Poselství Varování nejsou lež

63 views

POSELSTVÍ VAROVÁNÍ NEJSOU LEŽ

Video dokumentuje naplňovanie proroctiev predpovedaných našim Pánom Ježišom Kristom
v posolstvách Varovania zverejňovaných na českých a slovenských webových stránkach.