1327. Poselství Ježíše ze dne 7. února 2015 v 21:37.


JÁ JSEM VAŠÍ JEDINOU SKUTEČNOU ÚTĚCHOU VE SVĚTĚ, KTERÝ JE PROTI MNĚ


Má vroucně milovaná dcero,

můj boj o pokoj pro všechny Boží děti a dostat každého jedince do slávy nových nebes a země, je stále usilovnější. Až do konce budu bojovat za záchranu lidstva před zkažeností, které se na nich dopustil můj protivník.

Prosím vás všechny, kteří Mě milujete a zachováváte mé Slovo, zůstaňte pevní tváří v tvář nenávisti proti mému svatému Slovu, jíž budete muset být svědky. Odmítnutím mého Slova totiž odmítnete Mne. Nepochopíte smysl mé smrti na kříži.

Žít život ve Mně vyžaduje velkou odvahu a výdrž, neboť nebudete nikdy ponecháni na pokoji, vyznáváte-li otevřeně svou víru ve Mne.

Já jsem vaší jedinou skutečnou útěchou ve světě, který je proti Mně. Jsem vaším záchranným lanem v bouřlivých vodách. Já jsem život sám a vše, co je dobré, pochází ode Mne. Zlo v jakékoliv podobě nemůže vyjít ode Mne, protože je to nemožné. Dokud svět nepřijme, že Satan existuje, nikdy nepřijme existenci Boha.

Satan a všichni padlí andělé vyhnaní z nebe mým milovaným Otcem, vyvolávají nenávist v duších těch, kteří dovolili hříchu, aby je zardousil. Je to skrze hřích pýchy, z něhož povstávají všechny ostatní hříchy. Pýcha byla Luciferovým pádem. Pýcha je hřích, jímž se člověk podřizuje Zlému. Pýcha bude pádem lidstva.

Milovat Mě musíte bez výhrad, a to není nic lehkého. Milovat Mě znamená dodržovat Slovo Boží. Pokud se od toho odchýlíte, vaše láska ke Mně bude vadnout, až nakonec budete žít podle svých vlastních pravidel.


Váš Ježíš


zpět