Novoročný príhovor 2019

41 views

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR 2019

„Dôvera v štát sa dá obnoviť a všetky veci sa dajú naprávať. Dávať si novoročné záväzky je veľmi pozitívny postoj človeka
v snahe meniť to, čo v našich životoch nebolo dobré. V snahe žiť lepší a zdravší život s rodinou, priateľmi,
v pokojnom prostredí a v prosperujúcej spoločnosti humánnych hodnôt a práva.“