Modlitební kampaň

MK do Maryji i drogocennej Krwi Pana Jezusa Chrysta

Intencje:

 • Za odpokutowanie grzechów pryeciwko najświętszemu Sakramentu,
 • Za wiarę księdzow w Eucharystię, aby niepodlegli fałszywemu uczeniu i dzielnie wyznawali, nauczali i służyli prawą niezmienioną Bogiem ustanowioną msze świętą,
 • Za chleb żywota dla nas wszystkich aż do końca naszych dni,
 • Za dostęp do wszystkich sakramentów świętych
 • Za szybkie zwycięstwo Niepokalanego serca Panny Marii
 • Na umysły Panny Marii

Modlitwy:

Będziemy się modlić jak będzie czas przez dzien, w nocy.

Datumy:

 • 4. 5. 2017
 • 5. 5. 2017
 • 6. 5. 2017
 • 11. 5. 2017
 • 12. 5. 2017
 • 13. 5. 2017
 • 18. 5. 2017
 • 19. 5. 2017
 • 20. 5. 2017
 • 25. 5. 2017
 • 26. 5. 2017
 • 27. 5. 2017
Modlitwy będą zawsze w czwartek, piątek i sobotę 12 dni razem. W dniach kiedy się będziemy modlić będziemy się pościć (od cielesnych pożytków, lub mięsa lub od czegoś osobowego). Bóg wam pożegnej
Pokazać listę zgłoszonych (Ilość zgłoszonych: 71)Jeżli się chcecie Zaloguj się! Lub zgłosz się bez logowania!MK do Maryji i drogocennej Krwi Pana Jezusa Chrysta
Zgłoszenie do dnia MK

Krótka wasza intencja, za która się bedą wszyscy modlić: