Zjavenie pekla
Mary K. Baxter

26 views

BOŽIE ZJAVENIE PEKLA MARY K. BAXTER

Počas tridsiatich dní ukázal Boh Márii Kataríne Baxterovej víziu pekla a počas ďalších desiatich dní výziu neba. Ježiš ju poveril, aby ľudí vystríhala pred následkami hriechu a večným zatratením v pekle. Nech nám toto svedectvo videnia pekla neustále pripomína nesmiernu dôležitosť Ježišovej výkupnej obety, vďaka ktorej môžeme aj my získať večný život v nebi.