Osvícení svědomí, předpověděné Pannou Marií v Garabandalu v roce 1961, se brzy uskuteční k záchraně světa.

VAROVÁNÍ

Nová proroctví, která dostává evropská vizionářka, odhalují celosvětové události vedoucí k Druhému příchodu našeho Pána Ježíše Krista.


PROČ DOJDE K VAROVÁNÍ?

Aby se každému podal důkaz o existenci Boha.

Aby byl každý člověk přiveden zpět k Ježíši a na cestu pravdy.

Aby se skrze obrácení lidí na celém světě oslabil vliv hříchu a zla.

Aby nám pomohlo k naší záchraně ještě před posledním Dnem soudu tím, že dostaneme příležitost prosit o odpuštění hříchů, kterých jsme se dopustili.

Aby se obrátili nevěřící, kteří by jinak neměli žádnou možnost spásy bez tohoto velkého činu Božího milosrdenství.

Aby se posílila víra věřících.

CO SE STANE BĚHEM VAROVÁNÍ

Každý člověk starší 7 let zažije soukromé mystické setkání s Ježíšem Kristem, které potrvá asi 15 minut.

Je to dar Boha Otce, aby se lidstvo obrátilo zpět k pravdě. Je to jako den Posledního soudu, pouze tentokrát nebudeme odsouzeni. Naopak, bude nám dána příležitost požádat o odpuštění.

Dvě komety se střetnou na obloze.

Lidé si pomyslí, že se blíží katastrofa horší než zemětřesení. Nebude tomu tak – bude to známka, že Ježíš přichází.

Obloha se zbarví do červena a bude vypadat jako by hořela plamenem. Potom uvidíte velký kříž na obloze, abyste se nejprve připravili.

Ateisté budou prohlašovat, že to byla celosvětová iluze. Vědci budou hledat logické vysvětlení, ale žádné nebude.

Varování bude ohromující a neublíží nám, protože přichází jako čin Ježíšovy lásky a milosrdenství Ježíše.

Budou nám ukázány naše hříchy a jejich odhalení nám způsobí pocit obrovské lítosti a zahanbení. Mnozí budou natolik šokovaní a zhnusení tím, co v sobě uvidí, že dříve než by mohli prosit Boha o odpuštění, padnou mrtví.

Každý uvidí stav své duše před Bohem – dobro, které vykonali, jako i bolest kterou způsobili ostatním i vše, co neudělali a udělat mohli.

Budou mnozí, kteří padnou na kolena. Budou ronit slzy radosti a úlevy. Slzy údivu a lásky.

Konečně, po Varování, bude možné žít nový život, kdy budeme znát plnost pravdy.

Ježíš teď všechny prosí o modlitby za ty duše, které zemřou šokem, jež mohou být ve smrtelném hříchu. Každý z nás se nyní potřebuje připravit. Ježíš žádá, aby všichni poprosili o odpuštění svých hříchů ještě před Varováním.KDY SE TAK STANE

Jedna z vizionářek z Garabandalu, Conchita, poskytla v roce 1965 rozhovor Albrechtu Weberovi, autoru knihy "Garabandal - Der Zeigefinger Gottes", ve kterém na otázku autora, kdy dojde k Varování, odpovídá:

Conchita: "Všechno se stane, až komunismus přijde znovu."

A. Weber: "Co tím míníte, že přijde znovu?"

Conchita: "Až právě znovu přijde."

A. Weber: "Znamená to, že před tím komunismus bude pryč?"

Conchita: "Nevím. Panna Maria pouze řekla, 'až komunismus přijde znovu'."


Více informací naleznete na těchto odkazech:

Předmluva ke knize Pravdy     

Souhrn z rozhovoru, který Marie Božího milosrdenství poskytla irskému rozhlasu     

Rozhovory vizionářek z Garabandalu s novináři o Varování 1965 – 1983     

Rozhovory vizionářek z Garabandalu s novináři o Zázraku 1965 – 1977     

Brožurka Ježíš Kristus varuje lidstvo     

Poselství z Garabandalu 1961 – 1965 (dokument, 55min.) nyní na slovenské stránce.

www.thewarningsecondcoming.org: (stránka je od 20. března 2015 dočasně zastavena)

http://mdmlastprophet.com: Archiv poselství Marie Božího milosrdenství v angličtině

http://www.varovani.org"> : Česká stránka Varování s diskusním forem. Zastavena dne 6. června 2021.

http://jezis-kristus-varovanie.net: Slovenská stránka Varování s diskusním forem.