Diskusia

Toto diskusné fórum je sprístupnené len registrovaným užívateľom, ktorí spĺňajú podmienky, definované tu nižšie v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľujeme individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup na fórum. Nie je možné, aby ste si cez prihlasovací systém fóra akýmkoľvek spôsobom sami vygenerovali svoje prihlasovacie údaje alebo si ich modifikovali cez funkciu „zabudnuté heslo“. Všetci prihlásení užívatelia majú jednoznačné identifikačné prihlasovacie údaje, umožňujúce prístup na diskusné fórum, ktoré prideľuje alebo modifikuje výlučne administrátor tejto stránky. Taktiež sa nemôžete prihlásiť pomocou starých prihlasovacích údajov, ktoré ste od nás obdržali v minulosti na našom niekdajšom fóre, pretože tieto už nie sú viac platné. Opakované prihlasovanie pomocou prihlasovacieho formulára zadávaním nesprávnych údajov bude mať za následok zablokovanie vášho prístupu na stránku kvôli našim bezpečnostným nastaveniam.

O prístup na fórum môžete požiadať individuálne cez emailový kontakt: admin@jezis-kristus-varovanie.net na základe splnenia podmienok, uvedených v pravidlách fóra. Žiadame o ich dôsledné dodržiavanie, pretože každé zneužitie fóra na účely, nezlučiteľné s jeho pravidlami, budú mať za následok trvalé zablokovanie prístupu daného prispievateľa na naše fórum poprípade aj na celú našu stránku ako takú cez ochranné bezpečnostné algoritmy, nastavené na našej stránke.

Pre tých, ktorí majú problém s prihlasovaním sa na našej stránke:
Kliknite na tento text (je to aktívny odkaz) a zobrazí sa vám návod v PDF, ako jednoducho skopírujete a vložíte vaše prihlasovacie údaje do prihlasovacieho formulára diskusného fóra.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na tejto podstránke sú uvádzané diskusné príspevky našich čitateľov, ktorí sa vyjadrujú k rozličným aspektom kresťanskej viery ako aj k vlastným osobným skúsenostiam života v pozitívnom duchu týchto Božích posolstiev. Táto podstránka je venovaná všetkým návštevníkom našej stránky, ktorí chcú poznať názory a skúsenosti iných, ktorí tieto posolstvá prijímajú a snažia sa v ich duchu žiť. Ak by ste sa aj vy chceli podeliť s ostatnými o vaše skúsenosti a poznatky života v duchu týchto posolstiev, môžete sa zúčastniť diskusie za podmienky, že dodržíte tu uvádzané zásady a pravidlá písania príspevkov, pretože:

Toto fórum bolo zriadené za účelom výmeny skúseností a poznatkov života s posolstvami medzi návštevníkmi našej stránky, ktorí sa s týmito posolstvami stotožňujú, veria im a prijímajú ich s otvoreným srdcom a snažia sa podľa nich žiť. Toto fórum nie je prístupné pre ľudí, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a ktorí majú v úmysle zverejňovať také príspevky, ktorými chcú kritizovať, spochybňovať, dehonestovať alebo akoukoľvek formou napádať alebo zosmiešňovať tieto posolstvá alebo samotnú Máriu Božieho milosrdenstva, ktorá posolstvá od Najsvätejšej Trojice a Nebeskej Matky dostáva, alebo napádať a kritizovať tvorcov a prevádzkovateľov tejto webovej stránky.

Taktiež upozorňujeme, že na tomto fóre nie je dovolené zverejňovať v príspevkoch odkazy a linky na iné internetové stránky a také zdroje na internete či v ostatných médiách, ktoré hanobia, očierňujú alebo kritizujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo tvorcov a prevádzkovateľov týchto stránok. Každé zneužitie tohto diskusného fóra na verbálne útoky nebude tolerované a takéto príspevky budú bez upozornenia zmazané resp. pri opakovanom úmyselnom porušovaní týchto pravidiel bude dotyčný(á) prispievateľ(ka) z fóra vylúčený(á).

Keď posolstvám neveríte, potom opusťte túto stránku a nechajte priestor tým, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a sú vďační za tieto slovenské preklady posolstiev. Veríme, že každý chápe nutnosť takýchto pravidiel, bez ktorých by nebolo možné prevádzkovať takúto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti nás donútili prijať takéto opatrenia, pretože sa vždy nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené na našom fóre prispievať! Ďakujeme, že rešpektujete pravidlá nášho fóra – šíritelia posolstiev Varovania.

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA – NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠÍM ČÍSLOM:

(Po najnovšej aktualizácii nášej stránkovej platformy WordPress sa zatiaľ z neznámych príčin číslovanie našich stránok fóra „samovoľne prestavilo“ do podoby, akú vidíte. Najnovšie príspevky nie sú pod číslom 1, ale pod najvyšším číslom. Pokiaľ sa nám podarí zistiť príčinu tohto prestavenia stránkovania, odstránime ju a číslovanie uvedieme znova do pôvodného stavu. Do tej doby prosíme o pochopenie.)

 1. Chvála Kristu.
  Před dvěma dny jsem četl v Zrcadle (čtrnáctidení periodikum ve zdejším kraji) z 16. 6. 2017 úvahu o nových občanských průkazech se zavedenými čipy, které by se měly dát do oběhu od 1. 1. 2018. Reportér – říkejme mu pan Prokop – uvedl, že to nebude celoplošně, neboť se mají začínat o něco později (o kolik neví) čipovat lidé. Jedna paní inženýrka? se rozplývala v nějakém diskusním pořadu (nevím v jakém) nad úžasností tohoto vynálezu. Poukazovala na všechny „klady“ tohoto čipování. Ale pan Patrik to reálně komentoval s nadhledem a ukazoval všechny negace, které mimochodem zastinovaly klady vybájené paní iženýrkou. Dokonce zmiňoval i skutečnost nakupování semen pro drobné pěstitele. Mocní tohoto světe chtějí v nejbližší době zakázat nákup semen v malém balení a pro lidi, kteří nejsou velkopodnikatelé nekoupí ani velká balení. Vždyť to je přeci pro stát velice nevýhodné, když nekupujeme zeleninu, ale sami si ji vypěstujeme. A navíc doma vypěstovaná zelenina není infikovaná! Udělejte si zásoby co nejdříve!!! (Doufám, že pan Prokop ještě žije!)
  Ale dost negace. Také něco na povzbuzení. Minulou nedělu jsem byl na pouti k svatému Vítovi v jednom Moravském městě. Byl tam obrovský zástup lidí všech věkových kategorií a plno lidí a hodně mladých u svatého přijímání. Dle místního děkana, který tam působí již více než 15 let a dle mého náhledu (byl jsem tam jen 3x) byla to největší účast! Není to nádherné? Lidé stále hledají Boha a tak jim buďme k disposici i za cenu vlastní únavy a nepohodlí!!!
  Přeju krásné a požehnané chvíle v těchto těžkých dobách.

 2. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za mocnú pomoc a príhovor Panny Márie u Trojjediného Boha o požehnanie v úsilí obnovenia Mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe, aby bol úspešný návrat tohto stĺpu znamením pre obyvateľov krajiny, že len úcta k Eucharistii a k Panne Márii je cestou k spáse a k záchrane Cirkvi nášho Pána Ježiša Krista.
  2. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  3. Za uzdravenie svojej susedky Evky, ktorá leží po ťažkej operácii v nemocnici, aby sa jej uľavilo od bolesti a navrátila sa znova do života, o to prosí nášho Pána Elena.
  4. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  5. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  6. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  7. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  8. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  9. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií, za milosť pre svoju 97 ročnú babičku a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  10. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  11. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  12. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  13. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  14. Za obrátenie manžela a uzdravenie rozvráteného manželstva, aby si nás vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila nám pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí A.
  15. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  16. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  17. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  18. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  19. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  20. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  21. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  22. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  23. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za obrátenie syna Jana, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť a za Božie milosrdenstvo pre nevine trpiacich prosí Petr S.
  25. Za zosnulého otecka Františka a 86-ročnú mamičku Jozefku s dýchacími problémami a bolesťami chrbta a za naplňovanie rád a prianí milovanej Matky Spásy a Trojjediného Boha, o to prosí brat Jaromír V.
  26. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  27. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  28. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  29. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  30. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  31. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  32. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  33. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  34. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 3. Pozývame dnes k zjednoteniu k spoločnej modlitbe celého Sv. Ruženca v čase od 15.30 do 17.30 podľa posolstva 355, ako si praje naša milovaná Nebeská Mamička, s úmyslom za mier, za ochranu nášho Slovenska , za našich kňazov a naše rodiny a tiež ako prípravu na Zasvätenie celého Slovenska našimi biskupami. Ďakujem, že ste prijali toto pozvanie.
  PS: Zapojiť sa môže každý akoukoľvek časťou Sv. Ruženca , podľa svojích možností

 4. VÝZVA MODLITBOVÝM SKUPINÁM

  Drahí bratia a sestry v Kristovi, členovia modlitbových skupín,

  prostredníctvom tohto verejného oznamu vás prosím a vyzývam, aby ste sa so mnou čo najskôr kontaktovali prostredníctvom emailu na mojej adrese: admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net a oznámili mi, či vaša modlitbová skupina je naďalej aktívna – kde na ktorom mieste v ČR a na Slovensku – a či sa schádzate a ako často na vašich spoločných modlitbách MK, ružencov a ďalších modlitieb. Potrebujeme zosúladiť našu činnosť a spoločné aktivity, preto prosím touto cestou o vašu spoluprácu a kontaktovanie sa so mnou prostredníctvom uvedenej emailovej adresy. Niektoré modlitbové skupiny sa rozšírili, niektoré naopak zanikli, niektoré sa presunuli inde a preto je potrebné aktualizovať tento stav. Ďakujem vám za spoluprácu a vyprosujem veľa Božích milostí pre vás v tejto ťažkej dobe.
  Pochválený buď Pán Ježiš Kristus na veky vekov!
  Admin Peter

 5. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  2. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  3. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  4. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  5. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  6. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  7. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  8. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  9. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  10. Za obrátenie manžela a uzdravenie rozvráteného manželstva, aby si nás vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila nám pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí A.
  11. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  12. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  13. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  14. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  15. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií, za milosť pre svoju 97 ročnú babičku a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  16. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  17. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  18. Za mocnú pomoc a príhovor Panny Márie u Trojjediného Boha o požehnanie v úsilí obnovenia Mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe, aby bol úspešný návrat tohto stĺpu znamením pre obyvateľov krajiny, že len úcta k Eucharistii a k Panne Márii je cestou k spáse a k záchrane Cirkvi nášho Pána Ježiša Krista.
  19. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  20. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  21. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  22. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za obrátenie syna Jana, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť a za Božie milosrdenstvo pre nevine trpiacich prosí Petr S.
  23. Za zosnulého otecka Františka a 86-ročnú mamičku Jozefku s dýchacími problémami a bolesťami chrbta a za naplňovanie rád a prianí milovanej Matky Spásy a Trojjediného Boha, o to prosí brat Jaromír V.
  24. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  25. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  26. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  27. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  28. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  29. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  30. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  31. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  32. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  33. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 6. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus,
  drahí bratia a sestry, jeden brat mi poslal užasný článok o dnešnej dobe, tu je link naň:
  http://www.lifenews.sk/12116/sme-svedkami-proroctva-sv-jana-pavla-ii-o-anti-cirkvi-katolicky-knaz
  Mnohí vieme, o čom ten kňaz rozprava, keďže tieto udalosti zažívame dennodenne na vlastnej koži.
  Na Slovensku som sa s tým všetkým až do takej miery nestretol ale tu v Anglicku je to hrôza.
  Nech nás Panna Mária ochraňuje najmä pred LGBT agendou
  Prajem požehnaný deň

 7. Milí bratři a sestry v Kristu,

  doba je zlá. Je těžká. My však máme příslib, že „brány pekel Církev nepřemohou.“ Jestli ta zbytková Církev bude veřejně působit nebo bude ukrytá v katakombách – to se ukáže. Ale přežije. I kdyby se mše sloužila někde v podzemí. Vždyť už to tak ve světě i bývalo a je – v katakombách, v kriminálech, tajně v bytech, v kotelnách…
  Nezapomeňte, že současný boj se ve značné míře vede na duchovní rovině – nejen proti lidskému zlu, ale proti samotném peklu. A my máme mocné zbraně, jak démony svázat – život v čistotě, podle Božích zákonů, přijímání svátostí, používání svátostin, modlitba…obklopme se posvěcenými předměty, modleme se, zvl. růženec a Korunku k Božímu milosrdenství. Růženec je jako kulomet proti ďáblu a my můžeme v skrytosti bojovat, i kdybychom vyčerpaní leželi v posteli. I slabí a bezmocní se mohou modlit. My máme větší moc a sílu, než si dovedeme představit. My totiž vítězíme Boží mocí. Kvůli prosbě jednotlivce může Bůh požehnat celému národu!

  • Milí bratři a sestry v Kristu,
   nezoufejme, ale berme na vědomí, že se skutečně dějí děsné věci: https://www.lifenews.sk/12395/v-anglickej-dieceze-navadza-biskup-katolikov-aby-uctievali-pohanske-bozstva
   My však máme pouze jednoho Boha, v kterého máme věřit a Jemu se klanět. Náš Bůh je Otec, Syn a Duch svatý – jeden ve 3 osobách.
   Prosím, vynahraďme Bohu toto rouhání, tuto modloslužbu. Prokažme Mu úctu, jaká mu náleží. Udělejte si doma oltářík, kde se budete modlit. Vyzdobte ho. Dejte tam kříž, obrázky či sošky svatých, svíčku, svěcenou vodu…
   A modleme se za ty, kteří jsou v klamu. Někteří ani nevědí, co činí. Modleme se za ně, aby poznali Jediného a pravého Boha.
   Nezapomeňte, že ďábel by svedl i vyvolené! To je v Bibli. A kdyby Bůh nezkrátil ty časy, nebyl by spasen žádný člověk. Prosme velmi intenzívně za zkrácení těchto časů soužení a za co největší milosti k obrácení a spáse duší, a za dar víry pro všechny. Čím víc lidí se obrátí, tím menší bude pronásledování. A Kristus nás učí žehnat i nepřátelům. Vždyť oni jsou větší chudáci než my. My máme soužení, ale také naději na věčný život. A různí smilníci, opilci, vrazi a násilníci…mají před sebou těžkou budoucnost. A třeba ani nevědí, co činí…nebo už mají úplně vymyté mozky různými ideologiemi.
   Budiž nám útěchou kniha Zjevení: „Hle, všecko tvořím nové…Já jsem Alfa a Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše, Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra.To je ta druhá smrt.

 8. Chvála Ježíši Kristu!
  V článku, který na svých stránkách zveřejnil Lubomír Štula, se nám dostalo jistého zadostiučinění. V mnoha poselstvích Marii Božího milosrdenství a armádě Zbytku jsme byli upozorňováni, že liturgie mše svaté bude přetvořena, tím bude odstraněn Pán Ježíš z nejsvětější svátosti oltářní, což je základní podmínka, aby mohl antikrist vstoupit do chrámu Božího.
  A hle, ve zmíněném článku jsme informováni, že existuje jakýsi teolog Grillo, který se souhlasem papeže Bergoglia pracuje na závažných změnách liturgie.
  Může ještě někdo nevěřit, že poselství jsou věrná a pravá? Je to k nevíře, ale jak se v našem okolí neustále přesvědčujeme, tak může:

  Nehorázné útoky Angrea Grillo
  Grillo pracuje za zády prefekta kongregace pro liturgii kardinála Saraha a se souhlasem Bergoglia na závažných změnách liturgie, které směřují k liturgické revoluci a k „ekumenické protestantsko-katolické mši“.
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=nehorazne-utoky-teologa-grillo-na-katrdinala-saraha-a-benedikta-xvi

  1114. Poselství Matky Spásy ze dne 27. dubna 2014
  Děti, buďte si vědomy, že mnozí z vás se odvrátí od Pravdy, protože poznáte, že je téměř nemožné Pravdu přijmout. Dny, vedoucí k příchodu antikrista, budou dny velkých oslav v mnoha církvích všech křesťanských i jiných věrouk. Všechna pravidla budou změněna, liturgie nově přetvořena, svátosti zmanipulované, až nakonec ani mše svatá už nebude sloužena podle svatého učení. Tehdy, v den, kdy antikrist pyšně usedne na svůj trůn, můj Syn už více nebude přítomen. Od toho dne bude pro ty, kdo milují mého Syna, těžké zůstat Mu věrný, jak by měli, kvůli všemožným ohavnostem, jimž budete vystaveni. Až vás obklopí dostatek rozptýlení a zpochybnění nové hierarchie se stane trestným činem, budete v pokušení to vzdát a přijmout jednotné světové náboženství ze strachu před ztrátou přátel a rodiny.
  http://www.varovani.org/html2/1114.html

  930. Poselství Ježíše ze dne 30. září 2013
  Církevní zednářství nyní dosáhlo nejvyšší úroveň moci v mé nejsvětější církvi na zemi a bude brzy diktovat svou novou liturgii, která bude v rozporu s mou nejsvětější vůlí. Vytvořená nepřáteli Boha a maskovaná jako nová úprava vyhovující politickým silám, které chtějí zakázat křesťanství, bude předložena tak rychle, že mnohé v mé církvi to ohromí. Budou bolestně sledovat takovou ohavnost, ale hlasy mých věrných služebníků nebudou veřejně slyšeny, protože oni, zednáři, určují, jak bude tato nová liturgie vnímána. Všechny námitky vznesené v diecézích po celém světě budou odmítnuty a odloženy. Výmluvou bude, že církev potřebuje získat nové, mladé duše, které od ní odpadly. To, že se dovolávají k laickému světu, odůvodní, že takto obrátí více lidí prostřednictvím nové liturgie.
  http://www.varovani.org/html2/930.html

  908. Poselství Ježíše ze dne 7. září 2013
  zatímco pokračuji v každém úsilí oslovit skrze tato poselství celý svět, stále se mnoha mým oddaným následovníkům nepodařilo přijmout moji ruku. Tyto moje drahocenné duše jsou tak zranitelné, že mnohé selžou v poznání, že jejich víra je zneužita k podpoře rychle se blížící nové liturgii, ve které nebudu uctíván Já, Ježíš Kristus, Syn člověka.
  Mnozí se budou mylně domnívat, že nová liturgie a nová mše – ač velmi změněná – není na škodu. Tak mnoho bude v tichosti zpochybňovat části jejího obsahu, stejně jako její způsob a přijdou jim podivné. Přesto jen málo jich bude mít námitky v důvěře, že jsou-li požehnané církví, nemohou být špatné. To, co nechápou, je, že mé svaté Slovo nelze měnit nebo upravovat, aby se stalo něčím jiným. Má církev je neomylná, ale pokud by jakýkoli takzvaný služebník či vůdce v mé církvi překrucoval Boží Slovo nebo přepisoval význam nejsvětější eucharistie, pak se rouhají Bohu.
  http://www.varovani.org/html2/908.html

  04. Posolstvo Ježiša Krista dané Márii Julianne dňa 07.03.2017
  UŽ JE HOTOVÝ PLÁN NA ZMENU LITURGIE, KTOROU MA UKRADNÚ Z OLTÁRNEJ SVIATOSTI
  Času je málo. Moje slová sa čoskoro vyplnia. Dívajte sa na tento čas ako na poslednú príležitosť, kedy môžem byť ešte medzi vami v najsvätejšej oltárnej sviatosti a kedy ešte môže byť slúžená otvorene a bez prekážok svätá omša vo vašich kostoloch, lebo vravím vám, už je hotový plán na zmenu liturgie, ktorou Ma ukradnú z oltárnej sviatosti. Vtedy už nebude Svätá Hostia, len obyčajný chlieb, v ktorom Ja nebudem prítomný. Vy tam ale nechoďte, lebo vás, ktorých už naplnila moja prítomnosť, nedokáže okrem nej uspokojiť nič iné.

  03. Posolstvo Ježiša Krista dané Márii Julianne dňa 05.03.2017
  TERAZ VÁM VEZMÚ MŇA, HLAVU A PODSTATU CIRKVI
  Moje drahé deti, milí moji, vyvolení môjho srdca,
  toto je záverečné obdobie zničenia mojej Cirkvi. Teraz vám vezmú Mňa, hlavu a podstatu Cirkvi. Moje deti, tento čin vyvolá môj oprávnený hnev, ktorý zošle skazu na cirkev a svet, ktorý bol doteraz uchránený len kvôli svätosti môjho nevinného Tela a Krvi. Svätá omša je nekrvavou podobou mojej obety na kríži a ak aj ona zanikne, potom už nebude viac milosrdenstva.
  Moji maličkí, buďte teraz ostražití a majte sa na pozore, lebo v mojej Cirkvi sa dopúšťajú takých pochybení a neobvyklých vecí, ktorých si všimnú len moji ostražití veriaci. Ak už nebudete počuť slová premenenia pri svätej omši, potom sa jej nezúčastnite a ani viac neprijímajte takýto chlieb a víno, lebo vám ich podá sám satan cez svoje nástroje.
  Pápež Benedikt XVI. riadi z úkrytu činnosť mojej Cirkvi svojim skrytým orodovaním, modlitbami a obetovaním svojho utrpenia za zvyšok môjho stáda, ktoré Mi zostane verné až do smrti. Modlite sa za neho, aby ho moja milosť ochraňovala pred pôsobením všetkého toho zla, ktoré ho obklopuje a mu hrozí. Jeho som si vyvolil za vodcu a skrze jeho modlitby a utrpenie, ktoré Mi obetuje, zachránim zbytok mojej Cirkvi.
  http://zostatku.jezis-kristus-varovanie.net/maria-julianna/

  Jak pohřbít Benedikta
  Ačkoli Benedikt ještě žije, František hledá způsob, jak ho pohřbít. František od počátku svého působení praktikuje agendu, proti jaké se Josef Ratzinger stavěl po celý svůj život.
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=jak-pohrbit-benedikta

Pridaj komentár