Nie! paktu OSN o migrácii

34 views

NIE! PAKTU OSN O MIGRÁCII

Vyzývam premiéra Pellegríniho, aby 17.12.2018 zakázal ministrovi zahraničia Lajčákovi prijať Globálny pakt OSN o utečencoch!

V prípade potreby môže zvolať premier Pellegríni i mimoriadne rokovanie vlády hoci aj v nedeľu 16.12.2018. Princíp „nevrátenia“ utečencov sa tvorcovia snažia v Pakte o utečencoch umelo umiestniť do stredu podstaty ochrany utečencov. Chcú presvedčiť členské štáty EU, že utečencov treba jednoducho prijať aj vo veľkých vlnách a za žiadnych okolností ich nevracať späť a následne ich trvalo presídliť na územia členských štátov EU. Nič také z platných medzinárodných a vnútroštátnych predpisov však pre Slovensko nevyplýva. Tvorcovia Paktu OSN o utečencoch v odkazoch na iné predpisy tvrdia, že štáty nemajú trestať utečencov a migrantov za to, že sa ocitli na ich území ilegálne. Ale to je tiež prekrúcanie medzinárodného práva. Je tu nesporná snaha o skrývanie hlavného úmyslu Paktu, že ak sa raz na naše územie migranti a utečenci, hoci aj ilegálne, dostanú, tak my ich nesmieme pozatvárať a ani vrátiť spať tam, odkiaľ prišli. To by ale popieralo ústavnú povinnosť štátu chrániť svoje vlastné hranice a vykonávať moc nad svojim zvrchovaným územím.