Ako sa oslobodiť od ducha sveta

40 views

Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu: AKO SA OSLOBODIŤ OD DUCHA SVETA