Ochrana a podpora tradičnej rodiny

39 views

CHRÁŇME TRADIČNÉ RODINY!

18.01.2019 odovzdal JUDr. Štefan Harabin kancelárii NRSR 32-tisíc podpisov, čím potvrdil svoju kandidatúru
na slovenského prezidenta. Jedným z jeho hlavných programových cieľov je ochrana a podpora
tradičnej slovenskej rodiny pozostávajúcej z muža, ženy a ich spoločných detí.