Diskusia

Toto diskusné fórum je sprístupnené len registrovaným užívateľom, ktorí spĺňajú podmienky, definované tu nižšie v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľujeme individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup na fórum. Nie je možné, aby ste si cez prihlasovací systém fóra akýmkoľvek spôsobom sami vygenerovali svoje prihlasovacie údaje alebo si ich modifikovali cez funkciu „zabudnuté heslo“. Všetci prihlásení užívatelia majú jednoznačné identifikačné prihlasovacie údaje, umožňujúce prístup na diskusné fórum, ktoré prideľuje alebo modifikuje výlučne administrátor tejto stránky. Taktiež sa nemôžete prihlásiť pomocou starých prihlasovacích údajov, ktoré ste od nás obdržali v minulosti na našom niekdajšom fóre, pretože tieto už nie sú viac platné. Opakované prihlasovanie pomocou prihlasovacieho formulára zadávaním nesprávnych údajov bude mať za následok zablokovanie vášho prístupu na stránku kvôli našim bezpečnostným nastaveniam.

O prístup na fórum môžete požiadať individuálne cez emailový kontakt: admin@jezis-kristus-varovanie.net na základe splnenia podmienok, uvedených v pravidlách fóra. Žiadame o ich dôsledné dodržiavanie, pretože každé zneužitie fóra na účely, nezlučiteľné s jeho pravidlami, budú mať za následok trvalé zablokovanie prístupu daného prispievateľa na naše fórum poprípade aj na celú našu stránku ako takú cez ochranné bezpečnostné algoritmy, nastavené na našej stránke.

Pre tých, ktorí majú problém s prihlasovaním sa na našej stránke:
Kliknite na tento text (je to aktívny odkaz) a zobrazí sa vám návod v PDF, ako jednoducho skopírujete a vložíte vaše prihlasovacie údaje do prihlasovacieho formulára diskusného fóra.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na tejto podstránke sú uvádzané diskusné príspevky našich čitateľov, ktorí sa vyjadrujú k rozličným aspektom kresťanskej viery ako aj k vlastným osobným skúsenostiam života v pozitívnom duchu týchto Božích posolstiev. Táto podstránka je venovaná všetkým návštevníkom našej stránky, ktorí chcú poznať názory a skúsenosti iných, ktorí tieto posolstvá prijímajú a snažia sa v ich duchu žiť. Ak by ste sa aj vy chceli podeliť s ostatnými o vaše skúsenosti a poznatky života v duchu týchto posolstiev, môžete sa zúčastniť diskusie za podmienky, že dodržíte tu uvádzané zásady a pravidlá písania príspevkov, pretože:

Toto fórum bolo zriadené za účelom výmeny skúseností a poznatkov života s posolstvami medzi návštevníkmi našej stránky, ktorí sa s týmito posolstvami stotožňujú, veria im a prijímajú ich s otvoreným srdcom a snažia sa podľa nich žiť. Toto fórum nie je prístupné pre ľudí, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a ktorí majú v úmysle zverejňovať také príspevky, ktorými chcú kritizovať, spochybňovať, dehonestovať alebo akoukoľvek formou napádať alebo zosmiešňovať tieto posolstvá alebo samotnú Máriu Božieho milosrdenstva, ktorá posolstvá od Najsvätejšej Trojice a Nebeskej Matky dostáva, alebo napádať a kritizovať tvorcov a prevádzkovateľov tejto webovej stránky.

Taktiež upozorňujeme, že na tomto fóre nie je dovolené zverejňovať v príspevkoch odkazy a linky na iné internetové stránky a také zdroje na internete či v ostatných médiách, ktoré hanobia, očierňujú alebo kritizujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo tvorcov a prevádzkovateľov týchto stránok. Každé zneužitie tohto diskusného fóra na verbálne útoky nebude tolerované a takéto príspevky budú bez upozornenia zmazané resp. pri opakovanom úmyselnom porušovaní týchto pravidiel bude dotyčný(á) prispievateľ(ka) z fóra vylúčený(á).

Keď posolstvám neveríte, potom opusťte túto stránku a nechajte priestor tým, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a sú vďační za tieto slovenské preklady posolstiev. Veríme, že každý chápe nutnosť takýchto pravidiel, bez ktorých by nebolo možné prevádzkovať takúto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti nás donútili prijať takéto opatrenia, pretože sa vždy nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené na našom fóre prispievať! Ďakujeme, že rešpektujete pravidlá nášho fóra – šíritelia posolstiev Varovania.

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA – NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠÍM ČÍSLOM:

(Po najnovšej aktualizácii nášej stránkovej platformy WordPress sa zatiaľ z neznámych príčin číslovanie našich stránok fóra „samovoľne prestavilo“ do podoby, akú vidíte. Najnovšie príspevky nie sú pod číslom 1, ale pod najvyšším číslom. Pokiaľ sa nám podarí zistiť príčinu tohto prestavenia stránkovania, odstránime ju a číslovanie uvedieme znova do pôvodného stavu. Do tej doby prosíme o pochopenie.)

 1. Cvála Kristu, milí bratři a sestry.
  Když sleduju dění kolem a zvláště ve světe, vybaví se mně slova z Písma Svatého: Mt,24 a zvláště pak verše 32 – 35. Jen mám na vás všechny prosbu, kterou nám předala Panna Maria: Buďme připraveni. Máme dostatečnou zásobu na prvním místě svěcené vody? A pak potravin, vody, ovoce (viz. posvěcené hrozny)? A též rozličných semen na novou úrodu? Ono se u nás až tak moc neděje. Ale až to vše nastane, bude čas se připravit? Nebude již pozdě? Bůh nám dává „velice“ dlouhou dobu na přípravu. Využili jsme ji? Modleme se a buďme připraveni!!!!

  • Požehnaný deň.
   Brat Peter-V, máš pravdu, Pán nám dal dostatočne dlhý čas na prípravu. Vieme, aké sú naše zbrane, ako máme pripraviť svojho ducha a tiež, že sa máme postarat aj o svoje telo. Preto pripomínam, že okrem iných, nám už známych vecí si máme pripraviť aj bylinky, ktoré budeme potrebovať na rôzne umelo vyvolané choroby, na ktoré nebudú lieky účinkovať, alebo si ich nebudeme môcť zadovážiť. Nájdete ich na našej stránke v sektore „novinky“ kde sú aj iné potrebné rady na prežitie a na udržanie funkčnosti všetkých orgánov v čase hladomoru. Pripomínam, aby sme si urobili zásobu potravín. Kto môže nech využije ešte tento čas na sušenie zeleniny, ovocia. Zadovážte si vodu z posvätných miest a keď budeme mať vieru, použijeme ju na čistenie kontaminovanej vody. Vy, ktorý máte malé deti, zaobstarajte si sušené mlieko, našla som túto stranku, kde sa dá objednať. https://www.gemermilk.sk/susene-mlieko/
   To sú len doplňujúce informácie, lebo všetci už máme vedomosti o tom, čo si máme pripraviť.
   Podeľte sa bratia a sestry z vašimi skusenostami, ktoré máte pri plnení Pánovych pokynov. Ďakujem.

 2. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  2. O Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie pani Marušky, za zvládnutie ťažkej situácie vo svojej rodine, za seba samu a dcéru Lenku a jej rodinu prosí Lidka.
  3. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  4. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  5. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  6. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  7. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  8. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  9. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  10. O Božiu pomoc pri nájdení zamestnania prosí nášho Pána brat Štefan O.
  11. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  12. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie pre svoju rodinu, aby sa už čo najskôr pozitívne vyriešila rodinná zložitá situácia, za deti a manžela, za mier vo svete a za duše v očistci prosí Alena.
  13. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  14. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  15. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  16. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  17. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  18. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  19. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  20. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  21. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  22. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  23. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  24. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  25. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  26. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  27. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  28. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  29. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  30. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  31. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  32. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  33. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  34. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  35. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  36. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  37. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  38. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 3. Chvála Kristu všem,
  Přemýšlel jsem zda se i já mám zapojit do diskuze ohledně bilboardů a letáčků.
  Nakonec mi to nedá a zkusím napsat svůj názor.
  Co se týče šíření těchto poselství tak to probíhalo před několika lety tak cca 2011-2013 pro ty pozdější 2014. V těchto létech se o nich všude prostě hovořilo.
  S  úžasem jsem tehdy sledoval práci Ducha Svatého. Opravdu s úžasem a nechápal jsem jak je možné že se jeho Slovo tak rychle může rozšiřovat mezi prostý lid. Došlo to tak daleko, že téměř každý zahlédl, četl nebo slyšelnějakým způsobem o poselstvích MDM. Od babiček, které nemají žádný internet až po dospívající mládež, která internetem žije. Proste se to šířilo samo takovým způsobem, který jsem nechápal. Nebylo třeba řešit reklamu, bilboardy, internetovou reklamu prostě nic. Poselství se šířily téměř samy mezi lidmi. Ba co víc nechápal jsem jak se mohlo rozšířit na všechny kontinenty v tak krátké době dokonce i do muslimsky mluvících států. Tuto práci by mohla vyřešit pouze skupina lidí nebo velmi dobrá organizace s přístupem k financím, kterými by tyto informace šířila. Jenže MDM nic takového neměla k dispozici. Byla sama nikdo nevěděl kdo je. Většinou když poselství dávala čelila rovnou tolika útokům ze všech stran a měla velmi málo osob k pomoci. Spoustu lidí ji nenávidělo a pohrdalo jí. Takovým způsobem se mohly tyto poselství rozšířit jedině jedním způsobem a každý víte jakým. Nám stačilo pouze zabezpečit přístup k informacím a to vytvořit profesionální stránky. Kde budou moci překladatelé poselství bez velkých problémů a bez znalosti programování vkládat svoje texty.

  U každé osoby ke které se informace donesla byla jen otázka co s touto informací udělá. Někdo ji zahodil okamžitě jako neužitečnou, někdo přečetl zhodnotil a udělal si názor, někdo začal okamžitě pomlouvat a šířit zlé slova a hanlivě se vyjadřovat (těchto osob byla velká spousta). Někoho to zasáhlo do srdce jako šíp a okamžitě věděl, že se jedná o něco co je třeba zkoumat, šířit a okamžitě cítil a věděl, že se bude jednat o velmi vážné události (to se stalo mně když jsem poprvé slyšel o irských poselstvích pak už stačila trocha zjišťování čtení a zapojení do šíření poselství přišlo samo tak jak chtěl a plánoval Bůh).

  Vím že mnozí se teď diví co že se to děje ve světě za hrůzy a co se to děje s lidmi. Že jsou tak zkažení. Hlavně křesťané to řeší, ale nechápou to. Je paradox že to řeší ti co tyto poselství odmítli. Přitom to bylo předpovězeno.

  A jsem toho názoru, že nyní můžeme ještě oslovovat pouze ty, kteří buď dospěli anebo v těch létech o poselstvích nic neslyšeli. Věřím bude jich málo. V marketingu se pohybuji několik let a vím že bilboardy jsou vyhozené peníze. Funguje totiž banerová slepota a ta způsobuje, že všichni kdo se na ty banery dívají okamžitě zapomenou co tam bylo. Tak jsou naprogramovaní dnešní lidé. Větší úspěch můžou mít ty letáčky. Zvlášť pokud se na ně dá správný obsah. Nicméně je třeba počítat s tím, že pokud se tam dá nesprávný obsah skončí v koši a to okamžitě. Letáček pokud je vytvořen špatně tak jej lidé velmi rychle odmítnou a velmi rychle vyhodí. Jsem ale toho názoru že letáček je asi mnohem víc účinný než bilboard.

  Nejlevnější a reklamou by mohly být internetové reklamy SEO, PPC a remarketing. O SEO se lidé starají sami. Šíří se to prostě samo. S PPC by si musel někdo dát velkou práci. Musel by najít ty správná slova a pak by se je muselo přivést na správně nastavenou vstupní stránku. Jenže i tak je mizivá naděje, že tyto aktivity něco přinesou. Odchod takto přivedených lidi ze stránky by byl vysoký. Plus takové reklamy je, že náklady na tyto aktivity by nemusely být vysoké k poměru přivedených lidí. Určitě ne tolik co na plakát na bilboard. Platí se za klik na stránky dřív ne. Dalším způsobem reklamy je osobní zkušenost a ústní šíření. Jenže si myslím, že toto šíření už ústně proběhlo a už jen doznívá. Kdybych to zhodnotil popořadě tak reklama v tomto pořadí.

  – Ústní šíření (takto se informace o poselství rozšířily po celém světě v kombinací s bodem níž)
  – modlitbou ( o to se snažíme všichni)
  – Samovolné šíření po internetu s odkazy na informace na internetové stránce (není třeba nic děla a podle mně druhá nejúčinnější reklama)
  – vložit odkaz do diskuze někde na webu kde se diskutuje o různých tématech. Ale tyto odkazy bývají často mazány. To jsem zkoušel.
  – PPC nebo letáčky (placené a podle mně budou mít stejný výsledek. Rozdíl bude v tom že pomocí PPC se osloví mnohem víc lidí ať už přímo nebo nepřímo podvědomě)
  – Ještě by šlo zkusit inzeráty v inzertních novinách i serverech (tam si ale myslím, že dopad by nebyl až tak velký)
  – Ostatní reklama časopisy, noviny, bilboardy tam bude malá účinnost.
  – email marketing ( totálně nedoporučuji neboť to stoprocentně povede k sankcím jak finančním tak i nadávkám ze stran lidí)

  Nicméně doba kdy byl bum rozšiřování těchto poselstvích je podle mně už za námi. Armáda Zbytku je v  základu vytvořena. 20 milionů válečníků bylo utvořeno ale kdo jsou a jaký mají a budou mít úkol netušíme. Armáda zbytku se jen bude rozrůstat a to až na miliardy.
  Dle zkušeností nyní v současné době už jen pouze někteří noví projevují zájem i irská poselství. To jsou ti co o tom ještě neslyšeli, nebo to nějak přeslechli, nepochopili špatně zhodnotili. Dle mého názoru další bum bude po Varování. Nebo v té době kdy budou lidé hledat Pečeť Boha živého. Jenže to už bude jak víme příliš pozdě. Ti co poselství odsoudili je odsuzují i nadále. Ti co jsou vlažní těm je to jedno. Ti co je kritizují tak to dělají pořád. A ti co o nich doposud neví těch je v ČR už podle mně málo.

  Nicméně pořád je hodně práce, která musí být vykonána.
  Bůh s Vámi

 4. Bilbordy s odkazmi na posolstvá Varovania na Slovenskú už existujú (prinajmenšom jeden na strednom a jeden na západnom Slovensku v okolí Bratislavy). Chcem ale upozorniť na to, že ten, kto ich pri ceste vo vlastnej réžii umiestni, nesie za ne plnú zodpovednosť a musí mať na ich umiestnenie aj súhlas od majiteľa pozemku. Mnohé bilbordy sú umiestňované ilegálne a bez súhlasu príslušného mesta, obce či kraja. Pritom tu platia isté zákony a divoké umiestňovanie bilbordov bez súhlasu príslušných úradov je protizákonné. Ja som v minulosti už bol oslovený orgánmi štátnej moci i správcami ciest a komunikácií, aby som dokladoval povolenie na umiestnenie takéhoto bilbordu, hoci som dotyčný bilbord z vlastnej iniciatívy neumiestnil a nebol som ani jeho autorom ani vlastníkom, ale umiestnili ho tam nejakí ľudia, jednotlivec alebo firma, ktorí sa zrejme cítili byť posolstvami oslovení a chceli ich zviditeľniť na verejnosti. Musel som potom vysvetľovať, že osobne nie som pôvodcom tohto bilbordu a nenesiem zaň žiadnu právnu či inú zodpovednosť. Nakoniec bol ten bilbord odstránený, pretože bol umiestnený ilegálne a bez súhlasu príslušných úradov. Takže pokiaľ sa niekto z vás do takejto akcie pustí z vlastnej iniciatívy, musí počítať s tým, že bude plne zodpovedný za zobrazovaný obsah, pričom nesmie v žiadnom ohľade porušiť platné zákony a musí mať takisto aj patričné povolenie na umiestnenie takého bilbordu pri okraji cesty a musí znášať aj všetky náklady spojené s umiestnením a prevádzkovaním takéhoto bilbordu. Som názoru, že verejnosť s prístupom na internet je už o našich posolstvách dostatočne informovaná. Ostatní, ktorí nemajú internet, môžu byť informovaní prostredníctvom napr. letáčikov, ktoré je možné zanechať napr. v kostole, na úrade, v čakárni lekára, na parkovisku za stieračom auta a podobne. Je plno možností zviditeľniť na verejnosti tieto posolstvá, len treba na to mať dostatočnú osobnú odvahu a vytrvalosť. Buďte si ale vedomí toho, že vás nikde nepríjmu s otvorenou náručou, ba naopak, budete prevažne vystavení posmechu ľudí a ich odmietavému postoju. Toto všetko si treba uvedomiť ešte predtým, ako sa rozhodnete v tejto veci konať.

  • Letáčky jsou nejjednodušší pro informaci – věřím, že až dojde k Varování, tak si na ně vzpomenou i lidé, kteří je vyhodili. Billboardy samozřejmě pouze legální cestou – dají se pořídit i v last minute. V ČR jsou dominantní 3 společnosti, přes které se dá udělat poptávka a domluvit se na zasílání těchto last minute nabídek. Pokud se nejedná o nasvícený bigboard, je cena měsíčního pronájmu + tisku v řádech tisíců. Kamarádka např. přála rodičům k výročí svatby a za billboard, tisk a grafiku dala 6500,-Kč/měsíc. Všechny ostatní náklady (povětrnostní vlivy, výlep) a legislativu přebírá uzavřením smlouvy outdoorová firma.
   Na Slovensku bude situace podobná, ty firmy jsou nadnárodní a působí na obou trzích. Osobně si myslím, že čím víc způsobů můžeme v informování zapojit, tím líp.

  • Admin Peter , rozumiem.Ďakujem za ozrejmenie,toho,čo to obnáša.
   Navrhol som to riešiť takto,pretože leták nepovažujem za dostatočné šírenie posolstiev Varovania.
   Pretože to može veľa ľudí zahodiť do koša,prípadne si pomyslieť,čo za jehovistov zas otravuje.Ďalšia vec je zas ústne širenie: kto by taký mal odvahu sa o tomto rozprávať so známimi, napr. v práci.Po prvej negatívnej reakcii by to vzdával.
   Mal som návrh spraviť s nápisom : Pripravte sa na Varovanie.
   Pretože veľa duší je v smrteľnom hriechu,hlavne keď sa o tomto už nehovorí,treba s tým prísť ešte pred Varovaním.
   Verím,že Varovanie príde.
   Spoliehať sa na iba modlitebnú kampaň nechcem.Radšej niečo spraviť navyše,ako si vyčítať,že sa niečo nespravilo.Pretože čo je doležitejšie ako záchrana všetkých duší.Toto prejde rýchlo a náš večný čas je niekde inde.

 5. Požehnaný čas.
  Hovoríš mi zo srdca, brat Ivan. Už dlhší čas sa zaoberám rovnakou otázkou. Často o tom rozmýšľam a uvažujem, čo ešte môžem
  urobiť…….a hlavne akým spôsobom mám osloviť ľudí v mojom okolí, aby sa zastavili a aspoň pouvažovali o tom, čo 
  hovorím. No musím povedať, že sa mi to vôbec nedarí. Nikto mi neverí, smejú sa mi a hovoria, že čo to je za sekta. Iný sa ma
  zasa stránia, lebo som si dovolila kritizovať učenie pápeža. Ich reakcie sú rôzne, no vždy v jednom rovnaké „odmietavé“.
  Už som si povedala, že nebudem nič hovoriť, lebo to asi neviem správne podať. No keď čítam posolsvá o tom, ako málo robíme pre záchranu iných, mám výčitky svedomia a som bezradná, lebo neviem, čo by som ešte mohla urobiť. Už som bola rozhodnutá, že si
  vytlačím leták, ktorý je tu na stránke, ale pokazila sa mi tlačiareň a preto touto cestou prosím niekoho, kto by mi mohol s týmto pomôcť.
  Ivan, rada a z radosťou ti prispejem. Je to dobrý nápad. Už som ho raz videla cestou z Bratislavy smerom na Nitru.

  • Za seba môžem povedať, že tieto posolstvá mi zmenili život.
   Preto by som to chcel spraviť i keby len jedna duša sa obrátila.
   Spravme niečo, nečakajme.
   Dávam do pozornosti posolstvá č. 6 a 46 .

 6. Pochválený buď Ježiš Kristus !

  Situácia naozaj smeruje k vyplneniu všetkých posolstiev..
  Preto často premýšlam,čo by sa dalo spraviť viac a ako rozšíriť poznanie.Preto,ak je to všetko pravda,čomu veríme,tak máme obrovskú zodpovednosť čo najviac rozšíriť vedomie o týchto posolstvách.
  Ak je naše utrpenie obrovské,dá sa skrátiť tým,že budeme v tomto snaživý viacej ako doteraz.Podľa posolstva 506 bude šelma zničená,keď dosiahne predtým počet nasledovníkov 20 miliónov,ktorá sa znásobí na miliardy.
  Preto jediný nápad,ktorý je najefektívnejší je spraviť pár bilbordov o našej stránke.. Dnes má auto takmer každý.
  V tomto som ochotný na to prispieť po dohode s Adminom, prípadne ak by mi niekto v tomto pomohol v realizácii ,budem rád.Kto pomôže v tomto?

  http://www.varovani.org/html2/506.html

  Sme teraz akoby v kŕči,nespime,nečakajme na nič,ale skúsme niečo spraviť!
  Áno nebudú tomu veriť,no podstatné je , aby mnoho ľudí v smrteľnom hriechu vedelo o týchto posolstvách,skorej než príde Varovanie.
  A to Varovanie príde!

 7. Konverze k luteránství u papeže Františka
  31. října 2016 zahájil papež Bergoglio luteránský rok na setkání s představiteli světového luteranismu ve švédské katedrále v Lundu. Od té do by se konají četná ekumenická setkání a oslavy uvnitř církve.
  Přesně rok po onom datu byl luteránský převrat zpečetěn symbolickým aktem, jehož závažnost konstatoval málokdo. Vatikánská pošta vydala poštovní známku, která oslavuje zrození protestantismu, k němuž došlo 31. října 1517 přibitím 95 Lutherových tezí na vrata katedrály ve Wittenbergu. K pětistému výročí protestantské reformace čteme na známce prezentované 31. října ve Filatelistickém centru ve Vatikánu.
  Podle oficiálního sdělení známka »v prvním plánu představuje ukřižovaného Ježíše na zlatém pozadí s obrazem tehdejšího města Wittenbergu. V kající poloze klečí po pravici a po levici kříže Martin Luther, který drží Bibli, zdroj a střed své nauky, zatímco Filip Melanchton, teolog a Lutherův přítel, jeden z největších protagonistů reformace, drží v rukou Confessio Agustana, první oficiální výklad protestantismu, který Melanchton redigoval.«
  Nahrazení Panny Marie a sv. Jana hereziarchy Lutherem a Melanchtonem představuje rouhavou urážku, kterou dosud žádný katolický kardinál ani biskup veřejně neodsoudil. Význam tohoto zobrazení se vysvětluje ve Společném prohlášení Světové luterské federace a Papežské rady pro jednotu křesťanů, které bylo zveřejněno ve stejný den jako známka. Prohlášení hovoří o pozitivním výsledku katolicko-luterského dialogu a »potvrzuje nové pojetí událostí XVI. století, které vedly k našemu rozdělení«, a tvrdí, že obě strany jsou velmi vděčné za duchovní a teologické dary přijaté skrze reformaci«.
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=konverze-k-luteransti-u-papeze-frantiska

 8. Na zamyslenie:
  Z komentárov:
  dyk pred 6 hodinami
  A kto ya to môže?
  Boh povedal: „Ploďte sa a naplňte zem.“
  Moslimská ideológia to robí. Kresťania si udržiavajú „životný štandar“, aby si ľahko žili a užili si života a tomu podriadili všetko.
  Naši predkovia nám ukázali, že sa dá žiť aj s ôsmimi deťmi. Tažko, ale dá sa, ale teraz európania si chcú užívať, i keď ešte nič nedokzali.
  Budúcnosť patrí islamskej ideológii, ak Boh nezasiahne. Oni Boha nemajú, lebo islam je jedným z falošných prorokov, pred ktorým nás Ježiš vystríhal.
  Kresťania majú všetko, ale zleniveli. Pracujú fyzicky, ale hriech lenivosti nie je o fyzickej nečinnosti, ale je o duchovnej a intelektuálnej námahe. O snahe priblížiť sa k Bohu čo najviac svojímy silamy s tým, že čo chýba, doplní Boh. Je o tom, odpovedať Bohu na Jeho volanie a ústretoví krok. Je o nezáujme o okolie a o nezáujme o blížneho. Užiť si, mať na auto, na dovolenku to je to, o čo sa dnešný európan snaží a na čo plahočí. My sme si lenivosť zúžili na fyzickú aktivitu – neaktivitu. A to je zle. Dokonca ani kňazi o tom nehovoria.
  Panna Mária v Litmanovej povedala: „Slováci majú všetkého dosť a tak im Boha netreba.“ Sú to slová, ktoré, keď sa pozrieme do Biblie, tak v nás musia vyvolať hrôzu, ale nevyvolávajú. A to je zle. Prečo?
  Keď Izrael nepotreboval Boha, tak jeho zem obsadili nepriatelia, zobrali im všetko a odviedli ich do zajatia za otrokov . A toto sa asi stane aj teraz. Bude zle. Boh nás cez svojich prorokov vystríha, ale my si ideme podľa svojho s tým, že prorokov nepotrebujeme. Máme predsa Sväté Písmo, kňazov a Božiu Cirkev. A v Biblii je napísané, že takýto postoj Boha vie naozaj „rozzúriť“. Tvrdo potrestal a odstránil všetkých, čo nepriali a nepočúvali Jeho prorokov. A veľakrát to ide od kňazov, ktorí boli príčinou toho, že Boh trestal Izrael. Kvôli neverným kňazom Boh trestal Izrael.
  Európaprídeo pokoj, o manželov, manželky, o synov, dcéry, vnukov, vnučky, ….. Bude zle. Vidíme to, ale nekonáme. Snažíme sa o „životný štandard“ a o „rozumný postoj k životu“. Sme ako opica, ktorá nechce pustiť pomaranč, ktorý je v nádobe, lebo ide niekto, ktor ju chce chytiť, ale ona ten pomaranč nepustí, lebo je hlúpa. Keby ten pomaranč pustila, tak by mohla vytiahnúť ruku z nádoby a utiecť… alebo krivdím opici, že si myslím, je až taká hlúpa ako človek?
  Preto si myslím, že na vine nie sú tí, ktorí vozia sem migrantov, lebo oni bojujú pod zástavou Satana na zničení Kristovej Cirkvi a svoju prácu vykonávajú príkladne a plánovite a zodpovedne, ale na vine sú kresťania, ktorí kvôli pohodliu a blahobitu zleniveli a odmietli premýšľať. Toto je problém Európanov.
  Boh nechce, aby sme mali pekné autá a domy a chodili na drahé dovolenky, len aby sused od závisti praskol, ale chce jediné a to, aby sme mali čistý a opravdivý vzťah s Ním. O toto Mu šlo a ide. Ostatné nám bude pridané. Preto nám poslal aj svojho proroka – Vassulu Ryden, a Svoje dielo, ktoré koná cez ňu pomenoval – Pravý život v Bohu. Tam nám lopatisticky vysvetľuje o čo Mu ide a ako to človek môže dosiahnúť, čo má človek robiť a ako žiť ten vzťah so svojím Bohom. Ukazuje nám tie pravé, nesfalšované zásady duchovného života, podľa ktorých chcel, aby ľudia žili, ale človek postupne na ne zabudol.
  Ale prorokov nepotrebujeme, lebo vieme lepšie ako Boh, čo máme robiť. Veď sa nám darí, máme dosť všetkého a to znamená, že žijeme dobre. Len vydržať do smrti a všetko bude dobré. Vytvorili sme si nový duchovný život s novými základmi a pravidlami, ktorími sa riadime a tak nech nám Boh do toho nekafre, lebo to môže pokaziť a nám sa podľa naších pravidiel tak darí… Nie?
  Pýcha ide ruka v ruke s lenivosťou.
  Moslimovia napĺňajú Boží príkaz o naplňení zeme a preto aby nás neprekvapilo, že oni budú spasený a my nie, lebo sme všetko k tomu dostali, ale nenapĺnili vo svojom živote. To, že moslimovia vyznávajú falošnú ideológiu? Nie je problém, lebo žijú tak, ako ich od mala učili a vychovávali. S tou ideológiou vyrastali a ňou si napĺňajú život a tak obsadzujú zem. Nemáme byť sudcovia, ale máme napĺňať v živote odkaz naších otcov a toto už nerobíme. Odpadli sme a islamská invázia len znamená, že pre nás už nie je miesto na tomto svete. Prišiel koniec, ale to zatiaľ nechápeme, ako to nechápali ani Izraeliti, na ktorích sa valilo nepriateľské vojsko, ale oni sa stále spoliehali na to, že ich Boh ochráni. Neochránil a dokonca to bol On, ktorý povolal to vojsko, aby vyvrátil Izrael z jeho koreňov. A aj my vidíme, čo sa deje, ale sme pokojný. Veď máme Boha na našej strane. Nie? …. Naozaj?

  https://gloria.tv/video/mEKT4GqGx7Zp6YmeB61eRUr6K

Pridaj komentár