Kto je sudca NSSR
JUDr. Harabin

54 views

KTO JE ŠTEFAN HARABIN

JUDr. Štefan Harabin, rodák z Ľubice, je sudca Najvyššieho súdu SR a kandidát na prezidenta
Slovenskej republiky v roku 2019. Jeho priority sa dajú zhrnúť do piatich slov:
1) Boh – 2) Vlasť – 3) Rodina – 4) Spravodlivosť – 5) Práca