zpět

15. května 2021

Vážení čtenáři, drazí bratři a sestry,

se smutkem v duši vám musím sdělit, že naše webová stránka varovani.org, která nám přinášela tolik radosti a naděje, přestane počátkem června existovat.

Když jsem se chystal zaplatit prodloužení platnosti stránky u mého providera, tak jsem si nad nabídkou k zaplacení přečetl, že po 1. lednu t.r. není možné tuto službu obnovit.

Pokud někteří z vás budou vytvářet zrcadlové stránky jako dříve, nebudu mít proti tomu námitky za předpokladu, že nebudete měnit text poselství. Nezapomeňte si stáhnout vše, co se stáhnout dá. Všechny elementy této stránky mohou být na jiných webových stránkách volně reprodukovány.

admin Jan


1. února 2021

Vážení čtenáři,

navazuji na sdělení z 28. prosince 2020. Na žádost našeho vydavatelství ve Varšavě, jsme museli vzít v úvahu informace o nelegálním prodeji kopií Knih Pravdy v Amazonu. Proto jsme z nabídky Download odstranili soubory s anglickým i českým textem Knih Pravdy, abychom předešli případným sporům. Kromě této úpravy zůstává nabídka Download v původní podobě, jak nás k tomu zavazuje poselství našeho Pána č. 0109 (8. června 2011 v 16:45).


28. prosince 2020

Vážení čtenáři,

jak jsme se dověděli na foru, Knihy Pravdy nebude možné z neznámého důvodu a po dobu neurčitou koupit na stránce http://cz.elgido.com. Tato situace může trvat týden, nebo taky rok, jde-li o brexitová jednání.

Tím se naše stránka změnila na pouhou reklamu zboží, které se neprodává, což jistě není učelem internetových stránek. Proto se vracím k minulé podobě Souborů ke stažení, kde si opět budete moci stáhnout všechna poselství v sešitech 1-25 ve formátu Doc, abyste si mohli okopírovat a vytisknout dle libosti a pro vlastní potřebu to, co vás zajímá. Případně v české Knize Pravdy vyhledat ve Wordu podle zadaných hesel (malá ikonka dalekohledu nad stránkou v panelu rychlého přístupu) věty s hledaným slovem.

V poselství č. 109 náš Pán nás vybízí: Rozšiřujte mé Slovo po Varování:

Mé děti, jakmile dojde k Velkému varování a až začne docházet k obrácením, začněte rychle rozšiřovat mé nejsvětější Slovo. Je to opravdu naléhavé, protože to bude naprosto rozhodující čas. Tehdy, prostřednictvím práce mých milovaných následovníků všude na světě, mé děti budou stát na správné cestě. Bude to čas, kdy modlitba a obrácení pomohou zmírnit dopad spouště, k níž dojde vládou obou, jak antikrista, tak falešného proroka.

Nevím, jak bychom mohli důstojně naplnit tuto výzvu, možná, že někdo bude mít nápad, který bude možné prodiskutovat na foru.

admin Jan


15. ledna 2020

POZVÁNKA A PROGRAM

pozvanka   program

Srdečně zveme naše čtenáře k účasti na semináři v Žilině, který pořádá pan Joseph Gabriel, spolupracovník z okruhu paní Marie Božího milosrdenství. Seminář se koná v Žilině, 1. února 2020 v 10:00. Podrobnosti zjistíte na mailové adrese: adrianafasungova@googlemail.com (nebo snad adrianafasungova@gmail.com), kde si můžete svou účast rezervovat. Náplní semináře je přednáška o duchovní přípravě přípravě na konec této doby.

Při této příležitost můžete také zakoupit právě vyšlou příručku (slovensky) o přípravě na konec tohoto času. Vznikla obětavým zpracováním tohoto tématu paní Adrianou Fasungovou na bázi Knihy Pravdy.


10. prosince 2019

S lítostí informuji naše čtenáře, že na žádost zástupce našeho varšavského vydavatelství jsme kvůli jeho obavám odstranili z oddílu "DOWNLOAD" soubory formátu PDF, z nichž by se po jejich stažení, snad mohla dát vytisknout Kniha Pravdy, nebo její části. Nicméně náhlý pokles prodeje Knih Pravdy se dá snadněji vysvětlit dramatickým zvýšením ceny výtisku, o níž rozhodlo nakladatelství Icon House v Londýně, protože zařadilo Českou republiku mezi bohaté západní státy.


15. května 2019

  

Milí čtenáři,

na stránce http://cz.elgido.com si můžete s výhodou koupit celý komplet Knih Pravdy včetně Knihy modliteb za 1599 Kč. Doprava stojí 132 Kč. Pokud byste si objednávali jednotlivé díly zvlášť, museli byste pokaždé zaplatit 132 Kč za poštovné. Myslete také na to, že v budoucnosti nebude internet asi fungovat podle pravidel, na které jsme dosud zvyklí, a že se může stát, že si Knihy Pravdy nebudete moci opatřit tak snadno jako dosud.


20. dubna 2019

        Vážení čtenáři, milí přátelé,

        chtěl bych doplnit níže uvedenou informaci z 2. dubna t.r. o ceně objednaných knih, protože mi byla vytýkána negativní reklama. Myslím, že většina z vás pochopila, že cena knih zůstává stejná, tedy 299 Kč za výtisk, ale je-li zaslána českou poštou, pak zaplatíte o 132 Kč víc, protože poštovní poplatek za dodání balíku byl počátkem března t.r. přehnaně zvýšen, což ostatně vyvolalo oprávněnou veřejnou kritiku. Pro ilustraci vám přikládám obrázek části vzorové faktury,

z níž vidíte, že cena objednaného zboží zůstává stejná, ale celková cena je navýšena uvedeným poštovným. Proto je výhodné domluvit se s přáteli a objednat větší počet knih najednou, stejně jako tomu bylo v minulém období, kdy jsem podrobně rozepsal úspory, objednáte-li větší počet knih v jednom balíku (4. září 2017). Tehdy byla situace ještě složitější, protože bylo nutné platit poštovné i polské poště. Naštěstí jsem tehdy měl od vydavatele k dispozici podrobné údaje, které jsem vám mohl předat.


2. dubna 2019

       Vážení čtenáři, milí přátelé,

       chtěli bychom vás informovat o změnách při objednávání jednotlivých dílů nebo kompletů Knihy Pravdy vzhledem k situaci před 9 měsíci.

Zbytek nákladu 1. vydání Knihy Pravdy, který se neprodal po 25. červnu 2018, doprodává vydavatelství Icon House na adrese: https://www.christogifts.com. Je to místo, kde si s výhodou mohou objednat knížky a ostatní předměty lidé, kteří mají trvalý pobyt v Británii. Bydlíte-li ve Spojených státech, použijte adresu: https://www.christousa.com.

V lednu 2019 bylo vytištěno 2. vydání všech 5 dílů Knihy Pravdy i s Knihou modliteb v původním vydavatelství ve Varšavě. Domnívali jsme se, že zahájíme ihned distribuci, ale vzhledem k tomu, že polské i české obchodní podmínky se nedávno změnily, bylo třeba se jim přizpůsobit. Po překonání vskutku velkých byrokratických obtíží jak na české tak i na polské straně, jejichž vyřízení trvalo tři měsíce, mohou si nyní zájemci z Česka a Slovenska objednávat knížky na adrese: http://cz.elgido.com. Nákupem i platbou vás provede podrobný postup objednávkou.

I když stránka http://cz.elgido.com se podobá původní české podstránce www.elgido.com, prošla podstatnými úpravami, takže bude první týden fungovat ve zkušebním provozu. Proto prosíme o trpělivost, vyskytnou-li se problémy.

Cena jednoho výtisku je 417 Kč, včetně všech dalších poplatků. Na její výši jsme tentokrát neměli žádný vliv, cenu určuje výhradně londýnská společnost Icon House a odpovídá ceně v západních státech Evropské unie.

Adminové Jan a Peter


14. června 2018

    Vážení čtenáři, milí přátelé,

    jak jste se již dověděli na fóru z příspěvků Romana_C a Juraje, kteří čerpali informace ze stránky našeho vydavatelství ve Varšavě, došlo na základě přání našeho Pána k reorganizaci tisku a distribuce Knih Pravdy. Smyslem změny přístupu k výrobě a prodeje knih je generování dostatečného množství finančních prostředků, aby se konečně dostalo na tisk Knihy Pravdy v minoritních jazycích, a to co nejdřív.

Od příštího měsíce se bude se všemi problémy spojenými s tiskem a distribucí zabývat výlučně londýnské nakladatelství Icon House. Pro naše čtenáře z toho vyplývá několik nepříjemných důsledků:

Veškerý již vyrobený náklad knih v lokálních vydavatelstvích má být prodán do 25. června tohoto roku. Cena výtisku Knihy Pravdy bude stejná jako dosud, tedy jako ta, která je uvedena v nabídce internetových stránek jejich vydavatelství až do 25. června t. r. včetně.

Po této lhůtě má být cena změněna tak, aby v Evropské unii byla jednotná a srovnatelná se současnou cenou výtisků v západoevropských jazycích, tedy kolem 15€ nebo i víc. Nově vytištěné knihy budou mít trochu jiný formát, než na jaký jste zvyklí, s pevnou vazbou a samozřejmě budou vyrobeny v podniku s jinými výrobními náklady.

Proto doporučuji našim čtenářům, aby si u paní Blanky Polívkové objednali výtisky Knihy Pravdy co nejdřív. I když je zásoba knih dostatečná, logicky budou mít přednost ti, kdo si objednají celý komplet všech pěti dílů s Knihou modliteb. Skladem je dostatek dílů Knihy Pravdy, které můžete objednat jednotlivě, ale tyto objednávky budou samozřejmě vyřizovány, až se vyprodají komplety a v závislosti na pořadí příjmu objednávky.

Pokud knihy objednáte do 25. června, cena za výtisk zůstává stejná i po tomto datu.

Internetová adresa paní Blanky Polívkové je stále stejná: blanka-polivkova zavináč seznam.cz.

admin Jan


30. května 2018

Musím našim čtenářům oznámit nepříjemnou zprávu. Distribuce Knih Pravdy prozatím funguje jen objednáním knih na stránce http://elgido.com., což se značně prodraží těm, kdo nemají Paypal kartu a musí platit bankovním převodem, nehledě na výši poštovného polské pošty. Distribuce z Prahy byla pozastavena v rámce reorganizace zasílání z České republiky, aniž by bylo zajištěno náhradní řešení, na kterém se už měsíc pracuje, ale zatím bez výsledku. Bude-li distribuce obnovena, naši čtenáři budou o tom informováni.

Na TV Gloria jsem objevil zajímavou úvahu Otce Santiaga Martina o budoucnosti katolické církve. Zařadil jsem ji mezi videa v roletkové nabídce "Úvod". Poselství Varování nejenže nejsou lež, ale začínají se naplňovat pozoruhodnou rychlostí.


4. března 2018

    

S velkou radostí oznamuji našim čtenářům, že minulý týden byly vytištěny poslední dva díly Knihy Pravdy. Tento týden budou dodány do distribučních mist a můžete si je opět objednat na adrese: blanka-polivkova@seznam.cz , nebo v e-shopu ELGIDO.com. Tam ale tentokrát z technických důvodů mohou začít vyřizovat objednávky až od 12. března.


21. prosince 2017

Paní Maria Božího milosrdenství si přála, aby všechny jazykové mutace Knihy modliteb měly stejnou úpravu. Proto jsme přizpůsobili podobu internetového zveřejnění modliteb Knize modliteb, která byla nedávno vydána tiskem. Byly opraveny některé názvy modliteb a hlavně byla rozšířena skupina "Ostatní modlitby", která nyní obsahuje 41 modliteb. Některé z nich byly doplněny větami z původních poselství, aby bylo zřejmé, při jakých příležitostech se mají používat.2. prosince 2017

    

Milí čtenáři,

s potěšením vám oznamuji, že právě byl vytištěn a dán do prodeje 3. díl Knihy Pravdy spolu s Knihou modliteb modlitební kampaně.

Mám také pro vás dobrou zprávu: Vydavatelství Knih Pravdy se nám snaží najít dobrovolníky, kteří nakoupí větší počet knih a pomohou je distribuovat na území České republiky zasíláním na dobírku. Vyhnete se tak značným výdajům za poštovné a za bankovní převody.

V současné době si můžete objednat Knihy Pravdy a možná i medailony spásy, budou-li k dispozici, na adrese:
blanka-polivkova@seznam.cz.

Vzhledem k tomu, že o Knihy Pravdy je velký zájem, chtěl bych poprosit naše čtenáře, aby respektovali, že tato služba funguje na základě dobrovolnosti a ochotě jednotlivce, který nám nabídl svou pomoc s distribucí, proto raději nepočítejte se zasláním do příštího dne.


11. listopadu 2017

Milí čtenáři,

z okruhu paní Božího milosrdenství jsme dostali zprávu, že existuje koordinovaná snaha přerušit tuto misi spásy, na níž se také podílí velký prodejní a distribuční řetězec s celosvětovým působením, který má sídlo v USA. Tento řetězec se snaží prodávat Knihu Pravdy vydanou bez vědomí a schválení paní MBM a někdy dokonce i pod cizím jménem.

Proto jsou naši čtenáři žádáni, aby nekupovali Knihu Pravdy jinde než na adresách společností Christogifts.com a Elgido.com, u nichž máte zaručeno, že dostanete skutečně to, co jste si objednali.
Není třeba zdůrazňovat, že změnou byť i jediného slova, může poselství dostat jiný smysl, a o to právě jde těmto lidem, kteří se snaží vydávat své ilegální verze Knihy Pravdy.

Paní MBM také žádá překladatele poselství, aby těmto lidem nepomáhali tím, že na svých stránkách zveřejňují poselství ve snadno využitelných formátech.

Proto jsme se rozhodli nabízet ke stažení zveřejněných poselství jen ve formátech html a pdf a v uzamčeném formátu doc, i když i tyto lze kopírovat a zneužít. Nebudeme už nabízet jednotlivá poselství ve formátu doc.

Naši čtenáři mají výhodu v tom, že všechna poselství jsou na naší webové stránce v pravidelných intervalech obnovována ze zdroje, který nikdy nebyl v kontaktu s internetem.


11. září 2017

       Chtěl bych našim čtenářům oznámit, že společnost ELGIDO, patřící vydavatelství Nadace pro Maria et Veritate, otevřela mezinárodní webovou stránku a e-shop na adrese: http://www.elgido.com. Patří k ní také česká podstránka, která je velmi pěkně propracována. Zatím nenabízí mnoho produktů, ale to se má brzy změnit. Najdete na ní Knihy Pravdy v češtině, které si můžete koupit platbou v různých měnách, dokonce i za české koruny. V dohledné době bude nabízet Medailony spásy a ručně vyrobené škapulíře.
Doporučuji vám ji navštívit a prohlédnout si ji.


4. září 2017

    

      Vážení přátelé, milí bratři a sestry,

konečně máme pro vás tak dlouho očekávanou zprávu. Právě se tiskne první a druhý díl Knihy Pravdy v Polsku, tedy za příznivou cenu 5,90 eur za výtisk. Půjde-li všechno dobře, tak nejpozději od 15. září si jednotlivé díly budete moci objednat na internetových stránkách https://orante.pl/en?route=product/category&path=64 , nebo http://armijajesusachrystusa.pl/kontakt.

Poštovní sazby pro zásilky do zahraničí jsou však v Polsku dost vysoké. Zaslání jednoho dílu (kolem 600g) v bublinkové obálce v úsporné sazbě (economic letter) stojí asi 7 eur a doba dodání je dva týdny. V expresní sazbě (priority letter) trvá dodání jen 4-5 dnů, ale stojí 10 eur.

Dva až tři díly jsou zasílány v kartonové krabici a poštovné je 12 eur. Tedy objednáte-li si 3 knihy, pak na jeden výtisk připadne 4 eura poštovného.

Pokud si ale objednáte 8 knih na jednu adresu, pak balík stojí 14 eur, tedy poštovné bude 2 eura na 1 knihu. Čím více knih se objedná, tím menší jsou náklady na zaslání jedné knihy.

Nejlepším řešením by bylo, kdyby se našel někdo, kdo by objednal 30-40 knih a pomohl s distribucí. V tom případě platba za knihy do Polska může být pozdržena tak dlouho, dokud se všechny neprodají.

Další díly půjdou do tisku snad ještě tento rok, stejně jako Kniha modliteb modlitební kampaně ve slovenštině.

Na závěr ještě pár slov: myslete na své děti a vnuky. V této době ještě nejsou mladí lidé schopni Knihu Pravdy číst, nebo přemýšlet o jejích poselstvích. Doba už ale pokročila a podle sdělení našeho Pána se svět náhle velmi změní. To bude příležitost pro vás, abyste dali Knihu Pravdy jako dar těm, které máte rádi. Nebudou moci přehlédnout jak se proroctví naplňují a po Varování ji snad začnou brát vážně. Nezapomeňte, že každá zachráněná duše se vám přičte k dobru.

Pán vám žehnej.


24. května 2017

       Laskavostí naší dlouholeté čtenářky, dávající přednost zůstat v anonymitě, jsme obdrželi studii o Znamení časů, která se zabývá pohledem na Druhý příchod našeho Pána z hlediska proroctví minulých staletí a sdělení Starého Zákona v Knize Daniel. Autorka projevila mimořádnou pečlivost a trpělivost a tato prorocká oznámení vztáhla na skutečnosti, diktované paní Marii Božího milosrdenství Nejsvětější Trojicí a Matkou Spásy v Knize Pravdy. Tato studie bude užitečná pro každého, kdo by chtěl získat hlubší vhled do Božího díla, připravujícího konec této epochy dějin, ale zejména pro duchovní, kteří po Velkém Varování budou potřebovat se rychle zorientovat v Knize Pravdy.

Autorce této kompilace velmi děkujeme.


24. října 2016

    Chtěl bych upozornit naše čtenáře, že se na internetu objevily další tři webové stránky Varování, které obsahují překlady poselství paní Marie Božího milosrdenství z naší stránky, aniž by v nich byl uveden zdroj, ze kterého čerpaly, nebo i jen odkaz na něj.

Trochu mi to připomíná dobu před několika roky, kdy těchto anonymních stránek Varování bylo na síti 11. Prosím proto naše čtenáře, aby byli velmi opatrní při návštěvě těchto stránek, protože na nich není zaručena správnost překladu. Změna byť i jediného slova může dát poselství jiný smysl a právě na to nás upozorňuje náš Pán, že k tomu v brzké době dojde, nebo už dochází nejen v liturgii, ale i v Boží nauce v evangeliích. Je velmi pravděpodobné, že se Odpůrce pokusí o totéž v poselstvích MBM, zveřejňovaných mimo rámec našich oficiálních stránek Varování.

Žijeme v těžké době, kdy opatrnost a obezřetnost je namístě.


22. července 2016

     Prosíme naše čtenáře, kteří si tisknou poselství Varování, aby si opravili první větu z poselství č. 499, z níž při překladu vypadlo důležité slovo, které mění smysl této věty. Správné znění má být:

"Má vroucně milovaná dcero, tři a půl roku, zbývající v době Velkého soužení, začnou v prosinci 2012."

V nabídce Ke stažení jsou již všechny soubory opraveny. Za toto přehlédnutí se velmi omlouváme.


17. června 2016

    Nedávno jsem na jednom váženém serveru zažil velké překvapení. V diskusních příspěvcích na téma dvojhlavosti papežství jsem našel vášnivý výpad proti poselstvím paní Marie Božího milosrdenství. Posuďte sami:

...za hlavný a dokonale presvedčivý ukazovateľ nepravosti týchto posolstiev treba považovať nenaplnené proroctvo „Panny Márie“ o tom, že sa najprv zjaví ako „Matka spásy“ na viacerých miestach tradičných mariánskych zjavení, na čo všetky jej súčasné zjavenia všade na svete prestanú a pokračovať bude len írske zjavenie. ako dobre viete, toto sa nestalo – práve naopak, Carberry po odhalení identity pozastavila všetky svoje verejné stránky a prestala posielať maily svojim odberateľom.

1. Nevím, zda tato filipika vznikla na základě bytostného odporu pisatelky proti poselstvím Nejsvětější Trojice a Panny Marie, nebo vlčí mlhy, jíž zřejmě trpěla při čtení poselství č. 1029. Připomeňme si ještě jednou jeho hlavní body:

Dám se poznat na svatých místech, kterými jsou Lurdy, Fatima, La Salette a Guadalupe. Zjevím se i v Garabandalu. Tato zjevení začnou letos na jaře, jak mi uložil můj Syn.

Vyvolené duše mě uvidí se sluncem za mojí hlavou. Dvanáct hvězd bude obepínat a proplétat trnovou korunu, kterou nesl můj Syn během svého ukřižování, vloženou na mou hlavu, jako znamení všem k následování mého příkladu. Mou úlohou je vést všechny Boží děti cestou Pravdy až k mému Synu.
.
.

Až se na těchto místech zjevím naposledy a představím se jako Matka Spásy, podle toho poznáte, že tato mise je mou poslední a že všechna zjevení vedou k tomuto závěrečnému, aby přinesla světu spásu, která je přirozeným právem každé osoby.

Matka Spásy přece neříká, že se přestane zjevovat, ale až se představí jako Matka Spásy, tak tato její mise bude úplně poslední a že všechna její předchozí zjevení (tedy předchozí mise) vedly k této závěrečné misi – přinést světu spásu. A že už žádná jiná mise nebude. Tato mise neustále pokračuje v jejích poselstvích Varování.

Na místech zjevení ji neuvidí všichni, jen vybrané duše. Víme, kolik jich bylo? Zaznamenala to média? Stálo jim vůbec za to si toho všimnout?

Myslím, že svět je nyní tak zaměstnán terorismem, imigranty a fotbalem, že by sotva věnoval pozornost vyprávění vybrané duše, sdělující, co jí řekla Panna Maria, ať už by to bylo na kterémkoli místě na světě.

Situaci ilustruje následující událost:
Když jsem byl před několika týdny v Dechticích, tak se tam Panna Maria zjevila čtyřem mladým lidem a mluvila s nimi. Nikdo jiný ji neviděl. Když vizionáři oznamovali, co jim Panna Maria řekla, nebylo jim dobře rozumět, protože jsem byl od nich daleko. Doufal jsem, že obsah sdělení najdu na internetových stránkách, ale poslední záznam na dechtické webové stránce byl z ledna tohoto roku. Takže pro lidi, kteří se poutě nezúčastnili, se zjevení vůbec nestalo...

2. Nevím, zda paní MBM je paní Carberry. Bylo by s podivem, kdyby zaměstnaná matka tří dětí byla ona krásná mladá paní, za kterou je vydávána. Na tom ale vůbec nezáleží. K zastavení této mise došlo až po dvou letech od tohoto údajného "odhalení" identity. To přece paní pisatelka musela vědět. Stalo se to po masivním hackerském útoku na databázi zákazníků distribuční společnosti Salvido, která tím byla zlikvidována. Mnozí z vás si jistě vzpomenou, jaké potíže náhle nastaly s doručováním Medailonů Spásy. Paní MBM tehdy utrpěla velkou finanční ztrátu. Následoval dezinformační útok na facebookové modlitební skupiny Ježíš Lidstvu. Vytvořená nedůvěra a zmatek byl tak velký, že náš Pán celou misi dočasně zastavil.

Je mi líto, že nemohu zveřejnit tuto odpověď na onom v úvodu zmíněném serveru. Jenže tam nejsou trpěny ani pouhé odkazy na poselství Varování, natož odpovědi na kritické výhrady.

O misích Panny Marie:
František Press: "Děvečky Boží", "Všude zní Mariin hlas", "Maria".


18. dubna 2016

    Minulý týden schválila poslanecká sněmovna zákon, který umožňuje policii ČR smazat webové stránky už bez rozhodnutí soudu. Bude-li tento zákon schválen senátem, začne platit od 1. ledna 2017 a bude se údajně vztahovat jen na stránky provozující hazardní hry.

Komentátor Lidových novin, Petr Kamberský, se o tomto zákonu vyjádřil následovně: "Ministerstvu se povedlo zavést snad poprvé do českého právního řádu čistý ideozločin jak z Orwelova románu 1984, tedy "dívání se na stránku s 'nepovolenou' internetovou hrou" (Lidové noviny z 16.4.2016).
Ze zkušenosti víme, že takové nepovolené dívání se může snadno a nečekaně rozšířit i na jiné webové stránky, jako je tomu třeba v Číně, Severní Koreji, Iránu, Rusku a jiných zemích.

Není tajemstvím, že naše stránky jsou pro některé lidi trnem v oku. Proto našim čtenářům vřele doporučujeme, aby si stahovali vše, co je k stažení nabízeno. Dalo se předpokládat, že by jednou k takové situaci mohlo dojít, proto si můžete z nabídky KE STAŽENÍ stáhnout prakticky úplně všechno.

Naše webová stránka s překlady poselství paní MBM vypadá, že se v současné době již nemění, ale není tomu tak. Všechny soubory na serveru hostitele jsou v pravidelných intervalech obnovovány pro případ průniku hackerskými útoky. Dobu, kdy byly naposledy obnoveny, poznáte podle data souborů, které si stahujete.

Všechny překlady poselství paní MBM byly připraveny na počítači, který nebyl nikdy připojen k internetu (až na pár vteřin ze začátku, kdy bylo nutné aktivovat systém a programy). Na server jsou soubory kopírovány pomocí jiného počítače se zabezpečeným připojením, aby se předešlo útoku typu "man in the middle".


4. dubna 2016

    Dnes jsme vyšli vstříc těm z našich čtenářů, kteří byli natolik zvyklí na styl vyjadřování našeho Pána v poselstvích Varování, že jim bylo těžké přijmout jakýkoli jiný způsob projevu a častější používání symboliky v poselstvích vizionářů Zbytku. Tato jinakost formy sdělení u nich vyvolávala neklid a nedůvěru.

Proto jsme raději oddělili poselství Zbytku od poselství Marie Božího milosrdenství. Vytvořili jsme samostatnou stránku http://www.poselství-zbytku.org, kde budeme zveřejňovat překlady poselství Zbytku.


7. února 2016

    Minulý týden jsme dostali dvě poselství Zbytku od vizionářky z východního Slovenska, která Boží sdělení přijímá v rusínštině. Styl vyjádření Boha Otce je opět jiný a nemusí se některým našim čtenářům líbit. Otevřete ale svá srdce a přečtěte si poselství vícekrát, a pak nad každým řádkem meditujte.

Vzhledem k opětovným dotazům našich čtenářů, kde je možné objednat medailony spásy, uvádím zde další adresu: https://eu.christogifts.com/en/home/25-medal-of-salvtion-packs-of-5.html.


17. ledna 2016

    Je to už skoro rok, co nám Pán oznámil, že poselství Varování už nebudou sdělována Marii Božího milosrdenství, ale že je budeme dostávat jen občas a prostřednictvím Zbytku. Náš Pán má k tomu jistě svůj důvod a není těžké si jej domyslet. Stále jsou však čtenáři, kteří se s touto skutečností nechtějí smířit a nejsou spokojeni s přítomností nabídky poselství Zbytku na této stránce, v níž jsme až dosud zveřejnili dvě poselství útěchy, které jsme dostali. Pokud věříte poselství č.1332, pak není důvod se nad touto skutečností pohoršovat.

Argumentovat příkazem našeho Pána, zveřejněným zde 27. srpna 2013 je nemoudré a zavádějící, protože nyní je situace zcela jiná a o propagaci jiných vizionářů nemůže být ani řeči.

Měli bychom snad ta poselství Zbytku před našimi čtenáři schovat někam do podnabídek, aby nebyly na očích, nebo je úplně zatajit? Jak by se to srovnávalo se sdělením našeho Pána v poselství č.1332, které je autentické a pravé. Pokud mu nevěříte, tak zpochybňujete všechna ostatní poselství. Jistě zase přijde doba, kdy Marie Božího milosrdenství bude poselství přijímat jako obvykle, ale teď se musíme spolehnout jen na Zbytek.


3. prosince 2015

     Odkazy na videosoubory, které byly ne příliš vhodně umístěny v nabídce KE STAŽENÍ, najdete nyní v roletkové nabídce ÚVOD. Videosoubory se dají samozřejmě také stáhnout, použijete-li k tomu vhodný nástroj. K tomuto účelu se velmi dobře hodí volně dostupný downloader "aTube Catcher".


24. listopadu 2015

    V poslední době se stále více našich čtenářů dotazuje, kdy vyjde Kniha Pravdy tiskem. Všechny čtyři díly Knihy Pravdy jsou již delší dobu připraveny do tisku, nicméně knižní vydání naráží na problémy finančního rázu, na které administrátoři těchto webových stránek nemají žádný vliv. Je to spíše otázka finanční rozvahy paní Marie Božího milosrdenství. Jak jistě víte, knižně se vydávají nejdříve překlady v hlavních světových jazycích a výtěžek z prodeje jde na vydání v jazycích méně rozšířených. Kniha Pravdy se překládala do 37 jazyků a my opravdu nevíme, kdy dojde na české vydání a také nejsme schopni je nějakým způsobem urychlit, i když jsme v tomto ohledu udělali, co jsme mohli.


27. října 2015

    Nabídku Úvod jsme doplnili o překlad rozhovorů vizionářek z Garabandalu s novináři o Varování a Zázraku v letech 1965 - 1983. Najdete v nich zajímavé informace, které Panna Maria sdělila vizionářkám Conchitě, Jacintě a Mari-Loli. Pozoruhodným způsobem doplňují slova našeho Pána, které až dosud obdržela paní Marie Božího milosrdenství.


5. září 2015

    V poselství č. 1332 nám náš Pán sdělil, že v budoucnu bude s námi mluvit skrze Zbytek. V posledních dnech jsme dostali dvě poselství od vizionářky ze Slovenska, která si přála zůstat v anonymitě. Překlad slovenského textu těchto poselství útěchy, které se adresně obrací na čtenáře naší webové stránky vám přinášíme ve zvláštní nabídce.


31. srpna 2015

    V posledních měsících jsem se věnoval korekturám všech poselství a dnešního dne zveřejňuji jejich konečnou verzi. Rád bych poprosil naše čtenáře, aby mě laskavě informovali e-mailem v případě, že by si všimli chyb v interpunkci, nebo jiného přehlédnutí.

"Slib našemu Pánu" z poselství č. 178 z 28. srpna 2011 byl zařazen do Krátkých modliteb, jako poslední, 26. modlitba.


8. června 2015

    Knihy Pravdy v angličtině a jiných jazycích můžete nyní zakoupit na adrese http://christogifts.com/, stejně jako Medailony spásy a škapulíře Pečetě živého Boha. Zaplatit můžete kreditní kartou nebo prostřednictvím systému Pay-Pal, který je rozšířen i u nás.


2. května 2015

    Kniha Pravdy, nabízená ke stažení, byla doplněna o předmluvu paní Marity Wojdak, blízké spolupracovnice Marie Božího milosrdenství. Je pozoruhodná a krásná, a dovoluje nám nahlédnout do úplně prvních dnů, kdy Marie Božího milosrdenství začala zcela nečekaně a s úžasem a nedůvěrou přijímat poselství našeho Pána, Ježíše Krista, Ducha Svatého, Boha Otce a Matky Spásy.

Předmluvu ke Knize Pravdy najdete také v odkazech nabídky Úvod


21. dubna 2015

    V poslední době mnoho návštěvníků této stránky vznáší dotazy, co se vlastně děje, a proč byla irská stránka poselství zastavena. Proto bych chtěl našim čtenářům sdělit následující:

Náš Pán, Ježíš Kristus, věnoval čtyři roky tomu, aby nás duchovně připravil na dobu, která leží bezprostředně před námi. V poselství č. 1332 nám řekl, že tato mise na záchranu lidstva je již téměř dokončena. Matka Spásy nám v poselství č. 873 sdělila, že poselství budou pokračovat až do Posledního dne. Nicméně tehdy nám také oznámila, že plán k znevážení těchto poselství a nenávist vůči nim se vystupňuje.

A to se právě stalo. Facebookové skupiny JTM byly na svých blozích infiltrovány hackery, kteří pozměňovali komentáře a příspěvky účastníků, do skupin vnášeli zmatek a nedůvěru. Nenávist dosáhla takového stupně, že náš Pán dal příkaz zastavit nejen skupiny JTM, ale dočasně i webovou stránku Marie Božího milosrdenství, která bude obnovena, jakmile k tomu nadejde čas.

Berme tuto přestávku jako další etapu naší přípravy. Přiznejme si, že mnoho našich čtenářů si vyhledalo jen to poslední poselství, aby si přečetli "co je nového" a starším poselstvím už nevěnovali pozornost. Dostali jsme nyní příležitost, abychom si ještě jednou mohli v klidu prostudovat všechna minulá poselství, zamýšlet se nad nimi a snažit se z nich nic nezapomenout.

Poselství č. 1334 je zatím poslední. Nejsou žádná další. Je zde však jeden český blog, který si zkopíroval všechny naše překlady poselství, aniž by o to požádal. Jeho správci si nyní sami vymýšlejí další poselství a zveřejňují je. Ale to je spíše jen úsměvná záležitost.


30. března 2015

    Dne 20. března 2015 byla zřejmě v důsledku nátlaku dublinských církevních autorit uzavřena webová stránka Marie Božího milosrdenství a všechna poselství byla přesunuta na adresu https://www.facebook.com/pages/The-Book-of-Truth-The-Warning-Maria-Divine-Mercy/300679830074300. Poselství byla zveřejněna v očíslované formě a ke stažení nabídnuta ve formátu pdf (neočíslováná). V podobné úpravě byla poselství také zveřejněna na adrese: https://filamena2015.wordpress.com.

Dne 29. března 2015, došlo ke změně na obou adresách. Na Facebooku byla poselství odstraněna úplně a zůstala jen inzerce na Knihu Pravdy a oznámení o nové oficiální webové stránce irských poselství: https://filamena2015.wordpress.com. Na této stránce je ale už jen sdělení o jejím ukončení.

Současně se objevila nová stránka, zveřejňující poselství v anglickém jazyce: http://ostrzezenie.com.pl/download/The.Book.of.Truth.%28Maria.Divine.Mercy%29.pdf, která nabízí jen soubor pdf s poselstvími až do srpna 2013.

Zdá se, že brzy bude nemožné číst poselství v angličtině. Proto všechna irská poselství ze stránky https://filamena2015.wordpress.com přidávám v nezměněné podobě do nabídky Ke stažení.


16. ledna 2015

    Upozorňujeme naše čtenáře na opravu v poselství č. 499, kde dvanáctá věta odshora začíná: Proto vy, kterým byla dána... (a nikoliv "Neboť vy, kterým byla dána...").


29. prosince 2014

    Děkuji všem návštěvníkům naší stránky, kteří mě upozornili na chybu v poselství č.1298. Nešlo o chybu překladu, ale o chybu v převodu ručně psaného diktátu do dokumentu. V původním textu byla "smrtelná duše". Paní sekretářka pak udělala v textu opravu, ale zapomněla o tom informovat překladatele.


29. listopadu 2014

    Jak jste si možná všimli, ode dneška se na oranžové liště naší stránky objevila další nabídka. Díky našemu obětavému čtenáři jsem na ni mohl umístit odkaz na Archiv, který vás zavede na podstránku, kde budete moci do vyhledávacího řádku napsat slovo nebo text z poselství, který hledáte. Potvrzením klávesou "Enter" se vám objeví čísla a titulky poselství, kde se daný text nachází.

Pro bližší studium poselství je tento archiv neocenitelnou pomůckou. Chtěli bychom zde vřele poděkovat našemu čtenáři za námahu a čas, který k naprogramování archivu vynaložil.


24. listopadu 2014

    Jsme rádi, že konečně můžeme čtenářům naší stránky nabídnout autentickou verzi modlitby (33) Boží pečetě, původně připravenou v irském grafickém studiu. Ze začátku s ní byly jisté potíže, protože některé tiskárny netiskly správně jedno diakritické znaménko. Nakonec se ukázalo, že to nebyla chyba souboru. Ode dneška nabízíme tento soubor "pecet_1.pdf" ke stažení.

Upozorňujeme také návštěvníky naší stránky, že z konce třetí věty modlitby (169), v poselství č.1231, vypadlo nedopatřením slovo "těch", takže konec věty má být.:

...k přijetí do tvé milující náruče těch hříšníků, kteří tvé milosrdenství nejvíce potřebují.

Děkujeme našemu čtenáři, který nás na tuto nepřesnost upozornil. V dnešní nabídce Ke stažení je již tato chyba opravena.


9. listopadu 2014

    Dostali jsme zprávu z Irska, že poslední věta druhého odstavce v poselství č. 1217 z 11. září 2014, má správně být: "Nebojte se těchto událostí, neboť rychle pominou a Já přijdu brzy učinit konec všemu utrpení."


20. října 2014

    Nyní již ukončená Kniha modliteb byla ještě jednou pozorně revidována naším laskavým čtenářem, který v ní našel pár překlepů. Jde o modlitby č. 59, 75, 81, 127, 138 a 146. V modlitbě č. 127 byla v posledním řádku zpřesněna formulace a k svatému růženci (č. 26) byla znovu přidána úvodní modlitba, která nedopatřením vypadla. Proto prosím všechny čtenáře, kteří si modlitby tisknou, aby si překlepy opravili, případně aby si tyto modlitby vytiskli znovu.

V dnešní nabídce Ke stažení jsou již všechny tyto chyby opraveny.


14. září 2014

    Dnes si můžete stáhnout jednotlivá poselství ve formátu DOC v novém, úspornějším stylu. Doufám, že tato zpráva potěší ty čtenáře, kteří si tisknou jednotlivá poselství, nebo si dělají jejich výběr pro vlastní potřebu, případně je rozšiřují a rozdávají. Většina poselství, která neobsahují modlitby, se tak vejdou na jednu stránku, což značně zjednoduší rozvrh tisku.


19. srpna 2014

    V dnešní nabídce Ke stažení najdete poselství v sešitech 1 – 21 (PDF) v nové podobě. Nebudou už imitovat formát webových stránek, ale přizpůsobil jsem je úspornějšímu stylu, v jakém bude vytištěna Kniha Pravdy. Postupně takto upravím i jednotlivá poselství ve formátu DOC.


31. července 2014

    Paní Marie Božího milosrdenství, na přání našeho Pána, Ježíše Krista, zdůrazňuje důležitost měsíce srpna v našich modlitbách. Přeje si, abychom znovu věnovali pozornost těmto poselstvím a modlitbám:

146. Srpen 2011 – měsíc záchrany duší
Sobota, 23. července 2011

    Prosím všechny mé děti, aby strávily měsíc srpen v každodenní modlitbě růžence Božího milosrdenství za ty ztracené duše, které nepřežijí Varování. Také vyžaduji jeden den půstu týdně, stejně jako každodenní účast na mši a přijetí mé nejsvětější eucharistie.
Udělá-li to dostatečný počet z vás v měsíci, který nazývám "Měsíc Záchrany Duší", pak budou zachráněny milióny duší po celém světě. Děti, udělejte to pro Mě a stanete se částí mého slavného království. Vaše duše, v okamžiku smrti, se připojí ke Mně v ráji. To je můj nejsvětější slib.
Miluji vás, děti. Nyní jděte a utvořte tu nejmocnější armádu na světě. Armádu lásky. Armádu spásy.

151. Modlete se za duše těch, kdo čelí zatracení, protože nepřežijí Varování
Čtvrtek, 28. července 2011 v 16:30

    Děti, nyní nadešel čas pro velké množství modliteb při této vaší poslední příležitosti pomoci k záchraně těch duší, které nepřežijí Varování. Prosím, dbejte mé prosby, abyste se usilovně modlily za ty ubohé ztracené duše během měsíce srpna, ustanoveného jako "Měsíce záchrany duší".
Rozšiřte Slovo všude do modlitebních skupin, aby následovaly mé pokyny ke každodenní mši, každodenní eucharistii a k jednodennímu půstu týdně pro celý měsíc. Nepodceňujte sílu, kterou budou mít vaše modlitby, pokud jde o záchranu duší.

158. Čas čekání – řekni ostatním, aby věděli, co očekávat
Čtvrtek, 4. srpna 2011 v 21:40

    Děti, tento měsíc srpen, je "Měsícem spásy duší" a je velmi důležitý. Prosím, vytrvejte tento měsíc ve své zbožnosti, neboť zachráníte duše ve velkém počtu. Nebe se raduje nad láskou a šlechetností srdcí a duší všech mých následovníků, kteří učinili tento závazek, vzácný dar pro Mne, aby lidé byli během Varování zachráněni.

164. Mým následovníkům byl nyní dán dar přímluvy
Pátek, 12. srpna 2011 v 23:45

    Tento měsíc budou – i když mé děti si toho nemusí být vědomy – zachráněny milióny duší oddaností mých milovaných následovníků. Ony, mé drahé děti, následovaly mého příkazu k modlitbám a k oddanosti během tohoto měsíce srpna, Měsíce záchrany duší. Řekni mým dětem, že jejich modlitby a půsty vytvořily hodně štěstí v Otcově něžném srdci. Hojnost milostí nyní proudí na tyto drahé, svaté duše, takže jsou od tohoto dne vybaveny darem přimlouvat se za ztracené duše.

511. Matka Spásy: Prosím všechny Boží děti, aby ještě jednou zasvětily měsíc srpen k záchraně duší
Středa, 1. srpna 2012 v 16:45

    Uvidíte nyní i jiné události, které byly předpověděny, v podobě přírodních katastrof, až ruka mého Otce dopadne v trestu na národy, jejichž hříšné zákony nebudou déle tolerovány.
Modlete se, modlete se, modlete se v tomto čase za duše, které mohou trpět během těchto událostí.
Využijte tento měsíc k modlitbám za všechny duše, které mohou zahynout ve válkách, zemětřeseních, nebo v přicházející celosvětové zpovědi – ve Varování.
Děti, moje srdce je těsně spojeno s vaším, a spolu musíme usilovně pracovat, abychom zachraňovali duše.
Modlitbou za záchranu duší vykonáváme svatou vůli mého Otce.

Měsíc srpen je také čas, kdy se můžete modlit Novénu za spásu duší.

984. Matka Spásy: Prosím, abyste nyní začali novénu spásy
Neděle, 1. prosince 2013 v 16:12

    Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly obdržet imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na závažnost jejich hříchů. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. V postu se požaduje jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla. Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.


30. července 2014

S radostí vám všem oznamuji, že společnost Salvido.com obnovila po delší přestávce distribuci medailonů spásy.


22. července 2014

    V poslední době dostávám dotazy našich čtenářů, týkajících se mariánských zjevení, ohlášených v poselství č. 1029 na jaro letošního roku. Pokud jde o časové údaje v poselstvích Marie Božího milosrdenství, musíme mít na paměti sdělení našeho Pána v poselství č. 129:

"Buď opatrná, má dcero, když se zmiňuješ o datech proroctví, která jsou ti dávána. Řeknu-li měsíce, pak to může být kdykoliv během roku. Nikdy nezaměňuj lidský výklad s časovými údaji, které ti dávám Já. Pro budoucí události jsem ti nedal žádná určitá data, jenom vedoucí linie. Tato proroctví se stanou, ale jenom rukou mého Věčného Otce."

Pro bytosti, které jsou věčné, termín "brzy" a ostaní časové údaje znamenají něco jiného, než počet jednotek času, měřených rotací naší planety. Protože ústy Matky Spásy promlouvá Bůh Otec, platí to i pro slíbená mariánská zjevení, k nimž mělo dojít na jaře tohoto roku. Toto "jaro" je jenom vedoucí linie, o vhodném načasování rozhodne Bůh Otec a je pouze pravděpodobné, že to bude tento rok.


12. června 2014

   Včera na fóru oznámila sestra Iva-Marie, že se ujme objednávek Medailonu spásy z Irska, jak pro Českou republiku, tak i pro Slovensko. Velmi jí za to děkujeme.

Bližší informace budou čtenářům sděleny na fóru.


6. června 2014

Paní Grace Francis, asistentka Marie Božího milosrdenství, nám dnes poslala tuto zprávu:

Medailon spásy je nyní dostupný pro všechny země na adrese: http://www.salvido.com/shop/

Chtěla bych všechny poprosit, aby byli trpěliví, protože, jak si jen můžete představit, byli jsme zaplaveni objednávkami a dá nám to velkou práci. Ale konečně se to uvedlo do chodu a doufejme, že Škapulíř Pečetě živého Boha bude brzy následovat. Je to velký den pro svět. Modlete se za Marii Božího milosrdenství. Zaplatí za to.

K Medailonu spásy se vztahují tato poselství: 849, 889, 890, 914, 1027, 1043, 1057, 1086.


1. května 2014

   Laskavostí našeho čtenáře jsme dostali úpravu klikacího seznamu. Klepnete-li nyní levým tlačítkem myši na číslo sešitu v levé straně tabulky, seznam se posune na 1. poselství příslušného sešitu. Tuto vychytávku ocení zejména ti návštěvníci naší stránky, kteří si zvykli na PDF soubory.


11. dubna 2014

    Paní asistentka Marie Božího milosrdenství nám poslala důležitou opravu modlitby č. 44 z poselství č. 399, ze dne 12. dubna 2012.

    Druhý řádek modlitby má být:

Nikdy nedopusť, abych byl v pokušení uctívat falešného proroka, který se bude snažit vystupovat stejně jako Ty.

(Je to antikrist, který se bude vydávat za Ježíše, jako Mesiáš).


6. dubna 2014

   Do souboru krátkých modliteb byly zařazeny další dvě modlitby: Modlitba o věčnou spásu z poselství č. 1068 a modlitba k sv. archanděli Michaelovi z poselství č. 1071, včetně její staré verze. K dnešnímu dni byla také ukončena práce spojená s přípravou všech dílů Knihy Pravdy do tisku. Na časté dotazy čtenářů, kdy si budou moci Knihu Pravdy koupit, nemáme zatím odpověď. Dovíme-li se něco, ať už o tisku Knihy Pravdy, nebo o možnosti opatřit si Medailon Spásy, dáme našim čtenářům včas vědět.


15. února 2014

Asistentka paní MBM, Grace Francis, poslala všem překladatelům tuto zprávu, vztahující se k neustálým potížím při výrobě Medailonu Spásy:

    Maria Božího milosrdenství mě požádala, abych poprosila armádu zbytku, aby se modlila jako nikdy dříve. Útoky proti této práci zesilují, protože pro Zlého je to obrovská hrozba. Kvůli neuvěřitelné moci, kterou Medailon Spásy nese, je ďábel velmi zneklidněn. Každá duše, která bude Medailon nosit, bude mimo jeho kontrolu. Zlý nehodlá tak snadno podlehnout, a proto vytváří všemožné překážky.
Prosím, modlete se a požádejte vaše modlitební skupiny, aby se také modlily.

Prosím vás také o modlitby za jednoho z našich překladatelů, jehož dům právě pokryl sopečný prach z nedalekého vulkánu. Je z Indonézie a jeho jméno je Andri. Prosím, modlete se za bezpečí Andriho a celé jeho rodiny.


28. prosince 2013

Soubor "Krátké modlitby" byl přepracován, doplněn a seřazen podle data poselství. Chtěl bych upozornit naše čtenáře, že tyto modlitby jsou zrovna tak důležité a mocné, jako modlitby modlitební kampaně.


29. listopadu 2013

V poslední aktualizaci souborů ke stažení byla již zařazena upravená poselství 001 - 304.


20. listopadu 2013

Dokončil jsem přípravu prvního dílu Knihy Pravdy do tisku. Bylo třeba zkontrolovat prvních 300 poselství a provést drobné stylistické úpravy. V anglické předloze byl zpřesněn čas poselství, zejména těch, která byla přijata kolem půlnoci a tak se stalo, že některá poselství změnila pořadí. U jiných byl změněn název, nebo byla doplněna poznámkou. Bylo také upuštěno od zdůrazňování textu tučným písmem. Všechny tyto změny boudou reflektovány v sešitech nabízených ke stažení i v klikacím obsahu, jakmile se mi je podaří zpracovat. Tuto práci bych chtěl dokončit ještě dříve, než začnu pracovat na přípravě 2. dílu do tisku, předpokládám, že do konce listopadu.


26. září 2013

V současné době jsem začal pracovat na přípravě prvního dílu Knihy Pravdy do tisku. Nemohl bych se této práci plně věnovat, kdyby nám náš Pán neposlal pomocníka, který mi nyní pomáhá s překlady poselství. Protože náš nový spolupracovník může začít překládat poselství až po svém návratu z práce, tedy až večer, bude jejich zveřejnění možné nejdříve po devatenácté hodině, případně až příští den. Děkujeme za pochopení.


27. srpna 2013

E-mail všem adminům oficiálně uznaných partnerských webových stránek poselství Varování, který nám zaslala asistentka MBM, paní Grace Francis:

UPOZORNĚNÍ týkající se propagace jiných vizionářů prostřednictvím naší webové stránky, modlitebními skupinami modlitební kampaně, facebookem a našimi kontakty

Žel, musíme připomenout našim administrátorům kontaktních webových stránek, že je Ježíšem Kristem zakázáno používat tuto misi k propagaci práce jiných takzvaných proroků a vizionářů. Je to maření této práce a přímá neposlušnost Ježíši.

Prosím, mějte na paměti tato dvě Ježíšova poselství:

Poselství z 5. března 2013 (č. 725):

Ježíš si nepřeje, aby žádná poselství ostatních vizionářů – ať pravých, nebo falešných – byla na stejné stránce s těmito poselstvími, kvůli závažnosti toho, co tato poselství sdělují světu a že na webových stránkách obsahujících tato poselství nesmí být požadovány žádné dary. Tato poselství musí stát sama o sobě.

Poselství z 1. března 2013 (soukromé poselství):

Ježíš: Má dcero, nesmíš dovolit propagaci jiných takzvaných proroků, jako část této mé svaté mise, poslední svého druhu, k záchraně lidstva. ZAKAZUJI TO.

Bůh vám žehnej,

Grace Francis


Poznámka admina:

Jak asi všichni víte, v březnu tohoto roku byly z této české stránky, po výzvě našeho Pána, odstraněny z nabídky poselství ostatních vizionářů. Umístil jsem je tam v minulém roce v dobré víře, pouze pro informaci našich čtenářů. Náš Pán o nich několikrát mluvil a specifikoval jejich úlohu. V důsledku zásahu našeho Pána byly v té době také zrušeny cizí domény kopírující tuto českou a slovenskou webovou stránku, tedy alespoň většina z nich.

Vzhledem k tomuto fenoménu kopírování webových stránek bych chtěl naše čtenáře upozornit, aby se raději vyhnuli všem takovým stránkám, jejichž vlastníci neuvádějí zdroj z něhož překlady poselství převzali, a tím je vydávají za své vlastní. Většinou jen realizují své literární ambice metodou Ctrl + C a Ctrl + V. Nemáte žádnou záruku, že mezi pravý text nevložili svoji interpretaci, nebo s textem nemanipulovali, a pokud nemůžete srovnat takový překlad s anglickým originálem, nemůžete si být jistí pravostí toho, co čtete.


14. srpna 2013

    Jsme rádi, že jsme mohli rychle dokončit přípravu 15. sešitu, zahrnujícího poselství 812 - 865 a nabídnout jej ke stažení. Provedli jsme také úpravy v poselství č. 335b, které jenom uvádělo modlitby svatého růžence. Na žádost čtenářů jsme je rozšířili i o podrobný návod, jak se modlit tuto důležitou modlitbu, aby se s ní mohli seznámit i ti návštěvníci této stránky, kteří ji až dosud neznali. Upozorňujeme také na opravu názvu modlitby č. 114, který má správně znít: Pro kněze, aby přijali dar Pravdy.


30. července 2013

Každým dnem přibývají poselství a jejich následné uspořádání do sešitů ve formátu pdf, stejně jako řazení modliteb po dvaceti, se postupem času stalo málo přehledné a nepraktické. Proto jsme vytvořili klikací obsah, který lépe vyhovuje potřebě rychle najít navazující poselství a v orientaci v starších poselstvích. Modllitby jsme uspořádali jednodušeji do jednoho souboru. Ukázalo se také, že je třeba zjednodušit celou stránku, aby získala větší přehlednost. Proto sešity najdete už jen v nabídce Ke stažení. Bloky poselství se vzhledem k existenci klikacího obsahu staly nadbytečnými a byly vypuštěny. Tímto způsobem se zvýraznilo původní zaměření této stránky na zveřejňování překladů poselství a zejména na možnost jejich stažení v různých formátech.

Mějme na paměti, že až dojde k událostem, které poselství podrobně popisují, že tato stránka náhle, bez předchozího varování, z internetu zmizí. Nevíme, zda se podaří vydat všechny díly Knihy Pravdy tiskem včas. A tak se může stát, že až přijde doba pronásledování, že z překladů těchto poselství zůstane jenom to, co si stáhnete do vašich počítačů.


28. července 2013

Oprava v poselství č. 843: Dostali jsme zprávu od asistentky paní Marie Božího milosrdenství, že věta pod modlitbou v tomto poselství má být správně: Nesmíte nikdy přijmout důvody umožňující vznik špatných zákonů, které vám předpisují, jak máte žít vaše životy, které nejsou v souladu s Božím Slovem.


6. července 2013

Minulý týden jsme všichni byli svědky, jak fórum na slovenské části tohoto webu muselo být zastaveno. Všem nám bude velice chybět. Tento krok byl však nezbytný, protože už nebylo možné déle tolerovat záměrnou destruktivní činnost některých přispěvatelů. Toto opatření ale není trvalé a v příhodné době se naši čtenáři dočkají nového fóra.

Na české stránce Varování si nyní návštěvníci mohou stáhnout nejen klikací obsah sešitů, ale i internetovou verzi Knihy Pravdy ve formátu doc. Tato verze je uzavřená, není tedy možné v ní něco měnit, přidávat nebo ubírat. Bude sloužit jako reference v případě, že by se vyskytly nesrovnalosti v textu poselství. Všechny ostatní soubory ke stažení jsou otevřené a čtenáři si v nich mohou upravovat druh písma, jeho velikost nebo formát pro vlastní tisk tak, jak jim to nejlépe vyhovuje. Zasahovat do textu poselství samozřejmě není dovoleno.


21. května 2013

Oprava v poselství č. 677: Asistentka paní Marie Božího milosrdenství nám sdělila, že první věta prvního odstavce má správně být: ...jak se tato mise rozrůstá a rozšiřuje kolem světa, bude přicházet s novými zázraky, které budou z mé lásky a soucitu dány těm, kteří hrozně trpí.


14. května 2013

Vzhledem k naléhavé potřebě vyřídit neodkladné záležitosti se překladatel omlouvá, že asi týden nebude moci zveřejňovat překlady poselství Marie Božího milosrdenství.


11. května 2013

Paní Marie Božího milosrdenství si přála, abychom zveřejnili pokyny našeho Pána, pokud jde o modlitbu 33, "Pečeť živého Boha":

Nejsou dovoleny žádné změny v grafické úpravě modlitby. Musí zůstat přesně taková, jaká byla vytvořena. Žádná jiná verze není autentická.

Není dovolen její prodej jakéhokoliv druhu. Nesmí být za ni vyžadován poplatek, ať už z jakéhokoliv důvodu.

 Na počítači si lidé, pokud chtějí, mohou udělat černobílé kopie. Nesmí je ale prodávat, ani za cenu nákladů.

 Všechny stažené kopie by měly být, pokud možno, posvěceny knězem.

Poznámka admina: V irském grafickém studiu se jim česká verze této modlitby příliš nepovedla, protože " i " po vytištění vypadá jako " í ", což nevypadá dobře. Moje snaha o provedení opravy byla zatím neúspěšná, ale poprosil jsem o opravu jednoho z našich čtenářů. Snad dopadne dobře.


4. května 2013

Oprava v modlitbě 105. Dostali jsme zprávu od paní asistentky MBM, abychom si opravili konec prvního verše. Správně má být: "...přijmi mou duši do jednoty s Tebou."


21. dubna 2013

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu poselství, se stala rychlá orientace mezi nimi a možnost srovnání jednotlivých poselství v jejich návaznosti, poněkud obtížná a pomalá. Proto jsem pro naše čtenáře vytvořil interaktivní (klikací) seznam všech poselství. Když v seznamu najedete myší na kterýkoliv řádek (změní se vám ukazatel a řádek zmodrá) a stisknete levé tlačítko myši, vyvoláte příslušné poselství. Pokud by se stalo, že by nějaké poselství bylo nefunkční, tak vás prosím o laskavé sdělení mailem.


3. dubna 2013

Po korekturách jsme dokončili editaci 13. sešitu, zahrnujícího poselství za únor a březen 2013.
Oprava v litanii 4: Na desátém řádku od shora má být: Plně se Ti odevzdáváme, buď tvá Boží vůle na zemi, tak jako je v nebi.


24. března 2013

Oprava: byla nám oznámena změna v poselství č. 742:

První věta v posledním odstavci: Jestli si přejete snášet toto utrpení, poskytnu vám velká požehnání.... má správně znít: Jestli si nepřejete snášet toto utrpení, poskytnu vám velká požehnání....


4. března 2013

Náš Pán se v soukromém poselství Marii Božího milosrdenství jasně vyjádřil v tom smyslu, abychom na této stránce neuváděli "Ostatní proroky", neboť jimi nejsou. Jsou to vizionáři, pomocníci našeho Pána se zcela specifickým úkolem, který se nicméně nedá srovnat s posláním Marie Božího milosrdenství a s její úlohou skutečného proroka posledního času. Jejich společné uvádění na jedné stránce by bylo znevážení její práce, jejího úsilí a rozmělňování jejího působení. Proto rušíme nabídku Ostatní proroci, která už svůj účel dávno splnila a nahrazujeme ji nabídkou Svědectví, která je otevřená všem, kteří zažili něco pozoruhodného ve vztahu k Varování, přicházející době a ke konci časů, nebo ke svému vlastnímu osobnímu růstu a obrácení.


2. března 2013

Oprava: asistentka paní Marie Božíhomilosrdenství nám sdělila, že v poselství č. 525 z 19. srpna 2012, má věta nad litánií č. 1 (dvanáctá od shora) znít takto:
"Vaše modlitby modlitební kampaně mohou být sestaveny z různých modliteb a modlete se je, kdy můžete."
Dále nám oznamuje, že dar modlitby č. 24 z poselství č. 329 z 31. ledna 2012 byl naším Pánem rozšířen i na katolíky. Ti ale musí stále ještě pravidelně chodit ke zpovědi.


21. února 2013

Díky laskavosti našeho čtenáře nám byl poskytnut prostor na externím serveru, takže můžeme návštěvníkům stránky nabídnout stažení sešitů poselství a modliteb ve formátu doc. Práce s jednotlivými poselstvími v tomto formátu je jednodušší a zejména praktičtější pro tisk, stažení do čteček, nebo také pro změnu velikosti písma. Stažené soubory jsou komprimovány a pro jejich rozbalení použijte nejlépe Free Commander, nebo Total Commander, které si můžete stáhnout z internetu a nainstalovat.


17. února 2013

Oprava: asistentka paní Marie Božího milosrdenství nám včera sdělila, že si máme opravit modlitbu č. 75 tak, že vymažeme druhý řádek. Oprava je již provedena jak v sešitu č. 10, tak i v nabídce Modlitby.


24. ledna 2013

Velice nás těší, že naši čtenáři začali sami překládat poselství ostatních současných proroků, jejichž sdělení vhodně doplňují poselství, jež Nejsvětější Trojice a Panna Marie sdělují Marii Božího milosrdenství. Pokud by si autoři překladů přáli, aby jejich text byl zařazen do nabídky Ostatní proroci, pak stačí, aby nám poslali své překlady jako přílohu v jednom z běžných formátů (doc, docx, rtf, odt). Prosím, neposílejte své překlady jako zprávu v mailu, velice by nás to zdrželo. Administrace překontroluje úplnost překladu, ale nebude zasahovat ani do jeho textu, ani do pravopisného stylu (psaní velkých písmen). Vyhrazuje si však právo přizpůsobit text velikosti stránky a formě již zveřejněných poselství. Z časových důvodů ale nemůžeme koordinovat překlady ostatních proroků, to si čtenáři musí na fóru už domluvit sami.


18. ledna 2013

Ještě jednou bych rád připomenul, aby čtenáři si netiskli poselství, zařazené do nabídky "Nejnovější poselství" ihned potom, co jsou zveřejněna. Každý den se snažíme přinést čtenářům překlad nejnovějšího poselství. Následující den je ještě překlad přehlédnut a případně upraven přesnějšími formulacemi. Následovně přijdou návrhy modifikací korektora a ještě před zařazením do bloků je prováděna korektura gramatiky a interpunkce. Sami vidíte, že text poselství se může po prvním zveřejnění ještě měnit. Nikoliv významově, ale z hlediska přesnosti, správnosti a jazykové čistoty.


14. ledna 2013

Začali jsme práci na editaci 12. sešitu, protože korektury byly připraveny v mimořádně krátké době díky obětavosti našeho nového spolupracovníka. Máme také velikou radost, že naši čtenáři se přidávají k překladům ostatních proroků a tak děkujeme naší sestře Evě za překlad posledního poselství Enoca. Toto poselství jste si mohli přečíst i na fóru, ale bez obrázku. Současně se omlouváme za opožděné reakce na vaše dopisy a připomínky, protože poslední tři týdny je naše adresa dost často blokována a nelze se na ni vždy dostat.


20. prosince 2012

Dostali jsme zpět korektury poselství za měsíc listopad a tak jsme mohli dokončit přípravu 11. sešitu. Aby nevznikala záměna litanie č.2 s modlitbou č.13, byl pozměněn název této modlitby: Modlitba za milost ochrany pro ztracené duše.


20. listopadu 2012

Oprava: Byla opravena chyba v modlitbě modlitební kampaně č. 17 (Poselství č. 299). V druhém odstavci modlitby má být: ....aby všechny duše mohly být zachráněny a přijaly lásku a milosrdenství.....


12. listopadu 2012

Dostali jsme korektury poselství za měsíc říjen a tak můžeme začít pracovat na přípravě 11. sešitu.


24. října 2012

Na žádost mnoha našich čtenářů nabízíme ke stažení informační brožurku Ježíš Kristus varuje lidstvo s výběrem poselství Marie Božího milosrdenství. Odkaz ke stažení najdete přímo v úvodu naší stránky.


21. října 2012

Oprava: V sešitu č. 8 bylo opraveno nesprávné pořadí v časové posloupnosti u poselství 401 - 403. Číslování bylo opraveno i v obsazích sešitů.


17. října 2012

Včera jsme dostali od paní korektorky opravená poselství za poslední měsíc a tak jsme mohli zkompletovat
10. sešit, zahrnující měsíce srpen a září 2012. Stále ještě doplňujeme poselství v menu Ostatní proroci tak, aby každá položka obsahovala nejméně pět poselství.


3. října 2012

Vzhledem k naléhavé potřebě vyřídit neodkladné záležitosti se překladatel omlouvá, že asi týden nebude moci zveřejňovat překlady poselství Marie Božího milosrdenství.


2. října 2012

Protože jsme uveřejnili dvě, lehce rozdílné verze modlitby za pečet živého Boha (modlitba č. 33), opravili jsme její text tak, aby byl v souladu s připravovanou "oficiální" verzí, kterou pro nás zhotoví grafické studio britského portálu. Modlitba by tam měla být k dispozici ke stažení už během několika dnů.


27. září 2012

Administrátor anglického portálu se omlouvá, že již minulý týden ohlášené poselství ze dne 20. září v 15:16 zveřejnil až nyní. Správně je to tedy poselství č. 558.


18. září 2012

Na anglickém portálu se někdy stane, že poselství nejsou uveřejněna v chronologickém sledu. Může to potom vyvolávat otázky o správnosti číslování. Naše čtenáře ujišťujeme, že tato případná přehlédnutí na portálu jsou již v blocích opravena a číslování poselství odpovídá vždy dnu přijetí poselství.
Na naší stránce uveřejňujeme poselství v tom sledu, v jakém se objeví na portálu www.thewarningsecondcoming.com


15. září 2012

Naše paní korektorka nám dodala poslední opravená poselství a tak jsme se pustili do kompletace 10. sešitu, který bude obsahovat poselství Marie Božího milosrdenství, zatím jenom za měsíc srpen.
Nabídku Ostatní proroci doplňujeme postupně tak, aby každá položka obsahovala nejméně pět reprezentativních poselství. Nemůžeme však vyhovět přáním mnoha našich čtenářů, abychom pravidelně překládali poselství jiných proroků. Není k tomu dostatek času a ani zaměření tohoto webu to neumožňuje.
Upozornění na opravu: Ty naše čtenáře, kteří si poselství tisknou, upozorňujeme, že v poselství č. 510 došlo nedopatřením k přehlédnutí jedné věty, která tak nebyla přeložena. Chyba už je opravena a čtenářům se omlouváme.


17. srpna 2012

V posledních dnech jsme dostali další část revidovaných poselství od naší paní korektorky a tak jsme mohli dokončit 9. sešit, zahrnující poselství Marie Božího milosrdenství za měcíc červen a červenec. Nabídku Ostatní proroci jsme doplnili o vizionáře Jabez (USA).


4. srpna 2012

Nabídku Ostatní proroci jsme doplnili o další dva proroky, Marii z Filipín a Valentinu Papagnu z Austrálie. Vybrané poselství australské vizionářky by mohlo být inspirativní pro mnoho našich čtenářů....


31. července 2012

V nabídce MODLITBY jsme položku další modlitby nahradili položkou krátké modlitby, kde jsme shromáždili 19 krátkých modliteb ze všech poselství mimo rámec modlitební kampaně. Za spolupráci děkujeme věrné čtenářce naší stránky, paní Evě.
Minulý týden obdržel kolumbijský vizionář Enoc důležité poselství Panny Marie, které doplňuje poslední poselství Marie Božího milosrdenství. Najdete je na jeho stránce v roletkové nabídce Ostatní proroci.


25. července 2012

Včera nám naše paní korektorka vrátila opravená poselství a tak jsme doplnili většinu z posledních modliteb modlitební kampaně a začali pracovat na přípravě sešitu č. 9, který bude zahrnovat poselství za červen a červenec.


20. července 2012

Do dalších modliteb jsme zařadili krátkou modlitbu pro ateisty, která jim může pomoci během Varování. Nabídka modlitby 61-70 bude doplněna, jakmile se nám vrátí poselství z odborné jazykové korektury, snad už příští týden.


1. července 2012

V poselství 476 se náš Pán odkazuje na jiné své proroky a vizionáře, kteří také přinášejí jeho poselství a poselství Panny Marie, vztahující se k Velkému Varování, ke konci časů a k přípravě Božích dětí na jeho Druhý příchod na zem. I když se těmito proroky na této stránce nezabýváme, připravili jsme pro naše čtenáře malou ukázku jejich sdělení. Najdete je v menu v roletkové nabídce Ostatní proroci.

Je škoda, že v současné době se zatím nikdo nevěnuje překladům poselství těchto proroků. Jejich poselství nejsou tak početná, obvykle jeden vizionář jich přijímá dvě nebo tři za měsíc a bývají také většinou podstatně kratší, než poselství dávané Marii Božího milosrdenství. Snad se tato malá ukázka stane inspirací pro ty, kteří by mohli pro české čtenáře pořídit kvalitní překlady.


26. června 2012

Následky náhlého a mimořádného zájmu o české stránky našeho webu již odezněly. Nejnovější poselství však budeme i nadále uveřejňovat ve formátu html.

V minulých dnech jsme také zjistili, že soubory pdf, ve kterých uveřejňujeme většinu poselství, otevírá nejrychleji prohlížeč Chrome, který si případně můžete zdarma stáhnout na domovské stránce Googlu. Nejpomalejším prohlížečem v tomto směru je Opera.


16. června 2012

Srdečně děkujeme pravidelnému návštěvníkovi naší stránky, který nechtěl zveřejnit své jméno, za laskavé poskytnutí překladu "Modlitby o Pečeť živého Boha" v krásné grafické úpravě.zpět