Diskusia

Toto diskusné fórum je sprístupnené len registrovaným užívateľom, ktorí spĺňajú podmienky, definované tu nižšie v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľujeme individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup na fórum. Nie je možné, aby ste si cez prihlasovací systém fóra akýmkoľvek spôsobom sami vygenerovali svoje prihlasovacie údaje alebo si ich modifikovali cez funkciu „zabudnuté heslo“. Všetci prihlásení užívatelia majú jednoznačné identifikačné prihlasovacie údaje, umožňujúce prístup na diskusné fórum, ktoré prideľuje alebo modifikuje výlučne administrátor tejto stránky. Taktiež sa nemôžete prihlásiť pomocou starých prihlasovacích údajov, ktoré ste od nás obdržali v minulosti na našom niekdajšom fóre, pretože tieto už nie sú viac platné. Opakované prihlasovanie pomocou prihlasovacieho formulára zadávaním nesprávnych údajov bude mať za následok zablokovanie vášho prístupu na stránku kvôli našim bezpečnostným nastaveniam.

O prístup na fórum môžete požiadať individuálne cez emailový kontakt: admin@jezis-kristus-varovanie.net na základe splnenia podmienok, uvedených v pravidlách fóra. Žiadame o ich dôsledné dodržiavanie, pretože každé zneužitie fóra na účely, nezlučiteľné s jeho pravidlami, budú mať za následok trvalé zablokovanie prístupu daného prispievateľa na naše fórum poprípade aj na celú našu stránku ako takú cez ochranné bezpečnostné algoritmy, nastavené na našej stránke.

Pre tých, ktorí majú problém s prihlasovaním sa na našej stránke:
Kliknite na tento text (je to aktívny odkaz) a zobrazí sa vám návod v PDF, ako jednoducho skopírujete a vložíte vaše prihlasovacie údaje do prihlasovacieho formulára diskusného fóra.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na tejto podstránke sú uvádzané diskusné príspevky našich čitateľov, ktorí sa vyjadrujú k rozličným aspektom kresťanskej viery ako aj k vlastným osobným skúsenostiam života v pozitívnom duchu týchto Božích posolstiev. Táto podstránka je venovaná všetkým návštevníkom našej stránky, ktorí chcú poznať názory a skúsenosti iných, ktorí tieto posolstvá prijímajú a snažia sa v ich duchu žiť. Ak by ste sa aj vy chceli podeliť s ostatnými o vaše skúsenosti a poznatky života v duchu týchto posolstiev, môžete sa zúčastniť diskusie za podmienky, že dodržíte tu uvádzané zásady a pravidlá písania príspevkov, pretože:

Toto fórum bolo zriadené za účelom výmeny skúseností a poznatkov života s posolstvami medzi návštevníkmi našej stránky, ktorí sa s týmito posolstvami stotožňujú, veria im a prijímajú ich s otvoreným srdcom a snažia sa podľa nich žiť. Toto fórum nie je prístupné pre ľudí, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a ktorí majú v úmysle zverejňovať také príspevky, ktorými chcú kritizovať, spochybňovať, dehonestovať alebo akoukoľvek formou napádať alebo zosmiešňovať tieto posolstvá alebo samotnú Máriu Božieho milosrdenstva, ktorá posolstvá od Najsvätejšej Trojice a Nebeskej Matky dostáva, alebo napádať a kritizovať tvorcov a prevádzkovateľov tejto webovej stránky.

Taktiež upozorňujeme, že na tomto fóre nie je dovolené zverejňovať v príspevkoch odkazy a linky na iné internetové stránky a také zdroje na internete či v ostatných médiách, ktoré hanobia, očierňujú alebo kritizujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo tvorcov a prevádzkovateľov týchto stránok. Každé zneužitie tohto diskusného fóra na verbálne útoky nebude tolerované a takéto príspevky budú bez upozornenia zmazané resp. pri opakovanom úmyselnom porušovaní týchto pravidiel bude dotyčný(á) prispievateľ(ka) z fóra vylúčený(á).

Keď posolstvám neveríte, potom opusťte túto stránku a nechajte priestor tým, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a sú vďační za tieto slovenské preklady posolstiev. Veríme, že každý chápe nutnosť takýchto pravidiel, bez ktorých by nebolo možné prevádzkovať takúto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti nás donútili prijať takéto opatrenia, pretože sa vždy nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené na našom fóre prispievať! Ďakujeme, že rešpektujete pravidlá nášho fóra – šíritelia posolstiev Varovania.

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA – NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠÍM ČÍSLOM:

(Po najnovšej aktualizácii nášej stránkovej platformy WordPress sa zatiaľ z neznámych príčin číslovanie našich stránok fóra „samovoľne prestavilo“ do podoby, akú vidíte. Najnovšie príspevky nie sú pod číslom 1, ale pod najvyšším číslom. Pokiaľ sa nám podarí zistiť príčinu tohto prestavenia stránkovania, odstránime ju a číslovanie uvedieme znova do pôvodného stavu. Do tej doby prosíme o pochopenie.)

 1. Milí bratři a sestry v Kristu,
  zesilte modlitební úsilí, už jsou zase snahy násilně převychovávat děti (od narození!!!) podle genderové ideologie. Viz: http://www.citizengo.org/sk/lf/158632-csw62?dr=566806::906e50be6bb36fbab190b53fc6037a70&utm_source=email&mkt_tok=eyJpIjoiWW1JNFpqSXhOV00xWXpWayIsInQiOiJEb2Uyb1FiK0l1bDV0S1VjTU56YUptZWVIcUdkRyt3UzFnMjZOK1JnK015M3l3STVza3JzVkxjZ3E4Y3RFOVwva2QwbE9JM1pmQzlsS0l4RmI1RDQ3Q3lzOUdPUGZPUlZ6XC96TmczVldGTDZEbnk1RU16MWhlbkVjVzJwZm
  Jsou snahy tomu zabránit, mj. i touto peticí, ale je nás málo…kéž se Bůh oslaví. Jde o naše děti, vnoučata…uže je tady opravdu doba, kdy „lidé nesnesou zdravé učení a najdou si učitele podle svých zvrhlých choutek.“

 2. Milí bratři a sestry v Kristu,
  reaguji na příspěvek sestry Aleny ze 14.3. Ano, situace je vážná, proto se musíme více modlit. Něco pro inspiraci: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=mariina-vitezstvi-5-dil-osvobozeni-rakouska&cisloclanku=2011100048
  Doporučuji přečíst si všechny díly Mariiných vítězství. Inspirujme se Poláky, kteří se modlili na hranicích růženec.
  Kvůli kolika věrným je Bůh ochotný zachránit město, zemi? To nevím, ale vzpomeňme na Ninive. Kéž se hodně lidí rozhodne být těmi věrnými, co uvěří Bohu.
  Pokud se nám zdá, že je nás málo, pak vězme, že nejsme sami. V Credu přece vyznáváme: „věřím ve společenství svatých“. Vzývejme ty, kteří už jsou v nebi. Máme osobní, křestní, biřmovací, ale i národní patrony. Např.: Svatí: Benedikt, C+M, Brigita, Kateřina Sienská, Terezie Benedikta od kříže….samozřejmě Panna Marie, sv.Josef, sv. Terezka z Lisieux (patronka misií), Sv.Faustyna (apoštolka Božího milosrdenství). SvVáclav, sv.Anežka česká…
  Jde o budoucnost Slovenska, ale i ostatních zemí ve světě. Nesmíme se nechat rozeštvat a vyprovokovat k násilí. Spíše se modleme.

 3. Pochválen bud´ Pán Ježíš Kristus.
  ZASLÍBENÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY,
  Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina,
  Dvou Srdcí navždy spojených v Lásce
  https://www.dvesrdcelasky.cz/index.php/modlitby-a-zasveceni/18-zaslibeni
  Další informace o této modlitbě a o Společenství

  Tato modlitba je zjevením nekonečné Boží Lásky v Nejsvětějším Srdci Ježíšově a v Neposkvrněném Srdci Mariině. Je to modlitba pro novou dobu vlády Boží Lásky.

  Pán řekl: „Já sám jsem tou modlitbou. Uč všechny modlit se tuto modlitbu zvláště v 6 hodin, ve 12 hodin, v 16 hodin, při svatém přijímání, při mši svaté, jako poděkování po svatém přijímání, během svaté hodiny a při vigilii… Přeložte ji do nejrůznějších jazyků, rozšiřujte ji do různých kultur, rozlijte ji jako déšť a nechte ji zářit jako slunce na celém světě.“

  Mezinárodní Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie je církevně uznané. Je to společenství kněží, řeholnic, řeholníků a laických apoštolů, které žije pro ustanovení vlády Boží Lásky k větší cti a slávě Boží, pro dobro a blaho církve, na pomoc chudým, nemocným a potřebným. Spolupracuje na vývoji a evangelizaci lidstva, aby byly spaseny všechny duše.
  https://www.dvesrdcelasky.cz/index.php/modlitby-a-zasveceni/11-modlitba-dvou-srdci-lasky

 4. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko od prevratu a nepokojov a nedopusť, aby na Slovensku zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  3. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  4. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  5. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  6. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  7. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  8. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  9. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy, brata, starých rodičov a nášho rodinného priateľa Jozefa L. prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  10. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  11. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  12. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  13. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  14. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  15. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  16. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  17. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  18. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  19. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  20. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  21. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  22. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  23. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  24. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  25. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  26. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  27. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  28. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  29. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  30. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  31. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  32. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  33. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  34. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  35. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 5. VOLAJME k BOHU a MÁRII o POMOC !!!

  Milí priatelia,

  Bratia a sestry na Slovenku aj v Česku!
  Nečakane sme saocitli v zlomovej situácii, keď nám ide o to, či moc na Slovensku uchopia tí, ktorí sú za bezprecendentné prisťahovalectvo a tým likvidáciu národa i kresťanstva, za potraty, gender ideológiu a ďalšie zhubné plány nepriateľa Krista a ľudstva. A ten sa nezastaví iba na Slovensku…
  Preto voláme na pomoc aj vás, milí bratia a sestry v ČR. Sami to nedokážeme zastaviť. Ale Boh je všemohúci, a ON hovorí. „Proste, a dá sa vám…“

  Stovky, tisíce, desaťtisíce ľudí naprieč celým Slovenskom. Zjednotení v tú istú hodinu pre jeden jediný cieľ: modliť sa za svoju krajinu. Modlitba má moc meniť.

  Preto vás pozývame každý deň o 22:00 k modlitbe jedného desiatku Ruženca za Slovensko. Za našu vládu, opozíciu, politikov aj nás všetkých. Nemusíte nikam chodiť, nepotrebujete nič špeciálne. Iba tri minúty denne a desať prstov. Aj bratov a sestry všetkých kresťanských denominácii pozývame pripojiť sa k modlitbe formou, ktorá im je najvlastnejšia.

  Spolu sa za Slovensko budeme modlievať denne o 22:00 do 25. marca, 30. výročia sviečkovej manifestácie. Nadviažme na tých, ktorým osud Slovenska nebol ľahostajný. Desiatok za Slovensko vyvrcholí spomienkovým stretnutím pri príležitosti 30. výročia sviečkovej manifestácie na Námestí Eugena Suchoňa v Bratislave o 18.00.

  Bratia a sestry zo Slovenka aj z Česka, sme v situácii, keď nám ide o to, či moc na Slovensku uchopia tí, ktorí sú za bezprecendentné prisťahovalectvo a tým likvidáciu národa i kresťanstva, za potraty, gender ideológiu a ďalšie zhubné plány nepriteľa Krista a ľudstva.

  Modlitba má moc meniť. Moc meniť má aj kultúra a hudba. Hlbokým spôsobom menili naše životy aj Kapucíni a Stanley. Takto ich poznal gospelovo-folkový svet. Koncom roka 2016 sa bradáč s hlbokým hlasom pobral do inej dimenzie. Stanley však nepovedal svoje posledné slovo. Len sa na chvíľu odmlčal. Je načase dať mu opäť priestor. Viac napovie 10 DIELNY DOKUMENTÁRNY SERIÁL STANLEY – PRÍBEH LEGENDY, ktorý vytvoril Michal Hirko.

  Vykročme do nového týždňa ako tí, ktorým nie je osud Slovenska ľahostajný.

  Tomáš Kuzár a predsedníctvo FKI
  Fórum kresťanských inštitúcií

 6. neviem aku Vy, ale ja odkedy poznam tieto posolstva, viac premyslam nad vecnostou,…a vobec trochu inak sa pozeram na svet a mnohe vety s posolstiel vo mne stale rezonuje a rad si ich pripominam. teda na tie o Bozom kralovstve v raji 🙂
  pamatam sa ake bolo pre mna dobrodruzne citatat posolstva ked isli jedno za druhym potom s husaciou kozou sledovat ako sa to to deje. dnes je radostna nedela, ak sa nemylim 🙂 je to vlastne vsetko radost.
  niekedy ma uz nebavi sledovat co sa stalo tam alebo tam, casto mi to pripada,akoby sme si chceli potvrdit ze sa nemulime a sme nenaleteli nejakemu bludu a pod. Verim, ze mnohi s nas sme o posolstvach MBM tak presvedceny, ze aj keby sa niektore veci s nich nestali alebo sa zmiernili o co sa snazime v modlitbach, aj tak im budeme verit, iste nie som sa taky tvrdohlavec 🙂
  iste sa mhohi z nas ale aj co nepoznaju tieto postva modlime atd, aj ked viem ze modlit sa je jedna s najlepsich veci, nemozem nemysliet na tzv. oazy ktore by sme mali vytvorit, netusim, ako,kde a ake no mali by sme s tym nieco spravit.mozno len staci sa vobec spoznat vo svojom okoli kdo rozmysla podobne a veri posolstvam. Ja vo svojim okoli sa osobne neposnam s ludmi ktory by tomo verili.par krat som tu na fore zachytil stretnutie na turzovke no neviem ako to tam dopadlo.
  ozaj hladame len senzacie v novinach, alebo verime poslstvam aj kedy co bolo. verim, ze to druhe. koly tomu zazitku pri ich citani a poznaniu, ze k nam hovori Boh? ja ano, presne to ten dovod.
  ak vas uz nebavi cakat co sa stane zajtra a mate napad ci myslienku,ako skusit viac spojit a mozne raz aj vytvorit nejaky oazu, ci len sa porste spoznat a povzbudit, ozvite sa.
  ako som v uvode napisal zmenil som sa, niekedy sa nechapem ani ja sam 🙂 takze chapem, ked ma nechape okolie 🙂 hihihi .
  co chcete robit, kde nebudeme moct ani nakupovat,ani predavat,teda ani ist do zamestania,ani platit dane,ani ist k doktorovy a navyse sa dostat na miesta kde vobec bude moznost ist na omsu? ano,viem ze Bozem pomoci to nedokazeme, no necitite zodpovednost za ludi ktori budu potrebovat nasu pomoc? ja, ano. nic nie je len tak a nase poznanie a viera ma svoj dovod.
  ak mate najeky napad alebo len tu nechcete,alebo nemozete nic napisat, tak mi prosim napiste na  : jurajemail@post.sk
  budem sa tesit a vobec nie je nedela radosti? jaj to uz som pisal 🙂
  dakujem
  juraj

 7. Bratia a sestry v Kristovi
  Dávam tu článok o prolife demonštrácii v Írsku. Bude tam referendum o zákaze zabíjania nenarodených detí.
  https://www.hlavnespravy.sk/tisice-ludi-v-dubline-protestovali-proti-liberalizacii-interrupcii/1339008
  Myslíme na írov v modlitbách, keďže tu máme v modlitebnej kampani modlitbu práve na zamedzenie tejto ohavnosti č.32
  “ Ó Matka Spásy, oroduj za tvoje deti v Írsku, aby sa zabránilo dopadu ohavného zločinu potratu na nás. Ochraňuj tento svätý národ, aby neupadal do hlbšej beznádeje, spôsobenej temnotou, ktorá zahaľuje našu krajinu. Osloboď nás od Zlého, ktorý chce zničiť tvoje deti ešte predtým, ako sa narodia. Oroduj za  tých politikov, ktorí budú mať odvahu počúvať tých, ktorí milujú tvojho Syna, aby nasledovali učenie nášho Pána Ježiša Krista. Amen.“
  Chvála Kristovi !

 8. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí zverejneným dekrétom, ktorý podpísal prefekt kardinál Robert Sarah 11.2.2018 stanovila, že od tohto roku sa bude záväzne sláviť v celej Cirkvi latinského obradu

  záväzná liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi.

  Dátum slávenia bol stanovený pevne pre celú latinskú cirkev na turičný (letničný) pondelok. Teda zrušili napr. u nás sviatok svätodušný pondelok, ktorý ostal ako torzo oktávy svätodušných sviatkov po druhom VK.

  Prečo to nedali na 8. mája, kedy sa slávi spomienka Panny Márie, Sprostredkovateľky všetkých milostí, alebo na 31.mája ?

 9. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko od prevratu a nepokojov a nedopusť, aby na Slovensku zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  3. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  4. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  5. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  6. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša a Alexandry.
  7. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  8. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  9. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  10. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  11. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  12. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  13. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  14. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  15. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  16. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  17. Božiu ochranu a pomoc pre kardinála Duku vyprosuje sestra Ilona.
  18. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  19. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  20. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  21. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  22. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  23. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  24. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  25. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  26. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  27. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  28. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  29. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  30. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  31. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  32. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  33. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  34. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  35. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

Pridaj komentár