Kresťanské Video-Audio

Na tejto podstránke sprístupňujeme našim návštevníkom zaujímavé video dokumenty a audio nahrávky, ktoré súvisia s kresťanskou tématikou.

UPOZORNENIE:
Na správne zobrazenie a funkčnosť multimediálnych obsahov potrebujete mať nainštalovaný ADOBE FLASH PLAYER

PROROCTVÍ VAROVÁNÍ NELŽOU – předpovězené události se naplňují. Čtěte tato poselství a připravte své duše na den velkého Božího milosrdenství, na den Velkého Varování, abyste obstáli před Božím Majestátem a litovali své hříchy. Bůh vás miluje a čeká na vaše zavolání. Varování přijde již brzy!

MUŹ, KTERÝ PŘEKÁŽEL – Španělský kněz Santiago Martín vysvětluje ve svém kázání z 03.03.2013 pozadí náhlého odstoupení papeže Benedikta XVI..

Audio záznam zo svobodného rádia z 12.03.2016 obsahujúci závažné informácie o utajovaných cirkevných materiáloch odhaľujúcich zradu najvyšších predstaviteľov svetových cirkví tajne spolupracujúcich so satanskou elitov tohto sveta pri realizácií ich podvratných plánov tzv. Nového svetového poriadku (NWO), ktoré sa majú začať uvádzať do našich životov už od mája 2016.