všechny ve správný čas postará.

    Ještě k diskusi, sledovala jsem i tu předchozí starší diskusi, ale neměla jsem odvahu do ní vstupovat. Mám bohužel špatné zkušenosti a to i s křesťany, moc lidem nevěřím a po jednom takovém útoku a napadání od nejmenované osoby na předchozím fórum mě to hodně a dost odradilo 🙁 Nemyslím útoky na mou osobu, ale myslím si, že všichni asi víte o co jde a co bylo na předchozím fóru a proč se zřizovalo nové fórum, není třeba to rozebírat. Jen jsem tím chtěla říct, že mě to odradilo v tom, abych se s vámi nějakým způsobem sdílela, cítila jsem z toho strach a rušilo to vzájemný pokoj všech, tak jsem to aspoň vnímala já a proto jsem se nechtěla účastnit a sdílet.

    Tak až teď jsem nějak sebrala s Boží pomocí odvahu, abych si vůbec zažádala o přístup sem na fórum sem k vám k ostatním, opravdu to teď na mě působí jako jedna velká rodina, to je moc hezké, jsem za to moc ráda a snad to tak i opravdu vydrží, nemám se o poselstvích ve svém blízkém okolí ani s kým sdílet. Většina lidí se tomu vysmívá a nevěří jim, někteří jsou na pochybách a otevření a čekají co jak bude jako kdysi já, jiní je odsuzují aniž by se jimi vůbec nějak někdy zabývali, tak se můžu aspoň sdílet s vámi všemi tady. Díky Bohu za vás a za všechno co mi dal Pán poznat a za ty poselství, pokoj všem. 🙂

    • Pochvaleny bud Pan Jezis Kristus,
      u mna to bolo podobne, tiez som si nebol isty, raz som ich prestal citat a potom som sa naspät vratil k tymto posolstvam, teraz som si isty, ze su pravdive a co sa tyka ludi okolo, je to tiez podobne, ze nepocuvaju, clovek sa ich snazi varovat, aby aspon dali sancu a precitali si ich. Mam taky pocit, ze strasne vela ludi si zije svoje zivoty a akoby ani nechceli viacej vediet alebo viacej urobit pre Pana, tazko je o tom s niekym hovorit, je to smutne, ale na druhej strane je krasne vediet, ze nam Pan zjavil pravdu a my mozme medzi nich patrit, chvala Kristu. Este by som sa chcel spytat, ci niekto nevie, co to presne za ruzence rozdavali v nedelu vo Vatikane?

  20. Kometa ISON bouří, už je vidět i bez dalekohledu 2013.11.15 11:48 hod.
    Kometa ISON 12. listopadu. Foto: Michael Jäger. Dlouho očekávané kometě ISON narostl druhý ohon, jak se přibližuje ke Slunci. Ve středu 13. listopadu ráno zaznamenalo několik pozorovatelů nezávisle na sobě prudké zjasnění komety. Ta skokově zjasnila o cca. 1 mag a její jádro zdvojnásobilo produkci vody. Kometě při cestě ke Slunci zbývají už jen dva týdny, pomalu se tak na ranní obloze přibližuje obzoru a do samotného průletu se budou podmínky její viditelnosti už jen zhoršovat. Navíc je stále nejasné, zda se průletu dožije. V těchto dnech již ale pozorovatelé hlásí její viditelnost pouhýma očima.

    http://www.astro.cz/clanek/6045

  21. Z myšlenek papeže Františka v Cyrilometodějském kalendáři (str.168):
    … můžeme způsobit neštěstí, ale musíme to uznat, změnit svůj život a napravit, čeho jsme se dopustili. I mezi věřícími jsou lidé, kteří zabili fyzicky nebo vraždu zosnovali, ale především je mnoho takových, kteří zabíjejí nepřímo, třeba špatným nakládáním s penězi, vyplácením nespravedlivých mezd. Sice jsou členy dobročinných spolků, ale svým zaměstnancům nevyplácí, co jim patří, nebo je zaměstnávají na černo. Tady vidíme to pokrytectví, tu schizofrenii, o níž jsem se zmínil. O některých lidech víme, že se tváří jako křesťané, ale současně se chovají nestydatě a nelitují toho. Nepodávám jim přijímání, zůstanu vzadu a přijímání jim podají ministranti; nechci, aby se podobní lidé ke mně hlásili, aby se se mnou fotili. Je přípustné odmítnout podat přijímání hříšníkovi, který se ze svých činů nekaje, je však velmi těžké podobné věci prokázat. Přijímat svátost oltářní znamená přijmout tělo Páně s vědomím, že jsme součástí jednoho společenství. Pokud však nějaký člověk spíše ničil životy jiných, než by Boží lid spojoval, nemůže přijímat. V tom by byl naprostý rozpor. Podobné případy duchovního pokrytectví se objevují u mnoha lidí, kteří hledají útočiště v církvi, ale nežijí ve spravedlnosti, již hlásá Bůh. A neprokazují lítost. V běžné řeči tomu říkáme, že vedou dvojí život.

    Tak nevím, má jistě pravdu, ale proč potom místo sebe pošle těmto lidem podat Eucharstii ministranty ?????

    Admin Peter:
    Brat Jiří, to je typické pre Františka, ukázať sa ako prezieravý a na všetko dbajúci a mysliaci „Boží služobník“, ktorý myslí na všetky eventuality a nechce si „pošpiniť“ ruky nečistými a sv. prijímania nehodnými „veriacimi“. Ako Pilát, keď si umyl ruky, aby verejne demonštroval, že na jeho rukách nebude ľpieť Ježišova krv, keďže on na ňom nenašiel žiadnu vinu, ale samotní židia, ktorí chceli jeho smrť. Keď by to tak bolo, ako František tvrdí, tak by sv. prijímanie nemohol podávať ani žiaden iný kňaz, biskup, kardinál atď… pretože to je všeobecne platné zistenie, týkajúce sa každého Božieho vysväteného služobníka, ktorý sa zakaždým vystavuje tomuto „nebezpečenstvu“ podania sv. Hostie medzi inými aj nečistému hriešnikovi a človeku, ktorý by ho vôbec nemal dostať. Vidíme na tomto príklade, ako rozumovo a logicky narába František s pojmami a zdôvodnením svojho konania a takto to bude robiť vždy, keď bude apelovať na náš rozum, na našu ľudskosť, humánnosť a či toleranciu jedného voči druhému, voči skupinám v rámci ľudského spoločenstva, voči iným náboženstvám, vierovyznaniam, voči ateistom a v konečnom dôsledku aj voči hriešnikom, lebo hriech sa „zaobalí“ do pekných slov, ktoré budú apelovať na naše city, na našu ľudskosť, toleranciu, súcit s našimi ľudskými bratmi a sestrami, aby sme ich predsa prijali a akceptovali ich iné konanie, keďže Boh Otec miluje všetky svoje deti. Buďte preto ostražití, bratia a sestry, pri počúvaní takýchto ľúbivých, logicky vyznievajúcich argumentov, lebo ani nezbadáte, ako vás veľmi rafinovane tieto dobre zmanipulované reči môžu priviesť až k akceptovaniu hriechu a vlastne až k popretiu učenia evanjelií, kde je jasne definované, čo je hriech v Božích očiach! Takže sú toto naozaj pádne argumenty Františka? Je to tak nanajvýš dobre zamaskovaná zástierka pre jeho „racionálne“ vysvetlenie toho, prečo on nepodáva sv. prijímanie, ale nechá ho podávať miništrantom (čo je ostatne veľkým previnením, pretože dotýkať sa sv. Hostie smie len vysvätený kňaz)! Myslí si snáď pápež František, že bude braný Bohom na zodpovednosť alebo ktokoľvek z kňazov, ktorí podajú sv. prijímanie nevedomky aj nehodnému hriešnikovi? Nech sa radšej zamýšľa nad skutočnými previneniami, ktorých sa dopúšťa proti Bohu svojimi rečami, konaním, znesväcovaním toho, čo bolo vždy pre iných pápežov posvätné, ale pre neho už očividne nie je! Nie, nemyslím si, že je to na zodpovednosti kňazov, pretože keby kňazi všade vo svete museli toto prísne a striktne kontrolovať, či je každý z pristupujúcich k sv. prijímaniu hodný ho prijať, tak by vôbec nemohli na sv. omši podávať sv. prijímanie, ale až po „preverení si“ dotyčného človeka, či je toho hodný alebo nie. A to je prakticky neuskutočniteľné. Vždy je to len a len osobná zodpovednosť dotyčnej osoby pred Bohom, v akom stave pristupuje k sv. prijímaniu. To ale Františkovi očividne nevadí, že nechá sv. Hostie rozdávať miništrantom alebo že dovolil, aby kňazi rozdávali sv. Hostie z plastikových pohárikov od Coca Coli a na ruku namiesto do úst. Je to proste Františkova dvojtvárnosť, či pokrytectvo(?) keď uvádza tieto svoje argumenty, inak sa to ani nedá nazvať. A on bude takto vždy vystupovať na verejnosti ako ten správny, dobrý, humánny a súcitný Boží služobník, ktorý predsa vždy chce pre každého človeka len dobro, ktorý bojuje proti chudobe, má súcit s biednymi a ktorého hlavným cieľom – podľa jeho vlastných slov – je boj proti chudobe, proti nezamestnanosti mladých, proti osamelosti starých ľudí … On je proste ten „dobrý samaritán“, ktorý chce sociálnu spravodlivosť, ale ktorý akosi zabúda na hlavné poslanie pápeža, Kristovho námestníka na zemi – viesť Kristovu cirkev, Kristovo mystické telo, cez všetky búrlivé obdobia ľudskej histórie, pevne, neochvejne, bez menenia už raz daného nemeniteľného Kristovho učenia a v poslaní, ktoré Cirkvi bolo vždy určené, spočívajúce predovšetkým v spáse duší, v hlásaní evanjelia, v obracaní hriešnikov, v duchovnom boji proti hriechu, aby hriech, ktorý vždy zostane hriechom, bol vždy v pravde a predovšetkým na verejnosti pomenovaný ako hriech a nie cez tzv. toleranciu, humánnosť či predstieranú ľudskosť bol „obrátený na ruby“, to znamená, aby bol hriech premenený akoby na ľudskú vlastnosť, charakterový rys človeka, spôsob jeho „zaužívaného“ správania sa v modernej sekulárnej spoločnosti, kde cez práva človeka si každý sám rozhoduje tak, ako on chce v súlade so svojim svedomím – a máme tu znova jeden zo známych pekne formulovaných Františkových tzv. „argumentov“ o primáte svedomia – pozrite si k tomu našu podstránku „Kontroverzný pontifikát„. Bratia a sestry, hriech je hriech a zostane vždy hriech, predsa nie je možné ho inak nazvať, pretože takzvanou toleranciou hriechu pod pláštikom humanizmu, ľudských práv (napr. ponechanie práva tehotnej žene, či donosí dieťa alebo ho nechá zabiť interupciou) sú týmto spôsobom vydávame duše napospas satanovi, ktorý ich kradne Bohu. Buďme si tohto vždy vedomí a majme sa na pozore pred takýmito zdôvodneniami, výkladmi a argumentami. Vždy sa snažme prenikať do podstaty vecí a neprijímajme naoko lahodné, pekne a rozumovo vyznievajúce slová, uchu lahodiaci vrchný obal, kvetnatosť pekne znejúcich slov, pod povrchom ktorých sa ale ukrýva pravý zmysel a zámer rečníka, ktorý sa snaží pripraviť ľudskú rasu na akceptovanie zmien, ktoré nakoniec povedú až k prevráteniu kresťanských hodnôt, Kristovho učenia a k akceptovaniu hriechu – konečného to cieľa falošného proroka a antikrista, ktorý s ním (FP) bude jedna ruka. Preto pozor, bratia a sestry, veľký pozor na tieto všetky veci, s ktorými budeme stále vo väčšej miere konfrontovaní, aby sme sa nenechali zviesť nepriateľmi Boha a nepadli mu nakoniec sami za obeť !!!

    • Děkuji za reakci – taky si myslím, že je věcí svědomí každého jednotlivce, v jakém stavu přistupuje ke svátosti příjímání – každý se z toho, jestli přijímá Tělo Páně svatokrádežně, bude zodpovídat před Bohem sám. Pokud papež (nebo kterýkoliv jiný kněz) ví o někom, kdo žije ve hříchu a přesto jde ke svátosti, má (podle mého názoru) mu s citem doporučit nejdříve zpověď a ne místo sebe alibisticky poslat podávat ministranty (pro jistotu všem).

  22. Myslím si, že není třeba mít pochybnosti o platnosti svátostí, když jsou vysluhovány tak, jak byly zavedeny. Svaté svátosti budou neplatné až když nastane druhá etapa rozkolu v církvi (viz. poselství č. 946), a to ještě nenastalo. Ježíš nás sám nabádá k svatému přijímáni každý den a k časté zpovědi.

  23. K dnešnímu evangeliu:

    1 Makabejská 1,11-15
    V oněch dnech vzešli z Izraele svévolníci a svedli mnohé. Říkali: „Pojďme a uzavřeme smlouvu s okolními pohany; vždyť v té době, co jsme se jich stranili, potkalo nás jen mnoho zlého.“ Ten návrh se zalíbil a někteří z lidu se ochotně vypravili ke králi. Ten jim dal plnou moc žít podle práva pohanů. Vystavěli v Jeruzalémě stadion podle vzoru pohanů a odstranili znamení své obřízky. Odpadli od svaté smlouvy a spřáhli se s pohany, propůjčili se k páchání zla.

    SOUČASTNOST

    V oněch dnech vzešli z katolické Církve svévolníci a svedli mnohé. ” Pojďme a uzavřeme smlouvu s okolními pohany; vždyť v té době co jsme se jich stranili, potkalo nás jen mnoho zlého.”( např. dvě světové války) Ten návrh se zalíbil a někteří z lidu se ochotně vypravili k papeži (II. Vatikánský koncil). Ten jim dal plnou moc žít podle práva pohanů( demokracie). Vystavěli po celé zemi nová multikulturní centra, podle vzoru pohanů a odstranili znamení kříže s korpusem. Odpadli od katolické víry a spřáhli se s pohany ( s judaisty, muslimy, agnostiky, svobodnými zednáři, komunisty a ateisty), propůjčili se k páchání zla.

    Pokračování 1 knihy Makabejské,
    Když měl Antiochos za to, že se jeho vláda upevnila, zatoužil vládnout i nad Egyptem, aby tak kraloval nad dvěma říšemi. Vtrhl do Egypta s obrovským vojskem a s válečnými vozy, se slony a jízdou a s velikým loďstvem, a vedl válku proti egyptskému králi Ptolemaiovi. Ptolemaios se před ním obrátil na útěk, protože měl mnoho padlých a raněných. Antiochos dobyl egyptská opevněná města a zemi vyplenil. Po porážce Egypta se Antiochos vrátil roku stého čtyřicátého třetího a napadl Izraele. S obrovským vojskem vtrhl do Jeruzaléma. Zpupně vešel do svatyně a uloupil zlatý oltář a svícen se vším příslušným vybavením i stůl na předkládané chleby, obětní misky, poháry a zlaté kadidelnice, jakož i oponu a věnce. Zlatou ozdobu na průčelí chrámu a všechno zlato dal sloupat. Zmocnil se stříbra, zlata i vzácných nádob a odvezl s sebou všechny poklady, jež objevil v úkrytech. Když všechno vyplenil, odtáhl do své země. Způsobil krveprolití, a pyšnil se tím. Všude v Izraeli nastal velký smutek. Naříkali vůdcové a starší lidu, dívky a jinoši chřadli, uvadla krása žen.Každý ženich zpíval žalozpěv a každá nevěsta seděla v manželské ložnici a plakala.

    I země se chvěla kvůli svým obyvatelům a všechen dům Jákobův se oděl zahanbením. Po dvou letech poslal král do judských měst vrchního výběrčího daní a ten přitáhl s obrovským vojskem k Jeruzalému. Lstivě mluvil k jeho obyvatelům o míru, a když mu uvěřili, znenadání na město udeřil. Způsobil velikou pohromu a zahubil mnoho izraelského lidu. Město vydrancoval a zapálil, pobořil domy a hradby kolem města. Vojáci odvlekli do zajetí ženy a děti, zmocnili se i stád. Pak obehnali Davidovo město vysokou a pevnou hradbou s mohutnými věžemi, aby jim sloužilo jako pevnost. Usadili tam hříšné pohany, muže. Tam také uskladnili zbraně i potravu a kořist, kterou nakradli v Jeruzalémě. Stali se velikou hrozbou. Stali se úkladným nebezpečím pro svatyni a natrvalo hrozivým protivníkem pro Izraele. Kolem chrámu prolévali nevinnou krev a svatyni poskvrňovali. Obyvatelé Jeruzaléma se kvůli nim rozprchli a město se stalo příbytkem cizinců. Vlastním potomkům se stalo cizinou, jeho děti je opustily. Jeho svatyně zpustla jako poušť, svátky se proměnily ve dny zármutku, sobotní slavnosti v potupu, čest přišla v opovržení.

    Zákazy pro židy
    Jak bylo dříve plné slávy, tak bylo nyní plné pohrdání, jeho pýcha se změnila v truchlení. Král dal vyhlásit v celém království, že se všichni musí stát jednolitým lidem, že každý musí opustit vlastní obyčeje. Všechny národy se rozkazu krále podrobily, i mnohým z Izraele se zalíbila králova bohoslužba, obětovali modlám a znesvěcovali sobotu. Král poslal do Jeruzaléma a do judských měst posly s vyhláškami, že budou muset žít podle zákonů, jež byly jejich zemi cizí. Nařídil zrušit zápalné oběti i obětní dary a úlitby. Dal vestavět oltáře, posvátné háje a modly, obětovat vepře a nečistá zvířata, syny nechat neobřezané a jejich duše dal poskvrňovat všemožnou nečistotou a ohavností, až by byla vymýcena každá vzpomínka na Boží zákon a změněna všechna jeho ustanovení. Kdo by pak nejednal podle králova zákona, nechť zemře. Podobná nařízení vydal pro celé království. Nade vším lidem ustanovil dohlížitele a judským městům nařídil, aby jedno po druhém obětovalo. Mnozí z lidu se k nim připojili, všichni kdo odpadli od Zákona v zemi páchali zlo. Izraele donutili uchylovat se do skrýší, kdekoli se dalo najít útočiště. Patnáctého dne měsíce kislevu roku stého čtyřicátého pátého Antiochos postavil na oltáři ‚ohyzdnou modlu‘; podobné oltáře stavěli také v okolních judských městech a pálili kadidlo u dveří domů a na ulicích. Knihy Zákona, které našli, roztrhali a spálili. Byla-li u někoho nalezena Kniha smlouvy, nebo hlásil-li se někdo k Zákonu, byl podle královského rozsudku popraven. Pohané dávali Izraeli pocítit svou moc, měsíc co měsíc vyslídili vždy někoho ve městech. Každého pětadvacátého dne v měsíci obětovali na obětišti postaveném na vrchu oltáře. Podle rozkazu zabíjeli i ženy, které daly obřezat své syny a kojence oběsili na jejich šíjích. Vraždili z jejich rodin i ty, kdo děti obřezávali. Mnozí v Izraeli však zůstali pevní a jen se utvrzovali v tom, že nebudou jíst nečisté. Byli odhodláni raději zemřít, než se poskvrnit nečistým jídlem, a znesvětit tak posvátnou smlouvu; a také zemřeli. Na Izraele dolehl převeliký hněv.
    1Makabejská 1. 16-64

    I na současný Izrael, to je na katolickou Církev dolehl a ještě dolehne převeliký hněv!
    Modernisté a nepřátelé uvnitř Církve sv. se mají na co těšit!
    http://mariapro.cz/kniha-makabejska-predobraz-soucasnosti-a-antikrista/

  24. Admin Peter:
    Milí bratia a sestry, dnes ráno som dostal emailom nasledujúcu správu od jedného nášho bližšie nemenovaného brata, ktorý nechal na mojom zvážení, či to zverejnením alebo nie. Po zvážení pro a proti som sa rozhodol poskytnúť vám túto informáciu. Neprislúcha mi ju bližšie komentovať. Ale fakt je, že argumenty tu uvedené môžu mať istý právny podklad, teda mne to aspoň dáva podnet na premýšľanie. Väčšina z nás sa zhoduje v tom, že sme smutní a naozaj trpíme odstúpením nášho pravého Božieho námestníka Benedikta XVI., ktorého veľmi milujeme a ktorý je pre nás aj naďalej pravým a Bohom ustanoveným pápežom. Nechávam na vás, ako prijmete tento tu uvedený text. Ale mal som pocit, že by som ho mal zverejniť. Znenie textu emailovej správy je nasledovné:

    Vážený pán admin Peter.

    Úvodom Vás pozdravujem a ďakujem za Vašu prácu. Posielam Vám zistenia, ktoré vyplývajú z momentálnej situácie v Cirkvi.  Keďže sú to závažné skutočnosti, ktoré je veriacemu človeku ťažko prijať, o to viac kňazom, nechávam na Vás, s kým o tom budete hovoriť a zvážte, či je možné to zverejniť. Z vyššie uvedených dôvodov dovoľte, aby som si zachoval anonymitu.

    1. V CIC (ďalej len Kódex kánonického práva) v druhej knihe, Hierarchické zriadenie Cirkvi, I. oddiel, Najvyššia vrchnosť Cirkvi, I. kapitola, 1. článok Rímsky veľkňaz, Kán. 332- §2. je uvedené, citujem: V prípade, že sa Rímsky veľkňaz zriekne svojej úlohy, k platnosti sa vyžaduje, aby jeho zrieknutie sa bolo slobodne vykonané a náležite prejavené a nevyžaduje sa, aby ho niekto prijal.

    Tento paragraf bol citovaný ako právne zdôvodnenie odstúpenia pápeža. Pojednáva o podmienkach platnosti zrieknutia sa úlohy. Je pozoruhodné, čo potvrdí aj každý právnik, že existuje tento paragraf, ktorým sa definuje platnosť zrieknutia sa úlohy, avšak logicky by mu mal predchádzať tzv. dôvodový paragraf t.j. kedy, z akých dôvodov a za akých okolností môže pápež odstúpiť. Veď načo riešiť platnosť niečoho, na čo neexistuje právny dôvod? Ja verím, že len Duch Svätý zamedzil takýto § vložiť do CIC. Takto máme právny dôkaz toho, čo vraví aj Mária z Írska. Nemôžu byť naraz dvaja žijúci pápeži na zemi !!! Ak veríme posolstvám, tak je jasné, že Benedikt XVI. neodišiel slobodne. V CIC teda niet legálneho dôvodu na odstúpenie pápeža.

    2. Okrem toho v UNIVERSI DOMINICI GREGIS o uprázdnení Apoštolského stolca sa o voľbe rímskeho pápeža v bode 86 uvádza, citujem: „Ďalej prosím toho, kto bude zvolený, aby sa nevzdával úradu, do ktorého je povolaný, zo strachu pred jeho jarmom, ale aby sa v pokore podriadil plánu Božej vôle. Totiž Boh, ktorý mu jarmo uložil, ho svojou rukou aj podopiera, aby ho bol schopný uniesť; ten, ktorý mu zveril ťažkú úlohu, mu dodá aj pomoci, aby ju splnil, a prepožičia mu darovaním dôstojnosti silu, aby sa nezrútil pod ťarchou svojho úradu.“

    Na túto apoštolskú konštitúciu jeho svätosti pápeža Jána Pavla II. prisahal aj kardinál Jozef Ratzinger na konkláve pred svojou voľbou. Ak na dokument prisahám, potom som viazaný ho dodržať a všetko, čo obsahuje. Dodržal túto prísahu? Nie nedodržal.

    Avšak práve preto je aj naďalej našim jediným platne zvoleným pápežom! Jeho odstúpenie je neplatné a preto všetky právne úkony po tomto akte sú neplatné. Neexistoval legálny dôvod na zvolanie konkláve. A to mnohí vedeli, ale zostali ticho, alebo im nebolo umožnené argumentovať.

    ČO Z TOHO TEDA PLYNIE

    František je podľa tohto neplatne dosadeným pápežom. Tu nastáva právny stav, že oficiálne vedenie Cirkvi je bez Petra, lebo: kde je Peter, tam je Cirkev. Aké právne následky to má? Naša rímska Cirkev sa dostala do schizmy. Keďže všetky sviatosti (okrem sviatosti manželstva a krstu) môže vysluhovať len kňaz napojený na platného pápeža, máme od konkláve de jure aj de facto neplatné sviatosti! Pokiaľ kňaz spomína pri sv. omši neplatného pápeža, potom nemôže premieňať, lebo jeho jurisdikcia je od biskupov a tí ju majú jedine od platného pápeža, ktorým je iba Benedikt XVI. Aj Mária Božieho milosrdenstva z Írska v rôznych posolstvách naznačuje zneuctenie sviatostí, ale oni sú znesvätené už od konkláve!

    Prosím Vás, ak máte pri sebe kňazov, ktorí slúžia sv. omšu v spojení s platným pápežom Benediktom, povedzte im to a dajte odpoveď do diskusných príspevkov. Aj keď diskrétne, alebo náznakom. Viem, že by to mohlo spôsobiť u mnohých akési znechutenie, alebo odpad. Ale pravda je len jedna. Veľké množstvo veriacich sa tým trápi, že nemáme platné spovede, eucharistiu a ďalšie.  Alebo, ak by to niekto fundovane vyvrátil, nech sa ozve (a ja to zverejním – pozn. admina)

    Ďakujem Vám za všetkých nás, ktorí túžime po pravde, po platných sviatostiach. Modlime sa za pápeža Benedikta XVI. a prosme Ducha Svätého, aby viedol svoju pravú Cirkev, vernú jedine nášmu platnému pápežovi Benediktovi XVI. a volajme MARANATHA.

    Katolík zo Slovenka

    Admin Peter:
    Ak sa k tomuto chcete vyjadriť aj vy, naši kňazi, tak máte možnosť to urobiť. Je potrebné, aby ste mi poslali vaše vyjadrenia na emailovú adresu: admin@jezis-kristus-varovanie.net, samozrejme, zachovám vašu plnú anonymitu, môžete uviesť váš nick – pseudo-meno, pod akým si prajete zverejniť váš príspevok. Podmienkou zverejnenia vášho príspevku nie je zhodnosť vášho názoru s názorom autora tejto správy, keďže je to otázka skôr teologicko-právna a preto sa aj ja, admin tejto stránky, vynasnažím, aby som zverejnil aj opačné názory, pokiaľ budú zachovávať rámec slušnosti a budú uvádzať pádne argumenty či už pro alebo proti uvedenému názoru autora príspevku.

    Príspevok od Kristíny:
    Ja by som mala jednu otázku na autora príspevku. Čo si myslíte o tomto: Ak si kňazi nie sú vedomí týchto skutočností, ktoré uvádzate, a konajú v dobrej viere, že všetko je v poriadku, aj vtedy je ich premenenie neplatné? V žiadnom prípade vám nechcem protirečiť, pretože nemám odborné vedomosti. Len mi napadlo, že Boh pozerá na srdce a úmysel a mnohí naši kňazi konajú podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem, Kristína.

  25. Pochvaleny bud Jezis Kristus, rad by som sa podelil o tuto spravu, pokial niekto nezaznamenal svetelny ukaz na oblohe s jasnym svetelnym krizom v strede slnka. Nemoze to byt znamenie pred varovanim? http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/zaujimavosti/vzacny-prirodny-ukaz-sa-objavil-v-cine.html

    Admin Peter:
    Robert, v tom článku je vysvetlené, ako takýto jav vzniká a to na základe istých atmosfericko – fyzikálnych daností. Preto treba rozlišovať medzi nadprirodzenými a medzi fyzikálne podmienenými úkazmi, pretože ten svetelný kríž počas Varovania bude mať iný vzhľad a bude doprevádzaný inými úkazmi (ohnivočervená obloha, explózia po náraze dvoch nebeských telies – kométy s niečim alebo dvoch komét alebo dvoch častí jednej kométy medzi sebou – viď napr. kométu ISON, o ktorej vedci predpokladajú, že sa môže v blízkosti slnka roztrieštiť na viacero fragmentov). Kríž Varovania bude mať skutočne tvar kríža na veľkej časti klenby oblohy a nie len nejaké tri izolované svetelné body, ako na tom obrázku v tom článku. Takže buďme triezvi pri posudzovaní správ a článkov v médiach a premýšľajme nad všetkým. Všetko má svoj čas, podmienky a predpoklady na to, aby sa to stalo tak, ako podávajú posolstvá. Doba musí dozrieť, musia byť splnené predpoklady a podmienky, sprievodné udalosti, celková globálna situácia vo svete, aby sa Varovanie udialo. Tak je to so všetkým ako v ľudskom živote tak aj v celosvetovom dianí.

  26. Drahi bratia a sestry, volam sa Jana a zijem v Taliansku. Chcem sa s vami podelit o nadherny zazitok stretnutia modlitebnych skupin „Jezis ludstvu v Rime“ zo dna 20-21-22. septembra. Zazitok bol neskutocny, prisli sme odvsadial z celeho Talianska a ba aj inych krajin. Boli tam dvaja knazi frantiskani z Augustinskeho radu, jeden bol z Brazilie a druhy z Nemecka a tiez jeden knaz African a jeden zo severu Talianska. Spolocne s nami sa modlili pocas troch dni a nakoniec v nedelu po omsi nam knaz Mario dal specialne pozehnanie formou exorcizmu papeza Leona 13-teho v jeho originalnom podani, pretoze pocas druheho vatikanskeho koncilu vylucili z tohto textu pomoc Michala archanjela, patrona a ochrancu cirkvi. Prilozila som aj video z tohto stretnutia. Na konci videa uvidite kriz, ktory sme vytvorili pod prosbou Jezisa, ktory to od nas ziadal cez jednu osobu z nasej skupiny, ktora ma vnutorne lokucie. Ziadal nas teda vytvorit kriz na blizkej horicke a doplnit to modlitbou cislo 108: „Vystup na Kalvariu“. Tiez Vam prikladam uz prelozeny text posolstva od Jezisa MDM pre nasu skupinu v Rime:

    Stvrtok, 8. augusta 2013 o 20:15 hod.
    Moja vrucne milovana dcera, toto je posolstvo pre modlitebnu skupinu „Jezis ludstvu v Rime“. Uchovaj ho vo vnutry skupiny a medzi vsetkymi, ktori k nej patria. Moji vyvoleni apostoli, podte ku mne spolocne v tejto historickej rozhodujucej chvili pre moju Cirkev na zemi. Vystacia dve alebo viac dusi, aby zachovali zivy plamen ducha svateho v mojej Cirkvy. Vasa modlitebna skupina je velmi dolezita, kedze cez vase modlitby sa stanete zachrancami tych mojich ubohych a svatych knazov, ktori budu velmi trpiet vo vnutry a vonku Vatikanu. Vy vytvorite chrbtovu kost mojej Cirkvy zostanuc verni v kazdej chvili mojmu uceniu. Postaram sa o vas o tuto vyvolenu skupinu zvlast tak, ze cez vase modlitby budem moct viest a dat silu a odvahu mojim vysvätenym knazom. Zehnam Vas a prikryvam Vas mojou laskavou milostou a coskoro sa rozrastiete a stane sa z vas velka armada v boji za zachranu dusi v Taliansku.
    Vas Jezis

    https://www.youtube.com/watch?v=waEl0ppm4mQ

    Zelam pozehnany den.

    • Požehnaný večer, sestra Jana, som nadšená. Ďakujem za Váš príspevok. Pred nedávnom mi jedna sestra s Prešova písala, že aj oni na východe chcú také stretnutie zorganizovať. Pýtala sa ma, či prídem. Neviem, či by nebolo možné aj tu zorganizovať také stretnutie všetkých skupiniek na Slovensku, teda nielen niektorých, ale všetky skupinky. Písala mi, že majú už aj nejakých kňazov.

      Veľmi Bohu ďakujem, že mi dal tú milosť uveriť posolstvám.
      Sestra Jana, nech ste veľmi požehnaná, že ste sa s nami podelili o túto skutočnosť.

  27. Dnes FP na homílií povedal toto:
    Zvědavost – pokračoval papež – nás nutí, abychom chtěli Pána pocítit tady nebo tam; anebo nás nechává říkat: »Já znám vizionáře, vizionářku, která dostává od Matky Boží dopisy a poselství«. Papež k tomu podotýká: »Pohleď, Matka Boží je matkou a miluje nás všechny, ale není vedoucí na poště, aby každý den rozesílala korespondenci«. Takovéto novoty – konstatoval papež – nás vzdalují od evangelia, vzdalují nás od Ducha svatého, od pokoje a moudrosti, od Boží slávy a Boží krásy. Ježíš totiž říká, že Boží království nepřichází způsobem, který přitahuje pozornost, přichází v moudrosti.

    Pápež neverí, že Matka Božia môže dávať posolstvá každý deň, vraj sa vzdiaľujeme od Evanjelia!!! Veď samotná Božia múdrosť nám ich dáva.

    Admin Peter:
    Čo na to povedať? Hádam najvýstižnejšie sú výňatky z článku, zverejnenom na stránke http://www.lumendelumine.cz:

    • Že s novým pápežom nie je niečo v poriadku, je zrejmé od samého začiatku jeho pontifikátu.

    • To, s čím verejne vystupuje, nie je možné v žiadnom prípade pripisovať vedeniu Ducha Svätého.

    • Evidentne sa snaží u veriacich vyvolávať neistotu o tom, či to, čomu doteraz verili, je skutočne pravou vierou.

    • V jeho vystúpeniach zaznievajú kontroverzné výroky, ktoré doteraz nikdy neboli objasnené ani uvedené na správnu mieru.

    • Keď sa na tieto dvojzmyselné výroky pozriete zblízka, zistíte, že Pán Ježiš hovorí v skutočnosti niečo úplne iné, ak nie opačné.

    • Nikto z jeho okolia ani z ostatných zodpovedných pastierov vrátane tých, ktorí smelo kritizovali pápeža, kým ním bol Benedikt XVI., na Františkove rozporuplné výroky nereagujú.

    Nasledovné dva body z časti dopĺňam aj o vlastné postrehy:

    • Svoje dvojzmyselné výroky zaobaľuje do čudných slovných obratov, používajúc často nedôstojné ak nie až priam „hlúpe“ prirovnania, ktorými chce očividne ohúriť svojich zaslepených obdivovateľov, pričom jeho snaha o popularitu, obdiv, verejné uznanie a státie na výslní je priam až do očí bijúca!

    • Mnohí si už začínajú jasne uvedomovať, že tu nie je „niečo“ resp. „niekto“ v poriadku. Táto jeho snaha byť zaujímavý, moderný, či dokonca vtipný, pôsobí priam až trápne, ak nie až urážlivo (ako je možné mať toľkú trúfalosť a prirovnať Najsvätejšiu Pannu Máriu k nejakej vedúcej na pošte, ktorá nerozosiela poštu každý deň? Môže smrteľník vôbec určovať Matke Božej, či má alebo nemá dávať posolstvá či správy, komu ich má dávať a ako často ich má dávať? Sú takéto slová adekvátne dôstojnosti a vážnosti úradu následníka svätého Petra a zástupcu Krista na zemi?!!

    • Ďábel se bojí i jména Panny Marie, proto asi ten odpor a odmítání růžence, poutí do Medjugorje, problém se zasvěcením světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie…

      Prosím, není tu někdo z Brna a okolí? Zatím mám dojem, že se poselství Varování všichni bojí nebo ho zlehčují. Kněží jsou opatrní nebo přímo striktně odmítaví kromě důstojného otce, který působil u nás v malé vesničce u Brna, který měl některé myšlenky z Varování ve svém kázání, no bohužel již byl přeložen. Sestry dominikánky poselství čtou také a sem tam něco prosákne mezi lid, ale jen opatrně a omezeně. Požehnaný den všem přeje Martina.

      Admin Peter:
      Kvôli ochrane súkromia a osobných údajov vás prosím, aby ste neuvádzali u žiadnej osoby, či už civilnej alebo duchovnej, jej plné občianske meno! Toto môže byť zneužité na útoky, vyhrážky a šikanovanie takejto osoby len preto, že je naklonená týmto posolstvám. Naši kňazi môžu byť kvôli posolstvám aj disciplinárne postihovaní, čo si istotne nikto z nás nepraje. Tak buďte obozretní a majte toto na pamäti pri písaní vašich príspevkov!

  28. Taoistické zázemí Jorgeho Bergoglia (2013)
    Mnich aplikoval své taoistické vědění na Bergoglia, který byl vyléčen ze svého srdečního problému a všech nemocí, které měl. Přestal brát všechny své léky a dnes zůstává zdravý, protože aplikuje, co se naučil od tohoto mnicha. Více zde: http://rexcz.blogspot.cz/2013/11/taoisticke-zazemi-jorgeho-bergoglia-2013.html

    Stojí za povšimnutí:

    • Třeba nám toto spojení papeže Františka s taoistickou medicínou-filozofií-náboženstvím může dát klíč k lepšímu pochopení mnoha jeho novot v řeči i činech.

    • Když František prohlásil, že „uctívá Boha, ale nikoliv katolického Boha,“ nemluvil skrytě o Tao, čínském bohu údajně imanentním ve všech jedincích, který se ztotožňuje s energií vesmíru?

    • Dává během těchto prvních sedmi měsíců svého pontifikátu volnou vládu své spontaneitě – tak nepatřičné pro Nejvyššího pontifika – aby praktikoval jeden ze základních požadavků taoismu? Jsou jeho dobře propagovaná prostota a pokora praktikovány v následování „ctností“ taoismu spíše než katolických ctností?

    • Vznáším tyto eventuality nikoliv proto, že jsou nezbytné, aby mě přesvědčily, že František je revolucionář. Věřím, že je revolucionář, protože, pokud mohu vidět, chce zničit katolickou Církev, jakou vždy byla do Druhého vatikánského koncilu. Jeho základními principy jsou principy progresivismu, které ovládly Církev od doby Jana XXIII. proto jsem přesvědčen, že je František naprostým progresivistou. Nicméně je odhalující, že tento progresivistický papež má takovéto důvěrné vztahy s taoismem.

    • Duch Svatý nás v Písmu sv. učí, že omnes dii gentium daemonia, všichni bohové pohanů jsou démoni (Ž 95:5). Na základě toho můžeme v zásadě říci, že tento filozofický hovor o imanenci Tao v něčí duši se dá prostě přeložit jako ďábelská posedlost něčí duše.

    • Bergoglio proto, jak se zdá, má velmi dobrý vztah se svým „nekatolickým bohem“, který jej obývá. Za takovýchto okolností byl „zázračně“ vyléčen taoistickým mnichem skrze jeho ďábelskou magii.

    • Spojujeme poslední bod: Není možné, že přitažlivý upřený pohled, který František vykazuje při některých příležitostech, odráží přítomnost jeho ďábelského Tao přítele, který tam je, dobře usazený v jeho duši a který řídí představení?

    Tohle vše vážně stojí na zamyšlení, bratři a sestry!

  29. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

    Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

    • Za celistvosť a súdržnosť rodín, aby rodiny držali pohromade v harmónii a vzájomnej láske medzi rodičmi navzájom a medzi rodičmi a deťmi.

    • Za deti a mládež, za oslobodenie zneužívaných a týraných detí, za osoby, ktoré ničia životy maličkých (aj tých, ktorí zabíjajú nenarodené deti), za deti vážne choré, za mladistvých (dievčatá), trpiacich anorexiou, za všetkých ľudí, ktorí otvorili srdcia zlému a sú pod jeho vplyvom, aby boli oslobodení mocou nášho Pána Ježiša Krista.

    • Za zastavenie štátmi praktizovaného hrozného, dehumánneho, násilného odoberania detí rodičom, označovaného ako „juvenilná justícia“.

    • Za zastavenie šírenia potratov na celom svete.

    • Za zákaz potratových tabletiek RU-486, Mifegyne a Medabon.

    • Za úmysly a prosby našej Nebeskej Matky Panny Márie a za zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu a za jeho obrátenie.

    • Za všetkých šíriteľov týchto írskych posolstiev ako i za Máriu Božieho milosrdenstva, aby všetci odolávali narastajúcemu tlaku, protivenstvám a všetkým útokom, ktorým musia čeliť.

    • Za obrátenie hriešnikov a za našich neveriacich a v hriechu žijúcich rodinných príslušníkov, aby sa obrátili a mohli byť spasení.

    Nech Pán znásobí naše prosby a obety za všetky tu uvedené úmysly. Sláva Bohu na výsostiach, nech je zvelebené meno Pánovo na veky vekov! Amen.

    • Drahý brat v Kristovi, admin Peter,
      veľmi Ti ďakujem za možnosť pripojiť sa k modlitbe sv. ruženca. Ide o jednu z najúčinnejších modlitieb, ako môžeme zabraňovať Zlému v jeho snahe kaziť všetko naše úsilie isť cestou pravdy, hlásať a svojim životom vyžarovať lásku Pánovu. Lebo podstatou Zlého je nenávisť a pýcha, našou podstatou je láska a milosrdenstvo. Je to nerovný boj, ktorý môžeme podstúpiť len s Božou pomocou.

      Udalosti posledných dní sú alarmujúce, nechcem ich vypisovať, lebo naši priatelia z fóra ich iste sledujú. O jednu vec ale musíme prosiť všetci, keď chceme isť cestou pravdy a žiť podľa evanjelia, ktoré je nám tak prijateľným spôsobom podávané v posolstvách – prosiť každý nový deň Ducha Svätého o dar rozlišovania. Ináč aj nám sa môže stať svetlo tmou a naopak. Čistým srdciam sa zjavuje Pán a je im nablízku. Pomáhajme si vzájomne v tomto úsilí o tieto dary.
      Z úprimného srdca žehná Vám všetkým na fóre aj Vašim blízkym a za modlitby ďakuje Váš Slávko.

  30. Proč je důležité mít zásoby jídla a jak jídlo skladovat

    První náznaky, jak to může vypadat, vidíme na filipínách po tajfunu.
    http://zpravy.idnes.cz/filipiny-po-hurikanu-052-/zahranicni.aspx?c=A131113_083842_zahranicni_tp

    Nicméně co se bude dít až bude opravdu hlad a nikde nic nebude k sehnání se dá jenom těžko představit. Lidi budou jezdit na vesnice a rabovat pěstovaná pole, todlenc podle mně nastane. Budou krást co uvidí. Hřích vede k dalšímu hříchu. Proto chápu, že je nutné mít zásoby jídla na několik let 4-5 dopředu a hlavně semena. Ty nepůjdou sehnat. Jde je, ale namnožit 🙂 a s tím nám pomůže náš Pán.
    Proto musíme opravdu plánovat a to nejlépe ve velkém. Chápu, že někdo nemá peněz ale to co máme navíc lze použít. Proto se budou asi tvořit modlitební skupinky kde někdo bude mít tuny jídla a někdo nic. Pro všechny, ale nakonec bude dost. Někdo má pole a umí na něm pracovat (dnes to všechny 4 zvířata eu rusko čína usa se snaží vymítit ve velkém) někdo ne. Málo lidí je vůbec ochotných pracovat na poli nasázet tam něco protože s tím je hodně práce. Říkají že si vše můžou koupit jenomže…. do času. Mnoho lidí rozprodává pole, nebo je nechávají ladem. takto pohozená pole pak nepůjde jen tak zasít neboť když se pole pravidelně neobdělává tak nevydává dostatečné množství potravy. Navíc státy to lidi učí proto aby zapomněli jak se co vůbec pěstuje a už není mnoho lidí co to umí hlavně na vesnicích a to je smutné.

    Co se stane až nastane Válka a pohltí mnoho národů. Jídlo ve městech nebude k dostání. Nebude ho tam ani kde vypěstovat, protože ve městě se to nedá. Jídlo ve městě v bytech není ani kde moc uskladnit, ale i trocha málo co vleze do špíze třeba v bytě malinkém bytě 2+1, 3+1 bude dobré mít. Na vesnici to může být trochu jiné, ale ne tak úplně ne každý totiž pěstuje jídlo na polích a umí pěstovat. Ti co nedělají nic a nechávají pole ladem budou asi naříkat, protože jim nikdo nedá potraviny na namnožení. Podle mně z tohoto důvodu dojde na rabování a kradení. Už v dnešních to jde vidět jak se krade jídlo z polí. Jednomu kamarádovi přímo před očima vykopávali brambory a když k nim přišel řekl, že mu krade jídlo, tak mu řekl přeci to všechno sám nesežereš ale pracovat zasít obhospodařit to už nechce dnes nikdo pouze malá hrstka lidí ve vyspělých státech převážně starší lidé, kteří na to byli zvyklí odjakživa a jejich děti kteří nepodlehli klamu dnešní doby.

    Přemýšlel jsem, které jídlo je nejideálnější na velmi dlouhodobé uskladňování.

    Rýže mnoho rýže (100-300 kg)

    Stačí půl hrníčku rýže trocha vody a nají se celá rodina při přídělech. Rýži je nejvýhodnější koupit v makru tam je rovnou v 10 a více kg baleních.

    Konzervy s dlouhou zárukou

    Polystýrenový chleba – (rýžový chleba) taky vydrží dlouho.

    Nudle, špagety, pene prostě těstoviny

    SUL – je třeba mít dost soli.

    Pšenice, žito, oves / obilí

    Skladovat je třeba ve třech 200 litrové bečkách s železným víkem jde je koupit za 350 Kč jednu. Je nutné mít ale pak doma nejlépe velký ruční mlýnek na obilí (nebo na kávo) stačí třeba obyčejný na kávu, aby se umlela mouka ručně po troškách. Tato mouka je pak velmi výživná když se smíchá pšenice oves a žito dohromady a dají se z ní dělat plackovité chleby. Kdo má u bytu uzamčený sklep dá se to tam dát. Teď je zboží (obilí) levné na jaře už nebude levné. Doma jsme z toho normálně pekli placky i chleba. Kdo si nemohl, nemůže vypěstovat svoje tak si aspoň koupí od některého regionálního pěstitele. Zboží takto uskladněné vydrží dlouhé roky když je v suchu. Mám to odzkoušené. Skladujeme ho takto pokaždé odjakživa.

    Zavařeniny domácí kompoty

    Je dobré mít taky zavařeniny domácí kompoty. Je v nich cukr, vitamíny, které pak nepůjde sehnat. Zavařeniny vydrží taky dlouhé roky máme doma i deset let staré po strejdovi a dají se jíst.

    MASO

    Možná nevíte, ale i maso se dá zavařovat a taky vydrží tak 2-5 let je ale třeba ty sklenice pak kontrolovat jednou týdne nebo jednou za 14 dnů. Může se stát, že některá pustí vzduch a pak ji je třeba hned zkonzumovat uvařit polévku (nejlepší polévka jaká existuje a maso sníst s bramborem či kapustou). Nejlépe se zavařuje vepřové (kýta vč. kosti, může být i krk ale to je škoda, ale hlavně žebra rozřezaná na kousky tak aby vlezly do sklenice) nebo jehněčí (taky kýta nebo žebra vč. kosti). Co se týče tak do sklenici nikdy při zavařování masa nenarvat doplna vždy tak do 3/4 nebo ještě lépe trochu víc jak 1/2 sklenice ať tam je prostor 1/4 sklenice mnohem déle to vydrží. Maso je třeba před zavařením hodně nasolit a načesnekovat nic víc žádné další koření pak nechat 2-4 dny ve velkém hrnci (nejlépe v korytě dřevěném 🙂 ) odležet v suchu chladu tmě. Je třeba ho jednou deně trochu promíhat popřehazovat. Do sklenice se dává 1 lžička vody víc ne protože by se mohlo kazit Je lepší nedat žádnou vodu než dát. Maso samo pustí šťávu. Konzerva pak déle drží. Je třeba ji pak uchovat v chladu a tmě. Ne na slunci. V bytě nejlépe asi někde ve sklepě co je u bytu vespodu baráku. Max pak v nějaké nejchladnější místnosti když není ta možnost. ale hlavně ve tmě v zavřené ale prodyšné skříni s větráním.

    Hovězí a drůbež – se zavařovat nedá. Jedině konzervy plné Eček.

    Brambory

    Se na uskladnění nehodí do bytu, k tomu je třeba mít barák a studenou chladnou pivničku. Je třeba je každým rokem obnovovat dopěstovávat. Nevydrží déle než rok. Ale i ten rok je dobrý.

    Luštěniny

    Všechny druhy taky vydrží roky a když se třeba nechají naklíčit můžou nahradit i oběd s chlebem. A co je na nich to nejlepší, jde je doma i v bytě množit a pěstovat (musí tam mít ale přístup hmyz na zapylení). Když je hlad tak se sní i se šlupkou.
    Proto je dobré mít mnoho fazolí (ty se dají rozmnožit doma v bytě teoreticky asi nejlépe z luštěnin). Doporučuji velké fazole (Pecoky jinak je neumím nazvat) nebo takové červenobílé nebo bílé fazole není je třeba dlouho namáčet před vařením.

    Boby

    Je to prastará kulturní plodina, která byla kdysi základem jídla než přišly brambory. Dnes už ji moc lidí nepěstuje ale je dobré mít její semena pro výsev a množení. Je velmi výživná.

    Čočku

    Pohanku

    Kroupy

    Sušené potraviny (ovoce jabka, švestky, hrušky, ořechy, maso sušené)

    Ovesné vločky – taky mnoho Kg

    Sojové maso

    Cizrna – ta je taky velmi důležitá koupil bych jí taky hodně

    Hráchu na hrachovou kaši

    S čočkou to s množením bude asi horší. Hrách půjde asi vypěstovat v doničce. Je dobré si koupit soudek na kapustu a naplnit si ji. Zelí vydrží taky minimálně dva roky, ale je třeba se o něj starat. Dolévat vodu do bečky i do žlabu, kde je víko, aby tam byl zamezen přístup vzduchu. Zelí takto uskladněné taky vydrží delší čas. Je to ale pouze najednou, na rozmnožení zelí je třeba mít pole a stonky z kapusty ty kořeny na semena. To vše se dá skladovat v bytě i baráku klidně i deset let aniž by se to skazilo. Popřípadě i namnožit.

    Semena zeleniny (mrkev, zelí, celer, rajčata, květák, cuketa)

    Ten kdo může pěstovat, kdo má zahrádku, doporučuji nakoupit semena. Teď se budou dát koupit až na jaře. Dobré je mít dýně (semena dýně) dýně se dá jíst na velmi mnoho způsobů. Sama se roznožuje a dají se jíst i její semena.

    VODA

    Ke všemu tomu je ale velmi důležitá voda. Ta bohužel ve městě bude přímo k nesehnání když nebnudou fungovat vodárny. Z kohoutku nepoteče nic. Proto je třeba si uskladnit i vodu. V diskuzi se psalo, že nejlépe z posvěcených Mariánských míst, ta opravdu vydrží roky, máme to odzkoušené. Voda z turzovky, Lourd. Prostě z míst Mariánských. V našem okolí cca. do 20 km máme i mariánský kostel v horách se studánkou a ta voda taky vydrží hodně dlouho. Přitom je to pouze poutní kostel zasvěcený Panně Marii. Je to až k neuvěření. Normální voda ze studní se zkazí. Ani filtrovaná voda nevydrží delší dobu. Je třeba zajet na taková místa s velkými barely a nabrat hodně vody a uschovat ji v temnu.

    Vše je třeba nakupovat, neustále a pokaždé, když se jde nakupovat v malém množství, třeba 5 kg toho tam, toho tady dvě konzervy, tam 3 kg rýže, tady 3 kg čočky atp. Jenom obilí bych nakoupil hned a ve velkém.

    Nicméně i kdyby sme měli tuny jídla a neměli víru a nepřipravovali se duhovně na příchod, tak je nám to k ničemu. Nidky nevíme den ani hodinu, kdy zemřeme. Proto všechno co uskladňujeme čiňme s Duchem Svatým pro své druhé a blízké. Ne pro sebe. Pán Bůh nám vše rozmnoží když budeme mít víru.

    Když Vás ještě něco napadne dejte vědět.

    • Mám niekoľkoročné skúseností s múkou. Zakúpenú múku nechajme premraziť 24 hod. v mrazničke a dajme to do veľkých papierových vriec. Táto „sterilná múka“ vydrží aj niekoľko rokov bez ujmy. Robím to už niekoľko rokov. „Premrazené“ produkty vydržia neuveriteľné dlho.

    • Ďakujem za super rady, niečo z toho už praktizujeme, ale stále sa je čomu priučiť. Prosím, čo je po slovensky cizrna? Ja som si ešte kúpila cez internet semená tzv. pôvodných, nešľachtených plodín (mrkva, nejaká tekvica, paradajky, dajú sa aj ďalšie plodiny), ktoré majú tú vlastnosť, že si z nich môžete dopestovať vlastné osivo na ďalší rok. Zo šľachtených osív si ďalšiu generáciu nedopestujete a keď, tak veľmi slabú. Ale idem siať až na jar, tak nejaké skúsenosti neviem dať, ale skúsim. Ten mlynček na múku som už zháňala, ale momentálne je nad naše finančné sily (okolo 300 eur), ale dobre vedieť, že v núdzi poslúži aj obyčajný na kávu. Videla som ešte tzv. vločkovače, sú trochu lacnejšie, v núdzi by poslúžili dobre aj tie. Chcela by som ešte poradiť zariadiť si kuchyňu klasickými nástrojmi. Myslím tým mlynčeky, strúhadlá atď. na „ručný“ pohon, keďže je dosť možné, že tie na elektrinu nám budú asi na nič. Ak bývate na dedine, odporúčam sporák na pevné palivo, ale to je asi nepodstatná rada, väčšina dedinčanov ich ešte má. My máme ešte plán na kúpu ručnej pumpy do studne, čo je tiež nie lacná záležitosť, a ak voda zmizne, alebo bude nepoužiteľná, tiež to bude na nič. Ale možno niečo poslúži, dali sme ju posvätiť (tú studňu). Na skladovanie vody tu dal dobrú radu náš admin, hľadajte nižšie. Ale ako píšete, pripravujme si najprv duše a o ostatné sa postará Pán.

      Ešte ma napadlo, treba si dať do poriadku aj domácu lekárničku. Ak užívate pravidelne nejaké lieky (antihistaminiká, inzulín, lieky na tlak, srdce…), možno by bolo potrebné držať v zásobe väčšie množstvo, ak sa to dá. Ale aj pre zdravých: niečo od teploty, bolesti, nejaký sprej do nosa na nádchu, nejaký celaskon vydrží dlho, treba mať stále, aj keď nie je práve chrípkové obdobie. Najmä pre deti, pre ne je vysoká teplota nebezpečná. Nezabudnime na prvú pomoc: obväzy, náplasti, dezinfekčný prostriedok. Dobre poslúžia aj autolekárničky po exspirácii. Nič im nie je. Treba si naštudovať aj ako poskytnúť prvú pomoc. Radšej teraz ako „za jazdy“, aj keby sme ju radšej nikdy nepotrebovali poskytnúť. Doma možno ešte máte nejakú knihu typu „domáci lekár“. Treba si vyjsť do prírody a zbierať aj nejaké bylinky (tento rok už asi nie, ešte sú šípky). Harmanček, materinu dúšku, myší chvostík, lesné jahody, žihľavu … pozná asi každý.

      Admin Peter:
      Sestra Lucia_K, cizrna znamená po slovensky cícer. Je veľmi bohatý na bielkoviny, minerálne látky a je to naozaj hodnotná rastlina, obdobná napr. nášmu domácemu hrachu. Pozrite si informácie na internete, napr. aj tu: http://najmama.aktuality.sk/clanok/232792/cicer-bielkovinova-bomba-pre-vase-telo

      • Cizrna je dobrá v tom, že z ní jde dělat polívku, paštiku (výborná paštika) nebo přílohu k hlavnímu jídlu. Není tak tvrdá jako fazole a není třeba ji dlouho namáčet ve vodě. Lze ji využít na opravdu mnoha způsobů anebo jíst pouze ji a člověk se nasytí, protože dostane vše potřebné.

    • Dobrý den, děkuji za opětovné zprovoznění fora. Nemám tolik času, abych byla jeho pravidelným čtenářem nebo přispěvatelem, ale včerejší příspěvek „Proč je důležité mít zásoby jídla a jak jídlo skladovat“ mi nedal, abych neodpověděla. Prošla jsem naprosto stejnou cestou myšlenkového vývoje. Máme mít zásoby – tak kolik a co vydrží a došla jsem k naprosto stejným závěrům jako pisatel. Tolik nejsme schopní doma uchovat a myslím, že většina lidí ne. Pak mi došlo, že ty potraviny možná nejsou jen naše výživa, ale také Pánovy nástroje k prokázání jeho moci – přece slíbil, že naše zásoby rozmnoží. Tak přece jasně prokáže Jeho přítomnost mezi námi a obrátí mysl lidí, kteří i po Varování budou mít problémy uvěřit, že to, co prožili, bylo opravdu setkání s Pánem, k Němu. Jinak by ty zásoby neměly moc cenu – co by byl lidem na Filipínách platný dům nacpaný zásobami, když by dům i zásoby rozmetal vítr? A pokud by rabující zástup zjistil, že někde zásoby jsou, bez Pánova zásahu by jejich likvidace byla dílem okamžiku. Spíš mi teď přichází na mysl, že taková situace může vyzkoušet i naši víru – kdo by byl schopen se postavit před takový zfanatizovaný dav s opravdovou vírou, že když to Pán slíbil, z jedné misky rýže takový dav nakrmí? Možná nám to přijde moc odvážné a až hraničící s pokoušením Pána, ale myslím, že i na  takové situace nás Poselství připravují. Pán chce zachránit všechny duše a nás pošle svědčit. A nebude to jednoduché, když použil takto mimořádný prostředek ke spojení s námi, aby nás na tuto situaci připravil. Klidně si umím představit, že by naše zásoby, pokud o to budeme Pána prosit, a budeme se o ně dělit s každým, koho nám Pán pošle (ne podle našeho uvážení), nasytí mnoho lidí, ale v případě, že by se jich někdo zmocnil násilím, nebo my jsme s nimi začali nakládat podle naší vůle, dojdou ihned, třeba se i změní v prach….Tak se mi teď zdá, že možná ani nezáleží, kolik tun nebo kil zásob budeme doma mít, ale na odevzdání našeho života do rukou Pána. Hezký den, Iveta.

      • Mám podobnou zkušenost z doby mateřské dovolené, když se prosí s důvěrou a člověk se nebojí rozdělit i o to málo, co třeba má, pak se dějí i zázraky. Co se týče zásob léků – využívám s úspěchem běžně dostupné koření a bylinky, které rostou v blízkém okolí (jsem z vesnice). Na průjem doporučuji skořici, čaj z dubové kůry, z listů ostružiny. Na kašel čaj z anýzu, fenyklu, cibuli a majoránku nebo cibuli s medem. Sirup z listů jitrocele a květů divizny ( dát do sklenice, prosypávat cukrem jednotlivé vrstvy, nechat na okně na sluníčku asi 14 dní, pak doplnit vodou, převařit a přecedit). Na bolesti v krku, afty apod. cucat a rozkousat koření hřebíčku (desinfekce a anestetikum). Na horečku a proti bolesti užít čaj z vrbové kůry (obsahuje kyselinu salicylovou, která je předchůdce acylpyrinu). Na bolesti hlavy, nespavost, nervozitu užívat meduňku (čaj nebo sirup). K zásobám jídla mě napadlo, že je potřeba mít ještě olej, a kdo náhodou máte doma sádlo a je už trošku starší, nevyhazujte ho, dají se z něj udělat svíčky tak, že se do kelímku od jogurtu dá knotek, to se zalije rozpuštěným sádlem a nechá se to ztuhnout. Nepáchne to, hoří to dobře, máme to vyzkoušené. Požehnaný dne přeje Martina.

  31. „Habemus Papam“ – koho sme to dostali za pápeža v osobe Františka?

    Pri prvom vystúpení pápeža Františka sa objavilo mnoho nového a neočakávaného. Niekto každú takúto inováciu víta ako obohatenie, niekto sa naopak môže cítiť ochudobnený.

    Pápeža Františka predchádzala povesť o jeho skromnosti a pokore. Predstavil sa spôsobom, akoby sa skromnosť mala prejavovať v tom, aby sme v ňom nevideli zástupcu Krista, ktorý prišiel plniť vôľu Otca. Skôr tu vystupuje do popredia rozhodný muž, ktorý prišiel plniť svoju vôľu. Neprejavil málo viery práve ako Kristov námestník? Apoštolské požehnanie pápeža je darom z plnosti moci a plnosti milosti, ktorú pre svoj pastiersky úrad získava od Boha. Ak však oň najskôr prosí ľud, tak sa podobá studničke, ktorú treba najskôr naplniť vodou, aby sa z nej mohli ostatní napiť. Ako si počínal prvý pápež? „Zlato ani striebro nemám, ale čo mám, to ti dám“.

    Podľa Pánových slov čo vychádza z úst, vychádza z plnosti srdca. Preto je mnoho kresťanov, ktorí sa navzájom neoslovujú prázdnymi frázovitými pozdravmi. A v žiadnom prípade ich nepoužíval náš Pán ani apoštoli. Ich pozdravy neboli spoločenskou zdvorilosťou, ale neoceniteľným darom pokoja, ktorý svet dať nemôže.

    Do akej miery je odmietanie insígnií a po stáročia zachovávaných obyčajov prejavom skromnosti, prenechajme na posúdenie Bohu, ktorý dobre vidí, kam až siaha pokora a kde začína svojvôľa. Nemôžeme sa však zbaviť nemilého pocitu z prekvapujúceho dojmu, akoby na slávny Svätopeterský balkón vystúpil niekto, kto sa v zhone nestačil patrične ustrojiť. V prípade tak slávnostného a posvätného aktu, akým je prvé pápežovo požehnanie „Urbi et Orbi“, to pôsobí, akoby vystúpil takmer v negližé. Pripomína to však tiež povážlivý vplyv okolitého sveta, ktorému už dnes zhola nič nie je sväté. Poznáme svätých pápežov, ktorí žili veľmi stroho a spali na holej dlážke, ale nijako svoju askézu nevystavovali na obdiv a na verejnosti vystupovali so všetkým, čo patrí k dôstojnosti a znameniam Božieho zástupcu na zemi. Ak by „rímsky biskup“ František chcel naozaj dôsledne nasledovať svätého Františka, potom by musel odmietnuť už samotné kňazské vysvätenie, nieto ešte úrad pápeža.

    Resumé (zhodnotenie):
    Po hodine jasotu z voľby nového pápeža nás úvodné chvíle neočakávane schladili a naplnili sklamaním a obavami. Je to o to horšie, keď sa potom dočítame, že naopak veľmi povzbudili tých, ktorí si za svoj dlhodobý cieľ stanovili zlikvidovať pápežstvo.

    Pred ôsmimi rokmi stáli proti sebe kardináli Ratzinger a Bergoglio ako konkurenti. Bergoglio vtedy Ratzingerovi ustúpil. V čase, keď bol Benedikt na Petrovom stolci, mu jeho súčasný nástupca prejavil nesolidárnu a závažnú neposlušnosť vo veci, na ktorej pápežovi Benediktovi veľmi záležalo.

    Teraz urobil Benedikt miesto Františkovi, ale neodišiel niekam do „zámoria“. Takmer zo susedstva bude sledovať svojho nástupcu, ako svojim pontifikátom pokračuje v diele svojho predchodcu. Len čas ukáže, čoho sa skutočne dočkáme v osobe „rímskeho biskupa“ Františka.
    ___________________________________________________________________________________________________________

    Poznámka: upravené adminom a doplnené o údaj zdroja článku: http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=habemus-papam

  32. Chvála Kristu! Chci se zeptat, zda nevíte, kam se poděl server Lumendelumine? Vždy jsem si tam ráda něco přečetla a dnes je nezvěstný. Ani nevím, kdo byl autorem… On byl první, kdo mimo poselství z Irska nazval papeže F. falešným prorokem. Že by snad cenzura?!

  33. Milí bratři a sestry v Kristu, nezoufejte! Doba je těžká a bude hůř, ale Ježíš je Vítěz! Slíbil nám, že brány pekel církev nepřemohou. Sledování zpráv nás nenechává klidnými, ale vždyť tohle všechno bylo předpovězeno. Bohu díky, že jsme na to předem připravováni.  Když jsem viděla to video: http://www.youtube.com/watch?v=TrmSCHYP7Gs s cirkusem ve Vatikánu, bylo mi zle. Všimli jste si té velké pěticípé hvězdy na schodech? Jaké to znesvěcení chrámů (v tomto případě zatím „jen“ Svatopetrského nám.) Bylo to taky prorokováno, čili píšu si další pomyslnou čárku ve prospěch IP.

    Dnes mě dorazila fotka růžence s medailkou FP. V IP bylo, že všude bude jeho obraz k uctívání. Další čárka pro IP. Bude hůř, ale zároveň se blíží Druhý příchod Krista. V Písmu stojí: „až ta doba přijde, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vysvobození je blízko.

    Nemá smysl se těmito věcmi příliš trápit. Raději se modleme. Připomínám MK č.13: modlitba za ztracené duše. Je tam příslib okamžité ochrany pro lidi, za které se pomodlíme a speciální milosti pro ty, kteří se dokáží modlit plný měsíc za jejich duše. Střídám různé úmysly: např. jeden měsíc za rodinu, pak za kněze, za potratáře, za pracovníky médií, apod. (Pracovníky médií budeme potřebovat zvláště po Varování, aby se obrátili a nepsali či nevysílali bludy.) Lidskými silami toho moc nezmůžeme, ale Boží mocí můžeme zvítězit a také zvítězíme, vždyť nám to Bůh slíbil! Využijme smysluplně čas do Varování, čím více lidem vyprosíme obrácení, tím menší bude pronásledování.

    Děkuji, že máme mezi sebou kněze. Všem přeji Boží požehnání a hodně síly.

    • Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
      Ďakujem adminovi Petrovi za prijatie. Momentálne len tak v krátkosti: Čítam tieto posolstvá už viacej ako rok, je cítiť z nich veľkú silu Ducha Svätého, aj keď som pochyboval. Ale toto video hovorí za všetko a je veľa iných dôkazov. Jeho kríž je tiež veľmi čudný, len nechápem, že veľa iných Pánových posvätených služobníkov to nevidí. Ďalšia vec sú iné proroctvá, ktoré hovoria o poslednom pápežovi, napr. sv. Malachiáš, posolstvá z Garabandalu … V každom prípade Pán Ježiš je víťaz! On je Pán pánov a Kráľ kráľov. Nemáme sa čoho obávať, jedine o tých, ktorí neprijmú jeho milosrdenstvo. Nech vás všetkých žehná náš milosrdný Pán Ježiš Kristus. S pozdravom Toni.

  34. Pochválený buď Ježiš Kristus!
    S celého srdca ďakujem pánovi adminovi Petrovi za obnovenie tejto stránky a zároveň mu ďakujem i za povolenie sem vstúpiť na toto duchovné fórum, kde sme tu všetci ako jedna veľká rodina. Som rád, že sa znova stretávame po menšej prestávke kvôli nedostatkom a kvôli napádaniu tejto stránky, ktorá zverejňuje posolstvá priamo od Márie Božieho milosrdenstva, siedmeho anjela, vyvolenú prorokyňu, ktorá je veľmi napádaná ľuďmi. Prosím Vás o modlitby za ňu, aby odolala pokušeniu diabla, veď diabol je taký prefíkaný, že sa to niekedy nedá ani opísať. Ďakujem Pánu Bohu i Ježišovi, že znova sa na mňa niečo takpovediac nalepí, ako sa zvykne hovoriť. Veľmi som sa zarmútil kvôli udalostiam, ktoré sa odohrali a odohrávajú. Som smutný, že falošný KARDINÁL (nezaslúži sa nazývať pápežom, ale iba kardinálom, veď máme iba jedného pravého pápeža a ním je náš Benedikt XVI.) ZAKÁZAL KATOLÍKOM vstúpiť na veľmi Pannou Máriu „Gospou“ požehnané miesto. Veď to je znamenie i pre neveriacich, aby sa spamätali, kto vlastne sedí na Petrovom stolci. Cirkev je zo dňa na deň v deštruktívnejšom stave a nie iba cirkev, ale i celý svet je hore nohami. Dajte si otázku: Ako je možné, že na Filipínach sa pred pár hodinami prehnal super-tajfún? Je to normálne, aby usmrtil cez 10.000 ľudí a veľa ďalších je nezvestných? A ako je možné, že tam zostala priam apokalyptická situácia a nikto nezasiahol? Pretože nikto to neočakával. Bol to trest od Boha, lebo tento svet je v takej temnote, že si už nie je pomaličky vidieť na nos. Toto je katastrofa, ale duchovná, ktorá sa dá riešiť pár tromfmi a to sv. spoveďou, svätým prijímaním, účasťou na adorácii a okrem toho i denne cez sv. ruženec, ktorý je vlastne také záchranné lano, ktorého sa môžeme, ale aj nemusíme, dotýkať resp. sa ho držať. Veď máme na výber, na to sme dostali slobodnú vôľu, no diabol nám ju chce uchmatnúť preč. Bojujme proti temným silám. Je to veľmi háklivá a nebezpečná sila pre diabla, keď sa pomodlíš aspoň jeden ruženec od srdca. To je viac, než keby vybuchla „atómová bomba“. Zastaví všetko… Mne niekedy pripomína, ako sa rúti tsunami, ktoré sa valí obrovskou rýchlosťou a zmetie všetko zlo z povrchu zemského, ale neskôr sa zlo opäť vráti a prečo? Lebo sme náchylní páchať hriech… Už za čias Adama a Evy … A kto to všetko začal? Had, ľstivý diabol, ktorý nás bude mučiť až do slávneho Druhého príchodu, kedy všetko zlo zničí jedine ON, bohočlovek, pokorný ako baránok na zabitie. On, ktorý nás už raz vyslobodil od zla a otvoril nám nádej na budúci život – Pán Ježiš Kristus. Zlo má momentálne vládu nad nami. Ale vždy máme nádej a vieru, bez viery by sme boli stratené ovečky, ktoré každý deň hľadá náš pastier a čaká, kým pôjdu do košiara, kde sa budú mať dobre a kde im ani zlí psy neublížia, ktorí sú hladní po lakomstve, peniazoch, pýche, závisti, lenivosti, obžerstve, modloslužobníctvu, ako sú napr. mágie, voo-doo, reiky, jóga a podobne. Spamätajme sa čím skôr, lebo keď príde tá hodina, bude už neskoro. Máme ešte čas na obrátenie sa. Všetkým vám ďakujem za prečítanie si tohto textu, ktorý je síce dlhý, ale zato výstižný.

  35. Požehnanú nedeľu prajem všetkým „fóristom“. 🙂 Ďakujem za opätovné fungovanie fóra, ktoré mi dosť chýbalo a adminovi Petrovi ďakujem za prístup. Čas a udalosti veľmi pokročili. Žiaľ sa naozaj zdá, že tmavá strana vyhráva a bez zásahu vyššej moci by to s nami veľmi zle dopadlo. Ďakujme Pánovi za tieto posolstvá a vedenie a za blížiace sa Varovanie. Ako dobre, že je Pán na našej strane a bojuje o nás. Veď sa mohol na nás aj „vykašľať“ a zobrať si len svojich svätých. Jeho milosrdenstvo a láska sú udivujúce a jeho volanie tak naliehavé. Že som tieto posolstvá pred rokom náhodne „objavila“, považujem skôr za zázrak, pretože dovtedy som na internete podobné veci nesledovala, ani nevyhľadávala. Musím sa priznať, že nebyť ich, ostala by som aj ja slepá k udalostiam okolo, aj keď už asi každý v srdci cíti, že „niečo sa deje“. Cítila som to aj ja dlhšiu dobu a tieto posolstvá mi dali odpoveď. Teším sa, že máme medzi sebou aj posvätenú osobu, konečne… Krásny zvyšok nedele prajem všetkým.

    • Pre tých, čo pochybovali, že František FP je skutočne ten falošný pápež, antipápež, opisovaný v Zjavení Jána vo sv. Biblii. Áno, on sám sa prezrádza. Je to všetko tak, ako bolo v posolstvách oznámené. Ja len dúfam, že už nikto nemá žiadne pochybnosti. Preto sa všetci modlime za Benedikta XVI., lebo on je náš pravý pápež!

  36. FP je aj biskupom mesta Ríma v Rímskej diecéze a má aj tento titul, dáva si ho akože z „pokory“. Svätý otec Benedikt XVI. je tiež aj emeritným biskupom mesta Ríma, takže obaja sú aj biskupmi a obaja chodia v bielom. Podľa mňa ide len o jednu osobu v tejto vízií a to o Sv. otca Benedikta XVI.
    V knihe Zjavenia sa píše: A videl som šelmu a kráľov zeme aj ich vojská zhromaždené do boja s tým, čo sedel na koni, a s jeho vojskom. Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pred ňou robil znamenia a zviedol nimi tých, čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera, horiaceho sírou (Zjv 19,19-20). Kniha zjavenia sa naplní do bodky.

      • Dobrý den, ano přesně tak, je to utajeno.
        Viz: Slyšel jsem, ale neporozuměl jsem. Řekl jsem: „Můj pane, jaké bude zakončení toho všeho?“
        Řekl: „Jdi, Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce. Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně; žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se poučí.“

    • Všechny Vás srdečně zdravím! Důvod důrazňování titulu římského biskupa je asi tento (citace):
      Skutečné obnově však, dle proroctví protihomosexuálního protestanta Davida Wilkersona z r.1973, bude předcházet falešná politická unie nějakého papeže (pravděpodobně papeže Františka) s těmi ekumenickými protestantskými denominacemi, které veřejně uznávají homosexuální a lesbické duchovenstvo. V této politické unii po těchto protestantech nebude požadováno, aby římského biskupa považovali za nástupce svatého apoštola Petra s darem neomylnosti při definování dogmatických článků víry a mravů. Tato ďábelská unie bude cenzurovat prakticky všechny náboženské pořady v televizích, rádiích a masmédiích (pozri tu: http://cs.gloria.tv/?media=518201).

  37. Keď sa FP stal pápežom, tak povedal, že cirkus sa už nebude konať, keď ignoroval protokol. Keď si neobliekol mozettu, keď nepozdravil ako mal… Ale toto mi vyrazilo dych. Znesvätenie námestia, oslava ľudského tela. A ten úsmev… pozrite si video: http://www.youtube.com/watch?v=TrmSCHYP7Gs

    Keď už Veľký bojovník plače, tak sa udeje niečo veľké. Na ostrove Rodos v Grécku slzí obraz Sv. Michala. Modlíme sa k nemu, lebo boj bude veľmi ťažký: https://www.youtube.com/watch?v=LVi28K77x4w#t=20 a tiež tu: https://www.youtube.com/watch?v=-fxZs4j7NXU

    Naši kňazi dostali dotazníky:
    http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-61123410-vatikan-dotazniky-synod-manzelstvi-gayove-rozvody-antikoncepce

      • Milí přátele, srdečně všechny zdravím po dlouhé době a děkuji adminovi za opětovně otevření diskuse a moje přijetí mezi vás. Sleduji tyto stránky více než rok a pomohly mi překonat jeden z nejtěžších životních mezníkǔ. V loni jsem byla doslova vyhozena bezdůvodně z místa, které jsem zastávala 19 let, poctivě jsem s vynikajícími výsledky pracovala a přesto mě vyhodili v rámci konkurzů. Práci jsem sice neztratila, zastávám však řadové místo, dotklo se mě to i finančně i časově. Pomohly mi tyto stránky, našla jsem jistotu, že Bůh stojí o mě a při mě a pomáhá mi. Děkuji.

    • Drahí priatelia,
      vítam Vás všetkých do tohto nového dňa, ktorý pre nás pripravil Pán. Starostlivo prežívam udalosti posledných dní, s ktorými sa vzájomne zoznamujeme prostredníctvom tohto fóra. Veď nám ide o to najdrahšie, zachovať si poklad pravej viery a zostať pri tom pokornými služobníkmi Pravdy, Lásky a Milosrdenstva.

      Zo srdca Vám všetkým želám aby ste vytrvali na ceste dobra v pevnej dôvere vo všetky prisľúbenia, ktoré nám náš dobrý nebeský Otec vo svojich posolstvách dáva. Nech nás všetkých Jeho Láska zbaví strachu zo všetkého, čo sa na nás hrnie najme po duchovnej stránke nášho bytia a v pravý čas dokážeme v sile Jeho milosti zostať pevnými a príkladnými aj pre ostatných, ktorí hľadajú, lebo blúdia na ceste k večnosti.

      Ozajstná láska nepozná strach a dáva správnu múdrosť a prosím Vás všetkých, pamätajte na nás, ktorí musíme o týchto skutočnostiach hovoriť na to otvorenom fóre našich veriacich, ktorí očakávajú od nás odpoveď, ako sa aj oni majú zachovať v tejto rozhodujúcej dobe. Pán nech je Vašou odmenou za Vaše modlitby, obete a najme snahu o pravdivý život vo svetle evanjelia. Zo srdca Vám a všetkým, ktorých nosíte vo svojich srdciach s radosťou žehnám a vyprosujem všetky potrebné dary od nášho Pána.
      V Kristovi a Márii Váš Slávko

      • Drahý otče Slávko, děkujeme za krásné a posilující přání.
        Když se trápíme některými věcmi, které vidíme kolem sebe, často myslím právě na to, že kněží jsou ještě v daleko náročnější situaci, než my řadoví věřící. Je to těžké už teď, když musejí zvažovat, co věřícím říkat. A už vůbec si neumím představit, co bude moci dělat kněz, jestli přijde nějaké nařízení, které bude proti jeho svědomí. Bude moci neposlechnout? Když mě takové myšlenky napadají, tak si vždy jen řeknu, že když Pán má takovýto plán, tak to určitě nějak půjde, i když si to zatím neumím představit. A udělám to jediné, co mohu – za kněze se modlím. A modlím se každý den osobně i za Vás, otče Slávko, od chvíle, kdy jsem s velikou radostí zjistila, že je s námi na fóru kněz, a určitě nejsem sama. Přeji Vám, aby Vás Svatý Duch vedl v každé chvíli a Bůh Vám stále dával sílu. Pavla.

        • Pekné Bohom požehnané dnešné ráno a celý týždeň, ja poznám kňaza, ktorý si už odkladá omšové knihy a hovorí, že akonáhle to bude neúnosné isť priamou cestou za Ježišom, pôjde do ilegality. Myslím, že tak urobí viacero kňazov a my veriaci spolu s nimi. Pochválený buď Ježiš Kristus!

        • Milá sestra Pavla, ďakujem Vám za Vaše modlitby. Naozaj ich potrebujeme, lebo ťažko povedať, ako sa bude situácia vyvíjať. Ale nakoniec, všetko je v rukách nášho Otca, On má a bude mať aj posledné a rozhodujúce slovo. Pre nás i pre Vás je dôležité, aby sme neustúpili z cesty, ktorá nás vedie ku skutočnému šťastiu tu na zemi ako aj vo večnosti. Ak by všetci veriaci šli ruka v ruke za Pánom, niet takej sily, ktorá by im mohla zneistiť túto cestu. Som Vám všetkým veľmi povďačný, že sa môžem zúčastniť tohto fóra, najme adminovi Petrovi, ktorý mi umožnil vstup medzi Vás.

          Prosme Pána za to, aby naše príspevky boli vždy plné Ducha Svätého, aby nás obohatili navzájom a dávali nám zakúsiť spoločenstvo prvých kresťanov vo viere a láske. Potom aj tie prekážky a ľudská zloba, najmä nenávisť Zlého, nás nebudú môcť odlúčiť od lásky k ukrižovanému Pánovi. Len vtedy, keď si my zamilujeme kríž, budeme úplne slobodní vo svojom zmýšľaní aj konaní a budeme žiť bez strachu o zajtrajšok. Zo srdca Vám aj Vaším blízkym žehná Váš brat v Kristovi Slávko.

Pridaj komentár