Sloboda voľby
1. časť

41 views

SLOBODA VOĽBY 1. ČASŤ

Hodnotný a pravdivý filmový dokument o príčinách biedy, utrpenia a nerovnosti vo svete, ovládanom globálne operujúcou satanskou elitou mocných, ktorí vždy sledovali len svoje egoistické mocenské záujmy nehľadiac pritom na obete, tragédiu a utrpenie väčšiny ľudskej populácie. Film pojednáva o vykorisťovaní a zotročovaní tzv. tretieho sveta národmi tzv. prvého priemyselného sveta a súčasne naznačuje možnosti riešenia tejto patovej situácie.