Diskusia

Toto diskusné fórum je sprístupnené len registrovaným užívateľom, ktorí spĺňajú podmienky, definované tu nižšie v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľujeme individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup na fórum. Nie je možné, aby ste si cez prihlasovací systém fóra akýmkoľvek spôsobom sami vygenerovali svoje prihlasovacie údaje alebo si ich modifikovali cez funkciu „zabudnuté heslo“. Všetci prihlásení užívatelia majú jednoznačné identifikačné prihlasovacie údaje, umožňujúce prístup na diskusné fórum, ktoré prideľuje alebo modifikuje výlučne administrátor tejto stránky. Taktiež sa nemôžete prihlásiť pomocou starých prihlasovacích údajov, ktoré ste od nás obdržali v minulosti na našom niekdajšom fóre, pretože tieto už nie sú viac platné. Opakované prihlasovanie pomocou prihlasovacieho formulára zadávaním nesprávnych údajov bude mať za následok zablokovanie vášho prístupu na stránku kvôli našim bezpečnostným nastaveniam.

O prístup na fórum môžete požiadať individuálne cez emailový kontakt: admin@jezis-kristus-varovanie.net na základe splnenia podmienok, uvedených v pravidlách fóra. Žiadame o ich dôsledné dodržiavanie, pretože každé zneužitie fóra na účely, nezlučiteľné s jeho pravidlami, budú mať za následok trvalé zablokovanie prístupu daného prispievateľa na naše fórum poprípade aj na celú našu stránku ako takú cez ochranné bezpečnostné algoritmy, nastavené na našej stránke.

Pre tých, ktorí majú problém s prihlasovaním sa na našej stránke:
Kliknite na tento text (je to aktívny odkaz) a zobrazí sa vám návod v PDF, ako jednoducho skopírujete a vložíte vaše prihlasovacie údaje do prihlasovacieho formulára diskusného fóra.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na tejto podstránke sú uvádzané diskusné príspevky našich čitateľov, ktorí sa vyjadrujú k rozličným aspektom kresťanskej viery ako aj k vlastným osobným skúsenostiam života v pozitívnom duchu týchto Božích posolstiev. Táto podstránka je venovaná všetkým návštevníkom našej stránky, ktorí chcú poznať názory a skúsenosti iných, ktorí tieto posolstvá prijímajú a snažia sa v ich duchu žiť. Ak by ste sa aj vy chceli podeliť s ostatnými o vaše skúsenosti a poznatky života v duchu týchto posolstiev, môžete sa zúčastniť diskusie za podmienky, že dodržíte tu uvádzané zásady a pravidlá písania príspevkov, pretože:

Toto fórum bolo zriadené za účelom výmeny skúseností a poznatkov života s posolstvami medzi návštevníkmi našej stránky, ktorí sa s týmito posolstvami stotožňujú, veria im a prijímajú ich s otvoreným srdcom a snažia sa podľa nich žiť. Toto fórum nie je prístupné pre ľudí, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a ktorí majú v úmysle zverejňovať také príspevky, ktorými chcú kritizovať, spochybňovať, dehonestovať alebo akoukoľvek formou napádať alebo zosmiešňovať tieto posolstvá alebo samotnú Máriu Božieho milosrdenstva, ktorá posolstvá od Najsvätejšej Trojice a Nebeskej Matky dostáva, alebo napádať a kritizovať tvorcov a prevádzkovateľov tejto webovej stránky.

Taktiež upozorňujeme, že na tomto fóre nie je dovolené zverejňovať v príspevkoch odkazy a linky na iné internetové stránky a také zdroje na internete či v ostatných médiách, ktoré hanobia, očierňujú alebo kritizujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo tvorcov a prevádzkovateľov týchto stránok. Každé zneužitie tohto diskusného fóra na verbálne útoky nebude tolerované a takéto príspevky budú bez upozornenia zmazané resp. pri opakovanom úmyselnom porušovaní týchto pravidiel bude dotyčný(á) prispievateľ(ka) z fóra vylúčený(á).

Keď posolstvám neveríte, potom opusťte túto stránku a nechajte priestor tým, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a sú vďační za tieto slovenské preklady posolstiev. Veríme, že každý chápe nutnosť takýchto pravidiel, bez ktorých by nebolo možné prevádzkovať takúto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti nás donútili prijať takéto opatrenia, pretože sa vždy nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené na našom fóre prispievať! Ďakujeme, že rešpektujete pravidlá nášho fóra – šíritelia posolstiev Varovania.

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA – NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1:

(Po najnovšej aktualizácii nášej stránkovej platformy WordPress sa zatiaľ z neznámych príčin číslovanie našich stránok fóra „samovoľne prestavilo“ do podoby, akú vidíte. Najnovšie príspevky nie sú pod číslom 1, ale pod najvyšším číslom. Pokiaľ sa nám podarí zistiť príčinu tohto prestavenia stránkovania, odstránime ju a číslovanie uvedieme znova do pôvodného stavu. Do tej doby prosíme o pochopenie.)

 1. V našem kostele se zavedla nenápadně možnost svateb v pátek. Na první pátek v říjnu byla první svatba. Je u nás zvykem, že na první pátek je po ranní mši adorace do 14 hod. Svatba měla být v 12:30. Na náš dotaz jak to bude s adorací, kněz odpověděl: bude do 12 hod. Pak je budeme muset pustit. Ovšem svatebčanům tohle nikdo neřekl. Jednalo se o velkou svatbu. Po 10 hod. přišli z místního květinářství – po našem upozornění odešli. Ne tak varhaník, který přišel s houslistkami a dával jim pokyny a chtěl mít zkoušku. Zjevně mu nijak nevadilo, že je adorace. Na naše pohledy nereagoval, tak jsme ho slovně upozornili, že je vystavena Nejsvětější svátost. Se smíchem nám odpověděl, že vidí. Šli jsme tedy na faru, aby do kostela přišel kněz. Žádný tam nebyl. K faře přijížděl jáhen, přišel do kostela a v 11 hod. adoraci ukončil.

  Dnes v pátek 13. byla v našem kostele opět svatba. Svatebně vyzdobené lavice, před kostelem rozsypaná rýže.

  To, co se děje v chrámu Páně nám přináší stále větší bolest.

 2. „V době Antikrista bude Řím zpustošený a spálený…“
  V naší době jsou již zasévány zárodečné ideje jednosvětového náboženství. A toto falešné humanitářské náboženství rozkvete do jedovaté květiny až dostatek srdcí vychladne a opustí pravé náboženství. Jak Jeanne le Royer v proroctví objasnila: „Až bude čas Antikrista blízko, objeví se falešné náboženství, jež bude stát v protikladu k jednotě Boží a Jeho Církve. To způsobí největší schizma, jaké kdy svět poznal.“
  Cožpak nevidíte objevující se znamení? Jakou dnes Církev shledáváme? Mystické Tělo Ukřižovaného – Svatá katolická Církev – stoupá na Kalvárii a nese těžký kříž. Zakouší hodinu opuštění a zrady. Její tělo je mučeno důtkami hříchu, jež ji zasahují, a početnými svatokrádežemi, jež v ní otevírají hluboké rány.
  http://rexcz.blogspot.cz/2017/01/v-dobe-antikrista-bude-rim-zpustoseny.html

 3. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za skutočné zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie papežom a kardinálmi ešte pred 13. májom tohto roka, ako o to prosí Nebeská Matka.
  2. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka – Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  3. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  4. Za obrátenie manžela, syna, dcéry, celej svojej rodiny, za ich spásu a za uzdravenie vzťahov v rodine prosí naša sestra Dana H., ktorá prosí nášho Pána za všetkých ťažko chorých a za kamarátku Vierku a spásu duše jej zosnulého manžela ako aj za duše v očistci, hlavne za duše kňazov v očistci. Za všetky stratené duše a duše kresťanov, ktoré upadnú do vážneho omylu, za MBM a všetky modlitbové skupiny Ježiš ľudstvu a za kňazov, ktorí ich vedú, za statočnosť pravých kňazov, biskupov a kardinálov, za Benedikta XVI., za prenasledovaných kresťanov ako i za ich prenasledovateľov.
  5. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  6. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  7. Za záchranu a uzdravenie svojho manželstva a jeho ochranu pred mocou inej osoby, ktorá usiluje rozbiť ich spoločné manželstvo, aby oboch manželov ochraňovala a mala nad nimi svoj patronát Panna Mária a aby ich manželstvo bolo zocelené pravou Kristovou láskou, o to prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Anna.
  8. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  9. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou, aby sa čo najskôr pozitívne vyriešila veľmi zložitá rodinná situácia, za vypočutie prosieb za celú rodinu, za mier vo svete a za duše v očistci prosí sestra Alena.
  10. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  11. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  12. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  13. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  14. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  15. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  16. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  17. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  18. Za svojho priateľa kňaza, ktorý je v nebezpečenstve odklonu od pravej náuky katolíckej Cirkvi a od vernosti Božiemu slovu, prosí nášho Pána brat Slávek.
  19. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  20. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  21. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  22. Za Božiu pomoc a milosť, aby sa pri vyšetrení očí nepotvrdila diagnóza zeleného zákalu, za svoju dcéru Kristínku, aby sa u nej nepotvrdila žiadna vážna choroba a za svoje ďalšie dve deti i manžela, aby celej rodine žehnal náš milosrdný Boh, o to prosí nášho milostivého Pána i Pannu Máriu sestra v Kristovi Iveta T.
  23. Za väčšiu úctu k životu, za zrušenie potratov na Slovensku, za zosnulú príbuznú Annu, za Svetlanu v jej ťažkom životnom rozhodovaní, za Mateja, za našu jednotu a našich kňazov prosí nášho Pána Peter P.
  24. Za začatie výstavby chrámu baziliky na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  25. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  26. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  27. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  28. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  29. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za obrátenie syna Jana, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť a za Božie milosrdenstvo pre nevine trpiacich prosí Petr S.
  30. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  31. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  32. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 4. 16.12.2016 nedošlo k pravidelnému zázraku zkapalnění strupu krve sv. Januária (San Gennaro) ze 4. století v Neapoli.
  K zázraku dochází pravidelně 3x ročně. K podobně zlému znamení došlo v září (september) 1939 a 1940 – předzvěst hrůz 2. světové války. V září 1943 znamení německé okupace Itálie. V září 1973 se po znamení rozšířila cholera v Neapoli; v září 1980 znamení a zemětřesení v Irpinia. Zázrak s krví je pro Neapolitánce znamením štěstí, nebo, pokud zázrak není, je to varovné špatné znamení.
  https://gloria.tv/photo/fSdDuUyciWr13pphwQbrsaHgj

 5. Všechno jen ne otec, a už vůbec ne svatý
  Tento incident demonstruje, že papež František se vyhýbá použití svých přísných metod, když se jedná o osoby, které jsou mu užitečné pro aplikování jeho laxistické a liberalizační agendy. Dokladem je také případ kněze Mauro Inzoliho. Ačkoliv byl řádně církevně odsouzen a postižen, Bergoglio ho vrátil do kněžského stavu a tento provinilec se dokonce účastnil v lednu 2015 konference o rodině v Lombardii.
  Máme zde hned dva konkrétní případy: šiřitele antikoncepce a nemravného kněze, který se vyžíval pedofilii při udělování svátostí, ale mravokárce Bergoglio je bere pod svá křídla a brání jejich postihu. Jeho naléhání na „cestu dialogu“ na druhé straně podivně kontrastuje s jeho nekompromisním postupem proti třem velmi dobrým kněžím Kongregace pro nauku víry, které bez udání důvodů doslova vyhazuje.
  http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=vsechno-jen-ne-otec-a-uz-vubec-ne-svaty

 6. TURZOVKA
  Spojme sa v modlitbe za NAPLNENIE BOŽEJ VÔLE NA TURZOVKE

  Pozývame Vás aj dnes, v prvú sobotu mesiaca k modlitbe na úmysel Panny Márie za chrám a splnenie sv. Božieho plánu na Turzovke.
  Prijatá je každá modlitba a obeta na tento úmysel kedykoľvek, avšak Kráľovná Turzovky dala prísľub, že bude osobitným spôsobom prítomná pri každom jednom človeku, ktorý sa bude modliť alebo obetovať svoje utrpenia, pôsty a skutky na tento Jej úmysel v čase:

  KAŽDÚ PRVÚ SOBOTU mesiaca – od 14.00 do 16.00, najlepšie na Turzovke, ale aj tam, kde práve je;

  KAŽDÚ STREDU od – 19.00 do 21.00, najlepšie v chráme, alebo tam, kde práve je.

 7. Pochválen buď Ježíš Kristus!
  Chtěl bych z celého srdce vyjádřit velké poděkování adminu Peterovi a adminu Janovi za jejich úsilí, které obětovali v loňském roce i v letech minulých pro spásu tak mnohých duší prostřednictvím poselství MBM i poselství Zbytku. Svět je ve velikém zmatku, ale my máme jistotu pevné kovy, bezpečného přístavu, kde Pravda je jen jedna a lež je bezpečně odhalena. Není velké množství těch, kteří tyto stránky navštěvují, někteří jimi pohrdají, jiní se jim vysmívají a jiným jsou lhostejné, to je však, jak víme, důkaz, že jsou Božím dílem.

  Nebuďme v žádném případě smutní z pohodlné nevědomosti většiny našich bližních, neboť oběť našich adminů Petera a Jana, je jako kvas, který dříve, či později prostoupí dušemi všech, kteří mají být zachráněni.

  Velikou nadějí a pomocí je František Mráček, který otiskuje některá poselství ve své knize Těžká léta před šťastnou dobou III a časopisu Regina leden 2017, kde uvádí i odkaz na „naše“ stránky.

  Do nového roku, který dnes začíná, chci našim drahým adminům Peterovi a Janovi popřát hojnost Božích milostí a darů, duševních i tělesných sil, aby Láska Boží na nich spočívala a aby i nadále mohli přijímat s pokorným srdcem a svobodnou vůlí Boží vůli a byli nám tak i v tomto novém roce útěchou, radostí i oporou.

 8. Vážený admin Peter,
  v krásném přání zveřejněném na stránkách diskuzního fóra o největším daru boha Otce Všemohoucího, který nám zaslal ve svém jednorozeném Synu, našem Spasiteli Ježíši Kristu. Je to dar tak vzácný, že Bůh Otec povolal k jeho adoraci nejen prosté pastýře, ale podivuhodným způsobem také mudrce z východu. Za několik dnů se bude číst z Matoušova evangelia text o betlémské hvězdě (Mt 2,1-10) a v médiích, včetně křesťanských, se již objevují a budou předkládány jeho výklady.
  Vzhledem k těmto skutečnostem a zkušenosti z křesťanského diskusního fóra, předkládám stručný a podstatný, argumentačně podložený, výtah z knihy nazvané „Betlémská hvězda – odkaz mudrců“ (vydalo nakladatelství Academia, AV ČR v Praze 2006), neboť se jedná o fenomén, který si zcela jistě zaslouží pozornost, zejména od křesťanů. Autorem knihy je Michael R. Molnár, astronom a dříve působil na univerzitě v Rutgers. Nyní pracuje pro soukromou firmu zabývající se internetovými aplikacemi. Molnár spojuje svou astronomickou praxi se znalostí starověké astrologie a předkládá v knize poutavý, vědecky podložený, příběh v němž s pomocí astrologických, astronomických a historických vodítek a moderní počítačové techniky řeší jednu z největších záhad světa: Co přivedlo tři mudrce do Betléma?
  Věřím, že argumentačně podložené a ověřitelné odpovědi jistě budou, ve zkrácené formě, některé účastníky fóra zajímat, neboť betlémská hvězda je fenomén bytostně spojený s křesťanstvím, zejména jeho začátky.
  1. Odpověď na otázku, proč mudrci putovali za narozeným židovským králem do Judeje se nachází ve starověkém díle Tetrabiblos (Ve čtyřech knihách). Je to obecně uznávaný primární zdroj informací o řecké astrologii a astronomii praktikované v dobách krále Heroda (37-4 př. Kr.). Knihu napsal (asi 150 po Kr.), známý a badateli respektovaný učenec, Ptolemaios, kde uvádí, mimo jiné, země ve vztahu k jejich vládnoucímu znamení:
  Beran: (…) Coelesýrie, Palestina Idumea, Judea. (Tetrabiblos 2.3)
  Všechny země na Ptolemaiově seznamu tedy byly součástí Herodovy říše, což je významný důkaz toho, že astrologové tehdejší doby nepochybně sledovali dění a případná znamení v Beranu, protože se týkala jejich království a osudu Židů.
  2. Betlémská hvězda, kterou mudrci viděli na východě, dle konsensu badatelů, je planeta Jupiter oznamující narození králů. Výraz „na východě“ je doslovným překladem řecké fráze έν τή άνατολή (en te anatole) v Matoušově evangeliu, což ve skutečnosti znamená „při heliakického východu“ nebo „při ranním výskytu“. Heliakický východ nastává tehdy, když se hvězda (nebo planeta) poprvé objeví na ranní obloze jako jitřní hvězda poté, co byla několik týdnů neviditelná kvůli příliš jasnému Slunci. Heliakické východy hrály v historii astronomie a astrologie velice důležitou roli. Kdy tedy ve vymezeném, časově rozšířeném rámci, tj. 10 př. Kr.– 5 po Kr., nastal heliakický východ Jupitera ve znamení Berana, který se v tomto znamení opakoval po dvanácti letech. S odkazem na počítačové animace astronom Molnár uvádí, že nastal: Pouze jednou, 17. dubna roku 6 př. n. l.
  3. Výraz v evangeliu „šla před nimi“ je v astronomii používaný pro retrográdní (zpětný), kdy planeta zdánlivě změní svůj východní směr pohybu na směr západní, kterým putovali mudrci do Jeruzaléma. Je to optický klam, který mudrci neznali a nastal v té době, kdy Země Jupitera míjela, což vyvolalo iluzi, že vzdálenější planeta se pohybovala v opačném směru, než hvězdy na pozadí.
  4. Značně matoucí je také konstatování, že se hvězda „zastavila nad“ (dítětem).
  Astronomové nazývají tento jev bod stacionarity, tedy časový úsek, kdy se planeta jeví jako stojící. Řecké slovo epano, které může za určitých okolností znamenat „nad něčím“, je v Ptolemaiových dílech vykládáno jako „nahoře“, tedy „na nebi“. Odborníci na biblické texty však tento obrat přeložili doslovně jako „nad“. Byl to bod stacionarity, kdy se planeta „zastavila“ na obloze, což samozřejmě znamená, že nad dítětem, nacházejícím na Zemi. Ten časový interval nastal, když Země na své rychlejší pouti začala dohánět pomalejší Jupiter. Tuto pasáž v evangelista popsal zjednodušeně, doslovnými výrazy. I tak je však možné skutečný význam tohoto sdělení rozluštit.
  Ptolemaios tvrdí, že astrologický vliv planet může být posílen tehdy, projdou-li heliakickým východem, nebo tehdy, když se zastaví: Neboť planety při svém východu či zastavení působí zesílení dějů. (Tetrabiblos 2.6).
  Malá parafráze důležité pasáže z Matoušova evangelia, zohledňující poznatky současné astronomie, by tedy mohla znít takto:
  A hle, planeta, kterou viděli při jejím heliakickém východu, zahájila retrográdní pohyb a dosáhla na obloze stacionárního bodu (který ukazoval) tam, kde bylo dítě.
  Dnes prezentovaná teorie vysvětlující evangelijní zprávu trojitou konjunkcí Jupitera a Saturna v Rybách roku 7 př. Kr. má ty argumentační slabiny:
  1. Matoušovo evangelium hovoří pouze o jedné hvězdě (planetě), kterou mudrci sledovali a je provázela až k cíli jejich putování. Proto se zaradovali, když odcházeli od Heroda a uviděli ji zářící, nezakrytou mraky.
  2. Tato teorie, vděčí za svůj původ především astronomovi (a astrologovi) Johannesi Keplerovi, jenž pozoroval novou hvězdu, která se objevila 10. října 1604 v souhvězdí Hadonoše. Zcela náhodou se tento jev vyskytl v trojité konjunkci Marse, Jupitera a Saturna, která nastala v září ve znamení Střelce. Tento jev, následné výpočty periodického opakování trojitých konjunkcí každých 805 let a jeho sklony k mysticismu dovedly Keplera k závěru, že betlémská hvězda je zázrakem, nikoli kometou ani novou hvězdou. Věřil, že muselo jít o zvláštní hvězdu, takovou, jakou by mudrcové nikdy nedokázali předpovědět:
  „Tato hvězda nebyla obvyklým zjevem, jakým jsou komety nebo nové hvězdy, Byla zvláštním zázrakem, jenž se odehrál v nižší vrstvě atmosféry“ (Kepleri opera omnia 4.346)
  Kepler se domníval, že Ryby symbolizují Judeu a věřil, že vypočítaná trojitá konjunkce roku 6 př. Kr. souvisela se znamením Ryb. Pozdější výpočty potvrdily tuto lokaci jako správnou. Domněnka, že ryby symbolizují Judeu vycházela z díla rabína Isaaca Abarnabela (1437-1508) nesoucí název Studny spasení (cca 1497), kde rozvinul vlastní názory na výklad nebeských znamení, která ohlašovala příchod Mesiáše. Abarnabel zde tvrdí, že podle babylonských tradic byla planeta Jupiter spojována s králi, zatím co Saturn byl ochranou planetou Židů. Tvrzení, že Saturn byl ochrannou planetou Židů není v judaismu doloženo. Možná spojitost mezi Židy a Saturnem je velice zajímavá s hlediska skutečnosti, že římský historik Tacitus rovněž tvrdil (Dějiny 5.4), že Židé jsou ovládáni Saturnem, neboť uctívají sobotu (Saturnův den). Tacitova představa, že sabat byl uctíván kvůli Saturnu, však v judaismu nemá žádný základ.
  3. Z astrologického hlediska by tyto konjunkce mohly být zajímavé, teorie však zdůrazňuje zejména hledisko astronomické, konkrétně viditelné přiblížení obou planet.
  4. Podle této teorie byly konjunkce významné, protože byly viditelné na východě po západu slunce. Těm, kdo věří, že biblický text naznačuje, že hvězda mudrců se na nebi objevila více než jednou, nabízí sled tří konjunkcí přijatelné vysvětlení. Avšak teorie tří konjunkcí má slabinu, protože východ planet po západu slunce (akronický) není to, čemu antičtí astrologové říkali na „východě“.
  5. Hlavní nedostatek teorie spočívá v tom, že tyto konjunkce se odehrály v Rybách, což není astrologické znamení Židů.
  Trojitá konjunkce je tedy astronomickou teorií, která neodpovídá principům a praktikám starověké astrologie. Problém se všemi teoriemi, až dosud uvedenými – komety, supernovy a planetární konjunkce – je v tom, že nejsou podloženy historickými důkazy o tom, čemu vlastně lidé ve starověku věřili.Tato vysvětlení hvězdy mudrců kladou vždy na první místo vizuální dojem úkazu, zatímco vnímání antického člověka je podle nich až druhořadé a navíc bývá mylně interpretováno. Příliš málo pozornosti je věnováno také tomu, co by vlastně věřící té doby skutečně považovali za nebeské znamení narození krále.
  Zajímavý astronomický úkaz, k němuž došlo v odpovídajícím časovém rámci, nemusí být nutně řešením této hádanky, pokud jej primární dobové zdroje nepotvrdí jako znamení královského narození. Příliš mnoho důvěry se také vkládá do renesančních úvah Abarnabela a Keplera, zatímco rozsáhlé astronomické záznamy Ptolemaia a dalších učenců z římských dob jsou přehlíženy.
  Teorie vysvětlující betlémskou hvězdu trojitou konjunkcí Jupitera a Saturna v Rybách roku 7 př. Kr. se nachází také v knize nazvané „Po stopách Ježíšových“, kterou napsal kněz Gerhard Kroll SJ. Vydalo ji české katolické nakladatelství Zvon, Praha 1995. Tento výklad lze vysvětli tak, že autorovi tehdy ještě nebyly známy dosud nejlépe argumentačně podložené výsledky vědeckého bádání astronoma Molnára.
  Více informací o betlémské hvězdě se nachází ve výše citované Molnárově publikaci.

 9. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Božiu pomoc a milosť, aby sa pri vyšetrení očí nepotvrdila diagnóza zeleného zákalu, prosí nášho milostivého Pána Boha a našu Pannu Máriu sestra v Kristovi Iveta T.
  2. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka – Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  3. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  4. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  5. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou, aby sa čo najskôr pozitívne vyriešila veľmi zložitá rodinná situácia, za vypočutie prosieb za celú rodinu, za mier vo svete a za duše v očistci prosí sestra Alena.
  6. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  7. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  8. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  9. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  10. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  11. Za záchranu a uzdravenie svojho manželstva a jeho ochranu pred mocou inej osoby, ktorá usiluje rozbiť ich spoločné manželstvo, aby oboch manželov ochraňovala a mala nad nimi svoj patronát Panna Mária a aby ich manželstvo bolo zocelené pravou Kristovou láskou, o to prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Anna.
  12. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  13. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  14. Za obrátenie manžela, syna, dcéry, celej svojej rodiny, za ich spásu a za uzdravenie vzťahov v rodine prosí naša sestra Dana H., ktorá prosí nášho Pána za všetkých ťažko chorých a za kamarátku Vierku a spásu duše jej zosnulého manžela ako aj za duše v očistci, hlavne za duše kňazov v očistci. Za všetky stratené duše a duše kresťanov, ktoré upadnú do vážneho omylu, za MBM a všetky modlitbové skupiny Ježiš ľudstvu a za kňazov, ktorí ich vedú, za statočnosť pravých kňazov, biskupov a kardinálov, za Benedikta XVI., za prenasledovaných kresťanov ako i za ich prenasledovateľov.
  15. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  16. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  17. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  18. Za svojho priateľa kňaza, ktorý je v nebezpečenstve odklonu od pravej náuky katolíckej Cirkvi a od vernosti Božiemu slovu, prosí nášho Pána brat Slávek.
  19. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  20. Za väčšiu úctu k životu, za zrušenie potratov na Slovensku, za zosnulú príbuznú Annu, za Svetlanu v jej ťažkom životnom rozhodovaní, za Mateja, za našu jednotu a našich kňazov prosí nášho Pána Peter P.
  21. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  22. Za začatie výstavby chrámu baziliky na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  23. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  24. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  25. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za obrátenie syna Jana, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť a za Božie milosrdenstvo pre nevine trpiacich prosí Petr S.
  26. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  27. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  28. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  29. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  30. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  31. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 10. Když jsem zpracoval podstatný výtah z knihy nesoucí název „Betlémská hvězda – odkaz mudrců“ od Michaela R. Molnára, akademicky vzdělaného astronoma, který si musel osvojit, pro vědecký výklad argumentačně podložený, znalost astrologie, měl jsem obavu zda není příliš obsáhlý. Moje obava se potvrdila z čehož si beru poučení.
  Je nutno ovšem ještě dodat, že Molnárova originální a přínosná publikace je objektivně nepostradatelná pro každého, kdo chce znát vědecky podložený výklad tohoto fenoménu, jehož text bude již brzy čten při bohoslužbách. Jako jediný odkaz pro zvídavé jsem proto uvedl pouze tuto publikaci. Jsem si, ale vědom toho, že mnoho křesťanů o takovou informaci nestojí a těm se omlouvám.
  Čtenářkou zmíněný mistr klamu nachází, mimo jiné, živnou půdu také tam, kde jsou a budou předkládány subjektivní, argumentačně nepodložené výklady, které činí biblický text nevěrohodný a snadno zpochybnitelný.
  Přesto, že jsem vyvinul značné úsilí na zpracování výtahu z knihy, chci přispívatelku do fóra ujistit, že mi ještě zbývá dost času na modlitbu včetně růžence.
  Ve srovnání s tím je prostor a čas k přečtení příspěvku evidentně zanedbatelný. Byl-li příspěvek Bohu milý neumím posoudit, to ví Bůh.

 11. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zbavenie sa závislosti na alkohole a častých nezhôd v manželskom spolunažívaní, za milosti miernosti, ústretovosti a väčšej manželskej harmónie a za silnejšiu svoju i manželovu vieru prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Ilona.
  2. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka – Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  3. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  4. Za uzdravenie svojej netere Annamárie, aby jej náš milosrdný Pán Ježiš Kristus daroval uzdravenie, prosí brat Zoltán.
  5. Za obrátenie manžela, syna, dcéry, celej svojej rodiny, za ich spásu a za uzdravenie vzťahov v rodine prosí naša sestra Dana H., ktorá prosí nášho Pána za všetkých ťažko chorých a za kamarátku Vierku a spásu duše jej zosnulého manžela ako aj za duše v očistci, hlavne za duše kňazov v očistci. Za všetky stratené duše a duše kresťanov, ktoré upadnú do vážneho omylu, za MBM a všetky modlitbové skupiny Ježiš ľudstvu a za kňazov, ktorí ich vedú, za statočnosť pravých kňazov, biskupov a kardinálov, za Benedikta XVI., za prenasledovaných kresťanov ako i za ich prenasledovateľov.
  6. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka – Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  7. Za Danielku a jej syna bojujúceho s Hodgkinovým lymfómom, za zrušenie potratov v Michalovciach a na celom Slovensku, za modlitbovú skupinu v Michalovciach – za jej požehnanie, rast a narastanie počtu skypových modlitbových skupín, za jednotu zvyškovej armády Ježiša Krista na Slovensku a Čechách, za našich oboch adminov stránok Varovania, za svojich kolegov v práci, za silu šíriť posolstvá Varovania a tiež za istého brata, ktorý sa ocitol v ťažkej situácii, o to všetko prosí nášho Pána brat Peter S.
  8. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  9. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  10. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  11. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  12. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  13. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  14. Za záchranu a uzdravenie svojho manželstva a jeho ochranu pred mocou inej osoby, ktorá usiluje rozbiť ich spoločné manželstvo, aby oboch manželov ochraňovala a mala nad nimi svoj patronát Panna Mária a aby ich manželstvo bolo zocelené pravou Kristovou láskou, o to prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Anna.
  15. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou, aby sa čo najskôr pozitívne vyriešila veľmi zložitá rodinná situácia, za vypočutie prosieb za celú rodinu, za mier vo svete a za duše v očistci prosí sestra Alena.
  16. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  17. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  18. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  19. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  20. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  21. Za svojho priateľa kňaza, ktorý je v nebezpečenstve odklonu od pravej náuky katolíckej Cirkvi a od vernosti Božiemu slovu, prosí nášho Pána brat Slávek.
  22. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  23. Za väčšiu úctu k životu, za zrušenie potratov na Slovensku, za zosnulú príbuznú Annu, za Svetlanu v jej ťažkom životnom rozhodovaní, za Mateja, za našu jednotu a našich kňazov prosí nášho Pána Peter P.
  24. Za spásu duše našej sestričky Zuzanky – zakladateľky modlitebnej skupiny, aby bola prijatá jej duša našim Pánom a za jej syna Jiřího, ktorý odchod mamy veľmi ťažko znáša, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Ilona F. a všetci, ktorí ju poznali a mali ju veľmi radi.
  25. Za začatie výstavby chrámu baziliky na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  26. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  27. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  28. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  29. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  30. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za obrátenie syna Jana, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť a za Božie milosrdenstvo pre nevine trpiacich prosí Petr S.
  31. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  32. Za uzdravenie Rudolfa, Márie a Ireny z ťažkej choroby a za silu ich rodín niesť s nimi tieto ich ťažké kríže, za nájdenie vhodného zamestnania pre seba od septembra, za oslobodenie Alžbetky a Márie z moci zlého, za svoje duchovné deti Lauru, Tomáša a Janky, Lindy a Markusa, aby po tvojom dotyku pocítili tvoju uzdravujúcu moc a mohli Ťa tak vrúcne milovať, ako ich miluješ Ty, predrahý Ježišu, o to Ťa prosí náš brat Andrej B.
  33. Za nájdenie práce nášmu Pánovi z celého srdca ďakuje a o jeho pomoc a požehnanie ho prosí Andrej.
  34. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  35. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  36. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  37. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

Pridaj komentár